JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ."

Transkrypt

1 JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ. Jest to propozycja przeczytania całego Pisma Świętego w ciągu roku kalendarzowego (przeczytania, a nie modlitwy Słowem Bożym!). W zależności od tempa czytania, zajmie ci to ok minut dziennie. Najlepiej, wybierz stałą porę czytania wtedy łatwiej wypełnić zobowiązanie. Będziesz napotykał(a) na różne zniechęcenia nie poddawaj się, a wierność twoja zostanie podbudowana. Propozycja ta uwzględnia rozpoczęcie czytania od pierwszego dnia dowolnego miesiąca. Każdy 31 dzień, jeśli taki jest w danym miesiącu jest dniem rezerwowym, gdyż z różnych obiektywnych przyczyn mogą się przydarzyć dni, w których nie będziesz w stanie przeczytać ani zdania. Wtedy uzupełnisz brakujące czytanie właśnie 31 dnia miesiąca. Takich rezerwowych dni będzie tylko 5 (6 w roku przestępnym), bo 31 stycznia i 31 marca (lub 31 grudnia i 31 stycznia, gdy czytania będziesz kończyć 28 lutego) będą uzupełnieniem brakujących 2 dni w miesiącu lutym (w roku przestępnym jednego). Aby czytanie było łatwiejsze, podzieliłem codzienną porcję na 3 grupy tematyczne: - Księgi historyczne ST - Księgi dydaktyczne i prorockie ST - Nowy Testament. Czytania obejmują również wstępy do poszczególnych ksiąg. Proponuję, aby w miarę możliwości zapoznawać się z przypisami do czytanych fragmentów. Można posługiwać się różnymi tłumaczeniami, chociaż zalecana jest tzw. Biblia Tysiąclecia wyd.iv (i późniejsze). Wiąże się to z innym nazewnictwem (m.in. wstępów do ksiąg, imion), a nawet układem kolejności ksiąg w różnych tłumaczeniach. W tym opracowaniu posługuję się następującymi skrótami dla poszczególnych ksiąg: Księgi historyczne ST: - Księga Rodzaju - Rdz. - Księga Wyjścia Wj. Księga Kapłańska Kpł. Księga Liczb Lb. Księga Powtórzonego Prawa Pwt. Księga Jozuego Joz. Księga Sędziów Sdz. Księga Rut Rt. 1-2 Księga Samuela 1-2Sm Księga Królewska 1-2Krl. 1-2 Księga Kronik 1-2Krn. Księga Ezdrasza Ezd. Księga Nehemiasza Ne. Księga Tobiasza Tb. Księga Judyty Jdt. Księga Estery Est. 1-2 Księga Machabejska 1-2Mch. Księgi dydaktyczne i prorockie ST: - Księga Hioba Hi. Księga Psalmów Ps. Księga Przysłów Prz. Księga Koheleta Koh. Pieśń nad Pieśniami Pnp. Księga Mądrości Mdr. Mądrość Syracha, czyli Eklezjastyk Syr. Księga Izajasza Iz. Księga Jeremiasza Jr. Lamentacje Lm. Księga Barucha Ba. Księga Ezechiela Ez. 1

2 Księga Daniela Dn. Księga Ozeasza Oz. Księga Joela Jl. Księga Amosa Am. Księga Abdiasza Ab. Księga Jonasza Jon. Księga Micheasza Mi. Księga Nahuma Na. Księga Habakuka Ha. Księga Sofoniasza So. Księga Aggeusza Ag. Księga Zachariasza Za. Księga Malachiasza Ml. Księgi Nowego Testamentu: - Ewangelia wg św. Mateusza Mt. - Ewangelia wg św. Marka Mk. Ewangelia wg św. Łukasza Łk. Ewangelia wg św. Jana J. Dzieje Apostolskie Dz. List św. Pawła do Rzymian Rz. 1-2 List św. Pawła do Koryntian 1-2Kor. - List św. Pawła do Galatów Ga. - List św. Pawła do Efezjan Ef. - List św. Pawła do Filipian Flp. - List św. Pawła do Kolosan Kol. 1-2 List św. Pawła do Tesaloniczan 1-2Tes. 1-2 List św. Pawła do Tymoteusza 1-2Tm. - List św. Pawła do Tytusa Tt. - List św. Pawła do Filemona Flm. - List św. Pawła do Hebrajczyków Hbr. List św. Jakuba Jk. 1-2 List św. Piotra 1-2P List św. Jana 1-2-3J. List św. Judy Jud. Apokalipsa św. Jana Ap. /*Uwaga: Na linijce należy poszerzyć rozmiary strony tak, aby każdy miesiąc był na jednej stronie, a każdy dzień na jednej linijce. Wszelkie uwagi zwrotne proszę przesyłać na adres: 2

3 Miesiąc Wstęp do Pięcioks. Wstępy: ks.dyd.+hi. Wstęp ogólny do Ewang Wstęp do Rdz.+Rdz.1 Hi. 1-2 Wstęp do Ew. Mt Rdz. 2-3 Hi. 3-5 Mt Rdz. 4-5 Hi. 6-8 Mt Rdz. 6-7 Hi Mt Rdz. 8-9 Hi Mt Rdz Hi Mt. 5, Rdz Hi Mt. 5, Rdz Hi Mt Rdz Hi Mt Rdz. 18 Hi Mt Rdz. 19 Hi Mt. 9, Rdz Hi. 28 Mt. 9, Rdz Hi Mt. 10, Rdz. 24 Hi. 31 Mt. 10, Rdz Hi Mt Rdz. 27, 1-45 Hi Mt. 12, Rdz. 27,46-29,35 Hi Mt. 12, Rdz. 30 Hi. 38,1 40,5 Mt. 13, Rdz. 31 Hi. 40,6 42,17 Mt. 13, Rdz Wstęp do ks. Ps. Mt Rdz Ps. 1-2 Mt. 15, Rdz. 36 Ps. 3-5 Mt. 15, Rdz. 37 Ps. 6-8 Mt Rdz. 38 Ps Mt Rdz Ps Mt Rdz. 41 Ps Mt Rdz Ps Mt Rdz Ps. 18 Mt. 21, Rdz Ps Mt. 21, Uwagi szczegółowe:... 3

4 1. Rdz. 48 Ps. 22 Mt Rdz Ps Mt Wstęp do Wj+Wj.1 Ps Mt. 24, Wj. 2-3 Ps Mt. 24, Wj. 4 Ps Mt Wj. 5-6 Ps. 31 Mt. 26, Wj. 7-8 Ps Mt Wj. 9 Ps Mt. 26, Wj Ps. 36 Mt. 27, Wj. 12 Ps. 37 Mt. 27, Wj Ps Mt. 27, Wj Ps Mt Wj Ps Wstęp do Ew. Mk Wj Ps. 44 Mk. 1, Wj Ps Mk. 1, Wj Ps Mk Wj. 25 Ps Mk Wj Ps Mk. 4, Wj. 28 Ps Mk. 4, Wj. 29 Ps Mk Wj Ps Mk. 6, Wj Ps Mk. 6, Wj. 34 Ps Mk Wj Ps Mk Wj Ps. 68 Mk. 9, Wj Ps. 69 Mk. 9, Wstęp do Kpł+Kpł.1 Ps Mk. 10, Kpł. 2-3 Ps. 72 Mk. 10, Kpł. 4-5 Ps. 73 Mk Kpł. 6 Ps Mk. 12, Uwagi szczegółowe:... 4

5 1. Kpł. 7-8 Ps Mk. 12, Kpł Ps. 78, 1-31 Mk Kpł Ps. 78, Mk. 14, Kpł. 13 Ps Mk. 14, Kpł. 14 Ps Mk. 14, Kpł. 15 Ps Mk. 15, Kpł. 16 Ps Mk. 15, Kpł Ps. 88 Mk Kpł. 19 Ps. 89 Wstęp do Ew. Łk Kpł Ps Łk. 1, Kpł. 22 Ps Łk. 1, Kpł Ps Łk. 1, Kpł. 25 Ps Łk. 2, Kpł. 26 Ps Łk. 2, Kpł. 27 Ps. 102 Łk. 3, Wstęp do Lb.+Lb.1 Ps. 103 Łk. 3, Lb. 2 Ps. 104 Łk Lb. 3 Ps. 105 Łk Lb. 4 Ps. 106 Łk. 6, Lb. 5-6 Ps. 107 Łk. 6, Lb. 7 Ps. 108 Łk. 7, Lb. 8 Ps. 109 Łk. 7, Lb Ps Łk. 8, Lb. 11 Ps Łk. 8, Lb Ps. 116 Łk. 9, Lb. 14 Ps Łk. 9, Lb. 15 Ps. 119, 1-32 Łk. 10, Lb. 16,1 17,26 Ps. 119, Łk. 10, Lb. 17,27 18,32 Ps. 119, Łk. 11, Lb Ps. 119, Łk. 11, Uwagi szczegółowe:... 5

6 1. Lb. 21 Ps. 119, Łk. 12, Lb. 22 Ps Łk. 12, Lb. 23 Ps Łk Lb Ps Łk Lb. 26 Ps Łk Lb Ps Łk. 16, Lb Ps. 136 Łk. 16, Lb. 31 Ps Łk Lb. 32 Ps Łk. 18, Lb Ps. 141 Łk. 18, Lb Ps Łk. 19, Wstęp do Pwt. Ps Łk. 19, Pwt. 1 Ps Łk. 20, Pwt. 2 Wstęp do Prz. Łk. 20, Pwt. 3 Prz. 1 Łk Pwt. 4 Prz. 2-3 Łk. 22, Pwt. 5 Prz. 4-5 Łk. 22, Pwt. 6-7 Prz. 6-7 Łk. 23, Pwt. 8-9 Prz. 8-9 Łk. 23, Pwt Prz Łk. 24, 1-33a Pwt Prz Łk. 24, 33b Pwt Prz Wstęp do Ew. J Pwt Prz J. 1, Pwt Prz. 18,1 20,11 J. 1, Pwt Prz. 20,2 21,31 J Pwt Prz J Pwt Prz J. 4, Pwt Prz J. 4, Pwt. 28 Prz. 29 J Pwt Prz J. 6,

7 1. Pwt. 31 Wstęp do Koh. J. 6, Pwt. 32 Koh. 1 J. 7, Pwt Koh. 2 J. 7, Wstęp do Joz.+Joz. 1 Koh. 3,1-4,16 J. 8, Joz. 2 Koh. 4,17 6,12 J. 8, Joz. 3-4 Koh. 7,1 8,18 J Joz. 5 Koh. 8,16 10,20 J Joz. 6 Koh J. 11, Joz. 7-8 Wstęp do Pnp. J. 11, Joz Pnp. 1-2 J. 12, Joz Pnp. 3 J. 12, Joz. 13 Pnp. 4 J Joz. 14 Pnp. 5-6 J Joz. 15 Pnp. 7 J Joz Pnp. 8 J Joz. 18 Wstęp do Mdr.+Mdr.1 J Joz. 19 Mdr. 2-3 J. 18, Joz Mdr. 4-5 J. 18, Joz. 22 Mdr. 6,1 8,4 J. 19, Joz. 23 Mdr. 8,5 9,18 J. 19, Joz. 24 Mdr J. 20, Wstęp do Sdz. Mdr J. 20, Sdz. 1 Mdr J Sdz. 2-3 Mdr. 16 Wstęp do Dz Sdz. 4 Mdr Dz. 1, Sdz. 5 Wstęp do Syr Dz. 1, 15-2, Sdz. 6 Prolog+Syr.1 Dz. 2, Sdz. 7 Syr. 2-3 Dz Sdz. 8 Syr. 4 Dz Sdz. 9 Syr. 5 Dz

8 1. Sdz Syr. 6 Dz Sdz. 12 Syr. 7 Dz. 7, Sdz. 13 Syr. 8-9 Dz. 7, 35-8, Sdz Syr. 10 Dz. 8, Sdz. 16 Syr. 11 Dz Sdz Syr Dz. 10, Sdz. 19 Syr Dz. 10, Sdz. 20 Syr Dz Sdz. 21 Syr. 18 Dz Wstęp do Rt.+Rt. 1-2 Syr. 19 Dz. 13, Rt. 3-4 Syr. 20 Dz. 13, Wstęp do 1Sm+1Sm. 1 Syr. 21 Dz Sm. 2 Syr. 22 Dz. 15, Sm. 3-4 Syr. 23 Dz. 15, Sm. 5,1-7,1 Syr. 24 Dz. 15,36-16, Sm. 7,2 8,22 Syr. 25 Dz. 16, Sm. 9 Syr. 26, 1-28 Dz Sm Syr. 26,29 27,29 Dz Sm Syr. 27,30 29,28 Dz. 19, Sm. 14 Syr. 30 Dz. 19, Sm Syr. 31 Dz Sm. 17 Syr Dz Sm Syr Dz. 22, Sm. 20 Syr. 36 Dz. 22, 30 23, Sm Syr. 37 Dz. 23, Sm Syr. 38 Dz Sm. 25 Syr. 39 Dz Sm Syr Dz Sm Syr. 42 Dz. 27, Sm Syr. 43 Dz. 27, 39 28,

9 1. 2Sm. 1 Syr. 44 Dz. 28, Sm. 2 Syr. 45 Życie św. Pawła Sm. 3 Syr. 46 Wstęp do Rz Sm. 4-5 Syr. 47 Rz. 1, Sm. 6-7 Syr. 48 Rz. 1, Sm. 8-9 Syr. 49 Rz Sm Syr. 50 Rz Sm. 12 Syr. 51 Rz Sm. 13 Wstęp do ks. Proroc. Rz Sm. 14 Wstęp do Iz. Rz Sm. 15 Iz. 1 Rz Sm Iz. 2,1 3,24 Rz. 8, Sm. 18 Iz. 3,25 5,30 Rz. 8, Sm. 19 Iz. 6-7 Rz. 9, Sm. 20 Iz. 8,1 10,4 Rz. 9, 30 10, Sm. 21 Iz. 10,5 10,34 Rz. 10, 14 11, Sm. 22 Iz Rz. 11, Sm Iz. 14 Rz Wstęp do Krl. Iz Rz Krl. 1 Iz Rz Krl. 2 Iz Rz Krl. 3 Iz Rz Krl. 4-5 Iz Wstęp do 1Kor Krl. 6 Iz Kor. 1, Krl. 7 Iz. 28 1Kor. 1, Krl. 8 Iz. 29 1Kor Krl. 9 Iz Kor Krl. 10 Iz Kor Krl. 11 Iz Kor Krl. 12 Iz Kor

10 1. 1Krl. 13 Iz Kor. 7, Krl. 14 Iz. 40 1Kor. 7, Krl. 15 Iz. 41 1Kor Krl. 16 Iz. 42 1Kor Krl. 17 Iz Kor. 10,1 11, Krl. 18 Iz Kor. 11,2 11, Krl. 19 Iz Kor Krl. 20 Iz. 49 1Kor Krl. 21 Iz Kor. 14, Krl. 22 Iz Kor. 14, Krl. 1-2 Iz Kor. 15, Krl. 3 Iz Kor. 15, Krl. 4 Iz Kor Krl. 5 Iz Wstęp do 2Kor Krl. 6,1 7,2 Iz Kor Krl. 7,3 7,20 Iz Kor Krl. 8 Wstęp do Jr. 2Kor Krl Jr. 1 2Kor Krl Jr. 2 2Kor Krl Jr. 3 2Kor Krl. 15 Jr. 4 2Kor Krl. 16 Jr Kor Krl. 17 Jr. 7 2Kor Krl. 18 Jr. 8 2Kor Krl. 19 Jr. 9 2Kor Krl Jr. 10 2Kor Krl Jr Kor Krl Jr Wstęp do Ga Wstęp do Krn. Jr Ga Krn. 1 Jr Ga

11 1. 1Krn. 2 Jr Ga. 3, Krn. 3-4 Jr. 22 Ga. 3, Krn. 5 Jr. 23 Ga Krn. 6 Jr Ga Krn. 7 Jr. 26 Ga Krn. 8 Jr Wstęp do Ef Krn Jr. 29 Ef Krn. 11 Jr. 30 Ef Krn. 12 Jr. 31 Ef Krn Jr. 32 Ef. 4, Krn Jr. 33 Ef. 4, Krn Jr. 34 Ef Krn Jr. 35 Ef Krn Jr. 36 Wstęp do Flp Krn. 24 Jr Flp Krn Jr. 39 Flp Krn. 27 Jr Flp Krn Jr Flp Krn. 1-2 Jr. 44 Wstęp do Kol Krn. 3-5 Jr Kol Krn. 6 Jr Kol Krn. 7-9 Jr. 49 Kol. 3,1 4, Krn. 10 Jr. 50 Kol. 4,1 4, Krn Jr. 51 Wstęp do 1Tes Krn Jr. 52 1Tes Krn Wstęp do Lm. 1Tes Krn Lm. 1 1Tes Krn Lm. 2 1Tes Krn Lm. 3 1Tes Krn Lm. 4-5 Wstęp do 2Tes

12 1. 2Krn Wstęp do Ba. 2Tes Krn Ba Tes Krn. 29 Ba Tes Krn Ba. 5, 1-9 Wstęp do 1Tm Krn. 32 Ba. 5. 9b - 6,72 1Tm Krn. 33 Wstęp do Ez. 1Tm Krn. 34 Ez. 1 1Tm Krn. 35 Ez Tm Krn. 36 Ez Tm Wstęp do Ezd.+Ezd. 1 Ez Tm Ezd. 2 Ez Wstęp do 2Tm Ezd. 3,1-4,23 Ez Tm Ezd. 4,24 6,22 Ez Tm Ezd. 7 Ez. 16 2Tm Ezd. 8 Ez. 17 2Tm Ezd Ez Wstęp do Tt.+Tt Ne. 1-2 Ez. 20 Tt Ne. 3-4 Ez Wstęp do Flm Ne. 5-6 Ez. 23 Flm Ne. 7 Ez Wstęp do Hbr Ne. 8 Ez Hbr Ne. 9 Ez. 28 Hbr Ne. 10 Ez. 29 Hbr. 3 4, Ne. 11 Ez Hbr. 4, 14 5, Ne Ez Hbr. 6, 1 7, Wstęp do Tb.+Tb. 1 Ez Hbr. 7, 11 8, Tb. 2-3 Ez. 36 Hbr Tb. 4 Ez Hbr. 10, Tb. 5-6 Ez. 39 Hbr. 10, Tb. 7 Ez. 40 Hbr. 11,

13 1. Tb. 8 Ez Hbr. 11, Tb Ez Hbr Tb. 11 Ez Hbr Tb. 12 Ez Wstęp do Jk Tb Wstęp do Dn.+Dn. 1 Jk Wstęp do Jdt.+Jdt. 1 Dn. 2 Jk Jdt. 2-3 Dn. 3 Jk Jdt. 4-5 Dn. 4 Jk Jdt. 6-7 Dn. 5 Jk Jdt. 8 Dn. 6-7 Wstęp do 1P Jdt Dn. 8 1P Jdt. 11 Dn. 9 1P Jdt Dn. 10, 1 11, 1 1P Jdt Dn. 11, P Jdt. 16 Dn. 11, 20 12, 13 1P Wstęp do Est+Prolog+Est1 Dn. 13 Wstęp do 2P Est. 2 Dn. 14 2P Est. 3 Wstęp do pror. mn. 2P Est. 4 Wstęp do Oz. 2P Est. 5 Oz. 1-2 Wstęp do listów Jana Est. 6-7 Oz J Est. 8 Oz J. 2, Est Oz J. 2, Wstęp do 1Mch. Oz J Mch. 1 Oz J Mch. 2, 1-48 Wstęp do Jl+Jl. 1 1J Mch. 2, 49-3, 26 Jl J Mch. 3, Wstęp do Am+Am. 1 3J Mch. 4 Am. 2 Wstęp do Jud Mch. 5 Am. 2-3 Jud

14 1. 1Mch. 6 Am. 4-5 Jud Mch. 7 Am. 6-7 Wstęp do Ap Mch. 8 Am. 8-9 Ap. 1, Mch. 9, 1-42 Wstęp do Ab. Ap. 1, Mch. 9, Ab. Ap. 2, Mch. 10, 1-50 Wstęp do Jn. Ap. 2, Mch. 10, Jn. 1-4 Ap. 3, Mch. 11, 1-37 Wstęp do Mi. + Mi.1 Ap. 3, Mch. 11, Mi. 2-3 Ap Mch. 12 Mi. 4-6 Ap Mch. 13 Mi. 7 Ap Mch. 14 Wstęp do Na.+Na. 1 Ap Mch. 15 Na. 2-3 Ap Mch. 16 Wstęp do Ha.+Ha. 1 Ap Wstęp do 2Mch. Ha. 2-3 Ap Mch. 1 Wstęp do So. Ap. 11, Mch. 2 So. 1 Ap. 11, Mch. 3 So. 2-3 Ap Mch. 4 Wstęp do Ag.+ Ag. 1-2 Ap Mch. 5 Wstęp do Za. Ap Mch. 6 Za. 1-2 Ap Mch. 7 Za. 3-5 Ap Mch. 8 Za. 6-7 Ap Mch. 9 Za. 8 Ap. 18, Mch. 10 Za Ap. 18, Mch. 11 Za Ap. 19, Mch. 12 Za. 14 Ap. 19, Mch. 13 Wstęp do Ml. Ap Mch. 14 Ml. 1-2 Ap Mch. 15 Ml. 3 Ap Uwagi szczegółowe:

DrogaDoWolnosci.com. Możesz udostępniać tę listę innym. Nie zastrzegamy sobie żadnych praw do niej. Niechaj służy jak najszerszemu gronu osób.

DrogaDoWolnosci.com. Możesz udostępniać tę listę innym. Nie zastrzegamy sobie żadnych praw do niej. Niechaj służy jak najszerszemu gronu osób. DrogaDoWolnosci.com Poniższa lista pomoże Ci w codziennej lekturze Pisma Świętego. Lekturę możesz rozpocząć w dowolnej chwili. Dzięki temu planowi będziesz w stanie przeczytać całe Pismo Święte w jeden

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ PIERWSZY Pogłębienie doświadczenia miłości Boga Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: J 15, 1-10

Bardziej szczegółowo

Roczny plan czytania biblii informacje

Roczny plan czytania biblii informacje Roczny plan czytania biblii informacje Poniższy plik zawiera materiały potrzebne do realizacji rocznego planu czytania biblii: tabelę, w której możesz wpisać Twoje własne powody, dla których chcesz przeczytać

Bardziej szczegółowo

1. Pismo Święte. Stary Testament:

1. Pismo Święte. Stary Testament: 1. Pismo Święte Pismo Święte jest w pełni wystarczającą, pewną nieomylną normą poznania, wiary i posłuszeństwa, które stanowią o zbawieniu. Jest ono w całości natchnionym przez Ducha Świętego Słowem Bożym.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGI BIBLII BINGO - instrukcje

KSIĘGI BIBLII BINGO - instrukcje KSIĘGI BIBLII BINGO - instrukcje Przygotuj: 1. Wycięte karty BINGO (po jednej karcie dla każdego dziecka, możesz przygotować więcej kart, żeby zagrać w grę kilka razy) 2. Wycięte hasła 3. Małe pudełko

Bardziej szczegółowo

14 Czy Pismo Święte jest prawdziwe?

14 Czy Pismo Święte jest prawdziwe? YOUCAT (3) (wybrane problemy) 14 Czy Pismo Święte jest prawdziwe? Prawdy przez Boga objawione, zawarte i przedłożone na piśmie w księgach świętych zostały spisane pod natchnieniem Ducha Świętego... i dlatego

Bardziej szczegółowo

Harry Tennant, Czego uczy Biblia, część 9

Harry Tennant, Czego uczy Biblia, część 9 Harry Tennant, Czego uczy Biblia, część 9 SPIS TREŚCI Słowo wstępne v Uwagi do wydania polskiego vii 1. Piękna ziemia 1 2. Człowiek dobry czy zły? 5 3. Śmierć przyjaciel czy wróg? 15 4. Początek Bożych

Bardziej szczegółowo

zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Styczniu!

zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Styczniu! zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Styczniu! 1. Lb 6,22-27; Ps 67; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21; 2. 1 J 2,22-28; Ps 98; J 1,19-28; 3. 1 J 2,29-3,6; Ps 98; J 1,29-34; 4. 1 J 3,7-10; Ps 98; J 1,35-42;

Bardziej szczegółowo

Bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami

Bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami Dziś jest najlepszy czas, by rozpocząć lekturę Biblii. Rezerwując 20 minut dziennie w ciągu roku przeczytasz całe Pismo Święte! Systematyczne i regularne poznawanie Biblii jest warte każdego poświęcenia,

Bardziej szczegółowo

Nowy Testament Ewangelie i Dzieje Apostolskie Listy Nowego Testamentu Apokalipsa Stary Testament

Nowy Testament Ewangelie i Dzieje Apostolskie Listy Nowego Testamentu Apokalipsa Stary Testament SPIS TREŚCI Słowo Księdza Arcybiskupa Wacława Depo Słowo wstępne Ks. Profesora Antoniego Troniny Wprowadzenie I. Formacja katechetów w Kościele partykularnym 2. Odpowiedzialni za formację katechetów w

Bardziej szczegółowo

Luterańska Konferencja Liturgiczna Wspólnota Świętego Pawła Apostoła

Luterańska Konferencja Liturgiczna Wspólnota Świętego Pawła Apostoła Luterańska Konferencja Liturgiczna Wspólnota Świętego Pawła Apostoła Liturgia Godzin Czytania Część 1 Świąteczna Część Roku Kościelnego Brunszwik, Piaseczno 2011 ADWENT 1. Tydzień Adwentu So N: Za 9,(8)9-12

Bardziej szczegółowo

L. Jeter Walker. Twoje nowe zycre. Książka powstała we współpracy z pracownikami Międzynarodowego Biura lei

L. Jeter Walker. Twoje nowe zycre. Książka powstała we współpracy z pracownikami Międzynarodowego Biura lei L. Jeter Walker Twoje nowe zycre Książka powstała we współpracy z pracownikami Międzynarodowego Biura lei Instytut "lei" Wrocław 1992 Tytuł oryginału Your New Life Tłumaczył: Jacek Woźny Adres Biura lei

Bardziej szczegółowo

DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH ( )

DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH ( ) DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (6-12.05.2017) p 2004300825 Chrześcijaństwo - wyznania 650 Chrześcijaństwo 0a10008482 650 Wyznania 0a36230583 p 2004304754 Sutki - -zoologia 650

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Pewność zbawienia

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Pewność zbawienia Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Pewność zbawienia Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja

Bardziej szczegółowo

CZYTANIA BIBLIJNE MSZY I OFICJUM w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego

CZYTANIA BIBLIJNE MSZY I OFICJUM w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego CZYTANIA BIBLIJNE MSZY I OFICJUM w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego Tam, gdzie nie podano czytań mszalnych, czyta się czytania z ostatniej niedzieli. Oznaczenia: N. nokturn w Matutinum, Ev. ewangelia

Bardziej szczegółowo

Czym jest Biblia? Wartości: Biblia księga o zbawieniu, szata literacka Biblii kluczem do jej zrozumienia.

Czym jest Biblia? Wartości: Biblia księga o zbawieniu, szata literacka Biblii kluczem do jej zrozumienia. 5 Czym jest Biblia? Cele katechetyczne wymagania ogólne: przypomnienie prawdy o Bosko-ludzkim autorstwie Biblii; ukazanie kontekstu powstania ksiąg biblijnych i wyjaśnienie związanych z nim pojęć (etapy

Bardziej szczegółowo

ZWYCIĘSKI PLAN CZYTANIA BLIBLII

ZWYCIĘSKI PLAN CZYTANIA BLIBLII ZWYCIĘSKI PLAN CZYTANIA BIBLII Zacznij kiedykolwiek, a po roku będziesz już znać całe Pismo Święte. Dzięki temu Bóg Cię zmieni. Codziennie będziesz czytać psalm albo rozdział Ks. Przypowieści. To odświeża!

Bardziej szczegółowo

Christus. Regnat. Słowo ks. Proboszcza. Gazetka Parafialna Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Świnoujściu

Christus. Regnat. Słowo ks. Proboszcza. Gazetka Parafialna Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Świnoujściu Christus nr 48/2015 (53) 29. listopada 2015 r. Regnat Gazetka Parafialna Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Świnoujściu Słowo ks. Proboszcza Dzisiejsza Niedziela to początek Adwentu a także

Bardziej szczegółowo

Plan Codziennej Lektury Pisma Świę tego Jacek Święcki. Zamiast wstępu

Plan Codziennej Lektury Pisma Świę tego Jacek Święcki. Zamiast wstępu Plan Codziennej Lektury Pisma Świę tego Jacek Święcki Zamiast wstępu Drogi Czytelniku! Pozwól mi się Tobie przedstawić. Nie, nie jestem duchownym, ani nawet nie jestem świeckim teologiem. Jestem informatykiem,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA zasady sporządzania opisów bibliograficznych przewodnik dla uczniów. Opracowanie: Ewa Smólska

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA zasady sporządzania opisów bibliograficznych przewodnik dla uczniów. Opracowanie: Ewa Smólska BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA zasady sporządzania opisów bibliograficznych przewodnik dla uczniów. Opracowanie: Ewa Smólska Bibliografia załącznikowa (kryptobibliografia) to spis dokumentów (książek, czasopism,

Bardziej szczegółowo

Tradycje antyczne i biblijne

Tradycje antyczne i biblijne Wstęp Księgi historyczne Księgi dydaktyczne Księgi prorockie Ewangelie i Dzieje Apostolskie Listy Apokalipsa Wstęp Literatura przedmiotu Anna Świderkówna, Prawie wszystko o Biblii Anna Świderkówna, Rozmowy

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Cichy czas - czytanie Słowa Bożego. i rozmowa z Bogiem

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Cichy czas - czytanie Słowa Bożego. i rozmowa z Bogiem Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Cichy czas - czytanie Słowa Bożego i rozmowa z Bogiem Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND

Bardziej szczegółowo

1 Zagadnienia wstępne

1 Zagadnienia wstępne 1 Zagadnienia wstępne 2 Ale o co chodzi? Czy ta wiedza jest do zbawienia koniecznie potrzebna? NIE, ale można ją wykorzystać by ułatwić sobie życie Lecz wiedza wbija w pychę, miłość zaś buduje. 1 Kor 8,1

Bardziej szczegółowo

/ wybrane fragmenty KKK/ Artykuł trzeci

/ wybrane fragmenty KKK/ Artykuł trzeci PISMO ŚWIĘTE / wybrane fragmenty KKK/ I. Chrystus - jedyne Słowo Pisma świętego Artykuł trzeci PISMO ŚWIĘTE 101 Bóg, zstępując w swej dobroci, by objawić się ludziom, przemawia do nich ludzkimi słowami:

Bardziej szczegółowo

BIBLIA KANON. KOŚCIÓŁ EWANGELICZNY MISJA ŁASKI W WARSZAWIE www.ggwo.pl

BIBLIA KANON. KOŚCIÓŁ EWANGELICZNY MISJA ŁASKI W WARSZAWIE www.ggwo.pl BIBLIA KANON 1. Znaczenie słowa kanon Pochodzenie słowa. Słowo to pochodzi od greckiego słowa κανών (kan-ohn ) oznaczającego instrument pomiarowy. Zostało użyte między innymi w: Galacjan 6:16 A pokój i

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Uczniostwo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Uczniostwo Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Uczniostwo Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja Ewangeliczna

Bardziej szczegółowo

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Tomasz Kiesling Oborniki 2013 Być jak Teofil dziś Teofil konkretne imię adresata, chrześcijanina, do którego pisze św. Łukasz Ewangelię. Ewangelista przeprowadził wiele rozmów

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Wieczerza Pańska

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Wieczerza Pańska Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Wieczerza Pańska Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Nawrócenie i początek nowego życia

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Nawrócenie i początek nowego życia Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Nawrócenie i początek nowego życia Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Liturgiczny ( ) - Wielki Post WIELKI POST. (cykl niedzielny: A; dni powszednie: II) 1 / 22

Kalendarz Liturgiczny ( ) - Wielki Post WIELKI POST. (cykl niedzielny: A; dni powszednie: II) 1 / 22 WIELKI POST (cykl niedzielny: A; dni powszednie: II) 1 / 22 Dzień tyg. Data Tytuł dnia Kolor szat Czytania Uwagi Śr. 5 mar. Środa Popielcowa (Popielec) 2 / 22 Czyt.1: Jl 2, 12-18 Czyt.2: 2 Kor 5, 20 6,

Bardziej szczegółowo

Przez wszystkie słowa Pisma Świętego Bóg wypowiada tylko jedno Słowo, swoje jedyne Słowo w którym wypowiada się cały.

Przez wszystkie słowa Pisma Świętego Bóg wypowiada tylko jedno Słowo, swoje jedyne Słowo w którym wypowiada się cały. Nauczanie Kościoła o Piśmie Świętym Pismo Święte jest najważniejszym źródłem z którego czerpiemy prawdy wiary. Zawiera ono opis całej historii zbawienia począwszy od stworzenia świata, przez dzieje Izraela

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Nowe narodzenie i początek nowego życia

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Nowe narodzenie i początek nowego życia Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Nowe narodzenie i początek nowego życia Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Posłuszeństwo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Posłuszeństwo Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Posłuszeństwo Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja Ewangeliczna

Bardziej szczegółowo

1 Zagadnienia wstępne

1 Zagadnienia wstępne 1 Zagadnienia wstępne 2 W ramach powtórki księgi protokanoniczne pisma, które od początku były uznawane przez wszystkie gminy chrześcijańskie za natchnione protokanoniczność nie oznacza, że księgi te mają

Bardziej szczegółowo

1 ks. Wojciech Pikor Powstanie Starego Testamentu

1 ks. Wojciech Pikor Powstanie Starego Testamentu 1 ks. Wojciech Pikor Powstanie Starego Testamentu XIII- XI w. przed Ch. PRAWO PROROCY STARSI PROROCY MŁODSI PISMA KSIĘGI W JĘZYKU GRECKIM Ustne przekazy o Ustne przekazy o patriarchach i o podboju Kanaanu

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK SKRÓTÓW. Skróty oznaczające nazwę dokumentu, książki, serii wydawniczej itp.

SŁOWNIK SKRÓTÓW. Skróty oznaczające nazwę dokumentu, książki, serii wydawniczej itp. SŁOWNIK SKRÓTÓW Podano tu skróty najczęściej używane w piśmiennictwie kościelnym i teologicznym. Niektóre skróty są wieloznaczne - np. "Dz" przy określeniu wspomnienia liturgicznego w danym dniu będzie

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Biblia - pochodzenie, przekaz, natchnienie

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Biblia - pochodzenie, przekaz, natchnienie Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem - pochodzenie, przekaz, natchnienie Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Zwycięskie życie - życie w mocy Ducha Świętego

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Zwycięskie życie - życie w mocy Ducha Świętego Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Zwycięskie życie - życie w mocy Ducha Świętego Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v.

Bardziej szczegółowo

1 ks. Wojciech Pikor KANON BIBLIJNY

1 ks. Wojciech Pikor KANON BIBLIJNY 1 ks. Wojciech Pikor KANON BIBLIJNY Przedstawiona historia powstania Starego i Nowego Testamentu mogłaby sugerować, że poza tymi księgami nie pojawiły się żadne inne teksty, które mogły wywierać wpływ

Bardziej szczegółowo

1. Skąd wzięła się Biblia?

1. Skąd wzięła się Biblia? 1. Skąd wzięła się Biblia? Wprowadzenie do historii powstawania ksiąg biblijnych od etapu przekazu ustnego, poprzez proces spisywania i redakcji, do powstania księgi i umiejscowienia jej w kanonie Biblii.

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Duch Święty - Jego osoba i dzieło

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Duch Święty - Jego osoba i dzieło Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem - Jego osoba i dzieło Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Modlitwa

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Modlitwa Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Modlitwa Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja Ewangeliczna

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Chrzest

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Chrzest Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Chrzest Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja Ewangeliczna

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Znać i kochać Boga

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Znać i kochać Boga Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Znać i kochać Boga Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Jezus Chrystus - nasz Zbawiciel i Pan

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Jezus Chrystus - nasz Zbawiciel i Pan Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem - nasz Zbawiciel i Pan Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja

Bardziej szczegółowo

Lekcje Biblijne 4/2016. Kwartalnik biblijno-katechetyczny pomocny w studiowaniu Pisma Świętego Ukazuje się od 1908 roku. Clifford Goldstein

Lekcje Biblijne 4/2016. Kwartalnik biblijno-katechetyczny pomocny w studiowaniu Pisma Świętego Ukazuje się od 1908 roku. Clifford Goldstein Lekcje Biblijne 4/2016 Kwartalnik biblijno-katechetyczny pomocny w studiowaniu Pisma Świętego Ukazuje się od 1908 roku Clifford Goldstein KSIĘGA HIOBA Wydawnictwo Znaki Czasu WARSZAWA 2016 TYTUŁ ORYGINAŁU

Bardziej szczegółowo

Moja Biblia Album z Wycinkami

Moja Biblia Album z Wycinkami Moja Biblia Album z Wycinkami BibleMovieInc.com Przeczytaj Księgę Rodzaju 1 : 1-2: 7. Narysuj obraz w każdym polu. Następnie ozdób ramkę. Dzień 1 Noc/Dzień Dzień 2- Niebo Dzień 3-Ziemia / Morze D Z I E

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Pokusy

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Pokusy Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Pokusy Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja Ewangeliczna

Bardziej szczegółowo

WEDLUG POSTAI.'IOWIENIA WIECZNEGO BOGA

WEDLUG POSTAI.'IOWIENIA WIECZNEGO BOGA DIECEZJALl\TY INSTI'TUT PASTORALl\TY FILIA KATOLICKIEGO UNl\V"ERSYIEIU LUBELSIUEGO W Oł'OLU Al'IDRZEJ S. JASIŃSKI OFM Selia: Rozprawy i opracowania, 5 WEDLUG POSTAI.'IOWIENIA WIECZNEGO BOGA Aionios w Nowym

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Odkrywanie i używanie darów

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Odkrywanie i używanie darów Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Odkrywanie i używanie darów Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Kościół

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Kościół Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja Ewangeliczna Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Wydawanie owocu

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Wydawanie owocu Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Wydawanie owocu Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja

Bardziej szczegółowo

Na początku Bóg podręcznik do nauki religii w I klasie gimnazjum (semestr pierwszy) razem 22 jednostki lekcyjne

Na początku Bóg podręcznik do nauki religii w I klasie gimnazjum (semestr pierwszy) razem 22 jednostki lekcyjne Na początku Bóg podręcznik do nauki religii w I klasie gimnazjum (semestr pierwszy) razem 22 jednostki lekcyjne Zagadnienia programowe Tematyka Cele i treści szczegółowe Liczba lekcji (45 ) Lekcje organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Duch Święty - Jego osoba i dzieło

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Duch Święty - Jego osoba i dzieło Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem - Jego osoba i dzieło Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja

Bardziej szczegółowo

Lekcje Biblijne 1/2015. Kwartalnik biblijno-katechetyczny pomocny w studiowaniu Pisma Świętego Ukazuje się od 1908 roku. Jacques B.

Lekcje Biblijne 1/2015. Kwartalnik biblijno-katechetyczny pomocny w studiowaniu Pisma Świętego Ukazuje się od 1908 roku. Jacques B. Lekcje Biblijne 1/2015 Kwartalnik biblijno-katechetyczny pomocny w studiowaniu Pisma Świętego Ukazuje się od 1908 roku Jacques B. Doukhan Księga Przysłów Wydawnictwo Znaki Czasu WARSZAWA 2014 TYTUŁ ORYGINAŁU

Bardziej szczegółowo

Lekcje Biblijne 2/2017. Kwartalnik biblijno-katechetyczny pomocny w studiowaniu Pisma Świętego Ukazuje się od 1908 roku.

Lekcje Biblijne 2/2017. Kwartalnik biblijno-katechetyczny pomocny w studiowaniu Pisma Świętego Ukazuje się od 1908 roku. Lekcje Biblijne 2/2017 Kwartalnik biblijno-katechetyczny pomocny w studiowaniu Pisma Świętego Ukazuje się od 1908 roku Robert McIver Paś owieczki moje 1 i 2 List Piotra Wydawnictwo Znaki Czasu WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

LEKSYKON WSZYSTKICH MIEJSC BIBLIJNYCH

LEKSYKON WSZYSTKICH MIEJSC BIBLIJNYCH LEKSYKON WSZYSTKICH MIEJSC BIBLIJNYCH Pius Czesław Bosak LEKSYKON WSZYSTKICH MIEJSC BIBLIJNYCH WPROWADZENIE Ofiaruj!ce zbawienie dziaìanie Boga w *wiecie, czyli historia zbawienia, tak e ta ukazana na

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Odczytanie fragmentu Rdz 3,1-24

Wykład 3 Odczytanie fragmentu Rdz 3,1-24 Wykład 3 Odczytanie fragmentu Rdz 3,1-24 Ks. Michał Bednarz Upadek pierwszych ludzi i kara Prowadzący: A zatem czy raj naprawdę istniał? Wykładowca: Według opisu biblijnego pierwsi ludzie zostali umieszczeni

Bardziej szczegółowo

1. Biblia czyli Pismo Święte

1. Biblia czyli Pismo Święte 1. Biblia czyli Pismo Święte Biblia to księga niezwykła, nazywana nie tylko Pismem Świętym, ale również Słowem Bożym czy Księgą Ksiąg. Nazwa Pismo Święte jest tłumaczeniem łacińskiego wyrażenia Sacra Scriptura.

Bardziej szczegółowo

Biblia Hebrajska, spisywana przez ponad tysiąc lat, pierwotnie w języku hebrajskim, odpowiada protestanckiemu Staremu Testamentowi. Zawiera 39 ksiąg.

Biblia Hebrajska, spisywana przez ponad tysiąc lat, pierwotnie w języku hebrajskim, odpowiada protestanckiemu Staremu Testamentowi. Zawiera 39 ksiąg. BIBLIA WPROWADZENIE Słowo biblia" oznacza po grecku księgi". Pochodzi od innego słowa - byblos, oznaczającego papirus, czyli materiał, z którego w starożytności wykonywano księgi. Długość ksiąg Niektóre

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 5

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 5 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 5 PROFETYZM JAKO ZJAWISKO RELIGIJNE STAROŻYTNEGO WSCHODU... 7 Profetyzm... 7 Profetyzm pozaizraelski... 9 Profetyzm w starożytnym Egipcie... 9 Profetyzm w Mezopotamii... 11 Profetyzm

Bardziej szczegółowo

Jezus Chrystus naszym Zbawicielem

Jezus Chrystus naszym Zbawicielem Jezus Chrystus naszym Zbawicielem Imprimatur Za zezwoleniem Kurii Diecezjalnej w Opolu. Opole, 7 maja 2014 r. WK/4 6/2014/4/A Materiały dydaktyczne do nauczania religii dla klasy V szkoły podstawowej według

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Człowiek - stworzony na Boży obraz

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Człowiek - stworzony na Boży obraz Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Człowiek - stworzony na Boży obraz Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition

Bardziej szczegółowo

JAK ROZPOZNAĆ WOLĘ BOŻĄ

JAK ROZPOZNAĆ WOLĘ BOŻĄ JAK ROZPOZNAĆ WOLĘ BOŻĄ Dr David A. DeWitt Czy Bóg ma szczególną wolę dla mojego życia? Czy Biblia zachęca nas do poszukiwania szczegółowej woli Bożej dla swojego życia poprzez okoliczności? W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Liturgiczny ( ) - Adwent. I Tydzień Adwentu; Rok C. Dzień tyg. 1 / 16

Kalendarz Liturgiczny ( ) - Adwent. I Tydzień Adwentu; Rok C. Dzień tyg. 1 / 16 I Tydzień Adwentu; Rok C Dzień tyg. 1 / 16 Data Tytuł dnia Kolor Czytania Uwagi N. 02 grud. I Niedziela Adwentu Cz.1: Jr 33, 14-16 Cz.2: 1 Tes 3, 12 4, 2 2 / 16 Ew.: Łk 21, 25-28.34-36 Mieczysław Adamski

Bardziej szczegółowo

Lekcje Biblijne 3/2015. Kwartalnik biblijno-katechetyczny pomocny w studiowaniu Pisma Świętego Ukazuje się od 1908 roku

Lekcje Biblijne 3/2015. Kwartalnik biblijno-katechetyczny pomocny w studiowaniu Pisma Świętego Ukazuje się od 1908 roku Lekcje Biblijne 3/2015 Kwartalnik biblijno-katechetyczny pomocny w studiowaniu Pisma Świętego Ukazuje się od 1908 roku Bo/ rge Schantz Stefan W. Thompson Biblijni misjonarze Wydawnictwo Znaki Czasu WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Sola scriptura jedynie Pismo

Sola scriptura jedynie Pismo Sola scriptura jedynie Pismo Wierzymy, nauczamy i wyznajemy, iż jedyną regułą i normą, według której powinno się oceniać i osądzać wszystkie nauki i wszystkich nauczycieli, nie może to być żadna inna,

Bardziej szczegółowo

NA PEWNO NIE UMRZESZ?

NA PEWNO NIE UMRZESZ? NA PEWNO NIE UMRZESZ? 1 Mojżeszowa 3: 1-5 1 A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: "Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie

Bardziej szczegółowo

Lekcje Biblijne 2/2015. Kwartalnik biblijno-katechetyczny pomocny w studiowaniu Pisma Świętego Ukazuje się od 1908 roku. John M. Fowler.

Lekcje Biblijne 2/2015. Kwartalnik biblijno-katechetyczny pomocny w studiowaniu Pisma Świętego Ukazuje się od 1908 roku. John M. Fowler. Lekcje Biblijne 2/2015 Kwartalnik biblijno-katechetyczny pomocny w studiowaniu Pisma Świętego Ukazuje się od 1908 roku John M. Fowler Ewangelia Łukasza Wydawnictwo Znaki Czasu WARSZAWA 2015 TYTUŁ ORYGINAŁU

Bardziej szczegółowo

poznaj biblię w 24 godziny

poznaj biblię w 24 godziny poznaj biblię w 24 godziny Książka ta jest dedykowana pastorowi Charlesowi Schmitzowi, pastorowi Theodorowi B. Haxowi oraz Williamowi E. Biggsowi, którzy zaszczepili mi pasję dla Pisma Świętego, a także

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Sylabus modułu: Pismo Święte o rodzinie (11-R1-12-r1_28)

Kierunek i poziom studiów: Sylabus modułu: Pismo Święte o rodzinie (11-R1-12-r1_28) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Sylabus modułu: Pismo Święte o rodzinie (11-R1-12-r1_28) 1. Informacje ogólne koordynator modułu ks. dr Maciej Basiuk rok akademicki 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Schemat rozmieszczenia scen, postaci i tekstów w Biblia pauperum BIBLIA PAUPERUM

Schemat rozmieszczenia scen, postaci i tekstów w Biblia pauperum  BIBLIA PAUPERUM Schemat rozmieszczenia scen, postaci i tekstów w Biblia pauperum www.pracowniacalamus.pl BIBLIA PAUPERUM Schemat rozmieszczenia scen, postaci i tekstów biblijnych na czterdziestu kartach esztergomskiej

Bardziej szczegółowo

Jak czytać i rozumieć Pismo Święte? Podstawowe zasady. (YC 14-19)

Jak czytać i rozumieć Pismo Święte? Podstawowe zasady. (YC 14-19) Jak czytać i rozumieć Pismo Święte? Podstawowe zasady. (YC 14-19) Mój pierwszy nauczyciel języka hebrajskiego bił mnie linijką po dłoni, gdy ośmieliłem się dotknąć palcem świętych liter Pięcioksięgu. (R.

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE DO NIEDZIELNEJ LITURGII SŁOWA NA OKRES ADWENTU, BOśEGO NARODZENIA I OKRES ZWYKŁY

KOMENTARZE DO NIEDZIELNEJ LITURGII SŁOWA NA OKRES ADWENTU, BOśEGO NARODZENIA I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski KOMENTARZE DO NIEDZIELNEJ LITURGII SŁOWA NA OKRES ADWENTU, BOśEGO NARODZENIA I OKRES ZWYKŁY Rok C Poznań 2006/2007 będą Archidiecezjalny Program Duszpasterski na

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej

Konspekt szkółki niedzielnej Konspekt szkółki niedzielnej 3. NIEDZIELA ADWENTU Główna myśl: Słowo Boże jest wieczne. Tekst: Izajasz 40,1-11 Boże słowo pociechą dla ludu. Jeremiasz 36,1-32 spalenie przez Jojakima zwoju z proroctwami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu jest Chrześcijańskie Gimnazjum UCZEŃ z Oddziałami Integracyjnymi i Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY. 2. Projekt prowadzony

Bardziej szczegółowo

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)?

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Mój pierwszy nauczyciel języka hebrajskiego bił mnie linijką po dłoni, gdy ośmieliłem się dotknąć palcem świętych liter Pięcioksięgu. (R. Brandstaetter,

Bardziej szczegółowo

U stóp Mistrza Katecheza III (7 marca 2017) - PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O BIBLII

U stóp Mistrza Katecheza III (7 marca 2017) - PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O BIBLII U stóp Mistrza Katecheza III (7 marca 2017) - PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O BIBLII Jednym z fundamentów formacji SNE jest regularne spotkanie człowieka z Bogiem obecnym w Piśmie Świętym: Nauczanie na grupce

Bardziej szczegółowo

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim...

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim... Rozpocznij od nauczenia si na pami J 15,5 YCIE W CHRYSTUSIE Rozmylanie nad J 15,5 Kto jest krzewem winnym? Kto latorolami?... Jak widzisz zaleno midzy latorol a krzewem?... W jaki sposób odnosi si to do

Bardziej szczegółowo

JAKA JEST BIBLIJNA MODLITWA?

JAKA JEST BIBLIJNA MODLITWA? JAKA JEST BIBLIJNA MODLITWA? PERSPEKTYWA Biblijna modlitwa to modlitwa w Biblii. Zakładam, że modlitwy i nauczanie na jej temat przedstawione w Biblii opisują właściwą, dobrą i poprawną modlitwę. Dlatego

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY PRZYJĘTE I ODRZUCONE

1. TERMINY PRZYJĘTE I ODRZUCONE 1. TERMINY PRZYJĘTE I ODRZUCONE terminy przyjęte druk wytłuszczony terminy odrzucone kursywa U używaj NU nie używaj TK termin skojarzony termin szerszy TW termin węższy agrafa TK doksologia mit apokalipsa

Bardziej szczegółowo

Tytu. Katolicka Biblia zawiera prawd!

Tytu. Katolicka Biblia zawiera prawd! Tytu Katolicka Biblia zawiera prawd! Spis treci Tytu 1 Spis treci 2 1 Wstp 3 2 Maria 3 2.1 Matka Jezusa 3 2.2 Wieczne dziewictwo 3 2.3 Niepokalane poczcie 3 2.4 Oddawanie czci 3 3 Msza 3 4 Celibat 4 5

Bardziej szczegółowo

13. PISMO ÂWI TE STAREGO TESTAMENTU

13. PISMO ÂWI TE STAREGO TESTAMENTU 13. PISMO ÂWI TE STAREGO TESTAMENTU Cele ogólne: przybli enie Êwiadectw drogi do wiary ludzi pozostajàcych w bliskim kontakcie z Bogiem przekazanych na kartach Starego Testamentu budzenie u katechizowanych

Bardziej szczegółowo

6.2.1 Dwa kanony żydowskie. 6.2.2 Sprawa cytowania. Objawienie, Pismo, Kościół

6.2.1 Dwa kanony żydowskie. 6.2.2 Sprawa cytowania. Objawienie, Pismo, Kościół 6.2 Kanon Pisma Świętego Reformacja zanegowała kanon ksiąg Pisma Świętego. Po pewnych perturbacjach ukształtował się alternatywny, protestancki kanon Biblii, zawierający (w miejsce dotychczasowych 73)

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIA BIBLIJNE. 12 października 2006 r.

SPOTKANIA BIBLIJNE. 12 października 2006 r. SPOTKANIA BIBLIJNE 12 października 2006 r. Dziś starsza grupa Odrodzenia, która ma już za sobą dwuletni cykl spotkań katechetycznych, rozpoczęła kurs biblijny. Spotkania te będą składać się z dwóch części.

Bardziej szczegółowo

Manuskrypt. Łacińskie manu scriptus czyli dosłownie napisany ręcznie Dokument napisany odręcznie, w przeciwieństwie do drukowanego

Manuskrypt. Łacińskie manu scriptus czyli dosłownie napisany ręcznie Dokument napisany odręcznie, w przeciwieństwie do drukowanego MUZEUM MANUSKRYPTÓW Czym się zajmiemy? Manuskrypt co to takiego? Jak powstawały manuskrypty Manuskrypty Starego Testamentu Manuskrypty Nowego Testamentu Historia polskich przekładów Biblii Dlaczego manuskrypty

Bardziej szczegółowo

słowo Biblia pochodzi od greckiego słowa biblos, które z kolei miało swoje źródło w języku egipskim, gdzie oznaczało albo papirus

słowo Biblia pochodzi od greckiego słowa biblos, które z kolei miało swoje źródło w języku egipskim, gdzie oznaczało albo papirus Powtórzenie wiadomości o Biblii (Nowy Testament) słowo Biblia pochodzi od greckiego słowa biblos, które z kolei miało swoje źródło w języku egipskim, gdzie oznaczało albo papirus (służący wówczas między

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne Jestem Żydem z Tarsu (Dz 21, 39). W mieście rodzinnym Szawła... 9

Spis treści. Słowo wstępne Jestem Żydem z Tarsu (Dz 21, 39). W mieście rodzinnym Szawła... 9 241 Spis treści Słowo wstępne............................................... 7 1. Jestem Żydem z Tarsu (Dz 21, 39). W mieście rodzinnym Szawła.................................. 9 2. Obrzezany ósmego dnia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Baptystów pod tytułem: Konfesja czyli wyznanie wiary i ustrój zborów baptystów

Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Baptystów pod tytułem: Konfesja czyli wyznanie wiary i ustrój zborów baptystów Warszawa 2000 Oryginalne wydanie ukazało się nakładem Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Baptystów pod tytułem: Konfesja czyli wyznanie wiary i ustrój zborów baptystów Wydawca: L. Miksa, Ostrzeszów 1930 Edycja

Bardziej szczegółowo

1 ks. Wojciech Pikor Powstanie ksiąg Nowego Testamentu

1 ks. Wojciech Pikor Powstanie ksiąg Nowego Testamentu 1 ks. Wojciech Pikor Powstanie ksiąg Nowego Testamentu Chronologię powstania ksiąg Nowego Testamentu prezentuje poniższa tabela. Uwzględniono w niej daty przyjmowane przez większość biblistów. Tylko w

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte 2 Wstęp

Pismo Święte 2 Wstęp Pismo Święte 2 Wstęp Wiadomości wstępne o Biblii 1. Tytuł: Biblia 2. Autor: Duch Święty 3. Spis treści: S.T. i N.T. 4. Bohater: Jezus Chrystus 5. Cechy charakterystyczne 6. Co zrobić z Biblią? Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalny Program Duszpasterski ROK C OKRES ZWYKŁY. Komentarze do niedzielnej liturgii słowa

Archidiecezjalny Program Duszpasterski ROK C OKRES ZWYKŁY. Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Archidiecezjalny Program Duszpasterski ROK C OKRES ZWYKŁY Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2009/2010 17 18 Niedziela Najświętszej Trójcy 30 maja 2010 Prz 8,22-31 Ps 8 Rz 5,1-5 J 16,12-15

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 5 Wykaz skrótów... 7 Wstęp 9

Spis treści. Przedmowa 5 Wykaz skrótów... 7 Wstęp 9 Przedmowa 5 Wykaz skrótów................................. 7 Wstęp 9 Rozdział I ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE 17 1. Perspektywa hermeneutyczna 17 1.1. Wprowadzenie 17 1.2. Hermeneutyka filozoficzna wobec Słowa

Bardziej szczegółowo

K A N O N K S I Ą G Ś W I Ę T Y C H

K A N O N K S I Ą G Ś W I Ę T Y C H s.e.j.jezierska OSU Papieski Wydział TReologiczny Wrocław K A N O N K S I Ą G Ś W I Ę T Y C H Kanon hebrajski Pisma Świętego liczy 39 ksiąg. Dzieli się na trzy grupy nazwy biorąc z Prologu do Księgi Syracha

Bardziej szczegółowo

BIBLIA. Wielkie opowieści Starego i Nowego Testamentu

BIBLIA. Wielkie opowieści Starego i Nowego Testamentu BIBLIA Wielkie opowieści Starego i Nowego Testamentu Blandine Laurent we współpracy z François Brossierem, profesorem Katolickiego Uniwersytetu Paryskiego, i Benoit Marchonem Ilustracje: Claude i Denise

Bardziej szczegółowo

LIPIEC/ 2013 NR 5 (103), ROK XIV

LIPIEC/ 2013 NR 5 (103), ROK XIV Koncerty organowe s. 6 w n u m e r z e : Wakacyjny kościoł s. 18 LIPIEC/ 2013 NR 5 (103), ROK XIV od redakcji Redakcja Przygotuj się do Liturgii XIV Niedziela Zwykła, 7 lipca: I czytanie: Iz 66,10-14c;

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

Dodatki do podręcznika metodycznego

Dodatki do podręcznika metodycznego Dodatki do podręcznika metodycznego klasa V szkoły podstawowej I. BÓG WYPEŁNIA OBIETNICĘ DANĄ W STARYM str. TESTAMENCIE 2 1. WYPEŁNIENIE BOŻEJ OBIETNICY 2 2. EWANGELIA JEZUSA CHRYSTUSA 5 3. POZOSTAŁE KSIĘGI

Bardziej szczegółowo

K A L E N D A R Z Ś W I Ę T O J A Ń S K I PIERWSZY KALENDARZ ZJEDNOCZONEJ EUROPY

K A L E N D A R Z Ś W I Ę T O J A Ń S K I PIERWSZY KALENDARZ ZJEDNOCZONEJ EUROPY c z e r w i e c 2 0 0 4 c z e r w i e c 2 0 0 5 PIERWSZY KALENDARZ ZJEDNOCZONEJ EUROPY Zaledwie kilka tygodni dzieli historyczną datę rozszerzenia Unii Europejskiej od święta patronalnego naszego kościoła.

Bardziej szczegółowo