SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie Wstęp Podstawowe pojęcia występujące w niniejszym opracowaniu Mapa administracyjna województwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie Wstęp Podstawowe pojęcia występujące w niniejszym opracowaniu Mapa administracyjna województwa"

Transkrypt

1 Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie mazowieckim

2 SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie Wstęp Podstawowe pojęcia występujące w niniejszym opracowaniu Mapa administracyjna województwa mazowieckiego Ogólne informacja o województwie mazowieckim Zestawienie powierzchni powiatów Różnice pomiędzy powierzchnią geodezyjna a powierzchnią ewidencyjną w jednostkach ewidencyjnych. 12 II. Struktura zmian własności gruntów Podział na grupy rejestrowe Struktura własności gruntów Struktura zmian własności gruntów Udział gruntów osób, organów i jedn. organizacyjnych, posiadających prawa do nieruchomości należących do Skarbu Państwa Udział gruntów osób, organów i jedn. organizacyjnych, posiadających prawa do nieruchomości należących do gmin, powiatów i WM Udział gruntów podmiotów ewidencyjnych zaliczanych do grupy 7, 8 oraz A. Struktura własności gruntów Struktura użytków gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa Struktura użytków gruntowych stanowiących własność Województwa Mazowieckiego Struktura użytków gruntowych stanowiących własność powiatów Struktura użytków gruntowych stanowiących własność gmin Struktura użytków gruntowych stanowiących własność osób fizycznych Struktura użytków gruntowych stanowiących własność spółdzielni Struktura użytków gruntowych stanowiących własność kościołów i związków wyznaniowych Struktura użytków gruntowych stanowiących własność wspólnot gruntowych Struktura użytków gruntowych stanowiących własność spółek prawa handlowego i innych podmiotów Udział gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Zmiany gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste. 34 B. Zmiany w grupach własności Struktura zmian użytków gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa Struktura zmian użytków gruntowych stanowiących własność Województwa Mazowieckiego Struktura zmian użytków gruntowych stanowiących własność powiatów Struktura zmian użytków gruntowych stanowiących własność gmin Struktura zmian użytków gruntowych stanowiących własność osób fizycznych Struktura zmian użytków gruntowych stanowiących własność spółdzielni Struktura zmian użytków gruntowych stanowiących własność kościołów i związków wyznaniowych Struktura zmian użytków gruntowych stanowiących własność wspólnot gruntowych Struktura zmian użytków gruntowych stanowiących własność spółek prawa handlowego i innych podmiotów. 44 2

3 C. Dyslokacja gruntów w grupach własności Udział gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w ogólnej powierzchni powiatu Udział gruntów stanowiących własność Województwa Mazowieckiego w ogólnej powierzchni powiatu Udział gruntów stanowiących własność powiatów w ogólnej powierzchni powiatu Udział gruntów stanowiących własność gmin w ogólnej powierzchni powiatu Udział gruntów stanowiących własność osób fizycznych w ogólnej powierzchni powiatu Udział gruntów stanowiących własność spółdzielni w ogólnej powierzchni powiatu Udział gruntów stanowiących własność kościołów i związków wyznaniowych w ogólnej powierzchni powiatu Udział gruntów stanowiących własność wspólnot gruntowych w ogólnej powierzchni powiatu Udział gruntów stanowiących własność spółek prawa handlowego i innych podmiotów w ogólnej powierzchni powiatu. 54 D. Dyslokacja gruntów w wybranych podgrupach własności Udział gruntów wchodzących w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Udział gruntów w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego LP w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Udział gruntów SP przekazanych do zagospodarowania Agencji Mienia Wojskowego w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Udział gruntów SP w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Udział gruntów gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Udział gruntów osób fizycznych wchodzących w skład gospodarstw rolnych w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Udział gruntów województw przek. w trwały zarząd oraz grunty, których właściciele nie są znani w ogólnej pow. jedn. ewidencyjnych Udział gruntów spółek prawa handlowego w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Udział gruntów partii politycznych i stowarzyszeń w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych. 64 E. Trendy migracji udziałów w grupach własności Udział gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w ogólnej powierzchni powiatu/jedn. ewidencyjnej Udział gruntów stanowiących własność Województwa Mazowieckiego w ogólnej powierzchni powiatu/jedn. ewidencyjnej Udział gruntów stanowiących własność powiatów w ogólnej powierzchni powiatu/jedn. ewidencyjnej Udział gruntów stanowiących własność gmin w ogólnej powierzchni powiatu/jedn. ewidencyjnej Udział gruntów stanowiących własność osób fizycznych w ogólnej powierzchni powiatu/jedn. ewidencyjnej Udział gruntów stanowiących własność spółdzielni w ogólnej powierzchni powiatu/jedn. ewidencyjnej Udział gruntów stanowiących własność kościołów i związków wyznaniowych w ogólnej powierzchni powiatu/jedn. ewidencyjnej Udział gruntów stanowiących własność wspólnot gruntowych w ogólnej powierzchni powiatu/jedn. ewidencyjnej Udział gruntów stanowiących własność spółek prawa handlowego i innych podmiotów w ogólnej pow. powiatu/jedn. ewidencyjnej. 74 III. Struktura zmian sposobu użytkowania gruntów Podział na użytki gruntowe Struktura użytków gruntowych Struktura zmian użytków gruntowych Udział użytków gruntowych w miastach i na obszarach wiejskich. 83 A. Zmiany użytkowania gruntów Struktura zmian własności użytków rolnych Struktura zmian własności gruntów ornych. 86 3

4 3. Struktura zmian własności gruntów rolnych zabudowanych Struktura zmian własności gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych Struktura zmian własności gruntów zabudowanych i zurbanizowanych Struktura zmian własności terenów mieszkaniowych Struktura zmian własności dróg Zmiany własności dróg Struktura zmian własności użytków ekologicznych Struktura zmian własności nieużytków Struktura zmian własności gruntów pod wodami Struktura zmian własności terenów rożnych. 96 B. Dyslokacja wybranych użytków gruntowych Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Udział gruntów ornych w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Udział sadów w ogólnej powierzchni miast jednostek ewidencyjnych Udział trwałych użytków zielonych (łąk i pastwisk) w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Udział gruntów rolnych zabudowanych w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Udział gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Udział gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Udział terenów mieszkaniowych w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Udział terenów rekreacyjnych w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Udział dróg w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Udział użytków ekologicznych w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Udział nieużytków w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Udział gruntów pod wodami w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Udział terenów różnych w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych. 111 C. Zmiany udziału użytków gruntowych Zmiany udziału użytków rolnych w jednostkach ewidencyjnych Zmiany udziału gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w jednostkach ewidencyjnych Zmiany udziału gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w jednostkach ewidencyjnych Zmiany udziału użytków ekologicznych w jednostkach ewidencyjnych Zmiany udziału nieużytków w jednostkach ewidencyjnych Zmiany udziału gruntów pod wodami w jednostkach ewidencyjnych Zmiany udziału terenów różnych w jednostkach ewidencyjnych. 119 IV. Zmiany struktury gruntów użytkowanych rolniczo oraz kierunki urbanizacji Zmiany w strukturze gruntów użytkowanych rolniczo Udział gruntów AWRSP w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Udział gruntów osób fizycznych wchodzących w skład gosp. rolnych w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Udział gruntów rolniczych spółdzielni produkcyjnych w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych

5 5. Udział gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych w gruntach należących do osób fizycznych Udział gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w stosunku do sumy gruntów roln., leśn. i zab. w jedn. ewidencyjnych Zmiany udziału gruntów rolnych zabudowanych w jednostkach ewidencyjnych. 128 V. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków i nieruchomości lokalowych Jednostki ewidencyjne, w których zakończono proces modernizacji egib w zakresie budynków i nieruchomości lokalowych Miasta, w których zakończono proces modernizacji egib w zakresie budynków i nieruchomości lokalowych Struktura własności budynków, objętych zestawieniami zbiorczymi egib Struktura budynków stanowiących własność Skarbu Państwa, objętych zestawieniami zbiorczymi egib Struktura budynków stanowiących własność Samorządu Woj. Mazowieckiego, objętych zestawieniami zbiorczymi egib Struktura budynków stanowiących własność powiatów, objętych zestawieniami zbiorczymi egib Struktura budynków stanowiących własność gmin, objętych zestawieniami zbiorczymi egib Struktura budynków stanowiących własność osób fizycznych, objętych zestawieniami zbiorczymi egib Struktura budynków stanowiących własność spółdzielni, objętych zestawieniami zbiorczymi egib Struktura budynków stanowiących własność kościołów i zw. wyznaniowych, objętych zestawieniami zbiorczymi egib Struktura budynków stanowiących własność wspólnot gruntowych, objętych zestawieniami zbiorczymi egib Struktura budynków stanowiących własność spółek prawa handl. i innych podm., objętych zestawieniami zbiorczymi egib Struktura własności nieruchomości lokalowych, objętych zestawieniami zbiorczymi egib Zmiany ilości budynków, objętych zestawieniami zbiorczymi egib podział na rodzaj własności Zmiany ilości budynków, objętych zestawieniami zbiorczymi egib podział na typy budynków Procentowy udział typów budynków, objętych zestawieniami zbiorczymi egib Zmiany ilości nieruchomości lokalowych, objętych zestawieniami zbiorczymi egib Ilość budynków, objętych zestawieniami zbiorczymi egib w powiatach Ilość nieruchomości lokalowych, objętych zestawieniami zbiorczymi egib w powiatach Szacunkowa ilość budynków na terenie jednostek ewidencyjnych, dla których nie zakończono modernizacji egib w zakresie budynków i nieruchomości lokalowych Szacunkowa ilość nieruchomości lokalowych na terenie jednostek ewidencyjnych, w których nie zakończono modernizacji w zakresie budynków i nieruchomości lokalowych. 151 V. Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów na tle innych województw Udział gruntów należących do Skarbu Państwa w ogólnej powierzchni województw Udział gruntów należących do Samorządów Województw w ogólnej powierzchni województw Udział gruntów należących do gmin w ogólnej powierzchni województw Udział gruntów należących do osób fizycznych w ogólnej powierzchni województw Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni województw Udział gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w ogólnej powierzchni województw Udział gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w ogólnej powierzchni województw Udział nieużytków w ogólnej powierzchni województw. 160 VI. Podsumowanie

6 Rozdział I Wprowadzenie 6

7 Wstęp. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie po raz kolejny struktury własności i sposobu użytkowania gruntów województwa mazowieckiego. Opracowanie, będące realizacją zadań Marszałka Województwa w zakresie art. 7c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz z późn. zm.), powstało na podstawie zbiorczych zestawień danych objętych ewidencją gruntów i budynków według stanu na dzień 1 stycznia w latach Dane zostały przedstawione w postaci map tematycznych i wykresów ilustrujących omawianą tematykę pod różnym kątem. Opracowanie powinno posłużyć do zdiagnozowania kierunków i zmian w strukturze własności i sposobie użytkowania gruntów jakie niewątpliwie zachodziły na przestrzeni ostatnich lat na terenie województwa mazowieckiego. Analiza została podzielona na cztery bloki tematyczne. Pierwszy i drugi za pomocą wykresów i kartogramów obrazuje trendy zmian w strukturze własności i sposobie użytkowania gruntów w województwie mazowieckim w latach Przedstawiono zobrazowania kartograficzne danych objętych ewidencją gruntów i budynków w odniesieniu do powierzchni powiatów oraz jednostek ewidencyjnych, w tym dyslokację użytków gruntowych oraz gruntów w grupach i podgrupach własności i kierunki migracji ich udziałów. W trzecim bloku podjęto próbę zobrazowania i analizy kierunków zmian w gruntach użytkowanych rolniczo oraz kierunków urbanizacji na terenie województwa mazowieckiego. W czwartym bloku zamieszczono stopień zaawansowania oraz wyniki prac z dotychczas przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków i nieruchomości lokalowych na obszarze województwa mazowieckiego, a także strukturę własności dla budynków i nieruchomości lokalowych na terenach, dla których modernizację zakończono. Obecnie obowiązujący podział na użytki gruntowe i grupy rejestrowe został wprowadzony zapisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 454), zwanego dalej rozporządzeniem. 7

8 Podstawowe pojęcia występujące w niniejszym opracowaniu. Budynek obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach. Ewidencja gruntów i budynków jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami. Grupy rejestrowe odpowiednio posegregowane i zebrane według określonych zasad jednostki rejestrowe gruntów, budynków i lokali. Dla celów ewidencji gruntów i budynków, właścicieli nieruchomości i władających, dzieli się na 15 grup rejestrowych. Jednostka ewidencyjna obszar gruntów położonych w granicach administracyjnych gminy, a w przypadku gdy w skład gminy wchodzi miejscowość o statusie miasta - również w granicach administracyjnych miasta. Modernizacja ewidencji - zespół działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych podejmowanych przez Starostę w celu: 1) uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia; 2) modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu; 3) poprawy funkcjonowania informatycznego systemu obsługującego bazę danych ewidencyjnych. Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny lub użytkowy, w tym także garaż będący częścią składową budynku, stanowiący odrębną własność. Obręb jednostka powierzchniowa podziału kraju wyodrębniona dla celów ewidencji gruntów i budynków, której granice powinny być zgodne z granicami wsi i sołectw, natomiast na obszarach miast z granicami dzielnic i w miarę możliwości pokrywać się z granicami osiedli i zespołów urbanistycznych oraz naturalnymi granicami wyznaczonymi w szczególności przez cieki, ulice, linie kolejowe i inne obiekty fizjograficzne. Powierzchnia ewidencyjna powierzchnia wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Powierzchnia geodezyjna powierzchnia jednostek podziału terytorialnego państwa według państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych państwa. Struktura użytkowania gruntów udział powierzchni poszczególnych użytków gruntowych w ogólnej powierzchni gruntów na danym obszarze. Struktura władania gruntami udział poszczególnych form władania w ogólnej powierzchni gruntów. Użytek gruntowy część powierzchni ziemi użytkowany w sposób jednolity. Użytki rolne wszystkie tereny w obrębie gospodarstwa rolnego lub danego regionu wykorzystywane do produkcji roślinnej, ogrodniczej lub zwierzęcej. Zbiorcze zestawienie danych objętych ewidencją gruntów i budynków - spis danych o ogólnej powierzchni i wartości gruntów wchodzących w skład poszczególnych jednostek rejestrowych, z podziałem na użytki gruntowe, opracowane na podstawie wykazów gruntów, wg stanu na dzień 1 stycznia każdego roku, zachowujące formę i zakres treści tych wykazów. 8

9 Mapa administracyjna województwa mazowieckiego 9

10 Ogólne informacje o województwie mazowieckim Rodzaj danych Miasta Tereny wiejskie Razem Liczba podregionów Liczba powiatów Liczba gmin 35 (51*) Liczba jednostek ewidencyjnych Liczba obrębów ewidencyjnych Powierzchnia ewidencyjna w ha Powierzchnia geodezyjna w ha Liczba budynków: objętych modernizacją egib nieobjętych modernizacją egib (szacunkowa) Liczba nieruchomości lokalowych: objętych modernizacją egib nieobjętych modernizacją egib (szacunkowa) * gminy miejsko-wiejskie [ha] Udział obszarów miejskich i wiejskich w powierzchni województwa mazowieckiego na tle pozostałych województw Obszary wiejskie Miasta 10

11 Zestawienie powierzchni powiatów Powiat TERYT Powierzchnia ewidencyjna [ha] Powiat TERYT Powierzchnia ewidencyjna [ha] białobrzeski ciechanowski garwoliński gostyniński grodziski grójecki kozienicki legionowski lipski łosicki makowski miński mławski nowodworski ostrołęcki ostrowski otwocki piaseczyński płocki płoński przasnyski przysuski pułtuski radomski siedlecki sierpecki sochaczewski sokołowski szydłowiecki warszawski zachodni węgrowski wołomiński wyszkowski zwoleński żuromiński żyrardowski m. Ostrołęka m. Płock m. Radom m. Siedlce pruszkowski m. st. Warszawa

12 Różnice pomiędzy powierzchnią geodezyjną a powierzchnią ewidencyjną w jednostkach ewidencyjnych Brańszczyk Wyszogród Góra Kalwaria 0 ha do 10 ha (327) 10 ha do 50 ha (41) 50 ha do 100 ha (11) powyżej 100 ha (3) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) Uwaga: Największe różnice w powierzchniach występują w jednostkach ewidencyjnych w sąsiedztwie głównych rzek województwa. 12

13 Rozdział II Struktura zmian własności gruntów 13

14 Podział na grupy rejestrowe. Właścicieli nieruchomości i władających dla celów ewidencji gruntów i budynków zalicza się do jednej z 15 grup rejestrowych. Rozróżnia się następujące grupy rejestrowe właścicieli nieruchomości i władających (zwanych podmiotami ewidencyjnymi ): 1) grupa 1 - Skarb Państwa, jeżeli nie występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi; 2) grupa 2 - Skarb Państwa, jeżeli występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi; 3) grupa 3 - jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe osoby prawne; 4) grupa 4 - gminy i związki międzygminne, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi; 5) grupa 5 - gminy i związki międzygminne, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi; 6) grupa 6 - jednoosobowe spółki jednostek samorządu terytorialnego i inne osoby prawne, których organami założycielskimi są organy samorządu terytorialnego; 7) grupa 7 - osoby fizyczne; 8) grupa 8 spółdzielnie; 9) grupa 9 - kościoły i związki wyznaniowe; 10) grupa 10 - wspólnoty gruntowe; 11) grupa 11 - powiaty i związki powiatów, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi; 12) grupa 12 - powiaty i związki powiatów, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi; 13) grupa 13 - województwa, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi; 14) grupa 14 - województwa, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi; 15) grupa 15 - spółki prawa handlowego i inne podmioty ewidencyjne nie wymienione w pkt W celu większej przejrzystości opracowania przedstawione 15 grup rejestrowych zostało zgeneralizowane do 9 następujących grup podmiotów ewidencyjnych: 1) Skarb Państwa powstała ze zsumowania gruntów grup rejestrowych nr: 1, 2 i 3, tj. grunty, których właścicielem jest Skarb Państwa, niezależnie od sposobu ich władania; 2) Gminy powstała ze zsumowania gruntów grup rejestrowych nr: 4, 5 i 6, tj. grunty, których właścicielem są gminy, niezależnie od sposobu ich władania; 3) Osoby fizyczne odpowiadająca grupie rejestrowej nr 7; 4) Spółdzielnie odpowiadająca grupie rejestrowej nr 8; 5) Kościoły i związki wyznaniowe odpowiadająca grupie rejestrowej nr 9; 6) Wspólnoty gruntowe odpowiadająca grupie rejestrowej nr 10; 7) Powiaty powstała ze zsumowania gruntów grup rejestrowych nr: 11 i 12, tj. grunty, których właścicielem są powiaty, niezależnie od sposobu ich władania; 14

15 8) Województwo powstała ze zsumowania gruntów grup rejestrowych nr: 13 i 14, tj. grunty, których właścicielem jest województwo, niezależnie od sposobu ich władania; 9) Spółki prawa handlowego i inne podmioty odpowiadająca grupie rejestrowej nr 15. Wybrane zagadnienia z zakresu ewidencji gruntów i budynków przedstawiono również dla podgrup rejestrowych określonych w 18 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 454), tj.: Osoby, organy i jednostki organizacyjne, posiadające prawa do nieruchomości należących do podmiotu ewidencyjnego zaliczonego do 1 grupy rejestrowej dzieli się na następujące podgrupy: 1) podgrupa Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa; 2) podgrupa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe; 3) podgrupa państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z wyłączeniem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe; 4) podgrupa organy administracji publicznej gospodarujące zasobem nieruchomości Skarbu Państwa; 5) podgrupa Agencja Mienia Wojskowego; 6) podgrupa Wojskowa Agencja Mieszkaniowa; 7) podgrupa osoby i jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-6. Użytkowników wieczystych gruntów należących do Skarbu Państwa, jako podmiotu ewidencyjnego zaliczonego do 2 grupy rejestrowej, dzieli się na następujące podgrupy: 1) podgrupa osoby fizyczne; 2) podgrupa państwowe osoby prawne; 3) podgrupa spółdzielnie mieszkaniowe; 4) podgrupa inne osoby, niewymienione w pkt 1-3. Osoby, organy i jednostki organizacyjne, o których mowa w 11 ust. 1 pkt 1, posiadające prawa do nieruchomości należących do podmiotów ewidencyjnych zaliczonych do 4 grupy rejestrowej dzieli się na następujące podgrupy: 1) podgrupa organy gmin gospodarujące gminnymi zasobami nieruchomości; 2) podgrupa jednostki organizacyjne gmin i związków międzygminnych; 3) podgrupa osoby i jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1 i 2. Użytkowników wieczystych gruntów należących do podmiotów ewidencyjnych zaliczonych do 5 grupy rejestrowej dzieli się na następujące podgrupy: 1) podgrupa osoby fizyczne; 2) podgrupa gminne osoby prawne; 3) podgrupa spółdzielnie mieszkaniowe; 4) podgrupa inne osoby, niewymienione w pkt

16 Podmioty ewidencyjne zaliczone do 6 grupy rejestrowej dzieli się na następujące podgrupy: 1) podgrupa jednoosobowe spółki gmin i inne gminne osoby prawne; 2) podgrupa jednoosobowe spółki powiatów i inne powiatowe osoby prawne; 3) podgrupa jednoosobowe spółki województw i inne wojewódzkie osoby prawne. Podmioty ewidencyjne zaliczone do 7 grupy rejestrowej dzieli się na następujące podgrupy: 1) podgrupa osoby fizyczne - właściciele i władający gruntami wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych; 2) podgrupa osoby fizyczne - właściciele i władający gruntami niewchodzącymi w skład gospodarstw rolnych. Podmioty ewidencyjne zaliczone do 8 grupy rejestrowej dzieli się na następujące podgrupy: 1) podgrupa rolnicze spółdzielnie produkcyjne; 2) podgrupa spółdzielnie mieszkaniowe; 3) podgrupa inne spółdzielnie, niewymienione w pkt 1 i 2. Osoby, organy i jednostki organizacyjne, o których mowa w 11 ust. 1 pkt 1, posiadające prawa do nieruchomości należących do podmiotów ewidencyjnych zaliczonych do 11 grupy rejestrowej dzieli się na następujące podgrupy: 1) podgrupa organy powiatów gospodarujące powiatowymi zasobami nieruchomości; 2) podgrupa jednostki organizacyjne powiatów i związków powiatów; 3) podgrupa osoby i jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1 i 2. Użytkowników wieczystych gruntów należących do podmiotów ewidencyjnych zaliczonych do 12 grupy rejestrowej dzieli się na następujące podgrupy: 1) podgrupa osoby fizyczne; 2) podgrupa powiatowe osoby prawne; 3) podgrupa spółdzielnie mieszkaniowe; 4) podgrupa inne osoby, niewymienione w pkt 1-3. Osoby, organy i jednostki organizacyjne, o których mowa w 11 ust. 1 pkt 1, posiadające prawa do nieruchomości należących do podmiotów ewidencyjnych zaliczonych do 13 grupy rejestrowej dzieli się na następujące podgrupy: 1) podgrupa organy województw gospodarujące wojewódzkimi zasobami nieruchomości; 2) podgrupa jednostki organizacyjne województw; 3) podgrupa osoby i jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1 i 2. Użytkowników wieczystych gruntów należących do podmiotów ewidencyjnych zaliczonych do 14 grupy rejestrowej dzieli się na następujące podgrupy: 1) podgrupa osoby fizyczne; 2) podgrupa wojewódzkie osoby prawne; 3) podgrupa spółdzielnie mieszkaniowe; 4) podgrupa inne osoby, niewymienione w pkt

17 Podmioty ewidencyjne zaliczone do 15 grupy rejestrowej dzieli się na następujące podgrupy: 1) podgrupa spółki handlowe; 2) podgrupa partie polityczne i stowarzyszenia; 3) podgrupa inne osoby, niewymienione w pkt 1 i 2. Strukturę własności gruntów województwa mazowieckiego zaprezentowano według przedstawionych powyżej 9 grup podmiotów ewidencyjnych na wykresach i mapach tematycznych zawierających szczegółowe informacje w odniesieniu do poszczególnych powiatów i jednostek ewidencyjnych. Strukturę zmian gruntów, które zostały przekazane w użytkowanie wieczyste, a których właścicielem jest Skarb Państwa, Województwo, Powiat lub Gmina, zostały dodatkowo zobrazowano na oddzielnym wykresie. Podobne założenie odnośnie grup podmiotów ewidencyjnych zastosowano również dla zobrazowań dotyczących budynków i nieruchomości lokalowych. Nr grupy Udział grup rejestrowych w powierzchni województwa mazowieckiego 1 stycznia 2014 r. Nazwa Grupy Rejestrowej Powierzchnia [ha] 1 Skarb Państwa, jeżeli nie występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi Skarb Państwa, jeżeli występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe osoby prawne Gminy i związki międzygminne, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi Gminy i związki międzygminne, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi Jednoosobowe spółki jednostek samorządu terytorialnego i inne osoby prawne, których organami założycielskimi są organy samorządu terytorialnego 7 Osoby fizyczne Spółdzielnie Kościoły i związki wyznaniowe Wspólnoty gruntowe Powiaty i związki powiatów, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi Powiaty i związki powiatów, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi Województwa, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi Województwa, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi Spółki prawa handlowego i inne podmioty ewidencyjne nie wymienione w grupach

18 Struktura własności gruntów 2002 r r. Osoby fizyczne 75,8% Osoby fizyczne 77,1% Gminy 2,4% Skarb Państwa 19,4% Gminy 2,7% Skarb Państwa 17,6% Spółki prawa handlowego i inne podmioty 0,9% Województwo Mazowieckie 0,1% Powiaty 0,2% Wspólnoty gruntowe 0,6% Spółdzielnie 0,3% Kościoły i związki wyznaniowe 0,2% Spółki prawa handlowego i inne podmioty 0,9% Województwo Mazowieckie 0,1% Powiaty 0,5% Wspólnoty gruntowe 0,7% Spółdzielnie 0,2% Kościoły i związki wyznaniowe 0,2% ( ha) Skarb Państwa ( ha) Gminy ( ha) Osoby fizyczne ( ha) Spółdzielnie (8 123 ha) Kościoły i związki wyznaniowe ( ha) Wspólnoty gruntowe (8 565 ha) Powiaty (2 440 ha) Województwo Mazowieckie ( ha) Spółki prawa handlowego i inne podmioty ( ha) Skarb Państwa ( ha) Gminy ( ha) Osoby fizyczne (6 169 ha) Spółdzielnie (8 302 ha) Kościoły i związki wyznaniowe ( ha) Wspólnoty gruntowe ( ha) Powiaty (5 086 ha) Województwo Mazowieckie ( ha) Spółki prawa handlowego i inne podmioty 18

19 [ha] Struktura zmian własności gruntów ha - Osoby fizyczne ha - Skarb Państwa r r r r r r r r r r r r r ha - Gminy ha - Spółki prawa handlowego i inne podmioty ha - Wspólnoty gruntowe ha - Powiaty ha - Kościoły i związki wyznaniowe ha - Spółdzielnie ha - Województwo Mazowieckie 19

20 Udział gruntów osób, organów i jednostek organizacyjnych, posiadających prawa do nieruchomości należących do Skarbu Państwa 0,1% 0,0% Stan na dzień 1 stycznia 2014 r. 5,1% 4,6% 5,0% podgrupa Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, 12,1% podgrupa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, podgrupa państwowe jednostki organizacyjne 73,0% nieposiadające osobowości prawnej, z wyłączeniem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, podgrupa organy administracji publicznej gospodarujące zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, podgrupa Agencja Mienia Wojskowego, 1.1 ( ha) 1.2 ( ha) 1.3 ( ha) 1.4 ( ha) 1.5 (834 ha) podgrupa Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, podgrupa osoby i jednostki organizacyjne niewymienione w pkt (256 ha) 1.7 ( ha) 20

21 Udział gruntów osób, organów i jednostek organizacyjnych, posiadających prawa do nieruchomości należących do gmin, powiatów i Województwa Mazowieckiego Stan na dzień 1 stycznia 2014 r. 11,3% 14,6% 74,1% 4.1 ( ha) 4.2 (9 713 ha) 4.3 ( ha) grupa 4 - gminy i związki międzygminne, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi podgrupa organy gmin gospodarujące gminnymi zasobami nieruchomości, podgrupa jednostki organizacyjne gmin i związków międzygminnych, podgrupa osoby i jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1 i 2. 40,9% 9,2% 49,9% 11.1 (8 372 ha) 11.2 (6 867 ha) 11.3 (1 535 ha) grupa 11 - powiaty i związki powiatów, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi podgrupa organy powiatów gospodarujące powiatowymi zasobami nieruchomości, podgrupa jednostki organizacyjne powiatów i związków powiatów, podgrupa osoby i jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1 i 2. 37,9% 16,8% 45,3% 13.1 (2 191 ha) 13.2 (1 833 ha) 13.3 (813 ha) grupa 13 - województwa, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi podgrupa organy województw gospodarujące wojewódzkimi zasobami nieruchomości, podgrupa jednostki organizacyjne województw, podgrupa osoby i jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1 i 2. 21

22 Udział gruntów podmiotów ewidencyjnych zaliczanych do grupy 7 (osoby fizyczne), 8 (spółdzielnie) oraz 15 (spółki prawa handlowego i inne podmioty) Stan na dzień 1 stycznia 2014 r. 10,3% grupa 7 - osoby fizyczne 89,7% 7.1 ( ha) 7.2 ( ha) podgrupa osoby fizyczne - właściciele i władający gruntami wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych, podgrupa osoby fizyczne - właściciele i władający gruntami niewchodzącymi w skład gospodarstw rolnych. 14,6% 12,2% 8.1 (4 515 ha) grupa 8 - spółdzielnie podgrupa rolnicze spółdzielnie produkcyjne, 73,2% 8.2 (900 ha) 8.3 (754 ha) podgrupa spółdzielnie mieszkaniowe, podgrupa inne spółdzielnie, niewymienione w pkt 1 i 2. 24,3% 15.1 ( ha) 2,8% 15.2 (908 ha) 72,9% 15.3 (7 827 ha) grupa 15 - spółki prawa handlowego i inne podmioty ewidencyjne nie wymienione w grupach 1-14 podgrupa spółki handlowe, podgrupa partie polityczne i stowarzyszenia, podgrupa inne osoby, niewymienione w pkt 1 i 2. 22

23 Rozdział II Struktura zmian własności gruntów A. Struktura własności gruntów 23

24 Struktura użytków gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa [ha] r. 2014r. -9% Struktura użytków rolnych 2014 r r. 18% 11% 5% 59% Grunty orne Sady Łąki Pastwiska Rolne zabudowane Stawy Rowy 23% 43% Struktura gruntów zabudowanych i zurbanizowanych 13% 11% Tereny mieszkaniowe Tereny przemysłowe Inne tereny zabudowane Zurb. tereny niezabudowane Tereny rekreacyjne Drogi Tereny kolejowe Inne tereny komunikacyjne Użytki kopalne 24

25 Struktura użytków gruntowych stanowiących własność Województwa Mazowieckiego [ha] r. 2002r % Struktura użytków rolnych Struktura gruntów zabudowanych i zurbanizowanych 2014 r. 5% 33% 5% 50% Grunty orne Sady Łąki Pastwiska Rolne zabudowane Stawy Rowy 2014 r. 8% 80% 7% Tereny mieszkaniowe Tereny przemysłowe Inne tereny zabudowane Zurb. tereny niezabudowane Tereny rekreacyjne Drogi Tereny kolejowe Inne tereny komunikacyjne Użytki kopalne 25

26 Struktura użytków gruntowych stanowiących własność powiatów [ha] r. 2002r. +96% 0 Struktura użytków rolnych 2014 r. 9% 4% 6% 3% 73% Grunty orne Sady Łąki Pastwiska Rolne zabudowane Stawy Rowy 2014 r. 95% Struktura gruntów zabudowanych i zurbanizowanych 4% Tereny mieszkaniowe Tereny przemysłowe Inne tereny zabudowane Zurb. tereny niezabudowane Tereny rekreacyjne Drogi Tereny kolejowe Inne tereny komunikacyjne Użytki kopalne 26

27 Struktura użytków gruntowych stanowiących własność gmin [ha] r. 2002r % Struktura użytków rolnych Struktura gruntów zabudowanych i zurbanizowanych 2014 r. 11% 15% 5% Grunty orne 64% Sady Łąki Pastwiska Rolne zabudowane Stawy Rowy 2014 r. 76% 8% 8% Tereny mieszkaniowe Tereny przemysłowe Inne tereny zabudowane Zurb. tereny niezabudowane Tereny rekreacyjne Drogi Tereny kolejowe Inne tereny komunikacyjne Użytki kopalne 27

28 Struktura użytków gruntowych stanowiących własność osób fizycznych [ha] r. 2002r % Struktura użytków rolnych 2014 r. 10% 11% 71% Grunty orne Sady Łąki Pastwiska Rolne zabudowane Stawy Rowy 2014 r. 10% 6% 4% Struktura gruntów zabudowanych i zurbanizowanych 76% Tereny mieszkaniowe Tereny przemysłowe Inne tereny zabudowane Zurb. tereny niezabudowane Tereny rekreacyjne Drogi Tereny kolejowe Inne tereny komunikacyjne Użytki kopalne 28

29 Struktura użytków gruntowych stanowiących własność spółdzielni [ha] r. 2014r. -41% 0 Struktura użytków rolnych 2014 r. 6% 5% 9% 76% Grunty orne Sady Łąki Pastwiska Rolne zabudowane Stawy Rowy 2014 r. 9% 18% 3% Struktura gruntów zabudowanych i zurbanizowanych 66% Tereny mieszkaniowe Tereny przemysłowe Inne tereny zabudowane Zurb. tereny niezabudowane Tereny rekreacyjne Drogi Tereny kolejowe Inne tereny komunikacyjne Użytki kopalne 29

30 Struktura użytków gruntowych stanowiących własność kościołów i związków wyznaniowych [ha] r. 2002r. +2% 0 Struktura użytków rolnych 2014 r. 13% 6% 10% 7% Grunty orne 64% Sady Łąki Pastwiska Rolne zabudowane Stawy Rowy 2014 r. 17% Struktura gruntów zabudowanych i zurbanizowanych 7% 75% Tereny mieszkaniowe Tereny przemysłowe Inne tereny zabudowane Zurb. tereny niezabudowane Tereny rekreacyjne Drogi Tereny kolejowe Inne tereny komunikacyjne Użytki kopalne 30

31 Struktura użytków gruntowych stanowiących własność wspólnot gruntowych [ha] r. 2002r. +10% Uwaga!: Wzrost powierzchni gruntów należących do wspólnot gruntowych nastąpił w wyniku porządkowania baz danych w systemie do prowadzenia egib w powiecie przysuskim. Struktura użytków rolnych Struktura gruntów zabudowanych i zurbanizowanych 2014 r. 9% 17% Grunty orne Sady 2014 r. 31% 11% 13% Tereny mieszkaniowe Tereny przemysłowe Łąki Inne tereny zabudowane 73% Pastwiska Rolne zabudowane 5% 35% Zurb. tereny niezabudowane Tereny rekreacyjne Stawy Drogi Rowy Tereny kolejowe Inne tereny komunikacyjne Użytki kopalne 31

32 Struktura użytków gruntowych stanowiących własność spółek prawa handlowego i innych podmiotów [ha] r. 2002r. 0% 0 Struktura użytków rolnych 2014 r. 11% 10% 4% 4% Grunty orne 68% Sady Łąki Pastwiska Rolne zabudowane Stawy Rowy 2014 r. 5% 13% 35% Struktura gruntów zabudowanych i zurbanizowanych 4% 10% Tereny mieszkaniowe 28% Tereny przemysłowe Inne tereny zabudowane Zurb. tereny niezabudowane Tereny rekreacyjne Drogi Tereny kolejowe Inne tereny komunikacyjne Użytki kopalne 32

33 Udział gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste* w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych 30% do 36 % (4) 20% do 30% (8) 10% do 20% (16) 1% do 10% (100) 0% do 1% (254) * przez grunty przekazane w użytkowanie wieczyste należy rozumieć grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, Województwa Mazowieckiego, powiatów i gmin (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) 33

34 Zmiany gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste 249 ha Województwo Mazowieckie 42 ha Powiaty 7 703ha Gminy ha Skarb Państwa r. 2005r. 2008r. 2011r. 2014r. 34

35 Rozdział II Struktura zmian własności gruntów B. Zmiany w grupach własności 35

36 Struktura zmian użytków gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa [ha] ha - Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione % 7% % % ha - Użytki rolne ha - Grunty zabudowane i zurbanizowane ha - Grunty pod wodami ha - Nieużytki ha - Tereny różne ha - Użytki ekologiczne r r r r r r r r r r r r r. 36

37 Struktura zmian użytków gruntowych stanowiących własność Województwa Mazowieckiego [ha] % 3% % % % ha - Grunty zabudowane i zurbanizowane 451 ha - Użytki rolne 482 ha - Grunty pod wodami 336 ha - Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 153 ha - Tereny różne 36 ha - Nieużytki 5 ha - Użytki ekologiczne r r r r r r r r r r r r r. 37

38 Struktura zmian użytków gruntowych stanowiących własność powiatów [ha] ha - Grunty zabudowane i zurbanizowane ha - Użytki rolne 343 ha - Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 59 ha - Nieużytki 15 ha - Grunty pod wodami 4 ha - Tereny różne 0 ha - Użytki ekologiczne % 2% % r r r r r r r r r r r r r. 38

39 Struktura zmian użytków gruntowych stanowiących własność gmin [ha] ha - Grunty zabudowane i zurbanizowane % % % r r r r r r r r r r r r r Użytki rolne ha - Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione ha - Nieużytki 593 ha - Grunty pod wodami 307 ha - Tereny różne 25 ha - Użytki ekologiczne 39

40 Struktura zmian użytków gruntowych stanowiących własność osób fizycznych [ha] ha - Użytki rolne % 2% % ha - Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione ha - Grunty zabudowane i zurbanizowane ha - Nieużytki ha - Grunty pod wodami 640 ha - Tereny różne 226 ha - Użytki ekologiczne r r r r r r r r r r r r r. 40

41 Struktura zmian użytków gruntowych stanowiących własność spółdzielni [ha] % % % ha - Użytki rolne r r r r r r r r r r r r r ha - Grunty zabudowane i zurbanizowane 316 ha - Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 53 ha - Nieużytki 10 ha - Grunty pod wodami 4 ha - Tereny różne 0 ha - Użytki ekologiczne 41

42 Struktura zmian użytków gruntowych stanowiących własność kościołów i związków wyznaniowych ha - Użytki rolne % % 59% ha - Grunty zabudowane i zurbanizowane 977 ha - Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 103 ha - Tereny różne 101 ha - Nieużytki r r r r r r r r r r r r r. 3 ha - Grunty pod wodami 0 ha - Użytki ekologiczne 42

43 Struktura zmian użytków gruntowych stanowiących własność wspólnot gruntowych [ha] % % % ha - Użytki rolne ha - Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione ha - Nieużytki 165 ha - Grunty pod wodami 134 ha - Grunty zabudowane i zurbanizowane 23 ha - Tereny różne 21 ha - Użytki ekologiczne r r r r r r r r r r r r r. 43

44 Struktura zmian użytków gruntowych stanowiących własność spółek prawa handlowego i innych podmiotów [ha] 2% % % 56% ha - Użytki rolne ha - Grunty zabudowane i zurbanizowane ha - Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 708 ha - Nieużytki 303 ha - Tereny różne 264 ha - Grunty pod wodami 1 ha - Użytki ekologiczne r r r r r r r r r r r r r. 44

45 Rozdział II Struktura zmian własności gruntów C. Dyslokacja gruntów w grupach własności 45

46 Udział gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w ogólnej powierzchni powiatu 2014 r. stopa spadku/wzrostu w stosunku do stanu z 2003 r. Średni udział gruntów podmiotu w województwie: 17,6% 35% do 40% (3) 25% do 35% (6) 15% do 25% (18) 7% do 15% (15) (w nawiasie podano liczbę powiatów) -1% do 0% (14) -3% do -1% (21) -6% do -3% (5) -10% do -6% (2) 46

47 Udział gruntów stanowiących własność Województwa Mazowieckiego w ogólnej powierzchni powiatu 2014 r. stopa spadku/wzrostu w stosunku do stanu z 2003 r. Średni udział gruntów podmiotu w województwie: 0,1% 0,7% do 1,8% (2) 0,4% do 0,7% (5) 0,1% do 0,4% (18) 0,0% do 0,1% (17) (w nawiasie podano liczbę powiatów) 1,7% (1) 0% do 0,8% (38) -0,1% do 0% (2) -1,1% (1) 47

48 Udział gruntów stanowiących własność powiatów w ogólnej powierzchni powiatu 2014 r. stopa spadku/wzrostu w stosunku do stanu z 2003 r. Średni udział gruntów podmiotu w województwie: 0,5% 3,4% do 4,6% (2) 1,2% do 1,3% (2) 0,5% do 0,8% (14) 0,0% do 0,5% (24) (w nawiasie podano liczbę powiatów) 2,0% (1) 0,5% do 0,8% (4) 0% do 0,5% (29) -0,2% do 0% (8) 48

49 Udział gruntów stanowiących własność gmin w ogólnej powierzchni powiatu 2014 r. stopa spadku/wzrostu w stosunku do stanu z 2003 r. Średni udział gruntów podmiotu w województwie: 2,7% 21% do 26% (3) 13% do 18% (2) 2% do 7% (23) 0% do 2% (14) (w nawiasie podano liczbę powiatów) 1% do 3% (4) 0% do 1% (30) -1% do 0% (5) -2% do -1% (3) Uwaga!: Znaczne zmiany w udziale gruntów gmin w powiecie przysuskim wynikają z porządkowania baz danych w systemie do prowadzenia egib. 49

50 Udział gruntów stanowiących własność osób fizycznych w ogólnej powierzchni powiatu 2014 r. stopa spadku/wzrostu w stosunku do stanu z 2003 r. Średni udział gruntów podmiotu w województwie: 77,1% 80% do 89% (14) 70% do 80% (15) 60% do 70% (6) 50% do 60% (3) 33% do 50% (4) (w nawiasie podano liczbę powiatów) 7% (1) 2% do 4% (6) 0% do 2% (26) -2% do 0% (9) Uwaga!: Znaczne zmiany w udziale gruntów osób fizycznych w powiecie przysuskim wynikają z porządkowania baz danych w systemie do prowadzenia egib. 50

51 Udział gruntów stanowiących własność spółdzielni w ogólnej powierzchni powiatu 2014 r. stopa spadku/wzrostu w stosunku do stanu z 2003 r. Średni udział gruntów podmiotu w województwie: 0,2% 1,5% do 1,9% (3) 0,7% do 1,1% (3) 0,4% do 0,7% (2) 0,2% do 0,4% (9) 0,0% do 0,2% (25) (w nawiasie podano liczbę powiatów) 1,0% do 1,7% (2) 0,0% do 1,0% (9) -0,8% do 0,0% (31) 51

52 Udział gruntów stanowiących własność kościołów i związków wyznaniowych w ogólnej powierzchni powiatu 2014 r. stopa spadku/wzrostu w stosunku do stanu z 2003 r. Średni udział gruntów podmiotu w województwie: 0,2% 0,9% do 1,1% (5) 0,4% do 0,6% (3) 0,2% do 0,4% (13) 0,0% do 0,2% (21) (w nawiasie podano liczbę powiatów) 0,2% (2) 0% do 0,1% (22) -0,1% do 0% (18) 52

53 Udział gruntów stanowiących własność wspólnot gruntowych w ogólnej powierzchni powiatu 2014 r. stopa spadku/wzrostu w stosunku do stanu z 2003 r. Średni udział gruntów podmiotu w województwie: 0,7% 4,0% (1) 2,0% do 2,6% (3) 1,3% do 2,0% (3) 0,6% do 1,3% (9) 0,0% do 0,6% (26) (w nawiasie podano liczbę powiatów) 2,8% (1) 0% do 0,5% (11) -0,6% do 0% (30) Uwaga!: Znaczne zmiany w udziale gruntów wspólnot gruntowych w powiecie przysuskim wynikają z porządkowania baz danych w systemie do prowadzenia egib. 53

54 Udział gruntów stanowiących własność spółek prawa handlowego i innych podmiotów w ogólnej powierzchni powiatu 2014 r. stopa spadku/wzrostu w stosunku do stanu z 2003 r. Średni udział gruntów podmiotu w województwie: 0,9% 8,1% (1) 3,0% do 5,3% (6) 1,5% do 3,0% (7) 0,5% do 1,5% (10) 0,0% do 0,5% (18) (w nawiasie podano liczbę powiatów) 6,2% (1) 0,0% do 3,2% (31) -2,1% do 0,0 (9) -7,7% (1) Uwaga!: Znaczne zmiany w udziale gruntów spółek prawa handlowego i innych podmiotów w powiecie przysuskim wynikają z porządkowania baz danych w systemie do prowadzenia egib. 54

55 Rozdział II Struktura zmian własności gruntów D. Dyslokacja gruntów w wybranych podgrupach własności 55

56 Udział gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych 10% do 15% (2) 5% do 10% (9) 1% do 5% (79) 0% do 1% (292) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) 56

57 Udział gruntów w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych 50% do 64% (4) 30% do 50% (25) 10% do 30% (95) 0% do 10% (258) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) 57

58 Udział gruntów Skarbu Państwa przekazanych do zagospodarowania Agencji Mienia Wojskowego w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Nowe Miasto n. Pilicą 26,6% (1) 0% do 1,8% (26) 0% (355) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) 58

59 Udział gruntów Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych 1,0% do 1,4% (12) 0,5% do 1,0% (24) 0,0% do 0,5% (346) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) 59

60 Udział gruntów gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych 3,0% do 6,8% (8) 1,0% do 3,0% (19) 0,0% do 1,0% (355) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) 60

61 Udział gruntów osób fizycznych nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych 50% do 68% (7) 30% do 50% (31) 10% do 30% (119) 0% do 10% (223) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) 61

62 Udział gruntów województw należących do jednostek organizacyjnych województw w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych 2% do 3% (2) 0% do 2% (113) 0% (267) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) 62

63 Udział gruntów spółek prawa handlowego w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych 10,0% do 14,7% (2) 5,0% do 10,0% (23) 1,0% do 5,0% (88) 0,0% do 1,0% (269) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) 63

64 Udział gruntów partii politycznych i stowarzyszeń w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych 3,1% do 4,2% (2) 0,5% do 1,0% (7) 0% do 0,5% (133) 0% (240) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) 64

65 Rozdział II Struktura zmian własności gruntów E. Trendy migracji udziałów w grupach własności 65

66 Udział gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w ogólnej powierzchni powiatu/jednostki ewidencyjnej 2014 r r. 70% do 92% (4) 50% do 70% (12) 20% do 50% (108) 10% do 20% (107) 0,2% do 10% (151) 35% do 41% (3) 25% do 35% (6) 15% do 25% (18) 7% do 15% (15) 2003 r r r r r. 66

67 Udział gruntów stanowiących własność Województwa Mazowieckiego w ogólnej powierzchni powiatu/jednostki ewidencyjnej 2014 r r. Nowy Dwór Mazowiecki 10,4% (1) 2,0% do 4,0% (5) 1,0% do 2,0% (13) 0,1% do 1,0% (138) 0,0% do 0,1% (225) 0,7% do 1,8% (2) 0,4% do 0,7% (5) 0,1% do 0,4% (18) 0,0% do 0,1% (17) 2003 r r r r r. 67

68 Udział gruntów stanowiących własność powiatów w ogólnej powierzchni powiatu/jednostki ewidencyjnej 2014 r r. 12,1% (1) 3,0% do 6,2% (6) 1,0% do 3,0% (42) 0,5% do 1,0% (115) 0,0% do 0,5% (218) Garwolin 2,0% do 5,1% (2) 1,0% do 2,0% (2) 0,5% do 1,0% (14) 0,0% do 0,5% (24) 2003 r r r r r. 68

69 Udział gruntów stanowiących własność gmin w ogólnej powierzchni powiatu/jednostki ewidencyjnej 2014 r r. 40% do 61% (6) 20% do 40% (12) 5% do 20% (76) 2% do 5% (108) 0,1% do 2% (180) 17% do 27% (3) 4% do 17% (2) 2% do 4% (23) 0% do 2% (14) 2003 r r r r r. 69

70 Udział gruntów stanowiących własność osób fizycznych w ogólnej powierzchni powiatu/jednostki ewidencyjnej 2014 r r. 80% do 89% (14) 95% do 97% (11) 90% do 95% (60) 60% do 90% (232) 30% do 60% (61) 0 % do 30% (18) 70% do 80% (15) 60% do 70% (6) 50% do 60% (3) 33% do 50% (4) 2003 r r r r r. 70

71 Udział gruntów stanowiących własność spółdzielni w ogólnej powierzchni powiatu/jednostki ewidencyjnej 2014 r r. 1,5% do 2,5% (3) 2,0% do 3,3% (10) 0,5% do 2,0% (43) 0,2% do 0,5% (50) 0,0% do 0,2% (171) 0,0% (108) 0,7% do 1,5% (3) 0,4% do 0,7% (2) 0,2% do 0,4% (9) 0,0% do 0,2% (25) 2003 r r r r r. 71

72 Udział gruntów stanowiących własność kościołów i związków wyznaniowych w ogólnej powierzchni powiatu/jednostki ewidencyjnej 2014 r r. 0,5% do 1,2% (6) 3,0% do 5,7% (3) 1,0% do 3,0% (33) 0,5% do 1,0% (52) 0,2% do 0,5% (100) 0,0% do 0,2% (194) 0,4% do 0,5% (2) 0,3% do 0,4% (4) 0,2% do 0,3% (9) 0,0% do 0,2% (21) 2003 r r r r r. 72

73 Udział gruntów stanowiących własność wspólnot gruntowych w ogólnej powierzchni powiatu/jednostki ewidencyjnej 2014 r r. Nowe Miasto n. Pilicą 33,1% (1) 15,0% do 24,0% (3) 5,0% do 10,0% (10) 0,5% do 5,0% (93) 0,0% do 0,5% (275) 4,0% (1) 2,0% do 2,6% (3) 1,3% do 2,0% (3) 0,6% do 1,3% (9) 0,0% do 0,6% (26) 2003 r r r r r. 73

74 Udział gruntów stanowiących własność spółek prawa handlowego i innych podmiotów w ogólnej powierzchni powiatu/jednostki ewidencyjnej 2014 r r. 23,1% (1) 10,0% do 13,4% (7) 5,0 % do 10,0% (22) 1,0% do 5,0% (107) 0,5% do 1,0% (55) 0% do 0,5% (190) Góra Kalwaria 5,0% do 8,3% (2) 1,5% do 5,0% (12) 0,5% do 1,5% (10) 0,0% do 0,5% (18) 2003 r r r r r. 74

75 Rozdział III Struktura zmian sposobu użytkowania gruntów 75

76 Podział na użytki gruntowe. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków wprowadza następujący podział na użytki gruntowe. 1. Użytki rolne. 1) Grunty orne; Do gruntów ornych zalicza się grunty: a) poddane stałej uprawie mechanicznej mającej na celu produkcję ziemiopłodów rolniczych lub ogrodniczych, w tym grunty, na których urządzone zostały ogrody działkowe oraz szklarnie i inspekty, b) nadające się do uprawy, o której mowa pod lit. a), ale zajęte pod plantacje chmielu, wikliny, drzew (np. choinek) oraz szkółki drzew ozdobnych i krzewów, c) ugory, odłogi. 2) Sady; Do sadów zalicza się grunty o powierzchni co najmniej 0,1000 ha zasadzone drzewami i krzewami owocowymi o zwartym nasadzeniu (minimum 600 drzew lub krzewów na 1 ha), szkółki drzew i krzewów owocowych oraz winnice. 3) Łąki trwałe; Do łąk trwałych zalicza się grunty pokryte zwartą wieloletnią roślinnością, złożoną z licznych gatunków traw, roślin motylkowych i ziół, tworzących ruń łąkową, systematycznie koszoną, a w rejonach górskich - hale i połoniny z zasady koszone. 4) Pastwiska trwałe Do pastwisk trwałych zalicza się grunty pokryte podobną jak na łąkach roślinnością, z reguły wypasane, a w rejonach górskich hale i połoniny, które z zasady nie są koszone, lecz wypasane. 5) Grunty rolne zabudowane; Do gruntów rolnych zabudowanych zalicza się grunty zajęte pod budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia budowlane służące produkcji rolniczej, nie wyłączając produkcji rybnej, oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu (kotłownie, komórki, garaże, szopy, stodoły, wiaty, spichlerze, budynki inwentarskie, place składowe i manewrowe w obrębie zabudowy itp.), a także zajęte pod ogródki przydomowe w gospodarstwach rolnych. 6) Grunty pod stawami; Do gruntów pod stawami zalicza się grunty pod zbiornikami wodnymi (z wyjątkiem jezior i zbiorników zaporowych z urządzeniami do regulacji poziomu wód), wyposażonymi w urządzenia hydrotechniczne, nadającymi się do chowu, hodowli i przetrzymywania ryb, obejmujące powierzchnię ogroblowaną wraz z systemem rowów oraz tereny przyległe do stawów i z nimi związane, a należące do obiektu stawowego. 7) Grunty pod rowami; Do gruntów pod rowami zalicza się grunty zajęte pod otwarte rowy pełniące funkcje urządzeń melioracji wodnych dla gruntów wykorzystywanych do produkcji rolniczej. 76

77 2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione. 1) Lasy; Do lasów zalicza się grunty określone jako "las" w ustawie z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268). 2) Grunty zadrzewione i zakrzewione; Gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi są grunty porośnięte roślinnością leśną, których pole powierzchni jest mniejsze od 0,1000 ha, a także: a) śródpolne skupiska drzew i krzewów niezaliczone do lasów, b) tereny torfowisk, pokrytych częściowo kępami krzewów i drzew karłowatych, c) grunty porośnięte wikliną w stanie naturalnym oraz krzewiastymi formami wierzb w dolinach rzek i obniżeniach terenu, d) przylegające do wód powierzchniowych grunty porośnięte drzewami lub krzewami, stanowiące biologiczną strefę ochronną cieków i zbiorników wodnych, e) jary i wąwozy pokryte drzewami i krzewami w sposób naturalny lub sztuczny w celu zabezpieczenia przed erozją, niezaliczone do lasów, f) wysypiska kamieni i gruzowiska porośnięte drzewami i krzewami, g) zadrzewione i zakrzewione tereny nieczynnych cmentarzy, poza zwartymi kompleksami lasów, h) skupiska drzew i krzewów mające charakter parku, ale niewyposażone w urządzenia i budowle służące rekreacji i wypoczynkowi. 3. Grunty zabudowane i zurbanizowane. 1) Tereny mieszkaniowe; Do terenów mieszkaniowych zalicza się grunty, niewykorzystywane do produkcji rolniczej i leśnej, zajęte pod budynki mieszkalne, urządzenia funkcjonalnie związane z budynkami mieszkalnymi (podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier i zabaw itp.), a także ogródki przydomowe. 2) Tereny przemysłowe; Do terenów przemysłowych zalicza się grunty zajęte pod budynki i urządzenia służące produkcji przemysłowej, a także ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, stacje transformatorowe, czynne hałdy i wysypiska, urządzenia magazynowo-składowe, bazy transportowe i remontowe itp. 3) Inne tereny zabudowane; Do innych terenów zabudowanych zalicza się grunty zajęte pod budynki i urządzenia związane z administracją, służbą zdrowia, handlem, kultem religijnym, rzemiosłem, usługami, nauką, oświatą, kulturą i sztuką, wypoczynkiem, łącznością itp., czynne cmentarze, grzebowiska zwierząt oraz inne grunty zabudowane, niewymienione w pkt 1 i 2. 4) Zurbanizowane tereny niezabudowane; Do zurbanizowanych terenów niezabudowanych zalicza się grunty niezabudowane, przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, wyłączone z produkcji rolniczej i leśnej. 5) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe; Do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych zalicza się niezajęte pod budynki: a) tereny ośrodków wypoczynkowych, tereny zabaw dziecięcych, plaże, urządzone parki, skwery, zieleńce (poza pasami ulic), b) tereny o charakterze zabytkowym: ruiny zamków, grodziska, kurhany, pomniki przyrody itp., 77

78 c) tereny sportowe: stadiony, boiska sportowe, skocznie narciarskie, tory saneczkowe, strzelnice sportowe, kąpieliska itp., d) tereny spełniające funkcje rozrywkowe: lunaparki, wesołe miasteczka itp., e) ogrody zoologiczne i botaniczne, f) tereny zieleni nieurządzonej niezaliczone do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych. 6) Użytki kopalne; Do użytków kopalnych zalicza się grunty zajęte przez czynne odkrywkowe kopalnie, w których odbywa się wydobycie kopalin. 7) Tereny komunikacyjne, w tym: a) Drogi Do użytku gruntowego o nazwie "drogi" zalicza się grunty w granicach pasów drogowych dróg publicznych i dróg wewnętrznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958). W szczególności do dróg zalicza się grunty zajęte pod: - drogi krajowe, - drogi wojewódzkie, - drogi powiatowe, - drogi gminne, - drogi w osiedlach mieszkaniowych, - drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz do obiektów użyteczności publicznej, - place postojowe i manewrowe przy dworcach kolejowych, autobusowych i lotniczych, portach morskich i rzecznych i innych oraz ogólnodostępne dojazdy do ramp wyładowczych i placów składowych. Grunty zajęte pod wewnętrzną komunikację gospodarstw rolnych, leśnych oraz poszczególnych nieruchomości nie są drogą w rozumieniu rozporządzenia. Grunty te wlicza się do przyległego do nich użytku gruntowego; b) Tereny kolejowe, Do terenów kolejowych zalicza się grunty zajęte pod obiekty, budowle i inne urządzenia przeznaczone do wykonywania i obsługi ruchu kolejowego (torowiska kolejowe, stacje, rampy, magazyny, bocznice kolejowe itp.); c) Inne tereny komunikacyjne, Do innych terenów komunikacyjnych zalicza się grunty zajęte pod: - porty lotnicze i inne budowle oraz urządzenia służące komunikacji lotniczej, - urządzenia portowe, przystanie, obiekty i budowle służące komunikacji wodnej, - naziemne obiekty, budowle i urządzenia górskich kolei linowych, - torowiska tramwajowe poza pasami ulic i dróg, a także obiekty i urządzenia związane z komunikacją miejską, - urządzone parkingi poza lasami państwowymi, dworce autobusowe, - wały ochronne wód przystosowane do ruchu kołowego. 4. Użytki ekologiczne. Do użytków ekologicznych zalicza się prawnie chronione pozostałości ekosystemów, takich jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne "oczka wodne", kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce itp. Użytki ekologiczne określa się na podstawie rozporządzenia właściwego wojewody lub uchwały właściwej rady gminy, podjętych na podstawie przepisów o ochronie przyrody. 78

79 5. Nieużytki. Do nieużytków zalicza się: 1) niezakwalifikowane do użytków ekologicznych: a) bagna (błota, topieliska, trzęsawiska, moczary, rojsty), b) piaski (piaski ruchome, plaże nieurządzone, piaski nadbrzeżne, wydmy), c) naturalne utwory fizjograficzne, takie jak: urwiska, strome stoki, uskoki, skały, rumowiska, 2) nieprzeznaczone do rekultywacji wyrobiska po wydobywaniu kopalin. 6. Grunty pod wodami. 1) Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi; Gruntami pod morskimi wodami wewnętrznymi są grunty pokryte morskimi wodami wewnętrznymi, do których zalicza się: a) część Jeziora Nowowarpieńskiego i część Zalewu Szczecińskiego, wraz ze Świną i Dziwną oraz Zalewem Kamieńskim, znajdujące się na wschód od granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, oraz rzekę Odrę pomiędzy Zalewem Szczecińskim a wodami portu Szczecin, b) część Zatoki Gdańskiej zamkniętą linią podstawową biegnącą od punktu o współrzędnych 54 37'36" szerokości geograficznej północnej i 18 49'18" długości geograficznej wschodniej (na Mierzei Helskiej) do punktu o współrzędnych 54 22'12" szerokości geograficznej północnej i 19 21'00" długości geograficznej wschodniej (na Mierzei Wiślanej), c) część Zalewu Wiślanego znajdującą się na południowy zachód od granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską na tym Zalewie, d) wody portów określone od strony morza linią łączącą najdalej wysunięte w morze stałe urządzenia portowe, stanowiące integralną część systemu portowego. 2) Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi; Do gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi zalicza się grunty pod wodami płynącymi w rzekach, potokach górskich, kanałach i innych ciekach, o przepływach stałych lub okresowych, oraz źródła, z których cieki biorą początek, a także grunty pod wodami znajdującymi się w jeziorach i zbiornikach sztucznych, z których cieki wypływają, lub do których wpływają. 3) Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi; Do gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi zalicza się grunty pod wodami w jeziorach i zbiornikach innych niż określone w pkt 1 i Tereny różne. Do terenów różnych zalicza się wszystkie pozostałe grunty, których nie można zaliczyć do innych użytków, takie jak: 1) grunty przeznaczone do rekultywacji oraz niezagospodarowane grunty zrekultywowane; 2) wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego. Do terenów przeznaczonych do rekultywacji zalicza się zdegradowane lub zdewastowane grunty, takie jak: nieczynne hałdy, wysypiska, zapadliska, tereny po działalności przemysłowej i górniczej oraz po poligonach wojskowych, dla których właściwe organy zatwierdziły projekty rekultywacji. 79

80 Dla uzyskania lepszej przejrzystości większość zobrazowań zostało opracowane dla 7 głównych grup użytków gruntowych. Udział poszczególnych użytków gruntowych w powierzchni województwa mazowieckiego 1 stycznia 2014 r. Symbol użytku Nazwa Użytku Gruntowego Powierzchnia [ha] R Grunty orne S-R, S-Ł, S-Ps Sady Ł Łąki trwałe Ps Pastwiska trwałe B-R, B-Ł, B-Ps Grunty rolne zabudowane Wsr Grunty pod stawami W Rowy Użytki rolne Ls Lasy Lz-R, Lz-Ł, Lz-Ps Grunty zadrzewione i zakrzewione Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione B Tereny mieszkaniowe Ba Tereny przemysłowe Bi Inne tereny zabudowane Bp Zurbanizowane tereny niezabudowane Bz Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe K Użytki kopalne 771 Tereny komunikacyjne dr Drogi Tk Tereny kolejowe Ti Inne tereny komunikacyjne Grunty zabudowane i zurbanizowane E Użytki ekologiczne N Nieużytki Wm Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi 0 Wp Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi Ws Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi Grunty pod wodami Tr Tereny różne

81 Struktura użytków gruntowych 2002 r r. Użytki rolne 70,3 % Użytki rolne 67,6 % Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 22,6 % Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 24,4 % Tereny różne 0,4% Nieużytki 1,0% Użytki ekologiczne 0,0% Grunty pod wodami 1,1% Grunty zabudowane i zurbanizowane 4,5 % Tereny różne 0,2% Nieużytki 1,0% Użytki ekologiczne 0,0% Grunty pod wodami 1,2% Grunty zabudowane i zurbanizowane 5,6 % ( ha) Użytki rolne ( ha) Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione ( ha) Grunty zabudowane i zurbanizowane ( ha) Grunty pod wodami (518 ha) Użytki ekologiczne ( ha) Nieużytki ( ha) Tereny różne ( ha) Użytki rolne ( ha) Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione ( ha) Grunty zabudowane i zurbanizowane ( ha) Grunty pod wodami (1 792 ha) Użytki ekologiczne ( ha) Nieużytki (5 999 ha) Tereny rózne Mieszkaniowe 0,7% 70,3% 0,3% 10,3% 3,3% 3,5% 11,6% Grunty orne Sady Łąki Pastwiska Rolne zabudowane Stawy Rowy 94,8 % 5,2 % Lasy Zadrzewione i zakrzewione 2,5% 2,6% 46,3% 10,8% 5,8% 25,2% 5,3% 1,1% 0,4% Przemysłowe Inne zabudowane Zurbanizowane niezabudowane Rekreacyjne Drogi Koleje Inne komunikacyjne Kopalne 93,3% 6,7 % 81 Morskie Płynące Stojące

82 [ha] Struktura zmian użytków gruntowych ha - Użytki rolne ha - Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione ha - Grunty zabudowane i zurbanizowane r r r r r r r r r r r r r ha - Grunty pod wodami ha - Nieużytki ha - Tereny różne ha - Użytki ekologiczne 82

83 Udział użytków gruntowych w miastach i na obszarach wiejskich 70 [%] 69,4 % ,4 % 36,3 % 30 19,9 % 24,8 % ,6 % 2,5 % 1,1 % 0,0 % 0,1 % 1,3 % 0,9 % 0,6 % 0,1 % 0 Użytki rolne Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione Grunty zabudowane i zurbanizowane Grunty pod wodami Użytki ekologiczne Nieużytki Tereny różne Miasta Obszary wiejskie 83

84 Rozdział III Struktura zmian sposobu użytkowania gruntów A. Zmiany użytkowania gruntów 84

85 Struktura zmian własności użytków rolnych [ha] ha - Osoby fizyczne % % r r r r r r r r r r r r r ha - Skarb Państwa Gminy ha - Spółki prawa handlowego i inne podmioty ha - Wspólnoty gruntowe ha - Kościoły i związki wyznaniowe ha - Spółdzielnie ha - Powiaty 451 ha - Województwo Mazowieckie 85

86 [ha] Struktura zmian własności gruntów ornych ha - Osoby fizyczne % r r r r r r r r r r r r r ha - Skarb Państwa ha - Spółki prawa handlowego i inne podmioty ha - Gminy ha - Spółdzielnie ha - Kościoły i związki wyznaniowe ha - Powiaty ha - Wspólnoty gruntowe 225 ha - Województwo Mazowieckie 86

87 Struktura zmian własności gruntów rolnych zabudowanych [ha] ha - Osoby fizyczne % r r r r r r r r r r r r r ha - Skarb Państwa 935 ha - Gminy 674 ha- Spółki prawa handlowego i inne podmioty 320 ha - Kościoły i związki wyznaniowe 215 ha - Spółdzielnie 61 ha - Powiaty 44 ha - Wspólnoty gruntowe 22 ha - Województwo Mazowieckie 87

88 Struktura zmian własności gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych [ha] ha - Skarb Państwa % 54% ha - Osoby fizyczne ha - Wspólnoty gruntowe ha - Spółki prawa handlowego i inne podmioty r r r r r r r r r r r r r ha - Gminy 977 ha - Kościoły i związki wyznaniowe 343 ha - Powiaty 336 ha - Województwo Mazowieckie 316 ha - Spółdzielnie 88

89 Struktura zmian własności gruntów zabudowanych i zurbanizowanych [ha] ha - Gminy ha - Osoby fizyczne ha - Skarb Państwa % 4% % % % r r r r r r r r r r r r r ha - Powiaty ha - Spółki prawa handlowego i inne podmioty ha - Województwo Mazowieckie ha - Kościoły i związki wyznaniowe ha - Spółdzielnie 134 ha - Wspólnoty gruntowe 89

90 [ha] Struktura zmian własności terenów mieszkaniowych 11% 3% % r r r r r r r r r r r r r ha - Osoby fizyczne ha - Gminy ha - Skarb Państwa 811 ha - Spółki prawa handlowego i inne podmioty 765 ha - Spółdzielnie 153 ha - Kościoły i związki wyznaniowe 59 ha - Powiaty 17 ha - Województwo Mazowieckie 15 ha - Wspólnoty gruntowe 90

91 [ha] Struktura zmian własności dróg ha - Gminy ha - Skarb Państwa ha - Powiaty ha - Województwo Mazowieckie ha - Osoby fizyczne ha - Spółki prawa handlowego i inne podmioty 42 ha - Wspólnoty gruntowe 36 ha - Spółdzielnie 4 ha - Kościoły i związki wyznaniowe % % 58% r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r. 91

92 Zmiany własności dróg 2002 r r. 6% 1% 2% 15% 3% 3% 48% 43% 21% 58% ( ha) - Skarb Państwa ( ha) - Gminy (4 969 ha) - Powiaty (934 ha) - Województwo Mazowieckie (1 867 ha) - Pozostałe podmioty ( ha) - Skarb Państwa ( ha) - Gminy ( ha) - Powiaty (2 887 ha) - Województwo Mazowieckie (3 034 ha) - Pozostałe podmioty 92

93 [ha] Struktura zmian własności użytków ekologicznych ha - Skarb Państwa 226 ha - Osoby fizyczne 25 ha - Gminy 21 ha - Wspólnoty gruntowe 5 ha - Spółki prawa handlowego i inne podmioty 1 ha - Spółdzielnie 0 ha - Kościoły i związki wyznaniowe 0 ha - Powiaty 0 ha - Województwo Mazowieckie % % r r r r r r r r r r r r r. 93

94 Struktura zmian własności nieużytków [ha] ha - Osoby fizyczne % 5% % % r r r r r r r r r r r r r ha - Skarb Państwa ha - Wspólnoty gruntowe ha - Gminy 708 ha - Spółki prawa handlowego i inne podmioty 101 ha - Kościoły i związki wyznaniowe 59 ha - Powiaty 53 ha - Spółdzielnie 36 - Województwo Mazowieckie 94

95 [ha] Struktura zmian własności gruntów pod wodami ha - Skarb Państwa % % ha - Osoby fizyczne 593 ha - Gminy 482 ha - Województwo Mazowieckie 264 ha - Spółki prawa handlowego i inne podmioty 165 ha - Wspólnoty gruntowe 15 ha - Powiaty r r r r r r r r r r r r r. 10 ha - Spółdzielnie 3 ha - Kościoły i związki wyznaniowe 95

96 Struktura zmian własności terenów różnych [ha] ha - Skarb Państwa 640 ha - Osoby fizyczne 307 ha - Gminy 303 ha - Spółki prawa handlowego i inne podmioty 153 ha - Województwo Mazowieckie 103 ha - Kościoły i związki wyznaniowe 23 ha - Wspólnoty gruntowe 4 ha - Powiaty 4 ha - Spółdzielnie % % % % r r r r r r r r r r r r r. 96

97 Rozdział III Struktura zmian sposobu użytkowania gruntów B. Dyslokacja wybranych użytków gruntowych 97

98 Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Średni udział użytku w województwie: 67,6% 80% do 94% (70) 50% do 80% (231) 30% do 50% (37) 0% do 30% (44) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) 98

99 Udział gruntów ornych w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Średni udział użytku w województwie: 47,5% 70% do 83% (30) 50% do 70% (133) 30% do 50% (129) 10% do 30% (70) 0% do 10% (20) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) 99

100 Udział sadów w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Średni udział użytku w województwie: 2,4% 66% (1) Belsk Duży 30% do 46% (7) 10% do 30% (11) 1% do 10% (121) 0% do 1% (242) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) 100

101 Udział trwałych użytków zielonych (łąk i pastwisk) w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Średni udział użytku w województwie: 14,8% 40% do 51% (3) 30% do 40% (13) 20% do 30% (63) 10% do 20% (149) 0% do 10% (154) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) 101

102 Udział gruntów rolnych zabudowanych w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Kosów Lacki Średni udział użytku w województwie: 2,2% 9% (1) 5% do 7% (7) 2% do 5% (235) 0% do 2% (139) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) 102

103 Udział gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Średni udział użytku w województwie: 24,4% 70% do 82% (4) 50% do 70% (12) 30% do 50% (77) 10% do 30% (198) 0% do 10% (91) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) 103

104 Udział gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Średni udział użytku w województwie: 5,6% 70% do 97% (16) 40% do 70% (24) 20% do 40% (32) 5% do 20% (85) 0% do 5% (225) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) 104

105 Udział terenów mieszkaniowych w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Średni udział użytku w województwie: 1,4% 40% do 50% (3) 20% do 40% (25) 10% do 20% (33) 1% do 10% (96) 0% do 1% (225) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) 105

106 Udział terenów rekreacyjnych w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Średni udział użytku w województwie: 0,1% 10% do 20% (3) 1% do 10% (35) 0% do 1% (284) 0% (60) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) 106

107 Udział dróg w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Średni udział użytku w województwie: 2,6% 20% do 25% (3) 10% do 20% (23) 5% do 10% (49) 2% do 5% (232) 0% do 2% (75) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) 107

108 Udział użytków ekologicznych w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Średni udział użytku w województwie: 0,05% 0,5% do 1,0% (5) 0,3% do 0,5% (9) 0,0% do 0,3% (92) 0,0% (276) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) 108

109 Udział nieużytków w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Średni udział użytku w województwie: 1,0% 6,8% do 9,8% (2) 4,0% do 6,0% (3) 2,0% do 4,0% (27) 0,5% do 2,0% (237) 0,0% do 0,5% (113) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) 109

110 Udział gruntów pod wodami w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Wyszogród Średni udział użytku w województwie: 1,2% 26,3% (1) 5,0% do 15,0% (31) 0,5% do 5,0% (123) 0,0% do 0,5% (213) 0,0% (14) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) 110

111 Udział terenów różnych w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych Średni udział użytku w województwie: 0,2% 27% (1) Nowe Miasto n/pilcą 3% do 6% (4) 1% do 3% (18) 0% do 1% (201) 0% (158) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) 111

112 Rozdział III Struktura zmian sposobu użytkowania gruntów C. Zmiany udziału użytków gruntowych 112

113 Zmiany udziału użytków rolnych w jednostkach ewidencyjnych spadek/wzrost w ciągu roku 0 ha do 211 ha (50) Brak zmian (57) -200 ha do 0 ha (255) ha do -200 ha (18) ha do ha (7) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) zmiany od 2002 r. [ha] r r r r r r r r r r r. 2013r. 2014r. 113

114 Zmiany udziału gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w jednostkach ewidencyjnych spadek/wzrost w ciągu roku 600 ha do 1460 ha (7) 200 ha do 600 ha (10) 0 ha do 200 ha (142) Brak zmian (131) -228 ha do 0 ha (92) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) zmiany od 2002 r. [ha] r r r r r r r r r r r. 2013r. 2014r. 114

115 Zmiany udziału gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w jednostkach ewidencyjnych spadek/wzrost w ciągu roku 100 ha do 244 ha (10) 0 ha do 100 ha (246) Brak zmian (78) -19 ha do 0 ha (48) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) zmiany od 2002 r. [ha] r r r r r r r r r r r. 2013r. 2014r. 115

116 Zmiany udziału użytków ekologicznych w jednostkach ewidencyjnych spadek/wzrost w ciągu roku 174 ha (1) 0 ha do 12 ha (8) Brak zmian (368) -3 ha do 0 ha (5) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) zmiany od 2002 r [ha] r r r r r r r r r r r. 2013r. 2014r. 116

117 Zmiany udziału nieużytków w jednostkach ewidencyjnych spadek/wzrost w ciągu roku 0 ha do 25 ha (27) Brak zmian (273) -50 ha do 0 ha (78) -101 ha do -50 ha (4) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) zmiany od 2002 r. [ha] r r r r r r r r r r r. 2013r. 2014r. 117

118 Zmiany udziału gruntów pod wodami w jednostkach ewidencyjnych spadek/wzrost w ciągu roku 674 ha (1) 0 ha do 83 ha (73) Brak zmian (276) -100 ha do 0 ha (30) -153 ha do -100 ha (2) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) zmiany od 2002 r. [ha] r r r r r r r r r r r. 2013r. 2014r. 118

119 Zmiany udziału terenów różnych w jednostkach ewidencyjnych spadek/wzrost w ciągu roku 0 ha do 15 ha (15) Brak zmian (332) -100 ha do 0 ha (32) -149 ha do -100 ha (12) -282 ha (1) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) zmiany od 2002 r. [ha] r r r r r r r r r r r. 2013r. 2014r. 119

120 Rozdział IV Zmiany struktury gruntów użytkowanych rolniczo oraz kierunki urbanizacji 120

121 Na podstawie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków z lat opracowano analizę w zakresie zmian w strukturze własnościowej gruntów użytkowanych rolniczo. Przyjęto do niniejszej analizy grunty będące własnością, we władaniu lub w zarządzie następujących podgrup rejestrowych: Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Osób fizycznych Rolniczych spółdzielni produkcyjnych Do podgrupy 1.1 zalicza się grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, przejęte przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa w trybie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz grunty nabyte przez tę Agencję w drodze umów prawa cywilnego. Do podgrupy 7.1 zalicza się te grunty, które są własnością osób fizycznych oraz grunty, których właściciele nie są znani, znajdujące się we władaniu, na zasadach samoistnego posiadania tych osób, które w rozumieniu przepisów podatkowych wchodzą w skład gospodarstw rolnych. Do podgrupy 8.1 zalicza się grunty, które są własnością rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich związków, oraz grunty, których właściciele nie są znani, znajdujące się we władaniu, na zasadach samoistnego posiadania, tych osób prawnych. 121

122 Zmiany w strukturze gruntów użytkowanych rolniczo [ha] % % Osoby fizyczne Agencja Własności Rolnej SP Rolnicze spółdzielnie produkcyjne r r r r r r r r r r r r. 2014r. 122

123 Udział gruntów AWRSP w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych 10% do 14% (2) 5% do 10% (9) 1% do 5% (79) 0% do 1% (292) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) spadek/wzrost w stosunku do stanu z 2003 r. 0 ha do 280 ha (29) -300 ha do 0 ha (317) -600 ha do -300 ha (29) -940 ha do -600 ha (7) 123

124 Udział gruntów osób fizycznych wchodzących w skład gospodarstw rolnych w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych 80% do 95% (104) 50% do 80% (165) 20% do 50% (67) 0% do 20% (46) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) spadek/wzrost w stosunku do stanu z 2003 r. 0 ha do 980 ha (82) -900 ha do 0 ha (275) ha do -900 ha (24) ha (1) 124

125 Udział gruntów rolniczych spółdzielni produkcyjnych w ogólnej powierzchni jednostek ewidencyjnych 2,0% do 3,3% (5) 1,0% do 2,0% (10) 0,5% do 1,0% (10) 0% do 0,5% (357) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) spadek/wzrost w stosunku do stanu z 2003 r. 0 ha do 110 ha (32) -100 ha do 0 ha (338) -200 ha do -100 ha (7) -315 ha do -200 ha (5) 125

126 Udział gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych w gruntach należących do osób fizycznych 90% do 99% (175) 60% do 90% (135) 30% do 60% (39) 0% do 30% (33) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) 126

127 Udział gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w stosunku do sumy gruntów: rolnych, leśnych i zabudowanych w jednostkach ewidencyjnych 2003 r r % do 100% (7) (8) 50% do 80% (15) (22) 30% do 50% (21) (27) 10% do 30% (44) (52) 0% do 10% (294) (273) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) 127

128 Zmiana udziału gruntów rolnych zabudowanych w jednostkach ewidencyjnych w okresie % do 5% (226) -10% do 0% (148) -30% do -10% (8) (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) 128

129 Rozdział V Modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków i nieruchomości lokalowych 129

130 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków wprowadza podział budynków ze względu na podstawową funkcję użytkową budynku na następujące rodzaje: 1) budynki mieszkalne; 2) budynki przemysłowe; 3) budynki transportu i łączności; 4) budynki handlowo-usługowe; 5) zbiorniki, silosy i budynki magazynowe; 6) budynki biurowe; 7) budynki szpitali i zakładów opieki medycznej; 8) budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe; 9) budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa; 10) inne budynki niemieszkalne. Przynależność budynku do odpowiedniego rodzaju ustala się zgodnie z zasadami Klasyfikacji Środków Trwałych, wprowadzonej na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Natomiast nieruchomości lokalowe ze względu na funkcję użytkową dzieli się na: 1) lokale mieszkalne; 2) lokale niemieszkalne. 130

131 Jednostki ewidencyjne, w których zakończono proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków i nieruchomości lokalowych 2011 r. (169) (212) 2012 r r. (181) (200) (216) (165) Jednostki ewidencyjne, w których przeprowadzono modernizację egib w zakresie budynków i nieruchomości lokalowych (270) Jednostki ewidencyjne, w których nie przeprowadzono modernizacji egib w zakresie budynków i nieruchomości lokalowych (112) m. Ożarów Mazowiecki zakończono tylko modernizację egib w zakresie budynków (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) 131

132 Miasta, w których zakończono proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków i nieruchomości lokalowych Miasta i dzielnice (Warszawa), w których przeprowadzono modernizację egib w zakresie budynków i nieruchomości lokalowych (82 miasta i 17 dzielnic m. st. Warszawy) Miasta i dzielnice (Warszawa), w których nie przeprowadzono modernizacji egib w zakresie budynków i nieruchomości lokalowych (3 miasta i 1 dzielnica m. st. Warszawy) m. Ożarów Mazowiecki zakończono tylko modernizację egib w zakresie budynków 132

133 Struktura własności budynków, objętych zestawieniami zbiorczymi egib 3% Spółki pr. handl. i inne podm. Województwo Powiaty Spółki prawa handlowego i inne podmioty Wspólnoty gruntowe Województwo Powiaty % Kościoły i zw. wyznaniowe Spółdzielnie Osoby fizyczne Wspólnoty gruntowe Gminy Kościoły i związki wyznaniowe Skarb Państwa Spółdzielnie Osoby fizyczne Gminy Skarb Państwa Nieruchomość budynkowa Nieruchomość gruntowa zabudowana 133

134 Struktura budynków stanowiących własność Skarbu Państwa, objętych zestawieniami zbiorczymi egib Inne budynki niemieszkalne Budynki prod-usług i gosp. dla rolnictwa Budynki oświaty, nauki i kultury oraz sport. 680 Budynki szpitali i zakł. opieki medycznej 237 Budynki biurowe Zbiorniki, silosy, budynki magazynowe Budynki handlowo usługowe Budynki transportu i łączności Budynki przemysłowe Budynki mieszkalne

135 Struktura budynków stanowiących własność Samorządu Województwa Mazowieckiego, objętych zestawieniami zbiorczymi egib Inne budynki niemieszkalne 277 Budynki prod-usług i gosp. dla rolnictwa 55 Budynki oświaty, nauki i kultury oraz sport. 73 Budynki szpitali i zakł. opieki medycznej 148 Budynki biurowe 78 Zbiorniki, silosy, budynki magazynowe 125 Budynki handlowo usługowe 34 Budynki transportu i łączności 166 Budynki przemysłowe 36 Budynki mieszkalne

136 Struktura budynków stanowiących własność powiatów, objętych zestawieniami zbiorczymi egib Inne budynki niemieszkalne 715 Budynki prod-usług i gosp. dla rolnictwa 170 Budynki oświaty, nauki i kultury oraz sport. 627 Budynki szpitali i zakł. opieki medycznej 286 Budynki biurowe 185 Zbiorniki, silosy, budynki magazynowe 154 Budynki handlowo usługowe 71 Budynki transportu i łączności 309 Budynki przemysłowe 83 Budynki mieszkalne

137 Struktura budynków stanowiących własność gmin, objętych zestawieniami zbiorczymi egib Inne budynki niemieszkalne Budynki prod-usług i gosp. dla rolnictwa Budynki oświaty, nauki i kultury oraz sport Budynki szpitali i zakł. opieki medycznej 490 Budynki biurowe Zbiorniki, silosy, budynki magazynowe Budynki handlowo usługowe Budynki transportu i łączności Budynki przemysłowe Budynki mieszkalne

138 Struktura budynków stanowiących własność osób fizycznych, objętych zestawieniami zbiorczymi egib Inne budynki niemieszkalne Budynki prod-usług i gosp. dla rolnictwa Budynki oświaty, nauki i kultury oraz sport. 578 Budynki szpitali i zakł. opieki medycznej 409 Budynki biurowe Zbiorniki, silosy, budynki magazynowe Budynki handlowo usługowe Budynki transportu i łączności Budynki przemysłowe Budynki mieszkalne

139 Struktura budynków stanowiących własność spółdzielni, objętych zestawieniami zbiorczymi egib Inne budynki niemieszkalne Budynki prod-usług i gosp. dla rolnictwa 459 Budynki oświaty, nauki i kultury oraz sport. 52 Budynki szpitali i zakł. opieki medycznej 27 Budynki biurowe 423 Zbiorniki, silosy, budynki magazynowe 576 Budynki handlowo usługowe Budynki transportu i łączności Budynki przemysłowe 528 Budynki mieszkalne

140 Struktura budynków stanowiących własność kościołów i związków wyznaniowych, objętych zestawieniami zbiorczymi egib Inne budynki niemieszkalne Budynki prod-usług i gosp. dla rolnictwa Budynki oświaty, nauki i kultury oraz sport. 325 Budynki szpitali i zakł. opieki medycznej 22 Budynki biurowe 56 Zbiorniki, silosy, budynki magazynowe 52 Budynki handlowo usługowe 80 Budynki transportu i łączności 437 Budynki przemysłowe Budynki mieszkalne

141 Struktura budynków stanowiących własność wspólnot gruntowych, objętych zestawieniami zbiorczymi egib Inne budynki niemieszkalne 411 Budynki prod-usług i gosp. dla rolnictwa 245 Budynki oświaty, nauki i kultury oraz sport. 37 Budynki szpitali i zakł. opieki medycznej 0 Budynki biurowe 12 Zbiorniki, silosy, budynki magazynowe 11 Budynki handlowo usługowe 72 Budynki transportu i łączności 21 Budynki przemysłowe 17 Budynki mieszkalne

142 Struktura budynków stanowiących własność spółek prawa handlowego i innych podmiotów, objętych zestawieniami zbiorczymi egib Inne budynki niemieszkalne Budynki prod-usług i gosp. dla rolnictwa Budynki oświaty, nauki i kultury oraz sport. 377 Budynki szpitali i zakł. opieki medycznej 148 Budynki biurowe Zbiorniki, silosy, budynki magazynowe Budynki handlowo usługowe Budynki transportu i łączności Budynki przemysłowe Budynki mieszkalne

143 Struktura własności nieruchomości lokalowych, objętych zestawieniami zbiorczymi egib Spółki pr. handl. i inne podm. 6% 13% Województwo Powiaty Wspólnoty gruntowe Spółki prawa handlowego i inne podmioty Kościoły i zw. wyznaniowe Województwo Spółdzielnie Powiaty % Osoby fizyczne Gminy Wspólnoty gruntowe Skarb Państwa Kościoły i związki wyznaniowe Spółdzielnie Osoby fizyczne Gminy Skarb Państwa Funkcja niemieszkalna Funkcja mieszkalna 143

144 Zmiany ilości budynków, objętych zestawieniami zbiorczymi egib - podział na rodzaj własności * * Nieruchomość gruntowa zabudowana Nieruchomość budynkowa * od 2011 roku sporządzane są zestawienia również dla obszarów wiejskich 144

145 Zmiany ilości budynków, objętych zestawieniami zbiorczymi egib - podział na typy budynków * * od 2011 roku sporządzane są zestawienia również dla obszarów wiejskich 145

146 Procentowy udział typów budynków, objętych zestawieniami zbiorczymi egib 6% 2% ( ) Budynki mieszkalne ( ) Budynki prod.-usług. i gospodarcze dla rolnictwa 14% ( ) Inne budynki niemieszkalne 43% ( ) Budynki transportu i łączności (30 929) Budynki handlowo-usługowe 32% (21 758) Zbiorniki, silosy, budynki magazynowe (14 141) Budynki przemysłowe (9 226) Budynki biurowe (6 838) Budynki oświaty, nauki i kultury oraz sportowe (1 767) Budynki szpitali i zakł. opieki medycznej 146

147 Zmiany ilości nieruchomości lokalowych, objętych zestawieniami zbiorczymi egib * * Lokale mieszkalne Lokale niemieszkalne * od 2011 roku sporządzane są zestawienia również dla obszarów wiejskich 147

148 Ilość budynków, objętych zestawieniami zbiorczymi egib w powiatach (1) (1) do (12) do (21) Poniżej (7) (w odniesieniu do m. st. Warszawy dane dotyczą 17/18 dzielnic) 148

149 Ilość nieruchomości lokalowych, objętych zestawieniami zbiorczymi egib w powiatach (1) do (2) do (7) do (8) Poniżej (24) (w odniesieniu do m. st. Warszawy dane dotyczą 17/18 dzielnic) 149

150 Szacunkowa ilość budynków na terenie jednostek ewidencyjnych, w których nie zakończono modernizacji egib w zakresie budynków i nieruchomości lokalowych (1) do (12) do (57) 0 do (42) Zakończona modernizacja egib (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) 150

151 Szacunkowa ilość nieruchomości lokalowych na terenie jednostek ewidencyjnych, w których nie zakończono modernizacji egib w zakresie budynków i nieruchomości lokalowych (1) 1000 do 3800 (5) 500 do (2) 0 do 500 (104) Zakończona modernizacja egib (w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) 151

152 Rozdział VI Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów na tle innych województw 152

153 Udział gruntów należących do Skarbu Państwa w ogólnej powierzchni województw 50% do 64% (2) 40% do 50% (3) 30% do 40% (5) 18% do 30% (6) (w nawiasie podano liczbę województw) Średni udział podmiotu w gruntach w Polsce: 34,6% ,4 26,8 17,6 18,8 19,0 21,4 32,4 35,7 36,3 37,3 38,5 45,5 45,8 46,4 58,4 64,

154 Udział gruntów należących do Samorządów Województw w ogólnej powierzchni województw 0,2% do 0,25% (5) 0,1% do 0,2% (8) 0,07% do 0,1% (3) (w nawiasie podano liczbę województw) Średni udział podmiotu w gruntach w Polsce: 0,15% 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,08 0,09 0,07 0,12 0,12 0,14 0,15 0,15 0,17 0,18 0,19 0,20 0,20 0,22 0,25 0,25 0,05 0,00 154

155 Udział gruntów należących do gmin w ogólnej powierzchni województw 5% do 6% (3) 3% do 5% (6) 2% do 3% (7) (w nawiasie podano liczbę województw) Średni udział podmiotu w gruntach w Polsce: 3,5% 7 6 6,0 6,0 6, ,1 2,3 2,4 2,6 2,7 2,9 2,9 3,2 3,4 3,4 3,4 3,7 4,

156 Udział gruntów należących do osób fizycznych w ogólnej powierzchni województw 70% do 77% (4) 60% do 70% (3) 40% do 60% (7) 28% do 40% (2) (w nawiasie podano liczbę województw) Średni udział podmiotu w gruntach w Polsce: 57,5% ,9 44,5 45,9 49,6 52,5 54,7 55,7 60,4 68,5 69,7 70,5 75,5 75,5 77, ,9 30,

157 Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni województw 70% do 71% (2) 60% do 70% (7) 50% do 60% (5) 40% do 50% (2) (w nawiasie podano liczbę województw) Średni udział użytku w gruntach w Polsce: 59,9% ,4 48,9 50,3 51,1 52,6 54,1 59,6 60,2 60,9 63,9 64,0 64,7 65,2 67,6 70,1 70,

158 Udział gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w ogólnej powierzchni województw 51% (1) 30% do 42% (8) 25% do 30% (3) 22% do 25% (4) (w nawiasie podano liczbę województw) Średnia udział użytku w gruntach w Polsce: 30,9% ,1 24,1 24,4 24,4 26,7 27,9 29,7 30,5 31,4 31,9 32,9 33,5 37,5 37,7 40,9 51,

159 Udział gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w ogólnej powierzchni województw 12,4% (1) 5,0% do 7,0% (7) 3,7% do 5,0% (8) (w nawiasie podano liczbę województw) Średnia udział użytku w gruntach w Polsce: 5,2% , ,7 3,7 3,8 4,4 4,5 4,6 4,6 4,8 5,2 5,2 5,5 5,6 6,1 6,1 6,

160 Udział nieużytków ogólnej powierzchni województw 3,0% do 3,3% (2) 2,0% do 3,0% (3) 1,0% do 2,0% (3) 0,4% do 1,0% (8) (w nawiasie podano liczbę województw) Średnia udział użytku w gruntach w Polsce: 1,5% 4 3 2,3 2,3 2,7 3,1 3, ,4 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,2 1,2 1,

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie mazowieckim

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie mazowieckim Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie mazowieckim SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie. 6 1. Wstęp. 7 2. Podstawowe pojęcia występujące w niniejszym opracowaniu. 8 3. Mapa administracyjna

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 213 roku Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 28-213 14 12 12188 1 8 6175 788

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lp LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lata 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 czerwiec 2012 Wzrost / spadek do grudnia 2011 r. w osobach Załącznik Nr 1 do grudnia 2011 r. w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 204 495

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.04.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.01.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa Adres oddziału szpitalnego pierwszego

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 5. ZASADY ZALICZANIA GRUNTÓW DO GRUP

ANEKS NR 5. ZASADY ZALICZANIA GRUNTÓW DO GRUP ANEKS NR 5 DO INSTRUKCJI G5 ANEKS NR 5. ZASADY ZALICZANIA GRUNTÓW DO GRUP I PODGRUP REJESTROWYCH PRZY SPORZĄDZANIU WYKAZÓW GRUNTÓW Nr grupy 1 1. Właściciele gruntu ( 10 ust. 1 rozporządzenia) RWŁ 1 Nr

Bardziej szczegółowo

Ewidencja gruntów i budynków obligatoryjne źródło informacji o nieruchomościach. M. Dacko

Ewidencja gruntów i budynków obligatoryjne źródło informacji o nieruchomościach. M. Dacko Ewidencja gruntów i budynków obligatoryjne źródło informacji o nieruchomościach M. Dacko Ewidencja gruntów i budynków: Jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67 Data opracowania grudzień

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA LISTOPAD 2013 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Podmioty gospodarcze; ZAŁĄCZNIK NR 2 Bezrobotni ; ZAŁĄCZNIK NR 3 Stopa bezrobocia w województwie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH

OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH Warszawa, 17 lutego 2016 r. Obszar Metropolitalny w publikacjach Urzędu Statystycznego

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów w województwie mazowieckim

Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów w województwie mazowieckim Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów w województwie mazowieckim Spis treści Strony I. Wstęp. 3-5 II. III. IV. Struktura użytkowania gruntów w miastach objętych monitoringiem..6-11 Struktura

Bardziej szczegółowo

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Załącznik nr 4a Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: ortopedia i traumatologia dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica,

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku Warszawa, styczeń 2015 roku W 2014 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Listopad 2010 Cel prognoz Uzyskanie szczegółowych informacji na temat sytuacji kobiet na mazowieckim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku 14000 Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 2008-2014 12000 12188 10000

Bardziej szczegółowo

Kataster nieruchomości GP semestr 3

Kataster nieruchomości GP semestr 3 Kataster nieruchomości GP semestr 3 Program ćwiczeń: 1. Analiza zgodności treści mapy ewidencyjnej wybranego obrębu z wymogami rozporządzenia Ministra Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 w

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Informacja sygnalna Data opracowania 30.05.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 1. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU Próbny egzamin maturalny z matematyki przeprowadzono 3 listopada 2009 roku w 753 szkołach ponadgimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

2. Termin realizacji programu, o którym mowa w 1, ustala się do dnia 31 grudnia 2013 roku.

2. Termin realizacji programu, o którym mowa w 1, ustala się do dnia 31 grudnia 2013 roku. UCHWAŁA Nr 223/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których został przekroczony poziom

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zamówienia na konwersję baz PZGiK w relacji z podmiotami związanymi z realizacją projektu

Wykonanie zamówienia na konwersję baz PZGiK w relacji z podmiotami związanymi z realizacją projektu Wykonanie zamówienia na konwersję baz PZGiK w relacji z podmiotami związanymi z realizacją projektu Iwona Głuchowska Rylska Andrzej Perkowski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Interpretacja firmy GEOBID dotycząca zasad zaliczania gruntów do grup i podgrup rejestrowych przy sporządzaniu wykazów gruntów

Interpretacja firmy GEOBID dotycząca zasad zaliczania gruntów do grup i podgrup rejestrowych przy sporządzaniu wykazów gruntów Interpretacja firmy GEOBID dotycząca zasad zaliczania gruntów do grup i podgrup rejestrowych przy sporządzaniu wykazów gruntów Grupa Podgrupa RWD RP Właściciel STI RWD RWD Władający STI RWD RUA Uprawniony

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2013 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 214 r. Ustawa z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 28 r.,

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU Egzamin maturalny w maju 2009 roku przeprowadzono w województwie mazowieckim w 1073 szkołach (474 licea ogólnokształcące;

Bardziej szczegółowo

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o Dofinansowanie projektów MŚP ze środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze powiatu tarnobrzeskiego

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze powiatu tarnobrzeskiego Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze powiatu tarnobrzeskiego Streszczenie Według obowiązujących w Polsce przepisów prawa - przez gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa należy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r.

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. nazwa j.s.t. Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych wg załączonego wykazu*

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2004 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

Sprawy paszportowe załatwiane są:

Sprawy paszportowe załatwiane są: Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca i zakres załatwiania spraw paszportowych w 2009 roku. Sprawy paszportowe załatwiane są: I. w Oddziale Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Państwowej Komisji Wyborczej. z dnia 10 marca 2009 r.

OBWIESZCZENIE. Państwowej Komisji Wyborczej. z dnia 10 marca 2009 r. OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO. 1. Rok. 3. Imię ojca 4. Imię matki 5. Data urodzenia 6. NIP 7. Pesel 9.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO. 1. Rok. 3. Imię ojca 4. Imię matki 5. Data urodzenia 6. NIP 7. Pesel 9. Załącznik Nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Zatory Nr 78/XIII/2015 z dnia 30 listopada 2015r Podstawa prawna: Składający: INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO na Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów

Bardziej szczegółowo

w systemach teleinformatycznych

w systemach teleinformatycznych Bieżące udostępnianie danych pzgik w systemach teleinformatycznych Spotkanie z Geodetami Powiatowymi dotyczące cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i utworzenie metadanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 13 lipca 2009 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Współpraca na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego dobre praktyki

Współpraca na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego dobre praktyki Współpraca na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego dobre praktyki 19 grudnia 2012 r. Agnieszka Ajdyn Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych Plan prezentacji 1. 2. 3. Podejmowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 7 lutego 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00 844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 http://www.oke.waw.pl e mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia Wiadomości Czwartek, 7 maja 2015 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24-02-2014 OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędacych zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE STOPA BEZROBOCIA Min: 5,6 miasto Warszawa Max: 39,8 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH Min: 2 392 powiat łosicki Max: 58 398 miasto Warszawa WZROST / SPADEK (-) LICZBY BEZROBOTNYCH W ODNIESIENIU DO

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH WARSZAWA MARZEC 2011 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH ORAZ LASACH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH ORAZ LASACH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I/ 91/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji stosowanych w podatku od nieruchomości, podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Postępowanie o skomunalizowanie nieruchomości w latach 2002, 2003, 2004, 2005 i według stanu na dzień 30.09.2006 roku

Tabela nr 1. Postępowanie o skomunalizowanie nieruchomości w latach 2002, 2003, 2004, 2005 i według stanu na dzień 30.09.2006 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 68/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 lipca 2006 roku Tabela nr 1. Postępowanie o skomunalizowanie nieruchomości w latach 2002, 2003, 2004, 2005 i według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/138/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WYIKI PRÓBEGO EGZAMIU MAURALEGO Z MAEMAYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZWIE MAZOWIECKIM 1. ZDAWALOŚĆ EGZAMIU Próbny egzamin maturalny z matematyki przeprowadzono 3 listopada 2010 roku w 706 szkołach ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U.01.38.454 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz. U. z dnia 2 maja 2001 r.) Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 Internet: warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r. INRL - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 Nr telefonu kontaktowego ; e -mail

Bardziej szczegółowo

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego.

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych w gminach województwa mazowieckiego. INFORMACJA o realizacji zadania własnego gminy, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

REZERWA SUBWENCJI OGÓLNEJ. mgr inż. Beata Leszczyńska Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad

REZERWA SUBWENCJI OGÓLNEJ. mgr inż. Beata Leszczyńska Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad mgr inż. Beata Leszczyńska Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad 10 % REZERWA CZĘŚCI DROGOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW I WOJEWÓDZTW Podstawa prawna Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE  WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH WARSZAWA LUTY 2011 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

1/6. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY na rok.. DR-15 A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA

1/6. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY na rok.. DR-15 A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA 1. Numer Identyfikacji Podatkowej/PESEL - - - 2. Liczba załączników Podstawa prawna: Termin składania: Miejsce składania: Składający: DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY na rok.. Ustawa z dnia 15 listopada 1984

Bardziej szczegółowo

II. STRUKTURA ZMIAN WŁASNOŚCI GRUNTÓW... 9 III. STRUKTURA ZMIAN SPOSOBU UŻYTKOWANIA GRUNTÓW 20 IV. STRUKTURA GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH ROLNICZO...

II. STRUKTURA ZMIAN WŁASNOŚCI GRUNTÓW... 9 III. STRUKTURA ZMIAN SPOSOBU UŻYTKOWANIA GRUNTÓW 20 IV. STRUKTURA GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH ROLNICZO... 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE.. 4 1. Wstęp...... 5 2. Podstawowe pojęcia..... 6 3. Mapa administracyjna województwa wielkopolskiego 7 4. Zestawienie powierzchni powiatów i miast na prawach powiatu 8 II.

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 stycznia 2017 r. Poz. 18

Warszawa, dnia 4 stycznia 2017 r. Poz. 18 Warszawa, dnia 4 stycznia 2017 r. Poz. 18 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXI/90/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 16.12.2015 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0151/672/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 0151/672/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 0151/672/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15.02.2010 r. w sprawie zasad prowadzenia ewidencji gruntów stanowiących własność, współwłasność lub będących w użytkowaniu wieczystym gminy oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 990/162/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2012 r. Regulamin

Załącznik do Uchwały Nr 990/162/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2012 r. Regulamin Załącznik do Uchwały Nr 990/162/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2012 r. Regulamin jubileuszowej X edycji konkursu o tematyce ekologicznej pn. Mazowieckie krajobrazy 25 lat Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 03 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ 03 w w w. o k e. w a w. p l XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /w 03 r./ /przedmiot dodatkowy/

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Konsultacje Elżbieta Nawrocka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy publikowaniu

Bardziej szczegółowo

DROGI PUBLICZNE STAN W DNIU 31 XII

DROGI PUBLICZNE STAN W DNIU 31 XII URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 31.10.2013 Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 26.11.2015 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. (tekst jednolity) Dz.U.2012.803 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity) Art. 1. Ustawa określa zasady kształtowania ustroju rolnego państwa przez:

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH 2011 2014

ORGANIZACJA SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH 2011 2014 ORGANIZACJA SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH 2011 2014 1. Skrócenie czasu dojazdu Cele zmian w Planie Zwiększenie liczby miejsc wyczekiwania ZRM (o 20) Współpraca z Lotniczym

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R.

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R. Załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. (poz. 231) KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R. Data wykonania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE MAZOWIECKIEJ

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do uchwały Nr 119/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2015 r. ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE MAZOWIECKIEJ 1. Wielkości poziomów substancji w powietrzu w strefie

Bardziej szczegółowo

II. STRUKTURA ZMIAN WŁASNOŚCI GRUNTÓW III. STRUKTURA ZMIAN SPOSOBU UŻYTKOWANIA GRUNTÓW 20

II. STRUKTURA ZMIAN WŁASNOŚCI GRUNTÓW III. STRUKTURA ZMIAN SPOSOBU UŻYTKOWANIA GRUNTÓW 20 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE.. 4 1. Wstęp....... 5 2. Podstawowe pojęcia..... 6-7 3. Mapa administracyjna województwa wielkopolskiego 8 4. Zestawienie powierzchni powiatów i miast na prawach powiatu 9

Bardziej szczegółowo

A. II. Podmiot zobowiązany do złożenia informacji (współwłaściciel, współposiadacz):

A. II. Podmiot zobowiązany do złożenia informacji (współwłaściciel, współposiadacz): Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVI/97/2015 Rady Gminy Grunwald z dnia 16 grudnia 2015 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RĘCZNIE, DUŻYMI

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2011 roku

Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2011 roku Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2011 roku Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami maj 2011

Bardziej szczegółowo

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy*

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy* IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. VII Edycji Konkursu Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Województwa Mazowieckiego.

Regulamin. VII Edycji Konkursu Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Województwa Mazowieckiego. Załącznik do Uchwały Nr 1837/264/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2009 r. Regulamin VII Edycji Konkursu Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Województwa

Bardziej szczegółowo

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Telefon kontaktowy Wartość podpisanych aneksów (wraz z wkładem prywatnym) Data zawarcia aneksu Zadania projektu Grupa docelowa Obszar realizacji 1. w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/102/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 23 grudnia 2015 r. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informacje ( NIP lub PESEL) INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i realizacji w województwie mazowieckim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Data rozpoczęcia realizacji projektu [format: rrrrmm-dd] Wartośd unijnego dofinansowania PLN. Priorytet/ Działanie

Data rozpoczęcia realizacji projektu [format: rrrrmm-dd] Wartośd unijnego dofinansowania PLN. Priorytet/ Działanie Załącznik Zestawienie zatwierdzonych projektów pozakonkursowych dla których zostały zawarte umowy o dofinansowanie w ramach Poddziałania PO WER 2014-2020. Lp. Instytucja organizująca konkurs / Instytucja

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE NABYWCY O OSOBISTYM PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO

OŚWIADCZENIE NABYWCY O OSOBISTYM PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO WZÓR 1 OŚWIADCZENIE NABYWCY O OSOBISTYM PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego - Dz. U. 2016 r. poz. 2052) IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

Tabl. 1. Stany ludności, przyrosty/ubytki i zmiany stanów w latach w województwie mazowieckim

Tabl. 1. Stany ludności, przyrosty/ubytki i zmiany stanów w latach w województwie mazowieckim PROGNOZA LUDNOŚCI DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014 2050 Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych 2015 Informację opracowano na podstawie Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów

Bardziej szczegółowo

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. październik 2008

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. październik 2008 STOPA BEZROBOCIA [%] poniżej 5,0 [5] 5,1 do 12,0 [20] 12,1 do 19,0 [14] 19,1 do 26,0 [2] 26,1 do 33,0 [1] Min: 1,9 miasto Warszawa Max: 30,5 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH [OSOBY] poniżej 2 000

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia oraz modernizacji katastru nieruchomościewidencji gruntów i budynków. Na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zakładanie, modernizacja, kontrola i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

Zakładanie, modernizacja, kontrola i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków Zakładanie, modernizacja, kontrola i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków Zakładanie ewidencji gruntów, budynków i lokali Zgodnie z rozporządzeniem załoŝenie ewidencji polega na wykonaniu czynności

Bardziej szczegółowo

7. NIP 8. PESEL 9. PKD. 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 25. Kraj 26. Województwo 27.

7. NIP 8. PESEL 9. PKD. 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 25. Kraj 26. Województwo 27. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 119/XIV/2015 Rady Gminy Czerwonak z dn 19 listopada 2015r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 w województwie mazowieckim

NATURA 2000 w województwie mazowieckim NATURA 2000 w województwie mazowieckim "Tylko nieznane przeraża człowieka owieka.. Ale dla tego, kto mu stawia czoło, ono już nie jest nieznane." Antoine Marie Roger de Saint-Exup Exupéry EUROPEJSKA SIEĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ. Stan dostosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim

MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ. Stan dostosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ Stan dostosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim (raport z badania przeprowadzonego w powiatach województwa mazowieckiego)

Bardziej szczegółowo

INF-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1

INF-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 1. Numer ewidencyjny EP Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/274/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 listopada 2015r. INF-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 OD 2. ROK Podstawa

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3840 UCHWAŁA NR XIII.63.2015 RADY GMINY BALIGRÓD. z dnia 19 listopada 2015 r.

Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3840 UCHWAŁA NR XIII.63.2015 RADY GMINY BALIGRÓD. z dnia 19 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3840 UCHWAŁA NR XIII.63.2015 RADY GMINY BALIGRÓD z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2010 roku

Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2010 roku Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2010 roku Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami czerwiec

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zakresie struktury własności i sposobów użytkowania gruntów w województwie śląskim na przestrzeni lat

Analiza zmian w zakresie struktury własności i sposobów użytkowania gruntów w województwie śląskim na przestrzeni lat Analiza zmian w zakresie struktury własności i sposobów użytkowania gruntów w województwie śląskim na przestrzeni lat 2002-2009 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Geodezji, Kartografii i

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. styczeń 2017 Nr 1

Bezrobocie w województwie mazowieckim. styczeń 2017 Nr 1 Bezrobocie w województwie mazowieckim styczeń 2017 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim styczeń 2017 r.: Stopa bezrobocia 7,4%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 7.434 osoby (z 188.910 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. marzec 2017 Nr 3

Bezrobocie w województwie mazowieckim. marzec 2017 Nr 3 Bezrobocie w województwie mazowieckim marzec 2017 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim marzec : Stopa bezrobocia 7,0%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 6 738 osób (z 194 452 osób w lutym do 187 714

Bardziej szczegółowo