Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank)"

Transkrypt

1 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank)

2 Taryfa prowizji i opłat bankowych MultiBanku dla osób fizycznych A) Osoby fizyczne PLN B) Osoby fizyczne Waluta C) Fundusze Inwestycyjne i IKE MultiSkarbiec D) Usługa maklerska E) Usługa doradztwa inwestycyjnego F) Opłaty telekomunikacyjne w obrocie krajowym i zagranicznym G) Opłaty pobierane od organów i instytucji zewnętrznych H) Opłaty za dokumenty wydawane na życzenie Klienta (obowiązuje od r.)

3 Spis treści: A) Osoby fizyczne PLN... 1 I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWE ORAZ RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE... 1 Opłaty i prowizje pobierane niezależnie od miejsca złożenia dyspozycji... 1 a) Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy... 1 b) Rachunek oszczędnościowy (opłaty pobierane w ciężar rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego)... 2 *Opłaty i prowizje dotyczące Planów Finansowych:... 2 Opłaty i prowizje pobierane za wykonanie operacji w placówce MultiBanku/Placówce mbanku... 3 a) Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy... 3 b) Rachunek oszczędnościowy... 4 Opłaty i prowizje pobierane za operacje realizowane za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu: sieci Internet... 4 a) Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy... 4 b) Rachunek oszczędnościowy automatycznego serwisu telefonicznego (AST)... 5 a) Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy... 5 b) Rachunek oszczędnościowy... 5 Opłaty i prowizje pobierane za wykonanie operacji przez operatora Biura Obsługi Telefonicznej (MULTILINIA)/Biura Obsługi Klienta (Konsultant mlinii)... 5 a) Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy... 5 b) Rachunek oszczędnościowy... 6 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY MultiMax i MultiMax Aquarius... 6 III. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY MultiSaver... 7 IV. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY MultiIKE... 7 V. LOKATY:... 8 a) Lokaty Dzienny Zysk/Lokaty Dzienny Zysk Klubu Aquarius... 8 b) Lokata Inwestycyjna... 8 VI. KREDYT ODNAWIALNY... 8 VII. MULTIKREDYT OSZCZĘDNOŚCIOWY... 9 VIII. WWJ... 9 IX. KREDYTY: a) Kredyt gotówkowy b) Gotówkowy kredyt konsolidacyjny c) Kredyt na zakup środków transportu d) Kredyt samochodowy online e) Kredyt hipoteczny/pożyczka hipoteczna f) MultiPlan Kredyt gotówkowy g) MultiPlan Gotówkowy kredyt konsolidacyjny h) MultiPlan Kredyt na zakup środków transportu i) MultiPlan Kredyt samochodowy online j) MultiPlan Kredyt Modernizacyjny Plus k) Kredyt gotówkowy dla studentów l) Kredyt na studia podyplomowe, w tym MBA m) Kredyt MultiEmisja Plus X. KARTA VISA ELECTRON XI. KARTA VISA PAYWAVE XII. KARTA VISA TYMCZASOWA XIII. KARTA VISA CLASSIC XIV. KARTA MASTERCARD DEBIT XV. KARTA MASTERCARD AQUARIUS DEBIT XVI. KARTA WORLD DEBIT MASTERCARD AQUARIUS XVII. KARTA MASTERCARD DEBIT NAKLEJKA XVIII. 24 XIX. KARTY KREDYTOWE a) Karty kredytowe Visa będące w ofercie MultiBanku/mBanku... 25

4 a ) Karty kredytowe MasterCard będące w ofercie MultiBanku/mBanku b) Karty kredytowe wycofane z oferty MultiBanku/mBanku XX. INNE OPŁATY I PROWIZJE B) Osoby fizyczne Waluta I. RACHUNKI WALUTOWE Opłaty i prowizje pobierane niezależnie od miejsca złożenia dyspozycji Opłaty i prowizje pobierane za wykonanie operacji w placówce MultiBanku/Placówce mbanku a) Rachunek walutowy Opłaty i prowizje za wykonanie operacji przez operatora Biura Obsługi Telefonicznej (MULTILINIA)/Biura Obsługi Klienta (Konsultant mlinii) a) Rachunek walutowy Opłaty i prowizje pobierane za operacje realizowane za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu: sieci Internet a) Rachunek walutowy II. KREDYTY: a) Kredyt hipoteczny/pożyczka hipoteczna waloryzowany/a kursem walut b) MultiPlan Waloryzowany Kredyt na zakup środków transportu waloryzowany kursem walut c) MultiPlan Waloryzowany Kredyt samochodowy online waloryzowany kursem walut d) Kredyt na zakup środków transportu waloryzowany kursem walut e) Kredyt samochodowy online waloryzowany kursem walut f) Kredyt na studia podyplomowe waloryzowany kursem walut, w tym MBA III. INNE OPŁATY I PROWIZJE C) Fundusze Inwestycyjne D) Usługa maklerska E) Usługa doradztwa inwestycyjnego F) Opłaty telekomunikacyjne w obrocie krajowym i zagranicznym G) Opłaty pobierane od organów i instytucji zewnętrznych H) Opłaty za dokumenty w wersji papierowej wydawane na życzenie Klienta... 40

5 A) Osoby fizyczne PLN I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWE ORAZ RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE* Opłaty i prowizje pobierane niezależnie od miejsca złożenia dyspozycji a) Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy MultiKonto jestem MultiKonto ja/my 1) MultiKonto Aquarius (Comfort) 2) (Active) (Classic) (Intensive) 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna dla każdego rachunku) 4,50 zł 9,00 zł 6) 6) 7) /5,00 zł (9,50 zł 8) ) 3. Likwidacja rachunku Sporządzenie i wysłanie wyciągu ekologicznego miesięcznego pocztą Sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej Samodzielne sporządzenie i wysłanie przez Klienta potwierdzenia wykonania przelewu na wskazany adres mailowy Wykonanie zlecenia stałego Przyjęcie przelewu z zagranicy na rzecz osób posiadających rachunek w MultiBanku/mBanku 11) Przyjęcie przelewu z zagranicy na rzecz osób 9. nie posiadających rachunku w MultiBanku/ mbanku 11) Zwrot przez klienta kosztów pobranych 10. przez inny Bank z tytułu podania błędnych danych Zwrot za granicę nie podjętej kwoty 11. przelewu zagranicznego 12. Ubezpieczenie NNW Moja Ochrona (ubezpieczenie dobrowolne, oferowane dla posiadaczy/współposiadaczy rachunku) opłata miesięczna 5) : Wariant Indywidualny I Wariant Indywidualny II Wariant Indywidualny III Wariant Rodzinny I Wariant Rodzinny II Wariant Rodzinny III 13. Ubezpieczenie Ruchomości Moje Mieszkanie : Wariant MINIMUM Wariant MEDIUM Wariant MAKSIMUM Ubezpieczenie dodatkowe (opcjonalne): Home Assistance 14. Ubezpieczenie Pakiet Medyczny Opieka Medyczna 24h (ubezpieczenie dobrowolne, oferowane dla posiadaczy/współposiadaczy rachunku) - opłata miesięczna 9) Wersja Indywidualna: Wariant Komfortowy Wariant Maksymalny Wersja Rodzinna: Wariant Komfortowy Wariant Maksymalny 15. Ubezpieczenie Pakiet Medyczny Opieka Medyczna 24h (ubezpieczenie dobrowolne, oferowane dla posiadaczy/współposiadaczy rachunku) - opłata miesięczna 10) Wersja Indywidualna: Wariant Komfortowy Wariant Maksymalny Wersja Rodzinna: Wariant Komfortowy Wariant Maksymalny MultiKonto młodzieżowe 19,50 zł 4 49,50 zł 3) 0,35% kwoty przelewu (min. 20,00 zł maks. 200,00 zł) Równowartość kosztów naliczonych przez inny Bank 0,50% kwoty przelewu (min. 10,00 zł maks. 50,00 zł) 13,90 zł 25,90 zł 31,90 zł 21,90 zł 35,90 zł 43,90 zł 19,90 zł 24,90 zł 34,90 zł 5,00 zł 79,00 zł 119,00 zł 199,00 zł 299,00 zł 123,00 zł 185,00 zł 309,00 zł 464,00 zł 1

6 16. 1 Miesięczna opłata za korzystanie z usługi invoobill Zmiana rachunku z opłatą wyższą za 50,00 zł prowadzenie na rachunek z opłatą niższą 1) Dla rachunków depozytowych obowiązują właściwe stawki opłat i prowizji analogicznie jak dla MultiKonta ja/my z taryfą Active (z wyłączeniem opłaty za prowadzenie rachunku). 2) Od r. MultiKonto ja/my z taryfą Comfort nie jest dostępne w ofercie MultiBanku (obowiązuje do r.)/mbanku. (obowiązuje od r.). 3) Opłata jest zwracana automatycznie (w terminie do 5 dni roboczych od pobrania opłaty), jeżeli suma wpływów na rachunek (z wyłączeniem przelewów z rachunków oszczędnościowych, MultiMaxa, zapadających lokat, wypłat kredytów) wynoszą min zł (badane w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, w którym nastąpiło pobranie opłaty za prowadzenie rachunku) lub wartość ulokowanych środków w MultiBanku (obowiązuje do r.)/mbanku (obowiązuje od r.) na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, depozytowych, Ubezpieczeniu na życie i dożycie Strategia Bezpieczny Zysk, Grupowym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką inwestycyjną opłacaną jednorazowo Aktywny Portfel Funduszy, Funduszach Inwestycyjnych i rachunku maklerskim bezpośrednio powiązanych z MultiKontem Aquarius wynosi łącznie minimum zł (wyliczana jako średnie saldo za okres 30 dni od daty wystąpienia kapitalizacji na MuliKoncie Aquarius) lub suma obrotów na rachunku maklerskim wynosi minimum zł (wyliczana za okres 30 dni od daty wystąpienia kapitalizacji na MultiKoncie Aquarius). 4) Opłata jest zwracana automatycznie (w terminie do 5 dni roboczych od pobrania opłaty), jeżeli suma wpływów na rachunek (z wyłączeniem przelewów z rachunków oszczędnościowych, MultiMaxa, zapadających lokat, wypłat kredytów) wynoszą min zł (badane w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, w którym nastąpiło pobranie opłaty za prowadzenie rachunku) lub wartość ulokowanych środków w MultiBanku (obowiązuje do r.)/mbanku (obowiązuje od r.) na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, depozytowych, Ubezpieczeniu na życie i dożycie Strategia Bezpieczny Zysk, Grupowym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką inwestycyjną opłacaną jednorazowo Aktywny Portfel Funduszy, Funduszach Inwestycyjnych i rachunku maklerskim bezpośrednio powiązanych z MultiKontem Aquarius wynosi łącznie minimum zł (wyliczana jako średnie saldo za okres 30 dni od daty wystąpienia kapitalizacji na MuliKoncie Aquarius) lub suma obrotów na rachunku maklerskim wynosi minimum zł (wyliczana za okres 30 dni od daty wystąpienia kapitalizacji na MultiKoncie Aquarius. 5) Opłata pobierana automatycznie 4-go dnia roboczego przed końcem miesiąca ok. godz. 6:00 z rachunku oszczędnościoworozliczeniowego wskazanego w Deklaracji przystąpienia do grupowej Umowy Ubezpieczenia. 6) Opłata obowiązuje dla umów zawartych od dnia r. 7) Opłata za MultiKonto ja/my z taryfą Active wynosi 5,00 zł, jeżeli suma wpływów na rachunek (z wyłączeniem przelewów z rachunków oszczędnościowych, MultiMaxa, zapadających lokat, wypłat kredytów) wynoszą min zł (badane w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, w którym nastąpiło pobranie opłaty za prowadzenie rachunku). 8) Opłata obowiązuje dla umów zawartych do dnia r. 9) Opłata obowiązuje do r. dla Klientów, którzy posiadają ubezpieczenie lub złożą wniosek o ubezpieczenie do r. 10) Opłata obowiązuje od r. dla Klientów, którzy posiadają ubezpieczenie lub złożą wniosek o ubezpieczenie do r. oraz dla Klientów, którzy złożą wniosek o ubezpieczenie od r. 11) Nazwa: MultiBank obowiązuje do r. Nazwa: mbank obowiązuje od r. b) Rachunek oszczędnościowy (opłaty pobierane w ciężar rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego) MultiKonto jestem 1. Otwarcie rachunku (opłata jednorazowa) 2. Prowadzenie rachunku 3. Likwidacja rachunku Sporządzenie i wysłanie wyciągu ekologicznego miesięcznego pocztą Sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej *Opłaty i prowizje dotyczące Planów Finansowych: MultiKonto ja/my MultiKonto Aquarius MultiKonto młodzieżowe (Comfort) (Active) (Classic) (Intensive) WWJ opłaty i prowizje identyczne jak dla rachunku MultiKonto jestem. Kredyt hipoteczny i Pożyczka hipoteczna oraz Kredyt hipoteczny i Pożyczka hipoteczna Waloryzowane 1) prowadzone w ich ramach rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe MultiKonto jestem, ja/my (Comfort/Active), Aquarius (Classic/Intensive) opłaty i prowizje identyczne jak dla rachunków odpowiednio: MultiKonto jestem, ja/my (Comfort/Active), Aquarius (Classic/Intensive). 1) Opłaty i prowizje dotyczą także kredytów/pożyczek udzielonych w ramach MultiPlanu i MultiPlanu Waloryzowanego. MultiPlan i MultiPlan Waloryzowany Rachunek Oszczędnościowy 1) : MultiPlan i MultiPlan Waloryzowany - Rachunek oszczędnościowy jestem, ja/my (Comfort/Active), Aquarius (Classic/Intensive) 1. Otwarcie rachunku (opłata jednorazowa) 2. Likwidacja rachunku Sporządzenie i wysłanie wyciągu ekologicznego 3. miesięcznego pocztą 1) Opłaty i prowizje dotyczą także Kredytów hipotecznych i Pożyczek hipotecznych oraz Kredytów hipotecznych i Pożyczek hipotecznych Waloryzowanych. 2

7 MultiPlan Rachunek Bilansujący 1) : MultiPlan Rachunek bilansujący 1. Otwarcie rachunku 2. Prowizja za aktywację usługi mechanizm bilansujący 2,00% od przyznanej kwoty kredytu 2) 3. Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bilansującego/posiadanie aktywnej usługi mechanizm bilansujący 3) /99,00 zł 4. Likwidacja rachunku 1) Opłaty i prowizje dotyczą także Kredytów hipotecznych i Pożyczek hipotecznych oraz Kredytów hipotecznych i Pożyczek hipotecznych Waloryzowanych 2) Dotyczy kredytów udzielonych na podstawie wniosków złożonych od r. 3) Dotyczy kredytów udzielonych do dnia r. Opłaty i prowizje pobierane za wykonanie operacji w placówce MultiBanku/Placówce mbanku 5) a) Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy MultiKonto jestem MultiKonto ja/my MultiKonto Aquarius MultiKonto (Comfort) (Active) (Classic) (Intensive) młodzieżowe Wykonanie dowolnego przelewu wewnętrznego 1) 1,00 zł 4,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego 1) 3,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 1,00 zł 3. Zdefiniowanie przelewu (za każdy przelew) 1,00 zł 4,00 zł 2,00 zł 1,00 zł 1,00 zł Usunięcie lub zmiana przelewu zdefiniowanego (za każdy przelew) 1) 1,00 zł 4,00 zł 2,00 zł 1,00 zł 1,00 zł Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego 1,00 zł 4,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Wykonanie przelewu zdefiniowanego zewnętrznego 3,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 1,00 zł Dyspozycja zlecenia stałego (za każde zlecenie) 1,00 zł 3,00 zł 1,00 zł Usunięcie lub zmiana zlecenia stałego (za każde zlecenie) 2) 1,00 zł 2,00 zł 1,00 zł 9. Przelew na rachunek ZUS z tytułu składek 10,00 zł 10,00 zł 8,00 zł 10 Przelew na rachunek Urzędu Skarbowego 10,00 zł 10,00 zł 8,00 zł Wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek ZUS z tytułu składek Wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek Urzędu Skarbowego Wykonanie przelewu SORBNET zgodnie z dyspozycją Klienta Wykonanie przez posiadacza/pełnomocnika wpłaty gotówkowej do kwoty zł 3) (nie dotyczy rachunków depozytowych) Wykonanie przez osobę trzecią wpłaty gotówkowej na rachunek Klienta Wykonanie przez posiadacza/pełnomocnika wypłaty gotówkowej Wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej zł (dotyczy sumy dziennych wypłat dokonywanych przez Klienta w jednej placówce, niezależnie od liczby posiadanych rachunków) Niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu 10,00 zł 10,00 zł 8,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 8,00 zł 38,00 zł 45,00 zł 40,00 zł 39,00 zł 15,00 zł 36,00 zł 0,20% od całkowitej kwoty wpłaty, nie mniej niż 3,00 zł 0,20% od całkowitej kwoty wpłaty, nie mniej niż 3,00 zł 0,20% od całkowitej kwoty wpłaty, nie mniej niż 3,00 zł 0,20% od całkowitej kwoty wpłaty, nie mniej niż 3,00 zł 0,50% od całkowitej kwoty wypłaty 1,00 zł 1,00 zł 0,50% od kwoty niezrealizowanej wypłaty, nie mniej niż 30,00 zł 19. Wypłaty gotówkowe awizowane 20. Utworzenie polecenia zapłaty (zarejestrowanie zgody do obciążenia rachunku) 21. Odwołanie zgody do obciążenia rachunku 22. Aktualizacja zgody do obciążenia rachunku 23. Realizacja pojedynczej płatności w ramach polecenia zapłaty 3

8 Odwołanie pojedynczej płatności w ramach polecenia zapłaty Wykonanie przelewu walutowego do innego Banku krajowego 0,35% kwoty przelewu (min. 20,00 zł maks. 200,00 zł) 26. Wykonanie przelewu zagranicznego 0,35% kwoty przelewu (min. 20,00 zł maks. 200,00 zł) 2 Opłata za wydanie listy haseł jednorazowych 19,00 zł 2 Wykonanie przelewu SEPA 5,00 zł 29. Przyjęcie przelewu SEPA 30. Wykonanie przelewu ekspresowego 4) 8,00 zł 15,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 5,00 zł 6,00 zł 1) Opłaty lub prowizji nie pobiera się w przypadku operacji związanej z zamknięciem rachunku. 2) Opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany danych osobowych lub adresowych klienta. 3) Opłata nie obowiązuje w placówkach w przypadku awarii wpłatomatu, jak również w placówkach, które nie posiadają wpłatomatu. 4) Możliwość wykonania przez Klienta jednego przelewu dziennie do kwoty w wysokości zł. 5) Nazwa: Placówka MultiBanku obowiązuje do r. Nazwa: Placówka mbanku obowiązuje od r. Uwaga do punktu 1 i 5: przelew wewnętrzny przelew na rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym (rachunek w MultiBanku) (obowiązuje do r.) przelew wewnętrzny przelew na rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym (obowiązuje od r.) b) Rachunek oszczędnościowy MultiKonto jestem MultiKonto ja/my MultiKonto Aquarius MultiKonto młodzieżowe (Comfort) (Active) (Classic) (Intensive) Wykonanie przelewu zdefiniowanego 1. wewnętrznego Uwaga do punktu 1: przelew wewnętrzny przelew na rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym (rachunek w MultiBanku) (obowiązuje do r.) przelew wewnętrzny przelew na rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym (obowiązuje od r.) Opłaty i prowizje pobierane za operacje realizowane za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu: - sieci Internet a) Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy Wykonanie dowolnego przelewu wewnętrznego Wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego MultiKonto jestem MultiKonto ja/my MultiKonto Aquarius MultiKonto młodzieżowe (Comfort) (Active) (Classic) (Intensive) 3. Zdefiniowanie przelewu (za każdy przelew) Usunięcie lub zmiana przelewu zdefiniowanego (za każdy przelew) Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego Wykonanie przelewu zdefiniowanego zewnętrznego Dyspozycja zlecenia stałego (za każde zlecenie) Usunięcie lub zmiana zlecenia stałego (za każde zlecenie) 9. Przelew na rachunek ZUS z tytułu składek 10. Przelew na rachunek Urzędu Skarbowego Wykonanie przelewu zdefiniowanego na 11. rachunek ZUS z tytułu składek Wykonanie przelewu zdefiniowanego na 12. rachunek Urzędu Skarbowego Wykonanie przelewu SORBNET zgodnie 13. z dyspozycją Klienta Realizacja pojedynczej płatności w ramach 14. polecenia zapłaty Odwołanie pojedynczej płatności w ramach 15. polecenia zapłaty Wykonanie przelewu walutowego do innego 16. Banku krajowego 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 15,00 zł 35,00 zł 0,35% kwoty przelewu (min. 20,00 zł maks. 200,00 zł) 4

9 1 Wykonanie przelewu zagranicznego 0,35% kwoty przelewu (min. 20,00 zł maks. 200,00 zł) 1 Opłata za wydanie listy haseł jednorazowych 19,00 zł 19. Wykonanie przelewu SEPA 5,00 zł 20. Przyjęcie przelewu SEPA 21. Wykonanie przelewu ekspresowego 1) 5,00 zł 1) Możliwość wykonania przez Klienta jednego przelewu dziennie do kwoty w wysokości zł. Uwaga do punktu 1 i 5: przelew wewnętrzny przelew na rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym (rachunek w MultiBanku) (obowiązuje do r.) przelew wewnętrzny przelew na rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym (obowiązuje od r.) b) Rachunek oszczędnościowy MultiKonto jestem 1. Wykonanie przelewu wewnętrznego MultiKonto ja/my MultiKonto Aquarius MultiKonto młodzieżowe (Comfort) (Active) (Classic) (Intensive) Uwaga do punktu 1: przelew wewnętrzny przelew na rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym (rachunek w MultiBanku) (obowiązuje do r.) przelew wewnętrzny przelew na rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym (obowiązuje od r.) - automatycznego serwisu telefonicznego (AST) a) Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy MultiKonto jestem MultiKonto ja/my MultiKonto Aquarius MultiKonto młodzieżowe (Comfort) (Active) (Classic) (Intensive) 1. Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego 2. Wykonanie przelewu zdefiniowanego zewnętrznego Uwaga do punktu 1: przelew wewnętrzny przelew na rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym (rachunek w MultiBanku) (obowiązuje do r.) przelew wewnętrzny przelew na rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym (obowiązuje od r.) b) Rachunek oszczędnościowy MultiKonto jestem MultiKonto ja/my MultiKonto Aquarius MultiKonto młodzieżowe (Comfort) (Active) (Classic) (Intensive) Wykonanie przelewu zdefiniowanego 1. wewnętrznego Uwaga do punktu 1: przelew wewnętrzny przelew na rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym (rachunek w MultiBanku) (obowiązuje do r.) przelew wewnętrzny przelew na rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym (obowiązuje od r.) Opłaty i prowizje pobierane za wykonanie operacji przez operatora Biura Obsługi Telefonicznej (MULTILINIA)/Biura Obsługi Klienta (Konsultant mlinii) 4) a) Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy MultiKonto jestem MultiKonto ja/my MultiKonto Aquarius MultiKonto młodzieżowe (Comfort) (Active) (Classic) (Intensive) Wykonanie dowolnego przelewu wewnętrznego 1) Wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego 1) 5,00 zł 3,00 zł 2,00 zł 0,50 zł 3. Zdefiniowanie przelewu (za każdy przelew) 1,00 zł 2,00 zł 1,00 zł 0,50 zł Usunięcie lub zmiana przelewu zdefiniowanego (za każdy przelew) 2) 1,00 zł 2,00 zł 1,00 zł 0,50 zł Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego Wykonanie przelewu zdefiniowanego zewnętrznego 5,00 zł 3,00 zł 2,00 zł 0,50 zł Dyspozycja zlecenia stałego (za każde zlecenie) 1,00 zł 3,00 zł 0,50 zł 5

10 9. Wykonanie przelewu SORBNET zgodnie 35,00 zł 40,00 zł 39,00 zł 37,00 zł 15,00 zł 35,00 zł z dyspozycją Klienta Usunięcie lub zmiana zlecenia stałego (za każde zlecenie) 2) 1,00 zł 2,00 zł 0,50 zł 10. Przelew na rachunek ZUS z tytułu składek 5,00 zł 4,00 zł 11. Przelew na rachunek Urzędu Skarbowego 2,50 zł 5,00 zł 4,00 zł Wykonanie przelewu zdefiniowanego na 12. rachunek ZUS z tytułu składek Wykonanie przelewu zdefiniowanego na 13. rachunek Urzędu Skarbowego Realizacja pojedynczej płatności w ramach 14. polecenia zapłaty Odwołanie pojedynczej płatności w ramach 15. polecenia zapłaty Wykonanie przelewu walutowego do innego 16. Banku krajowego 5,00 zł 4,00 zł 2,50 zł 5,00 zł 4,00 zł 0,35% kwoty przelewu (min. 20,00 zł maks. 200,00 zł) 1 Wykonanie przelewu zagranicznego 0,35% kwoty przelewu (min. 20,00 zł maks. 200,00 zł) 1 Opłata za wydanie listy haseł jednorazowych 19,00 zł 19. Wykonanie przelewu SEPA 5,00 zł 20. Przyjęcie przelewu SEPA 21. Wykonanie przelewu ekspresowego 3) 5,00 zł 10,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 1) Opłaty lub prowizji nie pobiera się w przypadku operacji związanej z zamknięciem rachunku. 2) Opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany danych osobowych lub adresowych klienta. 3) Możliwość wykonania przez Klienta jednego przelewu dziennie do kwoty w wysokości zł. 4) Nazwa: Biuro Obsługi Telefonicznej (MULTILINIA) obowiązuje do r. Nazwa: Biuro Obsługi Klienta (Konsultant mlinii) obowiązuje od r. Uwaga do punktu 1 i 5: przelew wewnętrzny przelew na rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym (rachunek w MultiBanku) (obowiązuje do r.) przelew wewnętrzny przelew na rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym (obowiązuje od r.) b) Rachunek oszczędnościowy MultiKonto jestem MultiKonto ja/my MultiKonto Aquarius MultiKonto młodzieżowe (Comfort) (Active) (Classic) (Intensive) Wykonanie przelewu zdefiniowanego 1. wewnętrznego Uwaga do punktu 1: przelew wewnętrzny przelew na rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym (rachunek w MultiBanku) (obowiązuje do r.) przelew wewnętrzny przelew na rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym (obowiązuje od r.) II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY MultiMax i MultiMax Aquarius Pobierane niezależnie od miejsca złożenia dyspozycji 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Likwidacja rachunku 4. Wykonanie przelewu pierwszy w danym miesiącu 1) 5. Wykonanie przelewu wewnętrznego innego niż ekspresowy drugi i każdy kolejny w miesiącu 5,00 zł 6. Wykonanie przelewu zewnętrznego innego niż ekspresowy drugi i każdy kolejny w miesiącu 10,00 zł Wykonanie przelewu ekspresowego 10,00 zł Zdefiniowanie przelewu w CUF lub BOT (za wyjątkiem pierwszego przelewu definiowanego bezpłatnie) (obowiązuje do r.) Zdefiniowanie przelewu w Placówce mbanku lub poprzez Konsultanta mlinii (za wyjątkiem pierwszego przelewu definiowanego bezpłatnie) (obowiązuje od r.) Usunięcie lub zmiana przelewu zdefiniowanego w CUF lub BOT (za każdy przelew) (obowiązuje do r.) Usunięcie lub zmiana przelewu zdefiniowanego w Placówce mbanku lub poprzez Konsultanta mlinii (za każdy przelew) (obowiązuje od ) 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 10. Opłata za wypłatę środków z rachunku oszczędnościowego MultiMax/MultiMax Aquarius 0,50 % min. 3,00 zł 11. Opłata za wpłatę środków na rachunek oszczędnościowy MultiMax/MultiMax Aquarius 12. Sporządzenie i wysłanie wyciągu ekologicznego miesięcznego pocztą 6

11 13. Sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej 14. Samodzielne sporządzenie i wysłanie przez Klienta potwierdzenia wykonania przelewu na wskazany adres mailowy 15. Niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu 0,60% od kwoty niezrealizowanej wypłaty, nie mniej niż 30,00 zł 16. Opłata za wydanie listy haseł jednorazowych 19,00 zł 1) Z zastrzeżeniem, że pierwszy przelew w danym miesiącu nie jest przelewem ekspresowym. Uwaga do punktu 5: przelew wewnętrzny przelew na rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym (rachunek w MultiBanku) (obowiązuje do r.) przelew wewnętrzny przelew na rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym (obowiązuje od r.) III. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY MultiSaver Pobierane niezależnie od miejsca złożenia dyspozycji 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Likwidacja rachunku 4. Wykonanie przelewu pierwszy w miesiącu 5. Wykonanie przelewu wewnętrznego drugi i każdy kolejny w miesiącu 5,00 zł 6. Wykonanie przelewu zewnętrznego drugi i każdy kolejny w miesiącu 10,00 zł Zdefiniowanie przelewu w CUF lub BOT (za wyjątkiem pierwszego przelewu definiowanego bezpłatnie) (obowiązuje do r.) Zdefiniowanie przelewu w Placówce Banku lub poprzez Konsultant mlinii (za wyjątkiem pierwszego przelewu definiowanego bezpłatnie) (obowiązuje od r.) Usunięcie lub zmiana przelewu zdefiniowanego w CUF lub BOT (za każdy przelew) (obowiązuje do r.) Usunięcie lub zmiana przelewu zdefiniowanego w Placówce Banku lub poprzez Konsultant mlinii (za każdy przelew) (obowiązuje od r.) 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 9. Opłata za wypłatę środków z rachunku oszczędnościowego MultiSaver 0,50 % min. 3,00 zł 10 Opłata za wpłatę środków na rachunek oszczędnościowy MultiSaver 11. Sporządzenie i wysłanie wyciągu ekologicznego miesięcznego pocztą 12. Sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej 13. Samodzielne sporządzenie i wysłanie przez Klienta potwierdzenia wykonania przelewu na wskazany adres mailowy 14. Niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu 0,60% od kwoty niezrealizowanej wypłaty, nie mniej niż 30,00 zł 15. Opłata za wydanie listy haseł jednorazowych 19,00 zł Uwaga do punktu 5: przelew wewnętrzny przelew na rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym (rachunek w MultiBanku) (obowiązuje do r.) przelew wewnętrzny przelew na rachunek w Banku o numerze rozliczeniowym 1140 (obowiązuje od r.) IV. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY MultiIKE Pobierane niezależnie od miejsca złożenia dyspozycji Placówka MultiBanku/ Placówka Internet AST i WAP mbanku 1) 1. Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku Likwidacja rachunku MultiLinia/ mlinia 1) Sporządzenie i wysłanie wyciągu ekologicznego miesięcznego pocztą Sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej Przyjęcie przelewu z zagranicy na rzecz osób posiadających rachunek w MultiBanku/mBanku 1) Ustanowienie osoby uprawnionej 15,00 zł Zmiana osoby uprawnionej 15,00 zł Odwołanie osoby uprawnionej 15,00 zł Zwrot środków na podstawie dyspozycji złożonej przed 10. upływem 12 miesięcy od otwarcia rachunku Wypłata środków na podstawie dyspozycji złożonej przed 11. upływem 12 miesięcy od otwarcia rachunku 200,00 zł ,00 zł

12 Wypłata transferowa środków na podstawie dyspozycji 12. złożonej przed upływem 12 miesięcy od otwarcia rachunku Wypłata transferowa środków na podstawie dyspozycji złożonej przed upływem 12 miesięcy od otwarcia 13. rachunku, realizowana na indywidualne konto emerytalne IKE MultiFundusze prowadzone przez Skarbiec TFI Zdefiniowanie przelewu do przekazywania środków 14. przekraczających ustawowy limit wpłat na MultiIKE Zmiana przelewu zdefiniowanego do przekazywania 15. środków przekraczających ustawowy limit wpłat na MultiIKE 200,00 zł ,00 zł ,00 zł - - 2,00 zł 16. Wpłaty gotówkowe wewnętrzne Wypłaty gotówkowe Przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez 1 30,00 zł organ egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym 1) Nazwy: Placówka MultiBanku, MultiLinia, MultiBank obowiązują do r. Nazwy: Placówka mbanku, mlinia, mbank obowiązują od r. V. LOKATY: a) Lokaty Dzienny Zysk/Lokaty Dzienny Zysk Klubu Aquarius 1) Wysokość potrącenia z tytułu zerwania lokaty w zależności od kwartału, w którym nastąpiło zerwanie lokaty Lokata Dzienny Zysk 3M Lokata Dzienny Zysk 6M Lokata Dzienny Zysk 9M 1. pierwszy kwartał trwania lokaty 60% wypłaconych odsetek netto 2. drugi kwartał trwania lokaty nie dotyczy 50% wypłaconych odsetek netto Lokata Dzienny Zysk 12M 3. trzeci kwartał trwania lokaty nie dotyczy 50% wypłaconych odsetek netto 4. czwarty kwartał trwania lokaty nie dotyczy 1) Produkt wyłączony ze sprzedaży, oferta obowiązuje dla lokat otwartych do r. 40% wypłaconych odsetek netto b) Lokata Inwestycyjna 1. Opłata za zerwanie lokaty przed terminem zakończenia Zgodnie z zasadami danej lokaty inwestycyjnej VI. KREDYT ODNAWIALNY a) Obowiązuje dla umów zawartych do r. 1) MultiKonto jestem MultiKonto ja/my MultiKonto Aquarius (Comfort) (Active) (Classic) (Intensive) 1. Prowizja za odnowienie kredytu na kolejny okres 2) 1,00% nie mniej niż 1,00% nie mniej niż 40,00 zł 40,00 zł 0,80% 2. Prowizja za przyznanie wyższego limitu (pobierana od kwoty podwyższającej limit) 1,80% 1,80% 1,60% 3. Opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy o kredyt odnawialny 3) 50,00 zł 4. Opłata za realizację dyspozycji kredytobiorcy zmieniającej parametry kredytu lub warunki umowy 50,00 zł nie wymagającej sporządzenia aneksu 5. Ubezpieczenie Spłaty Kredytu (ubezpieczenie opcjonalne) 0,35% miesięcznie od średniego salda zadłużenia (min. 0,98 zł) 1) Nie dotyczy umów, dla których został zawarty aneks zmieniający od r. 2) Brak prowizji dla kredytów odnawialnych udzielanych w ramach MultiPlanu i MultiPlanu Waloryzowanego. 3) W przypadku podwyższenia kwoty kredytu opłata nie jest pobierana. W przypadku obniżenia kwoty kredytu opłata obowiązuje od r. b) Obowiązuje dla umów zawartych od r. oraz umów zawartych do r., dla których został zawarty aneks zmieniający od r. 1. Za udzielenie kredytu MultiKonto jestem 1,80% - 5,00% nie mniej niż 55,00 zł MultiKonto ja/my MultiKonto Aquarius (Comfort) (Active) (Classic) (Intensive) 1,80% - 5,00% nie mniej niż 55,00 zł 1,60% - 5,00% nie mniej niż 55,00 zł 2. Prowizja za odnowienie kredytu na kolejny okres 1,80% nie mniej niż 1,80% nie mniej niż 1,60% 8

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych MultiBanku - Oddziału Bankowości Detalicznej BRE Banku SA

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych MultiBanku - Oddziału Bankowości Detalicznej BRE Banku SA Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych MultiBanku - Oddziału Bankowości Detalicznej BRE Banku SA A) osoby fizyczne - PLN B) osoby fizyczne - Waluta C) osoby prowadzące działalność gospodarczą PLN D) osoby prowadzące

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści: I. Rachunki bieżące.... Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich... a)

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 7.0.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1.04.2015r. Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej PBS,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 122/2012 Zarządu PBS w Kwidzynie z dnia 24.10.2012r Tekst jednolity po zmianach 24.10.2013r Tabela opłat i prowizji bankowych Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie dla Klientów detalicznych (indywidualnych) Załącznik do Uchwały nr 11/36/OK./2015 Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1.

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1. TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM A. DLA WYMARZONEGO

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO

ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO Pełny tekst Taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pkobp.pl, pod numerem infolinii 801 302 302 i

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 1 luty 2015 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści Zasady

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE www.bsporabka.pl Porąbka 2015 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI 1. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe obejmuje Klientów indywidualnych oraz

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 9 października 2014 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie nr XXXII/1/2015 z dnia 02 lipca 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych. dla KLIENTÓW DETALICZNYCH

Taryfa prowizji i opłat bankowych. dla KLIENTÓW DETALICZNYCH Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/B/015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 4.03.015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla KLIENTÓW DETALICZNYCH Brańsk, 015 r. Tabela prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 142/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo