Analiza zachowao użytkowników serwisów WWW. Zakres badao web miningowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2011-05-23. Analiza zachowao użytkowników serwisów WWW. Zakres badao web miningowych"

Transkrypt

1 Zakres badao web miningowych Analiza zachowao użytkowników serwisów WWW Podstawowe problemy rozważane na gruncie Web Miningu to: analiza zawartości serwisów internetowych, analiza zachowao użytkowników, analiza struktury serwisów internetowych. Web Mining. Wykład 4. Rok akademicki 2010/ Klasyfikacja metod badania zachowao użytkowników Sposób gromadzenia danych ze względu na sposób gromadzenia danych o użytkownikach Ze względu na miejsce gromadzenia danych o użytkownikach ze względu na cel analizy. Klasyfikacja ze względu na sposób gromadzenia danych: modele tworzone przy aktywnym udziale użytkowników podstawowym źródłem danych są informacje uzyskane od użytkowników i będące odpowiedziami na zadane pytania (ankiety, formularze, kupony, dane adresowe i in.) modele tworzone przy pasywnym udziale użytkowników podstawowym źródłem danych są informacje opisujące sposób korzystania przez użytkownika z serwisu internetowego 3 4 Ankiety dotyczące aktywności internautów Dziennik serwera główne źródło informacji w podejściu pasywnym Dane obrazujące przebieg sesji HTTP - zapisy w dzienniku systemu :00: GET /universe/data/index.htm Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.5; +Windows+98) Problemy: identyfikowany jest komputer, a nie użytkownik, trudności w identyfikacji robotów sieciowych problemy z identyfikacją przy stosowaniu dynamicznego przydziału numerów IP, wpływ serwerów pośredniczących

2 Bazy danych o użytkownikach przechowywane po stronie serwera Miejsce gromadzenia danych Klasyfikacja ze względu na miejsce gromadzenia danych stanowiących podstawę do ich konstrukcji komputery użytkowników, odwiedzane serwisy firm internetowych, serwery pośredniczące (proxy), ośrodki gromadzenia i analizy danych. w celu identyfikacji użytkownika konieczne logowanie! 7 8 Cel stosowania metod analizy aktywności użytkowników. Określenie cech demograficznych użytkownika Klasyfikacja ze względu na cel ich stosowania Badanie klienta Profil klienta Cechy demograficzne Zainteresowania Cykl życia klienta Geolokalizacja Sposób nawigacji w serwisie Funkcjonowanie serwisu Jakośd serwisu Skutecznośd i efektywnośd Rozliczanie kosztów Bezpieczeostwo systemu Systemy wykrywania włamao 73% 52% Wyniki badań panelowych Czy użytkownik jest kobietą? Historia aktywności użytkownika 35% 65% 69% Wyniki badań panelowych Prawdopodobieostwo poprawnej identyfikacji płci w rzeczywistych serwisach kształtuje się na poziomie 95% (DoubleClick) 9 10 Badanie aktywności klientów Identyfikacja poprzez pliki cookies Podstawowy problem identyfikacja użytkownika W wielu przypadkach identyfikowany jest komputer, a nie jego użytkownik dynamiczne przydzielanie IP, serwery pośredniczące, użytkowanie adresów prywatnych IP. pliki cookies - pliki tekstowe zapisywane przez serwer WWW na komputerze użytkownika (przechowują informacje o aktywności użytkowników). 11 Problemy: nie wszyscy użytkownicy wyrażają zgodę na zapisywanie plików cookies (chęd ochrony prywatności) użytkownik korzystający z kilku komputerów nie jest prawidłowo rozpoznawany, 12 2

3 Zapis danych po stronie serwera Cele badania klientów informacje przechowywane są w bazie danych po stronie serwera możliwośd realizacji połączeo z różnych komputerów koniecznośd identyfikacji użytkowników (poprzez logowanie) systemy rekomendujące, systemy wspomagające kampanie marketingowe (dostosowanie reklam do zainteresowao użytkowników) geolokalizacja modelowanie sposobu poruszania się klienta w serwisie oszacowanie wartości klientów, oszacowanie prawdopodobieostwa pozostania lub utraty klienta, Systemy rekomendujące... Systemy rekomendujące systemy pozwalające na prognozowanie preferencji użytkownika poprzez analizę preferencji innych użytkowników (podobnych do danego) BAZA DANYCH dane o użytkownikach podobnych do bieżącego PROGNOZA Klasyfikacja systemów rekomendujących ze względu na sposób wyrażania preferencji użytkownika systemy oparte na opiniach wyrażonych w sposób jawny, systemy oparte na opiniach wyrażanych w sposób niejawny (jest ona szacowana na podstawie aktywności użytkowników /przeglądanych stron/) BAZA DANYCH dane o użytkownikach podobnych do bieżącego MODEL PROGNOZA Systemy ad serwerowe... Funkcje ad serwera: dostarczanie reklam prezentowanych w serwisach WWW, monitorowanie przebiegu akcji promocyjnej (ewidencjonowanie stron oglądanych przez użytkowników i prezentowanych reklam oraz sposobu reakcji na reklamy), profilowanie przekazu reklamowego (w zależności od czasu, profilu użytkownika /cookies, dane z ankiet/, numeru IP, systemu operacyjnego, sposobu zachowania się użytkownika. zawartości strony /kontekstowe/), generowanie raportów

4 Rodzaje targetowania Modele geolokalizacyjne targetowanie behawioralne kierowanie reklam na podstawie danych dotyczących wcześniejszej aktywności użytkownika wcześniejsza aktywnośd użytkownika może byd analizowana w obrębie komputera użytkownika (konieczne zainstalowanie programu śledzącego działalnośd użytkownika), portalu sieci reklamowej reklama nie musi mied związku tematycznego z zawartością strony targetowanie kontekstowe dostosowanie reklam do zawartości strony (przykładem mogą byd reklamy w wyszukiwarkach Celem stosowania modeli geolokalizacyjnych jest określenie miejsca pobytu użytkownika systemu (klienta firmy) Źródła danych: bazy danych z rejestrami numerów IP, informacja o topologii sieci, specjalizowane usługi sieciowe (ping, traceroute, dns), analiza adresów domenowych (np. Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Zastosowania modeli geolokalizacyjnych Modelowanie sposobu korzystania z serwisu identyfikacja preferencji użytkowników związanych z miejscem zamieszkania, koordynacja akcji promocyjnych przeprowadzanych drogą internetową z innymi działaniami przeprowadzanymi na danym obszarze, identyfikacja klientów pochodzących z obszarów o podwyższonym ryzyku biznesowym, dostosowanie się do przepisów prawnych obowiązujących na obszarze, z którego pochodzi użytkownik serwisu, dostosowanie się do kulturowych i językowych preferencji użytkownika, określenie strefy czasowej w obszarze przebywania użytkownika. Źródła danych: pliki dzienników serwerów WWW (numer IP komputera klienta, data i czas pobrania elementu, nazwa pobieranego pliku), programy śledzące aktywnośd użytkowników instalowane na ich komputerach. Najpopularniejsze typy modeli: modele asocjacyjne, modele Markowa Modelowanie funkcjonowania serwisu Zastosowania: możliwośd dostosowania zawartości serwisu do rozpoznanego profilu użytkownika, analiza struktury serwisu z punktu widzenia jej dostosowania do potrzeb użytkownika, systemy rekomendujące, pobieranie z wyprzedzeniem (prefetching) elementów serwisu w celu skrócenia czasu dostępu do żądanego elementu. Rodzaje stosowanych modeli: modelowanie jakości serwisu (dostępnośd serwisu, dostępnośd usług serwisu, wydajnośd, aktualnośd, integralnośd, popularnośd), modele służące ocenie skuteczności i efektywności serwisów i kampanii promocyjnych, modele służące rozliczeniu kosztów kampanii promocyjnych

5 Ocena popularności serwisów Ocena skuteczności i efektywności działao promocyjnych Podstawowe mierniki: liczba wizyt w serwisie, liczba użytkowników, liczba nowych użytkowników, liczba powracających użytkowników, przeciętna szybkośd poruszania się po serwisie, przeciętna częstotliwośd odwiedzin. CTR click through ratio liczba kliknięd w reklamę w stosunku do liczby wyemitowanych odsłon (wskaźnik ten waha się zwykle w granicach od 1 do 2%) przeciętny koszt pozyskania klienta (odwiedzającego serwis, rejestrującego się w serwisie, dokonującego transakcji), odsetek użytkowników, którzy zdecydowali się na dokonanie określonej akcji (wśród wszystkich / nowych / powracających odwiedzających), odsetek użytkowników, którzy rozpoczęli realizację transakcji, ale zrezygnowali z jej zakooczenia, odsetek odchodzących użytkowników, przeciętna liczba kliknięd prowadzących do wykonania określonej akcji Systemy wykrywania włamao Metody wykrywania włamao: analiza plików dzienników, porównywanie ruchu sieciowego z wzorcami ataków, konstruowanie profili normalnego zachowania się użytkowników i wykrywanie zachowao niezgodnych ze wzorcami. 27 Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 28 Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 29 Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 30 5

6 Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 31 Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 32 Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 33 Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 34 Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 35 Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 36 6

7 Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 37 Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 38 Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 39 Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 40 Reklamy w wyszukiwarkach Google AdWords Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 41 Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 42 7

8 Reklamy w wyszukiwarkach Google AdWords Reklamy w wyszukiwarkach Google AdWords Modele płatności CPM za tysiąc wyświetleo reklamy CPC za kliknięcie na reklamie Warunki wyświetlenia reklamy słowa kluczowe wpisane w wyszukiwarce język lokalizacja użytkownika budżet na reklamę Podręcznik: Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 43 Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 44 Reklamy Google na innych stronach Google AdSense Reklamy Google na innych stronach Google AdSense Sposób funkcjonowania: Zgłoszenie strony Akceptacja przez Google Zdefiniowanie sposobu wyświetlania reklamy (kolor, wielkośd, blokada reklam konkurencji,...) poprzez umieszczenie fragmentu kodu HTML w kodzie strony Dobór reklam przez Google (dopasowanie do zawartości strony, języka,...) Zasady płatności właściciel strony otrzymuje nie mniej niż 1 centa za kliknięcie na reklamie (wypłata co miesiąc po zgromadzeniu 100 USD) Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 45 Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 46 8

Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 3 Podstawy i wprowadzenie... 5 Co to jest reklama Google AdWords?... 5 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu

Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 3 Podstawy i wprowadzenie... 5 Co to jest reklama Google AdWords?... 5 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 3 Podstawy i wprowadzenie... 5 Co to jest reklama Google AdWords?... 5 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu reklamowego Google AdWords... 5 Wykorzystanie rabatów,

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności F.P.U. MARPOL Marcin Kubik Ulina Wielka 6 32-075 Gołcza. Witaj drogi użytkowniku.

Polityka prywatności F.P.U. MARPOL Marcin Kubik Ulina Wielka 6 32-075 Gołcza. Witaj drogi użytkowniku. Polityka prywatności F.P.U. MARPOL Marcin Kubik Ulina Wielka 6 32-075 Gołcza Witaj drogi użytkowniku. Pragniemy zwrócić Twoją uwagę na fakt, że w niektórych przypadkach bez umieszczenia niektórych plików

Bardziej szczegółowo

Marketing i reklama w Internecie. Kraków, 31.10.2012

Marketing i reklama w Internecie. Kraków, 31.10.2012 2012 Marketing i reklama w Internecie Kraków, 31.10.2012 PRELEGENT Tomasz Gutkowski Wprowadzenie do marketingu i reklamy w Internecie Internet jako medium działań marketingowych Zasięg Internetu w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Internet jako narzędzie badań marketingowych

Internet jako narzędzie badań marketingowych Dr inż. Colin F. Hales Pracownia Naukowo-Dydaktyczna Informatyki Gospodarczej Uniwersytetu Rzeszowskiego Mgr Andrzej Kamiński Bank PEKAO SA I/O Rzeszów Internet jako narzędzie badań marketingowych Wstęp

Bardziej szczegółowo

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski 1 Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014 Menedżer projektu: Radosław Karbowski Redakcja i korekta: Partnerzy: Vestigio Sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/19 lok. 133 02-663 Warszawa http://vestigio.pl

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY OCENY WITRYN INTERNETOWYCH

WYBRANE ELEMENTY OCENY WITRYN INTERNETOWYCH WYBRANE ELEMENTY OCENY WITRYN INTERNETOWYCH Marek Dziembała, Marcin Słaboń Wprowadzenie Tworzenie strategii promocji firm, a w szczególności ich witryn internetowych staje się coraz większym źródłem dochodu

Bardziej szczegółowo

Kurs Google AdWords. Mariusz Gąsiewski www.ittechnology.us

Kurs Google AdWords. Mariusz Gąsiewski www.ittechnology.us Kurs Google AdWords 1 Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 8 Podstawy i wprowadzenie... 12 Co to jest reklama Google AdWords?... 12 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu reklamowego Google AdWords...

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć marketingu interaktywnego SMB. Agencja interaktywna Agencja reklamowa specjalizująca się w marketingu poprzez Internet i nowe media.

Słownik pojęć marketingu interaktywnego SMB. Agencja interaktywna Agencja reklamowa specjalizująca się w marketingu poprzez Internet i nowe media. Słownik pojęć marketingu interaktywnego SMB Advergames Gry reklamowe, jedna z popularnych form promocji w Internecie wykorzystująca product placement. Advertainment (advert - reklama i entertainment rozrywka).

Bardziej szczegółowo

Usługi w Internecie Jesień 2014

Usługi w Internecie Jesień 2014 Usługi w Internecie Jesień 2014 Konstrukcja stron Problemy z użytecznością stron - usability http://www.clickz.com/print_article/clickz/column/2113344/key-tips-website-usability Strony w Internecie Twórca

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE BADANIA MARKETINGOWE W I-PRZEDSIĘBIORSTWIE

INTERNETOWE BADANIA MARKETINGOWE W I-PRZEDSIĘBIORSTWIE INTERNETOWE BADANIA MARKETINGOWE W I-PRZEDSIĘBIORSTWIE Beata Szkodzin Jadwiga Sobieska-Karpińska Wprowadzenie Współcześni menadżerowie niejednokrotnie stają przed koniecznością podjęcia decyzji marketingowej

Bardziej szczegółowo

Poradnik. RTB Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła

Poradnik. RTB Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła Poradnik RTB Fot. Corbis/FotoChannels Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła rozdział 1 CO TO JEST RTB? 48 Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Reklama w sieciach kontekstowych jako element Search Engine Marketingu

Reklama w sieciach kontekstowych jako element Search Engine Marketingu Reklama w sieciach kontekstowych jako element Search Engine Marketingu Sied reklamy Adkontekst przeprowadziła wśród reklamodawców badanie dotyczące znaczenia reklam kontekstowych w działaniach promocyjnych

Bardziej szczegółowo

CRM. Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management)

CRM. Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management) CRM Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management) Wstęp Kim jest typowy klient? Co czy kto? Lata 60-te i 70-te XX wieku klasyczne techniki marketingowe: reklamy telewizyjne masowe

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Autor: Bartosz Danowski, Micha³ Makaruk ISBN: 978-83-246-1936-8 Format: 158x235, stron: 432 Przewodnik po

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Narzędzie do optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych dla wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

Potencjał Research.NK... 15 Oferta badawcza... 16 Definicje... 21 02/21

Potencjał Research.NK... 15 Oferta badawcza... 16 Definicje... 21 02/21 NK.PL - zbiór narzędzi do pracy z marką... 03 Budowanie zaangażowania... 04 Nośniki reklamowe... 06 Pakiety zasięgowe... 07 Kampanie targetowane... 08 Kampanie na Stronie Głównej portalu... 11 Reklama

Bardziej szczegółowo

Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych. Red. P.B.Sztabiński, F.Sztabiński, Z.Sawiński. Wydawnictwo IFiS PAN.

Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych. Red. P.B.Sztabiński, F.Sztabiński, Z.Sawiński. Wydawnictwo IFiS PAN. T e r e s a Ż m i j e w s k a -J ę d r z e j c z y k Badania internetowe Internet stanowi tkankę naszego życia. Gdyby technologię przetwarzania informacji uznać za dzisiejszy odpowiednik tego, czym była

Bardziej szczegółowo

OPIS PORTALU OPTYMALNYBIZNES.PL

OPIS PORTALU OPTYMALNYBIZNES.PL strona 1 OPIS PORTALU OPTYMALNYBIZNES.PL Tytuł projektu Stworzenie internetowego serwisu OPTYMALNYBIZNES.PL świadczącego kompleksowe usługi e wsparcia procesów zarządczych dla mikro i małych firm z Podkarpacia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Spis treści Spis treści... 2 Charakterystyka platformy Business Navigator... 3 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Budżetowanie... 8 Moduł: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Partnerzy. Sponsor. Wydawca

Partnerzy. Sponsor. Wydawca Partnerzy Sponsor Wydawca Zwykło się już mawiać: jeśli czegoś nie ma w Google, to nie istnieje. Sporo racji jest w tym sloganie. Niestety, nadal nie wszyscy mają tego świadomość. Problemu nie dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA. I. Produkty i usługi II. Rozwiązania III. System IV. Cenniki

OFERTA. I. Produkty i usługi II. Rozwiązania III. System IV. Cenniki Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel.: +48 12 688-26-00 faks: +48 12 688-26-99 email: biuro@dotpay.pl OFERTA I. Produkty i usługi II. Rozwiązania III. System IV. Cenniki SPIS

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH

FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH Radosław WOLNIAK Streszczenie: W publikacji zaprezentowano problematykę funkcjonowania witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

e-usługi dla małej firmy przegląd rozwiązań

e-usługi dla małej firmy przegląd rozwiązań e-usługi dla małej firmy przegląd rozwiązań 1 2 Autor raportu Grzegorz Skiera (Silence!) Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo