XML Schema. Motywacja, struktura schematu, typy złożone. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XML Schema. Motywacja, struktura schematu, typy złożone. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW"

Transkrypt

1 XML Schema Motywacja, struktura schematu, typy złożone Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Dlaczego nie DTD? Zastosowania XML-a w elektronicznej wymianie danych: przeniesienie zadania sprawdzania poprawności z tworzonej aplikacji na narzędzie walidujace daje spore oszczędności, 60% tworzonego kodu dotyczy weryfikacji poprawności danych. Roger L. Costello, XML Schema Tutorial Cechy DTD: niemal brak kontroli nad tekstowa zawartościa elementów i wartościami atrybutów, bardzo ogólne metody definiowania częstości wystapień.

2 Porównanie DTD i XML Schema DTD pochodzacy z SGML specyficzna składnia 10 typów danych brak kontroli tekstowej zawartości elementów niewielka dla atrybutów modularność tylko na poziomie tekstu DTD (encje parametryczne) XML Schema zaprojektowany dla XML składnia XML 44 wbudowane typy proste zaawansowana kontrola tekstowej zawartości elementów i atrybutów modularność na poziomie pojęć abstrakcyjnych (własne typy zawartości, grupy, import) Status XML Schema 15 lutego 1999: Dokument W3C opisujacy wymagania. 2 maja 2001: XML Schema oficjalna rekomendacja W3C: XML Schema Part 0: Primer, XML Schema Part 1: Structures, XML Schema Part 2: Datatypes. Obecnie prace nad wersj a 1.1 XML Schema (status: working draft).

3 Prosty przykład schematu <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <xs:element name="osoba"> <xs:complextype> <xs:element name="imię" type="xs:string" minoccurs="1" maxoccurs="unbounded"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="wiek" type="xs:positiveinteger" use="optional"/> </xs:schema> element główny schematu przestrzeń nazw XML Schema deklaracja elementu (globalna) deklaracja elementu (lokalna) określenie liczności elementów deklaracja atrybutu określenie (nie)obowiazkowości atrybutu Typy w XML Schema Elementy i atrybuty maja w schemacie określony typ zawartości. Typy zwn. zasięg definicji: nazwane, anonimowe. Typy zwn. pochodzenie: predefiniowane (przez standard), definiowane w schemacie. Typy zwn. zawartość: proste, złożone, o zawartości: pustej, prostej, elementowej (złożonej), mieszanej.

4 Typy nazwane i anonimowe Typy nazwane <xs:complextype name="osobatyp"> <xs:element name="imię" type="xs:string"/> </xs:sequence> <xs:element name="osoba" type="osobatyp"/> Typy anonimowe <xs:element name="osoba"> <xs:complextype> <xs:element name="imię" type="xs:string"/> </xs:sequence> Typy nazwane i anonimowe kiedy stosować? Typy nazwane ten sam typ stosowany dla wielu elementów / atrybutów, typ stanowi podstawę zawężeń / rozszerzeń, także w potencjalnych przyszłych rozszerzeniach schematu! Typy anonimowe typ występujacy tylko w jednym miejscu schematu, nie stanowiacy podstawy dla innego typu.

5 Deklaracje globalne i lokalne Deklaracje globalne <xs:element name="imię" type="xs:string"/> <xs:complextype name="osobatyp"> <xs:element ref="imię" maxoccurs="3"/> <xs:element ref="nazwisko"/> </xs:sequence> Deklaracje lokalne <xs:complextype name="osobatyp"> <xs:element name="imię" maxoccurs="3" type="xs:string"/> </xs:sequence> Deklaracje globalne i lokalne kiedy stosować? Deklaracje globalne element (atrybut) występujacy w wielu miejscach schematu z tym samym typem zawartości, także w potencjalnych przyszłych rozszerzeniach schematu! Deklaracje lokalne element (atrybut) tylko w jednym miejscu schematu, w różnych miejscach z różnym typem zawartości...

6 Deklaracje lokalne z różnym typem zawartości możliwość użycia tej samej nazwy dla różnych (semantycznie i strukturalnie) elementów i atrybutów, naturalne w przypadku atrybutów, mylace w przypadku elementów używać z rozsadkiem. Przykład <xs:element name="a"> <xs:complextype> <xs:element name="c" type="xs:positiveinteger"/> </xs:sequence> <xs:element name="b"> <xs:complextype> <xs:element name="c" type="xs:negativeinteger"/> </xs:sequence> <a><c>12</c></a> <b><c>-9</c></b> Typy złożone i proste Typ złożony <xs:complextype name="osobatyp"> <xs:element name="imię" type="xs:string"/> </xs:sequence> <xs:element name="osoba" type="osobatyp"/> Typ prosty <xs:simpletype name="plectyp"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="k"/> <xs:enumeration value="m"/> </xs:restriction> </xs:simpletype> <xs:attribute name="płeć" type="plectyp"/>

7 Typy proste i złożone kiedy używać? Typy złożone struktura (podelementy, atrybuty), odpowiednie dla elementów. Typy proste zawartość tekstowa, odpowiednie dla atrybutów i elementów, wiele typów predefiniowanych, możliwość definiowania własnych typów. Typy złożone rodzaje zawartości Zawartość elementowa: <osoba PESEL=" "> <imię>jan</imię> <nazwisko>kowalski</nazwisko> </osoba> Zawartość pusta: <osoba PESEL=" "/> Zawartość prosta: <masa jm="kg">10.55</masa> Zawartość mieszana: <treść>w <j>pascalu</j> przypisanie ma postać <kod>x := 5</kod>, natomiast w <j>c</j> <kod>x = 5</kod>.</treść>

8 Definiowanie zawartości elementowej Grupy deklaracji (model groups) sequence, choice, all. Zagnieżdżanie grup sequence i choice <xs:complextype name="osobatyp"> <xs:choice> <xs:element name="imię" type="xs:string"/> </xs:sequence> <xs:element name="pseudonim" type="xs:string"/> </xs:choice> Liczność wystapień Atrybuty minoccurs i maxoccurs. Dla podelementów oraz grup. Wartość unbounded dla maxoccurs. Domyślna liczność: dokładnie 1. Sztuczny przykład <xs:complextype name="dwieosobytyp"> <xs:choice minoccurs="2"> <xs:element name="imię" type="xs:string" minoccurs="0" maxoccurs="3"/> </xs:sequence> <xs:element name="pseudonim" type="xs:string"/> </xs:choice>

9 Modele (nie)deterministyczne Model niejednoznaczny: Nawet znajac cały dokument nie jesteśmy w stanie wskazać które deklaracje w schemacie odpowiadaja elementom w dokumencie. (a,a)* (a,a,a)* Model niedeterministyczny: Czytajac dokument od poczatku gdy pojawia się pewien znacznik otwierajacy nie jesteśmy w stanie wskazać która deklaracja w schemacie odpowiada bieżacemu elementowi w dokumencie (bez czytania dalej dokumentu). (a,a?,a?) (a,b)+,a? Modele definiowane w XML Schema musza być deterministyczne: Czytajac dowolny dokument od poczatku gdy pojawia się pewien znacznik otwierajacy jesteśmy w stanie wskazać która deklaracja w schemacie odpowiada bieżacemu elementowi w dokumencie (bez czytania dalej dokumentu). (a,(a,a?)?) Grupa all Wszystkie podelementy w dowolnej kolejności. maxoccurs podelementów <= 1. Brak udziału w zagnieżdżeniach. Przykład <xs:complextype name="daneosobowetyp"> <xs:all> <xs:element name="pesel" type="peseltyp"/> <xs:element name="dowód" type="dowódtyp"/> <xs:element name="paszport" type="paszporttyp" minoccurs="0"/> </xs:all>

10 Nazwane grupy elementów <xs:group name="współrzędne"> <xs:element name="x" type="xs:double"/> <xs:element name="y" type="xs:double"/> </xs:sequence> </xs:group> <xs:element name="punkt"> <xs:complextype> <xs:group ref="współrzędne"/> </xs:sequence> <xs:element name="koło"> <xs:complextype> <xs:group ref="współrzędne"/> <xs:element name="r" type="xs:double"/> </xs:sequence> Deklaracje atrybutów Deklaracje globalne i lokalne. W definicji typu złożonego za określeniem typu zawartości. Przykład <xs:attribute name="nr" type="positiveinteger"/> <xs:complextype name="osobatyp">... </xs:sequence> <xs:attribute name="pesel" type="peseltyp"/> <xs:attribute name="płeć"> <xs:simpletype>... </xs:simpletype> </xs:attribute> <xs:attribute ref="nr"/>

11 Obowiazkowość i wartości domyślne use required, optional, prohibited. default lub fixed wartość domyślna lub ustalona. Przykład <xs:complextype name="osobatyp">... </xs:sequence> <xs:attribute name="pesel" type="peseltyp" use="required"/> <xs:attribute name="płeć" default="k"> <xs:simpletype>... </xs:simpletype> </xs:attribute> <xs:attribute ref="nr" fixed="123"/> Nazwane grupy atrybutów <xs:attributegroup name="atrybuty-krawędzi"> <xs:attribute name="kolor-krawędzi" type="kolortyp"/> <xs:attribute name="grubość-krawędzi" type="xs:positiveinteger"/> </xs:attributegroup> <xs:attributegroup name="atrybuty-powierzchni"> <xs:attribute name="kolor-powierzchni" type="kolortyp"/> </xs:attributegroup> <xs:element name="koło"> <xs:complextype>... </xs:sequence> <xs:attributegroup ref="atrybuty-krawędzi"/> <xs:attributegroup ref="atrybuty-powierzchni"/> <xs:element name="odcinek"> <xs:complextype>... </xs:sequence> <xs:attributegroup ref="atrybuty-krawędzi"/>

12 Elementy czy atrtybuty? Przesłanki strukturalne Elementy konieczne gdy: liczność większa od 1, wewnętrzna struktura (podelemety), także w potencjalnych przyszłych rozszerzeniach schematu! Zalety atrybutów: zwięzłość zapisu, wartości domyślne, w DTD dostępne typy zawartości NMTOKEN, ID, IDREF (w XML Schema bez znaczenia). Elementy czy atrtybuty? Przesłanki semantyczne Informacje modelowane zwykle w elementach: zawartość (elementy semantyczne, np. nazwisko, nazwa leku, adres), struktura (np. rozdział, akapit, tytuł, lista), wyszukiwanie (np. termin do indeksu, glosariusza, a także elementy dedykowane), odesłania (np. hiperlinki, noty, przypisy). Informacje modelowane zwykle w atrybutach: metainformacje (np. jednostka miary, waluta, język, priorytet), identyfikatory wartości i odwołania do nich.

13 Typy złożone rodzaje zawartości Zawartość elementowa: <osoba PESEL=" "> <imię>jan</imię> <nazwisko>kowalski</nazwisko> </osoba> Zawartość pusta: <osoba PESEL=" "/> Zawartość prosta: <masa jm="kg">10.55</masa> Zawartość mieszana: <treść>w <j>pascalu</j> przypisanie ma postać <kod>x := 5</kod>, natomiast w <j>c</j> <kod>x = 5</kod>.</treść> Definiowanie zawartości pustej Schemat <xs:complextype name="osobatyp"> <xs:attribute name="pesel" type="peseltyp"/> Dokument <osoba PESEL=" "/> <masa jm="kg">10.55</masa> <treść>w <j>pascalu</j> przypisanie ma postać <kod>x := 5</kod>, natomiast w <j>c</j> <kod>x = 5</kod>.</treść>

14 Definiowanie zawartości prostej Schemat <xs:complextype name="masatyp"> <xs:simplecontent> <xs:extension base="xs:decimal"> <xs:attribute name="jm" type="xs:string"/> </xs:extension> </xs:simplecontent> Dokument <masa jm="kg">10.55</masa> Definiowanie zawartości mieszanej (1) Ważna liczność i kolejność <xs:complextype name="zamówienietyp" mixed="true"> <xs:element ref="towar" maxoccurs="unbounded"/> <xs:element ref="adres" /> </xs:choice> Dokument <zamówienie> Zamawiam <towar>pączka</towar> i <towar>kawę</towar>. Proszę przysłać na <adres>banacha 2</adres>. </zamówienie>

15 Definiowanie zawartości mieszanej (2) Jak w DTD <xs:complextype name="tresctyp" mixed="true"> <xs:choice maxoccurs="unbounded"> <xs:element name="j" type="xs:string"/> <xs:element name="kod" type="xs:string"/> </xs:choice> Dokument <treść>w <j>pascalu</j> przypisanie ma postać <kod>x := 5</kod>, natomiast w <j>c</j> <kod>x = 5</kod>.</treść> ID i IDREF Typy atrybutów w DTD, dostępne także w XML Schema. ID: nazwa w sensie XML, żaden inny atrybut o typie ID nie może mieć tej samej wartości, IDREF: jakiś atrybut o typie ID w dokumencie musi mieć równa wartość. Ograniczenia: tylko nazwy (w szczególności nie numery), jedna przestrzeń identyfikatorów dla wszystkich elementów, tylko atrybuty.

16 Klucze i referencje Więzy integralności (identity constraints) w XML Schema: unique wartości w ramach określonego zakresu unikatowe, key wartości w ramach określonego zakresu unikatowe i niepuste, keyref odwołanie do wartości wskazanego klucza. Zalety w porównaniu z atrybutami typu ID / IDREF: dowolny typ zawartości (nie tylko nazwa), możliwych wiele niezależnych od siebie ograniczeń, odwołanie do konkretnego klucza, kombinacje wartości (krotki), kontrolowane zawartości elementów, nie tylko atrybutów. Klucze i referencje <xsd:element name="zamówienia-i-faktury" type="zamówieniafakturytyp"> <xsd:unique name="fakturaid"> <xsd:selector xpath="faktury/faktura"/> <xsd:field <xsd:field xpath="rok"/> </xsd:unique> <xsd:keyref name="zamówienieref" refer="zamówienieid"> <xsd:selector xpath="faktury/faktura/do-zamówienia"/> <xsd:field </xsd:keyref> <xsd:key name="zamówienieid"> <xsd:selector xpath="zamówienia/zamówienie"/> <xsd:field xpath="numer"/> </xsd:key> </xsd:element>

XML stan obecny i trendy rozwojowe

XML stan obecny i trendy rozwojowe IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 XML stan obecny i trendy rozwojowe Tomasz Traczyk Politechnika Warszawska Od kilku lat XML jest jedn¹ z najbardziej popularnych technologii informatycznych,

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT DOKUMENTU POTWIERDZENIA GENEROWANEGO PRZEZ ZUS

SCHEMAT DOKUMENTU POTWIERDZENIA GENEROWANEGO PRZEZ ZUS ZAŁĄCZNIK 3 SCHEMAT DOKUMENTU POTWIERDZENIA GENEROWANEGO PRZEZ ZUS Załącznik przedstawia schemat dokumentu potwierdzenia odbioru. Potwierdzenie jest dokumentem emitowanym przez ZUS i generowanym w wyniku

Bardziej szczegółowo

E-paczka, czyli wysyłam dokumenty do e-urzędu.

E-paczka, czyli wysyłam dokumenty do e-urzędu. E-paczka, czyli wysyłam dokumenty do e-urzędu. Andrzej Matejko, Mirosław Januszewski Stowarzyszenie PEMI Stoimy na progu boomu elektronicznych systemów do kontaktów petentów z urzędami. Tak pomyślałby

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym Opracowanie projektu standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych na potrzeby realizacji projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 3 Seria: Technologie Informacyjne 2005 ANIMACJA PRZYPADKÓW UŻYCIA ZA POMOCĄ DIAGRAMÓW SEKWENCJI

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 3 Seria: Technologie Informacyjne 2005 ANIMACJA PRZYPADKÓW UŻYCIA ZA POMOCĄ DIAGRAMÓW SEKWENCJI ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 3 Seria: Technologie Informacyjne 2005 Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska ANIMACJA PRZYPADKÓW UŻYCIA ZA POMOCĄ DIAGRAMÓW SEKWENCJI Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Przemysław Marcinkowski Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress Fundacja Wspomagania Wsi 2014 Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP)

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) 1/89 Spis treści Spis treści... 2 1 Słownik pojęć... 7 2 Wstęp... 9 3 Założenia protokołu... 11 3.1 Utrzymywanie sesji

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych.

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2003/2004 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Andrzej Dominik Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

Semantic Web technologie, zastosowania, rozwój

Semantic Web technologie, zastosowania, rozwój XV Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2009 Semantic Web technologie, zastosowania, rozwój Jarosław Bąk, Czesław Jędrzejek Politechnika Poznańska jaroslaw.bak@put.poznan.pl, czeslaw.jedrzejek@put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM BADANIE PODSYTEMU INFORMATYCZNEGO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W CELU ZWIĘKSZENIA JEGO PRZYDATNOŚCI DO EWALUACJI SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH RAPORT DLA DEPARTAMENTU

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1. Zmiany - informacje o zmianach w aplikacji... 1 1.1. Informacja o zmianach w aplikacji... 1 2. Wstęp do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r.

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Materiały szkoleniowe Z ZAKRESU UŻYTECZNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Spis treści BLOK 1. WPROWADZENIE DO UŻYTECZNOŚCI... 4 1. Omówienie podstawowych pojęć używanych podczas

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań. Autor: Łukasz Olek. Szanowni Państwo! Witam serdecznie na kolejnym wykładzie z serii Inżynieria oprogramowania.

Specyfikacja wymagań. Autor: Łukasz Olek. Szanowni Państwo! Witam serdecznie na kolejnym wykładzie z serii Inżynieria oprogramowania. Specyfikacja wymagań Autor: Łukasz Olek Szanowni Państwo! Witam serdecznie na kolejnym wykładzie z serii Inżynieria oprogramowania. 1 Plan wykładów Zasady skutecznego działania Specyfikacja wymagań Kontrola

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo

POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO RANKINGU

POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO RANKINGU Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2008 POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO

Bardziej szczegółowo

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Strona1 Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Dostępność stron internetowych wybranych jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu Jacek Zadrożny Warszawa, Marzec

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia.

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Streszczenie W artykule są przedstawione sposoby usprawnienia i automatyzacji procedur testowania oprogramowania. Omówione

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

Administracja usługą IntegralNet

Administracja usługą IntegralNet Administracja usługą IntegralNet Niniejsza część składa się z następujących rozdziałów: Zadania i zakres odpowiedzialności administratora grupy. Menu Profil. Menu Zasoby. Menu Usługi. Menu Skrypty Usług.

Bardziej szczegółowo