Wykaz zmian do Tabeli stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (dawnego MultiBanku)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz zmian do Tabeli stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (dawnego MultiBanku)"

Transkrypt

1 Wykaz zmian do Tabeli stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (dawnego MultiBanku) Modyfikacje oprocentowania dotyczą: - Rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych: MultiKonto młodzieżowe MultiKonto jestem MultiKonto ja MultiKonto my MultiKonto Aquarius Rachunek walutowy prowadzony w USD, EUR, GBP, CHF Zmiana z,00% na 0,00% Klientom Klubu Aquarius przysługuje prawo negocjacji oprocentowania depozytów w kanale mlinia i Placówce mbanku (obowiązuje do dnia r.) - Rachunków oszczędnościowych: wprowadza się zmiany wysokości stóp procentowych: Rachunek oszczędnościowy z mechanizmem bilansującym MultiMax/MultiMax Aquarius MultiIKE (oprocentowanie obowiązujące do r.) MultiIKE 0,40% 6 /0,0% 7 nie dotyczy od 0,00 zł do ,99 zł,00% 6 /0,80% 7 od ,00 zł do ,99 zł,0% 6 /,00% 7 od ,00 zł do ,99 zł,40% 6 /,0% 7 >=00 000,00 zł,80% 6 /,40% 7,0%,75% Zmiana z,00% na 0,00% nie dotyczy nie dotyczy (oprocentowanie obowiązujące od r.) Oprocentowanie standardowe naliczane jest gdy całkowite saldo rachunku jest większe lub równe 0000,00 PLN. Oprocentowanie premium naliczane gdy różnica pomiędzy średnim saldem na koniec poprzedniego miesiąca a średnim saldem z miesiąca wcześniejszego jest równa lub większa niż 00 PLN (dotyczy miesiąca kalendarzowego) oraz gdy całkowite saldo rachunku jest mniejsze bądź równe 9999,99 PLN. Dla nowo otwartych rachunków w pierwszym miesiącu naliczane jest oprocentowanie premium. nie mniej niż 80% stawki WIBOR M - stawka WIBOR M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego 6 (oprocentowanie obowiązujące do r.) 7 (oprocentowanie obowiązujące od r.) wprowadza się zmianę zapisu wraz ze zmianą wysokości stóp procentowych: - obecny zapis i oprocentowanie: umożliwiający regularne oszczędzanie),00%,80% Oprocentowanie standardowe naliczane jest gdy całkowite saldo rachunku jest większe lub równe 0000,00 PLN.,00% Strona z 6

2 Oprocentowanie premium naliczane gdy różnica pomiędzy średnim saldem na koniec poprzedniego miesiąca a średnim saldem z miesiąca wcześniejszego jest równa lub większa niż 00 PLN (dotyczy miesiąca kalendarzowego) oraz gdy całkowite saldo rachunku jest mniejsze bądź równe 9999,99 PLN. Dla nowo otwartych rachunków w pierwszym miesiącu naliczane jest oprocentowanie premium. - wprowadzony zapis i oprocentowanie: umożliwiający regularne oszczędzanie)- dotyczy rachunków założonych poza okresem od do (oprocentowanie obowiązujące do r.) umożliwiający regularne oszczędzanie)- dotyczy rachunków założonych poza okresem od do ,00%,80% 0,80%,40% 0,00% 0,00% (oprocentowanie obowiązujące od r.) Oprocentowanie standardowe naliczane jest gdy całkowite saldo rachunku jest większe lub równe 0000,00 PLN. Oprocentowanie premium naliczane gdy różnica pomiędzy średnim saldem na koniec poprzedniego miesiąca a średnim saldem z miesiąca wcześniejszego jest równa lub większa niż 00 PLN (dotyczy miesiąca kalendarzowego) oraz gdy całkowite saldo rachunku jest mniejsze bądź równe 9999,99 PLN. Dla nowo otwartych rachunków w pierwszym miesiącu naliczane jest oprocentowanie premium. wprowadza się do oferty oprocentowanie Rachunku umożliwiający regularne oszczędzanie) dla rachunków założonych od do : (zmienna stopa procentowa umożliwiający regularne oszczędzanie) dotyczy rachunków założonych od do Oprocentowanie obowiązuje od dnia otwarcia rachunku do Od obowiązuje oprocentowanie jak dla rachunków założonych poza okresem od do ,00% 4 0,80% 5 0,00% 4 Oprocentowanie premium naliczane jest w danym miesiącu, gdy łącznie spełnione są poniższe warunki: ) różnica pomiędzy średnim saldem rachunku msaver ustalonym w ostatnim dniu miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc naliczania oprocentowania a średnim saldem z miesiąca poprzedzającego ten miesiąc jest większa lub równa 00,00 PLN (warunek ten nie dotyczy marca 05 r.) oraz ) gdy saldo w miesiącu naliczania oprocentowania nie przekracza progu maksymalnego. Próg maksymalny salda zależy od liczby miesięcy kalendarzowych prowadzenia rachunku przy czym za każdy miesiąc kalendarzowy próg powiększa się o 000,00 PLN i wynosi on w marcu 000,00 PLN, w kwietniu 6 000,00 PLN, w maju 9 000,00 PLN, w czerwcu 000,00 PLN, w lipcu 5 000,00 PLN a w sierpniu 8 000,00 PLN. 5 Oprocentowanie standardowe naliczane jest w przypadku gdy nie zostaną spełnione warunki do naliczenia oprocentowania premium. Lokat: - Lokaty terminowe wprowadza się zmiany wysokości stóp procentowych: 7 dniowa >=000,00 zł miesiąc >=000,00 zł miesiące >=000,00 zł miesiące >=000,00 zł 6 miesięcy >=000,00 zł miesięcy >=000,00 zł miesięcy >=000,00 zł (oprocentowanie obowiązujące do r.) miesięcy >=000,00 zł (oprocentowanie obowiązujące od.0.05 r.) (oprocentowanie obowiązujące do r.) (oprocentowanie obowiązujące od r.),0% /0,60%,0% /0,60%,0% /0,80%,40% /,00%,40% /,00%,40% /,00%,40%,00% Strona z 6

3 - Lokaty terminowe (na nowe środki) wprowadza się zmiany wysokości stóp procentowych: miesięczna >=000,00 zł,75% /,50% 4 6 miesięczna >=000,00 zł,50% /,0% 4 9 miesięczna >=000,00 zł,40% /,0% 4 (oprocentowanie obowiązujące do r.) 4 (oprocentowanie obowiązujące od r.) - Lokata rentierska wprowadza się zmiany wysokości stóp procentowych: Lokata rentierska - 4 miesięczna (Odsetki naliczane co trzy miesiące) >= 000,00 zł Lokata rentierska - 6 miesięczna (Odsetki naliczane co trzy miesiące) >= 000,00 zł Lokata rentierska - 60 miesięczna (Odsetki naliczane co trzy miesiące) >= 000,00 zł (oprocentowanie obowiązujące do r.) (oprocentowanie obowiązujące od r.),40% /,00%,40% /,00%,40% /,00% - MultiLokata wprowadza się zmiany wysokości stóp procentowych: miesięczna >= 000,00 zł w okresie trwania lokaty miesiąc miesiąc miesiąc - Oprocentowanie w skali roku dla pełnych miesięcy wynosi,40%(oprocentowanie obowiązujące do r.) - Oprocentowanie w skali roku dla pełnych miesięcy wynosi,00%(oprocentowanie obowiązujące od r.) (oprocentowanie obowiązujące do r.) (oprocentowanie obowiązujące od r.) 0,50% /0,40% 0,60% /0,60%,0% /,00% 6 miesięczna >= 000,00 zł w okresie trwania lokaty miesiąc miesiąc miesiąc 4 miesiąc 5 miesiąc 6 miesiąc -Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 6 miesięcy wynosi,40%(oprocentowanie obowiązujące do r.) -Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 6 miesięcy wynosi,00%(oprocentowanie obowiązujące od r.) 4 (oprocentowanie obowiązujące do r.) 5 (oprocentowanie obowiązujące od r.) 0,50% 4 /0,40% 5 0,60% 4 /0,60% 5 0,80% 4 /0,70% 5,00% 4 /0,80% 5,50% 4 /,00% 5 4,00% 4 /,50% 5 miesięczna >= 000,00 zł w okresie trwania lokaty miesiąc miesiąc miesiąc 4 miesiąc 5 miesiąc 6 miesiąc 7 miesiąc 8 miesiąc 9 miesiąc 0 miesiąc miesiąc miesiąc - Oprocentowanie w skali roku dla pełnych miesięcy wynosi,70%(oprocentowanie obowiązujące do r.) - Oprocentowanie w skali roku dla pełnych miesięcy wynosi,40%(oprocentowanie obowiązujące od r.) 6 (oprocentowanie obowiązujące do r.) 7 (oprocentowanie obowiązujące od r.) 0,40% 6 /0,40% 7 0,50% 6 /0,50% 7 0,60% 6 /0,60% 7 0,70% 6 /0,70% 7,00% 6 /0,80% 7,0% 6 /0,90% 7,0% 6 /,00% 7,00% 6 /,50% 7,50% 6 /,00% 7,50% 6 /,50% 7,50% 6 /,90% 7 4,50% 6 /,00% 7 Strona z 6

4 Kredytów: - Odnawialny kredyt konsumpcyjny - wprowadza się zmiany wysokości stóp procentowych: (dla umów zawartych do r.) [zmienna stopa procentowa] (dla umów zawartych od r.) [zmienna stopa procentowa] Odnawialny kredyt konsumpcyjny [MultiKonto: jestem, ja, my, Aquarius] Zmiana z,8% na 0,00% Zmiana z,8% na 0,00% - Kredyt hipoteczny/pożyczka hipoteczna: - wprowadza się zmiany wysokości stóp procentowych: /pożyczki Kredyt mieszkaniowy Kredyt konsolidacyjny Kredyt refinansowy Pożyczka hipoteczna Rodzina na Swoim, (dla kredytów/pożyczek udzielonych od r.) [marża banku zmienna stopa procentowa ] Zmiana z,00% na,50% usuwa się zapisy dotyczące należności przeterminowanych dla kredytów/pożyczek udzielonych do r.: /pożyczki, (dla kredytów/pożyczek udzielonych do r.) [marża banku zmienna stopa procentowa] Kredyt mieszkaniowy 5,5% Kredyt konsolidacyjny 6,90% Kredyt refinansowy - Pożyczka hipoteczna 9,55% Rodzina na Swoim - wprowadza się zmianę zapisu funkcjonującego w nagłówku tabeli: - obecny zapis: Rodzaj kredytu/pożyczki, (dla kredytów/pożyczek udzielonych od r.) [marża banku zmienna stopa procentowa ] - wprowadzony zapis: Rodzaj kredytu/pożyczki, [marża banku zmienna stopa procentowa ] Karty kredytowe będące w ofercie (dotyczy kart kredytowych wydanych do wniosków złożonych do dnia r.) - wprowadza się zmiany wysokości stóp procentowych: Rodzaj karty Oprocentowanie kredytu w rachunku karty Oprocentowanie Spłaty na raty (zmienna stopa procentowa) Należności przeterminowane Visa Credit Zmiana z,00% na 0,00% Zmiana z,00% na 0,00% Zmiana z,00% na Visa Gold Credit Zmiana z,00% na 0,00% Zmiana z,00% na 0,00% 0,00% Visa Aquarius Zmiana z,00% na 0,00% Zmiana z,00% na 0,00% Visa Platinum Credit Zmiana z,00% na 0,00% Zmiana z,00% na 0,00% Strona 4 z 6

5 MasterCard Standard Zmiana z,00% na 0,00% Zmiana z,00% na 0,00% MasterCard Gold Zmiana z,00% na 0,00% Zmiana z,00% na 0,00% World MasterCard Aquarius Zmiana z,00% na 0,00% Zmiana z,00% na 0,00% World Elite TM MasterCard Zmiana z,00% na 0,00% Zmiana z,00% na 0,00% MasterCard Miles & More Zmiana z,00% na 0,00% Zmiana z,00% na 0,00% MasterCard Miles & More Zmiana z,00% na 0,00% Zmiana z,00% na 0,00% Premium do dnia r. karta wydawana jako MasterCard World Signia. - Produktów wycofanych ze sprzedaży: -Lokaty: - Lokata Jednodniowa - wprowadza się zmiany wysokości stóp procentowych: dniowa >=000,00 zł,0% /0,60% Produkt wyłączony ze sprzedaży, oferta obowiązuje dla lokat otwartych do.0.0 r. (oprocentowanie obowiązujące do r.) (oprocentowanie obowiązujące od r.) - Lokata Dzienny Zysk - wprowadza się zmiany wysokości stóp procentowych: miesiące >=000,00 zł,0% /0,70% 6 miesięcy >=000,00 zł,0% /0,70% 9 miesięcy >=000,00 zł,0% /0,70% miesięcy >=000,00 zł,0% /0,70% - Produkt wyłączony ze sprzedaży, oferta obowiązuje dla lokat otwartych do.0.0 r. (oprocentowanie obowiązujące do r.) (oprocentowanie obowiązujące od r.) - Lokaty terminowe - wprowadza się zmiany wysokości stóp procentowych: 4 miesiące >=000,00 zł 9 miesięcy >=000,00 zł Produkt dostępny wyłącznie w ramach odnowionych Umów lokat terminowych, w tym lokat na nowe środki. (oprocentowanie obowiązujące do r.) (oprocentowanie obowiązujące od r.),40% /,00%,40% /,00% - Lokaty dla pracowników przedsiębiorstw objętych ofertą specjalną oraz Klientów posiadających (od co najmniej 6 m-cy) aktywny rachunek MultiKonto: Aquarius, ja, my lub jestem - wprowadza się zmiany wysokości stóp procentowych: 4 miesiące >= 000,00 zł,40% /,00% (oprocentowanie obowiązujące do r.) (oprocentowanie obowiązujące od r.) - Kredyty: - MultiKredyt Oszczędnościowy - wprowadza się zmiany wysokości stóp procentowych: MultiKredyt Oszczędnościowy [MultiKonto: jestem, ja, my, Aquarius] Oferta obowiązuje dla umów zawartych do.05.0 r. Odsetki za przekroczenie kwoty kredytu Zmiana z,8% na 0,00% Zmiana z,8% na 0,00% - Kredyt na studia MBA/Kredyt na studia podyplomowe wprowadza się zmiany wysokości stóp procentowych: Kredyt na studia MBA Kredyt na studia podyplomowe Zmiana z 9,64% na 9,4% Strona 5 z 6

6 Oferta obowiązuje dla umów zawartych do..009 r. - WWJ- wprowadza się zmiany wysokości stóp procentowych: Odsetki za przekroczenie kwoty kredytu WWJ Zmiana z,00% na,00% Zmiana z,00% na 0,00% Oferta obowiązuje dla umów zawartych do r. - Kredyt hipoteczny/pożyczka hipoteczna Waloryzowane - wprowadza się zmiany wysokości stóp procentowych: /pożyczki Kredyt mieszkaniowy/kredyt konsolidacyjny/kredyt refinansowy /Pożyczka hipoteczna waloryzowany/a kursem walut CHF, EUR, GBP, USD, [marża banku zmienna stopa procentowa] Zmiana z,00% na,50% Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego kredytu/pożyczki wynikającego z Umowy Oprocentowanie dotyczy także kredytów/pożyczek udzielonych w ramach MultiPlanu Waloryzowanego Oferta sprzedaży produktu wstrzymana od dnia r. do odwołania - Karty kredytowe wycofane z oferty (dotyczy kart kredytowych wydanych do wniosków złożonych do dnia r.) - wprowadza się zmiany wysokości stóp procentowych: Rodzaj karty Oprocentowanie kredytu w rachunku karty Oprocentowanie Spłaty na raty 5 (zmienna stopa procentowa) Visa Wola Park Zmiana z,00% na 0,00% Zmiana z,00% na Zmiana z,00% na 0,00% Visa MultiZET Zmiana z,00% na 0,00% 0,00% Zmiana z,00% na 0,00% Visa Murator Zmiana z,00% na 0,00% Zmiana z,00% na 0,00% Visa n Zmiana z,00% na 0,00% Zmiana z,00% na 0,00% MasterCard Aquarius 4 Zmiana z,00% na 0,00% Zmiana z,00% na 0,00% od r. karta Visa Wola Park i Karta Visa MultiZET nie są dostępne w ofercie, od r. karta Visa Murator nie jest dostępna w ofercie, od r. karta Visa n nie jest dostępna w ofercie, 4 od r. karta MasterCard Aquarius nie jest dostępna w ofercie 5 obowiązuje dla usługi Spłaty na raty uruchomionej do r. Powyższe zmiany obowiązują od r. Strona 6 z 6

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank)

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) w stosunku rocznym Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe:...

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 17.09.2012 r.)

Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 17.09.2012 r.) Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 17.09.2012 r.) Spis treści 1.Osoby fizyczne... 3 Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe oraz oszczędnościowe...

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank)

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) w stosunku rocznym Obowiązuje od 8.08.205 r. Spis treści I. Rachunki bieżące:... 3 - Rachunki bieżące

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 18.08.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 18.08.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank)

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Taryfa prowizji i opłat bankowych MultiBanku dla osób fizycznych A) Osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) z dnia 30 marca 2015r. KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy 1 532 886 879,90 zł, w całości wpłacony

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 10.07.2015 r.

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 10.07.2015 r. Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 0.07.205 r. Spis treści I. Rachunki bieżące:... 3 - Rachunek bieżący prowadzony

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 05.06.2015 r.

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 05.06.2015 r. ` Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 05.06.2015 r. Spis treści I. Rachunki bieżące:... 3 - Rachunek bieżący prowadzony

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych MultiBanku - Oddziału Bankowości Detalicznej BRE Banku SA

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych MultiBanku - Oddziału Bankowości Detalicznej BRE Banku SA Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych MultiBanku - Oddziału Bankowości Detalicznej BRE Banku SA A) osoby fizyczne - PLN B) osoby fizyczne - Waluta C) osoby prowadzące działalność gospodarczą PLN D) osoby prowadzące

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu Załącznik do Uchwały nr 01/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 19.06.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od dnia 25

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Opracowano: 01.07.2015 WSTĘP 3 Część A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE...

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym - obowiązująca od 1 czerwca 2015 r

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym - obowiązująca od 1 czerwca 2015 r Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym - obowiązująca od 1 czerwca 2015 r Spis treści: WSTĘP... 3 A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE...

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 36/2012 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 24.05.2012 r. Tabela Oprocentowania Spółdzielczego Rozwoju (obowiązuje od 18.06.2012 r.) Lp. KLIENCI INDYWIDUALNI Nazwa produktu I.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA. OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA. OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 13 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kont oraz lokat terminowych dla klientów indywidualnych

Tabela oprocentowania kont oraz lokat terminowych dla klientów indywidualnych 1 Rachunki prowadzone w złotych polskich KONTA OSOBISTE Konto Godne Polecenia 0,00% Konto Aktywni 50+ 0,00% Konto VIP 0,00% Konto 123 przy wpływach na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym w wysokości

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa, 2015 r. CZĘŚĆ A.

Bardziej szczegółowo

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 29.04..2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE...4 Tabela 2 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, 05 marca 2015r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 14/12/AB/DSP/2010 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 10 lutego 2010 r. Tekst jednolity według stanu na dzień 29.07.2010 r. obejmujący zmiany wynikające z: 1) Uchwały Nr 19/08//AB/DSP/2010

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów KONTA Konto osobiste Tabela oprocentowania dla konsumentów konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kont oraz lokat terminowych dla klientów indywidualnych

Tabela oprocentowania kont oraz lokat terminowych dla klientów indywidualnych 1 Rachunki prowadzone w złotych polskich KONTA OSOBISTE Konto Godne Polecenia 0,00% Konto Aktywni 50+ 0,00% Konto VIP 0,00% Konto 123 przy wpływach na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym w wysokości

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Załącznik nr 2 do UZ nr 185/2014 r Zarządu BS w Skierniewicach z późniejszymi zmianami TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH (obowiązuje od 004.2015 roku) Skierniewice

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów konta Konto osobiste konta 0,50% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 12.08.2013 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) , Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) z dnia 1 czerwca 2010 pod numerem 6421, NIP: 676-007- 83-01, kapitał zakładowy 1 206 175 300 zł, w całości wpłacony.

Bardziej szczegółowo

III. LOKATY ODNAWIALNE STANDARDOWE

III. LOKATY ODNAWIALNE STANDARDOWE TABELA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 104/2015 Zarządu Banku oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dnia 01.08.2015r. za wyjątkiem oprocentowania kredytów,

Bardziej szczegółowo