RSO Tel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, przedstawiamy ofertę dotyczącą serwisów internetowych, jakie moŝemy zaoferować. PoniewaŜ dostrzegamy, iŝ róŝni nasi klienci oczekują odpowiednich rozwiązań, spełniających ich wymogi, przedstawiamy trzy opcje dla serwisów internetowych: serwis WWW Starter serwis WWW Standard serwis WWW Professional W dalszej części oferty scharakteryzowaliśmy kaŝdą z opcji, mając nadzieję, iŝ udało nam się tymi ofertami zaspokoić Państwa oczekiwania. Zdajemy sobie równieŝ sprawę, iŝ mogą Państwo mieć dodatkowe Ŝyczenia dotyczące tworzonych przez nas rozwiązań. W związku z tym na końcu oferty przedstawiamy cennik dodatkowych modułów, jakie moŝemy wdroŝyć w Państwa serwisie. Z powaŝaniem, Zespół RSO 1 z 11

2 Oferta serwis WWW STARTER Opis serwisu Wersja serwisu w opcji STARTER to dobre rozwiązanie dla małych firm, dla których strona WWW jest zazwyczaj tylko źródłem podstawowych informacji na temat firmy, osób ją tworzących, danych teleadresowych itp. Nasz klient w ramach serwisu w tej wersji otrzymuje: system zarządzania jednopoziomowym menu serwisu; system zarządzania zawartością podstron serwisu; przyjazny uŝytkownikowi moduł zarządzania zdjęciami prezentowanymi w serwisie; system komunikacji z firmą oparty o formularz kontaktu. Ponadto zapewniamy równieŝ inną, równie waŝną usługę: konsultacje z osobą z zespołu RSO, która podpowie Państwu, jak powinien wyglądać serwis, aby przyciągał klientów wyglądem i funkcjonalnością; na Państwa Ŝyczenie konsultant moŝe równieŝ przedstawić odpowiednie statystyki, które pozwolą Państwu lepiej zorientować się, na co naleŝy zwracać uwagę przy kreowaniu własnej strony internetowej, jednogodzinne szkolenie dla wybranego pracownika firmy, dotyczące zarządzania serwisem, dodawaniem nowych zawartości, zdjęć itp. Grafika serwisu KaŜdy serwis musi mieć zaprojektowaną indywidualnie grafikę, odzwierciedlającą profil działalności firmy czy teŝ identyfikującą się ze znakami firmowymi. Ponadto firmy z róŝnych branŝ mogą wymagać specyficznego układu strony. Dlatego więc w ramach ceny serwisu zapewniamy: konsultacje z grafikiem, gdzie będą mogli Państwo dokładnie określić, jak powinien wyglądać serwis; nasz grafik podpowie Państwu równieŝ, jak z prawidłowego i graficznego punktu widzenia powinna wyglądać Państwa strona, stworzenie przez grafika odpowiedniego projektu graficznego na podstawie wcześniej ustalonych załoŝeń. 2 z 11

3 Wykonanie serwisu Pracę nad serwisem dzielimy na trzy etapy. RównieŜ płatności za wykonanie serwisów są podzielone i płatne za kaŝdą zrealizowaną i zaakceptowaną część projektu. I etap stworzenie projektu graficznego strony; czas trwania etapu: 7 dni roboczych od chwili zaakceptowania przez Państwa koncepcji graficznej przedstawionej przez grafika, II etap stworzenie serwisu WWW według określonych wspólnie załoŝeń; czas trwania etapu: maksymalnie 10 dni roboczych od chwili zaakceptowania przez Państwa grafiki dla serwisu, III etap testowanie przez Państwa stworzonego serwisu pod względem funkcjonalności; czas trwania etapu: 14 dni roboczych od chwili stworzenia serwisu. Chcemy być wiarygodną firmą, nie budzącą podejrzeń co do jakości wykonanych rozwiązań. Dlatego na wszelkie stworzone przez nas serwisy dajemy 12 miesięcy gwarancji, w ciągu których zapewniamy poprawność działania serwisu pod względem technicznym. Serwis to nie wszystko a reklama? Stworzenie serwisu często moŝe nie być wystarczające. Czasami jest potrzebna dodatkowa reklama firmy w Internecie czy teŝ innych mediach. MoŜe być takŝe potrzebne pozycjonowanie strony WWW (wypromowanie Państwa strony tak, aby w wynikach zwracanych przez wyszukiwarki internetowe znajdował się strona klienta na czołowych pozycjach). Dlatego teŝ oferujemy kompleksowe kampanie reklamowe w Internecie, a ich szczegółowy opis i cennik znajduje się na końcu oferty. Koszt wykonania Koszt wykonania serwisu podzielony jest, jak wcześniej wspomnieliśmy, na trzy etapy: I etap po zaakceptowaniu projektu graficznego : 300 zł netto II etap po zaakceptowaniu stworzonego serwisu : 300 zł netto III etap po sprawdzeniu przez klienta poprawności działania serwisu i naniesieniu ewentualnych poprawek : 300 zł netto RAZEM : 900 zł netto 3 z 11

4 Oferta serwis WWW STANDARD Opis serwisu Wersja serwisu w opcji STANDARD jest skierowana do firm, dla których strona internetowa nie pełni tylko roli informacyjnej, lecz równieŝ jest miejscem aktualnych informacji na temat firmy (na przykład poprzez dział aktualności), słuŝy naszemu klientowi jako miejsce badania opinii internautów, a takŝe jest skierowana do odbiorców nie tylko krajowych. Serwis w tej postaci ma następujące cechy: wielopoziomowy system menu, który jest w pełni zarządzalny przez uŝytkownika; edytowane przez uŝytkownika strony serwisu; edycja nie ogranicza się jedynie do zmiany treści, lecz obejmuje równieŝ dodawanie zdjęć oraz animacji typu Flash; system rozszerzający funkcjonalność serwisu, który umoŝliwia umieszczanie dowolnych formularzy oraz sond na stronie głównej oraz na kaŝdej z podstron serwisu; system komunikacji z pracownikami lub poszczególnymi komórkami firmy, oparty na przyjaznych formularzach kontaktowych; system sond w pełni konfigurowalny przez uŝytkownika, który nie tylko podniesie atrakcyjność serwisu, ale pozwoli równieŝ poznać opinię Państwa klientów; trzy wersje językowe serwisu; system aktualności, pozwalający w przyjemny i szybki sposób informować o nowościach w Państwa firmie. Wykonanie serwisu obejmuje równie waŝną usługę: konsultacje z osobą z zespołu RSO, która podpowie Państwu, jak powinien wyglądać serwis, aby przyciągał wyglądem i funkcjonalnością klientów; na Państwa Ŝyczenie moŝe równieŝ przedstawić odpowiednie statystyki, które pozwolą lepiej zorientować się, na co naleŝy zwracać uwagę przy kreowaniu własnej strony internetowej; dwugodzinne szkolenie dla wybranego pracownika firmy, dotyczące zarządzania serwisem, dodawaniem nowych zawartości, zdjęć itp. 4 z 11

5 Grafika serwisu KaŜdy serwis musi mieć indywidualnie zaprojektowaną grafikę, tworzącą dobre nawiązanie do działalności firmy czy teŝ jej znaków firmowych. Ponadto, firmy z róŝnych branŝ mogą wymagać specyficznego układu strony. Dlatego więc w ramach ceny serwisu zapewniamy: konsultacje z grafikiem, podczas których uzgodnią Państwo postać graficzną tworzonego serwisu; nasz grafik podpowie Państwu równieŝ, jak z prawidłowego i graficznego punktu widzenia powinna wyglądać strona; stworzenie projektu graficznego serwisu, na podstawie wcześniej ustalonych załoŝeń. Wykonanie serwisu Pracę nad serwisem dzielimy na trzy etapy. RównieŜ płatności za wykonanie serwisów są podzielone i płatne za kaŝdą zrealizowaną i zaakceptowaną część projektu. I etap stworzenie projektu graficznego strony; czas trwania etapu: 7 dni roboczych od chwili zaakceptowania przez Państwa koncepcji graficznej przedstawionej przez grafika; II etap stworzenie serwisu WWW według określonych wspólnie załoŝeń; czas trwania etapu: maksymalnie 14 dni roboczych od chwili zaakceptowania przez Państwa grafiki serwisu; III etap testowanie przez Państwa stworzonego serwisu pod względem funkcjonalności; czas trwania etapu: 14 dni roboczych od chwili stworzenia serwisu. Chcemy być wiarygodną firmą, nie budzącą podejrzeń co do jakości wykonanych rozwiązań. Dlatego na wszelkie stworzone przez nas serwisy dajemy 12 miesięcy gwarancji, w ciągu których zapewniamy poprawność działania serwisu pod względem technicznym. MoŜliwe jest przedłuŝenie gwarancji. Serwis to nie wszystko a reklama? Stworzenie serwisu często moŝe nie być wystarczające. Czasami jest potrzebna dodatkowa reklama firmy w Internecie czy teŝ innych mediach. MoŜe być takŝe potrzebne pozycjonowanie strony WWW (wypromowanie Państwa strony, aby w wynikach zwracanych przez wyszukiwarki internetowe znajdowała się na czołowych 5 z 11

6 pozycjach). Dlatego teŝ oferujemy kompleksowe kampanie reklamowe w internecie, a ich szczegółowy opis i cennik znajduje się na końcu oferty. Koszt wykonania Koszt wykonania serwisu podzielony jest, jak wcześniej wspomnieliśmy, na trzy etapy: I etap po zaakceptowaniu projektu graficznego : 400 zł netto II etap po zaakceptowaniu stworzonego serwisu : 400 zł netto III etap po sprawdzeniu przez klienta poprawności działania serwisu i naniesieniu ewentualnych poprawek : 500 zł netto RAZEM : 1300 zł netto 6 z 11

7 Oferta serwis WWW PROFESSIONAL Opis serwisu Wersja serwisu w opcji PROFESSIONAL jest skierowana do firm, dla których strona internetowa pełni rolę informacyjną, słuŝy jako podstawowe źródło informacji dla klientów firmy, zachęca internautów do interaktywności na stronie (np. poprzez róŝne sondy, forum itp.), a takŝe umoŝliwia uŝytkownikom serwisu na znalezienie odpowiedzi na róŝne pytania (rozbudowany system FAQ, czyli często zadawanych pytań). Ponadto zakładamy, Ŝe nasz klient wymaga hierarchicznej administracji serwisem, tj. wielu pracowników firmy ma moŝliwość administracji poszczególnymi stronami serwisu. Serwis w tej postaci ma więc następujące cechy: wielopoziomowy system menu, który jest w pełni zarządzalny przez uŝytkownika; edytowane przez uŝytkownika strony serwisu; edycja nie ogranicza się jedynie do zmiany treści, lecz obejmuje równieŝ dodawanie zdjęć oraz animacji typu Flash; system odnośników pozwalający na sprawne i szybkie poruszanie się pomiędzy poszczególnymi podstronami serwisu; system rozszerzający funkcjonalność serwisu, który umoŝliwia umieszczanie dowolnych formularzy oraz sond na stronie głównej oraz na kaŝdej z podstron serwisu; system komunikacji z pracownikami lub poszczególnymi komórkami firmy, oparty na przyjaznych formularzach kontaktowych; system sond w pełni konfigurowalny przez uŝytkownika, który nie tylko podniesie atrakcyjność serwisu, ale pozwoli równieŝ Państwu poznać opinię klientów; nieograniczona liczba wersji językowych serwisu; zaawansowany system administrowania serwisem, pozwalający na zarządzanie poszczególnymi stronami serwisu przez wiele osób. Ponadto zapewniamy równieŝ inną waŝną usługę: konsultacje z osobą z zespołu RSO która podpowie Państwu, jak powinien wyglądać serwis, aby przyciągał wyglądem i funkcjonalnością klientów; na Państwa Ŝyczenie konsultant moŝe równieŝ przedstawić odpowiednie statystyki, które pozwolą 7 z 11

8 lepiej zorientować się, na co naleŝy zwracać uwagę przy kreowaniu własnej strony internetowej; doradztwo w zakresie podnoszenia funkcjonalności serwisu dzięki róŝnym usługom zamieszczanym na stronie; trzygodzinne szkolenie dla wybranego pracownika firmy, dotyczące zarządzania serwisem, dodawaniem nowych zawartości, zdjęć itp.; szkolenie na temat prawidłowego sposobu wysyłania maili zgodnie z obowiązującymi zasadami i kulturą internetową. Grafika serwisu KaŜdy serwis musi mieć indywidualnie zaprojektowaną grafikę, tworzącą dobre nawiązanie do działalności firmy czy teŝ jej znaków firmowych. Ponadto firmy z róŝnych branŝ mogą wymagać specyficznego układu strony. Dlatego więc w ramach ceny serwisu zapewniamy: konsultacje z grafikiem, gdzie będą mogli Państwo dokładnie określić, jak powinien wyglądać serwis; nasz grafik podpowie Państwu równieŝ, jak z prawidłowego i graficznego punktu widzenia powinien wyglądać Państwa serwis; stworzenie przez grafika odpowiedniego projektu graficznego na podstawie wcześniej ustalonych załoŝeń; duŝe firmy, dbające o swój prestiŝ, mogą potrzebować na stronie równieŝ elementów interaktywnych, takie jak na przykład intro w postaci animacji Flash; nasz grafik moŝe doradzić i zaproponować zawartość takiego projektu. Wykonanie serwisu Pracę nad serwisem dzielimy na trzy etapy. RównieŜ płatności za wykonanie serwisów są podzielone i płatne za kaŝdą zrealizowaną i zaakceptowaną część projektu. I etap stworzenie projektu graficznego strony; czas trwania etapu: 10 dni roboczych od chwili zaakceptowania przez Państwa koncepcji graficznej przedstawionej przez grafika, II etap stworzenie serwisu WWW według określonych wspólnie załoŝeń; czas trwania etapu: maksymalnie 21 dni roboczych od chwili zaakceptowania przez Państwa grafiki serwisu, III etap testowanie przez Państwa stworzonego serwisu pod względem 8 z 11

9 funkcjonalności; czas trwania etapu: 14 dni roboczych od chwili stworzenia serwisu. Chcemy być wiarygodną firmą, nie budzącą podejrzeń co do jakości wykonanych rozwiązań. Dlatego na wszelkie stworzone przez nas serwisy dajemy 12 miesięcy gwarancji, w ciągu których zapewniamy poprawność działania serwisu pod względem technicznym. MoŜliwe jest przedłuŝenie gwarancji. Serwis to nie wszystko a reklama? Stworzenie serwisu często moŝe nie być wystarczające. Czasami jest potrzebna dodatkowa reklama firmy w Internecie czy teŝ innych mediach. MoŜe być takŝe potrzebne pozycjonowanie strony WWW (wypromowanie Państwa strony, aby w wynikach zwracanych przez wyszukiwarki internetowe znajdowała się na czołowych pozycjach). Dlatego teŝ oferujemy kompleksowe kampanie reklamowe w internecie, a ich szczegółowy opis i cennik znajduje się na końcu oferty. Koszt wykonania Koszt wykonania serwisu podzielony jest, jak wcześniej wspomnieliśmy, na trzy etapy: I etap po zaakceptowaniu projektu graficznego : 700 zł netto II etap po zaakceptowaniu stworzonego serwisu : 1200 zł netto III etap po sprawdzeniu przez klienta poprawności działania serwisu i naniesieniu ewentualnych poprawek : 600 zł netto RAZEM : 2500 zł netto 9 z 11

10 Moduły dodatkowe KaŜdy klient wymaga często dodatkowej indywidualizacji usług. Dlatego jesteśmy gotowi rozszerzyć ofertę poszczególnych serwisów o kolejne, potrzebne Państwu moduły. PoniŜej zamieszczamy krótkie charakterystyki niektórych oferowanych modułów, które mogą się stać integralną częścią Państwa serwisu. W razie potrzeby, jesteśmy w stanie przedstawić Państwu inne moduły, które mogą być potrzebne konkretnemu klientowi. Galeria zdjęć Czasami firmy chcą zamieszczać na swoich stronach galerie zdjęć (publiczne, mogące być oglądane przez wszystkich internautów, jak i zamknięte, czyli na przykład tylko dla pracowników firmy). Opierając się na otwartych rozwiązaniach internetowych, jesteśmy gotowi stworzyć dla Państwa taką galerię. Cena zaleŝy od specyficznych wymagań galerii, a galeria w podstawowej opcji to koszt 250 zł netto. Dodatkowe intro dla strony w postaci obiektu Flash Często klienci dla uatrakcyjnienia wyglądu serwisu chcą dodatkowe intro (animację startową) dla strony w postaci animacji Flash. Moduł ten jest dodatkowy, nie wliczony w cenę podstawową. Minimalny koszt stworzenia intra dla Państwa strony to 250 zł netto. Pozycjonowanie strony Wyszukiwarki internetowe (np. google.com, onet.pl, interia.pl, wp.pl) wymagają specyficznych technik, aby serwis był łatwo wyszukiwany przez internautów w wyszukiwarkach. Jako dodatkową opcję mogą Państwo zamówić pozycjonowanie Państwa strony www (bo tak się nazywa ta technika). Koszt pozycjonowania jest uzaleŝniony od ilości słów kluczowych (słowa najbardziej oddające tematykę strony, które są wpisywane przez uŝytkowników w wyszukiwarkach Dla pozycjonowania serwisu dla maksymalnie 5 słów kluczowych koszt wynosi 200 zł netto. 10 z 11

11 Kampania reklamowa serwisu Serwisy, szczególnie te, które mają przyciągać jak największą ilość internautów, wymagają dodatkowej reklamy w Internecie oraz innych środkach przekazu. Na Ŝyczenie klienta jesteśmy gotowi zająć się wszelkimi formalnościami związanymi z przeprowadzeniem kampanii reklamowej, obejmującej umieszczanie bannerów Państwa serwisów na róŝnych portalach, czy teŝ wykupienie dla Państwa linków sponsorowanych. Co więcej, współpraca z agencją reklamową pozwala nam zaproponować Państwu najniŝsze ceny wykonania plakatów, ulotek i innych materiałów reklamowych, które mogą posłuŝyć do reklamy bezpośredniej. Istnieje takŝe moŝliwość stworzenia kompleksowego systemu wizualizacji dla Państwa firmy. Cena: do negocjacji. Na terenie województwa lubelskiego jesteśmy w stanie dojechać do kaŝdego klienta bez Ŝadnych zobowiązań, po wcześniejszym skonsultowaniu się z nami i ustaleniu dogodnego terminu dla obydwu stron. 11 z 11

Marketing i reklama w Internecie

Marketing i reklama w Internecie Marketing i reklama w Internecie Bartosz Małecki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Bartosz Małecki UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETINGOWY

PORADNIK MARKETINGOWY PORADNIK MARKETINGOWY dla właścicieli małych i średnich firm Jak prowadzić tani i skuteczny marketing? Justyna Muszyńska 1 MARKETINGOWY KOCIOŁEK Marketing jest jak wrzący kocioł, do którego wrzucasz różne

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH www.semspecialist.pl Numer 2 styczeń 2011 ISSN 2082-3894 SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH PATRONAT WYDAWCA Duarte Leszek Wolany ul. Studzienna

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Jak prowadzić tani i skuteczny marketing Autor: Justyna Muszyńska Wydanie I

Tytuł: Jak prowadzić tani i skuteczny marketing Autor: Justyna Muszyńska Wydanie I Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Justyna Muszyńska rok 2009 Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Autor: Bartosz Danowski, Micha³ Makaruk ISBN: 978-83-246-1936-8 Format: 158x235, stron: 432 Przewodnik po

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Raportu z ewaluacji skuteczności działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez beneficjentów poprzez strony internetowe projektów

Streszczenie Raportu z ewaluacji skuteczności działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez beneficjentów poprzez strony internetowe projektów Streszczenie Raportu z ewaluacji skuteczności działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez beneficjentów poprzez strony internetowe projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r.

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r. KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI REGIONALNEJ Rozwój tematyczny, oddziaływanie, ewaluacja, działania innowacyjne Ewaluacja i dodatkowość 2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny

Bardziej szczegółowo

PORADNIK JAK OGRANICZYĆ KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (ASPEKT)

PORADNIK JAK OGRANICZYĆ KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (ASPEKT) PORADNIK JAK OGRANICZYĆ KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (ASPEKT) Poradnik skierowany jest głównie do zarządzających i właścicieli małych firm w aspekcie(zakresie) kosztów zakupowych, choć zarówno większe

Bardziej szczegółowo

7.Projektowanie stron www cz.1 (HTML informacje ogólne)

7.Projektowanie stron www cz.1 (HTML informacje ogólne) 7.Projektowanie stron www cz.1 (HTML informacje ogólne) 7.1 Projektowanie stron WWW informacje ogólne... 2 W jakim celu tworzymy stronę internetową?... 2 Strona powinna być prosta... 2 Nie uŝywajmy zbyt

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Metody oceny i walidacji stron internetowych. Methods of evaluation and validation Internet sites

Metody oceny i walidacji stron internetowych. Methods of evaluation and validation Internet sites Dr inż. Henryk Marjak Zakład Informatyki Akademia Rolnicza w Szczecinie ul. Monte Cassino 16, 70-466 Szczecin hmarjak@e-ar.pl Metody oceny i walidacji stron internetowych Methods of evaluation and validation

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Raport Końcowy Przygotowany dla Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH W WYNIKACH WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH. Artur Strzelecki

POZYCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH W WYNIKACH WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH. Artur Strzelecki POZYCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH W WYNIKACH WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH Artur Strzelecki Wprowadzenie Pozycjonowanie witryn internetowych jest narzędziem realizacji strategii marketingowej przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI te m ek pr oj tu ni ki ys m SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Ocena stron internetowych podmiotów gospodarki społecznej na przykładzie organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego

Ocena stron internetowych podmiotów gospodarki społecznej na przykładzie organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego Ocena stron internetowych podmiotów gospodarki społecznej... 113 mgr Małgorzata Kuta-Pałach Instytut Socjologii, Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytet Rzeszowski Ocena stron internetowych podmiotów

Bardziej szczegółowo

O autorach...11 Uwagi od autorów...13 Współpraca...15

O autorach...11 Uwagi od autorów...13 Współpraca...15 Reklama w wyszukiwarkach internetowych. Jak planowaæ i prowadziæ kampaniê. Wydanie II Autorzy: Kevin Lee, Catherine Seda T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2605-2 Tytu³ orygina³u: Search Engine

Bardziej szczegółowo

Wynik Jakości od A do Z

Wynik Jakości od A do Z Wynik Jakości od A do Z Krótki przewodnik dla reklamodawców Google AdWords By Przemysław Modrzewski AdWords Certified Trainer www.marketinglab.pl Drogi czytelniku, Ciszę się, że skorzystałeś z możliwości

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW

POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2009 POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA STRON WWW DARIUSZ WRÓBLEWSKI 1, KRZYSZTOF BEDERSKI 1,2 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo