ZESPÓŁ RZECZNIKA PRASOWEGO tel. (22) tel. kol. (922) tel. kol. (922)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ RZECZNIKA PRASOWEGO k.lancucki@plk-sa.pl tel. (22)47 32 200 tel. kol. (922)47 32 200 47 33 002 tel. kol. (922)47 33 002"

Transkrypt

1 PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZESPÓŁ RZECZNIKA PRASOWEGO tel. (22) tel. kol. (922) tel. kol. (922) Massel: Województwa nie mogą popadać w schizofrenię Docelowy model to taki, w którym samorząd województwa nie jest właścicielem podmiotów przewozowych. Spodziewałbym się sytuacji, w której udziały samorządów w spółkach przewozowych będą stopniowo zbywane - powiedział Andrzej Massel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedzialny za kolej, podczas debaty poświęconej rozwojowi transportu publicznego w woj. śląskim, jaka odbyła się 29 kwietnia br. w Katowicach. - W przypadku rynku przewozów pasażerskich kluczowe jest pojęcie usługi publicznej, czyli usługi finansowanej przez podatników, dla podatników. Nikogo już dzisiaj nie dziwi, że znakomita większość przewozów pasażerskich wymaga dofinansowania zarówno przewozów wykonywanych na małą odległość, jak i przewozów wykonywanych na nieco większą odległość w skali kraju, a także przewozów przekraczających granice. Mamy sformułowane ramy prawne w postaci rozporządzenia (WE) 1370/2007 oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym obowiązującej od 1 marca br. stwierdził Massel. Jak dodał, zastanawia się jednak, czy wprowadzenie nowej ustawy nie przyniosło więcej problemów, niż ewentualnych korzyści. 10 maja 2011 wtorek nr 91 (2893) PKP PLK poszukuje kandydatów na członka zarządu Rada Nadzorcza PKP PLK zaprosiła do składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatów na stanowisko członka zarządu - dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych w spółce. Fot. Rynek Kolejowy Kandydat na wspomniane stanowisko powinien posiadać m.in. wykształcenie wyższe (kierunkowe), co najmniej 5- letni staż pracy, w tym nie mniej niż 3-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym obejmującym swoim zakresem obowiązków zarządzanie finansami oraz wykazać się znajomością języków obcych, w tym co najmniej języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikowanie się. Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone do Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe w terminie do 23 maja 2011 r. Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 24 maja 2011 r. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne określone w ogłoszeniu zostaną przeprowadzone w siedzibie spółki w toku których Rada Nadzorcza oceniać będzie m. in. wiedzę, z co najmniej jednego z poniższych zagadnień: wiedza w zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka, znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek działających w grupie kapitałowej, znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej, znajomość języka angielskiego, znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności spółki.

2 Massel: Województwa nie mogą popadać w schizofrenię - Warto pomyśleć, jaki powinien być docelowy model zamawiania już to nasza sprawa, cześć pociągów ma zapewnione takich usług [pasażerskich przewozów kolejowych przyp.red.]. W dofinansowanie do 1 czerwca br., cześć do końca obowiązywania tej chwili mamy sytuację taką, że organizatorzy przewozów są obecnego rozkładu jazdy. Nie jest więc prawdą teza, że od 1 właścicielami, lub współwłaścicielami podmiotów przewozowych. czerwca znikają wszystkie połączenia transgraniczne. Jest jakiś Traktowałby obecną sytuację jako coś przejściowego. Nie jest czas dla samorządu, żeby np. przedłużyć część relacji pociągów naturalne, by zamawiający był jednocześnie właścicielem lub krajowych o odcinku przygraniczne. Województwo śląskie jest o współwłaścicielem wykonawcy, a przez to popadał w rodzaj pewnej tyle w szczęśliwej sytuacji, że połączeń transgranicznych tutaj za schizofrenii. Nie do końca może bowiem wtedy wyegzekwować dużo nie ma. Potężny problem występuje jednak w województwie jakość usług, jaka by się należała mieszkańcom regionu, czy kraju dolnośląskim - tam obciążenie finansowe województwa może przekonywał minister. wynieść nawet kilkanaście mln zł rocznie. Jesteśmy świadomymi, - Jest oczywiste, że nie jest łatwe dojście do takiego modelu, w że jest to problem. Konstatuję więc z przykrością, że nowa ustawa którym wykonawca i organizator jest rozdzielony. Wymaga to zamiast pomóc, zaszkodziła mówił Andrzej Massel. powstania prawdziwego rynku przewoźników. Obecną sytuację - Co do funkcjonowania na terenie województwa różnych można porównać do tej, jaka panowała w polskich miastach w podmiotów przewozowych. Moim zdaniem jest to sytuacja latach 50. ubiegłego wieku, kiedy to większość usług normalna. W woj. pomorskim kursują pociągi SKM, a jednocześnie przewozowych była wykonywana przez przewoźników pociągi PR. Pamiętam oczywiście choroby wieku dziecięcego komunalnych. Docelowy model to taki, w którym samorząd sprzed 10 lat, kiedy ci przewoźnicy skutecznie się zwalczali i województwa nie jest właścicielem podmiotów przewozowych. nastawiali na konkurencję, a nie na kolaborację. Obecnie ten model Spodziewałbym się sytuacji, w której udziały samorządów w nastawiony jest na pasażera, np. poprzez szereg korzystnych spółkach przewozowych będą stopniowo zbywane. To będzie rozwiązań taryfowych. W woj. mazowieckim mamy pociągi KM, naturalny proces. Byłbym daleki od podpowiadania, czy narzucania WKD, SKM. Wielość przewoźników nie jest problemem. samorządom czegokolwiek, dlatego, że to jest suwerenne prawo Problemem może być to, że ci przewoźnicy nie będą funkcjonować właścicieli, np. marszałka województwa śląskiego podkreślał w jednolitym systemie. Inaczej mówiąc pasażer nie powinien w Massel. jakikolwiek nawet sposób odczuć pociągiem jakiego przewoźnika - Przewozy służby publicznej to nie tylko przewozy regionalne, to jedzie. Ważne jest, aby ten pociąg o właściwej godzinie przyjechał, także przewozy międzynarodowe wykonywane na duże odległości, był czysty, a także by pasażer mógł przemieszczać się za pomocą np. Warszawa Wiedeń, czy Warszawa Praga, a także przewozy jednego biletu. Jeżeli będą korzystne rozwiązania taryfowe, międzywojewódzkie, które łączą np. Katowice ze Szczecinem, sytuacja istnienia wielu przewoźników nie będzie stanowiła Przemyślem, czy Białymstokiem. To są bardzo ważne połączenia. żadnego zagrożenia argumentował Massel. Organizatorem tak połączeń międzynarodowych, jak i - Warto zwrócić jeszcze uwagę na jeden aspekt. Prawa pasażera są dalekobieżnych jest Ministerstwo Infrastruktury i to ono zamawia te coraz poważniej traktowane. Obywatele żyjący w wolnym kraju są usługi u przewoźników. Są także przewozy transgraniczne, które świadomi swoich praw i tego, czego mogą oczekiwać. Z tego wzbudzają dużo emocji. To jest właśnie jeden z powodów, dla powodu staramy się kłaść większy nacisk na prawa pasażerów. To których powiedziałem, że ustawa o publicznym transporcie nie jest przypadek, że Urząd Transportu Kolejowego wzmógł zbiorowym stworzyła więcej szkody, niż pożytku mówił Massel. kontrole przewoźników. Istotne jest także zapewnienie praw - Wytworzyła się pewna luka. Przewozy transgraniczne dostały się osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Zdaję sobie sprawę, do obszaru odpowiedzialności województw. Tak, jak to często w że dostosowanie do ich potrzeb polskiej infrastruktury kolejowej naszym kraju bywa, przydzielono samorządowi zadanie, bez będzie trwało latami, ale wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią wskazania jednocześnie źródła finansowania. Pasażer jednak nie tym osobom łatwiejsze korzystanie z pociągów, choćby nawet wnika, kto zgodnie z ustawą za to odpowiada. I ten pasażer ma jak rozwiązań prowizorycznych, jest sprawą naprawdę bardzo istotną najbardziej rację. Dlatego mimo, że od 1 marca teoretycznie nie jest zakończył. Kolprojekt zbankrutował kwietnia został złożony do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ wniosek o upadłość likwidacyjną Centralnego Biura Projektowo-Badawczego Budownictwa Kolejowego "Kolprojekt" Sp. z o.o. poinformowała spółka na swojej stronie internetowej. Poniżej zamieszczamy oświadczenie zarządu spółki w sprawie upadłości Centralnego Biura Projektowo-Badawczego Budownictwa Kolejowego "Kolprojekt" Sp. z o.o Zarząd CBPBBK Kolprojekt Sp. z o.o. z przykrością informuje, że w dniu 29 kwietnia 2011 roku został złożony do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ Wydział IX upadłościowy wniosek o upadłość likwidacyjnął Na przestrzeni ostatnich 60 lat Kolprojekt wykonywał na rzecz podmiotów z grupy PKP skomplikowane oraz wymagające unikalnej wiedzy i kompetencji projekty inżynieryjne dla infrastruktury kolejowej. Zespół doświadczonych projektantów nielicznych w Polsce specjalności w około 90% swoich realizacji pracował nad projektami bezpośrednio lub pośrednio zamówionymi przez PKP PLK S.A. Bezpośrednią przyczyną tego drastycznego kroku jest bezpodstawne naliczenie kar przez PKP PLK S.A. oraz brak wpłaty wymagalnych należności za wykonane prace, w wyniku czego Spółka całkowicie utraciła płynność finansową i nie posiada środków niezbędnych do prowadzenia działalności operacyjnej oraz terminowej obsługi wierzycieli. Zarząd Spółki wielokrotnie występował do PKP PLK S.A. z pismami wzywającymi do polubownego rozwiązania wzajemnych roszczeń. Trwające wiele miesięcy negocjacje, zdaniem Spółki, były celowo przedłużane przez Zamawiającego i mimo ogromnego wysiłku Zarządu nie osiągnięto porozumienia w kwestii zawyżonych kar umownych oraz uregulowania należności w stosunku do Kolprojekt. W tej sytuacji obowiązkiem Zarządu Spółki w celu ochrony interesów wierzycieli jest złożenie wniosku o upadłość. Uważamy, że postępowanie PKP PLK S.A. to rażący przykład nadużywania przez państwowego monopolistę swojej pozycji, kosztem prywatnej przedsiębiorczości, a także osób zatrudnionych w dobrej wierze i z zaangażowaniem świadczących swoją pracę. Upadłość Kolprojekt oznacza utratę pracy przez wybitnych specjalistów, ale również zablokowanie lub znaczące opóźnienie szeregu projektów infrastrukturalnych realizowanych z udziałem znaczących dofinansowań Unii Europejskiej. Do momentu wydania postanowienia sądu spółka Kolprojekt prowadzić będzie normalną działalność operacyjną i wszystkie prace projektowe na rzecz Państwa podmiotów będą realizowane w terminie, zgodnie z postanowieniami umów. Zarząd Spółki pragnie podziękować za wieloletnią współpracę wszystkim naszym partnerom i kooperantom, którzy przez ponad 60 lat współtworzyli z naszą spółką infrastrukturę polskich kolei. 2

3 Nowa Trybuna Opolska Opole Co dalej z koleją w Podlaskiem? Podlaskie to jeden z czterech regionów, które nie skorzystały ze środków unijnych na modernizację infrastruktury kolejowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. - Całej sieci linii kolejowych, odczuwającej brak inwestowania w ciągu ostatnich 20 lat, nie da się od razu usprawnić - mówił Zbigniew Szafrański uzasadniając potrzebę współpracy i zaangażowania samorządu w projekty związane z poprawa infrastruktury kolejowej województwa. Pierwsze propozycje włączenia samorządu do poprawy standardu linii padły ze strony zarządcy infrastruktury w 2006r. Jednak Podlaskie jest jednym z czterech regionów, które nie wprowadziły do regionalnych programów operacyjnych żadnego projektu związanego z poprawą infrastruktury kolejowej. Podczas spotkania z przedstawicielami województwa dyskutowano o stanie linii kolejowych, perspektywach rozwoju i zagrożeniach. Linia Warszawa Białystok ma studium wykonalności. Od 2015 r. PLK chce rozpocząć kompleksową modernizację linii w I etapie w standardzie do 160 km/h. Prace i związane z nimi utrudnienia mogą potrwać do 2017 r. 3

4 Nasze Miasto Lębork Spotkanie w sprawie katastrofy w Starostwie maja 2011r. w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie robocze ws. akcji ratunkowej przeprowadzonej w m. Mosty w związku z wypadkiem, który miał miejsce 28 kwietnia br. W spotkaniu roboczym wzięli udział: Starosta Lęborski Wiktor Tyburski, Wicestarosta Lęborski Ryszard Wenta, Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak, Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska Ryszard Wittke, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lęborku podinspektor Sylwester Karolenko, Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Lęborku st. aspirant Mariusz Mejer, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku brygadier Jan Drozd, Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku starszy kapitan Bogdan Madej, Dyrektor SPS ZOZ w Lęborku pan Andrzej Sapiński, Prezes Ochotniczej Służby Ratowniczej w Lęborku pan Daniel Michuniewicz, Zastępca dyrektora Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Gdyni pan Leszek Lewiński, Kierownik Referatu Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego pan Roman Wypasek, Kierownik Referatu Obrony Cywilnej Urzędu Miasta pani Beata Modzelewska Winiarczyk. Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiciele mediów zadawali pytania dotyczące zarówno akcji ratunkowej, liczby i stanu rannych jak i kwestii związanych z usuwaniem szkód oraz zabezpieczeniem Nasze Miasto Zielona Góra Czy protest mieszkańców Żagania na Facebooku przyniesie spodziewany skutek? W Żaganiu trwa społeczny protest przeciwko kolejnym planom PKP dotyczącym likwidacji małych, ale ważnych dla lokalnych społeczności połączeń kolejowych. Nie byłby możliwy, gdyby nie internet i Facebook. Tomasz Kwarciński - inicjator facebookowego protestu na tętniącym niegdyś dworcu PKP czeka na pociąg, który ma być zlikwidowany. Ponad 7 tys. osób podpisało się już pod petycją przeciwko likwidacji jednego z takich połączeń - linii kolejowej nr 275 na odcinku "Miłkowice-Żagań". Kolejnych kilkaset poparło akcję na Facebooku. Już teraz widać, że jest to największa tego typu inicjatywa w tej części kraju. Oburzenie mieszkańców wywołały deklaracje prezesa PKP PLK S.A. Zbigniewa Szafrańskiego, który na konferencjach prasowych w Zielonej Górze i Wrocławiu przedstawił linie zakwalifikowane do zamknięcia z powodu złego stanu technicznego i niskiej rentowności. Wśród nich znalazła się też istniejąca od 1875 r. linia "Miłkowice - Żagań", którą mieszkańcy Żar, Żagania i okolicznych miejscowości podróżują do Legnicy i Wrocławia. Informacje te podał jako jeden z pierwszych Tomasz Kwarciński, który prowadzi na Facebooku regionalnego bloga "Żagań24" (http://facebook.com/zagan24). Jego wpis spotkał się z olbrzymim odzewem wśród internautów. Oczywiście, negatywnym, wszak z połączenia tego korzystają w największej mierze ludzie młodzi, studiujący w Legnicy i Wrocławiu. "Istny horror", "PKP to hołota i złodzieje", "Zamknąć PKP całkowicie!", "Niedługo nas zaorają!" to tylko niektóre z komentarzy, jakie pojawiły się na blogu. Młodzi ludzie szybko postanowili zacząć działać. Jako platformy do tego użyli właśnie Facebooka, gdzie powstała główna strona protestu. Likwidują pociąg w Żaganiu. Mieszkańcy protestują na Facebooku W Żaganiu w województwie lubuskim trwa społeczny protest przeciwko kolejnym planom PKP dotyczącym likwidacji małych, ale ważnych dla lokalnych społeczności połączeń kolejowych. Nie byłby możliwy, gdyby nie internet i Facebook. Ponad 7 tys. osób podpisało się tam już pod petycją przeciwko likwidacji jednego z takich połączeń - linii kolejowej nr 275 na odcinku "Miłkowice-Żagań". Kolejnych kilkaset poparło akcję na Facebooku. Już teraz widać, że jest to największa tego typu inicjatywa w tej części kraju. Oburzenie mieszkańców wywołały deklaracje prezesa PKP PLK S.A. Zbigniewa Szafrańskiego, który na konferencjach prasowych w Zielonej Górze i Wrocławiu przedstawił linie zakwalifikowane do zamknięcia z powodu złego stanu technicznego i niskiej rentowności. Wśród nich znalazła się też istniejąca od 1875 r. linia "Miłkowice - Żagań", którą mieszkańcy Żar, Żagania i okolicznych miejscowości podróżują do Legnicy i Wrocławia. Informacje te podał jako jeden z pierwszych Tomasz Kwarciński, który prowadzi na Facebooku regionalnego bloga "Żagań24" ( Jego wpis spotkał się z olbrzymim odzewem wśród internautów. Oczywiście, negatywnym, wszak z połączenia tego korzystają w największej mierze ludzie młodzi, studiujący w Legnicy i Wrocławiu. "Istny horror", "PKP to hołota i złodzieje", "Zamknąć PKP całkowicie!", "Niedługo nas zaorają!" to tylko niektóre z komentarzy, jakie pojawiły się na blogu. Młodzi ludzie szybko postanowili zacząć działać. Jako platformy do tego użyli właśnie Facebooka, gdzie powstała główna strona protestu. Tomasz Kwarciński stworzył specjalną petycję przeciwko likwidacji linii, spotkał się też z radnymi miejskimi, powiatowymi i wojewódzkimi. W internecie na swoim blogu cały czas informował o kolejnych wydarzeniach związanych z akcją, tam też zdobywał pierwszych sprzymierzeńców. Jak sam twierdzi, tak duży zasięg protestu nie byłby możliwy bez internetu: "Gdyby nie szybka reakcja internautów to pies z kulawą nogą nie zainteresowałby się tą sprawą. Sieć pozwoliła się nam policzyć i zorganizować. Stworzyła narzędzia, dzięki którym głos zwykłych ludzi nie może zostać bez echa. Facebook i media społecznościowe tylko usprawniły ten proces". Jednak same działania prowadzone były już w realu. Petycja szybko rozprzestrzeniła się wśród mieszkańców lubuskiego, którzy spontanicznie zaczęli się pod nią podpisywać. Poparli ją nawet żołnierze służący na misji w Afganistanie, którzy w dużej części mieszkają w Żaganiu i okolicach. W samej petycji czytamy m...in.: "Plany zamknięcia linii nr 275 stanowią kolejny już krok zmierzający do, jak się wydaje, całkowitej marginalizacji Żagania i z góry zaplanowanej likwidacji całego węzła kolejowego w Żaganiu. Krok tym bardziej niezrozumiały, że Żagań był kiedyś jednym z najważniejszych miejsc na kolejowej mapie kraju i jest do tej roli doskonale przygotowany. Powyższa linia ma bowiem niesłychanie długą tradycję, została utworzona już w 1875 r. Jako mieszkańcy Żagania i okolic zatroskani o los naszej "małej ojczyzny" kategorycznie sprzeciwiamy się planom likwidacji wyżej wymienionej linii kolejowej. Uważamy decyzję o braku jej modernizacji za głęboko nietrafioną i społecznie szkodliwą nie tylko dla naszego miasta, ale także dla sąsiednich miejscowości. Domagamy się zmiany tej decyzji". Oddolna akcja mieszkańców wymusiła też działanie władz lokalnych. Starosta żagański oraz burmistrz i rada miasta wystosowali osobne protesty. Samo rozpoczęcie akcji spowodowało też szybką reakcję lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego, który zdementował 4 Wiadomości24.pl informacje o likwidacji połączenia. Mieszkańców uspokajał również sam minister infrastruktury, który w specjalnym liście przekonywał, że żadnej decyzji o zamknięciu linii nr 275 nie było i nie będzie.

5 Likwidują pociąg w Żaganiu. Mieszkańcy protestują na Facebooku Protestujących to jednak nie przekonało, wiedzieli wszakże, że linia ta sama umrze śmiercią naturalną, jeśli nie będzie jej modernizacji. Powoływali się przy tym na słowa rzecznika zarządzającej trasą spółki PKP PLK Mirosława Siemieńca: - Linia nr 275 od Miłkowic do Żagania, przez Leszno Górne i Małomice, oznaczona jest na naszej mapce, jako trasa o prędkości rozkładowej 70 km/h i 40 km/h. Jej stan może w ciągu najbliższych 5 lat pogarszać się". Tomasz Kwarciński i jego zwolennicy nie dają więc za wygraną i walczą dalej. Chcą konkretnych działań władz, czyli znalezienia wystarczających środków finansowych na przeprowadzenie remontu technicznego trasy, określenia przewidywanego czasu rozpoczęcia inwestycji oraz przedstawienia zakresu odpowiedzialności dla poszczególnych instytucji (PKP PLK, Województwo Lubuskie, Województwo Dolnośląskie). Widać, że będą twardo walczyć o swoje. Jak twierdzą, w zanadrzu mają jeszcze kilka pomysłów na protest, szczegółów jednak nie chcą zdradzać. Wiadomo jedynie o planowanej akcji zmasowanego słania maili protestacyjnych do decyzyjnych osób i instytucji. Cały czas trwa też zbieranie podpisów pod petycją. Jak wyznaje Tomasz Kwarciński: "Liczę, że uda się zebrać nawet 10 tys. podpisów. Obok takiej ilości władza nie może przejść obojętnie. Z petycją zamierzam wyruszyć do Elżbiety Polak - marszałek województwa Lubuskiego oraz Prezesa PKP PLK, czyli spółki zarządzającej narodową siecią kolejową. Osobiście zamierzam również nasz protest wręczyć samemu ministrowi infrastruktury Cezaremu Grabarczykowi. Wierzę, że wygramy, bo racja jest po naszej stronie". Jak będzie naprawdę i czy w Polsce siła głosu "facebookowego ludu" wygra z bezdusznością władzy - przekonamy się już wkrótce. Tak czy owak, będzie to zjawisko dla nas wszystkich pouczające. Co dalej z koleją w Podlaskiem? (dokończenie ze str. 3) Najprawdopodobniej do osobnego zadania, realizowanego na początku, wydzielona będzie stacja Białystok. Efektem prac na linii ze stolicy będzie zdecydowanie krótszy czas przejazdu 1h 30 1h 40 min. Obecnie duże zaangażowanie Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku pozwala utrzymać na trasie Łapy - Białystok prędkość 100 km/h. Rail Baltica ostateczną decyzję dotyczącą przebiegu linii E 75 musi zaakceptować Komisja Europejska. Zarząd PLK opowiedział się za przebiegiem trasy na odcinku Białystok Suwałki przez Ełk i Olecko. (Rail Baltica to międzynarodowa trasa kolejowa E75 o priorytetowym znaczeniu, łącząca Warszawę z Kownem, Rygą, Tallinem i Helsinkami). Linia nr 32 Białystok - Czeremcha znajduje się w krytycznym stanie. PLK sugerowała wpisanie jej do RPO jednak ówczesne władze tego nie uczyniły. Przy obecnej puli środków budżetowych PLK, połączenie nie będzie uwzględnione w planie napraw. Samorząd powinien podjąć decyzję odnośnie przyszłości linii. Szansą jest ujęcie w jej w kolejnym RPO. - W obecnym stanie linia przetrwa 2-3 lata. Koszt renowacji można szacować na ok 140 mln zł. mówił Zbigniew Szafrański. Kurier Poranny Białystok Jaki za: Urząd m. st. Warszawy kolor warszawskiego Mostu Średnicowego? Jaki kolor? Niebieski, fioletowy, a może czerwony? Każdy może zagłosować na swój ulubiony, a co za tym idzie zmienić wygląd mostu Średnicowego w Warszawie. fot. Happa111, commons.wikimedia.org, CCA-SA 3.0 Od 14 maja w dwóch głównych punktach miasta będą postawione ścianki, na których każdy będzie mógł wymalować swój wybór. Warszawa w ten niekonwencjonalny sposób chce zachęcić do wspólnego działania, które są częścią działań promocyjnych stolicy związanych ze zbliżającymi się mistrzostwami UEFA EURO

6 6

7 Głos Pomorza Słupsk Lubelskie: Apel policji do kierowców Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie poinformowała o kolizji na przejeździe w Zarudniu (linia nr 69, powiat zamojski). Traktorzysta nie zachował należytej ostrożności i wjechał bezpośrednio pod nadjeżdżającą drezynę. W związku ze zdarzeniem Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do przejazdów kolejowych. W wyniku zdarzenia uszkodzeniu uległy jedynie oba pojazdy. Kierujący traktorem z wypadku wyszedł z zadrapaniami i... mandatem za spowodowanie kolizji. Stracił zaś dowód rejestracyjny pojazdu. Na stronie internetowej lubelskiego KWP można zapoznać się z oświadczeniem następującej treści: Apelujemy do wszystkich użytkowników dróg o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do przejazdów kolejowych i zwracanie uwagi na ustawione przed przejazdem znaki drogowe i sygnalizatory. Pamiętajmy o tym, by zatrzymać się przed każdym z przejazdów, zarówno tym niestrzeżonym jak i strzeżonym. Jaki kolor warszawskiego Mostu Średnicowego? Interaktywna akcja rozpoczyna się już w piątek 13 maja. Wtedy właśnie rusza zakładka na portalu Facebook facebook.com/warszawa, dzięki której użytkownicy wezmą udział w głosowaniu na kolor w jaki zostanie ubrany Most Średnicowy. - Chcemy zachęcić mieszkańców oraz odwiedzających stolicę do wspólnej zabawy zapowiadającej największe wydarzenie sportowe w historii miasta mówi Katarzyna Ratajczyk dyrektor Biura Promocji Miasta. Zorganizujemy imprezę, podczas której wszyscy będą mogli rodzinnie i twórczo spędzić wolny czas. Jednocześnie zachęcamy do wybrania koloru dla mostu Średnicowego, który jest drogą kolejową prowadzącą na Stadion Narodowy. W sobotę 14 maja przy placu Defilad i placu Zamkowym zostaną postawione dwie ścianki o wymiarach 5 x 2,5 m. W sobotę miasto zaprasza wszystkich chętnych do zabawy na Placu Zamkowym. Już od godziny będzie można malować ścianki, a tym samym oddać głos na kolor mostu Średnicowego. Oprócz tego spotkają się także amatorzy oraz profesjonaliści gry w zośkę i podejmą próbę zebrania jak największej liczby graczy w jednym miejscu. Przewidziany jest również pokaz breakdance. Akcja Maźnij mnie! potrwa do 9 czerwca, w tym czasie codziennie będzie można pomalować ścianki. W każdy weekend miasto przewiduje dodatkowe atrakcje przy ściankach. Głosowanie na kolor mostu Średnicowego zakończy się oficjalnie 9 czerwca o godzinie 24:00, wtedy też zostaną podliczone głosy oddane na portalu Facebook oraz te wymalowane na ściankach. Postępy głosowania oraz relacje z akcji będzie można na bieżąco śledzić w internecie na facebook.com/warszawa. Wybór koloru zostanie zaprezentowany w czerwcu podczas pikniku Rok do EURO. Kolejowy most Średnicowy, należący do spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. to bezpośrednie połączenie centrum miasta z powstającym Stadionem Narodowym. mówi Kazimierz Peryt, dyrektor projektu ds. EURO 2012 PKP PLK Zaangażowanie w akcje, które integrują społeczność lokalną, to świetny pomysł. Dlatego też chętnie zgodziliśmy się na udostępnienie mostu na potrzeby akcji promującej Warszawę w związku ze zbliżającymi się mistrzostwami UEFA EURO Akcja Maźnij mnie! Warszawa wybiera kolor Mostu Średnicowego! organizowana jest przez urząd miasta stołecznego Warszawy wraz ze sponsorami globalnymi UEFA i PKP Polskie Linie Kolejowe. Za realizację i wykonanie odpowiedzialna jest Agencja Kreatywna HOLO FX. 7

8 Pierwszy projekt szybkiej kolei w Polsce Rozmowa ze Zbigniewem Ciemnym, dyrektorem Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kolej dużych prędkości, czyli? Nowoczesny, komfortowy, bezpieczny i przyjazny, a w chwili obecnej najbardziej dynamicznie rozwijający się środek transportu. Jaką przewagę nad innymi środkami transportu ma szybka kolej? Kolej dużych prędkości zapewni możliwość podróżowania pomiędzy regionami kraju w nowoczesnych warunkach, obejmować będzie swoim wpływem jak największą część społeczeństwa. Znacznie skróci się czas przejazdu pomiędzy największymi aglomeracjami. Ponadto kolej dużych prędkości charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa i niską szkodliwością dla środowiska w przeliczeniu na pasażerokilometr. Proszę o przybliżenie korzyści ekonomicznych, gospodarczych i ekologicznych, które według Pana przynosi kolej dużych prędkości. Ekonomiczne korzyści wynikające z budowy kolei dużych prędkości biorą się przede wszystkim z integracji regionów kraju. Szybkość podróżowania wpłynie na rozwój i integrację miast, stworzenie nowych miejsc pracy, połączenie obszarów rozwiniętych z tymi, w których widoczna jest potrzeba zmian. Pociągi przystosowane do jazdy po trasie szybkiej kolei znacznie różnią się od obecnie kursujących po naszych torach, na czym polegają te różnice? Obawiam się, że na całą specyfikację nie starczyłoby miejsca w Państwa periodyku. Różnice występują w konstrukcji pociągu, osiągach trakcyjnych, napędzie pojazdu, systemie zasilania, możliwościach hamowania. Cechy konstrukcyjne pociągów wprowadzanych na terenie UE reguluje i standaryzuje specyfikacja TSI. Jakie działania zostały już podjęte w ramach tworzenia sieci kolei dużych prędkości w Polsce? Inżynieria.com Zbigniew Ciemny ur Wykształcenie: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Wielkopolska Szkoła Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Kariera zawodowa: 40-letnie doświadczenie kolejowe, Od 1971 r. związany z eksploatacją, utrzymaniem i naprawą taboru. Od stanowisk robotniczych poprzez różne szczeble zarządzania Od sierpnia 2010 r. zatrudniony w PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości, obecnie pełni obowiązki dyrektora Prywatnie: żonaty, ojciec trojga dzieci W chwili obecnej realizowana jest umowa na opracowanie studium wykonalności dla budowy linii dużych prędkości łączącej Warszawę Łódź Poznań/Wrocław. Ze względu na kształt, nazywamy ją linią Y. Dokładny jej przebieg poznamy po zakończeniu studium wykonalności. Realizowane jest także studium wykonalności dla modernizacji linii E65 Południe (Centralna Magistrala Kolejowa) do parametrów dużych prędkości. Jaką prędkość będą mogły uzyskać pociągi na tych trasach? W jakim czasie będzie można dostać się np. z Poznania do stolicy? Linia dostosowana będzie do prędkości do 350?km/h. Zakładany czas podróży z Poznania do Warszawy to 1:35 h. Pozostałe czasy przejazdów wahają się od 0:35 h pomiędzy Warszawą i Łodzią do 2:30 h pomiędzy Poznaniem a Krakowem przez Łódź. Z jakich środków będzie finansowana inwestycja oraz jaki będzie jej orientacyjny koszt? Czy uda się pozyskać dofinansowanie unijne na realizację tego przedsięwzięcia? 8

9 Express Ilustrowany Łódź Express Ilustrowany Łódź Kolejne przetargi na modernizację linii Poznań - Skandawa PKP PLK Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Poznaniu ogłosił kolejny przetarg na modernizację linii nr 353 Poznań Wschód - Skandawa. Tym razem chodzi o zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych przy modernizacji trzech przejazdów kolejowych. Linia nr 353 przebiega z Poznania przez Inowrocław, Toruń i Olsztyn. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem pn,: "Modernizacja przejazdów kolejowych w km: 28,783; 48,762; 49,818 - w ramach rewitalizacji linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód - Skandawa na terenie IZ Poznań. Termin realizacji zamówienia to 30 listopada Oferty można składać do 23 maja. Na linii nr 353, w rejonie Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie, wyremontowane zostaną 4 przepusty kolejowe. Oferty w przetargu na wykonanie robót można składać do 24 maja. Pierwszy projekt szybkiej kolei w Polsce W tej chwili pracujemy nad modelem finansowania inwestycji. Tak jak wspominałem, jest to pierwszy taki projekt w Polsce. Będziemy starali się pozyskać środki unijne. Ponadto pracujemy nad modelem partnerstwa prywatno-publicznego (PPP), który sprawdził się w realizacji projektów w Państwach Europy Zachodniej. Na podstawie doświadczeń kolei hiszpańskich oraz wstępnych analiz wykonanych dotychczas w ramach tego studium, koszt inwestycji został oszacowany na około 18?mld zł. Więcej informacji na ten temat będę mógł udzielić po zakończeniu studium wykonalności, w którego zakres także wchodzi wskazanie najlepszego rozwiązania w zakresie finansowania. Prace nad projektem są w toku, proszę opowiedzieć naszym Czytelnikom o dotychczasowych działaniach. Studium wykonalności dla linii Warszawa Łódź Poznań/Wrocław realizowane jest przez konsorcjum firm Ingenieria IDOM Internacional S.A z siedzibą w Madrycie oraz Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu. W chwili obecnej oddawane i oceniane są pierwsze raporty oraz organizowane są spotkania konsultacyjne w samorządach, dotyczące wstępnego wyznaczania przebiegu trasy linii. Jest to faza przygotowania dokumentacji. Rozpoczęcie budowy linii, zgodnie z przyjętym w grudniu 2008?r. rządowym programem budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce, planowane jest na rok 2014, zaś całkowite zakończenie inwestycji na 2020?r. Kolej dużych prędkości to nowość, a co za tym idzie także i nowy tabor. Czy już wiadomo ile szybkich pociągów wyjedzie na nową linię? We wstępnym studium wykonalności opracowanym w 2005?r. dla linii Warszawa Łódź Poznań/Wrocław zakładano, że do jej obsłużenia potrzeba będzie około 30 sztuk taboru. Po zmodernizowaniu linii E65 Południe (Centralna Magistrala Kolejowa) do parametrów dużych prędkości, dla całego systemu KDP w Polsce będziemy potrzebowali około 100 sztuk. Na razie są to jednak dane wstępne. W jakiej technologii zostanie wybudowane torowisko? Jakie jeszcze aspekty technologiczne trzeba wziąć po uwagę przy realizacji inwestycji? Decyzja w tym temacie zostanie podjęta przez Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe SA po przedstawieniu wyników studium wykonalności Międzyuczelniany Wyścig Drezyną w Krakowie Koło Naukowe Dróg Kolejowych wspólnie z Samorządem Studenckim Politechniki Krakowskiej organizują 1 Międzyuczelniany Wyścig Drezyną w Krakowie. Impreza odbędzie się 18 maja w Krakowie na terenie przy torach kolejowych pomiędzy wiaduktem na al. 29 Listopada, a ul. Kamienną. W trakcie imprezy można wygrać nagrody oraz zaprezentować swoją uczelnię, wydział, czy grupę. Zapisy trwają do 16 maja na stronie Odbędą się zawody międzyuczelniane oraz towarzyszące im zawody otwarte, dostępne dla każdego bez ograniczeń. Dojście z przystanków MPK Politechnika lub Dworzec Towarowy, dalej wzdłuż torów tramwajowych. Organizatorzy zapraszają także kibiców. Przewidziano liczne konkursy z nagrodami dla publiczności i darmowe kiełbaski z grilla. Po zawodach, o godzinie 19:00 odbędzie się koncert zespołów The Old Chopper oraz EKG w klubie Loch Ness, a następnie afterparty w klubie Loch Ness. 9

10 Rynek Kolejowy Warszawa maj

11 11

12 maja rusza kolej na orkiestrę, czyli Opolski Ekspres Dęty 2 Po raz kolejny Przewozy Regionalne zapraszają wszystkich chętnych na koncert pod batutą Przemysława Ślusarczyka. W akcji Kolej na orkiestrę, czyli Ekspres Dęty wystąpią połączone orkiestry: Politechniki Opolskiej, Zespołu Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu, będzie także Jemielnicka Orkiestra Dęta i zespółel12 Opole Politechnika Band. Impreza została zorganizowana wspólnie z Działem Promocji i Kultury z Politechniki Opolskiej, Zarządem Województwa Opolskiego oraz Opolskim (dokończenie na str. 19)

13 Rynek Kolejowy Warszawa maj

14 Rynek Kolejowy Warszawa maj

15 (dokończenie ze str. 14) 15

16 16 Rynek Kolejowy Warszawa maj 2011

17 17

18 Polska Gazeta Transportowa Warszawa

19 Polska Gazeta Transportowa Warszawa (dokończenie ze str. 12) 14 maja rusza kolej na orkiestrę, czyli Opolski Ekspres Dęty 2 Zakładem Przewozów Regionalnych. Muzycy wyruszą w drogę szynobusem i na całej trasie przejazdu dadzą krótkie koncerty na wybranych przystankach i stacjach kolejowych. W repertuarze mają m.in. polską i zagraniczną muzykę filmową. Całej akcji przyświeca kilka celów: promocja instytucji delegujących, promocja kultury studenckiej i alternatywnych działań kulturalnych, promocja kolei i kolejowych szlaków turystycznych, aktywizacja lokalnej społeczności, promocja regionu i transportu publicznego, rewitalizacja niezelektryfikowanych tras kolejowych w województwie. Pierwszy przejazd odbędzie się w sobotę 14 maja. Pociąg będzie zatrzyma się na stacjach: Opole Główne 13:50 Górażdże 14:05 do 14:25 Gogolin 14:30 do 14:50 Zdzieszowice 15:00 do 15:20 Kędzierzyn Koźle 15:32 do 16:15 Opole Główne 17:00 Szynobus wyjedzie w trasę również 4 czerwca. 19

20 20

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury i Komunikacji Wydział Transportu i Infrastruktury Zielona

Bardziej szczegółowo

Oferta 2015/2016. Warszawa, 29.09.2015r.

Oferta 2015/2016. Warszawa, 29.09.2015r. Oferta Warszawa, 29.09.2015r. 30 MLD ZŁ INWESTYCJI W KOMFORT 2 750 NOWYCH STACJI/PERONÓW, 600 DOPOSAŻONYCH I PODDANYCH ESTETYZACJI 25 MLD ZŁ 60 EZT, PONAD 260 WAGONÓW, 30 LOKOMOTYW SPALINOWYCH 4 MLD ZŁ

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Jan Raczyński Agata Pomykała Seminarium Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości dla przewozów regionalnych, 13.09.2016 Warszawa Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Z jednym biletem pociągami i autobusami przewoźników kolejowych [1]

Z jednym biletem pociągami i autobusami przewoźników kolejowych [1] Z jednym biletem pociągami i autobusami przewoźników kolejowych [1] wt., 22/08/2017-15:55 We wtorek 22 sierpnia br. odbyła się konferencja prasowa na temat Wspólnego Biletu Samorządowego. Jest to inicjatywa

Bardziej szczegółowo

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH 102 78 PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH POLITYKA (2014-03-05 Autor: ADAM GRZESZAK Str.: 42) POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA (2014-03-05 Autor: JANUSZ KAJDA Str.: 8) 2014-03-04, 18:22 Autor: Sławomir

Bardziej szczegółowo

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Inicjatywy Województwa Łódzkiego związane z rozwojem kolei i infrastruktury na terenie Powiatu Pabianickiego Teresa Woźniak, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz

kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz V Projekt RPLB.01.01.00-08-038/09 00 08 038/09 Modernizacja linii ii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz budową łącznicy kolejowej Pomorsko Przylep etap I Projekt ten, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PKP Intercity. 7 mld zł na modernizację i zakup taboru

PKP Intercity. 7 mld zł na modernizację i zakup taboru PKP Intercity. 7 mld zł na modernizację i zakup taboru PKP Intercity zaktualizowało strategię taborową na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 roku. Spółka przeznaczy ponad 7 mld zł na modernizację i zakup

Bardziej szczegółowo

PKP Intercity. 7 mld zł na modernizację i zakup taboru

PKP Intercity. 7 mld zł na modernizację i zakup taboru PKP Intercity. 7 mld zł na modernizację i zakup taboru PKP Intercity zaktualizowało strategię taborową na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 roku. Spółka przeznaczy ponad 7 mld zł na modernizację i zakup

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi

Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Problemy, z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Pierwsze kroki przewoźnika przed rozpoczęciem działalności przewozowej: Uzyskanie licencji

Bardziej szczegółowo

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury i Komunikacji Wydział Transportu i Infrastruktury Zielona

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kolejowe realizowane przez PKP PLK S.A. Łódź, 27 czerwca 2011 r.

Inwestycje kolejowe realizowane przez PKP PLK S.A. Łódź, 27 czerwca 2011 r. Inwestycje kolejowe realizowane przez PKP PLK S.A. Łódź, 27 czerwca 2011 r. Źródła finansowania inwestycji kolejowych w okresie 2007-2013 UE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko UE: Regionalny

Bardziej szczegółowo

Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013. Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A.

Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013. Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013 Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Projekty modernizacji linii kolejowych realizowane w latach 2004 2006 2 Projekty

Bardziej szczegółowo

Miesiąc do otwarcia ZM,

Miesiąc do otwarcia ZM, Miesiąc do otwarcia ZM, 7.11.2014 Niewiele ponad miesiąc pozostało do uruchomienia przystanku kolejowego Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie. Inwestycja prowadzona przez PKP

Bardziej szczegółowo

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami Raport fot. Scanrail - fotolia.com Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami UEFA EURO 2012 mgr inż. Maciej Kaczorek, Biuro Strategii, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

^ Gliwice 14 XII III 2015

^ Gliwice 14 XII III 2015 Brzeg Bydgoszcz Główna Częstochowa Gdańsk Główny Gdynia Główna Gniezno Iława Główna Inowrocław Jelenia Góra Katowice 04:15 17:15 12:165) 19:0110) 19:517) 18:16 02:1611) 04:15 06:4512) 15:15 17:15 19:52

Bardziej szczegółowo

Transport w słuŝbie Euro 2012.

Transport w słuŝbie Euro 2012. Transport w słuŝbie Euro 2012. A co potem? Adrian Furgalski Zespół Doradców Gospodarczych TOR 25 listopada 2011 r. Kibice i turyści przyjadą do Polski na Euro, przede wszystkim wykorzystując transport

Bardziej szczegółowo

Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. KDP Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 30.08.2011 r. Nowe linie kolejowe o wysokich parametrach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. 3 listopada 2010

INFORMACJA PRASOWA. 3 listopada 2010 INFORMACJA PRASOWA 3 listopada 2010 Jeden bilet dla dwóch stolic Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie oraz Związek Komunikacyjny Berlin- Brandenburgia (VBB) chcą wprowadzić wspólny bilet, który będzie

Bardziej szczegółowo

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r.

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach 2014 2020 (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Zadania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest zarządcą narodowej sieci kolejowej.

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Warszawa, 6 grudnia 2011 r.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Konferencja prasowa przedstawiająca realizację prac w 2011 r. na projekcie POIiŚ 7.1-30 Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków Rzeszów, etap III Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP)

Bardziej szczegółowo

Ostatni Leniwiec, czy to był ostatni pociąg do Lwówka Śląskiego?

Ostatni Leniwiec, czy to był ostatni pociąg do Lwówka Śląskiego? Ostatni Leniwiec, czy to był ostatni pociąg do Lwówka Śląskiego? Napisano dnia: 2016-12-12 10:14:01 Mirosław Siemieniec, Rzecznik prasowy, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w odpowiedzi na pytania redakcji

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny transport

Ekologiczny transport Ekologiczny transport Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) FAZA II jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SALON LOKALNEGO I REGIONALNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO

SALON LOKALNEGO I REGIONALNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO SALON LOKALNEGO I REGIONALNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO Konferencja Publiczny transport zbiorowy priorytet dla publicznego transportu kolejowego w wymiarze lokalnym i regionalnym. Stan, zamierzenia i oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Minimalny spadek przewozów IC w 2012

Minimalny spadek przewozów IC w 2012 12 ZESPÓŁ RZECZNIKA PRASOWEGO k.lancucki@plk-sa.pl PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. tel. (22)47 32 200 tel. kol. (922)47 32 200 (22)47 33 002 tel. kol. (922)47 33 002 września 2012 środa nr 181 (3241) www.kurierkolejowy.eu

Bardziej szczegółowo

Wraca moda na kolej debata o linii Tczew Starogard Chojnice

Wraca moda na kolej debata o linii Tczew Starogard Chojnice Wraca moda na kolej debata o linii Tczew Starogard Chojnice Modernizacja linii kolejowej nr 203 na trasie Tczew Starogard Gdański Czersk oraz przewozy pasażerskie na tej linii to główne tematy debaty,

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Konrad Gawłowski Z-ca Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Wrocław, 4-5.10.2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu

Bardziej szczegółowo

Przewozy Regionalne. po usamorządowieniu

Przewozy Regionalne. po usamorządowieniu Przewozy Regionalne po usamorządowieniu Podział Spółki Konieczna Propozycje restrukturyzacja Ministerstwa Infrastruktury Podział Spółki Przekazanie do PKP IC: 1 904 wagonów 69 lokomotyw elektrycznych 14

Bardziej szczegółowo

Czy rozbiórka torów kolei aglomeracyjnej to zmarnowanie kilkuset mln PLN?

Czy rozbiórka torów kolei aglomeracyjnej to zmarnowanie kilkuset mln PLN? 10.03.2015 Czy rozbiórka torów kolei aglomeracyjnej to zmarnowanie kilkuset mln PLN? Autor: Wieczorna Fot.Prędkości na sieci kolejowej w woj. lubuskim, wg PKP PLK. Konferencja prasowa połączona z wizją

Bardziej szczegółowo

na trasie Łódź Kaliska - Kutno

na trasie Łódź Kaliska - Kutno Łódzka Kolej Aglomeracyjna na trasie Łódź Kaliska - Kutno Łódź, 5 maja 2015 r. Od 14 czerwca 2015 r. Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. rozpoczyna działalność przewozową na linii komunikacyjnej Łódź

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Waldemar Węgrzyn Dyrektor Projektu Centrum Kolei Dużych Prędkości. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 30.11.2010 Wstęp Mimo że sieć kolejowa na terenie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Z Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Andrzej Góźdź Kierownik Kontraktu Kraków, 03 marca 2011 r. Uwarunkowania dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r.

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r. MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Kraków, 16 X 2012 r. Strategiczne podstawy podejmowanych działań sanacyjnych M a s t e r P l a n d l a t r a

Bardziej szczegółowo

42 dni do EURO 2012. Warszawa, 27 kwietnia 2012

42 dni do EURO 2012. Warszawa, 27 kwietnia 2012 42 dni do EURO 2012 Warszawa, 27 kwietnia 2012 Czasy przejazdów porównanie Czasy przejazdów pociągów PKP IC Euro 2012 relacja pociągi "EURO" czas jazdy pociągi stałego kursowania czas jazdy od do od do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami Na

Bardziej szczegółowo

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH 102 78 PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH 26.02.2014 16:03 Źródło: Kurier Kolejowy Wielkopolskie: PR zawieszą część InterREGIO W okresie od 9 marca do 26 kwietnia 2014 r. Przewozy Regionalne zawieszają

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce

Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce Alicja Kozłowska Urząd Transportu Kolejowego Łódź, 18 marca 2015 r. Agenda: Kompetencje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) Rynek przewozów

Bardziej szczegółowo

W rozkładzie jazdy na sezon 2011/2012 PKP Intercity planuje uruchomienie 341 pociągów w komunikacji krajowej, w tym:

W rozkładzie jazdy na sezon 2011/2012 PKP Intercity planuje uruchomienie 341 pociągów w komunikacji krajowej, w tym: Komunikacja krajowa W rozkładzie jazdy na sezon 2011/2012 PKP Intercity planuje uruchomienie 341 pociągów w komunikacji krajowej, w tym: 26 pociągów kategorii Express InterCity (EIC), 44 pociągów kategorii

Bardziej szczegółowo

Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego. Wrocław, 3 lutego 2011 r.

Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego. Wrocław, 3 lutego 2011 r. Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego Wrocław, 3 lutego 2011 r. Model finansowania infrastruktury zarządzanej przez PKP PLK S.A.: Wydatki w Polsce (w

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

Program budowy kolei dużych prędkości w Polsce lipiec 2011 r.

Program budowy kolei dużych prędkości w Polsce lipiec 2011 r. Program budowy kolei dużych prędkości w Polsce lipiec 2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu strategii ponadregionalnej w sprawie budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości

Bardziej szczegółowo

euro na EURO Podpisanie Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Warszawa, r Finansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach PO IiŚ (mln

Bardziej szczegółowo

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH 102 78 PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH 14.01.2014 15:55 Źródło: kurierkolejowy.pl/ Przewozy Regionalne Przewozy Regionalne zapraszają do Wisły na skoki W czwartek 16 stycznia 2014 r. na skoczni

Bardziej szczegółowo

Bariery architektoniczne: Warszawski Węzeł Kolejowy Adam Piotr Zając Instytut Socjologii UW, EUROREG, SISKOM

Bariery architektoniczne: Warszawski Węzeł Kolejowy Adam Piotr Zając Instytut Socjologii UW, EUROREG, SISKOM Bariery architektoniczne: Warszawski Węzeł Kolejowy Adam Piotr Zając Instytut Socjologii UW, EUROREG, SISKOM Plan prezentacji owarszawski Węzeł Kolejowy ogrupy użytkowników odotychczasowe diagnozy dostępności

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź PLK dot. tematu połączenia do portu lotniczego

Odpowiedź PLK dot. tematu połączenia do portu lotniczego 11.11.2015 Odpowiedź PLK dot. tematu połączenia do portu lotniczego Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/index.php/uploads/photos/middle_babimost_mapa2_evbi9554opk4oqe.jpg Połączenie kolejowe

Bardziej szczegółowo

Polskie miasta inwestują w transport publiczny Informacja prasowa, 3 sierpnia 2017 r.

Polskie miasta inwestują w transport publiczny Informacja prasowa, 3 sierpnia 2017 r. Polskie miasta inwestują w transport publiczny Informacja prasowa, 3 sierpnia 2017 r. 7 miast zainwestuje 1,5 mld zł m.in. w nowe tramwaje i torowiska, autobusy oraz trolejbusy. Z kolei Zielona Góra doczeka

Bardziej szczegółowo

Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego

Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego Zakup nowoczesnego taboru to kolejny krok Organizatora Przewozów i Przewoźnika w zaspokojeniu wzrastających

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE WSPARCIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA W JST

SYSTEMOWE WSPARCIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA W JST SYSTEMOWE WSPARCIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA W JST KONFERENCJA Zintegrowany Plan Rozwoju dla Łódzko-warszawskiego obszaru funkcjonalnego 4.10.2013 r. Łódzka Kolej Aglomeracyjna jako zintegrowany projekt w systemie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy Grodzisk Mazowiecki konferencja prasowa

Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy Grodzisk Mazowiecki konferencja prasowa Moje miasta Moja kolej Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy Grodzisk Mazowiecki konferencja prasowa Warszawa, 30 maja 2017 roku Zakres prac 21,6 km sieci trakcyjnej 22 km linii kolejowej (43 km

Bardziej szczegółowo

Przewozy Regionalne - nowe oblicze. Warszawa, 25 maja 2010 r.

Przewozy Regionalne - nowe oblicze. Warszawa, 25 maja 2010 r. Przewozy Regionalne - nowe oblicze Warszawa, 25 maja 2010 r. Agenda Nowatorskie rozwiązania w skali kraju związane z dystrybucją biletów: - nowa strona internetowa, - system internetowej sprzedaŝy biletów,

Bardziej szczegółowo

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH 102 78 PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH 20.08.2013 15:06 Źródło: kurierkolejowy.eu Autor: BM, mast Sztuczne landy Tworzenie mniejszych spółek przewozowych w regionach to tworzenie sztucznych landów

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Zbigniew Ciemny Dyrektor PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Warszawa 15.06.2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r.

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r. Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce 16 listopada 2011 r. Wyzwania dla przewozów intercity Dla sprostania wymaganiom pasażera konieczne są: Radykalna poprawa jakości oferty

Bardziej szczegółowo

Kolej do portu lotniczego w Zielonej Górze- zdemontowano

Kolej do portu lotniczego w Zielonej Górze- zdemontowano 10.03.2015 Kolej do portu lotniczego w Zielonej Górze- zdemontowano Autor: Wieczorna Okładka wydania o porcie lotniczym Opisujemy postępy przy budowie airport linku do portów lotniczych w Polsce- opisywałem

Bardziej szczegółowo

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Usprawnienie transportu kolejowego w aglomeracji poznańskiej poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych

Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych Paweł Olczyk Członek Zarządu PKP S.A. Dyrektor Zarządzania Nieruchomościami I Nadzoru Właścicielskiego Sopot, 2 luty

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PRZEWOŹNIKÓW ROZKŁAD JAZDY I OFERTA TARYFOWA 2013/2014. Toruń

WSPÓŁPRACA PRZEWOŹNIKÓW ROZKŁAD JAZDY I OFERTA TARYFOWA 2013/2014. Toruń WSPÓŁPRACA PRZEWOŹNIKÓW ROZKŁAD JAZDY I OFERTA TARYFOWA 2013/2014 Toruń 2013.12.05 Połączenia stykowe kluczowe założenia współpracy Zadowolony pasażer jest kluczem do sukcesu wszystkich przewoźników regionalnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w województwie lubuskim

Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w województwie lubuskim Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w województwie lubuskim Realizacja projektów kolejowych Priorytet I. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Organizacja pozarządowa jako reprezentacja użytkowników systemu transportowego

Organizacja pozarządowa jako reprezentacja użytkowników systemu transportowego Organizacja pozarządowa jako reprezentacja użytkowników systemu transportowego Aleksander Buczyński, Wojciech Szymalski Stowarzyszenie Zielone Mazowsze http://www.zm.org.pl biuro@zm.org.pl Zielone Mazowsze

Bardziej szczegółowo

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012]

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Tytuł Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Miejscowość, DD DD MM RRRR Na jakiej podstawie powstała

Bardziej szczegółowo

Ile regulacji, w sektorze pasażerskiego. publicznego? Prezes Zarządu Veolia Transport Polska

Ile regulacji, w sektorze pasażerskiego. publicznego? Prezes Zarządu Veolia Transport Polska Ile regulacji, ile konkurencji w sektorze pasażerskiego drogowego transportu publicznego? Tomasz Rochowicz Prezes Zarządu Veolia Transport Polska Gdańsk, ń 29 marca 2010 RYNEK PASAŻERSKICH PRZEWOZÓW DROGOWYCH

Bardziej szczegółowo

O 12% więcej pociągów

O 12% więcej pociągów O 12% więcej pociągów za niemal te same pieniądze! fot. Marcin Adam Wróbel Projekt uzdrowienia kolei regionalnej w województwie dolnośląskim Gdzie jesteśmy? Koleje Dolnośląskie i samorząd wojewódzki na

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów dr inż. Arkadiusz Drewnowski Obsługa transportowa Przewoźnik kolejowy: spółka Przewozy

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana posła Zbigniewa Matuszczaka (znak: SPS /14) przesłaną przy piśmie z dnia 29

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana posła Zbigniewa Matuszczaka (znak: SPS /14) przesłaną przy piśmie z dnia 29 Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana posła Zbigniewa Matuszczaka (znak: SPS-023-24089/14) przesłaną przy piśmie z dnia 29 stycznia br. w sprawie inwestycji kolejowych planowanych

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury kolejowej w województwie Zachodniopomorskim.

Rozwój infrastruktury kolejowej w województwie Zachodniopomorskim. Rozwój infrastruktury kolejowej w województwie Zachodniopomorskim. Szczecin, 12 grudnia 2012 r. Projekty zrealizowane w ostatnich latach Berlin-Szczecin Kosztem 17,4 mln PLN ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Kolej nowoczesnych technologii Kolej nowoczesnych technologii Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Józefa Majerczak Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 www.pwc.com Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 kwiecień 2015 Prasa o Grupie PKP: sytuacja wyjściowa w 2011 roku * Źródła (od góry): Polska Dziennik Bałtycki, Głos

Bardziej szczegółowo

Przykłady projektów zrealizowanych przez Koleje Mazowieckie z zakresu Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (CSR)

Przykłady projektów zrealizowanych przez Koleje Mazowieckie z zakresu Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (CSR) Kolej na społecznie odpowiedzialną kolej Przykłady projektów zrealizowanych przez Koleje Mazowieckie z zakresu Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (CSR) 1 CSR Kolei Mazowieckich Koleje Mazowieckie od 2005

Bardziej szczegółowo

:31. MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje:

:31. MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje: 2016-07-08 16:31 MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje: Jest zgoda Komisji Europejskiej na dofinansowanie 8 projektów kolejowych, których realizacja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości w Polsce

Program budowy linii dużych prędkości w Polsce Program budowy linii dużych prędkości w Polsce Poznań, 11.06.2010 r. Budowa nowych linii kolejowych o wysokich parametrach technicznych (prędkość maksymalna powyżej 300 km/h) jest dominującą tendencją

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce

Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce Konrad Gawłowski Z-ca Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Warszawa, 4 marca 2011 r. Historia linii dużych prędkości na świecie. Przykłady

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii Wrocław - Poznań zmienia tory, przystanki, mosty, przejazdy

Modernizacja linii Wrocław - Poznań zmienia tory, przystanki, mosty, przejazdy Źródło: http://pasazer.utk.gov.pl/pas/aktualnosci/4142,modernizacja-linii-wroclaw-poznan-zmienia-tory-przystanki-mosty-przej azdy.html Wygenerowano: Poniedziałek, 1 lutego 2016, 11:32 Wtorek, 04 marca

Bardziej szczegółowo

Nowy rozkład jazdy pociągów Przewozów Regionalnych w województwie podlaskim ważny od 14 XII 2014 r. do 12 XII 2015 r.

Nowy rozkład jazdy pociągów Przewozów Regionalnych w województwie podlaskim ważny od 14 XII 2014 r. do 12 XII 2015 r. Nowy rozkład jazdy pociągów Przewozów Regionalnych w województwie podlaskim ważny od 14 XII 2014 r. do 12 XII 2015 r. 1. W rozkładzie jazdy obowiązującym od 14 grudnia 2014 r. będzie kursowało: 2 pociągi

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź PLK dot. tematu połączenia do portu lotniczego

Odpowiedź PLK dot. tematu połączenia do portu lotniczego 11.11.2015 Odpowiedź PLK dot. tematu połączenia do portu lotniczego Autor: Wieczorna Połączenie kolejowe na lotnisko FOTO: cc wikimedia Gazeta Zielonogórska W odpowiedzi na Pana pytania uprzejmie informuję,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

RAPORT Z KONSULTACJI projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw RAPORT Z KONSULTACJI projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw 1. Omówienie wyników przeprowadzanych konsultacji publicznych i opiniowania. W dniu 2 lutego 2016

Bardziej szczegółowo

^ Bydgoszcz Główna 14 XII III 2015

^ Bydgoszcz Główna 14 XII III 2015 Berlin Hbf Bielsko-Biała Główna Bytom Chełmża Chojnice Czechowice- Dziedzice Czersk Częstochowa Gdańsk Główny Gdynia Chylonia Gdynia Główna Gniezno Grudziądz Iława Główna IC-EIC 08:52 V 01:12 III 05:37

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź Fabryczna. Etap I: odcinek Skierniewice Koluszki i Łódź Widzew Koluszki (projekt nr SPOT/1.1.

Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź Fabryczna. Etap I: odcinek Skierniewice Koluszki i Łódź Widzew Koluszki (projekt nr SPOT/1.1. Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź Fabryczna. Etap I: odcinek Skierniewice Koluszki i Łódź Widzew Koluszki (projekt nr SPOT/1.1.1/82/04) Informacje nt. projektu Informacje uzupełniaj niające przedstawiony

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Piotr Jurewicz 1 1 Politechnika Gdańska, Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK Pomorska Kolej Metropolitalna

Bardziej szczegółowo

Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji

Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji tramwajowej ze środków w UE Departament Koordynacji Programów w Infrastrukturalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w okresie 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Dostępność kluczową częścią oferty przewozowej

Dostępność kluczową częścią oferty przewozowej Dostępność kluczową częścią oferty przewozowej Andrzej Wasilewski Łódzka Kolej Aglomeracyjna Dąbrowa Górnicza, 27 kwietnia 2017 Standard obsługi pasażerów kolei przez ŁKA 1. Tabor 20 Elektrycznych Zespołów

Bardziej szczegółowo

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu RP

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu RP MINISTER INFRASTRUKTURY Warszawa, dnia 01 sierpnia 2008 r. TK1 0701 9/08 Na pismo Nr SPS-024-2123/08 z dnia 16 lipca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu RP Szanowny Panie Marszałku, w odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Koleje dużych prędkości w Polsce : monografia / pod red. nauk. Mirosława Siergiejczyka ; autorzy: Marek Pawlik [i dwudziestu pozostałych]. Warszawa, 2015 Spis treści Przedmowa 11 1. Europejskie wymagania

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie kadr na potrzeby kolei duŝych prędkości

Przygotowanie kadr na potrzeby kolei duŝych prędkości Przygotowanie kadr na potrzeby kolei duŝych prędkości Warszawa, 26 maja 2010 r. Rozwój koncepcji budowy kolei duŝych prędkości w Polsce 1995 Kierunkowy program rozwoju kolei duŝych prędkości w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ( Transport ); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa.

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ( Transport ); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

^ Kołobrzeg 11 VI 2 IX 2017

^ Kołobrzeg 11 VI 2 IX 2017 Biała Podlaska Białogard Białystok Bielsko-Biała Główna Brzeg Bydgoszcz Główna Częstochowa Częstochowa Stradom Działdowo Elbląg Ełk Gdańsk Główny Gdańsk Oliwa Gdynia Główna Giżycko 1) 19:03 I 10) 21:21

Bardziej szczegółowo

pociągów na dobę od PR

pociągów na dobę od PR 70 nowych połączeń 1800 pociągów na dobę od PR Zapowiada się ciekawy rok na kolei w Polsce. Zaczynamy od Przewozów Regionalnych, które przygotowały wiele nowych połączeń. Zapraszamy po więcej szczegółów

Bardziej szczegółowo

Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna. www.skarŝysko.pl

Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna. www.skarŝysko.pl Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna SkarŜysko-Kamienna, początek. miastotwórczy wpływ powstania pierwszej linii kolejowej - 1883 r. węzeł kolejowy w Kamiennej 80-te lata XIX wieku - pierwsze

Bardziej szczegółowo

O 18% więcej pociągów

O 18% więcej pociągów O 18% więcej pociągów za niemal te same pieniądze! Newag SA Projekt uzdrowienia kolei regionalnej w województwie dolnośląskim Gdzie jesteśmy? Koleje Dolnośląskie i samorząd wojewódzki dysponują 25 autobusami

Bardziej szczegółowo

Rozwój koncepcji budowy linii dużych prędkości

Rozwój koncepcji budowy linii dużych prędkości Rozwój koncepcji budowy linii dużych prędkości Pierwsze koncepcje budowy linii dużych prędkość w Polsce powstały jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku i były związane z projektowaniem międzynarodowych korytarzy

Bardziej szczegółowo

Budowa mostu kolejowego przez Nysę Łużycką wyzwania. Frankfurt nad Odrą, 20 listopada 2008 r.

Budowa mostu kolejowego przez Nysę Łużycką wyzwania. Frankfurt nad Odrą, 20 listopada 2008 r. Budowa mostu kolejowego przez Nysę Łużycką wyzwania Frankfurt nad Odrą, 20 listopada 2008 r. SIEĆ KOLEJOWA i LINIE AGC i AGTC na terenie Oddziału Regionalnego we Wrocławiu CE 30 CE 30 E 30 E 59 LEGNICA

Bardziej szczegółowo

To wielka zmiana jakościowa mówił podczas otwarcia prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz.

To wielka zmiana jakościowa mówił podczas otwarcia prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu) Strona główna > Dworzec otwarty Dworzec otwarty Dodano: 14.12.2016 / Sekcja: / drukuj [1] / pdf [2] Na ten moment czekaliśmy! Dworzec PKP został oficjalnie

Bardziej szczegółowo

Rozkład jazdy pociągów

Rozkład jazdy pociągów Rozkład jazdy pociągów w Wielkopolsce Ważny od 11.12.11 W segmencie przewozów REGIO W rozkładzie jazdy 2011/2012 zaplanowane jest uruchomienie 456 pociągów REGIO w ciągu doby na terenie Wielkopolski. Oferta

Bardziej szczegółowo

Integracja transportu publicznego na bazie kolei dla Aglomeracji Sudeckiej

Integracja transportu publicznego na bazie kolei dla Aglomeracji Sudeckiej 30 października 2013 r. Wrocław Integracja transportu publicznego na bazie kolei dla Aglomeracji Sudeckiej Piotr Mackiewicz STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP Oddział Wrocław Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. -

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. - Załącznik nr 2 do Programu rozwoju transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 L.p. Nazwa zadania Szacunkowy koszt całkowity brutto (PLN) 1 Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarnca - Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

STACJA ŁÓDŹ WIDZEW ROZPOCZĘCIE PRAC

STACJA ŁÓDŹ WIDZEW ROZPOCZĘCIE PRAC STACJA ŁÓDŹ WIDZEW ROZPOCZĘCIE PRAC Łódź, 12 września 2013 POIiŚ 7.1-24.2 Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B odcinek Łódź Widzew Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową

Bardziej szczegółowo

PKP Intercity ogłosiło trzy przetargi na zakup i modernizację pociągów

PKP Intercity ogłosiło trzy przetargi na zakup i modernizację pociągów PKP Intercity ogłosiło trzy przetargi na zakup i modernizację pociągów W ramach wartej ponad 7 mld zł strategii taborowej na lata 2016-2020, z perspektywą do 2023 roku, PKP Intercity rozpoczęło postępowanie

Bardziej szczegółowo