JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ."

Transkrypt

1 JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ. Jest to propozycja przeczytania całego Pisma Świętego w ciągu roku kalendarzowego (przeczytania, a nie modlitwy Słowem Bożym!). W zależności od tempa czytania, zajmie ci to ok minut dziennie. Najlepiej, wybierz stałą porę czytania wtedy łatwiej wypełnić zobowiązanie. Będziesz napotykał(a) na różne zniechęcenia nie poddawaj się, a wierność twoja zostanie podbudowana. Propozycja ta uwzględnia rozpoczęcie czytania od pierwszego dnia dowolnego miesiąca. Każdy 31 dzień, jeśli taki jest w danym miesiącu jest dniem rezerwowym, gdyż z różnych obiektywnych przyczyn mogą się przydarzyć dni, w których nie będziesz w stanie przeczytać ani zdania. Wtedy uzupełnisz brakujące czytanie właśnie 31 dnia miesiąca. Takich rezerwowych dni będzie tylko 5 (6 w roku przestępnym), bo 31 stycznia i 31 marca (lub 31 grudnia i 31 stycznia, gdy czytania będziesz kończyć 28 lutego) będą uzupełnieniem brakujących 2 dni w miesiącu lutym (w roku przestępnym jednego). Aby czytanie było łatwiejsze, podzieliłem codzienną porcję na 3 grupy tematyczne: - Księgi historyczne ST - Księgi dydaktyczne i prorockie ST - Nowy Testament. Czytania obejmują również wstępy do poszczególnych ksiąg. Proponuję, aby w miarę możliwości zapoznawać się z przypisami do czytanych fragmentów. Można posługiwać się różnymi tłumaczeniami, chociaż zalecana jest tzw. Biblia Tysiąclecia wyd.iv (i późniejsze). Wiąże się to z innym nazewnictwem (m.in. wstępów do ksiąg, imion), a nawet układem kolejności ksiąg w różnych tłumaczeniach. W tym opracowaniu posługuję się następującymi skrótami dla poszczególnych ksiąg: Księgi historyczne ST: - Księga Rodzaju - Rdz. - Księga Wyjścia Wj. Księga Kapłańska Kpł. Księga Liczb Lb. Księga Powtórzonego Prawa Pwt. Księga Jozuego Joz. Księga Sędziów Sdz. Księga Rut Rt. 1-2 Księga Samuela 1-2Sm Księga Królewska 1-2Krl. 1-2 Księga Kronik 1-2Krn. Księga Ezdrasza Ezd. Księga Nehemiasza Ne. Księga Tobiasza Tb. Księga Judyty Jdt. Księga Estery Est. 1-2 Księga Machabejska 1-2Mch. Księgi dydaktyczne i prorockie ST: - Księga Hioba Hi. Księga Psalmów Ps. Księga Przysłów Prz. Księga Koheleta Koh. Pieśń nad Pieśniami Pnp. Księga Mądrości Mdr. Mądrość Syracha, czyli Eklezjastyk Syr. Księga Izajasza Iz. Księga Jeremiasza Jr. Lamentacje Lm. Księga Barucha Ba. Księga Ezechiela Ez. 1

2 Księga Daniela Dn. Księga Ozeasza Oz. Księga Joela Jl. Księga Amosa Am. Księga Abdiasza Ab. Księga Jonasza Jon. Księga Micheasza Mi. Księga Nahuma Na. Księga Habakuka Ha. Księga Sofoniasza So. Księga Aggeusza Ag. Księga Zachariasza Za. Księga Malachiasza Ml. Księgi Nowego Testamentu: - Ewangelia wg św. Mateusza Mt. - Ewangelia wg św. Marka Mk. Ewangelia wg św. Łukasza Łk. Ewangelia wg św. Jana J. Dzieje Apostolskie Dz. List św. Pawła do Rzymian Rz. 1-2 List św. Pawła do Koryntian 1-2Kor. - List św. Pawła do Galatów Ga. - List św. Pawła do Efezjan Ef. - List św. Pawła do Filipian Flp. - List św. Pawła do Kolosan Kol. 1-2 List św. Pawła do Tesaloniczan 1-2Tes. 1-2 List św. Pawła do Tymoteusza 1-2Tm. - List św. Pawła do Tytusa Tt. - List św. Pawła do Filemona Flm. - List św. Pawła do Hebrajczyków Hbr. List św. Jakuba Jk. 1-2 List św. Piotra 1-2P List św. Jana 1-2-3J. List św. Judy Jud. Apokalipsa św. Jana Ap. /*Uwaga: Na linijce należy poszerzyć rozmiary strony tak, aby każdy miesiąc był na jednej stronie, a każdy dzień na jednej linijce. Wszelkie uwagi zwrotne proszę przesyłać na adres: 2

3 Miesiąc Wstęp do Pięcioks. Wstępy: ks.dyd.+hi. Wstęp ogólny do Ewang Wstęp do Rdz.+Rdz.1 Hi. 1-2 Wstęp do Ew. Mt Rdz. 2-3 Hi. 3-5 Mt Rdz. 4-5 Hi. 6-8 Mt Rdz. 6-7 Hi Mt Rdz. 8-9 Hi Mt Rdz Hi Mt. 5, Rdz Hi Mt. 5, Rdz Hi Mt Rdz Hi Mt Rdz. 18 Hi Mt Rdz. 19 Hi Mt. 9, Rdz Hi. 28 Mt. 9, Rdz Hi Mt. 10, Rdz. 24 Hi. 31 Mt. 10, Rdz Hi Mt Rdz. 27, 1-45 Hi Mt. 12, Rdz. 27,46-29,35 Hi Mt. 12, Rdz. 30 Hi. 38,1 40,5 Mt. 13, Rdz. 31 Hi. 40,6 42,17 Mt. 13, Rdz Wstęp do ks. Ps. Mt Rdz Ps. 1-2 Mt. 15, Rdz. 36 Ps. 3-5 Mt. 15, Rdz. 37 Ps. 6-8 Mt Rdz. 38 Ps Mt Rdz Ps Mt Rdz. 41 Ps Mt Rdz Ps Mt Rdz Ps. 18 Mt. 21, Rdz Ps Mt. 21, Uwagi szczegółowe:... 3

4 1. Rdz. 48 Ps. 22 Mt Rdz Ps Mt Wstęp do Wj+Wj.1 Ps Mt. 24, Wj. 2-3 Ps Mt. 24, Wj. 4 Ps Mt Wj. 5-6 Ps. 31 Mt. 26, Wj. 7-8 Ps Mt Wj. 9 Ps Mt. 26, Wj Ps. 36 Mt. 27, Wj. 12 Ps. 37 Mt. 27, Wj Ps Mt. 27, Wj Ps Mt Wj Ps Wstęp do Ew. Mk Wj Ps. 44 Mk. 1, Wj Ps Mk. 1, Wj Ps Mk Wj. 25 Ps Mk Wj Ps Mk. 4, Wj. 28 Ps Mk. 4, Wj. 29 Ps Mk Wj Ps Mk. 6, Wj Ps Mk. 6, Wj. 34 Ps Mk Wj Ps Mk Wj Ps. 68 Mk. 9, Wj Ps. 69 Mk. 9, Wstęp do Kpł+Kpł.1 Ps Mk. 10, Kpł. 2-3 Ps. 72 Mk. 10, Kpł. 4-5 Ps. 73 Mk Kpł. 6 Ps Mk. 12, Uwagi szczegółowe:... 4

5 1. Kpł. 7-8 Ps Mk. 12, Kpł Ps. 78, 1-31 Mk Kpł Ps. 78, Mk. 14, Kpł. 13 Ps Mk. 14, Kpł. 14 Ps Mk. 14, Kpł. 15 Ps Mk. 15, Kpł. 16 Ps Mk. 15, Kpł Ps. 88 Mk Kpł. 19 Ps. 89 Wstęp do Ew. Łk Kpł Ps Łk. 1, Kpł. 22 Ps Łk. 1, Kpł Ps Łk. 1, Kpł. 25 Ps Łk. 2, Kpł. 26 Ps Łk. 2, Kpł. 27 Ps. 102 Łk. 3, Wstęp do Lb.+Lb.1 Ps. 103 Łk. 3, Lb. 2 Ps. 104 Łk Lb. 3 Ps. 105 Łk Lb. 4 Ps. 106 Łk. 6, Lb. 5-6 Ps. 107 Łk. 6, Lb. 7 Ps. 108 Łk. 7, Lb. 8 Ps. 109 Łk. 7, Lb Ps Łk. 8, Lb. 11 Ps Łk. 8, Lb Ps. 116 Łk. 9, Lb. 14 Ps Łk. 9, Lb. 15 Ps. 119, 1-32 Łk. 10, Lb. 16,1 17,26 Ps. 119, Łk. 10, Lb. 17,27 18,32 Ps. 119, Łk. 11, Lb Ps. 119, Łk. 11, Uwagi szczegółowe:... 5

6 1. Lb. 21 Ps. 119, Łk. 12, Lb. 22 Ps Łk. 12, Lb. 23 Ps Łk Lb Ps Łk Lb. 26 Ps Łk Lb Ps Łk. 16, Lb Ps. 136 Łk. 16, Lb. 31 Ps Łk Lb. 32 Ps Łk. 18, Lb Ps. 141 Łk. 18, Lb Ps Łk. 19, Wstęp do Pwt. Ps Łk. 19, Pwt. 1 Ps Łk. 20, Pwt. 2 Wstęp do Prz. Łk. 20, Pwt. 3 Prz. 1 Łk Pwt. 4 Prz. 2-3 Łk. 22, Pwt. 5 Prz. 4-5 Łk. 22, Pwt. 6-7 Prz. 6-7 Łk. 23, Pwt. 8-9 Prz. 8-9 Łk. 23, Pwt Prz Łk. 24, 1-33a Pwt Prz Łk. 24, 33b Pwt Prz Wstęp do Ew. J Pwt Prz J. 1, Pwt Prz. 18,1 20,11 J. 1, Pwt Prz. 20,2 21,31 J Pwt Prz J Pwt Prz J. 4, Pwt Prz J. 4, Pwt. 28 Prz. 29 J Pwt Prz J. 6,

7 1. Pwt. 31 Wstęp do Koh. J. 6, Pwt. 32 Koh. 1 J. 7, Pwt Koh. 2 J. 7, Wstęp do Joz.+Joz. 1 Koh. 3,1-4,16 J. 8, Joz. 2 Koh. 4,17 6,12 J. 8, Joz. 3-4 Koh. 7,1 8,18 J Joz. 5 Koh. 8,16 10,20 J Joz. 6 Koh J. 11, Joz. 7-8 Wstęp do Pnp. J. 11, Joz Pnp. 1-2 J. 12, Joz Pnp. 3 J. 12, Joz. 13 Pnp. 4 J Joz. 14 Pnp. 5-6 J Joz. 15 Pnp. 7 J Joz Pnp. 8 J Joz. 18 Wstęp do Mdr.+Mdr.1 J Joz. 19 Mdr. 2-3 J. 18, Joz Mdr. 4-5 J. 18, Joz. 22 Mdr. 6,1 8,4 J. 19, Joz. 23 Mdr. 8,5 9,18 J. 19, Joz. 24 Mdr J. 20, Wstęp do Sdz. Mdr J. 20, Sdz. 1 Mdr J Sdz. 2-3 Mdr. 16 Wstęp do Dz Sdz. 4 Mdr Dz. 1, Sdz. 5 Wstęp do Syr Dz. 1, 15-2, Sdz. 6 Prolog+Syr.1 Dz. 2, Sdz. 7 Syr. 2-3 Dz Sdz. 8 Syr. 4 Dz Sdz. 9 Syr. 5 Dz

8 1. Sdz Syr. 6 Dz Sdz. 12 Syr. 7 Dz. 7, Sdz. 13 Syr. 8-9 Dz. 7, 35-8, Sdz Syr. 10 Dz. 8, Sdz. 16 Syr. 11 Dz Sdz Syr Dz. 10, Sdz. 19 Syr Dz. 10, Sdz. 20 Syr Dz Sdz. 21 Syr. 18 Dz Wstęp do Rt.+Rt. 1-2 Syr. 19 Dz. 13, Rt. 3-4 Syr. 20 Dz. 13, Wstęp do 1Sm+1Sm. 1 Syr. 21 Dz Sm. 2 Syr. 22 Dz. 15, Sm. 3-4 Syr. 23 Dz. 15, Sm. 5,1-7,1 Syr. 24 Dz. 15,36-16, Sm. 7,2 8,22 Syr. 25 Dz. 16, Sm. 9 Syr. 26, 1-28 Dz Sm Syr. 26,29 27,29 Dz Sm Syr. 27,30 29,28 Dz. 19, Sm. 14 Syr. 30 Dz. 19, Sm Syr. 31 Dz Sm. 17 Syr Dz Sm Syr Dz. 22, Sm. 20 Syr. 36 Dz. 22, 30 23, Sm Syr. 37 Dz. 23, Sm Syr. 38 Dz Sm. 25 Syr. 39 Dz Sm Syr Dz Sm Syr. 42 Dz. 27, Sm Syr. 43 Dz. 27, 39 28,

9 1. 2Sm. 1 Syr. 44 Dz. 28, Sm. 2 Syr. 45 Życie św. Pawła Sm. 3 Syr. 46 Wstęp do Rz Sm. 4-5 Syr. 47 Rz. 1, Sm. 6-7 Syr. 48 Rz. 1, Sm. 8-9 Syr. 49 Rz Sm Syr. 50 Rz Sm. 12 Syr. 51 Rz Sm. 13 Wstęp do ks. Proroc. Rz Sm. 14 Wstęp do Iz. Rz Sm. 15 Iz. 1 Rz Sm Iz. 2,1 3,24 Rz. 8, Sm. 18 Iz. 3,25 5,30 Rz. 8, Sm. 19 Iz. 6-7 Rz. 9, Sm. 20 Iz. 8,1 10,4 Rz. 9, 30 10, Sm. 21 Iz. 10,5 10,34 Rz. 10, 14 11, Sm. 22 Iz Rz. 11, Sm Iz. 14 Rz Wstęp do Krl. Iz Rz Krl. 1 Iz Rz Krl. 2 Iz Rz Krl. 3 Iz Rz Krl. 4-5 Iz Wstęp do 1Kor Krl. 6 Iz Kor. 1, Krl. 7 Iz. 28 1Kor. 1, Krl. 8 Iz. 29 1Kor Krl. 9 Iz Kor Krl. 10 Iz Kor Krl. 11 Iz Kor Krl. 12 Iz Kor

10 1. 1Krl. 13 Iz Kor. 7, Krl. 14 Iz. 40 1Kor. 7, Krl. 15 Iz. 41 1Kor Krl. 16 Iz. 42 1Kor Krl. 17 Iz Kor. 10,1 11, Krl. 18 Iz Kor. 11,2 11, Krl. 19 Iz Kor Krl. 20 Iz. 49 1Kor Krl. 21 Iz Kor. 14, Krl. 22 Iz Kor. 14, Krl. 1-2 Iz Kor. 15, Krl. 3 Iz Kor. 15, Krl. 4 Iz Kor Krl. 5 Iz Wstęp do 2Kor Krl. 6,1 7,2 Iz Kor Krl. 7,3 7,20 Iz Kor Krl. 8 Wstęp do Jr. 2Kor Krl Jr. 1 2Kor Krl Jr. 2 2Kor Krl Jr. 3 2Kor Krl. 15 Jr. 4 2Kor Krl. 16 Jr Kor Krl. 17 Jr. 7 2Kor Krl. 18 Jr. 8 2Kor Krl. 19 Jr. 9 2Kor Krl Jr. 10 2Kor Krl Jr Kor Krl Jr Wstęp do Ga Wstęp do Krn. Jr Ga Krn. 1 Jr Ga

11 1. 1Krn. 2 Jr Ga. 3, Krn. 3-4 Jr. 22 Ga. 3, Krn. 5 Jr. 23 Ga Krn. 6 Jr Ga Krn. 7 Jr. 26 Ga Krn. 8 Jr Wstęp do Ef Krn Jr. 29 Ef Krn. 11 Jr. 30 Ef Krn. 12 Jr. 31 Ef Krn Jr. 32 Ef. 4, Krn Jr. 33 Ef. 4, Krn Jr. 34 Ef Krn Jr. 35 Ef Krn Jr. 36 Wstęp do Flp Krn. 24 Jr Flp Krn Jr. 39 Flp Krn. 27 Jr Flp Krn Jr Flp Krn. 1-2 Jr. 44 Wstęp do Kol Krn. 3-5 Jr Kol Krn. 6 Jr Kol Krn. 7-9 Jr. 49 Kol. 3,1 4, Krn. 10 Jr. 50 Kol. 4,1 4, Krn Jr. 51 Wstęp do 1Tes Krn Jr. 52 1Tes Krn Wstęp do Lm. 1Tes Krn Lm. 1 1Tes Krn Lm. 2 1Tes Krn Lm. 3 1Tes Krn Lm. 4-5 Wstęp do 2Tes

12 1. 2Krn Wstęp do Ba. 2Tes Krn Ba Tes Krn. 29 Ba Tes Krn Ba. 5, 1-9 Wstęp do 1Tm Krn. 32 Ba. 5. 9b - 6,72 1Tm Krn. 33 Wstęp do Ez. 1Tm Krn. 34 Ez. 1 1Tm Krn. 35 Ez Tm Krn. 36 Ez Tm Wstęp do Ezd.+Ezd. 1 Ez Tm Ezd. 2 Ez Wstęp do 2Tm Ezd. 3,1-4,23 Ez Tm Ezd. 4,24 6,22 Ez Tm Ezd. 7 Ez. 16 2Tm Ezd. 8 Ez. 17 2Tm Ezd Ez Wstęp do Tt.+Tt Ne. 1-2 Ez. 20 Tt Ne. 3-4 Ez Wstęp do Flm Ne. 5-6 Ez. 23 Flm Ne. 7 Ez Wstęp do Hbr Ne. 8 Ez Hbr Ne. 9 Ez. 28 Hbr Ne. 10 Ez. 29 Hbr. 3 4, Ne. 11 Ez Hbr. 4, 14 5, Ne Ez Hbr. 6, 1 7, Wstęp do Tb.+Tb. 1 Ez Hbr. 7, 11 8, Tb. 2-3 Ez. 36 Hbr Tb. 4 Ez Hbr. 10, Tb. 5-6 Ez. 39 Hbr. 10, Tb. 7 Ez. 40 Hbr. 11,

13 1. Tb. 8 Ez Hbr. 11, Tb Ez Hbr Tb. 11 Ez Hbr Tb. 12 Ez Wstęp do Jk Tb Wstęp do Dn.+Dn. 1 Jk Wstęp do Jdt.+Jdt. 1 Dn. 2 Jk Jdt. 2-3 Dn. 3 Jk Jdt. 4-5 Dn. 4 Jk Jdt. 6-7 Dn. 5 Jk Jdt. 8 Dn. 6-7 Wstęp do 1P Jdt Dn. 8 1P Jdt. 11 Dn. 9 1P Jdt Dn. 10, 1 11, 1 1P Jdt Dn. 11, P Jdt. 16 Dn. 11, 20 12, 13 1P Wstęp do Est+Prolog+Est1 Dn. 13 Wstęp do 2P Est. 2 Dn. 14 2P Est. 3 Wstęp do pror. mn. 2P Est. 4 Wstęp do Oz. 2P Est. 5 Oz. 1-2 Wstęp do listów Jana Est. 6-7 Oz J Est. 8 Oz J. 2, Est Oz J. 2, Wstęp do 1Mch. Oz J Mch. 1 Oz J Mch. 2, 1-48 Wstęp do Jl+Jl. 1 1J Mch. 2, 49-3, 26 Jl J Mch. 3, Wstęp do Am+Am. 1 3J Mch. 4 Am. 2 Wstęp do Jud Mch. 5 Am. 2-3 Jud

14 1. 1Mch. 6 Am. 4-5 Jud Mch. 7 Am. 6-7 Wstęp do Ap Mch. 8 Am. 8-9 Ap. 1, Mch. 9, 1-42 Wstęp do Ab. Ap. 1, Mch. 9, Ab. Ap. 2, Mch. 10, 1-50 Wstęp do Jn. Ap. 2, Mch. 10, Jn. 1-4 Ap. 3, Mch. 11, 1-37 Wstęp do Mi. + Mi.1 Ap. 3, Mch. 11, Mi. 2-3 Ap Mch. 12 Mi. 4-6 Ap Mch. 13 Mi. 7 Ap Mch. 14 Wstęp do Na.+Na. 1 Ap Mch. 15 Na. 2-3 Ap Mch. 16 Wstęp do Ha.+Ha. 1 Ap Wstęp do 2Mch. Ha. 2-3 Ap Mch. 1 Wstęp do So. Ap. 11, Mch. 2 So. 1 Ap. 11, Mch. 3 So. 2-3 Ap Mch. 4 Wstęp do Ag.+ Ag. 1-2 Ap Mch. 5 Wstęp do Za. Ap Mch. 6 Za. 1-2 Ap Mch. 7 Za. 3-5 Ap Mch. 8 Za. 6-7 Ap Mch. 9 Za. 8 Ap. 18, Mch. 10 Za Ap. 18, Mch. 11 Za Ap. 19, Mch. 12 Za. 14 Ap. 19, Mch. 13 Wstęp do Ml. Ap Mch. 14 Ml. 1-2 Ap Mch. 15 Ml. 3 Ap Uwagi szczegółowe:

PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ

PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ KONFERENCJA SCALANIA TEMAT OGÓLNY: PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ JEDYNEMU ZWIERZCHNICTWU CHRYSTUSA I DOŚWIADCZAĆ ZBAWIENIA W życiu ORAZ KRÓLOWAĆ W życiu ZE WZGLĘDU NA życie CIAŁA WARSZAWA 1-3

Bardziej szczegółowo

współpracować z Jego centralnym dziełem i żyć w boskim romansie

współpracować z Jego centralnym dziełem i żyć w boskim romansie Poselstwo pierwsze Znać centralną myśl Boga, współpracować z Jego centralnym dziełem i żyć w boskim romansie Wersety biblijne: Mt 16,16.18; Ef 5,32; 3,16-17a; Ga 4,19; Pnp 1,2-4. I. Jeśli mamy prowadzić

Bardziej szczegółowo

T r e ś ć: 1. Orędzie proroka Jeremiasza. 2. Orędzie proroka Ezechiela. 3. Nowy Testament. 4. Wnioski Summary

T r e ś ć: 1. Orędzie proroka Jeremiasza. 2. Orędzie proroka Ezechiela. 3. Nowy Testament. 4. Wnioski Summary Ks. Roman KRAWCZYK Wydział Teologii, UWM w Olsztynie STUDIA WARMIŃSKIE XLVII (2010) PRAWO WyPISANE W SERcAcH ludzkich T r e ś ć: 1. Orędzie proroka Jeremiasza. 2. Orędzie proroka Ezechiela. 3. Nowy Testament.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie )

Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie ) Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie ) Od kilku lat krąży po Internecie lista zarzutów wobec Kościoła. Ma wiele wersji, występuje też pod wieloma tytułami (np.

Bardziej szczegółowo

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3)

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3) 1 Moc Słowa w Biblii. Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Niejednokrotnie uczestnicząc we Mszy św., słuchamy homilii wyjaśniającej odczytane fragmenty Pisma świętego. Może nieraz zapytywaliśmy: Dlaczego

Bardziej szczegółowo

MOTYW PRÓBY JAKO ELEMENT PROCESU WYCHOWYWANIA W TEKSTACH PIĘCIOKSIĘGU

MOTYW PRÓBY JAKO ELEMENT PROCESU WYCHOWYWANIA W TEKSTACH PIĘCIOKSIĘGU Verbum Vitae 21 (2012), MOTYW PRÓBY JAKO ELEMENT PROCESU WYCHOWYWANIA W TEKSTACH PIĘCIOKSIĘGU Ks. Janusz Lemański W kanonicznym kształcie Pięcioksięgu nie trudno zauważyć, że epizody dotyczące pobytu Izraela

Bardziej szczegółowo

Grzeszna sytuacja Żydów w perspektywie ich szczególnego uprzywilejowania i potrzeba usprawiedliwienia na podstawie Rz 2, 1 3, 20

Grzeszna sytuacja Żydów w perspektywie ich szczególnego uprzywilejowania i potrzeba usprawiedliwienia na podstawie Rz 2, 1 3, 20 Polonia Sacra XVI (XXXIV) 2012 nr 31 (75) Dariusz Adamczyk Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Grzeszna sytuacja Żydów w perspektywie ich szczególnego uprzywilejowania i potrzeba usprawiedliwienia

Bardziej szczegółowo

Zarzewie konfliktu między Kościołem A Synagogą (do 135 roku)

Zarzewie konfliktu między Kościołem A Synagogą (do 135 roku) Ks. Mariusz Rosik Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu Zarzewie konfliktu między Kościołem A Synagogą (do 135 roku) Pierwsze stulecie istnienia chrześcijaństwa i rozwoju Kościoła na obszarze Syro-Palestyny

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOŁY POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ *AMSTERDAM*

INFORMATOR SZKOŁY POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ *AMSTERDAM* numer 3 INFORMATOR SZKOŁY POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ *AMSTERDAM* listopad 2010 Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy! Jak mówi polskie przysłowie: W listopadzie liście opadają, a ludzie znicze na grobach

Bardziej szczegółowo

INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA

INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Natan Chesed INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Kluczowe doktryny Świadków Jehowy w świetle Biblii INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Kluczowe doktryny Świadków Jehowy w świetle Biblii Natan Chesed

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 Copyright by Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2008 Redakcja Elżbieta Kondrak Bogusław Nosek Autor Wojciech Bazan

Bardziej szczegółowo

Rozważania liturgiczne na każdy dzień

Rozważania liturgiczne na każdy dzień Rozważania liturgiczne na każdy dzień Włodzimierz Zatorski OSB Rozważania liturgiczne na każdy dzień T. 2b: Okres Wielkanocny Spis rozważań Rozważania na Okres Wielkanocny Wigilia Paschalna A, B, C...

Bardziej szczegółowo

RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA

RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA przygotowane przez Richarda L. Blake Xtend Ministries International WPROWADZENIE W poprzedniej sesji dokładnie przyglądaliśmy się procesowi przechodzenia od tekstu

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia

Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia Autor: James Jacob Prasch A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie; Jan

Bardziej szczegółowo

2 List Pawła do Tesaloniczan

2 List Pawła do Tesaloniczan 1 2 List Pawła do Tesaloniczan Pozdrowienie 1 Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie; 2 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, 1 i Pana Jezusa

Bardziej szczegółowo

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13 Nr 239 / 22 września 2013 ISSN 2080-0010 XXV Niedziela Zwykła LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Am 8,4-7 Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie:

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA DZISIAJ: PERSPEKTYWY, ZASADY I KRYTERIA

TEOLOGIA DZISIAJ: PERSPEKTYWY, ZASADY I KRYTERIA TEOLOGIA DZISIAJ: PERSPEKTYWY, ZASADY I KRYTERIA MIĘDZYNARODOWA KOMISJA TEOLOGICZNA TEOLOGIA DZISIAJ: PERSPEKTYWY, ZASADY I KRYTERIA WYDAWNICTWO KSIÊŻY SERCANÓW Tytuł oryginału Theology today: perspectives,

Bardziej szczegółowo

I. BOŻE RZĄDY PRZEZ WSPÓLNE WSTAWIENNICZE UWIELBIENIE

I. BOŻE RZĄDY PRZEZ WSPÓLNE WSTAWIENNICZE UWIELBIENIE Jak mamy żyć? I. BOŻE RZĄDY PRZEZ WSPÓLNE WSTAWIENNICZE UWIELBIENIE A. Bóg obdarzył rasę ludzką wielką godnością. Mamy wolną wolę, co oznacza, że mamy możność podejmowania decyzji, które sprawiają rzeczywistą

Bardziej szczegółowo

Rozważania liturgiczne na każdy dzień

Rozważania liturgiczne na każdy dzień Rozważania liturgiczne na każdy dzień Włodzimierz Zatorski OSB Rozważania liturgiczne na każdy dzień T. 3: Okres zwykły 1 11 tydzień TYNIEC WYDAWNICTWO BENEDYKTYNÓW Spis rozważań Rozważania na okres zwykły:

Bardziej szczegółowo

ROZMYŚLANIE UMOCNIENIEM W WIERZE

ROZMYŚLANIE UMOCNIENIEM W WIERZE O. Andrzej Romanowski OFMCap. Asystent Narodowy FZŚ ROZMYŚLANIE UMOCNIENIEM W WIERZE Każdy z nas ma swoje ulubione modlitwy i sposoby modlenia się, które preferujemy i przedkładamy nad inne. W czasie modlitwy

Bardziej szczegółowo

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni.

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. Zasady ewangelii Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. 1 Nefi 15:14 Zasady ewangelii Wydane przez Kościół Jezusa Chrystusa

Bardziej szczegółowo

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Podczas oczekiwania na pociąg podszedłem do stojących kolporterów Strażnicy, jeden z nich trzymał w ręku między innymi Strażnicę 21/1995 roku, w której odwołano

Bardziej szczegółowo

CZYSTOŚĆ W MAŁśEŃSTWIE WEDŁUG ŁK 14,20 *

CZYSTOŚĆ W MAŁśEŃSTWIE WEDŁUG ŁK 14,20 * Warszawskie Studia Teologiczne XX/1/2007, 37-54 Cezary MICHNOWSKI CZYSTOŚĆ W MAŁśEŃSTWIE WEDŁUG ŁK 14,20 * Treść: 1. Krytyka tekstu czasownika game,w; 2. PodłoŜe semickie przypowieści; 3. Problemy literackie

Bardziej szczegółowo

PRIMO FELICITER MOTU PROPRIO

PRIMO FELICITER MOTU PROPRIO PRIMO FELICITER MOTU PROPRIO Rzym, 12 marca 1948 Gdy szczęśliwie minął pierwszy rok od chwili ogłoszenia naszej konstytucji apostolskiej Provida Mater Ecclesia i przed oczyma przesuwają się liczne rzesze

Bardziej szczegółowo

Bóg ma plan dla Twojego życia, ponieważ zna Ciebie jak nikt inny. W jaki sposób poniższe teksty opisują to, jak dobrze Bóg Cię zna?

Bóg ma plan dla Twojego życia, ponieważ zna Ciebie jak nikt inny. W jaki sposób poniższe teksty opisują to, jak dobrze Bóg Cię zna? Uczniostwo w czasach końca BOŻY PLAN DLA TWOJEGO ŻYCIA Temat 1, Moduł 1 Michael Dörnbrack Wprowadzenie Na starość wiele osób patrzy wstecz na swoje życie i pyta z rozczarowaniem: To było to?. Zadanie sobie

Bardziej szczegółowo

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek MOC BOŻEGO SŁOWA od redakcji duchowość komunii Carlos Garcia Andrade CMF: KU TEOLOGII SŁOWA 3 świadkowie Camillo Bianchin OFM: DO ZOBACZENIA, PADRE NOVO! 12 doświadcrenia Róża Wilczek: PANIE, DO KOGÓŻ

Bardziej szczegółowo

Życie Jezusa. Historia. Kościoła. Uprowadzenie. Resztka. Niewola. Powrót PERSJA. GRECJA Aleksander Wielki RZYM. Izrael. Juda. Resztka Judy.

Życie Jezusa. Historia. Kościoła. Uprowadzenie. Resztka. Niewola. Powrót PERSJA. GRECJA Aleksander Wielki RZYM. Izrael. Juda. Resztka Judy. 2000 Poezja 1500 Ludzie Historia Niewola ASYRIA Powrót przed Chr. po Chr. Upadek Babilonu 539 BABILON 605 538 Juda Zerubabel 722 457 PERSJA 444 GRECJA Aleksander Wielki Niezależność Judy 168 za Machabeuszy

Bardziej szczegółowo

DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW, RODZIN ZAKONNYCH I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O CHRZEŚCIJAŃSKIM SENSIE LUDZKIEGO CIERPIENIA

DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW, RODZIN ZAKONNYCH I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O CHRZEŚCIJAŃSKIM SENSIE LUDZKIEGO CIERPIENIA "Cierpienie, które pod tylu różnymi postaciami obecne jest w naszym ludzkim świecie, jest w nim obecne także i po to, ażeby wyzwalać w człowieku miłość, ów właśnie bezinteresowny dar z własnego ja na rzecz

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość Nr 3 Rok I lipiec 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (św. Jan Paweł II) Św. Jan Paweł II pontyfikat 1978 2005 KANONIZACJA 27 kwietnia 2014 Św. Jan XXIII pontyfikat 1958 1963 W numerze: Nowi święci Życie

Bardziej szczegółowo