Problematyka cukrzycy u chorych z nowotworami głowy i szyi leczonych operacyjnie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Problematyka cukrzycy u chorych z nowotworami głowy i szyi leczonych operacyjnie"

Transkrypt

1 30 PRACE ORYGINALNE / ORIGINALS Problematyka cukrzycy u chorych z nowotworami głowy i szyi leczonych operacyjnie The diabetes mellitus in head and neck cancer patients referred to surgery Małgorzata Wierzbicka 1, Agnieszka Wróbel 2, Anna Zwaruń 2, Witold Szyfter 1 Otolaryngol Pol 2009; 63 (1): by Towarzystwo Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Otrzymano/Received: Zaakceptowano do druku/accepted: Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM w Poznaniu Kierownik: prof. dr hab. med. W. Szyfter 2 Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM w Poznaniu Opiekun Koła: dr hab. med. M. Wierzbicka Wkład pracy autorów/ Authors contribution: Małgorzata Wierzbicka, Agnieszka Wróbel, Anna Zwaruń, Witold Szyfter Konflikt interesu/ Conflicts of interest: Autorzy pracy nie zgłaszają konfliktu interesów. Adres do korespondencji/ Address for correspondence: imię i nazwisko: Małgorzata Wierzbicka adres pocztowy: ul. Przybyszewskiego Poznań tel fax edu.pl SUMMARY The aim of study was to assess the course of treatment and final hospital costs of head and neck cancer patients with diabetes mellitus in comparison with control group of cancer but non-diabetic patients. Material and methods: In the years patients with head and neck malignancies were operated in Dept of Otolaryngology Head and Neck Oncological Surgery in Poznań University of Medical Sciences, in this number 134 (3,86%) patients had coincidence of diabetes and cancer. The final examined group constitute of 57 male, 18 female, the control group 63 male and 25 female. Results: In group with diabetes the number of disqualification from planned surgery was signifi cantly higher then in control group (13,6%). The other details taken into consideration: the time of preoperative preparation, the hospital stay after the surgery, total hospital stay and the total cost of hospitalization have not differed signifi cantly. The number of demanded consultations in DM1 subgroup, in DM2, in the whole examined group (DM1 + DM2) and in control group; as well as the time of antibiotic therapy differs significantly. The important issue was the patient status and control of blood glucose level before the admission to hospital. The signifi cant differences were revealed between well regulated and unregulated diabetes subgroups in: preoperative preparation time (3,54 and 5,24 days respectivelly), the postoperative stay (11,46 and 15,24 days), total hospital cost (3599 zł and 4434 zł). Conclusions: No correlation was found in time of preoperative preparation, time of hospitalization and hospital costs between patients with controlled diabetes and non-diabetic patients although the statistically higher number of consultations was needed and longer antibiotic intake time in diabetic group. We found the statistically significant differences between patients with well-controlled and uncontrolled diabetes in total hospitalization time, preoperative preparation time, antibiotic consumption, number of consultations and total hospital costs. Hasła indeksowe: cukrzyca, nowotwory głowy i szyi, epidemiologia, leczenie chirurgiczne, koszty leczenia Key words: diabetes mellitus, head and neck cancer, epidemiology, surgery, cost-effective Wprowadzenie Pomimo rozwoju nowoczesnych metod radioterapii i radiochemioterapii u chorych z nowotworami głowy i szyi leczenie chirurgiczne w wielu przypadkach pozostaje leczeniem z wyboru. Szczyt zapadalności na te nowotwory przypada na VI i VII dekadę życia i pokrywa się z częstszym występowaniem innych schorzeń ogólnoustrojowych; głównie chorób tytoniozależnych (POCHP, choroba niedokrwienna), ale także metabolicznych. Prym wiedzie cukrzyca, która pozostaje jedną z najpoważniejszych chorób społecznych. Liczne badania wykazują, że chorzy na cukrzycę w porównaniu z populacją ogólną częściej doświadczają zakażeń bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych, jednocześnie ich przebieg jest zazwyczaj cięższy i bardziej powikłany niż w przypadku chorych bez cukrzycy. Zaburzenia metaboliczne, a także odległe powikłania, takie jak mikro- i makroangiopatia występujące w cukrzycy, prowadzą do zaburzeń w gojeniu ran [7] i zwiększają częstość zakażeń miejsca operowanego [13]. Problem ten jest szczególnie istotny wśród pacjentów, u których konieczna jest interwencja chirurgiczna, grupę taką stanowią coraz liczniejsi chorzy operowani z powodu nowotworów. Celem pracy była ocena wpływu cukrzycy na leczenie i przebieg okołooperacyjny u chorych operowanych w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Poznaniu z powodu nowotworów głowy i szyi. Cel główny realizowano poprzez analizę wpływu cukrzycy na czas hospitalizacji, liczbę niezbędnych konsultacji, liczbę dni antybiotykoterapii i całkowity koszt hospitalizacji u chorych z cukrzycą w porównaniu z grupą kontrolną. Materiał i metody W Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w latach leczono 3707 chorych z nowotworami głowy i szyi, w tej liczbie 118 pacjentów z cukrzycą. W powyższym okresie 6 lat hospitalizowano łącznie chorych, w tym 299 pacjentów z cukrzycą. Spośród 118 chorych onkologicznych z cukrzycą do leczenia

2 PRACE ORYGINALNE / ORIGINALS 31 Tabela I. Charakterystyka pacjentów onkologicznych z cukrzycą z uwzględnieniem najczęściej leczonych ognisk pierwotnych oraz typu cukrzycy DM1 i DM2 oraz uregulowania glikemii w okresie przedoperacyjnym Table I. The characteristic of oncologic patients with diabetes including the primaries DM1, DM2 diabetes type and preoperative glucose levels Liczba chorych z cukrzycą n Razem n Razem DM typ 1 DM typ 2 rak krtani 22 rak jamy ustnej 9 43 rak jamy ustnej 4 guz szyi 7 (57%) guz szyi 11 uregulowana rak krtani 16 inne 5 inne 6 rak krtani 13 rak jamy ustnej 6 32 rak jamy ustnej 11 guz szyi 10 (43%) guz szyi 6 nieuregulowana rak krtani 19 inne 3 inne 2 37 (49%) 38 (51%) Tabela II. Porównanie grupy chorych z cukrzycą i grupy kontrolnej dla analizowanych parametrów (n-liczba chorych, dla których analizowano dane) Table II. The comparsion of patients with diabetes and control group (n the number of analysed patients) Wiek Poziom glukozy Liczba konsultacji Doby antybiotykoterapii Koszt całkowity Grupa badana n średnia 63,86 136,72 1,52 7, ,20 mediana 64,00 122,50 1,00 6, ,00 minimum 37,00 74,00 0,00 0, ,00 maksimum 84,00 273,00 6,00 31, ,00 Grupa kontrolna n średnia 54,94 97,43 0,48 5, ,98 mediana 57,00 96,00 0,00 5, ,00 minimum 15,00 62,00 0,00 0, ,00 maksimum 78,00 148,00 7,00 20, ,00 Poziom p 0, , , , , operacyjnego zakwalifikowano 91; do pierwotnej radioterapii lub radiochemioterapii ze wskazań związanych z zalecanym schematem postępowania onkologicznego skierowano 27. Spośród 91 chorych zdyskwalifikowano z zabiegu operacyjnego kolejnych 16 z powodu skrajnie nieuregulowanej cukrzycy i jej powikłań (6 chorych z rakiem krtani, 6 z guzami szyi, 4 z rakiem jamy ustnej), tak więc grupę badaną ostatecznie stanowiło 75 chorych. Grupę kontrolną liczącą 88 pacjentów dobrano losowo spośród chorych operowanych w klinice w analogicznym okresie, wybierając co szóstą historię choroby z archiwów Kliniki. W grupie kontrolnej nie odnotowano żadnej dyskwalifikacji związanej ze stanem ogólnym pacjenta (kardiologicznym, endokrynologicznym, neurologicznym). W grupie chorych onkologicznych z cukrzycą, czyli w grupie badanej, dominowali mężczyźni (57 z 75 chorych), podobnie jak w grupie kontrolnej (63 z 88 chorych). Wiek grupy z DM wahał się od 37 do 88 lat, średnia 63,8, mediana 64. Wiek grupy kontrolnej wynosił lat, średnia 54,9, mediana 57. W tabeli I przedstawiono analizę materiału. Obie grupy podzielono zgodnie z lokalizacją najczęstszych ognisk pierwotnych: raka krtani, jamy ustnej i guzów szyi; inne

3 32 PRACE ORYGINALNE / ORIGINALS Tabela III. Wpływ uregulowania glikemii na czas przygotowania do zabiegu, całkowity czas hospitalizacji, liczbę konsultacji i koszt leczenia (n liczba chorych, dla których analizowano dane) Table III. The impact of regulated glikemic levels for the preoperative preparation time, the lenght of hospitalization, lenght of number of consultations and hospital costs (n the number of analyzed patients) Czas przygotowania do zabiegu Czas hospitalizacji Liczba konsultacji Koszt całkowity uregulowana n średnia ,46 0, ,22 mediana 3,00 9,00 0, ,00 minimum 1,00 5,00 0, ,00 maksimum 12,00 25,00 4, ,00 nieuregulowana n średnia 5,24 15,24 2, ,05 mediana 5,00 17,00 2, ,00 minimum 0,00 2,00 0, ,00 maksimum 19,00 31,00 6, ,00 Poziom p 0, , , , Tabela IV. Wpływ cukrzycy na leczenie operacyjne chorych z rakiem krtani (n liczba chorych, dla których analizowano dane) Table IV. The impact of diabetes for surgical treatment of larynx cancer patients (n the number of analyzed patients) Wiek Czas hospitalizacji po zabiegu Konsultacje Doba antybiotykoterapii Koszt całkowity Grupa badana n średnia 62,54 11,28 2,09 8, ,31 mediana 63,00 15,00 2,00 8, ,00 Grupa kontrolna n średnia 59,00 14,45 0,65 6, ,90 mediana 58,00 16,00 0,00 5, ,00 Poziom p 0, p=0, , , , nowotwory pierwotne to pojedyncze przypadki raków masywu szczękowego, nosa zewnętrznego i ucha. Grupę badaną, tj. chorych z cukrzycą, podzielono ze względu na rodzaj cukrzycy oraz wartości glikemii. Wyróżniono zgodnie z podziałem WHO z 2003 r. typ I (DM1) cukrzycę insulinozależną (43 chorych) oraz typ II (DM2) leczoną lekami doustnymi (32 chorych), pominięto typ III (rzadki) i typ IV (ciężarnych) (tab. I). Parametrem bezpośrednio wskazującym na stan ogólny pacjenta, pozwalającym na bezpieczne kwalifikowanie do zabiegu operacyjnego, jest wyrównanie cukrzycy w okresie przedoperacyjnym; stąd podział na chorych z glikemią uregulowaną i nieuregulowaną bez względu na typ cukrzycy. Podziału tego dokonywano na podstawie wyników pełnego dobowego profilu cukru: przy profilu mieszczącym się w granicach normy, bez konieczności modyfikacji leczenia cukrzycy, kwalifikowano pacjenta do kategorii glikemia uregulowana (37 chorych), pozostali (38 chorych) wymagali przygotowania do operacji (tab. I). Wyniki Porównywano grupę badaną chorych z cukrzycą, i grupę kontrolną oraz dwie wyodrębnione kategorie: chorych z glikemią uregulowaną i nieuregulowaną oraz

4 PRACE ORYGINALNE / ORIGINALS 33 Tabela V. Wpływ uregulowania glikemii na leczenie operacyjne chorych z rakiem krtani (n liczba chorych, dla których analizowano dane) Table V. The impact of glikemia level regulation for surgical treatment of patients with larynx cancer (n the number of patients analyzed) Konsultacje Czas hospitalizacji Koszt całkowity uregulowana n średnia 115,81 1,19 13, ,375 mediana 113,00 1,00 13, ,000 nieuregulowana n średnia 165,05 2,84 18, ,632 mediana 149,00 3,00 21, ,000 Poziom p 0, , , , z typem I i II cukrzycy. Analizowano wiek, stężenie cukru w dniu przyjęcia, całkowity czas hospitalizacji, czas przygotowania do zabiegu, czas hospitalizacji po zabiegu, liczbę dni na oddziale pooperacyjnym (POP), liczbę koniecznych konsultacji, liczbę dni antybiotykoterapii, całkowity koszt leczenia. Wyszczególniono zależności statystycznie istotne lub bliskie istotności. W badanym okresie 6 lat hospitalizowano 3707 chorych z nowotworami głowy i szyi i w tej liczbie 118 pacjentów z cukrzycą (3,18%). W zestawieniu z liczbą wszystkich leczonych w tym przedziale czasu chorych, wśród których było 299 pacjentów z cukrzycą (1,56%), stwierdzono statystycznie częstsze występowanie cukrzycy w grupie onkologicznej (p<0,001). Spośród 118 chorych onkologicznych, w tej liczbie 91 chorych, u których leczeniem z wyboru miał być zabieg operacyjny, 16 ostatecznie zdyskwalifikowano z powodu skrajnie nieuregulowanej cukrzycy i jej powikłań (skierowani do pierwotnej radioterapii); w grupie kontrolnej nie było dyskwalifikacji. Aż u 13,6% chorych onkologicznych z cukrzycą ta choroba metaboliczna wpłynęła więc na ostateczną decyzję terapeutyczną. Przeanalizowano korelację pomiędzy wiekiem pacjentów a występowaniem cukrzycy i potwierdzono istotnie wyższą średnią wieku w grupie z cukrzycą (64 lata) w porównaniu z grupą kontrolną (55 lat) (tab. II). Kolejną kolumnę w tabeli II zajmują średnie poziomy glikemii w surowicy w dniu przyjęcia; istotnie wyższe wartości wyjściowe stwierdzono u chorych z cukrzycą (136,7 versus 97,4 mg%). Analizie poddano wpływ cukrzycy na liczbę potrzebnych konsultacji, długość antybiotykoterapii i koszt całkowity leczenia. Wpływ występowania cukrzycy i jej typu na liczbę niezbędnych konsultacji był statystycznie istotny. U chorych z cukrzycą insulinozależną DM1 przeprowadzono po 2 konsultacje, dla cukrzycy leczonej tabletkami DM2 niespełna 0,87 (p=0,020098). Liczba konsultacji u pacjentów z całej grupy badanej (DM1 + DM2) wyniosła 1,52 na pacjenta i różniła się w sposób istotny (p=0,000048) od grupy kontrolnej, w której konsultacji wymagał co drugi chory (0,49 konsultacji na pacjenta). Liczba dni stosowania antybiotykoterapii u wszystkich pacjentów w grupie badanej wynosiła średnio 7,44, a w grupie kontrolnej 5,83; różnica ta była statystycznie istotna (p=0,01999) (tab. II). Całkowity koszt leczenia był zbliżony i wynosił 4022 zł w grupie badanej i 4077 zł w grupie kontrolnej (tab. II). Czas przygotowania do operacji w grupie badanej i kontrolnej wynosił odpowiednio 4,4 i 3,9 dnia, liczba dni hospitalizacji po zabiegu 9 i 10 dni, a całkowity czas pobytu 13,3 14,1 dnia i nie różniły się istotnie. Wpływ uregulowania glikemii na czas przygotowania do zabiegu, czas hospitalizacji, liczbę konsultacji i całkowity koszt leczenia został przedstawiony w tabeli III. Stężenie cukru (średnia z profilu dobowego) dla chorych w grupie z glikemią uregulowaną wahało się od 79 do 180, średnia 116, mediana 113, a w grupie z nieuregulowaną od 74 do 273, średnia 156, mediana 147 (p=0,000083). Uregulowanie glikemii miało statystycznie istotny wpływ na liczbę niezbędnych konsultacji (p=0,002616). Liczba konsultacji u pacjentów z glikemią nieuregulowaną wynosiła średnio 2,16 konsultacji na pacjenta, a z uregulowaną konsultacje nie zawsze były niezbędne (0,86 na pacjenta). Czas przygotowania do zabiegu i czas hospitalizacji różniły się w obu grupach: z uregulowaną glikemią wyniosły średnio 3,54 i 11,46 dni, a z nieuregulowaną glikemią odpowiednio 5,24 i 15,24 dni, wyniki osiągnęły istotność statystyczną (p=0, oraz p=0,040311). Średni całkowity koszt leczenia w grupie z cukrzycą uregulowaną wynosił 3599 zł, a w grupie z nieuregulowaną 4434 zł i różnica ta była statystycznie istotna (p=0,035884) (tab. III). Liczba dni stosowania antybiotyków u pacjentów w grupie z uregulowaną i nieuregulowaną glikemią nie różniła się znacząco.

5 34 PRACE ORYGINALNE / ORIGINALS Z całej grupy pacjentów onkologicznych z cukrzycą wyodrębniono chorych z rakiem krtani, który był najczęściej leczonym nowotworem. Wyszczególniono zależności statystycznie istotne lub bliskie istotności (tab. IV i tab. V). Wiek 35 chorych z rakiem krtani obarczonych cukrzycą był istotnie wyższy niż 40 chorych z grupy kontrolnej (62 i 59 lat, p=0,027927). Liczba koniecznych konsultacji różniła się istotnie i wynosiła średnio 2 konsultacje na pacjenta w grupie z cukrzycą i 0,65 w kontrolnej (p=0,000170). Liczba dni antybiotykoterapii wynosiła średnio 8,46 i 6,75 i była istotnie dłuższa w grupie badanej (p=0,004098). Średni czas hospitalizacji po zabiegu wynosił 35 i 40 dni i był znacząco dłuższy dla chorych z cukrzycą (p=0,027551). Całkowity koszt leczenia nie różnił się istotnie, choć średnia i mediana były wyższe w grupie kontrolnej (tab. IV). Wyraźne różnice odnotowano pomiędzy chorymi leczonymi z powodu raka krtani z cukrzycą uregulowaną (n=16) i z nieuregulowaną (n=19) (tab. V). Wahania glikemii (średnich wartości profilu dobowego) wynosiły 115 i 165 mg% (p=0, ). Liczba konsultacji była istotnie wyższa w razie braku uregulowania stężenia cukru i średnio wyniosła 1,19 na pacjenta z cukrzycą uregulowaną i 2,8 z nieuregulowaną (p= ). Czas hospitalizacji wynosił odpowiednio 13 i 18 dni i był istotnie dłuższy przy braku uregulowania stężenia cukru w surowicy (p= ). Koszt leczenia chorego z rakiem i uregulowaną cukrzycą wyniósł średnio 3926 zł, a z nieuregulowaną 4983 zł i był istotnie wyższy (p=017904) (tab. V). Zarówno dla całej grupy 75 chorych, jak i dla wyodrębnionych 31 chorych z rakiem krtani nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic przy podziale na typ cukrzycy DM1 i DM2 w zakresie analizowanych parametrów (czas hospitalizacji, liczba konsultacji, dni antybiotykoterapii i koszt całkowity). U chorych z rakiem krtani i rakiem jamy ustnej nie stwierdzono istotnych różnic w długości utrzymania drenu przełykowego zarówno w porównaniu z grupą kontrolną, jak i pomiędzy dwoma kategoriami chorych z cukrzycą uregulowaną i nieuregulowaną. Dyskusja Czynniki ryzyka powikłań okołooperacyjnych w leczeniu nowotworów głowy i szyi są przedmiotem zainteresowania wielu autorów [1, 2, 5, 10]. Wymienia się: chorobę niedokrwienną serca, arytmię, zaburzenia naczyniowe, choroby płuc, nerek, przebyte leczenie onkologiczne [8]. Nieliczne doniesienia podkreślają wpływ cukrzycy na pogorszenie wyników leczenia raków jamy ustnej [6] i powikłania po laryngektomiach [3, 11]. Cukrzyca (DM) według definicji WHO (World Health Organisation) jest chorobą metaboliczną o różnorodnej etiologii, która charakteryzuje się przewlekłą hiperglikemią z towarzyszącymi zaburzeniami metabolizmu węglowodanów, tłuszczy i białka. Dane tej organizacji wskazują, że 3,2 miliona zgonów na świecie rocznie jest spowodowanych cukrzycą. Została uznana za chorobę cywilizacyjną, narastający trend występowania obserwuje się w ostatnim 10-leciu, a u schyłku XX wieku eskalację liczby przypadków określono mianem epidemii cukrzycowej. Według danych z Rocznika Medycznego opublikowanych w 2002 r. liczba chorych na świecie wynosiła 177,3 mln, z czego ponad 89% to chorzy z cukrzycą typu 2 (DM2). Przewiduje się, że liczba przypadków w roku 2025 osiągnie 300 mln dla samej cukrzycy typu drugiego. Tym samym jest jedną z najpoważniejszych chorób społecznych. Prymat wiedzie Finlandia, gdzie współczynnik na początku tego stulecia to 45 na 100 tysięcy mieszkańców. Chorobowość populacji polskiej jest równa 4,3%, a liczba chorych w 2002 r. wynosiła 1,35 mln [9]. Cukrzyca pozostaje niewykryta w 30 40% przypadków [12]. Według danych Banku Światowego, cukrzyca zajmuje w skali wielkości obciążenia ekonomicznego społeczeństw drugie miejsce, zaraz po chorobie niedokrwiennej serca. W Polsce oszacowane w badaniu CODIP (Cost of Diabetes Type 2 in Poland) roczne koszty bezpośrednie opieki nad chorym na cukrzycę typu 2 wyniosły 2429,95 zł. Ta kwota odzwierciedla koszty zużytych zasobów bezpośrednio związanych z cukrzycą lub leczeniem jej powikłań. Całkowite koszty bezpośrednie cukrzycy typu 2 w Polsce pozostają na poziomie ,37 zł. Kwota ta stanowiła 8,08% wszystkich nakładów poniesionych na opiekę zdrowotną w Polsce w 2002 roku. Głównym składnikiem kosztów bezpośrednich, który determinuje znaczną ich część, są koszty hospitalizacji. Związane są one natomiast przede wszystkim z występowaniem powikłań cukrzycy [4]. Wnioski Chorzy onkologiczni z cukrzycą wymagali bardziej intensywnego przygotowania do operacji: liczba konsultacji była statystycznie istotnie wyższa dla chorych z DM1 w porównaniu z DM2 i dla obu grup wyższa niż dla grupy kontrolnej, podobnie istotnie dłuższy był czas stosowania antybiotyków. Nie stwierdzono natomiast statystycznie istotnego wpływu współistnienia cukrzycy na czas przygotowania do zabiegu, całkowity czas hospitalizacji i ogólny koszt leczenia operacyjnego. Nie stwierdzono także różnic w tym zakresie pomiędzy chorymi z cukrzycą typu I i typu II. Wykazano natomiast statystycznie istotne różnice w obrębie samej grupy z cukrzycą: najważniejszym parametrem okazał się stan uregulowania glikemii. Uderzająco duża jest liczba konsultacji wydłużających czas pobytu i dezorganizujących pracę oddziału chirurgicznego, a niezbędnych do przygotowania chorego

6 PRACE ORYGINALNE / ORIGINALS 35 do operacji. Uregulowanie cukrzycy przed przyjęciem do szpitala znamiennie wpływało na czas przygotowania do zabiegu, czas hospitalizacji, liczbę konsultacji i całkowity koszt leczenia chorego. W badanym przez autorów materiale statystycznie częstsze występowanie cukrzycy w grupie onkologicznej w porównaniu z ogółem leczonych chorych może być związane z kwalifikowaniem do zabiegów ratujących bez względu na istotne obciążenia (ASA III, IV), ale także z wyższą średnią wieku tej grupy. Niemniej aż u 13,6% chorych onkologicznych powikłania cukrzycy wpłynęły na decyzję terapeutyczną dyskwalifikację z zabiegu operacyjnego i skierowanie do radioterapii. Na podstawie przeprowadzonej analizy nasuwa się wniosek, że o ile cukrzyca jako schorzenie metaboliczne nie stanowi przeciwwskazania do operacji nowotworów głowy i szyi, nie pogarsza wyników leczenia i nie podwyższa kosztów, to niewyrównana glikemia z punktu widzenia organizacyjnego powinna być przeciwwskazaniem do przyjęcia na oddział chirurgiczny. Chorzy z tej grupy wymagają przygotowania o charakterze krótkiej, 3 6-dniowej hospitalizacji na oddziale profilowym w okresie bezpośrednio poprzedzającym zabieg operacyjny. PIŚMIENNICTWO 1. Derks W, de Leeuw RJ, Hordijk GJ. Elderly patients with head and neck cancer: the influence of comorbidity on choice of therapy, complication rate, and survival. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2005; 13(2): Farwell DG, Reilly DF, Weymuller EA Jr, Greenberg DL, Staiger TO, Futran NA. Predictors of perioperative complications in head and neck patients. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2002; 128: González Aguilar O, Pardo HA, Vannelli A, Simkin DO, Rossi A, Rubino A, i wsp. Total laryngectomy: pre- and intrasurgical variables of infection risk. Int Surg 2001; 86(1): Kinalska I, Niewada M, Głogowski C, Krzyżanowska A, Gierzyński J, Łatek M, i wsp. Cost of Diabetes 2 in Poland (CODIP -2). Diabetol Prakt 2004; 5(1): Kuri M, Tanigami H, Kambara N, Kishi Y. Wound healing in reconstructive head and neck surgery. Masui 2007; 56(4): Liu SA, Wong YK, Poon CK, Wang CC, Wang CP, Tung KC. Risk factors for wound infection after surgery in primary oral cavity cancer patients. Laryngoscope 2007; 117(1): Majewski W. Czynniki opóźniające gojenie się ran, blizny przerostowe i bliznowiec. W: Oszkinis G, Gabriel M, Pukacki F, Majewski W, red. Leczenie ran trudno gojących. Wyd. 1. Warszawa: Blackhorse Publishing; p Piccirillo JF, Lacy PD, Basu A, Spitznagel EL. Development of a new head and neck cancer-specific comorbidity index. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2002; 128(10): Rocznik Medyczny, Sanabria A, Carvalho AL, Melo RL, Magrin J, Ikeda MK, Vartanian JG, i wsp. Predictive factors for complications in elderly patients who underwent head and neck oncologic surgery. Head Neck 2008; 30(2): Schwartz SR, Yueh B, Maynard C, Daley J, Henderson W, Khuri SF. Predictors of wound complications after laryngectomy: A study of over 2000 patients. Otolaryngol Head Neck Surg 2004; 131(1): Tatoń WJ. Intensyfikacja leczenia cukrzycy typu 2: cele, metody, konieczność upowszechniania. Med Dydakt Wychow. 2004; 36(2): Zieliński M, Pukacki F. Zakażenie miejsca operowanego. W: Oszkinis G, Gabriel M, Pukacki F, Majewski W, red. Leczenie ran trudno gojących. Wyd. 1. Warszawa: Blackhorse Publishing; 2006, p

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Lek. Łukasz Głogowski Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Opiekun naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel Zakład Profilaktyki Chorób

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

inwalidztwo rodzaj pracy

inwalidztwo rodzaj pracy Zdrowie jest najważniejsze Wykłady wraz z konsultacjami medycznymi realizowane przez Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Bogufałów Źródło Baryczy w ramach wspierania realizacji zadania publicznego przez

Bardziej szczegółowo

Lek. Ewelina Anna Dziedzic. Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych.

Lek. Ewelina Anna Dziedzic. Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. Lek. Ewelina Anna Dziedzic Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. Rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych Promotor: Prof. dr hab. n. med. Marek Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Stopa cukrzycowa. Dr med. Anna Korzon-Burakowska Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii AMG Kierownik prof.dr hab. med. B.

Stopa cukrzycowa. Dr med. Anna Korzon-Burakowska Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii AMG Kierownik prof.dr hab. med. B. Stopa cukrzycowa Dr med. Anna Korzon-Burakowska Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii AMG Kierownik prof.dr hab. med. B. Wyrzykowski Stopa cukrzycowa - definicja Infekcja, owrzodzenie lub destrukcja

Bardziej szczegółowo

Lek. WOJCIECH KLIMM. rozprawa na stopień doktora nauk medycznych

Lek. WOJCIECH KLIMM. rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Lek. WOJCIECH KLIMM OCENA SYSTEMU CIĄGŁEGO MONITOROWANIA STĘŻENIA GLUKOZY W PŁYNIE ŚRÓDTKANKOWYM U CHORYCH ZE SCHYŁKOWĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK LECZONYCH POWTARZANYMI HEMODIALIZAMI rozprawa na stopień doktora

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROFILU METABOLICZNEGO PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA I WSPÓŁISTNIEJĄCYM MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW

ANALIZA PROFILU METABOLICZNEGO PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA I WSPÓŁISTNIEJĄCYM MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW ANALIZA PROFILU METABOLICZNEGO PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA I WSPÓŁISTNIEJĄCYM MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW Rozprawa doktorska Autor: lek. Marcin Wełnicki Promotor: prof. dr hab. n. med Artur

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA.

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA. UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA Małgorzata Biskup Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na reumatoidalne zapalenie

Bardziej szczegółowo

Ocena czynników rokowniczych w raku płaskonabłonkowym przełyku w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Gdańsku doniesienie wstępne

Ocena czynników rokowniczych w raku płaskonabłonkowym przełyku w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Gdańsku doniesienie wstępne Ocena czynników rokowniczych w raku płaskonabłonkowym przełyku w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Gdańsku doniesienie wstępne Świerblewski M. 1, Kopacz A. 1, Jastrzębski T. 1 1 Katedra i

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem )

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem ) Publikacje naukowe: ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem 7.03.2013) Stosowanie larw Lucilia sericata jako metoda leczenia przewlekłych ran kończyn. Inne publikacje: 1.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą 14 listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą Cukrzyca jest chorobą, która staje się obecnie jednym z najważniejszych problemów dotyczących zdrowia publicznego. Jest to przewlekły i postępujący proces

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca typu 2 Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

Cukrzyca typu 2 Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. Cukrzyca typu 2 Cukrzyca typu 2 Jeśli otrzymałeś tę ulotkę, prawdopodobnie zmagasz się z problemem cukrzycy. Musisz więc odpowiedzieć sobie na pytania: czy wiesz, jak żyć z cukrzycą? Jak postępować w wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

RAK PŁUCA A CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE

RAK PŁUCA A CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE Beata Brajer-Luftmann Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej UM w Poznaniu TPT 30.11.2013r. Najczęstszy nowotwór na świecie (ok. 1,2 mln zachorowań i ok. 1,1ml zgonów)

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH EPIDEMIOLOGIA prof. dr hab. med. Jan Kornafel Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej AM we Wrocławiu Mierniki epidemiologiczne Mierniki epidemiologiczne

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. WPROWADZENIE W ciągu ostatnich lat obserwuje się stopniowe obniżanie się wieku chorych, u których rozpoznaje się złośliwy nowotwór krtani [5, 6]. Z drugiej strony, obserwuje się stopniowe starzenie się

Bardziej szczegółowo

CUKRZYCA U OSOBY W WIEKU STARCZYM. Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Dr med. Ewa Janeczko-Sosnowska

CUKRZYCA U OSOBY W WIEKU STARCZYM. Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Dr med. Ewa Janeczko-Sosnowska CUKRZYCA U OSOBY W WIEKU STARCZYM Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Dr med. Ewa Janeczko-Sosnowska CHARAKTERYSTYKA PACJENTA Wiek 82 lata Cukrzyca typu 2 leczona insuliną Choroba wieńcowa, stan

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Ostre infekcje u osób z cukrzycą

Ostre infekcje u osób z cukrzycą Ostre infekcje u osób z cukrzycą Sezon przeziębień w pełni. Wokół mamy mnóstwo zakatarzonych i kaszlących osób. Chorować nikt nie lubi, jednak ludzie przewlekle chorzy, jak diabetycy, są szczególnie podatni

Bardziej szczegółowo

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości

Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Pulmonologia 2015, PAP, Warszawa, 26 maja 2015 1 Epidemiologia raka płuca w Polsce Pierwszy nowotwór w Polsce pod względem umieralności. Tendencja

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna oddziału zabiegowego Jak poprawić? Marek Wesołowski

Efektywność ekonomiczna oddziału zabiegowego Jak poprawić? Marek Wesołowski Efektywność ekonomiczna oddziału zabiegowego Jak poprawić? Marek Wesołowski Jaka jest nasza efektywność? Poprawa efektywności ekonomicznej Efektywność medyczna Koszty materiałów i zasobów Organizacja

Bardziej szczegółowo

Koszty leczenia nowotworów złośliwych szyjki macicy w Polsce w latach na przykładzie województwa śląskiego

Koszty leczenia nowotworów złośliwych szyjki macicy w Polsce w latach na przykładzie województwa śląskiego Koszty leczenia nowotworów złośliwych szyjki macicy w Polsce w latach 2011-2012 na przykładzie województwa śląskiego Treatment costs of malignant cervical cancer in Poland in 2011-2012 the case of Silesian

Bardziej szczegółowo

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII NACZYŃ I ANGIOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIE Kierownik: Dr hab.n. med. Jacek Wroński UDROŻNIENIE T. SZYJNEJ WEWNĘTRZNEJ WSKAZANIA

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia cukrzycy

Epidemiologia cukrzycy Cukrzyca kiedyś Epidemiologia Epidemiologia - badanie występowania i rozmieszczenia stanów lub zdarzeń związanych ze zdrowiem w określonych populacjach oraz wpływu czynników wpływających na stan zdrowia

Bardziej szczegółowo

Zadanie pytania klinicznego (PICO) Wyszukanie i selekcja wiarygodnej informacji. Ocena informacji o metodzie leczenia

Zadanie pytania klinicznego (PICO) Wyszukanie i selekcja wiarygodnej informacji. Ocena informacji o metodzie leczenia Praktykowanie EBM Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Zadanie pytania klinicznego (PICO) Wyszukanie i selekcja wiarygodnej informacji Ocena informacji o metodzie leczenia Podjęcie decyzji klinicznej na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. STRESZCZENIE Cele pracy:

I. STRESZCZENIE Cele pracy: I. STRESZCZENIE Przewlekłe zapalenie trzustki (PZT) jest przewlekłym procesem zapalnym, powodującym postępujące i nieodwracalne włóknienie trzustki. Choroba przebiega z okresami remisji i zaostrzeń, prowadząc

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. Projekt z dnia 05.09.2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem?

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem? Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem? Żylna Choroba Zakrzepowo-Zatorowa (ŻChZZ) stanowi ważny ny, interdyscyplinarny problem współczesnej medycyny Zakrzepica żył głębokich (ZŻG) (Deep

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. Wpływ przedoperacyjnego napromieniania na gojenie się rany po laryngektomii przegląd piśmiennictwa i wyniki własne The influence of preoperative irradiation on wound healing after laryngectomy literature

Bardziej szczegółowo

DiabControl RAPORT KOŃCOWY

DiabControl RAPORT KOŃCOWY DiabControl OCENA WSPÓŁPRACY PACJENTA CHOREGO NA CUKRZYCĘ TYPU 2 Z LEKARZEM PROWADZĄCYM W ZAKRESIE COMPLIANCE, OBSERWACJA ZJAWISKA DYSFAGII (TRUDNOŚCI W POŁYKANIU) RAPORT KOŃCOWY Październik 214 Autor

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO. Przedmiot/Tematyka zajęć. 1. Epidemiologia najczęściej występujących nowotworów złośliwych w Polsce

HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO. Przedmiot/Tematyka zajęć. 1. Epidemiologia najczęściej występujących nowotworów złośliwych w Polsce HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO Nazwa kursu: Kod kursu: Miejsce kursu: zajęcia teoretyczne: ćwiczenia: staż: Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek PiP/.4/11/1-28

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 5 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej Instytut Pielęgniarstwa Higher State Vocational School

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe piersi - ryzyko zachorowania, zaawansowanie, przeŝycia pięcioletnie. Dolny Śląsk, Dolnośląskie Centrum Onkologii.

Nowotwory złośliwe piersi - ryzyko zachorowania, zaawansowanie, przeŝycia pięcioletnie. Dolny Śląsk, Dolnośląskie Centrum Onkologii. Nowotwory złośliwe piersi - ryzyko zachorowania, zaawansowanie, przeŝycia pięcioletnie. Dolny Śląsk, Dolnośląskie Centrum Onkologii. Przygotowali: Komitet ds. Epidemiologii Beata Hawro, Maria Wolny-Łątka,

Bardziej szczegółowo

lek Magdalena Puławska-Stalmach STRESZCZENIE

lek Magdalena Puławska-Stalmach STRESZCZENIE lek Magdalena Puławska-Stalmach tytuł pracy: Kliniczne i radiologiczne aspekty tętniaków wewnątrzczaszkowych a wybór metody leczenia STRESZCZENIE Tętniak to miejscowe, nieprawidłowe poszerzenie światła

Bardziej szczegółowo

50% pacjentów z chorobą onkologiczną nie uczestniczy w żadnej formie poradnictwa dietetycznego 50% pacjentów z chorobą onkologiczną nie uczestniczy w żadnej formie poradnictwa dietetycznego 20-50% sięga

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO. Przedmiot/Tematyka zajęć. 2 0 MODUŁ II Profilaktyka i 5 2. Czynniki ryzyka chorób nowotworowych

HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO. Przedmiot/Tematyka zajęć. 2 0 MODUŁ II Profilaktyka i 5 2. Czynniki ryzyka chorób nowotworowych HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO Nazwa kursu: Kod kursu: Miejsce kursu: zajęcia teoretyczne: ćwiczenia: staż: Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek PiP/.4/11/1-28

Bardziej szczegółowo

Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków

Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków Dr hab. med. Adam Kobayashi INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII, WARSZAWA Pacjenci z AF cechują się w pięciokrotnie większym ryzykiem udaru niedokrwiennego

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIESKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 200 Katedra i Klinika Endokrynologii Akademii Medycznej im. prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie Kierownik Kliniki:

Bardziej szczegółowo

EBM w farmakoterapii

EBM w farmakoterapii EBM w farmakoterapii Dr Przemysław Niewiński Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej AM we Wrocławiu Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej AM Wrocław EBM Evidence Based Medicine (EBM) "praktyka medyczna

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty związane z analizą statystyk JGP w zarządzaniu szpitalem. Jerzy Gryglewicz Warszawa 18 marca 2014 r.

Praktyczne aspekty związane z analizą statystyk JGP w zarządzaniu szpitalem. Jerzy Gryglewicz Warszawa 18 marca 2014 r. w zarządzaniu szpitalem Jerzy Gryglewicz Warszawa 18 marca 2014 r. Kluczowe dane analityczne ze statystyki JGP dla zarządzania procesem leczenia : Długość hospitalizacji - mediana (dni) Średnia wartość

Bardziej szczegółowo

Udział czynników demograficznych w kształtowaniu wyników leczenia raka jajnika na podstawie materiału Gdyńskiego Centrum Onkologii

Udział czynników demograficznych w kształtowaniu wyników leczenia raka jajnika na podstawie materiału Gdyńskiego Centrum Onkologii Lek. med. Andrzej Kmieć Udział czynników demograficznych w kształtowaniu wyników leczenia raka jajnika na podstawie materiału Gdyńskiego Centrum Onkologii Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Zakład

Bardziej szczegółowo

Dostępność terapii z zastosowaniem pomp insulinowych. Dr hab.n.med. Tomasz Klupa Uniwersytet Jagielloński, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych

Dostępność terapii z zastosowaniem pomp insulinowych. Dr hab.n.med. Tomasz Klupa Uniwersytet Jagielloński, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Dostępność terapii z zastosowaniem pomp insulinowych Dr hab.n.med. Tomasz Klupa Uniwersytet Jagielloński, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Konflikt interesów Wykłady i seminaria dla firmy Medtronic.w

Bardziej szczegółowo

Przegląd randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych w grupie osób w wieku podeszłym

Przegląd randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych w grupie osób w wieku podeszłym 167 GERIATRIA 2011; 5: 167172 Akademia Medycyny GERIATRIA OPARTA NA FAKTACH/EVIDENCEBASED GERIATRICS Otrzymano/Submitted: 15.06.2011 Zaakceptowano/Accepted: 26.2011 Przegląd randomizowanych, kontrolowanych

Bardziej szczegółowo

lek. Piotr Morasiewicz

lek. Piotr Morasiewicz lek. Piotr Morasiewicz Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu UM we Wrocławiu Korekcja złożonych zniekształceń okołokolanowych metodą Ilizarowa badania kliniczne i doświadczalne Rozprawa

Bardziej szczegółowo

Kto uzyskuje najlepsze efekty w wyniku leczenia CCSVI? Charakterystyka pacjenta

Kto uzyskuje najlepsze efekty w wyniku leczenia CCSVI? Charakterystyka pacjenta Kto uzyskuje najlepsze efekty w wyniku leczenia CCSVI? Charakterystyka pacjenta Copyright All rights reserved 211 AMEDS Centrum 2 PACJENCI W badaniu wzięła udział grupa 47 pacjentów ze Stwardnieniem Rozsianym

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO. Przedmiot/Tematyka zajęć. 2. Wskazania do interwencji psychoonkologicznej

HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO. Przedmiot/Tematyka zajęć. 2. Wskazania do interwencji psychoonkologicznej HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO Nazwa kursu: Kod kursu: Miejsce kursu: zajęcia teoretyczne: ćwiczenia: staż: Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek PiP/.4/11/1-27

Bardziej szczegółowo

Pierwsi pacjenci z cukrzycą leczeni powtarzanymi dializami

Pierwsi pacjenci z cukrzycą leczeni powtarzanymi dializami KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA 04.03.2010 LECZENIE NERKOZASTĘPCZE Prof. Bolesław Rutkowski Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Gdański Uniwersytet Medyczny 1 Pierwsi pacjenci

Bardziej szczegółowo

Wyniki chirurgii ratującej u chorych ze wznową miejscową raka krtani

Wyniki chirurgii ratującej u chorych ze wznową miejscową raka krtani 309 Wyniki chirurgii ratującej u chorych ze wznową miejscową raka krtani Results of salvage surgery in the group of patients with local recurrence of laryngeal cancer Katarzyna Miśkiewicz-Orczyk, Grzegorz

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r.

Warszawa, r. Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Warszawski Uniwersytet Medyczny SP CSK ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa Tel. 599 25 83; fax: 599 25 82 Kierownik: dr hab. n. med. Leszek Czupryniak Warszawa, 24.08.2016r.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą

Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2013 Aneks 2 Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą Opracowano we współpracy z dr.

Bardziej szczegółowo

Pooperacyjna Niewydolność Oddechowa

Pooperacyjna Niewydolność Oddechowa Pooperacyjna Niewydolność Oddechowa Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, C.M. im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy Katedra

Bardziej szczegółowo

10 FAKTÓW NA TEMAT CUKRZYCY

10 FAKTÓW NA TEMAT CUKRZYCY 10 FAKTÓW NA TEMAT CUKRZYCY FAKT 1. Około 347 mln ludzi na świecie choruje na cukrzycę. Istnieje rosnąca globalna epidemia cukrzycy, u której podłoża leży szybki przyrost przypadków nadwagi i otyłości

Bardziej szczegółowo

Hiperglikemia. Schemat postępowania w cukrzycy

Hiperglikemia. Schemat postępowania w cukrzycy Hiperglikemia Schemat postępowania w cukrzycy Postępowanie w przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu glukozy we krwi, czyli hiperglikemii Codzienne monitorowanie poziomu cukru (glukozy) we krwi stanowi

Bardziej szczegółowo

Wpływ rodzaju żywienia na proces leczenia chorych z nowotworami głowy i szyi

Wpływ rodzaju żywienia na proces leczenia chorych z nowotworami głowy i szyi Lek., lek. stom. Aldona Chloupek Wpływ rodzaju żywienia na proces leczenia chorych z nowotworami głowy i szyi STRESZCZENIE Wprowadzenie: Stopień odżywienia coraz częściej wskazywany jest jako jeden z głównych

Bardziej szczegółowo

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Katarzyna Rutkowska Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu Wyniki leczenia (clinical outcome) śmiertelność (survival) sprawność funkcjonowania (functional outcome) jakość

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty leczenia WZW typu C

Systemowe aspekty leczenia WZW typu C Systemowe aspekty leczenia WZW typu C Dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego Warszawa, 06.06.2017 r. Systemowe

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Polityki Zdrowotnej Województwa Pomorskiego. moduł cukrzyca typu 2 PROJEKT. Departament Zdrowia UMWP

Regionalny Program Polityki Zdrowotnej Województwa Pomorskiego. moduł cukrzyca typu 2 PROJEKT. Departament Zdrowia UMWP Regionalny Program Polityki Zdrowotnej Województwa Pomorskiego moduł cukrzyca typu 2 PROJEKT Departament Zdrowia UMWP 11-12 października 2017 Harmonogram prac Finansowanie programów polityki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI,58 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI,58 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI,58 SECTIO D 2005 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Katedrze Medycyny Rodzinnej Akademii

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca a kamica żółciowa

Cukrzyca a kamica żółciowa PRACA ORYGINALNA ISSN 1640 8497 Paweł Kotarski, Agnieszka B. Niebisz, Janusz Krzymień Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie Cukrzyca a kamica

Bardziej szczegółowo

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń Jan Z. Peruga, Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń wieńcowych II Katedra Kardiologii Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1 Jednym

Bardziej szczegółowo

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Wiesław Janusz Kruszewski. Zakład Propedeutyki Onkologii. Gdański Uniwersytet Medyczny

Promotor: Prof. dr hab. n. med. Wiesław Janusz Kruszewski. Zakład Propedeutyki Onkologii. Gdański Uniwersytet Medyczny LEK. MED. BEATA SZUTOWICZ-WYDRA Promotor: Prof. dr hab. n. med. Wiesław Janusz Kruszewski Zakład Propedeutyki Onkologii Gdański Uniwersytet Medyczny Gdańsk 2015 1. STRESZCZENIE Rak piersi jest w Polsce

Bardziej szczegółowo

Koszty pośrednie niewydolności serca

Koszty pośrednie niewydolności serca Koszty pośrednie niewydolności serca Marcin Czech WARSZTATY Warszawa 21.04.2017 Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny, Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk i Polskiego

Bardziej szczegółowo

Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę?

Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę? Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę? Piotr Ponikowski Klinika Chorób Serca Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Ośrodek Chorób Serca Szpitala Wojskowego we Wrocławiu Niewydolność

Bardziej szczegółowo

Jerzy Stockfisch 1, Jarosław Markowski 2, Jan Pilch 2, Brunon Zemła 3, Włodzimierz Dziubdziela 4, Wirginia Likus 5, Grzegorz Bajor 5 STRESZCZENIE

Jerzy Stockfisch 1, Jarosław Markowski 2, Jan Pilch 2, Brunon Zemła 3, Włodzimierz Dziubdziela 4, Wirginia Likus 5, Grzegorz Bajor 5 STRESZCZENIE Czynniki ryzyka związane ze stylem i jakością życia a częstość zachorowań na nowotwory złośliwe górnych dróg oddechowych w mikroregionie Mysłowice, Imielin i Chełm Śląski Jerzy Stockfisch 1, Jarosław Markowski

Bardziej szczegółowo

ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE PRZEWLEKŁYCH POWIKŁAŃ CUKRZYCY ORAZ POPRAWA JAKOŚCI LECZENIA CHORYCH

ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE PRZEWLEKŁYCH POWIKŁAŃ CUKRZYCY ORAZ POPRAWA JAKOŚCI LECZENIA CHORYCH ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE PRZEWLEKŁYCH POWIKŁAŃ CUKRZYCY ORAZ POPRAWA JAKOŚCI LECZENIA CHORYCH Sławomir Pynka PORADNIA DIABETOLOGICZNA I METABOLICZNA SPWSZ w SZCZECINIE Cukrzyca : Światowa Epidemia 1995

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka operacyjnego. Piotr Czempik Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM

Ocena ryzyka operacyjnego. Piotr Czempik Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM Ocena ryzyka operacyjnego Piotr Czempik Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM Ryzyko związane z zabiegiem operacyjnym Typ operacji (np. kardiochirurgiczne/niekardiochirurgiczne)

Bardziej szczegółowo

Materiał edukacyjny Cukrzyca ciążowa Przewodnik dla ciężarnej został przygotowany przez:

Materiał edukacyjny Cukrzyca ciążowa Przewodnik dla ciężarnej został przygotowany przez: 2 Materiał edukacyjny Cukrzyca ciążowa Przewodnik dla ciężarnej został przygotowany przez: Prof. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii i Chorób Przemiany Materii Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski Jarosław Woźniak Rozprawa doktorska Ocena funkcji stawu skokowego po leczeniu operacyjnym złamań kostek goleni z uszkodzeniem więzozrostu piszczelowo-strzałkowego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI:

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu 1. Adres jednostki: Adres: Szpital im. Fr. Raszei, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Analiza systemów refundacyjnych dotyczących leków na cukrzycę w wybranych krajach Unii Europejskiej

Analiza systemów refundacyjnych dotyczących leków na cukrzycę w wybranych krajach Unii Europejskiej Analiza systemów refundacyjnych dotyczących leków na cukrzycę w wybranych krajach Unii Europejskiej Osobom chorym na cukrzycę grożą poważne, specyficzne dla tej choroby powikłania, które mogą prowadzić

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć Cukrzyca jest chorobą metaboliczną, której głównym objawem jest podwyższone stężenie glukozy we krwi (hiperglikemia). Stan taki

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania Zespołu do spraw Analizy Zgonów 462561

Protokół z zebrania Zespołu do spraw Analizy Zgonów 462561 Poznań, 2 czerwca 2009 r. Protokół z zebrania Zespołu do spraw Analizy Zgonów 462561 Obecni: dr hab. Paweł Sobczyński Prof. Roman Szulc dr med. Szczepan Cofta Prof. dr Grzegorz Oszkinis Dr med. Emilia

Bardziej szczegółowo

Otolaryngologia - opis przedmiotu

Otolaryngologia - opis przedmiotu Otolaryngologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Otolaryngologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-Ol Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

KURS KWALIFIKACYJNY Pielęgniarstwo onkologiczne. OTWARCIE KURSU KWALIFIKACYJNEGO Kierownik kursu: mgr Anna Kosowska godz.14:30

KURS KWALIFIKACYJNY Pielęgniarstwo onkologiczne. OTWARCIE KURSU KWALIFIKACYJNEGO Kierownik kursu: mgr Anna Kosowska godz.14:30 OTWARCIE KURSU KWALIFIKACYJNEGO Kierownik kursu: godz.14:30 Wywiad, dane biograficzne, sytuacja psychospołeczna i socjoekonomiczna - ważne elementy w badaniu psychoonkologicznym 8 września 2017 r. Wskazania

Bardziej szczegółowo

Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456

Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456 Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456 Anna Ratajska 1 2 1 1 Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Institute of Psychology, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. Kwart. Ortop. 20, 4, str. 34, ISSN 2083-8697 - - - - - REHABILITACJA STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO, FINANSOWANA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W LATACH 2009 200 REHABILITATION OF THE HIP AND KNEE JOINTS

Bardziej szczegółowo

Lek. Marcin Polok. Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu. Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci

Lek. Marcin Polok. Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu. Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci Lek. Marcin Polok Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny

Bardziej szczegółowo

Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe?

Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe? Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe? co można jeszcze poprawić? Grzegorz Opolski I Katedra i Klinika Kardiologii WUM Porównanie liczby ppci/mln mieszkańców w 37 krajach (dane za 2007 i

Bardziej szczegółowo

Nowotwory gruczołu krokowego skala problemu. Dr n med. Urszula Wojciechowska

Nowotwory gruczołu krokowego skala problemu. Dr n med. Urszula Wojciechowska Nowotwory gruczołu krokowego skala problemu Dr n med. Urszula Wojciechowska Rak gruczołu krokowego na świecie Rak gruczołu krokowego jest drugim najczęściej diagnozowanym rakiem i piątą co do częstości

Bardziej szczegółowo

CUKRZYCA JAKO PRZYCZYNA HOSPITALIZACJI W POLSCE W LATACH 1980-1999

CUKRZYCA JAKO PRZYCZYNA HOSPITALIZACJI W POLSCE W LATACH 1980-1999 PRZEGL EPIDEMIOL 22;56:633-45 Hanna Roszkowska 1, Paweł Goryński 1, Mirosław J. Wysocki 2 CUKRZYCA JAKO PRZYCZYNA HOSPITALIZACJI W POLSCE W LATACH 198-1999 1 Zakład Statystyki Medycznej Państwowego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości życia pacjentów chorujących na nadciśnienie tętnicze według ankiety SF-36

Ocena jakości życia pacjentów chorujących na nadciśnienie tętnicze według ankiety SF-36 PRACE STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH PRACA ORYGINALNA Ocena jakości życia pacjentów chorujących na nadciśnienie tętnicze według ankiety SF-36 The assessment of hypertesive patients life quality according to

Bardziej szczegółowo

Kinga Janik-Koncewicz

Kinga Janik-Koncewicz Kinga Janik-Koncewicz miażdżyca choroby układu krążenia cukrzyca typu 2 nadciśnienie choroby układu kostnego nowotwory Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że około 7-41% nowotworów jest spowodowanych

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia cukrzycy

Epidemiologia cukrzycy PRACA POGLĄDOWA ISSN 1640 8497 Andrzej Nowakowski Klinika Endokrynologii Akademii Medycznej w Lublinie Epidemiologia cukrzycy Epidemiology of diabetes Wiek XX, który właśnie się skończył, przyniósł niezwykły

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PACJENTA I JEGO RODZINY MAJĄCA NA CELU PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT CUKRZYCY, DOSTARCZENIE JAK NAJWIĘKSZEJ WIEDZY NA JEJ TEMAT.

EDUKACJA PACJENTA I JEGO RODZINY MAJĄCA NA CELU PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT CUKRZYCY, DOSTARCZENIE JAK NAJWIĘKSZEJ WIEDZY NA JEJ TEMAT. EDUKACJA PACJENTA I JEGO RODZINY MAJĄCA NA CELU PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT CUKRZYCY, DOSTARCZENIE JAK NAJWIĘKSZEJ WIEDZY NA JEJ TEMAT. Prowadząca edukację: piel. Anna Otremba CELE: -Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-D Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ŻYCIA U DZIECI I MŁODZIEŻY Z WRODZONYM ZAKAŻENIEM HIV W POLSCE

JAKOŚĆ ŻYCIA U DZIECI I MŁODZIEŻY Z WRODZONYM ZAKAŻENIEM HIV W POLSCE JAKOŚĆ ŻYCIA U DZIECI I MŁODZIEŻY Z WRODZONYM ZAKAŻENIEM HIV W POLSCE A. Zielińska 1, M. Bielecki 2, F. Pierowski 3, U. Coupland 4, A.Bryńska 1, T. Wolańczyk 1, M. Marczyńska 4 (1) Klinika Psychiatrii

Bardziej szczegółowo

W badaniu 4S (ang. Scandinavian Simvastatin Survivat Study), oceniano wpływ symwastatyny na całkowitą śmiertelność u 4444 pacjentów z chorobą wieńcową i z wyjściowym stężeniem cholesterolu całkowitego

Bardziej szczegółowo

Marzena Woźniak Temat rozprawy: Ocena, monitorowanie i leczenie zakrzepicy żylnej w okresie ciąży i połogu Streszczenie

Marzena Woźniak Temat rozprawy: Ocena, monitorowanie i leczenie zakrzepicy żylnej w okresie ciąży i połogu Streszczenie Marzena Woźniak Rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych Temat rozprawy: Ocena, monitorowanie i leczenie zakrzepicy żylnej w okresie ciąży i połogu Streszczenie Okresy ciąży i połogu są wymieniane

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii

Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Diagnostyki i Leczenia

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca - problem medyczny XXI wieku - Seminarium Innowacje w Diabetologii 2.12.2011. STRUKTURA KOSZTÓW CUKRZYCY Renata Furman, Służba Zdrowia

Cukrzyca - problem medyczny XXI wieku - Seminarium Innowacje w Diabetologii 2.12.2011. STRUKTURA KOSZTÓW CUKRZYCY Renata Furman, Służba Zdrowia Cukrzyca - problem medyczny XXI wieku - Seminarium Innowacje w Diabetologii 2.12.2011 STRUKTURA KOSZTÓW CUKRZYCY Renata Furman, Służba Zdrowia Cukrzyca pochłania około 15% wydatków na ochronę zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka rozwoju odleżyn na podstawie wybranych czynników ryzyka i skali D.Norton Aleksandra Popow, Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Elżbieta Kozłowska Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego,

Bardziej szczegółowo

Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski.

Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski. Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski. Program MOTO-BIP /PM_L_0257/ Ocena wyników programu epidemiologicznego. Dr n. med. Bartosz Małkiewicz

Bardziej szczegółowo

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zawieszenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu przedstawione przez Europejską Agencję Leków

Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zawieszenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu przedstawione przez Europejską Agencję Leków Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zawieszenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu przedstawione przez Europejską Agencję Leków 1 Wnioski naukowe Ogólne podsumowanie oceny naukowej dotyczącej kwasu nikotynowego/laropiprantu

Bardziej szczegółowo

Kolonoskopia wykonywana w warunkach ambulatoryjnych, Ocena wybranych aspektów medycznych i socjoekonomicznych

Kolonoskopia wykonywana w warunkach ambulatoryjnych, Ocena wybranych aspektów medycznych i socjoekonomicznych Lek. Jerzy Michałowski Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Kolonoskopia wykonywana w warunkach ambulatoryjnych, Ocena wybranych aspektów

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 207 SECTIO D 2003

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 207 SECTIO D 2003 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 207 SECTIO D 2003 Studenckie Koło Naukowe Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego WPiNoZ AM w Lublinie Opiekun: prof. dr

Bardziej szczegółowo

DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE HIP FRACTURE ZŁAMANIE BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ- zbieranie danych w projekcie DUQuE

DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE HIP FRACTURE ZŁAMANIE BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ- zbieranie danych w projekcie DUQuE Tak Tak Nie Tak Inclusion Definicje Złamanie bliższego odcinka kości udowej DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE ZŁAMANIE BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ- zbieranie danych w projekcie DUQuE Złamanie bliższego

Bardziej szczegółowo

Pułapki farmakoterapii nadciśnienia tętniczego. Piotr Rozentryt III Katedra i Kliniczny Oddział Kardiologii Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze

Pułapki farmakoterapii nadciśnienia tętniczego. Piotr Rozentryt III Katedra i Kliniczny Oddział Kardiologii Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze Pułapki farmakoterapii nadciśnienia tętniczego Piotr Rozentryt III Katedra i Kliniczny Oddział Kardiologii Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze Leczenie nadciśnienia tętniczego versus leczenie chorego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE

UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE Katarzyna Myszka Podgórska Ocena częstości występowania zespołu metabolicznego u osób z przypadkowo wykrytymi guzami nadnerczy z prawidłową aktywnością hormonalną

Bardziej szczegółowo