Informacja dla pracowników zagranicznych: O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja dla pracowników zagranicznych: O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym"

Transkrypt

1 Informacja dla pracowników zagranicznych: O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym

2 2 Jeżeli przyjeżdżasz do Norwegii, aby podjąć pracę u norweskiego pracodawcy, to musisz płacić podatek w Norwegii od całego dochodu uzyskanego w Norwegii. Po przyjeździe do Norwegii powinieneś zwrócić się do urzędu podatkowego lub Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych (Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere), aby otrzymać kartę podatkową. Niniejsza broszurka skierowana jest do osób pracujących w Norwegii u norweskiego pracodawcy. Zawiera ona wiele przydatnych informacji. Obowiązek płacenia podatku w Norwegii Obowiązek płacenia podatku w Norwegii regulowany jest przez norweskie przepisy podatkowe. Umowy podatkowe zawarte między Norwegią a Twoim krajem rodzinnym mogą ograniczać Twój obowiązek podatkowy na rzecz Norwegii. Jeżeli pracujesz w Norwegii dla norweskiego pracodawcy, to zawsze masz obowiązek płacenia podatku w Norwegii od wynagrodzenia za wykonywaną tutaj pracę. Rozmiar odpowiedzialności podatkowej jest uzależniony od długości pobytu w Norwegii w ciągu 12 lub 36 miesięcy. Przy omawianiu obowiązku podatkowego spotkasz się z dwoma zwrotami: ograniczony obowiązek podatkowy (begrenset skatteplikt) i rezydent podatkowy (skattemessig bosatt). Ograniczony obowiązek podatkowy Jeżeli przebywasz w Norwegii łącznie nie dłużej niż: 183 dni w ciągu 12 miesięcy lub 270 dni w ciągu 36 miesięcy to Twój obowiązek płacenia podatku w Norwegii jest ograniczony do wynagrodzenia od norweskiego pracodawcy za pracę wykonaną w Norwegii.

3 3 Rezydent podatkowy Jeżeli przebywasz w Norwegii dłużej niż 183 dni w ciągu 12 miesięcy, lub dłużej niż 270 dni w ciągu 36 miesięcy, to podlegasz obowiązkowi podatkowemu w Norwegii od całego Twojego majątku i dochodu. Zyskujesz wówczas status rezydenta podatkowego w Norwegii. Status rezydenta podatkowego zyskujesz dopiero w tym roku dochodowym, w którym Twój pobyt w Norwegii przekroczy 183 lub 270 dni. Jeżeli przyjechałeś do Norwegii w październiku danego roku i przebywasz tutaj do czerwca następnego roku, to podlegasz ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w roku przyjazdu, a w następnym roku uzyskujesz status rezydenta podatkowego. Obowiązek podatkowy zarówno w Norwegii, jak i w kraju rodzinnym Dochód, od którego płacisz podatek w Norwegii, może podlegać opodatkowaniu również w Twoim kraju rodzinnym. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania tego samego dochodu lub majątku, Norwegia zawarła umowy podatkowe z wieloma krajami. W urzędzie podatkowym otrzymasz informacje dotyczące umowy podatkowej między Norwegią a Twoim krajem rodzinnym i wpływu tej umowy na Twój obowiązek podatkowy w Norwegii. Również władze podatkowe w Twoim kraju rodzinnym mogą udzielić Ci informacji o umowie podatkowej. Jeżeli masz status rezydenta podatkowego w Norwegii zarówno w świetle norweskich przepisów podatkowych, jak i w świetle umowy podatkowej, to jesteś zobowiązany do płacenia podatku w Norwegii od całości Twojego majątku i dochodu. Jeżeli zgodnie z norweskimi przepisami podatkowymi masz status rezydenta podatkowego w Norwegii, a jednocześnie w świetle umowy podatkowej masz status rezydenta podatkowego w Twoim kraju rodzinnym, to Twój obowiązek podatkowy w Norwegii jest ograniczony do wynagrodzenia od norweskiego pracodawcy za pracę na terenie Norwegii. Pracownik czy przedsiębiorca? To, czy jesteś pracownikiem, czy prowadzisz własną działalność gospodarczą, ma duży wpływ na Twoje prawa i obowiązki. Jeżeli otrzymujesz stałe wynagrodzenie lub wynagrodzenie obliczane wg wkładu Twojej pracy, to jesteś pracownikiem. Jeżeli osobiście ponosisz odpowiedzialność za rezultat wykonanej pracy i zleceniodawca może żądać od Ciebie odszkodowania za błędne wykonanie pracy, to jesteś traktowany jako osoba prowadząca działalność gospodarczą.

4 4 W większości wypadków łatwo jest ocenić, czy jesteś pracownikiem, czy przedsiębiorcą. Przy dokonywaniu oceny, zwraca się uwagę na poniższe punkty: Przedsiębiorca: Masz wielu zleceniodawców - równocześnie lub po kolei Otrzymujesz zapłatę w ustalonej kwocie, a nie w oparciu o czas pracy Zapewniasz własne materiały Posiadasz własny sprzęt roboczy (np. maszyny, narzędzia, samochód) Możesz dać zlecenia podwykonawcom Zleceniodawca może złożyć reklamację dotyczącą wykonanej pracy Prowadzisz działalność gospodarczą w kraju rodzinnym Pracownik: Masz tylko jednego pracodawcę Otrzymujesz wynagrodzenie w zależności od przepracowanego czasu lub wykonanej pracy, np. za kilogram truskawek (akord) Pracodawca zapewnia materiały Pracodawca zapewnia sprzęt roboczy lub pokrywa koszty, jeśli używasz własnych środków Jesteś do dyspozycji pracodawcy Nie możesz zlecać pracy innym Pracodawca przeprowadza fachową i administracyjną kontrolę pracy Pracodawca ponosi odpowiedzialność za rezultaty Twojej pracy

5 5 Urząd podatkowy ocenia, czy jesteś pracownikiem, czy osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Jeżeli uważasz, że jesteś przedsiębiorcą, to powinieneś przeczytać Miniprzewodnik dla spółek zagranicznych, pracowników i samodzielnych przedsiębiorców (Miniguide for utenlandske selskap, arbeidstakere og næringsdrivende). Umowa pomiędzy Tobą a pracodawcą oraz sposób organizacji pracy mają decydujący wpływ na to, czy jesteś uznawany za pracownika, czy przedsiębiorcę. Jeżeli warunki stawiane przedsiębiorcom nie są spełnione, to jesteś traktowany jako pracownik. Ważne jest, abyś możliwie jak najwcześniej wyjaśnił, czy w świetle norweskich przepisów podatkowych jesteś pracownikiem, czy przedsiębiorcą. W razie wątpliwości zwróć się do lokalnego urzędu podatkowego (skattekontoret) lub do Centralnego Urzędu Podatkowego ds. Zagranicznych (Sentralskattekontoret for utenlandssaker). Jeżeli jesteś pracownikiem, to Twoje warunki płacy i pracy są regulowane kodeksem pracy. Więcej informacji na ten temat udziela Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet). Adres strony internetowej: Karta podatkowa (skattekort) Wszystkie osoby pracujące w Norwegii muszą posiadać kartę podatkową. Kartę podatkową należy dostarczyć pracodawcy. Na podstawie karty podatkowej pracodawca odciąga zaliczkę na podatek przed wypłaceniem Ci wynagrodzenia. Aby móc obliczyć właściwy podatek urząd podatkowy potrzebuje informacji o wysokości Twojego dochodu na terenie Norwegii oraz długości pobytu. Aby otrzymać kartę podatkową musisz stawić się osobiście w urzędzie podatkowym w celu potwierdzenia tożsamości. Weź ze sobą: Podanie o kartę podatkową. Wypełnij formularz RF 1209 i weź go z sobą do urzędu podatkowego. Ważny paszport. Obywatele zagraniczni muszą przedłożyć ważny paszport lub inny dowód tożsamości zatwierdzony jako dokument podróżny w Unii Europejskiej. Obywatele nordyccy mogą okazać ważne prawo jazdy i wypis z państwowego urzędu ewidencji ludności (nie może być starszy niż trzy miesiące). Norweski D-nummer lub numer personalny (jeśli posiadasz).

6 6 Powinieneś wziąć ze sobą także umowę o pracę lub pisemne potwierdzenie zatrudnienia. Jeśli posiadasz norweski numer personalny lub D-nummer, poinformuj o tym. Ważne jest, aby urząd podatkowy posiadał Twój właściwy adres i abyś informował urząd o ewentualnej zmianie adresu. Jeżeli wracasz do kraju rodzinnego przed otrzymaniem zeznania podatkowego i/lub rozliczenia podatkowego, to musisz podać urzędowi skarbowemu Twój adres za granicą. Karta podatkowa jest dokumentem pokazującym, ile podatku pracodawca ma pobrać przed wypłaceniem Ci wynagrodzenia. Suma, którą pracodawca pobiera, nazywa się zaliczką na podatek dochodowy i jest przedpłatą na poczet podatku, który będziesz musiał zapłacić. Ostateczne ustalenie wysokości podatku następuje po zakończeniu roku dochodowego. Karta podatkowa ważna jest cały rok dochodowy (rok kalendarzowy). Jeżeli pracujesz w Norwegii np. od 1 listopada do 30 marca roku następnego, to najpierw otrzymasz kartę podatkową na miesiące listopad i grudzień, a później otrzymasz nową kartę podatkową na miesiące styczeń, luty i marzec. Co roku musisz złożyć podanie o nową kartę podatkową. Podanie składa się na formularzu RF Kartę podatkową musisz dostarczyć pracodawcy. Pracodawca nie może pobrać mniej podatku, niż wynika z karty podatkowej. Jeżeli pracodawca nie otrzyma karty podatkowej, to jest on zobowiązany do pobrania podatku w wys. 50% Twojego wynagrodzenia. W styczniu pracodawca może użyć karty podatkowej z poprzedniego roku. Pracodawca wpłaca podatek norweskim władzom podatkowym. Ewentualna nadpłata podatku zostanie zwrócona po rozpatrzeniu Twojego zeznania podatkowego i obliczeniu podatku. Karta podatkowa nie zawiera informacji o pozwoleniu na pracę i nie jest świadectwem posiadania zezwolenia na pobyt lub pracę na terenie Norwegii. Pracodawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy pracownicy posiadają zezwolenie na pracę na terenie Norwegii. Ewentualne pytania należy kierować do urzędu imigracyjnego (UDI). W jaki sposób ustala się podatek? Jeżeli wypełniłeś formularz RF-1209 Søknad om skattekort for utenlanske borgere (Podanie o kartę podatkową dla pracow-

7 7 ników zagranicznych), to podatek zostanie obliczony w oparciu o informacje podane w formularzu. W przypadku braku informacji władze podatkowe ustalają stawkę podatku w oparciu o dostępne im informacje lub obliczają sumę szacunkową. Stawki podatkowe na każdy rok są ustalane przez norweski parlament (Stortinget). Część pierwszą karty podatkowej (Del 1) należy dostarczyć głównemu pracodawcy. Jeżeli zmienisz pracę w ciągu roku podatkowego, to pracodawca powinien zwrócić Ci kartę podatkową z podpisem, tak abyś mógł dostarczyć ją nowemu pracodawcy. Część druga (Del 2) przeznaczona jest dla ewentualnych pracodawców pobocznych. Część trzecią (Del 3) zachowujesz dla siebie. Pracownicy otrzymują zazwyczaj kartę podatkową z tabelką. Jeżeli żądasz odpisu standardowego dla pracowników zagranicznych, to otrzymasz specjalną tabelkę, w której ten odpis jest już uwzględniony. Tabela ta ma numer 7300 lub wyżej. Więcej o odpisie standardowym możesz przeczytać w broszurze Informacja dla pracowników zagranicznych: Odpis standardowy (Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Standardfradrag). Procentową kartę podatkową wydaje się w sytuacji, gdy karta z tabelką nie podawałaby właściwego podatku. Procentowa karta podatkowa składa się również z trzech części, ale części 1 i 2 mają taką samą stawkę procentową. Pracodawca oblicza podatek według podanej stawki procentowej. Co zrobić, jeśli karta podatkowa podaje błędny podatek? Dostałeś inną kartę podatkową niż Twoi koledzy w takiej samej sytuacji, jak Ty? Jeśli chcesz sprawdzić, czy karta podatkowa jest poprawna, możesz złożyć podanie o zmianę karty podatkowej. Musisz wówczas ponownie wypełnić formularz RF-1209 Søknad om skattekort for utenlandske borgere (Podanie o kartę podatkową dla pracowników zagranicznych), podając ewentualne nowe informacje, lub użyć formularza Søknad om endring av eller krav om skattekort/forskuddsskatt (Podanie o wydanie lub zmianę karty podatkowej/przedpłaty podatku), który możesz uzyskać w urzędzie podatkowym. Jeżeli otrzymałeś kody PIN z urzędu podatkowego, to możesz

8 8 złożyć podanie o nową kartę podatkową drogą elektroniczną na stronie internetowej skatteetaten.no. życie. Numer personalny składa się z 11 cyfr, gdzie pierwsze sześć cyfr wskazuje datę urodzenia. Numer personalny lub D-nummer Jeżeli składasz podanie o kartę podatkową po raz pierwszy, to razem z nią otrzymasz numer identyfikacyjny: D-nummer lub numer personalny. Numerem tym należy posługiwać się w kontakcie z władzami publicznymi. Będzie on również potrzebny przy zakładaniu konta bankowego w Norwegii. Powinieneś posiadać konto w banku w Norwegii, aby pracodawca mógł przelać na nie Twoje wynagrodzenie, i aby urząd podatkowy mógł później zwrócić ewentualną nadpłatę podatku. Powinieneś używać D-nummer lub numeru personalnego za każdym razem, gdy przyjeżdżasz do Norwegii do pracy. Musisz również podać ten numer starając się o nową kartę podatkową. W Norwegii powszechnie używa się numeru personalnego i D-nummer do identyfikacji i ustalania tożsamości obywateli. Wszystkie osoby mające status rezydenta w Norwegii otrzymują unikalny numer personalny, który ważny jest przez całe Obcokrajowcy, którzy przyjeżają do Norwegii w celu pracy i będą przebywać tutaj krócej niż 6 miesięcy, nie otrzymują numeru personalnego. Zamiast niego otrzymują D-nummer. Numer ten jest zbudowany w taki sam sposób, jak numer personalny, ale pierwsza cyfra wzrasta o 4. Jeżeli nie otrzymałeś D-nummer wcześniej, to zostanie Ci on przydzielony razem z kartą podatkową. Przy składaniu podania o kartę podatkową musisz wylegitymować się paszportem lub dowodem tożsamości. Należy posługiwać się D-nummer we wszystkich sytuacjach wymagających numeru personalnego. Jeżeli bedziesz przebywał na terenie Norwegii tak długo, że w świetle ustawy o ewidencji ludności uzyskasz status rezydenta, to zostanie Ci przydzielony stały numer personalny. Jeżeli miałeś wcześniej D-nummer, to powinieneś przestać go używać w momencie otrzymania numeru personalnego.

9 9 Składka na ubezpieczenia społeczne (trygdeavgift) Jeżeli jesteś objęty systemem ubezpieczeń społecznych w Norwegii, to jesteś zobowiązany do płacenia składki na ubezpieczenia społeczne (trygdeavgift). Składka ta jest pobierana z Twojego wynagrodzenia jako część zaliczki na podatek. Odcinek wypłaty (lønnsslipp) W momencie otrzymania wynagrodzenia od pracodawcy powinieneś również otrzymać pokwitowanie (odcinek wypłaty) pokazujące Twoje wynagrodzenie brutto oraz odciągnięty podatek. Zachowaj odcinek wypłaty, gdyż jest to dokumentacja zapłaconego przez Ciebie podatku. Jeżeli jesteś objęty systemem ubezpieczeń społecznych w UE/ EOG lub innym kraju, z którym Norwegia podpisała umowę o ubezpieczeniach społecznych, to nie masz obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne w Norwegii. Musisz udokumentować to przedkładając formularz E101 lub inny dokument wystawiony przez władze ubezpieczeniowe w Twoim kraju rodzinnym. Podatek zostaje wtedy pomniejszony o składkę na ubezpieczenia społeczne. Więcej informacji na temat ubezpieczeń społecznych w Norwegii znajdziesz na stronie internetowej Zeznanie podatkowe (selvangivelse) Wszystkie osoby pracujące w Norwegii otrzymują zeznanie podatkowe na przełomie marca i kwietnia w roku następującym po roku dochodowym. Jeżeli nie otrzymasz zeznania podatkowego, to powinieneś skontaktować się z urzędem podatkowym. Ważne jest, aby urząd podatkowy miał Twój aktualny adres. Zeznanie podatkowe jest wstępnie wypełnione na podstawie danych otrzymanych m.in. od Twojego pracodawcy. Musisz skontrolować, czy dane te są zgodne z zestawieniem rocznym (lønns- trekkoppgave), które otrzymałeś od pracodawcy w styczniu. Jeżeli są one błędne, to musisz dokonać zmian w zeznaniu podatkowym.

10 10 Zwróć uwagę na to, że możesz mieć prawo do odliczeń od dochodu, np. standardowego odpisu dla pracownika zagranicznego lub odpisu kosztów zamieszkiwania poza domem w kraju rodzinnym (pendlerfradrag). Musisz sam ubiegać się o te odpisy przez wpisanie ich do zeznania podatkowego. Więcej informacji znajdziesz w broszurkach Informacje dla pracowników zagranicznych: Odpis standardowy (Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Standardfradrag) i Informacje dla pracowników zagranicznych: Odliczenia dla osób dojeżdżających (Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag). Jeżeli masz status rezydenta na terenie kraju UE/EOG i podlegasz ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Norwegii, to możesz mieć rozszerzone prawo do odpisów, jeżeli co najmniej 90% Twojego dochodu ze stosunku pracy jest opodatkowane na terenie Norwegii. Wiecej o zeznaniu podatkowym znajdziesz w broszurce Informacje dla pracowników zagranicznych: Zeznanie podatkowe (Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen). Jakie mam obowiązki, jeśli płacę podatek w Norwegii? Masz obowiązek powiadomienia władz podatkowych o Twoim dochodzie, majątku i odpisach. Informacje należy podać w zeznaniu podatkowym, które składa się raz w roku. Zeznanie podatkowe jest obowiązkowe dla wszystkich osób podlegających obowiązkowi podatkowemu w Norwegii. Jeżeli nie otrzymasz zeznania podatkowego, to musisz zgłosić się do władz podatkowych. To Ty jesteś odpowiedzialny za podanie właściwych informacji. Dotyczy to także informacji wypełnionych z góry w przysłanym Ci zeznaniu podatkowym. Jeżeli jesteś rezydentem podatkowym Norwegii w świetle norweskich przepisów podatkowych, a jednocześnie jesteś rezydentem podatkowym innego kraju w świetle umowy podatkowej, to mimo tego masz obowiązek złożyć kompletne zeznanie podatkowe w Norwegii. Jakie mam prawa? Władze podatkowe są zobowiązane udzielić Ci wskazówek i pomocy w wypełnieniu podań i udzielenia informacji o

11 11 przepisach, które Cię dotyczą. Możesz zażądać wglądu w dokumenty dotyczące Twojego rozliczenia podatkowego. Możesz być reprezentowany przez pełnomocnika, ale musisz mu udzielić pisemnego upoważnienia. Jeżeli urząd podatkowy rozważa zmianę kwot podanych przez Ciebie w zeznaniu podatkowym, to otrzymasz zawiadomienie o tym oraz termin, do którego możesz się wypowiedzieć na ten temat. Urząd podatkowy rozpatruje sprawę i decyduje o tym, co będzie podstawą rozliczenia podatkowego. Jeżeli nie zgadzasz się z zeznaniem podatkowym, możesz się odwołać. Jeżeli urząd podatkowy dokonuje zmian w zakończonej już sprawie (po otrzymaniu przez Ciebie rozliczenia podatkowego), otrzymasz o tym zawiadomienie wraz z terminem odpowiedzi. Jeżeli nie odpowiesz na zawiadomienie, lub jeżeli zgadzasz się z proponowanymi zmianami, otrzymasz nowe rozliczenie podatkowe bez wcześniejszej pisemnej decyzji w tej sprawie. Jeżeli nie zgadzasz się z proponowanymi zmianiami, lub masz zapłacić dodatkowy podatek, to otrzymasz w tej sprawie pisemną decyzję. Skąd pochodzą informacje we wstępnie wypełnionym zeznaniu podatkowym? Urząd podatkowy (Skatteetaten) otrzymuje informacje z różnych źródeł. Najważniejszym źródłem są pracodawcy, którzy mają obowiązek pobrania podatku, wpłacenia go i udzielenia informacji urzędowi podatkowemu. Po zakończonym roku dochodowym (roku kalendarzowym) pracodawca powinien przesłać Tobie i władzom podatkowym zestawienie roczne (lønns- og trekkoppgave) wykazujące Twój dochód i odciągnięty podatek w roku dochodowym. Również banki zobowiązane są do przesyłania informacji mających znaczenie dla opodatkowania. Co mam zrobić po otrzymaniu zeznania podatkowego? Musisz skontrolować, czy wstępnie wypełnione informacje są prawidłowe. Jeżeli informacje są błędne lub niepełne, to musisz je zmienić lub uzupełnić. Jeżeli nie wprowadzasz zmian do wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego, to nie musisz go składać. Przyjmuje się wówczas, że złożyłeś zeznanie podatkowe w takiej formie, w jakiej je otrzymałeś.

12 12 Jeżeli wprowadzasz zmiany do wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego, to powinieneś wpisać prawidłowe kwoty i złożyć zeznanie podatkowe do 30 kwietnia. Jeżeli razem z zeznaniem otrzymałeś wstępne rozliczenie podatkowe, z którego wynika, że zapłaciłeś za mało podatku, to nie będziesz musiał płacić odsetek od tej sumy, jeśli wpłacisz ją do 31 maja. Na zeznaniu podatkowym znajdziesz numer konta i Twój numer KID do wpłaty dodatkowych zaliczek na podatek dochodowy. Zwróć uwagę na to, że przy zmianie sumy Twojego dochodu lub odliczeń zmieni się również suma podatku. W jaki sposób obliczany jest podatek? Są dwie podstawy obliczania podatku. Dochód brutto (wynagrodzenie brutto i dodatki, oraz świadczenia od pracodawcy podlegające opodatkowaniu). Jest on podstawą obliczenia toppskatt (podatku od wysokich dochodów). Kwota wolna od podatku (bunnfradraget) przy obliczaniu toppskatt jest tak wysoka, że w praktyce niewiele podatników go płaci. Dochód brutto jest również podstawą obliczenia składki na ubezpieczenia społeczne (trygdeavgift). Dochód netto (dochód brutto pomniejszony o odpisy). Dochód netto jest podstawą obliczenia podatku gminnego, wojewódzkiego i wspólnego podatku na rzecz państwa. Kwota wolna od podatku przy obliczaniu dochodu netto nazywa się personfradrag.

13 13 Przykład podatku dla pracownika, który przebywa w Norwegii poniżej 183 dni: Podatek jest uzależniony od dochodu i długości pobytu na terenie Norwegii. Poniżej podany jest przykład obliczenia podatku dla pracownika, który przebywał w Norwegii przez 5 miesięcy (poniżej 183 dni) w 2012: Przykład: Praca w Norwegii przez 20 tyg, 40h/tydzień, stawka 160 NOK/h = NOK h nadgodzin, stawka 240 NOK/h = NOK Suma wynagrodzenia NOK Wynagrodzenie urlopowe 10,2% z NOK = NOK Suma dochodu podlegającego opodatkowaniu w Norwegii NOK NOK Koszty uzyskania przychodu 38% z = NOK, nie więcej jednak niż 5/12 z NOK = NOK Odpis standardowy dla pracownika zagranicznego 10% z NOK = NOK Suma odpisów NOK NOK Dochód netto będzie wynosił NOK NOK = NOK Suma podatku Toppskatt (pod. od wys. dochodów) w tym przypadku dochód nie przekracza 5/12 z NOK 0 Podatek dochodowy oblicza się z NOK Pomniejszony o 5/12 kwoty wolnej od podatku w kl. 1: NOK = NOK Podatek w wys. 28% obliczony z NOK Suma podatku wyniesie NOK Dodatkowo składka na ubezp. społeczne w wys. 7, 8% z NOK = NOK Suma podatku i składek na ubezpieczenia społeczne NOK

14 14 Jeżeli przebywasz na terenie Norwegii/jesteś rezydentem Norwegii przez cały rok podatkowy, to przysługuje Ci odliczenie pełnej rocznej kwoty wolnej od podatku i kosztów uzyskania przychodu (12/12). Jeżeli przebywasz na terenie Norwegii/jesteś rezydentem Norwegii przez część roku podatkowego, to powyższe odliczenia zostaną zredukowane w stosunku do długości Twojego pobytu. Jeżeli na przykład przebywałeś na terenie Norwegii/byłeś rezydentem Norwegii przez 8 miesięcy w ciągu roku dochodowego, to suma odliczenia zostanie zredukowana do 8/12. Rozliczenie podatkowe Ostateczne rozliczenie podatkowe otrzymasz po rozpatrzeniu Twojego zeznania podatkowego przez urząd podatkowy. Rozliczenie podatkowe zawiera informacje dotyczące dochodu podlegającego opodatkowaniu, podatku odprowadzonego przez pracodawcę, oraz informację o tym, czy zapłaciłeś za dużo, czy też za mało podatku. Otrzymasz je w drugiej połowie czerwca, w połowie sierpnia, w połowie września lub w drugiej połowie października. Jeżeli zapłaciłeś za mało podatku, to musisz wpłacić brakujący podatek w terminie podanym na blankiecie przekazu pieniężnego, który jest dołączony do rozliczenia podatkowego. Wpłaty należy dokonać w wyznaczonym terminie, nawet jeżeli odwołujesz się od rozliczenia podatkowego. Jeżeli zapłacisz z opóźnieniem, to będziesz musiał zapłacić odsetki za zwłokę. W przypadku niezapłacenia podatku władze mogą zobowiązać Twojego pracodawcę do potrącenia zaległej sumy podatku z Twojego wynagrodzenia, jeżeli w dalszym ciągu pracujesz w Norwegii. Jeżeli posiadasz jakieś mienie, może ono zostać zajęte. Władze norweskie współpracują także z władzami zagranicznymi przy egzekwowaniu nieuregulowanych płatności. Odwołanie Jeżeli uważasz, że rozliczenie podatkowe jest błędne, to możesz się odwołać. Termin odwołania to sześć tygodni od daty wysłania rozliczenia podatkowego. Datę wysłania znajdziesz na rozliczeniu podatkowym. Jeżeli otrzymasz rozliczenie podatkowe w czerwcu, to termin odwołania upłynie nie wcześniej niż 10 sierpnia. Odwołanie możesz wysłać drogą elektroniczną. Na stronie skatteetaten.no znajdziesz formularz RF 1117, którego możesz użyć w tym

15 15 celu. Odwołanie możesz również wysłać drogą pocztową do urzędu podatkowego. W odwołaniu musisz zaznaczyć, co uważasz za błędne i dlaczego. Jeżeli popełniono błąd, to otrzymasz nowe rozliczenie. Otrzymasz również zwrot napłaconego podatku. W przypadku błędu dotyczącego zaliczki na podatek dochodowy (forskuddstrekket) odwołanie należy wysłać do organu zajmującego się ściąganiem podatku (skatteoppkreveren). Musisz wypełnić formularz RF-1038 Przedterminowe zeznanie podatkowe dla pracownika zagranicznego (Selvangivelse for forhåndslikning av utenlandsk arbeidstaker). Zeznanie podatkowe należy złożyć w urzędzie podatkowym. Rozliczenie podatkowe otrzymasz w krótkim czasie po złożeniu zeznania. W przypadku, gdy ten sam dochód zostanie opodatkowany również w Twoim kraju rodzinnym, musisz zwrócić się do władz podatkowych w kraju rodzinnym, aby uzyskać informacje o tym, jak uniknąć podwójnego opodatkowania. Przedterminowe rozliczenie podatkowe Jeżeli przebywasz na terenie Norwegii nie więcej niż 183 dni, możesz złożyć przedterminowe rozliczenie podatkowe przed opuszczeniem kraju. Warunkiem jest również, że nie przebywałeś na terenie Norwegii powyżej 270 dni łącznie przez okres 36 miesięcy.

16 Published by Skatteetaten (Norwegian Tax Administration) March 2012 Design and illustration Blå Design Graphic production RenessanseMedia AS RF-2051 E skatteetaten.no

Informacja dla pracowników zagranicznych: O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym

Informacja dla pracowników zagranicznych: O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym Informacja dla pracowników zagranicznych: O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym Niniejsza broszurka skierowana jest do osób pracujących w Norwegii u norweskiego pracodawcy. Zawiera ona wiele

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pracowników zagranicznych O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym

Informacja dla pracowników zagranicznych O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym Informacja dla pracowników zagranicznych O podatku, karcie podatkowej i zeznaniu podatkowym skatteetaten.no Niniejsza broszurka skierowana jest do osób pracujących w Norwegii u norweskiego pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

Skatteetaten. Instrukcja dla zagranicznych pracodawców i pracowników

Skatteetaten. Instrukcja dla zagranicznych pracodawców i pracowników Skatteetaten Instrukcja dla zagranicznych pracodawców i pracowników Instrukcja dla zagranicznych pracodawców i pracowników Sentralskattekontoret for utenlandssaker (Centralny Urząd Podatkowy ds. Zagranicznych)

Bardziej szczegółowo

skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2014

skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2014 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2014 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy NORWEGIA SPIS TREŚCI 2. Praca w Norwegii... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Norwegii... 1 2.1.1. Zasady dostępu obywateli Polski do norweskiego rynku pracy... 1 2.1.2. Praktyki i staże

Bardziej szczegółowo

NOWICJUSZ W NORWEGII. Użyteczne informacje z urzędów publicznych WYDANIE 5

NOWICJUSZ W NORWEGII. Użyteczne informacje z urzędów publicznych WYDANIE 5 2014 NOWICJUSZ W NORWEGII Użyteczne informacje z urzędów publicznych NOWE WYDANIE 2014 WYDANIE 5 Do czytelnika Nowicjusza w Norwegii Jako osoba, która przyjechała niedawno do Norwegii, możesz mieć dowiedzieć

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss.

WSTĘP. Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss. Wiosna 2013 r. WSTĘP Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss. Jest to jedna z pięciu broszur dotyczących prawa pracy. Pozostałe broszury to: 1. Urlopy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Czytelnicy! W NUMERZE:

Szanowni Czytelnicy! W NUMERZE: Szanowni Czytelnicy! Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer najnowszego projektu Polish Connection oraz Norwegian Accounting AS- dwumiesięcznik dla polskiego przedsiębiorcy i pracownika w Norwegii. W bieżącym,

Bardziej szczegółowo

Nowicjusz w Norwegii. Użyteczne informacje z urzędów publicznych. Nowe wydanie 2015

Nowicjusz w Norwegii. Użyteczne informacje z urzędów publicznych. Nowe wydanie 2015 2015 Nowicjusz w Norwegii Użyteczne informacje z urzędów publicznych Nowe wydanie 2015 Do czytelnika Nowicjusza w Norwegii Jak korzystać z niniejszej publikacji? Jako osoba, która przyjechała niedawno

Bardziej szczegółowo

Poradnik praktyczny FINLANDIA

Poradnik praktyczny FINLANDIA Poradnik praktyczny FINLANDIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Finlandii 1.1. Informacje geograficzne 1.2. Cechy charakterystyczne Finlandii 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy 1.4.

Bardziej szczegółowo

2009/2010 NOWICJUSZ W NORWEGII

2009/2010 NOWICJUSZ W NORWEGII 2009/2010 NOWICJUSZ W NORWEGII Użyteczne informacje z urzędów publicznych 1 2 3 + + + Witaj w Nowicjuszu u w Norwegii Jako oba, o która przyjechała a niedawno n do Norwegii, możesz miećć trudnościś ze

Bardziej szczegółowo

Praca w UE podatki i składki

Praca w UE podatki i składki www.pwc.pl Praca w UE podatki i składki Marzec 2015 r. Spis treści Praca w Unii Europejskiej podatki i składki... 4 Część pierwsza: opodatkowanie dochodów z pracy w krajach Unii Europejskiej... 5 Słowo

Bardziej szczegółowo

Z MIŁOŚCI DO FUNTÓW ŁUKASZ WINKOWSKI

Z MIŁOŚCI DO FUNTÓW ŁUKASZ WINKOWSKI ŁUKASZ WINKOWSKI Z MIŁOŚCI DO FUNTÓW Zbliżają się wakacje. Jak co roku wielu studentów zamierza wyjechać za granicę w celu podjęcia pracy. Krajem, cieszącym się największą popularnością jest niewątpliwie

Bardziej szczegółowo

skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Odliczenia dla osób dojeżdżających 2014

skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Odliczenia dla osób dojeżdżających 2014 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Odliczenia dla osób dojeżdżających 2014 Informacje dla pracowników zagranicznych przebywających w Norwegii w związku z pracą i dojeżdżających do

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pracowników zagranicznych:

Informacje dla pracowników zagranicznych: Informacje dla pracowników zagranicznych: Roczne zeznanie podatkowe 2013 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych przebywających

Bardziej szczegółowo

Mariusz Makowski doradca podatkowy

Mariusz Makowski doradca podatkowy Mariusz Makowski doradca podatkowy Obywatel UE może wjechać i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 3 miesięcy na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE AMBASADA RP W HADZE PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDZAJĄCYCH DO PRACY NA TERYTORIUM NIDERLANDÓW Haga, czerwiec 2011 r. Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze Strona 1 Zniesienie obowiązku

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych

Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych e-poradnik egazety Prawnej Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych 128 stron komentarzy i porad Jak ustalić miejsce zamieszkania dla celów podatkowych Jak stosować zasadę 183 dni Jak w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy

Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy Zakładanie firmy Czerwiec 2007 Misja Urzędu Skarbowego Służyć społeczeństwu poprzez sprawiedliwe i efektywne pobieranie podatków i opłat oraz poprzez sprawowanie kontroli nad importem i eksportem. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Norwegii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Norwegii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 4 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

Czas na przedsiębiorczość

Czas na przedsiębiorczość Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób,które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą z dotacji uzyskanej w Powiatowym Urzędzie Pracy - 1 - STAN PRAWNY NA DZIEŃ 2 MARCA 2010 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Danii Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 Zasady ogólne Niniejsza instrukcja przeznaczona jest do wypełniania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formie papierowej lub przygotowania na komputerze

Bardziej szczegółowo

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Dać radę w Polsce broszura informacyjna dla cudzoziemców Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska,

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy RUMUNIA SPIS TREŚCI 2. Praca w Rumunii... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Rumunii... 2 2.1.1 Pobyt na terytorium Rumunii... 2 2.1.2. Meldunek... 3 2.1.3. Zasady dostępu obywateli Polski

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ ULGĘ W SPŁACIE LUB UMORZENIE NALEŻNOŚCI WOBEC ZUS

JAK OTRZYMAĆ ULGĘ W SPŁACIE LUB UMORZENIE NALEŻNOŚCI WOBEC ZUS Publikacja bezpłatna Poradnik JAK OTRZYMAĆ ULGĘ W SPŁACIE LUB UMORZENIE NALEŻNOŚCI WOBEC ZUS dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników dla płatników składek 1 9 3 4 2 0 1 4 spis treści 1 Co znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409. Posiada zezwolenie i jest nadzorowana przez Financial

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY. Poradnik

OGÓLNE ZASADY. Poradnik OGÓLNE ZASADY Poradnik luty 2015 publikacja bezpłatna Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3,

Bardziej szczegółowo