poznaj biblię w 24 godziny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "poznaj biblię w 24 godziny"

Transkrypt

1

2 poznaj biblię w 24 godziny

3 Książka ta jest dedykowana pastorowi Charlesowi Schmitzowi, pastorowi Theodorowi B. Haxowi oraz Williamowi E. Biggsowi, którzy zaszczepili mi pasję dla Pisma Świętego, a także pastorom Chuckowi Smithowi, Walterowi Martinowi i Halowi Lindseyowi, którzy jako moi osobiści przewodnicy cierpliwie znosili moje wszystkie bóle i trudności.

4 Chuck Missler poznaj biblię w 24 godziny Przełożył: Romuald Weremiewicz Wydawnictwo Nowy Świat

5 Copyright by Chuck Missler Tytuł oryginału: Learn The Bible In 24 Hours Copyright for Polish Edition Wydawnictwo Nowy Świat, 2013 Projekt okładki: Nowy Świat Wykorzystano zdjęcia: Les Cunliffe Fotolia.com (okładka) Tanatat Fotolia.com (w tekście) Korekta: Ewa Chmielewska ISBN Wydanie I Warszawa 2013 Wydawnictwo Nowy Świat ul. Kopernika 30, Warszawa tel , faks facebook: Facebook.com/Biblia24 internet: zakupy przez internet:

6 Chuck tylko ty mogłeś napisać coś takiego! Josh McDowell Każdy, kto słyszał o Chucku Misslerze wie, czego można oczekiwać od tej książki: zwięzła, dotykająca sedna, czasami prowokacyjna i rzucająca wyzwania podróż przez Biblię napisana przez człowieka, który wykonał swoją część pracy, po to żebyśmy my mogli zrobić naszą część poznać Biblię. Frank E. Peretti Poznaj Biblię w 24 godziny jest najlepszym obecnie dostępnym wstępem do Bożego Słowa. Chuck Missler wykonał mistrzowską pracę. Razem z żoną używamy tej książki w czasie naszego studium biblijnego. Joseph Farah WorldNetDaily.com Książka Poznaj Biblię w 24 godziny jest najlepszym streszczeniem Biblii, jakie do tej pory widziałem. To wspaniała pomoc w poznawaniu Biblii. Hal Lindsey Mój przyjaciel Chuck Missler spędził całe swoje życie nauczając Słowa Bożego. Ta unikatowa książka jest wynikiem tego nauczania i najlepszym sposobem, jaki znam, żeby w krótkim czasie poznać Biblię. To może naprawdę być doświadczenie, które zmieni życie kogoś, kto naprawdę i poważnie chce właściwie poznać słowo prawdy. Tim LaHaye

7

8 Od tłumacza Dziękuję: najpierw Bogu, a następnie wydawcy, za przywilej tłumaczenia Poznaj Biblię w 24 godziny. To prawdziwa perła wśród wielu książek chcących zaprezentować tę niezwykłą Księgę. Tłumaczeniem zajmuję się od wielu lat, ale żadne z dotychczasowych dzieł nie było dla mnie tak inspirujące, a jednocześnie często tak zaskakujące. Staram się czytać Pismo Święte regularnie od ponad 30 lat, a jednak nie brakowało chwil, gdy ze zdumieniem przecierałem oczy i po dokładnym przeanalizowaniu danej tezy, musiałem stwierdzić: No rzeczywiście, Chuck ma rację. Dlaczego sam tego wcześniej nie zobaczyłem!? Polecam lekturę Poznaj Biblię w 24 godziny zarówno tym, którzy o Biblii nie wiedzą jeszcze nic, lub wiedzą bardzo mało, jak i tym, którzy Pismo Święte czytają i studiują od wielu lat. Naprawdę warto przygotujcie się na momenty zaskoczenia (ale bądźcie gotowi wszystko sami sprawdzić). Aha, sugeruję przygotować sobie zapasy czegoś do picia (kawa, herbata) i do zjedzenia. W trakcie czytania Poznaj Biblię w 24 godziny szkoda wam będzie czasu na szukanie takich rzeczy!

9 W cytatach jeśli nie zaznaczono inaczej stosowane jest wydanie Biblia, to jest księgi Starego i Nowego Testamentu, Polskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa Spis ksiąg biblijnych i skrótów stosowanych w tekście i przypisach Pierwsza Księga Mojżeszowa Księga Rodzaju i Mojż Druga Księga Mojżeszowa Księga Wyjścia ii Mojż Trzecia Księga Mojżeszowa Księga Kapłańska iii Mojż Czwarta Księga Mojżeszowa Księga Liczb iv Mojż Piąta Księga Mojżeszowa Księga Powtórzonego Prawa V Mojż Księga Jozuego jozuego joz Księga Sędziów Sędziów Sędz Księga Rut rut rut Pierwsza Księga Samuela 1 Samuela i Sam Druga Księga Samuela 2 Samuela ii Sam Pierwsza Księga Królewska 1 Królewska i Król Druga Księga Królewska 2 Królewska ii Król Pierwsza Księga Kronik 1 Kronik i Kron Druga Księga Kronik 2 Kronik ii Kron Księga Ezdrasza ezdrasza ezdr Księga Nehemiasza nehemiasza neh Księga Estery estery est Księga Joba joba job Księga Psalmów psalmów ps Przypowieści Salomona Salomona przyp Księga Kaznodziei Salomona Kaznodziei Kazn Pieśń nad Pieśniami pnp pnp Księga Izajasza izajasza izaj Księga Jeremiasza jeremiasza jer Treny Treny Treny Księga Ezechiela ezechiela ez Księga Daniela daniela dan Księga Ozeasza ozeasza oz Księga Joela joela joel Księga Amosa amosa am Księga Abdiasza abdiasza abd Księga Jonasza jonasza jon Księga Micheasza Micheasza Mich Księga Nahuma nahuma nah Księga Habakuka habakuka hab Księga Sofoniasza Sofoniasza Sof Księga Aggeusza aggeusza ag Księga Zachariasza zachariasza zach Księga Malachiasza Malachiasza Mal Ewangelia św. Mateusza Mateusza Mat Ewangelia św. Marka Marka Mar Ewangelia św. Łukasza łukasza łuk Ewangelia św. Jana jana jan Dzieje Apostolskie dzieje dz List św. Pawła do Rzymian rzymian rzym Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 1 Koryntian 1 Kor Drugi list św. Pawła do Koryntian 2 Koryntian 2 Kor List św. Pawła do Galacjan galacjan gal List św. Pawła do Efezjan efezjan efez List św. Pawła do Filipian Filipian Fil List św. Pawła do Kolosan Kolosan Kol Pierwszy list św. Pawła do Tesaloniczan 1 Tesaloniczan i Tes Drugi list św. Pawła do Tesaloniczan 2 Tesaloniczan ii Tes Pierwszy list św. Pawła do Tymoteusza 1 Tymoteusza i Tym Drugi list św. Pawła do Tymoteusza 2 Tymoteusza ii Tym List św. Pawła do Tytusa Tytusa Tyt List św. Pawła do Filemona Filemona Filem List do Hebrajczyków hebrajczyków hebr List św. Jakuba jakuba jak Pierwszy list św. Piotra 1 Piotra i Piotr Drugi list św. Piotra 2 Piotra ii Piotr Pierwszy list św. Jana 1 Jana i Jan Drugi list św. Jana 2 Jana ii Jan Trzeci list św. Jana 3 Jana iii Jan List św. Judy judy judy Objawienie św. Jana objawienie obj

10 Wstęp OTO MAMY ROZPOCZĄĆ wielką przygodę czytelniczą. Mam przy tym nadzieję, że wycieczka ta zaowocuje praktycznym poznaniem całej Biblii da perspektywę, z której będziesz mógł rozpocząć swoją własną wyprawę, która wzbogaci czas twojego życia tu na Ziemi (i nie tylko). To nie jest tylko coś ciekawego do poczytania; jest to udział w czymś, co przesądzi o twojej wieczności. Sięgniemy daleko, poza prehistorię Ziemi, poza mgłę legend i poza folklor, żeby odkryć największy dramat ludzkości. Zobaczymy największe, wyobrażalne zło zdradę, zemstę, zwiedzenie i w końcu samego Księcia Ciemności. Zobaczymy również największe dobro, największe osiągnięcia, największą odwagę i ofiarę naszego odkupiciela. Odkupiciela całej ludzkości! Zajrzymy na salę sądową, na rozprawę pomiędzy suwerennym Bogiem, a jego zbuntowanym stworzeniem. Zbadamy niespodzianki, mogące kryć się na każdej stronie. Analizując sny, wizje i tajne zakodowane informacje będziemy mogli przyjrzeć się powstawaniu wielkich imperiów oraz ich upadkowi. Odkryjemy listy napisane do wielkich przywódców, podające z wyprzedzeniem zarys ich karier i osiągnięć oraz dające im instrukcje, jak mają postępować. Z tym tylko, że listy te pochodzą z innego wymiaru nie z tej Ziemi. Z dreszczem emocji, będziemy przyglądać się bohaterom odnoszącym, wbrew wszelkiej logice, zwycięstwa nad swoimi przeciwnikami. Zobaczymy zdradę stanu i naprawianie krzywd, wendety i konspiracje sięgające wielu pokoleń. Przebadamy również największe tajemnice, z jakimi musi mierzyć się ludzkość naturę czasu, zagadnienie predestynacji w przeciwieństwie do wolnej woli. Zbadamy czystość Boga oraz frustrację człowieka, jego poszukiwania dobra i rządów zła; zbadamy naturę zła skąd ono pochodzi i dlaczego tak się nas trzyma. Odkryjemy, że starożytny zapis biblijny przewiduje najnowsze odkrycia fizyki cząsteczkowej i kosmologii, hiperprzestrzeni i podróży w czasie. Odkryjemy, że jesteśmy częścią wirtualnej rzeczywistości, która jest przeniknięta przez większą rzeczywistość oraz że zarówno życzliwe nam istoty, jak i te nieżyczliwe dotykają naszego życia, sięgając z innego wymiaru. Będziemy zdumieni biografią Supermena: Jego pochodzeniem, Jego misją, Jego przeznaczeniem, Jego niedocenioną mocą. Oraz zdradą jakiej doświadczył, a która umożliwiła Mu spełnienie Jego Mission Impossible gdy sam Stwórca schodzi do Swego stworzenia, aby naprawić zniszczenia spowodowane przez ciemnego intruza, który niegdyś władał tą planetą. Odkryjemy również, że jesteśmy uczestnikami wojny wszechświatów. Zobaczymy, iż jesteśmy w posiadaniu serii wiadomości pochodzących od kogoś spoza Ziemi, które opisują pochodzenie, karierę i przeznaczenie istot będących na zapleczu wielkiej sceny naszego fizycznego wszechświata i wydarzeń politycznych, jakie na co dzień obserwujemy.

11 10 Chuck Missler POZNAJ BIBLIĘ W 24 GODZINY R z e c z y w i s t o ś ć n i e j e s t t a k a j a k n i e g d y ś b y ł a Obszar fizyki kwantowej całkowicie zmienił nasze postrzeganie rzeczywistości. Teraz naukowcy mówią nam, że wszechświat jest cyfrową symulacją zawartą wewnątrz czegoś o wiele większego i składa się przynajmniej z dziesięciu wymiarów. Niektórzy badacze wierzą, że duża część z tego, co nazywamy zjawiskami paranormalnymi jest po prostu międzywymiarowym wydarzeniem w ramach tej większej rzeczywistości. Ale my będziemy mogli zobaczyć, że to wszystko zostało już dawno przewidziane i zawarte w poselstwie Biblii. Odkryjemy, że każdy z nas jest zarówno pionkiem, jak i nagrodą w tym kosmicznym międzywymiarowym konflikcie pomiędzy dobrem i złem, który niebawem znajdzie swoje zakończenie. Że zostaliśmy postawieni w takim czasie, etapie konfliktu, który jest absolutnie unikalny i niepowtarzalny. To przygoda życia, wciągająca każdego z nas w przestrzeń pomiędzy cudem powstania a tajemnicą naszego (i całego świata) przeznaczenia. Jakie tajemnice stworzyły imperia i zrujnowały trony? Czy międzygalaktyczna wojna spowodowała rany i blizny na planetach naszego układu słonecznego? Czy ta wojna wciąż trwa? Jeśli Bóg jest dobry i to On nas stworzył, to skąd wziął się szatan? Czy demony są superhakerami chcącymi zainfekować oprogramowanie, które my nazywamy duszą i duchem? Skąd przyszliśmy i dlaczego tutaj jesteśmy? Jeśli jesteśmy wynikiem czyjegoś planu, to jaki jest ostateczny cel? Dokąd zmierzamy? Jest tylko jedna książka na ziemi, jedna książka w historii ludzkości, która może odpowiedzieć na te wszystkie pytania i jednocześnie zademonstrować swoją niezależność od czasu i przestrzeni. Ma ona odwagę oprzeć swoją wiarygodność i autentyczność na zapisaniu historii, zanim ona się wydarzy. Tylko jedna Księga ma klucze do twojej wieczności: niesamowita historia miłosna, zapisana krwią na drewnianym krzyżu postawionym w Jerozolimie jakieś dwa tysiące lat temu. Niesamowicie ambitny cel przejść przez całą Biblię w dwadzieścia cztery godziny! Oczywiście, ten krótki zarys nie wyczerpie tego, co i tak niewyczerpane. Ale możemy poznać Biblię na tyle, by móc poruszać się pomiędzy niezliczonymi przygodami i odkryciami, jakie w niej znajdziemy. Jeśli ta książka spełni swoje zadanie, to powinna rozniecić w każdym z nas pasję może nawet obsesję, która z kolei na całą resztę naszego życia da nam przygodę, ekscytację, poznanie i satysfakcję, których nie osiągniemy w żaden inny sposób. Ale to ty decydujesz; to ty przesądzisz o końcu tej historii nad urwiskiem kosmicznej zagłady, lub na progu wieczności. J a k t r a k t o w a ć G o d z i n y Prawdopodobnie będziesz w stanie przeczytać każdą Godzinę w mniej niż sześćdziesiąt minut. Sugeruję, abyś poświęcił również czas na sprawdzenie przypisów podanych na końcu oraz abyś sam przeczytał i przeanalizował podane wiersze. Nie ma zamiennika za osobiste zanurzenie się w tekście Biblii. Im więcej

12 wstęp 11 się dowiesz, tym bardziej każdy fragment tekstu będzie dla ciebie zrozumiały. Odkryjesz, że nawet najprostsze fragmenty okażą się niewyczerpaną skarbnicą poznania. I tego właśnie powinieneś oczekiwać od Słowa Bożego. Niech ta przygoda sprawi ci przyjemność. Henry Van Dyke * napisał: Zrodzona na wschodzie i przyodziana w orientalną formę oraz wyobraźnię, Biblia wędruje drogami tego świata, a idąc znanymi nam szlakami przychodzi od jednego kraju po drugi, aby znaleźć tam swoich ludzi. Nauczyła się przemawiać do serc ludzi setkami języków. Dzieci słuchają jej historii z zadziwieniem i zachwytem, a mędrcy rozmyślają o nich jak o przypowieściach życia. Nikczemni i pyszni drżą przed jej ostrzeżeniami, ale do zranionych i skruszonych odzywa się łagodnym głosem matki. Wplotła się w nasze najpiękniejsze marzenia; aby miłość, przyjaźń, współczucie, oddanie, pamięć i nadzieja przywdziały swoje piękne stroje jej pięknej mowy. Nikt z ludzi, którzy posiedli ten skarb na własność nie jest biedny ani opuszczony. Gdy niebo ciemnieje, a drżący pielgrzym dociera do Doliny Cienia, nie boi się tam wejść; bierze w swoją dłoń kij i laskę Pisma Świętego i mówi do swojego przyjaciela i towarzysza: Do zobaczenia; spotkamy się i pocieszony taką zachętą, idzie w stronę samotnego przejścia, jak ten, kto przechodzi przez ciemność, żeby następnie wejść do światłości. * Henry Jackson van Dyke ( ) amerykański pisarz, dyplomata, wykładowca i duchowny.

13 Godzina 1. Zarys Biblii Żeby rozpocząć naszą życiową przygodę, musimy mieć solidny fundament. A właściwie nasze poszukiwania będą opierać się na trzech fundamentach. Po pierwsze, chociaż Biblia zawiera 66 oddzielnych ksiąg*, napisanych przez ponad 60 autorów, na przestrzeni kilku tysięcy lat, to jednak mamy do czynienia ze zintegrowanym systemem informacji. Każdy fragment, każde słowo, każda liczba i każda nazwa miejsca została tam umieszczona w konkretnym celu. A z całości wyłania się bardzo przemyślany plan. Po drugie, ten system przekazu informacji jest spoza naszego wymiaru czasu i przestrzeni. Dosłownie jest on pochodzenia pozaziemskiego. Po trzecie, każde słowo i każda fraza Biblii nawiązuje do centralnego tematu. Tematem Starego Testamentu jest opis narodu jego pochodzenia, przeznaczenia, wzlotów i upadków oraz jego historii, która ma dopiero nastąpić. Nowy Testament jest relacją o człowieku, Stwórcy wszechświata, którego pojawienie się jest centralnym, a jednocześnie zwrotnym punktem całej historii. f u n d a m e n t y : Z a r y s S t a r e g o T e s t a m e n t u Stary Testament składa się z 38 ksiąg. Najbardziej czczoną częścią Starego Testamentu jest Tora, pięć ksiąg Mojżeszowych znanych również ze swojej greckiej nazwy Pentateuch, Pięcioksiąg. Tora składa się z pięciu ksiąg: * Liczba 66 ksiąg biblijnych dotyczy ksiąg kanonicznych (w tym Nowy Testament 27). Niektóre wydania Biblii zawierają dodatkowo 7 ksiąg wtórokanonicznych, co razem daje 73 księgi. Biblia Hebrajska (nasz Stary Testament) liczy tylko 24 księgi, ze względu na to, iż część ksiąg połączonych jest ze sobą (np. Ezdrasza-Nehemiasza, pierwsza i druga Samuela, czy księgi 12 proroków mniejszych liczone jako jedna) przyp. tłum.

14 godzina 1. zarys biblii 13 O ś c z a s u h i s t o r i i W biblijnym opisie historii oś czasu rozpoczęłaby się w momencie stworzenia i upadku człowieka oraz rozciągałaby się przez mniej więcej sześć tysięcy lat. Rozwój głównych wydarzeń na osi przebiegałby przez potop, powołanie Abrahama, wyjście z Egiptu, narodziny narodu izraelskiego. Następne wydarzenie to dynastia Dawida i królestwo Salomona po śmierci Dawida. Po śmierci Salomona wybuchła wojna domowa i naród podzielił się na dwie części. Północne królestwo zostało ostatecznie zniszczone przez Asyryjczyków, a południowe zostało uprowadzone do niewoli na siedemdziesiąt lat bardzo ważny punkt zwrotny w historii Izraela, który będzie kluczem do wielu zagadnień, jakie będziemy później rozważać. Interesującym faktem jest to, że jedna Księga Rodzaju omawia okres od stworzenia świata do momentu tuż przed wyjściem z Egiptu, czyli około 2500 lat, natomiast reszta Starego Testamentu obejmuje zaledwie niewielką część takiego okresu od wyjścia z Egiptu do uprowadzenie do niewoli i powrotu. Po wydarzeniach opisanych w Starym Testamencie, nastąpił okres 400 lat, nazywany okresem ciszy. Nie przemawiał w tym czasie żaden prorok. Bóg wydawał się milczeć aż do czasu posłania Jana Chrzciciela, który rozpoczął okres Nowego Testamentu. Fascynujący kontrast polega na tym, że Stary Testament był tworzony na przestrzeni ponad kilku tysięcy lat, cały Nowy Testament natomiast powstał i został opublikowany w czasie nie dłuższym niż życie jednego człowieka. Głównym tematem całej biblijnej panoramy jest adwent Jezusa Chrystusa który przyszedł, służył i poszedł na krzyż. Po okresie Nowego Testamentu nastąpiła diaspora, gdy Izrael był rozproszony na cały świat. Przez wieki znawcy zagadnień biblijnych debatowali, czy proroctwa Starego i Nowego Testamentu mają znaczenie dosłowne, czy też raczej symboliczne (czy Izrael będzie kiedykolwiek ponownie zebrany?) Te debaty powinny były zakończyć się w chwili, gdy cudownie, dokładnie tak, jak zostało to przepowiedziane w Biblii, 14 maja 1948, Izrael został odbudowany i ponownie zaistniał jako państwo. I Księga Mojżeszowa Księga Rodzaju* jest księgą początków. II Księga Mojżeszowa Księga Wyjścia opisuje narodziny narodu. III Księga Mojżeszowa Księga Kapłańska zajmuje się szczegółami praw rządzących narodem. IV Księga Mojżeszowa Księga Liczb opisuje wędrówkę przez pustynię czterdzieści lat zanim nowy naród był w stanie wejść do ziemi, którą Bóg dla nich zarezerwował. * W dalszej części książki nazwy ksiąg biblijnych mogą być podawane w wersji skróconej. I tak na przykład: Księga Rodzaju = Rodzaju; Księga Daniela = Daniela; List do Rzymian = Rzymian; itd. Po nazwie księgi podany jest zwykle rozdział, a po dwukropku wers (wersy); i tak Jana 3:16 oznaczać będzie Ewangelię Jana, trzeci rozdział, szesnasty wers.

15 14 Chuck Missler POZNAJ BIBLIĘ W 24 GODZINY V Księga Mojżeszowa Księga Powtórzonego Prawa jest powtórką przypomnieniem prawa; jest to również księga, którą najczęściej cytował Jezus. Tora jest podstawą wszystkiego, o czym będziemy tutaj dalej mówić. Po Torze następuje 12 ksiąg historycznych, które są niejako rozdzielone przez najważniejsze wydarzenie w historii Izraela niewolę babilońską. Księgi od Jozuego do 2 Kronik to okres przed niewolą; księgi Ezdrasza, Nehemiasza i Estery to czas po uprowadzeniu do niewoli. Księga Jozuego Jozue był następcą Mojżesza i podbił Kanaan. Księga Sędziów Następnie nadszedł okres 300 lat, znany jako okres Sędziów. W tym czasie została napisana fantastyczna krótka, bo mająca zaledwie 4 rozdziały Księga Rut. Rut jest jedną z najważniejszych ksiąg Starego Testamentu. Nie da się zrozumieć księgi Objawienia, jeśli nie zrozumiesz księgi Rut. Po czasach Sędziów znajdziemy zapis dziejów samego królestwa: 1 Księga Samuela narodziny królestwa. 2 Księga Samuela panowanie Dawida. 1 Księga Królewska królestwo podzielone po śmierci Dawida. Śmierć Salomona i następująca później wojna domowa, której wynikiem jest trwały podział królestwa. 2 Księga Królewska historia podzielonego królestwa. 1 Księga Kronik panowanie Dawida. 2 Księga Kronik historia południowego królestwa. Księgi opisujące historię w czasie i po niewoli babilońskiej to: Księga Ezdrasza powrót z niewoli babilońskiej. Księga Nehemiasza odbudowa miasta Jerozolimy. Księga Estery Żydzi uratowani przed całkowitą eksterminacją w czasach imperium perskiego. Pięć ksiąg poetyckich Joba, Psalmy, Przypowieści, Kaznodziei Salomona, Pieśń nad Pieśniami to poezja, hymny, pieśni i mądrości narodu. Księga Joba zaglądamy za kurtynę. Księga Psalmów (którą można by podzielić na 5 ksiąg) jest śpiewnikiem narodu. Znajdziemy tam nie tylko piękne pieśni i hymny wielbiące Boga, ale również niesamowite proroctwa. Księga Przypowieści Salomona zawierają, ale nie tylko, mądrość Salomona. Księga Kaznodziei również napisana przez Salomona, mówi o próżności życia. Pieśń nad Pieśniami jest tajemniczą księga mówiąca o życiu małżeńskim i o innych ważnych tematach. Następne w kolejce są księgi tak zwanych dużych proroków : Księga Izajasza to księga proroctw mesjanistycznych. Księga Jeremiasza zajmuje się głównie duchowym upadkiem Izraela. Księga Trenów jest pieśnią pogrzebową Jeremiasza nad utratą Jerozolimy.

16 godzina 1. zarys biblii 15 Te trzy księgi są w większości księgami powstałymi przed uprowadzeniem do niewoli, ale Księga Trenów rozdziela proroków większych działających przed i po uprowadzeniu do niewoli. Księga Ezechiela to czas niewoli. Księga ta mówi o odbudowie Świątyni i odrodzeniu Izraela, gdy powrócą do swojej ziemi. Opisuje on również to, co wygląda na wojnę nuklearną gdy Izrael zostanie zaatakowany z północy (co jeszcze ma się wydarzyć). Poselstwem Księgi Daniela są czasy pogan. Daniel jest wyjątkowy w przedstawianiu zarysu historii pogan od czasów Babilonu aż do dnia, w którym Bóg ustanowi swoje własne królestwo na ziemi. Po prorokach większych znajdziemy 12 ksiąg proroków mniejszych. To Ozeasz, Joel, Amos, Abdiasz, Jonasz, Micheasz, Nahum, Habakuk, Sofoniasz, Aggeusz, Zachariasz i Malachiasz. Ostatni trzej z tej dwunastki prorokowali po powrocie z niewoli babilońskiej. Księga Ozeasza koncentruje się na duchowym upadku Północnego Królestwa (wiele z opisanych sytuacji przypomina sytuacje współczesnej Ameryki Północnej i innych krajów postchrześcijańskich ). Księga Joela mówi o dniu Pańskim, wydarzeniu, które również jest jeszcze przyszłością. Księga Amosa to proroctwo o ostatecznym panowaniu dynastii Dawida na Ziemi. Księga Abdiasza koncentruje się na upadku Edomu. Księga Jonasza jest ostrzeżeniem dla Niniwy, stolicy pogańskiego świata tamtych czasów. Księga Micheasza jest najbardziej znana z proroctwa o Betlejem, jako miejscu narodzin Mesjasza. Księga Nahuma opisuje zniszczenie Niniwy. Podobnie jak Jonasz, Nahum był posłany do Niniwy, ale tym razem mieszkańcy tego miasta nie pokutowali. Księga Habakuka zawiera, między innymi, bardzo ciekawe stwierdzenie sprawiedliwy z wiary żyć będzie, które stało się fundamentem trzech listów Nowego Testamentu. Księga Sofoniasza to proroctwo o wielu rzeczach, a jedną z nich jest fakt, że gdy Izrael zostanie odrodzony jako naród, to znowu będzie mówić swoim językiem hebrajskim i od maja 1948 tak właśnie jest. Księga Aggeusza przepowiada odbudowę świątyni. Księga Zachariasza zawiera wiele fascynujących proroctw o Drugim Przyjściu Chrystusa. Księga Malachiasza przekazuje ostateczne poselstwo dla ludzi nieposłusznych. Przygotowuje teren dla Jana Chrzciciela, który przyjdzie w duchu i mocy Eljasza. Oto cały Stary Testament. Kluczowa myśl jest jednym, prostym planem. Odkryjesz, że im więcej wiesz o tych księgach, tym lepiej zobaczysz jak bardzo są one spójne. W czasie, gdy stopniowo będzie wzrastał twój szacunek do ogólnej

17 16 Chuck Missler POZNAJ BIBLIĘ W 24 GODZINY spójności tej Księgi, będziesz zdumiony widząc jak wszelkie wątpliwości i to, co wydawało się być paradoksem czy sprzecznością znikają bezpowrotnie. f u n d a m e n t y : Z a r y s N o w e g o T e s t a m e n t u Nowy Testament składa się z 27 ksiąg. Pierwsze pięć cztery Ewangelie oraz Dzieje Apostolskie to księgi historyczne. Następnie mamy 21 ksiąg interpretujących zwanych Listami. Nowy Testament kończy się kulminacyjną księgą Objawieniem św. Jana zwaną też Apokalipsą. Trzynaście listów napisał Apostoł Paweł, osiem napisane było przez i do wierzących spośród Żydów. Cztery Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza i Jana są do siebie podobne, zawierają jednak zróżnicowane spojrzenia. Ewangelia Mateusza przedstawia Jezusa Chrystusa jako Lwa z pokolenia Judy. Ewangelia Marka ukazuje Jezusa Chrystusa jako Cierpiącego Sługę. Ewangelia Łukasza opisuje Jezusa Chrystusa jako Syna Człowieczego. Ewangelia Jana przedstawia nam obraz Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego. Każda z czterech Ewangelii podaje inną perspektywę w wielu punktach ich relacja pokrywa się, ale każda z nich ma swoje słownictwo, akcenty czy perspektywę genealogiczną. Każda z nich jest precyzyjnie zaplanowana, aby przedstawić jakiś szczególny aspekt. Dzieje Apostolskie opisują formowanie Kościoła w okresie pierwszych trzydziestu lat. Księga Dziejów Apostolskich mogłaby równie dobrze być nazwana Księgą Działania Ducha Świętego. Listy Pawła są księgami interpretacyjnymi. Wyjaśniają znaczenie tego, co wydarzyło się wcześniej włączając w to zarówno Stary jak Nowy Testament. Listy do Rzymian, 1 i 2 do Korytian, Listy do Galacjan, do Efezjan, do Filipian, do Kolosan oraz 1 i 2 do Tesaloniczan tworzą jedną grupę. Każdy z nich napisany był do kościoła zboru z założeniem, że listy te będą wymieniane pomiędzy zborami. Paweł napisał również cztery listy nazywane listami pasterskimi: 1 i 2 do Tymoteusza, do Tytusa oraz do Filemona. List do Rzymian, zwany czasami Ewangelią według Pawła, jest zdecydowanym i dobitnym wyrazem chrześcijańskiej doktryny w Nowym Testamencie; jest jedną z najgłębszych doktrynalnie ksiąg Nowego Testamentu. 1 List do Koryntian i 2 List do Koryntian to listy, które Paweł napisał, aby pomóc w założeniu i umocnieniu kościoła. List do Galacjan (który był prawdopodobnie kluczową księgą w czasie reformacji) zajmuje się rozdzieleniem zakonu i łaski z łaski jesteśmy zbawieni, nie przez przestrzeganie uczynków zakonu. List do Efezjan mógłby być uważany za szczytowy punkt Nowego Testamentu. Można by ten list zatytułować Kościół w niebiesiech. List do Filipian pokazuje radość przez cierpienie. List do Kolosan naucza, że Chrystus przewyższa wszystko.

18 godzina 1. zarys biblii 17 1 List do Tesaloniczan oznajmia nam tajemnicę tego, co nazywamy Pochwyceniem. 2 List do Tesaloniczan wyjaśnia niektóre nieporozumienia związane z Pochwyceniem. Oba listy koncentrują się na Powtórnym Przyjściu Jezusa Chrystusa są to listy czasów ostatecznych. 1 List do Tymoteusza, 2 List do Tymoteusza, i List do Tytusa udzielają pastorskich porad. List do Filemona chociaż jest krótkim listem, to jest wzorem wstawiennictwa w sprawie zbiegłego niewolnika. Mimo zupełnie innego kontekstu społecznego możemy się dziś wiele z tego listu nauczyć. Teraz dochodzimy do ośmiu żydowskich listów: do Hebrajczyków, Jakuba, dwóch listów Piotra, trzech Jana i jednego Judy. List do Hebrajczyków stawia na Nowe Przymierze. Autorstwo tego listu jest tematem dyskusji między biblistami. Wiele osób uważa, że list do Hebrajczyków został napisany przez Pawła; inni uważają, że list ten jest celowo anonimowy. Księga Habakuka 2:4 sprawiedliwy z wiary żyć będzie może być pewną wskazówką. List do Rzymian cytuje ten fragment i w sposób szczególny zajmuje się usprawiedliwieniem: Kim są sprawiedliwi? Jak stajesz się sprawiedliwy przed Bogiem? List do Galacjan omawia aspekt: sprawiedliwy z wiary żyć będzie, powołanie, aby porzucić religijną zewnętrzność. List do Hebrajczyków mówi nam, że sprawiedliwy żyć będzie z wiary. Habakuk 2:4 jest fundamentem każdego z tych listów, co sugeruje, że to Paweł był autorem listu do Hebrajczyków. Jeszcze bardziej jednak znamienne jest, jak Duch Święty kierował strukturą tych listów. List Jakuba mówi o wierze, którą widać. 1 List Piotra mówi o prześladowanym kościele. 2 List Piotra mówi o nadchodzącym odstępstwie i czasach ostatecznych. 1 List Jana jest klasycznym listem miłości. 2 List Jana ostrzega przed fałszywymi nauczycielami. 3 List Jana zajmuje się przygotowaniem pomocników. List Judy, podobnie jak 2 Piotra omawia zagadnienie odstępstwa od wiary, z tym, że list Judy zawiera pewne starotestamentowe korzenie, które same w sobie są fascynujące. Końcową, i tak naprawdę kulminacyjną księgą całej Biblii jest Księga Objawienia św. Jana zwana Apokalipsą. Księga Objawienia jest czymś więcej niż tylko zakończeniem Biblii; jest to dopełnienie wszystkiego. Wszystko, co rozpoczęło się w Księdze Rodzaju znajduje swoje zakończenie w Księdze Objawienia. Jest to jedyna księga w Biblii, która ma odwagę ogłosić szczególne błogosławieństwa dla czytelnika. Księga ta ma 404 wiersze i w tych wierszach ponad osiemset razy nawiązuje do Starego Testamentu. Tak więc, jeśli księga ta wydaje się trudna do zrozumienia, to jest to znak, że nie odrobiliśmy naszej pracy domowej, gdy czytaliśmy Stary Testament. Jest to księga zakodowana, ale każdy kod jest ujawniony w jakimś innym miejscu Pisma Świętego. To jest właśnie wyzwanie, jakie stawia przed nami ta niesamowita księga.

19 18 Chuck Missler POZNAJ BIBLIĘ W 24 GODZINY Nowy Testament jest ukryty w Starym Testamencie; Stary Testament jest odsłonięty w Nowym Testamencie. C z a s r o z p o c z ą ć n a s z ą p r z y g o d ę! To niesamowite, jak wiele kontrowersji odnośnie Biblii znika, gdy zdamy sobie sprawę z dwóch rzeczy: Biblia jest zaplanowana jako całość, nie tylko w ogólnym sensie tego słowa, ale w każdym słowie i literze, oraz że czas nie jest prostolinijny i niezmienny, lecz jest cechą fizyczną, która zmienia się zależnie od masy, przyśpieszenia i grawitacji. Bóg ma po prostu mnóstwo czasu, ponieważ jest poza wszelkim wymiarem czasu! W następnym rozdziale omówimy naturę czasu, kontrowersje związane z prędkością światła, koncepcję entropii oraz jak to wszystko oddziałuje na Pismo Święte. Będziesz zaskoczony odkrywając, że niektórzy z największych światowych naukowców z przeszłości i teraźniejszości traktują zapis biblijny bardzo poważnie. Sir Izaak Newton, jeden z największych naukowców, jaki kiedykolwiek żył na Ziemi, napisał ponad milion słów komentarza do ksiąg Daniela i Objawienia. Współcześni naukowcy, fizycy nuklearni, i inni pisali bardzo dużo i obszernie na temat dwóch pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju opierając się na tym, co dzisiaj wiemy o fizyce cząstek elementarnych. Wielu chrześcijan nie bierze poważnie i dosłownie tego, co napisane jest w Biblii, ponieważ nigdy nie połączyło wszystkich punktów. Jest to problem, który będziemy próbowali rozwiązać w czasie tej wielkiej przygody.

20 Spis treści Od tłumacza Wstęp Godzina 1. Zarys Biblii Godzina 2. Księga Rodzaju 1:1-3 Początki początków Godzina 3. Księga Rodzaju 4-11 Od upadku człowieka do wieży Babel Godzina 4. Księga Rodzaju Abraham, Izaak, Jakub i Józef Godzina 5. Księga Wyjścia Księga Powtórzonego Prawa Godzina 6. Jozuego, Sędziów i Rut Godzina 7. Samuela, Królewskie i Kronik. Powstanie i Upadek Monarchii Godzina 8. Joba, Pieśń nad Pieśniami Księgi poetyckie Godzina 9. Księga Daniela Godzina 10. Ezdrasz, Nehemiasz oraz okres międzytestamentowy Godzina 11. Izajasz, Jeremiasz i Ezechiel Godzina 12. Prorocy mniejsi Godzina 13. Jaką możemy mieć pewność? Godzina 14. Nowy Testament Godzina 15. Ewangelie Godzina 16. Wielki Tydzień Godzina 17. Dzieje Apostolskie Godzina 18. List do Rzymian Godzina 19. Listy Apostoła Pawła Godzina 20. Listy do hebrajskich wierzących Godzina 21. Eschatologia Godzina 22. Objawienie 1-3 Listy do siedmiu zborów Godzina 23. Objawienie 4-22 Spełnienie i zakończenie wszystkiego Godzina 24. Posłowie O Autorze Przypisy

JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ.

JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ. JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ. Jest to propozycja przeczytania całego Pisma Świętego w ciągu roku kalendarzowego (przeczytania, a nie modlitwy Słowem Bożym!). W zależności od tempa czytania,

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Cichy czas - czytanie Słowa Bożego. i rozmowa z Bogiem

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Cichy czas - czytanie Słowa Bożego. i rozmowa z Bogiem Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Cichy czas - czytanie Słowa Bożego i rozmowa z Bogiem Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ PIERWSZY Pogłębienie doświadczenia miłości Boga Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: J 15, 1-10

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Posłuszeństwo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Posłuszeństwo Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Posłuszeństwo Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja Ewangeliczna

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Odkrywanie i używanie darów

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Odkrywanie i używanie darów Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Odkrywanie i używanie darów Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Znać i kochać Boga

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Znać i kochać Boga Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Znać i kochać Boga Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja

Bardziej szczegółowo

14 Czy Pismo Święte jest prawdziwe?

14 Czy Pismo Święte jest prawdziwe? YOUCAT (3) (wybrane problemy) 14 Czy Pismo Święte jest prawdziwe? Prawdy przez Boga objawione, zawarte i przedłożone na piśmie w księgach świętych zostały spisane pod natchnieniem Ducha Świętego... i dlatego

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Biblia - pochodzenie, przekaz, natchnienie

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Biblia - pochodzenie, przekaz, natchnienie Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem - pochodzenie, przekaz, natchnienie Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Kościół

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Kościół Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja Ewangeliczna Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Zwycięskie życie - życie w mocy Ducha Świętego

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Zwycięskie życie - życie w mocy Ducha Świętego Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Zwycięskie życie - życie w mocy Ducha Świętego Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v.

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Modlitwa

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Modlitwa Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Modlitwa Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja Ewangeliczna

Bardziej szczegółowo

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Tomasz Kiesling Oborniki 2013 Być jak Teofil dziś Teofil konkretne imię adresata, chrześcijanina, do którego pisze św. Łukasz Ewangelię. Ewangelista przeprowadził wiele rozmów

Bardziej szczegółowo

Znalazłam się w tunelu jak w długim korytarzu. Szłam bardzo szybko, biegnąc tunelem wzdłuż jasnego, białego światła. Mogłam zobaczyć inny koniec... Zaczęło do mnie docierać, że byłam martwa,... Wtedy zobaczyłam

Bardziej szczegółowo

BIBLIA KANON. KOŚCIÓŁ EWANGELICZNY MISJA ŁASKI W WARSZAWIE www.ggwo.pl

BIBLIA KANON. KOŚCIÓŁ EWANGELICZNY MISJA ŁASKI W WARSZAWIE www.ggwo.pl BIBLIA KANON 1. Znaczenie słowa kanon Pochodzenie słowa. Słowo to pochodzi od greckiego słowa κανών (kan-ohn ) oznaczającego instrument pomiarowy. Zostało użyte między innymi w: Galacjan 6:16 A pokój i

Bardziej szczegółowo

Tradycje antyczne i biblijne

Tradycje antyczne i biblijne Wstęp Księgi historyczne Księgi dydaktyczne Księgi prorockie Ewangelie i Dzieje Apostolskie Listy Apokalipsa Wstęp Literatura przedmiotu Anna Świderkówna, Prawie wszystko o Biblii Anna Świderkówna, Rozmowy

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)?

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Mój pierwszy nauczyciel języka hebrajskiego bił mnie linijką po dłoni, gdy ośmieliłem się dotknąć palcem świętych liter Pięcioksięgu. (R. Brandstaetter,

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Bóg ma plan dla Twojego życia, ponieważ zna Ciebie jak nikt inny. W jaki sposób poniższe teksty opisują to, jak dobrze Bóg Cię zna?

Bóg ma plan dla Twojego życia, ponieważ zna Ciebie jak nikt inny. W jaki sposób poniższe teksty opisują to, jak dobrze Bóg Cię zna? Uczniostwo w czasach końca BOŻY PLAN DLA TWOJEGO ŻYCIA Temat 1, Moduł 1 Michael Dörnbrack Wprowadzenie Na starość wiele osób patrzy wstecz na swoje życie i pyta z rozczarowaniem: To było to?. Zadanie sobie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. celebrans i inni kapłani udają się przed relikwiarz świętego Stanisława Kazimierczyka. Wszyscy klękają.

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO PRZEWODZENIA I ZARZĄDZANIA W 1 I 2 LIŚCIE DO TYMOTEUSZA, LIŚCIE DO TYTUSA ORAZ 1 LIŚCIE PIOTRA

ZASADY DOTYCZĄCE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO PRZEWODZENIA I ZARZĄDZANIA W 1 I 2 LIŚCIE DO TYMOTEUSZA, LIŚCIE DO TYTUSA ORAZ 1 LIŚCIE PIOTRA ZASADY DOTYCZĄCE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO PRZEWODZENIA I ZARZĄDZANIA W 1 I 2 LIŚCIE DO TYMOTEUSZA, LIŚCIE DO TYTUSA ORAZ 1 LIŚCIE PIOTRA Praca napisana przez Emanuela Weremiejewicza Praca jest wypełnieniem wymagań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej

Konspekt szkółki niedzielnej Konspekt szkółki niedzielnej 3. NIEDZIELA ADWENTU Główna myśl: Słowo Boże jest wieczne. Tekst: Izajasz 40,1-11 Boże słowo pociechą dla ludu. Jeremiasz 36,1-32 spalenie przez Jojakima zwoju z proroctwami

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 14. niedziela po Trójcy Świętej

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 14. niedziela po Trójcy Świętej Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego / www.cme.org.pl / cme@cme.org.pl Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 14. niedziela po Trójcy Świętej Główna myśl: Czyń dobrze Tekst:

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Tydzień wprowadzający Bóg nas "...wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz II

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz II Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Biblia Najważniejsze zagadnienia cz II Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii: Podstawowe: Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe. Wyczerpująco i samodzielnie wypowiada się na temat poruszanego zagadnienia. Wykazuje się wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Sola scriptura jedynie Pismo

Sola scriptura jedynie Pismo Sola scriptura jedynie Pismo Wierzymy, nauczamy i wyznajemy, iż jedyną regułą i normą, według której powinno się oceniać i osądzać wszystkie nauki i wszystkich nauczycieli, nie może to być żadna inna,

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA Usprawiedliwienie wg KK 1992 : Usprawiedliwienie zostało nam wysłużone przez Mękę Chrystusa, który ofiarował się na krzyżu jako żywa, święta i miła Bogu ofiara i którego krew

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

rozpoznaje znaki sakramentalne; okazuje szacunek wobec znaków obecności Boga. Określa, od kiedy rozpoczęła się jego przyjaźń z Jezusem; szczęśliwego;

rozpoznaje znaki sakramentalne; okazuje szacunek wobec znaków obecności Boga. Określa, od kiedy rozpoczęła się jego przyjaźń z Jezusem; szczęśliwego; I. Poszukiwanie szczęścia i wspólnoty 2 3 4 5 6 Określa, od kiedy rozpoczęła się jego przyjaźń z Jezusem; wymienia cechy człowieka szczęśliwego; wskazuje osoby, które troszczą się o niego; charakteryzuje,

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej

Konspekt szkółki niedzielnej Główna myśl: Jezus wypełnił Boże obietnice Konspekt szkółki niedzielnej 4 NIEDZIELA ADWENTU Tekst: Iz 52,7-10 Pan wybawi Syjon z niewoli Izajasz 7,14; Izajasz 9,1-6; Izajasz 11,1-5; Izajasz 42,1-3; Micheasza

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Konfirmacyjne Pytania i odpowiedzi (Opracowane na podstawie podręcznika Wierzę i ślubuję M. Hvožďary) 1. Co to jest konfirmacja? Co oznacza słowo konfirmacja? Konfirmacja to uroczyste przyjęcie ochrzczonych

Bardziej szczegółowo

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ W Biblii znajdujemy nakazy i Ŝądania. Zawierają one to, co wierzący nazywają wolą BoŜą. Najbardziej znanym ich zbiorem jest Dziesięć przykazań (Wj 34, 28). Znajdujemy go

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI 1 Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu Ocenianie poszczególnych form aktywności. Ocenie podlegają: a. prace klasowe (sprawdziany), b. kartkówki, c.

Bardziej szczegółowo

Jak znaleźć w Biblii to, czego szukasz

Jak znaleźć w Biblii to, czego szukasz Jak znaleźć w Biblii to, czego szukasz w kuchni pewnej babci nikt nie może niczego znaleźć. Mąka jest w pojemniku z napisem "Cukier", a herbata w pudełku z napisem "Sól". Nie ma to wielkiego znaczenia,

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl 1 2 3 Redakcja: Jarosław Sołtys Korekta: Barbara Turnau Copyright by Hanna Trippenbach-Dulska, Kazimierz Dulski Copyright by Wydawnictwo M, Kraków 2013 ISBN 978-83-7595-629-0 Wydawnictwo M 31-002 Kraków,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła podstawowa Etap I Klasy I- III Cele katechetyczne: 1. Zachęcanie do aktywnego

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Pozytywne myślenie Dla wszystkich negatywnych myśli, które możemy mieć w sobie, Jehowa ma pozytywną odpowiedź. Każdy powinien sobie to od czasu do czasu przeanalizować. Mówisz: To niemożliwe! Jehowa odpowiada:

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA (CZĘŚĆ I) 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA (CZĘŚĆ I) 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 2. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną przez Boga O OBJAWIENIU BOŻYM 3. W czym zawiera

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika Bóg powołuje Program dla 12-latków

Plan wynikowy do podręcznika Bóg powołuje Program dla 12-latków Plan wynikowy do podręcznika Bóg powołuje Program dla 1-latków I. Sposoby powoływania mężów Bożych w Starym Testamencie 1. Bóg przełamuje uprzedzenia (Jonasz). Posłuszeństwo Jehojady jako wierność złożonej

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NAUCZANIA BIBLIJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK DRUGI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NAUCZANIA BIBLIJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK DRUGI WYMAGANIA EDUKACYJNE NAUCZANIA BIBLIJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK DRUGI Dział programowy I. Nauka o Jezusie Chrystusie i ewangelizacja Jednostka tematyczna 1.Jezus Chrystus Bóg i człowiek w jednej osobie

Bardziej szczegółowo

Droga do Chrystusa. Przywilej modlitwy. Lekcje Biblijne 11-16

Droga do Chrystusa. Przywilej modlitwy. Lekcje Biblijne 11-16 Droga do Chrystusa Lekcje Biblijne Przywilej modlitwy 11-16 1) Dlaczego kontakt z Bogiem poprzez modlitwę jest tak istotny? Jeremiesz 29:12 Teksty Uzupełniające: Jeremiasz 31:9; Psalm 50:12; 102:17; Izajasz

Bardziej szczegółowo

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska 1. Przedmioty obowiązkowe 1.1. Kanon studiów teologicznych I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska Wstęp do filozofii Z 1 Historia filozofii starożytnej

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi. ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa tel. 18 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.pl okładka.indd 1 2015-03-03 08:10:05 Alicja Maksymiuk ŚWIĘTY JÓZEFIE,

Bardziej szczegółowo

XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła XXIV Niedziela Zwykła Nikt inny jak tylko Pan Bóg wspomaga i prowadzi tych, którzy pragną Mu służyć. Ta droga wymaga ofiary i poświęcenia w pokonywaniu przeciwności. Ten duchowy trening wzmaga odwagę,

Bardziej szczegółowo

Żydzi Dlaczego warto o nich mówić?

Żydzi Dlaczego warto o nich mówić? Żydzi Dlaczego warto o nich mówić? Mamy wspólną wielowiekową historię Mają bogatą kulturę, tradycję i sztukę. Warto je poznać! Jan Paweł II nazwał ich starszymi braćmi w wierze. Czas zapomnieć o nieporozumieniach

Bardziej szczegółowo

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków.

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków. Cześć, Jak to jest, że rzeczywistość mamy tylko jedną i czy aby na pewno tak jest? I na ile to może przydać się Tobie, na ile to może zmienić Twoją perspektywę i pomóc Tobie w osiąganiu tego do czego dążysz?

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej

Konspekt szkółki niedzielnej Konspekt szkółki niedzielnej 4 NIEDZIELA POSTU Laetare Główna myśl: Pan Jezus jest jak codzienny chleb Tekst: Jan 6,47-51 Jezus chlebem żywota Daniel 6, 8-12 Zazdrość satrapów Dzieje Apostolskie 2,22-41;2,42-47

Bardziej szczegółowo

Medytacja chrześcijańska

Medytacja chrześcijańska ks. Tomasz Rusiecki Medytacja chrześcijańska Medytacja wciąż aktualna Często słyszymy słowo medytacja. Dla jednych jest ono obce, dla innych wzbudzające ciekawość i pragnienie poznania medytacji, a jeszcze

Bardziej szczegółowo

Podobny czy inny? Dziedziczyć można też majątek, ale jest coś, czego nie można odziedziczyć po rodzicach.

Podobny czy inny? Dziedziczyć można też majątek, ale jest coś, czego nie można odziedziczyć po rodzicach. Podobny czy inny? Agata Rysiewicz 1. Pogadanka o podobieństwie. - W czym jesteś podobny do rodziców? - Jak to się stało, że jesteś podobny do rodziców? Dziedziczysz cechy wyglądu, charakteru, intelektu.

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ pt. Święty Paweł niosący ewangelię poganom, wzorem posługi apostolskiej Jana Pawła II

KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ pt. Święty Paweł niosący ewangelię poganom, wzorem posługi apostolskiej Jana Pawła II KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ pt. Święty Paweł niosący ewangelię poganom, wzorem posługi apostolskiej Jana Pawła II skierowany do szkół gimnazjalnych Diecezji Włocławskiej Etap diecezjalny Rok szkolny 008/009

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił?

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dwie rzeczywistości Dobro i zło Inicjatywa królestwa światłości Inicjatywa królestwa światłości Chrześcijanin Zaplecze Zadanie Zaplecze w Bogu Ef. 1, 3-14 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym.

ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Lectio Divina Rz 1,1-17 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Praktyczny Kurs Modlitwy

Praktyczny Kurs Modlitwy ks. Zbigniew Paweł Maciejewski Praktyczny Kurs Modlitwy Czy chcesz wreszcie poznać prosty sposób modlitwy, który zmieni Twoje życie? Wydawnictwo NATAN Copyright by Wydawnictwo NATAN Copyright by ks. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy czwartej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy czwartej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: czwarta szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW SAKRAMENT POJEDNANIA Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW Znaki Gotowości Czy twoje dziecko czasem Chce się modlić do Boga? Mówi Przepraszam bez podpowiadania? Przebacza innym nawet wtedy, gdy nie mówi przepraszam?

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz, ycia w Niebie?

Czy wiesz, ycia w Niebie? Czy wiesz, e e mo esz byæ pewny ycia w Niebie? Gdyby Bóg zapytał ciebie: Dlaczego powinienem wpuœci ciæ ciê do mojego nieba? Co byś odpowiedział? Nie wiesz? Wiêc c pos³uchaj... Najwspanialszej wiadomości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 5

SPIS TREŚCI. Wstęp... 5 SPIS TREŚCI Wstęp....................................... 5 MĘKA I KRZYŻ JEZUSA Stanisław Biel SJ Kontemplacje tajemnic męki i śmierci Jezusa....... 11 Męka i krzyż Jezusa w Ćwiczeniach duchownych..............................

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIAJĄCA MOC WIARY

USPRAWIEDLIWIAJĄCA MOC WIARY USPRAWIEDLIWIAJĄCA MOC WIARY Teksty biblijne: List do Rzymian 3, 9 12; 21 31 Tekst pamięciowy: Kaznodziei Salomona 7, 20 Bo nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by zawsze postępował dobrze,

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

Rok liturgiczny (kościelny)

Rok liturgiczny (kościelny) Rok liturgiczny (kościelny) Adwent Okres Narodzenia Pańskiego Okres zwykły cz. I Wielki Post Triduum Paschalne Okres Wielkanocny Okres zwykły cz. II Przeczytajcie fragment Składu apostolskiego. Jakie fakty

Bardziej szczegółowo

Medytacja chrześcijańska

Medytacja chrześcijańska Z TRADYCJI MNISZEJ 5 John Main OSB Medytacja chrześcijańska John Main OSB Medytacja chrześcijańska Konferencje z Gethsemani przekład Teresa Lubowiecka Spis treści Wstęp...7 Pierwsza Konferencja...9 Druga

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kramer SJ. męskie serce_. z dziennika Banity. Wydawnictwo WAM Księża Jezuici

Grzegorz Kramer SJ. męskie serce_. z dziennika Banity. Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Grzegorz Kramer SJ męskie serce_ z dziennika Banity Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Wydawnictwo WAM Księża Jezuici, 2014 Redakcja: Zofia Palowska Korekta: Sylwia Łopatecka Projekt okładki i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii w szkole podstawowej. Klasy IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z religii w szkole podstawowej. Klasy IV - VI Przedmiotowy system oceniania z religii w szkole podstawowej Klasy IV - VI Przedmiotem oceny ucznia są: wiadomości, umiejętności, postawa Uczeń otrzymuje oceny: śródsemestralne, semestralną/roczną. Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2015 r.... 3 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [C]... 4 LITURGIA DOMOWA II Niedziela Adwentu [C]... 6 III Niedziela Adwentu [C]...

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ TRZECI Uzdrowienie wewnętrzne Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk. 4, 38-42 Wysoka gorączka

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Poziom 1 Lekcja 2 ZBAWIENIE Z ŁASKI

Poziom 1 Lekcja 2 ZBAWIENIE Z ŁASKI Poziom 1 Lekcja 2 ZBAWIENIE Z ŁASKI Opracował Don Krow Jezus wielokrotnie używał przypowieści, podobieństw, by zilustrować prawdy duchowe. Ew. Łukasza 18:9-14: I powiedział także do tych, którzy pokładali

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

POWITANIE PRZEZ RODZICÓW

POWITANIE PRZEZ RODZICÓW POWITANIE PRZEZ RODZICÓW Czcigodny Księże Infułacie! W czasie tej Najświętszej Ofiary nasza młodzież, ma przyjąć sakrament bierzmowania. Zdajemy sobie sprawę, że jest to dla naszych dzieci trudny okres,

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej

Konspekt szkółki niedzielnej Konspekt szkółki niedzielnej 4. NIEDZIELA PO WIELKANOCY Cantate Główna myśl: Śpiewaj Panu Tekst: Księga Izajasza 12,1-6 Pieśń dziękczynna zbawionych 2 Księga Mojżeszowa 15,1-2 Pieśń Mojżesza, pieśń Miriam

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego 11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego MARIA REGINA POLONIAE NR 6 / 18 / 2015 Na naszą modlitwę w Bazylice górnej musieliśmy poczekać z powodu koncertu,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA zasady sporządzania opisów bibliograficznych przewodnik dla uczniów. Opracowanie: Ewa Smólska

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA zasady sporządzania opisów bibliograficznych przewodnik dla uczniów. Opracowanie: Ewa Smólska BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA zasady sporządzania opisów bibliograficznych przewodnik dla uczniów. Opracowanie: Ewa Smólska Bibliografia załącznikowa (kryptobibliografia) to spis dokumentów (książek, czasopism,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy IV SP

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy IV SP Wymagania edukacyjne z religii dla klasy IV SP OCENA CELUJĄCA Uczeń opanował maksymalny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony programem nauczania Samodzielnie potrafi zdobywać wiadomości Odnosi

Bardziej szczegółowo

www.awans.net Publikacje nauczycieli Halina Chmielewska Test sprawdzający Historia, klasa V, I półrocze (do podręcznika A to historia!

www.awans.net Publikacje nauczycieli Halina Chmielewska Test sprawdzający Historia, klasa V, I półrocze (do podręcznika A to historia! www.awans.net Publikacje nauczycieli Halina Chmielewska Test sprawdzający Historia, klasa V, I półrocze (do podręcznika A to historia! ) Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym Awans.net

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śl.

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śl. KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY CZWARTEJ SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śl. Nowa podstawa programowa Wymagania Blok tematyczny Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM Numer programu : AZ-4-01/10 Tytuł programu: Świadek Chrystusa Numer podręcznika AZ-41-01/10-Wa-1/12 Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego

Bardziej szczegółowo

Uczniostwo w czasach końca. Moduł 2, Temat 6: Chwalenie Boga i dziękowanie Mu

Uczniostwo w czasach końca. Moduł 2, Temat 6: Chwalenie Boga i dziękowanie Mu Uczniostwo w czasach końca Moduł 2, Temat 6: Chwalenie Boga i dziękowanie Mu Michael Dörnbrack Wprowadzenie Bóg cieszy się, kiedy przychodzimy do Niego z naszymi prośbami. On jest naszym niebiańskim Ojcem,

Bardziej szczegółowo

RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI

RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI 1. Interpretacja życia w świetle wiary - uczeń pogłębia świadomość dziecięctwa Bożego rozpoczętego na chrzcie świętym i odnajduje ślady Boga w otaczającym

Bardziej szczegółowo