Usytuowanie fabryki i rozmieszczenie instalacji*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usytuowanie fabryki i rozmieszczenie instalacji*"

Transkrypt

1 Usytuowanie fabryki i rozmieszczenie instalacji* Zajęcia 4 dr inż. Piotr T. Mitkowski *Kluczowe slajdy z tej prezentacji znajdują się na mitkowski.com => Dydaktyka => Zajęcia dydaktyczne I stopień studiów => Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe

2 Plan zajęć Lokalizacja zakładu i/lub instalacji Rozmieszczenie elementów instalacji Strefy zagrożenia wybuchem

3 Lokalizacja zakładu i/lub instalacji Wybierając lokalizację inwestycji przemysłowej należy rozważyć takie aspekty jak: Populacja okolicy rozważanej lokalizacji Całkowita populacja terenów bezpośrednich, gęstość zaludnienie, Położenie w stosunku do większych miast, Odległość od wrażliwych społeczności np.: szkoły, szpitale, itp., Obecność zebrań masowych takich jak: tereny targowe czy stadiony sportowe Obszary ochronione: Parki Narodowe, krajobrazowe, obszar Natura 2000, itp. Dostępność substratów i/lub materiałów: Czy substraty/materiały są dostępne na miejscu czy też konieczny jest ich transport? Rynek zbytu produktów i/lub półproduktów Czy miejscem zbytu jest rynek lokalny czy też ogólnokrajowy, a może światowy? Materiały dydaktyczne, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski 3

4 Lokalizacja zakładu i/lub instalacji Wybierając lokalizację inwestycji przemysłowej należy rozważyć takie aspekty jak, c.d.: Unieszkodliwianie odpadów Czy mam znaczące ilości odpadów? Czy mogę je magazynować a może unieszkodliwiać? Czy mogę wytwarzać takie odpady? Transport niebezpiecznych materiałów (substraty i produkty) Transport drogowy: autostrady, węzły drogowe, drogi zdatne do użytku przez samochody ciężarowe, drogi przez które można transportować materiały niebezpieczne Transport kolejowy: węzły kolejowe, bocznice kolejowe Transport wodny (tj. śródlądowy i morski): port i zdolność obsługiwania poszczególnych środków transportu Możliwości władz lokalnych na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej Jednostka Państwowej Straży Pożarnej, jednostka ochrony chemicznej, Wielkość szpitali i obecność szpitali specjalistycznych. Materiały dydaktyczne, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski 4

5 Lokalizacja zakładu i/lub instalacji Wybierając lokalizację inwestycji przemysłowej należy rozważyć takie aspekty jak, c.d.: Warunki zewnętrzne: Warunki pogodowe: powodzie (obecność rzeki), pożary kompleksów leśnych i polnych, temperatury ekstremalne (minimalne i maksymalne), wichury, huragany, itp. Warunki geologiczne: trzęsienia ziemi, erupcje wulkaniczne, gorące źródła wody, zbiorniki lub miejsca poboru wody pitnej, stabilność terenu pod budowę instalacji. Stabilność polityczna: Przewidywalność zmian prawnych Stan prawny danego kraju w przypadku wyżej wymienionych kwestii jest pierwszym i (nie)stety najważniejszym kryterium lokalizacji Materiały dydaktyczne, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski 5

6 Lokalizacja zakładu i/lub instalacji: przykłady i wybrane aspekty Lokalizacje rafinerii ropy naftowej w Polsce: Płock - Jedna z największych rafinerii, w Płocku, znajduje się na trasie pociągu oraz rurociągu dostarczającego ropę naftową z Rosji. Gdańsk - Druga wielka rafineria przerabia ropę naftową przywożoną droga morską. Czechowice-Dziedzice lokalizacja ze względu na dostęp do niewielkich karpackich złóż ropy naftowej. Zakład produkcyjny w Płocku Płock Materiały dydaktyczne, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski 6

7 Rozmieszczenie instalacji Co to jest plan rozmieszczenie instalacji? Plan rozmieszczenia instalacji przedstawia rozmieszczenie elementów instalacji w formie dwuwymiarowej mapy lub modelu przestrzennego. Optymalne rozmieszczenie instalacji musi uwzględniać wymogi dotyczące: obsługi i działania instalacji, bezpieczeństwa prowadzenia procesów, uwarunkowań ekonomicznych i legislacyjnych, ochrony środowiska itp. Materiały dydaktyczne, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski 7

8 Plan zagospodarowania fabryki / instalacji Plan zagospodarowania powstaje zasadniczo w dwóch krokach: 1. Opracowanie usytuowanie urządzeń 2. Opracowanie instalacji rurowej, tzw. orurowania Wynikiem tych opracowań są plany przestrzennego zagospodarowania składające się z tzw.: 1. PFD (z ang. Process Flow Diagram) schemat technologiczny procesu 2. PID (z ang. Piping and Instrumentation Diagram) schemat instalacji rurowej i armatury Wszystkie pozostałe plany są wykonywane na podstawie tych opracowań! Materiały dydaktyczne, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski 8

9 Rozmieszczenie instalacji w czasie tworzenia projektu FAZA 1: Identyfikacja projektu rysunki koncepcyjne rozmieszczenia (ogólne schematy przepływów). FAZA 2: Definiowanie projektu odległość od miejsca ostatecznego dostarczenia produktu (rynek zbytu) i od dostawców, drogi, główne rurociągi, budynki, zasadniczy obszar produkcji, lokalizacja niezbędnych mediów (woda, para, elektryczność) i ich dystrybucja, zdefiniowanie baterii aparatów i minimalnych odległości, wykonanie kilku wersji różnego rozmieszczenia instalacji (PFD). FAZA 3: Projektowanie, konstruowanie aparatów i instalacji szczegółowe projektowanie (detailed engineering, tworzenie PID). Materiały dydaktyczne, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski 9

10 Kryteria dobrego rozmieszczenia: Ograniczenie ilości i długości rur Umieszczenie tylko niezbędnego sprzętu (nie tylko aparaty, ale także armatura) Dostęp do wszystkich elementów instalacji Materiały dydaktyczne, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski 10

11 Minimalizowanie strat: Projektowanie: Wskaźnik zagrożenia pożarem i eksplozją (Dow s Fire & Explosion Index), wskaźnik zagrożenia substancją chemiczną (Dow s Chemical Exposure Index) Symulacje CFD, Symulacje rozprzestrzeniania się substancji w atmosferze. Urządzenia i infrastruktura ochronna: Ochrona przeciwpożarowa, Drenaż i powierzchnie utwardzone, Zabezpieczenia elektryczne, Ulokowanie urządzeń bezpieczeństwa, Ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa. Urządzenia BHP: Prysznice bezpieczeństwa, Myjki oczu, Wyznaczenie przestrzeni narażenia chemikaliami. Materiały dydaktyczne, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski 11

12 Bezpieczeństwo inherentne procesu Mniej substancji niebezpiecznych Mniej niebezpieczne warunki prowadzenia procesów Mniej aparatury i armatury dodatkowej i zapasowej: Kolumny rektyfikacyjne Zbiorniki Wymienniki ciepła Mniej reaktywne związki chemiczne Materiały dydaktyczne, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski 12

13 Bezpieczeństwo inherentne procesu c.d. Konstrukcje zabezpieczające przeciw wyciekom Zmniejszenie ilości kołnierzy (połączeń) Pompy o podwyższonej szczelności Bariery przenikania płynów Możliwość odizolowania i oczyszczenia danej strefy Procesy ciągłe zamiast okresowych Procesy półokresowe zamiast okresowych Materiały dydaktyczne, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski 13

14 Czy ktoś będzie słuchał waszych pomysłów? Wysoki Duży wpływ Niski koszt Mały wpływ Duży koszt Wysoki Koncepcja Projekt szczegółowy Zdolność wpływu Zamawianie/zakup elementów instalacji Koszt wprowadzenia zmian Budowa Rozruch Niski Niski Materiały dydaktyczne, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski 14

15 Rozmieszczenie instalacji jest problemem optymalizacyjnym Optymalizacja wieleobiektowa spełniająca kilka celów/ograniczeń Minimalizacja długości rur Rozdzielenie ryzyka, tj. obszarów rażenia Zabezpieczenia przeciwpożarowe uwzględnienie obecności substancji Wydajne i bezpieczne konstrukcje Bezpieczna i łatwa konserwacja Odpowiednie umiejscowienie pomieszczeń kontrolnosterujących Dostęp do urządzeń bezpieczeństwa (w tym dróg ewakuacji) Umiejscowienie mediów (prąd, woda, para itd.) Materiały dydaktyczne, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski 15

16 Więcej celów do rozważenia... Utrzymujące się kierunki wiatrów Przepływ surowców Przepływ produktów Palność materiałów Wybuchowość materiałów Toksyczność materiałów Odległości do infrastruktury publicznej Materiały dydaktyczne, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski 16

17 Rurociągi z mediami Rurociągi z mediami Typy rozmieszczenia urządzeń Włosowy (z ang. hairpin) Naprzemienny (z ang. straight through) Materiały dydaktyczne, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski 17

18 Materiały dydaktyczne, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski 18

19 Strefy zagrożenia wybuchem Definicje stref zagrożenia wybuchem wg normy PN-EN (+ komentarz): strefa 0 obszar, w którym atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę substancji palnych w postaci gazu, pary lub mgły z powietrzem występuje stale w długim czasie lub często (wg poprzedniej nomenklatury Z0); strefa 1 obszar, w którym atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę substancji palnych w postaci gazu, pary lub mgły z powietrzem może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania (wg poprzedniej nomenklatury Z1); strefa 2 obszar, w którym atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę substancji palnych w postaci gazu, pary lub mgły z powietrzem nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia trwa tylko przez krótki okres (wg poprzedniej nomenklatury Z2); Materiały dydaktyczne, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski 19

20 Strefy zagrożenia wybuchem Definicje stref zagrożenia wybuchem wg normy PN-EN (+ komentarz): strefa 20 obszar, w którym atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu występuje stale, w długim czasie lub często (wg poprzedniej nomenklatury Z10); strefa 21 obszar, w którym atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania (wg poprzedniej nomenklatury Z11); strefa 22 obszar, w którym atmosfera wybuchowa w postaci chmury palnego pyłu w powietrzu nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia trwa przez krótki okres (wg poprzedniej nomenklatury Z11). Materiały dydaktyczne, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski 20

21 Wymiary stref zagrożenia wybuchem Przy projektowaniu i wyznaczaniu stref zagrożenia wybuchem można uwzględnić kilka wariantów zabezpieczeń przeciwwybuchowego, ale z reguły daje się pierwszeństwo temu rozwiązaniu, które eliminuje lub ogranicza możliwość powstania mieszaniny wybuchowej. Wymiary stref zagrożenia związane są bezpośrednio z umiejscowieniem i funkcjonalnością rozważanego aparatu. Materiały dydaktyczne, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski 21

22 Wymiary stref zagrożenia wybuchem Do zabezpieczeń przeciwwybuchowych zalicza się: Wentylację naturalną (WN), Wentylację mechaniczną (WM), Eksplozymetry z sygnalizacją alarmową (EA), Eksplozymetry uruchamiające dodatkową wentylację (EW), Eksplozymetry wstrzymujące przebieg procesu (EP), - Urządzenia odciążające-redukcja ciśnienia wybuchu wewnątrz urządzenia (UO), Tłumienie wybuchu środki i urządzenia gaszące (TW), Inertyzacja mieszaniny (I), Ograniczanie stężenia (OS), Zabezpieczenie konstrukcji przed skutkami wybuchu (ZK), - Zabezpieczenia materiałowo-konstrukcyjne aparatów (MK). Materiały dydaktyczne, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski 22

23 Palne gazy 1.Zbiorniki stałe 1.1. W pomieszczeniach Jeżeli możliwe jest wytworzenie się mieszaniny wybuchowej na skutek nieszczelności (np. w armaturze i przyłączach) wyznacza się: a) Dla gazów nie lżejszych od powietrza: - przy zapewnieniu WN strefę 1 10m i Z2 w pozostałej części pomieszczenia - przy zapewnieniu WM strefę 2 10m - przy zapewnieniu EW wraz z EP strefę 1 jedynie w pobliżu źródła wydzielenia b) Dla gazów lżejszych od powietrza: - przy zapewnieniu WN strefę 1 5m - przy zapewnieniu WM strefę 2 5m - przy zapewnieniu EW wraz z EP strefę 1 jedynie w pobliżu źródła wydzielenia Opracowane na podstawie Ratajczak Dariusz, Zasady wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Oddział Wielkopolski w Poznaniu, Materiały dydaktyczne, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski 23

24 Palne gazy 1.Zbiorniki stałe (c.d.) 1.2. Na zewnątrz Jeżeli możliwe jest wytworzenie się mieszaniny wybuchowej na skutek nieszczelności (np. w armaturze i przyłączach) wyznacza się: a) dla instalacji chemicznych strefę 2 3m b) dla pozostałych zbiorników strefę 1 obejmującą strefę ochronną, lecz w odległości nie większej niż 10m i strefę 2 obejmującą strefę ochronną w odległości większej niż 10m Opracowane na podstawie Ratajczak Dariusz, Zasady wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Materiały Oddział dydaktyczne, Wielkopolski w prawa Poznaniu, zastrzeżone Piotr Mitkowski 24

25 Palne ciecze 1.Produkcja, magazynowanie, pompowanie i rozlewanie palnych cieczy 1.1. Instalacje produkcyjne, technologiczne z aparatami do: syntezy, destylacji, rektyfikacji, reformingu, krakingu, ekstrakcji, płukania, kondensacji, pirolizy gazów oraz zawierające aparaturę do prowadzenia dalszego przerobu w procesach technologicznych takich jak chlorowanie, nitrowanie, sulfonowanie itp W pomieszczeniach, jeżeli możliwe jest wytworzenia się mieszaniny wybuchowej na skutek nieszczelności, wyznacza się: a) przy zapewnieniu WN strefę 1 5m i strefę 2 dalsze 5m, b) przy zapewnieniu WM strefę 2 5m, c) przy zapewnieniu WM wraz z EP strefę 2 jedynie w pobliżu źródła wydzielenia Opracowane na podstawie Ratajczak Dariusz, Zasady wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Materiały Oddział dydaktyczne, Wielkopolski prawa w Poznaniu, zastrzeżone Piotr Mitkowski 25

26 Palne ciecze Na zewnątrz: a) jeżeli możliwe jest wytworzenie się mieszaniny wybuchowej na skutek nieszczelności wyznacza się strefę 2 3m oraz na dalszych 7m na wysokości do 0,5m nad ziemią, b) w przypadku, gdy temperatura procesu jest znacznie wyższa od temperatury zapłonu cieczy, z uwagi na możliwość samozapłonu przy wypływie przez ewentualne nieszczelności, wytworzenie się mieszaniny wybuchowej jest uniemożliwione strefy zagrożenia wybuchem nie wyznacza się. Opracowane na podstawie Ratajczak Dariusz, Zasady wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Oddział Wielkopolski w Poznaniu, Materiały dydaktyczne, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski 26

27 Palne ciecze W przestrzeniach zewnętrznych, do których mogą wpływać palne pary i gazy: a) przy zaworach bezpieczeństwa, płytkach bezpieczeństwa, zaworach hydraulicznych, gdy ich zadziałanie może mieć miejsce rzadko i na krótki okres czasu, wyznacza się strefę 2 10m poziomo oraz 15m w kierunku wydmuchu, b) przy urządzeniach do rozprężania i opróżniania instalacji, urządzeniach wydmuchowych, urządzeniach do poboru próbek, gdy możliwy jest wypływ tylko małych ilości substancji pod kontrolą, wyznacza się strefę 2 3m poziomo, w dół aż do ziemi, nie dalej jednak niż 10m. Opracowane na podstawie Ratajczak Dariusz, Zasady wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Materiały Oddział Wielkopolski dydaktyczne, w prawa Poznaniu, zastrzeżone Piotr Mitkowski 27

28 Palne ciecze W przestrzeniach zewnętrznych, do których mogą wypływać palne ciecze do atmosfery: a) przy zaworach bezpieczeństwa zabezpieczającymi przed skutkami rozszerzalności cieplnej, gdy możliwy jest wypływ tylko małych ilości w pobliżu powierzchni ziemi i tylko na krótki okres czasu wyznacza się strefę 2 3m poziomo do 0,8m nad powierzchnią ziemi, b) przy urządzeniach rozprężających i opróżniających, urządzeniach wydmuchowych, urządzeniach do poboru próbek, gdy możliwy jest wypływ tylko małych ilości substancji pod kontrolą, wyznacza się strefę 2 3m poziomo, w dół aż do powierzchni ziemi. Opracowane na podstawie Ratajczak Dariusz, Zasady wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Oddział Wielkopolski w Poznaniu, Materiały dydaktyczne, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski 28

29 Palne ciecze Aparaty otwierane w trakcie eksploatacji celem napełnienia i opróżnienia: a) w pomieszczeniach: jeżeli istnieje możliwość powstania mieszaniny wybuchowej, a możliwość rozlania się cieczy jest wykluczona, wyznacza się: - przy zapewnieniu WN strefę 1 10m, - przy zapewnieniu WM strefę 1 5m, - przy zapewnieniu WN wraz z EW strefę 2 5m, b) na zewnątrz: jeżeli istnieje możliwość powstania mieszaniny wybuchowej, a możliwość rozlania się cieczy jest wykluczona, wyznacza się: - strefę 1 5m, - przy zapewnieniu WM strefę 2 3m, Opracowane na podstawie Ratajczak Dariusz, Zasady wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Materiały Oddział Wielkopolski dydaktyczne, w prawa Poznaniu, zastrzeżone Piotr Mitkowski 29

30 Palne ciecze c) Wewnątrz aparatury: - jeżeli mieszanina wybuchowa występuje stale lub długotrwale wyznacza się strefę 0, - jeżeli mieszanina wybuchowa może występować w normalnych warunkach pracy wyznacza się strefę 1, - jeżeli mieszanina wybuchowa może występować tylko sporadycznie i przez krótki okres czasu wyznacza się strefę 2, - jeżeli mieszanina wybuchowa może występować przez dłuższy okres czasu, przy alternatywnym zastosowaniu ZK, UO lub TW strefy zagrożenia wybuchem nie wyznacza się, - gdy występowanie mieszaniny wybuchowej jest uniemożliwione poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń strefy zagrożenia wybuchem nie wyznacza się. Opracowane na podstawie Ratajczak Dariusz, Zasady wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Oddział Materiały Wielkopolski dydaktyczne, w Poznaniu, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski 30

31 Palne ciecze Instalacje, w których stosowane są trudno zapalne rozpuszczalniki (np. trójchloroetylen, chlorek metylenu), lub jeżeli występowanie mieszaniny wybuchowej jest nieprawdopodobne strefy zagrożenia wybuchem nie wyznacza się Opracowane na podstawie Ratajczak Dariusz, Zasady wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Oddział Materiały Wielkopolski dydaktyczne, w Poznaniu, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski 31

32 Składowanie i rozlewanie cieczy palnych Składowanie pośrednie wraz z urządzeniami do rozlewania. Mieszalniki otwierane w czasie eksploatacji. Jeżeli możliwe jest wytworzenie się mieszaniny wybuchowej, lecz nie ma możliwości rozlania się cieczy, wyznacza się: a) w pomieszczeniach: - przy zapewnieniu WN strefę 1 10m, - przy zapewnieniu WM strefę 1 5m, - przy zapewnieniu WM wraz z EW strefę 2 5m, b) na zewnątrz: - strefę 1 5m, - przy zapewnieniu WM strefę 2 3m. Opracowane na podstawie Ratajczak Dariusz, Zasady wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Oddział Materiały Wielkopolski dydaktyczne, w Poznaniu, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski 32

33 Składowanie i rozlewanie cieczy palnych Różne instalacje, liczniki, wzorcownie oraz stacje zasuw na zewnątrz, na poziomie ziemi i powyżej. Jeżeli elementy urządzeń zbiorniki, filtry, oddzielacze gazu, liczniki objętości, przyrządy pomiarowe i regulacyjne, nie są otwierane w czasie eksploatacji wyznacza się strefę 2 3m. Opracowane na podstawie Ratajczak Dariusz, Zasady wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Oddział Wielkopolski w Poznaniu, Materiały dydaktyczne, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski 33

34 Pompy Jeżeli możliwe jest wytworzenie się mieszaniny wybuchowej na skutek nieszczelności, wyznacza się: a) w pomieszczeniach: - przy zapewnieniu WN strefę 1 R i według wykresu i dodatkowo strefę 2 R i, b) na zewnątrz, powyżej poziomu ziemi: - gdy strumień powietrza chłodzącego silnik skierowany jest na pompy strefę 2 R a,, w pozostałych przypadkach strefę 1 - R a,, c) na zewnątrz w dużych zagłębieniach: - strefę 1 w całym zagłębieniu, aż do powierzchni ziemi oraz strefę 2 2m w poziomie wokół zagłębienia do wysokości 0,8m nad powierzchnią ziemi, d) na zewnątrz w zagłębieniach nie przekraczających 1,5m głębokości, w których stosunek głębokości do szerokości jest mniejszy niż 0,1, gdy strumień powietrza chłodzącego silnik skierowany jest na pompę strefę 2 - R a,,do 0,8m ponad powierzchnią ziemi. Jeże wytworzenie mieszaniny wybuchowej jest uniemożliwione konstrukcyjnie (np. w pompach nurnikowych) strefy zagrożenia wybuchem nie wyznacza się. Opracowane na podstawie Ratajczak Dariusz, Zasady wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Oddział Materiały Wielkopolski dydaktyczne, w Poznaniu, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski 34

35 Promień R [m] Pompy Ri Ra Wydajność pompy [m 3. h -1 ] Materiały dydaktyczne, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski 35

36 Zastosujcie przedstawione informacje do Waszego zadania projektowego. Wasze zadanie wynikające z tych zajęć to przedstawić: Rzeczywistą lokalizację zakładu w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej z względnieniem szczegółowego opisu (slajdy 3-5) Rozmieszczenie wszystkich aparatów składających się na instalacje w miejscu lokalizacji (niezależnie którą sekcją się zajmujecie) Materiały dydaktyczne, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski 36

37 Rozmieszczenie aparatów Rozmieszczenie wszystkich aparatów składających się na instalacje rozpocząć od określenia: Gabarytów aparatów, Substancji znajdujących się w aparatach, Czy należy uwzględnić strefy zagrożenia wybuchem, Czy lepiej jest prowadzić proces w hali produkcyjnej czy też na otwartym powietrzu, Niezbędnych budynków/pomieszczeń do prowadzenia działalności, Minimalnych odległości między aparatami, urządzeniami i budynkami, Skali rysunku lub animacji (2D obowiązkowe lub 3D, opcjonalne) :11 Materiały dydaktyczne, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski 37

38 Dziękuję za uwagę. Pytania??? Materiały dydaktyczne, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski 38

mgr inż. Aleksander Demczuk

mgr inż. Aleksander Demczuk ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA STREF ZAGROŻENIA WYBUCHEM

KLASYFIKACJA STREF ZAGROŻENIA WYBUCHEM KLASYFIKACJA STREF ZAGROŻENIA WYBUCHEM WYZNACZANIE ZASIĘGU STREF. Małgorzata TURCZYN Maciej BUŁKOWSKI AV\20020356 Safety.pot 1 Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem Strefa zagrożenia wybuchowego... Zdefiniowana

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 1.1. Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami... 23 1.2. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

VST Engineering, spol. s r.o.

VST Engineering, spol. s r.o. VST Engineering, spol. s r.o. VST Engineering zajmuje się prewencją i ochroną urządzeń przemysłowych przed wybuchem pyłów. Nasze działania prowadzą zawsze do bezpiecznej eksploatacji Państwa urządzeń bez

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD

Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD dr inż. Dorota Brzezińska Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy WIPOŚ PŁ Licheń,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Ocena minimalnych wymagań jakie powinny spełniać stanowiska pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa

Ocena minimalnych wymagań jakie powinny spełniać stanowiska pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa kpt. mgr inż. Robert Żuczek Państwowa Straż Pożarna Ocena minimalnych wymagań jakie powinny spełniać stanowiska pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa Streszczenie. Słowa kluczowe: Title Summary.

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie..

KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie.. KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie.. # Nazwa budynku i pomieszczenia Data i godzina rozpoczęcia prac Imiona i nazwiska spawaczy Imię i nazwisko kontrolującego Godzina przeprowadzenia kontroli

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2dni- 1dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia ogólne, podstawy

Bardziej szczegółowo

POJĘCIA PODSTAWOWE DYREKTYWA ATEX

POJĘCIA PODSTAWOWE DYREKTYWA ATEX POJĘCIA PODSTAWOWE DYREKTYWA ATEX 1. Wstęp Termin ATEX (Atmosphere Explosive) stosowany jest w odniesieniu do dyrektywy EC 94/9/EU. Dyrektywa dotyczy bezpieczeństwa pracy urządzeń znajdujących się w strefach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO Załącznik ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH uwzględniający wymagania: dyrektywy 90/270/EWG, Kodeksu pracy art. 207 2, art. 212, art.

Bardziej szczegółowo

Bariera HRD urządzenie do odsprzęgania wybuchu

Bariera HRD urządzenie do odsprzęgania wybuchu Bariera HRD urządzenie do odsprzęgania wybuchu Skuteczne rozwiązanie ochrony przed przeniesieniem wybuchu dla urządzeń przemysłowych i linii technologicznych. Jeżeli w danej lokalizacji i w danym czasie

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie cieczy

Magazynowanie cieczy Magazynowanie cieczy Do magazynowania cieczy służą zbiorniki. Sposób jej magazynowania zależy od jej objętości i właściwości takich jak: prężność par, korozyjność, palność i wybuchowość. Zbiorniki mogą

Bardziej szczegółowo

Wymagania UDT dotyczące instalacji ziębniczych z czynnikami alternatywnymi

Wymagania UDT dotyczące instalacji ziębniczych z czynnikami alternatywnymi Wymagania UDT dotyczące instalacji ziębniczych z czynnikami alternatywnymi Sylweriusz Brzuska Wydział Energetyki i Potwierdzania Kwalifikacji 1 Czynniki alternatywne: naturalne czynniki chłodnicze: R717

Bardziej szczegółowo

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego. O Produkcja O Magazynowanie* XO Usługi medyczne

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego. O Produkcja O Magazynowanie* XO Usługi medyczne INFORMACJE OGÓLNE Nazwa zakładu Szpital Tucholski sp. z o.o. Lokalizacja/najbliższe sąsiedztwo 89-500 Tuchola ul Nowodworskiego 14-18 / Bydgoszcz Prowadzona działalność Działalność lecznicza Podstawowe

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA. Część II - Ochrona Przeciwpożarowa. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**

LISTA KONTROLNA. Część II - Ochrona Przeciwpożarowa. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie** LISTA KONTROLNA Część II - Ochrona Przeciwpożarowa Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... przeprowadzona w dniach:... 1. Obiekty i urządzenia przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG. mgr inż. Marek Podgórski

Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG. mgr inż. Marek Podgórski Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG mgr inż. Marek Podgórski Zagrożenia w procesie dystrybucji CNG Główne zagrożenia wynikają z palnych i wybuchowych właściwości CNG -granice wybuchowości 5-15 % 0bj.

Bardziej szczegółowo

Organizacyjne i techniczne metody ochrony litosfery

Organizacyjne i techniczne metody ochrony litosfery Organizacyjne i techniczne metody ochrony litosfery Ważnym instrumentem organizacyjno-technicznym ochrony litosfery jest system jej monitoringu. Podsystem ten dostarcza informacji o stanie i zmianach jakościowych

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Celem niniejszego artykułu jest wskazanie pracodawcy co powinien zawierać dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH Lp. 1. Temat szkolenia Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian),

Bardziej szczegółowo

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I W tomie pierwszym poradnika omówiono między innymi: amoniak jako czynnik roboczy: własności fizyczne, chemiczne, bezpieczeństwo użytkowania, oddziaływanie na organizm

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX

Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX 1. Przestrzeń zagrożona wybuchem i źródła zapłonu W myśl dyrektywy 94/9/WE (ATEX), przestrzeń zagrożona wybuchem jest to przestrzeń, w której zależnie od

Bardziej szczegółowo

3. Opis działalności zakładu.

3. Opis działalności zakładu. Realizując obowiązki ustawy prawo ochrony środowiska art. 261a, prowadzący podaje do publicznej wiadomości informacje o instalacji zakwalifikowanej jako zakład dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

MOśLIWOŚCI I WARUNKI TRANSPORTU CO 2 W POLSCE

MOśLIWOŚCI I WARUNKI TRANSPORTU CO 2 W POLSCE MOśLIWOŚCI I WARUNKI TRANSPORTU CO 2 W POLSCE Bełchatów, kwiecień 2010 Układ przygotowania i transportu CO 2 do miejsc składowania Stacja przygotowania CO 2 do transportu Układ oczyszczania CO 2 (osuszanie,

Bardziej szczegółowo

Kolejno prezentujemy firmy, które reprezentujemy na rynku Polskim.

Kolejno prezentujemy firmy, które reprezentujemy na rynku Polskim. Firma CORONA Sp. z o.o. od 1991 została stworzona z myślą aby świadczyć jak najlepsze doradztwo techniczne w zakresie zabezpieczeń przed ciśnieniami. W ten sposób CORONA została oficjalnym przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. Spis treści PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ROZDZIAŁ 1... BŁĄD! NIE RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZASADY FUNKCJONOWANIA.... BŁĄD! NIE 1.1. RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZMIANY STRUKTURALNE

Bardziej szczegółowo

H. Wojciechowska-Piskorska, BHP w malarni/lakierni. Spis treœci

H. Wojciechowska-Piskorska, BHP w malarni/lakierni. Spis treœci Spis treœci Wprowadzenie....................................... 7 I. Wymagania bhp dotyczące budynków, pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higienicznosanitarnych.................................. 8 1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres. 2. Osoba udzielająca informacji: Oznaczenie prowadzącego zakład:

1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres. 2. Osoba udzielająca informacji: Oznaczenie prowadzącego zakład: Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Terminalu Paliw w Gdańsku Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna 1. Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem

Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin dr inż. Katarzyna Stolecka bezbarwny,

Bardziej szczegółowo

Zakres dyrektywy ATEX i przykłady urządzeń z pogranicza dyrektywy. Łukasz Surowy GIG KD BARBARA.

Zakres dyrektywy ATEX i przykłady urządzeń z pogranicza dyrektywy. Łukasz Surowy GIG KD BARBARA. Zakres dyrektywy ATEX i przykłady urządzeń z pogranicza dyrektywy Łukasz Surowy GIG KD BARBARA 1 ATEX oznakowanie 2 Zakres dyrektywy ATEX urządzenia maszyny, sprzęt, przyrządy systemy ochronne - zadaniem

Bardziej szczegółowo

Witold Kowalczyk Sektor Energetyka

Witold Kowalczyk Sektor Energetyka Witold Kowalczyk Sektor Energetyka Automatic Systems Engineering Sp z o.o. jest firmą o profilu inżyniersko-handlowym z 20-letnią tradycją. Centrala firmy mieści się w Gdańsku. Posiadamy sześć oddziałów

Bardziej szczegółowo

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych 1. Założenia organizacyjno-programowe a) Forma nauczania Kurs z oderwaniem od pracy. b) Cel szkolenia Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

dr inż. Dariusz Ratajczak, dr inż. Dorota Brzezińska Warszawa, 21 stycznia 2016 r.

dr inż. Dariusz Ratajczak, dr inż. Dorota Brzezińska Warszawa, 21 stycznia 2016 r. Optymalizacja systemów oddymiania w budynkach produkcyjnych i magazynowych z uwzględnieniem technicznych i organizacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dr inż. Dariusz Ratajczak, dr inż.

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenia prowadzącego zakład.

1. Oznaczenia prowadzącego zakład. Realizując obowiązki ustawy prawo ochrony środowiska art. 261a, prowadzący podaje do publicznej wiadomości informacje o instalacji zakwalifikowanej jako zakład dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 3 3 Wymiary oraz rysunek 3 4 Objaśnienie oznaczeń na tabliczce

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Światowy Dzień Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Światowy Dzień Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Światowy Dzień Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych Narażenie na substancje chemiczne i ich mieszaniny w miejscu pracy omówienie wyników

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: Kosmetyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com PIROLIZA Instalacja do pirolizy odpadów gumowych przeznaczona do przetwarzania zużytych opon i odpadów tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, polistyrol), w której produktem końcowym może być energia

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 Charakterystyka pożarowa materiałów Aby mogło dojść do zjawiska spalania, konieczne

Bardziej szczegółowo

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego Dodatek nr 7 do załącznika nr 1 SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego Dodatek nr 7 do załącznika nr 1 SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia INFORMACJE OGÓLNE Nazwa zakładu Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Lokalizacja/najbliższe sąsiedztwo Lublin, ul. Jaczewskiego2 Prowadzona działalność Instytut naukowo- badawczy z kliniką Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 Odporność pożarowa budynków wysokość obiektu kategoria zagrożenia ludzi odporność

Bardziej szczegółowo

Produkty firmy HELUKABEL przeznaczone do stref zagrożonych wybuchem

Produkty firmy HELUKABEL przeznaczone do stref zagrożonych wybuchem Produkty firmy HELUKABEL przeznaczone do stref zagrożonych wybuchem HELUKABEL jak powszechnie wiadomo firma rozwiązująca złożone zagadnienia techniczne, dostarczająca kable i przewody oraz osprzęt kablowy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-2

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-2 SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 3 3 Wymiary oraz rysunek 3 4 Sprawozdanie z oceny zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH

Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2013 Spis treœci Wprowadzenie.......................................

Bardziej szczegółowo

BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM identyfikacja zagrożeń, normy i najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy doświadczenia pokontrolne i powypadkowe Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

HEDPES EQUIPMENT WMR 10 AUTOMAT MYJĄCY. do sit sitodrukowych z możliwością regeneracji czynnika myjącego ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWIS

HEDPES EQUIPMENT WMR 10 AUTOMAT MYJĄCY. do sit sitodrukowych z możliwością regeneracji czynnika myjącego ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWIS WMR 10 AUTOMAT MYJĄCY do sit sitodrukowych z możliwością regeneracji czynnika myjącego Ciśnieniowa myjka WMR 10 jest bezobsługowym automatem myjącym oferującym efektywne oraz niskonakładowe mycie sit drukarskich.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45 Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15 1.1. Przewodzenie ciepła... 16 1.2. Konwekcja... 17 1.3. Obliczanie strumieni konwekcyjnych powietrza wg Baturina i Eltermana...

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach Załącznik nr 2 do Umowy nr

Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach Załącznik nr 2 do Umowy nr Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach 2011-2014. Załącznik nr 2 do Umowy nr Wykaz procedur i instrukcji opracowanych w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

NITROERG S.A. - ZAKŁAD O DUŻYM RYZYKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

NITROERG S.A. - ZAKŁAD O DUŻYM RYZYKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ NITROERG S.A. - ZAKŁAD O DUŻYM RYZYKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ NITROERG S.A. jest świadomy spoczywającej na nim odpowiedzialności za bezpieczeństwo procesowe instalacji. Polityka bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE

OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE Jesteśmy znaną na całym świecie rodzinną firmą działającą globalnie jako lider rynku pomiarów ciśnienia i temperatury oraz technologii kalibracji. Dzięki włączeniu KSR-Kübler

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY CHŁODNICZE WĘGLOWODORY

WARSZTATY CHŁODNICZE WĘGLOWODORY WARSZTATY CHŁODNICZE WĘGLOWODORY dr inż. Andrzej Grzebielec, Politechnika Warszawska WĘGLOWODORY (HC) JAKO CZYNNIKI CHŁODNICZE R290 propan R600a izobutan R1270 propylen (propen) R170 etan Wszystkie wymienione

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2014/2015. Inżynieria bezpieczeństwa pracy Stacjonarne/ niestacjonarne

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2014/2015. Inżynieria bezpieczeństwa pracy Stacjonarne/ niestacjonarne Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2014/2015 Inżynieria bezpieczeństwa pracy Stacjonarne/ niestacjonarne 1. Analiza awarii przemysłowej dla układu chłodzenia gudronu. Identyfikacja przyczyn

Bardziej szczegółowo

1. W którym wieku żył Św. Florian - patron strażaków? a) w IV wieku b) w V wieku c) w VI wieku

1. W którym wieku żył Św. Florian - patron strażaków? a) w IV wieku b) w V wieku c) w VI wieku 1. W którym wieku żył Św. Florian - patron strażaków? a) w IV wieku b) w V wieku c) w VI wieku 2. Za pierwsze przepisy przeciwpożarowe w Polsce uważa się wydanie uchwały rady miejskiej Krakowa tzw. porządki

Bardziej szczegółowo

"Zagrożenia wybuchowe przy współspalaniu biomasy i węgla kamiennego - wnioski z kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy w latach

Zagrożenia wybuchowe przy współspalaniu biomasy i węgla kamiennego - wnioski z kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy w latach "Zagrożenia wybuchowe przy współspalaniu biomasy i węgla kamiennego - wnioski z kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy w latach 2010-2011" 1 Definicja biomasy i jej charakterystyka jako

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Biuro Rozpoznawania Zagrożeń St. bryg. dr inż. Paweł Janik Poznań, 11 marca 2015 r. art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Obiekt budowlany wraz ze

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nr CAS: Nr WE: 13446-18-9 233-826-7 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 8 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 8 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 138 11151 Poz. 931 931 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia techniczne wynikające z Dyrektywy Atex 137 ZAGROŻENIE WYBUCHEM. Bartosz Wolff Tessa Wolff i Synowie Sp.j

Zagadnienia techniczne wynikające z Dyrektywy Atex 137 ZAGROŻENIE WYBUCHEM.  Bartosz Wolff Tessa Wolff i Synowie Sp.j Zagadnienia techniczne wynikające z Dyrektywy Atex 137 ZAGROŻENIE WYBUCHEM Bartosz Wolff Tessa Wolff i Synowie Sp.j Podstawy Dlaczego należy chronić instalacje? Prezentujący Bartosz Wolff Strona 2 Statystyka

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR LEO D LEO D

DESTRATYFIKATOR LEO D LEO D DESTRATYFIKATOR LEO D LEO D SPIS TREŚCI Ogólna charakterystyka 3 Konstrukcja 4 Wymiary 5 Dane techniczne 5 Zasięg pionowy strumienia powietrza 6 Montaż 6 Strefa nawiewu powietrza 6 Automatyka 7 Schemat

Bardziej szczegółowo

dr inż. Szymon Woziwodzki

dr inż. Szymon Woziwodzki dr inż. Szymon Woziwodzki SCHEMATY TECHNOLOGICZNE dr inż. Szymon Woziwodzki Aparatura Procesowa Schematy technologiczne: jakie normy? PN-EN ISO 10628-1:2015-05 Zakres Niniejsza norma określa klasyfikację,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

KURS INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ. Przygotował: : Jerzy Cichocki

KURS INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ. Przygotował: : Jerzy Cichocki KURS INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ Przygotował: : Jerzy Cichocki Zasady organizacji i prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych Podstawowymi produktami wytwarzanymi w Zakładzie w Płocku są: Paliwa,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA, TYPU E O NR KAT. 4000, 4700 1 Spis treści : 1. OPIS TECHNICZNY 2. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenie prowadzącego zakład:

1. Oznaczenie prowadzącego zakład: Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie Rozlewni Gazu w Kociołkach. Podstawa prawna: Art. 261a ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ 33/2014/N/Kobierniki INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego

Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego W 2004 r. inspektorzy pracy zbadali 913 wypadków przy pracy, w których źródłami czynników niebezpiecznych, powodujących urazy, były maszyny, aparatura, narzędzia

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne uwarunkowania i ograniczenia rozwoju energetyki wiatrowej dr Zdzisław Cichocki

Przestrzenne uwarunkowania i ograniczenia rozwoju energetyki wiatrowej dr Zdzisław Cichocki Na podstawie pracy wykonanej w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie i Wrocławiu w ramach tematu badawczego "Analiza podstaw lokalizacji elektrowni wiatrowych w aspekcie

Bardziej szczegółowo

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA WSTĘP Podstropowe aparaty wentylacyjno-grzewcze w wersji nawiewnej z recyrkulacją powietrza PAWGr przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów,

Bardziej szczegółowo

Systemy filtracji oparte o zawory Bermad

Systemy filtracji oparte o zawory Bermad Systemy filtracji oparte o zawory Bermad Systemy filtracji W systemach baterii filtrów każdy filtr wymaga m.in.: cyklicznego płukania przepływem wstecznym. ograniczenia maksymalnego przepływu Dwa zawory,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ZRASZACZOWE

INSTALACJE ZRASZACZOWE INSTALACJE ZRASZACZOWE Instalacje zraszaczowe stosuje się do zabezpieczania przeciwpożarowego budynków oraz chłodzenia łatwopalnych obiektów i urządzeń technologicznych wszędzie tam, gdzie można się spodziewać

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 8 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 8 lipca 2010 r. Dz.U.2010.138.931 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Pigment antykorozyjny NAN-4

Pigment antykorozyjny NAN-4 Strona 1/5 Data sporządzenia karty: 02-01-2012 Aktualizacja: 03-10-2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Podstawa : Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 201r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PRF LABEL OFF Data sporządzenia: 15.09.2011 Producent: TAEROSOL Oy Hampuntie 21, FIN-36220 Kangasala Finland Tel: +358

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Wykonanie usługi opracowania projektu procesowego instalacji pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. Pałac Scheiblera Muzeum. ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) Pl. Zwycięstwa 1 98-924 Łódź

INFORMACJA BIOZ. Pałac Scheiblera Muzeum. ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) Pl. Zwycięstwa 1 98-924 Łódź INFORMACJA BIOZ TEMAT: Klimatyzacja sali wystawienniczej OBIEKT: Pałac Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) INWESTOR: Muzeum Kinematografii

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 18 19 marca 2014 r. tel. 60 70 62 700 / biuro@idwe.pl / www.idwe.pl

Szanowni Państwo, 18 19 marca 2014 r. tel. 60 70 62 700 / biuro@idwe.pl / www.idwe.pl Pompy,, ssawy,, wentyllatory ii dmuchawy ((oraz iich regullacjja ii aparattura konttrollno pomiiarowa)) 18 19 marca 2014 r. Szanowni Państwo, maszyny przepływowe są elementem większych systemów i to, czego

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE FIRM UBEZPIECZENIOWYCH NA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH

ODDZIAŁYWANIE FIRM UBEZPIECZENIOWYCH NA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH ODDZIAŁYWANIE FIRM UBEZPIECZENIOWYCH NA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH Dr inż. Dariusz Gołębiewski Kierownik Zespołu Oceny Ryzyka Funkcja ubezpieczeń Szkoda zdarzenie losowe Przy założeniu

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY Z CERTYFIKATEM ATEX/IECEx

OBUDOWY Z CERTYFIKATEM ATEX/IECEx OBUDOWY Z CERTYFIKATEM ATEX/IECEx DO ZASTOSOWAŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM Zakład Wielobranżowy RADIOLEX Sp. z o.o. Firma Radiolex Sp. z o.o. Zakład Wielobranżowy Radiolex Sp. z o.o. - Jest dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Aparatura i Instalacje. Przemysł owe

Aparatura i Instalacje. Przemysł owe Specjalność Aparatura i Instalacje Przemysł owe (PLAN STUDIÓW) Wydział Mechaniczny Lp. MECHANIKA I BUDOWA MASZYN S e m e s t r y Studia dzienne magisterskie Specjalność: Aparatura i Instalacje VII VIII

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH ZMIANY NR 3/2011 do CZĘŚCI VI URZĄDZENIA MASZYNOWE I INSTALACJE RUROCIĄGÓW 2005 GDAŃSK Zmiany Nr 3/2011 do Części VI Urządzenia maszynowe i instalacje

Bardziej szczegółowo

dr inż. Gerard Kałuża Konstrukcja i badania zatapialnych pomp wirowych przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem.

dr inż. Gerard Kałuża Konstrukcja i badania zatapialnych pomp wirowych przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem. dr inż. Gerard Kałuża Konstrukcja i badania zatapialnych pomp wirowych przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem. I. Wstęp II. III. Pompa zatapialna jest urządzeniem elektryczno-mechanicznym.

Bardziej szczegółowo

W kręgu naszych zainteresowań jest:

W kręgu naszych zainteresowań jest: DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA W kręgu naszych zainteresowań jest: pozyskiwanie ciepła z gruntu, pozyskiwanie ciepła z powietrza zewnętrznego, pozyskiwanie ciepła z wód podziemnych, pozyskiwanie ciepła z wód powierzchniowych.

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU. Oznaczenie prowadzącego zakład:

NAZWA ZAKŁADU. Oznaczenie prowadzącego zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby PREZES ZARZĄDU UL. CHEMIKÓW 5, 09-411 PŁOCK Telefon 24 365-33 - 07 Fax 24 365-33 - 07 Strona WWW e-mail www.obr.pl

Bardziej szczegółowo

Analizy powypadkowe. dr inż. Michał Górny. Kopalnia Doświadczalna "BARBARA"

Analizy powypadkowe. dr inż. Michał Górny. Kopalnia Doświadczalna BARBARA Analizy powypadkowe dr inż. Michał Górny Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 1 Okres życia urządzeń przeciwwybuchowych Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT DIM-WASTE. Technologia wytwarzania kruszyw lekkiego z osadów ściekowych

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT DIM-WASTE. Technologia wytwarzania kruszyw lekkiego z osadów ściekowych KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT DIM-WASTE Technologia wytwarzania kruszyw lekkiego z osadów ściekowych Warszawa, 24.03.2016 Plan Prezentacji Cele i zakres merytoryczny projektu, Opracowanie założeń technicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z odpadami promieniotwórczymi w Pracowni Obrazowania Medycznego

Instrukcja postępowania z odpadami promieniotwórczymi w Pracowni Obrazowania Medycznego Instrukcja postępowania z odpadami promieniotwórczymi w Pracowni Obrazowania Medycznego Spis treści 1 Cel instrukcji i miejsce stosowania...2 2 Osoby odpowiedzialne...2 3 Zaliczanie do odpadów promieniotwórczych...2

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Organizacja pracy w laboratorium analitycznym

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Organizacja pracy w laboratorium analitycznym Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Organizacja pracy w laboratorium analitycznym 1. Podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy zna podstawowe pojęcia związane z

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Przejrzano dnia 14.03.2011 Wersja 1.1 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer rejestracyjny REACH Ten produkt jest mieszaniną. Numer

Bardziej szczegółowo