KOMETA DNA. Zestaw do elektroforezy horyzontalnej typu Commet assay (na 10 lub 20 preparatów) Instrukcja Obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMETA DNA. Zestaw do elektroforezy horyzontalnej typu Commet assay (na 10 lub 20 preparatów) Instrukcja Obsługi"

Transkrypt

1 KOMETA DNA Zestaw do elektroforezy horyzontalnej typu Commet assay (na 10 lub 20 preparatów) Instrukcja Obsługi Numer katalogowy: (10 preparatów) (20 preparatów) Aby uzys k ać pomoc techniczną

2 Spis treści 1. Informacje ogólne Wprowadzenie Skład Zestawu Kometa DNA Specyfikacja techniczna Zasady bezpiecznego użytkowania 4 2. Użytkowanie Zestawu Kometa DNA Przygotowanie mikrożeli Liza i trawienie proteinazą K Elektroforeza alkaliczna i barwienie bromkiem etydyny Zakończenie elektroforezy 6 3. Odczynniki i przygotowanie roztworów 7 4. Konserwacja aparatu 9 5. Diagnozowanie i usuwanie problemów Akcesoria i wyposażenie dodatkowe Warunki gwarancji Formularz naprawy gwarancyjnej Wsparcie techniczne 14 2

3 1. Informacje ogólne 1.1 Wprowadzenie Serdecznie dziękujemy za zakup Zestawu do elektroforezy horyzontalnej typu Commet assay Kometa DNA. Zestaw Kometa DNA umożliwia przeprowadzenie horyzontalnej elektroforezy pojedynczych komórek (SCGE, z ang. single cell gel electrophoresis) na szkiełkach podstawowych. W trakcie analizy komórki po inkubacji z badana substancją są zatapiane w agarozie i lizowane a następnie w czasie elektroforezy zdegradowane fragmenty DNA wypływają z komórek a ilość zdegradowanych fragmentów DNA jest miarą genotoksyczności badanej substancji i umożliwia ocenę stopnia uszkodzeń DNA w komórce. Dzięki zastosowaniu najnowszej generacji ceramiki w wymiennikach ciepła, w pojemniku do inkubacji oraz w komorze elektroforetycznej, Zestaw Kometa DNA zapewnia wysoką powtarzalność analiz. Zestaw Kometa DNA wymaga zastosowania zewnętrznego przepływowego układu stabilizacji temperatury cieczy chłodzącej przepływającej przez ceramiczne wymienniki ciepła. Polecamy dedykowanych do tych celów, w pełni cyfrowy przepływowy System do stabilizacji temperatury LCOOL System (nr kat ), który zapewnia 0,1 C poziom stabilizacji temperatury cieczy chłodzącej i ponad 400 W mocy ogniw termodynamicznych Peltier a. Dodatkowo, przenoszenie szkiełek podstawowych z preparatami za pomocą dedykowanego wkładu zmniejsza prawdopodobieństwo uszkodzenia preparatów mini żeli, przyspiesza pracę oraz podnosi powtarzalność wyników. Niezależny zbiornik do inkubacji preparatów przed elektroforezą pozwala na równoległe przygotowanie kolejnej partii prób do analizy, co znacznie zwiększa wydajność systemu. Po wymianie wkładu typu Commet assay na stoliki i grzebienie do horyzontalnej elektroforezy agarozowej DNA/RNA, Zestaw Kometa DNA może być wykorzystany jako klasyczny aparat do elektroforezy horyzontalnej z wydajnym chłodzeniem żelu. Metoda Comet Assay znajduje szerokie zastosowanie w: - cytologii, biochemii kwasów nukleinowych, immunologii - farmakologii - medycynie (onkologii, diagnostyce DNA) - ochronie środowiska (monitorowanie występowania czynników fizycznych i chemicznych uszkadzających DNA) - przemyśle spożywczym, kosmetycznym, chemicznym (kontrola genotoksyczności nowych substancji chemicznych wprowadzanych do bezpośredniego otoczenia człowieka oraz stopnia napromieniowania żywności w procesie sterylizacji radiacyjnej) 1.2 Skład Zestawu Kometa DNA 1. Komora do elektroforezy horyzontalnej z ceramicznym wymiennikiem ciepła 1 szt. 2. Wkład do wylewania i barwienia 10 lub 20 preparatów na szkiełkach mikroskopowych 1 szt. 3. Zbiornik do inkubacji i barwienia 1 szt. 4. Stolik do wylewania żelu agarozowego 2 szt. 5. Grzebienie 2 lub 4 szt. 6. Uchwyty do grzebieni 2 lub 4 szt. 7. Pokrywa 1 szt. 8. Kabel zasilający 1 szt. 9. Węże w otulinie termoizolacyjnej 2 szt. 1.3 Specyfikacja techniczna Korpus komory elektroforetycznej Pokrywa 3 PERSPEX PMMA PERSPEX PMMA

4 Wymiennik ciepła Wkład do wylewania preparatów Stolik do żelu agarozowego Kable zasilające Węże w otulinie termoizolacyjnej, 1 m Elektrody Grzebień poliacetal, szkło ceramiczne PERSPEX PMMA PERSPEX PMMA plecionka miedziana w izolacji silikonowej węże grubościankowe w izolacji spieniony EPDM drut platynowy tarflen, gr. 1 mm, 20 studzienek Wymiary aparatu (d x sz x w) Maksymalne napięcie (V) Waga 330mm x 250mm x 81mm 1000 V 1,2 kg 1.4 Zasady bezpiecznego użytkowania Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz zasadami bezpiecznego użytkowania aparatu. 1. Aparat Kometa DNA jest obsługiwany przez zewnętrzny zasilacz i może być potencjalnym źródłem śmiertelnego napięcia. 2. Zasilacz aparatu (nie wchodzący w skład Zestawu Kometa DNA), powinien zostać podłączony do uziemienia. 3. Zasilanie aparatu jest podłączone przez pokrywę z kablami zasilającymi. Przed każdym zdjęciem pokrywy aparatu należy pamiętać o wyłączeniu zasilania zasilacza elektroforetycznego. Nie podłączać aparatu bez pokrywy. 4. Aparat Kometa DNA powinien być obsługiwany wyłącznie przez przeszkolony personel. 5. Aparat Kometa DNA należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. 6. Należy używać wyłącznie dedykowanych akcesoriów. Stosowanie elementów z innych, niekompatybilnych aparatów może spowodować jego uszkodzenie i utratę ochrony gwarancyjnej. 7. Aparat Kometa DNA jest wykonany z tworzywa PERSPEX PMMA, który może ulec uszkodzeniu pod wpływem działania rozpuszczalników organicznych. Do mycia aparatu należy stosować wyłącznie łagodne detergenty i wodę dejonizowaną. 8. W procedurze Commet Assay używany jest silnie toksyczny, kancerogenny bromek etydyny, dlatego należy zawsze używać środków ochrony osobistej (rękawiczki, fartuch) i zachować szczególną ostrożność. Urządzenie jest zgodne z ustawowymi wytycznymi bezpieczeństwa Unii Europejskiej: 73/23/EEC Dyrektywa Niskonapięciowa 4

5 2. Użytkowanie Zestawu Kometa DNA 2.1 Przygotowanie mikrożeli (metoda wg. Singh et al., Mutation Research 1997) 1. Umieścić szkiełka podstawowe we wkładzie do inkubacji, a ten w komorze do inkubacji. 2. Podłączyć komorę do inkubacji z układem chłodzącym (rekomendujemy Przepływowy System Stabilizacji Temperatury LCOOL, nr. kat ). Ustawić temperaturę 4 C. 3. Na schłodzone szkiełka podstawowe wylać 100 µl 0,5% agarozy w buforze PBS, zawierającym 5 mg/ml proteinazy K. Agarozy należy pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej przez około 30 min. Aby zapewnić dobrą adhezję żelu do szkiełka. 4. Komórki zwirować a pelet zawiesić w 75 µl 0,5 % agarozy w PBS o temperaturze około 45 C µl agarozy nanieść pipetą na schłodzone szkiełka i niezwłocznie przykryć szkiełkiem podstawowym. 6. Umieścić szkiełka w komorze do inkubacji w temp. 4 C. 7. Górne szkiełka usunąć po upływie mniej niż 1 min i pokryć szkiełka 200 µl roztworu agarozy zawierającej proteinazę K. Nakryć niezwłocznie szkiełkiem podstawowym. Szkiełko usunąć po upływie mniej niż 1 min. 2.2 Liza i trawienie proteinazą K 1. Szkiełka wraz z wkładem do inkubacji umieścić w zbiorniku do inkubacji i poddać komórki lizie w zimnym roztworze lizującym. 2. Podłączyć komorę do inkubacji z układem chłodzącym (rekomendujemy Przepływowy System Stabilizacji Temperatury LCOOL, nr. kat ). Ustawić temperaturę 4 C. 3. Po 15 min inkubacji w roztworze lizującym wymienić bufor na nowy, nie zawierający Tritonu X 100 p ph 7,5. 4. Po 15 min inkubacji zmienić temperaturę na 37 C i kontynuować inkubację przez 2 godziny. Parametrami kluczowymi dla wydajności i powtarzalności trawienia jest stężenie proteinazy K, czas i temperatura trawienia. 2.3 Elektroforeza alkaliczna i barwienie bromkiem etydyny 1. Po wykonaniu lizy komórek wkład do inkubacji ze znajdującymi się w nim komórkami wyjąć ze zbiornika do inkubacji i umieścić w komorze do elektroforezy horyzontalnej. 2. Wlać do komory bufor elektrodowy tak aby poziom buforu znajdował się 0,5 cm ponad powierzchnią żelu. 3. Po 20 min inkubacji rozpocząć elektroforezę przy natężeniu pola elektrycznego 0,4 V/cm lub przy stałej mocy i dobranej V x h. Elektroforezę przeprowadzić w temperaturze 4 C. 5

6 4. Po 60 min elektroforezy wyjąć wkład do inkubacji z aparatu i umieścić w zbiorniku do inkubacji w buforze neutralizującym na 30 min. Następnie odwodnić żel (30 min w 99% EtOH, 30 min w 70% EtOH) i wysuszyć. 5. Żele barwić w roztworze EtBr (1 µg/ml). Obecnie coraz częściej wykorzystuje się barwienie DNA solami srebra lub barwnikami fluorescencyjnymi. 6. Po barwieniu EtBr żele oglądać w świetle UV (312 nm). 2.4 Zakończenie elektroforezy 1. Po zakończeniu elektroforezy wyłączyć zasilacz i odłączyć przewody elektryczne od korpusu aparatu. Wyłączyć układ chłodzący. 2. Wkład do inkubacji, komorę do inkubacji oraz komorę do elektroforezy przepłukać wodą destylowaną. 6

7 3. Odczynniki i przygotowanie roztworów UWAGA!!! Wszystkie roztwory powinny być przygotowane z użyciem wysokiej czystości wody - destylowanej lub dejonizowanej a następnie przefiltrowane. 1. PBS (bez jonów Ca i Mg) Przygotować roztwór zgodnie z zaleceniami producenta. Ustalić ph na 7,4. Roztwór przefiltrować i przechowywać w temp pokojowej lub 4 C. 2. Roztwór lizujący 146,1 g 2,5 M NaCl 37,2 g 100 mm EDTA 1, 2 g 10 mm Trizma base Dodać reagenty do około 750 ml wody destylowanej i delikatnie mieszać. Następnie dodać około 8 g NaOH i pozostawić mieszaninę na mieszadle do całkowitego rozpuszczenia (około 20 min). Ustalić ph roztworu na 10 używając stężonego roztworu HCl lub NaOH. Dopełnić wodą do 1 L. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Bezpośrednio przez użyciem (do 30 min) dodać do porcji buforu lizującego 1% Triton X 100 oraz 10% DMSO i schłodzić. UWAGA!!! DMSO jest dodawane do roztworu lizującego aby zneutralizować wolne rodniki generowane przez żelazo uwalniane z hemoglobiny z komórek krwi lub tkanek zwierzęcych. Nie jest konieczne jego użycie w sytuacji analizy innych preparatów lub gdy liza będzie przeprowadzana bardzo krótko. 3. Alkaliczny bufor elektrodowy Roztwory macierzyste (przechowywane nie dłużej niż 2 tygodnie): 10 N NaOH (200 g/500 ml wody dejonizowanej) 200 mm EDTA (14,89 g/200 ml wody dejonizowanej 1x bufor elektrodowy jest przygotowywany z roztworów macierzystych: 30 ml 10 N NaOH 5 ml 200 mm EDTA Dopełnić do 1 L wodą dejonizowaną Bezpośrednio przed użyciem buforu zmierzyć ph i upewnić się, że ph > Bufor neutralizujący 48,5 g Tris base do 800 ml woda dejonizowana Ustalić ph 7,5 z użyciem 6 N HCl. Dopełnić wodą dejonizowaną do 1 L. Przechowywać w temp pokojowej. 5. Roztwór barwiący z bromkiem etydyny EtBr (10x roztwór macierzysty, 20 µg/ml) 10 mg EtBr 50 ml woda dejonizowana 7

8 Do użycia rozcieńczyć roztwór 10x. UWAGA!!! Bromek etydyny jest silnie toksycznym i kancerogennym odczynnikiem dlatego należy zachować szczególną ostrożność oraz zawsze stosować środki ochrony osobistej (rękawiczki, fartuch). Przechowywać w temperaturze pokojowej. Użycie: Bezpośrednio przed użyciem dodać 50 µl β-mercaptoetanolu do 950 µl buforu obciążającego. Próbki należy rozcieńczyć buforem obciążającym w stosunku 1:2 i zdenaturować w temperaturze 95 C prze 4 minut. 8

9 4. Konserwacja aparatu Korpus aparatu, wkład do inkubacji, komora do inkubacji oraz pokrywa są wykonane z materiału PERSPEX PMMA. Materiał typu PERSPEX PMMA jest podatny na uszkodzenia pod wpływem stężonych rozpuszczalników organicznych, w szczególności alkoholi. Do mycia aparatu należy używać łagodnych detergentów i wody dejonizowanej. Elementy aparatu oraz szkło laboratoryjne używane do barwienia roztworem EtBr myć indywidualnie i przechowywać w oznaczonym miejscu. 9

10 5. Diagnozowanie i usuwanie problemów Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 1. Zawiesina komórek w roztworze agarozy nie przywiera do szkiełka a. Za gorący bufor elektrodowy a. Sprawdź temperaturę buforu. b. Przed przygotowaniem próbek, komórki nie zostały przepłukane i pozostałości medium wzrostowego są obecne w roztworze b. Usuń pozostałości medium przez przygotowaniem komórek. c. Roztwór agarozy ma zbyt małe stężenie c. Zawieś komórki w roztworze agarozy o 2 % wyższym 2. Agaroza na szkiełkach zawiera bąbelki powietrza d. Agaroza nie została do końca rozpuszczona przez przygotowaniem zawiesiny a. Wprowadzono powietrze podczas przygotowywania próbki d. Upewnij się, że agaroza się rozpuściła całkowicie zanim dodasz komórki a. Unikaj nadmiernego pipetowania i mieszania próbki w roztworze agarozy b. Zbyt chłodny roztwór agarozy podczas przygotowywania próbki b. Przechowuj agarozy w 37 C a po wyjęciu szybko nawarstwiaj na szkiełko c. Podgrzej szkiełko do 37 C przed nałożeniem agarozy. 3. Komórki kontroli negatywnej wykazują obecność dużego uszkodzenia DNA (większość DNA w ogonie) a. Uszkodzenie komórki podczas procedury przygotowywania a. Sprawdź morfologię komórek przed przygotowaniem preparatów b. Ostrożnie przygotowywuj komórki do analizy aby nie spowodować ich uszkodzenia c. Upewnij się, że bufor elektrodowy ma temperaturę poniżej 20 C. d. Skróć czas inkubacji z proteinazą K

11 e. Przechowuj komórki na lodzie do czasu przygotowania zawiesiny w roztworze agarozy 4. W kontroli negatywnej część DNA jest uszkodzone i znajduje się w ogonie a. DNA zostało uszkodzone poprzez wewnątrzkomórkową oksydację lub aktywację ednonukleaz podczas procesu przygotowywania próbki a. Upewnij się, że bufor lizujący był schłodzony przed użyciem b. Upewnij się, że roztwór PBS nie zawiera jonów Ca i Mg c. Unikaj nadmiernej ekspozycji próbek na światło d. Dodaj DMSO aby zneutralizować wolne rodniki uwalniane z tkanek 5. Duża różnorodność ogonów DNA a. Zbyt gorący roztwór agarozy a. Dodawaj zawiesinę komórek do agarozy o temp 37 C 6. W kontroli pozytywnej (traktowanej H2O2) brak ogona DNA a. Nieprawidłowo przygotowana próbka a. Upewnij się, że roztwór H2O2 był świeży b. Wydłuż czas inkubacji z H2O2 c. Zwiększ stężenie H2O2 d. Upewnij się, że etap lizy komórek oraz elektroforezy został przeprowadzony prawidłowo 7. W kontroli pozytywnej są obecne ogony DNA ale niewystarczająco a. Zdegradowane DNA nie migruje efektywnie podczas elektroforezy a. Sprawdź parametry buforu alektrodowego (ph) 8. Wyniki analiz są niepowtarzalne a. Stężenie agarozy jest różne a. Uważnie naważaj agarozy przed przygotowaniem b. Występują błędy podczas przygotowywania próbek b. Uważnie przygotuj próbki 11

12 c. Bufor elektrodowy nieróznowmiernie przykrywa szkiełka d. Roztwory są nieświeże c. Upewnij się, że aparat Kometa DNA jest wypoziomowany d. Używaj tylko świeżych roztworów. 12

13 5. Akcesoria i wyposażenie dodatkowe Numer katalogowy Opis produktu Wkład 2 x 5 do wylewania, przenoszenia i barwienia 10 preparatów Zbiornik do inkubacji i barwienia z wymiennikiem ciepła Stolik do wylewania żelu agarozowego Uchwyt do grzebienia Grzebień, grubość: 1,5 mm/20 studzienek Wkład 2 x10 do wylewania, przenoszenia i barwienia 20 preparatów LCOOL Przepływowy Układ Stabilizacji Temperatury 13

14 6. Warunki gwarancji Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne sp. z o.o. gwarantuje, że dostarczony Państwu sprzęt został przetestowany i spełnia wszystkie warunki specyfikacji. Niniejsza gwarancja jest ważna przez 24 miesiące tylko wtedy, gdy produkt i jego funkcje zostały wykorzystane zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem aparatu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania aparatu. Gwarancji nie podlega sprzęt, który nosi znamiona naprawy przez osoby inne niż wskazane przez firmę Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne. Odpowiedzialność producenta jest ograniczona do naprawy lub wymiany urządzenia, lub zwrotu kosztów zakupu. Firma Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji urządzenia bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenie powinno być obsługiwane wyłącznie przez osoby przeszkolone. 6.1 Formularz naprawy gwarancyjnej W przypadku wystąpienia awarii, uprzejmie prosimy o wypełnienie Formularza naprawy gwarancyjnej dostępnego na kolejnej stronie i skontaktowanie się z firmą Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne. Prosimy o zachowanie oryginalnych opakowań aparatu do czasu zakończenia okresu gwarancyjnego. 7. Wsparcie techniczne Jeżeli macie Państwo jakieś pytania dotyczące obsługi urządzenia lub dostępności akcesoriów i sprzętu uzupełniającego prosimy o kontakt z naszą Firmą. K. Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne sp. z o.o. ul. Pawińskiego 5a/ blok D Warszawa T F

15 ZGŁOSZENIE SERWISOWE Nazwa Instytucji Adres Instytucji Osoba zgłaszająca Dane kontaktowe (tel., ) Nazwa DANE URZĄDZENIA Model / nr katalogowy Numer seryjny Opis problemu/uszkodzenia Oświadczenie Niniejszym potwierdzam, że przesłane do serwisu urządzenie nie zawiera substancji chemicznych ani czynników infekcyjnych szkodliwych dla zdrowia człowieka. Data Podpis osoby zgłaszającej

SubDNA. Zestaw do elektroforezy horyzontalnej w żelu agarozowym z chłodzeniem* Instrukcja Obsługi

SubDNA. Zestaw do elektroforezy horyzontalnej w żelu agarozowym z chłodzeniem* Instrukcja Obsługi * SubDNA Zestaw do elektroforezy horyzontalnej w żelu agarozowym z chłodzeniem* Instrukcja Obsługi Numer katalogowy: 130-100 Numer katalogowy: 131-100* Aby uzys k ać pomoc techniczną (+48) 22 668 71 47

Bardziej szczegółowo

Multipol Standard. Aparat do jednoczesnego wylewania do 6 żeli poliakrylamidowych. Instrukcja Obsługi. Numer katalogowy:

Multipol Standard. Aparat do jednoczesnego wylewania do 6 żeli poliakrylamidowych. Instrukcja Obsługi. Numer katalogowy: Multipol Standard Aparat do jednoczesnego wylewania do 6 żeli poliakrylamidowych Instrukcja Obsługi Numer katalogowy: 101-150 Aby uzys k ać pomoc techniczną : T 22 668 71 47 Spis treści 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

MINIPOL 2. Zestaw do minielektroforezy płytowej w jednym lub dwóch żelach poliakrylamidowych. Instrukcja Obsługi. Numer katalogowy:

MINIPOL 2. Zestaw do minielektroforezy płytowej w jednym lub dwóch żelach poliakrylamidowych. Instrukcja Obsługi. Numer katalogowy: MINIPOL 2 Zestaw do minielektroforezy płytowej w jednym lub dwóch żelach poliakrylamidowych Instrukcja Obsługi Numer katalogowy: 103-100 Aby uzys k ać pomoc techniczną : T 22 668 71 47 Spis treści 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Genomic Mini AX Plant Spin

Genomic Mini AX Plant Spin Genomic Mini AX Plant Spin Zestaw o zwiększonej wydajności do izolacji genomowego DNA z materiału roślinnego. wersja 1017 100 izolacji Nr kat. 050-100S Pojemność kolumny do oczyszczania DNA wynosi 15 μg.

Bardziej szczegółowo

Genomic Midi AX Direct zestaw do izolacji genomowego DNA (procedura bez precypitacji) wersja 1215

Genomic Midi AX Direct zestaw do izolacji genomowego DNA (procedura bez precypitacji) wersja 1215 Genomic Midi AX Direct zestaw do izolacji genomowego DNA (procedura bez precypitacji) wersja 1215 20 izolacji Nr kat. 895-20D Pojemność kolumny do oczyszczania DNA wynosi 100 µg 1 Skład zestawu Składnik

Bardziej szczegółowo

Gel-Out. 50 izolacji, 250 izolacji. Nr kat , Zestaw do izolacji DNA z żelu agarozowego. wersja 0617

Gel-Out. 50 izolacji, 250 izolacji. Nr kat , Zestaw do izolacji DNA z żelu agarozowego. wersja 0617 Gel-Out Zestaw do izolacji DNA z żelu agarozowego. wersja 0617 50 izolacji, 250 izolacji Nr kat. 023-50, 023-250 Pojemność kolumny do izolacji DNA - do 20 µg DNA, minimalna pojemność - 2 µg DNA (przy zawartości

Bardziej szczegółowo

Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA

Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA Zakład Biologii Molekularnej Wydział Farmaceutyczny, WUM ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa IZOLACJA DNA Z HODOWLI KOMÓRKOWEJ.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 3 DGGE- ELEKTROFOREZA W ŻELU Z GRADIENTEM CZYNNIKA DENATURUJĄCEGO

ĆWICZENIE 3 DGGE- ELEKTROFOREZA W ŻELU Z GRADIENTEM CZYNNIKA DENATURUJĄCEGO ĆWICZENIE 3 DGGE- ELEKTROFOREZA W ŻELU Z GRADIENTEM CZYNNIKA DENATURUJĄCEGO CZĘŚĆ TEORETYCZNA Metody badań i cechy w oparciu o które przeprowadzana jest klasyfikacja i identyfikacja mikroorganizmówh Struktura

Bardziej szczegółowo

Genomic Mini AX Bacteria+ Spin

Genomic Mini AX Bacteria+ Spin Genomic Mini AX Bacteria+ Spin Zestaw o zwiększonej wydajności do izolacji genomowego DNA z bakterii Gram-dodatnich. wersja 1017 100 izolacji Nr kat. 060-100MS Pojemność kolumny do oczyszczania DNA wynosi

Bardziej szczegółowo

Genomic Mini AX Milk Spin

Genomic Mini AX Milk Spin Genomic Mini AX Milk Spin Zestaw o zwiększonej wydajności do izolacji genomowego DNA z próbek mleka. wersja 1017 100 izolacji Nr kat. 059-100S Pojemność kolumny do oczyszczania DNA wynosi 15 μg. Produkt

Bardziej szczegółowo

ELEKTROFOREZA. Wykonanie ćwiczenia 8. ELEKTROFOREZA BARWNIKÓW W ŻELU AGAROZOWYM

ELEKTROFOREZA. Wykonanie ćwiczenia 8. ELEKTROFOREZA BARWNIKÓW W ŻELU AGAROZOWYM Wykonanie ćwiczenia 8. ELEKTROFOREZA BARWNIKÓW W ŻELU AGAROZOWYM Zadania: 1. Wykonać elektroforezę poziomą wybranych barwników w żelu agarozowym przy trzech różnych wartościach ph roztworów buforowych.

Bardziej szczegółowo

Zestaw dydaktyczny. genotypowanie szczepów 5taphy/ococcus aureus metodą PCR-RFLP

Zestaw dydaktyczny. genotypowanie szczepów 5taphy/ococcus aureus metodą PCR-RFLP 2014-07-17 Zestaw dydaktyczny EasyGenotyping PCR-RFLP - S. aureus genotypowanie szczepów 5taphy/ococcus aureus metodą PCR-RFLP Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie typowania genetycznego dostarczonych

Bardziej szczegółowo

Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA

Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA Zakład Biologii Molekularnej Wydział Farmaceutyczny, WUM ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa Ćwiczenie 3 Izolacja i rozdział

Bardziej szczegółowo

Genomic Maxi AX Direct

Genomic Maxi AX Direct Genomic Maxi AX Direct Uniwersalny zestaw o zwiększonej wydajności do izolacji genomowego DNA z różnych materiałów. Procedura bez etapu precypitacji. wersja 0517 10 izolacji Nr kat. 995-10D Pojemność kolumny

Bardziej szczegółowo

Genomic Maxi AX zestaw do izolacji genomowego DNA wersja 0616

Genomic Maxi AX zestaw do izolacji genomowego DNA wersja 0616 Genomic Maxi AX zestaw do izolacji genomowego DNA wersja 0616 10 izolacji Nr kat. 995-10 Pojemność kolumny do oczyszczania DNA wynosi 500 µg 1 Skład zestawu Składnik Ilość Temp. Przechowywania Kolumny

Bardziej szczegółowo

Novabeads Food DNA Kit

Novabeads Food DNA Kit Novabeads Food DNA Kit Novabeads Food DNA Kit jest nowej generacji narzędziem w technikach biologii molekularnej, umożliwiającym izolację DNA z produktów spożywczych wysoko przetworzonych. Metoda oparta

Bardziej szczegółowo

Zestaw do izolacji DNA z krwi świeżej i mrożonej

Zestaw do izolacji DNA z krwi świeżej i mrożonej Nr kat. EM05 Wersja zestawu: 1.2014 Zestaw do izolacji DNA z krwi świeżej i mrożonej EXTRACTME jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy BLIRT S.A. www.dnagdansk.com Nr kat. EM05 I. PRZEZNACZENIE ZESTAWU

Bardziej szczegółowo

Saccharomyces Transformer Kit zestaw do przygotowywania i transformacji komórek kompetentnych Saccharomyces cerevisiae. Metoda chemiczna.

Saccharomyces Transformer Kit zestaw do przygotowywania i transformacji komórek kompetentnych Saccharomyces cerevisiae. Metoda chemiczna. Saccharomyces Transformer Kit zestaw do przygotowywania i transformacji komórek kompetentnych Saccharomyces cerevisiae. Metoda chemiczna. wersja 0916 6 x 20 transformacji Nr kat. 4010-120 Zestaw zawiera

Bardziej szczegółowo

ALGALTOXKIT F Procedura testu

ALGALTOXKIT F Procedura testu ALGALTOXKIT F Procedura testu 1 PRZYGOTOWANIE STANDARDOWEJ POŻYWKI A B C D - KOLBKA MIAROWA (1 litr) - FIOLKI Z ROZTWORAMI POŻYWEK A (2 fiolki), B, C, D - DESTYLOWANA (lub dejonizowana) WODA 2 A PRZENIEŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zestaw do izolacji DNA z żeli agarozowych. Nr kat. EM08 Wersja zestawu:

Zestaw do izolacji DNA z żeli agarozowych. Nr kat. EM08 Wersja zestawu: Zestaw do izolacji DNA z żeli agarozowych Nr kat. EM08 Wersja zestawu: 1.2014 www.dnagdansk.com 2 Nr kat. EM08 I. PRZEZNACZENIE ZESTAWU Zestaw EXTRACTME DNA GEL OUT przeznaczony jest do szybkiej i wydajnej

Bardziej szczegółowo

PathogenFree DNA Isolation Kit Zestaw do izolacji DNA Instrukcja użytkownika

PathogenFree DNA Isolation Kit Zestaw do izolacji DNA Instrukcja użytkownika PathogenFree DNA Isolation Kit Zestaw do izolacji DNA Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Zawartość 2 1.1 Składniki zestawu 2 2. Opis produktu 2 2.1 Założenia metody 2 2.2 Instrukcja 2 2.3 Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Genomic Micro AX Blood Gravity 96-well

Genomic Micro AX Blood Gravity 96-well Genomic Micro AX Blood Gravity 96-well Zestaw do izolacji DNA z krwi w formacie płytek na 96 studzienek dedykowany do pracy z pipetą wielokanałową lub automatem typu liquid handler. 960 izolacji Nr kat.

Bardziej szczegółowo

Genomic Midi AX. 20 izolacji

Genomic Midi AX. 20 izolacji Genomic Midi AX Uniwersalny zestaw o zwiększonej wydajności do izolacji genomowego DNA z różnych materiałów. Procedura z precypitacją DNA. wersja 0517 20 izolacji Nr kat. 895-20 Pojemność kolumny do oczyszczania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Zestaw do izolacji DNA z krwi świeżej i mrożonej

Zestaw do izolacji DNA z krwi świeżej i mrożonej DNA BLOOD KIT Nr kat. EM05 Wersja zestawu: 1.2012 Zestaw do izolacji DNA z krwi świeżej i mrożonej DNA BLOOD KIT www.dnagdansk.com Nr kat. EM05 I. PRZEZNACZENIE ZESTAWU Zestaw EXTRACTME DNA BLOOD przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Zestaw do wykrywania Babesia spp. i Theileria spp. w kleszczach, krwi i hodowlach komórkowych

Zestaw do wykrywania Babesia spp. i Theileria spp. w kleszczach, krwi i hodowlach komórkowych Nr kat. PK25N Wersja zestawu: 1.2012 Zestaw do wykrywania spp. i Theileria spp. w kleszczach, krwi i hodowlach komórkowych dwie oddzielne reakcje PCR 2x50 reakcji PCR (50 µl), włączając w to kontrole Zestaw

Bardziej szczegółowo

PathogenFree RNA Isolation Kit Zestaw do izolacji RNA

PathogenFree RNA Isolation Kit Zestaw do izolacji RNA PathogenFree RNA Isolation Kit Zestaw do izolacji RNA Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Zawartość 2 1.1 Składniki zestawu 2 2. Opis produktu 2 2.1 Założenia metody 2 2.2 Specyfikacja zestawu 2 2.3

Bardziej szczegółowo

Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA Farmacja 2016

Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA Farmacja 2016 Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA Farmacja 2016 Zakład Biologii Molekularnej Wydział Farmaceutyczny, WUM ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa farmacjamolekularna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zestaw do izolacji DNA z żeli agarozowych. Nr kat. EM08 Wersja zestawu:

Zestaw do izolacji DNA z żeli agarozowych. Nr kat. EM08 Wersja zestawu: Zestaw do izolacji DNA z żeli agarozowych Nr kat. EM08 Wersja zestawu: 1.2012 www.dnagdansk.com Nr kat. EM08 I. PRZEZNACZENIE ZESTAWU Zestaw EXTRACTME DNA GEL OUT przeznaczony jest do szybkiej i wydajnej

Bardziej szczegółowo

Metody badania ekspresji genów

Metody badania ekspresji genów Metody badania ekspresji genów dr Katarzyna Knapczyk-Stwora Warunki wstępne: Proszę zapoznać się z tematem Metody badania ekspresji genów zamieszczonym w skrypcie pod reakcją A. Lityńskiej i M. Lewandowskiego

Bardziej szczegółowo

Genomic Mini. 50 izolacji, 250 izolacji. Uniwersalny zestaw do izolacji genomowego DNA z różnych materiałów. wersja Nr kat.

Genomic Mini. 50 izolacji, 250 izolacji. Uniwersalny zestaw do izolacji genomowego DNA z różnych materiałów. wersja Nr kat. Genomic Mini Uniwersalny zestaw do izolacji genomowego DNA z różnych materiałów. wersja 0517 50 izolacji, 250 izolacji Nr kat. 116-50, 116-250 Zestaw do izolacji DNA z tkanek, bakterii, hodowli komórkowych.

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA KOMÓRKI KOMÓRKI EUKARIOTYCZNE W MIKROSKOPIE ŚWIETLNYM JASNEGO POLA I KONTRASTOWO- FAZOWYM; BARWIENIA CYTOCHEMICZNE KOMÓREK

BIOLOGIA KOMÓRKI KOMÓRKI EUKARIOTYCZNE W MIKROSKOPIE ŚWIETLNYM JASNEGO POLA I KONTRASTOWO- FAZOWYM; BARWIENIA CYTOCHEMICZNE KOMÓREK BIOLOGIA KOMÓRKI KOMÓRKI EUKARIOTYCZNE W MIKROSKOPIE ŚWIETLNYM JASNEGO POLA I KONTRASTOWO- FAZOWYM; BARWIENIA CYTOCHEMICZNE KOMÓREK KOMÓRKI EUKARIOTYCZNE W MIKROSKOPIE ŚWIETLNYM JASNEGO POLA I KONTRASTOWO-FAZOWYM;

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI MANGANU W GLEBIE

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI MANGANU W GLEBIE OZNACZANIE ZAWARTOŚCI MANGANU W GLEBIE WPROWADZENIE Przyswajalność pierwiastków przez rośliny zależy od procesów zachodzących między fazą stałą i ciekłą gleby oraz korzeniami roślin. Pod względem stopnia

Bardziej szczegółowo

Zestaw do oczyszczania DNA po reakcjach enzymatycznych. Nr kat. EM03 Wersja zestawu:

Zestaw do oczyszczania DNA po reakcjach enzymatycznych. Nr kat. EM03 Wersja zestawu: Zestaw do oczyszczania DNA po reakcjach enzymatycznych Nr kat. EM03 Wersja zestawu: 1.2012 I. PRZEZNACZENIE ZESTAWU Zestaw EXTRACTME DNA CLEAN-UP przeznaczony jest do szybkiego i wydajnego oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek

Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego urządzenia do mycia okien, luster i kafelek. Prosimy o przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT I APARATURA LABORATORYJNA. Aparaty do elektroforezy poziomej serii ASA: SYSTEMY DO ELEKTROFOREZY

SPRZĘT I APARATURA LABORATORYJNA. Aparaty do elektroforezy poziomej serii ASA: SYSTEMY DO ELEKTROFOREZY SYSTEMY DO ELEKTROFOREZY Aparaty do elektroforezy poziomej serii ASA: Seria aparatów do elektroforezy poziomej ASA składa się z 6 modeli o dużej rozpiętości rozmiarów żeli: od 5 x 8 cm dla modelu MICROGEL

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

StayRNA bufor zabezpieczający RNA przed degradacją wersja 0215

StayRNA bufor zabezpieczający RNA przed degradacją wersja 0215 StayRNA bufor zabezpieczający RNA przed degradacją wersja 0215 100 ml, 250 ml, 500 ml Nr kat. 038-100, 038-250, 038-500 Nietosyczny roztwór wodny do przechowywania i zabezpieczania różnego rodzaju tkanek

Bardziej szczegółowo

Zestaw przeznaczony jest do całkowitej izolacji RNA z bakterii, drożdży, hodowli komórkowych, tkanek oraz krwi świeżej (nie mrożonej).

Zestaw przeznaczony jest do całkowitej izolacji RNA z bakterii, drożdży, hodowli komórkowych, tkanek oraz krwi świeżej (nie mrożonej). Total RNA Mini Plus Zestaw do izolacji całkowitego RNA. Procedura izolacji nie wymaga użycia chloroformu wersja 0517 25 izolacji, 100 izolacji Nr kat. 036-25, 036-100 Zestaw przeznaczony jest do całkowitej

Bardziej szczegółowo

Zakład Biologii Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny, WUM.

Zakład Biologii Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny, WUM. Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: TERAPIA GENOWA Plan ćwiczeń Ćwiczenie 1: Przygotowanie warsztatu terapii genowej 1. Kontrola jakościowa preparatów plazmidowych paav/lacz,

Bardziej szczegółowo

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnej torby do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR)

AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR) AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR) Zestaw do wykrywania sekwencji DNA specyficznych dla bakterii z rodzaju Salmonella techniką Real Time PCR Nr kat.: BAC01-50 Wielkość zestawu: 50 oznaczeń Objętość

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiot zamówienia: Odczynniki chemiczne do izolacji DNA i reakcji PCR, wymienione w Tabeli 1. Nazwa odczynnika Specyfikacja Ilość*

2. Przedmiot zamówienia: Odczynniki chemiczne do izolacji DNA i reakcji PCR, wymienione w Tabeli 1. Nazwa odczynnika Specyfikacja Ilość* Poznao, 6 lutego 2012 r. Zapytanie ofertowe nr 001 /2012 dotyczące zakupu odczynników chemicznych do izolacji DNA i reakcji PCR GENESIS Polska Sp. z o.o Ul. Za Cytadelą 19, 61-659 Poznao NIP 778 13 56

Bardziej szczegółowo

PCR bez izolacji testujemy Direct PCR Kits od ThermoFisher Scientific

PCR bez izolacji testujemy Direct PCR Kits od ThermoFisher Scientific PCR bez izolacji testujemy Direct PCR Kits od ThermoFisher Scientific Specjalnie dla Was przetestowaliśmy w naszym laboratorium odczynniki firmy Thermo Scientific umożliwiające przeprowadzanie reakcji

Bardziej szczegółowo

Zestaw do izolacji totalnego DNA z bakterii. Nr kat. EM02 Wersja zestawu:

Zestaw do izolacji totalnego DNA z bakterii. Nr kat. EM02 Wersja zestawu: Zestaw do izolacji totalnego DNA z bakterii Nr kat. EM02 Wersja zestawu: 1.2012 Nr kat. EM02 I. PRZEZNACZENIE ZESTAWU Zestaw EXTRACTME DNA BACTERIA przeznaczony jest do szybkiej i wydajnej izolacji bakteryjnego

Bardziej szczegółowo

Termoizolacyjny pojemnik na lunch

Termoizolacyjny pojemnik na lunch Termoizolacyjny pojemnik na lunch Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnego pojemnika na lunch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie numer 6. Analiza próbek spożywczych na obecność markerów GMO

Ćwiczenie numer 6. Analiza próbek spożywczych na obecność markerów GMO Ćwiczenie numer 6 Analiza próbek spożywczych na obecność markerów GMO 1. Informacje wstępne -screening GMO -metoda CTAB -qpcr 2. Izolacja DNA z soi metodą CTAB 3. Oznaczenie ilościowe i jakościowe DNA

Bardziej szczegółowo

Zestaw do oczyszczania DNA po reakcjach enzymatycznych

Zestaw do oczyszczania DNA po reakcjach enzymatycznych Nr kat. EM07 Wersja zestawu: 1.2014 Zestaw do oczyszczania DNA po reakcjach enzymatycznych EXTRACTME jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy BLIRT S.A. www.dnagdansk.com Nr kat. EM07 I. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Genomic Micro AX Swab Gravity Plus

Genomic Micro AX Swab Gravity Plus Genomic Micro AX Swab Gravity Plus Zestaw do izolacji genomowego DNA z wymazów metodą grawitacyjną. W skład zestawu wchodzą wymazówki. wersja 0517 100 izolacji Nr kat. 105-100P Pojemność kolumny do oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Zestaw do izolacji genomowego DNA z bakterii

Zestaw do izolacji genomowego DNA z bakterii Nr kat. EM02 Wersja zestawu: 1.2014 Zestaw do izolacji genomowego DNA z bakterii EXTRACTME jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy BLIRT S.A. www.dnagdansk.com Nr kat. EM02 I. PRZEZNACZENIE ZESTAWU Zestaw

Bardziej szczegółowo

Syngen Fungi DNA Mini Kit

Syngen Fungi DNA Mini Kit Syngen Fungi DNA Mini Kit Zestaw do izolacji całkowitego DNA z próbek: - kultur tkankowych grzybów - kultur tkankowych drożdży Instrukcja dla użytkownika, w. 2016.1 Instrukcja dla użytkownika strona 1

Bardziej szczegółowo

Zestaw do izolacji totalnego DNA z drożdży

Zestaw do izolacji totalnego DNA z drożdży DNA YEAST KIT Nr kat. EM10 Wersja zestawu: 1.2012 Zestaw do izolacji totalnego DNA z drożdży EXTRACTME jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy BLIRT S.A. DNA YEAST KIT I. PRZEZNACZENIE ZESTAWU Zestaw

Bardziej szczegółowo

TaqNova-RED. Polimeraza DNA RP20R, RP100R

TaqNova-RED. Polimeraza DNA RP20R, RP100R TaqNova-RED Polimeraza DNA RP20R, RP100R RP20R, RP100R TaqNova-RED Polimeraza DNA Rekombinowana termostabilna polimeraza DNA Taq zawierająca czerwony barwnik, izolowana z Thermus aquaticus, o przybliżonej

Bardziej szczegółowo

Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA

Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA Zakład Biologii Molekularnej Wydział Farmaceutyczny, WUM ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa tel. 22 572 0735, 606448502

Bardziej szczegółowo

E.coli Transformer Kit

E.coli Transformer Kit E.coli Transformer Kit zestaw do przygotowywania i transformacji komórek kompetentnych Escherichia coli. Metoda chemiczna. wersja 1117 6 x 40 transformacji Nr kat. 4020-240 Zestaw zawiera komplet odczynników

Bardziej szczegółowo

Plasmid Mini. 50 izolacji, 250 izolacji. Zestaw do izolacji plazmidów wysokokopijnych wersja Nr kat ,

Plasmid Mini. 50 izolacji, 250 izolacji. Zestaw do izolacji plazmidów wysokokopijnych wersja Nr kat , Plasmid Mini Zestaw do izolacji plazmidów wysokokopijnych wersja 1016 50 izolacji, 250 izolacji Nr kat. 020-50, 020-250 Pojemność kolumny do oczyszczania DNA wynosi 20 µg. 1 Skład zestawu Składnik 50 izolacji

Bardziej szczegółowo

AmpliTest Chlamydia/Chlamydophila (Real Time PCR)

AmpliTest Chlamydia/Chlamydophila (Real Time PCR) AmpliTest Chlamydia/Chlamydophila (Real Time PCR) Zestaw do wykrywania sekwencji DNA specyficznych dla bakterii z rodzajów Chlamydia i Chlamydophila techniką Real Time PCR Nr kat.: BAC18-50 BAC18-100 Wielkość

Bardziej szczegółowo

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , , INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-12.2009 ZAPARZACZE MODEL: 752060, 752120, 752150 Stalgast Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Jonizator antystatyczny

Jonizator antystatyczny Jonizator antystatyczny Jonizator DJ-04 Jonizator DJ-05 INSTRUKCJA OBSŁUGI IMMU-48-03-05-17-PL www.radwag.pl MAJ 2017 2 Spis treści 1. UWAGI OGÓLNE 4 2. DANE TECHNICZNE 4 3. PODSTAWOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

OCENA CZYSTOŚCI WODY NA PODSTAWIE POMIARÓW PRZEWODNICTWA. OZNACZANIE STĘŻENIA WODOROTLENKU SODU METODĄ MIARECZKOWANIA KONDUKTOMETRYCZNEGO

OCENA CZYSTOŚCI WODY NA PODSTAWIE POMIARÓW PRZEWODNICTWA. OZNACZANIE STĘŻENIA WODOROTLENKU SODU METODĄ MIARECZKOWANIA KONDUKTOMETRYCZNEGO OCENA CZYSTOŚCI WODY NA PODSTAWIE POMIAÓW PZEWODNICTWA. OZNACZANIE STĘŻENIA WODOOTLENKU SODU METODĄ MIAECZKOWANIA KONDUKTOMETYCZNEGO Instrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Total RNA Zol-Out. 25 izolacji, 100 izolacji

Total RNA Zol-Out. 25 izolacji, 100 izolacji Total RNA Zol-Out Zestaw do szybkiej izolacji ultraczystego, całkowitego RNA z odczynników opartych na mieszaninie fenolu oraz rodanku lub chlorowodorku guanidyny (TRIzol, TRI Reagent, RNAzol, QIAzol,

Bardziej szczegółowo

RT31-020, RT , MgCl 2. , random heksamerów X 6

RT31-020, RT , MgCl 2. , random heksamerów X 6 RT31-020, RT31-100 RT31-020, RT31-100 Zestaw TRANSCRIPTME RNA zawiera wszystkie niezbędne składniki do przeprowadzenia syntezy pierwszej nici cdna na matrycy mrna lub całkowitego RNA. Uzyskany jednoniciowy

Bardziej szczegółowo

Izolowanie DNA i RNA z komórek hodowlanych. Ocena jakości uzyskanego materiału

Izolowanie DNA i RNA z komórek hodowlanych. Ocena jakości uzyskanego materiału II ROK KIERUNEK WETERYNARIA UJCM INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH VIII Izolowanie DNA i RNA z komórek hodowlanych. Ocena jakości uzyskanego materiału 2013/2014 2 ĆWICZENIE VIII Preparatyka całkowitego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi T-8280

Instrukcja obsługi T-8280 Instrukcja obsługi T-8280 Spis treści Gwarancja...2 Opis urządzenia...3 Dane techniczne...3 Wymagania dotyczące środowiska pracy i ochrony...4 Zawartość opakowania:...5 UWAGA!!...5 Instrukcje bezpieczeństwa...6

Bardziej szczegółowo

E.coli Transformer Zestaw do przygotowywania i transformacji komórek kompetentnych Escherichia coli

E.coli Transformer Zestaw do przygotowywania i transformacji komórek kompetentnych Escherichia coli E.coli Transformer Zestaw do przygotowywania i transformacji komórek kompetentnych Escherichia coli Wersja 0211 6x40 transformacji Nr kat. 4020-240 Zestaw zawiera komplet odczynników do przygotowania sześciu

Bardziej szczegółowo

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu:

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: 841289 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Chłodziarka jest przeznaczona do chłodzenia i podgrzewania jedzenia. Posiada przełącznik

Bardziej szczegółowo

4. Składowanie. Preparatu nie należy składować razem z produktami spożywczymi, napojami oraz paszami.

4. Składowanie. Preparatu nie należy składować razem z produktami spożywczymi, napojami oraz paszami. Cillit -Neutra Cillit-Neutra przeznaczony jest do neutralizacji zużytych roztworów Cillit (patrz: karta katalogowa L 06), szczególnie przed ich odprowadzeniem do kanalizacji, jak również do podwyższania

Bardziej szczegółowo

Myjka ultradźwiękowa 55 / 78L

Myjka ultradźwiękowa 55 / 78L Myjka ultradźwiękowa 55 / 78L INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Przechowywać niniejszą instrukcję do wglądu. ZASTOSOWANIE: Linie: serwisowe, elektroniczne,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie II Roztwory Buforowe

Ćwiczenie II Roztwory Buforowe Ćwiczenie wykonać w parach lub trójkach. Ćwiczenie II Roztwory Buforowe A. Sporządzić roztwór buforu octanowego lub amonowego o określonym ph (podaje prowadzący ćwiczenia) Bufor Octanowy 1. Do zlewki wlej

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 5 Barwniki roślinne. Ekstrakcja barwników asymilacyjnych. Rozpuszczalność chlorofilu

ĆWICZENIE 5 Barwniki roślinne. Ekstrakcja barwników asymilacyjnych. Rozpuszczalność chlorofilu ĆWICZENIE 5 Barwniki roślinne Ekstrakcja barwników asymilacyjnych 400 mg - zhomogenizowany w ciekłym azocie proszek z natki pietruszki 6 ml - etanol 96% 2x probówki plastikowe typu Falcon na 15 ml 5x probówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERII SERII SENSO. Baterie Senso.indd :41

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERII SERII SENSO. Baterie Senso.indd :41 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERII SERII SENSO Baterie Senso.indd 1 14-11-06 10:41 INSTRUKCJA MONTAŻU Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu baterii prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

Syngen Gel/PCR Mini Kit

Syngen Gel/PCR Mini Kit Syngen Gel/PCR Mini Kit Syngen Gel/PCR ME Mini Kit Zestawy do oczyszczania DNA: - z żelu agarozowego - po reakcji PCR i innych reakcjach enzymatycznych - z żelu agarozowego z małą objętością elucji - po

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Zestaw do izolacji DNA z wymazów oraz nasienia

Zestaw do izolacji DNA z wymazów oraz nasienia Nr kat. EM06 Wersja zestawu: 1.2014 Zestaw do izolacji DNA z wymazów oraz nasienia EXTRACTME jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy BLIRT S.A. www.dnagdansk.com Nr kat. EM06 I. PRZEZNACZENIE ZESTAWU

Bardziej szczegółowo

Plan ćwiczeń wykonywanych w ramach Pracowni Biologii Molekularnej, część II Ekspresja i oczyszczanie białek.

Plan ćwiczeń wykonywanych w ramach Pracowni Biologii Molekularnej, część II Ekspresja i oczyszczanie białek. Pracownia Biologii Molekularnej Część II Plan ćwiczeń wykonywanych w ramach Pracowni Biologii Molekularnej, część II Ekspresja i oczyszczanie białek. Spis treści 1 I spotkanie: Ekspresja białka w komórkach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica

INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa tel. 022 517 15 75; fax 022 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica MODEL: 713001 BEZPIECZEŃSTWO Personel

Bardziej szczegółowo

Zestaw do fondue ze szklaną misą

Zestaw do fondue ze szklaną misą Zestaw do fondue ze szklaną misą Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu do fondue ze szklaną misą. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

ELEKTROFORETYCZNY ROZDZIAŁ

ELEKTROFORETYCZNY ROZDZIAŁ POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTRUKCJA Z LABORATORIUM W ZAKŁADZIE BIOFIZYKI Ćwiczenie 2 ELEKTROFORETYCZNY ROZDZIAŁ BIAŁEK I. WSTĘP TEORETYCZNY Elektroforeza jest ruchem fazy rozproszonej względem fazy rozpraszanej,

Bardziej szczegółowo

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W)

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka ceramicznego z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

ul.3 go Maja Zawiercie Instrukcja obsługi

ul.3 go Maja Zawiercie Instrukcja obsługi 803 Instrukcja obsługi Dziękujemy Państwu za zakup systemu do napraw o modelu 803. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE II. PRZYGOTOWANIE ŻELU POLIAKRYLAMIDOWEGO DO ELEKTROFOREZY BIAŁEK W WARUNKACH DENATURUJĄCYCH (SDS-PAGE)

ĆWICZENIE II. PRZYGOTOWANIE ŻELU POLIAKRYLAMIDOWEGO DO ELEKTROFOREZY BIAŁEK W WARUNKACH DENATURUJĄCYCH (SDS-PAGE) ĆWICZENIE II. ELEKTROFOREZA W ŻELU POLIAKRYLAMIDOWYM (ANG. POLYACRYLAMIDE GEL ELECTROPHORESIS - PAGE) PRZYGOTOWANIE ŻELU POLIAKRYLAMIDOWEGO DO ELEKTROFOREZY BIAŁEK W WARUNKACH DENATURUJĄCYCH (SDS-PAGE)

Bardziej szczegółowo

Polimeraza Taq (1U/ l) 1-2 U 1 polimeraza Taq jako ostatni składniki mieszaniny końcowa objętość

Polimeraza Taq (1U/ l) 1-2 U 1 polimeraza Taq jako ostatni składniki mieszaniny końcowa objętość Ćwiczenie 6 Technika PCR Celem ćwiczenia jest zastosowanie techniki PCR do amplifikacji fragmentu DNA z bakterii R. leguminosarum bv. trifolii TA1 (RtTA1). Studenci przygotowują reakcję PCR wykorzystując

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Syngen Blood/Cell DNA Mini Kit

Syngen Blood/Cell DNA Mini Kit Syngen Blood/Cell DNA Mini Kit Zestaw do izolacji całkowitego DNA z próbek: - świeżej lub mrożonej krwi - kożuszka leukocytarnego - hodowli komórkowych - surowicy - osocza - wymazówek Instrukcja dla użytkownika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wyciskarka do cytrusów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wyciskarka do cytrusów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyciskarka do cytrusów MODEL: 480012 v1.0-09.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 UWAGA! Nawilżacz ultradźwiękowy nie nadaje się do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi bądź umysłowymi,

Bardziej szczegółowo

Zestaw do izolacji DNA z wymazów oraz nasienia. Nr kat. EM06 Wersja zestawu: 1.2012

Zestaw do izolacji DNA z wymazów oraz nasienia. Nr kat. EM06 Wersja zestawu: 1.2012 Zestaw do izolacji DNA z wymazów oraz nasienia Nr kat. EM06 Wersja zestawu: 1.2012 www.dnagdansk.com Nr kat. EM06 I. PRZEZNACZENIE ZESTAWU Zestaw EXTRACTME DNA SWAB & SEMEN przeznaczony jest do szybkiej

Bardziej szczegółowo

Genomic Mini AX Body Fluids zestaw do izolacji DNA z płynów ustrojowych wersja 1115

Genomic Mini AX Body Fluids zestaw do izolacji DNA z płynów ustrojowych wersja 1115 Genomic Mini AX Body Fluids zestaw do izolacji DNA z płynów ustrojowych wersja 1115 20 izolacji Nr kat. 052-20M tel: +48 58 7351194, fax: +48 58 6228578 info@aabiot.com www.aabiot.com 1 Skład zestawu Składnik

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Plazmidy bakteryjne izolacja plazmidowego DNA

Ćwiczenie 1 Plazmidy bakteryjne izolacja plazmidowego DNA Ćwiczenie 1 Plazmidy bakteryjne izolacja plazmidowego DNA Plazmidy stanowią pozachromosomalny materiał genetyczny bakterii. Warunkują one szereg cech fenotypowych jak oporność na leki, syntezę substancji

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

Zestawy do izolacji DNA i RNA

Zestawy do izolacji DNA i RNA Syngen kolumienki.pl Gotowe zestawy do izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych Zestawy do izolacji DNA i RNA Katalog produktów 2012-13 kolumienki.pl Syngen Biotech Sp. z o.o., 54-116 Wrocław, ul. Ostródzka

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi WSTĘP MIE0154/MIE0155/MIE0156 z cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzuje się dużą ilością funkcji, prostotą i wygodą użytkowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Zestaw indukcyjnych patelni ceramicznych, 3 sztuki INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zestaw indukcyjnych patelni ceramicznych, 3 sztuki INSTRUKCJA OBSŁUGI 11679818 Zestaw indukcyjnych patelni ceramicznych, 3 sztuki INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Spis treści Znaczenie symboli w instrukcji... 3 Wskazówki bezpieczeństwa... 3 Użycie zgodne z przeznaczeniem... 3 Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Blender z nasadką ze stali nierdzewnej z akcesoriami

Blender z nasadką ze stali nierdzewnej z akcesoriami Blender z nasadką ze stali nierdzewnej z akcesoriami Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup blendera ze stali nierdzewnej z akcesoriami. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo