POZEW o rozwód z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia w zakresie obowiązku alimentacyjnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZEW o rozwód z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia w zakresie obowiązku alimentacyjnego"

Transkrypt

1 WZÓR NR 30 POZEW O ROZWÓD Z WINY POZWANEGO WRAZ Z WNIOSKIEM O ZABEZPIECZENIE OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO POZEW O ROZWÓD BEZ ORZEKANIA O WINIE Stare Bogaczowice, 8 sierpnia 2004 r. Do Sądu Okręgowego Wydział I Cywilny w Świdnicy Powódka: Anna Nowak zam. Stare Bogaczowice, Struga 9 Pozwany: Wacław Nowak, zam. w Wałbrzychu, ul. Lipowa 31 POZEW o rozwód z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia w zakresie obowiązku alimentacyjnego W imieniu własnym wnoszę o: 1. rozwiązanie przez rozwód małżeństwa powódki Anny Nowak z domu Olszewskiej, z pozwanym Wacławem Nowakiem, zawartego w dniu 26 października 1991 r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu w Wałbrzychu, nr aktu małżeństwa 312/1991, z winy pozwanego; 2. pozbawienie władzy rodzicielskiej pozwanego, nad małoletnimi Adamem Nowakiem oraz Piotrem Nowakiem, wspólnymi dziećmi stron; 3. zobowiązanie pozwanego do ponoszenie kosztów utrzymania i wychowania małoletnich Adama i Piotra Nowaków, w wysokości 600,00 zł miesięcznie, płatnych do rąk Anny Nowak, do 10-ego dnia każdego następującego po sobie miesiąca, wraz z odsetkami ustawowymi w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat; 4. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki Anny Nowak alimentów w kwocie 500,00 zł, płatnych do jej rąk, do 10-ego dnia każdego następującego po sobie miesiąca, wraz z odsetkami ustawowymi w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat; 5. przyznanie wspólnego mieszkania stron Annie Nowak bez obowiązku dostarczenia pozwanemu lokalu zamiennego lub pomieszczenia zastępczego; 6. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych; 7. dopuszczenie dowodu z dokumentów wskazanych w uzasadnieniu, na okoliczności tam przytoczone; 8. wezwanie na rozprawę i przesłuchanie w charakterze świadków następujących osób: a) Eugeniusza Olszewskiego, zam. w Wałbrzychu, ul. Stroma 3 m. 5 b) Ludmiły Olszewskiej, zam. w Wałbrzychu, ul. Stroma 3 m. 5 c) Zenona Matuszko, zam. w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 78 m. 3 d) Piotra Kowalczyka, zam. w Wałbrzychu, Aleja Wyzwolenia 52 A m. 9, wszystkich na okoliczność całkowitego i zupełnego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. 9. dopuszczenie dowodu z przesłuchania stron na okoliczność przyczyn, okoliczności oraz czasu

2 całkowitego i zupełnego rozkładu pożycia między małżonkami; Nadto wnoszę o: 10. udzielenie zabezpieczenia, poprzez zobowiązanie pozwanego Wacława Nowaka, do zapłaty do rąk Anny Nowak, przez czas trwania procesu, tytułem kosztów utrzymania i wychowania małoletnich Adama i Piotra Nowaków, kwoty w wysokości 500,00 zł miesięcznie, do 10-ego dnia każdego następującego po sobie miesiąca, wraz z odsetkami ustawowymi w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, 11. częściowe zwolnienie powódki od kosztów sądowych, tj. od opłaty sądowej od pozwu, ponieważ nie jest ona w stanie jej ponieść, bez uszczerbku utrzymania koniecznego siebie i rodziny. UZASADNIENIE Powódka zawarła związek małżeński z pozwanym w dniu 26 października 1991 r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu w Wałbrzychu, nr aktu małżeństwa 312/1991. Dowód: - odpis skrócony aktu małżeństwa stron W okresie od 1991 do 2000 r. stosunki małżonków układały się dobrze. Małżonkowie prowadzili wspólnie działalność gospodarczą i co pozwalało im żyć na wysokim poziomie. W roku 1998 r. urodzili się Adam i Piotr Nowakowie, wspólne dzieci stron. Dowód: - odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich W roku 2000 r. pozwany zrezygnował z prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i zaczął wyjeżdżać na kilkumiesięczne okresy do pracy do Niemiec. Pozwany z zawodu jest stolarzem. Za granicą pozwany zarabiał dużo lepiej niż w kraju. Powódka w tym czasie sama zajmowała się wychowaniem dzieci. Dowód: - przesłuchanie stron - przesłuchania świadków Stan powódki w tym czasie zaczął się pogarszać, co miało związek z przebytą ciążą mnogą a także chorobą nadciśnieniową, na którą cierpi od lat. W okresie tym rodzice powódki wspierali ją w wychowywaniu dzieci. Pozwany opuszczał kraj i rodzinę na coraz dłuższe okresy. Coraz rzadziej przesyłał powódce pieniądze, kwoty te stawały się coraz niższe. Od stycznia 2001 r. pozwany zerwał wszelkie kontakty. Powódka dowiedziała się w 2002 r. że pozwany przebywa w zakładzie karnym za przestępstwa popełnione w Niemczech. Karę przejęto do wykonania w Polsce, a wykonywano ją do stycznia 2003 r. Pozwany w okresie tym nie nawiązał ani razu kontaktu z powódką. Dowód: - przesłuchanie stron - przesłuchania świadków Po wykonaniu kary pozwany zamieszkał z powrotem z powódką. W okresie tym był on już uzależniony od alkoholu. W czasie tym całkowicie ustało pożycie małżonków. W okresie od października do grudnia 2003 r. pozwany przebywał w zakładzie lecznictwa odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu.

3 Dowód: - karta leczenia szpitalnego pozwanego, - przesłuchanie świadków Od powrotu pozwanego do domu powódki, stale dochodziło do awantur i rękoczynów pomiędzy małżonkami, wywoływanych przez pozwanego w stanie upojenia alkoholowego. W marcu 2003 r. powódka została dotkliwie pobita przez pozwanego. Za czyn ten pozwany został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 27 września 2003 r. na karę dwóch lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres lat dwóch. Dowód: - odpis wyroku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, sygnatura akt II K 781/03 - przesłuchanie stron, - przesłuchania świadków Pozwany od czasu owego zdarzenia wyprowadził się ze wspólnego mieszkania stron. Praktycznie zerwał on stosunki z żoną, nie odwiedza jej, nie wychowuje dzieci ani nie łoży na ich utrzymanie. Według wiedzy powódki pozwany mieszka z Wałbrzychu ze swą konkubiną. Pozwany pracuje, jako stolarz w przedsiębiorstwie meblowym Mebel-Hurt w Wałbrzychu, gdzie otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ok zł. Małżonkowie od marca 2003 do lipca 2004 r. nie widzieli się. Po usilnych prośbach powódki pozwany zaczął okazyjnie się z nią spotykać oraz przekazywać jej kilkuset złotowe kwoty. Dowód: - przesłuchanie stron, - przesłuchania świadków Pozwany w sposób rażący zaniedbuje swe obowiązki względem małoletnich dzieci. Zaniechanie to oraz jego wrogi stosunek względem powódki, uzasadnia pozbawienia go władzy rodzicielskiej nad małoletnimi. W związku z tym należy pozwanego obciążyć kosztami utrzymania i wychowania dzieci. Obecnie koszty te ponosi wyłącznie powódka, którą wspierają rodzice. Miesięczne koszty wynoszą ok. 800,00 zł. Dowód: - przesłuchanie stron, - przesłuchania świadków Powódka leczy się na nadciśnienie tętnicze oraz niewydolność krążenia, co skutecznie ogranicza jej zdolność do zarobkowania. Obecnie pracuje jako ekspedientka w sklepie spożywczym w Wałbrzychu, w wymiarze pół etatu, zarabiając 800 zł miesięcznie. Dowód: - zaświadczenie o wynagrodzeniu powódki - przesłuchanie stron Sytuacja materialna powódki może się wskutek orzeczenia rozwodu znacznie pogorszyć. Dotąd pozwany godził się ją okazyjnie wspierać, ostatnio zapowiedział jednak, że po rozwodzie nie przekaże powódce żadnych pieniędzy. Zważając na wyłączną winę pozwanego rozkładu pożycia oraz prawdopodobne pogorszenie się sytuacji materialnej powódki, żądanie dostarczania jej środków utrzymania przez pozwanego jest w pełni uzasadnione. Dodatkowo uzasadnia to duża różnica w dochodach stron. Powódka dochodzi zatem od pozwanego kwoty 500 zł miesięcznie tytułem alimentów. Pozwany nie posiada żadnych rzeczy osobistych we wspólnym mieszkaniu, jakie obecnie zajmuje

4 powódka. W czasie zamieszkiwania w tym lokalu, było to główne miejsce libacji pozwanego. Swym zachowaniem pozwany uniemożliwiał żonie oraz dzieciom korzystanie z mieszkania. Według wiedzy powódki, pozwany mieszka obecnie z konkubiną na ul. Lipowej w Wałbrzychu Uzasadnione jest zatem żądanie przyznania dotychczasowego wspólnego mieszkania małżonków wyłącznie powódce. Potrzeba lokalowa pozwanego nie ucierpi na tym, bowiem jest on w stanie ją zaspokoić. Nie istnieje zatem potrzeba zapewnienia pozwanemu lokalu zamiennego ani pomieszczenia zastępczego. Żądanie to dodatkowo uzasadnia fakt, iż małoletnie dzieci pozostają pod opieką powódki. Uzasadniając wniosek o zabezpieczenie zaznaczam, iż to wyłącznie powódka ponosi stale wysokie koszty utrzymania małoletnich. Pozwany winien zaś uczestniczyć w tych wydatkach, ma ku temu odpowiednie możliwości. Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie. Uzasadniając wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w części, tj. od opłaty sądowej od pozwu, powódka wskazuje, że nie dysponuje obecnie i nie dysponowała ostatnio taką kwotą. Jest ona bardzo wygórowana jak na jej możliwości zarobkowe. Wynagrodzenie powódki z trudem wystarcza na utrzymanie siebie i rodziny. Powódka utrzymuje się również dzięki wsparciu swych rodziców. Anna Nowak Załączniki: 1. odpis skrócony aktu małżeństwa, 2. odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci stron, 3. karta leczenia szpitalnego pozwanego, 4. odpis wyroku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, sygnatura akt II K 781/03, 5. zaświadczenie o wynagrodzeniu powódki 6. oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, 7. dwa odpisy pozwu z załącznikami,

5 Stare Bogaczowice, 8 sierpnia 2004 r. Do Sądu Okręgowego Wydział I Cywilny w Świdnicy POZEW O ROZWÓD Powódka: Anna Nowak zam. Stare Bogaczowice, Struga 9 Pozwany: Wacław Nowak, zam. w Wałbrzychu, ul. Lipowa 31 W imieniu własnym wnoszę o: 1. rozwiązanie przez rozwód małżeństwa powódki Anny Nowak z domu Olszewskiej, z pozwanym Wacławem Nowakiem, zawartego w dniu 26 października 1991 r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu w Wałbrzychu, nr aktu małżeństwa 312/1991, bez orzekania o winie; 2. pozostawienie władzy rodzicielskiej, nad małoletnimi Adamem Nowakiem oraz Piotrem Nowakiem, obojgu rodzicom, wobec osiągniętego w tym zakresie porozumienia małżonków, przy jednoczesnym określeniu, że miejscem pobytu małoletnich będzie każdorazowe miejsca zamieszkania matki; 3. zobowiązanie pozwanego do ponoszenie kosztów utrzymania i wychowania małoletnich Adama i Piotra Nowaków, w wysokości 300,00 zł miesięcznie, płatnych do rąk Anny Nowak, do 10-ego dnia każdego następującego po sobie miesiąca, wraz z odsetkami ustawowymi w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat; 4. dopuszczenie dowodu z przesłuchania stron na okoliczność przyczyn, okoliczności oraz czasu całkowitego i zupełnego rozkładu pożycia między małżonkami. UZASADNIENIE Powódka zawarła związek małżeński z pozwanym w dniu 26 października 1991 r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu w Wałbrzychu, nr aktu małżeństwa 312/1991. Dowód: - odpis skrócony aktu małżeństwa stron W okresie od 1991 do 2000 r. stosunki małżonków układały się dobrze. Małżonkowie prowadzili wspólnie działalność gospodarczą i co pozwalało im żyć na wysokim poziomie. W roku 1998 r. urodzili się Adam i Piotr Nowakowie, wspólne dzieci stron. Dowód: - odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich W roku 2000 r. pozwany zrezygnował z prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i zaczął wyjeżdżać na kilkumiesięczne okresy do pracy do Niemiec. Pozwany z zawodu jest stolarzem. Za granicą pozwany zarabiał dużo lepiej niż w kraju. Powódka w tym czasie sama zajmowała się wychowaniem dzieci. Dowód: - przesłuchanie stron

6 Pozwany opuszczał kraj i rodzinę na coraz dłuższe okresy. Coraz rzadziej przesyłał powódce pieniądze, kwoty te stawały się coraz niższe. W czasie tym całkowicie ustało pożycie małżonków. Powódka ma świadomość, iż inspirując męża do tych wyjazdów, przyczyniła się do rozluźnienia więzi gospodarczych i emocjonalnych stron. Małżonkowie uznali zatem, że zaniechanie orzekania o winie będzie najbardziej słuszne. Dowód: - przesłuchanie stron Pozwany po powrocie z Niemczech w roku 2002 r. wyprowadził się ze wspólnego mieszkania stron. Sporadycznie odwiedza on żonę, okazyjnie zajmuje się dziećmi, zabierając je na weekendowe wyjazdy. Pozwany mieszka z Wałbrzychu ze swą konkubiną. Pozwany pracuje, jako stolarz w przedsiębiorstwie meblowym Mebel-Hurt w Wałbrzychu, gdzie otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ok zł. Powódka leczy się na nadciśnienie tętnicze oraz niewydolność krążenia, co skutecznie ogranicza jej zdolność do zarobkowania. Obecnie pracuje jako ekspedientka w sklepie spożywczym w Wałbrzychu, w wymiarze pół etatu, zarabiając zł miesięcznie. Dowód: - przesłuchanie stron - zaświadczenie powódki o wynagradzaniu Powódka stale zajmuje się dziećmi ponosząc koszty ich utrzymania. Miesięczne koszty wynoszą ok. 600 zł. Pozwanego należy również obciążyć kosztami utrzymania i wychowania dzieci. Powódka uznała, że pozwany winien ponosić połowę miesięcznych kosztów utrzymania małoletnich. Pozwany przystał wstępnie na tę propozycję i przekazuje od 3 miesięcy kwotę w tej wysokości. Dowód: - przesłuchanie stron Małżonkowie pragną zachować pełnię władzy rodzicielskiej nad małoletnimi, osiągnęli bowiem porozumienie co do sposobu wykonywania władzy i utrzymywania przez pozwanego kontaktów z dziećmi po rozwodzie. Wykonywanie władzy odbywa się obecnie bez szkody dla dobra małoletnich. Nie zachodzi zatem potrzeba regulowania tej kwestii przez sąd. Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie. Załączniki: 1. odpis skrócony aktu małżeństwa, 2. odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci stron, 3. zaświadczenie o wynagrodzeniu powódki 4. dwa odpisy pozwu z załącznikami, 5. dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu w kwocie 600 zł. Anna Nowak

7 WSKAZÓWKI DO WZORU NR 30 Wykorzystaj poniższe WSKAZÓWKI DO WZORU aby napisać własne pismo. Pamiętaj, że WZÓR jest PRZYKŁADOWY, MOŻESZ lecz nie musisz z niego korzystać. Twoja sytuacja jest INNA niż opisana wyżej, nie wolno zatem KOPIOWAĆ dosłownie treści wzoru. Jeśli masz wątpliwości co do TREŚCI WSKAZÓWEK poproś o pomoc DORADCĘ. KTO PO CO GDZIE KIEDY JAK Pozew złożyć może jeden z małżonków lub pełnomocnik takiej osoby NIEZBĘDNE JEST PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE DO PROWADZENIA SPRAWY TEGO RODZAJU Pozew o rozwód wnosi się celem rozwiązania małżeństwa, wywiera to szereg skutków: kończy się wspólność łączna małżeńskiego majątku, ustają obowiązki i prawa łączące małżonków, w tym obowiązek pożycia, wzajemnej pomocy i wierności Pozew wnosi się do sądu okręgowego, właściwego dla miejsca zamieszkania obojga małżonków Rozwód uzasadniony jest okolicznością: ZUPEŁNEGO I TRWAŁEGO ROZKŁADU POŻYCIA MIĘDZY MAŁŻONKAMI, rozkład ten objawia się zerwaniem więzi GOSPODARCZEJ, EMOCJONALNEJ I SEKSUALNEJ Pamiętaj by wykazać PRZESŁANKI ROZWIĄZANIA MAŁŻEŃSTWA PRZEZ ROZWÓD: TJ. ZUPEŁNY I TRWAŁY ROZKŁAD POŻYCIA, dołącz ORYGINAŁ ODPISU SKRÓCONEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA W PIŚMIE NALEŻY WSKAZAĆ!!!! SĄD do którego PISMO jest kierowane nazwiska i adresy osób, których postępowanie dotyczy, w tym OSOBY KTÓRA JE WNOSI lub jej pełnomocnika, PODPIS OSOBY WNOSZĄCEJ PISMO, oznaczenie rodzaju pisma (POZEW, WNIOSE, SKARGA itd.), oświadczenia, dowody, wnioski etc., wymienienie załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.) PAMIĘTAJ!!!! składając pismo do sądu: ZŁÓŻ ZAWSZE D W A EGZEMPLARZE DLA SĄDU ZŁÓŻ PO JEDNYM EGZEMPLARZU PISMA DLA KAŻDEJ INNEJ OSOBY (SĄ TO TZW ODPISY PISMA), PAMIĘTAJ O EGZEMPLARZU DLA SIEBIE NA KTÓRYM SĄD POTWIERDZI WNIESIENIE PISMA, JEŚLI WNOSISZ PISMA ZA POŚREDNICTWEM POCZTY WYŚLIJ

8 OPŁATA CO DALEJ LIST POLECONY ZACHOWAJ DOWÓD NADANIA PISMA KAŻDY ZOSTAWIONY W SĄDZIE EGZEMPLARZ PISMA WINIEN MIEĆ KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW W EGZEMPLARZU PISMA KIEROWANYM DLA SĄDU ZŁÓŻ ORYGINAŁY DOKUMENTÓW (AKTÓW STANU, UMÓW I INNYCH OŚWIADCZEŃ, FAKTUR, RACHUNKÓW itd.), CENNE DOKUMENTY, JAK WEKSLE, CZEKI NALEŻY TAK WYEKSPONOWAĆ, BY SĄD MÓGŁ JE ZABEZPIECZYĆ, PAMIĘTAJ BY PISMO PODPISAĆ, PAMIĘTAJ O OPŁATACH PAMIĘTAJ O TERMINACH DO WNIESIENIA PISMA Od pozwu uiszcza się opłatę sądową w wysokości 600 zł można ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, OPŁATĘ SĄDOWĄ MOŻNA UIŚCIĆ POPRZEZ: (1) naklejenie ZNAKÓW OPŁATY SĄDOWEJ na piśmie podlegającemu opłacie (nie należy kasować znaku!!!) LUB (2) uiszczenie opłaty gotówką w KASIE SĄDU (sąd przystawi odpowiednią pieczęć) LUB (3) poprzez wniesienie opłaty na RACHUNEK BANKOWY SĄDU (rachunek bieżący dochodów), do pisma wówczas należy załączyć dowód uiszczenia opłaty, NR RACHUNKU PODANY JEST NA STRONIE WWW DANEGO SĄDU (ADRESY WSZYSTKICH SĄDÓW DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI PAMIĘTAJ BY WSKAZAĆ DOKŁADNIE TYTUŁ WPŁATY, OSOBĘ WPŁACAJĄCĄ I KWOTĘ KOŃCÓWKI OPŁAT ZAOKRĄGLA SIĘ W GÓRĘ DO PEŁNEGO ZŁOTEGO SĄD orzeczeniem dotknie zagadnień: winy za rozkład pożycia, władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, obowiązku alimentacyjnego, mieszkania stron, majątku dorobkowego stron, innych zagadanień Jeśli pozew spełnia warunki formalne, sąd zarządzi doręczenie odpisu przeciwnikowi i wyznaczy termin rozprawy, jawność rozprawy jest wyłączona, rozprawa odbędzie się mimo niestawiennictwa stron, sąd może skazać na grzywnę stroną, która się nie stawiła małoletnich do lat 13 nie wolno przesłuchiwać, sąd musi przesłuchać strony

9 PRZEPISY DO WZORU NR 30 skutki. WZÓR PISMA sporządzono w oparciu o poniższe przepisy prawne. STAN PRAWNY przepisów AKTUALNY jest na dzień: 30 lipca 2009 r. Pamiętaj, że przepisy mogły się ZMIENIĆ, zastosowanie nieaktualnych przepisów, może przynieść złe Jeśli masz WĄTPLIWOŚCI co do aktualności tych przepisów poproś o pomoc DORADCĘ. Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy (wyciąg) Art Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Art Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Art W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. 2. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe. 3. Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. 4. Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej. Art. 59. W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem

10 małżeństwa. Art Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. 3. [3] Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni. Art. 61. Z zastrzeżeniem przepisu artykułu poprzedzającego do obowiązku dostarczania środków utrzymania przez jednego z małżonków rozwiedzionych drugiemu stosuje się odpowiednio przepisy o obowiązku alimentacyjnym między krewnymi. (...) Ustawa Kodeks postępowania cywilnego (wyciąg) Rozdział 2 Sprawy o rozwód i o separację Art Jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd może skierować strony do mediacji. Skierowanie to jest możliwe także wtedy, gdy postępowanie zostało zawieszone. 2. Przepisy o mediacji stosuje się odpowiednio, z tym że przedmiotem mediacji może być także pojednanie małżonków. 3. Mediatorami mogą być także kuratorzy sądowi oraz osoby wskazane przez rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne. 4. Jeżeli strony nie uzgodniły osoby mediatora, sąd kieruje je do mediacji prowadzonej przez mediatora, o którym mowa w 3, albo do stałego mediatora posiadającego wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych. Art (uchylony). Art (uchylony). Art Powództwo wzajemne o rozwód lub o separację jest niedopuszczalne. 2. W czasie trwania procesu o rozwód lub o separację nie może być wszczęta odrębna sprawa o rozwód albo o separację.

11 3. Strona pozwana w sprawie o rozwód może jednak również żądać rozwodu albo separacji. Strona pozwana w sprawie o separację może również żądać separacji albo rozwodu. Art Jeżeli sąd nabierze przekonania, że istnieją widoki na utrzymanie pożycia małżeńskiego, zawiesza postępowanie. Zawieszenie takie może nastąpić tylko raz w toku postępowania. 2. Podjęcie postępowania następuje na wniosek jednej ze stron; poza tym stosuje się odpowiednio art Art Postępowanie dowodowe ma przede wszystkim na celu ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, jak również okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji, a w razie uznania powództwa - także przyczyn, które skłoniły do tego stronę pozwaną. Art Jeżeli pozwany uznaje żądanie pozwu, a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron. Art (uchylony). Art Małżonek może dochodzić roszczeń alimentacyjnych od drugiego małżonka na wypadek orzeczenia rozwodu, jak również na wypadek orzeczenia separacji. Dochodzenie następuje przez zgłoszenie wniosku na rozprawie w obecności drugiego małżonka albo w piśmie, które należy doręczyć drugiemu małżonkowi. Art W czasie trwania procesu o rozwód lub o separację nie może być wszczęta odrębna sprawa o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty pomiędzy małżonkami albo pomiędzy nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi co do świadczeń za okres od wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację. Pozew lub wniosek o zabezpieczenie w takiej sprawie sąd przekaże sądowi, w którym toczy się sprawa o rozwód lub o separację, w celu rozstrzygnięcia według przepisów o postępowaniu zabezpieczającym. 2. Postępowanie w sprawie o zaspokojenie potrzeb rodziny lub o alimenty, wszczęte przed wytoczeniem powództwa o rozwód lub o separację, ulega z urzędu zawieszeniu z chwilą wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację co do świadczeń za okres od jego wytoczenia. Z chwilą wydania w sprawie o rozwód lub o separację postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia wykonania obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny lub o alimenty wstrzymuje się także z mocy prawa wykonanie nieprawomocnych orzeczeń o obowiązku tych świadczeń, wydanych w poprzednio wszczętej sprawie, za okres od wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację. 3. Po prawomocnym zakończeniu sprawy o rozwód lub o separację zawieszone postępowanie podejmuje się z mocy prawa, orzeczenia zaś, których wykonanie było wstrzymane, podlegają wykonaniu, jednak tylko co do okresu, za który w sprawie o rozwód lub o separację nie orzeczono o roszczeniach objętych zawieszonym postępowaniem. W pozostałym zakresie postępowanie ulega z mocy prawa umorzeniu. Art Jeżeli sprawa o rozwód lub o separację jest w toku, nie może być wszczęte odrębne postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron. W razie potrzeby orzeczenia o władzy rodzicielskiej, stosuje się przepisy o postępowaniu zabezpieczającym. 2. Postępowanie w sprawie dotyczącej władzy rodzicielskiej wszczęte przed wytoczeniem powództwa o rozwód lub o separację ulega z urzędu zawieszeniu, a o władzy rodzicielskiej przez cały czas trwania sprawy o rozwód lub o separację sąd orzeka w postępowaniu zabezpieczającym. Sąd postanowi podjąć postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej, jeżeli w prawomocnym orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie o rozwód lub o separację nie orzeczono o władzy rodzicielskiej. W przeciwnym wypadku postępowanie ulega umorzeniu.

12 Art W każdym stanie sprawy o rozwód lub separację sąd może skierować strony do mediacji w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację. Przepisy art i 4 stosuje się odpowiednio. Art W razie śmierci jednego z małżonków postępowanie umarza się. (...) Art W sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (wyciąg) Art Opłatę stałą w kwocie 600 złotych pobiera się od pozwu o: 1) rozwód; (...)

Kryzysy w rodzinie a prawo

Kryzysy w rodzinie a prawo Kryzysy w rodzinie a prawo Informator dla osób pomagających w trudnych sytuacjach życiowych KRYZYSY W RODZINIE A PRAWO INFORMATOR DLA OSÓB POMAGAJĄCYCH W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH INSTYTUT PSYCHOLOGII

Bardziej szczegółowo

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu cywilnym Obywatel w postępowaniu cywilnym Prawa i obowiązki Małgorzata Pyrcak Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Grzegorz Szudy Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101, 1529, z 2014 r. poz. 183, 543. Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie prawa pomocy

Wniosek o przyznanie prawa pomocy WZÓR NR 117 WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA POMOCY PRAWNEJ W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDEM ADMINISTRACYJNYM UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI PPF Wniosek o przyznanie prawa pomocy

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne, proces cywilny

Prawo cywilne, proces cywilny Prawo cywilne, proces cywilny Prawo cywilne dotyczy sporów między stronami spraw majątkowych, rodzinnych (rozwody, pozbawienie praw rodzicielskich), spraw o naruszanie dóbr osobistych, dobrego imienia

Bardziej szczegółowo

Monika Zima. Sprawni w prawie. zeszyt nr 19/20. Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Monika Zima. Sprawni w prawie. zeszyt nr 19/20. Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną Monika Zima Sprawni w prawie zeszyt nr 19/20 Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warszawa, 2007 rok 1 UBEZWŁASNOWOLNIENIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Elektronicznie podpisany przez Beata Jaszczyk Data: 2015.03.20 15:55:39 +01'00' rcl.go v.p l DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 marca 2015 r. Poz. 396 US T AW A z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Podstawowym aktem prawnym regulującym postępowanie administracyjne jest ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Podstawowym aktem prawnym regulującym postępowanie administracyjne jest ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Podstawowym aktem prawnym regulującym postępowanie administracyjne jest ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Normuje on postępowanie: przed organami

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. DZIAŁ I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zakres obowiązywania

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. DZIAŁ I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zakres obowiązywania Kancelaria Sejmu s. 1/57 USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267z 2014 r. poz. 183, 1195. Kodeks postępowania administracyjnego DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168 USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267z 2014 r. poz. 183. Kodeks postępowania administracyjnego DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/41 USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dział I Ustrój notariatu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 1) KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA TYTUŁ I. Przepisy wstępne

USTAWA. z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 1) KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA TYTUŁ I. Przepisy wstępne Kancelaria Sejmu s. 1/232 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, z 2015 r. poz. 4. KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA TYTUŁ I Przepisy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 1 I. Informacje ogólne Opracowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Zespół ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 5 poz. 113 z późn. zm.), art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dokumenty niezbędne do wytoczenia powództwa umowa zawarta między stronami, faktura VAT, wezwanie do dobrowolnego spełnienia

Bardziej szczegółowo

Zespół Prawa Cywilnego

Zespół Prawa Cywilnego Zespół Prawa Cywilnego Zespół Prawa Cywilnego Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski prowadził prace mające na celu przeanalizowanie aktualnego stanu prawnego w obszarze dotyczącym małoletnich i ewentualne

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-09 Druk nr 2310 Warszawa, 31 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. DZIAŁ I C z ę ś ć o g ó l n a

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. DZIAŁ I C z ę ś ć o g ó l n a Kancelaria Sejmu s. 1/73 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe DZIAŁ I C z ę ś ć o g ó l n a Rozdział 1 Przepisy wstępne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1)

WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1) WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1) Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990

Bardziej szczegółowo

2. Charakterystyka projektu ustawy rzeczywisty stan oraz wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

2. Charakterystyka projektu ustawy rzeczywisty stan oraz wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym Wersja z 16.03.2015 UZASADNIENIE 1. Potrzeba i cel projektu ustawy Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych SPIS TREŚCI: 1. Zasadnicze cele ustawy 2. Organizacje działkowców 3. Status stowarzyszenia ogrodowego 4. Relacja działkowca

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1986 Nr 36 poz. 180. Prawo o aktach stanu cywilnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1986 Nr 36 poz. 180. Prawo o aktach stanu cywilnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 1986 Nr 36 poz. 180 USTAWA z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264, z 2012 r. poz. 1529.

Bardziej szczegółowo