zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Styczniu!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Styczniu!"

Transkrypt

1 zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Styczniu! 1. Lb 6,22-27; Ps 67; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21; 2. 1 J 2,22-28; Ps 98; J 1,19-28; 3. 1 J 2,29-3,6; Ps 98; J 1,29-34; 4. 1 J 3,7-10; Ps 98; J 1,35-42; 5. 1 J 3,11-21; Ps 100; J 1,43-51; 6. Iz 60,1-6; Ps 72; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12; 7. 1 J 3,22-4,6; Ps 2; Mt 4, ; 8. Iz 42, ; Ps 29; Dz 10,34-38; Mk 1,6b-11; 9. 1 Sm 1,1-8; Ps 116B; Mk 1,14-20; Sm 1,9-20; 1 Sm 2; Mk 1,21-28; Sm 3, ; Ps 40; Mk 1,29-39; Sm 4,1-11; Ps 44; Mk 1,40-45; Sm 8, a; Ps 89; Mk 2,1-12; Sm 9, ;10, 1a; Ps 21; Mk 2,13-17; Sm 3,3b-10.19; Ps 40; 1 Kor 6,13c- 15a.17.20; J 1,35-42; Niech pozostaną w twym sercu te słowa. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach. (Pwt 6,6-9) Sm 15,16-23; Ps 50; Mk 2,18-22; Sm 16,1-13; Ps 89; Mk 2,23-28; Sm 17, ; Ps 144; Mk 3,1-6; Sm 18,6-9;19,1-7; Ps 56; Mk 3,7-12; Sm 24,3-21; Ps 57; Mk 3,13-19; Sm 1, ; Ps 80;Mk 3,20-21; 22. Jon 3,1-5.10; Ps 25;1Kor 7,29-31;Mk 1,14-20; Sm 5,1-7.10; Ps 89; Mk 3,22-30; Sm 6,12b ; Ps 24; Mk 3,31-35; 25. Dz22,3-16 lub Dz 9,1-22;Ps 117;Mk 16,15-18; Tm 1,1-8 lub Tt 1,1-5; Ps 96; Łk 10,1-9; 27.2Sm11,1-4a.5-10a ;Ps 51;Mk 4, Sm 12,1-7a.10-17; Ps 51; Mk 4,35-41; 29.Pwt18,15-20; Ps 95;1 Kor7,32-35;Mk 1,21-28; Sm 15, ;16,5-13a; Ps 3; Mk 5,1-20; Sm 18, b.24-25a.31-19,3; Ps 86; Mk 5, 21-43; zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Styczniu! 1. Lb 6,22-27; Ps 67; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21; 2. 1 J 2,22-28; Ps 98; J 1,19-28; 3. 1 J 2,29-3,6; Ps 98; J 1,29-34; 4. 1 J 3,7-10; Ps 98; J 1,35-42; 5. 1 J 3,11-21; Ps 100; J 1,43-51; 6. Iz 60,1-6; Ps 72; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12; 7. 1 J 3,22-4,6; Ps 2; Mt 4, ; 8. Iz 42, ; Ps 29; Dz 10,34-38; Mk 1,6b-11; 9. 1 Sm 1,1-8; Ps 116B; Mk 1,14-20; Sm 1,9-20; 1 Sm 2; Mk 1,21-28; Sm 3, ; Ps 40; Mk 1,29-39; Sm 4,1-11; Ps 44; Mk 1,40-45; Sm 8, a; Ps 89; Mk 2,1-12; Sm 9, ;10, 1a; Ps 21; Mk 2,13-17; Sm 3,3b-10.19; Ps 40; 1 Kor 6,13c- 15a.17.20; J 1,35-42; Niech pozostaną w twym sercu te słowa. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach. (Pwt 6,6-9) Sm 15,16-23; Ps 50; Mk 2,18-22; Sm 16,1-13; Ps 89; Mk 2,23-28; Sm 17, ; Ps 144; Mk 3,1-6; Sm 18,6-9;19,1-7; Ps 56; Mk 3,7-12; Sm 24,3-21; Ps 57; Mk 3,13-19; Sm 1, ; Ps 80;Mk 3,20-21; 22. Jon 3,1-5.10; Ps 25;1Kor 7,29-31;Mk 1,14-20; Sm 5,1-7.10; Ps 89; Mk 3,22-30; Sm 6,12b ; Ps 24; Mk 3,31-35; 25. Dz22,3-16 lub Dz 9,1-22;Ps 117;Mk 16,15-18; Tm 1,1-8 lub Tt 1,1-5; Ps 96; Łk 10,1-9; 27.2Sm11,1-4a.5-10a ;Ps 51;Mk 4, Sm 12,1-7a.10-17; Ps 51; Mk 4,35-41; 29.Pwt18,15-20; Ps 95;1 Kor7,32-35;Mk 1,21-28; Sm 15, ;16,5-13a; Ps 3; Mk 5,1-20; Sm 18, b.24-25a.31-19,3; Ps 86; Mk 5, 21-43;

2 zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Lutym! Gdy przychodzicie, by stanąć przede Mną, kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali me dziedzińce?." Iz 1,12I 1. 2 Sm 24,2.9-17; Ps 32; Mk 6,1-6; 2. Ml 3,1-4 lub Hbr2,14-18; Ps 24; Łk 2,22-40; 3. Syr 47, 2-11; Ps 18; Mk 6,14-29; 4. 1 Krl 3, 4-13; Ps 119; Mk 6,30-34; 5. Hi 7, ; Ps 147A; 1 Kor 9, ; Mk 1,29-39; 6. 1 Krl 8, ; Ps 132; Mk 6,53-56; 7. 1 Krl 8, ; Ps 84; Mk 7,1-13; 8. 1 Krl 10,1-10; Ps 37; Mk 7,14-23; 9. 1 Krl 11,4-13; Ps 106; Mk 7,24-30; Krl 11,29-32;12,19; Ps 81; Mk 7,31-37; Krl 12,26-32;13,33-34; Ps 106; Mk 8,1-10; 12. Kpł 13, ; Ps 32; 1 Kor 10,31-11,1; Mk 1,40-45; 13. Jk 1,1-11; Ps 119; Mk 8,11-13; 14. Dz 13,46-49; Ps 117; Łk 10,1-9; 15. Jk 1,19-27; Ps 15; Mk 8,22-26; 16. Jk 2,1-9; Ps 34; Mk 8,27-33; 17. Jk 2, ; Ps 112; Mk 8,34-9,1; 18. Jk 3,1-10; Ps 12; Mk 9,2-13; 19. Iz 43, b 25; Ps 41; 2 Kor 1,18 22; Mk 2,1 12; 20. Jk 3,13-18; Ps 19; Mk 9,14-29; 21. Jk 4,1-10; Ps 55; Mk 9,30-37; 22. Jl 2,12-18; Ps 51; 2 Kor 5,20-6,3; Mt 6, ; 23. Pwt 30,15-20; Ps 1; Łk 9,22-25; 24. Iz 58,1-9; Ps 51; Mt 9,14-15; 25. Iz 58,9b-14; Ps 86; Łk 5,27-32; 26. Rdz 9,8-15; Ps 25; 1 P 3,18-22; Mk 1,12-15; 27. Kpł 19, ; Ps 19; Mt 25,31-46; 28. Iz 55,10-11; Ps 34; Mt 6,7-15; 29. Jon 3,1-10; Ps 51; Łk 11,29-32; zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Lutym! Gdy przychodzicie, by stanąć przede Mną, kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali me dziedzińce?." Iz 1,12I 1. 2 Sm 24,2.9-17; Ps 32; Mk 6,1-6; 2. Ml 3,1-4 lub Hbr2,14-18; Ps 24; Łk 2,22-40; 3. Syr 47, 2-11; Ps 18; Mk 6,14-29; 4. 1 Krl 3, 4-13; Ps 119; Mk 6,30-34; 5. Hi 7, ; Ps 147A; 1 Kor 9, ; Mk 1,29-39; 6. 1 Krl 8, ; Ps 132; Mk 6,53-56; 7. 1 Krl 8, ; Ps 84; Mk 7,1-13; 8. 1 Krl 10,1-10; Ps 37; Mk 7,14-23; 9. 1 Krl 11,4-13; Ps 106; Mk 7,24-30; Krl 11,29-32;12,19; Ps 81; Mk 7,31-37; Krl 12,26-32;13,33-34; Ps 106; Mk 8,1-10; 12. Kpł 13, ; Ps 32; 1 Kor 10,31-11,1; Mk 1,40-45; 13. Jk 1,1-11; Ps 119; Mk 8,11-13; 14. Dz 13,46-49; Ps 117; Łk 10,1-9; 15. Jk 1,19-27; Ps 15; Mk 8,22-26; 16. Jk 2,1-9; Ps 34; Mk 8,27-33; 17. Jk 2, ; Ps 112; Mk 8,34-9,1; 18. Jk 3,1-10; Ps 12; Mk 9,2-13; 19. Iz 43, b 25; Ps 41; 2 Kor 1,18 22; Mk 2,1 12; 20. Jk 3,13-18; Ps 19; Mk 9,14-29; 21. Jk 4,1-10; Ps 55; Mk 9,30-37; 22. Jl 2,12-18; Ps 51; 2 Kor 5,20-6,3; Mt 6, ; 23. Pwt 30,15-20; Ps 1; Łk 9,22-25; 24. Iz 58,1-9; Ps 51; Mt 9,14-15; 25. Iz 58,9b-14; Ps 86; Łk 5,27-32; 26. Rdz 9,8-15; Ps 25; 1 P 3,18-22; Mk 1,12-15; 27. Kpł 19, ; Ps 19; Mt 25,31-46; 28. Iz 55,10-11; Ps 34; Mt 6,7-15; 29. Jon 3,1-10; Ps 51; Łk 11,29-32;

3 1. Est 14, ; Ps 138; Mt 7,7-12; 2. Ez 18,21-28; Ps 130; Mt 5,20-26; 3. Pwt 26,16-19; Ps 119; Mt 5,43-48; 4. Rdz 22, ;Ps 116B; Rz 8, 31b-34; Mk 9,2-10; 5. Dn 9,4b-10; Ps 79; Łk 6,36-38; 6. Iz 1, ; Ps 50; Mt 23,1-12; 7. Jr 18,18-20; Ps 31; Mt 20,17-28; 8. Jr 17,5-10; Ps 1; Łk 16,19-31; 9. Rdz 37, a.17b-28; Ps 105; Mt 21, ; 10. Mi 7, ; Ps 103; Łk 15, ; 11. Wj 20,1-17; Ps 19; 1 Kor 1,22-25; J 2,13-25; Krl 5,1-15a; Ps 42; Łk 4,24-30; 13. Dn 3, ; Ps 25; Mt 18,21-35; 14. Pwt 4,1.5-9; Ps 147; Mt 5,17-19; 15. Jr 7,23-28; Ps 95; Łk 11,14-23; zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Marcu! Chodźcie, powróćmy do Pana! On nas zranił i On też uleczy, On to nas pobił, On ranę zawiąże. Po dwu dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. " Oz 6,1-2 I 16. Oz 14,2-10; Ps 81; Mk 12,28b-34; 17. Oz 6,1-6; Ps 51; Łk 18,9-14; Krn 36, ; Ps 137; Ef 2,4-10; J 3,14-21; Sm 7,4-5a.12-14a.16; Ps 89; Rz 4, ;Mt1, a lub Łk2,41-51a; 20. Ez 47,1-9.12; Ps 46; J 5,1-3a.5-16; 21. Iz 49,8-15; Ps 145; J 5,17-30; 22. Wj 32,7-14; Ps 106; J 5,31-47; 23. Mdr 2,1a.12-22; Ps 34; J 7, ; 24. Jr 11,18-20; Ps 7; J 7,40-53; 25. Jr 31,31-34; Ps 51; Hbr 5,7-9; J 12,20-33; 26. Iz 7,10-14; Ps 40; Hbr 10,4-10; Łk 1,26-38; 27. Lb 21,4-9; Ps 102; J 8,21-30; 28. Dn 3, ; Dn 3; J 8,31-42; 29. Rdz 17,3-9; Ps 105; J 8,51-59; 30. Jr 20,10-13; Ps 18; J 10,31-42; 31. Ez 37,21-28; Jr 31; J 11,45-57; 1. Est 14, ; Ps 138; Mt 7,7-12; 2. Ez 18,21-28; Ps 130; Mt 5,20-26; 3. Pwt 26,16-19; Ps 119; Mt 5,43-48; 4. Rdz 22, ;Ps 116B; Rz 8, 31b-34; Mk 9,2-10; 5. Dn 9,4b-10; Ps 79; Łk 6,36-38; 6. Iz 1, ; Ps 50; Mt 23,1-12; 7. Jr 18,18-20; Ps 31; Mt 20,17-28; 8. Jr 17,5-10; Ps 1; Łk 16,19-31; 9. Rdz 37, a.17b-28; Ps 105; Mt 21, ; 10. Mi 7, ; Ps 103; Łk 15, ; 11. Wj 20,1-17; Ps 19; 1 Kor 1,22-25; J 2,13-25; Krl 5,1-15a; Ps 42; Łk 4,24-30; 13. Dn 3, ; Ps 25; Mt 18,21-35; 14. Pwt 4,1.5-9; Ps 147; Mt 5,17-19; 15. Jr 7,23-28; Ps 95; Łk 11,14-23; zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Marcu! Chodźcie, powróćmy do Pana! On nas zranił i On też uleczy, On to nas pobił, On ranę zawiąże. Po dwu dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. " Oz 6,1-2 I 16. Oz 14,2-10; Ps 81; Mk 12,28b-34; 17. Oz 6,1-6; Ps 51; Łk 18,9-14; Krn 36, ; Ps 137; Ef 2,4-10; J 3,14-21; Sm 7,4-5a.12-14a.16; Ps 89; Rz 4, ;Mt1, a lub Łk2,41-51a; 20. Ez 47,1-9.12; Ps 46; J 5,1-3a.5-16; 21. Iz 49,8-15; Ps 145; J 5,17-30; 22. Wj 32,7-14; Ps 106; J 5,31-47; 23. Mdr 2,1a.12-22; Ps 34; J 7, ; 24. Jr 11,18-20; Ps 7; J 7,40-53; 25. Jr 31,31-34; Ps 51; Hbr 5,7-9; J 12,20-33; 26. Iz 7,10-14; Ps 40; Hbr 10,4-10; Łk 1,26-38; 27. Lb 21,4-9; Ps 102; J 8,21-30; 28. Dn 3, ; Dn 3; J 8,31-42; 29. Rdz 17,3-9; Ps 105; J 8,51-59; 30. Jr 20,10-13; Ps 18; J 10,31-42; 31. Ez 37,21-28; Jr 31; J 11,45-57;

4 zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Kwietniu! Prawica Pańska wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żył będę i głosił dzieła Pana" Ps 118,16-17I 1. Iz 50,4-7; Ps 22; Flp 2,6-11; Mk 14,1-15,47 2. Iz 42,1-7; Ps 27; J 12,1-11; 3. Iz 49,1-6; Ps 71; J 13, ; 4. Iz 50,4-9a; Ps 69; Mt 26,14-25; Święte Triduum Paschalne 5.Wj12, ;Ps 116B;1 Kor 11,23-26;J13,1-15; 6.Iz 52,13-53,12;Ps 31;Hbr 4,14-16;5,7-9;J18,1-19,42; 7. Rdz 1,1-2,2; Ps 104 lub33; Rdz 22, 1-18 Ps 16;Wj 14,15-15,1; Wj 15;Iż 54, 4a.5-14; Ps 30;Iz 55, 1-11; Iz 12; Ba 3, ,4; Ps 19; Ez 36,16-17a.18-28; Ps 42 lub 51; Rz 6, 3-11; Ps 118; Mk 16,1-8; 8. Dz 10,34a.37-43; Ps 118; Kol 3, 1-4 lub 1 Kor 5,6b-8; J 20,1-9; 9. Dz 2, ; Ps 16; Mt 28,8-15; 10. Dz 2,36-41; Ps 33; J 20,11-18; 11. Dz 3,1-10; Ps 105; Łk 24,13-35; 12. Dz 3,11-26; Ps 8; Łk 24,35-48; 13. Dz 4,1-12; Ps 118; J 21,1-14; 14. Dz 4,13-21; Ps 118; Mk 16,9-15; 15. Dz 4,32-35; Ps 118; 1 J 5,1-6; J 20,19-31; 16. Dz 4,23-31; Ps 2; J 3,1-8; 17. Dz 4,32-37; Ps 93; J 3,7-15; 18. Dz 5,17-26; Ps 34; J 3,16-21; 19. Dz 5,27-33; Ps 34; J 3,31-36; 20. Dz 5,34-42; Ps 27; J 6,1-15; 21. Dz 6,1-7; Ps 33; J 6,16-21; 22. Dz 3, Ps 4;1J 2,1-5a;Łk24,35-48; 23. Dz 1,3-8; Ps 126; Flp 1,20c-30; J 12,24-26; 24. Dz 7,51-59;8,1; Ps 31; J 6,30-35; P 5,5b-14; Ps 89; Mk 16,15-20; 26. Dz 8,26-40; Ps 66; J 6,44-51; 27. Dz 9,1-20; Ps 117; J 6,52-59; 28. Dz 9,31-42; Ps 116B; J 6, ; 29. Dz 4,8-12; Ps 118; 1 J 3,1-2; J 10,11-18; 30. Dz 11,1-18; Ps 42; J 10,1-10; zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Kwietniu! Prawica Pańska wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żył będę i głosił dzieła Pana" Ps 118,16-17I 1. Iz 50,4-7; Ps 22; Flp 2,6-11; Mk 14,1-15,47 2. Iz 42,1-7; Ps 27; J 12,1-11; 3. Iz 49,1-6; Ps 71; J 13, ; 4. Iz 50,4-9a; Ps 69; Mt 26,14-25; Święte Triduum Paschalne 5.Wj12, ;Ps 116B;1 Kor 11,23-26;J13,1-15; 6.Iz 52,13-53,12;Ps 31;Hbr 4,14-16;5,7-9;J18,1-19,42; 7. Rdz 1,1-2,2; Ps 104 lub33; Rdz 22, 1-18 Ps 16;Wj 14,15-15,1; Wj 15;Iż 54, 4a.5-14; Ps 30;Iz 55, 1-11; Iz 12; Ba 3, ,4; Ps 19; Ez 36,16-17a.18-28; Ps 42 lub 51; Rz 6, 3-11; Ps 118; Mk 16,1-8; 8. Dz 10,34a.37-43; Ps 118; Kol 3, 1-4 lub 1 Kor 5,6b-8; J 20,1-9; 9. Dz 2, ; Ps 16; Mt 28,8-15; 10. Dz 2,36-41; Ps 33; J 20,11-18; 11. Dz 3,1-10; Ps 105; Łk 24,13-35; 12. Dz 3,11-26; Ps 8; Łk 24,35-48; 13. Dz 4,1-12; Ps 118; J 21,1-14; 14. Dz 4,13-21; Ps 118; Mk 16,9-15; 15. Dz 4,32-35; Ps 118; 1 J 5,1-6; J 20,19-31; 16. Dz 4,23-31; Ps 2; J 3,1-8; 17. Dz 4,32-37; Ps 93; J 3,7-15; 18. Dz 5,17-26; Ps 34; J 3,16-21; 19. Dz 5,27-33; Ps 34; J 3,31-36; 20. Dz 5,34-42; Ps 27; J 6,1-15; 21. Dz 6,1-7; Ps 33; J 6,16-21; 22. Dz 3, Ps 4;1J 2,1-5a;Łk24,35-48; 23. Dz 1,3-8; Ps 126; Flp 1,20c-30; J 12,24-26; 24. Dz 7,51-59;8,1; Ps 31; J 6,30-35; P 5,5b-14; Ps 89; Mk 16,15-20; 26. Dz 8,26-40; Ps 66; J 6,44-51; 27. Dz 9,1-20; Ps 117; J 6,52-59; 28. Dz 9,31-42; Ps 116B; J 6, ; 29. Dz 4,8-12; Ps 118; 1 J 3,1-2; J 10,11-18; 30. Dz 11,1-18; Ps 42; J 10,1-10;

5 zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Maju! Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie "BOGIEM Z NIMI". I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie" Ap 21, Dz 11,19-26; Ps 87; J 10,22-30; 2. Dz 12,24-13,5a; Ps 67; J 12,44-50; 3. Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Jdt 13; Kol 1,12-16; J 19,25-27; 4. Dz 13,26-33; Ps 2; J 14,1-6; 5. Dz 13,44-52; Ps 98; J 14,7-14; 6. Dz 9,26-31; Ps 22; 1 J 3,18-24; J 15,1-8; 7. Dz 14,5-18; Ps 115; J 14,21-26; 8. Dz 20,17-18a ; Ps 100; Rz 8,31b-39; J 10,11-16; 9. Dz 15,1-6; Ps 122; J 15,1-8; 10. Dz 15,7-21; Ps 96; J 15,9-11; 11. Dz 15,22-31; Ps 57; J 15,12-17; 12. Dz 16,1-10; Ps 100; J 15,18-21; 13. Dz 10, ; Ps 98; 1 J 4,7-10; J 15,9-17; 14. Dz 1, ; Ps 113; J 15,9-17; 15. Dz 16,22-34; Ps 138; J 16,5-11; 16. Ap 12,10-12a; Ps 34; 1 Kor 1, ; J 17,20-26; 17. Dz 18,1-8; Ps 98; J 16,16-20; 18. Dz 18,9-18; Ps 47; J 16,20-23a; 19. Dz 18,23-28; Ps 47; J 16,23b-28; 20. Dz 1,1-11; Ps 47; Ef 1,17-23; Mk 16,15-20; 21. Dz 19,1-8; Ps 68; J 16,29-33; 22. Dz 20,17-27; Ps 68; J 17,1-11a; 23. Dz 20,28-38; Ps 68; J 17,11b-19; 24. Dz 22,30;23,6-11; Ps 16; J 17,20-26; 25. Dz 25,13-21; Ps 103; J 21,15-19; 26. Msza ranna Dz 28, ; Ps 11; J 21,20-25; 27. Wigilia Rdz 11,1-9lubWj 19,3-8a.16-20b lub. Ez 37,1-14 lub Jl 3,1-5; Ps 104; Rz 8,22-27; J7,37-39; W dzień Dz 2,1 11;Ps 104; 1 Kor 12,3b ; J 20,19 23; 28. Rdz 3, ; Ps 87; Dz 1,12-14; J 2,1-11 lub J 19, P 1,10-16; Ps 98; Mk 10,28-31; P 1,18-25; Ps 147B; Mk 10,32-45; 31. So 3,14-18 lub Rz 12,9-16b; Iz 12;Łk 1,39-56; zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Maju! Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie "BOGIEM Z NIMI". I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie" Ap 21, Dz 11,19-26; Ps 87; J 10,22-30; 2. Dz 12,24-13,5a; Ps 67; J 12,44-50; 3. Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Jdt 13; Kol 1,12-16; J 19,25-27; 4. Dz 13,26-33; Ps 2; J 14,1-6; 5. Dz 13,44-52; Ps 98; J 14,7-14; 6. Dz 9,26-31; Ps 22; 1 J 3,18-24; J 15,1-8; 7. Dz 14,5-18; Ps 115; J 14,21-26; 8. Dz 20,17-18a ; Ps 100; Rz 8,31b-39; J 10,11-16; 9. Dz 15,1-6; Ps 122; J 15,1-8; 10. Dz 15,7-21; Ps 96; J 15,9-11; 11. Dz 15,22-31; Ps 57; J 15,12-17; 12. Dz 16,1-10; Ps 100; J 15,18-21; 13. Dz 10, ; Ps 98; 1 J 4,7-10; J 15,9-17; 14. Dz 1, ; Ps 113; J 15,9-17; 15. Dz 16,22-34; Ps 138; J 16,5-11; 16. Ap 12,10-12a; Ps 34; 1 Kor 1, ; J 17,20-26; 17. Dz 18,1-8; Ps 98; J 16,16-20; 18. Dz 18,9-18; Ps 47; J 16,20-23a; 19. Dz 18,23-28; Ps 47; J 16,23b-28; 20. Dz 1,1-11; Ps 47; Ef 1,17-23; Mk 16,15-20; 21. Dz 19,1-8; Ps 68; J 16,29-33; 22. Dz 20,17-27; Ps 68; J 17,1-11a; 23. Dz 20,28-38; Ps 68; J 17,11b-19; 24. Dz 22,30;23,6-11; Ps 16; J 17,20-26; 25. Dz 25,13-21; Ps 103; J 21,15-19; 26. Msza ranna Dz 28, ; Ps 11; J 21,20-25; 27. Wigilia Rdz 11,1-9lubWj 19,3-8a.16-20b lub. Ez 37,1-14 lub Jl 3,1-5; Ps 104; Rz 8,22-27; J7,37-39; W dzień Dz 2,1 11;Ps 104; 1 Kor 12,3b ; J 20,19 23; 28. Rdz 3, ; Ps 87; Dz 1,12-14; J 2,1-11 lub J 19, P 1,10-16; Ps 98; Mk 10,28-31; P 1,18-25; Ps 147B; Mk 10,32-45; 31. So 3,14-18 lub Rz 12,9-16b; Iz 12;Łk 1,39-56;

6 1. 1 P 4,7-13; Ps 96; Mk 11,11-25; 2. Jud 17.20b-25; Ps 63; Mk 11,27-33; 3. Pwt 4, ; Ps 33; Rz 8,14-17; Mt 28,16-20; 4. 2 P 1,1-7; Ps 91; Mk 12,1-12; 5. 2 P 3,12-15a.17-18; Ps 90; Mk 12,13-17; 6. 2 Tm 1, ; Ps 123; Mk 12,18-27; 7. Wj 24,3-8; Ps 116B; Hbr 9,11-15; Mk 14, ; 8. 2 Tm 3,10-17; Ps 119; Mk 12,35-37; 9. 2 Tm 4,1-8; Ps 71; Mk 12,38-44; 10. Rdz 3,9-15; Ps 130;2Kor 4,13-5,1;Mk 3,20-35; 11. Dz 11,21b-26;13,1-3; Ps 98; Mt 10,7-13; Krl 17,7-16; Ps 4; Mt 5,13-16; Krl 18,20-39; Ps 16; Mt 5,17-19; Krl 18,41-46; Ps 65; Mt 5,20-26; 15. Oz 11, c-9; Iz 12; Ef 3, ; J 19,31-37; 16. Iz 61,9-11; 1 Sm 2; Łk 2,41-51; 1. 1 P 4,7-13; Ps 96; Mk 11,11-25; 2. Jud 17.20b-25; Ps 63; Mk 11,27-33; 3. Pwt 4, ; Ps 33; Rz 8,14-17; Mt 28,16-20; 4. 2 P 1,1-7; Ps 91; Mk 12,1-12; 5. 2 P 3,12-15a.17-18; Ps 90; Mk 12,13-17; 6. 2 Tm 1, ; Ps 123; Mk 12,18-27; 7. Wj 24,3-8; Ps 116B; Hbr 9,11-15; Mk 14, ; 8. 2 Tm 3,10-17; Ps 119; Mk 12,35-37; 9. 2 Tm 4,1-8; Ps 71; Mk 12,38-44; 10. Rdz 3,9-15; Ps 130;2Kor 4,13-5,1;Mk 3,20-35; 11. Dz 11,21b-26;13,1-3; Ps 98; Mt 10,7-13; Krl 17,7-16; Ps 4; Mt 5,13-16; Krl 18,20-39; Ps 16; Mt 5,17-19; Krl 18,41-46; Ps 65; Mt 5,20-26; 15. Oz 11, c-9; Iz 12; Ef 3, ; J 19,31-37; 16. Iz 61,9-11; 1 Sm 2; Łk 2,41-51; zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Czerwcu! Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. J 15,5 17. Ez 17,22-24;Ps 92; 2 Kor 5,6-10;Mk 4,26-34; Krn 18, ; Ps 5; Mt 5,38-42; Krn 18,25-31a.33-34; Ps 51; Mt 5,43-48; Krl 2,1.6-14; Ps 31; Mt 6, ; 21. Syr 48,1-14; Ps 97; Mt 6,7-15; Krl 11, ; Ps 132; Mt 6,19-23; Krn 24,17-25; Ps 89; Mt 6,24-34; 24. Wigilia Jr1,4-10;Ps 71;1P 1,8-12;Łk 1,5-17;.. W dzień Iz 49,1-6; Ps 139; Dz 13,22-26; Łk 1, ; Krl 17, a.18; Ps 60; Mt 7,1-5; Krl 19, 9b a.36; Ps 48; Mt 7, ; Krl 22,8-13;23,1-3; Ps 119; Mt 7,15-20; Krl 24,8-17; Ps 79; Mt 7,21-29; 29. Wieczorna Msza Wigilijna Dz 3,1-10; Ps 19; Ga 1,11-20; J 21,15-19;W dzień Dz12,1-11;Ps 34;2Tm 4, ;Mt16,13-19; 30. Lm 2, ; Ps 74; Mt 8,5-17; zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Czerwcu! Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. J 15,5 17. Ez 17,22-24;Ps 92; 2 Kor 5,6-10;Mk 4,26-34; Krn 18, ; Ps 5; Mt 5,38-42; Krn 18,25-31a.33-34; Ps 51; Mt 5,43-48; Krl 2,1.6-14; Ps 31; Mt 6, ; 21. Syr 48,1-14; Ps 97; Mt 6,7-15; Krl 11, ; Ps 132; Mt 6,19-23; Krn 24,17-25; Ps 89; Mt 6,24-34; 24. Wigilia Jr1,4-10;Ps 71;1P 1,8-12;Łk 1,5-17;.. W dzień Iz 49,1-6; Ps 139; Dz 13,22-26; Łk 1, ; Krl 17, a.18; Ps 60; Mt 7,1-5; Krl 19, 9b a.36; Ps 48; Mt 7, ; Krl 22,8-13;23,1-3; Ps 119; Mt 7,15-20; Krl 24,8-17; Ps 79; Mt 7,21-29; 29. Wieczorna Msza Wigilijna Dz 3,1-10; Ps 19; Ga 1,11-20; J 21,15-19;W dzień Dz12,1-11;Ps 34;2Tm 4, ;Mt16,13-19; 30. Lm 2, ; Ps 74; Mt 8,5-17;

7 zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Lipcu! Każde słowo Boga w ogniu wypróbowane, tarczą jest dla tych, co Doń się uciekają. Prz 30,5 1. Mdr 1,13-15;2,23-24; Ps 30; 2 Kor 8, ;. Mk 5, Am 2, ; Ps 50; Mt 8,18-22; 3. Ef 2,19-22; Ps 117; J 20,24-29; 4. Am 5, ; Ps 50; Mt 8,28-34; 5. Am 7,10-17; Ps 19; Mt 9,1-8; 6. Am 8, ; Ps 119; Mt 9,9-13; 7. Am 9,11-15; Ps 85; Mt 9,14-17; 8. Ez 2,2-5; Ps 123; 2 Kor 12,7-10; Mk 6,1-6; 9. Oz 2,16.17b ; Ps 145; Mt 9,18-26; 10. Oz 8, ; Ps 115; Mt 9,32-37; 11. Prz 2,1-9; Ps 34; Dz 4,32-35; Mt 19,27-29; 12. Oz 11, c-9; Ps 80; Mt 10,7-15; 13. Oz 14,2-10; Ps 51; Mt 10,16-23; 14. Iz 6,1-8; Ps 93; Mt 10,24-33; 15. Am 7,12-15; Ps 85; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13; 16. Iz 1,11-17; Ps 50; Mt 10,34-11,1; 17. Iz 7,1-9; Ps 48; Mt 11,20-24; 18. Iz 10, ; Ps 94; Mt 11,25-27; 19. Iz 26, ; Ps 102; Mt 11,28-30; 20. Iz 38, ; Iz 38; Mt 12,1-8; 21. Mi 2,1-5; Ps 10; Mt 12,14-21; 22. Jr 23,1-6; Ps 23; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34; 23. Ga 2,19-20; Ps 34; J 15,1-8; 24. Mi 7, ; Ps 85; Mt 12,46-50; Kor 4,7-15; Ps 126; Mt 20,20-28; 26. Syr 44, ; Ps 132; Mt 13,16-17; 27. Jr 3,14-17; Jr 31; Mt 13,18-23; 28. Jr 7,1-1; Ps 84; Mt 13,24-30; Krl 4,42-44; Ps 145; Ef 4,1-6; J 6,1-15; 30. Jr 13,1-11; Pwt 32; Mt 13,31-35; 31. Jr 14,17-22; Ps 79; Mt 13,36-43; zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Lipcu! Każde słowo Boga w ogniu wypróbowane, tarczą jest dla tych, co Doń się uciekają. Prz 30,5 1. Mdr 1,13-15;2,23-24; Ps 30; 2 Kor 8, ;. Mk 5, Am 2, ; Ps 50; Mt 8,18-22; 3. Ef 2,19-22; Ps 117; J 20,24-29; 4. Am 5, ; Ps 50; Mt 8,28-34; 5. Am 7,10-17; Ps 19; Mt 9,1-8; 6. Am 8, ; Ps 119; Mt 9,9-13; 7. Am 9,11-15; Ps 85; Mt 9,14-17; 8. Ez 2,2-5; Ps 123; 2 Kor 12,7-10; Mk 6,1-6; 9. Oz 2,16.17b ; Ps 145; Mt 9,18-26; 10. Oz 8, ; Ps 115; Mt 9,32-37; 11. Prz 2,1-9; Ps 34; Dz 4,32-35; Mt 19,27-29; 12. Oz 11, c-9; Ps 80; Mt 10,7-15; 13. Oz 14,2-10; Ps 51; Mt 10,16-23; 14. Iz 6,1-8; Ps 93; Mt 10,24-33; 15. Am 7,12-15; Ps 85; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13; 16. Iz 1,11-17; Ps 50; Mt 10,34-11,1; 17. Iz 7,1-9; Ps 48; Mt 11,20-24; 18. Iz 10, ; Ps 94; Mt 11,25-27; 19. Iz 26, ; Ps 102; Mt 11,28-30; 20. Iz 38, ; Iz 38; Mt 12,1-8; 21. Mi 2,1-5; Ps 10; Mt 12,14-21; 22. Jr 23,1-6; Ps 23; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34; 23. Ga 2,19-20; Ps 34; J 15,1-8; 24. Mi 7, ; Ps 85; Mt 12,46-50; Kor 4,7-15; Ps 126; Mt 20,20-28; 26. Syr 44, ; Ps 132; Mt 13,16-17; 27. Jr 3,14-17; Jr 31; Mt 13,18-23; 28. Jr 7,1-1; Ps 84; Mt 13,24-30; Krl 4,42-44; Ps 145; Ef 4,1-6; J 6,1-15; 30. Jr 13,1-11; Pwt 32; Mt 13,31-35; 31. Jr 14,17-22; Ps 79; Mt 13,36-43;

8 1. Jr 15, ; Ps 59; Mt 13,44-46; 2. Jr 18,1-6; Ps 146; Mt 13,47-53; 3. Jr 26,1-9; Ps 69; Mt 13,54-58; 4. Jr 26, ; Ps 69; Mt 14,1-12; 5.Wj16, ; Ps 78;Ef 4, ;J 6, Dn 7, ; Ps 97; 2 P 1,16-19; Mk 17, Jr 30, ; Ps 102; Mt 14,22-36; 8. Jr 31,1-7; Jr 31; Mt 15,21-28; 9. Oz 2, 16b.17b.21-22;Ps 45;Mt 25,1-13 lub Mt 16, Mdr 3,1-9; Ps 112; 2Kor9,6-10; J 12,24-26; 11. Ha 1,12-2,4; Ps 9; Mt 17,14-20; Krl 19,4-8; Ps 34; Ef 4,30-5,2; J 6,41-51; 13. Ez 1, c; Ps 148; Mt 17,22-27; 14. Ez 2,8-3,4; Ps 119; Mt 18, Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Ps 45; 1 Kor 15,20-26; Łk 1,39-56; zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Sierpniu! Posłaniec Pana będzie miał szczęśliwą drogę, bo słowo Jego wszystko układa. Syr 43, Ez 12,1-12; Ps 78; Mt 18,21-19,1; 17. Ez 16,59-63; Iz 12; Mt 19,3-12; 18. Ez 18, b.30-32; Ps 51; Mt 19,13-15; 19. Prz 9,1-6; Ps 34; Ef 5,15-20; J 6,51-58; 20. Ez 24,15-24; Pwt 32; Mt 19,16-22; 21. Ez 28,1-10; Pwt 32; Mt 19,23-30; 22. Iz 9,1-3,5-6; Ps 113; Łk 1,26-38; 23. Ez 36,23-28; Ps 51; Mt 22,1-14; 24. Ap 21,9b-14; Ps 145; J 1,45-51; 25. Ez 43,1-7a; Ps 85; Mt 23,1-12; 26. Prz 8,22-35 lub Iz 2,2-5; Ps 48; Ga 4,4-7; J 2,1-11; Tes 1,1-5.11b-12; Ps 96; Mt 23, ; Tes 2,1-3a.14-17; Ps 96; Mt 23,23-26; 29. Jr 1,17-19; Ps 71; Mk 6,17-29; Kor 1,1-9; Ps 145; Mt 24,42-51; Kor 1,17-25; Ps 33; Mt 25,1-13; 1. Jr 15, ; Ps 59; Mt 13,44-46; 2. Jr 18,1-6; Ps 146; Mt 13,47-53; 3. Jr 26,1-9; Ps 69; Mt 13,54-58; 4. Jr 26, ; Ps 69; Mt 14,1-12; 5.Wj16, ; Ps 78;Ef 4, ;J 6, Dn 7, ; Ps 97; 2 P 1,16-19; Mk 17, Jr 30, ; Ps 102; Mt 14,22-36; 8. Jr 31,1-7; Jr 31; Mt 15,21-28; 9. Oz 2, 16b.17b.21-22;Ps 45;Mt 25,1-13 lub Mt 16, Mdr 3,1-9; Ps 112; 2Kor9,6-10; J 12,24-26; 11. Ha 1,12-2,4; Ps 9; Mt 17,14-20; Krl 19,4-8; Ps 34; Ef 4,30-5,2; J 6,41-51; 13. Ez 1, c; Ps 148; Mt 17,22-27; 14. Ez 2,8-3,4; Ps 119; Mt 18, Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Ps 45; 1 Kor 15,20-26; Łk 1,39-56; zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Sierpniu! Posłaniec Pana będzie miał szczęśliwą drogę, bo słowo Jego wszystko układa. Syr 43, Ez 12,1-12; Ps 78; Mt 18,21-19,1; 17. Ez 16,59-63; Iz 12; Mt 19,3-12; 18. Ez 18, b.30-32; Ps 51; Mt 19,13-15; 19. Prz 9,1-6; Ps 34; Ef 5,15-20; J 6,51-58; 20. Ez 24,15-24; Pwt 32; Mt 19,16-22; 21. Ez 28,1-10; Pwt 32; Mt 19,23-30; 22. Iz 9,1-3,5-6; Ps 113; Łk 1,26-38; 23. Ez 36,23-28; Ps 51; Mt 22,1-14; 24. Ap 21,9b-14; Ps 145; J 1,45-51; 25. Ez 43,1-7a; Ps 85; Mt 23,1-12; 26. Prz 8,22-35 lub Iz 2,2-5; Ps 48; Ga 4,4-7; J 2,1-11; Tes 1,1-5.11b-12; Ps 96; Mt 23, ; Tes 2,1-3a.14-17; Ps 96; Mt 23,23-26; 29. Jr 1,17-19; Ps 71; Mk 6,17-29; Kor 1,1-9; Ps 145; Mt 24,42-51; Kor 1,17-25; Ps 33; Mt 25,1-13;

9 1. 1 Kor 1,26-31; Ps 33; Mt 25,14-30; 2. Pwt 4, ; Ps 15; Jk 1, b-22.27; Mk 7, ; 3. 1 Kor 2,1-5; Ps 119; Łk 4,16-30; 4. 1 Kor 2,10b-16; Ps 145; Łk 4,31-37; 5. 1 Kor 3,1-9; Ps 33; Łk 4,38-44; 6. 1 Kor 3,18-23; Ps 24; Łk 5,1-11; 7. 1 Kor 4,1-5; Ps 37; Łk 5,33-39; 8. Mi 5,1-4a lub Rz 8,28-30;Ps 13;Mt 1, Iz 35,4-7a; Ps 146; Jk 2,1-5; Mk 7,31-37; Kor 5,1-8; Ps 5; Łk 6,6-11; Kor 6,1-11; Ps 149; Łk 6,12-19; Kor 7,25-31; Ps 45; Łk 6,20-26; Kor 8,1b ; Ps 139; Łk 6,27-38; 14. Lb 21,4b-9; Ps 78; Flp 2,6-11; J 3,13-17; 15. Hbr 5,7-9; Ps 31; J 19, Iz 50,5-9a; Ps 116A; Jk 2,14-18; Mk 8,27-35; zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym we Wrześniu! Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: «Samuelu, Samuelu!» Samuel odpowiedział: «Mów Panie, bo sługa Twój słucha». 1 Sm 3, Kor 11, ; Ps 40; Łk 7,1-10; 18. Mdr 4,7-15lub1 J 2,12-17; Ps 148; Łk 2, Kor 12,31-13,13; Ps 33; Łk 7,31-35; Kor 15,1-11; Ps 118; Łk 7,36-50; 21. Ef 4, ; Ps 19; Mt 9,9-13; Kor 15, ; Ps 56; Łk 8,4-15; 23. Mdr 2, ; Ps 54; Jk 3,16-4,3; Mk 9,30-37; 24. Prz 3,27-35; Ps 15; Łk 8,16-18; 25. Prz 21, ; Ps 119; Łk 8,19-21; 26. Prz 30,5-9; Ps 119; Łk 9,1-6; 27. Koh 1,2-11; Ps 90; Łk 9,7-9; 28. Koh 3,1-11; Ps 144; Łk 9,18-22; 29. Dn 7, lub Ap 12,7-12a; Ps 138; J 1,47-51; 30. Lb 11,25-29; Ps 19; Jk 5,1-6; Mk 9, ; 1. 1 Kor 1,26-31; Ps 33; Mt 25,14-30; 2. Pwt 4, ; Ps 15; Jk 1, b-22.27; Mk 7, ; 3. 1 Kor 2,1-5; Ps 119; Łk 4,16-30; 4. 1 Kor 2,10b-16; Ps 145; Łk 4,31-37; 5. 1 Kor 3,1-9; Ps 33; Łk 4,38-44; 6. 1 Kor 3,18-23; Ps 24; Łk 5,1-11; 7. 1 Kor 4,1-5; Ps 37; Łk 5,33-39; 8. Mi 5,1-4a lub Rz 8,28-30;Ps 13;Mt 1, Iz 35,4-7a; Ps 146; Jk 2,1-5; Mk 7,31-37; Kor 5,1-8; Ps 5; Łk 6,6-11; Kor 6,1-11; Ps 149; Łk 6,12-19; Kor 7,25-31; Ps 45; Łk 6,20-26; Kor 8,1b ; Ps 139; Łk 6,27-38; 14. Lb 21,4b-9; Ps 78; Flp 2,6-11; J 3,13-17; 15. Hbr 5,7-9; Ps 31; J 19, Iz 50,5-9a; Ps 116A; Jk 2,14-18; Mk 8,27-35; zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym we Wrześniu! Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: «Samuelu, Samuelu!» Samuel odpowiedział: «Mów Panie, bo sługa Twój słucha». 1 Sm 3, Kor 11, ; Ps 40; Łk 7,1-10; 18. Mdr 4,7-15lub1 J 2,12-17; Ps 148; Łk 2, Kor 12,31-13,13; Ps 33; Łk 7,31-35; Kor 15,1-11; Ps 118; Łk 7,36-50; 21. Ef 4, ; Ps 19; Mt 9,9-13; Kor 15, ; Ps 56; Łk 8,4-15; 23. Mdr 2, ; Ps 54; Jk 3,16-4,3; Mk 9,30-37; 24. Prz 3,27-35; Ps 15; Łk 8,16-18; 25. Prz 21, ; Ps 119; Łk 8,19-21; 26. Prz 30,5-9; Ps 119; Łk 9,1-6; 27. Koh 1,2-11; Ps 90; Łk 9,7-9; 28. Koh 3,1-11; Ps 144; Łk 9,18-22; 29. Dn 7, lub Ap 12,7-12a; Ps 138; J 1,47-51; 30. Lb 11,25-29; Ps 19; Jk 5,1-6; Mk 9, ;

10 1. Hi 1,6-22; Ps 17; Łk 9,46-50; 2. Wj 23,20-23; Ps 91; Mt 18,1-5.10; 3. Hi 9, ; Ps 88; Łk 9,57-62; 4. Hi 19,21-27; Ps 27; Łk 10,1-12; 5. Hi 38, ;40,3-5; Ps 139; Łk 10,13-16; 6. Hi 42, ; Ps 119; Łk 10,17-24; 7. Rdz 2,18-24; Ps 128; Hbr 2,9-11; Mk 10,2-16; 8. Ga 1,6-12; Ps 111; Łk 10,25-37; 9. Ga 1,13-24; Ps 139; Łk 10,38-42; 10. Ga 2, ; Ps 117; Łk 11,1-4; 11. Ga 3,1-5; Łk 1; Łk 11,5-13; 12. Ga 3,7-14; Ps 111; Łk 11,15-26; 13. Ga 3,22-29; Ps 105; Łk 11,27-28; 14. Mdr 7, 7-11; Ps 90; Hbr 4, 12-13; Mk 10, Ga 4, ,1; Ps 113; Łk 11,29-32; 16. Ga 5,1-6; Ps 119; Łk 11,37-41; zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Październiku! Ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, pochłaniałem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego. Bo imię Twoje zostało wezwane nade mną, Panie, Boże Zastępów! Jr 15, Ga 5,18-25; Ps 1; Łk 11,42-46; Tm 4,9-17a; Ps 145; Łk 10,1-9; 19. Ef 1,11-14; Ps 33; Łk 12,1-7; 20. Ef 1,15-23; Ps 8; Łk 12,8-12; 21. Iz 53,10-11; Ps 33; Hbr 4,14-16; Mk 10, Ef 2,1-10; Ps 100; Łk 12,13-21; 23. Ef 2,12-22; Ps 85; Łk 12,35-38; 24. Ef 3,2-12; Iz 12; Łk 12,39-48; 25. Ef 3,14-21; Ps 33; Łk 12,49-53; 26. Ef 4,1-6; Ps 24; Łk 12,54-59; 27. Ef 4,7-16; Ps 122; Łk 13,1-9; 28. Jr 31, 7-9; Ps 126; Hbr 5,1-6; Mk 10, 46-52; 29. Ef 4,32-5,8; Ps 1; Łk 13,10-17; 30. Ef 5,21-33; Ps 128; Łk 13,18-21; 31. Ef 6,1-9; Ps 145; Łk 13,22-30; 1. Hi 1,6-22; Ps 17; Łk 9,46-50; 2. Wj 23,20-23; Ps 91; Mt 18,1-5.10; 3. Hi 9, ; Ps 88; Łk 9,57-62; 4. Hi 19,21-27; Ps 27; Łk 10,1-12; 5. Hi 38, ;40,3-5; Ps 139; Łk 10,13-16; 6. Hi 42, ; Ps 119; Łk 10,17-24; 7. Rdz 2,18-24; Ps 128; Hbr 2,9-11; Mk 10,2-16; 8. Ga 1,6-12; Ps 111; Łk 10,25-37; 9. Ga 1,13-24; Ps 139; Łk 10,38-42; 10. Ga 2, ; Ps 117; Łk 11,1-4; 11. Ga 3,1-5; Łk 1; Łk 11,5-13; 12. Ga 3,7-14; Ps 111; Łk 11,15-26; 13. Ga 3,22-29; Ps 105; Łk 11,27-28; 14. Mdr 7, 7-11; Ps 90; Hbr 4, 12-13; Mk 10, Ga 4, ,1; Ps 113; Łk 11,29-32; 16. Ga 5,1-6; Ps 119; Łk 11,37-41; zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Październiku! Ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, pochłaniałem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego. Bo imię Twoje zostało wezwane nade mną, Panie, Boże Zastępów! Jr 15, Ga 5,18-25; Ps 1; Łk 11,42-46; Tm 4,9-17a; Ps 145; Łk 10,1-9; 19. Ef 1,11-14; Ps 33; Łk 12,1-7; 20. Ef 1,15-23; Ps 8; Łk 12,8-12; 21. Iz 53,10-11; Ps 33; Hbr 4,14-16; Mk 10, Ef 2,1-10; Ps 100; Łk 12,13-21; 23. Ef 2,12-22; Ps 85; Łk 12,35-38; 24. Ef 3,2-12; Iz 12; Łk 12,39-48; 25. Ef 3,14-21; Ps 33; Łk 12,49-53; 26. Ef 4,1-6; Ps 24; Łk 12,54-59; 27. Ef 4,7-16; Ps 122; Łk 13,1-9; 28. Jr 31, 7-9; Ps 126; Hbr 5,1-6; Mk 10, 46-52; 29. Ef 4,32-5,8; Ps 1; Łk 13,10-17; 30. Ef 5,21-33; Ps 128; Łk 13,18-21; 31. Ef 6,1-9; Ps 145; Łk 13,22-30;

11 zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Listopadzie! Potem ujrzałem niebo otwarte: a oto - biały koń, a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym. Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię Jego nazwano: Słowo Boga" Ap 19, Ap 7, ; Ps 24; 1 J 3,1-3; Mt 5,1-12a; 2. Hi 19, a;Ps 27;1Kor 15,20-24a.25-28; Łk 23, ;24,1-6a;lub Dn12,1-3; Ps 42;Rz 6,3-9; J 11,32-45; lub Mdr 3,1-6.9; Ps 103; 2 Kor 4,14-5,1; J 14,1-6; 3. Flp 1,18b-26; Ps 42; Łk 14,1.7-11; 4. Pwt 6,2-6; Ps 18; Hbr 7,23-28; Mk 12,28b-34; 5. Flp 2,1-4; Ps 131; Łk 14,12-14; 6. Flp 2,5-11; Ps 22; Łk 14,15-24; 7. Flp 2,12-18; Ps 27; Łk 14,25-33; 8. Flp 3,3-8a; Ps 105; Łk 15,1-10; 9. Ez 47, ; Ps 46; 1 Kor 3.9b ; J 2,13-22; 10. Flp 4,10-19; Ps 112; Łk 16,9-15; Krl 17,10-16; Ps 146; Hbr 9,24-28; Mk 12, Tt 1,1-9; Ps 24; Łk 17,1-6; 13. Tt 2, ; Ps 37; Łk 17,7-10; 14. Tt 3,1-7; Ps 23; Łk 17,11-19; 15. Flm 7-20; Ps 146; Łk 17,20-25; J 4-9; Ps 119; Łk 17,26-37; J 5-8; Ps 112; Łk 18,1-8; 18.Dn 12,1-3; Ps 16; Hbr 10, ;Mk 13, Ap 1,1-4;2,1-5a; Ps 1; Łk 18,35-43; 20. Ap 3, ; Ps 15; Łk 19,1-10; 21. Ap 4,1-11; Ps 150; Łk 19,11-28; 22. Ap 5,1-10; Ps 149; Łk 19,41-44; 23. Ap 10,8-11; Ps 119; Łk 19,45-48; 24. Ap 11,4-12; Ps 144; Łk 20,27-40; 25. Dn 7,13-14; Ps 93; Ap 1,5-8; J 18,33b-37; 26. Ap 14,1-3.4b-5; Ps 24; Łk 21,1-4; 27. Ap 14,14-20; Ps 96; Łk 21,5-11; 28. Ap 15,1-4; Ps 98; Łk 21,12-19; 29.Ap18, ;19,1-3.9a; Ps 100;Łk 21, Iz 4,1-6 lub Rz 10,9-18; Ps 19; Mt 4,18-22; zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Listopadzie! Potem ujrzałem niebo otwarte: a oto - biały koń, a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym. Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię Jego nazwano: Słowo Boga" Ap 19, Ap 7, ; Ps 24; 1 J 3,1-3; Mt 5,1-12a; 2. Hi 19, a;Ps 27;1Kor 15,20-24a.25-28; Łk 23, ;24,1-6a;lub Dn12,1-3; Ps 42;Rz 6,3-9; J 11,32-45; lub Mdr 3,1-6.9; Ps 103; 2 Kor 4,14-5,1; J 14,1-6; 3. Flp 1,18b-26; Ps 42; Łk 14,1.7-11; 4. Pwt 6,2-6; Ps 18; Hbr 7,23-28; Mk 12,28b-34; 5. Flp 2,1-4; Ps 131; Łk 14,12-14; 6. Flp 2,5-11; Ps 22; Łk 14,15-24; 7. Flp 2,12-18; Ps 27; Łk 14,25-33; 8. Flp 3,3-8a; Ps 105; Łk 15,1-10; 9. Ez 47, ; Ps 46; 1 Kor 3.9b ; J 2,13-22; 10. Flp 4,10-19; Ps 112; Łk 16,9-15; Krl 17,10-16; Ps 146; Hbr 9,24-28; Mk 12, Tt 1,1-9; Ps 24; Łk 17,1-6; 13. Tt 2, ; Ps 37; Łk 17,7-10; 14. Tt 3,1-7; Ps 23; Łk 17,11-19; 15. Flm 7-20; Ps 146; Łk 17,20-25; J 4-9; Ps 119; Łk 17,26-37; J 5-8; Ps 112; Łk 18,1-8; 18.Dn 12,1-3; Ps 16; Hbr 10, ;Mk 13, Ap 1,1-4;2,1-5a; Ps 1; Łk 18,35-43; 20. Ap 3, ; Ps 15; Łk 19,1-10; 21. Ap 4,1-11; Ps 150; Łk 19,11-28; 22. Ap 5,1-10; Ps 149; Łk 19,41-44; 23. Ap 10,8-11; Ps 119; Łk 19,45-48; 24. Ap 11,4-12; Ps 144; Łk 20,27-40; 25. Dn 7,13-14; Ps 93; Ap 1,5-8; J 18,33b-37; 26. Ap 14,1-3.4b-5; Ps 24; Łk 21,1-4; 27. Ap 14,14-20; Ps 96; Łk 21,5-11; 28. Ap 15,1-4; Ps 98; Łk 21,12-19; 29.Ap18, ;19,1-3.9a; Ps 100;Łk 21, Iz 4,1-6 lub Rz 10,9-18; Ps 19; Mt 4,18-22;

12 1. Ap 22,1-7; Ps 95; Łk 21,34-36; 2. Jr 33,14-16; Ps 25; 1 Tes 3,12-4,2; Łk 21, ; 3. Iz 2,1-5; Ps 122; Mt 8,5-11; 4. Iz 11,1-10; Ps 72; Łk 10,21-24; 5. Iz 25,6-10a; Ps 23; Mt 15,29-37; 6. Iz 26,1-6; Ps 118; Mt 7, ; 7. Iz 29,17-24; Ps 27; Mt 9,27-31; 8. Rdz 3,9-15; Ps 98; Ef 1, ; Łk 1,26-38; 9. Ba 5,1-9; Ps 126; Flp 1, ; Łk 3,1-6; 10. Iz 35,1-10; Ps 85; Łk 5,17-26; 11. Iz 40,1-11; Ps 96; Mt 18,12-14; 12. Iz 40,25-31; Ps 103; Mt 11,28-30; 13. Iz 41,13-20; Ps 145; Mt 11,11-15; 14. Iz 48,17-19; Ps 1; Mt 11,16-19; 15. Syr 48, ; Ps 80; Mt 17,10-13; 16. So 3,14 18a; Iz 12; Flp 4,4 7; Łk 3,10 18; 17. Rdz 49,2.8-10; Ps 72; Mt 1,1-17; zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Grudniu! Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi J 1, Jr 23,5-8; Ps 72; Mt 1,18-24; 19. Sdz 13, a; Ps 71; Łk 1,5-25; 20. Iz 7,10-14; Ps 24; Łk 1,26-38; 21. Pnp 2,8-14 lub So 3,14-18a; Ps 33;Łk 1,39-45; Sm 1,24-28; 1 Sm 2; Łk 1,46-56; 23. Mi 5,1-4a; Ps 80; Hbr 10,5-10; Łk 1,39-45; Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Ps 89; Łk 1,67-79; 25. Pasterka Iz 9, ; Ps 96; Tt 2,11-14; Łk 2,1-14;Rano Iz62,11-12;Ps 97;Tt3,4-7; Łk 2,15-20; W dzień Iz 52,7-10; Ps 98; Hbr 1,1-6; J 1,1-18; 26. Dz 6,8-10;7,54-60; Ps 31; Mt 10,17-22; J 1,1-4; Ps 97; J 20,2-8; J 1,5-2,2; Ps 124; Mt 2,13-18; J 2,3-11; Ps 96; Łk 2,22-35; 30. Syr 3, ; Ps 128; Kol 3,12-21; Łk 2,41-52; J 2,18-21; Ps 96; J 1,1-18; 1. Ap 22,1-7; Ps 95; Łk 21,34-36; 2. Jr 33,14-16; Ps 25; 1 Tes 3,12-4,2; Łk 21, ; 3. Iz 2,1-5; Ps 122; Mt 8,5-11; 4. Iz 11,1-10; Ps 72; Łk 10,21-24; 5. Iz 25,6-10a; Ps 23; Mt 15,29-37; 6. Iz 26,1-6; Ps 118; Mt 7, ; 7. Iz 29,17-24; Ps 27; Mt 9,27-31; 8. Rdz 3,9-15; Ps 98; Ef 1, ; Łk 1,26-38; 9. Ba 5,1-9; Ps 126; Flp 1, ; Łk 3,1-6; 10. Iz 35,1-10; Ps 85; Łk 5,17-26; 11. Iz 40,1-11; Ps 96; Mt 18,12-14; 12. Iz 40,25-31; Ps 103; Mt 11,28-30; 13. Iz 41,13-20; Ps 145; Mt 11,11-15; 14. Iz 48,17-19; Ps 1; Mt 11,16-19; 15. Syr 48, ; Ps 80; Mt 17,10-13; 16. So 3,14 18a; Iz 12; Flp 4,4 7; Łk 3,10 18; 17. Rdz 49,2.8-10; Ps 72; Mt 1,1-17; zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Grudniu! Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi J 1, Jr 23,5-8; Ps 72; Mt 1,18-24; 19. Sdz 13, a; Ps 71; Łk 1,5-25; 20. Iz 7,10-14; Ps 24; Łk 1,26-38; 21. Pnp 2,8-14 lub So 3,14-18a; Ps 33;Łk 1,39-45; Sm 1,24-28; 1 Sm 2; Łk 1,46-56; 23. Mi 5,1-4a; Ps 80; Hbr 10,5-10; Łk 1,39-45; Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Ps 89; Łk 1,67-79; 25. Pasterka Iz 9, ; Ps 96; Tt 2,11-14; Łk 2,1-14;Rano Iz62,11-12;Ps 97;Tt3,4-7; Łk 2,15-20; W dzień Iz 52,7-10; Ps 98; Hbr 1,1-6; J 1,1-18; 26. Dz 6,8-10;7,54-60; Ps 31; Mt 10,17-22; J 1,1-4; Ps 97; J 20,2-8; J 1,5-2,2; Ps 124; Mt 2,13-18; J 2,3-11; Ps 96; Łk 2,22-35; 30. Syr 3, ; Ps 128; Kol 3,12-21; Łk 2,41-52; J 2,18-21; Ps 96; J 1,1-18;

13

Roczny plan czytania biblii informacje

Roczny plan czytania biblii informacje Roczny plan czytania biblii informacje Poniższy plik zawiera materiały potrzebne do realizacji rocznego planu czytania biblii: tabelę, w której możesz wpisać Twoje własne powody, dla których chcesz przeczytać

Bardziej szczegółowo

JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ.

JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ. JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ. Jest to propozycja przeczytania całego Pisma Świętego w ciągu roku kalendarzowego (przeczytania, a nie modlitwy Słowem Bożym!). W zależności od tempa czytania,

Bardziej szczegółowo

Luterańska Konferencja Liturgiczna Wspólnota Świętego Pawła Apostoła

Luterańska Konferencja Liturgiczna Wspólnota Świętego Pawła Apostoła Luterańska Konferencja Liturgiczna Wspólnota Świętego Pawła Apostoła Liturgia Godzin Czytania Część 1 Świąteczna Część Roku Kościelnego Brunszwik, Piaseczno 2011 ADWENT 1. Tydzień Adwentu So N: Za 9,(8)9-12

Bardziej szczegółowo

CZYTANIA BIBLIJNE MSZY I OFICJUM w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego

CZYTANIA BIBLIJNE MSZY I OFICJUM w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego CZYTANIA BIBLIJNE MSZY I OFICJUM w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego Tam, gdzie nie podano czytań mszalnych, czyta się czytania z ostatniej niedzieli. Oznaczenia: N. nokturn w Matutinum, Ev. ewangelia

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Liturgiczny ( ) - Wielki Post WIELKI POST. (cykl niedzielny: A; dni powszednie: II) 1 / 22

Kalendarz Liturgiczny ( ) - Wielki Post WIELKI POST. (cykl niedzielny: A; dni powszednie: II) 1 / 22 WIELKI POST (cykl niedzielny: A; dni powszednie: II) 1 / 22 Dzień tyg. Data Tytuł dnia Kolor szat Czytania Uwagi Śr. 5 mar. Środa Popielcowa (Popielec) 2 / 22 Czyt.1: Jl 2, 12-18 Czyt.2: 2 Kor 5, 20 6,

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ PIERWSZY Pogłębienie doświadczenia miłości Boga Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: J 15, 1-10

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

Czym jest Biblia? Wartości: Biblia księga o zbawieniu, szata literacka Biblii kluczem do jej zrozumienia.

Czym jest Biblia? Wartości: Biblia księga o zbawieniu, szata literacka Biblii kluczem do jej zrozumienia. 5 Czym jest Biblia? Cele katechetyczne wymagania ogólne: przypomnienie prawdy o Bosko-ludzkim autorstwie Biblii; ukazanie kontekstu powstania ksiąg biblijnych i wyjaśnienie związanych z nim pojęć (etapy

Bardziej szczegółowo

1. Pismo Święte. Stary Testament:

1. Pismo Święte. Stary Testament: 1. Pismo Święte Pismo Święte jest w pełni wystarczającą, pewną nieomylną normą poznania, wiary i posłuszeństwa, które stanowią o zbawieniu. Jest ono w całości natchnionym przez Ducha Świętego Słowem Bożym.

Bardziej szczegółowo

Na początku Bóg podręcznik do nauki religii w I klasie gimnazjum (semestr pierwszy) razem 22 jednostki lekcyjne

Na początku Bóg podręcznik do nauki religii w I klasie gimnazjum (semestr pierwszy) razem 22 jednostki lekcyjne Na początku Bóg podręcznik do nauki religii w I klasie gimnazjum (semestr pierwszy) razem 22 jednostki lekcyjne Zagadnienia programowe Tematyka Cele i treści szczegółowe Liczba lekcji (45 ) Lekcje organizacyjne

Bardziej szczegółowo

1 Zagadnienia wstępne

1 Zagadnienia wstępne 1 Zagadnienia wstępne 2 Ale o co chodzi? Czy ta wiedza jest do zbawienia koniecznie potrzebna? NIE, ale można ją wykorzystać by ułatwić sobie życie Lecz wiedza wbija w pychę, miłość zaś buduje. 1 Kor 8,1

Bardziej szczegółowo

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim...

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim... Rozpocznij od nauczenia si na pami J 15,5 YCIE W CHRYSTUSIE Rozmylanie nad J 15,5 Kto jest krzewem winnym? Kto latorolami?... Jak widzisz zaleno midzy latorol a krzewem?... W jaki sposób odnosi si to do

Bardziej szczegółowo

OKRES zwykły Komentarze do niedzielnej liturgii słowa

OKRES zwykły Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Archidiecezjalny Program Duszpasterski ROK A OKRES zwykły Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 17 Uroczystość Najświętszej Trójcy 18 maja 2008 Wj 34,4b-6.8-9 Ps Dn 3 2 Kor 13,11-13

Bardziej szczegółowo

Duchowe owoce Medytacji Chrześcijańskiej

Duchowe owoce Medytacji Chrześcijańskiej Duchowe owoce Medytacji Chrześcijańskiej Mieć czy Być? Materializm naszego społeczeństwa kładzie w centrum życia co ja chcę. Jest skłonny traktować innego, w tym Boga, jedynie jako obiekt widziany pod

Bardziej szczegółowo

Czytania liturgiczne na niedziele i święta 2013 wg Śpiewnika Ewangelickiego

Czytania liturgiczne na niedziele i święta 2013 wg Śpiewnika Ewangelickiego Czytania liturgiczne na niedziele i święta 2013 wg Śpiewnika Ewangelickiego Styczeń 1 niedziela/nowy Rok, Uroczystość imienia Jezus Hasło tygodnia: Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku,

Bardziej szczegółowo

Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12. RóŜnica

Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12. RóŜnica Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12 Stworzenie BoŜe Dziecko BoŜe Naturalna rasa pochodzenie ziemskie Duchowa rasa pochodzenie niebiańskie

Bardziej szczegółowo

14 Czy Pismo Święte jest prawdziwe?

14 Czy Pismo Święte jest prawdziwe? YOUCAT (3) (wybrane problemy) 14 Czy Pismo Święte jest prawdziwe? Prawdy przez Boga objawione, zawarte i przedłożone na piśmie w księgach świętych zostały spisane pod natchnieniem Ducha Świętego... i dlatego

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Tomasz Kiesling Oborniki 2013 Być jak Teofil dziś Teofil konkretne imię adresata, chrześcijanina, do którego pisze św. Łukasz Ewangelię. Ewangelista przeprowadził wiele rozmów

Bardziej szczegółowo

Trzecia Niedziela przed końcem Roku Kościelnego

Trzecia Niedziela przed końcem Roku Kościelnego Trzecia Niedziela przed końcem Roku Kościelnego Hasło tygodnia: Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. (2 Kor 6,2b) SoN: Mk 13,1-8 S: Hi 14,1-6 L: Rz 14,7-9 E: Łk 17,20-24(25-30) NdN: Hbr 3,12-4,1

Bardziej szczegółowo

1. Skąd wzięła się Biblia?

1. Skąd wzięła się Biblia? 1. Skąd wzięła się Biblia? Wprowadzenie do historii powstawania ksiąg biblijnych od etapu przekazu ustnego, poprzez proces spisywania i redakcji, do powstania księgi i umiejscowienia jej w kanonie Biblii.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Liturgiczny ( ) - Adwent. I Tydzień Adwentu; Rok C. Dzień tyg. 1 / 16

Kalendarz Liturgiczny ( ) - Adwent. I Tydzień Adwentu; Rok C. Dzień tyg. 1 / 16 I Tydzień Adwentu; Rok C Dzień tyg. 1 / 16 Data Tytuł dnia Kolor Czytania Uwagi N. 02 grud. I Niedziela Adwentu Cz.1: Jr 33, 14-16 Cz.2: 1 Tes 3, 12 4, 2 2 / 16 Ew.: Łk 21, 25-28.34-36 Mieczysław Adamski

Bardziej szczegółowo

NIEDZIELA, (2. niedziela adwentu)

NIEDZIELA, (2. niedziela adwentu) NIEDZIELA, 10.12.2017. (2. niedziela adwentu) Czytania mszalne: Iz 40, 1-5. 9-11; Ps 85; 2P 3, 8-14; Mk 1, 1-8; - Myśl na dzisiaj: Zobacz radość, którą otrzymasz od twego Boga. - EUCHARYSTIA? (jaka intencja

Bardziej szczegółowo

JAKA JEST BIBLIJNA MODLITWA?

JAKA JEST BIBLIJNA MODLITWA? JAKA JEST BIBLIJNA MODLITWA? PERSPEKTYWA Biblijna modlitwa to modlitwa w Biblii. Zakładam, że modlitwy i nauczanie na jej temat przedstawione w Biblii opisują właściwą, dobrą i poprawną modlitwę. Dlatego

Bardziej szczegółowo

7 Cóż więc powiemy? Czy Prawo jest grzechem? żadną miarą! Ale. 14 Wiemy przecież, że Prawo jest duchowe. A ja jestem cielesny,

7 Cóż więc powiemy? Czy Prawo jest grzechem? żadną miarą! Ale. 14 Wiemy przecież, że Prawo jest duchowe. A ja jestem cielesny, Lectio Divina Rz 7, 7-25 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalny Program Duszpasterski ROK C OKRES ZWYKŁY. Komentarze do niedzielnej liturgii słowa

Archidiecezjalny Program Duszpasterski ROK C OKRES ZWYKŁY. Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Archidiecezjalny Program Duszpasterski ROK C OKRES ZWYKŁY Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2009/2010 17 18 Niedziela Najświętszej Trójcy 30 maja 2010 Prz 8,22-31 Ps 8 Rz 5,1-5 J 16,12-15

Bardziej szczegółowo

MODLITWA WSTAWIENNICZA

MODLITWA WSTAWIENNICZA MODLITWA WSTAWIENNICZA 1. Co to jest modlitwa wstawiennicza? 2. Kto może być wstawiennikiem? 3. Przygotowanie. a. Osoby posługującej. b. Osoby omadlanej. 4. Przebieg. 5. Zakłócenia. 6. Owoce. 7. Egzorcyzmy.

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

ZWYCIĘSKI PLAN CZYTANIA BLIBLII

ZWYCIĘSKI PLAN CZYTANIA BLIBLII ZWYCIĘSKI PLAN CZYTANIA BIBLII Zacznij kiedykolwiek, a po roku będziesz już znać całe Pismo Święte. Dzięki temu Bóg Cię zmieni. Codziennie będziesz czytać psalm albo rozdział Ks. Przypowieści. To odświeża!

Bardziej szczegółowo

JAK ROZPOZNAĆ WOLĘ BOŻĄ

JAK ROZPOZNAĆ WOLĘ BOŻĄ JAK ROZPOZNAĆ WOLĘ BOŻĄ Dr David A. DeWitt Czy Bóg ma szczególną wolę dla mojego życia? Czy Biblia zachęca nas do poszukiwania szczegółowej woli Bożej dla swojego życia poprzez okoliczności? W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

K A L E N D A R Z Ś W I Ę T O J A Ń S K I PIERWSZY KALENDARZ ZJEDNOCZONEJ EUROPY

K A L E N D A R Z Ś W I Ę T O J A Ń S K I PIERWSZY KALENDARZ ZJEDNOCZONEJ EUROPY c z e r w i e c 2 0 0 4 c z e r w i e c 2 0 0 5 PIERWSZY KALENDARZ ZJEDNOCZONEJ EUROPY Zaledwie kilka tygodni dzieli historyczną datę rozszerzenia Unii Europejskiej od święta patronalnego naszego kościoła.

Bardziej szczegółowo

Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek

Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek http://onlyjesus.co.uk Nie ma innego Pan moim światłem Emmanuel (Wysławiamy Cię) Tańcz dla Pana Pan zmartwychwstał Niewidomi widzą Jak łania W Twoim ogniu (Duchu

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka wiary. Droga Światowych Dni Młodzieży. Światowe Dni Młodzieży weszły w życie Kościoła. I Światowy Dzień Młodzieży

Pielgrzymka wiary. Droga Światowych Dni Młodzieży. Światowe Dni Młodzieży weszły w życie Kościoła. I Światowy Dzień Młodzieży Pielgrzymka wiary. Droga ch Dni Pielgrzymka wiary. Droga ch Dni Światowe Dni weszły w życie Kościoła. 1986 I Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w. (1 P 3, 15) Rzymie i w 23 1986 1/6 Pielgrzymka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne Jestem Żydem z Tarsu (Dz 21, 39). W mieście rodzinnym Szawła... 9

Spis treści. Słowo wstępne Jestem Żydem z Tarsu (Dz 21, 39). W mieście rodzinnym Szawła... 9 241 Spis treści Słowo wstępne............................................... 7 1. Jestem Żydem z Tarsu (Dz 21, 39). W mieście rodzinnym Szawła.................................. 9 2. Obrzezany ósmego dnia

Bardziej szczegółowo

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010 Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje CREDO Warszawa, 2010 I dzień Zwiastowanie W: Jahwe, ja wiem, jesteś tu (176) Ty BoŜe wszystko wiesz (516) Wstanę i pójdę dziś D: Składamy Ci Ojcze (824)

Bardziej szczegółowo

Schola Gregoriana Sancti Casimiri

Schola Gregoriana Sancti Casimiri WARSZTATY CHORAŁOWE TRADICAMP Schola Gregoriana Sancti Casimiri PROPRIUM MISSAE Msza o Trójcy Przenajświętszej Niech będzie błogosławiona Święta Trójca i nierozdzielna Jedność, wyznawajmy ją, albowiem

Bardziej szczegółowo

1 ks. Wojciech Pikor KANON BIBLIJNY

1 ks. Wojciech Pikor KANON BIBLIJNY 1 ks. Wojciech Pikor KANON BIBLIJNY Przedstawiona historia powstania Starego i Nowego Testamentu mogłaby sugerować, że poza tymi księgami nie pojawiły się żadne inne teksty, które mogły wywierać wpływ

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A.D. 2015 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

Plan Codziennej Lektury Pisma Świę tego Jacek Święcki. Zamiast wstępu

Plan Codziennej Lektury Pisma Świę tego Jacek Święcki. Zamiast wstępu Plan Codziennej Lektury Pisma Świę tego Jacek Święcki Zamiast wstępu Drogi Czytelniku! Pozwól mi się Tobie przedstawić. Nie, nie jestem duchownym, ani nawet nie jestem świeckim teologiem. Jestem informatykiem,

Bardziej szczegółowo

L. Jeter Walker. Twoje nowe zycre. Książka powstała we współpracy z pracownikami Międzynarodowego Biura lei

L. Jeter Walker. Twoje nowe zycre. Książka powstała we współpracy z pracownikami Międzynarodowego Biura lei L. Jeter Walker Twoje nowe zycre Książka powstała we współpracy z pracownikami Międzynarodowego Biura lei Instytut "lei" Wrocław 1992 Tytuł oryginału Your New Life Tłumaczył: Jacek Woźny Adres Biura lei

Bardziej szczegółowo

Amen. Dobry Boże, spraw, aby symbole ŚDM, krzyż wraz z ikoną Maryi, Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo

Amen. Dobry Boże, spraw, aby symbole ŚDM, krzyż wraz z ikoną Maryi, Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo Nowenna przed peregrynacją symboli ŚDM które w najbliższym czasie nawiedzą nasze miasto (parafię, dekanat, diecezję), były znakami nadziei dla wszystkich, ukazując zwycięstwo Jezusa nad tym, co przynosi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP...5

SPIS TREŚCI WSTĘP...5 SPIS TREŚCI WSTĘP...5 I. TYM CZŁOWIEKIEM JESTEM JA!" HEBRAJSKI MAŚAL -PRZYPOWIEŚĆ W STARYM TESTAMENCIE...7 1. Etymologia...8 2. Prz 1,1-7...9 3. Jeszcze trochę etymologii...12 4. Przysłowie...13 1 Sm 10;

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Z PRACY swojej ma człowiek pożywać chleb: bo z pracy rąk twoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie (Ps 128,2)

Słowo wstępne. Z PRACY swojej ma człowiek pożywać chleb: bo z pracy rąk twoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie (Ps 128,2) Słowo wstępne Z PRACY swojej ma człowiek pożywać chleb: bo z pracy rąk twoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie (Ps 128,2) Człowiek od początku przez Boga powołany do pracy: uczyńmy

Bardziej szczegółowo

ć Ł Ą Ź Ś Ó Ó ŚĆ Ó Ż ż Ó Ó Ć Ó Ś Ą Ą Ź Ś Ś Ź Ź Ó ż Ó Ź Ś ż Ę ć ż Ę Ź ÓŻ Ś ż Ą Ó Ą Ś ż ź Ó ż ć Ż Ź Ó Ó ć ż ć ć ż ć Ą Ż Ż Ó ć Ź Ż ć Ę ć Ó Ż ć Ś ć ć Ó Ó Ą ć ć Ść ć ć Ż ż ż Ó Ż ż ć Ż ć ć ć ć ć Ó Ż ć Ę ć Ó

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ł ś ś Ł ś Ę Ę Ś Ś Ó Ę ź ś ś ś ś ś ń Ł Ą Ę ś ś ś Ś ń Ś ś Ę Ó Ź ś ś ś ś Ś ń ń ś ś Ś ń ź Ą ś ś Ł ź Ź Ś ś Ś ś ś ń ś Ś Ś ś Ł ś Ć ź ź ś Ś ś ś Ś ń Ć Ł Ą Ę ś ś ś Ś ść Ź ś Ś ś ś ś ń Ę ś Ś ś Ą Ó ś ś Ę Ł Ź ś

Bardziej szczegółowo

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ew. Jana 1,1 W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Ew. Jana 1,4 1 Jezus powiedział: Ja jestem światłością świata; kto idzie

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

ď ź ź Ä Ď É Ě Ź Ą Ü Á Ą Ń Đ ő ý ý ő ý Ú Ä Á Ą ô Ó Ó ŕ đ ý Á Ą Đ í ő É ä Ä Ä Ď ď ŕ Ń ř ý ő Ú Á Ĺ Ą Ď Ó í úł ő Ł Ä Á Ą Ď Ó ŕ Ď ý ý ő ý ĄÁ Á Ą Ď Ń ŕ Ü ä ý ő ý ý Đ ý ő Ú ď Ä Ą Ą É Ó Ł ő ý ő ý ý ŕ ŕ Á Ą Ń É

Bardziej szczegółowo

Ź Ę ą ć Ź Ź Ń ą ą Ź ą ę ę Ę Ń Ć ą Ę Ę ą Ć Ń ę Ń ę ę ą Ś ę ę ę Ę ę ą Ś Ę ę ą Ś ą Ź ą ę ą ę ą Ź Ś ę ą ą ę ę ęź ęź Ś Ę Ś Ć ą Ź Ś Ś ę ę Ź ę ą ą Ź ę Ź ą ą ą ą ę ę ę Ź ę Ź Ę ę Ś ź Ś Ę Ć ę Ź Ź ą Ń Ś ąą Ś Ź Ę

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina 8, 1-11

Lectio Divina 8, 1-11 Lectio Divina 8, 1-11 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus powiedzieć.

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 5,1 11

Lectio Divina Rz 5,1 11 Lectio Divina Rz 5,1 11 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Ó ć ć Ł ć ć Ó ć ć ć ć ć Ć ć ź ć ć ć ź ć ć Ó Ó ć Ó Ó Ą Ó Ź Ó Ł Ó Ó Ó Ź Ó Ó ć Ć ć Ó Ł ć ć ć Ć ć ć Ó Ó ć ć Ó Ć ć ć Ą ć Ó Ć Ó ć ć Ć Ć Ó Ź ć Ó Ą ć ć ć ź ć Ś ć ź Ć ć ć Ć Ź ĄĄ Ą Ó Ć ć Ć Ć Ć ć Ć Ć Ć Ą ĄĄ ź Ą Ś

Bardziej szczegółowo

ź Ł Ą ź ż ź ż ż ć ż ć ź ć Ą ć Ź ć Ą ż Ś Ą ż ź ń ź Ź ż Ą ż ć ć ż ń ż Ś ż ż ż ć ń ż ż Ź ń Ś ć ć ź Ą ż ć ń ż ż ż Ź ń ć Ę ż ż ń Ź ż ż ć ż ć ć ż ń Ś ć Ć ć ń ć ć ż ć ń ż Ś ż Ó ń Ś Ś Óż Ą Ą Ą ń ż Ń Ń Ł ż Ś Ą

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 11

SP Klasa V, Temat 11 Grupa 1 Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. (Wj 23,20) Grupa 2 Niedola nie przystąpi do ciebie, a plaga się nie przybliży

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych cierpiących w czyśćcu

Nowenna za zmarłych cierpiących w czyśćcu Nowenna za zmarłych cierpiących w czyśćcu Nowennę za zmarłych można odprawiać w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśćcu. Można ją odprawić po śmierci

Bardziej szczegółowo

1 Zagadnienia wstępne

1 Zagadnienia wstępne 1 Zagadnienia wstępne 2 W ramach powtórki księgi protokanoniczne pisma, które od początku były uznawane przez wszystkie gminy chrześcijańskie za natchnione protokanoniczność nie oznacza, że księgi te mają

Bardziej szczegółowo

Chodzić w Duchu Świętym

Chodzić w Duchu Świętym Chodzić w Duchu Świętym 17.02 23.02.2013 I. tydzień Wielkiego Postu Modlitwa małżeńska Wspólnota Ruchu Światło - Życie On Jest (www.onjest.pl) listopad 2012 Opracowanie: Monika Mosior/ Jerzy Prokopiuk

Bardziej szczegółowo

LIPIEC/ 2013 NR 5 (103), ROK XIV

LIPIEC/ 2013 NR 5 (103), ROK XIV Koncerty organowe s. 6 w n u m e r z e : Wakacyjny kościoł s. 18 LIPIEC/ 2013 NR 5 (103), ROK XIV od redakcji Redakcja Przygotuj się do Liturgii XIV Niedziela Zwykła, 7 lipca: I czytanie: Iz 66,10-14c;

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ TRZECI Uzdrowienie wewnętrzne Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk. 4, 38-42 Wysoka gorączka

Bardziej szczegółowo

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego,

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Lekcja 6 na 11 lutego 2017 A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa (1 Tesaloniczan

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2015 NR 1 (113), ROK XVI

STYCZEŃ 2015 NR 1 (113), ROK XVI Tradycja szopki s. 12 w n u m e r z e : Boża Rodzina s. 14 STYCZEŃ 2015 NR 1 (113), ROK XVI Święta Rodzino, módl się za nami! od redakcji Uroczystość Narodzenia Pańskiego, 25 grudnia: I czytanie: Iz 52,

Bardziej szczegółowo

List św. Pawła do Galacjan

List św. Pawła do Galacjan List św. Pawła do Galacjan Autor: Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 41 lub 44 lata). Czas: 49 lub 52 r. po Chr. Miejsce: Antiochia Cel: Podkreślenie prawdy, że usprawiedliwienie, obiecane jeszcze przed

Bardziej szczegółowo

2. Upadek i odkupienie człowieka

2. Upadek i odkupienie człowieka 2. Upadek i odkupienie człowieka 1. Co to jest grzech? (s.2) 2. Co jest początkiem pojawienia się grzechu? (s.2) 3. Co jest ostatecznym rezultatem, albo owocem grzechu? (s.2) 4. Jak szeroki jest zasięg

Bardziej szczegółowo

YK KKK

YK KKK YK 367-377 KKK 2197-2257 1 1 brzmienie Wj 20, 12 Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. Pwt 5, 16 Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 11,25-36

Lectio Divina Rz 11,25-36 1. Czytanie Lectio Divina Rz 11,25-36 Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu św. - weźmy do rąk Pismo św. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus powiedzieć

Bardziej szczegółowo

Czyż nie jest wam wiadomo, bracia - mówię przecież do tych, co Prawo znają - że Prawo ma moc nad człowiekiem, dopóki on żyje?

Czyż nie jest wam wiadomo, bracia - mówię przecież do tych, co Prawo znają - że Prawo ma moc nad człowiekiem, dopóki on żyje? Lectio Divina Rz 7, 1-6 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Komantarzbiblijny.pl. Komentarze. Księga Kapłańska

Komantarzbiblijny.pl. Komentarze. Księga Kapłańska Komantarzbiblijny.pl Komentarze Księga Kapłańska Październik 2015 1 Spis treści Kpł. 8:1-36... 3 2 Komentarz Biblijny do Kpł. 8:1-36 "Potem Pan powiedział do Mojżesza: Weź Aarona i jego synów, szaty, oliwę

Bardziej szczegółowo

Schemat rozmieszczenia scen, postaci i tekstów w Biblia pauperum BIBLIA PAUPERUM

Schemat rozmieszczenia scen, postaci i tekstów w Biblia pauperum  BIBLIA PAUPERUM Schemat rozmieszczenia scen, postaci i tekstów w Biblia pauperum www.pracowniacalamus.pl BIBLIA PAUPERUM Schemat rozmieszczenia scen, postaci i tekstów biblijnych na czterdziestu kartach esztergomskiej

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 6,1-14

Lectio Divina Rz 6,1-14 Lectio Divina Rz 6,1-14 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki.

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki. JASNOGÓRSKA PANI G G7 C G Ref.: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, e h a D Polski Tyś Królową i najlepszą Matką. h e G D7 Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski. G E7 a D D7 G Niech z miłości Twojej

Bardziej szczegółowo

1 Zapytajmy więc, co <zyskał> Abraham, przodek nasz według ciała. 2 Jeżeli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma

1 Zapytajmy więc, co <zyskał> Abraham, przodek nasz według ciała. 2 Jeżeli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma Lectio Divina Rz 4,1-25 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 8,18-30

Lectio Divina Rz 8,18-30 Lectio Divina Rz 8,18-30 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

jako ze nie ma zadnych posredników i oredowników innych niz Jezus Chrystus (bo zmarli spią i nic nie wiedzą jak podaje PŚ )

jako ze nie ma zadnych posredników i oredowników innych niz Jezus Chrystus (bo zmarli spią i nic nie wiedzą jak podaje PŚ ) mozna sie modlic albo do Boga w imie Jezusa Chrystusa, innego posrednika nie ma bo jednego mamy albo do tego drugiego a tez sie bedzie wysluchanym doczesnie Drogą jest Jezus jako jedyny pośrednik - pozostali

Bardziej szczegółowo

LUTY-MARZEC 2015 NR 2 (114), ROK XVI

LUTY-MARZEC 2015 NR 2 (114), ROK XVI Grzechy główne s. 6 w n u m e r z e : Droga krzyżowa s. 16 LUTY-MARZEC 2015 NR 2 (114), ROK XVI To nie gwoździe CIĘ przybiły... I Niedziela Wielkiego Postu, 22 lutego: I czytanie: Rdz 9, 8-15; II czytanie:

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIA BIBLIJNE. 12 października 2006 r.

SPOTKANIA BIBLIJNE. 12 października 2006 r. SPOTKANIA BIBLIJNE 12 października 2006 r. Dziś starsza grupa Odrodzenia, która ma już za sobą dwuletni cykl spotkań katechetycznych, rozpoczęła kurs biblijny. Spotkania te będą składać się z dwóch części.

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 36

SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 Dobry opiekun pilnie poszukiwany!!! Dziecko pilnie poszukuje opiekuna. Kandydat powinien: Dobry opiekun pilnie poszukiwany!!!

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE OKRES WIELKANOCNY

TRIDUUM PASCHALNE OKRES WIELKANOCNY Pomoce liturgiczne dla psałterzystów TRIDUUM PASCHALNE OKRES WIELKANOCNY rok C CENTRUM RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ Adres: 75-817 Koszalin ul. Seminaryjna 2 Telefon / fax: (94)

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Wielki Poście bielanki uczestniczą w pelerynkach podczas nabożeństwa Drogi krzyżowej w piątek o g i Gorzkich Żalach w niedzielę o g. 18.

Wielki Poście bielanki uczestniczą w pelerynkach podczas nabożeństwa Drogi krzyżowej w piątek o g i Gorzkich Żalach w niedzielę o g. 18. Spotkania w Wielkim Poście 2017 Wielki Poście bielanki uczestniczą w pelerynkach podczas nabożeństwa Drogi krzyżowej w piątek o g. 17.30 i Gorzkich Żalach w niedzielę o g. 18.30 3.III Pierwszy piątek miesiąca

Bardziej szczegółowo

Tradycja w Rodzinie s. 11. Tradycja w Kościele s. 16

Tradycja w Rodzinie s. 11. Tradycja w Kościele s. 16 Tradycja w Rodzinie s. 11 w n u m e r z e : Tradycja w Kościele s. 16 od redakcji Przygotuj się do Liturgii Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 31 marca: I czytanie: Dz 10,34a,37-43; II czytanie: Kol

Bardziej szczegółowo

Czy brak rodzajnika w J 1,1 przeczy boskości Jezusa?

Czy brak rodzajnika w J 1,1 przeczy boskości Jezusa? Czy brak rodzajnika w J 1,1 przeczy boskości Jezusa? Świadkowie Jehowy (dalej: ŚJ) uważają, że brak rodzajnika greckiego (ho) w J 1,1 przeczy możliwości nazwania Jezusa Bogiem w takim sensie, w jakim nazywa

Bardziej szczegółowo

Dziesięcina Motto: 2Kor 24. października

Dziesięcina Motto: 2Kor 24. października Dziesięcina Motto: 2Kor 9:6-11 24. października 2010 0 r. J ako motto dzisiejszego studium tematycznego o dziesięcinie przyjmujemy tekst z Nowego Przymierza, który jest jednym z najważniejszych tekstów

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

PIENIĄDZE WOLNOŚĆ, CZY ZNIEWOLENIE?

PIENIĄDZE WOLNOŚĆ, CZY ZNIEWOLENIE? EDUKACJA INANSOWA EDUKACJAFFINANSOWA C ROWN PIENIĄDZE WOLNOŚĆ, CZY ZNIEWOLENIE? Edukacja Finansowa Crown Twoje finanse wg zasad Pisma Świętego Cel: Poznanie i zastosowanie Bożych zasad zarządzania finansami.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Bóg Pragnie Twojego Uzdrowienia

ROZDZIAŁ I. Bóg Pragnie Twojego Uzdrowienia p ROZDZIAŁ I Bóg Pragnie Twojego Uzdrowienia OBIETNICE UZDROWIENIA Bowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Gdyż

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Grzech i pokuszenie Dr Dawid A. DeWitt

Grzech i pokuszenie Dr Dawid A. DeWitt Grzech i pokuszenie Dr Dawid A. DeWitt SUMIENIE Pokuta PRAGNIENIE Nieposłuszeństwo ŻĄDZA Bluźnierstwo Obłuda Bałwochwalstwo GRZESZNOŚĆ ŚWIĘTOŚĆ Śmierć POKUSZENIE Przegląd Jakub 1,14-15 Najbardziej podstawowe

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 5,12-21

Lectio Divina Rz 5,12-21 Lectio Divina Rz 5,12-21 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L I T W Y ANIOŁ PAŃSKI Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Maryjo Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa

Bardziej szczegółowo

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1 Ewangelia wg św. Jana Rozdział 1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

Bardziej szczegółowo

IV. P CZYNIĆ MIŁOSIERDZIE

IV. P CZYNIĆ MIŁOSIERDZIE IV. P : CZYNIĆ MIŁOSIERDZIE 52 Miłosierni jak Ojciec. Dni wspólnoty Ruchu Światło-Życie w roku 2016/2017 Uwielbienie Boga bogatego w miłosierdzie, miłosierdzie objawione w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym

Bardziej szczegółowo

PIT 13/8 Personalny Indykator Tożsamości nr 13/8

PIT 13/8 Personalny Indykator Tożsamości nr 13/8 PIT 13/8 Personalny Indykator Tożsamości nr 13/8 Pouczenia: Pouczenie co do nazwy formularza: Personalny znaczy, że chodzi wyłącznie o twoją osobę, czyli personę; Indykator to wskaźnik lub miara; w tożsamości

Bardziej szczegółowo

Adoracja wieczysta Najśw. Sakr.: Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa (Siostry Adoratorki).

Adoracja wieczysta Najśw. Sakr.: Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa (Siostry Adoratorki). MARZEC Intencje Apostolstwa Modlitwy: Ogólna Aby był właściwie doceniany, na całym świecie, wkład kobiet w rozwój społeczeństwa. Misyjna Aby Duch Święty dał wyrwałość tym, którzy zwłaszcza w Azji są dyskryminowani,

Bardziej szczegółowo

Sabat (Szabat, Szabas, Sobota)

Sabat (Szabat, Szabas, Sobota) Sabat (Szabat, Szabas, Sobota) Ap 14,6.7 Ostatnie Boże poselstwo do ludzkości wzywa do oddania czci Stworzycielowi. Ap 4,11 Podstawą każdego nabożeństwa jest fakt, że Bóg nas stworzył. Ef 3,9 Ponieważ

Bardziej szczegółowo