Podręcznik Komisji Klubowej ds. Rotary Foundation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik Komisji Klubowej ds. Rotary Foundation"

Transkrypt

1 DYSTRYKT 2230 Komitet Dystryktalny ds. Rotary Fundation Podręcznik Komisji Klubowej ds. Rotary Foundation KWIECIEŃ 2011

2 1. WSTĘP The Rotary Foundation (TRF, RF) została powołana dożycia w 1917 roku jako Fundacja Rotary International (RI). Celem jej jest wspierania działań Rotary International przez finansowanie programów RI i zarządzanie zgromadzonymi funduszami. Na szczeblu Dystryktu RF reprezentują Komitety Dystryktalne ds. RF. W listopadzie 2004 Zarząd RI uzgodnił, że każdy klub wśród swoich komisji powinien mieć Komisję Klubową ds. RF (KKRF). Intencją tego przewodnika jest przyjście z pomocą klubom w realizacji celów oraz wspieraniu RF. Przewodnik przedstawia rolę KKRF oraz odpowiedzialność Przewodniczącego Komisji. Najistotniejszym elementem jest przekazanie wiedzy o RF wszystkim rotarianom w klubie oraz włączenie klubu do projektów RF. Gdy rotarianie zapoznają się z zadaniami i rolą RF oraz możliwościami realizacji celów Rotary poprzez programy międzynarodowe i ze wsparciem RF, wówczas będą wspierać RF zarówno finansowo, jak i poświęcając jej swój czas, własne umiejętności i talent. Podręcznik powstał dzięki Johnowi M. Leask Jr., byłemu regionalnemu koordynatorowi Rotary Foundation. 2. PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KLUBOWEJ Zadania Przewodniczącego KKRF to: pomagać klubowi i jego prezydentowi w realizacji założonych celów, edukować i szkolić członków klubu w zakresie zagadnień dotyczących RF; zachęcać członków klubu do uczestnictwa w programach Fundacji oraz finansowego wspierania Fundacji; przedstawić klubowi i jego członkom cele RF na poziomie dystryktu, regionu i Zarządu RF; czuwać na uiszczaniem przez klub wpłat do RF, zgodnie z przedstawionym na PETS harmonogramem. Poznanie przez członków klubu RF, jej dokonań i możliwości, które oferuje, jest niezwykle ważne dla uzyskania poparcia do włączenia się członków Rotary w programy RF. Im lepiej rotarianie poznają RF, tym bardziej będą włączać się w jej programy i wspierać ją finansowo. RF usilnie zachęca kluby, by umożliwiły dobre wyszkolenie entuzjastycznych i mających szacunek kolegów rotarian, którzy w klubie mogą być przewodniczącymi komisji RF. Programy RF mogą być pomyślnie realizowane tylko przy znacznym zaangażowaniu członków klubu. Jeżeli rotarianie poznają, jak wiele można osiągnąć dzięki programom RF, wówczas będą chętnie wspierać Fundację finansowo. Przewodniczący KKRF jest łącznikiem pomiędzy członkami klubu i gubernatorem dystryktu oraz Komitetem Dystryktalnym ds. RF, Regionalnym Koordynatorem ds. RF i Zarządem RF. Przewodniczący KKRF musi być ekspertem od spraw RF, znać i rozumieć cele Zarządu RF oraz cele dystryktu, a także dostosować działania w klubie do tych celów. Ponadto musi być dobrym szkoleniowcem, umieć przekazywać wiedzę o RF, posługiwać się materiałami źródłowymi, umieć odpowiedzieć na pytania członków klubu, a także poszukiwać sposobów na realizację celów, stojących przed prezydentem klubu. Przewodniczący KKRF jest częścią zespołu RF, w skład którego wchodzą: liderzy RF, regionalni koordynatorzy, doradcy w zakresie realizacji Programów Corocznych Datków, doradcy od spraw Dużych Datków, koordynatorzy ds. alumnów i członkowie RF. 3. SZKOLENIE ROTARIAN W KLUBIE Znaczący wzrost poparcia dla RF nastąpi wtedy, gdy każdy rotarianin w klubie będzie rozumiał programy RF oraz imponujące rezultaty, jakie uzyskuje się, wspierając Fundację datkami. Cztery sposoby, by Fundacja uzyskiwała wsparcie rotarian, to: dobre i interesujące przedsięwzięcia klubu w zakresie RF; aktywne uczestnictwo członków klubu w programach RF; cotygodniowe rozważanie zrealizowanych zadań oraz tego, co można zrobić poprzez RF; uczestnictwo w seminariach RF i innych wydarzeniach. 2

3 3.1. Dobre i interesujące klubowe programy RF Wprowadź do klubu entuzjazm w zakresie programów RF, pokaż siłę i możliwości RF w zakresie czynienia dobra na świecie dzięki jej działalności. Najlepszym argumentem dla członków klubu są przykłady dobrych doświadczeń nabytych przez byłych stypendystów RF, uczestników Wymiany Grup Zawodowych, aktualnych lub sponsorowanych przez klub stypendystów Ambassadorial Scholars lub Rotary World Fellows Peace, Teachers University i uczestników Humanitarian Program Grants. Swoimi doświadczeniami powinni dzielić się uczestnicy wszystkich programów RF. Podczas prezentacji powinni oni zwrócić szczególną uwagę na to, jaki wpływ miał na nich udział w programie RF i jak to zmieniło ich życie. Następnie podczas prezentacji powinni powiedzieć, jak Fundacja ich wspierała, a na zakończenie zwrócić się do rotarian, by wsparli finansowo Fundację, gdyż dzięki temu możliwa jest realizacja programów RF. Jedno spotkanie klubowe w każdej kadencji należy poświęcić przedstawieniu ogólnych zagadnień dotyczących RF w celu uaktualnienia wiedzy o RF. Nie powinien to być wykład, ale raczej ukierunkowana dyskusja, zwracająca szczególną uwagę na nowe informacje z RF i zawierająca odpowiedzi na pytania. Bardziej interesująca niż wykład, jest formuła: powiedz trochę, a potem zapytaj. Wywołuje ona większe zainteresowanie wśród słuchaczy i wyzwala chęć do działania, prowadząc do związania rotarian z klubem. Prezentując Fundację, często skupiamy się na szczegółach jej programów zamiast podkreślać korzyści, jakie staną się udziałem rotarian i Klubów Rotary w zakresie zwiększenia możliwości skuteczniejszego służenia społeczeństwu. Te prezentacje powinny eksponować olbrzymi powrót środków finansowych, działalność społeczną klubów, co jest wynikiem realizacji scenariusza: my zbieramy grosz do grosza, a Fundacja skutecznie te środki pomnaża. Kończąc omawianie każdego z programów, należy wezwać rotarian do aktywnego udziału w programach. Kasety video i broszury dostępne przez INTERNET on-line na stronach: są pomocne przy prezentowaniu RF. Zachęcanie do udziału każdego członka klubu w programach RF jest najważniejszym zadaniem Przewodniczącego Komisji. Nie ma lepszej metody niż pokazanie efektów z realizacji programów RF. Każdy przewodniczący komisji musi posiadać dużą wiedzę i doświadczenia oraz umiejętność zrozumienia korzyści, jakie wynikają dla klubu z udziału w programach RF. Wiele programów RF, dostępnych na poziomie dystryktu, może bezpośrednio wspierać społeczność lokalną każdego klubu Rotary bez zaangażowania finansowego klubu. Jednak rotarianie muszą w tych przypadkach poświęcić swój czas i wykazać się inicjatywą. Każdy program edukacyjny powinien być rozpropagowany i wypromowany w społeczności na wszelkie możliwe sposoby. Istnieją między innymi programy, które mogą skutkować przyznaniem stypendiów osobom rekomendowanym przez kluby. Te formy to: Stypendia Ambasadorskie (Ambassadorial Scholarships), Wymiana Grup Zawodowych (Group Study Exchange), Granty dla nauczycieli akademickich (Rotary Grants for University Teachers), Stypendia pokojowe (Rotary World Peace Fellowships). Przewodniczący KKRF w klubie musi mieć bieżące informację o programach edukacyjne oraz ich dostępności dla klubów w dystrykcie. Takie informacje uzyskuje się od Komitetu Dystrykalnego ds. RF podczas seminariów, szkoleń PETS, konferencji Dystryktu oraz bezpośrednio ze stron internetowych: Zadaniem klubów jest wstępna rekrutacja i przygotowanie kandydatów, a następnie stałe utrzymywanie kontaktów w czasie stypendium oraz po jego zakończeniu. Przewodniczący Komisji ds. RF powinien znać następujące programy grantów humanitarnych: Uproszczone Granty Dystryktu (District Simplified Grants), Zdrowie, Głód i Humanitaryzm (Health, Hunger and Humanity - 3-H), Granty dla Wolontariuszy Rotary (Volunteer Service Grants), Granty współfinansowane (Matching Grants). Klub Rotary może prowadzić projekty w ramach tych programów, pomagając swojej społeczności lokalnej, zawodowej albo międzynarodowej. Obserwuje się pozyskiwanie nowych członków dzięki udziałowi klubów w programach RF. Przewodniczący KKRF powinni znać te programy i ich dostępność w dystrykcie, a także zwracać się do Przewodniczącego Podkomitetu ds. Grantów Komitetu Dystryktalnego ds. RF o wsparcie w ich realizacji. Zaleca się prowadzenie szkoleń i warsztatów wspierających kluby w realizacji programów RF. 3

4 3.2. Cotygodniowe informacje oraz rozważania na temat RF w Klubie Dobrą i sprawdzoną praktyką jest poświęcenie na początku każdego spotkania klubu Rotary dwóch do trzech minut na bieżące sprawy RF, przedstawiając jej wpływ na realizację celów Rotary, dzięki funkcjonowaniu RF. Wypowiedzi powinny być interesujące i ekscytujące. Gdyby co tydzień mówiło się tylko o historii RF, to członkowie klubu mogliby przestać słuchać. Do wypowiedzi na temat RF powinno włączać się szersze grono rotarian tak, by relacje o RF były różnorodne. Można tego dokonać albo przez wybieranie kilku rotarian, by podzielili się rolami, albo włączając w to cały klub. Jeżeli wszyscy członkowi klubu podzielą się w zabieraniu głosu w 2-3 minutowych wypowiedziach o RF, to nawet, gdy nie wiedzą o Fundacji zbyt wiele, zmobilizuje ich to do zaznajomienia się z Fundacją. Praktyka wskazuje, że wielu rotarian dzięki udziałowi w programach Fundacji odnajduje sens członkostwa w Rotary. Rozdzielanie tych cotygodniowych prezentacji pomiędzy wszystkich członków klubu może spowodować ich niespójność, mogą też być mało interesujące, chyba, że Przewodniczący Komisji klubu ds. RF aktywnie przygotuje wyznaczonego rotarianina. Przewodniczący Komisji ds. RF powinien zadbać o właściwe przygotowanie takiej prezentacji, służąc pomocą każdemu w przygotowaniu wypowiedzi. Należy wskazać odpowiednie źródło informacji. Kilka dni przed spotkaniem klubu Przewodniczący Komisji powinien przypomnieć wyznaczonej osobie o prezentacji, upewnić się, że jest ona właściwie przygotowana i tak zmotywować, by prezentacja ostatecznie okazała się interesująca. Powinna ona także w formie pisemnej zostać przedłożona edytorowi biuletynu klubu, by włączył ją do następnego biuletynu. Przedstawione z entuzjazmem zagadnienia Fundacji mogą być istotnym spoobem do poznawania interesującej historii RF Uczestnictwo w seminariach dotyczących Fundacji Każdy dystrykt jest zobowiązany do organizowania seminarium poświęconego Fundacji. Komitet Dystryktalny ds. RF i gubernator Dystryktu są odpowiedzialni za prowadzenie seminarium, rozpowszechnianie informacji o nim i zachęcenie rotarian do wzięcia udziału w seminarium Fundacji. Przewodniczący KKRF powinien wziąć udział w tym seminarium i zachęcić innych członków klubu do uczestnictwa. Ponadto, każdy klub może mieć swoje własne seminarium poświęcone Fundacji. Prezentacje o Fundacji w PowerPoint są dostępne na stronach internetowych Rotary i mogą być wykorzystane podczas seminarium. Przewodniczący KKRF może zwrócić się o pomoc do Przewodniczącego Komitetu ds. RF lub Regionalnego Koordynatora ds. RF z propozycją przyjazdu lub udzielenia pomocy w przygotowaniu spotkania klubowego. Przykładowy porządek dzienny seminarium klubu znajduje się w dalszej części prezentowanego maeriału. Seminarium klubu na temat Fundacji może obejmować: Ogólnie o Fundacji. Powinno to być obszerne, ale ogólne omówienie programów Fundacji z podkreśleniem korzyści; bez skupiania się na szczegółowym ich omówieniu, lecz ze zwróceniem uwagi na tworzenie funduszy programu oraz sposobów ich wykorzystania. Rola Przewodniczącego KKRF. Ta część powinna bazować na opisie pracy Przewodniczącego Komisji i Liście Życzeń (strony 9-11) i wyjaśniać, jak programy naszej Fundacji mogą pomóc prezydentowi klubu, przewodniczącemu Komisji Międzynarodowej, a nawet przewodniczącemu komisji ds. działań na rzecz społeczności. Przewodniczący poszczególnych komisji powinni podzielić się swoimi doświadczeniami i osiągnięciami. Granty Współfinansowane (Matching program Grants). Ten segment powinien wyjaśnić, jak posługiwać się grantami współfinansowanymi w sposób profesjonalny dla realizacji międzynarodowych projektów. Należy przedstawić rolę klubu jako gospodarza albo klubu sponsorskiego, uczestniczącego w Matching Grant i omówić sposoby pozyskiwania partnerów do grantów. Powinniśmy skupić się na korzyściach wynikających z tych programów dla rotarian oraz klubów Rotary, a nie koncentrować się jedynie na zasadach tych programów. Należy wskazać, kto w dystrykcie może pomóc w przygotowaniu podania o grant, zna reguły i zasady realizacji grantów. Uproszczone Granty Dystryktu [ang. District Simplified Grants (DSGs)]. Ten segment powinien przedstawić, jak zrealizować takie granty i skorzystać z tego programu, oczywiście pod warunkiem, że dystrykt złożył podanie o DSG. Powinien wyjaśnić, kto w dystrykcie może służyć pomocą w przygotowaniu podania o grant oraz zna reguły i zasady realizacji. 4

5 Granty dla Wolontariuszy Rotary [ang. Volunteer Service Grants (VSG)]. Ta część powinna wyjaśnić, jak Grant dla Wolontariuszy Rotary może zostać użyty, by pomóc klubowi Rotary wesprzeć osoby pomagające ratować życie i poprawiać jego warunki na całym świecie. Należy skupić się na korzyściach wynikających z tych grantów, a nie tylko na regułach i zasadach. Programy edukacyjne. Tu należy wyjaśnić, jak wypromować programy edukacyjne w społeczności klubu i jak przygotować kandydatów. Trzeba podkreślić korzyści, jakie osiągają ci, którzy uczestniczą w tych programach; przygotować kandydatów i wskazać, jak te programy pomagają Rotary i klubom w osiąganiu celów naszej Fundacji. Zbieranie pieniędzy dla RF. W tym miejscu należy skupić się na sposobach zachęcania do uczestnictwa w realizacji szczytnego celu: Każdy rotarianin w każdym roku wspiera Rotary Foundation [ang. Every Rotarian, Every Year], by każdego roku osiągnąć średnią wpłatę 100 USD od jednego rotarianina w skali światowej. Przedstawić, jak kto w dystrykcie, regionie i Rotary International może pomóc Przewodniczącemu Komisji w sprawowaniu jego funkcji. Te krótkie bloki powinny być dalej uzupełnione o informacje, jak i do kogo przewodniczący może zwrócić się o pomoc i wsparcie. Uznania za datki na rzecz Fundacji oraz interpretacja sprawozdań Fundacji: Tutaj należy zapoznać przewodniczących komisji z możliwością dostępu do interpretacji sprawozdań Fundacji [ang. Club Recognition Summary ] oraz monitorowania wpłat członków klubu, korzystając z wewnętrznej strony dla rotarian w portalu (Member Access), zabezpieczonego w tej części hasłem, które jest dostępne dla każdego rotarianina. Dostęp do informacji o własnych i klubowych wpłatach na RF zachęca do bezpośrednich wpłat. 4. WPŁATY NA RZECZ ROTARY FOUNDATION Przewodniczący KKRF jest odpowiedzialny za rozwijanie, organizowanie i koordynowanie zbiórki datków na rzecz RF, które są gromadzone jako środki na realizacje programów corocznych (ang. Annual Programs Fund) i zabezpieczających fundusze w dłuższej perspektywie czasowej ( Permanent Fund ). Wpłaty na programy coroczne są wykorzystywane bezpośrednio i w całości na realizację programów edukacyjnych oraz humanitarnych Rotary. Fundusz stały zabezpiecza te programy w dłuższej perspektywie czasowej, gdyż jednie zyski z funduszu stałego są corocznie wykorzystywane na rozwój Fundacji i dofinansowanie jej programów. Środki gromadzone na koncie PolioPlus są spożytkowane wyłącznie na realizację tego projektu. Wpłaty na Fundację są często emocjonalną decyzją. Rotarianin, który raz uczestniczył w programach RF i sam poznał ich rezultaty dalej wspiera finansowo Fundację. Z tego właśnie powodu ważne jest zachęcanie w sposób profesjonalny i prowadzenie akcji informacyjnej o Fundacji wśród rotarian i poza Rotary w celu zachęcenia do wpłat i udziału w realizacji programów. Zachęcanie i motywowanie rotarian do wpłat jest ważnym zadaniem przewodniczącego komisji. Inicjatywa z okazji 100-lecia Rotary (2004/05) pod hasłem: Każdy rotarianin corocznie wspiera Fundację jest aktualna i ma na celu zwiększać napływ datków na realizację programów corocznych (ang. Annual Programs.Fund.). Przewodniczący komisji klubu ds. Fundacji powinien ściśle współpracować z prezydentem klubu, zorganizować i skoordynować przemyślną kampanię dotyczącą pozyskiwania wpłat na rzecz Fundacji. Ponieważ datki dla Fundacji powinny być realizowane przez całą kadencję, przewodniczący Komisji Klubowej powinien otrzymać Monthly Summary Recognition Club od prezydenta klubu albo sekretarza klubu, by śledzić intensywność wpływania tych datków. Do obowiązków przewodniczącego należy nauczenie członków klubu, jak posługiwać się dostępem do podstrony Member Access w witrynie RI, by być pewnym, że Rotary dokładnie zapisał wkłady poszczególnych członków klubu do Fundacji. Przewodniczący powinien określić, jak najlepiej zachęcić Every Rotarian, Every, Lear w klubie. Przewodniczący okresowo powinien przedstawiać na forum klubu aktualny stan wpłat i dostosować strategię do bieżącej realizacji celu. Istotne jest, by okazywać im uznanie za wpłaty i zachęcać do dalszych wpłat, co powinno być standardem zachowań w Rotary. 5

6 5. ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI KLUBOWEJ DS. RF Cele: pomóc członkom klubu i jego prezydentowi w osiągnięciu założonych celów klubu; zachęcić, by każdy rotarianin corocznie dokonał wpłaty do RF; zainspirować, by klub uczestniczył w programach Fundacji; przedstawić członkom klubu cele dystryktu, regionu i Zarządu RF; przeszkolić i motywować klub do udziału w programach Fundacji. Obowiązki: pomóc klubowi zrozumieć istotę RF i jej rolę w realizacji celów Rotary dla społeczności lokalnych oraz międzynarodowych w zakresie przeobrażeń społecznych dzięki programom Fundacji; wspomóc w działaniach pozostałe komisje klubowe programami Fundacji, współpracować z przewodniczącym komisji programowej klubu w przygotowaniu prezentacji Fundacji; poprowadzić seminarium klubowe Fundacji, kształcące członków klubu w zakresie wiedzy o funkcjonowaniu Fundacji; inspirować i organizować cotygodniową informację o Fundacji na każdym spotkaniu klubu; pomóc prezydentowi elektowi w sformułowaniu celów klubu i zadbać, by informacja taka została przekazana do dystryktu we właściwym czasie (podczas PETS); monitorować działalności komitetów w Dystrykcie i Fundacji tak, by klub znał aktualne przedsięwzięcia podejmowane w Fundacji i mógł w nich uczestniczyć; uczestniczyć w spotkaniach w dystrykcie i seminarium dotyczącym Fundacji oraz zachęcać innych rotarian, by też wzięli udział w tych spotkaniach, a zdobytą wiedzę przekazywali w swoich klubach; pisać i umieszczać artykuły o naszej Fundacji w biuletynie klubu i zachęcać innych do podobnych inicjatyw; z pomocą prezydenta klubu albo sekretarza klubu analizować Foundation Monthly Club Recognition Summary i korzystać z tych raportów, aby monitorować datki i motywować kluby oraz ich członków, by wpłaty były dokonywane sukcesywnie w całej kadencji oraz by klub i jego członkowie uzyskiwali odznaczenia Paula Harris Fellow przeszkolić członków klubu w posługiwaniu się Member Access ze strony w celu monitorowania ich indywidualnych osiągnięć. 6. LISTA ZALECANYCH AKTYWNOŚCI Lista sugeruje, w jaki sposób przewodniczący Komisji Klubowej ds. Fundacji może pomóc prezydentowi klubu planować i z sukcesem poprowadzić jego roczną prezydenturę w klubie. Przekazać każdemu członkowi klubu wiedzę o możliwościach, jakie wynikają z programów RF. Pomóc przewodniczącemu komisji programowej klubu przynajmniej raz na kwartał zorganizować spotkanie w całości poświęcone działaniom Fundacji. Zorganizować w listopadzie RF Month, czyli spotkanie o programach Fundacji. Przez cały czas współpracować z komisją międzynarodową klubu (którą może zawsze powołać każdy klub) i społeczną, by pomagać im w osiąganiu celów przez programy Fundacji. Zasygnalizować prezydentowi klubu możliwości uzyskania wsparcia Dystryktu i RI. w realizacji celów klubu. Przekazywać informacje z Fundacji i RI o możliwościach realizacji celów poprzez programy RF. Znać katalog Catalog RI, dostępny na stronie: i doradzać prezydentowi skorzystanie z niego. Zainspirować każdego rotarianina w klubie, by przyczynił się do zwiększenia funduszy w RF. Zainspirować każdego rotarianina, by stał się RF Sustaining Member (w ramach Every Rotarian, Every Year) i ostatecznie otrzymał odznaczenie Paul Harris Fellow. Przedstawiać the Foundation s Permanent Fund tym członkom klubu, którzy mogą pozwolić sobie zostać darczyńcami i uzyskać status: Benefactors, Members Society Bequest i / albo Major Donors. 6

7 Uczestniczyć i zachęcać innych do udziału w seminarium dystryktalnym i regionalnym Fundacji osobiście lub też w osobie zastępcy. Promować seminarium dystryktu poświęcone Fundacji i inne spotkania, wymianę Study Group Exchange, rekrutację na Ambassadorial Scholars i Rotary World Peace Fellows oraz udział w innych programach dystryktu albo wydarzeniach Fundacji; szczególnie tych, które są połączone ze zbiórką funduszy. Utrzymywać stały kontakt z członkami Komitetu Dystryktalnego ds. RF. COTYGODNIOWE INFORMACJE o Rotary Foundation oraz przygotowanie wystąpień. Nazwisko mówcy: Dzień wystąpienia: CO: Pokazanie członkom klubu, jak Rotary Foundation ratuje i zmienia ludzkie życie przez dzielenie się informacjami i historiami o jej oddziaływaniu na całym świecie. Zamanifestowanie sposobu, w jaki każdy z nas jako rotarianin ratuje i zmienia życie innych, poświęcając swój wysiłek, czas i datki finansowe. KTO: Wyznacz co tydzień innego rotarianina, włączając w to wszystkich członków klubu, aby miał okazję podzielić się z innymi swoimi przemyśleniami. Jeżeli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu, proszę: zamień datę wystąpienia z inną osobą; upewnij się, czy ktoś cię zastąpi; powiadom o tym Przewodniczącego Komisji (telefonicznie albo pocztą elektroniczną). KIEDY: Cotygodniowe przemyślenia mają być zaprezentowane na każdym regularnym spotkaniu klubu przez ok. 2-3 minuty. GDZIE ZNALEŹĆ INFORMACJE : czasopismo Rotarian, witryna RI ( - wtedy kliknąć na Rotary Foundation.); osobiste historie (e.g., Rotary Volunteers w klubie); historie, o których usłyszałeś z innych Rotary klubów; rotarianin, który uczestniczył w programie Foundation (GSE, Matching Grant); zapytaj sam siebie, kiedy zrozumiałeś istotę Fundacji Rotary! napisz krótkie streszczenie swojej prezentacji i przekaż je do biuletynu w rubryce Rotary Foundation Thought. Proszę przekaż pisemną informację do redaktora biuletynu lub przewodniczącemu komisji ds. Fundacji Rotary na końcu spotkania. Opracowanie na podstawie materiałów źródłowych The Rotary Foudation 155 En: Jerzy Korczyński, Janusz Potępa 7

b. Podkreślanie szacunku dla praw innych i promowanie standardów etycznych oraz etosu wszystkich użytecznych zawodów;

b. Podkreślanie szacunku dla praw innych i promowanie standardów etycznych oraz etosu wszystkich użytecznych zawodów; Deklaracja Polityki Rotaract [Statement of Rotaract Policy] Strona 1 1. Program Rotaract został stworzony jako forma działalności Rotary International, która to organizacja posiada władzę stanowienia przepisów

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KLUBU CLUB LEADERSHIP PLAN 2011 2012 ROTARY CLUB ŚWIDNICA-WAŁBRZYCH

PLAN DZIAŁANIA KLUBU CLUB LEADERSHIP PLAN 2011 2012 ROTARY CLUB ŚWIDNICA-WAŁBRZYCH PLAN DZIAŁANIA KLUBU CLUB LEADERSHIP PLAN 2011 2012 ROTARY CLUB ŚWIDNICA-WAŁBRZYCH ŚWIDNICA, lipiec 2011 PLAN DZIAŁANIA KLUBU CLUB LEADERSHIP PLAN Nazwa Klubu : ROTARY KLUB ŚWIDNICA WAŁBRZYCH Prezydent

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:17:46 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:17:46 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.09.2017 godz. 11:17:46 Numer KRS: 0000481209 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo,

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W 2011 roku Fundacja Rozwoju Świętochłowic rozpoczęła prowadzenie Programu Stypendialnego TOP Talenty, Odkrycia, Pomysły, którego celem jest wyrównywanie szans w zdobywaniu wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY FUNDUSZU STYPENDIALNEGO DLA ZIELONKI. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY FUNDUSZU STYPENDIALNEGO DLA ZIELONKI. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY FUNDUSZU STYPENDIALNEGO DLA ZIELONKI I. Postanowienia ogólne 1. Rada Funduszu Stypendialnego Dla Zielonki zwana w dalszej części regulaminu Radą zo stała powołana przez Grupę Inicjatywną

Bardziej szczegółowo

WYSZECHRADZKA CZWÓRKA DLA WOLONTARIATU Okres realizacji 01.2015 to 06.2015

WYSZECHRADZKA CZWÓRKA DLA WOLONTARIATU Okres realizacji 01.2015 to 06.2015 WYSZECHRADZKA CZWÓRKA DLA WOLONTARIATU Okres realizacji 01.2015 to 06.2015 Projekt: Krótki opis: W projekcie V44V organizacje wolontaryjne obserwują korzenie, rozwój oraz obecny stan działalności wolontaryjnej,

Bardziej szczegółowo

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów:

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów: Fundacja Rodzice Szkole ul. Marszałkowska 140/62c, 00-061 Warszawa tel.: 721 326 336, fax: (22) 398 48 04 www.rodziceszkole.edu.pl kontakt@rodziceszkole.edu.pl Nr KRS: 0000268115, REGON: 140781919, NIP:

Bardziej szczegółowo

Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online

Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online Agnieszka Wierzbicka Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online W e-learningu projektanci kursów tworzą aktywności, które oparte są na współpracy uczestników zajęć. Takie wspólne działanie wspiera

Bardziej szczegółowo

Newsletter 01/2015. Szanowni Państwo,

Newsletter 01/2015. Szanowni Państwo, Newsletter 01/2015 Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy pierwszy newsletter poświęcony podsumowaniu działań Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji w roku 2014. Ubiegły rok obfitował

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Opracowały: Renata Gryt i Iwona Miler - konsultantki PODN Wodzisław Śląski, 28 lutego

Bardziej szczegółowo

rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym

rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym Drugiego dnia Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych tj. 22 października 2004 roku, przeprowadzono panel dyskusyjny, którego tematem była rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym. Prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Oferta dotycząca projektu: Ekspert przekazywania oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w organizacji

Oferta dotycząca projektu: Ekspert przekazywania oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w organizacji Oferta dotycząca projektu: Ekspert przekazywania oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w organizacji Poznań, 2016 Moje motto zawodowe to: Ustawiczny rozwój osobisty prowadzi do harmonii i sukcesu

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 30/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 23 października 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Tryb

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 3, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 3 Poziom 1 Zarządzanie czasem Przewodnik prowadzącego Cele szkolenia Efektywność osobista pozwala Uczestnikom

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE STRATEGICZNEJ MAPY DROGOWEJ ROZWOJU SEKTORA OBYWATELSKIEGO W POLSCE III SEKTOR DLA POLSKI

WDRAŻANIE STRATEGICZNEJ MAPY DROGOWEJ ROZWOJU SEKTORA OBYWATELSKIEGO W POLSCE III SEKTOR DLA POLSKI Projekt poddany konsultacjom sektora pozarządowego w czerwcu 2015 WDRAŻANIE STRATEGICZNEJ MAPY DROGOWEJ ROZWOJU SEKTORA OBYWATELSKIEGO W POLSCE III SEKTOR DLA POLSKI Strategiczna Mapa Drogowa ma charakter

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ. Szkolny Klub Wolontariatu PROSTYCH KROKÓW

JAK ZAŁOŻYĆ. Szkolny Klub Wolontariatu PROSTYCH KROKÓW JAK ZAŁOŻYĆ Szkolny Klub Wolontariatu 8 PROSTYCH KROKÓW WOLONTARIAT sprawdza się w szkole! Przygotowanie młodego człowieka do dobrego funkcjonowania w społeczeństwie to podstawowe zadanie nauczycieli i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Rozdział 1. Przepisy ogólne. EUROPEJSKIE FORUM STUDENTÓW AEGEE-WARSZAWA STATUT STOWARZYSZENIA z 2 kwietnia 2005 (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art.1. Europejskie Forum Studentów AEGEE-Warszawa, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACYJNY LEKCJI. Uwagi nauczyciela hospitującego lekcję koleżeńską na temat zajęć:

ARKUSZ OBSERWACYJNY LEKCJI. Uwagi nauczyciela hospitującego lekcję koleżeńską na temat zajęć: Temat zajęć: Proporcjonalność odwrotna. Lekcja dla uczniów klasy: II c Data zajęć: 17 marzec 2005r. 1. Przebieg lekcji. Nauczycielka zgodnie z przyjętymi celami wprowadziła pojęcie proporcjonalności odwrotnej,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu)

Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu) Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu) Program kursu obejmuje następujące moduły o przedstawionej liczbie godzin: Liczba godzin Liczba

Bardziej szczegółowo

Konspekt IntheMC. 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju

Konspekt IntheMC. 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju Konspekt IntheMC Nr/tytuł ZADANIA: 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju Nazwisko UCZNIA Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) 2 3 4 DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: DATA ZAKOŃCZENIA: EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Fundacja korporacyjna jako instytucja ucząca się rola mechanizmów ewaluacji VII. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce, 11 września 2014

Bardziej szczegółowo

Kreatywne rozwiązania dla biznesu

Kreatywne rozwiązania dla biznesu Kreatywne rozwiązania dla biznesu Słowo wstępne Szanowni Państwo, Jeżeli chcecie mieć wpływ na region, miasto i to co się dzieje w Państwa okolicy, serdecznie zapraszam do włączenia się w działania Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, z późniejszymi zmianami 2. Statut

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Korzyści, Wymagania, Obowiązki

Przewodnik. Korzyści, Wymagania, Obowiązki Przewodnik Korzyści, Wymagania, Obowiązki Przewodnik opracowany przez Partnera Sieciowego - Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych na podstawie materiałów udostępnionych przez firmę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac grupy B

Sprawozdanie z prac grupy B B/1 Sprawozdanie z prac grupy B W dniu 11 lipca 2015 roku w godzinach 10:00 14:00 obyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej B w ramach projektu Nowy Wymiar Konsultacji. Projekt został dofinansowany ze

Bardziej szczegółowo

XI TARGI PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

XI TARGI PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY XI TARGI PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY 23 października 2014 Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w 11 Targach Pracy UEK. Targi Pracy są najskuteczniejszą formą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Podstawy prawne i inne regulacje 1. Art. 47, 48, 49 i art. 110 Rozporządzenia PE i

Bardziej szczegółowo

Instytut Globalnej Odpowiedzialności Koordynator/ka ds. szkoleń i wydarzeń i opiekun/ka projektu formularz kompetencji

Instytut Globalnej Odpowiedzialności Koordynator/ka ds. szkoleń i wydarzeń i opiekun/ka projektu formularz kompetencji Instytut Globalnej Odpowiedzialności Koordynator/ka ds. szkoleń i wydarzeń i opiekun/ka projektu formularz kompetencji Prosimy o dokładne wypełnienie niniejszego arkusza. Prosimy o ocenę w swoich umiejętności

Bardziej szczegółowo

Realizacja działań związanych z przystąpieniem do programu SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE

Realizacja działań związanych z przystąpieniem do programu SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE Realizacja działań związanych z przystąpieniem do programu SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE Zdrowie człowieka jest wartością, zasobem i środkiem do codziennego życia. Dzięki niemu możemy realizować swoje marzenia,

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2012 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży Celem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób Rotary może pomagać?

W jaki sposób Rotary może pomagać? W jaki sposób Rotary może pomagać? Co spowodowało ideę powstanie grupy klimatycznej? Panel klimatyczny ONZ (IPCC) 2007: Duże prawdopodobieństwo globalnego ocieplenia klimatu. Fińska delegacja DGEs w Instytucie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PARTNERSTWA RODZINA RAZEM

REGULAMIN PARTNERSTWA RODZINA RAZEM REGULAMIN PARTNERSTWA RODZINA RAZEM Projekt regulaminu I. Forma organizacyjno-prawna 1 Partnerstwo RODZINA RAZEM (zwane dalej Partnerstwem) jest porozumieniem zawartym pomiędzy organizacjami pozarządowymi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W SKORCZYCACH

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W SKORCZYCACH REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W SKORCZYCACH Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z 7 IX 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 67, poz. 329 z dnia 21.06.1996 z późniejszymi zmianami).

Bardziej szczegółowo

Korzyści dla Członków ABSL. Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych 1

Korzyści dla Członków ABSL. Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych 1 Korzyści dla Członków ABSL Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych 1 Rodzaje członkostwa ABSL : działający w sektorze SSC/BPO, którzy są wybierani na podstawie wniosku kandydata a także poparcia oraz

Bardziej szczegółowo

Wiedza, która poszerza horyzonty

Wiedza, która poszerza horyzonty BARTOSZ KORBUS Wiedza, która poszerza horyzonty Bartosz Korbus o inicjatywie Koordynator projektu systemowego PARP pt. Partnerstwo publiczno-prywatne po stronie Instytutu PPP oraz współprowadzący seminaria

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Ozimek, 2012 Spis treści: Projekt ewaluacji wewnętrznej Wyniki projektu Zalecenia Załączniki PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Zespole

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2016 Słupskiej Rady Seniorów z dnia 13 stycznia 2016 roku. w sprawie przyjęcia Regulaminu Słupskiej Rady Seniorów.

Uchwała Nr 1/2016 Słupskiej Rady Seniorów z dnia 13 stycznia 2016 roku. w sprawie przyjęcia Regulaminu Słupskiej Rady Seniorów. Uchwała Nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu. Na podstawie 5 ust 7 Uchwały Nr XIII/120/15 Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie powołania i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj.

Bardziej szczegółowo

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r. Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie

Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja to propozycja na potwierdzone naukowo teorie dotyczące nauczania wyprzedzającego

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF

Plan komunikacji w ramach projektu CAF Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik CAF 5 Plan komunikacji w ramach projektu CAF WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest określenie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica?

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Autor: Krzysztof Romaniuk 1. Temat: Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOLONTARIATU MŁODYCH

REGULAMIN WOLONTARIATU MŁODYCH REGULAMIN WOLONTARIATU MŁODYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Wolontariat Młodych jest dobrowolną i nieprzymuszoną inicjatywą Parafialnego Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY FUNDACJI STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB Z DNIA. 2012 ROKU

UCHWAŁA NR... RADY FUNDACJI STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB Z DNIA. 2012 ROKU UCHWAŁA NR... RADY FUNDACJI STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB Z DNIA. 2012 ROKU w sprawie: Regulaminu funkcjonowania jednostek organizacyjnych Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G zawarta w dniu [...] 2015 r. w Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit przez FOSS4G CLUSTER z siedzibą w Łodzi, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY DS. KOMPETENCJI SEKTORA IT

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY DS. KOMPETENCJI SEKTORA IT Załącznik nr 1 do Uchwały Rady nr 001/RS/2016 REGULAMIN DZIAŁANIA RADY DS. KOMPETENCJI SEKTORA IT Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób działania Rady ds.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

1. Wymień 20 angielskich słów związanych z Twoją profesją 2. Wymień 10 słów związanych z Twoją profesją w języku kraju, który pragniesz

1. Wymień 20 angielskich słów związanych z Twoją profesją 2. Wymień 10 słów związanych z Twoją profesją w języku kraju, który pragniesz Konspekt INtheMC Nr/tytuł ZADANIA: 1. PRACA ZA GRANICĄ Język (w kontekście wykonywania danego zawodu) Nazwisko STUDENTA Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) 2 3 4 DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: DATA ZAKOŃCZENIA:

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Under Construction Public Relations

Statut Koła Naukowego Under Construction Public Relations Statut Koła Naukowego Under Construction Public Relations ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Cele 1. Realizacja badań z zakresu Public Relations oraz komunikacji. 2. Pogłębianie i rozszerzanie wiedzy członków

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZYM JEST PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNES-PLAN), I DO CZEGO JEST ON NAM POTRZEBNY? Plan działalności gospodarczej jest pisemnym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU FIRMY BETTERFIELD

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU FIRMY BETTERFIELD ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU FIRMY BETTERFIELD Szanowni Państwo, w imieniu firmy Betterfield zapraszamy serdecznie do udziału w warsztacie szkoleniowym: Metoda Projektów jak pracować tą metodą w

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n pracy nad zespołowym projektem edukacyjnym w Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu.

R e g u l a m i n pracy nad zespołowym projektem edukacyjnym w Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Załącznik nr 4 do Statutu Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu R e g u l a m i n pracy nad zespołowym projektem edukacyjnym w Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Deklaracja Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji została

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

Zespół Szkół nr 12 w Lublinie Zespół Szkół nr 12 w Lublinie REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie. 2. Samorząd uczniowski w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

LOKALNY INDEKS KONSULTACJI

LOKALNY INDEKS KONSULTACJI LOKALNY INDEKS KONSULTACJI Zasadniczym elementem Lokalnego Indeksu Konsultacji jest moderowana dyskusja, podczas której uczestnicy odpowiadają na pytania zawarte w Indeksie. Przygotowując dyskusję trzeba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU Chcemy Pomagać Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela Jan Paweł II 1 Okres nauki w szkole

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2013/2014. Regulamin SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Łukasz Pocheć Zespół Szkół w Wieliszewie Gminne Gimnazjum im.

Rok szkolny 2013/2014. Regulamin SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Łukasz Pocheć Zespół Szkół w Wieliszewie Gminne Gimnazjum im. Rok szkolny 2013/2014 Regulamin SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Łukasz Pocheć Zespół Szkół w Wieliszewie Gminne Gimnazjum im. Jana Pawła II Rok szkolny 2013/2014 Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samorząd uczniowski

Bardziej szczegółowo

& I. CELE ZADANIA I UPRAWNIENIA

& I. CELE ZADANIA I UPRAWNIENIA REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. PROF. MARKA JASIŃSKIEGO W SZCZECINIE & I. CELE ZADANIA I UPRAWNIENIA 1.1. Samorząd Uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem,

Bardziej szczegółowo

Program Małych Grantów POLSKA Bank Światowy 2007

Program Małych Grantów POLSKA Bank Światowy 2007 Program Małych Grantów POLSKA Bank Światowy 2007 Wskazówki dla Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego O Programie Program Małych Grantów (PMG) wspiera działania związane z zaangażowaniem obywatelskim

Bardziej szczegółowo

Samorządna Młodzież 2.0

Samorządna Młodzież 2.0 Samorządna Młodzież 2.0 Program Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020 Aktywność obywatelska młodzieży jest niezwykle ważnym aspektem budowania tożsamoś ci Warszawy. M ł odzi ludzie włączani

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY Projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia w sprawie powołania Legnickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania Na podstawie art. 5c ust. 2

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz

STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz działającego przy Instytucie Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Fizyków Migacz,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA DEKLARACJA CZŁONKOWSKA PARTNERSTWA NA RZECZ PROMOCJI I ROZWOJU WOLONTARIATU NA DOLNYM ŚLĄSKU RAZEM DLA WOLONTARIATU Dane podstawowe Nazwa instytucji NIP REGON Adres instytucji Miejscowość Kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r.

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Wstęp Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych jest nieformalnym, dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Przygotowanie do konkursów przedmiotowych i tematycznych Oprac. Anna Szczepkowska-Kirszner Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie Rok szkolny 2011/2012 tytuł laureata

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 marca 2008 r. Szanowni Państwo,

Warszawa, 20 marca 2008 r. Szanowni Państwo, Warszawa, 20 marca 2008 r. Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji dla Polski serdecznie zapraszam i zachęcam do udziału w II edycji szkoleń Ekonomia na ulicy skierowanych do pracowników i współpracowników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2015 r. COM(2015) 335 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w

Bardziej szczegółowo

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 NOTA Od: Prezydencja Do: Grupa Robocza do Spraw Społecznych Data: 23 stycznia 2015 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież 2014-2020 2007

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT BIOLOGIA KLASA I, II, III ROK SZKOLNY 2016/2017 program nauczania Bliżej biologii autor: Ewa Pyłka -Gutowska, Ewa Jastrzębska SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki Cisco Team Space

Najlepsze praktyki Cisco Team Space Cisco jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Sprzęt, oprogramowanie i usługi firmy Cisco są wykorzystywane do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry Projekt Inwestujmy w Kadry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy, 9-220

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Stypendialnego Talenty. Postanowienia ogólne

Regulamin Funduszu Stypendialnego Talenty. Postanowienia ogólne W celu wspierania utalentowanych dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub mających utrudniony dostęp do różnych form kształcenia Fundacja Pro Akademika utworzyła Fundusz Stypendialny

Bardziej szczegółowo

Materiały Collegium Wratislaviense. Wszelkie prawa zastrzeżone. cw.edu.pl

Materiały Collegium Wratislaviense. Wszelkie prawa zastrzeżone. cw.edu.pl Grywalizacja i Narzędzia IT: Badania naukowe pozwalają nam zrozumieć, dlaczego tak bardzo angażujemy się w gry i pokazują, jak możemy bazować na mechanizmach grywalizacji, by budować angażujące ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum Nr 1 w Poznaniu z przedmiotu WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE klasa III

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum Nr 1 w Poznaniu z przedmiotu WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE klasa III Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum Nr 1 w Poznaniu z przedmiotu WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE klasa III opracowany przez :. Martyna Kossakowska I. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

Bardziej szczegółowo

MŁODY PROGRAMISTA WARSZTATY PROGRAMOWANIA DLA UCZNIÓW KLAS MŁODSZYCH

MŁODY PROGRAMISTA WARSZTATY PROGRAMOWANIA DLA UCZNIÓW KLAS MŁODSZYCH MŁODY PROGRAMISTA WARSZTATY PROGRAMOWANIA DLA UCZNIÓW KLAS MŁODSZYCH Projekt edukacyjny dla uczniów klas 7 szkoły podstawowej z przedmiotu informatyka Celem projektu jest zaplanowanie, promocja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw 1. Cel i opis programu mentoringowego Mentoring to partnerska relacja między mentorem a uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Spersonalizowany Plan Biznesowy

Spersonalizowany Plan Biznesowy Spersonalizowany Plan Biznesowy Zarabiaj pieniądze poprzez proste dzielenie się tym unikalnym pomysłem. DUPLIKOWANIE TWOJEGO BIZNESU EN101 W En101, usiłowaliśmy wyjąć zgadywanie z marketingu. Poniżej,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO 1.Tytuł projektu: 2.Wnioskowana kwota: (wnioskowana kwota = koszt całego projektu - wkład własny) 3.Dane wnioskodawcy: a) Nazwa: b) Imię i nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież

Erasmus+ Młodzież Młodzież Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Mobilność młodzieży Wymiany młodzieżowe Są to spotkania edukacyjne co najmniej dwóch grup rówieśników z dwóch różnych krajów. Powodem do spotkania może być

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA i REALIZOWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich we Wrocławiu

PROCEDURY ORGANIZOWANIA i REALIZOWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich we Wrocławiu PROCEDURY ORGANIZOWANIA i REALIZOWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO w Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich we Wrocławiu I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII W dniach 24 lipca- 6 sierpnia 2011r. uczestniczyłam w kursie metodycznojęzykowym pt. Teachers of English Course w ramach programu Comenius-

Bardziej szczegółowo

Trener na telefon. Oferta współpracy dla firm szkoleniowych

Trener na telefon. Oferta współpracy dla firm szkoleniowych Trener na telefon Oferta współpracy dla firm szkoleniowych Treco: inspiracja do sukcesu buduje swoją wartość w oparciu o długoletnie doświadczenie wysoce wykwalifikowanej kadry, gruntowną wiedzę i praktyczne

Bardziej szczegółowo

Brandle.pl. Przykładowe opisy kampanii

Brandle.pl. Przykładowe opisy kampanii Brandle.pl Przykładowe opisy kampanii Opis kampanii to zestaw wytycznych dla wykonawców (agentów). Jest on najważniejszym elementem założeń, które tworzysz za pomocą kreatora kampanii. Poniżej stworzyliśmy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. Regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2005 r., zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 grudnia 2005 r., uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 lutego 2010 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO

WARUNKI REALIZACJI GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO I. 1. Uczniowie PGS Nr 11w Wałbrzychu biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu,

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014

OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014 OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014 Kirschstein&Partner Polska ul. Karmelicka 54/10 31-128 Kraków E-Mail: polska@kirschstein.org Tel. 500 111 355 Termin Miasto Temat Cena netto Cena brutto 18.02.2014 Kraków

Bardziej szczegółowo

Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela

Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela Praca metodą projektu przebiega w czterech głównych etapach: I. Wybór tematu projektu i wprowadzenie w jego problematykę 1. Wyjaśnij

Bardziej szczegółowo

- samoregulacja. Forum Darczyńców od 10 lat działa na rzecz podnoszenia standardów działania organizacji grantodawczych w Polsce.

- samoregulacja. Forum Darczyńców od 10 lat działa na rzecz podnoszenia standardów działania organizacji grantodawczych w Polsce. Geneza projektu - samoregulacja Forum Darczyńców od 10 lat działa na rzecz podnoszenia standardów działania organizacji grantodawczych w Polsce. Pierwsze w Polsce badanie dotyczące fundacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Informacje o projekcie

Postanowienia ogólne. Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademicka Szkoła Liderów realizowany przez fundację Jeden Uniwersytet w partnerstwie z Parlamentem Samorządu Studentów UAM. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo