Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank)"

Transkrypt

1 Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) w stosunku rocznym Obowiązuje od r.

2 Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe:... 3 MultiKonto młodzieżowe... 3 MultiKonto jestem... 3 MultiKonto ja... 3 MultiKonto my... 3 MultiKonto Aquarius... 3 Rachunek walutowy prowadzony w... 3 USD, EUR, GBP, CHF... 3 II. Rachunki oszczędnościowe:... 3 Rachunek oszczędnościowy z mechanizmem bilansującym... 3 MultiMax/MultiMax Aquarius... 3 MultiSaver... 3 (rachunek oszczędnościowy umożliwiający regularne oszczędzanie)... 3 MultiIKE... 3 III. Rachunek rozliczeniowy... 3 IV. Lokaty... 4 V. Kredyty... 5 VI. Karty kredytowe będące w ofercie... 6 Produkty wycofane ze sprzedaży Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe Lokaty Kredyty Karty kredytowe wycofane z oferty... 9

3 I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe: Rodzaj rachunku salda debetowego MultiKonto młodzieżowe MultiKonto jestem MultiKonto ja MultiKonto my MultiKonto Aquarius Rachunek walutowy prowadzony w USD, EUR, GBP, CHF II. Rachunki oszczędnościowe: Rodzaj rachunku nominalne salda debetowego Rachunek oszczędnościowy z mechanizmem bilansującym MultiMax/MultiMax Aquarius MultiSaver (rachunek oszczędnościowy umożliwiający regularne oszczędzanie) - dotyczy rachunków założonych poza okresem od do MultiSaver (rachunek oszczędnościowy umożliwiający regularne oszczędzanie) dotyczy rachunków założonych od do obowiązuje od dnia otwarcia rachunku do Od obowiązuje oprocentowanie jak dla rachunków założonych poza okresem od do ,0% nie dotyczy od 0,00 zł do ,99 zł 0,50% od ,00 zł do ,99 zł 0,65% od ,00 zł do ,99 zł 0,80% >=00 000,00 zł,00% 0,50%,40% 4,00% 4 0,80% 5 MultiIKE,75% 3 nie dotyczy standardowe naliczane jest gdy całkowite saldo rachunku jest większe lub równe 0000,00 PLN. premium naliczane gdy różnica pomiędzy średnim saldem na koniec poprzedniego miesiąca a średnim saldem z miesiąca wcześniejszego jest równa lub większa niż 00 PLN (dotyczy miesiąca kalendarzowego) oraz gdy całkowite saldo rachunku jest mniejsze bądź równe 9999,99 PLN. Dla nowo otwartych rachunków MultiSaver w pierwszym miesiącu naliczane jest oprocentowanie premium. 3 nie mniej niż 80% stawki WIBOR M - stawka WIBOR M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego. 4 premium naliczane jest w danym miesiącu, gdy łącznie spełnione są poniższe warunki: ) różnica pomiędzy średnim saldem rachunku MultiSaver ustalonym w ostatnim dniu miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc naliczania oprocentowania a średnim saldem z miesiąca poprzedzającego ten miesiąc jest większa lub równa 00,00 PLN (warunek ten nie dotyczy marca 05 r.) oraz ) gdy saldo w miesiącu naliczania oprocentowania nie przekracza progu maksymalnego. Próg maksymalny salda zależy od liczby miesięcy kalendarzowych prowadzenia rachunku przy czym za każdy miesiąc kalendarzowy próg powiększa się o 3 000,00 PLN i wynosi on w marcu 3 000,00 PLN, w kwietniu 6 000,00 PLN, w maju 9 000,00 PLN, w czerwcu 000,00 PLN, w lipcu 5 000,00 PLN a w sierpniu 8 000,00 PLN. 5 standardowe naliczane jest w przypadku gdy nie zostaną spełnione warunki do naliczenia oprocentowania premium. III. Rachunek rozliczeniowy Rodzaj rachunku Rachunek transakcyjny do Usługi Maklerskiej 3/9

4 IV. Lokaty - Lokaty terminowe 7 dniowa >=000,00 zł miesiąc >=000,00 zł miesiące >=000,00 zł 3 miesiące >=000,00 zł 6 miesięcy >=000,00 zł miesięcy >=000,00 zł miesięcy >=000,00 zł 0,0% 0,50% 0,60%,00%,00%,00%,00% Stopa procentowa za wypłatę środków 0,0% - Lokaty terminowe (na nowe środki ) 3 miesięczna >=000,00 zł,30% 6 miesięczna >=000,00 zł,50% 9 miesięczna >=000,00 zł,0% Stopa procentowa za 0,0% Oferta dostępna tylko na nowe środki. Nowe środki - są to środki pieniężne pochodzące spoza mbank S.A. stanowiące nadwyżkę ponad sumę aktywów zgromadzonych w mbanku (d.multibanku) na dany dzień (informacja o dacie przeliczenia sala, od którego liczona jest nadwyżka środków dostępna jest na stronie internetowej mbanku (d.multibanku) w sekcji oszczędności oraz we wniosku o lokatę na nowe środki). Jako sumę aktywów zgromadzonych w mbanku (d.multibanku) rozumie się środki (saldo dostępne w danym dniu) zgromadzone na rachunkach osobistych, kontach oszczędnościowych oraz depozytach terminowych (wszystkie rodzaje lokat) prowadzonych w walucie PLN w mbanku (d.multibanku), w ramach których Klient Indywidualny zdefiniowany jest jako Posiadacz lub Współposiadacz. Lokaty uruchomione w ramach zgromadzonej nadwyżki środków automatyczne zmniejszają kwotę dostępnych nowych środków o kwotę na którą lokaty zostały założone. Automatyczne odnowienie lokaty (prowadzenie lokaty przez kolejne okresy umowne) ma status włączony, oznacza to, iż po zakończeniu okresu umownego lokata (kapitał wraz z naliczonymi odsetkami) zostanie odnowiona na kolejny odpowiedni okres 3 miesięczny, 6 miesięczny lub 9 miesięczny na warunkach standardowej lokaty terminowej 3 miesięcznej, 6 miesięcznej, lub 9-miesiecznej prezentowanej w aktualnie obowiązujących Tabelach stóp procentowych. - Lokata rentierska Lokata rentierska - 4 miesięczna (Odsetki naliczane co trzy miesiące) >= 000,00 zł Lokata rentierska - 36 miesięczna (Odsetki naliczane co trzy miesiące) >= 000,00 zł Lokata rentierska - 60 miesięczna (Odsetki naliczane co trzy miesiące) >= 000,00 zł,00%,00%,00% Stopa procentowa za 0,0% - MultiLokata 3 miesięczna >= 000,00 zł - w skali roku dla pełnych 3 miesięcy wynosi,00% w okresie trwania lokaty miesiąc miesiąc 3 miesiąc 0,40% 0,60%,00% Przedterminowa wypłata środków 0 naliczonych odsetek od dnia założenia lokaty do dnia zerwania lokaty 4/9

5 6 miesięczna >= 000,00 zł - w skali roku dla pełnych 6 miesięcy wynosi,00% w okresie trwania lokaty miesiąc miesiąc 3 miesiąc 4 miesiąc 5 miesiąc 6 miesiąc 0,40% 0,60% 0,70% 0,80%,00%,50% Przedterminowa wypłata środków 0 naliczonych odsetek od dnia założenia lokaty do dnia zerwania lokaty miesięczna >= 000,00 zł 3 - w skali roku dla pełnych miesięcy wynosi,40% w okresie trwania lokaty 3 miesiąc miesiąc 3 miesiąc 4 miesiąc 5 miesiąc 6 miesiąc 7 miesiąc 8 miesiąc 9 miesiąc 0 miesiąc miesiąc miesiąc 0,40% 0,50% 0,60% 0,70% 0,80% 0,90%,00%,50%,00%,50%,90% 3,00% Przedterminowa wypłata środków 0 naliczonych odsetek od dnia założenia lokaty do dnia zerwania lokaty - Lokaty terminowe (w walutach obcych: USD, EUR, GBP) USD 3 miesięczna>=000,00 USD 0,40% 6 miesięczna >=000,00 USD 0,50% miesięczna >=000,00 USD 0,60% EUR 3 miesięczna >=000,00 EUR 0,0% 6 miesięczna >=000,00 EUR 0,30% miesięczna >=000,00 EUR 0,40% GBP 3 miesięczna 0,60% 6 miesięczna 0,70% miesięczna 0,80% Stopa procentowa za 0,0% V. Kredyty - Kredyt odnawialny Kredyt odnawialny [MultiKonto: jestem, ja, my, Aquarius] Kredyt odnawialny [MultiKonto: jestem, ja, my, Aquarius] (dla umów zawartych do r.) [zmienna stopa procentowa] 9,63% (dla umów zawartych lub aneksowanych od r.) [zmienna stopa procentowa] 5/9

6 - Kredyt samochodowy [Kredyt na zakup środków transportu]/kredyt samochodowy online/kredyt gotówkowy/gotówkowy kredyt konsolidacyjny [marża banku zmienna stopa procentowa] Kredyt samochodowy [Kredyt na zakup środków transportu] Kredyt samochodowy online Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy (po podwyższeniu kwoty kredytu) Gotówkowy kredyt konsolidacyjny Gotówkowy kredyt konsolidacyjny (po podwyższeniu kwoty kredytu) Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego kredytu wynikającego z Umowy Kredytu i marży banku określonej w powyższej tabeli - Kredyt hipoteczny/pożyczka hipoteczna /pożyczki Kredyt mieszkaniowy Kredyt konsolidacyjny Kredyt refinansowy Pożyczka hipoteczna Rodzina na Swoim, [marża banku zmienna stopa procentowa ],50% Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego kredytu/pożyczki wynikającego z Umowy Kredytu/Pożyczki i marży banku określonej w powyższej tabeli dotyczy także kredytów/ pożyczek udzielonych w ramach MultiPlanu VI. Karty kredytowe będące w ofercie (dotyczy kart kredytowych wydanych do wniosków złożonych do dnia r.) Rodzaj karty kredytu w rachunku karty Spłaty na raty Należności przeterminowane Visa Credit Visa Gold Credit Visa Aquarius Visa Platinum Credit MasterCard Standard MasterCard Gold World MasterCard Aquarius World Elite TM MasterCard MasterCard Miles & More MasterCard Miles & More Premium obowiązuje dla usługi Spłaty na raty uruchomionej do r. do dnia r. karta wydawana jako MasterCard World Signia. (Obowiązuje do r.) 6/9

7 Produkty wycofane ze sprzedaży. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe - WWJ Rodzaj rachunku WWJ Oferta obowiązuje dla umów zawartych do r.. Lokaty - Lokata Jednodniowa dniowa >=000,00 zł 0,0% Produkt wyłączony ze sprzedaży, oferta obowiązuje dla lokat otwartych do.03.0 r - Lokata Dzienny Zysk 3 miesiące >=000,00 zł 0,50% 6 miesięcy >=000,00 zł 0,50% 9 miesięcy >=000,00 zł 0,50% miesięcy >=000,00 zł 0,50% - Produkt wyłączony ze sprzedaży, oferta obowiązuje dla lokat otwartych do.03.0 r. - Lokaty terminowe 4 miesiące >=000,00 zł 9 miesięcy >=000,00 zł,00%,00% Produkt dostępny wyłącznie w ramach odnowionych Umów lokat terminowych, w tym lokat na nowe środki. Stopa procentowa za 0,0% - Lokaty dla pracowników przedsiębiorstw objętych ofertą specjalną oraz Klientów posiadających (od co najmniej 6 m-cy) aktywny rachunek MultiKonto: Aquarius, ja, my lub jestem nominalne Stopa procentowa za wypłatę środków 4 miesiące >= 3 000,00 zł,00% 0,0% 7/9

8 - Lokaty terminowe (w walutach obcych: USD, EUR, GBP) USD miesięczna>=000,00 USD 0,30% USD 3 miesięczna 0,40% 6 miesięczna 0,50% miesięczna 0,60% EUR miesięczna>=000,00 EUR 0,0% EUR 3 miesięczna 0,0% 6 miesięczna 0,30% miesięczna 0,40% GBP miesięczna>=00,00 GBP 0,30% GBP 3 miesięczna 0,60% 6 miesięczna 0,70% miesięczna 0,80% Stopa procentowa za 0,0% 3. Kredyty - MultiKredyt Oszczędnościowy MultiKredyt Oszczędnościowy [MultiKonto: jestem, ja, my, Aquarius] MultiKredyt Oszczędnościowy [MultiKonto: jestem, ja, my, Aquarius] Oferta obowiązuje dla umów zawartych do.05.0 r. [zmienna stopa procentowa] 9,63% (dla umów aneksowanych od r.) [zmienna stopa procentowa] - WWJ Odsetki za przekroczenie kwoty kredytu WWJ Oferta obowiązuje dla umów zawartych do r. - Kredyt gotówkowy dla studentów [marża banku zmienna stopa procentowa] Kredyt gotówkowy dla studentów Oferta obowiązuje dla umów zawartych do r. Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego kredytu wynikającego z Umowy Kredytu i marży banku określonej w powyższej tabeli - Kredyt na studia MBA/Kredyt na studia podyplomowe Kredyt na studia MBA Kredyt na studia podyplomowe Oferta obowiązuje dla umów zawartych do r. 9,00% 8/9

9 - Kredyt na studia MBA waloryzowany kursem walut/ Kredyt na studia podyplomowe waloryzowany kursem walut Rodzaj waluty Kredyt na studia MBA waloryzowany kursem walut (dla kredytów udzielonych od r.) 5,0% Kredyt na studia podyplomowe waloryzowany kursem walut (dla kredytów udzielonych od r.) Oferta obowiązuje dla umów zawartych do r. CHF 8,0% - Kredyt samochodowy waloryzowany kursem walut [Kredyt na zakup środków transportu waloryzowany kursem walut]/kredyt samochodowy online waloryzowany kursem walut Rodzaj waluty [marża banku zmienna stopa procentowa] Kredyt samochodowy waloryzowany kursem walut [Kredyt na zakup środków transportu waloryzowany kursem walut] /Kredyt samochodowy online waloryzowany kursem walut CHF USD EUR Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego kredytu wynikającego z Umowy Kredytu i marży banku określonej w powyższej tabeli oferta sprzedaży produktu wstrzymana od dnia r. do odwołania - Kredyt hipoteczny/pożyczka hipoteczna Waloryzowane /pożyczki Kredyt mieszkaniowy/kredyt konsolidacyjny/kredyt refinansowy /Pożyczka hipoteczna waloryzowany/a kursem walut 3 CHF, EUR, GBP, USD, [marża banku zmienna stopa procentowa],50% Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego kredytu/pożyczki wynikającego z Umowy Kredytu/Pożyczki i marży banku określonej w powyższej tabeli dotyczy także kredytów/pożyczek udzielonych w ramach MultiPlanu Waloryzowanego 3 Oferta sprzedaży produktu wstrzymana od dnia r. do odwołania 4. Karty kredytowe wycofane z oferty (dotyczy kart kredytowych wydanych do wniosków złożonych do dnia r.) Rodzaj karty kredytu w rachunku karty Spłaty na raty 5 Należności przeterminowane Visa Wola Park Visa MultiZET Visa Murator Visa n 3 MasterCard Aquarius 4 od r. karta Visa Wola Park i Karta Visa MultiZET nie są dostępne w ofercie, od r. karta Visa Murator nie jest dostępna w ofercie, 3 od r. karta Visa n nie jest dostępna w ofercie, 4 od r. karta MasterCard Aquarius nie jest dostępna w ofercie 5 obowiązuje dla usługi Spłaty na raty uruchomionej do r. mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 8, Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień r. wynosi złotych. 9/9

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 10.07.2015 r.

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 10.07.2015 r. Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 0.07.205 r. Spis treści I. Rachunki bieżące:... 3 - Rachunek bieżący prowadzony

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 18.08.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 18.08.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank)

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Taryfa prowizji i opłat bankowych MultiBanku dla osób fizycznych A) Osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE...4 Tabela 2 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów KONTA Konto osobiste Tabela oprocentowania dla konsumentów konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych MultiBanku - Oddziału Bankowości Detalicznej BRE Banku SA

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych MultiBanku - Oddziału Bankowości Detalicznej BRE Banku SA Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych MultiBanku - Oddziału Bankowości Detalicznej BRE Banku SA A) osoby fizyczne - PLN B) osoby fizyczne - Waluta C) osoby prowadzące działalność gospodarczą PLN D) osoby prowadzące

Bardziej szczegółowo

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1.

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1. TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM A. DLA WYMARZONEGO

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) , Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) z dnia 1 czerwca 2010 pod numerem 6421, NIP: 676-007- 83-01, kapitał zakładowy 1 206 175 300 zł, w całości wpłacony.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r. Część 1. Rachunki Oszczędnościowe w złotych prowadzone w ramach Kont BGŻOptima:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Typ rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r. . TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 7.0.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH

Rozdział 1 OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUCIE POLSKIEJ GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW W WALUCIE POLSKIEJ UDZIELANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI S.A. KLIENTOM RYNKU DETALICZNEGO: OSOBOM FIZYCZNYM

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r. (zawiera również inne brzmienie wskazanych pozycji obowiązujące od 1.06.2014

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji)

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Obowiązuje od 4 lipca 2013 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 14/12/AB/DSP/2010 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 10 lutego 2010 r. Tekst jednolity według stanu na dzień 29.07.2010 r. obejmujący zmiany wynikające z: 1) Uchwały Nr 19/08//AB/DSP/2010

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych)

Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO DLA KONT INTELIGO PRYWATNYCH (INDYWIDUALNYCH I WSPÓLNYCH) I FIRMOWYCH, DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści: I. Rachunki bieżące.... Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich... a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo