Harry Tennant, Czego uczy Biblia, część 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Harry Tennant, Czego uczy Biblia, część 9"

Transkrypt

1 Harry Tennant, Czego uczy Biblia, część 9 SPIS TREŚCI Słowo wstępne v Uwagi do wydania polskiego vii 1. Piękna ziemia 1 2. Człowiek dobry czy zły? 5 3. Śmierć przyjaciel czy wróg? Początek Bożych obietnic Przymierze Boga z Abrahamem Kto jest Królem? Kto będzie Królem? Jakie będzie Królestwo Boże? Jak to może być? Pan, który mnie kupił Chrystus: czyim jest synem? Słowo, które stało się ciałem Kapłan na wieki Duch Święty 125 Aneks I: Dary Ducha Świętego i prowadzenie Ducha Świętego Świat zła Jezus a diabeł 158 Aneks II: Upadli aniołowie i szatan Demony Aniołowie Zmartwychwstanie i sąd Nawrócenie i konwersja Czy powinienem zostać ochrzczony? Chodzenie z Bogiem Uczeń a świat Społeczność Zagadka Izraela Znaki powrotu Chrystusa Pożegnanie 315 Skorowidz rzeczowy 319 Skorowidz wersetów 323 Zestawienie nazw ksiąg w BT i BW 333

2 SKOROWIDZ RZECZOWY Abel 199 Abram, Abraham 33-40, 47,54, 88, 103, 214, , 284 Adam 9-14, 17-21, 28, 41, 72, 75, 148, 153, 230 Aniołowie 8-9, 46, 102, 136, 105, , , 249 Arabia Saudyjska 66, 312 Arabowie 65-66, , 312, 314 Asyryjczycy 51, 293 Babel 32, 47, 49 Babilon 51-52, 55, 57, 176, 258, 293 Balfoura, Deklaracja 296 Betlejem 105 Biblia (patrz Słowo Boże) Biblia, czytanie 219, , 317 Biskupi 122 Bożki , 211 Bóg 71, 90-99, , 237 imiona 43-47, 198 Charyzmatycy Choroba , 173, 185, 189 Chrystus (patrz Jesus Chrystus) Chrzczenie niemowląt 229 Chrzest 79, 137, 213, 222, Cierpienie , 171, 186, Creda Cuda 112, 129 Daniel Dary Ducha Świętego Dawid 54-61, 88, 283, 284 Dedan 312 Demony 152, Diabeł 10, 77, 142, , Drugie przyjście (patrz Jesus Chrystus, drugie przyjście) Duch Święty 2, 93-96, 100, 104, Duchy , Dusza 9, 19-23, 210 Dyscyplina , 292 Dziewica Maria 123 Dziewicy, narodziny z 30, 90, 100 Eden 9, 10, 28, 39, 43, 69 Egipt 66, 291, 299, 310, 312 Egzorcyzm 187, 188 Eklezja Ekumenizm 68, 276, 307 Etiopia 66, 299, 310 Etiopski eunuch 230, 232, 237 Ewa 12-13, 17, 28-29, 41, 135, 153 Ewangelia 78, 132, Fałszywi Chrystusowie Faryzeusze 70, Gabriel Getsemani 73, 108 Glosolalia 141 Głoszenie i dzieło misyjne 317 Grecja 57, 293 Grupy młodzieżowe 317 Grzech 13, 16-17, 30, 32, 41-42, 71, 72-76, 82-88, , Hiob

3 Hymnów, księga 317 Imiona Boga 43-47, 198 Imiona Jezusa 44-45, , Iran (patrz Persja) Islam 286, 314 Izaak Izrael, naród 34, 49-52, 121, państwo 64-66, , ziemia 34, Jakub 40, 53 Jan Chrzciciel 105, 232 Jerozolima 39, 50-52, 61, 68, , Jezus Chrystus 36, 44, 57-61, 65, 72-76, , drugie przyjście 47, 61, 140, , , imiona 44-45, , ofiara 77-88, , 170 pokusy synostwo 74-82, 89-99, 100, ukrzyżowanie 73, wniebowstąpienie 138 Językami, mówienie 141 Juda 51-52, 53 Judasz 160 Kanaan 34-37, 50, Kapłaństwo 51, Katolicy, rzymscy 117, 310 Komunia (patrz też Łamanie Chleba, Społeczność) 117 Konwersja , 300 Królestwo Boże 41-71, 114, , 236, 264, 281, Libia 66, 299, 310 Lucyfer 176 Łamanie Chleba (patrz też Komunia, Społeczność) 270, Ława przysięgłych, obowiązek zasiadania 266 Łazarz 70 Małżeństwo 24-25, 154, 248, 281 Maria 89, , 123 Medowie 293 Mesjasz 45, 64, 105, 282, 298 Mezopotamia Millennium (patrz Tysiąclecie) Modlitwa 123, , , 317 Modlitwa Pańska 42, 47 Mojżesz (patrz też Prawo Mojżeszowe) 49-50, 103 Moralność 146, , Nabuchodonozora, sen 55-57, 312 Nawrócenie 79, 133, , , 233, Niebo Nieśmiertelność 19-23, 58-62, , , 174, 205 Noe (patrz też Potop) 16, Obietnice Boga 24-31, 33-40, , 72, 88, 290 Obrzezanie 38 Oddawanie czci 317 Odkupienie 39-40, 75, 77-88, 110 Odmowa z względu na sumienie 251, Ofiara 37-40, Organizacja ,

4 Pacyfizm 263 Palestyńczycy 65, 297 Pascha 277, 294 Persja 57, 286, 299, 310 Perska, Zatoka 312 Persowie 293 Piekło 197, 211 Piłat 227 Poganie 174, 285, Pojednanie , 170 Pokusa 81-82, 108, 111, , Polityka 251, , 297 Pośrednik , 136, 250 Potop 16, 30-31, 47-49, 151, 162 Powrót Chrystusa (patrz Jesus Chrystus) Prawo Mojżeszowe 49, 85-86, 103, , 198, Preegzystencja 93, Proroctwo 26, 53-61, 62-71, , , 140 Przeistoczenie (patrz Transsubstancjacja) Przybytek 50, Przymierze 30-40, 236, , Przysięgi Raj 10, Rosja 286, 291, 299, 309, 310 Rzymskie, cesarstwo 57, 256, , 313 Salomon 50 Samaria 51 Sara, Saraj 37 Sąd 61, 64, , Sedecjasz 51, 52, 53, 55 Słowo Boże (patrz też Biblia) 75, , , , Służba wojskowa 251, 263, 264 Sodoma i Gomora 151, 197, 198 Społeczność Sprawiedliwość 36, 63, 72-76, Stworzenie 1-4, 7, 16, 102, 198 Syjonizm 296 Szatan 10, 147, , 182 Szeba 312 Szkółki niedzielne 317 Śmierć 12-23, 30, 42, , 170, Śmierć, druga 210 Świat, postawa uczniów Świątynia 50, 122, 301 Świątynia Ezechiela 68 Święci 70, 122 Święta (patrz też Prawo Mojżeszowe) 50, 124 Tarszisz 312 Tęcza 31 Transsubstancjacja 277 Trójca Turcja 296, 310 Tysiąclecie 70-71, 99, 167, 170, 301 Uczeń a świat , 281 Uczniostwo , , 270 Upadli aniołowie , Ur 33, 37 Uzdrawianie , Wąż 10-14, 18, 29, 135, 162, Wersje Biblii vi, vii Wiara 27, 36, 70, , 140,

5 Wojna 251, 256, , Wszechświat 1-4, 101 Zbawienie 44, 49, 73, 134, 238 Zło , , 263 Zmartwychwstanie 19-23, 38, 47, , , Związki zawodowe 266 Żydzi 34, 47-50, 64-65, niewola i rozproszenie 55,

6 SKOROWIDZ WERSETÓW Stary Testament Księga Rodzaju 1, 1 1, , ,75 2, 7 7,9,16, , , ,29, , , , 5 162, , , , , , , , , ,46 15, , ,46 16, , , , , , , , , , , ,10 53, Księga Wyjścia 2, , , , , , , , ,6-7 46,74 Księga Kapłańska 10, , , , , Księga Liczb 14, , , Księga Pwt. Prawa 4, , ,

7 7, , , , , , Księga Jozuego 15, , Księga Sędziów 16, Księga Samuela 29, Księga Samuela 7, , , , Księga Królewska 5, , Księga Królewska 23, Księga Kronik 17, ,109, , , , Księga Kronik 21, ,3 211 Księga Nehemiasza 9, ,283 Księga Estery 3, Księga Hioba 1, , , , , , , ,7 150 Księga Psalmów 1, , , 6 17,284 8, , , , , , , , , , , ,8 135,194, , , , , ,284 71, , ,49 194,196 88, ,27 91, , ,21,284 91, , , , , ,

8 104, , , , , ,17 18, , , ,220, , ,3-4 18, Księga Przysłów 3, , , ,240 16, , ,25 21 Księga Koheleta 1, , , 5 18 Pieśń nad Pieśniami 5, Księga Izajasza 1, , , , , , , ,59 6-7(BG) 46,59 11, , , , ,19 204,205 32, , , , , , , , , ,105,114 47, , ,278,283 55, , , , ,23 68 Księga Jeremiasza 1, , 17 59,68,284 10, , ,9 217,284 23, , , , , , , , , Lamentacje 1, ,

9 Księga Ezechiela 18, , ,25-27(BG) 51 27(BG) 53, ,55 34, , , , 65,66,300, 310, , 300,310 46,3 69 Księga Daniela 2, 312 2, , ,313,284 4, ,257 17(BG) 180,257 6, 22(BG) , ,313,284 8, , , 66, , , ,208,283 Księga Ozeasza 9, , ,10 (BG: 9) 239 Księga Joela 1, , 9(BG) (BG) (BG) (BW) (BW) (BW) (BG) 67 4, Księga Amosa 3, , , Księga Jonasza 1, Księga Micheasza 5, (BG) 107 6, , Księga Habakuka 2, Księga Sofoniasza 3, 9 68 Księga Zachariasza 3, , , , , , Księga Malachiasza 3, , , ,3(BG) , 1(BG) 212 2(BG)

10 Nowy Testament Ewangelia Mateusza 1, 1 283, , ,95,100 3, , , ,288 6, 10 31,42,71, , , , ,211 11, , , , , , ,207, , , , , ,46 24, ,31 60,303, ,196 26, , , , Ewangelia Marka 1, , , ,284 8, , , Ewangelia Łukasza 1, ,96, , , , ,

11 8, , , , , ,46 15,10 195, , , , , , , , , , Ewangelia Jana 1, ,91, , ,78,91 252, , , , , , , ,166, , ,113 9, , , , , , ,9 74, ,11 245, ,33 192,245, 246,252 17, ,36 252,262 19, , Dzieje Apostolskie 1, ,302 2,

12 , , ,230, , ,217, , , ,192 5, 3 161, , , , , , , ,142 10, , 112, , , ,10 160, ,15 175, , , , , , ,284 20, , , , ,234 23, , , , ,203 28, List do Rzymian 1, 3 283, , ,175 2, , , ,118 4, , 1 43, , , ,87 166,

13 6, ,166,283 7, , , , ,290 10, ,221 11, , , , , , List do Koryntian 1, 9 27, , , , , , , , , , ,13 157, , , , , , , ,99 15, , List do Koryntian 1, , , , , , , , , , , ,13(BG) List do Galatów 1, , 20 15,78,79 3,

14 3, , , 4 91,94 5, , , ,253 List do Efezjan 1, , , , , , , , , List do Filipian 1, , , , , List do Kolosan 1, , , , List do Tesaloniczan 1, , , , , ,303 5, List do Tesaloniczan 1, ,303 2, , List do Tymoteusza 1, , 5 120, , , , , List do Tymoteusza 1, 10 20,84,200 2,

15 2, , , , 1 207,284, (2x),303 List do Tytusa 2, , List do Hebrajczyków 1, , , , , ,165, , , , , , , , , , , , , , , , ,278 13, List Jakuba 1, , , , List Piotra 1, 3 91,98, , , , ,

16 4, , List Piotra 1, , ,283 2, 4 177, , List Jana 1, , , , , List Jana List Judy 6 177, Apokalipsa 1, 1 179, , ,201 2, , , , ,60 121,279 11, , , , ,161 13,8 113(2x) 15, , , , ,121, ,197 21,4 157, , Zestawienie nazw ksiąg w Biblii Tysiąclecia i Biblii Warszawskiej Biblia Tysiąclecia (BT) Biblia Warszawska (BW) Stary Testament Księga Rodzaju (Rdz) I Księga Mojżeszowa (I Mojż.) Księga Wyjścia (Wj) II Księga Mojżeszowa (II Mojż.) Księga Kapłańska (Kpł) III Księga Mojżeszowa (III Mojż.) Księga Liczb (Lb) IV Księga Mojżeszowa (IV Mojż.) Księga Powtórzonego Prawa (Pwt) V Księga Mojżeszowa (V Mojż.) 333

17 Księga Jozuego (Joz) Księga Jozuego (Joz.) Księga Sędziów (Sdz) Księga Sędziów (Sędz.) Księga Rut (Rt) Księga Rut (Rut) 1 Księga Samuela (1 Sm) I Księga Samuela (I Sam) 2 Księga Samuela (2 Sm) II Księga Samuela (II Sam) 1 Księga Królewska (1 Krl) I Księga Królewska (I Król.) 2 Księga Królewska (2 Krl) II Księga Królewska (II Król.) 1 Księga Kronik (1 Krn) I Księga Kronik (I Kron.) 2 Księga Kronik (2 Krn) II Księga Kronik (II Kron.) Księga Ezdrasza (Ezd) Księga Ezdrasza (Ezdr.) Księga Nehemiasza (Ne) Księga Nehemiasza (Neh.) Księga Estery (Est) Księga Estery (Est.) Księga Hioba (Hi) Księga Joba (Job) Księga Psalmów (Ps) Księga Psalmów (Ps.) Księga Przysłów (Prz) Przypowieści Salomona (Przyp.) Księga Koheleta [Eklezjastesa] (Koh) Księga Kaznodziei Salomona (Kazn.) Pieśń nad Pieśniami (Pnp) Pieśń nad Pieśniami (P.n.P.) Księga Izajasza (Iz) Księga Izajasza (Iz.) Księga Jeremiasza (Jr) Księga Jeremiasza (Jer.) Lamentacje (Lm) Treny (Treny) Księga Ezechiela (Ez) Księga Ezechiela (Ez.) Księga Daniela (Dn) Księga Daniela (Dan.) Księga Ozeasza (Oz) Księga Ozeasza (Oz.) Księga Joela (Jl) Księga Joela (Joel) Księga Amosa (Am) Księga Amosa (Am.) Księga Abdiasza (Ab) Księga Abdiasza (Abd.) Księga Jonasza (Jon) Księga Jonasza (Jon.) Księga Micheasza (Mi) Księga Micheasza (Mich.) Księga Nahuma (Na) Księga Nahuma (Nah.) Księga Habakuka (Ha) Księga Habakuka (Hab.) Księga Sofoniasza (So) Księga Sofoniasza (Sof.) Księga Aggeusza (Ag) Księga Aggeusza (Ag.) Księga Zachariasza (Za) Księga Zachariasza (Zach.) Księga Malachiasza (Ml) Księga Malachiasza (Mal.) Nowy Testament Ewangelia Mateusza (Mt) Ewangelia Mateusza (Mat.) Ewangelia Marka (Mk) Ewangelia Marka (Mar.) Ewangelia Łukasza (Łk) Ewangelia Łukasza (Łuk.) Ewangelia Jana (J) Ewangelia Jana (Jan) 334

18 Dzieje Apostolskie (Dz) Dzieje Apostolskie (Dz.) List do Rzymian (Rz) List do Rzymian (Rzym.) 1 List do Koryntian (1 Kor) I List do Koryntian (I Kor.) 2 List do Koryntian (2 Kor) II List do Koryntian (II Kor.) List do Galatów (Ga) List do Galacjan (Gal.) List do Efezjan (Ef) List do Efezjan (Efez.) List do Filipian (Flp) List do Filipian (Filip.) List do Kolosan (Kol) List do Kolosan (Kol.) 1 List do Tesaloniczan (1 Tes) I List do Tesaloniczan (I Tes.) 2 List do Tesaloniczan (2 Tes) II List do Tesaloniczan (II Tes.) 1 List do Tymoteusza (1 Tm) I List do Tymoteusza (I Tym.) 2 List do Tymoteusza (2 Tm) II List do Tymoteusza (II Tym.) List do Tytusa (Tt) List do Tytusa (Tyt.) List do Filemona (Flm) List do Filemona (Fil.) List do Hebrajczyków (Hbr) List do Hebrajczyków (Hebr.) List Jakuba (Jk) List Jakuba (Jak.) 1 List Piotra (1 P) I List Piotra (I Piotra) 2 List Piotra (2 P) II List Piotra (II Piotra) 1 List Jana (1 J) I List Jana (I Jana) 2 List Jana (2 J) II List Jana (II Jana) 3 List Jana (3 J) III List Jana (III Jana) List Judy (Jud) List Judy (Judy) Apokalipsa (Ap) Objawienie (Obj.) 335

JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ.

JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ. JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ. Jest to propozycja przeczytania całego Pisma Świętego w ciągu roku kalendarzowego (przeczytania, a nie modlitwy Słowem Bożym!). W zależności od tempa czytania,

Bardziej szczegółowo

DrogaDoWolnosci.com. Możesz udostępniać tę listę innym. Nie zastrzegamy sobie żadnych praw do niej. Niechaj służy jak najszerszemu gronu osób.

DrogaDoWolnosci.com. Możesz udostępniać tę listę innym. Nie zastrzegamy sobie żadnych praw do niej. Niechaj służy jak najszerszemu gronu osób. DrogaDoWolnosci.com Poniższa lista pomoże Ci w codziennej lekturze Pisma Świętego. Lekturę możesz rozpocząć w dowolnej chwili. Dzięki temu planowi będziesz w stanie przeczytać całe Pismo Święte w jeden

Bardziej szczegółowo

1. Pismo Święte. Stary Testament:

1. Pismo Święte. Stary Testament: 1. Pismo Święte Pismo Święte jest w pełni wystarczającą, pewną nieomylną normą poznania, wiary i posłuszeństwa, które stanowią o zbawieniu. Jest ono w całości natchnionym przez Ducha Świętego Słowem Bożym.

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Pewność zbawienia

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Pewność zbawienia Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Pewność zbawienia Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ PIERWSZY Pogłębienie doświadczenia miłości Boga Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: J 15, 1-10

Bardziej szczegółowo

KSIĘGI BIBLII BINGO - instrukcje

KSIĘGI BIBLII BINGO - instrukcje KSIĘGI BIBLII BINGO - instrukcje Przygotuj: 1. Wycięte karty BINGO (po jednej karcie dla każdego dziecka, możesz przygotować więcej kart, żeby zagrać w grę kilka razy) 2. Wycięte hasła 3. Małe pudełko

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Uczniostwo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Uczniostwo Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Uczniostwo Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja Ewangeliczna

Bardziej szczegółowo

Bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami

Bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami Dziś jest najlepszy czas, by rozpocząć lekturę Biblii. Rezerwując 20 minut dziennie w ciągu roku przeczytasz całe Pismo Święte! Systematyczne i regularne poznawanie Biblii jest warte każdego poświęcenia,

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Wieczerza Pańska

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Wieczerza Pańska Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Wieczerza Pańska Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja

Bardziej szczegółowo

Roczny plan czytania biblii informacje

Roczny plan czytania biblii informacje Roczny plan czytania biblii informacje Poniższy plik zawiera materiały potrzebne do realizacji rocznego planu czytania biblii: tabelę, w której możesz wpisać Twoje własne powody, dla których chcesz przeczytać

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Cichy czas - czytanie Słowa Bożego. i rozmowa z Bogiem

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Cichy czas - czytanie Słowa Bożego. i rozmowa z Bogiem Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Cichy czas - czytanie Słowa Bożego i rozmowa z Bogiem Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Nawrócenie i początek nowego życia

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Nawrócenie i początek nowego życia Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Nawrócenie i początek nowego życia Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Nowe narodzenie i początek nowego życia

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Nowe narodzenie i początek nowego życia Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Nowe narodzenie i początek nowego życia Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Jezus Chrystus - nasz Zbawiciel i Pan

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Jezus Chrystus - nasz Zbawiciel i Pan Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem - nasz Zbawiciel i Pan Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Posłuszeństwo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Posłuszeństwo Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Posłuszeństwo Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja Ewangeliczna

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Chrzest

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Chrzest Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Chrzest Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja Ewangeliczna

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Zwycięskie życie - życie w mocy Ducha Świętego

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Zwycięskie życie - życie w mocy Ducha Świętego Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Zwycięskie życie - życie w mocy Ducha Świętego Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v.

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Duch Święty - Jego osoba i dzieło

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Duch Święty - Jego osoba i dzieło Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem - Jego osoba i dzieło Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja

Bardziej szczegółowo

14 Czy Pismo Święte jest prawdziwe?

14 Czy Pismo Święte jest prawdziwe? YOUCAT (3) (wybrane problemy) 14 Czy Pismo Święte jest prawdziwe? Prawdy przez Boga objawione, zawarte i przedłożone na piśmie w księgach świętych zostały spisane pod natchnieniem Ducha Świętego... i dlatego

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Znać i kochać Boga

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Znać i kochać Boga Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Znać i kochać Boga Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Pokusy

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Pokusy Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Pokusy Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja Ewangeliczna

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Odkrywanie i używanie darów

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Odkrywanie i używanie darów Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Odkrywanie i używanie darów Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition

Bardziej szczegółowo

L. Jeter Walker. Twoje nowe zycre. Książka powstała we współpracy z pracownikami Międzynarodowego Biura lei

L. Jeter Walker. Twoje nowe zycre. Książka powstała we współpracy z pracownikami Międzynarodowego Biura lei L. Jeter Walker Twoje nowe zycre Książka powstała we współpracy z pracownikami Międzynarodowego Biura lei Instytut "lei" Wrocław 1992 Tytuł oryginału Your New Life Tłumaczył: Jacek Woźny Adres Biura lei

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Modlitwa

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Modlitwa Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Modlitwa Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja Ewangeliczna

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Duch Święty - Jego osoba i dzieło

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Duch Święty - Jego osoba i dzieło Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem - Jego osoba i dzieło Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Biblia - pochodzenie, przekaz, natchnienie

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Biblia - pochodzenie, przekaz, natchnienie Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem - pochodzenie, przekaz, natchnienie Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Kościół

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Kościół Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja Ewangeliczna Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Nowy Testament Ewangelie i Dzieje Apostolskie Listy Nowego Testamentu Apokalipsa Stary Testament

Nowy Testament Ewangelie i Dzieje Apostolskie Listy Nowego Testamentu Apokalipsa Stary Testament SPIS TREŚCI Słowo Księdza Arcybiskupa Wacława Depo Słowo wstępne Ks. Profesora Antoniego Troniny Wprowadzenie I. Formacja katechetów w Kościele partykularnym 2. Odpowiedzialni za formację katechetów w

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Wydawanie owocu

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Wydawanie owocu Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Wydawanie owocu Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja

Bardziej szczegółowo

DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH ( )

DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH ( ) DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (6-12.05.2017) p 2004300825 Chrześcijaństwo - wyznania 650 Chrześcijaństwo 0a10008482 650 Wyznania 0a36230583 p 2004304754 Sutki - -zoologia 650

Bardziej szczegółowo

zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Styczniu!

zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Styczniu! zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Styczniu! 1. Lb 6,22-27; Ps 67; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21; 2. 1 J 2,22-28; Ps 98; J 1,19-28; 3. 1 J 2,29-3,6; Ps 98; J 1,29-34; 4. 1 J 3,7-10; Ps 98; J 1,35-42;

Bardziej szczegółowo

Luterańska Konferencja Liturgiczna Wspólnota Świętego Pawła Apostoła

Luterańska Konferencja Liturgiczna Wspólnota Świętego Pawła Apostoła Luterańska Konferencja Liturgiczna Wspólnota Świętego Pawła Apostoła Liturgia Godzin Czytania Część 1 Świąteczna Część Roku Kościelnego Brunszwik, Piaseczno 2011 ADWENT 1. Tydzień Adwentu So N: Za 9,(8)9-12

Bardziej szczegółowo

ZWYCIĘSKI PLAN CZYTANIA BLIBLII

ZWYCIĘSKI PLAN CZYTANIA BLIBLII ZWYCIĘSKI PLAN CZYTANIA BIBLII Zacznij kiedykolwiek, a po roku będziesz już znać całe Pismo Święte. Dzięki temu Bóg Cię zmieni. Codziennie będziesz czytać psalm albo rozdział Ks. Przypowieści. To odświeża!

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Człowiek - stworzony na Boży obraz

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Człowiek - stworzony na Boży obraz Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Człowiek - stworzony na Boży obraz Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition

Bardziej szczegółowo

GŁOSZENIE EWANGELII - wszystkim narodom - Mt. 28:19,20 - nauczanie i prorokowanie vs. ewangelizacja - Flp. 1:18 HAGAR - typem Przymierza Zakonu -

GŁOSZENIE EWANGELII - wszystkim narodom - Mt. 28:19,20 - nauczanie i prorokowanie vs. ewangelizacja - Flp. 1:18 HAGAR - typem Przymierza Zakonu - Indeks tematyczny ABRAHAM - ojcem wierzących - Rzym. 4:11,12 - typem Przymierza Abrahamowego - Gal. 4:21-31 BABEL - jako proroctwo na czas końca - Rdz. 11:1-9 CIERPIENIE Z CHRYSTUSEM - w jaki sposób "wspólnie

Bardziej szczegółowo

BIBLIA KANON. KOŚCIÓŁ EWANGELICZNY MISJA ŁASKI W WARSZAWIE www.ggwo.pl

BIBLIA KANON. KOŚCIÓŁ EWANGELICZNY MISJA ŁASKI W WARSZAWIE www.ggwo.pl BIBLIA KANON 1. Znaczenie słowa kanon Pochodzenie słowa. Słowo to pochodzi od greckiego słowa κανών (kan-ohn ) oznaczającego instrument pomiarowy. Zostało użyte między innymi w: Galacjan 6:16 A pokój i

Bardziej szczegółowo

/ wybrane fragmenty KKK/ Artykuł trzeci

/ wybrane fragmenty KKK/ Artykuł trzeci PISMO ŚWIĘTE / wybrane fragmenty KKK/ I. Chrystus - jedyne Słowo Pisma świętego Artykuł trzeci PISMO ŚWIĘTE 101 Bóg, zstępując w swej dobroci, by objawić się ludziom, przemawia do nich ludzkimi słowami:

Bardziej szczegółowo

Przez wszystkie słowa Pisma Świętego Bóg wypowiada tylko jedno Słowo, swoje jedyne Słowo w którym wypowiada się cały.

Przez wszystkie słowa Pisma Świętego Bóg wypowiada tylko jedno Słowo, swoje jedyne Słowo w którym wypowiada się cały. Nauczanie Kościoła o Piśmie Świętym Pismo Święte jest najważniejszym źródłem z którego czerpiemy prawdy wiary. Zawiera ono opis całej historii zbawienia począwszy od stworzenia świata, przez dzieje Izraela

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Baptystów pod tytułem: Konfesja czyli wyznanie wiary i ustrój zborów baptystów

Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Baptystów pod tytułem: Konfesja czyli wyznanie wiary i ustrój zborów baptystów Warszawa 2000 Oryginalne wydanie ukazało się nakładem Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Baptystów pod tytułem: Konfesja czyli wyznanie wiary i ustrój zborów baptystów Wydawca: L. Miksa, Ostrzeszów 1930 Edycja

Bardziej szczegółowo

Lekcje Biblijne 4/2016. Kwartalnik biblijno-katechetyczny pomocny w studiowaniu Pisma Świętego Ukazuje się od 1908 roku. Clifford Goldstein

Lekcje Biblijne 4/2016. Kwartalnik biblijno-katechetyczny pomocny w studiowaniu Pisma Świętego Ukazuje się od 1908 roku. Clifford Goldstein Lekcje Biblijne 4/2016 Kwartalnik biblijno-katechetyczny pomocny w studiowaniu Pisma Świętego Ukazuje się od 1908 roku Clifford Goldstein KSIĘGA HIOBA Wydawnictwo Znaki Czasu WARSZAWA 2016 TYTUŁ ORYGINAŁU

Bardziej szczegółowo

Moja Biblia Album z Wycinkami

Moja Biblia Album z Wycinkami Moja Biblia Album z Wycinkami BibleMovieInc.com Przeczytaj Księgę Rodzaju 1 : 1-2: 7. Narysuj obraz w każdym polu. Następnie ozdób ramkę. Dzień 1 Noc/Dzień Dzień 2- Niebo Dzień 3-Ziemia / Morze D Z I E

Bardziej szczegółowo

Biblia Hebrajska, spisywana przez ponad tysiąc lat, pierwotnie w języku hebrajskim, odpowiada protestanckiemu Staremu Testamentowi. Zawiera 39 ksiąg.

Biblia Hebrajska, spisywana przez ponad tysiąc lat, pierwotnie w języku hebrajskim, odpowiada protestanckiemu Staremu Testamentowi. Zawiera 39 ksiąg. BIBLIA WPROWADZENIE Słowo biblia" oznacza po grecku księgi". Pochodzi od innego słowa - byblos, oznaczającego papirus, czyli materiał, z którego w starożytności wykonywano księgi. Długość ksiąg Niektóre

Bardziej szczegółowo

Tradycje antyczne i biblijne

Tradycje antyczne i biblijne Wstęp Księgi historyczne Księgi dydaktyczne Księgi prorockie Ewangelie i Dzieje Apostolskie Listy Apokalipsa Wstęp Literatura przedmiotu Anna Świderkówna, Prawie wszystko o Biblii Anna Świderkówna, Rozmowy

Bardziej szczegółowo

Plan Codziennej Lektury Pisma Świę tego Jacek Święcki. Zamiast wstępu

Plan Codziennej Lektury Pisma Świę tego Jacek Święcki. Zamiast wstępu Plan Codziennej Lektury Pisma Świę tego Jacek Święcki Zamiast wstępu Drogi Czytelniku! Pozwól mi się Tobie przedstawić. Nie, nie jestem duchownym, ani nawet nie jestem świeckim teologiem. Jestem informatykiem,

Bardziej szczegółowo

1. Skąd wzięła się Biblia?

1. Skąd wzięła się Biblia? 1. Skąd wzięła się Biblia? Wprowadzenie do historii powstawania ksiąg biblijnych od etapu przekazu ustnego, poprzez proces spisywania i redakcji, do powstania księgi i umiejscowienia jej w kanonie Biblii.

Bardziej szczegółowo

poznaj biblię w 24 godziny

poznaj biblię w 24 godziny poznaj biblię w 24 godziny Książka ta jest dedykowana pastorowi Charlesowi Schmitzowi, pastorowi Theodorowi B. Haxowi oraz Williamowi E. Biggsowi, którzy zaszczepili mi pasję dla Pisma Świętego, a także

Bardziej szczegółowo

Na początku Bóg podręcznik do nauki religii w I klasie gimnazjum (semestr pierwszy) razem 22 jednostki lekcyjne

Na początku Bóg podręcznik do nauki religii w I klasie gimnazjum (semestr pierwszy) razem 22 jednostki lekcyjne Na początku Bóg podręcznik do nauki religii w I klasie gimnazjum (semestr pierwszy) razem 22 jednostki lekcyjne Zagadnienia programowe Tematyka Cele i treści szczegółowe Liczba lekcji (45 ) Lekcje organizacyjne

Bardziej szczegółowo

BIBLIA. Wielkie opowieści Starego i Nowego Testamentu

BIBLIA. Wielkie opowieści Starego i Nowego Testamentu BIBLIA Wielkie opowieści Starego i Nowego Testamentu Blandine Laurent we współpracy z François Brossierem, profesorem Katolickiego Uniwersytetu Paryskiego, i Benoit Marchonem Ilustracje: Claude i Denise

Bardziej szczegółowo

Lekcje Biblijne 2/2017. Kwartalnik biblijno-katechetyczny pomocny w studiowaniu Pisma Świętego Ukazuje się od 1908 roku.

Lekcje Biblijne 2/2017. Kwartalnik biblijno-katechetyczny pomocny w studiowaniu Pisma Świętego Ukazuje się od 1908 roku. Lekcje Biblijne 2/2017 Kwartalnik biblijno-katechetyczny pomocny w studiowaniu Pisma Świętego Ukazuje się od 1908 roku Robert McIver Paś owieczki moje 1 i 2 List Piotra Wydawnictwo Znaki Czasu WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

CZYTANIA BIBLIJNE MSZY I OFICJUM w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego

CZYTANIA BIBLIJNE MSZY I OFICJUM w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego CZYTANIA BIBLIJNE MSZY I OFICJUM w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego Tam, gdzie nie podano czytań mszalnych, czyta się czytania z ostatniej niedzieli. Oznaczenia: N. nokturn w Matutinum, Ev. ewangelia

Bardziej szczegółowo

Christus. Regnat. Słowo ks. Proboszcza. Gazetka Parafialna Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Świnoujściu

Christus. Regnat. Słowo ks. Proboszcza. Gazetka Parafialna Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Świnoujściu Christus nr 48/2015 (53) 29. listopada 2015 r. Regnat Gazetka Parafialna Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Świnoujściu Słowo ks. Proboszcza Dzisiejsza Niedziela to początek Adwentu a także

Bardziej szczegółowo

1 Zagadnienia wstępne

1 Zagadnienia wstępne 1 Zagadnienia wstępne 2 Ale o co chodzi? Czy ta wiedza jest do zbawienia koniecznie potrzebna? NIE, ale można ją wykorzystać by ułatwić sobie życie Lecz wiedza wbija w pychę, miłość zaś buduje. 1 Kor 8,1

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 5

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 5 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 5 PROFETYZM JAKO ZJAWISKO RELIGIJNE STAROŻYTNEGO WSCHODU... 7 Profetyzm... 7 Profetyzm pozaizraelski... 9 Profetyzm w starożytnym Egipcie... 9 Profetyzm w Mezopotamii... 11 Profetyzm

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA zasady sporządzania opisów bibliograficznych przewodnik dla uczniów. Opracowanie: Ewa Smólska

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA zasady sporządzania opisów bibliograficznych przewodnik dla uczniów. Opracowanie: Ewa Smólska BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA zasady sporządzania opisów bibliograficznych przewodnik dla uczniów. Opracowanie: Ewa Smólska Bibliografia załącznikowa (kryptobibliografia) to spis dokumentów (książek, czasopism,

Bardziej szczegółowo

Lekcje Biblijne 2/2015. Kwartalnik biblijno-katechetyczny pomocny w studiowaniu Pisma Świętego Ukazuje się od 1908 roku. John M. Fowler.

Lekcje Biblijne 2/2015. Kwartalnik biblijno-katechetyczny pomocny w studiowaniu Pisma Świętego Ukazuje się od 1908 roku. John M. Fowler. Lekcje Biblijne 2/2015 Kwartalnik biblijno-katechetyczny pomocny w studiowaniu Pisma Świętego Ukazuje się od 1908 roku John M. Fowler Ewangelia Łukasza Wydawnictwo Znaki Czasu WARSZAWA 2015 TYTUŁ ORYGINAŁU

Bardziej szczegółowo

1 ks. Wojciech Pikor Powstanie Starego Testamentu

1 ks. Wojciech Pikor Powstanie Starego Testamentu 1 ks. Wojciech Pikor Powstanie Starego Testamentu XIII- XI w. przed Ch. PRAWO PROROCY STARSI PROROCY MŁODSI PISMA KSIĘGI W JĘZYKU GRECKIM Ustne przekazy o Ustne przekazy o patriarchach i o podboju Kanaanu

Bardziej szczegółowo

1. Biblia czyli Pismo Święte

1. Biblia czyli Pismo Święte 1. Biblia czyli Pismo Święte Biblia to księga niezwykła, nazywana nie tylko Pismem Świętym, ale również Słowem Bożym czy Księgą Ksiąg. Nazwa Pismo Święte jest tłumaczeniem łacińskiego wyrażenia Sacra Scriptura.

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte 2 Wstęp

Pismo Święte 2 Wstęp Pismo Święte 2 Wstęp Wiadomości wstępne o Biblii 1. Tytuł: Biblia 2. Autor: Duch Święty 3. Spis treści: S.T. i N.T. 4. Bohater: Jezus Chrystus 5. Cechy charakterystyczne 6. Co zrobić z Biblią? Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Chrystus i Jego Królestwo w Księdze Proroka Izajasza (Część 3 rozdziały 49-66)

Chrystus i Jego Królestwo w Księdze Proroka Izajasza (Część 3 rozdziały 49-66) Chrystus i Jego Królestwo w Księdze Proroka Izajasza (Część 3 rozdziały 49-66) Część 1 (rozdziały od 49 do 57): Mesjasz sługa PANA (Iz. 11:1-5; 42:1-7) I. Rozdziały 49-50 Mesjasz i Jego zadanie A. Powołany

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIBLIJNY ETAP SZKOLNY (Corpus Paulinum Listy św. Pawła) 2001r.

KONKURS BIBLIJNY ETAP SZKOLNY (Corpus Paulinum Listy św. Pawła) 2001r. KONKURS BIBLIJNY ETAP SZKOLNY (Corpus Paulinum Listy św. Pawła) 2001r. Imię i nazwisko... Szkoła...... Imię i nazwisko katechety... 1. Paweł urodził się w: a) Jerozolimie b) Tarsie w Cylicji c) Damaszku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne Jestem Żydem z Tarsu (Dz 21, 39). W mieście rodzinnym Szawła... 9

Spis treści. Słowo wstępne Jestem Żydem z Tarsu (Dz 21, 39). W mieście rodzinnym Szawła... 9 241 Spis treści Słowo wstępne............................................... 7 1. Jestem Żydem z Tarsu (Dz 21, 39). W mieście rodzinnym Szawła.................................. 9 2. Obrzezany ósmego dnia

Bardziej szczegółowo

Czym jest Biblia? Wartości: Biblia księga o zbawieniu, szata literacka Biblii kluczem do jej zrozumienia.

Czym jest Biblia? Wartości: Biblia księga o zbawieniu, szata literacka Biblii kluczem do jej zrozumienia. 5 Czym jest Biblia? Cele katechetyczne wymagania ogólne: przypomnienie prawdy o Bosko-ludzkim autorstwie Biblii; ukazanie kontekstu powstania ksiąg biblijnych i wyjaśnienie związanych z nim pojęć (etapy

Bardziej szczegółowo

Lekcje Biblijne 1/2015. Kwartalnik biblijno-katechetyczny pomocny w studiowaniu Pisma Świętego Ukazuje się od 1908 roku. Jacques B.

Lekcje Biblijne 1/2015. Kwartalnik biblijno-katechetyczny pomocny w studiowaniu Pisma Świętego Ukazuje się od 1908 roku. Jacques B. Lekcje Biblijne 1/2015 Kwartalnik biblijno-katechetyczny pomocny w studiowaniu Pisma Świętego Ukazuje się od 1908 roku Jacques B. Doukhan Księga Przysłów Wydawnictwo Znaki Czasu WARSZAWA 2014 TYTUŁ ORYGINAŁU

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Liturgiczny ( ) - Wielki Post WIELKI POST. (cykl niedzielny: A; dni powszednie: II) 1 / 22

Kalendarz Liturgiczny ( ) - Wielki Post WIELKI POST. (cykl niedzielny: A; dni powszednie: II) 1 / 22 WIELKI POST (cykl niedzielny: A; dni powszednie: II) 1 / 22 Dzień tyg. Data Tytuł dnia Kolor szat Czytania Uwagi Śr. 5 mar. Środa Popielcowa (Popielec) 2 / 22 Czyt.1: Jl 2, 12-18 Czyt.2: 2 Kor 5, 20 6,

Bardziej szczegółowo

Tytu. Katolicka Biblia zawiera prawd!

Tytu. Katolicka Biblia zawiera prawd! Tytu Katolicka Biblia zawiera prawd! Spis treci Tytu 1 Spis treci 2 1 Wstp 3 2 Maria 3 2.1 Matka Jezusa 3 2.2 Wieczne dziewictwo 3 2.3 Niepokalane poczcie 3 2.4 Oddawanie czci 3 3 Msza 3 4 Celibat 4 5

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Klasa- Oddział Przedszkolny - Pan Bóg stworzył świat i nas. - Każdy z nas ma swojego Anioła Stróża. - Modlitwa różańcowa. - Pismo święte słowem Pana Boga. - Nasza codzienna modlitwa. - Uroki pór roku stworzonych

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE DO NIEDZIELNEJ LITURGII SŁOWA NA OKRES ADWENTU, BOśEGO NARODZENIA I OKRES ZWYKŁY

KOMENTARZE DO NIEDZIELNEJ LITURGII SŁOWA NA OKRES ADWENTU, BOśEGO NARODZENIA I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski KOMENTARZE DO NIEDZIELNEJ LITURGII SŁOWA NA OKRES ADWENTU, BOśEGO NARODZENIA I OKRES ZWYKŁY Rok C Poznań 2006/2007 będą Archidiecezjalny Program Duszpasterski na

Bardziej szczegółowo

Lekcje Biblijne 3/2015. Kwartalnik biblijno-katechetyczny pomocny w studiowaniu Pisma Świętego Ukazuje się od 1908 roku

Lekcje Biblijne 3/2015. Kwartalnik biblijno-katechetyczny pomocny w studiowaniu Pisma Świętego Ukazuje się od 1908 roku Lekcje Biblijne 3/2015 Kwartalnik biblijno-katechetyczny pomocny w studiowaniu Pisma Świętego Ukazuje się od 1908 roku Bo/ rge Schantz Stefan W. Thompson Biblijni misjonarze Wydawnictwo Znaki Czasu WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Sola scriptura jedynie Pismo

Sola scriptura jedynie Pismo Sola scriptura jedynie Pismo Wierzymy, nauczamy i wyznajemy, iż jedyną regułą i normą, według której powinno się oceniać i osądzać wszystkie nauki i wszystkich nauczycieli, nie może to być żadna inna,

Bardziej szczegółowo

JAKA JEST BIBLIJNA MODLITWA?

JAKA JEST BIBLIJNA MODLITWA? JAKA JEST BIBLIJNA MODLITWA? PERSPEKTYWA Biblijna modlitwa to modlitwa w Biblii. Zakładam, że modlitwy i nauczanie na jej temat przedstawione w Biblii opisują właściwą, dobrą i poprawną modlitwę. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Tomasz Kiesling Oborniki 2013 Być jak Teofil dziś Teofil konkretne imię adresata, chrześcijanina, do którego pisze św. Łukasz Ewangelię. Ewangelista przeprowadził wiele rozmów

Bardziej szczegółowo

NA PEWNO NIE UMRZESZ?

NA PEWNO NIE UMRZESZ? NA PEWNO NIE UMRZESZ? 1 Mojżeszowa 3: 1-5 1 A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: "Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z katechezy dla uczniów klas I IV szkoły Podstawowej w Mysłowicach.

Wymagania edukacyjne z katechezy dla uczniów klas I IV szkoły Podstawowej w Mysłowicach. Wymagania edukacyjne z katechezy dla uczniów klas I IV szkoły Podstawowej w Mysłowicach. Klasa IV I. ocena celująca: Wszystkie punkty jak do oceny bardzo-dobrej, oraz udział w konkursach, zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK SKRÓTÓW. Skróty oznaczające nazwę dokumentu, książki, serii wydawniczej itp.

SŁOWNIK SKRÓTÓW. Skróty oznaczające nazwę dokumentu, książki, serii wydawniczej itp. SŁOWNIK SKRÓTÓW Podano tu skróty najczęściej używane w piśmiennictwie kościelnym i teologicznym. Niektóre skróty są wieloznaczne - np. "Dz" przy określeniu wspomnienia liturgicznego w danym dniu będzie

Bardziej szczegółowo

Schemat rozmieszczenia scen, postaci i tekstów w Biblia pauperum BIBLIA PAUPERUM

Schemat rozmieszczenia scen, postaci i tekstów w Biblia pauperum  BIBLIA PAUPERUM Schemat rozmieszczenia scen, postaci i tekstów w Biblia pauperum www.pracowniacalamus.pl BIBLIA PAUPERUM Schemat rozmieszczenia scen, postaci i tekstów biblijnych na czterdziestu kartach esztergomskiej

Bardziej szczegółowo

Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12. RóŜnica

Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12. RóŜnica Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12 Stworzenie BoŜe Dziecko BoŜe Naturalna rasa pochodzenie ziemskie Duchowa rasa pochodzenie niebiańskie

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej

Konspekt szkółki niedzielnej Konspekt szkółki niedzielnej 3. NIEDZIELA ADWENTU Główna myśl: Słowo Boże jest wieczne. Tekst: Izajasz 40,1-11 Boże słowo pociechą dla ludu. Jeremiasz 36,1-32 spalenie przez Jojakima zwoju z proroctwami

Bardziej szczegółowo

Kara za grzech: śmierć czy męki?

Kara za grzech: śmierć czy męki? Kara za grzech: śmierć czy męki? Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu www.epifania.pl Śmierć czy męki? Czy rzeczywiście po śmierci czeka większość ludzi straszny los w wiecznych mękach? Czy będący

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

,,Wybory i wyzwania podręcznik do nauki religii w trzeciej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 25 jednostek lekcyjnych

,,Wybory i wyzwania podręcznik do nauki religii w trzeciej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 25 jednostek lekcyjnych podręcznik do nauki religii w trzeciej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 25 jednostek lekcyjnych Zagadnienia programowe Tematyka Cele i treści szczegółowe Liczba lekcji (45 ) Lekcje organizacyjne Wstęp

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP...5

SPIS TREŚCI WSTĘP...5 SPIS TREŚCI WSTĘP...5 I. TYM CZŁOWIEKIEM JESTEM JA!" HEBRAJSKI MAŚAL -PRZYPOWIEŚĆ W STARYM TESTAMENCIE...7 1. Etymologia...8 2. Prz 1,1-7...9 3. Jeszcze trochę etymologii...12 4. Przysłowie...13 1 Sm 10;

Bardziej szczegółowo

Księga Rodzaju widziana z perspektywy i przez pryzmat Nowego Testamentu. Konkurs Biblijny 2013/2014

Księga Rodzaju widziana z perspektywy i przez pryzmat Nowego Testamentu. Konkurs Biblijny 2013/2014 Księga Rodzaju widziana z perspektywy i przez pryzmat Nowego Testamentu Konkurs Biblijny 2013/2014 Bóg błogosławi ludziom A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje

Bardziej szczegółowo

Cierpienie Joba było ogromne, ale dobiegło końca. Jaki to był koniec? Czego możemy się nauczyć z tej historii?

Cierpienie Joba było ogromne, ale dobiegło końca. Jaki to był koniec? Czego możemy się nauczyć z tej historii? Lekcja 1 na 1 października 2016 Cierpienie Joba było ogromne, ale dobiegło końca. Jaki to był koniec? Czego możemy się nauczyć z tej historii? Pan zmienił los Joba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi.

Bardziej szczegółowo

~flco unerzymy. Duch Święty

~flco unerzymy. Duch Święty ~flco unerzymy Duch Święty Uczniowie wiedzieli wcześniej, ze Jezus zamierza odejść. Powiedział im o tym. Z początku nie brzmiało to jak dobra wiadomość i uczniowie zmartwili się. Kochali Jezusa; chodzili

Bardziej szczegółowo

Otwórz Biblię AUTORYTET I PRAWDZIWOŚĆ BIBLII. Następnego dnia chciał udać się do Galilei; i spotkał Filipa, i rzekł do niego: Pójdź za mną!

Otwórz Biblię AUTORYTET I PRAWDZIWOŚĆ BIBLII. Następnego dnia chciał udać się do Galilei; i spotkał Filipa, i rzekł do niego: Pójdź za mną! Wypowiedz się Słowo Boże Czytanie i Zrozumienie Biblii Jak myślisz... CZYM BIBLIA RÓŻNI SIĘ OD INNYCH KSIĄŻEK, LUB ZBIORÓW KSIĄŻEK? KIEDY PO RAZ PIERWSZY PRZECZYTAŁEŚ JAKIŚ FRAGMENT BIBLII? JAK MYŚLISZ,

Bardziej szczegółowo

Ocena postępów w nauce dla seminarium

Ocena postępów w nauce dla seminarium Ocena postępów w nauce dla seminarium Wydane przez Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich Salt Lake City, Utah Będziemy wdzięczni za komentarze i sugestie. Prosimy przesyłać je na adres:

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Wierzę w Boga Ojca. Zeszyt ćwiczeń do nauki religii dla klasy IV szkoły podstawowej. pod redakcją ks. Andrzeja Krasińskiego

Wierzę w Boga Ojca. Zeszyt ćwiczeń do nauki religii dla klasy IV szkoły podstawowej. pod redakcją ks. Andrzeja Krasińskiego Wierzę w Boga Ojca Zeszyt ćwiczeń do nauki religii dla klasy IV szkoły podstawowej pod redakcją ks. Andrzeja Krasińskiego WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ PŁOCK 2015 Zeszyt ćwiczeń nr

Bardziej szczegółowo

Kanon. Projekt okładki: Joanna Piesiak

Kanon. Projekt okładki: Joanna Piesiak Kanon W sensie fizycznym greckie słowo kanon oznacza kij mierniczy; pochodzi od hebrajskiego qane. Zaprowadził mnie tam i oto ukazał się wtedy mąż, który miał wygląd, jakby był z brązu; miał on lniany

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN KONKURSU

POWIATOWY KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN KONKURSU Śrem, 16 października 2015 r. POWIATOWY KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN KONKURSU 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III VI szkół podstawowych powiatu śremskiego.

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE NA ROK B; Andrzej Napiórkowski OSPPE. Spis treści

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE NA ROK B; Andrzej Napiórkowski OSPPE. Spis treści 5 Spis treści Wstęp 11 Ku przemienionemu człowiekowi I Niedziela Adwentu Mk 13, 33-37 15 Czuwać nad sobą! II Niedziela Adwentu Mk 1, 1-8 19 Wyznać grzechy Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

Dzieło kronikarskie oraz Tb, Jdt, Est

Dzieło kronikarskie oraz Tb, Jdt, Est 1 Dzieło kronikarskie oraz Tb, Jdt, Est 2 1 Krn 1-9 Genealogie podsumowują historię, pokazują kolejne wybory Boga Linia królewska: Juda -> Dawid -> Linia kapłańska: Lewi -> Aaron 1 Krn 10-29 2 Krn Historia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY V.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY V. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY V. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca bardzo

Bardziej szczegółowo

WEDLUG POSTAI.'IOWIENIA WIECZNEGO BOGA

WEDLUG POSTAI.'IOWIENIA WIECZNEGO BOGA DIECEZJALl\TY INSTI'TUT PASTORALl\TY FILIA KATOLICKIEGO UNl\V"ERSYIEIU LUBELSIUEGO W Oł'OLU Al'IDRZEJ S. JASIŃSKI OFM Selia: Rozprawy i opracowania, 5 WEDLUG POSTAI.'IOWIENIA WIECZNEGO BOGA Aionios w Nowym

Bardziej szczegółowo

1 ks. Wojciech Pikor KANON BIBLIJNY

1 ks. Wojciech Pikor KANON BIBLIJNY 1 ks. Wojciech Pikor KANON BIBLIJNY Przedstawiona historia powstania Starego i Nowego Testamentu mogłaby sugerować, że poza tymi księgami nie pojawiły się żadne inne teksty, które mogły wywierać wpływ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I a gimnazjum w 2016/17.

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I a gimnazjum w 2016/17. Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I a gimnazjum w 2016/17. ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY I. Szukam prawdy o sobie 3. Wykonał dodatkową pracę np. prezentację związaną

Bardziej szczegółowo