Veiledning til utfylling av skjemaet Krav om dagpenger ved arbeidsledighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Veiledning til utfylling av skjemaet Krav om dagpenger ved arbeidsledighet"

Transkrypt

1 Veiledning til utfylling av skjemaet Krav om dagpenger ved arbeidsledighet // Wskazówki odnośnie wypełniania formularza Wniosek o zasiłek dla bezrobotnych Niniejsze wskazówki mają być pomocne przy wypełnianiu formularza Krav om dagpenger ved arbeidsledighet (Wniosek o zasiłek dla bezrobotnych). Formularz wniosku istnieje tylko w norweskiej wersji językowej i należy go wypełnić w języku norweskim. Niniejsze wskazówki są odpowiednikiem wskazówek zamieszczonych na odwrocie formularza (strona 5ff.), ale rubryki i objaśnienia tekstowe z tego formularza zostały wklejone poniżej (w języku norweskim) i przetłumaczone na język polski po //. Jeżeli zamierzasz starać się o zasiłek dla bezrobotnych, musisz być zarejestrowany jako bezrobotny/poszukujący pracy. Wniosek o zasiłek dla bezrobotnych wraz z dokumentacją należy złożyć w miejscowym biurze NAV. Obowiązuje specjalny tryb składania wniosku o zasiłek dla bezrobotnych, nie wystarczy zarejestrować się jako poszukujący pracy. 1 Personopplysninger // Dane osobowe Powinieneś tu podać wszystkie niezbędne informacje tak, aby miejscowe biuro NAV mogło skontaktować się z Tobą w związku z ofertą pracy lub wypłatą zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli tymczasowo przebywasz w innym miejscu niż adres, pod którym jesteś zarejestrowany w norweskim rejestrze ludności, powinieneś podać adres pobytu. Następujące rubryki muszą być wypełnione: Etternavn // Nazwisko Fornavn // Imię/Imiona Fødselsnummer (11 siffer) // Numer personalny lub pesel (11 cyfr) Fast bosted (iflg. folkeregisteret) // Miejsce stałego zamieszkania (zgodnie z danymi norweskiego rejestru ludności) Postnr. // Numer kodu pocztowego Poststed // Miejscowość (poczta) Oppholdsadresse // Adres pobytu Telefonnummer: // Numer telefonu Mobiltelefonnummer: // Numer telefonu komórkowego E-postadresse // Adres poczty elektronicznej Jeg ønsker e-post fra NAV om utbetaling m.m. - Ja // Pragnę otrzymać zawiadomienie o wypłacie itp pocztą elektroniczną z NAV - Tak Konto som dagpengene ønskes utbetalt over // Konto, na które pragnę otrzymać wypłatę zasiłku dla bezrobotnych Velger du å få utbetalt dagpengene over konto, vil utbetalingen skje raskere. // Jeżeli wybierzesz przelew zasiłku dla bezrobotnych na Twoje konto, to szybciej otrzymasz wypłatę.

2 Barn // Dzieci Warunkiem otrzymania dodatku na dziecko jest, że dziecko jest objęte norweskim systemem ubezpieczeń społecznych. Dziecko zamieszkałe w Norwegii jest z reguły objęte norweskim ubezpieczeniem społecznym. Aby być uznanym za rezydenta Norwegii trzeba mieć za sobą pobyt w Norwegii dłuższy niż rok. Osoby, które przebywały poza Norwegią przez ponad 12 miesięcy, lub dłużej niż sześć miesięcy w roku przez okres dwóch lub więcej kolejnych lat, nie są objęte norweskim systemem ubezpieczeń społecznych. Dodatek na dziecko może na określonych warunkach zostać przyznany na dziecko zamieszkałe w innym kraju EOG. Skontaktuj się z miejscowym biurem NAV celem otrzymania bliższych informacji. Jeżeli masz więcej niż czworo dzieci, użyj rubryki 8 na stronie 4 dla podania dodatkowych informacji. Na pytanie, kto sprawuje opiekę nad dzieckiem/dziećmi należy odpowiedzieć tylko w tym przypadku, jeżeli rodzice dziecka nie mieszkają razem. NAV prosi o podanie w formularzu następujących informacji: Barn Egne barn (biologiske barn og adoptivbarn) under 18 år, som er bosatt i Norge og forsørges av søkeren. Den som betaler bidrag, anses også som forsørger. // Dzieci: Dzieci własne (rodzone i przysposobione) w wieku poniżej lat 18, zamieszkałe w Norwegii i będące na utrzymaniu wnioskodawcy Navn // Imię i nazwisko Fødselsnummer (11 siffer) // Norweski numer personalny lub pesel Barnets lønn/pensjon // Zarobki/renta dziecka Den andre forsørgerens navn: // Nazwisko i imię drugiego żywiciela Fødselsnummer: // Norweski numer personalny lub pesel Mottar den andre forsørgeren dagpenger? Ja Nei Vet ikke // Czy drugi żywiciel otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych? Tak Nie Nie wiem Hvem har den daglige omsorgen for barnet/barna? Mor Far Delt // Kto sprawuje opiekę nad dzieckiem/dziećmi? Matka Ojciec Rodzice dzielą się opieką (siste spørsmål skal bare besvares hvis foreldrene ikke bor sammen) // (Na ostatnie pytanie należy odpowiedzieć tylko w przypadku, jeżeli rodzice dziecka nie mieszkają razem) Rubryke koloru szarego wypełnia miejscowe biuro NAV, a nie wnioskodawca. Informasjon // Informacja Polskie tłumaczenie tekstu fomularza: Przeczytaj dokładnie broszurę Zasiłek dla bezrobotnych przed wypełnieniem formularza. Polską wersję językową tej broszury znajdziesz jako plik PDF na stronie internetowej Wypełnij dokładnie formularz. Jeżeli podasz nieprawidłowe lub niepełne informacje, może to pociągnąć za sobą żądanie zwrotu zasiłku, utratę prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez okres do 26 tygodni i odpowiedzialność karną. Formularz wniosku można przesłać lub złożyć osobiście w miejscowym biurze NAV. Data Twojej rejestracji jako poszukujący pracy będzie z reguły traktowana jako data złożenia wniosku o zasiłek dla bezrobotnych. Brak informacji lub dokumentacji może opóźnić rozpatrzenie wniosku. Jeżeli zdaniem miejscowego biura NAV wypełnienie formularza wniosku i dostarczenie niezbędnej dokumentacji zabiera niewspółmiernie dużo czasu, to data dostarczenia kompletnych informacji uważana jest za datę złożenia wniosku.

3 Aby mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych musisz zarejestrować się jako poszukujący pracy w miejscowym biurze NAV, aktywnie poszukiwać pracy i móc szybko rozpocząć wszelką pracę, do której jesteś fizycznie i psychicznie zdolny. Z reguły musisz być chętny do podjęcia pracy niezależnie od tego, czy będzie to praca w pełnym, czy w niepełnym wymiarze godzin, jak również w innym zawodzie niż Twój pierwotny zawód. Ponadto musisz zaakceptować całą Norwegię jako rynek pracy, co oznacza, że w razie potrzeby musisz być chętny do zmiany miejsca pobytu. Jeżeli masz szczególne powody ograniczające możliwość podjęcia pracy w pełnym wymiarze godzin lub pracy poza okręgiem Twojego zamieszkania, musisz to pisemnie uzasadnić. Względy zdrowotne muszą być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim. Jeżeli masz dzieci wymagające opieki, musisz być w stanie szybko zapewnić im taką opiekę. Musisz odpowiedzieć na następujące pytania: Har du lest orienteringen ovenfor? Ja Nei // Czy przeczytałeś powyższe informacje? Tak Nie Har du mottatt og lest brosjyren Dagpenger? Ja Nei // Czy otrzymałeś i przeczytałeś broszurę Zasiłek dla bezrobotnych? Tak Nie Den som fremmer krav, plikter å sette seg inn i den informasjonen som gis i kravskjemaet og brosjyren «Dagpenger». // Ten, kto wysuwa wniosek o zasiłek dla bezrobotnych, ma obowiązek zapoznać się z informacją podaną na formularzu wniosku oraz z broszurą Zasiłek dla bezrobotnych. 2 Arbeid m.m. // Praca a) Her skal du føre opp alle arbeidsgivere du har hatt de siste 12 månedene. Før også opp egen virksomhet, skole, kurs og annet de siste 12 månedene. Bruk eget ark om nødvendig. // Powinieneś tutaj podać wszystkich pracodawców, jakich miałeś w okresie ostatnich 12 miesięcy. Podaj również własną działalność gospodarczą, szkołę, kurs itp w okresie ostatnich 12 miesięcy. Arbeidsgiver m.m. // Pracodawca itp Tidsrom // Okres Sluttårsak // Przyczyna zakończenia stosunku pracy Podaj tutaj, czym się zajmowałeś przez ostatnich 12 miesięcy. Jeżeli miałeś wielu pracodawców lub wykonywałeś różne zadania, to w niektórych przypadkach niezbędne będą dodatkowe informacje celem ustalenia Twojego normalnego czasu pracy. Informacje o Twoim czasie pracy w okresie ostatnich 12 miesięcy należy udokumentować, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego ustalenia Twojego normalnego czasu pracy. b) Arbeidsløs eller redusert arbeidstid fra og med dato: // Bezrobotny lub mający zredukowany czas pracy od daty:.. włącznie Podaj tutaj pierwszy dzień (datę), w którym stałeś się bezrobotny lub przeszedłeś na zredukowany czas pracy.

4 c) Oppsigelsestid, med eller uten lønn, til og med dato: // Okres wypowiedzenia, z wynagrodzeniem lub bez, do daty... włącznie Powinieneś tutaj podać ostatni dzień okresu wypowiedzenia, niezależnie od tego, czy otrzymujesz wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia, czy nie. Nie należy uwzględniać skróconego okresu wypowiedzenia na podstawie umowy, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy. d) Har du fått tilbud om å fortsette hos arbeidsgiveren, men på et annet arbeidssted i Norge? Ja Nei // Czy otrzymałeś ofertę dalszej pracy u Twojego pracodawcy, ale w innym miejscu pracy? Tak Nie e) Har du lønn eller krav på lønn? Ja, til og med:, Nei // Czy otrzymujesz wynagrodzenie lub należy Ci się zaległe wynagrodzenie? Tak, do dnia..włącznie, nie Wskazówka: Jeżeli otrzymujesz wynagrodzenie lub należy Ci się zaległe wynagrodzenie za pewien okres czasu po zakończeniu pracy, musisz podać objaśnienia na osobnym arkuszu. f) Har du avtjent militær- eller siviltjeneste i tre av de siste 12 månedene? Ja Nei // Czy odbywałeś służbę wojskową lub alternatywną służbę obywatelską przez trzy z ostatnich 12 miesięcy? Tak Nie Wskazówka: Jeżeli odbywałeś służbę wojskową lub alternatywną służbę obywatelską przez co najmniej trzy z ostatnich 12 miesięcy, możesz mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych na zasadach specjalnych. NAV poda Ci bliższe informacje. 3 Egen næring // Własna działalność gospodarcza a) Driver du gårdsbruk eller annen næringsvirksomhet? Ja Nei Hvis ja, fyll ut egen blankett NAV // Czy prowadzisz gospodarstwo rolne lub inną działalność gospodarczą? Jeżeli tak, wypełnij specjalny formularz NAV Wskazówka: Jeżeli prowadzisz gospodarstwo rolne, powinieneś wypełnić specjalne zestawienie danych o tej działalności na formularzu NAV b) Har du hatt inntekt fra arbeid i fangst eller fiske de siste tre årene? Ja Nei // Czy miałeś dochody z pracy w łowiectwie lub rybołówstwie przez ostatnie trzy lata? Tak Nie Warunkiem posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych na podstawie pracy w łowiectwie lub rybołówstwie jest między innymi, że jesteś bezrobotny po przepracowaniu co najmniej 12 tygodni poza łowiectwem lub rybołówstwem. Należy przedłożyć dokumentację takiej pracy.

5 c) For søkere over 64 år: // Dla wnioskodawców w wieku powyżej 64 lat Har du hatt inntekt som selvstendig næringsdrivende de tre siste avsluttede kalenderårene? Ja Nei Hvis ja, se veiledningen // Czy miałeś dochody z własnej działalności gospodarczej przez trzy ostatnie zakończone lata kalendarzowe? Tak Nie. Jeżeli tak, to przeczytaj poniższe wskazówki. Ten punkt dotyczy osób w wieku powyżej 64 lat. Dochód z własnej działalności gospodarczej z reguły nie daje prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Wyjątek dotyczy osób w wieku powyżej 64 lat. Bliższych informacji o przepisach specjalnych udzielają miejscowe biura NAV. 4 Permittering // Tymczasowe zwolnienie przez pracodawcę (Fylles bare ut dersom du er permittert) // (Wypełnia się tylko w przypadku, jeżeli jesteś tymczasowo zwolniony przez pracodawcę) a) Arbeidsgivers navn: // Nazwa/nazwisko pracodawcy b) Permittert fra dato: til dato: // Tymczasowo zwolniony od daty: do daty: c) Hva er årsak til permitteringen? // Przyczyna tymczasowego zwolnienia przez pracodawcę d) Arbeidsgivers lønnsplikt, fra dato: til og med dato:. Vet ikke // Obowiązek pracodawcy odnośnie wypłaty płac, od daty: do daty: e) Permitteringsgrad: Heltidspermittert Deltidspermittert: // Stopień zwolnienia tymczasowego:zwolniony w pełnym wymiarze godzin Zwolniony częściowo Jeżeli jesteś tymczasowo zwolniony przez pracodawcę, powinieneś przedłożyć zawiadomienie od pracodawcy o tymczasowym zwolnieniu. Musi z niego wynikać, kiedy kończy się okres, w którym pracodawca ma obowiązek płacenia wynagrodzenia. Przyczyna zwolnienia tymczasowego musi być udokumentowana. Należy załączyć kopię umowy o pracę. 5 Konkurs // Upadłość (Fylles bare ut dersom sluttårsaken er konkurs) // (Wypełnia się tylko w przypadku, jeżeli przyczyną zakończenia stosunku pracy jest upadłość pracodawcy) a) Arbeidsgivers navn: // Nazwa/Nazwisko pracodawcy b) Bostyrers navn: // Nazwisko syndyka upadłości c) Har du søkt eller skal du søke lønnsgarantiordningen? Ja Nei // Czy złożyłeś lub zamierzasz złożyć podanie o wypłatę z Funduszu Gwarancji Płac? Tak Nie Jeżeli przyczyną zakończenia stosunku pracy jest upadłość pracodawcy i złożyłeś podanie o wypłatę z Funduszu Gwarancji Płac, musisz podpisać zobowiązanie zwrotu zasiłku na formularzu NAV zanim otrzymasz zaliczkę na zasiłek dla bezrobotnych.

6 6 Økonomiske/samordningspliktige ytelser // Świadczenia pieniężne/podlegające koordynacji Under dette punktet skal du krysse av for om du har noen økonomiske ytelser som kan ha betydning for retten til dagpenger. Får du, eller har du søkt om følgende ytelser i Norge eller i et annet EØS-land? // W tym punkcie powinieneś zaznaczyć krzyżykiem, czy otrzymujesz któreś ze świadczeń pieniężnych mogących mieć znaczenie dla Twojego prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Czy otrzymujesz, lub złożyłeś wniosek o przyznanie następujących świadczeń w Norwegii lub w innym kraju EOG? a) Sykepenger Ja Nei // Zasiłek chorobowy Tak Nie b) Arbeidsavklaringspenger (AAP) Ja Nei // Zasiłek w celu ułatwienia powrotu do pracy/przywrócenia zdolności do pracy Tak Nie c) Uførepensjon Ja Nei // Rentę inwalidzką Tak Nie d) Svangerskapspenger Ja Nei // Zasiłek dla ciężarnych Tak Nie e) Foreldrepenger ved fødsel og adopsjon Ja Nei // Zasiłek rodzicielski z tytułu urodzenia dziecka lub adopcji Tak Nie f) Alderspensjon fra folketrygden Ja Nei // Emeryturę z systemu zabezpieczeń społecznych Tak Nie g) Stønad under arbeidsløshet fra Garantikassen for fiskere Ja Nei // Zasiłek dla bezrobotnych z Kasy Gwarancyjnej dla Rybaków Tak Nie h) Avtalefestet pensjon, AFP, fra offentlig eller privat pensjonsordning Ja Nei // Wczesną emeryturę (AFP) z funduszy publicznych lub prywatnych Tak Nie i) Pensjon fra off. tjenestepensjonsordn. Ja Nei // Emeryturę z publicznych funduszy emerytalnych Tak Nie j) Alderspensjon fra privat tjenestep.ordn. Ja Nei // Emeryturę z prywatnych funduszy emerytalnych Tak Nie k) Redusert uførep. fra off. pensjonsordn. Ja Nei // Zredukowaną rentę inwalidzką z funduszy publicznych Tak Nie l) Vartpenger Ja Nei // Odprawę dla zwolnionego funkcjonariusza w sektorze niepublicznym Tak Nie m) Ventelønn Ja Nei // Odprawę dla zwolnionego funkcjonariusza w sektorze publicznym Tak Nie n) Etterlønn fra arbeidsgiver Ja Nei // Rekompensatę od pracodawcy z tytułu wymówienia stosunku pracy, w formie wielokrotnego wynagrodzenia miesięcznego Tak Nie o) Garantilott fra Garantikassen for fiskere Ja Nei // Wypłatę zagwarantowanej kwoty pieniężnej z Kasy Gwarancyjnej dla Rybaków Tak Nie p) Har du fått, får du, vil du få eller kan du kanskje få én eller flere utbetalinger/andre økonomiske goder fra tidligere arbeidsgiver? Ja Nei Hvis ja, hva? // Czy otrzymałeś, otrzymujesz, otrzymasz lub może otrzymasz jedną lub wiele wypłat/inne świadczenia pieniężne od byłego pracodawcy? Tak Nie. Jeżeli tak, co konkretnie? q) Dagpenger fra et annet EØS-land Ja Nei // Zasiłek dla bezrobotnych z innego kraju EOG? Tak Nie r) Annen ytelse Ja Nei Dersom ja, hva slags ytelse? // Świadczenie innego rodzaju Tak Nie. Jeżeli tak, jakiego rodzaju jest to świadczenie?

7 Hvis svaret er ja på et av spørsmålene over, oppgi hvem som utbetaler ytelsen: // Jeżeli odpowiesz twierdząco na którekolwiek z powyższych pytań, podaj kto wypłaca dane świadczenie. a) Zasiłek chorobowy jest świadczeniem z norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych, wypłacanym osobom objętym tym systemem, jeżeli otrzymały one zwolnienie lekarskie z powodu choroby lub doznanego urazu. Prawo do zasiłku chorobowego jest uwarunkowane uprzednią aktywnością zawodową. b) Zasiłek w celu ułatwienia powrotu do pracy/przywrócenia zdolności do pracy to świadczenie z norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych mające na celu zapewnienie dochodu w okresie przejściowym, kiedy z powodu choroby lub doznanych obrażeń potrzebujesz przeszkolenia, leczenia lub treningu usprawniającego, lub innego monitorowania ze strony NAV, aby móc powrócić do pracy. c) Renta inwalidzka jest świadczeniem z norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych dla członka norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych, którego zdolność zarobkowa lub zdolność do pracy jest trwale ograniczona z powodu choroby, doznanych obrażeń lub wady fizycznej. d) i e) Zasiłek dla ciężarnych i zasiłek rodzicielski z tytułu urodzenia dziecka lub adopcji to świadczenia z norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych dla osób objętych tymi ubezpieczeniami, które w okresie przed urodzeniem dziecka lub adopcją miały dochody uprawniające do punktów emerytalnych. l) Odprawa dla zwolnionego funkcjonariusza w sektorze niepublicznym odpowiada odprawie dla zwolnionego funkcjonariusza w sektorze publicznym, patrz litra o poniżej. m) Odprawa dla zwolnionego funkcjonariusza w sektorze publicznym jest wynagrodzeniem specjalnym, które może być przyznane funkcjonariuszowi publicznemu po wypowiedzeniu jemu/jej pracy, gdy jest to niezawinione przez tą osobę. Świadczenie to jest aktualne przy redukcjach etatów. n) Rekompensata od pracodawcy jest świadczeniem, mającym na celu całkowite lub częściowe pokrycie brakujących dochodów w kresie, gdy pracownik nie jest objęty umową o pracę i do czego pracodawca zobowiązał się wcześniej umową pisemną lub ustną. Pracodawca musiał zobowiązać się do takiego świadczenia przed zakończeniem stosunku pracy. Wynagrodzenie ustalone umownie w związku z zakończeniem stosunku pracy nie jest uważanie za rekompensatę. Ten, kto otrzymuje rekompensatę, będzie mógł otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, o ile zasiłek dla bezrobotnych jest wyższy niż rekompensata od pracodawcy. p) Wypłaty lub inne świadczenia pieniężne od byłego pracodawcy dotyczące świadczeń jakiegokolwiek rodzaju nie zaliczanego do którejś z wyżej wymienionych kategorii świadczeń. 7 Reell arbeidssøker - Kan du ta arbeid? // Rzeczywiście poszukujący pracy Czy możesz podjąć pracę? Som hovedregel må du være villig til raskt å ta ethvert arbeid du er psykisk og fysisk skikket til å utføre innen et hvilket som helst yrke, hvor som helst i Norge og uavhengig av om det er på heltid eller deltid. Les mer om vilkårene i brosjyren «Dagpenger» og på NAVs nettsider // Z reguły musisz być chętny do szybkiego podjęcia jakiejkolwiek pracy, do której jesteś zdolny fizycznie i psychicznie, w jakimkolwiek zawodzie, gdziekolwiek w Norwegii i niezależnie od tego, czy jest to praca w pełnym czy niepełnym wymiarze godzin. Przeczytaj więcej na ten temat w broszurze Zasiłek dla bezrobotnych i na stronach internetowych NAV

8 Punktene skal fylles ut i samråd med NAV-kontoret ditt: // Punkty, które należy wypełnić po skonsultowaniu się z miejscowym biurem NAV: a) Er du villig til å ta ethvert arbeid i et hvilket som helst yrke? Ja Nei Dersom svaret er nei, må du oppgi årsaken: // Czy jesteś chętny do podjęcia jakielkolwiek pracy w jakimkolwiek zawodzie? Tak Nie b) Er du villig til å ta arbeid hvor som helst i Norge, selv om det fører til at du må pendle eller flytte? Ja Nei Dersom svaret er nei, må du oppgi årsaken: // Czy jesteś chętny do podjęcia pracy gdziekolwiek w Norwegii, pomimo że powoduje to konieczność dojeżdżania do pracy lub przeprowadzki? Ta Nie. Jeżeli odpowiesz negatywnie, musisz podać przyczynę. c) Er du villig til å ta arbeid uavhengig av om det er på heltid eller deltid? Ja Nei Dersom du bare søker deltidsarbeid, må du oppgi grunnen: // Czy jesteś chętny do podjęcia pracy niezależnie od tego, czy będzie to praca w pełnym czy niepełnym wymiarze godzin? Tak Nie. Jeżeli poszukujesz wyłącznie pracy w niepełnym wymiarze godzin, musisz podać tego przyczynę: For å ha rett til dagpenger må du kunne arbeide minst 50 % av det som er normalt for yrket ditt. Før opp den maksimale arbeidstiden du ønsker å arbeide pr. uke: // Aby mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych musisz być w stanie pracować co najmniej w wymiarze 50% normalnego czasu pracy w Twoim zawodzie. Podaj maksymalny wymiar czasu, w jakim pragniesz pracować. d) Er det noe arbeid du av helsemessige grunner ikke kan ta? Ja Nei Dersom svaret er ja, må du føre opp årsaken og legge ved legeerklæring: // Czy jest jakaś praca, której nie możesz się podjąć ze względów zdrowotnych? Tak Nie. Jeżeli tak, to musisz podać przyczynę i załączyć zaświadczenie lekarskie. e) Er du under utdanning, også for eksempel ved å delta på kurs eller lese på egen hånd? Ja Nei Du må søke på eget skjema NAV om å få godkjent utdanning med rett til dagpenger. // Czy jesteś w trakcie edukacji, przykładowo również poprzez uczęszczanie na kurs lub naukę na własną rękę? Tak Nie. Musisz złożyć wniosek na specjalnym formularzu NAV o zatwierdzenie edukacji z prawem do zasiłku dla bezrobotnych. Aby mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych musisz rzeczywiście poszukiwać pracy. Za rzeczywiście poszukującego pracy uważana jest osoba zdolna do pracy, chętna i gotowa do: Podjęcia jakiejkolwiek pracy wynagradzanej zgodnie z umową zbiorową lub w oparciu o zwyczaje branżowe: Podjęcia pracy gdziekolwiek w Norwegii; Podjęcia pracy niezależnie od tego, czy jest to praca w pełnym czy niepełnym wymiarze godzin; Uczestniczenia w programie szkoleniowym ułatwiającym powrót do pracy gdziekolwiek w Norwegii. Osoba poszukująca pracy i będąca w wieku ponad 60 lat może, jeżeli sama sobie tego życzy, ograniczyć się do poszukiwania pracy tylko w niepełnym wymiarze godzin lub pracy w miejscu zamieszkania.

9 Można również poczynić wyjątek od zasady głównej, jeżeli przemawiają za tym względy socjalne wiążące się ze zdrowiem, odpowiedzialnością za opiekę nad małymi dziećmi lub potrzebą pielęgnacji osób należących do bliskiej rodziny. Jeżeli ograniczasz się pod względem czasu pracy lub miejsca pracy, musisz podjąć tą sprawę z miejscowym biurem NAV i uzyskać zatwierdzenie Twoich ograniczeń przed przyznaniem Ci zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli jesteś w trakcie edukacji lub uczysz się na własną rękę, musisz wyjaśnić z miejscowym biurem NAV czy Twoja edukacja jest do pogodzenia z prawem do zasiłku dla bezrobotnych. Musisz złożyć wniosek o na specjalnym formularzu NAV o zatwierdzenie edukacji z prawem do zasiłku dla bezrobotnych. 8 Tilleggsopplysninger // Informacje dodatkowe Należy tu podać informacje, które Twoim zdaniem mogą mieć znaczenie przy rozpatrywaniu Twojego wniosku. Ønsket målform: Bokmål Nynorsk // Preferowana forma językowa: Bokmål Nynorsk Kravskjemaet må være fullstendig utfylt før dagpenger kan innvilges. // Formularz wniosku musi być całkowicie wypełniony zanim będzie można przyznać zasiłek dla bezrobotnych. 9 Underskrift // Podpis Jeg bekrefter at opplysningene er korrekte. Jeg er kjent med at det å gi urette eller ufullstendige opplysninger kan føre til krav om tilbakebetaling av mottatte dagpenger, straffansvar og tap av retten til dagpenger i inntil 26 uker. // Niniejszym potwierdzam, że podane przeze mnie informacje są prawdziwe. Jestem świadom/świadoma tego, że podanie nieprawdziwych lub niepełnych informacji może pociągnąć za sobą żądanie zwrotu zasiłku, odpowiedzialność karną i utratę prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez okres do 26 tygodni. Sted og dato Underskrift // Miejscowość i data Podpis Wskazówka: Twój podpis jest równoznaczny z zapewnieniem, że podane informacje są prawdziwe i pełne. 10 Vedlegg til kravskjemaet // Załączniki do formularza wniosku Zasiłek dla bezrobotnych nie zostanie przyznany zanim formularz wniosku nie będzie w pełni wypełniony i zaopatrzony we wszystkie niezbędne załączniki. Miejscowe biuro NAV zasięga informacji o dochodach drogą elektroniczną z urzędu podatkowego (Skatteetaten), por 19 Ustawy o rynku pracy. Informacje te opierają się na rocznych zestawieniach płac i zaliczek podatkowych (lønns- og trekkoppgaver) przesłanych przez Twoich pracodawców za trzy ostatnie lata kalendarzowe. Informacje dotyczące dochodów za ostatni rok kalendarzowy są dostępne dopiero od połowy marca, toteż jeżeli składasz wniosek o zasiłek dla bezrobotnych przed 1 marca, to sam/sama musisz udokumentować Twój dochód za ostatni rok przy pomocy odcinków płacy.

10 Kiedy otrzymasz decyzję o przyznaniu Ci zasiłku dla bezrobotnych musisz sam/sama skontrolować, że dane odnośnie Twoich dochodów, które przekazano do NAV, są prawidłowe. Jeżeli posiadane przez nas informacje są nieprawidłowe, musisz jak najszybciej skontaktować się z miejscowym biurem NAV, i udokumentować ewentuelne zmiany. Pozostałe załączniki: Potwierdzenie przyczyny zakończenia stosunku pracy za ostatnich sześć miesięcy Ostatnia umowa o pracę przed redukcją czasu pracy, gdy stosunek/stosunki pracy trwał/y co najmniej sześć miesięcy, lub wypełniony formularz NAV , który można otrzymać w miejscowym biurze NAV lub wydrukować ze strony internetowej: Dokumentacja odnośnie czasu pracy przez okres ostatnich dwunastu miesięcy, jeżeli nie miałeś umowy o stałym tygodniowym czasie pracy przez co najmniej sześć miesięcy przed redukcją czasu pracy Przy tymczasowym zwolnieniu przez pracodawcę należy przedłożyć zawiadomienie od pracodawcy o tymczasowym zwolnieniu. Należy również przedłożyć kopię umowy o pracę Przy tymczasowym zwolnieniu poza uprzednio podany okres, należy przedłożyć nowe zawiadomienie od pracodawcy o tymczasowym zwolnieniu. Dalsze informacje odnośnie załączników znajdziesz na stronie internetowej

Formularz danych zasiłek dla bezrobotnych

Formularz danych zasiłek dla bezrobotnych Formularz danych zasiłek dla bezrobotnych PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH Abyśmy mogli wykonać dla Ciebie usługę dostarcz W przypadku Zasiłku dla bezrobotnych: Umowę o pracę i wypowiedzenie

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe w Norwegii Norweski numer personalny (11 cyfr) Telefon Telefon komórkowy Adres e-mail. Adres Kod pocztowy Miejscowość

Dane osobowe w Norwegii Norweski numer personalny (11 cyfr) Telefon Telefon komórkowy Adres e-mail. Adres Kod pocztowy Miejscowość Dane osobowe Dane osobowe w Norwegii Stan cywilny Telefon Telefon komórkowy Adres e-mail Dane w Polsce (dom rodzinny w Polsce) Telefon Telefon komórkowy Dane kontaktowe małżonki/małżonka (ew. osoby z jesteś

Bardziej szczegółowo

Czy przebywałeś w Norwegii nieprzerwanie przez ostatnie 12 miesięcy? Krótszy urlop za granicą nie przerywa czasu przebywania w Norwegii.

Czy przebywałeś w Norwegii nieprzerwanie przez ostatnie 12 miesięcy? Krótszy urlop za granicą nie przerywa czasu przebywania w Norwegii. Matka i ojciec składają wniosek osobno Nie wolno wysłać wspólnego wniosku. Wnioskuję o przyznanie zasiłku rodzicielskiego dla matki/części zasiłku należnej matce Wnioskuję o przyznanie zasiłku rodzicielskiego

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki w przypadku choroby

Prawa i obowiązki w przypadku choroby Prawa i obowiązki w przypadku choroby Tematy Rutyny wewnętrzne Egenmelding *oświadczenie własne VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / Sykmelding (formularz zwolnienia chorobowego) Prawa i obowiązki Oś czasu Oppfølgingsplan

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL)

... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL) ... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL)... dnia... Powiatowy Urzędu Pracy w Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1 59 600 Lwówek Śląski WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O EMERYTURĘ. dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek

WNIOSEK O EMERYTURĘ. dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek WNIOSEK O EMERYTURĘ Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek dd / mm / Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 20.../20... 1. Dane osobowe ucznia/rodziców. Nazwisko ucznia Tel. Kontaktowy... Imię/Imiona ucznia Wiek ucznia ojca lub prawnego opiekuna matki

Bardziej szczegółowo

EKP WNIOSEK W SPRAWIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO

EKP WNIOSEK W SPRAWIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO WNIOSEK W SPRAWIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli chcesz, abyśmy: ustalili Twój kapitał początkowy, ponownie ustalili Twój kapitał początkowy. Zanim wypełnisz

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K Do Burmistrza Miasta Kock

W N I O S E K Do Burmistrza Miasta Kock W N I O S E K Do Burmistrza Miasta Kock o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, Wnioskodawca...... ( imię i nazwisko wnioskodawcy, dokładny adres i numer telefonu ) Wnoszę

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY KOMPLET DOKUMENTÓW PROSIMY WYSŁA LISTEM POLECONYM NA NASZ ADRES: W RAZIE PYTA SŁU YMY POMOC:

ZASIŁEK RODZINNY KOMPLET DOKUMENTÓW PROSIMY WYSŁA LISTEM POLECONYM NA NASZ ADRES: W RAZIE PYTA SŁU YMY POMOC: ZASIŁEK RODZINNY DANIA Naley dostarczy do nas nastpujce dokumenty: 1. MIDZYNARODOWY AKT MAŁ ESTWA. 2. MIDZYNARODOWY AKT URODZENIA DZIECKA/ DZIECI. 3. ZAWIADCZENIE o pobieraniu lub o niepobieraniu wiadcze

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI PODSTAWA PRAWNA 1. Art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Numer konta bankowego. Wniosek składany jest przez (właściwe zakreślić): rodziców ucznia dyrektora szkoły 2. Informacja o szkole / kolegium

Numer konta bankowego. Wniosek składany jest przez (właściwe zakreślić): rodziców ucznia dyrektora szkoły 2. Informacja o szkole / kolegium Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mokrsko w formie stypendium szkolnego rok szkolny 2013/2014 (wniosek wypełnić drukowanymi literami)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014

WNIOSEK. o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014 ... (data wpływu wniosku do OPS) Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie WNIOSEK o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014 1. Wnioskodawca (zaznaczyć właściwe

Bardziej szczegółowo

Wniosek do Wójta Gminy Nowa Karczma o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne)

Wniosek do Wójta Gminy Nowa Karczma o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) Wniosek do Wójta Gminy Nowa Karczma o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) Dane wnioskodawcy Nazwisko Imiona Adres zamieszkania Telefon kontaktowy Wnoszę o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Część 1 (informacje dotyczące zeznania podatkowego) Dane osobowe (wersję papierową prosimy wypełniać drukowanymi literami)

Część 1 (informacje dotyczące zeznania podatkowego) Dane osobowe (wersję papierową prosimy wypełniać drukowanymi literami) Poniższy formularz proszę dokładnie wypełnić. Jeśli nie jesteś pewien co wpisać, albo pytanie Cię nie dotyczy to pozostaw wolne miejsce i/lub skontaktuj się z nami. Formularz utworzony jest w formacie

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM.../...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM.../... (nazwisko i imię wnioskodawcy). (adres zamieszkania). (kod pocztowy) Do Wójta Gminy Łaziska ROS 02 03 001 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM.../... I. INFORMACJE O UCZNIU 1. Nazwisko...

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego w roku szkolnym /.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego w roku szkolnym /. . imię i nazwisko wnioskodawcy (rodzica, opiekuna, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły) miejscowość, data... adres wnioskodawcy. telefon Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2013/2014

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2013/2014 ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu Ilość miesięcy przysługiwania stypendium Okres: IX XII/2013 Okres I-VI/2014 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Miejsce urodzenia: ADRES STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA (POBYTU) 2. Województwo: Powiat: Gmina: 3. Ulica: Nr domu: Nr mieszkania 4.

Miejsce urodzenia: ADRES STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA (POBYTU) 2. Województwo: Powiat: Gmina: 3. Ulica: Nr domu: Nr mieszkania 4. WNIOSEK O PRZYZNANIE EMERYTURY POLICYJNEJ -RENTY INWALIDZKIEJ na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji

Bardziej szczegółowo

Wniosek do Wójta Gminy Wilkowice

Wniosek do Wójta Gminy Wilkowice Wniosek do Wójta Gminy Wilkowice o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia (wychowanka, słuchacza) zamieszkałego na terenie Gminy Wilkowice na rok szkolny 2014/2015 Wniosek składa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do samodzielnej rejestracji dla osób poszukujących pracy

Przewodnik do samodzielnej rejestracji dla osób poszukujących pracy Przewodnik do samodzielnej rejestracji dla osób poszukujących pracy Tutaj rozpoczynamy rejestrację Tutaj znajduje się przegląd dostępnych ofert pracy Tutaj znajdziesz wniosek o zasiłek dla bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Część 1 (informacje dotyczące zeznania podatkowego) Dane osobowe (wersję papierową prosimy wypełniać drukowanymi literami)

Część 1 (informacje dotyczące zeznania podatkowego) Dane osobowe (wersję papierową prosimy wypełniać drukowanymi literami) Poniższy formularz proszę dokładnie wypełnić. Jeśli nie jesteś pewien co wpisać, albo pytanie Cię nie dotyczy to pozostaw wolne miejsce i/lub skontaktuj się z nami. Formularz utworzony jest w formacie

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA DZIAŁ ŚWIADCZEŃ FEDERALNYCH AMBASADY USA:

WYPEŁNIA DZIAŁ ŚWIADCZEŃ FEDERALNYCH AMBASADY USA: WYPEŁNIA DZIAŁ ŚWIADCZEŃ FEDERALNYCH AMBASADY USA: PFD: 800# CLAIM TYPE: W/E: C/N: WZ0-PL-1 FORMULARZ POMOCNICZY DO PODANIA O ŚWIADCZENIA Z AMERYKAŃSKIEGO SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (U.S. SOCIAL SECURITY)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu Liczba miesięcy przysługiwania stypendium IX - XII I - VI WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ( W Y P E Ł N

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/81/11 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE. z dnia 28 lipca 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/81/11 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE. z dnia 28 lipca 2011 r. UCHWAŁA NR XI/81/11 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/308/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 17 marca 2005r. w spawie ustalenia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI IMIĘ I NAZWISKO Krosno Odrz. PESEL Adres zamieszkania telefon. data rejestracji w PUP. nazwa uprzednio ukończonej szkoły/uczelni.. data ukończenia nauki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA

Bardziej szczegółowo

Do Wójta Gminy w Jakubowie. (imię i nazwisko wnioskodawcy, dokładny adres, tel. kontaktowy, nazwa szkoły, gdy wnioskodawcą jest dyrektor)

Do Wójta Gminy w Jakubowie. (imię i nazwisko wnioskodawcy, dokładny adres, tel. kontaktowy, nazwa szkoły, gdy wnioskodawcą jest dyrektor) Załącznik nr l do Zarządzenia Nr... Wójta Gminy Jakubów z dnia l września 2005 roku. Do Wójta Gminy w Jakubowie Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego: Wnioskodawca (imię i nazwisko wnioskodawcy, dokładny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Data wpływu wniosku ADNOTACJE URZĘDOWE Nr sprawy Wysokość dochodu Ilość miesięcy przysługiwania stypendium IX - XII I - VI WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

... (pieczątka i podpis dyrektora szkoły/

... (pieczątka i podpis dyrektora szkoły/ ... (imię i nazwisko wnioskodawcy)... (adres zamieszkania)... Krzyż Wlkp., dnia... BURMISTRZ KRZYŻA WLKP. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 I. Dane ucznia / słuchacza ubiegającego

Bardziej szczegółowo

I. DANE WNIOSKODAWCY(wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI) 1. Imię i nazwisko WNIOSKODAWCY. 3. Adres do korespondencji WNIOSKODAWCY

I. DANE WNIOSKODAWCY(wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI) 1. Imię i nazwisko WNIOSKODAWCY. 3. Adres do korespondencji WNIOSKODAWCY Załącznik nr 1 do uchwały nr. Rady miejskiej Leszna z dnia.. Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia WE w Lesznie) Leszno, dn.... WNIOSEK o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Pouczeniem zamieszczonym na końcu formularza

WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Pouczeniem zamieszczonym na końcu formularza WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Pouczeniem zamieszczonym na końcu formularza Proszę o wypłacenie zasiłku pogrzebowego po zmarłym(ej) w dniu:

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYCHODZIE

ZASADY ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYCHODZIE Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2016 z dnia 01 lipca 2016r. Dyrektora PUP w Międzychodzie ZASADY ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYCHODZIE Podstawa prawna: Pomoc,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik nr 1 do Regulaminu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Wnioskodawca:... (imię i nazwisko)... (dokładny adres, telefon kontaktowy) I. DANE OSOBOWE UCZNIA/SŁUCHACZA* UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2014/2015

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2014/2015 Radziejowice, dnia WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2014/2015 I. Dane wnioskodawcy: 1) Imię i nazwisko... 2) Status wnioskodawcy (właściwe zaznaczyć X): rodzic opiekun prawny pełnoletni

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe w Norwegii Norweski numer personalny (11 cyfr) Telefon Telefon komórkowy Adres e-mail. Adres Kod pocztowy Miejscowość

Dane osobowe w Norwegii Norweski numer personalny (11 cyfr) Telefon Telefon komórkowy Adres e-mail. Adres Kod pocztowy Miejscowość Dane osobowe Dane osobowe w Norwegii Stan cywilny Adres Kod pocztowy Miejscowość Telefon Telefon komórkowy Adres e-mail Dane w Polsce (dom rodzinny w Polsce) Adres Kod pocztowy Miejscowość Telefon Telefon

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie ..., dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie Wniosek o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki na zasadach określonych art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY 2016/2017

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY 2016/2017 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Do Prezydenta Miasta Sopotu przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Sopotu 1. Dane osoby składającej wniosek Nr tel.:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Imię Nazwisko

Bardziej szczegółowo

.., dnia.. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM. Składam wniosek o przyznanie w roku szkolnym.pomocy materialnej w formie:*

.., dnia.. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM. Składam wniosek o przyznanie w roku szkolnym.pomocy materialnej w formie:* . (imię i nazwisko rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia).., dnia.... ( adres zamieszkania wnioskodawcy ) lub.. ( pieczęć organu/instytucji występującej z wnioskiem ) Wójt Gminy Koneck WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice WNIOSEK. O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia INFORMACJA:

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice WNIOSEK. O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia INFORMACJA: NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA DZIAŁ ŚWIADCZEŃ FEDERALNYCH AMBASADY USA:

WYPEŁNIA DZIAŁ ŚWIADCZEŃ FEDERALNYCH AMBASADY USA: WYPEŁNIA DZIAŁ ŚWIADCZEŃ FEDERALNYCH AMBASADY USA: PFD: 800# CLAIM TYPE: W/E: WZ0-PL-1 C/N: FORMULARZ POMOCNICZY DO PODANIA O ŚWIADCZENIA Z AMERYKAŃSKIEGO SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (U.S. SOCIAL SECURITY)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O FINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

WNIOSEK O FINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ... miejscowość i data WNIOSEK O FINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 roku, poz. 149),

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY

WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o zasiłek pogrzebowy. 1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI 2. Pola wyboru zaznacz znakiem X 3. Wypełnij kolorem czarnym

Bardziej szczegółowo

2. Dane personalne osoby składającej wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej: (we właściwym polu należy wstawić znak x)

2. Dane personalne osoby składającej wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej: (we właściwym polu należy wstawić znak x) Numer sprawy... Data przyjęcia wniosku (wypełnia GCPR) Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Walczaka 42 66-400 Gorzów Wlkp. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON DO ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Urząd inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK STYPENDIALNY

WNIOSEK STYPENDIALNY WNIOSEK STYPENDIALNY STYPENDIUM EUROPEJSKIE WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM F U N D A C J I E D U K A C J I M I Ę D Z Y N A R O D O W E J W RAMACH PROGRAMU: STYPENDIA DLA STUDENTÓW REALIZUJĄCYCH STUDIA

Bardziej szczegółowo

Pochodne prawo do świadczeń rodzinnych

Pochodne prawo do świadczeń rodzinnych Pochodne prawo do świadczeń rodzinnych Nazwisko beneficjenta beneficjenta beneficjenta Błąd! Nieznana nazwa właściwości dokumentu. i adres biura z SEES Telefon {Wpisz numer telefonu} Tekstfon 0300 200

Bardziej szczegółowo

12. Obywatelstwo 13. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 19. Numer domu 20. Numer lokalu 21. Numer telefonu (2) 22. Symbol państwa (3)(4)

12. Obywatelstwo 13. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 19. Numer domu 20. Numer lokalu 21. Numer telefonu (2) 22. Symbol państwa (3)(4) WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY z dnia

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY z dnia Załącznik nr 2 do Regulaminu zasad korzystania i przyznawania pomocy ze środków finansowych Fundacji Pomocy PSP Solidarni przeznaczonych na pomoc dla poszkodowanych funkcjonariuszy i pracowników PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. 1. Dane personalne Wnioskodawcy (osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek) (proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

WNIOSEK. 1. Dane personalne Wnioskodawcy (osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek) (proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami) Numer sprawy... Data przyjęcia wniosku (wypełnia GCPR).. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Walczaka 42 66-400 Gorzów Wlkp. WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY Nr 1

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY Nr 1 Załącznik nr 3 do Regulaminu zasad korzystania i przyznawania pomocy ze środków finansowych Fundacji Pomocy PSP Solidarni przeznaczonych na pomoc dla poszkodowanych funkcjonariuszy i pracowników PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Rejestracja osób bezrobotnych

Rejestracja osób bezrobotnych Rejestracja osób bezrobotnych Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy odbywa się w Dziale Ewidencji i Świadczeń Referat Rejestracji i Orzecznictwa w pokoju 30 (parter), w godz. 8 00 14 00. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym 2011/2012

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym 2011/2012 /data wpływu wniosku/ Wójt Gminy w Rakszawie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym 2011/2012 CZĘŚĆ A (WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA) I WNIOSKODAWCA RODZIC / OPIEKUN PRAWNY UCZNIA PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, osoby, które nabyły prawo do pobierania renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia, osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, mają

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w formie: - stypendium socjalnego - stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 ----------- Nr decyzji (wypełnia WED) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz Uchwałą

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a. I. Dane personalne osoby niepełnosprawnej. Imię, imiona Nazwisko. Data urodzenia w. Dowód osobisty: seria nr. wydany w dniu przez PESEL

1 S t r o n a. I. Dane personalne osoby niepełnosprawnej. Imię, imiona Nazwisko. Data urodzenia w. Dowód osobisty: seria nr. wydany w dniu przez PESEL 1 S t r o n a POWIATOWE PCPR.8213.SR... CENTRUM POMOCY RODZINIE w żninie ul. Szpitalna 32, 88-400 żnin tel. 52 30 30 169 jednostka rozpatrująca wniosek WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w formie: - stypendium socjalnego - stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE. 05. Imię pierwsze 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE. 05. Imię pierwsze 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE DANE IDENTYFIKACYJNE ŚWIADCZENIOBIORCY 01. Numer PESEL (1) 02. Rodzaj dokumentu tożsamości: jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli 04. Nazwisko inny dokument 2 03.

Bardziej szczegółowo

Formularz możesz także wydrukować i wypełnić długopisem, a następnie wysłać pocztą na adres: MMKonsult24, ul. Instalatorów 7/110, 02-237, Warszawa

Formularz możesz także wydrukować i wypełnić długopisem, a następnie wysłać pocztą na adres: MMKonsult24, ul. Instalatorów 7/110, 02-237, Warszawa Proszę dokładnie wypełnić formularz. Jeżeli pytanie nie dotyczy twojej sytuacji - nie wypełniaj. Jeżeli nie wiesz co wpisać, to pozostaw puste miejsce i/lub skontaktuj się z nami. Formularz utworzony jest

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych // Zasiłek dla bezrobotnych Spis treści # STRONA 4. 4. 4. 4. 5. 6. SZUKAJ PRACY CEL SYSTEMU ZASIŁKÓW DLA BEZROBOTNYCH KTO MOŻE OTRZYMAĆ ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH? PODSTAWOWE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Numer wniosku Data i pieczęć wpływu Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego CZĘŚĆ I wypełnia wnioskodawca 1. Informacja o uczniu/słuchaczu oraz szkole/kolegium*. Dane ucznia/słuchacza* Nazwisko: Imiona:

Bardziej szczegółowo

... Świętochłowice, dnia... (pieczątka wnioskodawcy)

... Świętochłowice, dnia... (pieczątka wnioskodawcy) Załącznik nr 1... Świętochłowice, dnia... (pieczątka wnioskodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK W SPRAWIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO

Bardziej szczegółowo

08. Imię pierwsze 09. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

08. Imię pierwsze 09. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA NAZWA ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (1) ADRES ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2016/2017

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2016/2017 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2016/2017 WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE URZĘDU GMINY KORNOWAC w terminie do 15 września br. Wnioskodawca (należy zaznaczyć stawiając znak

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny 1 S t r o n a POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w żninie ul. Szpitalna 32, 88-400 żnin tel. 52 30 30 169 jednostka rozpatrująca wniosek WNIOSEK PCPR.8213.SR.2016 o dofinansowanie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY 2016/2017

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY 2016/2017 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Do Prezydenta Miasta Sopotu przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Sopotu 1. Dane osoby składającej wniosek Nr tel.:

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO adres do korespondencji adres zamieszkania Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom DZIAŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW ul. Strzelców Bytomskich

Bardziej szczegółowo

NORWEGIA - INSTRUKCJA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE

NORWEGIA - INSTRUKCJA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NORWEGIA - INSTRUKCJA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE Szanowny Kliencie, komplet dokumentów, który powinien zawierać: 1. POLSKI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dokładnie wypełnij i podpisz; 2. DWIE UMOWY podpisz

Bardziej szczegółowo

WAŻNE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI

WAŻNE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Po wypełnieniu prosimy o przesłanie formularza na adres: Genworth Financial, Departament Obsługi Roszczeń, ul. Emilii Plater 53, 12 piętro, 00-113 Warszawa WAŻNE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (składany przez rodzica / opiekuna ucznia lub pełnoletniego ucznia / słuchacza lub dyrektora szkoły)

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (składany przez rodzica / opiekuna ucznia lub pełnoletniego ucznia / słuchacza lub dyrektora szkoły) Data wpływu wniosku Nr ewidencyjny Podpis pracownika przyjmującego wniosek Adnotacje urzędowe BURMISTRZ OLECKA Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (składany przez rodzica / opiekuna ucznia lub pełnoletniego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A. Dane wnioskodawcy. Nazwisko ucznia/słuchacza Imiona ucznia/słuchacza Data i miejsce urodzenia ucznia PESEL ucznia. Imię i nazwisko ojca

CZĘŚĆ A. Dane wnioskodawcy. Nazwisko ucznia/słuchacza Imiona ucznia/słuchacza Data i miejsce urodzenia ucznia PESEL ucznia. Imię i nazwisko ojca Wniosek o przyznanie stypendium /zasiłku szkolnego * w roku szkolnym 2012/2013 na zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia/słuchacza, finansowanego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium edukacyjnego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia na rok szkolny 2007/08

Wniosek o przyznanie stypendium edukacyjnego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia na rok szkolny 2007/08 zdjęcie WNIOSEK LICEALISTY Wniosek o przyznanie stypendium edukacyjnego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia na rok szkolny 2007/08 Nr ID... wypełnia Fundacja Prosimy o czytelne wypełnienie poniższego formularza,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium edukacyjnego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia na rok szkolny 2007/08

Wniosek o przyznanie stypendium edukacyjnego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia na rok szkolny 2007/08 zdjęcie WNIOSEK LICEALISTY Wniosek o przyznanie stypendium edukacyjnego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia na rok szkolny 2007/08 Nr ID... wypełnia Fundacja WNIOSKUJĘ PO RAZ PIERWSZY KONTYNUACJA Prosimy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY *

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY * UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI PL/USA 4 miejsce do wypełnienia przez SSA WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DEBRZNO Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Debrzno

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DEBRZNO Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Debrzno Załącznik do Zarządzenia Nr 216.508.2012 Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno z dn. 26 listopada 2012 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY DEBRZNO Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZESZKOLENIE Posiadane uprawnienia, kwalifikacje, umiejętności......

WNIOSEK O PRZESZKOLENIE Posiadane uprawnienia, kwalifikacje, umiejętności...... Nr wniosku 1 Katowice, dnia POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH WNIOSEK O PRZESZKOLENIE Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje, że złożony przez Pana/Panią wniosek o przeszkolenie zostanie rozpatrzony

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM. Informacja o uczelni i kierunku studiów. Potwierdzając prawdziwość powyższych danych proszę o przyznanie stypendium.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM. Informacja o uczelni i kierunku studiów. Potwierdzając prawdziwość powyższych danych proszę o przyznanie stypendium. STAROSTA POWIATU MYŚLENICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice, tel. 372-96-00, fax 272-35-01 E-mail: krmy@praca.gov.pl posrednictwo@powiat.myslenice.pl www.praca.myslenice.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO. ... (wpisać odpowiednio: rodzic/opiekun prawny, pełnoletni uczeń/słuchacz, dyrektor szkoły)

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO. ... (wpisać odpowiednio: rodzic/opiekun prawny, pełnoletni uczeń/słuchacz, dyrektor szkoły) adres do korespondencji adres zamieszkania Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Stan prawny luty 2015 r. Podstawa prawna: 1) ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Miejsce zamieszkania Telefon Miejscowość Kod pocztowy

Nazwisko. Miejsce zamieszkania Telefon Miejscowość Kod pocztowy Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń i Funduszu Rodzinnych Alimentacyjnego 49-200 Grodków, ul. Rynek 1 tel

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK UCZNIA GIMNAZJUM

WNIOSEK UCZNIA GIMNAZJUM zdjęcie WNIOSEK UCZNIA GIMNAZJUM Wniosek o przyznanie stypendium edukacyjnego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia na rok szkolny 2006/07 Nr ID.. wypełnia Fundacja Prosimy o czytelne wypełnienie poniższego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY

WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o zasiłek pogrzebowy. Ustalimy Twoje prawo do zasiłku i jego wysokość. 1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI 2. Pola

Bardziej szczegółowo

DO WYPEŁNIENIA PRZEZ DZIAŁ ŚWIADCZEŃ FEDERALNYCH AMBASADY USA:

DO WYPEŁNIENIA PRZEZ DZIAŁ ŚWIADCZEŃ FEDERALNYCH AMBASADY USA: WZ0-PL-1 DO WYPEŁNIENIA PRZEZ DZIAŁ ŚWIADCZEŃ FEDERALNYCH AMBASADY USA: PFD: 800# CLAIM TYPE: W/E: C/N: FORMULARZ POMOCNICZY DO PODANIA O ŚWIADCZENIA Z AMERYKAŃSKIEGO SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (U.S.

Bardziej szczegółowo

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A.

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A. Wyślij do Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego A. Dane osobowe Imię i nazwisko Duński numer osobowy Adres Numer telefonu

Bardziej szczegółowo

... 1. Osoba zmarła do dnia śmierci: miała/nie miała* ustalonego prawa do emerytury/renty*).. (numer świadczenia i nazwa organu emerytalnego)

... 1. Osoba zmarła do dnia śmierci: miała/nie miała* ustalonego prawa do emerytury/renty*).. (numer świadczenia i nazwa organu emerytalnego) WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO Proszę o wypłacenie zasiłku pogrzebowego po zmarłym(ej) w dniu. (nazwisko i imię osoby zmarłej) I. DANE OSOBY ZMARŁEJ Nr ewidencyjny PESEL Jeżeli nie nadano PESEL,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Załącznik nr 1 do zasad i procedur dofinansowania do udziału osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych P o w i a t o w e C e n t r u m P o m o c y R o d z i n i e u l. S o b i e s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do projektu. KOMPetencje na wymiar integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością

Formularz zgłoszeniowy do projektu. KOMPetencje na wymiar integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością Formularz zgłoszeniowy do projektu KOMPetencje na wymiar integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny... Data złożenia wniosku: Numer ewidencyjny: WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny... Zgodnie z art. 90 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156 j.t.

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W PROJEKCIE ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU Priorytet VI Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w formie: - stypendium socjalnego - stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO Data wpływu wniosku Załącznik Nr 2 do regulaminu ADNOTACJE URZĘDOWE Nr sprawy Wysokość dochodu WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO ( W Y P E Ł N I Ć D R U K O W A N Y M I L I T E R A M I ) Łódź, dnia...

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Urząd inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WNIOSEK O PRZYZNANIE

WNIOSEK WNIOSEK O PRZYZNANIE Data wpływu (wypełnia SZKOŁA) DOCHÓD (wypełnia ZJO) m-czny na 1 os. w rodzinie Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) Nazwisko i Imię wnioskodawcy A. 1. Dane osobowe ucznia / słuchacza Nazwisko Imię PESEL

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art.

Bardziej szczegółowo

NORWEGIA - INSTRUKCJA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE

NORWEGIA - INSTRUKCJA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NORWEGIA - INSTRUKCJA PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE Szanowny Kliencie, komplet dokumentów, który powinien zawierać: 1. POLSKI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dokładnie wypełnij i podpisz; 2. DWIE UMOWY podpisz

Bardziej szczegółowo