Zasiłek dla bezrobotnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasiłek dla bezrobotnych"

Transkrypt

1 Zasiłek dla bezrobotnych

2 // Zasiłek dla bezrobotnych Spis treści # STRONA SZUKAJ PRACY CEL SYSTEMU ZASIŁKÓW DLA BEZROBOTNYCH KTO MOŻE OTRZYMAĆ ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH? PODSTAWOWE WARUNKI Redukcja czasu pracy Dolna granica zarobków Rzeczywiście poszukujący pracy Rejestracja jako poszukujący pracy O edukacji i zasiłku dla bezrobotnych Pobyt w Norwegii INNE OSOBY, KTÓRE MOGĄ BYĆ UPRAWNIONE DO ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH Osoba zakładająca własną działalność gospodarczą Bezrobotny z powodu upadłości Osoby zwolnione tymczasowo przez pracodawcę JAK STARAĆ SIĘ O ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH? Niezbędne załączniki do wniosku o zasiłek dla bezrobotnych Inne dokumenty, które trzeba załączyć w razie potrzeby Okres wyczekiwania Pisemne zawiadomienie o decyzji Odwołanie od decyzji ILE WYNIESIE TWÓJ ZASIŁEK? Częściowy zasiłek dla bezrobotnych Dodatek na dziecko Dodatek urlopowy Wypłata JAK DŁUGO MOŻESZ OTRZYMYWAĆ ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH? Szczególne przepisy dotyczące poniektórych grup OBOWIĄZEK ZAWIADAMIANIA O ZMIANACH Karta rejestracyjna w Internecie lub na papierze Sposób wypełniania karty Obowiązek stawienia się Jeżeli zamierzasz wyjechać Jeżeli się przeprowadzisz NIEPRAWIDŁOWE LUB NIEPEŁNE INFORMACJE Pozbawienie prawa do zasiłku i zgłoszenie sprawy na policję Kontrole przeprowadzane przez NAV MOŻESZ UTRACIĆ PRAWO DO ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH Nie masz prawa do zasiłku w okresie, kiedy Tymczasowa utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych CO SIĘ STANIE JEŻELI W OKRESIE POBIERANIA ZASIŁKU NASTĄPI PRZERWA? 14. OBJAŚNIENIA SŁÓW I WYRAŻEŃ NAV zakłada, że jeżeli już otrzymujesz zasiłek dla bezrobotnych, treść tej broszury jest Ci znana. Zachowaj ją, używaj jej i skontaktuj się z NAV w przypadku wątpliwości co do swoich uprawnień i obowiązków. 2

3 3

4 // Zasiłek dla bezrobotnych SZUKAJ PRACY Jednym z warunków otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych jest aktywne poszukiwanie pracy. Dlatego też, jeżeli stracisz pracę, ważne jest byś aktywnie starał się o jak najszybszy powrót do pracy. Na stronach internetowych NAV znajdziesz uaktualniony spis wolnych stanowisk w Norwegii, oraz ogólne informacje o zasiłku dla bezrobotnych. Możesz również uzyskać informacje dzwoniąc do Centrum Obsługi Klienta NAV, na numer telefonu Jest ono otwarte we wszystkie dni powszednie od godziny 8 do 18. Dzwonisz tam darmowo z telefonu stacjonarnego, natomiast z telefonu komórkowego obowiązują odrębne opłaty. Mozesz równiez wyslac zapytanie na adres CEL SYSTEMU ZASIŁKÓW DLA BEZROBOTNYCH System zasiłków dla bezrobotnych ma dwa cele: Zasiłek dla bezrobotnych ma częściowo zastąpić utratę wynagrodzenia. Zapewnia to dochód osobom bezrobotnym, gdy starają się znaleźć nową pracę. System zasiłków dla bezrobotnych ma stymulować do poszukiwania i utrzymania pracy. Dlatego też poziom zasiłku jest niższy od uprzedniego zarobku, a okres pobierania zasiłku ograniczony. KTO MOŻE OTRZYMAĆ ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH? Większość pracobiorców, którzy utracili zarobki z powodu bezrobocia, ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych. PODSTAWOWE WARUNKI Redukcja czasu pracy Twoje godziny pracy muszą być zredukowane o co najmniej 50 procent. Jeżeli jesteś tymczasowo zwolniony przez pracodawcę, to Twoje godziny pracy muszą być zredukowane o co najmniej 40 procent. Dolna granica zarobków W poprzedzających latach musiałeś mieć zarobki jako pracownik lub na zlecenie. Wysokość ich, w ostatnim zakończonym roku kalendarzowym, musiała wynosić co najmniej 1,5 kwoty bazowej norweskich ubezpieczeń społecznych (kwoty G), lub co najmniej 3 kwoty bazowe (G) w przeciągu trzech ostatnich zakończonych lat kalendarzowych. Kwota bazowa (G) regulowana jest normalnie raz w roku. Dochody, których w tym kontekście nie zalicza się do zarobków z pracy: Świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych Z pewnymi wyjatkami. Wynagrodzenia otrzymane za udział w programach aktywnych polityk rynku pracy (z wyjątkiem dotacji płacowych (lønnstilskudd) i płac otrzymanych z przedsiębiorstw prowadzących trening dla osób niepełnosprawnych lub osób przechodzących rehabilitację zawodową (arbeidsmarkedsbedrifter). Dochody z wlasnej dzialalnosci gospodarczej Na podstawie jednego zarobku uzyskuje się uprawnienia wyłącznie do jednego całkowitego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, tj. 52 lub 104 tygodnie. Znaczy to, że jeżeli otrzymywałeś wypłaty zasiłku dla bezrobotnych przez jeden całkowity okres, ten sam zarobek z pracy nie uprawni Cię do nowego całkowitego okresu zasiłku dla bezrobotnych, pomimo tego, że zarobek ten był wypłacany przez ostatnie trzy lata kalendarzowe. Poborowi niedawno zwolnieni z wojska, którzy odbywali służbę wojskową przez minimum trzy miesiące w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych przez okres do 26 tygodni, niezależnie od uprzednich zarobków z pracy. Okresy pobierania świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych i okresy pracy z innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą, na pewnych 4

5 // warunkach, uprawniać do zasiłku dla bezrobotnych w Norwegii, patrz informacje na temat świadczeń dla bezrobotnych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na stronach internetowych NAV Rzeczywiście poszukujący pracy Jako rzeczywiście poszukujący pracy musisz być: Zdolny do pracy. Dostępny i być w stanie szybko zareagować na ofertę pracy lub ofertę udziału w programie zwalczania bezrobocia, oraz musisz być w stanie szybko rozpocząć pracę po otrzymaniu oferty. Musisz podać adres zamieszkania, tak by dotarło do Ciebie pisemne zawiadomienie z NAV. Jeżeli masz dzieci wymagające opieki, musisz być w stanie szybko zapewnić im taką opiekę. Z reguły musisz być chętny do podjęcia jakiejkolwiek pracy, gdziekolwiek w Norwegii. Nie możesz stawiać wymagań odnośnie miejsca pracy lub rodzaju pracy, utrudniających znalezienie pracy. Z reguły musisz być nastawiony na pracę na pełnym etacie. Jeżeli masz pracę na niepełnym etacie, musisz być nastawiony na odejście z tej pracy, by móc przyjąć ofertę pracy na pełnym etacie (w wyższym wymiarze godzin). Musisz sam aktywnie poszukiwać pracy. NAV może zażądać, byś udokumentował, że przeprowadziłeś umówione działania w celu znalezienie pracy. Rejestracja jako poszukujący pracy Musisz być zarejestrowany w NAV jako poszukujący pracy i przesyłać kartę rejestracyjną co 14 dni (przeczytaj więcej o karcie rejestracyjnej na stronie 10). O edukacji i zasiłku dla bezrobotnych Uczniowie i studenci, w zasadzie, nie są uprawnieni do zasiłku dla bezrobotnych. Osobom uczącym się zaocznie lub nie uczęszczającym na zajęcia, przysługują te same uprawnienia co i uczniom/studentom. Od zasady tej zachodzą pewne wyjątki, między innymi dla osób które: uczestniczą w kursach organizowanych przez NAV lub we współpracy z NAV. są w trakcie krótkotrwałej nauki w pełnym wymiarze godzin trwającej do trzech miesięcy. uczestniczą w zajęciach szkolnych wyłącznie poza normalnymi godzinami pracy (wieczorowo/w weekendy), gdy tempo nauki jest zredukowane o co najmniej 50 procent w stosunku do normalnych studiów dziennych. przez okres do jednego roku uczestniczą w zatwierdzonych kursach języka norweskiego dla dorosłych cudzoziemców. uczestniczą w programie wprowadzającym, zgodnie z Ustawą o programie wprowadzającym dla nowo przybyłych cudzoziemców. Jeżeli uważasz, że spełniasz jeden z warunków, i chcesz zachować zasiłek dla bezrobotnych równocześnie się ucząc, musisz złożyć specjalny wniosek na formularzu NAV Obowiązuje to również, jeżeli nauka została rozpoczęta zanim zostałeś całkowicie lub częściowo bezrobotny. Wobec wymogu zredukowanego tempa studiów obowiązują wtedy szczególne reguły. Skontaktuj się z NAV celem zasięgnięcia bliższych informacji o zasiłku dla bezrobotnych i edukacji. Pobyt w Norwegii Musisz mieszkać i przebywać w Norwegii. Wyjątek: Całkowicie bezrobotni obywatele krajów EOG mogą złożyć pisemny wniosek o zachowanie zasiłku dla bezrobotnych przez okres do trzech miesięcy, podczas poszukiwania pracy w innym kraju EOG. Patrz informacje o świadczeniach dla bezrobotnych w krajach EOG na stronach internetowych NAV Szczególne przepisy dotyczą pobytu na Spitsbergenie. Przed wyjazdem skontaktuj się z NAV. INNE OSOBY, KTÓRE MOGĄ BYĆ UPRAWNIONE DO ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH Osoba zakładająca własną działalność gospodarczą Jeżeli chcesz założyć własną działalność gospodarczą i nadal otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych, musisz o to złożyć pisemny wniosek. Jeżeli masz zatwierdzony biznes plan, możesz zachować zasiłek dla bezrobotnych na okres do sześciu miesięcy, podczas zakładania działalności, oraz do trzech miesięcy po rozpoczęciu działalności. Więcej informacji otrzymasz kontaktując się ze swoim miejscowym biurem NAV. Bezrobotny z powodu upadłości Jeżeli, jako pracownik, któremu wymówiono pracę po otwarciu postępowania upadłościowego, starasz się o pokrycie zaległego wynagrodzenia z Funduszu Gwarancji Płac (Lønnsgarantifondet), możesz starać się o zaliczkę ze 5

6 // Zasiłek dla bezrobotnych środków Funduszu Gwarancji Płac poprzez system zasiłków dla bezrobotnych w NAV. Wypłaty z Funduszu Gwarancji Płac zostaną skoordynowane z uprzednio wypłaconymi zasiłkami dla bezrobotnych. Przeczytaj informacje o systemie gwarancji płac na stronach internetowych NAV Osoby zwolnione tymczasowo przez pracodawcę Osoby zwolnione tymczasowo przez pracodawcę mogą otrzymać zasiłek dla bezrobotnych do 52 tygodni w ciągu 18 miesięcy. Przyczyną tymczasowego zwolnienia musi być brak pracy lub okoliczności, na które pracodawca nie ma wpływu. Osoby zatrudnione w sektorze publicznym lub w instytucji kulturalnej otrzymującej znaczne dotacje publiczne, w przypadku zwolnienia tymczasowego, z reguły nie są uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych (wyjątki: pożar, wypadki, zjawiska naturalne lub inne nieprzewidzialne zdarzenia). Więcej informacji o zasiłkach dla bezrobotnych w okresie tymczasowego zwolnienia przez pracodawcę znajdziesz na stronach internetowych NAV JAK STARAĆ SIĘ O ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH Przede wszystkim musisz zarejestrować się jako poszukujący pracy na stronie internetowej lub w swoim miejscowym biurze NAV. Po zarejestrowaniu się możesz złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych. Formularz wniosku znajdziesz na stronach internetowych NAV Formularz ten możesz także otrzymać w miejscowym biurze NAV, które pomoże Ci go wypełnić. Zasiłek dla bezrobotnych może najwcześniej zostać wypłacony od dnia złożenia wniosku włącznie (data rejestracji jako poszukujący pracy jest z reguły traktowana jako data złożenia wniosku). Niezbędne załączniki do wniosku o zasiłek dla bezrobotnych By umożliwić rozpatrzenie wniosku o zasiłek dla bezrobotnych należy przedłożyć następujące dokumenty (sam musisz zadbać o zrobienie kopii): Umowę o pracę i wypowiedzenie stosunku pracy/ świadectwo pracy ze wszystkich stosunków pracy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Jeżeli nie zawarłeś umowy o stałych tygodniowych godzinach pracy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przed redukcją czasu pracy, musisz udokumentować wszystkie stosunki pracy na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy. Jeżeli przez ostatnich dwanaście miesięcy nie miałeś pracy, musisz udokumentować wszystkie stosunki pracy na przestrzeni ostatnich trzech lat, chyba że w swoim ostatnim stosunku pracy miałeś stałe tygodniowe godziny pracy przez co najmniej sześć miesięcy. Jeżeli nie masz pisemnego wypowiedzenia/świadectwa pracy lub masz zredukowane lub zmienne godziny pracy, musisz załączyć formularz Bekreftelse på sluttårsak, NAV (Potwierdzenie przyczyny zakończenia stosunku pracy), który znajdziesz na stronie internetowej lub otrzymasz w biurze NAV. Formularz musi być wypełniony i podpisany przez pracodawcę. Informacje, które muszą wynikać z dokumentów: Data rozpoczęcia i zakończenia stosunku pracy. Tygodniowe godziny pracy. Jeżeli godziny pracy nie były stałe, musisz złożyć potwierdzenie ilości przepracowanych godzin w ciągu ostatnich 52 tygodni. Przyczyna zakończenia stosunku pracy. Jeżeli sam wypowiedziałeś pracę jako alternatywę do otrzymania wypowiedzenia z powodu redukcji etatów, należy to udokumentować. Okres wypowiedzenia. Data wypowiedzenia. Dokumentacja dochodów. NAV zasięga zazwyczaj informacji w Urzędzie Podatkowym (Skatteetaten). Dane dotyczące dochodów za rok ubiegły można uzyskać z Urzędu Podatkowego dopiero od marca następnego roku. W styczniu i lutym zarobki muszą więc zostać udokumentowane w inny sposób. Można użyć następującej dokumentacji: Doroczne zestawienie płac, świadczeń pokrytych przez pracodawcę i wpłaconego podatku (lønns- og trekkoppgave) od pracodawcy, zawierające kody dochodów zgodnie z klasyfikacją stosowaną przez Urząd Podatkowy (Skatteetaten). Odcinek płacy za miesiąc grudzień wykazujący łączne wypłacone zarobki za cały rok i ich podział zgodnie z klasyfikacją stosowaną przez Urząd Podatkowy (Skatteetaten). Roczne zestawienia wypłaconych świadczeń z NAV (dokumentacja świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych). 6

7 Inne dokumenty, które trzeba załączyć w razie potrzeby Jeżeli jesteś odpowiedzialny za utrzymanie dziecka lub masz obowiązek alimentacyjny: Świadectwo urodzenia lub zaświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka w wieku poniżej 18 lat, które masz na utrzymaniu, lub na rzecz którego płacisz alimenty. Jeżeli ubiegasz się o dodatek na dziecko zamieszkałe w innym kraju EOG, musisz złożyć formularz E-302. Jeżeli nie jesteś obywatelem norweskim lub obywatelem kraju nordyckiego: Pozwolenie na pobyt i pracę lub dowód zarejestrowania się, jeżeli jesteś obywatelem kraju EOG. Od obywateli Bułgarii i Rumunii wymaga się nadal pozwolenia na pobyt i pracę. Jeżeli jesteś tymczasowo zwolniony z pracy przez pracodawcę: Zawiadomienie od pracodawcy o zwolnieniu tymczasowym podające przyczynę zwolnienia, okres zwolnienia tymczasowego, oraz za które dni pracodawca ma prawnie ustanowiony obowiązek wypłaty płac. Przy wniosku o zaliczkę na zasiłek dla bezrobotnych w przypadku upadłości: Potwierdzenie od syndyka masy upadłościowej odnośnie otwarcia postępowania upadłościowego musi zostać złożone, ewentualnie razem z orzeczeniem sądowym. Musisz wypełnić i złożyć formularz Egenerklæring - overdragelse av lønnskrav, NAV (Przeniesienie tytułu własności do roszczeń płacowych przy upadłości), który otrzymasz w swoim miejscowym biurze NAV, lub znajdziesz na stronie internetowej W przypadku wniosku o zasiłek dla bezrobotnych po odbyciu służby wojskowej/alternatywnej służby obywatelskiej: Dowód odbycia służby. Musi z niego jasno wynikać, w jakim okresie tę służbę odbyłeś. 7

8 // Zasiłek dla bezrobotnych // Dla osoby, która przez ostatnie sześć miesięcy była lub jest uczniem/studentem: Dokumentacja z uczelni co do oficjalnej daty złożenia egzaminu końcowego, lub w przypadku przerwania nauki, potwierdzenie z uczelni o zakończeniu studiów. Jeżeli, w momencie składania wniosku, jesteś w trakcie nauki/kursów: Musisz naukę/kursy udokumentować oraz musisz złożyć wniosek na formularzu (NAV ) o zachowanie zasiłku dla bezrobotnych podczas nauki. Jeżeli otrzymujesz rekompensatę za zakończenie stosunku pracy ( sluttpakke ) lub odprawę od pracodawcy: Kopię umowy o zakończeniu stosunku pracy, z której wynika, za jaki okres otrzymałeś płacę lub rekompensatę płacową/odprawę, łączną sumę tych świadczeń oraz informacje o Twojej normalnej płacy miesięcznej wg stanu na miesiąc przez zakończeniem pracy. Jeżeli pracowałeś w innym kraju UE/EOG, może być aktualne złożenie formularza E-301 z kraju, w którym pracowałeś. Jeżeli pracowałeś na morzu: Książeczkę żeglarską/ dokumentację ostatniego rozliczenia płacy. Okres wyczekiwania Zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje przez trzy dni od zarejestrowania się jako bezrobotny, gdy nie masz już prawa do wynagrodzenia. Tylko dni, w których spełniasz wszystkie warunki do zasiłku, zalicza się jako okres wyczekiwania. Jeżeli w przeciągu pierwszych trzech tygodni, nie miałeś trzech dni wyczekiwania (na przykład z powodu pracy, urlopu lub choroby), musisz złożyć nowy wniosek. Pisemne zawiadomienie o decyzji Otrzymasz pisemne zawiadomienie o decyzji, gdy NAV rozpatrzy Twój wniosek o zasiłek dla bezrobotnych, normalnie w przeciągu trzech tygodni. Jeżeli sprawa jest skomplikowana, lub jeżeli zachodzi potrzeba zasięgnięcia dalszych informacji, może to potrwać dłużej. Odwołanie od decyzji Jeżeli uważasz, że decyzja jest błędna, możesz się od niej odwołać. Odwołanie musi być pisemne i należy je złożyć lub przesłać do NAV, który również może służyć pomocą w pisaniu odwołania. Pomimo złożonego odwołania, musisz nadal przesyłać wypełnione karty rejestracyjne (patrz strony o kartach rejestracyjnych). Jeżeli odwołanie zostanie uwzględnione, otrzymasz wypłatę zasiłku wyłącznie za okresy, w których byłeś zarejestrowany jako rzeczywiście poszukujący pracy, i spełniałeś ogólne warunki uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych. Termin złożenia odwołania wynosi sześć tygodni, licząc od dnia kiedy decyzja została dostarczona do Twojej skrzynki pocztowej. Jeżeli masz uzasadnione powody do odwoływania się po tym terminie, możliwe jest jego uchylenie. Decyzja o uwzględnieniu odwołania lub o odmowie zmiany decyzji musi zawsze mieć formę pisemną. ile WYNIESIE TWÓJ ZASIŁEK? Wysokość zasiłku dla bezrobotnych wyliczana jest na bazie Twojej podstawy rozliczenia zasiłku. Podstawa rozliczenia zasiłku dla bezrobotnych obejmuje zarobek z pracy oraz ewentualne świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych, wypłacone Ci w ostatnim roku kalendarzowym, lub średnią za trzy ostatnie lata przed złożeniem wniosku o zasiłek dla bezrobotnych. Chodzi tu o świadczenia takie, jak zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy w przypadku choroby dziecka lub choroby opiekunki dziecka, zasiłek w związku z opieką nad dziećmi przebywającymi w szpitalu lub w innej instytucji opieki zdrowotnej lub opieką nad osobami starszymi w ostatniej fazie życia, zasiłek w związku z kursami/szkoleniem mającym na celu opiekę nad chronicznie chorym lub niepełnosprawnym dzieckiem, zasiłek w przypadku niezdolności do pracy z powodu ciąży lub zasiłek rodzicielski w związku z narodzinami dziecka lub adopcją. Jednorazowy zasiłek dla kobiety niepracującej, która urodziła dziecko, nie jest wliczany do podstawy rozliczenia zasiłku dla bezrobotnych. Dochody przekraczające 6 razy kwotę bazową G nie są wliczane do podstawy rozliczenia zasiłku dla bezrobotnych. Zasiłek dla bezrobotnych wynosi dziennie 2,4 promila podstawy zasiłku i jest wypłacany za pięć dni w tygodniu. Wyniesie to przeciętnie 62,4 procent uprzednich dochodów przed potrąceniem podatku. Przykład: Podstawa zasiłku wynosząca koron daje 480 koron dziennie. Zasiłek dla bezrobotnych podlega opodatkowaniu i jest zaliczany do podstawy rozliczania tzw. punktów emerytalnych w norweskim systemie ubezpieczeń społecznych. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych, w okresie, na który go przyznano z reguły nie podlega zmianom. 8

9 Okresy pracy i okresy pobierania świadczeń z systemów ubezpieczeń społecznych innych krajów EOG mogą, w pewnych okolicznościach, zostać zaliczone, patrz informacje o świadczeniach dla bezrobotnych w krajach EOG na stronach internetowych NAV Zasiłek dla bezrobotnych wraz z ewentualnym dodatkiem na dziecko nie może przekraczać 90 procent podstawy rozliczenia zasiłku dla bezrobotnych. Częściowy zasiłek dla bezrobotnych Jeżeli jesteś częściowo bezrobotny i pracujesz w wymiarze 50 procent lub mniej swojego ustalonego normalnego czasu pracy (patrz strona 14), możesz otrzymać częściowy (zredukowany) zasiłek dla bezrobotnych. Wypłacany zasiłek zostaje wówczas zredukowany w stosunku do liczby przepracowanych godzin w okresie rejestracyjnym. Jeżeli jesteś zwolniony tymczasowo przez pracodawcę, możesz otrzymać zredukowany zasiłek dla bezrobotnych jeżeli pracujesz w wymiarze 60 procent Twoich normalnych ustalonych godzin pracy, lub mniej. Zasiłek dla bezrobotnych może również zostać zredukowany zgodnie z określonymi zasadami, dla osób całkowicie lub częściowo przebywającym na zwolnieniu chorobowym, lub otrzymującym częściową emeryturę/świadczenia. Dodatek na dziecko Jeżeli masz na utrzymaniu dzieci w wieku poniżej 18 lat, otrzymasz dodatek w wysokości 17 koron dziennie na każde dziecko, przez pięć dni w tygodniu. Dodatek na dziecko wypłaca się również rodzicom posiadającym obowiązek alimentacyjny. Jeżeli oboje rodzice pobierają zasiłek dla bezrobotnych, dodatek na dziecko będzie wypłacany tylko jednemu z rodziców. Z pewnymi wyjątkami stawia się jako warunek, że dziecko musi być objęte norweskim systemem ubezpieczeń społecznych i ma mieszkać w Norwegii. Dodatek urlopowy Jeżeli pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych powyżej ośmiu tygodni w roku kalendarzowym, otrzymasz dodatek urlopowy. Dodatek ten wynosi 9,5 % zasiłku brutto i jest zwykle wypłacany na przełomie miesiąca stycznia/lutego po upływie roku nabycia praw. Obowiązuje to również, jeżeli okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych został zakończony wcześniej. Wypłata Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest przelewem bankowym lub pocztowym. Wypłata dokonywana jest z dołu, na podstawie kart rejestracyjnych przesyłanych co 14 dni. Jeżeli karta rejestracyjna jest wypełniona prawidłowo i przesłana w terminie, wypłata nastąpi w sześć do dwunastu dni po wysłaniu karty. jak DŁUGO MOŻESZ OTRZYMYWAĆ ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH? Okres, w którym będziesz otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych zależy od wysokości Twoich zarobków z pracy: Zarobek z pracy odpowiadający co najmniej 2 kwotom bazowym G w poprzedzającym roku kalendarzowym, lub średni zarobek z pracy za ostatnie trzy lata przed złożeniem wniosku o zasiłek dla bezrobotnych, uprawnia do zasiłku dla bezrobotnych na maksymalny okres do 104 tygodni. Zarobek z pracy niższy od 2 kwot bazowych G, ale przekraczający dolną granicę zarobków (patrz strona 4) uprawnia do zasiłku dla bezrobotnych na maksymalny okres do 52 tygodni. Gdy otrzymujesz częściowy zasiłek dla bezrobotnych, jako okres otrzymywania zasiłku zalicza się obydwa tygodnie okresu rejestracyjnego, pomimo tego, że pracowałeś przez jeden z tych tygodni. Kiedy okres otrzymywania zasiłku dobiegnie końca, możesz złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych na nowy okres i jeżeli spełnisz wymogi dolnej granicy zarobków oraz pozostałe warunki (patrz strona 4), zasiłek ten może zostać Ci przyznany na nowy okres. Jeżeli zużyłeś cały okres pobierania zasiłku wynoszący 104 tygodnie i nie masz prawa do zasiłku dla bezrobotnych na nowy okres, możesz być uprawniony do otrzymania oferty uczestniczenia w programie szkoleniowym mającym na celu ułatwienie powrotu do pracy. Przedłużony okres wyczekiwania/utrata prawa do zasiłku na okres ograniczony (patrz strona 15), zalicza się jako okres otrzymywania zasiłku. To samo dotyczy okresów pobierania zasiłku podczas uczestniczenia w programach szkoleniowych mających na celu ułatwienie powrotu do pracy. 9

10 // Zasiłek dla bezrobotnych Szczególne przepisy dotyczące poniektórych grup Osoby bezpośrednio po ukończeniu służby wojskowej mogą otrzymać zasiłek dla bezrobotnych na podstawie odbytej służby wojskowej przez maksymalnie 26 tygodni. Osoby tymczasowo zwolnione z pracy przez pracodawcę mogą otrzymać zasiłek dla bezrobotnych do 52 tygodni w ciągu 18 miesięcy. Osoby w wieku powyżej 64 lat mogą pobierać zasiłek dla bezrobotnych nieprzerwanie do momentu ukończenia 67 lat. OBOWIĄZEK ZAWIADAMIANIA O ZMIANACH Jako osoba poszukująca pracy i otrzymująca zasiłek dla bezrobotnych masz obowiązek informowania NAV o swojej sytuacji. Czynisz to między innymi przesyłając kartę rejestracyjną co 14 dni. Karta rejestracyjna jest ważna, ponieważ: Podtrzymujesz rejestrację jako osoba poszukująca pracy. Jeżeli przestaniesz wysyłać karty rejestracyjne lub prześlesz je za późno, tracisz uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych i ryzykujesz usunięcie z rejestru poszukujących pracy w NAV. Nie będziesz wówczas brany pod uwagę, gdy pracodawcy zgłaszają zlecenia lub wolne stanowiska do NAV. To samo stanie się, jeżeli zgłosisz na karcie rejestracyjnej, że nie chcesz dalej być zarejestrowany jako poszukujący pracy. Jeżeli zostaniesz usunięty z rejestru, musisz ponownie się zarejestrować na stronie internetowej lub skontaktować się osobiście ze swoim miejscowym biurem NAV, w celu ponownego zarejestrowania jako poszukujący pracy. Ponowne wysłanie karty rejestracyjnej nie wystarczy. Informacje podawane na karcie rejestracyjnej są dla NAV podstawą dla rozliczenia i wypłaty zasiłku dla bezrobotnych. Karta rejestracyjna w Internecie lub na papierze Jeżeli masz dostęp do Internetu, możesz przesłać kartę rejestracyjną przez Internet na adres Pieniądze zostaną wówczas wypłacone szybciej i oszczędzisz porto. Usługa ta jest ponadto prosta w użyciu i zapewnia Ci nadzór nad swoimi danymi. Możesz także przesyłać karty rejestracyjne na papierze. Wypełnione karty rejestracyjne należy przesłać do NAV w kopertach otrzymanych wraz z kartami. Pamiętaj o naklejeniu znaczka pocztowego. Data nadania karty rejestracyjnej na poczcie musi być zgodna z datą wydrukowaną u góry karty. Jeżeli nie otrzymasz karty rejestracyjnej na czas, musisz natychmiast skontaktować się z NAV. Sposób wypełniania karty Na odwrocie karty drukowanej znajdują się wskazówki jak należy ją wypełnić. Karta musi być wypełniona dokładnie i całkowicie. Jeżeli karta zostanie wypełniona błędnie lub niezupełnie, zasiłku dla bezrobotnych nie będzie można wypłacić. Karta zostanie Ci wówczas zwrócona i będziesz musiał ją wtedy ponownie wypełnić i wysłać. Jeżeli karta zostanie wysłana za wcześnie, zostanie ona odesłana z powrotem.może to spowodować opóźnienie wypłaty. Jeżeli prześlesz kartę za późno, ryzykujesz utratę lub redukcję zasiłku dla bezrobotnych. Skontaktuj się ze swoim miejscowym biurem NAV jeżeli masz wątpliwości co do tego, czy masz wysłać kartę, lub jesteś niepewny jak ją masz wypełnić. Możesz poprosić o pisemną odpowiedź na pytania, żeby nie było wątpliwości co do udzielonych Ci informacji. Nie pisz dodatkowych uwag na karcie rejestracyjnej. Wszelkie zawiadomienia (na przykład o urlopie, zwolnieniu chorobowym, rozpoczęciu pracy, wniosku o wznowienie zasiłku itp.) musisz podać bezpośrednio do swojego miejscowego biura NAV. Na karcie rejestracyjnej musisz podać: Wszystkie faktycznie przepracowane godziny. Musisz podać zarówno pracę płatną jak i nieodpłatną, zarówno dla innych, jak i we własnej działalności gospodarczej. Należy podać pracę w soboty i niedziele, oraz pracę wieczorową i nocną. Przez pracę nieodpłatną rozumie się pracę, za którą nie otrzymujesz wynagrodzenia, ale która zazwyczaj jest odpłatna. Liczbę godzin, za które otrzymałeś wynagrodzenie, jeżeli liczba ta jest wyższa od liczby faktycznie przepracowanych godzin (na przykład jako nauczyciel, asystent szkolny lub przy pracy na akord). Liczbę dni, w których uczestniczyłeś w programach zwalczania bezrobocia, kursach lub kontynuowałeś naukę, również jeżeli nie uczęszczałeś na wykłady/zajęcia. Liczbę dni, kiedy byłeś chory i z tego powodu niezdolny do pracy i uczestniczenia w programie zwalczania bezrobocia. 10

11 Liczbę dni innej nieobecności, na przykład z powodu urlopu. Czy nadal chcesz być zarejestrowany jako poszukujący pracy w następnym 14 dniowym okresie. Jeżeli wykonujesz pracę, za którą w późniejszym terminie możesz otrzymać wynagrodzenie, podaj od razu przepracowane godziny na karcie rejestracyjnej, a nie dopiero po wypłaceniu wynagrodzenia za nią. Przykłady: sprzedaż przynosząca prowizję, sprzedaż telefoniczna, działalność z wolnej stopy, home-parties (sprzedaż we własnym domu). Nawet jeżeli nie zarabiasz na takiej działalności, musisz podać godziny tej pracy. Regulacje szczególne Jeżeli pracujesz w zawodzie, w którym normalny czas pracy odbiega od 37,5 godzin tygodniowo, obowiązują regulacje szczególne. Również osoby pracujące w stałym systemie dyżurów lub regularnie mające ruchomy czas pracy obejmujący więcej niż jeden okres rejestracyjny, na przykład pracownicy jednostek offshore, podlegają regulacjom szczególnym. Zapytaj w NAV jak w takich przypadkach wypełniać karty rejestracyjne. Możesz poprosić o pisemną odpowiedź na pytania, żeby nie było wątpliwości co do udzielonych Ci informacji. Nauczyciele/asystenci szkolni, kierowcy taksówek, instruktorzy nauki jazdy, rodzice zastępczy, rodzice weekendowi, sportowcy, zawodowi artyści, rolnicy i osoby wykonujące różnego rodzaju funkcje społeczne muszą skontaktować się z NAV w celu ustalenia danych, które mają podać na kartach rejestracyjnych. Inne obowiązkowe informacje: Musisz niezwłocznie poinformować swoje miejscowe biuro NAV gdy zaczynasz/kończysz pracę stałą lub tymczasową. zostaniesz tymczasowo zwolniony i pracowałeś u pracodawcy, który Cię tymczasowo zwolnił, przez ponad cztery tygodnie. otrzymasz wypowiedzenie stosunku pracy w okresie tymczasowego zwolnienia przez pracodawcę. zaczynasz/kończysz kurs lub inne szkolenie. zmianom, lub lekarz uzna Cię za zdrowego. wyjedziesz, przeprowadzisz się lub zmienisz adres. otrzymasz emeryturę lub inne świadczenia. zajdą zmiany dotyczące dodatku na dziecko. otrzymasz zwolnienie chorobowe, zwolnienie podlegnie weźmiesz planowany urlop, lub zmienisz plany urlopowe. nie chcesz przez pewien okres otrzymywać ofert pracy. przebywasz w instytucji opieki zdrowotnej, sanatorium, więzieniu lub w szpitalu. masz inne informacje mogące mieć znaczenie dla prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Obowiązek stawienia się Masz obowiązek bieżącego zapoznawania się z informacjami o wezwaniach i ofertach z NAV i masz obowiązek stawienia się na wezwanie. Obowiązuje to również, jeżeli wyjeżdżasz w celu poszukiwania pracy. Jeżeli nie mogłeś przyjąć oferty pracy lub oferty uczestnictwa w programie zwalczania bezrobocia przez co najmniej jeden okres rejestracyjny z powodu urlopu lub choroby, musisz osobiście stawić się w swoim miejscowym biurze NAV kiedy znowu będziesz do tego gotów. Jeżeli NAV zgodzi się na to, w sytuacji gdy stawienie się wymagałoby od Ciebie dalekiej podróży, możesz powiadomić o tym telefonicznie. Jeżeli zamierzasz wyjechać Jeżeli wyjeżdżasz nie biorąc urlopu, musisz z góry zgłosić to do NAV i podać aktualny adres oraz ewentualnie telefon, pod którym można Cię zastać. Obowiązuje to również, jeżeli wyjeżdżasz w celu poszukiwania pracy. Aby zachować uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych, musisz być w stanie wrócić w przeciągu jednego dnia po otrzymaniu zawiadomienia. Patrz strona 4 o rzeczywistym poszukiwaniu pracy. Jeżeli się przeprowadzisz Zmiana adresu musi niezwłocznie zostać zgłoszona do Twojego miejscowego biura NAV. Sam jesteś odpowiedzialny za przeadresowanie poczty. Skontaktuj się z NAV w nowym miejscu zamieszkania, by Twoja sprawa dotycząca zasiłku dla bezrobotnych została do niego przekazana. NIEPRAWIDŁOWE LUB NIEPEŁNE INFORMACJE Jeżeli podałeś nieprawidłowe lub niepełne informacje, na podstawie których otrzymałeś nie przysługujący Ci zasiłek dla bezrobotnych, otrzymasz normalnie nakaz zwrócenia tych pieniędzy. 11

12 // Zasiłek dla bezrobotnych // Pozbawienie prawa do zasiłku i zgłoszenie sprawy na policję Ten, kto nieumyślnie lub z rozmysłem podaje nieprawidłowe informacje lub zaniecha podania informacji mających znaczenie dla uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych, może zostać pozbawiony prawa do tego zasiłku na okres do 26 tygodni, a oprócz tego NAV może zażądać zwrotu nieprawnie wypłaconego zasiłku. Ten, kto świadomie pobiera zasiłek dla bezrobotnych nie mając do tego prawa, lub kto wykazał poważny brak poszanowania przepisów, może zostać podany na policję. Normalnie prowadzi to do sprawy karnej. Sądy surowo zapatrują się na nadużywanie świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych i na ogół wymierzają karę więzienia bez zawieszenia, w przypadku kwoty przekraczającej określone granice lub gdy osoba, która nadużyła tych świadczeń działała z premedytacją. W innych przypadkach, z reguły wymierzana jest kara więzienia z zawieszeniem, kara prac społecznie użytecznych i/lub grzywna. Kontrole prowadzane przez NAV Aby wykryć osoby bezprawnie pobierające zasiłek dla bezrobotnych, NAV przeprowadza bieżące kontrole. Dzieje się to między innymi we współpracy z władzami podatkowymi (Skatteetaten) i Norweską Państwową Kasą Kredytów Edukacyjnych (Statens lånekasse for utdanning). Wszyscy, którzy otrzymują zasiłek dla bezrobotnych muszą liczyć się z kontrolą. MOŻESZ UTRACIĆ PRAWO DO ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH Gdy już nie spełniasz warunków uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych, jego wypłaty zostaną wstrzymane. Stanie się tak również, jeżeli nie dotrzymasz umowy z NAV o staraniach powrotu do pracy. Zasiłku dla bezrobotnych, nie otrzymasz z powrotem, przed udokumentowaniem spełnienia warunków. Nie masz prawa do zasiłku w okresie, kiedy otrzymujesz wynagrodzenie lub przysługuje Ci wynagrodzenie. Wszelkiego rodzaju wypłaty w związku z zakończeniem stosunku pracy są zazwyczaj traktowane jako wynagrodzenie. Otrzymujesz rente, zasilek chorobowy, zasilek rodzicielski, zasilek w okresie wyjasniania zdolnosci do pracy, odprawe lub inne swiadczenia w zwiazku z zatrudnieniem w sektorze publicznym, prywatna emeryture lub wczesna emeryture zagwarantowana umowa z wylaczeniem nowego elastycznego pobierania emerytury po 1. stycznia Jesli swiadczenia sa czesciowe lub wynosza mniej niz calkowita kwota zasilku dla bezrobotnych, wyplaty beda skoordynowane i bedziesz mogl otrzymac roznice pracujesz w pełnym wymiarze godzin lub pracujesz powyżej 50 procent swojego ustalonego normalnego wymiaru godzin. Jako zwolniony tymczasowo przez pracodawcę nie masz prawa do zasiłku dla bezrobotnych jeżeli pracujesz powyżej 60 procent swojego normalnego wymiaru godzin. Zauważ, że zasiłek dla bezrobotnych zostaje automatycznie wstrzymany, jeżeli pracujesz powyżej 50 procent (powyżej 60 procent dla osób zwolnionych tymczasowo przez pracodawcę) swojego normalnego wymiaru godzin przez co najmniej 6 tygodni. Nie otrzymasz o tym zawiadomienia z NAV. Aby znów otrzymać zasiłek dla bezrobotnych po takim okresie pracy, musisz skontaktować się ze swoim miejscowym biurem NAV. masz urlop. Urlop oznacza, że chcesz być zwolniony z obowiązków jako poszukujący pracy i nie życzysz sobie być do dyspozycji rynku pracy. jesteś chory. Pomimo, że nie jesteś uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych za dni choroby, może Ci przysługiwać zasiłek chorobowy. Musisz mieć zwolnienie lekarskie od pierwszego dnia choroby. Kopię zwolnienia musisz złożyć w swoim miejscowym biurze NAV. Obowiązuje to również, jeżeli zachorujesz gdy uczestniczysz w programie zwalczania bezrobocia i pobierasz zasiłek dla bezrobotnych. jesteś uczniem szkoły lub studentem (z pewnymi wyjątkami). Osoby uczące się zaocznie lub nie uczęszczające na wykłady i zajęcia, są zrównane w prawach z pozostałymi uczniami/studentami. Skontaktuj się ze swoim miejscowym biurem NAV i przedłóż im wszystkie informacje, jeżeli zacząłeś lub masz zacząć naukę. W przeciwnym wypadku ryzykujesz konieczność zwrotu otrzymanego zasiłku. Jeżeli chcesz zachować zasiłek dla bezrobotnych podczas nauki, musisz złożyć wniosek na formularzu (NAV ), który należy przesłać do swojego miejscowego biura NAV. Przeczytaj więcej o zasiłku dla bezrobotnych i nauce na stronie 5. odbywasz służbę wojskową. w szpitalu. innym konfliktem w pracy. przebywasz w instytucji opieki zdrowotnej, więzieniu lub otrzymujesz zasiłek z Kasy Gwarancyjnej dla Rybaków. bierzesz udział w strajku, jesteś objęty lokautem lub jesteś tymczasowo zwolniony z powodu strajku, lokautu 12

13 lub innego konfliktu w Twoim miejscu pracy i zakłada się, że spór ten wpłynie na Twoje warunki płacy i pracy. Więcej informacji na temat zasiłku dla bezrobotnych w okresie tymczasowego zwolnienia pracownika przez pracodawcę, znajdziesz na stronie internetowej NAV przebywasz za granicą, z wyjątkiem osób poszukujących pracy w krajach EOG. Przeczytaj więcej o świadczeniach dla bezrobotnych w krajach EOG na stronie internetowej Nie otrzymasz zawiadomienia o decyzji, jeżeli zasiłek dla bezrobotnych zostanie wstrzymany z przyczyn oczywistych, jak na przykład praca, urlop i choroba. Jeżeli zasiłek zostanie wstrzymany i nie dostaniesz pisemnego zawiadomienia o decyzji, nadal zachowujesz prawo do odwołania, patrz strona 8. Tymczasowa utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych Przedłużony okres wyczekiwania Jeżeli zostałeś bezrobotny z własnej winy, normalnie musisz odczekać osiem tygodni przed otrzymaniem wypłaty zasiłku dla bezrobotnych. Dotyczy to osób, które same odeszły z pracy lub ją wymówiły bez uzasadnionej przyczyny, lub zostały zwolnione ze skutkiem natychmiastowym lub wypowiedziano im pracę z przyczyn, o które można je obwiniać. Przedłużony okres wyczekiwania biegnie od daty złożenia wniosku o zasiłek i liczą się tylko dni, w które mógłbyś otrzymać zasiłek. Utrata prawa do zasiłku na okres ograniczony Tracisz zasiłek dla bezrobotnych na osiem tygodni, jeżeli bez uzasadnionej przyczyny: nie starasz się o pracę, albo nie przyjmujesz oferty pracy z NAV lub od pracodawcy gdziekolwiek w Norwegii. odmawiasz udziału w programie zwalczania bezrobocia, lub przestajesz w nim uczestniczyć. wypowiadasz pracę, lub opuszczasz dotychczasową pracę. otrzymasz wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym lub wypowiedzenie z przyczyn, o które można Ciebie obwiniać. Tracisz zasiłek dla bezrobotnych na cztery tygodnie, jeżeli bez uzasadnionej przyczyny nie stawisz się w biurze NAV po otrzymaniu wezwania. Ewentualna choroba musi być udokumentowana zaświadczeniem lekarskim. Ocena tego, co można uznać za uzasadnioną przyczynę zaprzestania pracy, odmowy przyjęcia oferty pracy itp., jest w praktyce bardzo ostra. Nie możesz wychodzić z założenia, że to, co sam uważasz za uzasadnioną przyczynę, zostanie uznane przez NAV. Jeżeli masz wątpliwości, skontaktuj się ze swoim miejscowym biurem NAV. Ogólnie o przedłużonym okresie wyczekiwania i utracie prawa do zasiłku na okres ograniczony Przedłużony okres wyczekiwania i utrata prawa do zasiłku na okres ograniczony mogą zostać ustalone wyłącznie na podstawie okoliczności zaszłych do sześciu miesięcy wstecz. W przypadku gdy w przeciągu 12 miesięcy jedna z wyżej wymienionych okoliczności wielokrotnie się powtarza, okres wyczekiwania/okres utraty prawa do zasiłku zostaną przedłużone. Aby po przedłużonym okresie wyczekiwania/tymczasowej utracie prawa do zasiłku, ponownie otrzymać zasiłek dla bezrobotnych musiałeś spełniać warunki rzeczywistego poszukiwania pracy przez cały ten okres oraz normalnie przesyłać wypełnione karty rejestracyjne. W przypadku gdy odwołujesz się od decyzji o przedłużonym okresie wyczekiwania/utracie prawa do zasiłku i uzyskasz zmianę decyzji, wypłatę zasiłku dla bezrobotnych otrzymasz wyłącznie po spełnieniu warunków rzeczywistego poszukiwania pracy przez cały ten okres oraz normalnego przesyłania wypełnionych kart rejestracyjnych. Okresy przedłużonego wyczekiwania/utraty prawa do zasiłku wliczane są do okresu pobierania zasiłku. CO SIĘ STANIE JEŻELI W OKRESIE POBIERANIA ZASIŁKU NASTĄPI PRZERWA? Jeżeli w okresie pobierania zasiłku nastąpi przerwa do 52 tygodni i chcesz wznowić wypłaty zasiłku dla bezrobotnych, w zasadzie nie potrzebujesz składać nowego wniosku o zasiłek, lub zarabiać nowych dni wyczekiwania. Jest to niezależne od przyczyny przerwy. Musisz jednak wypełnić i przesłać do NAV formularz Krav om gjenopptak av 13

14 // Zasiłek dla bezrobotnych dagpenger, NAV (Wniosek o wznowienie zasiłku dla bezrobotnych). Formularz ten znajdziesz na stronie internetowej lub możesz go otrzymać w biurze NAV. Powyższa zasada dotyczy również przerwy powyżej 52 tygodni spowodowanej uczestnictwem w programie zwalczania bezrobocia, odbywaniem służby wojskowej lub chorobą związaną z ciążą. Jeżeli przerwa w okresie pobierania zasiłku jest spowodowana pracą trwającą co najmniej 12 tygodni, możesz złożyć wniosek o ustalenie nowej podstawy rozliczania zasiłku dla bezrobotnych. Masz do wyboru następujące opcje: Nowe rozliczenie, gdy zasiłek dla bezrobotnych jest wznawiany po zakończeniu pracy. Tegoroczne dochody/ zarobki nie mogą stanowić podstawy tego rozliczenia. Musisz sam udokumentować okres stosunku pracy i przyczynę jego zakończenia. Nowe rozliczenie po zakończeniu roku kalendarzowego. Może się to opłacać, jeżeli dużo zarobiłeś w roku, w którym wznawiasz zasiłek. Musisz sam się skontaktować z NAV i poprosić o nowe rozliczenie. Musisz udokumentować okres stosunku pracy, przyczynę jego zakończenia, oraz zarobek z tego stosunku pracy. Wyjątki od głównej reguły odnośnie wznowienia: Jeżeli jesteś tymczasowo zwolniony z pracy przez pracodawcę, a przerwa jest spowodowana tym, że wróciłeś do pracy u tegoż pracodawcy na więcej niż sześć tygodni w okresie powyższego zwolnienia tymczasowego, musisz złożyć nowy wniosek i przejść nowy okres wyczekiwania, jeżeli zostanie Ci przyznany zasiłek. Nie dotyczy to osób zwolnionych tymczasowo w przemyśle przetwórstwa ryb, gdzie wymagane jest przepracowanie powyżej 26 tygodni u pracodawcy zwalniającego pracownika tymczasowo, przed uzyskaniem uprawnień do składania nowego wniosku. Jeżeli szkoliłeś się powyżej 12 tygodni, musisz również złożyć nowy wniosek o zasiłek dla bezrobotnych i przejść nowy okres wyczekiwania, jeżeli zasiłek zostanie Ci przyznany. Po utracie zasiłku na okres ograniczony, jeżeli wysyłałeś karty rejestracyjne podczas wspomnianej przerwy, nie potrzebujesz kontaktować się z NAV, by ponownie go otrzymać. OBJAŚNIENIA SŁÓW I WYRAŻEŃ Bezrobotny nie z własnej winy Oznacza to między innymi, że nie wymówiłeś pracy sam bez uzasadnionego powodu, i że jej nie utraciłeś z powodów, o które można Ciebie obwiniać. Dotyczy to zarówno częściowo jak i całkowicie bezrobotnych. Częściowy zasiłek dla bezrobotnych Zredukowany zasiłek dla bezrobotnych przy częściowym bezrobociu. Dodatek na dziecko Dodatek do zasiłku dla bezrobotnych dla osób utrzymujących własne dzieci w wieku poniżej 18 lat. Normalny czas pracy Czas pracy osoby otrzymującej zasiłek dla bezrobotnych zanim została całkowicie lub częściowo bezrobotna. Normalny czas pracy jest ustalany przez NAV i wynika z decyzji o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych. Odmowa Osoba, która składa wniosek o zasiłek dla bezrobotnych, nie spełniając warunków otrzymania go, otrzymuje odmowę. NAV stosuje również pojęcie odmowa, w przypadku wstrzymania wypłat zasiłku dla bezrobotnych w okresie jego pobierania, z powodu niespełnienia warunków. Okres otrzymywania zasiłku Okres, w którym dana osoba może otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych: 104 albo 52 tygodnie. Okres rejestracyjny Te dwa tygodnie, których dotyczy karta rejestracyjna, patrz obowiązek rejestracji (strona 10-11). Podstawa rozliczenia zasiłku dla bezrobotnych/ podstawa rozliczeniowa Kwota pieniężna (w koronach norweskich) stanowiąca podstawę rozliczania stawki zasiłku dla bezrobotnych nazywa się podstawą rozliczania zasiłku dla bezrobotnych lub podstawą rozliczeniową. Zarówno zarobek z pracy, jak i ewentualny zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy, 14

15 zasiłek opiekuńczy w przypadku choroby dziecka lub opiekunki dziecka, zasiłek gdy dziecko przebywa w instytucji opieki zdrowotnej lub szpitalu albo dla opieki nad osobami starszymi w ostatniej fazie życia, zasiłek w związku z kursami/szkoleniem mającym na celu opiekę nad chronicznie chorym lub niepełnosprawnym dzieckiem, zasiłek w przypadku niezdolności do pracy z powodu ciąży, zasiłek rodzicielski w związku z narodzinami dziecka lub adopcją, wliczane są do podstawy rozliczania zasiłku dla bezrobotnych. Przedłużony okres wyczekiwania Tymczasowa utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych (8, 12 lub 26 tygodni) po złożeniu wniosku o zasiłek dla bezrobotnych. Przerwa NAV używa pojęcia przerwa gdy wypłata zasiłku dla bezrobotnych zostaje wstrzymana z powodu dobrze znanego osobie pobierającej zasiłek. W takich przypadkach nie wysyła się meldunku o przerwaniu wypłat. Na przykład, gdy osoba otrzymująca zasiłek otrzyma pracę w pełnym wymiarze godzin, zachoruje, ma urlop rodzicielski z powodu narodzin dziecka, przebywa za granicą itp. Rok kalendarzowy Okres od 1 stycznia do 31 grudnia włącznie. Utrata prawa do zasiłku na okres ograniczony Tymczasowa utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych (4,8,12 lub 26 tygodni). Zdolny do pracy Oznacza to, że jesteś dostatecznie zdrowy, by móc podjąć pracę. Jeżeli, z przyczyn zdrowotnych, masz ograniczone możliwości starania się o pracę, musisz przedłożyć zaświadczenie lekarskie. NAV zadecyduje, czy jesteś dostatecznie zdolny do pracy, by mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych. 15

16 Zapraszamy Cię jako osobę zainteresowaną informacjami o zasiłku dla bezrobotnych, do odwiedzenia naszych stron internetowych. Znajdziesz tu najświeższe informacje o pracy, życiu zawodowym i związanymi z nimi usługami. NAV (Norweska Państwowa Służba Pracy i Dobrobytu) zarządza świadczeniami takimi, jak emerytury i renty, zasiłki chorobowe, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek w celu ułatwienia powrotu do pracy/przywrócenia zdolności do pracy (arbeidsavklaringspenger - AAP), zasiłki rodzinne itp. Stwarzamy ludziom możliwości! Polsk Wydane przez: Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 0130 OSLO Polsk Rev. mars 2011 Bare elektronisk Layout: Informasjons og kanalvalg ISBN

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu http://pup.opole.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych I. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ZASIŁKÓW DLA BEZROBOTNYCH W POLSCE WAŁBRZYCH 03.12.2009r. PLAN PREZENTACJI REJESTRACJA BEZROBOTNEGO WARUNKI WYMAGANE DO PRZYZNANIA PRAWA DO ZASIŁKU INNE OKRESY ZALICZNE DO 365 DNI WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych w Portugalii - nowe zasady przyznawania

Zasiłek dla bezrobotnych w Portugalii - nowe zasady przyznawania Zasiłek dla bezrobotnych w Portugalii - nowe zasady przyznawania Zgodnie z prawem portugalskim zasiłek dla bezrobotnych to kwota pieniężna wypłacana co miesiąc osobie, która straciła pracę z przyczyn od

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Czy przebywałeś w Norwegii nieprzerwanie przez ostatnie 12 miesięcy? Krótszy urlop za granicą nie przerywa czasu przebywania w Norwegii.

Czy przebywałeś w Norwegii nieprzerwanie przez ostatnie 12 miesięcy? Krótszy urlop za granicą nie przerywa czasu przebywania w Norwegii. Matka i ojciec składają wniosek osobno Nie wolno wysłać wspólnego wniosku. Wnioskuję o przyznanie zasiłku rodzicielskiego dla matki/części zasiłku należnej matce Wnioskuję o przyznanie zasiłku rodzicielskiego

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli:

Bardziej szczegółowo

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia dla bezrobotnych oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM. (dni wolne na opiekę nad dzieckiem, zasiłek opiekuńczy, urlop macierzyński, wydłużony urlop wychowawczy) I. DNI WOLNE NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM. Art 188

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach ul. Piłsudskiego 19 69-100 Słubice Tel.: 95 758 36 08 Fax.: 95 758 36 09 sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl REGULAMIN DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

Czy zapis ustawowy mówiący o refundacji kosztów za dojazdy do miejsca pracy jest obligatoryjny?

Czy zapis ustawowy mówiący o refundacji kosztów za dojazdy do miejsca pracy jest obligatoryjny? PUP Lubaczów http://www.puplubaczow.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/pytania_odpowiedzi.html Dla bezrobotnych Gdzie można ubiegać się o pomoc? Enterprise Europe Network www.enterprise.garr.pl Krajowy System

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) .................................... Pieczątka płatnika składek [1] ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA

Bardziej szczegółowo

Zasady nabycia prawa do zasiłku

Zasady nabycia prawa do zasiłku Powiatowy Urząd Pracy Zasiłek dla bezrobotnych Zasady nabycia prawa do zasiłku Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 2 Dyrektora PUP w Kościerzynie z dnia 16 lutego 2011r. ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE 1 Finansowanie i kierowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU Bolesławiec 2011 1 Finansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych jest udzielane na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Stan prawny luty 2015 r. Podstawa prawna: 1) ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli

Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli ZAGADNIENIE PODSTAWA PRAWNA Uprawnieni do korzystania z urlopu wychowawczego Z urlopu wychowawczego korzystać może wyłącznie nauczyciel, który

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Imię Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie od 1 stycznia 2011 r. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu

Informacja o zmianie od 1 stycznia 2011 r. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu Informacja o zmianie od 1 stycznia 2011 r. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu Z dniem 1 stycznia 2011 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, osoby, które nabyły prawo do pobierania renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia, osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, mają

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Informacja została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim http://puptomaszow.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku Prawo do zasiłku będzie Ci przysługiwać od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA METAL Zbigniew Baran, 53-146 Wrocław ul. Racławicka 2-4/404 I. Przepisy wstępne 1. Na podstawie art. 77 2, 78 k.p. ustalam regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, wprowadzony

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika Aktywni obywatele świadome społeczeństwo Uprawnienia pracownika Rzeszów 2012 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax (0-17) 86 20 122 porso@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) Pieczątka płatnika składek [1] DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK 01. Numer NIP (wpisać bez kresek) (1) 02. Numer REGON (1) ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

Nagrody i premie składki i podatki

Nagrody i premie składki i podatki Nagrody i premie składki i podatki Premie uznaniowe i regulaminowe procentowe jest to kwota w procentach od wynagrodzenia zasadniczego kwotowe wartość pieniężna niezależna od wynagrodzenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Kod szkolenia: 803116 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) Jakie zmiany w świadczeniach rodzinnych będą obowiązywać od września 2005 roku. Komu od września br.

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Komentarz. do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 372) - wybrane zagadnienia Spis treści Prawo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1 WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1. Bon na zasiedlenie może otrzymać osoba dla której Urząd ustalił II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach

Bardziej szczegółowo

Poradnik Urlop wychowawczy

Poradnik Urlop wychowawczy Autor: Ewa Karaś Poradnik Urlop wychowawczy Urlop wychowawczy przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka. Panuje zasada, że prawo do urlopu wychowawczego na równych prawach ma kobieta i mężczyzna. Celem

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Prawo pracy & Treningi Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Barcelona, 29 marca 2011 Spotkaniaz prawnikiem Od ponad trzech lat Konsulat Generalny RP

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 3/2009 Zarządu Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 30.12.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH. w ramach projektu Nie zwalniaj tempa pracy! nr RPLD

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH. w ramach projektu Nie zwalniaj tempa pracy! nr RPLD REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH w ramach projektu Nie zwalniaj tempa pracy! nr RPLD.10.02.02-10-0003/16. 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Adviceguide Advice that makes a difference

Adviceguide Advice that makes a difference Choroba w pracy Sickness at work POLISH / POLSKI Czy przysługuje mi wynagrodzenie za czas? Jeżeli pracownik jest nieobecny przez okres kolejnych czterech lub więcej dni i zarabia ponad 111 funtów tygodniowo,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO CZĘŚĆ I

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO CZĘŚĆ I Organ właściwy wierzyciela 1 realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego Załącznik nr 1 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO CZĘŚĆ I 1. DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki przyznania przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach bonu na zasiedlenie.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 27 poz USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym

Dz.U Nr 27 poz USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym Kancelaria Sejmu s. 1/7 Obowiązuje do 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2003 r. Nr 228, poz. 2255) Dz.U. 1974 Nr 27 poz. 157 USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym W celu wzmożenia opieki nad

Bardziej szczegółowo

Wymiana doświadczeń z Urzędem Pracy w Jabloncu nad Nisou 25-31.05.2008r. Temat prezentacji: Model rejestracji bezrobotnych/poszukujących pracy

Wymiana doświadczeń z Urzędem Pracy w Jabloncu nad Nisou 25-31.05.2008r. Temat prezentacji: Model rejestracji bezrobotnych/poszukujących pracy Wymiana doświadczeń z Urzędem Pracy w Jabloncu nad Nisou 25-31.05.2008r. Temat prezentacji: Model rejestracji bezrobotnych/poszukujących pracy Projekt pt.: Wymiany i spotkania transgraniczne (WIST) Program

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) Pieczątka płatnika składek [1] ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK 01. Numer NIP (wpisać

Bardziej szczegółowo

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc.

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc. Zadania 7) Przekroczenie progu podatkowego miesięczne wynagrodzenie wg umowy: 14 000zł brutto,, próg podatkowy - 85 528,00zł, limit podstawy składek emerytalno-rentowych - 118 770zł. Określ miesiąc przekroczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

INFORMACJA DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU INFORMACJA DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) jako bezrobotnej lub innej osoby

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU 1. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. Z kodeksu pracy została usunięta umowa na czas wykonania określonej

Bardziej szczegółowo

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw [ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw Silni razem! [ Praca w Holandii ] Jeśli chcesz pracować w Holandii, istnieją ku temu różne możliwości. Możesz zostać zatrudniony przez własnego pracodawcę w Polsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ROZDZIAŁ I Zał. do Zarządzenia Nr 5/2015 Dyrektora PUP w Przemyślu dnia 16 stycznia 2015 r. REGULAMIN DOKONYWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W PRZEMYŚLU ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU I ZAKWATEROWANIA OSOBOM, KTÓRE PODJĘŁY

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. (poz. 2229) Załącznik nr 1 WZÓR

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. (poz. 2229) Załącznik nr 1 WZÓR Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. (poz. 2229) WZÓR Załącznik nr 1 Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

Bardziej szczegółowo

Ustawa zasiłkowa 2014 z komentarzem ZUS

Ustawa zasiłkowa 2014 z komentarzem ZUS dwutygodnik prawa pracy MONITOR i ubezpieczeń KODEKS KADR I PŁAC tom 6 Ustawa zasiłkowa 2014 z komentarzem ZUS Stan prawny na 1 listopada 2014 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2014

skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2014 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2014 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Adviceguide Advice that makes a difference

Adviceguide Advice that makes a difference Choroba w pracy Sickness at work POLISH / POLSKI Czy przysługuje mi wynagrodzenie za czas? Jeżeli pracownik jest nieobecny przez okres kolejnych czterech lub więcej dni i zarabia ponad 97 funtów tygodniowo,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Dział Świadczeń Rodzinnych 1) 15-634 Białystok ul. Klepacka 18. Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2015r. (poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

REGULAMIN. dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju REGULAMIN dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju Rozdział I Podstawa prawna dofinansowania kosztów studiów podyplomowych 1 Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach:

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy radzi: Polskie i europejskie zasiłki dla bezrobotnych Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej Polacy mogą bez problemu podróżować, osiedlać się i podejmować legalną

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Funkcjonujący aktualnie system świadczeń rodzinnych został wprowadzony 1 maja 2004 r. Podstawę prawną systemu stanowi ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

Nazwisko... Imię... Data urodzenia...pesel... NIP..., seria i nr dok.tożsamości: dowód -paszport*/... Miejsce zamieszkania...

Nazwisko... Imię... Data urodzenia...pesel... NIP..., seria i nr dok.tożsamości: dowód -paszport*/... Miejsce zamieszkania... Załącznik 1 OŚWIADCZENIE dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym*/ osoby pobierającej zasiłek macierzyński*/ osoby pobierającej zasiłek w wysokości

Bardziej szczegółowo

Rejestracja osób bezrobotnych

Rejestracja osób bezrobotnych Rejestracja osób bezrobotnych Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy odbywa się w Dziale Ewidencji i Świadczeń Referat Rejestracji i Orzecznictwa w pokoju 30 (parter), w godz. 8 00 14 00. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM

Bardziej szczegółowo

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r.

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r. KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą 2013 r. Sumowanie okresów DOCUMENT U1 oraz Zaświadczenie E 301 to jedyne dokumenty potwierdzające

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 2947 UCHWAŁA NR XXV/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

WNIOSKU O MIEJSCE W DOMU STUDENTA. Uwaga! Wnioski o miejsce w Domu Studenta przyjmuje Sekcja Pomocy Materialnej pok. nr 5 w DS1 Sabinki

WNIOSKU O MIEJSCE W DOMU STUDENTA. Uwaga! Wnioski o miejsce w Domu Studenta przyjmuje Sekcja Pomocy Materialnej pok. nr 5 w DS1 Sabinki WYKAZ DOKUMENTÓW DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW I i II STOPNIA, KTÓRE NALEŻY DOŁACZYĆ DO WNIOSKU O MIEJSCE W DOMU STUDENTA NA ROK AKADEMICKI 2014/15 Uwaga! Wnioski o miejsce w Domu Studenta przyjmuje Sekcja

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach z dnia 07.11.2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach z dnia 07.11.2014 r. ZARZĄDZENIE NR 22/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach z dnia 07.11.2014 r. w sprawie: ustanowienia Regulaminu określającego warunki refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY - tekst jednolity regulaminu ( z uwzględnieniem aneksów nr 1-10) R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Część I. Imię 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia 2) : Nazwisko Numer PESEL 3) Stan cywilny Obywatelstwo Miejsce

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne

Świadczenia pieniężne Świadczenia pieniężne Ustalenie uprawnień i przyznanie zasiłku stałego, okresowego, celowego i specjalnego zasiłku celowego: zasiłek stały: 1. Zasiłek stały przysługuje: a) pełnoletniej osobie samotnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2008. Wójta Gminy Kęsowo

Zarządzenie Nr 42/2008. Wójta Gminy Kęsowo Zarządzenie Nr 42/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Urzędzie Gminy Kęsowo Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW. SZKOLENIOWYCH i STAŻOWYCH. w ramach projektu pn. Akademia Aktywności Zawodowej

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW. SZKOLENIOWYCH i STAŻOWYCH. w ramach projektu pn. Akademia Aktywności Zawodowej 1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH i STAŻOWYCH w ramach projektu pn. Akademia Aktywności Zawodowej RPLU.09.01.00-06-0078/15 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze -++++++++++++ Świadczenia opiekuńcze Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z póź.zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH i STAŻOWYCH w ramach projektu pn. Akademia kwalifikacji RPDS

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH i STAŻOWYCH w ramach projektu pn. Akademia kwalifikacji RPDS REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH i STAŻOWYCH w ramach projektu pn. Akademia kwalifikacji RPDS.08.02.00-02-0057/16 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Jak praca wpływa na Państwa świadczenia

Jak praca wpływa na Państwa świadczenia Jak praca wpływa na Państwa świadczenia 2013 Jak praca wpływa na Państwa świadczenia Mogą Państwo pobierać świadczenia emerytalne lub pośmiertne z ubezpieczeń społecznych i w tym samym czasie pracować.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Urząd inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (druk nr 1056) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki jest

Bardziej szczegółowo

Ustawowe prawa i obowiązki przyszłych rodziców

Ustawowe prawa i obowiązki przyszłych rodziców Jeżeli jesteś zatrudniona w czasie ciąży, może przysługiwać Ci urlop macierzyński, zasiłek macierzyński i płatny urlop na czas wizyt prenatalnych. Oto poradnik zawierający przegląd informacji o przysługujących

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Komentarz. do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) - wybrane zagadnienia Spis

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Urząd Gminy Wilczęta na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r.

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Od 1 stycznia 2010 r. ubezpieczone, które urodziły dziecko lub które przyjęły dziecko na wychowanie będą miały możliwość opiekowania się dzieckiem przez dłuższy

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.)

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Dz.U.2014.567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze Świadczenia opiekuńcze ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny. Przyznanie zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego zasada złotówka za złotówkę

Świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny. Przyznanie zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego zasada złotówka za złotówkę Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 1) rodzicom, jednemu

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku

Bardziej szczegółowo