MAG_MAT wersja 3.46 Katowice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAG_MAT wersja 3.46 Katowice 2013.04.12"

Transkrypt

1 Spis treści 1. Instalacja wersji Opis zmian w aplikacji MAG_MAT wersja Opis zmian w aplikacji MAG_MAT wersja 3.45a Opis zmian w aplikacji MAG_MAT wersja Opis zmian w aplikacji MAG_MAT wersja Opis zmian w aplikacji MAG_MAT wersja Opis zmian w aplikacji MAG_MAT wersja 3.42a Opis zmian w aplikacji MAG_MAT wersja Opis zmian w aplikacji MAG_MAT wersja Opis zmian w aplikacji MAG_MAT wersja Instalacja wersji 3.46 Podczas instalacji wersji 3.46 aplikacji MAG_MAT przyjmuje się założenie, że została wcześniej zainstalowana wersja 3.32a lub późniejsza tej aplikacji. Jeżeli aplikacja MAG_MAT pracuje w wersji wcześniejszej od wersji 3.32a, należy w pierwszej kolejności zainstalować wersję 3.32a. Instalacja wersji 3.46 może zostać przeprowadzona na dwa sposoby - przy pomocy programu instalacyjnego mat346.exe, lub przez ręczne kopiowanie plików. Instalacja wersji 3.46 przy pomocy programu instalacyjnego mat346.exe 1. Proszę sprawdzić, czy została już zainstalowana wersja 3.32a (lub późniejsza) aplikacji MAG_MAT. Jeżeli obecnie używana wersja aplikacji MAG_MAT jest wersją wcześniejszą od wersji 3.32a, wówczas należy przerwać instalację wersji 3.46 i zainstalować wersję 3.32a. 2. Proszę wykonać kopię bazy danych aplikacji MAG_MAT 3. Proszę uruchomić program instalacyjny mat346.exe 4. Opis działania programu instalacyjnego: a) po uruchomieniu, program instalacyjny wyświetli ekran z początkowymi informacjami dotyczącymi przeprowadzenia instalacji. Jeżeli instalacja wersji 3.46 ma być kontynuowana należy nacisnąć przycisk Dalej, jeżeli instalacja ma zostać przerwana, należy nacisnąć przycisk Anuluj b) jeżeli instalacja wersji 3.46 nie została anulowana, wówczas program instalacyjny wyświetli ekran z opisem zmian wprowadzonych w wersji 3.46 aplikacji MAG_MAT. Aby kontynuować instalację wersji 3.46 należy nacisnąć przycisk Dalej Opis dla użytkownika ZETO Katowice sp. z o.o. str. 1 /12

2 c) w dalszej części instalacji program instalacyjny umożliwia podanie lokalizacji wcześniej zainstalowanej wersji aplikacji MAG_MAT. Jeżeli domyślna lokalizacja C:\MAG_MAT jest niewłaściwa, należy ją zmienić przy pomocy przycisku Przeglądaj. Po określeniu lokalizacji aplikacji MAG_MAT należy nacisnąć przycisk Dalej d) program instalacyjny wyświetli ekran gotowości do przeprowadzenia instalacji aby rozpocząć instalację należy nacisnąć przycisk Instaluj e) jeżeli instalacja została wykonana, wówczas program instalacyjny wyświetla ekran informujący o zainstalowaniu wersji 3.46 aplikacji MAG_MAT. Aby zakończyć pracę programu instalacyjnego należy nacisnąć przycisk Zakończ. Opis dla użytkownika ZETO Katowice sp. z o.o. str. 2 /12

3 5. Po zakończeniu instalacji wersji 3.46 należy uruchomić aplikację MAG_MAT. Po uruchomieniu aplikacji nastąpi automatyczne tworzenie plików indeksowych spowodowane zmianą wersji. Instalacja wersji 3.46 przez ręczne kopiowanie plików 1. Proszę sprawdzić, czy została już zainstalowana wersji 3.32a (lub późniejsza) aplikacji MAG_MAT. Jeżeli obecnie używana wersja aplikacji MAG_MAT jest wersją wcześniejszą od wersji 3.32a, wówczas należy przerwać instalację wersji 3.46 i zainstalować wersję 3.32a. 2. Proszę wykonać kopię bazy danych aplikacji MAG_MAT, 3. Proszę skopiować pliki czytaj.to, mat.exe, material.str, material.zb, menu.zb, tbrowse.zb i wydruki.zb do folderu aplikacji MAG_MAT nakładając na wersje plików obecnie w tym folderze istniejące, 4. Proszę uruchomić aplikację MAG_MAT. Po uruchomieniu aplikacji nastąpi automatyczne tworzenie plików indeksowych spowodowane zmianą wersji. 2.Opis zmian w aplikacji MAG_MAT wersja 3.46 Zmiany w funkcjonalności aplikacji MAG-MAT wersji 3.46 : 1) Nowa funkcja Rejestracja -> Zaznaczanie kart nieaktywnych Funkcja umożliwia przeglądanie kat materiałowych i wprowadzanie dla nich przez naciśnięcie przycisku Enter oznaczenia KARTA NIEAKTYWNA. Wprowadzenie takiego oznaczenia jest możliwe wówczas, gdy karta materiałowa ma stan równy zero oraz jest martwa od co najmniej roku tzn. nie występuje na żadnych dokumentach w ostatnim roku od daty bieżącej. Jeżeli karta materiałowa została już oznaczona jako karta nieaktywna, wówczas naciśnięcie przycisku Enter po ustawieniu podświetlenia na tej karcie, pozwala na usunięcie tego oznaczenia karta ponownie staje się kartą aktywną. Umożliwienie w aplikacji MAG-MAT wprowadzenia oznaczenia KARTA NIEAKTYWNA związane jest z modyfikacją funkcji Konserwacja -> Funkcje Techniczne -> Sprawdzenie indeksów JIM : wprowadzono nowy parametr, który umożliwia pominięcie podczas kontroli poprawności indeksów JIM kart oznaczonych jako karty nieaktywne z modyfikacją funkcji Konserwacja -> Funkcje techniczne -> Usunięcie martwych kart : system umożliwia ograniczenie działania funkcji do martwych kat materiałowych które zostały oznaczone jako karty nieaktywne. Opis dla użytkownika ZETO Katowice sp. z o.o. str. 3 /12

4 2) Przeglądanie kart materiałowych Podczas przeglądania kart materiałowych system wyświetla dwie nowe informacje : - datę ostatniej operacji dla podświetlonej karty (na dole ekranu z prawej strony) - informację o wprowadzeniu dla karty oznaczenia karta nieaktywna (jeżeli zostało wprowadzone) 3) Modyfikacja funkcji Rejestracja->Dokumenty w części dotyczącej dopisywania pozycji na dokumencie W oknie wyboru karty materiałowej dla pozycji rejestrowanego dokumentu wprowadzono wyświetlenie nowej kolumny z informacją o wprowadzonym oznaczeniu karta nieaktywna - karty oznaczone jako nieaktywne mają wyświetloną wartość N. Jeżeli dla rejestrowanej pozycji dokumentu zostanie wybrana karta materiałowa oznaczona jako KARTA NIEAKTYWNA, wówczas system wyświetli odpowiedni komunikat i zapyta, czy usunąć oznaczenie karta nieaktywna. Aby karta materiałowa oznaczona wcześniej jako karta nieaktywna mogła zostać wybrana dla rejestrowanej pozycji dokumentu, usunięcie wprowadzonego oznaczenia karta nieaktywna jest konieczne. 4) Modyfikacja wydruku Wydruki -> Wykaz kart martwych do dnia W funkcji wprowadzone parametry pozwalające na określenie zakresu kart materiałowych które będą uwzględniane podczas tworzenia wydruku: parametr umożliwiający ograniczenie wydruku do kart materiałowych z zerowym stanem (domyślna wartość parametru ustawiana jest jako NIE) rodzaj kart materiałowych na wydruku : 1-wszystkie karty materiałowe, 2-karty materiałowe nieaktywne, 3-karty materiałowe aktywne W nagłówku wydruku zawarto informację w jaki sposób określono parametry jego utworzenia. 5) Nowy wydruk Wydruki -> Wykaz kart martwych do dnia/nieaktywnych -> Wykaz kart oznaczonych jako nieaktywne Funkcja umożliwia uzyskanie zestawienia kart materiałowych dla których wprowadzono oznaczenie KARTA NIEAKTYWNA. Opis dla użytkownika ZETO Katowice sp. z o.o. str. 4 /12

5 6) Modyfikacja funkcji Konserwacja -> Funkcje techniczne -> Usunięcie martwych kart W funkcji wprowadzono nowy parametr : Ograniczyć usuwanie martwych kart do kart oznaczonych jako NIEAKTYWNE?. Wartość domyślna tego parametru ustawiana jest jako TAK. 7) Modyfikacja funkcji Konserwacja -> Funkcje techniczne -> Sprawdzenie indeksów JIM W funkcji wprowadzono nowy parametr : Czy sprawdzać karty oznaczone jako NIEAKTYWNE?. Wartość domyślna tego parametru ustawiana jest jako TAK. Wprowadzenie wartości NIE powoduje, że podczas kontroli indeksów JIM karty materiałowe oznaczone jako karty nieaktywne są pomijane. Poszerzony został zakres kontroli wartości wprowadzonych w polu Indeks (główny indeks karty materiałowej). Od wersji 3.46 kontrolowane są wszystkie wartości wprowadzone w tym polu. W poprzednich wersjach systemu kontrolowane były jedynie te wartości w polu Indeks, w których na 5-tym i 6-tym miejscu wprowadzono symbol PL. 8) Modyfikacja funkcji: Wydruki -> Zestawienie materiałów -> Wydanych w/g KM Na wydruku tworzonym przy pomocy tej funkcji (numer wydruku 390) poprawione zostało podsumowanie ilościowe i wartościowe po KTH w przypadku, gdy dla danego KTH występuje zmiana strony wydruku. 3.Opis zmian w aplikacji MAG_MAT wersja 3.45a W wersji 3.45a ze względów technicznych zostały wykonane następujące zmiany: - ograniczenie indeksowania nazwy materiału w słowniku JIM do 38 znaków dla celów wyszukiwania pozycji w słowniku - podział kolumny nazwa materiału podczas wyszukiwania pozycji w słowniku JIM na dwie w proporcjach 38 i 4 znaki 4.Opis zmian w aplikacji MAG_MAT wersja 3.45 Zmiany w funkcjonalności aplikacji MAG_MAT wprowadzone w wersji 3.45: 1) Funkcja: Rejestracja -> Karty -> Rejestracja nowej karty W funkcji rejestracji nowej karty materiałowej wprowadzono automatyczne przeniesienie wartości pola Jednostka miary z wybranej pozycji słownika JIM do danych rejestrowanej karty materiałowej. Jeżeli w lokalnym słowniku jednostek miary nie istnieje pozycja odpowiadająca jednostce miary pobranej ze słownika JIM, wówczas system ją utworzy. W dopisanej przez system pozycji lokalnego słownika jednostek miary wypełnione zostanie jedynie pole określające symbol jednostki mary, pozostałe pola należy uzupełnić ręcznie po zakończeniu rejestracji karty materiałowej. Zmieniona została kontrola zgodności wprowadzonej jednostki miary w danych karty materiałowej z zapisami lokalnego słownik jednostek miary system nie wykazuje niezgodności, gdy jednostka miary na karcie materiałowej i pozycja w lokalnym słowniku jednostek miary różnią się jedynie wielkością liter. 2) Funkcja: Rejestracja -> Karty -> Przeglądanie/Korekta danych W nowej wersji systemu wprowadzono nową funkcję uruchamianą po naciśnięciu przycisku Ctrl-N. Funkcja przeznaczona jest dla kart materiałowych z wypełnionym polem Indeks JIM i umożliwia automatyczne przeniesienie nazwy ze słownika JIM do danych karty materiałowej. Przeniesienie nazwy ze słownika JIM do danych karty materiałowej przy pomocy przycisku Ctrl+N powoduje usunięcie dotychczasowej nazwy wprowadzonej dla wybranej karty materiałowej i zastąpienie jej przez nazwę pobraną ze słownika JIM. 3) Funkcja: Słowniki -> Magazyny Podczas wprowadzania danych o nowych magazynach pole Typ cen zostało uznane jako obowiązkowe do wypełnienia. Jest to szczególnie istotne w przypadku ewentualnego późniejszego importu dokumentów dla nowego magazynu. 4) Funkcja: Wydruki -> Zestawienie materiałów -> Wydanych w/g KM Opis dla użytkownika ZETO Katowice sp. z o.o. str. 5 /12

6 Na wydruku tworzonym przy pomocy tej funkcji (numer wydruku 390) dodane zostało drukowanie KTH pod indeksem KM w drugim wierszu wydruku dla danej pozycji. Ponadto dodane zostało podsumowanie ilościowe i wartościowe po każdym KTH. W celu uzyskania takiego podsumowania należy na ekranie parametrów wydruku w polu Kolejność wpisać wartość 7. Dla takiej kolejności wydruk będzie posortowany wg KTH, a po każdym niepustym KTH będzie umieszczana podsuma ilościowa i wartościowa dla danego KTH. 5) Funkcja: Wydruki -> Wartość materiałów w magazynie na dzień Na wydruku tworzonym przy pomocy tej funkcji (numer wydruku 305) dodane zostało drukowanie informacji o ilości wydrukowanych egzemplarzy analogicznie jak na wydruku dokumentu (po naciśnięciu przycisku F9) tj.: - EGZ1, EGZ2, EGZ3, EGZ4, EGZ5, EGZ6 Informacje te wprowadzamy na ekranie parametrów tego wydruku (patrz poniższy rysunek). Opis dla użytkownika ZETO Katowice sp. z o.o. str. 6 /12

7 5. Opis zmian w aplikacji MAG_MAT wersja 3.44 Zmiany wprowadzone w wersji 3.44 związane są z realizacją uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu na szkoleniach w 1-szym półroczu 2012 roku. 1) Funkcja: Wydruki -> Wykaz ilościowy materiałów w magazynie Na wydruku tworzonym przy pomocy tej funkcji dodane zostało podsumowanie ilościowe po każdym KTH. W celu uzyskania takiego podsumowania należy na ekranie parametrów wydruku w polu Kolejność wpisać wartość 7 (patrz poniższy rysunek). Dla takiej kolejności wydruk będzie posortowany wg KTH, a po każdym niepustym KTH będzie umieszczana podsuma ilościowa dla danego KTH. 2) Funkcja: Konserwacja -> Funkcje techniczne -> Sprawdzenie indeksów JIM Wprowadzone zostały nowe opcjonalne kontrole: sprawdzenie zgodności pomiędzy jednostkami miary wprowadzonych na karcie materiałowej a jednostkami miary w słowniku JIM sprawdzenie zgodności pomiędzy nazwą wprowadzoną na karcie materiałowej a nazwą w słowniku JIM Kontrole te można włączać/wyłączać na nowym ekranie parametrów do tej funkcji (patrz poniższy rysunek). Opis dla użytkownika ZETO Katowice sp. z o.o. str. 7 /12

8 Ponadto umożliwiono wydruk raportu o znalezionych błędach na drukarce (dotychczas raport był tworzony tylko do pliku). 3) Funkcja: Konserwacja -> Funkcje techniczne -> Sprawdzenie i uzupełnienie KTH Umożliwiono wydruk raportu o znalezionych błędach na drukarce (dotychczas raport był tworzony tylko do pliku). 4) Funkcja: Rejestracja -> Dokumenty -> Pozycje dokumentu Podczas rejestracji pozycji dokumentu umożliwiono - przez naciśnięcie przycisku F10 - przejście do pełnego rejestru kart materiałowych. Funkcję należy wykorzystywać w sytuacji, gdy na rejestrowanym dokumencie występuje pozycja dla której nie istnieje odpowiadająca jej karta materiałowa i konieczne jest jej założenie. Po naciśnięciu przycisku F10 system wyświetla wszystkie karty materiałowe oraz umożliwia założenie nowej karty materiałowej i wprowadzenie dla niej pełnych danych szczegółowych (przycisk F2). Udostępniony w dotychczasowych wersjach przycisk F9 umożliwia podgląd jednej karty materiałowej karty powiązanej ze wskazaną pozycją dokumentu. 5) Funkcja: Rejestracja -> Dokumenty Zablokowane zostało usuwanie pozycji dla zaksięgowanego dokumentu. Przy aktywnym wytrychu dopuszcza się usuwanie takich pozycji w następujących przypadkach: przed 10-tym dniem danego miesiąca system pozwala usuwać pozycje z dokumentów zaksięgowanych dla których data dokumentu jest z poprzedniego lub bieżącego miesiąca od 10-tego dnia danego miesiąca system pozwala usuwać pozycje z dokumentów zaksięgowanych dla których data dokumentu jest z bieżącego miesiąca 6) Zmiany w uprawnieniach do wykonywania funkcji Poniższe funkcje będą udostępnione do wykonywania tylko przy aktywnym wytrychu: Ustaw polskie znaki w menu Konserwacja Import dokumentów WSZYSTKICH w menu Rejestracja Dokumenty Opis dla użytkownika ZETO Katowice sp. z o.o. str. 8 /12

9 6.Opis zmian w aplikacji MAG_MAT wersja 3.43 Zmiany wprowadzone w wersji 3.43 dotyczą głównie umożliwienia przenoszenia magazynów (poprzez dokumenty) w ramach tworzenia WOG według następującej procedury: A. W jednostce eksportującej A.1 Utworzenie dokumentu WZ dla przenoszonego magazynu poprzez ręczną rejestrację dokumentu WZ lub z wykorzystaniem funkcji Konserwacja -> Funkcje techniczne -> Stan magazynu do zera. A.2 Eksport utworzonego dokumentu WZ przy pomocy funkcji wywoływanej po naciśnięciu przycisku Alt+G w funkcji przeglądania danych o dokumentach w funkcji Rejestracja -> Dokumenty. W wyniku działania tej funkcji zostanie utworzony spakowany plik eksportu w formacie arj. B. W jednostce importującej (WOG) B.1 Import pliku utworzonego w punkcie A.2 poprzez wykorzystanie funkcji Rejestracja -> Dokumenty -> Import dokumentów - wczytanie. W wyniku działania tej funkcji zostanie zaimportowany w/w dokument WZ z zamianą na PZ w nowym magazynie. W tym celu wprowadzone zostały następujące zmiany w poszczególnych funkcjach systemu: 1) Funkcja: Konserwacja -> Funkcje techniczne -> Stan magazynu do zera Funkcja umożliwia automatyczne utworzenie dokumentu rozchodowego zawierającego rozchód całego zapasu magazynowego. W dotychczasowych wersjach systemu zakres działania funkcji obejmował wszystkie karty materiałowe z wybranego magazynu z niezerowym stanem. W wersji 3.43 wprowadzono parametry umożliwiające ograniczenie zakresu działania funkcji: a) zakres kart objętych działaniem funkcji - określenie wartości parametru jest obowiązkowe - parametr może przyjmować jedną z dwóch wartości: zero (wszystkie karty materiałowych z wybranego magazynu z niezerowym stanem) lub jeden (karty z wybranego magazynu z niezerowym stanem w których wprowadzono indeks JIM) b) ograniczenie zakresu kart materiałowych umożliwiono wprowadzenie wartości w polach Indeks od do (ograniczenie kart materiałowych do kart o indeksie zawierającym się w podanym przedziale) oraz w polach Indeks JIM od do (ograniczenie do kart materiałowych w których Indeks JIM zawiera się w podanym przedziale) Parametry ograniczające zakres działania funkcji można łączyć na utworzonym dokumencie rozchodowym zostaną uwzględnione karty materiałowe z wybranego magazynu które mają niezerowy stan oraz spełniają wszystkie wprowadzone parametry ograniczające zakres. Ze względu na to, że tworzony przez funkcję dokument rozchodowy ma charakter globalny dla wybranego magazynu - swoim zakresem może obejmować wszystkie karty materiałowe lub ich dużą część - zalecane jest utworzenie aktualnej kopii bazy danych przed uruchomieniem funkcji. 2) Funkcja: Rejestracja -> Dokumenty -> Import dokumentów - wczytanie Od wersji 3.43 dotychczasowa nazwa funkcji Import dokumentów zmienia się na Import dokumentów wczytanie w celu odróżnienia od nowej funkcji Import dokumentów kontrola indeksów KM (opis nowej funkcji - patrz punkt 3). Ponadto podczas importu dokumentu WZ następuje zamiana na PZ w nowym magazynie. W związku ze zgłaszanymi problemami dot. obsługi tej funkcji - przypominamy jak prawidłowo należy wykonywać import dokumentów przy pomocy tej funkcji: - wybieramy katalog z importowanymi dokumentami (w plikach arj) - na wyświetlonym wykazie plików arj zaznaczamy naciskając przycisk SPACJA pliki, które chcemy importować (w kolumnie pierwszej dla wybranych plików pojawi się znacznik *) Opis dla użytkownika ZETO Katowice sp. z o.o. str. 9 /12

10 - po naciśnięciu przycisku ESC następuje import dokumentów z wybranych plików 3) Funkcja: Rejestracja -> Dokumenty -> Import dokumentów - kontrola indeksów KM Nowa funkcja wprowadzona od wersji 3.43 umożliwia kontrolę plików importowanych pod kątem unikalności indeksów kart materiałowych z już zapisanymi w danym magazynie w przypadku importu do niepustego magazynu. Chodzi tutaj o przypadki, gdy karta materiałowa o takim indeksie już istnieje, ale jest to karta innego towaru - np. w magazynie do którego wczytujemy dane pod tym indeksem zapisano np. 'benzynę', a w magazynie z którego dane są importowane ten sam indeks oznaczał 'farbę' Podczas działania tej funkcji nie następuje fizyczne wczytanie danych, tylko sprawdzenie unikalności indeksów kart materiałowych bez zapisu do bazy danych. Sprawdzenie odbywa się według następującego algorytmu: Jeżeli importowany indeks KM istnieje już w danym magazynie to Jeżeli obydwa indeksy JIM niepuste to Jeżeli indeksy JIM różne to Zapisz w raporcie błąd typu I ( różne indeksy JIM ) koniec warunku w przeciwnym przypadku Zapisz w raporcie błąd typu II ( jeden lub oba indeksy JIM niewypełnione brak możliwości porównania) koniec warunku koniec warunku Jako wynik tego sprawdzenia powstaje raport, który można wyświetlić na ekranie, zapisać do pliku lub wydrukować na drukarce. Przykładowy raport: ******************************************************************************** * :12:51 Raport z kontroli importowanych kart materialowych ******************************************************************************** Magazyn: Z2 Dokument: WZ 00001/12/17 z dnia: Indeks: Brak indeksow JIM Magazyn: Z2 Dokument: WZ 00001/12/17 z dnia: Indeks: Indeks JIM: 9905PL Indeks JIM importowany: 9905PL Ilosc powtorzonych indeksow KM = 2 Opis dla użytkownika ZETO Katowice sp. z o.o. str. 10 /12

11 W tym przykładzie pierwsze powtórzenie jest błędem typu II (brak możliwości porównania indeksów JIM), natomiast drugie powtórzenie jest błędem typu I (różne indeksy JIM). Na podstawie takiego raportu użytkownik podejmuje decyzje co do właściwego importu danego dokumentu. Jeżeli nie dokonujemy żadnych zmian to dla powtórzonych indeksów importowane dane zostaną dopisane do istniejących kart materiałowych, natomiast jeżeli chcemy żeby w imporcie została założona nowa karta materiałowa, to w jednostce eksportującej dany indeks należy zmienić i ponownie wykonać całą procedurę tzn. punkty A.1, A.2 i B.1. Funkcje kontroli indeksów KM należy wykonywać przed właściwym importem dokumentów, szczególnie w przypadku importu do niepustego magazynu. 4) Funkcja: Rejestracja -> Polecenie Księgowania Od wersji 3.43 w funkcjach księgowania dokumentów dot. więcej niż 4090 indeksów kart materiałowych zamiast tablic pamięciowych używane są tabele robocze TempOpr.dbf i TempKm.dbf. Zmiana ta podyktowana jest ograniczeniem technicznym wielkości tablic pamięciowych do 4090 pozycji. Sytuacje takie mogą obecnie występować podczas księgowań dokumentów dot. dużych przenoszonych magazynów. 7.Opis zmian w aplikacji MAG_MAT wersja 3.42a W wersji 3.42a poprawiony został wydruk pustych pozycji na dokumencie rozchodowym dla ostatnio zapisanego dokumentu. 8.Opis zmian w aplikacji MAG_MAT wersja 3.42 Zmiany w funkcjonalności aplikacji MAG_Mat wprowadzone w wersji 3.42: Dodanie klasyfikatora hierarchicznego (KTH) na następujących wydrukach: - Wykaz ilościowy materiałów na dzień (numer wydruku 316), menu Wydruki - Wykaz ilościowy materiałów w magazynie - Dokument przyjęcia (numer wydruku: 340), po naciśnięciu przycisku F10 w funkcji Dokumenty - Dokument wydania (numer wydruku: 341), po naciśnięciu przycisku F10 w funkcji Dokumenty - Dokument przeceny (numer wydruku: 340), po naciśnięciu przycisku F10 w funkcji Dokumenty Na wszystkich tych wydrukach KTH drukowany jest pod indeksem KM w drugim wierszu wydruku dla danej pozycji. 9.Opis zmian w aplikacji MAG_MAT wersja 3.41 Wersja 3.41 aplikacji MAG_MAT związana jest z wprowadzeniem do aplikacji obsługi klasyfikatora hierarchicznego importowanego z resortowego SI JIM. Zmiany w funkcjonalności aplikacji MAG_Mat wprowadzone w wersji 3.41: 1) Wprowadzenie wyświetlenia klasyfikatora hierarchicznego w podpowiedzi danych ze słownika JIM. Klasyfikator hierarchiczny wyświetlany jest jako trzecie pole podpowiedzi danych ze słownika JIM. Naciśnięcie przycisku F3 w tym polu umożliwia wyszukanie danych o podanym klasyfikatorze hierarchicznym oraz uporządkowanie wyświetlanych informacji według tego pola. 2) Wprowadzenie do danych karty materiałowej nowej informacji klasyfikator hierarchiczny. Pole wypełniane jest automatycznie po wprowadzeniu lub zaktualizowaniu danych w polu indeks JIM. Wartość pola wyświetlana jest na drugiej stronie karty materiałowej uaktywnianej przyciskiem F2. Klasyfikator hierarchiczny wyświetlany jest jako ostatnie pole drugiej strony karty. Opis dla użytkownika ZETO Katowice sp. z o.o. str. 11 /12

12 3) Modyfikacja funkcji zakładania nowej karty materiałowej: wprowadzenie w polu Indeks wartości indeksu ze słownika JIM (można skorzystać z podpowiedzi danych ze słownika JIM podpowiedź zostaje uruchomiona automatycznie po naciśnięciu przycisku Enter z pozostawionym pustym polem Indeks lub po naciśnięciu kombinacji przycisków Shift-F1), powoduje automatyczne wypełnienie dalszych pól: indeks JIM, nazwa materiału, klasyfikator hierarchiczny; wypełnienie pola Indeks JIM powoduje automatyczne wypełnienie pól nazwa materiału i klasyfikator hierarchiczny 4) Wprowadzenie nowej funkcji kontrolnej: Konserwacja -> Funkcje techniczne -> Sprawdzenie i uzupełnienie KTH Funkcja uzupełnia lub aktualizuje wartość pola Indeks hierarchiczny dla kart materiałowych w których wypełniono pole Indeks JIM i wprowadzony indeks JIM zostanie wyszukany w obecnie wykorzystywanym słowniku JIM. 5) Filtrowanie wydruków stanów i wartości wg indeksu JIM i KTH Możliwość filtrowania wydruków stanów i wartości wg indeksu JIM i KTH została wprowadzona w następujących wydrukach: Zestawienie materiałów Wartość materiałów w magazynie na dzień Saldo Saldo dokumentów w/g magazynów Wykaz ilościowy materiałów w magazynie Wykaz Wagowy materiałów w magazynie Wykaz dokumentów Wartość zakupów w/g Grupy SWW Wartość zakupów w/g KM w Grupie SWW PLANY 6) Filtrowanie w funkcji EKSPORT Stanów do SAP (IWSZ) Zakres eksportowanych danych można ograniczyć poprzez zastosowanie następujących kryteriów: indeks JIM klasyfikator hierarchiczny (KTH) magazyn zakład skład Ponadto w eksportowanym pliku dodana została kolumna KTH. Nazwa pliku bez zmian. 10.Opis zmian w aplikacji MAG_MAT wersja 3.40 Zmiany w funkcjonalności aplikacji MAG_MAT wprowadzone w wersji 3.40: 1) przyspieszenie wyszukiwania nazwy materiału w słowniku JIM przycisk F3 uruchamiany w kolumnie Nazwa materiału podczas przeglądania słownika JIM uruchamia wyszukiwanie i przeglądanie danych ze słownika JIM w porządku alfabetycznym 2) rozszerzenie kontroli poprawności indeksów JIM w funkcji Konserwacja -> Funkcje techniczne -> Sprawdzenie indeksów JIM Opis dla użytkownika ZETO Katowice sp. z o.o. str. 12 /12

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Usunięcie znaczników z wyżej wymienionych pól umożliwia dokonanie indywidualnego wyboru elementów

Księgowość Optivum. Usunięcie znaczników z wyżej wymienionych pól umożliwia dokonanie indywidualnego wyboru elementów Księgowość Optivum Jak wykonać zestawienie Rb-27S? Aby przygotować zestawienie Rb-27S, wykonaj następujące czynności: 1. Z menu Zestawienia wybierz pozycję Budżetowe. 2. W oknie Zestawienie budżetowe na

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu http://www.jarsoft.poznan.pl/ 1. STRUKTURA PROGRAMU Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ jest aplikacją wspierającą

Bardziej szczegółowo

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Instrukcja obsługi aplikacji WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Piotr Taraszkiewicz Strona 1 Spis treści 1 WSTĘP O APLIKACJI 3 2 KONFIGURACJA APLIKACJI 4 2.1 KONFIGURACJA POŁĄCZENIA 4 2.2 POZOSTAŁE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009 1. Opcje globalne programu. a. Dodano możliwość określenia minimalnej długości hasła, sprawdzania, czy hasło ma duże litery i cyfry oraz jak często hasło ma być zmieniane. Odpowiednie opcje znajdują się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu http://www.jarsoft.poznan.pl/ 1. STRUKTURA PROGRAMU Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ jest aplikacją pracującą

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Aplikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści 1. Wymogi techniczne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC Październik 2007 1 1. WSTĘP Program Plan CPV służy do sporządzania planów zakupów na materiały i usługi dla jednostek Uniwersytetu Śląskiego według numerów CPV.

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak wykonać zestawienie Rb-50? Przygotowanie sprawozdania budżetowego Rb-50 dla wydatków

Księgowość Optivum. Jak wykonać zestawienie Rb-50? Przygotowanie sprawozdania budżetowego Rb-50 dla wydatków Księgowość Optivum Jak wykonać zestawienie Rb-50? Sprawozdanie Rb-50 sporządza się oddzielnie dla dotacji i wydatków. W sprawozdaniu tym wykazuje się: dla dotacji wynikające z planu finansowego kwoty dochodów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Generatora CSV

Instrukcja obsługi. Generatora CSV Instrukcja obsługi Generatora CSV Spis treści: 1. Wstęp 2. Praca z programem Generator CSV 2.1. Rozpoczęcie pracy 2.2. Sprawdzanie docelowego pliku CSV 2.3 Korekta błędów w docelowym pliku CSV 2.3.1. Odnajdywanie

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków o Płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika (wersja 1.0) Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Usunięcie znaczników z wymienionych pól umożliwia dokonanie indywidualnego wyboru elementów do sprawozdania.

Księgowość Optivum. Usunięcie znaczników z wymienionych pól umożliwia dokonanie indywidualnego wyboru elementów do sprawozdania. Księgowość Optivum Jak wykonać zestawienie Rb-28S? Aby przygotować zestawienie Rb-28S, wykonaj następujące czynności: 1. Z menu Zestawienia wybierz pozycję Budżetowe. 2. W oknie Zestawienie budżetowe na

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych... 1 Jak wyeksportować dane... 1 Eksportowanie planu studiów, zajęć, statystyk i danych słownikowych... 2 Dostosowywanie wyników eksportu... 4 Filtrowanie

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profile GT

Instrukcja obsługi programu Profile GT Instrukcja obsługi programu Profile GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (ZD) W REFERENCJI DO MM

ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (ZD) W REFERENCJI DO MM ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (ZD) W REFERENCJI DO MM Celem utworzenia zapotrzebowania do magazynu SGM użyj transakcji ZMM_WNMAG System domyślnie podpowiada przedział

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH wersja 1.0 2 Spis treści WPROWADZENIE... 3 IMPORT BAZY DANYCH... 6 Krok 1: Eksport bazy danych...

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu mam wersja 1.02.

Instrukcja programu mam wersja 1.02. Strona programu: http://www.mietla.dobr.pl Proszowice, 17.02.2011r. Instrukcja programu mam wersja 1.02. Spis treści: 1. Wstęp. 2. Rejestracja -> 04 Wyszukanie właściciela rachunku bankowego. 3. Wymiar

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika TIME MARKER Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. Instalacja programu... 3 III. Opis funkcji programu... 7 Lista skrótów... 7 1.1. Klawisz kontrolny... 7 1.2. Klawisz skrótu... 8

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym

Bardziej szczegółowo

W nowej wersji aplikacji Plansoft.org wprowadzono liczne zmiany w module Tabela Przestawna.

W nowej wersji aplikacji Plansoft.org wprowadzono liczne zmiany w module Tabela Przestawna. Tabela przestawna-zmiany... 1 Wiele wartości w wierszu... 1 Raport w formacie Excel... 1 Nazwy skrótowe... 2 Zachowywanie ustawień okna... 2 Nadgrupa, liczność grupy... 3 Inne zmiany... 3 Poprawki... 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka Instrukcja importu deklaracji pacjentów do dreryka Jeżeli posiadasz plik sprawozdań do NFZ w formacie XML/PDX lub POZ, czytaj: Rozdział 1. - Import deklaracji z formatów XML/PDX oraz POZ Jeżeli używasz

Bardziej szczegółowo

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Kontrole WPR/RYBY Stan na dzień 09.07.2012 r. 1 SPIS TREŚĆI: Kontrole WPR/RYBY... 3 1. Wyszukiwanie umów... 4 2. Wyszukiwanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO

Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO 1. WSTĘP... 2 2. ELEMENTY INTEGRACJI... 2 3. SKRÓCONY OBIEG INFORMACJI POMIĘDZY PROGRAMAMI... 2 4. INTEGRACJA Z CATO OD STRONY KS-MEDIS.... 4 4.1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

OBÓZ HARCERSKI obsługa finansów (książka finansowa) i gospodarki żywieniowej (jadłospisy, karty magazynowe i raporty żywieniowe)

OBÓZ HARCERSKI obsługa finansów (książka finansowa) i gospodarki żywieniowej (jadłospisy, karty magazynowe i raporty żywieniowe) OBÓZ HARCERSKI obsługa finansów (książka finansowa) i gospodarki żywieniowej (jadłospisy, karty magazynowe i raporty żywieniowe) 1. Aplikacja pracuje na bazie programu Access 2007. Jeżeli nie posiadasz

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Rozoczęcie korzystania z modułu odpowiedzialnego za systemu OGNIVO wymaga prawidłowej konfiguracji aplikacji Kancelaria Komornika oraz zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT

Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT Nazwa: KK.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.1.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści Zapytania pl.id...

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów.

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Niektóre z modułów Integracyjnych z ILUO Biznes zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

ŚCIĄGAWKA. Jak najprościej zarejestrować ciąg zdarzeń: od zamówienia odbiorcy, poprzez zaopatrzenie, produkcję do sprzedaży w systemie Clear-Pro?

ŚCIĄGAWKA. Jak najprościej zarejestrować ciąg zdarzeń: od zamówienia odbiorcy, poprzez zaopatrzenie, produkcję do sprzedaży w systemie Clear-Pro? ŚCIĄGAWKA Jak najprościej zarejestrować ciąg zdarzeń: od zamówienia odbiorcy, poprzez zaopatrzenie, produkcję do sprzedaży w systemie Clear-Pro? Spis treści 1. IKONY SZYBKIEGO WYBORU 2 2. REJESTRACJA CIĄGU

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje Instalacja programu

Sage Symfonia e-deklaracje Instalacja programu Sage Symfonia e-deklaracje Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty instalacyjnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja użytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Przygotowanie certyfiaktów... 2 2.1. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 4 2.2. Dodawanie certyfikatu pracownika... 5 2.3. Informacje dodatkowe... 7 3. Podpisywanie dokumnetów...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B.

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Po utworzeniu spis przekazów pocztowych klikamy na ikonę na dole okna, przypominającą teczkę. Następnie w oknie Export wybieramy format dokumentu o nazwie

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do aplikacji BUZA, część wykonanie

Instrukcja do aplikacji BUZA, część wykonanie Instrukcja do aplikacji BUZA, część wykonanie Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1 Spis treści 1. Wymogi techniczne... 3 2. Wymiana danych

Bardziej szczegółowo

Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy

Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy Dokumentacja programu e Zoz Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy Wprowadzanie puli numerów recept do programu ezoz Drukowanie recept z programu ezoz Wersja 1.27.0.1 Zielona Góra 2011-01-23

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania UONET+ moduł Dziennik Praca z rozkładami materiału nauczania System UONET+ gromadzi stosowane w szkole rozkłady materiału nauczania. Dzięki temu nauczyciele mogą korzystać z nich wprowadzając tematy lekcji.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo