ZESPÓŁ RZECZNIKA PRASOWEGO tel. (22) tel. kol. (922) tel. kol. (922)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ RZECZNIKA PRASOWEGO k.lancucki@plk-sa.pl tel. (22)47 32 200 tel. kol. (922)47 32 200 47 33 002 tel. kol. (922)47 33 002"

Transkrypt

1 PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZESPÓŁ RZECZNIKA PRASOWEGO tel. (22) tel. kol. (922) tel. kol. (922) Massel: Województwa nie mogą popadać w schizofrenię Docelowy model to taki, w którym samorząd województwa nie jest właścicielem podmiotów przewozowych. Spodziewałbym się sytuacji, w której udziały samorządów w spółkach przewozowych będą stopniowo zbywane - powiedział Andrzej Massel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedzialny za kolej, podczas debaty poświęconej rozwojowi transportu publicznego w woj. śląskim, jaka odbyła się 29 kwietnia br. w Katowicach. - W przypadku rynku przewozów pasażerskich kluczowe jest pojęcie usługi publicznej, czyli usługi finansowanej przez podatników, dla podatników. Nikogo już dzisiaj nie dziwi, że znakomita większość przewozów pasażerskich wymaga dofinansowania zarówno przewozów wykonywanych na małą odległość, jak i przewozów wykonywanych na nieco większą odległość w skali kraju, a także przewozów przekraczających granice. Mamy sformułowane ramy prawne w postaci rozporządzenia (WE) 1370/2007 oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym obowiązującej od 1 marca br. stwierdził Massel. Jak dodał, zastanawia się jednak, czy wprowadzenie nowej ustawy nie przyniosło więcej problemów, niż ewentualnych korzyści. 10 maja 2011 wtorek nr 91 (2893) PKP PLK poszukuje kandydatów na członka zarządu Rada Nadzorcza PKP PLK zaprosiła do składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatów na stanowisko członka zarządu - dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych w spółce. Fot. Rynek Kolejowy Kandydat na wspomniane stanowisko powinien posiadać m.in. wykształcenie wyższe (kierunkowe), co najmniej 5- letni staż pracy, w tym nie mniej niż 3-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym obejmującym swoim zakresem obowiązków zarządzanie finansami oraz wykazać się znajomością języków obcych, w tym co najmniej języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikowanie się. Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone do Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe w terminie do 23 maja 2011 r. Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 24 maja 2011 r. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne określone w ogłoszeniu zostaną przeprowadzone w siedzibie spółki w toku których Rada Nadzorcza oceniać będzie m. in. wiedzę, z co najmniej jednego z poniższych zagadnień: wiedza w zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka, znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek działających w grupie kapitałowej, znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej, znajomość języka angielskiego, znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności spółki.

2 Massel: Województwa nie mogą popadać w schizofrenię - Warto pomyśleć, jaki powinien być docelowy model zamawiania już to nasza sprawa, cześć pociągów ma zapewnione takich usług [pasażerskich przewozów kolejowych przyp.red.]. W dofinansowanie do 1 czerwca br., cześć do końca obowiązywania tej chwili mamy sytuację taką, że organizatorzy przewozów są obecnego rozkładu jazdy. Nie jest więc prawdą teza, że od 1 właścicielami, lub współwłaścicielami podmiotów przewozowych. czerwca znikają wszystkie połączenia transgraniczne. Jest jakiś Traktowałby obecną sytuację jako coś przejściowego. Nie jest czas dla samorządu, żeby np. przedłużyć część relacji pociągów naturalne, by zamawiający był jednocześnie właścicielem lub krajowych o odcinku przygraniczne. Województwo śląskie jest o współwłaścicielem wykonawcy, a przez to popadał w rodzaj pewnej tyle w szczęśliwej sytuacji, że połączeń transgranicznych tutaj za schizofrenii. Nie do końca może bowiem wtedy wyegzekwować dużo nie ma. Potężny problem występuje jednak w województwie jakość usług, jaka by się należała mieszkańcom regionu, czy kraju dolnośląskim - tam obciążenie finansowe województwa może przekonywał minister. wynieść nawet kilkanaście mln zł rocznie. Jesteśmy świadomymi, - Jest oczywiste, że nie jest łatwe dojście do takiego modelu, w że jest to problem. Konstatuję więc z przykrością, że nowa ustawa którym wykonawca i organizator jest rozdzielony. Wymaga to zamiast pomóc, zaszkodziła mówił Andrzej Massel. powstania prawdziwego rynku przewoźników. Obecną sytuację - Co do funkcjonowania na terenie województwa różnych można porównać do tej, jaka panowała w polskich miastach w podmiotów przewozowych. Moim zdaniem jest to sytuacja latach 50. ubiegłego wieku, kiedy to większość usług normalna. W woj. pomorskim kursują pociągi SKM, a jednocześnie przewozowych była wykonywana przez przewoźników pociągi PR. Pamiętam oczywiście choroby wieku dziecięcego komunalnych. Docelowy model to taki, w którym samorząd sprzed 10 lat, kiedy ci przewoźnicy skutecznie się zwalczali i województwa nie jest właścicielem podmiotów przewozowych. nastawiali na konkurencję, a nie na kolaborację. Obecnie ten model Spodziewałbym się sytuacji, w której udziały samorządów w nastawiony jest na pasażera, np. poprzez szereg korzystnych spółkach przewozowych będą stopniowo zbywane. To będzie rozwiązań taryfowych. W woj. mazowieckim mamy pociągi KM, naturalny proces. Byłbym daleki od podpowiadania, czy narzucania WKD, SKM. Wielość przewoźników nie jest problemem. samorządom czegokolwiek, dlatego, że to jest suwerenne prawo Problemem może być to, że ci przewoźnicy nie będą funkcjonować właścicieli, np. marszałka województwa śląskiego podkreślał w jednolitym systemie. Inaczej mówiąc pasażer nie powinien w Massel. jakikolwiek nawet sposób odczuć pociągiem jakiego przewoźnika - Przewozy służby publicznej to nie tylko przewozy regionalne, to jedzie. Ważne jest, aby ten pociąg o właściwej godzinie przyjechał, także przewozy międzynarodowe wykonywane na duże odległości, był czysty, a także by pasażer mógł przemieszczać się za pomocą np. Warszawa Wiedeń, czy Warszawa Praga, a także przewozy jednego biletu. Jeżeli będą korzystne rozwiązania taryfowe, międzywojewódzkie, które łączą np. Katowice ze Szczecinem, sytuacja istnienia wielu przewoźników nie będzie stanowiła Przemyślem, czy Białymstokiem. To są bardzo ważne połączenia. żadnego zagrożenia argumentował Massel. Organizatorem tak połączeń międzynarodowych, jak i - Warto zwrócić jeszcze uwagę na jeden aspekt. Prawa pasażera są dalekobieżnych jest Ministerstwo Infrastruktury i to ono zamawia te coraz poważniej traktowane. Obywatele żyjący w wolnym kraju są usługi u przewoźników. Są także przewozy transgraniczne, które świadomi swoich praw i tego, czego mogą oczekiwać. Z tego wzbudzają dużo emocji. To jest właśnie jeden z powodów, dla powodu staramy się kłaść większy nacisk na prawa pasażerów. To których powiedziałem, że ustawa o publicznym transporcie nie jest przypadek, że Urząd Transportu Kolejowego wzmógł zbiorowym stworzyła więcej szkody, niż pożytku mówił Massel. kontrole przewoźników. Istotne jest także zapewnienie praw - Wytworzyła się pewna luka. Przewozy transgraniczne dostały się osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Zdaję sobie sprawę, do obszaru odpowiedzialności województw. Tak, jak to często w że dostosowanie do ich potrzeb polskiej infrastruktury kolejowej naszym kraju bywa, przydzielono samorządowi zadanie, bez będzie trwało latami, ale wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią wskazania jednocześnie źródła finansowania. Pasażer jednak nie tym osobom łatwiejsze korzystanie z pociągów, choćby nawet wnika, kto zgodnie z ustawą za to odpowiada. I ten pasażer ma jak rozwiązań prowizorycznych, jest sprawą naprawdę bardzo istotną najbardziej rację. Dlatego mimo, że od 1 marca teoretycznie nie jest zakończył. Kolprojekt zbankrutował kwietnia został złożony do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ wniosek o upadłość likwidacyjną Centralnego Biura Projektowo-Badawczego Budownictwa Kolejowego "Kolprojekt" Sp. z o.o. poinformowała spółka na swojej stronie internetowej. Poniżej zamieszczamy oświadczenie zarządu spółki w sprawie upadłości Centralnego Biura Projektowo-Badawczego Budownictwa Kolejowego "Kolprojekt" Sp. z o.o Zarząd CBPBBK Kolprojekt Sp. z o.o. z przykrością informuje, że w dniu 29 kwietnia 2011 roku został złożony do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ Wydział IX upadłościowy wniosek o upadłość likwidacyjnął Na przestrzeni ostatnich 60 lat Kolprojekt wykonywał na rzecz podmiotów z grupy PKP skomplikowane oraz wymagające unikalnej wiedzy i kompetencji projekty inżynieryjne dla infrastruktury kolejowej. Zespół doświadczonych projektantów nielicznych w Polsce specjalności w około 90% swoich realizacji pracował nad projektami bezpośrednio lub pośrednio zamówionymi przez PKP PLK S.A. Bezpośrednią przyczyną tego drastycznego kroku jest bezpodstawne naliczenie kar przez PKP PLK S.A. oraz brak wpłaty wymagalnych należności za wykonane prace, w wyniku czego Spółka całkowicie utraciła płynność finansową i nie posiada środków niezbędnych do prowadzenia działalności operacyjnej oraz terminowej obsługi wierzycieli. Zarząd Spółki wielokrotnie występował do PKP PLK S.A. z pismami wzywającymi do polubownego rozwiązania wzajemnych roszczeń. Trwające wiele miesięcy negocjacje, zdaniem Spółki, były celowo przedłużane przez Zamawiającego i mimo ogromnego wysiłku Zarządu nie osiągnięto porozumienia w kwestii zawyżonych kar umownych oraz uregulowania należności w stosunku do Kolprojekt. W tej sytuacji obowiązkiem Zarządu Spółki w celu ochrony interesów wierzycieli jest złożenie wniosku o upadłość. Uważamy, że postępowanie PKP PLK S.A. to rażący przykład nadużywania przez państwowego monopolistę swojej pozycji, kosztem prywatnej przedsiębiorczości, a także osób zatrudnionych w dobrej wierze i z zaangażowaniem świadczących swoją pracę. Upadłość Kolprojekt oznacza utratę pracy przez wybitnych specjalistów, ale również zablokowanie lub znaczące opóźnienie szeregu projektów infrastrukturalnych realizowanych z udziałem znaczących dofinansowań Unii Europejskiej. Do momentu wydania postanowienia sądu spółka Kolprojekt prowadzić będzie normalną działalność operacyjną i wszystkie prace projektowe na rzecz Państwa podmiotów będą realizowane w terminie, zgodnie z postanowieniami umów. Zarząd Spółki pragnie podziękować za wieloletnią współpracę wszystkim naszym partnerom i kooperantom, którzy przez ponad 60 lat współtworzyli z naszą spółką infrastrukturę polskich kolei. 2

3 Nowa Trybuna Opolska Opole Co dalej z koleją w Podlaskiem? Podlaskie to jeden z czterech regionów, które nie skorzystały ze środków unijnych na modernizację infrastruktury kolejowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. - Całej sieci linii kolejowych, odczuwającej brak inwestowania w ciągu ostatnich 20 lat, nie da się od razu usprawnić - mówił Zbigniew Szafrański uzasadniając potrzebę współpracy i zaangażowania samorządu w projekty związane z poprawa infrastruktury kolejowej województwa. Pierwsze propozycje włączenia samorządu do poprawy standardu linii padły ze strony zarządcy infrastruktury w 2006r. Jednak Podlaskie jest jednym z czterech regionów, które nie wprowadziły do regionalnych programów operacyjnych żadnego projektu związanego z poprawą infrastruktury kolejowej. Podczas spotkania z przedstawicielami województwa dyskutowano o stanie linii kolejowych, perspektywach rozwoju i zagrożeniach. Linia Warszawa Białystok ma studium wykonalności. Od 2015 r. PLK chce rozpocząć kompleksową modernizację linii w I etapie w standardzie do 160 km/h. Prace i związane z nimi utrudnienia mogą potrwać do 2017 r. 3

4 Nasze Miasto Lębork Spotkanie w sprawie katastrofy w Starostwie maja 2011r. w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie robocze ws. akcji ratunkowej przeprowadzonej w m. Mosty w związku z wypadkiem, który miał miejsce 28 kwietnia br. W spotkaniu roboczym wzięli udział: Starosta Lęborski Wiktor Tyburski, Wicestarosta Lęborski Ryszard Wenta, Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak, Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska Ryszard Wittke, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lęborku podinspektor Sylwester Karolenko, Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Lęborku st. aspirant Mariusz Mejer, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku brygadier Jan Drozd, Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku starszy kapitan Bogdan Madej, Dyrektor SPS ZOZ w Lęborku pan Andrzej Sapiński, Prezes Ochotniczej Służby Ratowniczej w Lęborku pan Daniel Michuniewicz, Zastępca dyrektora Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Gdyni pan Leszek Lewiński, Kierownik Referatu Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego pan Roman Wypasek, Kierownik Referatu Obrony Cywilnej Urzędu Miasta pani Beata Modzelewska Winiarczyk. Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiciele mediów zadawali pytania dotyczące zarówno akcji ratunkowej, liczby i stanu rannych jak i kwestii związanych z usuwaniem szkód oraz zabezpieczeniem Nasze Miasto Zielona Góra Czy protest mieszkańców Żagania na Facebooku przyniesie spodziewany skutek? W Żaganiu trwa społeczny protest przeciwko kolejnym planom PKP dotyczącym likwidacji małych, ale ważnych dla lokalnych społeczności połączeń kolejowych. Nie byłby możliwy, gdyby nie internet i Facebook. Tomasz Kwarciński - inicjator facebookowego protestu na tętniącym niegdyś dworcu PKP czeka na pociąg, który ma być zlikwidowany. Ponad 7 tys. osób podpisało się już pod petycją przeciwko likwidacji jednego z takich połączeń - linii kolejowej nr 275 na odcinku "Miłkowice-Żagań". Kolejnych kilkaset poparło akcję na Facebooku. Już teraz widać, że jest to największa tego typu inicjatywa w tej części kraju. Oburzenie mieszkańców wywołały deklaracje prezesa PKP PLK S.A. Zbigniewa Szafrańskiego, który na konferencjach prasowych w Zielonej Górze i Wrocławiu przedstawił linie zakwalifikowane do zamknięcia z powodu złego stanu technicznego i niskiej rentowności. Wśród nich znalazła się też istniejąca od 1875 r. linia "Miłkowice - Żagań", którą mieszkańcy Żar, Żagania i okolicznych miejscowości podróżują do Legnicy i Wrocławia. Informacje te podał jako jeden z pierwszych Tomasz Kwarciński, który prowadzi na Facebooku regionalnego bloga "Żagań24" (http://facebook.com/zagan24). Jego wpis spotkał się z olbrzymim odzewem wśród internautów. Oczywiście, negatywnym, wszak z połączenia tego korzystają w największej mierze ludzie młodzi, studiujący w Legnicy i Wrocławiu. "Istny horror", "PKP to hołota i złodzieje", "Zamknąć PKP całkowicie!", "Niedługo nas zaorają!" to tylko niektóre z komentarzy, jakie pojawiły się na blogu. Młodzi ludzie szybko postanowili zacząć działać. Jako platformy do tego użyli właśnie Facebooka, gdzie powstała główna strona protestu. Likwidują pociąg w Żaganiu. Mieszkańcy protestują na Facebooku W Żaganiu w województwie lubuskim trwa społeczny protest przeciwko kolejnym planom PKP dotyczącym likwidacji małych, ale ważnych dla lokalnych społeczności połączeń kolejowych. Nie byłby możliwy, gdyby nie internet i Facebook. Ponad 7 tys. osób podpisało się tam już pod petycją przeciwko likwidacji jednego z takich połączeń - linii kolejowej nr 275 na odcinku "Miłkowice-Żagań". Kolejnych kilkaset poparło akcję na Facebooku. Już teraz widać, że jest to największa tego typu inicjatywa w tej części kraju. Oburzenie mieszkańców wywołały deklaracje prezesa PKP PLK S.A. Zbigniewa Szafrańskiego, który na konferencjach prasowych w Zielonej Górze i Wrocławiu przedstawił linie zakwalifikowane do zamknięcia z powodu złego stanu technicznego i niskiej rentowności. Wśród nich znalazła się też istniejąca od 1875 r. linia "Miłkowice - Żagań", którą mieszkańcy Żar, Żagania i okolicznych miejscowości podróżują do Legnicy i Wrocławia. Informacje te podał jako jeden z pierwszych Tomasz Kwarciński, który prowadzi na Facebooku regionalnego bloga "Żagań24" ( Jego wpis spotkał się z olbrzymim odzewem wśród internautów. Oczywiście, negatywnym, wszak z połączenia tego korzystają w największej mierze ludzie młodzi, studiujący w Legnicy i Wrocławiu. "Istny horror", "PKP to hołota i złodzieje", "Zamknąć PKP całkowicie!", "Niedługo nas zaorają!" to tylko niektóre z komentarzy, jakie pojawiły się na blogu. Młodzi ludzie szybko postanowili zacząć działać. Jako platformy do tego użyli właśnie Facebooka, gdzie powstała główna strona protestu. Tomasz Kwarciński stworzył specjalną petycję przeciwko likwidacji linii, spotkał się też z radnymi miejskimi, powiatowymi i wojewódzkimi. W internecie na swoim blogu cały czas informował o kolejnych wydarzeniach związanych z akcją, tam też zdobywał pierwszych sprzymierzeńców. Jak sam twierdzi, tak duży zasięg protestu nie byłby możliwy bez internetu: "Gdyby nie szybka reakcja internautów to pies z kulawą nogą nie zainteresowałby się tą sprawą. Sieć pozwoliła się nam policzyć i zorganizować. Stworzyła narzędzia, dzięki którym głos zwykłych ludzi nie może zostać bez echa. Facebook i media społecznościowe tylko usprawniły ten proces". Jednak same działania prowadzone były już w realu. Petycja szybko rozprzestrzeniła się wśród mieszkańców lubuskiego, którzy spontanicznie zaczęli się pod nią podpisywać. Poparli ją nawet żołnierze służący na misji w Afganistanie, którzy w dużej części mieszkają w Żaganiu i okolicach. W samej petycji czytamy m...in.: "Plany zamknięcia linii nr 275 stanowią kolejny już krok zmierzający do, jak się wydaje, całkowitej marginalizacji Żagania i z góry zaplanowanej likwidacji całego węzła kolejowego w Żaganiu. Krok tym bardziej niezrozumiały, że Żagań był kiedyś jednym z najważniejszych miejsc na kolejowej mapie kraju i jest do tej roli doskonale przygotowany. Powyższa linia ma bowiem niesłychanie długą tradycję, została utworzona już w 1875 r. Jako mieszkańcy Żagania i okolic zatroskani o los naszej "małej ojczyzny" kategorycznie sprzeciwiamy się planom likwidacji wyżej wymienionej linii kolejowej. Uważamy decyzję o braku jej modernizacji za głęboko nietrafioną i społecznie szkodliwą nie tylko dla naszego miasta, ale także dla sąsiednich miejscowości. Domagamy się zmiany tej decyzji". Oddolna akcja mieszkańców wymusiła też działanie władz lokalnych. Starosta żagański oraz burmistrz i rada miasta wystosowali osobne protesty. Samo rozpoczęcie akcji spowodowało też szybką reakcję lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego, który zdementował 4 Wiadomości24.pl informacje o likwidacji połączenia. Mieszkańców uspokajał również sam minister infrastruktury, który w specjalnym liście przekonywał, że żadnej decyzji o zamknięciu linii nr 275 nie było i nie będzie.

5 Likwidują pociąg w Żaganiu. Mieszkańcy protestują na Facebooku Protestujących to jednak nie przekonało, wiedzieli wszakże, że linia ta sama umrze śmiercią naturalną, jeśli nie będzie jej modernizacji. Powoływali się przy tym na słowa rzecznika zarządzającej trasą spółki PKP PLK Mirosława Siemieńca: - Linia nr 275 od Miłkowic do Żagania, przez Leszno Górne i Małomice, oznaczona jest na naszej mapce, jako trasa o prędkości rozkładowej 70 km/h i 40 km/h. Jej stan może w ciągu najbliższych 5 lat pogarszać się". Tomasz Kwarciński i jego zwolennicy nie dają więc za wygraną i walczą dalej. Chcą konkretnych działań władz, czyli znalezienia wystarczających środków finansowych na przeprowadzenie remontu technicznego trasy, określenia przewidywanego czasu rozpoczęcia inwestycji oraz przedstawienia zakresu odpowiedzialności dla poszczególnych instytucji (PKP PLK, Województwo Lubuskie, Województwo Dolnośląskie). Widać, że będą twardo walczyć o swoje. Jak twierdzą, w zanadrzu mają jeszcze kilka pomysłów na protest, szczegółów jednak nie chcą zdradzać. Wiadomo jedynie o planowanej akcji zmasowanego słania maili protestacyjnych do decyzyjnych osób i instytucji. Cały czas trwa też zbieranie podpisów pod petycją. Jak wyznaje Tomasz Kwarciński: "Liczę, że uda się zebrać nawet 10 tys. podpisów. Obok takiej ilości władza nie może przejść obojętnie. Z petycją zamierzam wyruszyć do Elżbiety Polak - marszałek województwa Lubuskiego oraz Prezesa PKP PLK, czyli spółki zarządzającej narodową siecią kolejową. Osobiście zamierzam również nasz protest wręczyć samemu ministrowi infrastruktury Cezaremu Grabarczykowi. Wierzę, że wygramy, bo racja jest po naszej stronie". Jak będzie naprawdę i czy w Polsce siła głosu "facebookowego ludu" wygra z bezdusznością władzy - przekonamy się już wkrótce. Tak czy owak, będzie to zjawisko dla nas wszystkich pouczające. Co dalej z koleją w Podlaskiem? (dokończenie ze str. 3) Najprawdopodobniej do osobnego zadania, realizowanego na początku, wydzielona będzie stacja Białystok. Efektem prac na linii ze stolicy będzie zdecydowanie krótszy czas przejazdu 1h 30 1h 40 min. Obecnie duże zaangażowanie Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku pozwala utrzymać na trasie Łapy - Białystok prędkość 100 km/h. Rail Baltica ostateczną decyzję dotyczącą przebiegu linii E 75 musi zaakceptować Komisja Europejska. Zarząd PLK opowiedział się za przebiegiem trasy na odcinku Białystok Suwałki przez Ełk i Olecko. (Rail Baltica to międzynarodowa trasa kolejowa E75 o priorytetowym znaczeniu, łącząca Warszawę z Kownem, Rygą, Tallinem i Helsinkami). Linia nr 32 Białystok - Czeremcha znajduje się w krytycznym stanie. PLK sugerowała wpisanie jej do RPO jednak ówczesne władze tego nie uczyniły. Przy obecnej puli środków budżetowych PLK, połączenie nie będzie uwzględnione w planie napraw. Samorząd powinien podjąć decyzję odnośnie przyszłości linii. Szansą jest ujęcie w jej w kolejnym RPO. - W obecnym stanie linia przetrwa 2-3 lata. Koszt renowacji można szacować na ok 140 mln zł. mówił Zbigniew Szafrański. Kurier Poranny Białystok Jaki za: Urząd m. st. Warszawy kolor warszawskiego Mostu Średnicowego? Jaki kolor? Niebieski, fioletowy, a może czerwony? Każdy może zagłosować na swój ulubiony, a co za tym idzie zmienić wygląd mostu Średnicowego w Warszawie. fot. Happa111, commons.wikimedia.org, CCA-SA 3.0 Od 14 maja w dwóch głównych punktach miasta będą postawione ścianki, na których każdy będzie mógł wymalować swój wybór. Warszawa w ten niekonwencjonalny sposób chce zachęcić do wspólnego działania, które są częścią działań promocyjnych stolicy związanych ze zbliżającymi się mistrzostwami UEFA EURO

6 6

7 Głos Pomorza Słupsk Lubelskie: Apel policji do kierowców Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie poinformowała o kolizji na przejeździe w Zarudniu (linia nr 69, powiat zamojski). Traktorzysta nie zachował należytej ostrożności i wjechał bezpośrednio pod nadjeżdżającą drezynę. W związku ze zdarzeniem Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do przejazdów kolejowych. W wyniku zdarzenia uszkodzeniu uległy jedynie oba pojazdy. Kierujący traktorem z wypadku wyszedł z zadrapaniami i... mandatem za spowodowanie kolizji. Stracił zaś dowód rejestracyjny pojazdu. Na stronie internetowej lubelskiego KWP można zapoznać się z oświadczeniem następującej treści: Apelujemy do wszystkich użytkowników dróg o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do przejazdów kolejowych i zwracanie uwagi na ustawione przed przejazdem znaki drogowe i sygnalizatory. Pamiętajmy o tym, by zatrzymać się przed każdym z przejazdów, zarówno tym niestrzeżonym jak i strzeżonym. Jaki kolor warszawskiego Mostu Średnicowego? Interaktywna akcja rozpoczyna się już w piątek 13 maja. Wtedy właśnie rusza zakładka na portalu Facebook facebook.com/warszawa, dzięki której użytkownicy wezmą udział w głosowaniu na kolor w jaki zostanie ubrany Most Średnicowy. - Chcemy zachęcić mieszkańców oraz odwiedzających stolicę do wspólnej zabawy zapowiadającej największe wydarzenie sportowe w historii miasta mówi Katarzyna Ratajczyk dyrektor Biura Promocji Miasta. Zorganizujemy imprezę, podczas której wszyscy będą mogli rodzinnie i twórczo spędzić wolny czas. Jednocześnie zachęcamy do wybrania koloru dla mostu Średnicowego, który jest drogą kolejową prowadzącą na Stadion Narodowy. W sobotę 14 maja przy placu Defilad i placu Zamkowym zostaną postawione dwie ścianki o wymiarach 5 x 2,5 m. W sobotę miasto zaprasza wszystkich chętnych do zabawy na Placu Zamkowym. Już od godziny będzie można malować ścianki, a tym samym oddać głos na kolor mostu Średnicowego. Oprócz tego spotkają się także amatorzy oraz profesjonaliści gry w zośkę i podejmą próbę zebrania jak największej liczby graczy w jednym miejscu. Przewidziany jest również pokaz breakdance. Akcja Maźnij mnie! potrwa do 9 czerwca, w tym czasie codziennie będzie można pomalować ścianki. W każdy weekend miasto przewiduje dodatkowe atrakcje przy ściankach. Głosowanie na kolor mostu Średnicowego zakończy się oficjalnie 9 czerwca o godzinie 24:00, wtedy też zostaną podliczone głosy oddane na portalu Facebook oraz te wymalowane na ściankach. Postępy głosowania oraz relacje z akcji będzie można na bieżąco śledzić w internecie na facebook.com/warszawa. Wybór koloru zostanie zaprezentowany w czerwcu podczas pikniku Rok do EURO. Kolejowy most Średnicowy, należący do spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. to bezpośrednie połączenie centrum miasta z powstającym Stadionem Narodowym. mówi Kazimierz Peryt, dyrektor projektu ds. EURO 2012 PKP PLK Zaangażowanie w akcje, które integrują społeczność lokalną, to świetny pomysł. Dlatego też chętnie zgodziliśmy się na udostępnienie mostu na potrzeby akcji promującej Warszawę w związku ze zbliżającymi się mistrzostwami UEFA EURO Akcja Maźnij mnie! Warszawa wybiera kolor Mostu Średnicowego! organizowana jest przez urząd miasta stołecznego Warszawy wraz ze sponsorami globalnymi UEFA i PKP Polskie Linie Kolejowe. Za realizację i wykonanie odpowiedzialna jest Agencja Kreatywna HOLO FX. 7

8 Pierwszy projekt szybkiej kolei w Polsce Rozmowa ze Zbigniewem Ciemnym, dyrektorem Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kolej dużych prędkości, czyli? Nowoczesny, komfortowy, bezpieczny i przyjazny, a w chwili obecnej najbardziej dynamicznie rozwijający się środek transportu. Jaką przewagę nad innymi środkami transportu ma szybka kolej? Kolej dużych prędkości zapewni możliwość podróżowania pomiędzy regionami kraju w nowoczesnych warunkach, obejmować będzie swoim wpływem jak największą część społeczeństwa. Znacznie skróci się czas przejazdu pomiędzy największymi aglomeracjami. Ponadto kolej dużych prędkości charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa i niską szkodliwością dla środowiska w przeliczeniu na pasażerokilometr. Proszę o przybliżenie korzyści ekonomicznych, gospodarczych i ekologicznych, które według Pana przynosi kolej dużych prędkości. Ekonomiczne korzyści wynikające z budowy kolei dużych prędkości biorą się przede wszystkim z integracji regionów kraju. Szybkość podróżowania wpłynie na rozwój i integrację miast, stworzenie nowych miejsc pracy, połączenie obszarów rozwiniętych z tymi, w których widoczna jest potrzeba zmian. Pociągi przystosowane do jazdy po trasie szybkiej kolei znacznie różnią się od obecnie kursujących po naszych torach, na czym polegają te różnice? Obawiam się, że na całą specyfikację nie starczyłoby miejsca w Państwa periodyku. Różnice występują w konstrukcji pociągu, osiągach trakcyjnych, napędzie pojazdu, systemie zasilania, możliwościach hamowania. Cechy konstrukcyjne pociągów wprowadzanych na terenie UE reguluje i standaryzuje specyfikacja TSI. Jakie działania zostały już podjęte w ramach tworzenia sieci kolei dużych prędkości w Polsce? Inżynieria.com Zbigniew Ciemny ur Wykształcenie: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Wielkopolska Szkoła Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Kariera zawodowa: 40-letnie doświadczenie kolejowe, Od 1971 r. związany z eksploatacją, utrzymaniem i naprawą taboru. Od stanowisk robotniczych poprzez różne szczeble zarządzania Od sierpnia 2010 r. zatrudniony w PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości, obecnie pełni obowiązki dyrektora Prywatnie: żonaty, ojciec trojga dzieci W chwili obecnej realizowana jest umowa na opracowanie studium wykonalności dla budowy linii dużych prędkości łączącej Warszawę Łódź Poznań/Wrocław. Ze względu na kształt, nazywamy ją linią Y. Dokładny jej przebieg poznamy po zakończeniu studium wykonalności. Realizowane jest także studium wykonalności dla modernizacji linii E65 Południe (Centralna Magistrala Kolejowa) do parametrów dużych prędkości. Jaką prędkość będą mogły uzyskać pociągi na tych trasach? W jakim czasie będzie można dostać się np. z Poznania do stolicy? Linia dostosowana będzie do prędkości do 350?km/h. Zakładany czas podróży z Poznania do Warszawy to 1:35 h. Pozostałe czasy przejazdów wahają się od 0:35 h pomiędzy Warszawą i Łodzią do 2:30 h pomiędzy Poznaniem a Krakowem przez Łódź. Z jakich środków będzie finansowana inwestycja oraz jaki będzie jej orientacyjny koszt? Czy uda się pozyskać dofinansowanie unijne na realizację tego przedsięwzięcia? 8

9 Express Ilustrowany Łódź Express Ilustrowany Łódź Kolejne przetargi na modernizację linii Poznań - Skandawa PKP PLK Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Poznaniu ogłosił kolejny przetarg na modernizację linii nr 353 Poznań Wschód - Skandawa. Tym razem chodzi o zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych przy modernizacji trzech przejazdów kolejowych. Linia nr 353 przebiega z Poznania przez Inowrocław, Toruń i Olsztyn. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem pn,: "Modernizacja przejazdów kolejowych w km: 28,783; 48,762; 49,818 - w ramach rewitalizacji linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód - Skandawa na terenie IZ Poznań. Termin realizacji zamówienia to 30 listopada Oferty można składać do 23 maja. Na linii nr 353, w rejonie Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie, wyremontowane zostaną 4 przepusty kolejowe. Oferty w przetargu na wykonanie robót można składać do 24 maja. Pierwszy projekt szybkiej kolei w Polsce W tej chwili pracujemy nad modelem finansowania inwestycji. Tak jak wspominałem, jest to pierwszy taki projekt w Polsce. Będziemy starali się pozyskać środki unijne. Ponadto pracujemy nad modelem partnerstwa prywatno-publicznego (PPP), który sprawdził się w realizacji projektów w Państwach Europy Zachodniej. Na podstawie doświadczeń kolei hiszpańskich oraz wstępnych analiz wykonanych dotychczas w ramach tego studium, koszt inwestycji został oszacowany na około 18?mld zł. Więcej informacji na ten temat będę mógł udzielić po zakończeniu studium wykonalności, w którego zakres także wchodzi wskazanie najlepszego rozwiązania w zakresie finansowania. Prace nad projektem są w toku, proszę opowiedzieć naszym Czytelnikom o dotychczasowych działaniach. Studium wykonalności dla linii Warszawa Łódź Poznań/Wrocław realizowane jest przez konsorcjum firm Ingenieria IDOM Internacional S.A z siedzibą w Madrycie oraz Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu. W chwili obecnej oddawane i oceniane są pierwsze raporty oraz organizowane są spotkania konsultacyjne w samorządach, dotyczące wstępnego wyznaczania przebiegu trasy linii. Jest to faza przygotowania dokumentacji. Rozpoczęcie budowy linii, zgodnie z przyjętym w grudniu 2008?r. rządowym programem budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce, planowane jest na rok 2014, zaś całkowite zakończenie inwestycji na 2020?r. Kolej dużych prędkości to nowość, a co za tym idzie także i nowy tabor. Czy już wiadomo ile szybkich pociągów wyjedzie na nową linię? We wstępnym studium wykonalności opracowanym w 2005?r. dla linii Warszawa Łódź Poznań/Wrocław zakładano, że do jej obsłużenia potrzeba będzie około 30 sztuk taboru. Po zmodernizowaniu linii E65 Południe (Centralna Magistrala Kolejowa) do parametrów dużych prędkości, dla całego systemu KDP w Polsce będziemy potrzebowali około 100 sztuk. Na razie są to jednak dane wstępne. W jakiej technologii zostanie wybudowane torowisko? Jakie jeszcze aspekty technologiczne trzeba wziąć po uwagę przy realizacji inwestycji? Decyzja w tym temacie zostanie podjęta przez Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe SA po przedstawieniu wyników studium wykonalności Międzyuczelniany Wyścig Drezyną w Krakowie Koło Naukowe Dróg Kolejowych wspólnie z Samorządem Studenckim Politechniki Krakowskiej organizują 1 Międzyuczelniany Wyścig Drezyną w Krakowie. Impreza odbędzie się 18 maja w Krakowie na terenie przy torach kolejowych pomiędzy wiaduktem na al. 29 Listopada, a ul. Kamienną. W trakcie imprezy można wygrać nagrody oraz zaprezentować swoją uczelnię, wydział, czy grupę. Zapisy trwają do 16 maja na stronie Odbędą się zawody międzyuczelniane oraz towarzyszące im zawody otwarte, dostępne dla każdego bez ograniczeń. Dojście z przystanków MPK Politechnika lub Dworzec Towarowy, dalej wzdłuż torów tramwajowych. Organizatorzy zapraszają także kibiców. Przewidziano liczne konkursy z nagrodami dla publiczności i darmowe kiełbaski z grilla. Po zawodach, o godzinie 19:00 odbędzie się koncert zespołów The Old Chopper oraz EKG w klubie Loch Ness, a następnie afterparty w klubie Loch Ness. 9

10 Rynek Kolejowy Warszawa maj

11 11

12 maja rusza kolej na orkiestrę, czyli Opolski Ekspres Dęty 2 Po raz kolejny Przewozy Regionalne zapraszają wszystkich chętnych na koncert pod batutą Przemysława Ślusarczyka. W akcji Kolej na orkiestrę, czyli Ekspres Dęty wystąpią połączone orkiestry: Politechniki Opolskiej, Zespołu Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu, będzie także Jemielnicka Orkiestra Dęta i zespółel12 Opole Politechnika Band. Impreza została zorganizowana wspólnie z Działem Promocji i Kultury z Politechniki Opolskiej, Zarządem Województwa Opolskiego oraz Opolskim (dokończenie na str. 19)

13 Rynek Kolejowy Warszawa maj

14 Rynek Kolejowy Warszawa maj

15 (dokończenie ze str. 14) 15

16 16 Rynek Kolejowy Warszawa maj 2011

17 17

18 Polska Gazeta Transportowa Warszawa

19 Polska Gazeta Transportowa Warszawa (dokończenie ze str. 12) 14 maja rusza kolej na orkiestrę, czyli Opolski Ekspres Dęty 2 Zakładem Przewozów Regionalnych. Muzycy wyruszą w drogę szynobusem i na całej trasie przejazdu dadzą krótkie koncerty na wybranych przystankach i stacjach kolejowych. W repertuarze mają m.in. polską i zagraniczną muzykę filmową. Całej akcji przyświeca kilka celów: promocja instytucji delegujących, promocja kultury studenckiej i alternatywnych działań kulturalnych, promocja kolei i kolejowych szlaków turystycznych, aktywizacja lokalnej społeczności, promocja regionu i transportu publicznego, rewitalizacja niezelektryfikowanych tras kolejowych w województwie. Pierwszy przejazd odbędzie się w sobotę 14 maja. Pociąg będzie zatrzyma się na stacjach: Opole Główne 13:50 Górażdże 14:05 do 14:25 Gogolin 14:30 do 14:50 Zdzieszowice 15:00 do 15:20 Kędzierzyn Koźle 15:32 do 16:15 Opole Główne 17:00 Szynobus wyjedzie w trasę również 4 czerwca. 19

20 20

Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK

Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK ISSN 1733-8700 W N U M E R Z E Temat Numeru: USPOKAJANIE RUCHU USPOKAJANIE RUCHU Przedwyborcze zabawy prędkością

Bardziej szczegółowo

Społeczny raport na temat stanu i perspektyw transportu rowerowego w Łodzi

Społeczny raport na temat stanu i perspektyw transportu rowerowego w Łodzi Fundacja Normalne Miasto Fenomen adres do korespondencji: skr. poczt. 14, 90-435 Łódź 36 Fax 42 209 32 55 E-mail: kontakt@fundacjafenomen.pl Społeczny raport na temat stanu i perspektyw transportu rowerowego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP SIGMAR GABRIEL ANDRZEJ SZEJNA PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Zaciskanie pasa nie jest receptą na przyszłość s. 3 AFERA podsłuchowa s. 12 Sprawa Chazana s. 5 Socjaldemokraci KKW SLD UP NR 8 - wrzesień 2014

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie nie takie straszne

Rozporządzenie nie takie straszne ISNN 1426-5788 LISTOPAD-STYCZEŃ 2009-2010 nr 4(37)/2009-2010 Komunikacja publiczna 4/2009-2010 Jaki może być transport autobusowy w Europie? Rozporządzenie nie takie straszne Koniec przetargów w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Powiat Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Najwyżej w rankingu powiatów W kolejce po tolerancję Razem znaczyć może więcej Cieszyn - miasto pełne uroku Człowiek kultury Sztuka

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny. O tym jaki był i jaki będzie dyskutowano w Lublinie

Regionalny Program Operacyjny. O tym jaki był i jaki będzie dyskutowano w Lublinie Numer 3(23)/2014 ISSN 2081 8033 Rozmowa numeru Johannes Hahn, były unijny komisarz ds. polityki regionalnej: Pięć lat pod znakiem reformy polityki spójności kalendarium Nowe departamenty od zarządzania

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Korzyści z prywatyzacji odczuje każdy z nas

Korzyści z prywatyzacji odczuje każdy z nas polska EnerGIA magazyn NR 8 (10) sierpień 2009 grupy tauron ISSN 1689-5304 Jan Bury Korzyści z prywatyzacji odczuje każdy z nas Rynek energii Hiszpania Czas biogazu Energetyczny ekofan spis treści Prawdy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej

Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Śląsk 2.0 Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej Międzyresortowy Zespół do spraw wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska i Małopolski

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Białystok. grudzień 2010. Nasza Jaga Trwa budowa stadionu piłkarskiego regionu północno-wschodniej Polski w Białymstoku str. 12

Białystok. grudzień 2010. Nasza Jaga Trwa budowa stadionu piłkarskiego regionu północno-wschodniej Polski w Białymstoku str. 12 ISSN 1732-6990 Nr 4(31)/2010 Tylko my mamy taki łuk Widowiskowy montaż konstrukcji wiaduktu nad ulicą gen. Maczka w Białymstoku str. 10 Fot. Mikołaj Malesza Fot. Barbara Klem Fot. Władysław Kazberuk grudzień

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Zróbmy to po poznańsku! Celem opracowania programu Prawa i Sprawiedliwości dla Poznania jest przedstawienie mieszkańcom Poznania realnej alternatywy

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni walczą o swój dom

Niepełnosprawni walczą o swój dom l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XIII NR 37 (503) 11-17 PAŹDZIERNIK A 2013 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁ ATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Becikowego nie będzie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LAT L E T JAHRE WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ W EUROREGIONIE NEISSE-NISA-NYSA PŘESHRANIČNI SPOLUPRÁCE V EUROREGIONU NEISSE-NISA-NYSA DER GRENZÜBERSCHREITENDEN ZUSAMMENARBEIT IN DER EUROREGION NEISSE-NISA-NYSA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ ENERGIA ODNAWIALNA SPOŁECZNE POSTRZEGANIE INWESTYCJI NA PRZYKŁADZIE GMINY SUŁOSZOWA 7 listopada 2013 roku Patronat Honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 1/2006. Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej

ISSN 1509-3603 NR 1/2006. Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej ISSN 1509-3603 NR 1/2006 Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej O D R E D A K T O R A NASK wkracza dynamicznie w 2006 rok, obejmując zasięgiem sieci radiowej aglomeracje Katowic,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL nr 4 (156) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Ś W I E B O D Z I C E Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE AUTO ZASTĘPCZE GRATIS NA

Bardziej szczegółowo

JAK GŁOSOWAĆ, ŻEBY NASZ GŁOS BYŁ WAŻNY

JAK GŁOSOWAĆ, ŻEBY NASZ GŁOS BYŁ WAŻNY gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA Ogólnopolska Sieć Gazet Bezpłatnych Nowy Sącz Krynica Muszyna Stary Sącz Grybów Piwniczna NR 214 ROK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS str. 10 Nowa reklama Banków Spółdzielczych w radiu i TV str. 16 Kredyty na domy energooszczędne już dostępne str. 12 Magazyn Grupy BPS IT 25-27 wrzesnia Grupy BPS str. 4 Jaki wiek?! Liczy się człowiek!

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo