WYBRANE ELEMENTY OCENY WITRYN INTERNETOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBRANE ELEMENTY OCENY WITRYN INTERNETOWYCH"

Transkrypt

1 WYBRANE ELEMENTY OCENY WITRYN INTERNETOWYCH Marek Dziembała, Marcin Słaboń Wprowadzenie Tworzenie strategii promocji firm, a w szczególności ich witryn internetowych staje się coraz większym źródłem dochodu dla firm reklamowych. Zajmują się tym zarówno firmy projektujące witryny internetowe jak i duŝe agencje reklamowe. Wykładnikiem popularności danej witryny staje się jej miejsce w systemach wyszukiwarek. Tak więc, firmy kładą głównie nacisk na pozycjonowanie stron firmowych. Wydaje się jednak, Ŝe rozwaŝając strategię rozwoju witryny trzeba zapoznać się, rozwaŝyć i wybrać większą liczbę metod i wskaźników oceny witryny, co pozwoli na dokładne poznanie potencjalnych moŝliwości promowania witryny w Internecie. Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron (ang. Search engine optimization - SEO, Web Positioning) to działania zmierzające do wypromowania danego serwisu internetowego na jak najwyŝsze pozycje w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych dla wybranych wyraŝeń kluczowych. Pozycjonowanie stron rozpoczęło się wraz z rozwojem pierwszych wyszukiwarek internetowych. Webmasterzy dąŝyli do tego, aby ich strona pojawiła się jako pierwsza w wynikach wyszukiwania dla danego zapytania. Począt-

2 kowo nie było to trudne, gdyŝ wyniki w wyszukiwarkach opierały się na analizie znaczników META NAME= KEYWORDS, treści strony i jej zawartości. Dopiero wyszukiwarki oparte na analizie topologii sieci, zliczające linki (takie jak Google), podniosły poziom trudności pozycjonowania stron. Pozycjonowanie stron internetowych jest jedną ze skuteczniejszych i najtańszych form reklamy. Właściwe pozycjonowanie prowadzi do wysokich pozycji słów kluczowych zawartych w treści stron w róŝnych wyszukiwarkach internetowych. Zdecydowanym liderem wśród wyszukiwarek jest Google.com, która posiada ponad 90% udziałów na Polskim rynku [Gemius1]. W Polsce popularne są takŝe Onet.pl, Wp.pl, MSN.com, Interia.pl. Za granicą duŝym powodzeniem cieszą się, poza Google, takŝe Yahoo.com, Msn.com oraz AltaVista.com DuŜa odwiedzalność strony posiada bezpośrednie przełoŝenie na wzrost zainteresowania ofertą firmy, a co za tym idzie zysk finansowy. Ostatnie badania przeprowadzone przez firmę SEOmoz ujawniły 10 czynników pozytywnie i 9 negatywnie wpływających na pozycję serwisu internetowego w wyszukiwarkach. Do czynników pozytywnie wpływających na podniesienie pozycji serwisu naleŝą: słowa kluczowe uŝyte w tytule strony, tekst liku prowadzącego do danej strony inny od adresu jego URL (czyli na przykład Oferta zamiast globalna popularność strony (liczba linków prowadzących do danego serwisu), wiek serwisu (czyli jak długo istnieje w sieci),

3 liczba i jakość linków wewnętrznych (prowadzących do innej części tego samego serwisu), podobna tematyka stron, które posiadają odnośniki do danego serwisu, popularność serwisu w społecznościach zajmujących się daną tematyką, słowa kluczowe uŝyte w tekście strony, popularność stron posiadających odnośniki do danej strony, wiek odnośnika prowadzącego do danego serwisu. Czynniki obniŝające pozycję serwisu to: serwer, na którym zamieszczono strony, jest często lub w ogóle niedostępny, duplikowanie zawartości strony głównej na podstronach, linki z danego serwisu prowadzą do mało popularnych stron, w serwisie znajdują się strony, na których moŝna kupić linki, duplikacja tytułu strony i meta tagów ze strony głównej na podstronach, naduŝycie słów kluczowych (stuffing/spamming), wolny serwer, mała liczba odwiedzin, linki prowadzące ze stron spamujących do danego serwisu. Kontrowersje w pozycjonowaniu stron wynikają ze sposobów zdobywania linków prowadzących do stron oraz z nieetycznych technik stosowanych w pozycjonowaniu. Działania niezgodne z zaleceniami dla webmasterów przyjęło się nazywać spamem w wyszukiwarkach. Spam w wyszukiwarkach jest traktowany podobnie jak spam pocztowy.

4 W wyszukiwarkach stworzono specjalne strony, na których moŝna zgłaszać witryny, które stosują nieetyczne metody pozycjonowania np. Google - report a spam result. Tworzenie rankingów Klasyfikacje stron internetowych tworzone są przez wiele organizacji i firm. Mają na celu reklamę i poprawę widoczności stron, przez przyznawanie specjalnych oznaczeń. Do bardziej popularnych systemów rankingowych naleŝą: 1. PageRank (PR) to metoda nadawania stronom internetowym określonej wartości liczbowej (od 0-10), oznaczającej jej jakość. Algorytm PageRank jest wykorzystywany przez popularną wyszukiwarkę internetową Google. PageRank jest rozwinięciem znanej od dawna heurystyki, wedle której jakość tekstu jest proporcjonalna do liczby tekstów na niego się powołujących[kobis07]. Ulepszenie zaproponowane przez autorów Google polegało na waŝeniu jakości odnośników wskazujących na rozpatrywany tekst ich własną wartością PageRank. Innymi słowy: jeśli na dany tekst powołuje się artykuł, który sam ma wysoką ocenę, ma to większe znaczenie, niŝ gdy na ten sam tekst powołuje się mało popularna strona. Wartość PR zaleŝy głównie od współczynnika Link Popularity (LP). LP to czynnik, który obecnie najbardziej decyduje o wysokim notowaniu strony w wyszukiwarkach internetowych. Współczynnik ten określa się za pomocą liczby połączeń prowadzących do danej strony z innych stron oraz wartości tych połączeń [www1][www2]. To co naprawdę decyduje o sukcesie w pozycjonowaniu, to właśnie umieszczenie jak największej dobrej liczby linków skierowanych na promowaną stronę. Zatem wymia-

5 na linkami z wieloma dobrymi stronami to główna tajemnica skutecznego pozycjonowania. Strony o wysokim PR mają przewaŝnie lepszą pozycję w wyszukiwarkach oraz wyŝszą oglądalność. NaleŜy pamiętać, Ŝe PR jest tylko jednym z wielu czynników decydujących o pozycji danej strony wśród wyników wyszukiwania. Jego znaczenie w ostatnim czasie zmalało, ze względu na fakt, iŝ odkryty został algorytm według, którego jest obliczany co pozwoliło w sztuczny sposób zawyŝać jego wartość[dama07]. 2. Ranking Alexa [www3]. Alexa to witryna prowadząca ranking najpopularniejszych stron w internecie. Zliczanie statystyk oparte jest na programie spyware - Alexa Toolbar, który dostępny jest jedynie dla programów przeglądarek internetowych i musi zostać ręcznie zainstalowany przez uŝytkownika - co oznacza, Ŝe uŝytkownicy nie wyraŝający zgody na działanie na ich komputerach aplikacji typu spyware - w statystykach nie są uwzględniani. Alexa to narzędzie popularne w Stanach i w Azji, a mniej w Europie. Alexa - firma naleŝąca do Amazon.com - bada dokładnie ruch na stronach internetowych, zarówno liczbę uŝytkowników jak i liczbę odwiedzanych podstron. Dane dotyczące odwiedzin są codziennie kolekcjonowane, następnie zapewnia się ich anonimowość i oblicza średnią popularność strony składającą się z dwóch czynników: liczby uŝytkowników - oznacza liczbę internautów, którzy wizytują konkretną stronę, jeśli np. yahoo.com ma wartość 28%, to znaczy, Ŝe 28% globalnych uŝytkowników z zainstalowanym narzędziem Alexa odwiedza właśnie yahoo.com liczby przeglądanych podstron - oznacza liczbę stron odwiedzonych na danej domenie internetowej.

6 Strony występujące w serwisie Alexa pojawiają się na wyŝszej pozycji niŝ pozostałe, zaś w obliczaniu statystyk nie są w ogóle brane pod uwagę połączenia RSS, https czy wszelkie transakcje nie związane z protokołem http. Oznacza to, iŝ w praktyce bardziej zainteresowani bezpieczeństwem bądź wolnym oprogramowaniem (zwykle są to uŝytkownicy bardziej doświadczeni) uŝytkownicy w statystykach Alexa są pomijani. Skutkiem tego statystyki Alexa mogą zaniŝyć faktyczną wartość ruchu na niektórych ze stron. Nie naleŝy jednak traktować tych statystyk jako na wskroś fałszywych, gdyŝ są one jednym z wielu bardzo cennych źródeł informacji na temat popularności danej strony internetowej. Z drugiej strony nie powinny one stanowić jedynego źródła informacji. W tym rankingu w Polsce na pierwszym miejscu plasuje się Google Polska, następnie Naszaklasa.pl oraz Onet.pl (rys.1). Rys. 1: Ranking Alexa Źródło:

7 3. Ranking Webometrics[www4] oparty jest głównie na moŝliwościach oceny witryn WWW przy wykorzystaniu zmiennych stosowanych przy tworzeniu innych internetowych rankingów. Wykorzystano w nim cztery następujące zmienne: rozmiar liczba stron danej witryny uzyskanych z przeszukiwań w wyszukiwarkach: Google, Yahoo, Live Search i Exalead, widzialność- całkowita liczba unikalnych linków do strony (inlinks), które mogą być otrzymane jako dane z Yahoo Search, Live Search i Exalead, plików dostępnych - Rich Files. Liczba plików w formatach Adobe Acrobat (.pdf), Adobe PostScript (.ps), Microsoft Word (.doc) i Microsoft Powerpoint (.ppt), związanych z działalnością edukacyjną i moŝliwych do pobrania z wyszukiwarek Google, Yahoo Search, Live Search i Exalead, Scholar. Narzędzie Google Scholar dostarcza liczby dokumentów i cytowań dla kaŝdej analizowanej domeny. Baza danych dotyczy artykułów naukowych, wyników badań itp. Na bazie tych zmiennych opracowano syntetyczny wskaźnik: WR = widzialność*50% + rozmiar*20% +pliki*15% + scholar*15% Całkowitą liczbę przebadanych witryn przedstawia tabela 1.

8 Tabela 1. Liczba przebadanych witryn uniwersyteckich. Źródło: [www4] W tak zdefiniowanym rankingu na 1021 miejscu znalazła się Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, dalej Politechnika Łódzka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechnika Poznańska, Politechnika Szczecińska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Śląski, Wydział Fizyki UW, Politechnika Śląska, na 1557 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Poznański na 2000 miejscu. Mając dostęp do zmiennych opisujących witrynę, niejako w skali makro, moŝemy tworzyć bardzo duŝe zestawienia. WaŜnym jest takŝe przyglądanie się witrynie ze strony mikro, czyli od strony logów generowanych przez serwer, na którym umieszczony jest ona umieszczona.

9 Statystyki oglądalności witryny internetowej Przy ocenianiu działania witryny internetowej naleŝy takŝe uwzględnić jej wewnętrzne statystyki oglądalności bazujące na analizie logów tworzonych przez serwer, na którym umieszczona jest witryna, i/lub logów tworzonych przez zewnętrzne serwery analiz. Jednym z najpopularniejszych zewnętrznych systemów statystyk wykorzystywanych w naszym kraju jest serwis Stat.pl[www5]. Za pośrednictwem specjalnego kodu dołączanego do plików naszej witryny, moŝemy gromadzić róŝnorodne dane dotyczące ruchu generowanego przez stronę WWW. Statystyki dostępne w darmowej wersji systemu Stat.pl moŝemy podzielić na następujące grupy[dama07]: UŜytkownicy w tej części zawarte są statystyki dotyczące liczby uŝytkowników odwiedzających naszą stronę. Funkcjonowanie systemu Stat.pl opiera się na plikach cookies (zliczane są tylko unikalne pliki cookies, a system zakłada, Ŝe jeden uŝytkownik uŝywa jednego komputera i tej samej przeglądarki, co powoduje pewne ograniczenia). Statystyki dotyczące uŝytkowników mogą być prezentowane dla wybranych okresów czasu, a takŝe z podziałem na nowych i powracających uŝytkowników. Pozwala to ocenić, czy nasze działania w kierunku optymalizacji witryny i pozycjonowania przynoszą zamierzony skutek (liczba nowych uŝytkowników), a takŝe czy zawartość witryny spełnia oczekiwania odwiedzających(powracający uŝytkownicy). Wizyty - w tej części zawarte są dane dotyczące liczby uŝytkowników odwiedzających naszą witrynę. Wśród dostępnych informacji znajdziemy dane dotyczące ilości wizyt w poszczególnych miesiącach, czas spędzony na stronie oraz dokładne dane o ostatnich 50 odwiedza-

10 jących naszą witrynę - skąd pochodzi uŝytkownik (a dokładnie jego numer IP), w jaki sposób trafił na naszą witrynę i co robił na naszej stronie. Odsłony- ta część zawiera dane na temat ilości wyświetleń poszczególnych podstron naszego serwisu, co bardzo dobrze obrazuje wzrost lub spadek popularności witryny. Dodatkowo dzięki tym informacjom, moŝemy stwierdzić, które podstrony naszego serwisu zawierają najbardziej interesujące i przydatne dla uŝytkowników informacje. Odsyłacze jedna z bardziej istotnych informacji związanych z pozycjonowaniem i optymalizacją naszej strony WWW. W tej sekcji serwisu Stat.pl moŝemy dowiedzieć się jaka część ze wszystkich odwiedzin pochodzi z wyszukiwarek, stron odsyłających, katalogów, a ile to wejścia bezpośrednie. Dane te są bardzo dokładne i zawierają informacje o czasie wizyty, słowach kluczowych, dzięki którym uŝytkownik znalazł się na naszej witrynie czy ilości odwiedzin wygenerowanych za pośrednictwem odnośników umieszczonych w katalogach stron. Geolokalizacja dane zawarte w tym module przydatne są do określenia dokładnego profilu odwiedzających. Dzięki nim moŝemy dowiedzieć się skąd pochodzą odwiedzający (kontynent, kraj, województwo, miasto) i odpowiednio optymalizować witrynę pod ich katem np. dodając róŝne wersje językowe serwisu. Techniczne ta część statystyk generowanych przez serwis Stat.pl dotyczy aspektów technicznych związanych z uŝytkownikami naszej witryny takich jak rodzaj i wersja systemu operacyjnego, rodzaj i wersja przeglądarki WWW, rozdzielczość ekranu itp. Wszystkie te infor-

11 macje pozwalają nie tylko lepiej dopasować stronę do środowiska pracy uŝytkowników ale takŝe wyciągnąć wnioski odnośnie profilu naszych odwiedzających np. rodzaj uŝywanej przeglądarki moŝe świadczyć o większych wymaganiach odnośnie bezpieczeństwa witryny czy większej wiedzy informatycznej uŝytkownika. Kolejnym rozwiązaniem, które zyskało olbrzymią popularność w ostatnich latach jest darmowa usługa oferowane przez serwis Google Google Analytics. Google analytics oferuje bardzo rozbudowane statystyki dotyczące funkcjonowania naszej witryny i jej uŝytkowników. Ilość raportów oraz informacji prezentowanych przez system analytics jest tak duŝa, Ŝe omówienie ich wszystkich wykracza poza ramy tego artykułu - skoncentrujemy się więc jedynie na najwaŝniejszych grupach informacji pomijając omawianie szczegółowych danych.

12 Rys. 2. Google Analytics Źródło: Opracowanie własne na podstawie Pulpit nawigacyjny usługi Google Analytics podzielony został na cztery części (rys.2): UŜytkownicy witryny ta część systemu to jeden z najwaŝniejszych zbiorów danych. Pozwala ona uzyskiwać dokładne informacje na temat zachowań uŝytkowników na witrynie internetowej. Wśród prezentowanych informacji moŝna znaleźć dane takie jak: odwiedziny(ile razy jakikolwiek uŝytkownik odwiedził naszą stronę), bezwzględna liczba niepowtarzalnych uŝytkowników (liczba unikalnych uŝytkowników), odsłony (pojedyncze wyświetlenie określonej podstrony z całej witryny internetowej), średnia liczba odsłon(liczba odsłon, jaka

13 przypada na jedne odwiedziny), czas spędzony na witrynie, współczynnik odrzuceń(jaki procent odwiedzin zakończył się wyjściem po zobaczeniu jednej podstrony), nowe odwiedziny (ilu uŝytkowników pojawiło się po raz pierwszy w czasie badanego okresu), nakładka na mapę (określenie lokalizacji odwiedzających), funkcje przeglądarek(techniczne dane dotyczące uŝytkowników witryny internetowej rodzaj przeglądarki, systemu operacyjnego, wersja flash, obsługa java script, rozdzielczość ekranu, kolory). Źródła odwiedzin zawarte w tej części systemu analytics informacje pozwalają precyzyjnie określić źródła ruchu dla naszej witryny. Wśród informacji dostępnych do analizy znajdziemy miedzy innymi: przegląd (pozwala on na szybkie porównanie danych, które dotyczą róŝnych kanałów generowania ruchu), odwiedziny bezpośrednie (liczba wejść na witrynę internetową poprzez wpisanie adresu internetowego), witryny odsyłające (liczba odwiedzin pochodzący z innych witryn internetowych, które umieściły odnośnik do naszej strony), wyszukiwarki (ruch internetowy, który został przeniesiony z wyników wyszukiwarek internetowych), wszystkie źródła odwiedzin (porównanie intensywności ruchu pochodzącego z wyszukiwarek i stron odsyłających, wraz z danymi o przeglądanych podstronach, czasie spędzonym na witrynie, współczynniku odrzuceń), słowa kluczowe (dokładne zestawienie, jakie słowa kluczowe w wyszukiwarkach internetowych przyczyniły się do odwiedzin, wraz z informacjami o ich efektywności). W tej części systemu dostępne są jeszcze trzy opcje AdWords, Kampanie, Wersje reklamy ale poniewaŝ związane są one z płatną usługą Google AdWords zostaną pominięte.

14 Sieć partnerska - to analiza zawartości witryny i wykorzystania poszczególnych podstron serwisu. Prezentowane w tej części informacje podzielone są na następujące podgrupy: przegląd (procentowy udział poszczególnych podstron serwisu w całości odsłon witryny), najlepsza treść (analiza najpopularniejszej strony naszej witryny), treść według tytułów (analiza popularności poszczególnych podstron serwisu pod kątem znacznika tytułowego), analiza treści (szczegółowa analiza popularności poszczególnych podstron serwisu, a takŝe informacji o czasie spędzonym na danej podstronie czy współczynniku odrzuceń), najczęstsze strony docelowe (jaką podstronę serwisu uŝytkownicy widzą jako pierwszą w trakcie odwiedzin naszej strony), najczęstsze strony porzuceń (ostatnie podstrony oglądane w czasie odwiedzin witryny), nakładka witryny (bardzo ciekawa funkcja pokazująca mapę kliknięć uŝytkownika obrazuje, które z odnośników na stronie zostały zauwaŝone przez uŝytkownika i ile razy były klikane). Cele dzięki temu modułowi moŝliwa staje się odpowiedź na pytanie co jest głównym wyznacznikiem sukcesu danej witryny internetowej i jaką wymierną wartość ma ten wyznacznik. Cel w rozumieniu Google Analytics to podstrona witryny internetowej, do której dociera uŝytkownik po dokonaniu pewnej poŝądanej czynności, takiej jak np. rejestracja na stronie, pobranie pliku, otwarcie określonej podstrony czy dokonanie zakupu. Koncepcja celów w usłudze Google Analytics jest dość rozbudowana i róŝni się w zaleŝności od rodzaju analizowanej witryny. Dlatego teŝ skoncentrujemy się jedynie na najwaŝniejszych elementach tego modułu, do których zaliczamy: przegląd, w tej zakładce moŝemy zapoznać się ze zagregowanymi informacjami do-

15 tyczącymi współczynnika konwersji. Współczynnik konwersji określa, jak cały ruch internetowy na stronie przekłada się na realizację określonych przez nas czynników sukcesu. Czynnik sukcesu rozumiany jest jako podjęcie przez uŝytkownika pewnych działań dokonanie zakupu, wypełnienie formularza rejestracyjnego, czy otwarcie podstrony kontakt itp. Porzucone ścieŝki, informują o liczbie działań, które mogły doprowadzić do konwersji na cel, ale zostały przerwane w pewnym momencie. Wizualizacja ścieŝek to w graficzny sposób zobrazowany moment porzucenia wybranej ścieŝki do celu. Wartość celu, informuje o dochodach związanych z realizacją określonego celu. NaleŜy podkreślić, Ŝe zaprezentowana funkcjonalność usługi Google Analytics stanowi jedynie fragment wszystkich moŝliwości. Pominięte zostały funkcje płatne, a takŝe inne usługi w pewnym stopniu powiązane z Google Analytics takie jak np. Centrum Informacji dotyczących indeksowania witryn przez Google[www6]. Podkreślić naleŝy równieŝ, iŝ w związku z nagłym wzrostem zainteresowania zewnętrznymi systemami statystyk takimi jak Google Analytics czy Stat.pl włączenie kodu monitorującego do naszej strony moŝe powodować wydłuŝenie czasu ładowania ze względu na duŝe obciąŝenie serwerów gromadzących dane. Inną koncepcję analizy stron internetowych stanowią lokalne systemy generowania statystyk w oparciu o np. logi serwera WWW. Rozwiązanie takie jest o tyle dobre, Ŝe w Ŝadnym stopniu nie wpływa na prędkość wczytywania strony statystyki mogą być generowane wtedy, kiedy serwer jest najmniej obciąŝony (lub na Ŝyczenie uŝytkownika), a nie przy kaŝdym otwarciu strony, jak to ma miejsce w przypadku Google Analyti-

16 cs czy Stat.pl. Do wad takiego rozwiązania moŝna zaliczyć niewątpliwie fakt, iŝ korzystając z usług firm hostingowych najczęściej nie mamy dostępu do logów serwera WWW, więc nie moŝemy ich analizować. Jednym z najpopularniejszych obecnie systemów do analizy logów i generowania statystyk jest program AWStats[www7]. Ilość informacji, jakie moŝna uzyskać dzięki programowi AWStats jest zbliŝona do tego, co oferuje omawiany wcześniej system Stat.pl. Podkreślić naleŝy jednak, iŝ to do jakich danych będziemy mieli dostęp zale- Ŝy od serwera WWW 1, który udostępnia naszą witrynę (a dokładnie od tego, jakie informacje są logowane). Domyślna konfiguracja logowania ustawiona na serwerze WWW wraz z zainstalowanym programem AWStat pozwala analizować informacje takie jak np.: liczbę odwiedzin(nowych i unikalnych) w poszczególnych godzinach/dniach/miesiącach/latach, czas trwania poszczególnych wizyt, kraj pochodzenia uŝytkowników, strony wejścia i wyjścia, najczęściej pobierane typy plików, całkowity ruch generowany przez stronę, informacje związane ze środowiskiem uŝytkownika(system operacyjny, rodzaj przeglądarki), wizyty robotów sieciowych, ataki wirusów, słowa kluczowe prowadzące do naszej witryny z róŝnych wyszukiwarek czy wreszcie ile razy nasza strona dodawana jest do ulubionych stron uŝytkowników w przeglądarce. AWStat jest programem darmowym i ze względu na sposób działania moŝe być alternatywą bądź uzupełnieniem wcześniej omawianych aplikacji. 1 System AWStats generuje statystyki równieŝ na podstawie logów serwera FTP, a takŝe serwera pocztowego ze względu na temat niniejszego artykułu funkcjonalność ta nie będzie opisywana.

17 Zakończenie W artykule przedstawiono tylko wybrane elementy oceny witryn internetowych. Przedstawiono zarys moŝliwości tworzenia rankingów witryn internetowych na bazie wybranych zmiennych. Systemy rankingowe bazują na skomplikowanych algorytmach i słuŝą zapewnieniu syntetycznej oceny danej witryny internetowej. Trzeba pamiętać, Ŝe wszelkie manipulacje, często wywoływane sztucznie poprzez działania określane spamem, zakłócają i wypaczają otrzymane wyniki. Takie działania są działaniami krótkotrwałymi, a algorytmy rangujące posiadają moŝliwości weryfikacji działań podjętych w celu podniesienia pozycji strony. Istnieje takŝe niebezpieczeństwo zgłoszenia strony jako spamerskiej. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe bezkrytyczne podchodzenie do rankingów oraz wskaźników oceny strony internetowej, prowadzić moŝe do działań nieprzemyślanych i ekonomicznie nieuzasadnionych. Niemniej jednak analiza wybranych wskaźników oraz racjonalne działania podejmowane w celu optymalizacji witryny są konieczne, aby zapewnić wysoką pozycję w wyszukiwarkach, co z pewnością przełoŝy się na wzrost liczby odwiedzin i realizację celów biznesowych. Przedstawione w artykule wybrane wskaźniki oraz systemy gromadzenia, analizy i prezentacji danych mogą w znacznym stopniu ułatwić podjęcie właściwych decyzji bez konieczności korzystania z usług specjalistycznych firm zajmujących się optymalizacją i pozycjonowaniem, których działania nie zawsze są etyczne i w dłuŝszym okresie czasu mogą przyczynić się do wykluczenia witryny z indeksów wyszukiwarek.

18 Literatura [Gemius1] [DaMa07] [Kobis07] [www1] Gemius SA, gemiustraffic, 20 V V 2008, Wyszukiwarki-domeny Danowski B., Makaruk M.: Pozycjnowanie o optymalizacja stron WWW. Jak to się robi. Helion, Gliwice 2007 Kobis P.: Marketing z Google. Jak osiągnąć wysoką pozycję? Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2007 The Google Pagerank Algorithm and How It Works [www2] Google PageRank - Additional Factors: [www3] [www4] [www5] [www6] [www7] Informacje o autorach: Strona główna serwisu Alexa: Objectives of the Webometrics Ranking of World's Universities: Strona główna serwisu Stat.pl: Centrum informacji dotyczących indeksowania witryn przez Google: AWStats - Free log file analyzer for advanced statistics (GNU GPL): mgr inŝ. Marek Dziembała mgr Marcin Słaboń Katedra Informatyki Akademia Ekonomiczna ul. Bogucicka Katowice Polska Numer telefonu (fax) +48/32/

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING STRONA INTERNETOWA TO JUŻ ZBYT MAŁO! INTERNET ROZWIJA SIĘ Z KAŻDYM DNIEM MÓWIMY JUŻ O: SEM Search Engine Marketing, czyli wszystko co wiąże się z marketingiem internetowym w wyszukiwarkach. SEM jest słowem

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW PDF >>>WIĘCEJ<<<

POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW PDF >>>WIĘCEJ<<< POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW PDF. Wszystko O Pozycjonowaniu I Marketingu. >>>SEO STRONA Z SEO PORADAMI POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW PDF >>>WIĘCEJ

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Google optymalizują aplikacje internetowe

Narzędzia Google optymalizują aplikacje internetowe Narzędzia Google optymalizują aplikacje internetowe Dla SPIN Radoslaw Smilgin Agenda 1. Web Analytics analiza internetowa 2. Testowanie wg. Google 4. Google Analytics 5. Google Webmaster 6. Google Website

Bardziej szczegółowo

Google Analytics - Wstęp

Google Analytics - Wstęp Google Analytics Google Analytics - Wstęp Google Analytics to narzędzie do analityki internetowej, udostępnione przez firmę Google w listopadzie 2005,które umożliwia właścicielom witryn zebrać informacje

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwarki stosują różne metody oceny stron i algorytmy oceniające za indeksowane strony różnią się w poszczególnych wyszukiwarkach, ale można

Wyszukiwarki stosują różne metody oceny stron i algorytmy oceniające za indeksowane strony różnią się w poszczególnych wyszukiwarkach, ale można Wyszukiwarki stosują różne metody oceny stron i algorytmy oceniające za indeksowane strony różnią się w poszczególnych wyszukiwarkach, ale można jednak wyróżnić 3 główne elementy, które brane są pod uwagę:

Bardziej szczegółowo

Analiza internetowa czyli Internet jako hurtownia danych

Analiza internetowa czyli Internet jako hurtownia danych Analiza internetowa czyli Internet jako hurtownia danych Agenda 1. Hurtownie danych, eksploracja danych i OLAP 3. Internet 5. Analiza Internetowa 7. Google Analytics 9. Podsumowanie Hurtownie danych (definicja)

Bardziej szczegółowo

Tomasz Boiński: 1. Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite

Tomasz Boiński: 1. Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite Tomasz Boiński: 1 Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite Pozycjonowanie stron Promocja strony odbywa się poprzez umiejscowienie jej jak najwyżej w wynikach wyszukiwania Wyszukiwarki indeksują

Bardziej szczegółowo

Przegląd skutecznych narzędzi e-marketingowych. Maciej Kuźma - Koordynator Marketingu Marek, LUX MED

Przegląd skutecznych narzędzi e-marketingowych. Maciej Kuźma - Koordynator Marketingu Marek, LUX MED Przegląd skutecznych narzędzi e-marketingowych Maciej Kuźma - Koordynator Marketingu Marek, LUX MED Google Analytics system statystyk serwisów www bezpłatny, od 7 latach na rynku, od ponad 5 w j. polskim,

Bardziej szczegółowo

Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO. - Karol Wnukiewicz

Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO. - Karol Wnukiewicz Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO - Karol Wnukiewicz Pino Brunch - 26 marca 2009 Agenda Wstęp SEM a SEO Strategie i założenia Wybór słów kluczowych Techniczne aspekty budowy strony

Bardziej szczegółowo

DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie

DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie Jak poprawić ilość i jakość ruchu w serwisie internetowym i przełożyć to na sprzedaż? Portal Dbam o Zdrowie pokazał jak tego dokonać. Właściciel serwisu www.doz.pl w

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA SERWISÓW INTERNETOWYCH >>>WIĘCEJ<<<

OPTYMALIZACJA SERWISÓW INTERNETOWYCH >>>WIĘCEJ<<< INTERNETOWYCH. Wszystko O Pozycjonowaniu I Marketingu. >>>POZYCJONOWANIE STRON BYDGOSZCZ OPTYMALIZACJA SERWISÓW INTERNETOWYCH >>>WIĘCEJ

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Podstawowe informacje na temat pozycjonowania Według badań Search Engine Watch 81% internautów

Bardziej szczegółowo

PageRank i HITS. Mikołajczyk Grzegorz

PageRank i HITS. Mikołajczyk Grzegorz PageRank i HITS Mikołajczyk Grzegorz PageRank Metoda nadawania indeksowanym stronom internetowym określonej wartości liczbowej, oznaczającej jej jakość. Algorytm PageRank jest wykorzystywany przez popularną

Bardziej szczegółowo

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY 1CONTENT 2 Zajmujemy się marketingiem internetowym. Zdobywaliśmy doświadczenie w znanych firmach pcozycjonerskich oraz agencjach interaktywnych. Wypracowaliśmy własne metody

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE W WYSZUKIWARKACH APTEK INTERNETOWYCH

POZYCJONOWANIE W WYSZUKIWARKACH APTEK INTERNETOWYCH ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 605 STUDIA INFORMATICA NR 25 2010 PIOTR JÓZWIAK GRZEGORZ SZYMAŃSKI Politechnika Łódzka POZYCJONOWANIE W WYSZUKIWARKACH APTEK INTERNETOWYCH Pozycjonowanie

Bardziej szczegółowo

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, przedstawiamy ofertę dotyczącą serwisów internetowych, jakie moŝemy zaoferować. PoniewaŜ dostrzegamy, iŝ róŝni nasi klienci oczekują

Bardziej szczegółowo

StartUp IT / rozgrzewka

StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka Ile osób na sali prowadzi sklep internetowy? StartUp IT / rozgrzewka Ile osób na sali prowadzi sklep internetowy? Kto używa Google Analytics? StartUp IT

Bardziej szczegółowo

Jak tworzyć strony internetowe, aby były gotowe na pozycjonowanie?

Jak tworzyć strony internetowe, aby były gotowe na pozycjonowanie? SUNRISE SYSTEM SP. Z O.O. Jak tworzyć strony internetowe, aby były gotowe na pozycjonowanie? Wstęp Zagadnienia Ogólne zalecenia dotyczące tworzenia stron Omówienie wskazówek dla webmasterów Google Co robimy,

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Paweł Kobis - Marketing z Google. Podziękowania O Autorze Wstęp... 13

Spis treúci. Księgarnia PWN: Paweł Kobis - Marketing z Google. Podziękowania O Autorze Wstęp... 13 Spis treúci Księgarnia PWN: Paweł Kobis - Marketing z Google Podziękowania... 9 O Autorze... 11 Wstęp... 13 1. Pozycjonowanie stron... 15 1.1. Dlaczego warto pozycjonować strony?... 16 1.2. Dlaczego pozycjonowanie,

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy e-mail: lidka@utp.edu.pl III seminarium z cyklu INFOBROKER:

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. sklep-budowalny.pl. +531 525 600 biuro@semtec.pl www.semtec.pl. Biuro obsługi: al. Grunwaldzka 2/5 80-236 Gdańsk

Audyt SEO. sklep-budowalny.pl. +531 525 600 biuro@semtec.pl www.semtec.pl. Biuro obsługi: al. Grunwaldzka 2/5 80-236 Gdańsk Audyt SEO sklep-budowalny.pl Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 ZALECENIA OGÓLNE... 5 2.1 OPTYMALIZACJA NAGŁÓWKÓW NA WSZYSTKICH PODSTRONACH... 5 2.2 KONFIGURACJA PARAMETRÓW W GOOGLE WEBMASTER TOOLS... 6 2.3 USUNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Dobra pozycja w Google? Dlaczego warto nam zaufać?

Dobra pozycja w Google? Dlaczego warto nam zaufać? Pozycja w Google to główny czynnik wpływający na popularność Twojej strony internetowej WWW. Dzięki wysokim pozycjom w wyszukiwarkach strona zyskuje coraz więcej unikalnych odwiedzin, a co za tym idzie,

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD STRONĄ WWW.SKORYTAPICERSKIE.PL REKLAMA STRONY: Pozycjonowanie do 50 słów kluczowych Promocja w Google i Bing Linki sponsorowane Google AdWords Reklamy graficzne oraz Remarketing

Bardziej szczegółowo

Jak ustawić cele kampanii?

Jak ustawić cele kampanii? Jak ustawić cele kampanii? Czym są cele? Jest to funkcjonalność pozwalająca w łatwy sposób śledzić konwersje wygenerowane na Twojej stronie www poprzez wiadomości email wysłane z systemu GetResponse. Mierzenie

Bardziej szczegółowo

Oferta KEO dla Biznesu

Oferta KEO dla Biznesu Oferta KEO dla Biznesu Tworzenie stron internetowych Mottem przewodnim naszej pracy są estetyczne i miłe dla oka strony. Tworzone przez nas witryny są oparte na najnowszych technologiach i odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Internetowa strategia marketingowa

Internetowa strategia marketingowa Strategie Marketingowe Marketing Internetowy dr Grzegorz Szymański Internetowa strategia marketingowa Pozycjonowanie Jest to jedna z najskuteczniejszych i najtańszych metod reklamy w Internecie. Skuteczne

Bardziej szczegółowo

Mapa witryny - Poradnik od A do Z

Mapa witryny - Poradnik od A do Z Mapa witryny - Poradnik od A do Z Submit URL czy mapa Google? Istnieje specjalny formularz Google do zgłaszania nowych podstron w serwisie, który potrafi błyskawicznie dodać adres URL do indeksu wyszukiwarki:

Bardziej szczegółowo

Obsługa kampanii AdWords Spis treści

Obsługa kampanii AdWords Spis treści Obsługa kampanii AdWords Spis treści 1. Wstęp...2 2. Dwa modele kampanii...3 2.1. Reklama płatna za działanie (PPA)...3 2.2. Reklama płatna za kliknięcie (PPC)...3 3. Współpraca...4 4. Słowa kluczowe...4

Bardziej szczegółowo

Wszystko o sitelinkach w Google AdWords No prawie wszystko ;)

Wszystko o sitelinkach w Google AdWords No prawie wszystko ;) Wszystko o sitelinkach w Google AdWords No prawie wszystko ;) Rozszerzeń reklam Google AdWords jest coraz więcej rodzajów i są one coraz bardziej powszechnie używane. Szczególnie popularne są tzw. Sitelinki

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron BIP Kuratorium Oświaty w Opolu

Polityka prywatności stron BIP Kuratorium Oświaty w Opolu Polityka prywatności stron BIP Kuratorium Oświaty w Opolu Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisu BIP Kuratorium Oświaty w Opolu. Dokładamy wszelkich starań,

Bardziej szczegółowo

1 Jak zbieramy dane? 1/5

1 Jak zbieramy dane? 1/5 POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy twojeankiety.pl (zwany dalej: Serwisem

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE STRON PORADY

POZYCJONOWANIE STRON PORADY . Wszystko O Pozycjonowaniu I Marketingu. >>>OPTYMALIZACJA STRONY POD SEO POZYCJONOWANIE STRON PORADY >>>WIĘCEJ

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Jakie informacje potrzebujesz aby wypozycjonować stronę?

Pytanie: Jakie informacje potrzebujesz aby wypozycjonować stronę? Oferta pozycjonowania stron internetowych Czym jest pozycjonowanie SEO Marketing? FAQ pozycjonowania Pytanie: Co to jest pozycjonowanie strony? Odpowiedź: Pozycjonowanie jest to zbiór czynności mających

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

JAK ZNALEŹĆ SIĘ NA SZCZYCIE GOOGLE? Ujawniamy sekrety skutecznego pozycjonowania TEMAT NUMERU: SPRZEDAŻ W SIECI E-COMMERCE UŻYTECZNOŚĆ

JAK ZNALEŹĆ SIĘ NA SZCZYCIE GOOGLE? Ujawniamy sekrety skutecznego pozycjonowania TEMAT NUMERU: SPRZEDAŻ W SIECI E-COMMERCE UŻYTECZNOŚĆ SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2014 Nr 4(17)/2014 ISSN 2084-2473 0 8 > 9 772084 247404 TEMAT NUMERU: JAK ZNALEŹĆ SIĘ NA SZCZYCIE GOOGLE? Ujawniamy sekrety skutecznego pozycjonowania SPRZEDAŻ W SIECI E-COMMERCE UŻYTECZNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisu BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Bardziej szczegółowo

Linki sponsorowane. Docieraj do milionów nowych klientów! Grzegorz Kordeczka WebDoctor.pl

Linki sponsorowane. Docieraj do milionów nowych klientów! Grzegorz Kordeczka WebDoctor.pl Linki sponsorowane Docieraj do milionów nowych klientów! Grzegorz Kordeczka WebDoctor.pl Liczba Polaków codziennie odwiedzających Google Procent internautów w Polsce korzystających z wyszukiwarki Google

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do analizy działań marketingowych w internecie: Google Analytics & Webmaster Tools, analityka social media

Narzędzia do analizy działań marketingowych w internecie: Google Analytics & Webmaster Tools, analityka social media 2012 Narzędzia do analizy działań marketingowych w internecie: Google Analytics & Webmaster Tools, analityka social media Maciej Jankowski Fundacja Rozwoju Branży Internetowej Netcamp Mierzenie skuteczności

Bardziej szczegółowo

Polityka Cookies. 1. Co to jest plik cookie? 2. Dlaczego korzystamy z Plików Cookies? 3. Z jakich rodzajów Plików Cookies korzystamy?

Polityka Cookies. 1. Co to jest plik cookie? 2. Dlaczego korzystamy z Plików Cookies? 3. Z jakich rodzajów Plików Cookies korzystamy? Polityka s Niniejsza polityka cookies ( Polityka s ) określa, w jaki sposób, z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności i Cookies

Polityka Prywatności i Cookies Polityka Prywatności i Cookies I. Podstawa Prawna: 1.Prawo telekomunikacyjne Art. 173. I. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III.

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III. Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III. Autorzy: Bartosz Danowski, Michał Makaruk Poznaj sposób działania mechanizmów wyszukiwania w internecie Naucz się tworzyć strony

Bardziej szczegółowo

Jak zachęcić do rezerwacji online. w salonie fryzjerskim?

Jak zachęcić do rezerwacji online. w salonie fryzjerskim? Jak zachęcić do rezerwacji online w salonie fryzjerskim? Wyzwania: wzrost ruchu niebrandowego z bezpłatnych wyników wyszukiwania oraz zwiększenie odsetku nowych użytkowników odwiedzających serwis; optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

Raport oglądalności Krośnieńskiego Portalu Internetowego Październik 2010

Raport oglądalności Krośnieńskiego Portalu Internetowego Październik 2010 Raport oglądalności Krośnieńskiego Portalu Internetowego Październik 2010 Na podstawie audytu Gemius S.A. oraz danych z programu statystycznego Stat4U 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest prezentacja

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe?

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe? Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Pozycjonowanie to wszelkie działania mające na celu podniesienie pozycji strony internetowej, na określone słowa kluczowe, w wyszukiwarce Google. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

W związku z tym zmianie uległy następujące zestawienia prezentowane w informacji prasowej:

W związku z tym zmianie uległy następujące zestawienia prezentowane w informacji prasowej: Informacja prasowa 24 marca 2010 Wyniki Megapanel PBI/Gemius za styczeń 2010 Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania Megapanel

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności naszych serwisów www.

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności naszych serwisów www. Polityka Prywatności Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisów WWW Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, zwanego dalej Inspektoratem.

Bardziej szczegółowo

Biznes zaczyna się od domeny Michał Pleban, AfterMarket.pl

Biznes zaczyna się od domeny Michał Pleban, AfterMarket.pl Biznes zaczyna się od domeny Michał Pleban, AfterMarket.pl Plan prezentacji Co to są domeny internetowe? Ile warte są domeny? Jak inwestować w domeny? Jak zarabiać na domenach? Jak podnieść wartość domeny?

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

#1 Wartościowa treść. #2 Słowa kluczowe. #3 Adresy URL

#1 Wartościowa treść. #2 Słowa kluczowe. #3 Adresy URL #1 Wartościowa treść Treść artykułu powinna być unikatowa (algorytm wyszukiwarki nisko ocenia skopiowaną zawartość, a na strony zawierające powtórzoną treść może zostać nałożony filtr, co skutkuje spadkiem

Bardziej szczegółowo

3. DyplomyDlaDzieci.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep. 1 Zbieranie danych

3. DyplomyDlaDzieci.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep. 1 Zbieranie danych POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego DyplomyDlaDzieci.pl platformy AlleDruk.com oraz sklepu

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie. Co to takiego?

Pozycjonowanie. Co to takiego? Pozycjonowanie Co to takiego? WSTĘP SEO to akronim angielskiej nazwy Search Engine Optimization, czyli optymalizacja witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek. Pozycjonowanie w uproszczeniu skupia się

Bardziej szczegółowo

Materiał pobrany z serwisu: http://www.sprawnymarketing.pl/materialy/ DŁUGI OGO WYSZUKIWA IA I JEGO WPŁYW A OGLĄDAL OŚĆ WITRY Y WWW

Materiał pobrany z serwisu: http://www.sprawnymarketing.pl/materialy/ DŁUGI OGO WYSZUKIWA IA I JEGO WPŁYW A OGLĄDAL OŚĆ WITRY Y WWW Materiał pobrany z serwisu: http://www.sprawnymarketing.pl/materialy/ Ewa Białek * Krzysztof Białek * DŁUGI OGO WYSZUKIWA IA I JEGO WPŁYW A OGLĄDAL OŚĆ WITRY Y WWW Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

stathosting nowa jakość statystyk witryn internetowych w usługach hostingowych Oferta współpracy partnerskiej

stathosting nowa jakość statystyk witryn internetowych w usługach hostingowych Oferta współpracy partnerskiej stathosting nowa jakość statystyk witryn internetowych w usługach hostingowych Oferta współpracy partnerskiej stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 MARS D 02672 Warszawa kont@stat24.pl 1 Idea współpracy

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE STRON INTERNETOWYCH (SEO)

POZYCJONOWANIE STRON INTERNETOWYCH (SEO) POZYCJONOWANIE STRON INTERNETOWYCH (SEO) Nasza oferta różni się od ofert innych firm pozycjonujących. W Polsce firmy pozycjonujące strony przygotowują zestaw słów kluczowych pod które przygotowują pozycjonowanie.

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Odkryj potencjał swojej strony internetowej

Odkryj potencjał swojej strony internetowej Odkryj potencjał swojej strony internetowej Do prężnej działalności w przestrzeni internetowej nie wystarczy posiadanie rozbudowanej strony internetowej. Aby witryna była widoczna dla użytkowników i potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Czym jest Indeks Haseł 3 II. Wyszukiwanie hasła 4. 1) Alfabetyczna lista haseł 4 2) Wyszukiwarka haseł 4 3) Grupy haseł 6

Spis treści. I. Czym jest Indeks Haseł 3 II. Wyszukiwanie hasła 4. 1) Alfabetyczna lista haseł 4 2) Wyszukiwarka haseł 4 3) Grupy haseł 6 Spis treści I. Czym jest Indeks Haseł 3 II. Wyszukiwanie hasła 4 1) Alfabetyczna lista haseł 4 2) Wyszukiwarka haseł 4 3) Grupy haseł 6 III. Dokumenty powiązane z wybranym hasłem 7 IV. Moje hasła 10 1)

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. 1. Wprowadzenie. 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik

Spis Treści. 1. Wprowadzenie. 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik Spis Treści 1. Wprowadzenie 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik 5. Korzyści płynące ze współpracy z nami? 6. Słownik Wprowadzenie Popularność linków sponsorowanych

Bardziej szczegółowo

skutecznej rekrutacji

skutecznej rekrutacji Porady praktyczne - warunki skutecznej rekrutacji przy użyciu narzędzi internetowych. Wyszukiwarka Google Optymalizacja SEO czyli pozycjonowanie Wyszukiwarka Google Internauci Internautów ufa wyszukiwarkom

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa. w serwisie SalesNews.pl. O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt

Oferta reklamowa. w serwisie SalesNews.pl. O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt Oferta reklamowa w serwisie O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt O serwisie, dzięki starannemu doborowi publikowanych materiałów, eksperckim poradom, bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych)

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych) Pozycjonowanie stron to najpopularniejsza obecnie metoda promocji serwisów www w Internecie. Obejmuje szereg działań dokonywanych wobec określonej strony internetowej. Prowadzą one do tego, aby po wpisaniu

Bardziej szczegółowo

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego Informacja prasowa 21 sierpnia 2009 Wyniki Megapanel PBI/Gemius za czerwiec 2009 Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania Megapanel

Bardziej szczegółowo

wizytówka firmy skutecznie zwiększaj liczbę klientów Twojej firmy

wizytówka firmy skutecznie zwiększaj liczbę klientów Twojej firmy wizytówka firmy skutecznie zwiększaj liczbę klientów Twojej firmy dlaczego interaktywnie.com dlaczego interaktywnie.com interaktywnie.com to specjalistyczny portal informacyjny skierowany przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Panel 14-10-2007-13-11-2007

Panel 14-10-2007-13-11-2007 Panel 14-10-07-13-11-07 Wykorzystanie witryny 49 234 Odsłony 4,78 Strony/odwiedziny 32,65% 00:02:58 Śr. czas spędzony w 79,59% % nowych odwiedzin Nakładka na mapę world Nakładka na mapę PL 2 36 2 19 Przegląd

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords Oferta prowadzenia reklamowej AdWords Oferta ważna 14 dni od daty otrzymania e-maila ofertę przygotował: e-mail: www: tel: fax: Bernard Piekara bernard@inetmedia.pl +48 12 681 55 57 Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorce. O recenzentach. Wprowadzenie

Spis treści. O autorce. O recenzentach. Wprowadzenie Spis treści O autorce O recenzentach Wprowadzenie Rozdział 1. Badanie rynku i konkurencji oraz ustalanie celów Koncentracja na trafności Identyfikowanie konkurentów przy użyciu wyników wyszukiwania w Google

Bardziej szczegółowo

Oferta SEO. Analiza i optymalizacja

Oferta SEO. Analiza i optymalizacja Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych (ang. search engine optimization, SEO; zwana także pozycjonowaniem) są to procesy zmierzające do osiągnięcia przez dany serwis internetowy jak najwyższej pozycji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

Pulpit nawigacyjny. 1 wrz 2011-30 wrz 2011 Porównanie z: Segmenty odwiedzin. demokracjabezposrednia.pl. Wykorzystanie witryny.

Pulpit nawigacyjny. 1 wrz 2011-30 wrz 2011 Porównanie z: Segmenty odwiedzin. demokracjabezposrednia.pl. Wykorzystanie witryny. Pulpit nawigacyjny 1 wrz 211-3 wrz 211 Powracający użytkownicy (segment) 4 4 2 2 Wykorzystanie witryny Wszystkie odwiedziny2 8 Nowi użytkownicy1 21 Powracający użytkownicy798 Wszystkie odwiedziny4 393

Bardziej szczegółowo

Twojego sukcesu. Dominik Wartecki dotpr dominik.wartecki@dotpr.pl

Twojego sukcesu. Dominik Wartecki dotpr dominik.wartecki@dotpr.pl Google Analytics prosty sposób b na zmierzenie Twojego sukcesu Dominik Wartecki dotpr dominik.wartecki@dotpr.pl WPROWADZENIE Mierzalność online spis treści 1. Główne wskaźniki efektywności i skuteczności

Bardziej szczegółowo

statpremia Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl

statpremia Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpremia Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpremia program partnerski stat24 Kim jesteśmy? stat24 to firma badawcza istniejąca od ponad dwóch

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE STRONY SKLEPU

POZYCJONOWANIE STRONY SKLEPU . Wszystko O Pozycjonowaniu I Marketingu. >>>POZYCJONOWANIE STRON LEGNICA POZYCJONOWANIE STRONY SKLEPU >>>WIĘCEJ

Bardziej szczegółowo

stathosting Oferta współpracy partnerskiej nowa jakość statystyk witryn internetowych w usługach hostingowych

stathosting Oferta współpracy partnerskiej nowa jakość statystyk witryn internetowych w usługach hostingowych stathosting nowa jakość statystyk witryn internetowych w usługach hostingowych Oferta współpracy partnerskiej stat24.pl Sp. z o.o. Al. Stanów zjednoczonych 61A budynek Blue Point, 4 piętro 04-028 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Panel. 10-10-2009-09-11-2009 Porównanie z: Kategorie odwiedzin. orcos.foroactivo.net/forum.htm. Wykorzystanie witryny. Przegląd użytkowników

Panel. 10-10-2009-09-11-2009 Porównanie z: Kategorie odwiedzin. orcos.foroactivo.net/forum.htm. Wykorzystanie witryny. Przegląd użytkowników orcos.foroactivo.net/forum.htm Panel 1-1-29-9-11-29 Porównanie z: Kategorie odwiedzin bezpośrednie (Segment) Powracający użytkownicy (Segment) Nowi użytkownicy (Segment) Wszystkie odwiedziny (Segment)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Instrukcja uŝytkownika Instalator systemu Rejestracji Czasu Pracy 20 listopada 2008 Wersja 1.0 Spis treści 1Wstęp... 3 2Serwer FireBird... 3 3Baza danych instalacja i rejestracja... 9 3.1Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Serwis www.ngo.pl. Badanie profilu społeczno-demograficznego odwiedzających serwis. gemiusprofile Styczeń 2005

Serwis www.ngo.pl. Badanie profilu społeczno-demograficznego odwiedzających serwis. gemiusprofile Styczeń 2005 Serwis www.ngo.pl Badanie profilu społeczno-demograficznego odwiedzających serwis gemiusprofile Styczeń 2005 1 Spis treści Cel badania...3 Metodologia badania...5 Podsumowanie...10 Charakterystyka ruchu

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W KATALOGACH Zbuduj markę swojej firmy w Internecie...

REJESTRACJA W KATALOGACH Zbuduj markę swojej firmy w Internecie... REJESTRACJA W KATALOGACH Zbuduj markę swojej firmy w Internecie... Podstawą odnalezienia strony w Internecie bez znajomości jej adresu jest poprawna rejestracja w wyszukiwarkach i katalogach na słowa kluczowe.

Bardziej szczegółowo

Cookie Policy. 1. Informacje ogólne.

Cookie Policy. 1. Informacje ogólne. Cookie Policy 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem Serwisu jest Artur Kowalski http://inzynieria.pro 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.mybodie.pl (zwanego dalej: Sklepem ). 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

Przyjazne linki SEO i optymalizacja adresów URL

Przyjazne linki SEO i optymalizacja adresów URL Przyjazne linki SEO i optymalizacja adresów URL Co to jest przyjazny link w kontekście SEO? Przyjazny link w kontekście optymalizacji stron to prosty, unikalny i czytelny adres URL, który jest niezmienny

Bardziej szczegółowo

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies POLITYKA COOKIES Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu 1 z 14 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 2. STRONA GŁÓWNA PORTALU... 3 2.1. ELEMENTY STRONY GŁÓWNEJ

Bardziej szczegółowo

Marketing w wyszukiwarkach, wyniki organiczne i sponsorowane

Marketing w wyszukiwarkach, wyniki organiczne i sponsorowane Marketing w wyszukiwarkach, wyniki organiczne i sponsorowane 1 Strona wyników wyszukiwania (SERP) Strona wyników wyszukiwania to dwa obszary: PPC i SEO. Tworzą one jeden ekosystem i są współzależne, mimo,

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowej realizacji strony internetowej

Oferta kompleksowej realizacji strony internetowej Oferta kompleksowej realizacji strony internetowej Szanowni Państwo Dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszej firmy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kompleksowym projektowaniu stron internetowych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ INTERNETOWY dane statystyczne PUP

MODUŁ INTERNETOWY dane statystyczne PUP MODUŁ INTERNETOWY dane statystyczne PUP Chcąc ułatwić publikację danych statystycznych na stronach WWW Urzędów Pracy prezentujemy Państwu moduł internetowej obsługi w/w danych. Moduł ten realizuje następujące

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Edito CMS do serwisu korporacyjnego wiodące. cej firmy branży medycznej Polpharma S.A. Zadania i cele dla firmy. Realizacja zadania

Wdrożenie Edito CMS do serwisu korporacyjnego wiodące. cej firmy branży medycznej Polpharma S.A. Zadania i cele dla firmy. Realizacja zadania 1 Wdrożenie Edito CMS do serwisu korporacyjnego wiodące cej firmy branży medycznej Polpharma S.A. Polpharma S.A. należy do ścisłego grona liderów branży farmaceutycznej w Polsce. Od ponad 70 lat cieszy

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i SEO w czym jest różnica pojęć?

Pozycjonowanie i SEO w czym jest różnica pojęć? Pozycjonowanie i SEO w czym jest różnica pojęć? Co to jest SEO? SEO definiuje angielski skrót Search Engine Optimization, czyli optymalizacja stron internetowych pod algorytm wyszukiwarki. Należy pamiętać,

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

konsultacja online raport pdf, analiza, propozycja działań Skuteczne strategie.

konsultacja online raport pdf, analiza, propozycja działań Skuteczne strategie. konsultacja online raport pdf, analiza, propozycja działań Skuteczne strategie. Skuteczne strategie. 2 Odpowiedni marketing hotelu w tak nasyconym rynku jak dzisiaj jest jednym z filarów gwarantujących

Bardziej szczegółowo

2011-05-23. Analiza zachowao użytkowników serwisów WWW. Zakres badao web miningowych

2011-05-23. Analiza zachowao użytkowników serwisów WWW. Zakres badao web miningowych Zakres badao web miningowych Analiza zachowao użytkowników serwisów WWW Podstawowe problemy rozważane na gruncie Web Miningu to: analiza zawartości serwisów internetowych, analiza zachowao użytkowników,

Bardziej szczegółowo