PROGRAM ĆWICZEŃ Z MIKROBIOLOGII DLA STUDENTÓW II ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM ĆWICZEŃ Z MIKROBIOLOGII DLA STUDENTÓW II ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017"

Transkrypt

1 PROGRAM ĆWICZEŃ Z MIKROBIOLOGII DLA STUDENTÓW II ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Semestr zimowy 2016/ ćw x 2 h = 26 h Ćwiczenie 1. Morfologia bakterii. Metody barwienia. Budowa mikroskopu Ćwiczenie 2. Ziarniaki Gram-dodatnie: gronkowce (Staphylococcus) i paciorkowce (Streptococcus, Enterococcus) Ćwiczenie 3. Laseczki Gram-dodatnie - Bacillus, Clostridium Ćwiczenie 4. Bakterie spiralne: Treponema, Borrelia, Leptospira, Vibrio, oraz Helicobacter, Campylobacter Ćwiczenie 5. + KOLOKWIUM 1 (z ćwiczeń 1-4, waga oceny x 5) Ziarniaki Gram-ujemne (Neisseria, Moraxella), oraz Gram-ujemne pałeczki małe (Haemophilus, Bordetella, Legionella) Ćwiczenie 6. Gram-ujemne pałeczki fermentujące (rodzina Enterobacteriaceae) Ćwiczenie 7. Gram-ujemne pałeczki niefermentujące oraz Gram-ujemne pałeczki bezwzględnie beztlenowe (Bacteroides, Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium) Ćwiczenie 8. + KOLOKWIUM 2 (z ćwiczeń 5-7, waga oceny x 5) Prątki Mycobacterium, promieniowce, maczugowce Corynebacterium. Ćwiczenie 9. Antybiotyki cz. I (uwaga: sprawdzian testowy z podstawowych grup antybiotyków, waga oceny x 2) Ćwiczenie 10. Antybiotyki cz. II. FERIE ZIMOWE 23.XII.2016 do 01.I.2017 Ćwiczenie KOLOKWIUM 3 (z ćwiczeń 8-10, waga oceny x 5). Sterylizacja i dezynfekcja. Mycie rąk + wymazy do ćwiczenia z flory fizjologicznej Ćwiczenie 12. Flora fizjologiczna (oraz odczyty posiewów flory i mycia rąk) Ćwiczenie 13. Podstawy diagnostyki chorób grzybiczych. ZIMOWA SESJA EGZAMINACYJNA 30.I II.2017 ZIMOWA PRZERWA MIĘDZYSEMESTRALNA 13.II II X X X X.2016 Grupa Pn. 07.XI.2016 Grupa Wt. 08.XI.2016 Grupa Śr. 09.XI.2016 Grupa Cz 03.XI.2016 Grupa Pt. 04.XI XI XI XI 02.XII XII XII I I I.2017 Semestr letni 2016/ ćw x 2 h 1 ćw x 1 h Razem 19 h Ćwiczenie KOLOKWIUM 4 (z ćwiczeń 11-13, waga oceny x 5) Choroby przenoszone drogą płciową Ćwiczenie 15. Zakażenia górnych dróg oddechowych Ćwiczenie 16. Zakażenia dolnych dróg oddechowych Ćwiczenie 17. Zakażenia układu moczowego Ćwiczenie KOLOKWIUM 5 (z ćwiczeń 14-17, waga oceny x 5) Zakażenia skóry i tkanek miękkich Ćwiczenie 19. Zapalenie żołądka i jelit oraz zatrucia pokarmowe Ćwiczenie 20. Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego Ćwiczenie 21. Bakteriemia i sepsa FERIE WIOSENNE Ćwiczenie 21. Bakteriemia i sepsa Ćwiczenie 22. (ćwiczenie 45-minutowe) KOLOKWIUM 6 (z ćwiczeń 18-21, waga oceny x 5) Ćwiczenie 23. EGZAMIN PRAKTYCZNY LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA 14.VI 02.VII II II 3.III III III III III IV.2017 Grupa Pn. 10.IV.2017 Grupa Wt. 11.IV.2017 Grupa Śr. 12.IV.2017 Grupa Cz. 20.IV.2017 Grupa Pt. 21.IV IV V.2017 Ćwiczenia z mikrobiologii odbywają się w sali ćwiczeń Katedry i Zakładu Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu WYKŁADY: wtorek sala wykładowa, czwartek sala wykładowa - 1 -

2 SZCZEGÓŁOWY PLAN ĆWICZEŃ Z MIKROBIOLOGII semestr zimowy 2016/2017 ĆWICZENIE 1 (03.X - 07.X. 2016) TEMAT: MORFOLOGIA BAKTERII. METODY BARWIENIA PREPARATÓW. Organizacja i dyscyplina pracy w czasie ćwiczeń z mikrobiologii. Typy mikroskopów używanych na ćwiczeniach: świetlny, z ciemnym polem widzenia, fluorescencyjny. Morfologia bakterii. Metody barwienia preparatów mikroskopowych: barwienie proste, złożone, pozytywne, negatywne, negatywno-pozytywne. Sporządzanie i oglądanie w mikroskopie świetlnym preparatów z hodowli bakterii; barwienie metodą Grama (Staphylococcus sp., Bacillus sp, Escherichia coli) Demonstracja gotowych preparatów z bakterii w mikroskopie świetlnym, w ciemnym polu i fluorescencyjnym. ĆWICZENIE 2 (10.X 14.X. 2016) TEMAT: ZIARNIAKI GRAM-DODATNIE: GRONKOWCE I PACIORKOWCE Charakterystyka i chorobotwórczość Staphylococcus aureus, Staph.epidermidis, Staph.saprophyticus. Charakterystyka i chorobotwórczość Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus z gr. orale, Enterococcus sp. Demonstracja hodowli na agarze z krwią, opis morfologii kolonii, rodzaje hemolizy. Demonstracja gotowych preparatów z omawianych bakterii w mikroskopie świetlnym Testy identyfikacyjne dla gronkowców: wytwarzanie katalazy, CF (wykonanie), wrażliwość na nowobiocynę i furazolidon, test koagulazowy (demonstracja), ID32 Staph do odczytu, Crystal GP - demonstracja. Testy identyfikacyjne dla paciorkowców: wrażliwość na bacytracynę i optochinę, szereg biochemiczny dla enterokoków, wykrywanie antygenów grupowych (demonstracja Slidex Strepto Kit), Api20Strep do odczytu, Crystal GP -demonstracja. ĆWICZENIE 3 (17.X 21.X. 2016) TEMAT: LASECZKI GRAM-DODATNIE: BACILLUS, CLOSTRIDIUM. Charakterystyka i chorobotwórczość laseczek: Bacillus anthracis, Clostridium tetani, Clostridium difficile, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens. Metody hodowli bakterii beztlenowych anaerostat fizyczny i chemiczny, generatory atmosfery beztlenowej Schemat profilaktyki pre- i poekspozycyjnej przy podejrzeniu tężca. Demonstracja hodowli laseczek beztlenowych na podłożach wybiórczych: Agar Schaedler a z krwią, bulion tioglikolanowy. Demonstracja Bacillus subtilis na Agarze zwykłym morfologia kolonii laseczek na wybranych podłożach. Demonstracja gotowych preparatów bakteryjnych w mikroskopie świetlnym. Demonstracja testów identyfikacyjnych dla bakterii beztlenowych - odczyt testów API 20A, demonstracja Crystal ANR

3 ĆWICZENIE 4 (24.X 28.X. 2016) TEMAT: BAKTERIE SPIRALNE: TREPONEMA, BORRELIA, LEPTOSPIRA, VIBRIO, HELICOBACTER, CAMPYLOBACTER Charakterystyka i chorobotwórczość Treponema pallidum, Borrelia recurrentis, Borrelia burgdorferi, Leptospira, Vibrio, Campylobacter jejuni, Helicobacter pylori. Demonstracja bezpośredniego preparatu bioptatu z żołądka z Helicobacter pylori. Demonstracja hodowli Campylobacter i Helicobacter. Oglądanie gotowych preparatów z Campylobacter i Helicobacter. Demonstracja preparatu srebrzonego z Treponema pallidum Demonstracja Leptospira w mikroskopie z ciemnym polem widzenia. ĆWICZENIE 5 + KOLOKWIUM 1 (z ćwiczeń 1-4) (grupy poniedziałkowe 7.XI.2016, grupy wtorkowe 8.XI.2016, grupy środowe 9.XI.2016, grupy czwartkowe 3.XI,2016 grupy piątkowe 4.XI.2016) TEMAT: ZIARNIAKI GRAM-UJEMNE (NEISSERIA, MORAXELLA) ORAZ GRAM- UJEMNE PAŁECZKI MAŁE: HAEMOPHILUS, BORDETELLA, LEGIONELLA Charakterystyka i chorobotwórczość rodzaju Neisseria i Moraxella Charakterystyka i chorobotwórczość Gram(-) pałeczek małych: Haemophilus, Bordetella, Legionella Aktualny kalendarz szczepień dotyczący bakterii Neisseria, Bordetella, Haemophilus Omówienie testu z czynnikami wzrostowymi BX i BV dla Haemophilus influenzae Demonstracja hodowli bakterii na podłożach Neisseria i Moraxella na Agarze z krwią, Haemophilus na podłożu Cassmana (podłoże czekoladowe) Demonstracja testów identyfikacyjnych: Crystal NH, Api NH do identyfikacji Neisseria meningitidis i Haemophilus influenzae Różnicowanie Moraxella catarrhalis od szczepów Neisseria wchodzących w skład flory fizjologicznej górnych dróg oddechowych test BC na agarze Muller-Hintona (MH) Oglądanie gotowych preparatów ĆWICZENIE 6 (14.XI 18.XI. 2016) TEMAT: GRAM-UJEMNE PAŁECZKI FERMENTUJĄCE: ENTEROBACTERIACEAE Charakterystyka i chorobotwórczość pałeczek rodziny Enterobacteriaceae: Salmonella, Shigella, Escherichia, Proteus, Klebsiella, Enterobacter. Demonstracja hodowli bakterii na podłożach wybiórczych: Mac Conkey a i SS (Enterobacteriaceae) Morfologia kolonii pałeczek Gram-ujemnych Enterobacteriaceae na wybranych podłożach Demonstracja gotowych preparatów bakteryjnych w mikroskopie świetlnym Identyfikacja Gram-ujemnych pałeczek- odczyt testów ID32GN, demonstracja Crystal ENF

4 ĆWICZENIE 7 (21.XI 25.XI.2016) TEMAT: GRAM-UJEMNE PAŁECZKI NIEFERMENTUJĄCE: PSEUDOMONAS, ACINETOBACTER, STENOTROPHOMONAS ORAZ GRAM-UJEMNE PAŁECZKI BEZWZGLĘDNIE BEZTLENOWE: BACTEROIDES, PORPHYROMONAS, PREVOTELLA Charakterystyka i chorobotwórczość pałeczek niefermentujących: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia. Charakterystyka i chorobotwórczość Gram-ujemnych bakterii bezwzględnie beztlenowych (Bacteroides, Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium). Demonstracja hodowli bakterii tlenowych i beztlenowych na podłożach wybiórczych: agar Muller-Hintona (MH), Mac Conkey a (MC) i Schaedler a obserwacja morfologii kolonii bakteryjnych Demonstracja gotowych preparatów w mikroskopie świetlnym. Identyfikacja Gram-ujemnych pałeczek niefermentujących: odczyt testów ID32GN i Crystal ENF. Test na wytwarzanie oksydazy (metodą paskową!) i barwników dla G(-) pałeczek niefermentujących. Demonstracja i identyfikacja Gram-ujemnych pałeczek bezwzględnie beztlenowych: odczyt testów API 20 A dla Bacteroides fragilis, demonstracja testu Crystal ANR. ĆWICZENIE 8 (28.XI 2.XII. 2016) + KOLOKWIUM 2 ( z ćwiczeń 5-7) TEMAT: PRĄTKI Mycobacterium, PROMIENIOWCE Actinomyces, Nocardia, MACZUGOWCE Corynebacterium. Charakterystyka i chorobotwórczość maczugowców Corynebacterium diphtheriae. Szczepionka DPT (Diphtheria Pertussis - Tetanus). Podział taksonomiczny prątków Charakterystyka i chorobotwórczość Mycobacterium tuberculosis oraz mykobakterii MOTT. Postacie kliniczne gruźlicy, diagnostyka, szczepienia (BCG), próby tuberkulinowe Odporność śródzakaźna fenomen Kocha Charakterystyka i chorobotwórczość Actinomyces spp. i Nocardia spp. Demonstracja hodowli i gotowych preparatów: Corynebacterium. Demonstracja hodowli i gotowych preparatów Actinomyces spp. i Nocardia spp. Testy identyfikacyjne dla maczugowców (ApiCoryne), dla promieniowców (API 20A). Demonstracja hodowli prątków na podłożu Loewensteina-Jensena: Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium tuberculosis Oglądanie preparatów plwociny od chorego prątkującego barwionych metodą Ziehl-Neelsena (czynnik wiązkowy cord factor). Oznaczanie wrażliwości prątków na tuberkulostatyki demonstracja antybiogramu

5 ĆWICZENIE 9 (5.XII 9.XII. 2016) + SPRAWDZIAN TESTOWY WEJŚCIÓWKA (ze znajomości podstawowych grup antybiotyków) TEMAT: ANTYBIOTYKI część I. MECHANIZMY DZIAŁANIA ANTYBIOTYKÓW Charakterystyka najważniejszych grup antybiotyków - mechanizm działania, spektrum przeciwbakteryjne, farmakokinetyka: antybiotyki beta-laktamowe, aminoglikozydy, tetracykliny, makrolidy, ketolidy, linkozamidy, glikopeptydy, fluorochinolony, sulfonamidy, nitroimidazole, tygecyklina, polimyksyny (kolistyna), oksazolidynony (linezolid). Metody oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki - Metoda dyfuzyjno-krążkowa - Metoda seryjnych rozcieńczeń w podłożu bulionowym MH oznaczanie MIC i MBC leku (demonstracja) - Metoda E-testów oznaczanie MIC leku - Metoda rozcieńczenia leku w pożywce Loewensteina Jensena dla prątków gruźlicy demonstracja Wykonanie antybiogramu metodą dyfuzyjno-krążkową dla wybranych szczepów bakterii: - Staphylococcus aureus MRSA z ropy zakażenie rany poopreacyjnej - Enterococcus HLAR z moczu zakażenie układu moczowego - Klebsiella pneumoniae ESBL+ z plwociny zapalenie płuc związane z wentylacją mechaniczną ĆWICZENIE 10 (12.XII 16.XII. 2016) TEMAT: ANTYBIOTYKI część II. MECHANIZMY OPORNOŚCI BAKTERII Omówienie wybranych mechanizmów oporności bakterii na antybiotyki: MRS, MLS B, VISA, VRSA, HLAR, VRE, GRE, MBL, ESBL, KPC Odczyt i interpretacja antybiogramów z poprzedniego ćwiczenia. Odczyt antybiogramów przygotowanych metodą ATB dla różnych szczepów bakterii. Wykonanie testu z cefinazą wykrywanie beta-laktamaz u Moraxella. Demonstracja antybiogramów z różnymi mechanizmami oporności bakterii: MRSA, MLS B, ESBL Demonstracja E-testu (VRE) oraz demonstracja testu z EDTA (MBL)..FERIE ZIMOWE

6 ĆWICZENIE 11 (9.I 13.I. 2017) + KOLOKWIUM 3 (z ćwiczeń 8-10) TEMAT: STERYLIZACJA i DEZYNFEKCJA MYCIE RĄK. POBIERANIE WYMAZÓW DO ĆWICZEŃ Z FLORY FIZJOLOGICZNEJ. Omówienie metod sterylizacji i dezynfekcji oraz preparatów stosowanych w antyseptyce. Doświadczenie: higieniczne mycie rąk (mycie + jednokrotna dezynfekcja) - jedna płytka agarowa dla zespołu dwóch studentów. Pobieranie wymazów do ćwiczeń z flory fizjologicznej: wymaz z nosa, gardła, ucha, spojówki oka, skóry suchej i wilgotnej. ĆWICZENIE 12 (16.I 20.I. 2017) TEMAT: FLORA FIZJOLOGICZNA Omówienie roli flory endogennej człowieka. Chorobotwórczość i anatomiczne rozmieszczenie flory fizjologicznej człowieka. Omówienie pojęć: kolonizacja, nosicielstwo, zakażenie oportunistyczne. Ocena skuteczności higienicznego mycia rąk odczyt doświadczenia Morfologia kolonii stanowiących florę fizjologiczną różnych miejsc: opis morfologii, wykonanie i oglądanie barwionych preparatów różnych typów drobnoustrojów. ĆWICZENIE 13 (23.I 27.I. 2017) TEMAT: PODSTAWY DIAGNOSTYKI CHORÓB GRZYBICZYCH. Omówienie najczęściej występujących przypadków grzybic miejscowych i układowych oraz czynników etiologicznych (Candida, Cryptococcus, Aspergillus). Omówienie metod pobierania, przesyłania i zasad hodowli grzybów chorobotwórczych. Charakterystyka najważniejszych grup leków przeciwgrzybiczych: polieny (nystatyna, natamycyna, amfoterycyna B), imidazole, triazole, antymetabolity (5-fluorocytozyna), echinokandyny. Identyfikacja grzybów drożdżopodobnych: - obserwacja morfologii hodowli na podłożu Sabouraud a i Chromagar Candida, - obserwacja blastospor i artrospor w preparatach barwionych metodą Grama, - odczyt testu filamentacji (wykonanie preparatów natywnych), - obserwacja charakterystycznych struktur (chlamydospor) w mikrohodowli, - odczyt testu ID 32 C. - demonstracja ustalenia wartości MIC dla Candida - E-test Grzyby pleśniowe i dermatofity: - obserwacja morfologii hodowli Aspergillus i Penicillium na podłożu Czapka, - obserwacja gotowych preparatów dermatofitów w laktofenolu (Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum).. SESJA I ZIMOWA PRZERWA MIĘDZYSEMESTRALNA

7 ĆWICZENIE 14 (20.II 24.II. 2017) + KOLOKWIUM 4 (z ćwiczeń 11-13) TEMAT: CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ Część teoretyczna Omówienie zakażeń przenoszonych drogą płciową oraz czynników etiologicznych STD. Część praktyczna ćwiczenie demonstracyjne Diagnostyka kiły: - USR i TPHA do odczytu i interpretacji - FTA-ABS i ELISA do omówienia - preparat srebrzony z tkanki mózgowej Diagnostyka rzeżączki (GU): - hodowla gonokoków na podłożu Roiron - wykonanie testu na oksydazę - demonstracja preparatu z ropy rzeżączkowej - omówienie testu przesiewowego Gonoline Duo 2 Diagnostyka rzęsistkowicy: - demonstracja preparatu z Trichomonas vaginalis (Giemsa) Diagnostyka NGU: - hodowla Mycoplasma hominis - Mycoplasma IST-test do odczytu i interpretacji - Chlamydia trachomatis (zakażona linia komórkowa Mc Coy a - zdjęcie) Diagnostyka grzybicy dróg rodnych - hodowla grzybów Candida na podłożu Sabourauda z antybiotykiem UWAGA! OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH DO ĆWICZENIA Z ZAKAŻEŃ GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH 1. wymaz z gardła (angina paciorkowcowa Streptococcus pyogenes) posiew na ½ AK 2. wymaz z gardła (zakażenie wirusowe flora fizjologiczna) posiew na ½ AK ĆWICZENIE 15 (27.II 3.III. 2017) TEMAT: ZAKAŻENIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH Omówienie postaci klinicznych oraz etiologii zakażeń górnych dróg oddechowych. Schemat badania mikrobiologicznego. Pobieranie i przesyłanie próbek do badania. Odczyt posiewów próbek z zakażeń górnych dróg oddechowych: 1. wymaz z gardła (angina paciorkowcowa) Streptococcus pyogenes wykonanie preparatu mikroskopowego barwionego metodą Grama z własnego posiewu, test wrażliwości na bacytracynę (demonstracja), test do wykrywania antygenów S. pyogenes (Slidex Strepto Kit) 2. wymaz z gardła (zakażenie wirusowe/flora fizjologiczna) demonstracja testu z optochiną Demonstracja hodowli wybranych patogenów górnych dróg oddechowych: Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Corynebacterium diphtheriae Demonstracja bezpośredniego z wymazu z gardła chorego na anginę Plaut-Vincent a. Demonstracja szybkich testów w kierunku anginy ropnej, zakażenia RSV. UWAGA! OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DO ĆWICZENIA Z ZAKAŻEŃ DOLNYCH DRÓG ODDECHOWYCH 1. plwocina (pozaszpitalne zapalenie płuc - Streptococcus pneumoniae) posiew na AK, MC 2. A) wydzielina oskrzelowa (VAP Acinetobacter baumannii) posiew na ½ AK, ½ MC, ½ SAB B) krew (VAP Acinetobacter baumannii) - posiew na ½ AK, ½ MC, ½ SAB - 7 -

8 ĆWICZENIE 16 (6.III 10.III. 2017) TEMAT: ZAKAŻENIA DOLNYCH DRÓG ODDECHOWYCH Omówienie postaci klinicznych oraz etiologii zakażeń dolnych dróg oddechowych. Schemat badania mikrobiologicznego. Zasady pobierania i transportu próbek z dróg oddechowych. Odczyt posiewów próbek z zakażeń dolnych dróg oddechowych: 1. plwocina (zapalenie płuc, pacjent pozaszpitalny) Streptococcus pneumoniae wykonanie preparatu barwionego metodą Grama z posiewów własnych, test z optochiną (demonstracja), antybiogram. 2. wydzielina z drzewa oskrzelowego + krew (pacjent hospitalizowany OIT, VAP) Acinetobacter baumannii wykonanie preparatu mikroskopowego barwionego metodą Grama z posiewów własnych, odczyt testu ID32GN, antybiogram. Demonstracja szybkich testów w kierunku Legionella. RSV UWAGA! OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH DO ZAKAŻEŃ UKŁADU MOCZOWEGO 1. mocz (pacjent ambulatoryjny, Escherichia coli) - Posiew ilościowy na AK, MC. 2. mocz (pacjent zacewnikowany, Proteus mirabilis) - Posiew ilościowy na AK, MC. ĆWICZENIE 17 (13.III 17.III. 2016) TEMAT: ZAKAŻENIA UKŁADU MOCZOWEGO Omówienie czynników etiologicznych zakażeń układu moczowego. Schemat badania mikrobiologicznego moczu. Pobieranie i przesyłanie materiałów diagnostycznych do badania zakażeń układu moczowego. Odczyt posiewów materiałów diagnostycznych: mat.1. identyfikacja E. coli - test ID32GN, interpretacja antybiogramu, mat.2. identyfikacja P. mirabilis - test ID32GN, interpretacja antybiogramu demonstracja hodowli wybranych patogenów układu moczowego: E.coli, Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa, Staph.epidermidis, Staph.saprophyticus, Enterococcus spp., Candida spp. demonstracja testu Golda wynik dodatni i ujemny. demonstracja posiewu moczu zanieczyszczonego demonstracja gotowych zestawów do półilościowego posiewu moczu: Uriline, Uricult. UWAGA! OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH DO ĆWICZENIA Z ZAKAŻEŃ SKÓRY I TKANEK MIĘKKICH 1. wymaz z ropnia podprzeponowego (pacjent z ropniem podprzeponowym, Bacteroides fragilis + E. coli), posiew na podłoża: AK, MC, ½ agar Schaedlera z krwią (tioglikolan jałowy do demonstracji). 2. ropa z czyraka na wymazówce (pacjent z czyrakiem mnogim, Staphylococcus aureus), posiew na podłoża: AK, MC, ½ agar Schaedlera z krwią (tioglikolan jałowy do demonstracji). 3. Wymaz z rany oparzeniowej (pacjent po rozległym oparzeniu, Pseudomonas aeruginosa), posiew na podłoża: AK, MC, bulion cukrowy

9 ĆWICZENIE 18 (20.III 24.III. 2017) + KOLOKWIUM 5 (z ćwiczeń 14-17) TEMAT: ZAKAŻENIA SKÓRY i TKANEK MIĘKKICH. Część teoretyczna Omówienie czynników etiologicznych zakażeń skóry i tkanek miękkich. Schemat badania mikrobiologicznego ropy. Pobieranie i przesyłanie próbek do badania. Część praktyczna Odczyt posiewów próbek ze zmian ropnych, identyfikacja szczepów, interpretacja antybiogramów. Mat.1. identyfikacja Bacteroides odczyt API 20A; identyfikacja E. coli: odczyt ID32GN; interpretacja antybiogramu dla E.coli. Mat.2. identyfikacja Staphylococcus: wykonanie testu na katalazę, demonstracja testu na obecność koagulazy, odczyt ID32Staph, interpretacja antybiogramu Mat.3. identyfikacja Pseudomonas aeruginosa: wykonanie testu na oksydazę metodą paskową (!), odczyt ID32GN, interpretacja antybiogramu. Demonstracja hodowli wybranych patogenów zakażeń skóry i tkanek miękkich: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Bacteroides fragilis. Demonstracja gotowych preparatów w/w patogenów w mikroskopie świetlnym. UWAGA! OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DO ĆWICZENIA Z ZAKAŻEŃ PRZEWODU POKARMOWEGO 1. Wymaz z odbytu (badanie nosicielstwa Salmonella/Shigella) posiew na ½ MC, ½ SS, bulion SF 2. Wymaz z odbytu (biegunka, ograniczona flora fizjologiczna) posiew na ½ MC, ½ SS, bulion SF ĆWICZENIE 19 (27.III 31.III. 2017) TEMAT: ZAPALENIE ŻOŁĄDKA I JELIT ORAZ ZATRUCIA POKARMOWE Omówienie czynników etiologicznych zakażeń przewodu pokarmowego. Schemat badania mikrobiologicznego kału. Pobieranie i przesyłanie materiałów diagnostycznych. Odczyt posiewów materiałów diagnostycznych: Mat.1.identyfikacja Salmonella: test ID32GN, demonstracja typowania serologicznego Salmonella metodą aglutynacji szkiełkowej. Mat.2. identyfikacja E. coli: test ID32GN, demonstracja hodowli wybranych patogenów układu pokarmowego: Salmonella, Shigella, Escherichia coli, Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni. Demonstracja gotowych preparatów w/w patogenów w mikroskopie świetlnym. demonstracja testu do wykrywania rotawirusów i adenowirusów w kale: Rota-Adeno Kit. demonstracja testu kasetkowego do wykrywania toksyn Clostridium difficile w kale UWAGA! OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH DO ĆWICZENIA Z ZAKAŻEŃ OUN Materiał 1. Pacjent z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych (Neisseria meningitidis): 1a) PMR na podłożu transportowo-wzrostowym Meningomedium - DEMONSTRACJA 1b) PMR w jałowej probówce (PILOTKA) studenci samodzielnie wykonują preparat bezpośredni barwiony metodą Grama 1c) krew na podłożu transportowo-wzrostowym - posiew na podłoża: ½AK, ½MC, ½Casman a

10 Materiał 2. Pacjent z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych (Streptococcus pneumoniae): 2a) PMR na podłożu transportowo-wzrostowym Meningomedium - DEMONSTRACJA 2b) PMR w jałowej probówce (PILOTKA) studenci samodzielnie wykonują preparat bezpośredni barwiony metodą Grama 2c) krew na podłożu transportowo-wzrostowym - posiew na podłoża: ½AK, ½MC, ½Casman a. ĆWICZENIE 20 (3.IV 7.IV.2016) TEMAT: ZAKAŻENIA OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO Część teoretyczna Omówienie czynników etiologicznych zakażeń OUN. Schemat badania mikrobiologicznego płynu mózgowo-rdzeniowego. Pobieranie i przesyłanie próbek PMR do badań mikrobiologicznych. Część praktyczna Odczyt posiewów próbek krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego (!PMR posiewa sala ćwiczeń!) Barwienie i oglądanie preparatów z PMR (pilotka) z poprzedniego ćwiczenia Materiał 1. identyfikacja Neisseria meningitidis: preparat mikroskopowy z posiewów własnych barwiony metodą Grama, wykonanie testu na oksydazę, odczyt testu API NH, demonstracja testu Crystal NH. Materiał 2. identyfikacja Streptococcus pneumoniae: preparat mikroskopowy z posiewów własnych barwiony metodą Grama, demonstracja testu wrażliwości na optochinę, odczyt testu API 20 Strep, demonstracja testu Crystal GP, odczyt i interpretacja antybiogramu dla Streptococcus pneumoniae z OUN Demonstracja hodowli wybranych patogenów zakażeń centralnego układu nerwowego: Neisseria meningitidis (AK), Streptococcus agalactiae (AK), Escherichia coli (MC), Haemophilus influenzae (Casman), Candida albicans (SAB) Demonstracja gotowych preparatów z w/w drobnoustrojów w mikroskopie świetlnym. UWAGA! OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DO ĆWICZENIA Z ZAKAŻEŃ OGÓLNOUSTROJOWYCH (SEPSA) - dla grup poniedziałkowych, wtorkowych i środowych. Materiał 1. Pacjent z podejrzeniem zakażenia krwi (Klebsiella pneumoniae): krew na podłożu transportowowzrostowym po 24 godz. inkubacji (krew dodatnia) - posiew na podłoża AK i MC Materiał 2. Pacjent z zakażeniem odcewnikowym (Staphylococcus epidermidis): krew na podłożu transportowowzrostowym po 24 godz. Inkubacji (krew dodatnia) - posiew na podłoża AK i MC Grupy czwartkowe i piątkowe, ze względu na ferie wiosenne, będą miały przygotowane ćwiczenia

11 ĆWICZENIE 21 (grupy poniedziałkowe 10.IV.2017, grupy wtorkowe 11.IV.2017, grupy środowe 12.IV.2017, grupy czwartkowe 20.IV.2017, grupy piątkowe 21.IV.2017) TEMAT: ZAKAŻENIA OGÓLNOUSTROJOWE - BAKTERIEMIA I SEPSA Część teoretyczna Omówienie czynników etiologicznych zakażeń ogólnoustrojowych Schemat badania mikrobiologicznego krwi - pobieranie i przesyłanie próbek do badania. Omówienie czynników ryzyka rozwinięcia się zakażenia krwi u pacjenta hospitalizowanego Część praktyczna Odczyt posiewów próbek krwi oraz interpretacja antybiogramów. Materiał 1. identyfikacja Klebsiella pneumoniae: demonstracja testu Crystal ENF, odczyt testu ID32GN, odczyt antybiogramu (szczep ESBL+) Materiał 2. identyfikacja Staphylococcus epidermidis: demonstracja Crystal GP, odczyt testu ID32Staph, odczyt antybiogramu (szczep MRCNS) Demonstracja hodowli wybranych patogenów zakażeń ogólnoustrojowych: Streptococcus agalactiae, Streptococcus salivarius, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter cloacae, Candida albicans Demonstracja gotowych preparatów z w/w drobnoustrojów w mikroskopie świetlnym. Demonstracja podłoży transportowo-namnażających do posiewu płynów ustrojowych. Demonstracja aparatu Bact Alert do hodowli próbek płynów ustrojowych. ĆWICZENIE 22 (24.IV 28.IV. 2017) KOLOKWIUM 6 (z ćwiczeń 18-21)!!! Ćwiczenie 45-minutowe ĆWICZENIE 23 (8.V 12.V. 2017) TEMAT: EGZAMIN PRAKTYCZNY (samodzielne ustawienie gotowego preparatu w mikroskopie świetlnym, ocena preparatu przez studenta, omówienie wyniku badania mikrobiologicznego wylosowanego przez studenta) UWAGA: Materiały teoretyczne do ćwiczeń znajdują się na stronie internetowej: Wrocław, dr n med. Katarzyna Jermakow, adiunkt dydaktyczny, prof. dr hab. Grażyna Gościniak, kierownik Katedry Mikrobiologii,

PROGRAM ĆWICZEŃ Z MIKROBIOLOGII DLA STUDENTÓW II ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 semestr zimowy

PROGRAM ĆWICZEŃ Z MIKROBIOLOGII DLA STUDENTÓW II ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 semestr zimowy Wrocław, 2014-09-03 PROGRAM ĆWICZEŃ Z MIKROBIOLOGII DLA STUDENTÓW II ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 semestr zimowy Ćwiczenia z mikrobiologii odbywają się w sali ćwiczeń Katedry

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ĆWICZEŃ Z MIKROBIOLOGII DLA STUDENTÓW II ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 semestr zimowy

PROGRAM ĆWICZEŃ Z MIKROBIOLOGII DLA STUDENTÓW II ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 semestr zimowy Wrocław, 2014-09-23 PROGRAM ĆWICZEŃ Z MIKROBIOLOGII DLA STUDENTÓW II ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 semestr zimowy Ćwiczenia ćwiczeń z mikrobiologii odbywają się w sali ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY PLAN ĆWICZEŃ I SEMINARIÓW Z MIKROBIOLOGII OGÓLNEJ dla studentów STOMATOLOGII w roku akademickim 2015-2016 semestr zimowy

OGÓLNY PLAN ĆWICZEŃ I SEMINARIÓW Z MIKROBIOLOGII OGÓLNEJ dla studentów STOMATOLOGII w roku akademickim 2015-2016 semestr zimowy OGÓLNY PLAN ĆWICZEŃ I SEMINARIÓW Z MIKROBIOLOGII OGÓLNEJ dla studentów STOMATOLOGII w roku akademickim 2015-2016 semestr zimowy Ćwiczenia - co tydzień 5 ćwiczeń x 2 godz. = 10 godz. Piątek: 9.45-11.15

Bardziej szczegółowo

Program ćwiczeń z mikrobiologii klinicznej dla studentów III roku Oddziału Analityki Medycznej, rok akademicki 2015/2016

Program ćwiczeń z mikrobiologii klinicznej dla studentów III roku Oddziału Analityki Medycznej, rok akademicki 2015/2016 Program ćwiczeń z mikrobiologii klinicznej dla studentów III roku Oddziału Analityki Medycznej, rok akademicki 2015/2016 SEMESTR ZIMOWY Wykłady (14 godz.): Ćwiczenia (60 godz.): Wtorek 15.00 16.30 sala

Bardziej szczegółowo

Program ćwiczeń z mikrobiologii dla studentów III roku Oddziału Analityki Medycznej, rok akademicki 2014/2015 SEMESTR LETNI

Program ćwiczeń z mikrobiologii dla studentów III roku Oddziału Analityki Medycznej, rok akademicki 2014/2015 SEMESTR LETNI Program ćwiczeń z mikrobiologii dla studentów III roku Oddziału Analityki Medycznej, rok akademicki 2014/2015 SEMESTR LETNI Wykłady (16 godz.): Środa 12.15-13.45 Ćwiczenia (60 godz.) środa: 9.45-12.00

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ Z MIKROBIOLOGII DLA STUDENTÓW II ROKU WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 SEMESTR LETNI

PROGRAM ZAJĘĆ Z MIKROBIOLOGII DLA STUDENTÓW II ROKU WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 SEMESTR LETNI PROGRAM ZAJĘĆ Z MIKROBIOLOGII DLA STUDENTÓW II ROKU WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 SEMESTR LETNI WYKŁADY (30 h) - raz w tygodniu (2h) Poniedziałek 8.30-10.00 ĆWICZENIA (60 h ) -

Bardziej szczegółowo

- podłoża transportowo wzrostowe..

- podłoża transportowo wzrostowe.. Ćw. nr 2 Klasyfikacja drobnoustrojów. Zasady pobierania materiałów do badania mikrobiologicznego. 1. Obejrzyj zestawy do pobierania materiałów i wpisz jakie materiały pobieramy na: - wymazówki suche. -

Bardziej szczegółowo

Leki przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze

Leki przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze Wrocław, 2017-12-12 ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z MIKROBIOLOGII DLA STUDENTÓW II ROKU STOMATOLOGII ROK AKADEMICKI 2017/2018 Mikrobiologia ogólna 1. Budowa ściany komórkowej bakterii Gram-dodatnich. 2. Budowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADANIA Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ

CENNIK BADANIA Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ CENNIK BADANIA Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ ADRES,TELEFON, E-MAIL ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk Rejestracja: 59 8460 188 faks: 59 8460 198 e-mail: mikrobiologia@szpital.slupsk.pl GODZINY

Bardziej szczegółowo

Podstawy różnicowania bakterii i grzybów. Imię i nazwisko:

Podstawy różnicowania bakterii i grzybów. Imię i nazwisko: Ćw. nr 1 Podstawy różnicowania bakterii i grzybów. 1. Wykonaj barwienie preparatów własnych ze wskazanych przez nauczyciela hodowli stałych ziarniaków Gram(+), ziarniaków Gram(-), pałeczek Gram+, pałeczek

Bardziej szczegółowo

CENNIK - DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ

CENNIK - DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ (obowiązuje od 01 czerwca 2015 roku) załącznik nr 4 do regulaminu organizacyjnego CENNIK - DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej - siedziba ul. Św. Józefa 53-59 oraz ul. Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Mikrobiologia ogólna - Pożywki bakteryjne. Techniki posiewów. Uzyskiwanie czystej hodowli.

Ćwiczenie 1. Mikrobiologia ogólna - Pożywki bakteryjne. Techniki posiewów. Uzyskiwanie czystej hodowli. Ćwiczenie 1. Mikrobiologia ogólna - Pożywki bakteryjne. Techniki posiewów. Uzyskiwanie czystej hodowli. Część teoretyczna (obowiązujący zakres materiału) fizjologia bakterii, postacie i skład pożywek bakteryjnych

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia - Bakteriologia

Mikrobiologia - Bakteriologia Mikrobiologia - Bakteriologia 5050 Bezpośrednie barwienie bakteriologiczne Kwiecień, październik 3-9 zdjęć cyfrowych wybarwionych bezpośrednio preparatów, prezentowane na stronie internetowej Labquality

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz drobnoustrojów alarmowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych podmiotów leczniczych.

I. Wykaz drobnoustrojów alarmowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych podmiotów leczniczych. Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego dotycząca raportowania występowania zakażeń zakładowych i drobnoustrojów alarmowych z dnia 02 stycznia 2012 r. W celu zapewnienia jednolitego sposobu sporządzania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres AB 448 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia - Bakteriologia

Mikrobiologia - Bakteriologia Mikrobiologia - Bakteriologia 5050 Bezpośrednie barwienie bakteriologiczne (sprawdzian wirtualny) Kwiecień, październik 3-9 zdjęć cyfrowych preparatów bezpośrednio wybarwionych, prezentowane na stronie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Ekosystem jamy ustnej

Ćwiczenie 1. Ekosystem jamy ustnej Ćwiczenie 1. Ekosystem jamy ustnej Imię i nazwisko studenta: 1. Pobierz wymaz z jamy ustnej według instrukcji podanej przez asystenta ( z grzbietu języka, błony śluzowej policzka ). Podaj rodzaj podłoża

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Kontrakty na usługi dla szpitali SIWZ dla badań mikrobiologicznych Danuta Pawlik SP ZOZ ZZ Maków Mazowiecki Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa Warunki prawne dotyczące konkursu ofert Ustawa z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka mikrobiologiczna swoistych i nieswoistych zakażeń układu oddechowego

Diagnostyka mikrobiologiczna swoistych i nieswoistych zakażeń układu oddechowego Diagnostyka mikrobiologiczna swoistych i nieswoistych zakażeń układu oddechowego Paweł Gruszczyński Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej WCPiT I Zjazd Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej Poznań,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W-0018_001 WYTYCZNE WYDAWANIA RAPORTÓW Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH. Data wprowadzenia: 10-10-2010

WYTYCZNE W-0018_001 WYTYCZNE WYDAWANIA RAPORTÓW Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH. Data wprowadzenia: 10-10-2010 WYDAWANIA RAPORTÓW Z BADAŃ Data wprowadzenia: 1 / 6 Nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował Tadeusz Gadomski Kierownik 10.10.2010 ZaakceptowałBożena Szelągowska Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością 10.10.2010

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Morfologia I fizjologia bakterii

Ćwiczenie 1 Morfologia I fizjologia bakterii Ćwiczenie 1 Morfologia I fizjologia bakterii 1. Barwienie złożone - metoda Grama Przygotowanie preparatu: odtłuszczone szkiełko podstawowe, nałożenie bakterii ( z hodowli płynnej 1-2 oczka ezy lub ze stałej

Bardziej szczegółowo

S Y LA BUS MODUŁU. In f o r m acje o gólne. Mikrobiologia

S Y LA BUS MODUŁU. In f o r m acje o gólne. Mikrobiologia S Y LA BUS MODUŁU In f o r m acje o gólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Mikrobiologia Obowiązkowy Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia -Specyfikacja cenowa

Przedmiot zamówienia -Specyfikacja cenowa Przedmiot zamówienia -Specyfikacja cenowa Zał nr 1 do SIWZ Grupa 1: gotowe podłoża, testy i odczynniki Podłoża na płytkach petriego o średnicy 90 mm, podłoża w probówkach,testy i odczynniki mikrobiologiczne

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa badania. Czas oczekiwania na wynik. Pobranie materiału do badania BADANIA MIKROBIOLOGICZNE - POSIEWY

L.p. Nazwa badania. Czas oczekiwania na wynik. Pobranie materiału do badania BADANIA MIKROBIOLOGICZNE - POSIEWY Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Ośrodek Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej Pracownia Mikrobiologii ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków Tel. 12 614 24 85, 614 24 08 Załącznik 1 LISTA

Bardziej szczegółowo

Interpretacja wg EUCAST S-wrażliwy I-średniowrażliwy R - oporny

Interpretacja wg EUCAST S-wrażliwy I-średniowrażliwy R - oporny Ćwiczenie 1 2016/17 1. Odczytaj przygotowane antybiogramy metodą dyfuzyjno-krążkową wg następującego schematu: Badany szczep -. Nazwa antybiotyku/chemioter apeutyku Strefa - mm Interpretacja wg EUCAST

Bardziej szczegółowo

Barwienie złożone - metoda Grama

Barwienie złożone - metoda Grama ĆWICZENIE 1. 1.Wykonaj barwienie preparatów własnych ze wskazanych przez nauczyciela hodowli stałych ziarniaków Gram(+), ziarniaków Gram(-), pałeczek Gram+, pałeczek Gram(-), drożdżaków każdy student wykonuje

Bardziej szczegółowo

Status oznaczenia / pomiaru 1 2 3 4 5 1. Bakteriologiczne badanie krwi. Metoda badawcza

Status oznaczenia / pomiaru 1 2 3 4 5 1. Bakteriologiczne badanie krwi. Metoda badawcza adania materiału klinicznego i sporali. L.p. Rodzaj oznaczenia / pomiaru Metoda badawcza Status oznaczenia / pomiaru 1 2 3 4 5 1. akteriologiczne badanie krwi w kierunku bakterii tlenowych instrukcja badawcza

Bardziej szczegółowo

Typ badania laboratoryjnego, które dało dodatni wynik. na obecność laseczki wąglika: - badania

Typ badania laboratoryjnego, które dało dodatni wynik. na obecność laseczki wąglika: - badania Rodzaje biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających Zgłoszeniu, typy badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, które dały dodatni wynik, oraz okoliczności dokonywania

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Nazwa artykułu opakowanie ilość opak. 1 Agar Columbia + 5% krew barania 20 płytek* 205

Arkusz1. Nazwa artykułu opakowanie ilość opak. 1 Agar Columbia + 5% krew barania 20 płytek* 205 Nazwa artykułu opakowanie ilość opak. 1 Agar Columbia + 5% krew barania 20 płytek* 205 Agar czekoladowy + suplement antybiotykowy + czynniki wzrostowe dla Haemophilus 2 20 płytek 60 Torebki do hodowli

Bardziej szczegółowo

Karta modułu/przedmiotu

Karta modułu/przedmiotu Karta modułu/przedmiotu Informacje ogólne o module/przedmiocie 1. Kierunek studiów:. Poziom : STUDIA DRUGIEGO STOPNIA BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA 3. Forma studiów: STACJONARNE 4. Rok: II 5. Semestr: III 6.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY załącznik nr 7

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY załącznik nr 7 załącznik nr 7 Pakiet. AUTOMATYCZNY SYSTEM DO IDENTYFIKACJI BAKTERII I GRZYBÓW DROŻDŻOPODOBNYCH ORAZ OZNACZANIA WRAŻLIWOŚCI NA ANTYBIOTYKI: DZIERŻAWA APARATU wraz z wyposażeniem + TESTY DIAGNOSTYCZNE TESTY

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1-odczynniki do identyfikacji i oznaczania lekworażliwości oraz odczynniki do posiewów krwi i płynów ustrojowych

Zadanie 1-odczynniki do identyfikacji i oznaczania lekworażliwości oraz odczynniki do posiewów krwi i płynów ustrojowych Zadanie 1-odczynniki do identyfikacji i oznaczania lekworażliwości oraz odczynniki do posiewów krwi i płynów ustrojowych Liczba testów w Przewidywana liczba Nr pozycji Asortyment opak opakowań 01 testy

Bardziej szczegółowo

MIKROBIOLOGIA DLA STUDENTÓW III ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM - PROGRAM 2015/2016

MIKROBIOLOGIA DLA STUDENTÓW III ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM - PROGRAM 2015/2016 MIKROBIOLOGIA DLA STUDENTÓW III ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM - PROGRAM 2015/2016 Wykłady 7 h, Seminaria - 7 h, Ćwiczenia 20 h Zajęcia kończą się egzaminem Punkty

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U. I nforma cje ogólne. Mikrobiologia i Biologia

S YL AB US MODUŁ U. I nforma cje ogólne. Mikrobiologia i Biologia S YL AB US MODUŁ U I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Mikrobiologia i Biologia Obowiązkowy Nauk

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Podstawy różnicowania bakterii. 1. Preparat przyżyciowy (mokry, tzw. świeży) w kropli wiszącej. Technika wykonania preparatu:

Ćwiczenie 1 Podstawy różnicowania bakterii. 1. Preparat przyżyciowy (mokry, tzw. świeży) w kropli wiszącej. Technika wykonania preparatu: Ćwiczenie 1 Podstawy różnicowania bakterii. 1. Preparat przyżyciowy (mokry, tzw. świeży) w kropli wiszącej Technika wykonania preparatu: - na rogi szkiełka nakrywkowego nanieś niewielką ilość wazeliny

Bardziej szczegółowo

X. Diagnostyka mikrobiologiczna bakterii chorobotwórczych z rodzaju: Corynebacterium, Mycobacterium, Borrelia, Treponema, Neisseria

X. Diagnostyka mikrobiologiczna bakterii chorobotwórczych z rodzaju: Corynebacterium, Mycobacterium, Borrelia, Treponema, Neisseria X. Diagnostyka mikrobiologiczna bakterii chorobotwórczych z rodzaju: Corynebacterium, Mycobacterium, Borrelia, Treponema, Neisseria Maczugowce (rodzaj Corynebacterium) Ćwiczenie 1. Wykonanie preparatu

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia jamy ustnej treść ćwiczeń

Mikrobiologia jamy ustnej treść ćwiczeń Mikrobiologia jamy ustnej treść ćwiczeń Ćwiczenie 1. Mikrobiologia ogólna - Budowa komórki bakteryjnej. Metody barwienia preparatów bakteryjnych. Pożywki bakteryjne. Techniki posiewów. Uzyskiwanie czystej

Bardziej szczegółowo

Karta modułu/przedmiotu

Karta modułu/przedmiotu Karta modułu/przedmiotu Informacje ogólne o module/przedmiocie. Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie 1. Kierunek studiów: analityka medyczna 3. Forma studiów: stacjonarne 4. Rok: III 5. Semestr:

Bardziej szczegółowo

Od Wykonawców wpłynęły następujące pytania :

Od Wykonawców wpłynęły następujące pytania : Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. () 344 64 00, 344 64 71, FAX () 344-64-74, centr. () 344 6 00 http://www.otwock-szpital.pl e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl,

Bardziej szczegółowo

WNOZ - DIETETYKA 13.10.2014 PODSTAWOWE METODY STOSOWANE W BAKTERIOLOGII METODY MIKROSKOPOWE MORFOLOGIA BAKTERII BAKTERIE GRAM-UJEMNE

WNOZ - DIETETYKA 13.10.2014 PODSTAWOWE METODY STOSOWANE W BAKTERIOLOGII METODY MIKROSKOPOWE MORFOLOGIA BAKTERII BAKTERIE GRAM-UJEMNE WNOZ - DIETETYKA 13.10.2014 ĆWICZENIE 1 PODSTAWOWE METODY STOSOWANE W BAKTERIOLOGII PODŁOśA I WARUNKI HODOWLANE METODY MIKROSKOPOWE MORFOLOGIA BAKTERII BAKTERIE GRAM-UJEMNE 1. Cel badań mikrobiologicznych

Bardziej szczegółowo

ZASADY BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH

ZASADY BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH ZASADY BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH Joanna Kądzielska Katedra Mikrobiologii Lekarskiej Warszawski Uniwersytet Medyczny METODY HODOWLI BAKTERII METODY MIKROSKOPOWE MORFOLOGIA BAKTERII TOK BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

- na szkiełko nakrywkowe nałóż szkiełko podstawowe z wgłębieniem, tak aby kropla znalazła się we wgłębieniu

- na szkiełko nakrywkowe nałóż szkiełko podstawowe z wgłębieniem, tak aby kropla znalazła się we wgłębieniu KONSPEKT MIKROBIOLOGIA I CHOROBY ZAKAŹNE Podstawy różnicowania bakterii i grzybów. Ćwiczenie 1 Ocena morfologii bakterii i grzybów: 1. Preparat przyżyciowy (mokry, tzw. świeży) w kropli wiszącej Technika

Bardziej szczegółowo

Leki przeciwbakteryjne

Leki przeciwbakteryjne Wrocław, 2015-11-18 ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z MIKROBIOLOGII DLA STUDENTÓW Mikrobiologia ogólna II ROKU STOMATOLOGII ROK AKADEMICKI 2015/2016 1. Budowa ściany komórkowej bakterii Gram-dodatnich. 2. Budowa

Bardziej szczegółowo

Schaedler agar + 5% krwi 600 szt Podłoże z mannitolem i NaCl do hod. Staphylococcus

Schaedler agar + 5% krwi 600 szt Podłoże z mannitolem i NaCl do hod. Staphylococcus Załącznik nr 11b Zestawienie podłoży, testów identyfikacyjnych, szczepów kontrolnych, krążków antybiotykowych i barwników Lp. Podłoża: Rodzaj materiału diagnostycznego Ilość sztuk na 1 rok 4 lata Schaedler

Bardziej szczegółowo

z dnia 11 marca 2005 r. (Dz. U. z dnia 3 kwietnia 2005 r.)

z dnia 11 marca 2005 r. (Dz. U. z dnia 3 kwietnia 2005 r.) Dz.U.05.54.484 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie rejestrów zakażeń zakładowych oraz raportów o występowaniu tych zakażeń (Dz. U. z dnia 3 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Karta modułu/przedmiotu

Karta modułu/przedmiotu Karta modułu/przedmiotu Informacje ogólne o module/przedmiocie. Poziom : jednolite studia magisterskie. Kierunek studiów: Farmacja. Forma studiów: stacjonarne 4. Rok: II 5. Semestr: IV 6. Nazwa modułu/przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. 1. Wstêp... 1

Spis treœci. 1. Wstêp... 1 Spis treœci 1. Wstêp........................................................... 1 Czêœæ 1: MIKROBIOLOGIA OGÓLNA..................................... 3 2. Budowa i taksonomia bakterii.....................................

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2017/2018 MIKROBIOLOGIA. II rok medycyna Wydziału Lekarskiego II. Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

Rok akademicki 2017/2018 MIKROBIOLOGIA. II rok medycyna Wydziału Lekarskiego II. Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Rok akademicki 2017/2018 MIKROBIOLOGIA II rok medycyna Wydziału Lekarskiego II Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

3. Szczepy wzorcowe TCS

3. Szczepy wzorcowe TCS Nr kat. Nazwa 3. Szczepy wzorcowe TCS Selectrol to liofilizowane na krążkach, mikrobiologiczne szczepy wzorcowe pierwszej generacji. Zgodnie z umową licencyjną z Health Protection Agency Culture Collection

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Dostawa podłoży, odczynników i testów do diagnostyki mikrobiologicznej dla SPSW w Suwałkach Numer ogłoszenia: 347065-2008; data zamieszczenia: 03.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

IV. Streptococcus, Enterococcus ćwiczenia praktyczne

IV. Streptococcus, Enterococcus ćwiczenia praktyczne IV. Streptococcus, Enterococcus ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 1. Ocena wzrostu szczepów paciorkowców na: a. agarze z dodatkiem 5% odwłóknionej krwi baraniej (AK) typ hemolizy morfologia kolonii... gatunek

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia jamy ustnej preparaty mikroskopowe i pożywki

Mikrobiologia jamy ustnej preparaty mikroskopowe i pożywki Mikrobiologia jamy ustnej preparaty mikroskopowe i pożywki Kierownik Zakładu Mikrobiologii i Laboratoryjnej Immunologii Medycznej: dr hab. n.med. prof. nadzw. Janina Grzegorczyk Opracowanie: dr n. med.

Bardziej szczegółowo

1. Demonstracja preparatów bakteryjnych barwionych metodą negatywną ukazujących kształty komórek bakteryjnych.

1. Demonstracja preparatów bakteryjnych barwionych metodą negatywną ukazujących kształty komórek bakteryjnych. Ćwiczenie 1. Mikrobiologia ogólna - Budowa komórki bakteryjnej. Metody barwienia preparatów bakteryjnych. Wzrost drobnoustrojów w warunkach laboratoryjnych. Uzyskiwanie czystej hodowli. Identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Karta modułu/przedmiotu

Karta modułu/przedmiotu Karta modułu/przedmiotu Informacje ogólne o module/przedmiocie. Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie 1. Kierunek studiów: Farmacja 3. Forma studiów: stacjonarne 4. Rok: II 5. Semestr: IV 6.

Bardziej szczegółowo

Formularz cen jednostkowych

Formularz cen jednostkowych Zadanie nr 11 zamówienie składa się z części A-C Część A: Dostawa odczynników do diagnostyki molekularnej infekcyjnej i HLA Termin realizacji 24 miesiące CPV: 33 69 65 00-0 Odczynniki laboratoryjne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Program zajęć MIKROBIOLOGIA rok III, kierunek: Lekarski rok 2016/17

Program zajęć MIKROBIOLOGIA rok III, kierunek: Lekarski rok 2016/17 Program zajęć MIKROBIOLOGIA rok III, kierunek: Lekarski rok 2016/17 Wykłady 7 h, Seminaria - 7 h, Ćwiczenia 20 h Zajęcia kończą się egzaminem, Punkty ECTS: 5 Wykłady: W. 1 Antybiotyki - mechanizmy oporności,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA BEZPOŚREDNIA. Joanna Kądzielska Katedra Mikrobiologii Lekarskiej Warszawski Uniwersytet Medyczny

DIAGNOSTYKA BEZPOŚREDNIA. Joanna Kądzielska Katedra Mikrobiologii Lekarskiej Warszawski Uniwersytet Medyczny DIAGNOSTYKA BEZPOŚREDNIA Joanna Kądzielska Katedra Mikrobiologii Lekarskiej Warszawski Uniwersytet Medyczny BADANIA MIKROBIOLOGICZNE CHORZY OZDROWIEŃCY BEZOBJAWOWI NOSICIELE OSOBY Z KONTAKTU PERSONEL MEDYCZNY

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzień Mycia Rąk

Światowy Dzień Mycia Rąk Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21, Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; tel. 22/311-80-07 08; e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl Światowy Dzień

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1. Biologiczny czynnik chorobotwórczy podlegający zgłoszeniu

ZAŁĄCZNIK Nr 1. Biologiczny czynnik chorobotwórczy podlegający zgłoszeniu ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH PODLEGAJĄCYCH ZGŁOSZENIU ORAZ OKOLICZNOŚCI DOKONYWANIA ZGŁOSZENIA DODATNICH WYNIKÓW BADAŃ W KIERUNKU BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH

Bardziej szczegółowo

Staphylococcus ćwiczenia praktyczne. a. agarze z dodatkiem 5% odwłóknionej krwi baraniej (AK)

Staphylococcus ćwiczenia praktyczne. a. agarze z dodatkiem 5% odwłóknionej krwi baraniej (AK) VII. Diagnostyka mikrobiologiczna głównych drobnoustrojów odpowiedzialnych za zakażenia skóry i tkanek miękkich. Drobnoustroje z rodzajów Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus Staphylococcus ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

MIKROBIOLOGIA. Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

MIKROBIOLOGIA. Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : MIKROBIOLOGIA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014 r.

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014 r. Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014 r. WYKAZ BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH PODLEGAJĄCYCH ZGŁOSZENIU ORAZ OKOLICZNOŚCI DOKONYWANIA ZGŁOSZENIA DODATNICH WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna

Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna 1 2 Nowoczesne laboratorium mikrobiologiczne połączenie metod manualnych i automatyzacji Nowoczesne laboratorium mikrobiologiczne To nie tylko sprzęt diagnostyczny,

Bardziej szczegółowo

Zakład Mikrobiologii Klinicznej [1]

Zakład Mikrobiologii Klinicznej [1] Zakład Mikrobiologii Klinicznej [1] Dane kontaktowe: Tel. 41 36 74 710, 41 36 74 712 Kierownik: dr n. med. Bonita Durnaś, specjalista mikrobiologii Personel/Kadra: Diagności laboratoryjni: mgr Dorota Żółcińska

Bardziej szczegółowo

Nazwa i typ aparatu:.. Lp. Opis parametru Kryterium Parametr wymagany

Nazwa i typ aparatu:.. Lp. Opis parametru Kryterium Parametr wymagany Załącznik nr 3. Aparat do detekcji wzrostu drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych Parametry graniczne. Nazwa i typ aparatu:.. Lp. Opis parametru Kryterium Parametr wymagany Parametr oferowany 1 Hodowla

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje diagnostyczne inwazyjnych zakażeń bakteryjnych nabytych poza szpitalem M. Kadłubowski, A. Skoczyńska, W. Hryniewicz, KOROUN, NIL, 2009

Rekomendacje diagnostyczne inwazyjnych zakażeń bakteryjnych nabytych poza szpitalem M. Kadłubowski, A. Skoczyńska, W. Hryniewicz, KOROUN, NIL, 2009 Opracowanie: Marcin Kadłubowski, Anna Skoczyńska, Waleria Hryniewicz Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN) Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii

Bardziej szczegółowo

Część A - Opis przedmiotu kształcenia. kierunkowy podstawowyx polski X angielski inny

Część A - Opis przedmiotu kształcenia. kierunkowy podstawowyx polski X angielski inny Sylabus Nazwa modułu/przedmiotu Część A - Opis przedmiotu Mikrobiologia Grupa szczegółowych efektów Kod grupy Nazwa grupy Nauki przedkliniczne Wydział Kierunek studiów Specjalności Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

11a. Pałeczki Gram-dodatnie tlenowe 9. 02. Część praktyczna: Wejściówka 11b. Bakterie beztlenowe 10. 02 Część praktyczna: Wejściówka

11a. Pałeczki Gram-dodatnie tlenowe 9. 02. Część praktyczna: Wejściówka 11b. Bakterie beztlenowe 10. 02 Część praktyczna: Wejściówka 11a. Pałeczki Gram-dodatnie tlenowe 9. 02. Pałeczki Gram-dodatnie przetrwalnikujące: Bacillus Pałeczki Gram-dodatnie nieprzetrwalnikujące: Corynebacterium - maczugowce, Mycobacterium - prątki, Erysipelothrix,

Bardziej szczegółowo

III. Zapotrzebowanie roczne na odczynniki do bakteriologii ogólnej i gruźlicy. A. Gotowe podłoża hodowlane do diagnostyki. mikrobiologicznej.

III. Zapotrzebowanie roczne na odczynniki do bakteriologii ogólnej i gruźlicy. A. Gotowe podłoża hodowlane do diagnostyki. mikrobiologicznej. III. Zapotrzebowanie roczne na odczynniki do bakteriologii ogólnej i gruźlicy. Załącznik nr1 A. Gotowe podłoża hodowlane do diagnostyki mikrobiologicznej. Płytek lub sztuk 1 Columbia agar z krwią baranią

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Krystyna Paszko Monitorowanie patogenów alarmowych w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku nowe przepisy i ich konsekwencje dla monitorowania patogenów alarmowych XII Konferencja naukowo-szkoleniowa SHL Stare

Bardziej szczegółowo

1. Typowanie punktów pomiarowych dla jednego stanowiska pracy, zapoznanie się z procesem technologicznym, chronometrażem pracy,

1. Typowanie punktów pomiarowych dla jednego stanowiska pracy, zapoznanie się z procesem technologicznym, chronometrażem pracy, Zarządzenie nr /06 z dnia 6 września 06 r /z mocą od 00806 r/ Cennik opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek lekarski

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek lekarski SYLABUS Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Mikrobiologia lekarska Kod modułu LK.3.C.002 II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ dla studentów Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR Mikrobiologia weterynaryjna II rok 2013/2014 semestr letni

HARMONOGRAM ZAJĘĆ dla studentów Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR Mikrobiologia weterynaryjna II rok 2013/2014 semestr letni HARMONOGRAM ZAJĘĆ dla studentów Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR Mikrobiologia weterynaryjna rok 2013/2014 semestr letni Wykłady: czwartek: 10.45-12.15 sala wykładowa, Katedra Mikrobiologii,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r. Zabrze: Dostawa materiałów do wykonywania badań mikrobiologicznych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr z dnia r. Zabrze: Dostawa materiałów do wykonywania badań mikrobiologicznych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Ogłoszenie nr 329309-2016 z dnia 2016-10-24 r. Zabrze: Dostawa materiałów do wykonywania badań mikrobiologicznych Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2017. Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej (WLBiML) Wydział PUM

Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2017. Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej (WLBiML) Wydział PUM S Y L A B U S M O D U Ł U ( P R Z E D M I O T U ) I n f o r m a c j e o g ó l n e Nazwa modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów DIAGNOSTYKA MIKROBIOLOGICZNA Obowiązkowy Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny

Bardziej szczegółowo

GRUPA I Lp Nazwa Jm Ilość Cena jedn netto 1. Columbia agar z 5 %krwią baranią

GRUPA I Lp Nazwa Jm Ilość Cena jedn netto 1. Columbia agar z 5 %krwią baranią GRUPA I Lp Nazwa Jm Ilość Cena jedn netto 1. Columbia agar z 5 %krwią baranią 2. Agar Colubmia CNA 3. Podłoże chromogenne do posiewu moczu ze wstępną identyfikacją i oceną bakteriurii 4. Podłoże MaConkey

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy AE/ZP-27-49/14 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy

Oznaczenie sprawy AE/ZP-27-49/14 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy Ozczenie sprawy AE/ZP-7-9/ Załącznik Nr Formularz Cenowy Ce brutto zamówienia - każdego pakietu powin stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, tomiast wartość brutto poszczególnych

Bardziej szczegółowo

WNOZ - DIETETYKA 07.10.2013 PODSTAWOWE METODY STOSOWANE W BAKTERIOLOGII METODY MIKROSKOPOWE MORFOLOGIA BAKTERII BAKTERIE GRAM-UJEMNE

WNOZ - DIETETYKA 07.10.2013 PODSTAWOWE METODY STOSOWANE W BAKTERIOLOGII METODY MIKROSKOPOWE MORFOLOGIA BAKTERII BAKTERIE GRAM-UJEMNE WNOZ - DIETETYKA 07.10.2013 ĆWICZENIE 1 PODSTAWOWE METODY STOSOWANE W BAKTERIOLOGII PODŁOśA I WARUNKI HODOWLANE METODY MIKROSKOPOWE MORFOLOGIA BAKTERII BAKTERIE GRAM-UJEMNE 1. Cel badań mikrobiologicznych

Bardziej szczegółowo

Tok badania bakteriologicznego. Klasyczne metody stosowane w diagnostyce bakteriologicznej. (identyfikacja bakterii i oznaczanie lekowrażliwości).

Tok badania bakteriologicznego. Klasyczne metody stosowane w diagnostyce bakteriologicznej. (identyfikacja bakterii i oznaczanie lekowrażliwości). Tok badania bakteriologicznego. Klasyczne metody stosowane w diagnostyce bakteriologicznej. (identyfikacja bakterii i oznaczanie lekowrażliwości). mgr Michał Piotrowski Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Zabrze: Dostawa produktów do wykonywania badań mikrobiologicznych Numer ogłoszenia: 310392-2015; data zamieszczenia: 18.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Szczyty gór Głębie oceanu Gleba Wody Podziemne źródła Złoża ropy naftowej Powietrze Rośliny Zwierzęta Człowiek

Szczyty gór Głębie oceanu Gleba Wody Podziemne źródła Złoża ropy naftowej Powietrze Rośliny Zwierzęta Człowiek dr Irina Niecwietajewa Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej WUM Szczyty gór Głębie oceanu Gleba Wody Podziemne źródła Złoża ropy naftowej Powietrze Rośliny Zwierzęta Człowiek Rozkład substancji organicznych

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia lekarska atlas

Mikrobiologia lekarska atlas Mikrobiologia lekarska atlas Kierownik Zakładu Mikrobiologii i Laboratoryjnej Immunologii Medycznej: dr hab. n.med. prof. nadzw. Janina Grzegorczyk Opracowanie: dr n. med. Małgorzata Brauncajs prof. dr

Bardziej szczegółowo

dr Irina Niecwietajewa Katedra I Zakład Mikrobiologii Lekarskiej WUM

dr Irina Niecwietajewa Katedra I Zakład Mikrobiologii Lekarskiej WUM dr Irina Niecwietajewa Katedra I Zakład Mikrobiologii Lekarskiej WUM Szczyty gór Głębie oceanu Gleba Wody Podziemne źródła Złoża ropy naftowej Powietrze Rośliny Zwierzęta Człowiek Rozkład substancji organicznych

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Najważniejsze zagrożenia epidemiczne w oddziałach dziecięcych w Polsce Dr med. Paweł Grzesiowski STOWARZYSZENIE HIGIENY LECZNICTWA SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Mikrobiologia kosmetologiczna dla studentów II roku kierunku Kosmetologia

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Mikrobiologia kosmetologiczna dla studentów II roku kierunku Kosmetologia Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Mikrobiologia kosmetologiczna dla studentów II roku kierunku Kosmetologia I. Zagadnienia omawiane na wykładach. Uzupełnieniem zagadnień omawianych na wykładach są

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTY - Pakiet nr 3

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTY - Pakiet nr 3 SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTY - Pakiet nr 3 Część I Lp. Przedmiot zamówienia: Ilość zamawiana Wielkość opakowania Ilość opakowania cena brutto za 1 opakowanie Gotowe podłoża na płytkach Petriego Ø 90mm

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi ekspertów EUCAST na pytania najczęściej zadawane przez lekarzy klinicystów i mikrobiologów

Odpowiedzi ekspertów EUCAST na pytania najczęściej zadawane przez lekarzy klinicystów i mikrobiologów Odpowiedzi ekspertów EUCAST na pytania najczęściej zadawane przez lekarzy klinicystów i mikrobiologów Interpretacja klinicznych wartości granicznych oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów zgodnie z

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MIKROBIOLOGIA. 60, w tym: 20 - wykłady, 40 ćwiczenia OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

SYLABUS MIKROBIOLOGIA. 60, w tym: 20 - wykłady, 40 ćwiczenia OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Lekarski I Medycyna stacjonarne Polski SYLABUS MIKROBIOLOGIA Rodzaj przedmiotu obowiązkowy X fakultatywny

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w MIKROBIOLOGII Program dla osób posiadających tytuł zawodowy Warszawa 2010 Program przygotował zespól ekspertów: Prof. dr hab. Waleria

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy Nr 6 Pakiet Nr 6 Testy lateksowe, krążki antybiotykowe, testy MIC, szczepy wzorcowe, podłoża, odczynniki i testy diagnostyczne. Ilość Wartość Wielkość

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie roczne na odczynniki do bakteriologii ogólnej i gruźlicy. A. Gotowe podłoża hodowlane do diagnostyki mikrobiologicznej.

Zapotrzebowanie roczne na odczynniki do bakteriologii ogólnej i gruźlicy. A. Gotowe podłoża hodowlane do diagnostyki mikrobiologicznej. III. Zapotrzebowanie roczne na odczynniki do bakteriologii ogólnej i gruźlicy. A. Gotowe podłoża hodowlane do diagnostyki mikrobiologicznej. Płytek lub sztuk 1 Columbia agar z krwią baranią 2000 Numer

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. przy pomocy aparatu Vidas Razem X X X X X X

Formularz cenowy. przy pomocy aparatu Vidas Razem X X X X X X Formularz cenowy Załącznik Nr 2/1 Pakiet nr 1 - Te sty do przeglądowe j oceny zakażenia wiruse m HIV, wykonywanych przy pomocy aparatu mini Vidas. Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość cena Jedn. Wartość

Bardziej szczegółowo

Tok badania bakteriologicznego. Klasyczne metody stosowane w diagnostyce bakteriologicznej (identyfikacja bakterii i oznaczanie lekowrażliwości).

Tok badania bakteriologicznego. Klasyczne metody stosowane w diagnostyce bakteriologicznej (identyfikacja bakterii i oznaczanie lekowrażliwości). Tok badania bakteriologicznego. Klasyczne metody stosowane w diagnostyce bakteriologicznej (identyfikacja bakterii i oznaczanie lekowrażliwości). Mgr Kornelia Jasińska Stwierdzenie obecności drobnoustrojów

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć z Mikrobiologii z parazytologią i Immunologii. dla studentów II roku kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego 2016/2017

Harmonogram zajęć z Mikrobiologii z parazytologią i Immunologii. dla studentów II roku kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego 2016/2017 Harmonogram zajęć z Mikrobiologii z parazytologią i Immunologii dla studentów II roku kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego 2016/2017 przedmiot realizowany przez Katedrę Mikrobiologii i Katedrę Immunologii

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014 r. (poz. 459)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014 r. (poz. 459) Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014 r. (poz. 459) Załącznik nr 1 WYKAZ BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH PODLEGAJĄCYCH ZGŁOSZENIU ORAZ OKOLICZNOŚCI DOKONYWANIA ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. rok akademicki 2015/2016

SYLABUS. rok akademicki 2015/2016 SYLABUS rok akademicki 2015/2016 Nazwa przedmiotu/modułu Mikrobiologia z parazytologią Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest Zakład Mikrobiologii i Zakład Biologii Ogólnej przedmiot realizowany e-mail

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr Zabrze, dnia 07.03.04 r. im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 4-800 Zabrze, ul. 3 Maja 3-5 Znak sprawy: ZP/3/30/04/PN/3

Bardziej szczegółowo

XXV. Grzyby cz I. Ćwiczenie 1. Wykonanie i obserwacja preparatów mikroskopowych. a. Candida albicans preparat z hodowli barwiony metoda Grama

XXV. Grzyby cz I. Ćwiczenie 1. Wykonanie i obserwacja preparatów mikroskopowych. a. Candida albicans preparat z hodowli barwiony metoda Grama XXV. Grzyby cz I. Ćwiczenie 1. Wykonanie i obserwacja preparatów mikroskopowych a. Candida albicans preparat z hodowli barwiony metoda Grama Opis preparatu: b. Saccharomyces cerevisiae preparat z hodowli

Bardziej szczegółowo

VAT % Wartość netto za ilość określoną w kolumnie C. Cena jednostk. netto. Ilość jednostkowa płytek/ml/badań A B C D E F

VAT % Wartość netto za ilość określoną w kolumnie C. Cena jednostk. netto. Ilość jednostkowa płytek/ml/badań A B C D E F Sprawa nr PN/7/D/2012 FORMULARZ ASORTYMENTOWO -CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ PAKIET 1 Podłoża mikrobiologiczne na płytkach Petriego o średnicy 90 mm LP Rodzaj podłoża Ilość jednostkowa płytek/ml/badań

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program zajęć z mikrobiologii 2014/2015, kierunek: analityka medyczna

Szczegółowy program zajęć z mikrobiologii 2014/2015, kierunek: analityka medyczna Zalecane podręczniki: (najnowsze wydania) Szczegółowy program zajęć z mikrobiologii 2014/2015, kierunek: analityka medyczna - Murray P. R., Rosenthal K.S., Pfaller M.A. Mikrobiologia. wyd. I polskie, red.

Bardziej szczegółowo