SubDNA. Zestaw do elektroforezy horyzontalnej w żelu agarozowym z chłodzeniem* Instrukcja Obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SubDNA. Zestaw do elektroforezy horyzontalnej w żelu agarozowym z chłodzeniem* Instrukcja Obsługi"

Transkrypt

1 * SubDNA Zestaw do elektroforezy horyzontalnej w żelu agarozowym z chłodzeniem* Instrukcja Obsługi Numer katalogowy: Numer katalogowy: * Aby uzys k ać pomoc techniczną (+48)

2 Spis treści 1. Informacje ogólne Wprowadzenie Skład Zestawu SubDNA Specyfikacja techniczna Zasady bezpiecznego użytkowania 4 2. Użytkowanie Zestawu SubDNA Przygotowanie aparatu do pracy oraz przeprowadzenie elektroforezy 5 3. Konserwacja aparatu 8 4. Odczynniki i przygotowanie roztworów 9 5. Diagnozowanie i usuwanie problemów Akcesoria i wyposażenie dodatkowe Warunki gwarancji Formularz naprawy gwarancyjnej Wsparcie techniczne 13

3 1. Informacje ogólne 1.1 Wprowadzenie Serdecznie dziękujemy za zakup Zestawu SubDNA do horyzontalnej elektroforezy kwasów nukleinowych w żelach agarozowych. Duża pojemność zbiorników z buforem elektrodowym pozwala na przeprowadzenie rozdziałów elektroforetycznych bez ryzyka denaturacji DNA przez zakwaszony lub zalkalizowany bufor. Wersja aparatu z wymiennikiem ciepła pozwala przeprowadzać rozdziały w kontrolowanej temperaturze. Oferujemy dwa rodzaje stolików do aparatu: o wymiarach 16 cm x 16 cm (5 grzebieni) lub 13 cm x 16 cm (3 grzebienie). W aparacie można jednocześnie wykonać analizę maksymalnie 64 prób. 1.2 Skład Zestawu SubDNA Aby optymalnie korzystać z Zestawu SubDNA, prosimy o zapoznanie się z elementami Zestawu SubDNA przed pierwszym zastosowaniem. 1. Komora elektroforetyczna z elektrodami 1 szt. 2. Stolik do wylewania żeli 1 szt. 3. Grzebień 1,5 mm/18 studzienek 2 szt. 4. Pokrywa komory z kablami zasilającymi 1 szt. 5. Uchwyty do mocowania grzebienia 2 szt. 6. Wymiennik ciepła* 1 szt. 7. Węże połączeniowe do wymiennika ciepła* 2 szt. 8. Instrukcja obsługi 1 szt. * w aparacie z chłodzeniem Rysunek 1. Skład Zestawu SubDNA. 3

4 1.3 Specyfikacja techniczna Korpus komory elektroforetycznej Pokrywa komory Stolik do wylewania żelu Kable zasilające Elektrody Wymiennik ciepła* Węże połączeniowe do wymiennika ciepła* Wymiary aparatu (d x sz x w) Maksymalne napięcie Waga PERSPEX PMMA PERSPEX PMMA PERSPEX PMMA plecionka miedzianka, izolacja silikonowa platyna szkło ceramiczne silikon 300 x 220 x 70 (mm) 300 V 1,0 kg * w aparacie z chłodzeniem 1.4 Zasady bezpiecznego użytkowania Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz zasadami bezpiecznego użytkowania aparatu. 1. Aparat SubDNA jest obsługiwany przez zewnętrzny zasilacz i może być potencjalnym źródłem śmiertelnego napięcia. 2. Zasilacz aparatu (nie wchodzący w skład Zestawu SubDNA), powinien zostać podłączony do uziemienia. 3. Zasilanie aparatu jest podłączone przez pokrywę z kablami zasilającymi. Przed każdym zdjęciem pokrywy aparatu należy pamiętać o wyłączeniu zasilania zasilacza elektroforetycznego. Nie podłączać aparatu bez pokrywy. 4. Aparat SubDNA powinien być obsługiwany wyłącznie przez przeszkolony personel. 5. Aparat SubDNA należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. 6. Należy używać wyłącznie dedykowanych akcesoriów. Stosowanie elementów z innych, niekompatybilnych aparatów może spowodować jego uszkodzenie i utratę ochrony gwarancyjnej. 7. Aparat SubDNA jest wykonany z tworzywa PERSPEX PMMA, który może ulec uszkodzeniu pod wpływem działania rozpuszczalników organicznych. Do mycia aparatu należy stosować wyłącznie łagodne detergenty i wodę dejonizowaną. Urządzenie jest zgodne z ustawowymi wytycznymi bezpieczeństwa Unii Europejskiej: 73/23/EEC Dyrektywa Niskonapięciowa 4

5 2. Użytkowanie Zestawu SubDNA Elektroforeza DNA w żelu agarozowym lub poliakrylamidowym jest standardową metodą pozwalającą rozdzielić, zidentyfikować lub oczyścić fragmenty DNA. Do zalet metody należy zaliczyć jej prostotę a także możliwość bezpośredniej lokalizacji fragmentów DNA w żelu przy pomocy barwnika interkalującego - bromku etydyny. Żele poliakrylamidowe stosuje się zazwyczaj do rozdziału małych fragmentów (5-500 par zasad) a ich zdolność rozdzielcza jest bardzo wysoka i pozwala rozdzielić fragmenty różniące się między sobą o 1 parę zasad (np. w trakcie elektroforezy sekwencjonującej). Rozdział w żelach poliakrylamidowych przeprowadza się w układzie pionowej elektroforezy płytowej. Przystosowane do tego rodzaju pracy są aparaty typu STANDARD 2 ( ) i MINIPOL 2 ( ). Żele agarozowe o różnym stężeniu stosuje się do rozdziału fragmentów DNA od 200 pz do pz (50 kb). Większe fragmenty DNA (do ) mogą być rozdzielane w żelu agarozowym metodą elektroforezy pulsacyjnej. I. Czynniki wpływające na tempo migracji DNA w żelu agarozowym 1. Masa cząsteczkowa kwasu nukleinowego Większe cząsteczki DNA migrują wolniej niż cząsteczki małe ze względu na większe opory ruchu oraz większe trudności w penetrowaniu porów żelu będącego rodzajem sita molekularnego. Tempo migracji jest odwrotnie proporcjonalne do logarytmu dziesiętnego ilości par zasad. 2. Stężenie agarozy Zwiększając stężenie agarozy zwalnia się tempo migracji DNA w żelu. Na podstawie prac doświadczalnych ustalono optymalne stężenie agarozy do rozdziałów fragmentów DNA o określonej wielkości. Dane te przedstawiono w Tabeli I. Tabela I. Optymalne stężenie agarozy w zależności od wielkości rozdzielanego DNA Wielkość cząsteczki DNA (kb) Stężenie agarozy (% w/v) , ,6 0,8-10 0,7 0,5-7 0,9 0,4-6 1,2 0,2-3 1,5 0,1-2 2,0 3. Napięcie prądu podczas elektroforezy Przy niskich napięciach tempo migracji liniowych cząsteczek kwasów nukleinowych jest wprost proporcjonalne do napięcia. Zależność ta nie obowiązuje dla dużych cząsteczek DNA rozdzielanych przy zastosowaniu wysokich napięć, dlatego też w czasie rozdziału cząsteczek większych niż 2000 pz (2 kb) nie należy stosować napięcia większego niż 5 V/cm. 4. Temperatura rozdziału Temperatura, w jakiej dokonuje się rozdziału w zakresie od 4 C do temperatury pokojowej nie wpływa w istotnym stopniu na elektroforetyczne właściwości DNA. Jednakże przeprowadzanie rozdziału w temperaturze wyższej od pokojowej wpływa na bierną dyfuzję kwasów nukleinowych w żelu, a tym samym na ostrość uzyskiwanych prążków DNA. Obniżenie temperatury podczas rozdziału gwarantuje dobrą jakość rozdziału i otrzymanie ostrych prążków. W celu przeprowadzenia elektroforezy w obniżonej temperaturze należy zastosować aparat z wymiennikiem ciepła. 5

6 5. Bromek etydyny Obecność bromku etydyny lub innych barwników interkalującyh w buforze elektrodowym (lub w żelu) zmniejsza prędkość przemieszczania się cząsteczek kwasów nukleinowych o około 15%. 6. Siła jonowa i skład buforu W buforze o niskiej sile jonowej DNA przemieszcza się bardzo wolno. Z kolei stosowanie buforu o dużej sile jonowej sprzyja wydzielaniu dużej ilość ciepła, które może spowodować roztopienie agarozy i denaturację DNA. Najpowszechniej stosowany jest bufor TAE. Wykaz stosowanych buforów oraz sposób ich przygotowania jest zawarty w Rozdziale 4 (Odczynniki i przygotowanie roztworów) Przygotowanie aparatu i przeprowadzenie elektroforezy I. Przygotowanie żelu agarozowego 1. Złożyć poza aparatem stolik do wylewania żelu agarozowego. Dokręcić śruby tak aby czarne uszczelki unieruchomiły wkład. Włożyć grzebienie w wycięcia wkładu tak aby zęby grzebienia nie dotykały dna. 2. Przygotować odpowiednią ilość buforu elektrodowego (1 TAE lub 0,5 TBE) wystarczającą do wypełnienia komory aparatu i rozpuszczenia agarozy. Do kolbki odważyć odpowiednią do stężenia i objętości żelu ilość agarozy i uzupełnić buforem. UWAGA! Objętość mieszaniny nie powinna przekraczać ½ objętości kolbki. 3. Mieszaninę podgrzewać w kuchence mikrofalowej do momentu całkowitego rozpuszczenia agarozy. Podczas ogrzewania co kilkadziesiąt sekund wyjąć kolbę i wymieszać delikatnie zawartość. Kontrolować rozpuszczanie agarozy sprawdzając czy nie pozostają opalizujące grudki. 4. Po rozpuszczeniu agarozy mieszaninę schłodzić do około 60 C i dodać bromek etydyny tak aby stężenie końcowe wynosiło 0,5 ug/ml. UWAGA! Bromek etydyny jest silnym mutagenem. Podczas pracy należy zachować szczególną ostrożność zawsze używając środków ochrony osobistej. Wszelkie pozostałości żeli lub roztworów zawierających bromek etydyny powinny być poddawane utylizacji. 5. Schłodzoną agarozę wlać do stolika z grzebieniami tak aby grubość żelu wynosiło 3-5 mm. 6. Pozostawić żel do stężenia w temperaturze pokojowej lub w lodówce a następnie przenieść wkład z żelem do aparatu. 7. Zalać żel przygotowanym buforem elektrodowym oraz wyciągnąć grzebień. Sprawdzić czy studzienki nie zawierają pozostałości żelu agarozowego, który mógłby utrudnić nałożenie próbki. 8. Zalać żel przygotowanym buforem elektrodowym oraz wyjąć delikatnie grzebień. Sprawdzić czy studzienki nie zawierają pozostałości żelu agarozowego, który mógłby utrudnić nałożenie próbki. Wyjmowanie grzebienia po zalaniu żelu buforem zapobiega zapadaniu się studzienek. 6

7 II. Przeprowadzenie elektroforezy 1. Wlać do aparatu bufor elektrodowy w takiej ilości aby przykrył żel warstwą 2-3 mm cieczy. 2. Próbkę DNA wymieszaną z buforem obciążającym w stosunku 5:1 nałożyć delikatnie na żel. Szybkie naciśnięcie tłoka pipety może spowodować wypłynięcie próbki do buforu elektrodowego. 3. Po nałożeniu próbek zamknąć pokrywę aparatu uważając na prawidłowe położenie elektrod. Ułatwia to ujednolicony system oznaczania elektrod kolorami - elektroda "+" oznaczona jest kolorem czerwonym, elektroda "-" kolorem niebieskim lub czarnym. Oznaczenia dotyczą także zasilaczy elektroforetycznych oferowanych przez firmę Kucharczyk TE). UWAGA! Kwasy nukleinowe posiadają wypadkowy ładunek ujemny i przemieszczają się w kierunku elektrody dodatniej (czerwonej). 4. Jeżeli elektroforeza będzie prowadzona w aparacie SubDNA z chłodzeniem podłączyć węże i uruchomić pompę z cyrkulacją cieczy. 5. Połączyć aparat z zasilaczem i rozpocząć elektroforezę. Najczęściej elektroforezę przeprowadza się przy napięciu 120 V. 6. Gdy barwnik obciążający przemieści się na wymaganą odległość, wyłączyć aparat. ew. pompę i skontrolować rozdział DNA na transluminatorze bezpośrednio po zakończeniu. Pozostawienie żelu w aparacie na dłuższy czas może spowodować rozdyfundowanie DNA i uzyskanie gorszego obrazu rozdziału kwasów nukleinowych. 7. Jeżeli żel agarozowy nie zawierał bromku etydyny, konieczne jest wybarwienie DNA poprzez inkubację żelu w roztworze zawierającym bromek etydyny. Do barwienia żelu służą dedykowane pojemniki szklane (nr kat i ). 7

8 3. Konserwacja aparatu Korpus aparatu, stolik do wylewania żelu oraz pokrywa są wykonane z materiału PERSPEX PMMA. Materiał typu PERSPEX PMMA jest podatny na uszkodzenia pod wpływem stężonych rozpuszczalników organicznych, w szczególności alkoholi. Do mycia aparatu należy używać łagodnych detergentów i wody dejonizowanej. Pozostałości żelu agarozowego lub buforu zawierającego bromek etydyny powinny być poddane utylizacji. 8

9 4. Odczynniki i przygotowanie roztworów UWAGA!!! Wszystkie roztwory powinny być przygotowane z użyciem wysokiej czystości wody - destylowanej lub dejonizowanej a następnie przefiltrowane. 1. Bufory elektroforetyczne Nazwa buforu Stężenie robocze Stężenie roztworu wyjściowego (składniki na 1 litr) Tris - octan (TAE) 1 0,04 M Tris - octan, 0,001 M EDTA g Tris base 57,1 ml lodowaty kwas octowy 100 ml 0,5 M EDTA ph 8,0 Tris - fosforan (TPE) 1 0,09 M Tris - fosforan, 0,002 M EDTA g Tris base 15,5 ml 85% kwasu fosforowego Tris - boran (TBE) 0.5 0,045 M Tris - boran, 0,001 M EDTA 5 54 g Tris base 27,5 g kwas borny 20 ml 0,5M EDTA ph 8,0 Alkaliczny 1 50 mm NaOH 1 mm EDTA 10 5 ml 10 N NaOH 2 ml 0,5 M EDTA ph 8,0 2. Bufor obciążający 6x stężony 0,25% błekit bromofenolowy 0,25% xylene cyanol FF 40% (w/v) sacharoza w wodzie Bufor przechowywać w temperaturze +4 C. 9

10 5. Diagnozowanie i usuwanie problemów Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 1. Brak migracji prążków w żelu a. Nieodpowiedni bufor elektrodowy a. Sprawdź skład i rozcieńczenie buforu 2. Dyfuzja próbek do buforu b. Zbyt niskie nastawy zasilacza elektroforetyczne -go a. Niewłaściwe obciążenie próbki b. Ustaw napięcie na 100 V a. Upewnij się, że próbka jest obciążana 6x stężonym buforem w stosunku 5:1 (5 ul próbki i 1 ul buforu obciążającego) 3. Grzanie się buforu a. Za wysokie napięcie a. Sprawdź ustawienia zasilacza. b. Zbyt wysokie stężenie buforu elektrodowego b. Rozcieńcz bufor elektrodowy o połowę 4. Brak prążków kwasu nukleinowego a. Brak lub zbyt niskie stężenie barwnika interkalującego a. Dobarwij żel kąpielą w roztworze z bromkiem etydyny b. Zbyt długa migracja próbek i ich ucieczka do buforu b. Kontroluj czas trwania rozdziału. Wyłącz zasilacz gdy niebieski barwnik będzie blisko końca żelu. 10

11 6. Akcesoria i wyposażenie dodatkowe Numer katalogowy Opis produktu MC MC MC Grzebień SubDNA grubość: 1,0 mm/18 studzienek - kompatybilny z pipetą 8 kanałową Grzebień SubDNA grubość: 1,5 mm/18 studzienek - kompatybilny z pipetą 8 kanałową Grzebień SubDNA grubość: 2,0 mm/18 studzienek - kompatybilny z pipetą 8 kanałową Grzebień SubDNA grubość: 1,0 mm/10 studzienek Grzebień SubDNA grubość: 1,5 mm/10 studzienek Grzebień SubDNA grubość: 2,0 mm/10 studzienek Grzebień SubDNA grubość: 1,0 mm/20 studzienek Grzebień SubDNA grubość: 1,5 mm/20 studzienek Grzebień SubDNA grubość: 2,0 mm/20 studzienek Grzebień SubDNA grubość: 1,0 mm/30 studzienek Grzebień SubDNA grubość: 1,5 mm/30 studzienek Grzebień SubDNA grubość: 2,0 mm/30 studzienek Uchwyt do grzebienia SubDNA 130-N165 Saneczki na żel SubDNA o wymiarach 13 x 16 cm 130-N166 Saneczki na żel SubDNA o wymiarach 16 x 16 cm 130-N167 Stolik do wylewania żeli (z uszczelkami i pokrętłami dociskowymi) Pojemnik z pokrywą, szklany, przezroczysty (20 x 16 x 4 cm) Pojemnik z pokrywą, szklany, przezroczysty (16 x 12 x 4 cm) Transluminator TFM-20V (25 W), 302 nm, rozmiar pola 20 x 20 cm, możliwość zmienności intensywności świecenia: wysoka, średnia, niska Transluminator TFM-26V (25 W), 302 nm, rozmiar pola 21 x 26 cm, możliwość zmienności intensywności świecenia: wysoka, średnia, niska Transluminator TFM-30V (25 W), 302 nm, rozmiar pola 25 x 30 cm, możliwość zmienności intensywności świecenia: wysoka, średnia, niska Transluminator TFM-40V (25 W), 302 nm, rozmiar pola 20 x 40 cm, możliwość zmienności intensywności świecenia: wysoka, średnia, niska Transluminator TFML-20V (25 W), 302/365 nm, rozmiar pola 20 x 20 cm Transluminator TFML-26V (25 W), 302/365 nm, rozmiar pola 21 x 26 cm Transluminator TFML-30V (25 W), 302/365 nm, rozmiar pola 25 x 30 cm Transluminator TFML-40V (25 W), 302/365 nm, rozmiar pola 20 x 40 cm Transluminator TFL-40V (25 W), 365 nm, rozmiar pola 20 x 40 cm, możliwość zmienności intensywności świecenia: wysoka, średnia, niska Transluminator TFS-20V (25 W), 254 nm, rozmiar pola 20 x 20 cm, możliwość zmienności intensywności świecenia: wysoka, średnia, niska Transluminator M-15V (8 W), 302 nm, rozmiar pola 15 x 15 cm, możliwość zmienności intensywności świecenia: wysoka, średnia, niska 11

12 Transiluminator M-20V (8 W), 302 nm, rozmiar pola 20 x 20 cm, możliwość zmienności intensywności świecenia: wysoka, średnia, niska Transiluminator M-26V (8 W), 302nm, rozmiar pola 21 x 26 cm, możliwość zmienności intensywności świecenia: wysoka, średnia, niska Transiluminator LM-20E (8 W), 365/302 nm, rozmiar pola 20 x 20 cm Transiluminator LM-26E (8 W), 365/302 nm, rozmiar pola 21 x 26 cm Transiluminator LMS-20E (8 W), 365/302/25 nm, rozmiar pola 20 x 20 cm Transiluminator LMS-26E (8 W), 365/302/254 nm, rozmiar pola 21 x 26 cm 12

13 7. Warunki gwarancji Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne sp. z o.o. gwarantuje, że dostarczony Państwu sprzęt został przetestowany i spełnia wszystkie warunki specyfikacji. Niniejsza gwarancja jest ważna przez 24 miesiące tylko wtedy, gdy produkt i jego funkcje zostały wykorzystane zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem aparatu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania aparatu. Gwarancji nie podlega sprzęt, który nosi znamiona naprawy przez osoby inne niż wskazane przez firmę Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne. Odpowiedzialność producenta jest ograniczona do naprawy lub wymiany urządzenia, lub zwrotu kosztów zakupu. Firma Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji urządzenia bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenie powinno być obsługiwane wyłącznie przez osoby przeszkolone. 7.1 Formularz naprawy gwarancyjnej W przypadku wystąpienia awarii, uprzejmie prosimy o wypełnienie Formularza naprawy gwarancyjnej dostępnego na kolejnej stronie i skontaktowanie się z firmą Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne. Prosimy o zachowanie oryginalnych opakowań aparatu do czasu zakończenia okresu gwarancyjnego. 8. Wsparcie techniczne Jeżeli macie Państwo jakieś pytania dotyczące obsługi urządzenia lub dostępności akcesoriów i sprzętu uzupełniającego prosimy o kontakt z naszą Firmą. Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne sp. z o.o. ul. Pawińskiego 5a/ blok D Warszawa Tel Fax

14 ZGŁOSZENIE SERWISOWE Nazwa Instytucji Adres Instytucji Osoba zgłaszająca Dane kontaktowe (tel., ) Nazwa DANE URZĄDZENIA Model/nr katalogowy Numer seryjny Opis problemu/uszkodzenia Oświadczenie Niniejszym potwierdzam, że przesłane do serwisu urządzenie nie zawiera substancji chemicznych ani czynników infekcyjnych szkodliwych dla zdrowia człowieka. Data Podpis osoby zgłaszającej 14

15

KOMETA DNA. Zestaw do elektroforezy horyzontalnej typu Commet assay (na 10 lub 20 preparatów) Instrukcja Obsługi

KOMETA DNA. Zestaw do elektroforezy horyzontalnej typu Commet assay (na 10 lub 20 preparatów) Instrukcja Obsługi KOMETA DNA Zestaw do elektroforezy horyzontalnej typu Commet assay (na 10 lub 20 preparatów) Instrukcja Obsługi Numer katalogowy: 134-190 (10 preparatów) 134-196 (20 preparatów) Aby uzys k ać pomoc techniczną

Bardziej szczegółowo

ELEKTROFOREZA. Wykonanie ćwiczenia 8. ELEKTROFOREZA BARWNIKÓW W ŻELU AGAROZOWYM

ELEKTROFOREZA. Wykonanie ćwiczenia 8. ELEKTROFOREZA BARWNIKÓW W ŻELU AGAROZOWYM Wykonanie ćwiczenia 8. ELEKTROFOREZA BARWNIKÓW W ŻELU AGAROZOWYM Zadania: 1. Wykonać elektroforezę poziomą wybranych barwników w żelu agarozowym przy trzech różnych wartościach ph roztworów buforowych.

Bardziej szczegółowo

Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA

Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA Zakład Biologii Molekularnej Wydział Farmaceutyczny, WUM ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa IZOLACJA DNA Z HODOWLI KOMÓRKOWEJ.

Bardziej szczegółowo

Multipol Standard. Aparat do jednoczesnego wylewania do 6 żeli poliakrylamidowych. Instrukcja Obsługi. Numer katalogowy:

Multipol Standard. Aparat do jednoczesnego wylewania do 6 żeli poliakrylamidowych. Instrukcja Obsługi. Numer katalogowy: Multipol Standard Aparat do jednoczesnego wylewania do 6 żeli poliakrylamidowych Instrukcja Obsługi Numer katalogowy: 101-150 Aby uzys k ać pomoc techniczną : T 22 668 71 47 Spis treści 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

MINIPOL 2. Zestaw do minielektroforezy płytowej w jednym lub dwóch żelach poliakrylamidowych. Instrukcja Obsługi. Numer katalogowy:

MINIPOL 2. Zestaw do minielektroforezy płytowej w jednym lub dwóch żelach poliakrylamidowych. Instrukcja Obsługi. Numer katalogowy: MINIPOL 2 Zestaw do minielektroforezy płytowej w jednym lub dwóch żelach poliakrylamidowych Instrukcja Obsługi Numer katalogowy: 103-100 Aby uzys k ać pomoc techniczną : T 22 668 71 47 Spis treści 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 3 DGGE- ELEKTROFOREZA W ŻELU Z GRADIENTEM CZYNNIKA DENATURUJĄCEGO

ĆWICZENIE 3 DGGE- ELEKTROFOREZA W ŻELU Z GRADIENTEM CZYNNIKA DENATURUJĄCEGO ĆWICZENIE 3 DGGE- ELEKTROFOREZA W ŻELU Z GRADIENTEM CZYNNIKA DENATURUJĄCEGO CZĘŚĆ TEORETYCZNA Metody badań i cechy w oparciu o które przeprowadzana jest klasyfikacja i identyfikacja mikroorganizmówh Struktura

Bardziej szczegółowo

Elektroforeza kwasów nukleinowych

Elektroforeza kwasów nukleinowych Elektroforeza kwasów nukleinowych Elektroforeza jest podstawową techniką wizualizacji kwasów nukleinowych pozwala bezpośrednio identyfikować cząsteczki DNA i jest stosunkowo czuła (po odpowiednim wybarwieniu

Bardziej szczegółowo

Metody badania ekspresji genów

Metody badania ekspresji genów Metody badania ekspresji genów dr Katarzyna Knapczyk-Stwora Warunki wstępne: Proszę zapoznać się z tematem Metody badania ekspresji genów zamieszczonym w skrypcie pod reakcją A. Lityńskiej i M. Lewandowskiego

Bardziej szczegółowo

Elektroforeza kwasów nukleinowych

Elektroforeza kwasów nukleinowych Elektroforeza kwasów nukleinowych Elektroforeza jest podstawową techniką wizualizacji kwasów nukleinowych pozwala bezpośrednio identyfikować cząsteczki DNA ze stosunkowo wysoką czułością (po odpowiednim

Bardziej szczegółowo

Gel-Out. 50 izolacji, 250 izolacji. Nr kat , Zestaw do izolacji DNA z żelu agarozowego. wersja 0617

Gel-Out. 50 izolacji, 250 izolacji. Nr kat , Zestaw do izolacji DNA z żelu agarozowego. wersja 0617 Gel-Out Zestaw do izolacji DNA z żelu agarozowego. wersja 0617 50 izolacji, 250 izolacji Nr kat. 023-50, 023-250 Pojemność kolumny do izolacji DNA - do 20 µg DNA, minimalna pojemność - 2 µg DNA (przy zawartości

Bardziej szczegółowo

Zestaw dydaktyczny. genotypowanie szczepów 5taphy/ococcus aureus metodą PCR-RFLP

Zestaw dydaktyczny. genotypowanie szczepów 5taphy/ococcus aureus metodą PCR-RFLP 2014-07-17 Zestaw dydaktyczny EasyGenotyping PCR-RFLP - S. aureus genotypowanie szczepów 5taphy/ococcus aureus metodą PCR-RFLP Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie typowania genetycznego dostarczonych

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU ELEKTROFOREZA

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU ELEKTROFOREZA SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU ELEKTROFOREZA SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie. II. Części lekcji. 1. Część wstępna. 2. Część realizacji. 3. Część podsumowująca. III. Karty pracy. 1. Karta

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 i 2 Modyfikacja geu wołowej beta-laktoglobuliny przy użyciu metody Overlap Extension PCR (wydłużania nakładających się odcinków)

ĆWICZENIE 1 i 2 Modyfikacja geu wołowej beta-laktoglobuliny przy użyciu metody Overlap Extension PCR (wydłużania nakładających się odcinków) ĆWICZENIE 1 i 2 Modyfikacja geu wołowej beta-laktoglobuliny przy użyciu metody Overlap Extension PCR (wydłużania nakładających się odcinków) Celem ćwiczenia jest wprowadzenie mutacji punktowej do genu

Bardziej szczegółowo

Elektroforeza kwasów nukleinowych

Elektroforeza kwasów nukleinowych Elektroforeza kwasów nukleinowych Elektroforeza jest podstawową techniką wizualizacji kwasów nukleinowych pozwala bezpośrednio identyfikować cząsteczki DNA i jest stosunkowo czuła (po odpowiednim wybarwieniu

Bardziej szczegółowo

Zestaw do izolacji DNA z żeli agarozowych. Nr kat. EM08 Wersja zestawu:

Zestaw do izolacji DNA z żeli agarozowych. Nr kat. EM08 Wersja zestawu: Zestaw do izolacji DNA z żeli agarozowych Nr kat. EM08 Wersja zestawu: 1.2014 www.dnagdansk.com 2 Nr kat. EM08 I. PRZEZNACZENIE ZESTAWU Zestaw EXTRACTME DNA GEL OUT przeznaczony jest do szybkiej i wydajnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek

Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego urządzenia do mycia okien, luster i kafelek. Prosimy o przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Jonizator 100A Instrukcja obsługi

Jonizator 100A Instrukcja obsługi Jonizator 100A Instrukcja obsługi KR-4 Ranger TM 3000 㔲 Ⰲ 㯞 ION-100A Jonizator PL-1 1. WPROWADZENIE Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wskazówki dotyczące instalacji, obsługi oraz konserwacji Jonizatora

Bardziej szczegółowo

Elektroforeza kwasów nukleinowych

Elektroforeza kwasów nukleinowych Elektroforeza kwasów nukleinowych Elektroforeza jest podstawową techniką wizualizacji kwasów nukleinowych pozwala bezpośrednio identyfikować cząsteczki DNA i jest stosunkowo czuła (po odpowiednim wybarwieniu

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT I APARATURA LABORATORYJNA. Aparaty do elektroforezy poziomej serii ASA: SYSTEMY DO ELEKTROFOREZY

SPRZĘT I APARATURA LABORATORYJNA. Aparaty do elektroforezy poziomej serii ASA: SYSTEMY DO ELEKTROFOREZY SYSTEMY DO ELEKTROFOREZY Aparaty do elektroforezy poziomej serii ASA: Seria aparatów do elektroforezy poziomej ASA składa się z 6 modeli o dużej rozpiętości rozmiarów żeli: od 5 x 8 cm dla modelu MICROGEL

Bardziej szczegółowo

Zestaw do izolacji DNA z żeli agarozowych. Nr kat. EM08 Wersja zestawu:

Zestaw do izolacji DNA z żeli agarozowych. Nr kat. EM08 Wersja zestawu: Zestaw do izolacji DNA z żeli agarozowych Nr kat. EM08 Wersja zestawu: 1.2012 www.dnagdansk.com Nr kat. EM08 I. PRZEZNACZENIE ZESTAWU Zestaw EXTRACTME DNA GEL OUT przeznaczony jest do szybkiej i wydajnej

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

ELEKTROFORETYCZNY ROZDZIAŁ

ELEKTROFORETYCZNY ROZDZIAŁ POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTRUKCJA Z LABORATORIUM W ZAKŁADZIE BIOFIZYKI Ćwiczenie 2 ELEKTROFORETYCZNY ROZDZIAŁ BIAŁEK I. WSTĘP TEORETYCZNY Elektroforeza jest ruchem fazy rozproszonej względem fazy rozpraszanej,

Bardziej szczegółowo

Genetyczne modyfikowanie organizmów Kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, II rok semestr letni 2015/16

Genetyczne modyfikowanie organizmów Kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, II rok semestr letni 2015/16 Genetyczne modyfikowanie organizmów Kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, II rok semestr letni 2015/16 Ćwiczenie 3 Identyfikacja genetycznie modyfikowanych roślin w produktach spożywczych - jakościowe badanie obecności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , , INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-12.2009 ZAPARZACZE MODEL: 752060, 752120, 752150 Stalgast Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Trójwymiarowy zegar Lunartec

Trójwymiarowy zegar Lunartec Trójwymiarowy zegar Lunartec Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup trójwymiarowego zegara Lunartec (NX5704). Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA ETYKIET LOGISTYCZNYCH MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA ETYKIET LOGISTYCZNYCH MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA ETYKIET LOGISTYCZNYCH MODEL: 50240 www.qoltec.pl WSTĘP Dziękujemy za zakup drukarki Qoltec. Drukarka jest zaprojektowana do druku w czasie rzeczywistym i wsadowym, aby usprawnić

Bardziej szczegółowo

Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA

Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA Zakład Biologii Molekularnej Wydział Farmaceutyczny, WUM ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa Ćwiczenie 3 Izolacja i rozdział

Bardziej szczegółowo

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W)

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka ceramicznego z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Metody chromatograficzne w chemii i biotechnologii, wykład 6. Łukasz Berlicki

Metody chromatograficzne w chemii i biotechnologii, wykład 6. Łukasz Berlicki Metody chromatograficzne w chemii i biotechnologii, wykład 6 Łukasz Berlicki Techniki elektromigracyjne Elektroforeza technika analityczna polegająca na rozdzielaniu mieszanin związków przez wymuszenie

Bardziej szczegółowo

FOLLOW SPOT FL-1200 DMX

FOLLOW SPOT FL-1200 DMX www.flash-butrym.pl FOLLOW SPOT FL-1200 DMX Instrukcja użytkownika Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego reflektora prowadzącego FL-1200 DMX. Mając na uwadze bezpieczeństwo jak i najlepsze użytkowanie

Bardziej szczegółowo

SurTec 619 fosforanowanie cynkowe

SurTec 619 fosforanowanie cynkowe SurTec 619 fosforanowanie cynkowe Właściwości do zastosowania w procesach zanurzeniowych do stali detale pokryte warstwą fosforanu można poddawać dalszej obróbce plastycznej np: tłoczenie, wykrawanie,

Bardziej szczegółowo

Termoizolacyjny pojemnik na lunch

Termoizolacyjny pojemnik na lunch Termoizolacyjny pojemnik na lunch Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnego pojemnika na lunch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

TaqNova-RED. Polimeraza DNA RP20R, RP100R

TaqNova-RED. Polimeraza DNA RP20R, RP100R TaqNova-RED Polimeraza DNA RP20R, RP100R RP20R, RP100R TaqNova-RED Polimeraza DNA Rekombinowana termostabilna polimeraza DNA Taq zawierająca czerwony barwnik, izolowana z Thermus aquaticus, o przybliżonej

Bardziej szczegółowo

Zakład Biologii Molekularnej Wydział Farmaceutyczny, WUM ul. Banacha 1, Warszawa. Zakład Biologii Molekularnej

Zakład Biologii Molekularnej Wydział Farmaceutyczny, WUM ul. Banacha 1, Warszawa. Zakład Biologii Molekularnej Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA Zakład Biologii Molekularnej Wydział Farmaceutyczny, WUM ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa 1 Ćwiczenie 1 Izolacja oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica

INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa tel. 022 517 15 75; fax 022 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica MODEL: 713001 BEZPIECZEŃSTWO Personel

Bardziej szczegółowo

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup łodzi pontonowej dla dzieci. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Zestaw do wykrywania Babesia spp. i Theileria spp. w kleszczach, krwi i hodowlach komórkowych

Zestaw do wykrywania Babesia spp. i Theileria spp. w kleszczach, krwi i hodowlach komórkowych Nr kat. PK25N Wersja zestawu: 1.2012 Zestaw do wykrywania spp. i Theileria spp. w kleszczach, krwi i hodowlach komórkowych dwie oddzielne reakcje PCR 2x50 reakcji PCR (50 µl), włączając w to kontrole Zestaw

Bardziej szczegółowo

Żelazko parowe podróżne

Żelazko parowe podróżne Żelazko parowe podróżne Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup parowego żelazka podróżnego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA Farmacja 2016

Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA Farmacja 2016 Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA Farmacja 2016 Zakład Biologii Molekularnej Wydział Farmaceutyczny, WUM ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa farmacjamolekularna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Myjka ultradźwiękowa 55 / 78L

Myjka ultradźwiękowa 55 / 78L Myjka ultradźwiękowa 55 / 78L INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Przechowywać niniejszą instrukcję do wglądu. ZASTOSOWANIE: Linie: serwisowe, elektroniczne,

Bardziej szczegółowo

Przenośny wentylator (2w1)

Przenośny wentylator (2w1) Przenośny wentylator (2w1) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wentylatora z funkcją mgiełki dla zapewniania równomiernie chłodnej temperatury powietrza. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Jonizator antystatyczny

Jonizator antystatyczny Jonizator antystatyczny Jonizator DJ-04 Jonizator DJ-05 INSTRUKCJA OBSŁUGI IMMU-48-03-05-17-PL www.radwag.pl MAJ 2017 2 Spis treści 1. UWAGI OGÓLNE 4 2. DANE TECHNICZNE 4 3. PODSTAWOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy mop parowy 1500 W

Kompaktowy mop parowy 1500 W Kompaktowy mop parowy 1500 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kompaktowego mopa parowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Elektryczny siekacz / rozdrabniacz do warzyw

Elektryczny siekacz / rozdrabniacz do warzyw Elektryczny siekacz / rozdrabniacz do warzyw Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup elektrycznego siekacza / rozdrabniacza do warzyw. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup końcówki do odkurzacza z funkcją sterylizacji UV. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.1 do SIWZ

Załącznik nr 2.1 do SIWZ Załącznik nr 2.1 do SIWZ Część I MYJNIA ULTRADŹWIĘKOWA Z WYMUSZONYM PULSACYJNYM PŁUKANIEM KANAŁÓW Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (): Producent ():

Bardziej szczegółowo

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu:

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: 841289 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Chłodziarka jest przeznaczona do chłodzenia i podgrzewania jedzenia. Posiada przełącznik

Bardziej szczegółowo

Blender z nasadką ze stali nierdzewnej z akcesoriami

Blender z nasadką ze stali nierdzewnej z akcesoriami Blender z nasadką ze stali nierdzewnej z akcesoriami Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup blendera ze stali nierdzewnej z akcesoriami. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Kolorowa taśma LED 5m z pilotem - 16 kolorów, 4 efekty

Kolorowa taśma LED 5m z pilotem - 16 kolorów, 4 efekty Kolorowa taśma LED 5m z pilotem - 16 kolorów, 4 efekty Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wielokolorowej taśmy LED. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI Figure 1 28/11/2012 2 Velleman 1. Wstę DB4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

ul.3 go Maja Zawiercie Instrukcja obsługi

ul.3 go Maja Zawiercie Instrukcja obsługi 803 Instrukcja obsługi Dziękujemy Państwu za zakup systemu do napraw o modelu 803. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

PQI Power 12000E Podręcznik Użytkownika

PQI Power 12000E Podręcznik Użytkownika PQI Power 12000E Podręcznik Użytkownika Poznań 2015 Obsługa Jak ładować power bank Jako źródła energii używaj urządzeń DC 5V o natężeniu 0.5A do 2.5A Mogą to być urządzenia takie jak: port USB w komputerze,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi separatora 946T

Instrukcja obsługi separatora 946T Instrukcja obsługi separatora 946T Dziękujemy za zakup separatora WEP 946T. Przed rozpoczęciem korzystania prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Prosimy przechowywać instrukcję w dostępnym miejscu,

Bardziej szczegółowo

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFA 30-1046, 0-69 C, prysznicowy Nr produktu 672446 Strona 1 z 5 Termometr prysznicowy Dziękujemy za wybór tego termometru cyfrowego prysznicowego TFA. 1. Przed użyciem termometru

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od termostatu. - Element grzejny montuje się wyłącznie w dolnej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1: URZĄDZENIE DO AUTOMATYCZNEGO NANOSZENIA MATRYCY NA PŁYTKĘ MALDI WRAZ Z KOMPUTEREM STERUJĄCYM I OPROGRAMOWANIEM

CZĘŚĆ 1: URZĄDZENIE DO AUTOMATYCZNEGO NANOSZENIA MATRYCY NA PŁYTKĘ MALDI WRAZ Z KOMPUTEREM STERUJĄCYM I OPROGRAMOWANIEM Zamawiający Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy CZĘŚĆ 1: URZĄDZENIE DO AUTOMATYCZNEGO NANOSZENIA MATRYCY NA PŁYTKĘ MALDI WRAZ Z KOMPUTEREM STERUJĄCYM I OPROGRAMOWANIEM szt. 1 Określenie

Bardziej szczegółowo

Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR

Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kinkietu solarnego LED z czujnikiem PIR. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Lutownicę oraz kolbę lutowniczą należy podłączyć tylko do napięcia sieciowego 230V~/50Hz używanego w gospodarstwach domowych.

Lutownicę oraz kolbę lutowniczą należy podłączyć tylko do napięcia sieciowego 230V~/50Hz używanego w gospodarstwach domowych. Lutownica transformatorowa Instrukcja obsługi Nr produktu: 58852 Przeznaczenie Zestaw lutowniczy zawiera wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia wszystkich prac związanych z lutowaniem elementów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnej torby do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Zestaw do oczyszczania DNA po reakcjach enzymatycznych. Nr kat. EM03 Wersja zestawu:

Zestaw do oczyszczania DNA po reakcjach enzymatycznych. Nr kat. EM03 Wersja zestawu: Zestaw do oczyszczania DNA po reakcjach enzymatycznych Nr kat. EM03 Wersja zestawu: 1.2012 I. PRZEZNACZENIE ZESTAWU Zestaw EXTRACTME DNA CLEAN-UP przeznaczony jest do szybkiego i wydajnego oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Zestaw do fondue ze szklaną misą

Zestaw do fondue ze szklaną misą Zestaw do fondue ze szklaną misą Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu do fondue ze szklaną misą. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi T-8280

Instrukcja obsługi T-8280 Instrukcja obsługi T-8280 Spis treści Gwarancja...2 Opis urządzenia...3 Dane techniczne...3 Wymagania dotyczące środowiska pracy i ochrony...4 Zawartość opakowania:...5 UWAGA!!...5 Instrukcje bezpieczeństwa...6

Bardziej szczegółowo

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

MINITRANS. Zestaw do elektrotransferu równoległego białek i kwasów nukleinowych z żelu na membrany. Instrukcja Obsługi. Numer katalogowy: 111-100

MINITRANS. Zestaw do elektrotransferu równoległego białek i kwasów nukleinowych z żelu na membrany. Instrukcja Obsługi. Numer katalogowy: 111-100 MINITRANS Zestaw do elektrotransferu równoległego białek i kwasów nukleinowych z żelu na membrany Instrukcja Obsługi Numer katalogowy: 111-100 Aby uzys k ać pomoc techniczną (+48) 22 668 71 47 Spis treści

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiot zamówienia: Odczynniki chemiczne do izolacji DNA i reakcji PCR, wymienione w Tabeli 1. Nazwa odczynnika Specyfikacja Ilość*

2. Przedmiot zamówienia: Odczynniki chemiczne do izolacji DNA i reakcji PCR, wymienione w Tabeli 1. Nazwa odczynnika Specyfikacja Ilość* Poznao, 6 lutego 2012 r. Zapytanie ofertowe nr 001 /2012 dotyczące zakupu odczynników chemicznych do izolacji DNA i reakcji PCR GENESIS Polska Sp. z o.o Ul. Za Cytadelą 19, 61-659 Poznao NIP 778 13 56

Bardziej szczegółowo

Akumulator mobilny mah

Akumulator mobilny mah Akumulator mobilny 10000 mah Instrukcja obsługi 31888 I. Wprowadzenie Ten produkt to lekki, wydajny, stylowy i ekologiczny akumulator mobilny do większości urządzeń przenośnych, który można stosować zawsze

Bardziej szczegółowo

Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA

Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA Zakład Biologii Molekularnej Wydział Farmaceutyczny, WUM ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa tel. 22 572 0735, 606448502

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER KOLEJNOŚCI FAZ TKF-12

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER KOLEJNOŚCI FAZ TKF-12 Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91)484-21-55 fax (91)484-09-86, e-mail: handel@meraserw5.pl www.meraserw.szczecin.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER KOLEJNOŚCI FAZ TKF-12 V1.4 09.05.2012

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: 435130 v2.0-12.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie,

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie, Kostkarka do lodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kostkarki do lodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Dane techniczne oferowanego sprzętu (sprawa DBA-2/240-43/2015)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Dane techniczne oferowanego sprzętu (sprawa DBA-2/240-43/2015) Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / (sprawa DBA-2/240-43/2015) Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części zamówienia.

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Elektryczny ogrzewacz szyb samochodowych

Elektryczny ogrzewacz szyb samochodowych Elektryczny ogrzewacz szyb samochodowych Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup elektrycznego ogrzewacza szyb samochodowych. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Genomic Maxi AX zestaw do izolacji genomowego DNA wersja 0616

Genomic Maxi AX zestaw do izolacji genomowego DNA wersja 0616 Genomic Maxi AX zestaw do izolacji genomowego DNA wersja 0616 10 izolacji Nr kat. 995-10 Pojemność kolumny do oczyszczania DNA wynosi 500 µg 1 Skład zestawu Składnik Ilość Temp. Przechowywania Kolumny

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa waga kuchenna do 5 kg

Cyfrowa waga kuchenna do 5 kg Cyfrowa waga kuchenna do 5 kg Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowej wagi kuchennej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Ręczna praska hydrauliczna

Ręczna praska hydrauliczna Ręczna praska hydrauliczna Instrukcja obsługi Artykuł nr 12290 Do końcówek kabla zgodnie z DIN 46235 i końcówek rurowych Zakres zaciskania: 6-120 mm 2 Waga: 1,5 kg Długość: 210 mm 1. Funkcja / Obsługa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie metodyk referencyjnych badania stopnia biodegradacji substancji powierzchniowoczynnych zawartych w produktach, których stosowanie

Bardziej szczegółowo

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie,

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie, Licznik rowerowy Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup licznika rowerowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wodoodpornego głośnika Bluetooth. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Multi Pocket Booster

Multi Pocket Booster Multi Pocket Booster INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1409360 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup system rozruchowego do akumulatora! Proszę stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi TRACER 4000 GR 0030 HMI 4000

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi TRACER 4000 GR 0030 HMI 4000 Instrukcja obsługi TRACER 4000 GR 0030 HMI 4000 1 Spis treści Zawartość opakowania...3 Środki bezpieczeństwa...3 Instalacja...4 Obsługa...5 Konserwacja...6 Specyfikacja techniczna...7 2 Zawartość opakowania

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Plazmidy bakteryjne izolacja plazmidowego DNA

Ćwiczenie 1 Plazmidy bakteryjne izolacja plazmidowego DNA Ćwiczenie 1 Plazmidy bakteryjne izolacja plazmidowego DNA Plazmidy stanowią pozachromosomalny materiał genetyczny bakterii. Warunkują one szereg cech fenotypowych jak oporność na leki, syntezę substancji

Bardziej szczegółowo

Nr produktu 000676422

Nr produktu 000676422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Myjka ultradźwiękowa Nr produktu 000676422 Strona 1 z 7 Profesjonalna myjka ultradźwiękowa Nr art.: 43675 Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup myjki ultradźwiękowej.

Bardziej szczegółowo