Instalacja Xpress Scan dla systemu mmedica ver.1.0.9

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja Xpress Scan dla systemu mmedica ver.1.0.9"

Transkrypt

1 Instalacja Xpress Scan dla systemu mmedica ver Instalacja Xpress Scan : Uwaga: - po instalacji systemu wymagany jest restart serwera na który jest instalowany system Xpress Scan - do instalacji system Xpress Scan niezbędny jest zainstalowany Microsoft.NET Framework 4 bądź nowszy na serwerze, gdzie będzie instalowany system Xpress Scan - instalacja Xpress Scan na użytkowniku z prawami administratora systemu windows - pamiętaj aby w systemie mmedica była zaktualizowana licencja o moduł Xpress Scan - system działa z najnowszą wersją mmedica od 4.0.X - na stronie są dostępne najnowsze aktualizacje systemu Xpress Scan 1.1 Uruchomić plik instalacyjny: setup32.exe bądź setup64.exe (wybrać odpowiednią wersję 32/64 bitowy system operacyjny) na serwerze gdzie jest zainstalowana wersja serwerowa systemu mmedica. Następnie przejść przez standardowy proces instalacji aplikacji (należy postępować zgodnie według wskazówek w kolejnych oknach). Wybór wersji językowej.

2 Webserver, Net-snmp: niezbędne komponenty do komunikacji z urządzeniem Xerox przejść przez standardowy proces instalacji Net-SNMP w dalszej części instalacji

3

4

5 Instalacja Net-SNMP (należy użyć domyślnych ustawień)

6 Akceptacja warunków licencji Net-SNMP Domyślne ustawienia (należy je zostawić tak jak są zaznaczone)

7 Wskazanie katalogu gdzie ma być zainstalowany Net-SNMP (dowolny) Instalacja Net-SNMP

8 Zakończenie instalacji Net-SNMP Konfiguracja programu Xpress Scan kończenie pracy instalatora.

9 Konieczne zrestartowanie komputera/serwera w celu poprawnej instalacji systemu Xpress Scan Po instalacji systemu należy: A) Sprawdź czy jest zainstalowana usługa Xpress Skan Jeśli jej nie ma należy dodać ją ręcznie: Przejście do wiersza poleceń: cmd Z linii komend przejść do katalogu tam gdzie jest zainstalowany Xpress Scan do katalogu bin serwera apache np.: C:\xpressscan\apache\bin i wykonać polecenie: httpd.exe k install n Xpress Skan oraz po instalacji należy uruchomić usługę Xpress Skan B) Skonfigurować urządzenie Xerox na którym będzie uruchomiony system Xpress Scan patrz punkt 2 C) Skonfigurować program Xpress Scan patrz punkt 3

10 2 Konfiguracja urządzenia Xerox: W zależności od rodzaju urządzenia konfigurację wykonuje się według instrukcji dla danego modelu urządzenia. Dla Xerox Phaser 3635MFP*: * w przypadku zakupu maszyn używanych proszę sprawdzić czy posiadają funkcję EIP 2.1 Otworzyć przeglądarkę (zalecana Mozilla Firefox) i w pasku adresu wpisać IP drukarki. Standardowy login i hasło do urządzenia Xerox: login: admin; hasło: Przejść do zakładki Properties : Następnie przejść do zakładki Security, następnie Machine Digital Certificate. Jeżeli na drukarce nie ma jeszcze utworzonego certyfikatu to należy go stworzyć wybierając Create New Certificate, zaznaczyć opcję Self Signed Certificate i wypełnić następujący formularz:

11 2.3 Następnie należy przejść do zakładki Connectivity->Protocols->HTTP i w polu HTTP Security Mode wybrać opcje Enable SSL

12 2.4 Kolejnym krokiem jest włączenie usług specjalnych. W Services->Custom service należy zaznaczyć opcje enable przy pasku Custom Services. 2.5 Następnie przechodzimy do Services->Network Scanning-> Scan Template Management i zaznaczamy opcję Enabled (UWAGA! Aby móc włączyć tworzenie szablonów należy połączyć się z drukarką przez https! Np. https:// ). Zalecane jest otworzenie strony https przez Mozilla Firefox (Uwaga: przez Internet Explorer nie zawsze można połączyć się z urządzeniem po https!)

13 Dla innych urządzeń Xerox konfiguracja jest tożsama z przykładową konfiguracją dla 57xx, 93xx patrz załącznik nr. 1 Aby osoba zalogowana w aplikacji Xpress Scan nie została automatycznie wylogowana należy ustawić Timery na urządzeniu. W tym celu należy zalogować się na urządzeniu (hasło domyślne: 1111) Przycisk (i) następnie zakładka Narzędzia -> Timery -> Powr. Do Podstawowych i należy wyłączyć bądź ustawić na określony czas max. 10 min 3 Konfiguracja systemu Xpress Scan 3.1 W oknie przeglądarki należy wpisać adres powinno otworzyć się okno konfiguracji np.: 3.2 Rejestracja aplikacji na drukarce W polu IP serwera jest automatycznie podpowiadany adres IP serwera na którym jest zainstalowany system Xpress Scan w razie potrzeby można go zmienić Skanowanie z urządzenia Xerox na serwer odbywa się po protokole SMB, gdzie musi być udostępniony folder skany pod nazwą udostępnioną jako skany_mmedica w zainstalowanym systemie Xpress Scan z uprawnieniami na danym koncie serwera (uwaga: folder skany nie tworzymy go ręcznie tylko znajdujemy go w zainstalowanym systemie np.: c:\xpressscan\www\skanowanie_mmedica\skany ) Jeśli ustawimy Udostępnienie folderu na Tak oraz wpiszemy login i hasło użytkownika dla którego folder skany będzie udostępniony, to wtedy udostępnienie folderu nastąpi automatycznie - nie ma potrzeby udostępnienia go ręcznie (opcja dostępna w przypadku kiedy zabezpieczenia systemu pozwolą na wykonanie tego zadania).

14 Jeśli ustawimy Udostępnienie folderu na Nie to udostępnienie katalogu na określonym użytkowniku i haśle (konto lokalne serwera z hasłem) należy wykonać ręcznie. UWAGA: Katalog skany ma być udostępniony pod nazwą: skany_mmedica 3.3 Konfiguracja połączenia z drukarką Należy podać IP drukarki oraz login i hasło administratora logowania na drukarce. W nowszych drukarkach firmy Xerox domyślnie jest User name: admin Password: Po naciśnięciu zapisz aplikacja spróbuję zapisać aplikację na drukarce. Po poprawnym zapisie na urządzeniu w Usługach specjalnych będzie dostępna aplikacja pod nazwą Skanowanie MMEDICA Jeśli pojawiło się nowe okienko na panelu drukarki, ale zamiast podpisu widać trzy znaki zapytania??? oznacza to, że albo blokowane jest połączenie drukarki z serwerem albo ustawienia z punktu 3.2 są niepoprawne. 3.4 Kopia do repozytorium Zeskanowane dokumenty zostają umieszczone bezpośrednio w bazie mmedica, jeżeli istnieje potrzeba trzymania kopi na serwerze należy zaznaczyć opcję Kopia: Tak oraz podać ścieżkę do repozytorium, np. c:\repozytorium

15 Możemy również ustawić stempel dodawany do wersji elektronicznej zeskanowanej dokumentacji medycznej. Defaultowo jest ustawione na Tak. 3.5 Ustawienie połączenia z programem mmedica nastąpi automatycznie (automatyczne zainstalowanie roli partnerskiej w bazie). Należy podać poprawnie nazwę bazy danych standardowo MMEDICA oraz poniżej ścieżkę do zainstalowanej aplikacji mmedica np.: C:\Program Files (x86)\asseco\mmedica Po prawidłowym podaniu danych i wciśnięciu Sprawdź powinien pojawić się komunikat: Uwagi: - podczas instalacji zostanie dodana usługa Xpress Skan na porcie jeśli chcemy zmienić port to musimy wykonać to ręcznie tzn.: zmiany w konfiguracji Apache w zainstalowanym katalogu i w samej konfiguracji aplikacji Jeśli na urządzeniu nie pojawi się aplikacja to: - sprawdzić poprawność skonfigurowana usługa na urządzeniu (patrz punkt: Konfiguracja usługi na Urządzeniu) oraz odblokowana usługa i port (domyślnie: 8181) na serwerze gdzie jest zainstalowany system - podczas instalacji systemu Xpress Scan jest instalowana aplikacja Net-SNMP dostępna na porcie 161 (trzeba również pamiętać aby ten port na serwerze był odblokowany)

16 - aplikacja Xpress Scan jest dostępna na urządzeniu Xerox w zakładce Usługi specjalne - model urządenia 3635MFP bądź na głównym panelu w przypadku innych modeli urządzeń, - do podłączenia do bazy danych mmedica jest tworzona rola partnerska jeśli nie będzie poprawnej komunikacji (sprawdzenie podłączenia z bazą danych mmedica) to system nie będzie właściwie działał. - do podłączenia aplikacji do urządzenia niezbędny jest zainstalowany Microsoft.NET Framework 4 bądź nowszy na serwerze gdzie jest instalowany system Xpress Scan Aby dokumenty w wersji elektronicznej pojawiły się w systemie mmedica muszą być spełnione poza wymienionymi wyżej uwagami jeszcze 2 warunki: a) sprawdź czy masz zainstalowaną najnowszą wersję mmedica (jak będziesz robił aktualizację systemu mmedica sprawdź czy masz zainstalowany najnowszy upgrade do systemu Xpress Scan dostępny na stronie b) przy zmianach parametrów systemu Xpress Scan (zmiany z konfiguracji systemu) należy koniecznie zrestartować urządzenie Xerox na którym jest zainstalowany system. 4 Pierwsze uruchomienie aplikacji na urządzeniu. a) Po poprawnej instalacji systemu Xpress Scan na urządzeniu Xerox w Usługach specjalnych będzie dostępna aplikacja pod nazwą Skanowanie MMEDICA. Po uruchomieniu aplikacji na urządzeniu pojawi się okno logowania do systemu Xpress Scan - domyślnym hasłem administratora jest 1111 Nowy dodanie nowego użytkownika Zaloguj zalogowanie się użytkownika o podanym pinie (4 cyfrowy kod numeryczny). Istnieje jeden użytkowni administrator, dla którego możemy zmienić hasło oraz możemy dodać zwykłych użytkowników (ilość użytkowników bez ograniczeń). Dla użytkownika przyporządkowujemy 4-cyfrowy kod numeryczny np.: 1452 Należy skonfigurować wszystkich użytkowników, którzy będą korzystać z systemu. b) Po zalogowaniu, użytkownik ma za zadanie wyszukanie pacjenta, dla którego będzie skanował dokumentację: - znalezienie pacjenta po numerze pesel - znalezienie pacjenta po nazwisku c) Należy wybrać znalezionego pacjenta, następnie wskazać rodzaj skanowanej dokumentacji. Przez przycisk Skanuj bądź zielony przycisk na urządzeniu skanujemy dokumentację. Na końcu należy zatwierdzić zapis dokumentacji przez przycisk Zapisz. Istnieje również możliwość do tej samej dokumentacji doskanować kolejną dokumentację przez przycisk Doskanuj. d) Przycisk Ustawienia zmiana ustawień skanowanego dokumentu (kolor/cz-bia, jakość, format itp.)

17 Sprawdź czy dokument został zapisany w systemie mmedica: dla wybranego pacjenta oraz rodzaju skanowanej dokumentacji. Jeśli będą mieli Państwo problemy w instalacji bądź konfiguracji systemu Pomoc techniczna: od PN do PT w godz telefon: (71)

18 Załącznik nr. 1 Settings for the WorkCentre 5700 Series 1. Configure Machine Digital Certificate by doing the following: a. Click the Index link located in the upper-right hand corner of the page. b. Click the Custom Service Setup Link. c. On the Custom Service Setup page under the Setup (Required) heading, click the Configure or Edit button next to HTTP (SSL). d. Click the Configure Machine Digital Certificate link at the bottom of the page. (In a yellow box) e. On the Machine Digital Certificate Management page, click the Create New Certificate button. f. Under the Create New Certificate heading, select Self Signed Certificate. g. Click the Continue button and fill in the required information. h. Click the Apply button. 2. Configure Enabled HTTP (SSL) by doing the following: a. Click the Index link located in the upper-right hand corner. b. Click the Custom Service Setup link. c. On the Custom Service Setup page under the Setup (Required) heading, click the Configure or Edit button next to HTTP(SSL). d. On the HTTP page under the Secure HTTP (SSL) select Enabled. e. Click the Save button 3. Configure Extensible Service Registration. Depending on the version of software installed on the WorkCentre, follow the steps in one of the options below: Option 1 a. Click the Index link located in the upper-right hand corner of the page. b. Click the Custom Service Setup link. c. On the Custom Services Setup page, click the Edit button next to Custom Service Registration. d. Enable all of the services except Xerox Secure Access. Note: If Xerox Secure Access is required, then enable it. e. Click the Save button. f. On the Custom Service Setup page, select the following checkboxes: Export Password to Custom Services Display Custom Services Selection Button at local user interface Enable the Custom Services Browser. g. Click the Apply button. h. Under Properties on the left side of the page, click Connectivity. i. Click Protocols. j. Click the WSD (Web Services for Devices) link. k. On the WSD (Web Service for Devices) page, select the Enabled checkbox. l. Click the Apply button. Option 2 a. Click the Index link located in the upper-right hand corner of the page. b. Click the Custom Service Setup link. c. On the Custom Service Setup page under the Setup (Required) heading. Click Configure or Edit button next to Extensible Service Registration. d. On the HTTP Web Services page, configure the following settings: Extensible Service Registration: Enabled Scan Template Management: Enabled Session Data: Enabled Scan Extension: Enabled Device Configuration: Enabled Click the Save button

19 Settings for the WorkCentre 9300 Series 1. Configure Extensible Service Setup by doing the following: a. Click on the Index link located in the upper-right hand corner of the page. b. Click the Extensible Service Setup link. c. Place a check mark in the checkbox labeled Export password to Extensible Services. d. Place a check mark in the checkbox labeled Enable the Extensible Services Browser. e. Click the Apply button. f. On the Extensible Service Setup page under the Setup (Required), click the Configure or Edit button next to Extensible Service Registration. g. On the HTTP Web Services page, configure the following settings: Extensible Service Registration: Enabled Scan Template Management: Enabled Scan Extension: Enabled Session Data: Enabled e. Click the Save button. 2. Configure Security Certificates by doing the following: a. Click the Index link located in the upper-right hand corner of the page. b. Click the Security Certificates Link. c. Click on the tab Xerox Device Certificate, or CA-Signed Device Certificate(s), or Root/Intermediate Trusted Certificate(s). Under the appropriate tab, select the button to create or install a certificate. d. Enter the required information in the fields provided. e. Click the Finish or Apply button. 3. Enable HTTP (SSL) by doing the following: a. Click the Index link located in the upper-right hand corner of the page. b. Click the Extensible Service Setup link. c. On the Extensible Service Setup page under the Setup (Required), click the Configure or Edit button next to HTTP (SSL). d. On the HTTP page, select Enabled in the configuration area under the Secure HTTPS. e. Click the Apply button. Jeśli będą mieli Państwo problemy w instalacji bądź konfiguracji systemu Pomoc techniczna: od PN do PT w godz telefon: (71)

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zdalny dostęp SSL. Przewodnik Klienta

Zdalny dostęp SSL. Przewodnik Klienta Zdalny dostęp SSL Przewodnik Klienta Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. DOSTĘP DO SSL VPN Z KOMPUTERA Z SYSTEMEM WINDOWS... 3 2.1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW SIGNET... 3 2.2. INSTALACJA TOKENA W SYSTEMIE WINDOWS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PROGRAMU SOLEXSYNC

INSTALACJA PROGRAMU SOLEXSYNC INSTALACJA PROGRAMU SOLEXSYNC Wersja 1 Autorzy programu dołożyli wszelkich starań aby program Sync był narzędziem bezawaryjnym i jak najlepiej spełniał swoje zadania. Jednak praca programu zależna jest

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1. Zmiany - informacje o zmianach w aplikacji... 1 1.1. Informacja o zmianach w aplikacji... 1 2. Wstęp do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 (aktualizacja na sierpień 2014) INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi nowej wersji systemu zarządzania treścią K2 po migracji na nową platformę.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

Fedora 13. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https:// fedoraproject.org/wiki/legal:trademark_guidelines.

Fedora 13. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https:// fedoraproject.org/wiki/legal:trademark_guidelines. Fedora 13 Krótki podręcznik instalacji Pobieranie i instalowanie Fedory 13 na większości komputerów stacjonarnych i laptopów Red Hat Engineering Content Services Fedora Documentation Project Redakcja:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2 Spis treści: O PROGRAMIE...2 INSTALACJA...2 PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU...6 USTAWIANIE OPCJI PROGRAMU...6 Zakładka USTAWIENIA PROGRAMU...6

Bardziej szczegółowo

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.8

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.8 APACHE 2.0 + SSL Linux Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux wersja 1.8 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Tworzenie certyfikatu... 3 2.1. Tworzenie certyfikatu poprzez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej

Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej 1. 2. 3. 4. 5. 6. Podstawowe informacje Wymagania systemowe Zakładanie konta strony domowej Panel administratora Przykłady modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo