OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2010 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2010 ROKU"

Transkrypt

1 OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2010 ROKU Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Zdrowia Publicznego Szczecin 2012

2 CZĘŚĆ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA ZASOBY KADROWE W OCHRONIE ZDROWIA OPIEKA STACJONARNA SZPITALE OGÓLNE ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNE ZAKŁADY OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA...52 CZĘŚĆ II...56 A. PODSTAWOWE DZIEDZINY MEDYCYNY ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA AUDIOLOGIA I FONIATRIA CHIRURGIA DZIECIĘCA CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ CHIRURGIA OGÓLNA CHIRURGIA PLASTYCZNA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA CHOROBY WEWNĘTRZNE CHOROBY ZAKAŹNE DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA EPIDEMIOLOGIA GENETYKA KLINICZNA KARDIOCHIRURGIA KARDIOLOGIA MEDYCYNA NUKLEARNA MEDYCYNA PRACY MEDYCYNA RATUNKOWA MEDYCYNA RODZINNA MEDYCYNA SĄDOWA MEDYCYNA TRANSPORTU MIKROBIOLOGIA LEKARSKA NEONATOLOGIA NEUROCHIRURGIA NEUROLOGIA OKULISTYKA ONKOLOGIA KLINICZNA ORTODONCJA ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU OTORYNOLARYNGOLOGIA PATOMORFOLOGIA PEDIATRIA PERIODONTOLOGIA POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA PROTETYKA STOMATOLOGICZNA

3 37. PSYCHIATRIA PSYCHIATRIA DZIECI I MŁODZIEŻY RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA REHABILITACJA MEDYCZNA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA UROLOGIA ZDROWIE PUBLICZNE...97 B. SZCZEGÓŁOWE DZIEDZINY MEDYCYNY ALERGOLOGIA ANGIOLOGIA BALNEOLOGIA I MEDYCYNA FIZYKALNA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA ONKOLOGICZNA CHOROBY PŁUC DIABETOLOGIA ENDOKRYNOLOGIA FARMAKOLOGIA KLINICZNA GASTROENTEROLOGIA GERIATRIA GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA HEMATOLOGIA HIPERTENSJOLOGIA IMMUNOLOGIA KLINICZNA KARDIOLOGIA DZIECIĘCA MEDYCYNA PALIATYWNA MEDYCYNA SPORTOWA NEFROLOGIA NEUROLOGIA DZIECIĘCA NEUROPATOLOGIA ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA REUMATOLOGIA SEKSUOLOGIA TOKSYKOLOGIA KLINICZNA TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA UROLOGIA DZIECIĘCA C. DZIEDZINY MAJĄCE ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA FIZJOTERAPIA PSYCHOLOGIA KLINICZNA EPIDEMIOLOGIA ZDROWIE PUBLICZNE D. DZIEDZINY FARMACJI FARMACJA APTECZNA E. DZIEDZINY PIELĘGNIARSKIE PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

4 4. PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI

5 CZĘŚĆ I 1. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA Województwo zachodniopomorskie jest jednym z 16 województw, które powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracji publicznej. Obszar województwa podzielony został na 21 powiatów, w tym 3 powiaty grodzkie i 18 ziemskich. Na powierzchni km 2 według stanu na roku zamieszkiwały osoby. Województwo zachodniopomorskie zajmuje piąte miejsce w Polsce pod względem wielkości (7,3% powierzchni kraju), a jedenaste pod względem liczby mieszkańców (4,4% ludności kraju). Średnia gęstość zaludnienia wyniosła 74 osoby na 1 km 2 i była znacznie niższa niż średnia krajowa (122), co uplasowało województwo zachodniopomorskie na 13 miejscu. Rys. 1.1 Średnia gęstość zaludnienia na 1 km 2 w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. według powiatów 5

6 Wskaźnik gęstości zaludnienia w znacznej części województwa zachodniopomorskiego (w 15 powiatach) był mniejszy od średniego wskaźnika dla województwa. Większy wskaźnik odnotowano w miastach na prawach powiatu: Szczecinie, Koszalinie i Świnoujściu oraz w powiecie stargardzkim, polickim i kołobrzeskim. Największe zaludnienie w województwie zachodniopomorskim odnotowano w dwóch miastach na prawach powiatów, tj. mieście Szczecinie (1 350) i mieście Koszalinie (1 098). mężczyzn wynosiła (tj. 48,5% ogółu ludności województwa) a liczba kobiet (tj. 51,5% ludności województwa). W 2010 r. współczynnik feminizacji województwa zachodniopomorskiego wyniósł 1,06 co oznacza, że na 100 mężczyzn przypadało statystycznie 106 kobiet. Rys. 1.2 Współczynnik feminizacji w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. według powiatów Najwyższy współczynnik feminizacji odnotowano w mieście Szczecinie i mieście Koszalinie, a najniższy w powiecie koszalińskim i pyrzyckim. 6

7 W województwie zachodniopomorskim liczba mieszkańców miast była większa niż mieszkańców wsi: w miastach mieszkało 68,8% ogólnej liczby mieszkańców ( osób), na wsi mieszkało 31,2% ogólnej liczby mieszkańców ( osoby). Struktura ludności według grup wiekowych w 2010 roku była następująca: w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) było osób, tj. 18,5% ogółu mieszkańców województwa, w wieku produkcyjnym (mężczyźni w wieku lata i kobiety w wieku lat) było osób, tj. 65,7% ogółu mieszkańców województwa, w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni w wieku 65 lat i więcej lat oraz kobiety w wieku 60 lat i więcej lat) było osób, tj. 15,8% ogółu mieszkańców województwa. Rys. 1.3 Ludność wg płci i wieku w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. MĘŻCZYŹNI 821,1 tys. (48,5%) mediana wieku 36,3 lat mężczyźni w wieku poprodukcyjnym 90 i więcej kobiety w wieku poprodukcyjnym nadwyżka liczby kobiet nad liczbą mężczyzn KOBIETY 871,9 tys. (51,5%) mediana wieku 40,2 lat mężczyźni w wieku produkcyjnym 40 kobiety w wieku produkcyjnym nadwyżka liczby mężczyzn nad liczbą kobiet mężczyźni w wieku przedprodukcyjnym 10 0 kobiety w wieku przedprodukcyjnym 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

8 Na przestrzeni ostatnich kilku lat w województwie zachodniopomorskim zaobserwowano dodatni przyrost naturalny ludności. W 2010 roku przyrost naturalny w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynosił 0,5. Rys. 1.4 Przyrost naturalny na 1000 ludności w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. według powiatów Ujemny przyrost naturalny odnotowano w mieście Świnoujściu (-1,4), powiecie świdwińskim (-1,2), mieście Szczecinie (-1,0) oraz w powiecie kamieńskim (-0,5) i szczecineckim (-0,1). W pozostałych powiatach przyrost naturalny był dodatni, przy czym największy odnotowano w powiecie polickim (5,0) i był on znacznie większy niż średni przyrost naturalny w województwie zachodniopomorskim (0,5). 8

9 2. ZASOBY KADROWE W OCHRONIE ZDROWIA Źródłem informacji dotyczących kadry medycznej są roczne sprawozdania MZ-88 sporządzane przez publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej a także prywatne praktyki. Tabl. 2.1 Wybrany personel medyczny z wyższym wykształceniem w województwie zachodniopomorskim Zawód lub specjalność pracującego personelu medycznego (w osobach) stan w dniu stan w dniu Lekarze w tym kobiety Lekarze dentyści w tym kobiety Farmaceuci w tym kobiety Analitycy medyczni w tym kobiety Pracownicy z wyższym wykształceniem zatrudnieni w pracowniach diagnostycznych niewymienieni w wierszach ) Pielęgniarki z wyższym wykształceniem ogółem w tym mgr pielęgniarstwa Położne z wyższym wykształceniem ogółem w tym mgr położnictwa Ratownicy medyczni z wyższym wykształceniem ogółem 14 x 83 w tym mgr ratownictwa medycznego 15 x 23 Rehabilitanci z wyższym wykształceniem ogółem w tym mgr rehabilitacji Fizjoterapeuci z wyższym wykształceniem ogółem w tym mgr fizjoterapii Technolodzy żywności i żywienia /dietetycy/ Psycholodzy Logopedzi Personel techniczny obsługujący aparaturę medyczną Źródło: MZ-88 1) W wierszu został wykazany personel z wyższym wykształceniem zatrudniony w pracowniach diagnostycznych, np. chemicy, biolodzy, lekarze weterynarii 9

10 Porównując liczbę wybranego pracującego personelu z wyższym wykształceniem w 2010 roku z rokiem poprzednim, zauważamy wzrost liczby personelu w większości grup zawodowych. Najbardziej wzrosła liczba personelu w następujących grupach zawodowych: pielęgniarki z wyższym wykształceniem ogółem (o 216), lekarze (o 133). Spadek liczby personelu medycznego nastąpił natomiast w następujących grupach zawodowych: personel techniczny obsługujący aparaturę medyczną, logopedzi, farmaceuci i dietetycy i był on nieznaczny w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2010 roku po raz pierwszy wyszczególniona została grupa zawodowa ratowników medycznych z wyższym wykształceniem (83), która w latach poprzednich była wykazywana razem z ratownikami medycznymi ze średnim wykształceniem. Tabl. 2.2 Wybrany średni personel medyczny w województwie zachodniopomorskim Zawód lub specjalność pracującego personelu medycznego (w osobach) stan w dniu stan w dniu Pielęgniarki w tym o niepełnych kwalifikacjach (łącznie z asystentkami pielęgniarstwa) Położne Felczerzy Technicy dentystyczni Technicy farmaceutyczni Technicy elektroniki medycznej Technicy /laboranci/ analityki medycznej Technicy /laboranci/ elektroradiologii Technicy fizjoterapii Technicy biomechaniki Technicy masażyści /masażyści/ w tym niewidomi Instruktorzy higieny Instruktorzy terapii zajęciowej

11 Dietetycy /tylko z wykształceniem średnim/ Higienistki szkolne Higienistki stomatologiczne Asystentki stomatologiczne Ortoptyści Technicy ortopedzi Opiekunki dziecięce Ratownicy medyczni Źródło: MZ-88 Porównując liczbę wybranego pracującego personelu medycznego ze średnim wykształceniem w 2010 roku z rokiem poprzednim, zauważamy spadek liczby personelu medycznego w większości grup zawodowych, przy czym największy był w grupie: pielęgniarek (o 88) techników fizjoterapeutów (o 37) techników (laborantów) analityki medycznej (o 28). Wzrost pracującego personelu medycznego ze średnim wykształceniem nastąpił natomiast w następujących grupach zawodowych: asystentki stomatologiczne (o 30), opiekunki dziecięce (o 14), technicy masażyści (o 8), instruktorzy terapii zajęciowej (o 7) technicy dentystyczni i technicy farmaceutyczni (o 5). Do dalszej analizy wybrane zostały następujące grupy personelu medycznego: lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne. Na terenie województwa zachodniopomorskiego na koniec grudnia 2010 r. opiekę medyczną zabezpieczało: lekarzy, 872 lekarzy dentystów, pielęgniarek łącznie z pielęgniarkami z wyższym wykształceniem oraz 923 położnych łącznie z położnymi z wyższym wykształceniem. 11

12 Tabl. 2.3 Struktura zatrudnienia wybranych grup personelu medycznego według rodzaju jednostki ochrony zdrowia (stan na dzień r.) publiczne zakłady opieki zdrowotnej niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej indywidualne i grupowe praktyki lekarze 60,3% 32,8% 6,9% lekarze dentyści 4,1% 53,7% 42,2% pielęgniarki 1) 68,1% 30,7% 1,2% położne 1) 67,8% 30,6% 1,6% 1) łącznie personel z wyższym i ze średnim wykształceniem Rys pracujących lekarzy w przeliczeniu na 10 tys. ludności w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. według powiatów W 2010 roku w województwie zachodniopomorskim średnia liczba pracujących lekarzy w przeliczeniu na 10 tys. ludności wyniosła 22,2 i nieznacznie wzrosła w stosunku do roku poprzedniego (21,4). Wskaźnik pracujących lekarzy w większości powiatów (17) był mniejszy od średniego wskaźnika dla województwa. Najmniejsza wartość wskaźnika, odbiegająca znacznie od średniego wskaźnika wojewódzkiego, była w powiecie koszalińskim (4,0). Wartość wskaźnika przewyższającą średnią wartość wskaźnika wojewódzkiego odnotowano natomiast w mieście Szczecinie i Koszalinie oraz w powiecie kołobrzeskim i gryfickim. 12

13 Rys. 2.2 pracujących lekarzy dentystów w przeliczeniu na 10 tys. ludności w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. według powiatów W województwie zachodniopomorskim w 2010 r. średnia liczba pracujących lekarzy dentystów przypadająca na 10 tys. ludności utrzymała się na podobnym poziomie jak w 2009 roku i wyniosła 5,2. W większości powiatów (18) zanotowano mniejszy wskaźnik pracujących lekarzy dentystów od średniego wskaźnika dla województwa. Najmniej lekarzy dentystów na 10 tys. mieszkańców było w powiecie koszalińskim (1,4). Większe wartości od średniego wskaźnika wojewódzkiego odnotowano natomiast w mieście Szczecinie i Koszalinie oraz w powiecie kołobrzeskim. 13

14 Rys. 2.3 pracujących pielęgniarek w przeliczeniu na 10 tys. ludności w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. według powiatów W 2010 r. średnia liczba pracujących pielęgniarek (ze średnim i wyższym wykształceniem) w województwie zachodniopomorskim w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców wyniosła 43,7 i wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim (o 0,7). Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano w powiecie kołobrzeskim (76,1), a najniższą i równocześnie znacznie odbiegającą od średniego wskaźnika dla województwa w powiecie koszalińskim (6,5). Rys. 2.4 pracujących położnych w przeliczeniu na 10 tys. ludności w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. według powiatów 14

15 W województwie zachodniopomorskim w 2010 r. średnia liczba pracujących położnych, łącznie z położnymi z wyższym wykształceniem, przypadająca na 10 tys. mieszkańców utrzymała się na podobnym poziomie jak w 2009 roku i wyniosła 5,5. Najwięcej pracujących położnych na 10 tys. mieszkańców było w powiecie polickim (13,4), a najmniej w powiecie koszalińskim (0,5). 15

16 3. OPIEKA STACJONARNA Stacjonarna opieka zdrowotna obejmuje swym zakresem świadczenia zdrowotne udzielane w szpitalach ogólnych, zakładach psychiatrycznych i zakładach opieki długoterminowej. Rys. Nr 3.1 Rozmieszczenie szpitali ogólnych, zakładów psychiatrycznych i zakładów opieki długoterminowej w województwie zachodniopomorskim na koniec 2010 roku Legenda: Szpital publiczny Zakład psychiatryczny publiczny Zakład opieki długoterminowej publiczny Szpital niepubliczny Zakład psychiatryczny niepubliczny Zakład opieki długoterminowej niepubliczny Oddziały szpitalne Źródło danych: sprawozdanie MZ-29, MZ-29a, MZ-30, dane z portalu ZOZ (odnośnie liczby zakładów opieki zdrowotnej podległych MON i MSWiA) 16

17 3.1 SZPITALE OGÓLNE łóżek szpitalnych za 2010 rok została przedstawiona według nowej metodologii liczenia łóżek szpitalnych, tj. do liczby łóżek szpitalnych wliczono liczbę inkubatorów i łóżeczek dla noworodków. Na terenie województwa zachodniopomorskiego na koniec 2010 roku szpitale ogólne dysponowały łóżkami (w tym 455 miejscami dla noworodków), na których łącznie przebywały osoby (w tym na oddziałach neonatologicznych). Pacjenci byli leczeni w 21 szpitalach ogólnych publicznych i 10 niepublicznych (razem w 31 szpitalach ogólnych bez szpitali podległych MON i MSWiA). W porównaniu z rokiem 2009 ogólna liczba szpitali w 2010 roku nie uległa zmianie. Zmieniła się natomiast proporcja miedzy liczba szpitali publicznych i niepublicznych (ilość szpitali publicznych zmniejszyła się o 1, a niepublicznych zwiększyła się o taką samą ilość). łóżek w stosunku do roku 2009 uległa zmniejszeniu o 166 (porównujemy liczbę łóżek szpitalnych razem z liczbą miejsc dla noworodków). W 2010 roku liczba łóżek w przeliczeniu na 10 tys. ludności wynosiła 46,0. Największy wskaźnik odnotowano w mieście Szczecinie (79,3), w powiecie choszczeńskim (78,1) i w powiecie gryfickim (76,6), a najniższy w powiecie łobeskim (7,9) i w powiecie gryfińskim (12,2). Wskaźnik wykorzystania łóżek w szpitalach ogólnych wynosił 238,8 dni tj. 65,4%, średni czas pobytu pacjenta - 5,9 dnia, a liczba leczonych na 1 łóżko - 40,3. Tabl Wybrany personel zatrudniony w szpitalach ogólnych Wyszczególnienie ogółem (w osobach) w tym pełnozatrudnieni (w osobach) ogółem (w osobach) w tym pełnozatrudnieni (w osobach) stan w dniu r. stan w dniu r. Lekarze w tym specjaliści Lekarze stomatolodzy Psycholodzy Pielęgniarki razem w tym w wyższym wykształceniem Położne razem w tym z wyższym wykształceniem mgr farmacji Diagności laboratoryjni mgr fizjoterapii Technicy elektroradiologii Źródło danych: sprawozdanie MZ-29 17

18 Tabl Działalność stacjonarna i dzienna w szpitalach ogólnych według rodzaju oddziałów Nazwa oddziału Kod resortowy łóżka w tym dla ogółem dzieci (do lat 18) stan w dniu r. Działalność stacjonarna leczeni z ruchem międzyoddziałowym ogółem w tym dzieci w wieku do 18 lat Działalność dzienna liczba miejsc stan w dniu r. leczeni w trybie dziennym Szpitalny oddział ratunkowy Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci Oddział chorób wewnętrznych Oddział diabetologiczny Oddział endokrynologiczny Oddział gastroenterologiczny Oddział gastrologiczny Oddział geriatryczny Oddział hematologiczny Oddział kardiologiczny Oddział kardiologiczny dla dzieci Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego Oddział nefrologiczny Oddział nefrologiczny dla dzieci Oddział dermatologiczny Oddział neurologiczny Oddział onkologiczny Oddział chemioterapii Oddział radioterapii Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci Oddział intensywnej terapii Oddział gruźlicy i chorób płuc Oddział reumatologiczny Oddział rehabilitacyjny Oddział rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci Oddział rehabilitacji neurologicznej Oddział rehabilitacji kardiologicznej Oddział chorób zakaźnych Oddział AIDS

19 Oddział WZW Oddział obserwacyjno-zakaźny Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci Oddział pediatryczny Oddział patologii noworodka Oddział neonatologiczny Oddział intensywnej terapii noworodka Oddział ginekologiczno-położniczy Oddział ginekologiczny Oddział położniczy Oddział chirurgiczny ogólny Oddział chirurgiczny dla dzieci Oddział chirurgii przewodu pokarmowego Oddział chirurgii klatki piersiowej Oddział chirurgii naczyniowej Oddział chirurgii onkologicznej Oddział chirurgii onkologicznej dla dzieci Oddział chirurgii plastycznej Oddział oparzeń Oddział kardiochirurgiczny Oddział neurochirurgiczny Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej dla dzieci Oddział okulistyczny Oddział okulistyczny dla dzieci Oddział otolaryngologiczny Oddział chirurgii szczękowo - twarzowej Oddział urologiczny Oddział transplantologiczny Oddział psychiatryczny (ogólny) Oddział rehabilitacji psychiatrycznej Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu Źródło danych: sprawozdanie MZ

20 Biorąc pod uwagę strukturę rozlokowania łóżek w 2010 roku w szpitalach ogólnych według rodzaju oddziałów zauważamy, że największą liczbą łóżek dysponowały następujące oddziały: chorób wewnętrznych - ok. 13,2% wszystkich łóżek chirurgiczne (jako suma oddziałów chirurgicznych ogólnych, oddziałów chirurgicznych dla dzieci i oddziałów chirurgii przewodu pokarmowego) ok. 10,3% wszystkich łóżek ginekologiczno-położnicze (jako suma oddziałów ginekologiczno-położniczych, ginekologicznych i położniczych) - ok. 10,2% wszystkich łóżek. W 2010 roku kolejność oddziałów dysponujących największą liczba łóżek była taka sama jak w roku W szpitalach ogólnych i przychodniach specjalistycznych dostępnych było 169 stanowisk dializacyjnych, na których wykonano dializ (dializie poddano pacjentów). W stosunku do roku 2009 wzrosła liczba stanowisk (o 21), liczba wykonanych dializ (o ) oraz liczba dializowanych pacjentów (o 95). Tabl Sprzęt medyczny umieszczony w szpitalach ogólnych i przychodniach specjalistycznych aparatów aparatów Wyszczególnienie stan w dniu r. stan w dniu r. analizator biochemiczny wieloparametrowy gammakamera 2 2 litotrypter 8 8 akcelerator liniowy 4 4 rezonans magnetyczny 1 4 urządzenie angiograficzne, zestaw do badań naczyniowych tomograf komputerowy echokardiograf (ultrasonograf kardiologiczny) mammograf aparat RTG z opcją naczyniową i obróbką cyfrową aparat RTG z torem wizyjnym Źródło danych: sprawozdanie MZ-29 i MZ-12 20

21 3.2 ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNE W 2010 roku w województwie zachodniopomorskim zakłady psychiatryczne dysponowały 474 łóżkami, na których leczono łącznie pacjentów. Świadczenia medyczne udzielane były w dwóch szpitalach psychiatrycznych, dwóch ośrodkach leczenia odwykowego i sześciu ośrodkach dla narkomanów (razem w 10 zakładach psychiatrycznych). W 2010 roku ogólna liczba zakładów psychiatrycznych w porównaniu z rokiem 2009 nie uległa zmianie. Na koniec 2010 roku zakłady psychiatryczne funkcjonowały w większości przypadków jako niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (9 niepublicznych, 1 publiczny). zakładów psychiatrycznych publicznych i niepublicznych była taka sama jak w roku łóżek uległa zmniejszeniu w stosunku do roku 2009 (o 35), a liczba pacjentów przyjętych w 2010 roku była wyższa niż w roku poprzednim (o 354). łóżek w przeliczeniu na 10 tys. ludności wynosiła 2,8 i była mniejsza niż w roku 2009 (3,0). Wskaźnik wykorzystania łóżek w zakładach psychiatrycznych wynosił 345,7 dni tj. 94,7%, średni czas pobytu pacjenta 44,2 dnia, a liczba leczonych na 1 łóżko 7,8. Tabl Wybrany personel zatrudniony w zakładach psychiatrycznych Wyszczególnienie ogółem (w osobach) w tym pełnozatrudnieni (w osobach) ogółem (w osobach) w tym pełnozatrudnieni (w osobach) stan w dniu r. stan w dniu r. Lekarze Pielęgniarki Psycholodzy Specjaliści terapii uzależnień Instruktorzy terapii uzależnień Terapeuci zajęciowi Źródło: sprawozdanie MZ-30 21

22 Tabl Działalność zakładów psychiatrycznych według oddziałów Oddziały Kod resortowy łóżek stan w dniu r. leczonych */ psychiatryczne leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych terapii uzależnienia od alkoholu terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji) rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Źródło: sprawozdanie MZ-30 */ z ruchem międzyoddziałowym Biorąc pod uwagę strukturę rozlokowania łóżek w 2010 roku w zakładach psychiatrycznych według rodzaju oddziału zauważamy, że największą liczbą łóżek dysponowały następujące oddziały: rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych - ok. 43% wszystkich łóżek psychiatryczne - ok. 26% wszystkich łóżek terapii uzależnienia od alkoholu - ok. 20% wszystkich łóżek. Pozostałe 11% łóżek według kolejności znajdowało się na następujących oddziałach: terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych - ok. 6% wszystkich łóżek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych - ok. 4% wszystkich łóżek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji) - ok. 1% wszystkich łóżek. 22

23 3.3 ZAKŁADY OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W 2010 r. zakłady opieki długoterminowej dysponowały 707 łóżkami, na których w ciągu roku przebywało łącznie osób. Świadczenia medyczne udzielane były w 17 zakładach opieki długoterminowej. Zakłady opieki długoterminowej w większości przypadków funkcjonowały jako publiczne zakłady opieki zdrowotnej (10 zakładów publicznych i 7 niepublicznych). W porównaniu z rokiem 2009 ogólna liczba zakładów opieki długoterminowej w 2010 roku nie uległa zmianie, jak również nie zmieniła się proporcja między ilością zakładów publicznych i niepublicznych. W 2010 roku w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększeniu uległa zarówno liczba łóżek (o141) jak i liczba pacjentów (o 264). łóżek w przeliczeniu na 10 tys. ludności wynosiła 4,2 i była wyższa niż w roku 2009 (3,3). Średni czas pobytu chorego wynosił 108,7 dnia i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego (100,3) Wybrany personel zatrudniony w zakładach opieki długoterminowej Wyszczególnienie Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu r.) Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu r.) lekarze pielęgniarki psycholodzy pedagodzy 3 - rehabilitanci fizjoterapeuci x 36 terapeuci zajęciowi x 17 logopedzi x 12 opiekunowie pracownicy socjalni salowe Źródło danych: sprawozdanie MZ-29a 23

24 Tabl Działalność zakładów opieki długoterminowej według rodzaju zakładu/oddziału Wyszczególnienie Kod oddziału Miejsca (stan w dniu r.) pacjentów objętych opieką w ciągu roku sprawozdawczego ogółem w tym kobiety Zakład/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy Zakład/oddział Pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny Zakład/oddział opiekuńczoleczniczy Zakład/oddział opiekuńczoleczniczy psychiatryczny Hospicjum stacjonarne Źródło danych: sprawozdanie MZ-29a Biorąc pod uwagę strukturę rozlokowania łóżek w 2010 roku w zakładach opieki długoterminowej według rodzaju zakładów/oddziałów zauważamy, że największą liczbą łóżek dysponowały następujące zakłady/oddziały: pielęgnacyjno-opiekuńcze - ok. 44% wszystkich miejsc opiekuńczo-lecznicze - ok. 35% wszystkich miejsc. Pozostałe 21% łóżek według kolejności znajdowało się w następujących zakładach/oddziałach: opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych i pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych - po ok. 8% wszystkich miejsc hospicjach stacjonarnych - ok. 5% wszystkich miejsc. 24

25 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA 4.1 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Informacje odnośnie podstawowej opieki zdrowotnej podano na podstawie rocznych sprawozdań MZ-11. Świadczenia zdrowotne udzielane były przez publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia indywidualne i grupowe praktyki lekarskie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, grupowe praktyki pielęgniarek i położnych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi do lat 3. W województwie zachodniopomorskim w 2010 w podstawowej opiece zdrowotnej świadczeń zdrowotnych udzielało: 948 lekarzy (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 5,6), pielęgniarek (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 8,1), 277 położnych (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 1,6). Wskaźnik na 10 tys. ludności w 2010 r. dla lekarzy i położnych był taki sam jak w roku 2009, natomiast dla pielęgniarek uległ zmniejszeniu (o 0,5). Rys Wskaźnik lekarzy pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej na 10 tys. ludności w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. według powiatów 25

26 W podstawowej opiece zdrowotnej w przeliczeniu na 10 tys. ludności najwięcej lekarzy udzielało świadczeń zdrowotnych w mieście Szczecinie i w powiecie kamieńskim (6,7) oraz w powiatach: gryfińskim (6,6), polickim (6,5) i myśliborskim (6,4), a najmniej w powiecie wałeckim (3,5) i koszalińskim (3,6). Rys Wskaźnik pielęgniarek pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej na 10 tys. ludności w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. według powiatów W województwie zachodniopomorskim w 2010 roku najwyższy wskaźnik pielęgniarek pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej w przeliczeniu na 10 tys. ludności odnotowano w powiatach: białogardzkim (10,8), świdwińskim (10,4) i szczecineckim (9,9), a najniższy w powiecie wałeckim (4,6) i koszalińskim (4,7). 26

27 Rys Wskaźnik położnych pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej na 10 tys. ludności w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. według powiatów W 2010 roku liczba położnych pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej w przeliczeniu na 10 tys. ludności najwyższa była w powiecie świdwińskim (2,3) oraz gryfińskim i choszczeńskim (2,2), a najniższa w powiecie koszalińskim (0,5) Tabl Opieka profilaktyczna nad dziećmi do lat 3 w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. Porady udzielone przez lekarzy dzieciom zdrowym Wyszczególnienie po raz pierwszy (pierwsza porada w życiu dziecka) razem do 14 dnia w tym w wieku od 2 do 4 tygodnia 1-11 miesięcy po raz następny razem w tym w wieku do 1 roku Poradnia dla dzieci Lekarz rodzinny Źródło: sprawozdanie MZ-11 27

28 W 2010 roku w województwie zachodniopomorskim opieką profilaktyczną w pierwszym roku życia objęto dzieci zdrowych (o 761 mniej niż w roku 2009). wszystkich porad udzielonych dzieciom zdrowym do lat 3 wyniosła (o więcej niż w roku poprzednim). Wskaźnik porad lekarskich udzielonych dzieciom zdrowym do 4-go tygodnia życia w 2010 roku wynosił 75,8% i był niższy niż w roku 2009 (78,5%). Rys Wskaźnik porad lekarskich udzielonych dzieciom zdrowym do 4-go tygodnia życia w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. według powiatów Najwyższy wskaźnik porad lekarskich udzielonych dzieciom zdrowym do 4-go tygodnia życia odnotowano w powiecie choszczeńskim (93,5%), a najmniejszy w powiecie gryfickim (42,8%). 28

29 W 2010 roku w województwie zachodniopomorskim w ramach profilaktycznych badań lekarskich przebadano dzieci i młodzieży w wieku 2-19 lat, co stanowiło 69,5% całej populacji podlegającej badaniu. Odsetek zbadanych dzieci i młodzieży w 2010 r. był zbliżony do wartości w roku ubiegłym (70,1%). Rys Profilaktyczne badania dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. w przedziałach wiekowych (liczby bezwzględne) lata 4 lata 6 lat 10 lat 13 lat 16 lat lat liczba dzieci podlegających badaniu liczba dzieci zbadanych Źródło: sprawozdanie MZ-11 Tabl Odsetek przebadanych dzieci i młodzieży według grup wiekowych w województwie zachodniopomorskim Wiek Odsetek dzieci i młodzieży zbadanych w % lata 73,8 73,5 4 lata 63,7 63,1 6 lat 76,9 77,5 10 lat 79,7 77,9 13 lat 78,9 76,6 16 lat 68,2 65, lat 58,7 60,8

30 W 2010 roku opieką czynną objęto ogółem dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat (o mniej niż w roku 2009), w tym po raz pierwszy (o 461 mniej niż w roku 2009). Wskaźnik na 10 tys. ludności ogółem wynosił 2 055,8 (2 050,6 w 2009 r.), natomiast wskaźnik dla osób zakwalifikowanych do opieki czynnej po raz pierwszy wynosił 371,6 (378,6 w 2009 r.). Tabl Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży leczonych w poradniach lecznictwa podstawowego w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. według rozpoznania Rozpoznanie / kod rozpoznania wg ICD 10 / Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem liczby bezwzględne wskaźnik na 10 tys. ludności Osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym liczby bezwzględne wskaźnik na 10 tys. ludności Ogółem , ,6 Nowotwory , ,0 Niedokrwistości , ,3 Choroby tarczycy , ,5 Cukrzyca , ,8 Niedożywienie , ,2 Otyłość , ,3 Zaburzenia odżywiania , ,1 Upośledzenie umysłowe , ,5 Padaczka , ,8 Dziecięce porażenie mózgowe ,8 98 2,9 Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka , ,8 Choroba nadciśnieniowa , ,3 Alergie Razem , ,1 dychawica oskrzelowa , ,4 pokarmowe , ,2 skórne , ,5 Zniekształcenia kręgosłupa , ,0 Choroby układu moczowego , ,3 Wady rozwojowe układu nerwowego ,4 90 2,7 układu krążenia , ,3 narządów płciowych , ,2 aberracje chromosomowe ,1 47 1,4 inne ,9 82 2,4 30

31 Zaburzenia rozwoju , ,3 w tym fizycznego , ,8 psychomotorycznego , ,7 Trwałe uszkodzenia narządu ruchu ,9 84 2,5 Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej , ,3 Źródło: sprawozdanie MZ-11 W 2010 r. przedziale wiekowym 0-18 lat tak samo jak w 2009 r. najliczniejszą grupę stanowili pacjenci z następującymi rozpoznaniami: alergia (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 793,2), w 2009 roku (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 795,8), zniekształcenia kręgosłupa (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 440,1), w 2009 roku (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 442,9), niedokrwistości (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 213,7), w 2009 roku (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 195,4), otyłość (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 169,3), w 2009 roku (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 164,9). Zauważamy, iż kolejność nowych zachorowań wśród dzieci i młodzieży jest taka sama jak kolejność zachorowań ogółem, jak również po raz pierwszy w 2009 r. i przedstawia się następująco: alergia (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 136,1), w 2009 roku (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 130,0), zniekształcenia kręgosłupa (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 56,0), w 2009 roku (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 66,2), niedokrwistości (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 53,3), w 2009 roku (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 52,6), otyłość (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 37,3), w 2009 roku (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 33,7). 31

32 Rys Wskaźnik leczonych z powodu alergii na 10 tys. ludności w wieku 0-18 lat w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. według powiatów Leczeni ogółem Leczeni po raz pierwszy W województwie zachodniopomorskim w 2010 roku najwięcej leczonych z powodu alergii w przeliczeniu na 10 tys. ludności odnotowano w powiatach: goleniowskim (1 408,5), kołobrzeskim (1 327,3) i białogardzkim (1 208,4), a najmniej w powiecie wałeckim (244,5). Natomiast najwięcej nowych zachorowań na alergię w przeliczeniu na 10 tys. ludności było w powiecie drawskim (328,9) i kołobrzeskim (273,3), a najmniej w powiecie wałeckim (18,0) i koszalińskim (29,2). 32

33 Rys Wskaźnik leczonych z powodu zniekształceń kręgosłupa na 10 tys. ludności w wieku 0-18 lat w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. według powiatów Leczeni ogółem Leczeni po raz pierwszy Najwyższy wskaźnik leczonych z powodu zniekształceń kręgosłupa w przeliczeniu na 10 tys. ludności był w powiecie łobeskim (823,0) i sławieńskim (802,6), a najniższy w mieście Świnoujściu (180,4) i w powiatach: białogardzkim (181,4), szczecineckim (189,0), wałeckim (198,1), gryfickim (235,2) i myśliborskim (267,9) oraz w mieście Koszalinie (298,7). Natomiast najwyższy wskaźnik nowych zachorowań na zniekształcenia kręgosłupa w przeliczeniu na 10 tys. ludności odnotowano w powiecie drawskim (140,0), a najniższy w powiecie koszalińskim (11,1). 33

34 Rys Wskaźnik leczonych z powodu niedokrwistości na 10 tys. ludności w wieku 0-18 lat w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. według powiatów Leczeni ogółem Leczeni po raz pierwszy Najwięcej pacjentów leczących się z powodu niedokrwistości w przeliczeniu na 10 tys. ludności odnotowano w powiatach: białogardzkim (574,1), kołobrzeskim (349,9) i łobeskim (332,2), a najmniej w powiecie sławieńskim (32,5). Nowych zachorowań na niedokrwistości w przeliczeniu na 10 tys. ludności najwięcej odnotowano w powiecie kołobrzeskim (160,3), a najmniej w powiecie wałeckim (1,7). 34

35 Rys Wskaźnik leczonych z powodu otyłości na 10 tys. ludności w wieku 0-18 lat w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. według powiatów Leczeni ogółem Leczeni po raz pierwszy W 2010 roku najwięcej leczonych z powodu otyłości w przeliczeniu na 10 tys. ludności odnotowano w powiecie goleniowskim (439,7) i gryfińskim (301,4), a najmniej w powiecie wałeckim (28,3). Natomiast najwięcej nowych zachorowań na otyłość w przeliczeniu na 10 tys. ludności było w powiatach: świdwińskim (110,6), drawskim (80,4) i sławieńskim (74,5), a najmniej w mieście Koszalinie (1,7) oraz w powiatach: białogardzkim (3,8), wałeckim (5,1) i kamieńskim (7,5). W 2010 roku w podstawowej opiece zdrowotnej opieką czynną objęto ogółem osób w wieku 19 lat i więcej (o mniej niż w roku 2009), w tym po raz pierwszy (o mniej niż w roku 2009). Wskaźnik na 10 tys. ludności ogółem wynosił 3 904,3 (4 005,0 w 2009 r.), natomiast wskaźnik dla osób zakwalifikowanych do opieki czynnej po raz pierwszy wynosił 497,4 (600,7 w 2009 r.). 35

36 Tabl Dane o stanie zdrowia osób dorosłych leczonych w poradniach lecznictwa podstawowego w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. według rozpoznania Rozpoznanie / kod rozpoznania wg ICD 10 / Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem liczby bezwzględne wskaźnik na 10 tys. ludności Osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym liczby bezwzględne wskaźnik na 10 tys. ludności Ogółem , ,4 Gruźlica , ,2 Nowotwory , ,8 Choroby tarczycy , ,5 Cukrzyca , ,6 w tym leczeni insuliną , ,2 Niedokrwistość , ,0 Choroby obwodowego układu nerwowego , ,1 Choroby układu krążenia , ,1 przewlekła choroba reumatyczna , ,2 choroba nadciśnieniowa , ,2 w tym: choroby naczyń mózgowych , ,4 niedokrwienna choroba serca , ,5 w tym przebyty zawał serca , ,1 Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa , ,5 Przewlekłe choroby układu trawiennego , ,7 Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej Źródło: sprawozdanie MZ , , , ,0 36

37 W 2010 roku najwięcej pacjentów w przedziale wiekowym 19 lat i więcej leczyło się ogółem i po raz pierwszy z powodu takich samych schorzeń. Kolejność ta w obu przypadkach była również taka sama jak w roku poprzednim i przedstawiała się następująco: Najwięcej pacjentów ogółem leczyło się z powodu następujących schorzeń: choroby układu krążenia (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 2 161,7), w 2009 roku (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 2 221,7), choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 1 059,8), w 2009 roku (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 1 100,8), przewlekłych chorób układu trawiennego (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 611,9), w 2009 roku (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 628,9). Najwięcej nowych zachorowań zanotowano z powodu: chorób układu krążenia (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 204,1), w 2009 roku (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 264,1), chorób układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 101,9), w 2009 roku (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 148,9), przewlekłych chorób układu trawiennego (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 63,7), w 2009 roku (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 88,8). 37

38 Rys Wskaźnik leczonych z powodu chorób układu krążenia na 10 tys. ludności w wieku 19 lat i więcej w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. według powiatów Leczeni ogółem Leczeni po raz pierwszy W województwie zachodniopomorskim najwięcej leczonych na choroby układu krążenia w przeliczeniu na 10 tys. ludności odnotowano w powiecie białogardzkim (3 435,9) i myśliborskim (2 900,3) oraz w mieście Koszalinie (2 823,1), a najmniej w powiecie wałeckim (1 087,7). Nowych zachorowań na choroby układu krążenia w przeliczeniu na 10 tys. ludności najwięcej odnotowano w powiecie drawskim (558,9), a najmniej, podobnie jak leczonych ogółem w powiecie wałeckim (21,2). 38

39 Rys Wskaźnik leczonych z powodu chorób układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej na 10 tys. ludności w wieku 19 lat i więcej w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. według powiatów Leczeni ogółem Leczeni po raz pierwszy Najwyższy wskaźnik leczonych na choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej w przeliczeniu na 10 tys. ludności był w mieście Koszalinie (1 789,8), a najniższy w powiecie świdwińskim (295,1) i wałeckim (426,1). Natomiast najwyższy wskaźnik nowych zachorowań na choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej w przeliczeniu na 10 tys. ludności odnotowano w powiecie białogardzkim (323,3), a najniższy w powiecie świdwińskim (4,5). 39

40 Rys Wskaźnik leczonych z powodu przewlekłych chorób układu trawiennego na 10 tys. ludności w wieku 19 lat i więcej w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. według powiatów Leczeni ogółem Leczeni po raz pierwszy W 2010 roku najwięcej leczonych na przewlekłe choroby układu trawiennego w przeliczeniu na 10 tys. ludności odnotowano w powiecie białogardzkim (1 072,4), a najmniej w powiecie świdwińskim (254,0). Najwięcej nowych zachorowań na przewlekłe choroby układu trawiennego w przeliczeniu na 10 tys. ludności było również w powiecie białogardzkim (215,7), a najmniej w powiatach: szczecineckim (7,3), wałeckim (7,8), świdwińskim (11,3) i łobeskim (18,4). Poważny problem zdrowotny i społeczny w naszym województwie stanowią schorzenia związane z negatywnymi skutkami życia w warunkach wysoko rozwiniętej cywilizacji (sytuacjach stresowych, napięciu nerwowym, małej ruchliwości mięśniowej, oddziaływaniu skażeń środowiska i hałasu, nieracjonalnym odżywianiu), tzw. choroby cywilizacyjne. Zaliczamy do nich między innymi choroby układu krążenia, choroby nowotworowe i cukrzycę. Największym zagrożeniem dla naszego życia i zdrowia podobnie jak w latach poprzednich nadal są choroby układu krążenia. W podstawowej opiece zdrowotnej w województwie zachodniopomorskim liczba leczonych z powodu chorób układu krążenia ogółem wynosiła osób, w tym po raz pierwszy

41 Z powodu cukrzycy leczyło się osób, w tym po raz pierwszy 6 328, a z powodu chorób nowotworowych osoby, w tym po raz pierwszy Rys Wskaźnik leczonych z powodu cukrzycy na 10 tys. ludności w wieku 19 lat i więcej w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. według powiatów Leczeni ogółem Leczeni po raz pierwszy W województwie zachodniopomorskim najwięcej leczonych z powodu cukrzycy w przeliczeniu na 10 tys. ludności odnotowano w powiecie choszczeńskim (626,9), a najmniej w powiecie wałeckim (257,5). Natomiast najwięcej nowych zachorowań na cukrzycę w przeliczeniu na 10 tys. ludności było w powiecie polickim (85,6) i sławieńskim (79,5), a najmniej w powiatach: wałeckim (9,2), szczecineckim (13,0), świdwińskim (19,0) i kamieńskim (22,7). 41

42 Rys Wskaźnik leczonych z powodu nowotworów na 10 tys. ludności w wieku 19 lat i więcej w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. według powiatów Leczeni ogółem Leczeni po raz pierwszy Najwyższy wskaźnik leczonych na choroby nowotworowe w przeliczeniu na 10 tys. ludności był w powiecie białogardzkim (257,5) i w mieście Świnoujściu (248,7), a najniższy w powiecie świdwińskim (53,7) i sławieńskim (99,0). Najwyższy wskaźnik nowych zachorowań na choroby nowotworowe w przeliczeniu na 10 tys. ludności odnotowano w powiecie polickim (47,7) i drawskim (46,2), natomiast najniższy w powiecie świdwińskim (4,2) i wałeckim (5,4). 42

43 4.2 SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Źródłem informacji w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej są roczne sprawozdania MZ-12 i MZ-15 sporządzane przez publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, grupowe praktyki lekarskie udzielające świadczeń specjalistycznych, praktyki indywidualne i grupowe lekarzy dentystów. W 2010 roku w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej udzielono ogółem porad. W porównaniu z 2009 rokiem liczba porad wzrosła o W przeliczeniu na 1 mieszkańca w województwie zachodniopomorskim liczba porad wyniosła 2,21 i była nieznacznie większa niż w roku poprzednim (2,15). Rys udzielonych porad w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. według rodzaju poradni Chorób wewnętrznych Innych specjalności zachowawczych Opieka nad matką i dzieckiem Zabiegowe Chorób psychicznych i uzależnień Źródło: sprawozdanie MZ-12, MZ-15 Najwięcej porad w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. w specjalistycznej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielono w poradniach zabiegowych (38,9% wszystkich porad), natomiast najmniej w poradniach psychicznych i uzależnień (6,9% wszystkich porad). Udział procentowy liczby porad w pozostałych poradniach był na zbliżonym poziomie i przedstawiał się następująco: poradnie innych specjalności zachowawczych (18,7%), poradnie chorób wewnętrznych (18,2%) i poradnie opieki nad matką i dzieckiem (17,3%). 43

44 Tabl Działalność poradni chorób wewnętrznych Kody resortowe Rodzaj poradni udzielonych porad liczby bezwzględne wskaźnik na 1 mieszkańca Chorób wewnętrznych , alergologiczne , diabetologiczne , nefrologiczne , kardiologiczne ,11 w tym: Źródło: sprawozdanie MZ-12 W 2010 roku w poradniach chorób wewnętrznych udzielono ogółem porad (o porady więcej niż w roku poprzednim). W przeliczeniu na 1 mieszkańca liczba porad wyniosła 0,40 i nieznacznie wzrosła w stosunku do roku poprzedniego (0,36). Rys udzielonych porad w poradniach chorób wewnętrznych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. według powiatów W 2010 roku w powiecie koszalińskim poradnie chorób wewnętrznych nie funkcjonowały. Największa liczba porad przypadająca na 1 mieszkańca była w mieście Szczecinie (0,99) i mieście Koszalinie (0,94). W pozostałych powiatach wartość wskaźnika była mniejsza od średniego wskaźnika dla województwa, przy czym aż w dziewięciu powiatach odnotowano wartość wskaźnika mniejszą niż 0,1. 44

45 Tabl Działalność poradni innych specjalności zachowawczych Kody resortowe Rodzaj poradni udzielonych porad liczby bezwzględne wskaźnik na 1 mieszkańca Innych specjalności zachowawczych , dermatologiczne , neurologiczne ,10 w tym: onkologiczne , rehabilitacyjne , chorób zakaźnych ,005 Źródło: sprawozdanie MZ-12 W 2010 roku w poradniach innych specjalności zachowawczych udzielono ogółem porad (o porad mniej niż w roku poprzednim). W przeliczeniu na 1 mieszkańca liczba porad wyniosła 0,41 i była nieznacznie mniejsza niż w roku poprzednim (0,43). Rys udzielonych porad w poradniach innych specjalności zachowawczych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. według powiatów W 2010 roku w poradniach innych specjalności zachowawczych największą liczbę porad przypadającą na 1 mieszkańca odnotowano w mieście Szczecinie (0,88) i w mieście Koszalinie (0,86). W znacznej części województwa zachodniopomorskiego (w 18 powiatach) wartość wskaźnika była mniejsza od średniego wskaźnika dla województwa. Najniższą wartość wskaźnik osiągnął w powiecie koszalińskim (0,01) i drawskim (0,08). 45

46 Tabl Działalność poradni opieki nad matką i dzieckiem Kody resortowe Rodzaj poradni udzielonych porad liczby bezwzględne wskaźnik na 1 mieszkańca Opieki nad matką i dzieckiem , pediatryczne , neonatologiczne , w tym: Źródło: sprawozdanie MZ-12 ginekologiczno-położnicze ,84 W 2010 roku w poradniach opieki nad matką i dzieckiem udzielono ogółem porad (o porad więcej niż w roku poprzednim). W przeliczeniu na 1 mieszkańca liczba porad wyniosła 0,62 i była na podobnym poziomie jak w roku poprzednim (0,61). Rys udzielonych porad w poradniach opieki nad matką i dzieckiem w przeliczeniu na 1 mieszkańca w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. według powiatów W 2010 roku w poradniach opieki nad matką i dzieckiem największą liczbę porad przypadającą na 1 mieszkańca (kobiety ogółem i mężczyźni w wieku do 18 roku życia) odnotowano w mieście Szczecinie (0,97). W większości powiatów (14) wartość wskaźnika była mniejsza od średniego wskaźnika dla województwa. Najmniejszą wartość wskaźnika odnotowano w powiatach: choszczeńskim (0,23), koszalińskim (0,29) i kołobrzeskim (0,32). 46

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Dyrektor Wydziału

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie personelu medycznego w województwie dolnośląskim w latach

Zatrudnienie personelu medycznego w województwie dolnośląskim w latach Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach 2010-2014 stan w dniu 31.12 personel medyczny ogółem w tym: liczby bezwzględne

Bardziej szczegółowo

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Mz-89 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI - 205 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracownikach medycznych oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych pochodzą

Bardziej szczegółowo

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach Tab. 5. Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach 2009-203 stan w dniu 3.2 personel medyczny ogółem w tym: liczby bezwzględne

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach Tab. 5. Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach 2008-202 stan w dniu 3.2 liczby bezwzględne wskaźnik na 0 tys. ludności z

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO Szczecin, grudzień 2010 r. OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia Najstarszymi zawodami medycznymi są zawody lekarza i pielęgniarki. Rozwój medycyny sprawia, że powstaje coraz więcej nowych zawodów (np. audiofonolog,

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjali zacji-wymaganych-do-ich.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010.

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

Dział 3 KADRA MEDYCZNA

Dział 3 KADRA MEDYCZNA Dział 3 KADRA MEDYCZNA - 169 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o osobach wykonujących zawód medyczny oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki https://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjal izacji-wymaganych-do-ich.html 2019-08-29, 00:01 Wykaz

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III)

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r.

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r. / WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r./ Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH ZAŁĄCZNK ZAŁĄCZNK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALZACJ LEKARSKCH LEKARSKCH SPECJALZACJ SZCZEGÓŁOWYCH Moduły podstawowe:. Choroby wewnętrzne. Chirurgia. Pediatria V. Chirurgia głowy i szyi V. Położnictwo i ginekologia

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Lista zawodów bezpośrednio powiązana z białym sektorem:

Załącznik nr 2. Lista zawodów bezpośrednio powiązana z białym sektorem: Załącznik nr 2. Lista zawodów bezpośrednio powiązana z białym sektorem: 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 11 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

leczniczego leczniczego

leczniczego leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-32 Sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW za rok 2016 Termin przekazania: zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 1 Załącznik nr 3 Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 30.09.2010. Ubezpieczony: Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. Środki trwałe, niskocenne środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria Załącznik nr 6 Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty Wykaz w danej specjalizacji, dziedzinie w medycyny których można po uzyskać zrealizowaniu tytuł specjalisty programu w danej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu leczniczego MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2007-2011 Szpitale LICZBA SZPITALI LICZBA ŁÓŻEK 2007 2008 2009

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2017 ŁÓDŹ Październik 2017 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu programu specjalizacji właściwego dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację I lub II

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI Wodzisławski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 287 287 Ludność - 158029 157831 Mężczyźni 76887 76830 Kobiety 81142 81001 Wiek przedprodukcyjny 28450 28272 Wiek produkcyjny 99369

Bardziej szczegółowo

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI Powiat Gliwicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 664 664 Ludność - 115128 115179 Mężczyźni 55845 55780 Kobiety 59283 59399 Wiek przedprodukcyjny 20208 20233 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174370 173699 Mężczyźni 82238 81991 Kobiety 92132 91708 Wiek przedprodukcyjny 29361 29292 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 160 160 Ludność - 230123 228179 Mężczyźni 108124 107205 Kobiety 121999 120974 Wiek przedprodukcyjny 34852 34511 Wiek produkcyjny 143075 139722

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski Powiat Bielski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 459 459 Ludność - 161359 162128 Mężczyźni 78692 79139 Kobiety 82667 82989 Wiek przedprodukcyjny 30941 31008 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres zakładu podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 111536 111168 Mężczyźni 53130 52974 Kobiety 58406 58194 Wiek przedprodukcyjny 19024 18789 Wiek produkcyjny 69689 69139 Wiek

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 110337 109757 Mężczyźni 52456 52223 Kobiety 57881 57534 Wiek przedprodukcyjny 18659 18543 Wiek produkcyjny 67710 66975 Wiek

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących wersja 1.14 obowiązująca od 01.08.2010 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 1001 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 13 13 Ludność - 51494 50970 Mężczyźni 24755 24496 Kobiety 26739 26474 Wiek przedprodukcyjny 8645 8533 Wiek produkcyjny 32447 31726 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski Częstochowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1521 1521 Ludność - 135760 135633 Mężczyźni 66509 66415 Kobiety 69251 69218 Wiek przedprodukcyjny 23365 23014 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki Powiat Żywiecki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1040 1040 Ludność - 153189 153047 Mężczyźni 74850 74774 Kobiety 78339 78273 Wiek przedprodukcyjny 29143 28763 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI Powiat Rybnicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 224 224 Ludność - 77150 77431 Mężczyźni 38074 38164 Kobiety 39076 39267 Wiek przedprodukcyjny 14743 14794 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 82 82 Ludność - 128621 128444 Mężczyźni 62020 61938 Kobiety 66601 66506 Wiek przedprodukcyjny 21408 21626 Wiek produkcyjny 82684 81009 Wiek

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2018 ŁÓDŹ Listopad 2018 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 78 78 Ludność - 140669 139844 Mężczyźni 68107 67685 Kobiety 72562 72159 Wiek przedprodukcyjny 24600 24487 Wiek produkcyjny 89373 87944 Wiek

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński Bieruńsko - Lędziński POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 158 158 Ludność - 58815 58973 Mężczyźni 29031 29092 Kobiety 29784 29881 Wiek przedprodukcyjny 11243 11319 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski Powiat Mikołowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 233 233 Ludność - 96107 96457 Mężczyźni 46790 46949 Kobiety 49317 49508 Wiek przedprodukcyjny 17920 18076 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) (wyłączony)

Bardziej szczegółowo

Proszę przekazać do dnia 29 stycznia 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego

Proszę przekazać do dnia 29 stycznia 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-29 Sprawozdanie o pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSW za rok 2015 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 177708 177562 Mężczyźni 86129 86195 Kobiety 91579 91367 Wiek przedprodukcyjny 33675 33498

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1. Anestezjologia i intensywna terapia 2. Audiologia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2016 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 1 Wzór znaku graficznego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie Załącznik Nr

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego wrzesień 2012 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Podstawy prawne PES Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego sierpień 2013 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2015 ŁÓDŹ LISTOPAD 2015 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ, ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r. Poz. 1163 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego kwiecień 2015 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

dotyczące: i punktów krwiodawstwa.

dotyczące: i punktów krwiodawstwa. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 15 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE DEFINICJE: zachorowalność (ang. incidence new cases), zapadalność, to liczba nowo zarejestrowanych przypadków konkretnej choroby w przedziale czasu (roku) w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2015 ŁÓDŹ LIPIEC 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ 8,10 Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.074.02 BADANIE ANGIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Wyniki egzaminów testowych PES - jesień 2015 Liczba Średni Odsetek Specjalność zdających Zdało wynik niepowodzeń Chirurgia plastyczna 6 1 60,83 83,3% Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32 Dziedzina medycyny Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia Suma 10 Anestezjologia ZOZ w Bydgoszczy 3 w Wałczu 4 w Szczecinie 3 ZOZ w Krakowie 6 3 Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego lipiec 2017 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Ilość udostępnionych miejsc szkoleniowych Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 2 listopada 2018 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. rok 2009

Wyszczególnienie. rok 2009 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 wskaźnik na 10 tys. mieszkańców Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2017 ŁÓDŹ czerwiec 2018 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku Wojciech CKI Przewodnicz¹cy NSL Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku 1. Postêpowanie odwo³awcze od orzeczeñ i postanowieñ OSL Lp. Wyszczególnienie Liczba 1. Liczba spraw,

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 9 listopada 2017 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo