Efekt antymątwikowy i plonowanie gorczycy białej, facelii błękitnej i rzodkwi oleistej uprawianych w plonie głównym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efekt antymątwikowy i plonowanie gorczycy białej, facelii błękitnej i rzodkwi oleistej uprawianych w plonie głównym"

Transkrypt

1 Tom XXI Rośliny Oleiste 2000 Jadwiga Szymczak-Nowak, Mirosław Nowakowski* Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy, Zakład Chorób i Szkodników * Zakład Technologii Produkcji Roślin Korzeniowych Efekt antymątwikowy i plonowanie gorczycy białej, facelii błękitnej i rzodkwi oleistej uprawianych w plonie głównym Antinematode effect and yielding of white mustard, tansy phacelia and oil radish cultivated as a main crop Słowa kluczowe: Key words: gorczyca biała, facelia błękitna, rzodkiew oleista, plon, Heterodera schachtii Schmidt white mustard, tansy phacelia, oil radish, yield, Heterodera schachtii Schmidt W 1999 r. w doświadczeniu założonym na piasku gliniastym lekkim na polu IHAR w Bydgoszczy oceniano antymątwikowe oddziaływanie i plonowanie kilku odmian gorczycy białej (Nakielska, Arwis, Barka i Metex), facelii błękitnej (Stala, Natra i WOM 196) oraz rzodkwi oleistej (Colonel, Remonta i Resal), uprawianych w plonie głównym. Liczba jaj i larw Heterodera schachtii Schmidt została najsilniej zredukowana na obiektach po uprawie rzodkwi oleistej Colonel (o 50,9%), Remonta (o 45,9%) i Resal (o 38,6%). W grupie odmian gorczycy białej najskuteczniej zmniejszały zagęszczenie mątwika burakowego w glebie odmiany Metex (o 33,8%) i Barka (o 16,4%). Uprawa gorczycy białej Nakielskiej spowodowała bardzo duży wzrost populacji nicienia w glebie (o 146,4%). Wśród facelii, które także przyczyniły się do istotnego zmniejszenia populacji mątwika burakowego (o 14,8 18,4%), stwierdzono najmniejsze zróżnicowanie odmianowe w efekcie antymątwikowym. W grupie odmian gorczycy największą wysokością roślin (98 cm) oraz plonem części nadziemnej (8,2 t/ha) i korzeni (3,0 t/ha) charakteryzowała się odmiana Barka. Odmiany rzodkwi oleistej nie różniły się istotnie pod względem wysokości roślin oraz plonu części nadziemnej i korzeni. Istotnie niższą wysokością roślin wśród facelii odznaczała się odmiana Stala. In 1999 in Bydgoszcz field experiments on light loamy sand were carried out to assess the antinematode effect and yields of some cultivars of white mustard (Nakielska, Arvis, Barka, Metex), tansy phacelia (Stala, Natra, WOM 196) and oil radish (Colonel, Remonta, Resal) cultivated as a main crop. Oil radish cultivars Colonel, Remonta and Resal reduced the amount of larvae and eggs of beet cyst-nematode (Heterodera schachtii Schmitd) to the highest degree 50,9%, 45,9% and 38,6%, respectively. Among white mustard cultivars the density of beet cyst-nematode population in the soil was decreased most effectively by Metex (33,8%) and Barka (16,4%). The cultivation of white mustard Nakielska caused the highest increase of nematode population (146,4%). Among tansy phacelias, which also significantly reduced the amount of beet cyst-nematode (14,8 18,4%), differences in antinematode effects between cultivars were smal. In the white mustard cultivars group, Barka was characterised by the largest height (98 cm), shoot yield (8,2 t/ha) and root yield (3,0 t/ha). Oil radish cultivars did not differ significantly in respect of plant height, shoot and root yields. The tansy phacelia cultivar Stala was significantly smaller in height in comparison with other two phacelia cultivars.

2 286 Jadwiga Szymczak-Nowak... Wstęp Mątwik burakowy (Heterodera schachtii Schmidt) jest ważnym szkodnikiem buraka cukrowego. Uprawa tej rośliny w płodozmianach o krótkich rotacjach prowadzi często do istotnego wzrostu zagęszczenia populacji mątwika w glebie i znacznego spadku plonu korzeni (około 25%) oraz pogorszenia ich jakości przetwórczej (Schlang 1997). W ostatnich latach wzrosło w Polsce zainteresowanie nowymi odmianami gorczycy białej i rzodkwi oleistej, które odznaczają się biologicznym mechanizmem ograniczania rozwoju tego szkodnika w glebie. Ich uprawa w międzyplonie ścierniskowym lub plonie głównym umożliwia przyjazne dla środowiska i stosunkowo tanie zwalczanie tego nicienia. Przyoranie plonu gorczycy białej, rzodkwi oleistej oraz facelii błękitnej wpływa bardzo korzystnie na strukturę gleby, poprawę bilansu substancji organicznej oraz zasobność gleby w składniki pokarmowe (Ceglarek i in. 1995; Nowakowski i in. 1996b, 1996c; Nowakowski i Kostka-Gościniak 1997; Nowakowski i Szymczak-Nowak 1999). Celem niniejszych badań była ocena antymątwikowego oddziaływania i plonowania nowych odmian gorczycy białej, facelii błękitnej i rzodkwi oleistej uprawianych w plonie głównym. Materiał i metody Doświadczenie przeprowadzono w 1999 r. na polu Oddziału IHAR w Bydgoszczy, charakteryzującym się glebą o składzie piasku gliniastego lekkiego i zawartości próchnicy 1,1%. Analiza agrochemiczna warstwy uprawnej gleby wykonana w kwietniu wykazała średnią zawartość potasu, wysoką fosforu i niską N NO 3 oraz ph 7,4. Doświadczenie założono metodą losowanych bloków, w trzech powtórzeniach. Badano plonowanie oraz oddziaływanie na populację mątwika burakowego w glebie 4 odmian gorczycy białej: Nakielska (Rogowska HR), Arwis (Święciccy/Ramendowie), Barka (Święciccy/Ramendowie), Metex (Petersen), 2 odmian i 1 rodu facelii błękitnej: Stala (SHR Antoniny), Natra (WOMIR), WOM 196 (WOMIR) oraz 3 odmian rzodkwi oleistej: Resal (VdH), Remonta (KWS) i Colonel (Petersen). Do schematu doświadczenia wprowadzono także wariant kontrolny z poletkami ugorowanymi. Na poletkach o powierzchni 1 m 2 wysiano 10 maja po 200 nasion facelii błękitnej, w odstępach co 2,5 cm w rzędzie oraz po 100 nasion gorczycy białej i rzodkwi oleistej, w odstępach co 5,0 cm w rzędzie, przy 16,5 cm rozstawie rzędów. Pod siew wymienionych roślin wybrano stanowisko po buraku cukrowym, na którym stwierdzono występowanie mątwika

3 Efekt antymątwikowy i plonowanie gorczycy białej burakowego (Heterodera schachtii Schmidt). Przed uprawą roli wykonaną glebogryzarką zastosowano nawożenie mineralne: 70 kg N/ha i 80 kg K 2 O/ha. Bezpośrednio przed wysiewem nasion oraz po zbiorze roślin pobrano laską Egnera próby gleby z warstwy 0 20 cm, w celu określenia liczby cyst mątwika burakowego oraz zawartości w nich żywych jaj i larw. Oznaczenia te wykonano dla każdego poletka w dwóch powtórzeniach, w 100-gramowych próbach powietrznie suchej gleby według metodyki opisanej przez Żelazną (1983). Po wypłukaniu cyst z gleby rozgniatano je, a następnie liczono pod mikroskopem żywe jaja i larwy. W doświadczeniu oceniono: wschody roślin po 14 dniach od wysiewu nasion, przy zbiorze (18 sierpnia) obsadę i wysokość roślin na 10 losowo wybranych roślinach z każdego poletka, wielkość plonu świeżej masy części nadziemnej i korzeni oraz masę 1000 nasion. Dla ustalenia plonu suchej masy części nadziemnej posłużono się metodą suszarkową. Wyniki opracowano statystycznie z wykorzystaniem analizy wariancji. Omówienie wyników Wschody badanych odmian trzech gatunków roślin nie były istotnie zróżnicowane. Wahały się one w następujących granicach: 77,3 87,7% dla gorczycy białej, 68,7 74,8% dla facelii błękitnej oraz 73,3 84,3% dla rzodkwi oleistej (tab. 1). Istotne zróżnicowanie obsady roślin przy zbiorze stwierdzono jedynie w grupie odmian facelii błękitnej. Najwyższą obsadą charakteryzowała się facelia WOM 196 (146,7 szt./m 2 ). Największą wysokość roślin przy zbiorze osiągnęła w grupie gorczyc Barka, a wśród facelii WOM 196. Odmiany rzodkwi oleistej nie różniły się istotnie między sobą wysokością roślin. Udowodnionych statystycznie różnic nie wykazano w grupie odmian rzodkwi oleistej oraz facelii błękitnej dla plonów świeżej i suchej masy części nadziemnej i świeżej masy korzeni oraz masy 1000 nasion. W grupie odmian gorczycy białej największą masą (świeżą i suchą) części nadziemnej, korzeni oraz masą 1000 nasion odznaczały się Barka i Metex. Analiza prób gleby wykonana przed siewem roślin oraz po ich zbiorze wykazała zróżnicowany wpływ na rozwój mątwika burakowego (H. schachtii Schmidt) w glebie w zależności od stosowanej odmiany rośliny międzyplonowej. Liczba jaj i larw mątwika została najsilniej zredukowana na obiektach po uprawie rzodkwi oleistej Colonel (o 50,9%), Remonta (o 45,9%) i Resal (o 38,6%) (rys. 1). W grupie odmian gorczycy białej najskuteczniej zmniejszały zagęszczenie nicienia w glebie odmiany Metex (o 33,8%) i Barka (o 16,4%).

4 Tabela 1 Wschody, obsada przy zbiorze, wysokość roślin i plony gorczycy białej, facelii błękitnej i rzodkwi oleistej Emergence, plant density at harvest, hight of plants and yields of white mustard, tansy phacelia and oil radish Bydgoszcz 1999 Gatunek odmian Species cultivar Stala Natra WOM 196 Wschody Emergence (%) 74,8 68,7 68,7 Obsada roślin przy zbiorze Plant density at harvest (szt./m 2 ) (pl./m 2 ) 120,3 136,7 146,7 Wysokość roślin Hight of plants (cm) Plon świeżej masy części nadziemnej Yield of shoots fresh matter (t/ha) Facelia błękitna Tansy phacelia 79,5 84,1 86,9 6,5 9,7 12,0 Plon suchej masy części nadziemnej Yield of shoots dry matter (t/ha) 3,2 4,2 6,6 Plon świeżej masy korzeni Yield of roots fresh matter (t/ha) 1,2 1,7 1,9 Masa 1000 nasion 1000 seeds weight (g) NIR LSD 0,05 n.i.* 23,5 4,1 n.i. n.i. n.i. n.i. Nakielska Arwis Barka Metex 77,3 87,7 82,0 85,0 NIR LSD 0,05 n.i. Resal Remonta Colonel 73,3 74,0 84,3 75,7 84,5 79,0 82,3 Gorczyca biała White mustard 90,0 77,4 98,0 94,8 5,5 4,7 8,2 7,0 n.i. 4,5 2,6 0,6 0,6 n.i. 70,3 70,7 82,7 Rzodkiew oleista Oil radish 118,0 117,4 115,6 NIR LSD 0,05 n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. * n.i. różnice nieistotne differences not significant 47,8 54,0 41,3 4,4 3,1 7,0 4,9 10,1 11,9 12,1 1,9 1,8 3,0 2,1 6,3 5,4 5,6 1,97 2,00 5,56 5,57 6,31 5,92 5,90 5,87 5,76

5 Efekt antymątwikowy i plonowanie gorczycy białej Wymienione trzy odmiany rzodkwi oleistej oraz odmiana gorczycy białej Metex określane są w rejestrach odmian w Europie Zachodniej jako odmiany o silnym działaniu antymątwikowym (Anonim 1998). Bardzo efektywne ograniczanie zagęszczenia mątwika burakowego w glebie po uprawie odmian rzodkwi oleistej Remonta i Resal stwierdzono w badaniach Nowakowskiego i Szymczak- Nowak (1999). O istotnym zmniejszeniu populacji mątwika burakowego, zwłaszcza po uprawie antymątwikowyuch odmian rzodkwi i gorczycy w plonie głównym (o 70%), donoszą Cooke (1985), Schlang (1989), Müller (1991), Tacconi i Venturi (1991), Heinicke i Warnecke (1994) oraz Nowakowski i in. (1996a). Uprawa gorczycy białej Nakielskiej spowodowała bardzo duży wzrost populacji mątwika burakowego w glebie (o 146,4%). Wśród facelii, które także przyczyniły się do istotnego zmniejszenia populacji mątwika burakowego (o 14,8 18,4%), stwierdzono najmniejsze zróżnicowanie odmianowe w efekcie antymątwikowym. Na obiektach ugorowanych odnotowano przyrost zagęszczenia mątwika w glebie o 10,9%, co uzależnione było prawdopodobnie obecnością na poletkach takich chwastów z rodziny krzyżowych (żywicielskich dla mątwika) jak stulicha psia i rzepicha leśna (Kaczorowski 1993) , ,9 Facelia błękitna Tansy phacelia Gorczyca biała White mustard 32,3 Rzodkiew oleista Oil radish 14, NIR -14,8-18,4-15,5-16, cz. ugór fallow 6 Barka (Święciccy/Ramendowie) 1 Stala (SHR Antoniny) 7 Metex (Petersen) 2 Natra (WOMIR) 8 Resal (VdH) 3 WOM 196 (WOMIR) 9 Remonta (KWS) 4 Nakielska (Rogowska HR) 10 Colonel (Petersen) 5 Arwis (Święciccy/Ramendowie) Rys. 1. Zmiana liczebności mątwika burakowego (Heterodera schachtii Schmidt) w glebie w następstwie uprawy w plonie głównym odmian gorczycy białej, rzodkwi oleistej i facelii błękitnej (%); 1999 Change in beet cyst-nematode population (Heterodera schachtii Schmidt) in soil as a consequence of white mustard, oil radish and tansy phacelia cultivation as main crop (%); ,8-38,6-45,9-50,9

6 290 Jadwiga Szymczak-Nowak... Wnioski 1. W warunkach prowadzonych badań najsilniej populację mątwika burakowego w glebie ograniczała uprawa w plonie głównym rzodkwi oleistej Colonel (o 59,9%), Remonta (o 45,9%) i Resal (o 38,6%). Istotne zmniejszenie zagęszczenia mątwika stwierdzono także po uprawie gorczycy białej Metex i Barka oraz facelii błękitnej Natra, WOM 196 i Stala. 2. W grupie odmian gorczycy białej największą wysokością roślin (98 cm) oraz plonem części nadziemnej (8,2 t/ha) i korzeni (3,0 t/ha) charakteryzowała się odmiana Barka. Odmiany rzodkwi oleistej nie różniły się istotnie pod względem wysokości roślin oraz plonu części nadziemnej i korzeni. Istotnie niższą wysokością roślin wśród facelii odznaczała się odmiana Stala. Literatura Anonim Beschreibende Sortenliste. Getreide, Mais, Ölfrüchte, Leguminosen, Hackfrüchte. Bundessortenamt, Ceglarek F., Gąsiorowska B., Zarzecka K Plonowanie i wartość technologiczna buraka cukrowego w zależności od zróżnicowanego nawożenia organicznego i nawożenia mineralnego. Zesz. Nauk. WSR-P Siedlce, Rolnictwo, 39: Cooke D.A The effect of resistant cultivars of catch crops on the hatching of Heterodera schachtii. Annals of applied Biology, 106: Heinicke D., Warnecke H Biologisch Bekämpfen durch gezielte Begrünung. Die Zuckerrübe, 3: Kaczorowski G Wpływ chwastów na aktywność mątwika burakowego (Heterodera schachtii Schmidt) na polach 3-letnich płodozmianów buraczanych. Hod. Rośl. Aklim. i Nasien., 37, 5/6: Müller I Einsatz resistenter Zwischenfrüchte zur Bekämpfung von Heterodera schachtii. Proceedings of the 54th IIRB Congress, Nowakowski M., Gutmański I., Kostka-Gościniak D. 1996a. Plonowanie i antymątwikowe działanie nowych odmian rzodkwi oleistej, gorczycy białej i facelii błękitnej, uprawianych w międzyplonie ścierniskowym. Rośliny Oleiste, XVII: Nowakowski M., Gutmański I., Szymczak-Nowak J,. Kostka-Gościniak D., Banaszak H. 1996b. Wpływ nawożenia obornikiem, słomą oraz roślinami poplonowymi na plon i zdrowotność buraka cukrowego przy zróżnicowanej koncentracji jego uprawy w płodozmianie. Zesz. Nauk. AR Szczec., Rolnictwo, Nowakowski M., Kostka-Gościniak D., Gutmański I. 1996c. Pobranie makroskładników nawozowych (N, P 2 O 5, K 2 O) przez rośliny poplonu ścierniskowego z nowych odmian gorczycy białej, rzodkwi oleistej i facelii błękitnej. Zesz. Nauk. AR Szczec., Rolnictwo,

7 Efekt antymątwikowy i plonowanie gorczycy białej Nowakowski M., Kostka-Gościniak D Pobranie makroskładników pokarmowych (CaO, MgO, Na 2 O) przez rośliny międzyplonu ścierniskowego z gorczycy białej, rzodkwi oleistej i facelii błękitnej. Rośliny Oleiste, XVIII: Nowakowski M., Szymczak-Nowak J Wpływ uprawy rzodkwi oleistej, gorczycy białej i facelii błękitnej w międzyplonie ścierniskowym na populację mątwika burakowego (Heterodera schachtii Schmidt). Rośliny Oleiste, XX: Pawłowski F., Deryło S Wpływ poplonów ścierniskowych na plonowanie buraka cukrowego w zmianowaniach o różnym udziale zbóż. Biuletyn IHAR, 178: Schlang J Zur biologischen Bekämpfung des Weißen Rübenzystennematoden (Heterodera schachtii) durch resistente Zwischenfrüchte. Proceedings of the 52nd IIRB Congress, Schlang J Neue Strategien zur biologischen Bekämpfung von Heterodera schachtii. Proceedings of the 60th IIRB Congress, Tacconi R., Venturi G Agronomic methods of controlling Heterodera schachtii nematodes in Italy. Proceedings of the 54th IIRB Congress, Żelazna E Sezonowe zmiany zagęszczenia mątwika burakowego (Heterodera schachtii Schm.) i innych Tylenchina (Nematoda) w warunkach 3-letniej rotacji buraków cukrowych i w monokulturze. Praca doktorska, ATR Bydgoszcz, 125.

Plonowanie gorczycy białej, rzodkwi oleistej i facelii błękitnej uprawianych w plonie głównym oraz ich wpływ na populację mątwika burakowego

Plonowanie gorczycy białej, rzodkwi oleistej i facelii błękitnej uprawianych w plonie głównym oraz ich wpływ na populację mątwika burakowego Tom XXIII Rośliny Oleiste 2002 Jadwiga Szymczak-Nowak, Mirosław Nowakowski* Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Zakład Chorób i Szkodników w Bydgoszczy * Zakład Technologii Produkcji Roślin Korzeniowych

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu, plonowanie i antymątwikowe działanie wybranych odmian rzodkwi oleistej i gorczycy białej uprawianych w międzyplonie ścierniskowym

Dynamika wzrostu, plonowanie i antymątwikowe działanie wybranych odmian rzodkwi oleistej i gorczycy białej uprawianych w międzyplonie ścierniskowym Tom XIX Rośliny Oleiste 1998 Mirosław Nowakowski, Jadwiga Szymczak-Nowak Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Zakład Technologii Produkcji Roślin Korzeniowych, Zakład Chorób i Szkodników Roślin Korzeniowych

Bardziej szczegółowo

Plonowanie i antymątwikowe oddziaływanie czterech odmian rzodkwi oleistej uprawianych w plonie głównym przy dwóch poziomach nawożenia potasem

Plonowanie i antymątwikowe oddziaływanie czterech odmian rzodkwi oleistej uprawianych w plonie głównym przy dwóch poziomach nawożenia potasem Tom XXVII ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2006 Mirosław Nowakowski, Jadwiga Szymczak-Nowak Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Bydgoszczy Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych Plonowanie

Bardziej szczegółowo

Plony świeżej i suchej masy oraz oddziaływanie antymątwikowe gorczycy białej i rzodkwi oleistej w zależności od odmiany i nawożenia azotem

Plony świeżej i suchej masy oraz oddziaływanie antymątwikowe gorczycy białej i rzodkwi oleistej w zależności od odmiany i nawożenia azotem Tom XXIV Rośliny Oleiste 2003 Mirosław Nowakowski, Jadwiga Szymczak-Nowak Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych w Bydgoszczy Plony świeżej i suchej masy

Bardziej szczegółowo

BADANIA IHAR ODDZIAŁ BYDGOSZCZ

BADANIA IHAR ODDZIAŁ BYDGOSZCZ BADANIA IHAR ODDZIAŁ BYDGOSZCZ Wpływ długości okresu wegetacji gorczycy białej uprawianej w międzyplonie na populację mątwika burakowego w glebie i wartość nawozową plonu Mirosław Nowakowski Zakład Technologii

Bardziej szczegółowo

BADANIA IHAR ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY

BADANIA IHAR ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY BADANIA IHAR ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Ocena wpływu nawożenia magnezem, borem i manganem przy zróżnicowanym nawożeniu potasem na plony i jakość przetwórczą buraka cukrowego w uprawie bezobornikowej Dr inż.

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD BADAŃ IHAR ODDZIAŁ BYDGOSZCZ W 2007 ROKU

PRZEGLĄD BADAŃ IHAR ODDZIAŁ BYDGOSZCZ W 2007 ROKU PRZEGLĄD BADAŃ IHAR ODDZIAŁ BYDGOSZCZ W 2007 ROKU Wpływ długości okresu wegetacji gorczycy białej uprawianej w międzyplonie na populację mątwika burakowego w glebie i wartość nawozową plonu Mirosław Nowakowski

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY UPRAWY BURAKA CUKROWEGO Z WYKORZYSTANIEM GORCZYCY

SYSTEMY UPRAWY BURAKA CUKROWEGO Z WYKORZYSTANIEM GORCZYCY SYSTEMY UPRAWY BURAKA CUKROWEGO Z WYKORZYSTANIEM GORCZYCY Dr hab. inż. Mirosław Nowakowski Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB Oddział Bydgoszcz m.nowakowski@ihar.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Zakres badań naukowych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Oddział w Bydgoszczy w 2006 roku

Zakres badań naukowych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Oddział w Bydgoszczy w 2006 roku Konferencja pokampanijna Zakres badań naukowych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Oddział w Bydgoszczy w 6 roku Scope of scientific research of Bydgoszcz Branch of Plant Breeding and Acclimatization

Bardziej szczegółowo

ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 34 (1):

ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 34 (1): ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 34 (1): 75-83 2013 Mirosław Nowakowski, Katarzyna Franke Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Bydgoszczy Zakład Technologii Produkcji

Bardziej szczegółowo

BADANIA W IHAR-PIB O/BYDGOSZCZ

BADANIA W IHAR-PIB O/BYDGOSZCZ BADANIA W IHAR-PIB O/BYDGOSZCZ 1) Monitorowanie zmian w populacjach patogena Rhizoctonia solani sprawcy rizoktoniozy korzeni buraka cukrowego (Zadanie 6.11 w PW) 2) Ocena i doskonalenie genotypów gorczycy

Bardziej szczegółowo

BADANIA W IHAR-PIB W BYDGOSZCZY

BADANIA W IHAR-PIB W BYDGOSZCZY BADANIA W IHAR-PIB W BYDGOSZCZY Monitorowanie zmian w populacjach patogena Rhizoctonia solani sprawcy rizoktoniozy korzeni buraka cukrowego (Zadanie 6.11 w PW) Mirosław Nowakowski Zakład Technologii Produkcji

Bardziej szczegółowo

Plonowanie wybranych rodów i odmian gorczycy białej uprawianych w międzyplonie ścierniskowym na dwu typach gleb *

Plonowanie wybranych rodów i odmian gorczycy białej uprawianych w międzyplonie ścierniskowym na dwu typach gleb * ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 35: 37-47 2014 Mirosław Nowakowski 1, Paweł Skonieczek 1, Marcin Żurek 1, Łukasz Matyka 1, Ewa Wąsacz 1, Teresa Piętka 2 1 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy

Bardziej szczegółowo

Badanie wpływu uprawy gorczycy białej na zagęszczenie populacji mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) w glebie

Badanie wpływu uprawy gorczycy białej na zagęszczenie populacji mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) w glebie NR 269 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2013 TERESA PASTUSZEWSKA KATARZYNA FRANKE MIROSŁAW NOWAKOWSKI Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Bardziej szczegółowo

Międzyplony ścierniskowe a uprawa buraka cukrowego

Międzyplony ścierniskowe a uprawa buraka cukrowego 2 Nazwa działu Międzyplony ścierniskowe a uprawa buraka cukrowego W ostatnich latach został zintensyfikowany proces koncentracji uprawy buraka cukrowego w pobliżu cukrowni. To niewątpliwie przyczyniło

Bardziej szczegółowo

Wpływ terminu siewu na gromadzenie składników mineralnych przez gorczycę białą uprawianą w międzyplonie

Wpływ terminu siewu na gromadzenie składników mineralnych przez gorczycę białą uprawianą w międzyplonie Tom XXIX ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2008 Wioletta Kisielewska, Grażyna Harasimowicz-Hermann Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin

Bardziej szczegółowo

Działanie nawozowe obornika i międzyplonów wsiewek stosowanych pod burak cukrowy Część I. Wschody, obsada i plony buraka cukrowego

Działanie nawozowe obornika i międzyplonów wsiewek stosowanych pod burak cukrowy Część I. Wschody, obsada i plony buraka cukrowego NR 222 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 FELIKS CEGLAREK DANUTA BURACZYŃSKA Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Podlaska w Siedlcach Działanie nawozowe obornika i międzyplonów

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIE DLA BURAKA CUKROWEGO: WIRUSY ODGLEBOWE CZY MĄTWIK BURAKOWY (HETERODERA SCHACHTII)?

ZAGROŻENIE DLA BURAKA CUKROWEGO: WIRUSY ODGLEBOWE CZY MĄTWIK BURAKOWY (HETERODERA SCHACHTII)? Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (2) 2008 ZAGROŻENIE DLA BURAKA CUKROWEGO: WIRUSY ODGLEBOWE CZY MĄTWIK BURAKOWY (HETERODERA SCHACHTII)? NATASZA BORODYNKO, HENRYK POSPIESZNY Instytut

Bardziej szczegółowo

Działanie nawozowe obornika i międzyplonów wsiewek stosowanych pod burak cukrowy Część II. Jakość przemysłowa buraka cukrowego

Działanie nawozowe obornika i międzyplonów wsiewek stosowanych pod burak cukrowy Część II. Jakość przemysłowa buraka cukrowego NR 222 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 DANUTA BURACZYŃSKA FELIKS CEGLAREK Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Podlaska w Siedlcach Działanie nawozowe obornika i międzyplonów

Bardziej szczegółowo

Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy

Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT 146 2007 MIROSŁAW NOWAKOWSKI, JADWIGA SZYMCZAK-NOWAK Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy WPŁYW NAWOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Systemy uprawy buraka cukrowego na różnych glebach Część I. Wybrane właściwości fizyczne gleby

Systemy uprawy buraka cukrowego na różnych glebach Część I. Wybrane właściwości fizyczne gleby NR BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN MIROSŁAW NOWAKOWSKI 1 JADWIGA SZYMCZAK-NOWAK DAMRAWA KOSTKA-GOŚCINIAK 1 IZYDOR GUTMAŃSKI 1 1 Zakład Technologii Produkcji Roślin Korzeniowych Zakład

Bardziej szczegółowo

Chemiczne odchwaszczanie gorczycy białej (Sinapis alba)

Chemiczne odchwaszczanie gorczycy białej (Sinapis alba) Tom XXVI ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2005 Marek Badowski, Mariusz Kucharski Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa we Wrocławiu Chemiczne odchwaszczanie gorczycy białej (Sinapis alba) Chemical weed

Bardziej szczegółowo

Nawożenie ziemniaka jadalnego biomasą międzyplonów w warunkach środkowowschodniej

Nawożenie ziemniaka jadalnego biomasą międzyplonów w warunkach środkowowschodniej NR 254 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2009 ANNA PŁAZA FELIKS CEGLAREK MILENA ANNA KRÓLIKOWSKA MAŁGORZATA PRÓCHNICKA Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Podlaska w Siedlcach Nawożenie

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LVII SECTIO E 2002 1 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin 1, Poland 2 Instytut

Bardziej szczegółowo

Międzyplony ścierniskowe alternatywną formą nawożenia w integrowanej uprawie ziemniaka

Międzyplony ścierniskowe alternatywną formą nawożenia w integrowanej uprawie ziemniaka NR 257/258 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2010 ANNA PŁAZA Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Międzyplony ścierniskowe alternatywną

Bardziej szczegółowo

Numer zadania 2.7. pt Poszerzanie puli genetycznej roślin oleistych dla przetwórstwa rplno-spożywczego i innycj gałęzi przemysłu

Numer zadania 2.7. pt Poszerzanie puli genetycznej roślin oleistych dla przetwórstwa rplno-spożywczego i innycj gałęzi przemysłu ROZLICZENIE KOŃCOWE z wykonania zadań i wykorzystania dotacji na zadania określone w rozdziale IV programu wieloletniego Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych

Bardziej szczegółowo

Zawartość składników pokarmowych w roślinach

Zawartość składników pokarmowych w roślinach Zawartość składników pokarmowych w roślinach Poszczególne rośliny różnią się zawartością składników pokarmowych zarówno w organach wegetatywnych, jak i generatywnych. Wynika to z różnych funkcji, jakie

Bardziej szczegółowo

Nawożenie potasem. Mgr inż. Piotr Ledochowski KSC S.A. Dr hab. Mirosław Nowakowski IHAR PIB O/Bydgoszcz. Toruń, r.

Nawożenie potasem. Mgr inż. Piotr Ledochowski KSC S.A. Dr hab. Mirosław Nowakowski IHAR PIB O/Bydgoszcz. Toruń, r. Nawożenie potasem Mgr inż. Piotr Ledochowski KSC S.A. Dr hab. Mirosław Nowakowski IHAR PIB O/Bydgoszcz Toruń, 25-26.06.2015 r. Rola potasu Reguluje gospodarką wodną roślin i zwiększa tolerancję na suszę

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MULCZOWANIA GLEBY I SIEWU BEZPOŚREDNIEGO NA WSCHODY I PLONOWANIE SKORZONERY ODMIANY LANGE JAN. Wstęp

WPŁYW MULCZOWANIA GLEBY I SIEWU BEZPOŚREDNIEGO NA WSCHODY I PLONOWANIE SKORZONERY ODMIANY LANGE JAN. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLVI (2004) MIROSŁAW KONOPIŃSKI WPŁYW MULCZOWANIA GLEBY I SIEWU BEZPOŚREDNIEGO NA WSCHODY I PLONOWANIE SKORZONERY ODMIANY LANGE JAN Z Katedry Uprawy i Nawożenia

Bardziej szczegółowo

WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA

WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) ŁUCJA MICHALIK WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA Z Katedry Ogrodnictwa

Bardziej szczegółowo

OCENA PLONOWANIA ODMIAN BURAKA LIŚCIOWEGO W UPRAWIE JESIENNEJ. Wstęp. Materiał i metody

OCENA PLONOWANIA ODMIAN BURAKA LIŚCIOWEGO W UPRAWIE JESIENNEJ. Wstęp. Materiał i metody Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) KAMILA CZERNIAK, EUGENIUSZ KOŁOTA OCENA PLONOWANIA ODMIAN BURAKA LIŚCIOWEGO W UPRAWIE JESIENNEJ Z Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Bamberka zeroerukowa gorczyca biała

Bamberka zeroerukowa gorczyca biała Tom XXVIII ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2007 Teresa Piętka, Jan Krzymański Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Poznaniu Bamberka zeroerukowa gorczyca biała Bamberka zero erucic white mustard

Bardziej szczegółowo

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. FRAGM. AGRON. 28(1) 2011, 107 114 WARTOŚĆ PRZEDPLONOWA ROŚLIN NIEMOTYLKOWATYCH UPRAWIANYCH W MIĘDZYPLONIE ŚCIERNISKOWYM DLA PSZENICY JAREJ CZ. II. ZAWARTOŚĆ WAŻNIEJSZYCH MAKROSKŁADNIKÓW W ZIARNIE I SŁOMIE

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA. Rola międzyplonów ścierniskowych w monokulturowej uprawie pszenicy jarej

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA. Rola międzyplonów ścierniskowych w monokulturowej uprawie pszenicy jarej ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXV(1) SECTIO E 2010 Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Podlaska ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, e-mail: kurir@ap.siedlce.pl

Bardziej szczegółowo

Burak. Julietta. Ani cienia nicienia. Mątwik burakowy nie jest już problemem

Burak. Julietta. Ani cienia nicienia. Mątwik burakowy nie jest już problemem Burak Julietta Ani cienia nicienia Mątwik burakowy nie jest już problemem Pole wykazujące infekcję mątwikiem burakowym Julietta Odmiana standardowa W przypadku podejrzenia występowania Mątwika na Państwa

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE DZIEWIĘCIU ODMIAN MARCHWI PRZEZNACZONYCH DLA PRZETWÓRSTWA, UPRAWIANYCH W REJONIE WARMII. Wstęp. Materiał i metody

PLONOWANIE DZIEWIĘCIU ODMIAN MARCHWI PRZEZNACZONYCH DLA PRZETWÓRSTWA, UPRAWIANYCH W REJONIE WARMII. Wstęp. Materiał i metody Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) JOANNA MAJKOWSKA-GADOMSKA 1, BRYGIDA WIERZBICKA 1, MACIEJ NOWAK 2 PLONOWANIE DZIEWIĘCIU ODMIAN MARCHWI PRZEZNACZONYCH DLA PRZETWÓRSTWA, UPRAWIANYCH

Bardziej szczegółowo

Rola wsiewek międzyplonowych w nawożeniu ziemniaka jadalnego odmiany Syrena

Rola wsiewek międzyplonowych w nawożeniu ziemniaka jadalnego odmiany Syrena NR 257/258 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2010 ANNA PŁAZA FELIKS CEGLAREK MILENA ANNA KRÓLIKOWSKA MAŁGORZATA PRÓCHNICKA Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

NASTĘPCZE DZIAŁANIE NAWOZÓW ZIELONYCH W UPRAWIE MARCHWI FLACORO. Wstęp

NASTĘPCZE DZIAŁANIE NAWOZÓW ZIELONYCH W UPRAWIE MARCHWI FLACORO. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) ROMUALDA JABŁOŃSKA-CEGLAREK, ROBERT ROSA, JOLANTA FRANCZUK, ANNA ZANIEWICZ-BAJKOWSKA, EDYTA KOSTERNA NASTĘPCZE DZIAŁANIE NAWOZÓW ZIELONYCH W UPRAWIE

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MIĘDZYPLONÓW ŚCIERNISKOWYCH NA PLON I STRUKTURĘ PLONU BULW ZIEMNIAKA

WPŁYW MIĘDZYPLONÓW ŚCIERNISKOWYCH NA PLON I STRUKTURĘ PLONU BULW ZIEMNIAKA FRAGM. AGRON. 26(3) 2009, 137 145 WPŁYW MIĘDZYPLONÓW ŚCIERNISKOWYCH NA PLON I STRUKTURĘ PLONU BULW ZIEMNIAKA ANNA PŁAZA, FELIKS CEGLAREK, MAŁGORZATA PRÓCHNICKA Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia ścisłe 2014 Jednostka doświadczalna NZP. Seminarium STC Toruń, r.

Doświadczenia ścisłe 2014 Jednostka doświadczalna NZP. Seminarium STC Toruń, r. Doświadczenia ścisłe 2014 Jednostka doświadczalna NZP Seminarium STC Toruń, 25.06.2015r. Doświadczenia ścisłe 2014 Lokalizacja doświadczeń 1 Ćmachowo Huby 2 Wierzchocin 3 4 L 5 6 Karolin Uścięcice Trzcianka

Bardziej szczegółowo

Skład chemiczny bulw ziemniaka odmiany Fianna nawożonego międzyplonami i słomą

Skład chemiczny bulw ziemniaka odmiany Fianna nawożonego międzyplonami i słomą NR 257/258 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2010 ANNA PŁAZA FELIKS CEGLAREK BARBARA GĄSIOROWSKA MILENA ANNA KRÓLIKOWSKA MAŁGORZATA PRÓCHNICKA Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Plonowanie buraka cukrowego na plantacjach produkcyjnych w rejonie Polski środkowej

Plonowanie buraka cukrowego na plantacjach produkcyjnych w rejonie Polski środkowej NR 234 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 ZDZISŁAW WYSZYŃSKI MARIANNA KALINOWSKA-ZDUN DARIUSZ GOZDOWSKI BEATA MICHALSKA Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin, Katedra Agronomii Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

Mątwik burakowy (Heterodera schachtii) szkodnik buraka, którego znaczenie wzrasta.

Mątwik burakowy (Heterodera schachtii) szkodnik buraka, którego znaczenie wzrasta. Mątwik burakowy (Heterodera schachtii) szkodnik buraka, którego znaczenie wzrasta. dr Wacław Wiśniewski KWS Agroservice Dlaczego wzrasta zagrożenie nicieniami? Mątwik burakowy to nicień glebowy, który

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2006 ROLNICTWO LXXXIX NR 546. Grzegorz Kulczycki

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2006 ROLNICTWO LXXXIX NR 546. Grzegorz Kulczycki ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2006 ROLNICTWO LXXXIX NR 546 WPŁYW ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA POTASEM I AZOTEM NA PLON ROŚLIN ORAZ WŁAŚCIWOŚCI GLEBY LEKKIEJ THE INFLUENCE OF DIFFERENT

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia ze strony grzyba Rhizoctonia solani na plantacjach buraka cukrowego

Zagrożenia ze strony grzyba Rhizoctonia solani na plantacjach buraka cukrowego Zagrożenia ze strony grzyba Rhizoctonia solani na plantacjach buraka cukrowego Paweł Skonieczek Mirosław Nowakowski Łukasz Matyka Marcin Żurek Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych Instytut Hodowli

Bardziej szczegółowo

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja Ziemniak Polski 2012 nr 2 1 Agrotechnika i mechanizacja NAWOŻENIE AZOTEM NOWYCH ODMIAN ZIEMNIAKA UPRAWIANYCH NA GLEBACH LEKKICH dr inż. Cezary Trawczyński IHAR PIB, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie,

Bardziej szczegółowo

Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego

Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego Potas jest niezbędnym składnikiem do wytworzenia wysokiego plonu, w tym głównie cukru (sacharozy). Składnik ten

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Anyszka, Adam Dobrzański

Zbigniew Anyszka, Adam Dobrzański Zróżnicowanie zachwaszczenia w uprawie marchwi w zależności od sposobu uprawy Zbigniew Anyszka, Adam Dobrzański W S T Ę P Skład gatunkowy flory segetalnej i stopień zachwaszczenia roślin uprawnych zależy

Bardziej szczegółowo

Wpływ agrotechniki na plonowanie ziemniaków na Dolnym Śląsku * Część I. Nawożenie organiczne i mineralne

Wpływ agrotechniki na plonowanie ziemniaków na Dolnym Śląsku * Część I. Nawożenie organiczne i mineralne NR 232 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 4 KAZIMIERZ CHMURA ZENOBIUSZ DMOWSKI LECH NOWAK ELŻBIETA WILGOSZ Katedra Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska Akademia Rolnicza we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Wpływ następczy międzyplonów i słomy na produkcyjno-ekonomiczne efekty uprawy pszenżyta ozimego

Wpływ następczy międzyplonów i słomy na produkcyjno-ekonomiczne efekty uprawy pszenżyta ozimego NR 247 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2008 ANNA PŁAZA Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Podlaska w Siedlcach Wpływ następczy międzyplonów i słomy na produkcyjno-ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWADNIANIA KROPLOWEGO I NAWOśENIA AZOTEM NA

WPŁYW NAWADNIANIA KROPLOWEGO I NAWOśENIA AZOTEM NA InŜynieria Rolnicza 3/63 Koszański Zdzisław, Ewa Rumasz-Rudnicka, Cezary Podsiadło, Anna Jaroszewska Zakład Produkcji Roślinnej i Nawadniania Akademia Rolnicza w Szczecinie WPŁYW NAWADNIANIA KROPLOWEGO

Bardziej szczegółowo

Produktywność buraka cukrowego w warunkach zróżnicowanych systemów uprawy

Produktywność buraka cukrowego w warunkach zróżnicowanych systemów uprawy NR 234 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 24 PIOTR KUC LESŁAW ZIMNY Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Akademia Rolnicza we Wrocławiu Produktywność buraka cukrowego w warunkach zróżnicowanych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8 Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8 opracowanie: Kierownik DAOR OSChR mgr inż. Krzysztof Skowronek Starszy Specjalista DAOR OSChR mgr inż.. Grażyna Sroka Program szkolenia Blok 8. Określanie

Bardziej szczegółowo

Wpływ nawożenia potasem, sodem i magnezem na plonowanie trzech odmian buraka cukrowego Część II. Zawartość i pobieranie makroskładników

Wpływ nawożenia potasem, sodem i magnezem na plonowanie trzech odmian buraka cukrowego Część II. Zawartość i pobieranie makroskładników NR 222 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 PRZEMYSŁAW BARŁÓG 1 WITOLD GRZEBISZ 1 ARTUR PARADOWSKI 2 1 Katedra Chemii Rolnej, Akademia Rolnicza w Poznaniu 2 KWS SAAT AG, Poznań Wpływ

Bardziej szczegółowo

Rzepak- gęstości siewu

Rzepak- gęstości siewu Rzepak- gęstości siewu Technologia uprawy rzepaku ze Strip-till, ma w Polsce zaledwie kilkuletnią tradycję. Nie ustalono jak dotąd optymalnych gęstości siewu w tym systemie. Jednakże o samym siewie punktowym

Bardziej szczegółowo

KONICZYNA BIAŁA w uprawie na zielonkę

KONICZYNA BIAŁA w uprawie na zielonkę KONICZYNA BIAŁA w uprawie na zielonkę Doświadczenia w użytkowaniu wielokośnym w roku 2014 założono w pięciu miejscowościach (rys. 1). Oceniano siedem odmian (4 krajowe i 3 zagraniczne) będących w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Bilans fosforu i potasu w zmianowaniu jako narzędzie efektywnej gospodarki azotem. Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Bilans fosforu i potasu w zmianowaniu jako narzędzie efektywnej gospodarki azotem. Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Bilans fosforu i potasu w zmianowaniu jako narzędzie efektywnej gospodarki azotem Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakres tematyczny 1. Czynniki plonotwórcze hierarchia; 2. Krytyczne

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE SŁOMY I POPLONÓW ZIELONYCH W NAWOŻENIU ZIEMNIAKÓW

ZNACZENIE SŁOMY I POPLONÓW ZIELONYCH W NAWOŻENIU ZIEMNIAKÓW 1 Agrotechnika i mechanizacja ZNACZENIE SŁOMY I POPLONÓW ZIELONYCH W NAWOŻENIU ZIEMNIAKÓW dr inż. Cezary Trawczyński IHAR, Zakład Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie e-mail: c.trawczynski@ihar.edu.pl Nawozy

Bardziej szczegółowo

I: WARUNKI PRODUKCJI RO

I: WARUNKI PRODUKCJI RO SPIS TREŚCI Część I: WARUNKI PRODUKCJI ROŚLINNEJ Rozdział 1. Uwarunkowania produkcyjne XXI wieku 1.1. Potrzeby i ograniczenia technologii produkcji roślinnej 1.1.1. Nowe kierunki produkcji rolnej 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

IUNG-PIB Puławy S. MARTYNIUK, M. KOZIEŁ, K. JOŃCZYK

IUNG-PIB Puławy S. MARTYNIUK, M. KOZIEŁ, K. JOŃCZYK Czy odmiany pszenicy ozimej uprawianej w systemie ekologicznym różnią się pod względem liczebności mikroorganizmów i aktywności enzymów biorących udział w przemianach fosforu w ryzosferze? S. MARTYNIUK,

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu roślin pszenżyta ozimego odmian Woltario i Krakowiak w zależności od gęstości siewu

Dynamika wzrostu roślin pszenżyta ozimego odmian Woltario i Krakowiak w zależności od gęstości siewu NR 25 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2007 BOGUSŁAWA JAŚKIEWICZ Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach Dynamika wzrostu roślin pszenżyta

Bardziej szczegółowo

Znaczenie nawozów zielonych w uprawie ziemniaka jadalnego

Znaczenie nawozów zielonych w uprawie ziemniaka jadalnego NR 254 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2009 ANNA PŁAZA Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Podlaska w Siedlcach Znaczenie nawozów zielonych w uprawie ziemniaka jadalnego The importance

Bardziej szczegółowo

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Marta Wyzińska Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Zakład Uprawy Roślin Zbożowych mwyzinska@iung.pulawy.pl

Bardziej szczegółowo

DŁUGOTRWAŁE ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA ORGANICZNEGO I AZOTOWEGO NA WSKAŹNIKI STRUKTURY ROLI

DŁUGOTRWAŁE ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA ORGANICZNEGO I AZOTOWEGO NA WSKAŹNIKI STRUKTURY ROLI Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2008 Roman Wacławowicz, Ewa Tendziagolska Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu DŁUGOTRWAŁE ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA ORGANICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Systemy uprawy buraka cukrowego

Systemy uprawy buraka cukrowego Systemy uprawy buraka cukrowego Wyniki doświadczenia polowego - BSO Polska 2007 Dariusz Grzenkowitz Systemy uprawy buraka Doświadczenie polowe BSO - 2007 WARUNKI METEOROLOGICZNE Opady za okres wegetacji:

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OSŁON ORAZ SPOSOBU SADZENIA ZĄBKÓW NA PLONOWANIE CZOSNKU W UPRAWIE NA ZBIÓR PĘCZKOWY. Wstęp

WPŁYW OSŁON ORAZ SPOSOBU SADZENIA ZĄBKÓW NA PLONOWANIE CZOSNKU W UPRAWIE NA ZBIÓR PĘCZKOWY. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) EWA REKOWSKA WPŁYW OSŁON ORAZ SPOSOBU SADZENIA ZĄBKÓW NA PLONOWANIE CZOSNKU W UPRAWIE NA ZBIÓR PĘCZKOWY Z Katedry Warzywnictwa Akademii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PRZEDPLONOWA ROŚLIN NIEMOTYLKOWATYCH UPRAWIANYCH W MIĘDZYPLONIE ŚCIERNISKOWYM DLA PSZENICY JAREJ CZ. I. PLON ZIARNA I SŁOMY *

WARTOŚĆ PRZEDPLONOWA ROŚLIN NIEMOTYLKOWATYCH UPRAWIANYCH W MIĘDZYPLONIE ŚCIERNISKOWYM DLA PSZENICY JAREJ CZ. I. PLON ZIARNA I SŁOMY * FRAGM. AGRON. 28(1) 2011, 96 106 WARTOŚĆ PRZEDPLONOWA ROŚLIN NIEMOTYLKOWATYCH UPRAWIANYCH W MIĘDZYPLONIE ŚCIERNISKOWYM DLA PSZENICY JAREJ CZ. I. PLON ZIARNA I SŁOMY * EDWARD WILCZEWSKI Katedra Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2006 ROLNICTWO LXXXIX NR 546. Grzegorz Kulczycki

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2006 ROLNICTWO LXXXIX NR 546. Grzegorz Kulczycki ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2006 ROLNICTWO LXXXIX NR 546 WPŁYW ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA POTASEM I AZOTEM NA PLON ROŚLIN ORAZ WŁAŚCIWOŚCI GLEBY ŚREDNIEJ THE INFLUENCE OF DIFFERENT

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY (dobór komponentów do mieszanek) 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Bardziej szczegółowo

Wpływ rzutowego i rzędowego nawożenia mocznikiem na wysokość plonu i niektóre cechy jakości bulw ziemniaka

Wpływ rzutowego i rzędowego nawożenia mocznikiem na wysokość plonu i niektóre cechy jakości bulw ziemniaka NR 220 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001 CEZARY TRAWCZYŃSKI Zakład Agronomii Ziemniaka Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Jadwisinie Wpływ rzutowego i rzędowego nawożenia

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE I WARTOŚĆ NAWOZOWA MIĘDZYPLONÓW ŚCIERNISKOWYCH UPRAWIANYCH ZGODNIE Z ZASADAMI PROGRAMU ROLNOŚRODOWISKOWEGO*

PLONOWANIE I WARTOŚĆ NAWOZOWA MIĘDZYPLONÓW ŚCIERNISKOWYCH UPRAWIANYCH ZGODNIE Z ZASADAMI PROGRAMU ROLNOŚRODOWISKOWEGO* Fragm. Agron. 33(2) 2016, 103 109 PLONOWANIE I WARTOŚĆ NAWOZOWA MIĘDZYPLONÓW ŚCIERNISKOWYCH UPRAWIANYCH ZGODNIE Z ZASADAMI PROGRAMU ROLNOŚRODOWISKOWEGO* Wiesław Wojciechowski 1, Martyna Wermińska Katedra

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE I JAKOŚĆ TECHNOLOGICZNA KORZENI BURAKA CUKROWEGO W ZALEśNOŚCI OD STYMULACJI NASION

PLONOWANIE I JAKOŚĆ TECHNOLOGICZNA KORZENI BURAKA CUKROWEGO W ZALEśNOŚCI OD STYMULACJI NASION InŜynieria Rolnicza 6/2006 Wójcik Stanisława Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Rolnicza w Lublinie PLONOWANIE I JAKOŚĆ TECHNOLOGICZNA KORZENI BURAKA CUKROWEGO W ZALEśNOŚCI OD STYMULACJI NASION

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POPULACJI WCIORNASTKA TYTONIOWCA THRIPS TABACI LIND. WYSTĘPUJĄCEGO NA CEBULI UPRAWIANEJ WSPÓŁRZĘDNIE Z MARCHWIĄ

DYNAMIKA POPULACJI WCIORNASTKA TYTONIOWCA THRIPS TABACI LIND. WYSTĘPUJĄCEGO NA CEBULI UPRAWIANEJ WSPÓŁRZĘDNIE Z MARCHWIĄ DYNAMIKA POPULACJI WCIORNASTKA TYTONIOWCA THRIPS TABACI LIND. WYSTĘPUJĄCEGO NA CEBULI UPRAWIANEJ WSPÓŁRZĘDNIE Z MARCHWIĄ POPULATION DYNAMICS OF THRIPS TABACI LIND. OCCURRING ON ONION CULTIVATED WITH CARROTS

Bardziej szczegółowo

Przesiewy zbożami ozimymi i jarymi rzepaku opryskanego herbicydami zawierającymi chlomazon

Przesiewy zbożami ozimymi i jarymi rzepaku opryskanego herbicydami zawierającymi chlomazon Tom XXI Rośliny Oleiste 2000 Marian ranek, Józef Rola Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa we Wrocławiu, Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów Przesiewy zbożami ozimymi i jarymi rzepaku opryskanego

Bardziej szczegółowo

Nano-Gro w badaniach rolniczych na kukurydzy (badania rejestracyjne, IUNG Puławy, 2010)

Nano-Gro w badaniach rolniczych na kukurydzy (badania rejestracyjne, IUNG Puławy, 2010) Nano-Gro w badaniach rolniczych na kukurydzy (badania rejestracyjne, IUNG Puławy, 2010) Celem badań było określenie wpływu stymulatora wzrostu Nano-Gro dynamikę wschodów, plonowanie oraz zdrowotność kukurydzy.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RÓŻNYCH WARIANTÓW UPRAWY KONSERWUJĄCEJ NA WARTOŚĆ TECHNOLOGICZNĄ KORZENI BURAKA CUKROWEGO

WPŁYW RÓŻNYCH WARIANTÓW UPRAWY KONSERWUJĄCEJ NA WARTOŚĆ TECHNOLOGICZNĄ KORZENI BURAKA CUKROWEGO Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1/2008 Jacek Rajewski Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Lesław Zimny, Piotr Kuc Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu WPŁYW RÓŻNYCH

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Danuta Buraczyńska

ANNALES. Danuta Buraczyńska ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 2 MARIAE LUBLIN * CURIE S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 2004 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Podlaska ul. B. Prusa 14, 0810 Siedlce, Poland Danuta Buraczyńska

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWADNIANIA I NAWOśENIA MINERALNEGO

WPŁYW NAWADNIANIA I NAWOśENIA MINERALNEGO InŜynieria Rolnicza 3/63 Zdzisław Koszański, Ewa Rumasz Rudnicka., S. Karczmarczyk, P. Rychter * Zakład Produkcji Roślinnej i Nawadniania Akademia Rolnicza w Szczecinie *Zakład Biochemii WyŜsza Szkoła

Bardziej szczegółowo

Poplon: jaką roślinę poplonową wybrać?

Poplon: jaką roślinę poplonową wybrać? .pl https://www..pl Poplon: jaką roślinę poplonową wybrać? Autor: Karol Bogacz Data: 4 czerwca 2017 Siew poplonów jest już w Polsce standardem. Przyczyniły się do tego wprowadzone kilka lat temu przepisy,

Bardziej szczegółowo

Mirosław Nowakowski Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych IHAR-PIB Oddział w Bydgoszczy

Mirosław Nowakowski Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych IHAR-PIB Oddział w Bydgoszczy Występowanie, powodowane straty i możliwości zwalczania rizoktoniozy na tle innych chorób wywołujących zgnilizny korzeni i zgorzel siewek buraka cukrowego w Polsce Mirosław Nowakowski Zakład Technologii

Bardziej szczegółowo

Znaczenie nawozów zielonych z międzyplonów wsiewek i słomy w uprawie buraka cukrowego Część III. Zawartość makroskładników w roślinach

Znaczenie nawozów zielonych z międzyplonów wsiewek i słomy w uprawie buraka cukrowego Część III. Zawartość makroskładników w roślinach NR 246 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2007 DANUTA BURACZYŃSKA Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Podlaska w Siedlcach Znaczenie nawozów zielonych z międzyplonów wsiewek i słomy

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXIV (3) SECTIO E 2009 Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wpływ nawożenia wsiewkami międzyplonowymi i słomą na plonowanie i skład chemiczny bulw ziemniaka odmiany Ania

Wpływ nawożenia wsiewkami międzyplonowymi i słomą na plonowanie i skład chemiczny bulw ziemniaka odmiany Ania NR 232 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 ANNA PŁAZA FELIKS CEGLAREK Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Podlaska w Siedlcach Wpływ nawożenia wsiewkami międzyplonowymi i słomą

Bardziej szczegółowo

Znaczenie nawozów zielonych z międzyplonów wsiewek i słomy w uprawie buraka cukrowego Część I. Zachwaszczenie plantacji buraka cukrowego

Znaczenie nawozów zielonych z międzyplonów wsiewek i słomy w uprawie buraka cukrowego Część I. Zachwaszczenie plantacji buraka cukrowego NR 234 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 DANUTA BURACZYŃSKA FELIKS CEGLAREK Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Podlaska w Siedlcach Znaczenie nawozów zielonych z międzyplonów

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SYSTEMU UPRAWY NA STAN ZDROWOTNOŚCI I PLONOWANIE BURAKÓW PASTEWNYCH

WPŁYW SYSTEMU UPRAWY NA STAN ZDROWOTNOŚCI I PLONOWANIE BURAKÓW PASTEWNYCH Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 49 (3) 2009 WPŁYW SYSTEMU UPRAWY NA STAN ZDROWOTNOŚCI I PLONOWANIE BURAKÓW PASTEWNYCH LESZEK MAJCHRZAK¹, MAGDALENA JAKUBOWSKA² 1 Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Burak. Dobry plon zasługą nasion

Burak. Dobry plon zasługą nasion Burak Dobry plon zasługą nasion Katalog odmian 2009 Dlaczego hodowla i rejestracja nowych odmian buraka cukrowego mają tak duże znaczenie? Postęp w technologii i agrotechnice roślin uprawnych to najważniejszy

Bardziej szczegółowo

PRZYDATNOŚĆ WYBRANYCH GATUNKÓW ROŚLIN JAKO ŻYWYCH ŚCIÓŁEK W UPRAWIE PORA ORAZ OCENA ICH WARTOŚCI NAWOZOWEJ. Wstęp

PRZYDATNOŚĆ WYBRANYCH GATUNKÓW ROŚLIN JAKO ŻYWYCH ŚCIÓŁEK W UPRAWIE PORA ORAZ OCENA ICH WARTOŚCI NAWOZOWEJ. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLVI (2004) SYLWIA WINIARSKA, EUGENIUSZ KOŁOTA PRZYDATNOŚĆ WYBRANYCH GATUNKÓW ROŚLIN JAKO ŻYWYCH ŚCIÓŁEK W UPRAWIE PORA ORAZ OCENA ICH WARTOŚCI NAWOZOWEJ Z Katedry

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POPULACJI WCIORNASTKA TYTONIOWCA THRIPS TABACI LIND. WYSTĘPUJĄCEGO NA PORZE UPRAWIANYM WSPÓŁRZĘDNIE Z SZAŁWIĄ

DYNAMIKA POPULACJI WCIORNASTKA TYTONIOWCA THRIPS TABACI LIND. WYSTĘPUJĄCEGO NA PORZE UPRAWIANYM WSPÓŁRZĘDNIE Z SZAŁWIĄ DYNAMIKA POPULACJI WCIORNASTKA TYTONIOWCA THRIPS TABACI LIND. WYSTĘPUJĄCEGO NA PORZE UPRAWIANYM WSPÓŁRZĘDNIE Z SZAŁWIĄ POPULATION DYNAMICS OF THRIPS TABACI LIND. OCCURRING ON LEEK INTERCROPPING WITH SAGE

Bardziej szczegółowo

Uprawa buraków cukrowych jako surowca do produkcji cukru, melasu i wysłodków zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju

Uprawa buraków cukrowych jako surowca do produkcji cukru, melasu i wysłodków zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju Uprawa buraków cukrowych jako surowca do produkcji cukru, melasu i wysłodków zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju STC 26.06.2015 Toruń dr. Henryk Ławiński Sustainability = Nachhaltigkeit =? Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych GRYKA 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych GRYKA 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych GRYKA 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 63-022 Słupia Wielka tel.: 61 285

Bardziej szczegółowo

Rizomania diagnostyka i szkodliwość choroby

Rizomania diagnostyka i szkodliwość choroby NR 234 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 DANUTA MAĆKOWIAK ADAM SITARSKI Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego w Kutnie, SHR Straszków Rizomania diagnostyka i szkodliwość choroby Rhizomania

Bardziej szczegółowo

BIOMASA MIĘDZYPLONÓW ŚCIERNISKOWYCH I ICH WPŁYW NA PLONOWANIE ŻYTA JAREGO W MONOKULTUROWEJ UPRAWIE

BIOMASA MIĘDZYPLONÓW ŚCIERNISKOWYCH I ICH WPŁYW NA PLONOWANIE ŻYTA JAREGO W MONOKULTUROWEJ UPRAWIE Fragm. Agron. 29(2) 2012, 27 32 BIOMASA MIĘDZYPLONÓW ŚCIERNISKOWYCH I ICH WPŁYW NA PLONOWANIE ŻYTA JAREGO W MONOKULTUROWEJ UPRAWIE Dorota Dopka, Małgorzata Korsak-Adamowicz, Józef Starczewski Katedra Ogólnej

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Wymagania klimatyczno-glebowe

Jęczmień jary. Wymagania klimatyczno-glebowe Jęczmień jary W Polsce uprawia się ponad 1 mln 200 tys. ha jęczmienia, a powierzchnia uprawy nieznacznie, ale stale wzrasta. Ponad 1 mln ha zajmuje uprawa formy jarej. Wynika to ze stosunkowo niskiej mrozoodporności

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY NORMĄ WYSIEWU NASION A PLONEM ZIELA KARCZOCHA (CYNARA SCOLYMUS L.) * Wstęp. Materiał i metody

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY NORMĄ WYSIEWU NASION A PLONEM ZIELA KARCZOCHA (CYNARA SCOLYMUS L.) * Wstęp. Materiał i metody Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (27) ANDRZEJ SAŁATA, HALINA BUCZKOWSKA ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY NORMĄ WYSIEWU NASION A PLONEM ZIELA KARCZOCHA (CYNARA SCOLYMUS L.) * Z Katedry Warzywnictwa i Roślin

Bardziej szczegółowo

Bogdan Kulig, Wiesław Szafrański, Tadeusz Zając

Bogdan Kulig, Wiesław Szafrański, Tadeusz Zając Acta Agrophysica, 2004, 3(2), 307-315 PLONOWANIE MIĘDZYPLONU W STANOWISKU PO BOBIKU ORAZ ZAWARTOŚĆ WĘGLA ORGANICZNEGO W GLEBIE W ZALEśNOŚCI OD PRZEBIEGU POGODY Bogdan Kulig, Wiesław Szafrański, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLONOWANIE I WARTOŚĆ BIOLOGICZNĄ BURAKA ĆWIKŁOWEGO, UPRAWIANEGO NA ZBIÓR PĘCZKOWY. Wstęp

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLONOWANIE I WARTOŚĆ BIOLOGICZNĄ BURAKA ĆWIKŁOWEGO, UPRAWIANEGO NA ZBIÓR PĘCZKOWY. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) JAN KRĘŻEL, EUGENIUSZ KOŁOTA WPŁYW NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLONOWANIE I WARTOŚĆ BIOLOGICZNĄ BURAKA ĆWIKŁOWEGO, UPRAWIANEGO NA ZBIÓR PĘCZKOWY Z Katedry

Bardziej szczegółowo

Struktura plonu wybranych linii wsobnych żyta ozimego

Struktura plonu wybranych linii wsobnych żyta ozimego NR 218/219 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001 MAŁGORZATA GRUDKOWSKA LUCJAN MADEJ Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików Struktura plonu wybranych linii wsobnych żyta ozimego

Bardziej szczegółowo

Określenie przydatności odmian do uprawy w zasiewach mieszanych pszenicy ozimej

Określenie przydatności odmian do uprawy w zasiewach mieszanych pszenicy ozimej NR 264 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2012 JADWIGA NADZIAK 1 ANNA TRATWAL 2 1 Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR, Oddział Bąków 2 Instytut Ochrony Roślin PIB, Poznań Określenie

Bardziej szczegółowo

Reakcja rzepaku ozimego na nawożenie wzrastającymi dawkami fosforanu dwusodowego i chlorku sodu na dwóch poziomach nawożenia potasem

Reakcja rzepaku ozimego na nawożenie wzrastającymi dawkami fosforanu dwusodowego i chlorku sodu na dwóch poziomach nawożenia potasem Tom XXI Rośliny Oleiste 2000 Tadeusz Wałkowski, Agnieszka Ladek Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Zakład Roślin Oleistych w Poznaniu Reakcja rzepaku ozimego na nawożenie wzrastającymi dawkami fosforanu

Bardziej szczegółowo

Wpływ nawożenia potasem na plon i jakość technologiczną buraka cukrowego Część III. Pobranie potasu

Wpływ nawożenia potasem na plon i jakość technologiczną buraka cukrowego Część III. Pobranie potasu NR 222 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 ARKADIUSZ WOJCIECHOWSKI WITOLD SZCZEPANIAK WITOLD GRZEBISZ Katedra Chemii Rolnej, Akademia Rolnicza w Poznaniu Wpływ nawożenia potasem na plon

Bardziej szczegółowo