XML extensible Markup Language. część 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XML extensible Markup Language. część 3"

Transkrypt

1 XML extensible Markup Language część 3

2 Definicja Typu Dokumentu - DTD DTD (ang. Document Type Definition) rodzaj dokumentu definiujący formalną strukturę dokumentów XML. DTD określa składnię konkretnej aplikacji XML czyli: definiuje każdy dopuszczalny element dokumentu, jego zbiór atrybutów i dopuszczalne wartości. określa zagnieżdżanie i wymagalność poszczególnych elementów w dokumencie. Przykład 1 W dokumencie XHTML element li może pojawić się tylko jako dziecko elementów ol lub ul. Informacja o tym zapisana jest właśnie w odpowiednim dokumencie DTD.

3 Definicja Typu Dokumentu - DTD Jeżeli dokument XML jest zgodny z określonym dla niego DTD mówimy wówczas że jest poprawny strukturalnie (w skrócie poprawny - ang. valid). Poprawność strukturalna dokumentu XML nie jest wymagana (zależy to np. od twórcy dokumentu). Wymagane jest aby dokument był poprawny składniowo. Jeżeli jednak dokument nie będzie poprawny aplikacja działająca w oparciu o dane w nim zapisane może nie działać poprawnie. UWAGA: Przyjęte jest, że w dokumencie XML zakazane jest wszystko co nie jest dozwolone przez związany z nim dokument DTD.

4 Definicja Typu Dokumentu - DTD Przykład 2 Rozważmy następujący dokument XML <person> <name> <first_name>alan</first_name> <last_name>turing</last_name> </name> <profession>computer scientist</profession> <profession>mathematician</profession> <profession>cryptographer</profession> </person> Jak może wyglądać DTD dla tego dokumentu?

5 Deklaracja Typu Dokumentu Poprawny dokument XML musi zawierać deklaracje związanego z nim DTD. Przykład 3 <!DOCTYPE person SYSTEM " Deklaracja ta mówi, że korzeniem dokumentu jest element person oraz, że DTD dla tego dokumentu znajduje się pod adresem Deklaracja typu dokumentu znajduje się zawsze na początku dokumentu zaraz po deklaracji XML i przed korzeniem dokumentu.

6 Deklaracja Typu Dokumentu Przykład 4 <?xml version="1.0" standalone="no"?> <!DOCTYPE person SYSTEM " <person> <name> <first_name>alan</first_name> <last_name>turing</last_name> </name> <profession>computer scientist</profession> <profession>mathematician</profession> <profession>cryptographer</profession> </person> Jeżeli dokument DTD znajduje się w tym samym folderze co dokument XML: <!DOCTYPE person SYSTEM "person.dtd">

7 Deklaracja Typu Dokumentu Deklaracja typu dokumentu zwykle znajduje się w oddzielnym pliku. Można ją jednak umieścić w dokumencie XML. Przykład 5 <?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE person [ <!ELEMENT first_name (#PCDATA)> <!ELEMENT last_name (#PCDATA)> <!ELEMENT profession (#PCDATA)> <!ELEMENT name (first_name,last_name)> <!ELEMENT person (name,profession*)> ]> <person> <name> <first_name>alan</first_name> <last_name>turing</last_name> </name> <profession>computer scientist</profession> <profession>mathematician</profession> <profession>cryptographer</profession> </person>

8 Deklaracje Elementów Deklaracja elementu ma następującą postać: <!ELEMENT nazwa_elementu zawartość_elementu> nazwa_elementu określa nazwę elementu. zawartość_elementu określa dzieci elementu i ich uporządkowanie. Zawartość elementu Tekst - najprostszą zawartością elementu jest zwykły tekst. Oznaczamy go przez #PCDATA. Przykład 6 <!ELEMENT phone_number (#PCDATA)>

9 Deklaracje Elementów Dzieci deklarowany przez nas element może posiadać dzieci. Przykład 7 <!ELEMENT name (first_name, last_name)> Deklaracja ta oznacza, że element name posiada dzieci (kolejność ważna!!!): first_name, second_name Dla powyższej deklaracji elementu name poprawny jest dokument: Nie jest poprawny dokument: <name> <first_name>madonna</first_name> <last_name>ciconne</last_name> </name> <name> <last_name>ciconne</last_name> <first_name>madonna</first_name> </name>

10 Deklaracje Elementów W DTD możemy określić liczbę dzieci danego elementu wykorzystując następujące oznaczenia:? zero lub jeden element * - zero lub więcej elementów + - jeden lub więcej elementów Przykład 8 <!ELEMENT name (first_name, middle_name?, last_name?)> Element first_name jest wymagany. Element middle_name może nie wystąpić lub wystąpić tylko raz. Element last_name może nie wystąpić lub wystąpić tylko raz.

11 Deklaracje Elementów Dla powyższej deklaracji następujący dokument XML nie jest poprawny. Przykład 9 <name> <first_name>george</first_name> <middle_name>herbert</middle_name> <middle_name>walker</middle_name> <last_name>bush</last_name> </name> <name> <last_name>ciconne</last_name> <first_name>madonna</first_name> </name> <!ELEMENT name (first_name,middle_name*,last_name?)> Element middle_name może nie wystąpić lub wystąpić wiele razy.

12 Deklaracje Elementów Może się zdarzyć, że dwa różne przykłady tego samego elementu będą zawierały różne elementy-dzieci. Przykład 10 <!ELEMENT transport (train bus car)> Dzieckiem elementu transport może być train lub bus lub car. Elementy mogą mieć bardziej skomplikowane definicje. Przykład 11 <!ELEMENT center ((x, y) (r, ))> Dziećmi elementu center mogą być x i y lub r i.

13 Deklaracje Elementów Przykład 12 Dzieckiem elementu a może być: Przykład 13 <!ELEMENT a (b (c+,d))> b lub jedno lub wiele c i d <!ELEMENT definition (#PCDATA term)*> Dzieckiem elementu definition może być tekst zawierający dowolną ilość elementów term.

14 Deklaracje Elementów Poniższy dokument jest poprawny ze względu na powyższą deklarację: <definition>the <term>turing Machine</term> is an abstract finite state automaton with infinite memory that can be proven equivalent to any any other finite state automaton with arbitrarily large memory. Thus what is true for a Turing machine is true for all equivalent machines no matter how implemented. </definition> Element pusty deklarujemy następująco: <!ELEMENT image EMPTY>

15 Deklaracje Elementów I na koniec DTD dla dokumentu z przykładu 15 tzn: <person> <name> <first_name>alan</first_name> <last_name>turing</last_name> </name> <profession>computer scientist</profession> <profession>mathematician</profession> <profession>cryptographer</profession> </person> DTD: <!ELEMENT person (name, profession*)> <!ELEMENT name (first_name, last_name)> <!ELEMENT first_name (#PCDATA)> <!ELEMENT last_name (#PCDATA)> <!ELEMENT profession (#PCDATA)>

16 Atrybuty Poprawny strukturalnie dokument (valid) musi mieć zadeklarowane atrybuty wszystkich elementów. Wykorzystujemy w tym celu instrukcję ATTLIST Atrybuty deklarujemy oddzielnie dla każdego elementu. Elementy mogą posiadać kilka atrybutów. Przykład 14 <!ATTLIST image source CDATA #REQUIRED width CDATA #REQUIRED height CDATA #REQUIRED alt CDATA #IMPLIED >

17 Atrybuty Pojedynczy element ATTLIST może deklarować wiele atrybutów dla tego samego elementu. Przykład 15 <!ATTLIST image source CDATA #REQUIRED width CDATA #REQUIRED height CDATA #REQUIRED alt CDATA #IMPLIED > gdzie: #REQUIRED atrybut obowiązkowy #IMPLIED atrybut nieobowiązkowy

18 Atrybuty Istnieją następujące typy atrybutów: 1. CDATA dowolny ciąg znaków. Przykład 16 <!ATTLIST image alt CDATA #IMPLIED> 2. ID nazwa która jest wyjątkowa w całym dokumencie XML. Przykład 17 <!ATTLIST pracownik nr ID #REQUIRED> <pracownik nr="ss "> <imie>tomek</imie> <nazwisko>nowak</nazwisko> </pracownik>

19 Atrybuty 3. NMTOKEN - składa się z tych samych znaków co nazwy XML. Może się zaczynać od dowolnej litery i znaku. Przykład 18 <!ATTLIST journal year NMTOKEN #REQUIRED> 4. NMTOKENS - składa się z kilku wartości NMTOKEN przedzielonych spacjami. Przykład 19 <performances dates=" "> Kat and the Kings </performances>

20 Atrybuty 5. (v1 v2... vn) - wszystkie możliwe wartości. Przykład 20 <!ATTLIST date month (January February March April May June July August September October November December) #REQUIRED> <!ATTLIST date day ( ) #REQUIRED> <!ELEMENT date EMPTY>

21 Atrybuty 6. IDREF odwołanie do innego elementu z atrybutem ID. Przykład 21 <!ATTLIST pracownik id ID #REQUIRED> <!ATTLIST projekt id ID #REQUIRED> <!ATTLIST sklad pracownik_id IDREF #REQUIRED> <!ATTLIST wprojekcie projekt_id IDREF #REQUIRED> <pracownik id="ss "> <wprojekcie projekt_id="p2"/> </pracownik> <projekt id="p2"> <sklad pracownik_id="ss "/> </projekt> 7. IDREFS ciąg kilku IDREF rozdzielonych spacjami.

22 Typy wartości atrybutów #REQUIRED atrybut musi pojawić się z każdym wystąpieniem elementu. #IMPLIED atrybut nieobowiązkowy. #FIXED "wartość" atrybut obowiazkowy o wartości określonej przez wartość. Przykład 22 <!ATTLIST biography xmlns:xlink CDATA #FIXED " "wartość" wartość domyślna atrybutu. Przykład 23 <!ATTLIST web_page protocol NMTOKEN "http">

23 Przestrzenie nazw Przykład 24 Dwa muzea posiadają dokumenty XML i określone dla nich DTD (lub XML Schema) zawierające opisy eksponatów. Muzeum 1 (DTD 1): <?xml version="1.0" encoding="iso "> <catalog> <painting> <title> Memory of the Garden at Etten </title> <artist>vincent Van Gogh</artist> <date>november, 1888</date> <description> Two women look to the left. A third works in her garden. </description> </painting>... </catalog>

24 Przestrzenie nazw Muzeum 2 (DTD 2): <?xml version="1.0" encoding="iso "> <catalog> <painting> <title>the Swing</title> <artist>pierre-auguste Renoir</artist> <date>1876</date> <description> A young girl on a swing. Two men and a toddler watch. </description> </painting>... </catalog> Oba muzea planują wspólną wystawę swoich eksponatów. Informacja o wystawianych eksponatach ma być dostępna w Internecie.

25 Przestrzenie nazw Katalog Muzeum 1 i Muzeum 2: <?xml version="1.0" encoding="iso "> <catalog> <painting> <title>memory of the Garden at Etten</title> <artist>vincent Van Gogh</artist> <date>november, 1888</date> <description> Two women look to the left. A third works in her garden. </description> </painting> <painting> <title>the Swing</title> <artist>pierre-auguste Renoir</artist> <date>1876</date> <description> A young girl on a swing. Two men and a toddler watch. </description> </painting> </catalog>

26 Przestrzenie nazw Czy mozna w ten sposób łączyć dokumenty XML? Można, ale......mogą pojawić się problemy podczas walidacji jeżeli elementy w dokumencie XML zawierającym katalog Muzeum 1 są zdefiniowane inaczej niż elementy w dokumencie XML zawierającym katalog Muzeum 2. Walidator napotykając dowolny element w dokumencie musi wiedzieć czy element ten jest zdefiniowany W DTD 1 czy w DTD2. Informację taką zapisujemy wykorzystując tzw. przestrzenie nazw. Deklaracja przestrzeni nazw: xmlns:prefix="położenie"

27 Przestrzenie nazw <?xml version="1.0" encoding="iso "> <m1:catalog xmlns:m1=" xmlns:m2=" <m1:painting> <m1:title>memory of the Garden at Etten</m1:title> <m1:artist>vincent Van Gogh</m1:artist> <m1:date>november, 1888</m1:date> <m1:description> Two women look to the left. A third works in her garden. </m1:description> </m1:painting> <m2:painting> <m2:title>the Swing</m2:title> <m2:artist>pierre-auguste Renoir</m2:artist> <m2:date>1876</m2:date> <m2:description> A young girl on a swing. Two men and a toddler watch. </m2:description> </m2:painting> </catalog>

28 XML Schema (Podobnie jak DTD) XML Schema to opracowany przez W3C standard służący do definiowania struktury dokumentu XML. (W przeciwieństwie do DTD) XML Schema jest aplikacją XML. XML pozwala (dokładniej niż DTD) określić strukturę dokumentów XML. XML schema oferuje większą niż DTD ilość typów (elementów, atrybutów, danych). W XML schema możemy definiować własne typy wykorzystując typy wbudowane. Dokumenty zawierające definicje XML Schema zapisuje się zwykle w plikach z rozszerzeniem xsd.

XML extensible Markup Language 1

XML extensible Markup Language 1 XML extensible Markup Language 1 Czym jest język XML? Język XML to uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w ustrukturalizowany sposób. XML jest metajęzykiem tzn. przy

Bardziej szczegółowo

Dokument poprawnie sformułowany jest zgodny z ogólnymi zasadami składniowymi:

Dokument poprawnie sformułowany jest zgodny z ogólnymi zasadami składniowymi: DTD Document Type Definition Dokument poprawnie sformułowany (well-formed) Dokument poprawnie sformułowany jest zgodny z ogólnymi zasadami składniowymi: 1. KaŜdy znacznik musi posiadać zamknięcie (wyjątek

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language. część 1

XML extensible Markup Language. część 1 XML extensible Markup Language część 1 Historia Czym jest język XML? Język XML to uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w ustrukturalizowany sposób. XML jest metajęzykiem

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language. część 4

XML extensible Markup Language. część 4 XML extensible Markup Language część 4 Przestrzenie nazw Dwa muzea posiadają dokumenty XML i określone dla nich DTD (lub XML Schema) zawierające opisy eksponatów. Muzeum 1 (DTD 1):

Bardziej szczegółowo

Kurs WWW Język XML, część I

Kurs WWW Język XML, część I Język XML, część I Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Zawartość modułu Wprowadzenie do XML Składnia Znaczniki i atrybuty DTD XML Schema Na podstawie kursu ze strony: http://www.w3schools.com/schema/default.asp

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 5 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH WPROWADZENIE DO XML I XSLT

LABORATORIUM 5 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH WPROWADZENIE DO XML I XSLT LABORATORIUM 5 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH WPROWADZENIE DO XML I XSLT 1. Wstęp XML (Extensible Markup Language Rozszerzalny Język Znaczników) to język formalny przeznaczony do reprezentowania danych

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji DTD. Wiązanie DTD z dokumentem XML Deklaracja typu dokumentu. Co to jest DTD. Wstęp. Przedmiot: XML i jego zastosowania

Plan prezentacji DTD. Wiązanie DTD z dokumentem XML Deklaracja typu dokumentu. Co to jest DTD. Wstęp. Przedmiot: XML i jego zastosowania Plan prezentacji Przedmiot: XML i jego zastosowania Dr inż. Stanisław Polak Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Katedra Informatyki http://www.icsr.agh.edu.pl/~polak/ Wstęp Deklarowanie elementów

Bardziej szczegółowo

Dokumenty SEDU składają się z dwóch części: Opisu sprawy Formularza elektronicznego

Dokumenty SEDU składają się z dwóch części: Opisu sprawy Formularza elektronicznego Opis dokumentów SEDU Standard Elektronicznych Dokumentów Urzędowych są to dokumenty zapisane w standardzie XML, opisujące różnorakie procedury urzędowe, możliwe do częściowej lub całkowitej realizacji

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language. część 4

XML extensible Markup Language. część 4 XML extensible Markup Language część 4 XML Schema (Podobnie jak DTD) XML Schema to opracowany przez W3C standard służący do definiowania struktury dokumentu XML. (W przeciwieństwie do DTD) XML Schema jest

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2 DTD DOCUMENT TYPE DEFINITION CZĘŚĆ 1

WYKŁAD 2 DTD DOCUMENT TYPE DEFINITION CZĘŚĆ 1 WYKŁAD 2 DTD DOCUMENT TYPE DEFINITION CZĘŚĆ 1 XML (ang. Extensible Markup Language Rozszerzalny język znaczników) Oparty o SGML prosty, elastyczny format tekstowy opisujący klasę obiektów nazywanych dokumentami

Bardziej szczegółowo

Plan dzisiejszego wykładu. Narzędzia informatyczne w językoznawstwie. XML - Definicja. Zalety XML

Plan dzisiejszego wykładu. Narzędzia informatyczne w językoznawstwie. XML - Definicja. Zalety XML Plan dzisiejszego wykładu Narzędzia informatyczne w językoznawstwie Perl - Wprowadzenie do XML Marcin Junczys-Dowmunt junczys@amu.edu.pl Zakład Logiki Stosowanej http://www.logic.amu.edu.pl 16. kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii XML

Wprowadzenie do technologii XML Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 6 października 2005 roku 1 Informacje organizacyjne Omówienie przedmiotu 2 vs HTML Struktura 3 Struktura Informacje o przedmiocie Informacje organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Jak wygląda XML? Definiowanie typów dokumentów. Struktura logiczna dokumentu XML. Podstawy składni XML. Definiowanie języków. Poprawność dokumentów

Jak wygląda XML? Definiowanie typów dokumentów. Struktura logiczna dokumentu XML. Podstawy składni XML. Definiowanie języków. Poprawność dokumentów Jak wygląda XML? 9 października 2003 Definiowanie typów dokumentów Część 1: DTD st. asp. Jan Łapówka dołowice Górne

Bardziej szczegółowo

Przykładowy dokument XML

Przykładowy dokument XML Przykładowy dokument XML DTD - wady Ograniczona kontrola nad strukturą dokumentów. Zbyt wysokopoziomowe typy danych: liczby, daty są zawsze reprezentowane jako tekst! Bardzo ogólne metody definiowania

Bardziej szczegółowo

Jak wygląda XML? Definiowanie typów dokumentów Część 1. DTD, XML Schema. Struktura logiczna dokumentu XML. Składnia XML. Encje predefiniowane.

Jak wygląda XML? Definiowanie typów dokumentów Część 1. DTD, XML Schema. Struktura logiczna dokumentu XML. Składnia XML. Encje predefiniowane. Definiowanie typów dokumentów Część 1. DTD, XML Schema Jak wygląda XML? st. asp. Jan Łapówka dołowice Górne wypadek

Bardziej szczegółowo

Jak wygląda XML? Definiowanie typów dokumentów Część 1. DTD. Struktura logiczna dokumentu XML. Podstawy składni XML. Definiowanie języków

Jak wygląda XML? Definiowanie typów dokumentów Część 1. DTD. Struktura logiczna dokumentu XML. Podstawy składni XML. Definiowanie języków Definiowanie typów dokumentów Część 1. DTD Jak wygląda XML? st. asp. Jan Łapówka dołowice Górne wypadek dnia

Bardziej szczegółowo

29. Poprawność składniowa i strukturalna dokumentu XML

29. Poprawność składniowa i strukturalna dokumentu XML 29. i strukturalna dokumentu XML 13 października 2015 1 2 Poprawny składniowo dokument XML powinien być tworzony zgodnie z poniżej przedstawionymi zasadami. Deklaracja XML Powinien zawierać deklarację

Bardziej szczegółowo

XML DTD XML Schema CSS

XML DTD XML Schema CSS XML XML czyli Extensible Markup Language (rozszerzalny język znaczników) można traktować jak stosunkowo prosty i elastyczny format tekstowy wywodzący się z SGML. Pierwotnie został zaprojektowany aby umożliwiać

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language. Paweł Chodkiewicz

XML extensible Markup Language. Paweł Chodkiewicz XML extensible Markup Language Paweł Chodkiewicz XML - extensible Markup Language Uniwersalny język znaczników przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób. Historia GML Projekt

Bardziej szczegółowo

LAB 7. XML EXtensible Markup Language - Rozszerzalny Język Znaczników XSD XML Schema Definition Definicja Schematu XML

LAB 7. XML EXtensible Markup Language - Rozszerzalny Język Znaczników XSD XML Schema Definition Definicja Schematu XML Informatyka sem. III studia inżynierskie Transport 2018/19 LAB 7 XML EXtensible Markup Language - Rozszerzalny Język Znaczników XSD XML Schema Definition Definicja Schematu XML 1. Prosty dokument XML lab7_1.xml

Bardziej szczegółowo

DTD - encje ogólne i parametryczne, przestrzenie nazw

DTD - encje ogólne i parametryczne, przestrzenie nazw DTD - encje ogólne i parametryczne, przestrzenie nazw Instytut Informatyki Encje Encja (ang.entity) - uogólnienie pojęcia makrodefinicji Encje to dogodny sposób reprezentacji danych które występują wielokrotnie,

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language 3

XML extensible Markup Language 3 XML extensible Markup Language 3 XSL transformations (XSLT) XSLT (ang. extensible Stylesheet Language Transformations) jest opartym na XML językiem transformacji dokumentów XML XSLT umożliwia przetłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XSL

Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XSL Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XSL Celem ćwiczenia jest stworzenie dokumentu XML, wyposażenie dokumentu w specyfikację struktury (przy użyciu DTD), oraz transformacja dokumentu XML do postaci

Bardziej szczegółowo

c TP: anything: 13 listopada 2004 roku 1

c TP: anything: 13 listopada 2004 roku 1 SGML/XML SGML: International Standard (ISO 8879). Information Processing Text and Office Systems Standardized Generalized Markup Language. Znakowanie powinno opisywać strukturę dokumentu (...) a nie określać

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 1 METAJĘZYK SGML CZĘŚĆ 1

WYKŁAD 1 METAJĘZYK SGML CZĘŚĆ 1 WYKŁAD 1 METAJĘZYK SGML CZĘŚĆ 1 SGML (Standard Generalized Markup Language) Standardowy uogólniony język znaczników służący do ujednolicania struktury i formatu różnego typu informacji (danych). Twórcy

Bardziej szczegółowo

Rola języka XML narzędziem

Rola języka XML narzędziem Wprowadzenie do XML dr inż. Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Rola języka XML narzędziem Pierwszą rewolucją internetową było dostarczenie ludziom informacji. Znajdujemy się teraz

Bardziej szczegółowo

XML w sosie własnym. Standard XML wraz z DTD, przestrzenie nazw, projektowanie struktury dokumentów. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW

XML w sosie własnym. Standard XML wraz z DTD, przestrzenie nazw, projektowanie struktury dokumentów. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW XML w sosie własnym Standard XML wraz z DTD, przestrzenie nazw, projektowanie struktury dokumentów. Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Podstawy

Bardziej szczegółowo

XML w sosie własnym. Standard XML wraz z DTD, przestrzenie nazw, projektowanie struktury dokumentów. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW

XML w sosie własnym. Standard XML wraz z DTD, przestrzenie nazw, projektowanie struktury dokumentów. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW XML w sosie własnym Standard XML wraz z DTD, przestrzenie nazw, projektowanie struktury dokumentów. Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Patryk

Bardziej szczegółowo

SWISS EPHEMERIS for the year 2012

SWISS EPHEMERIS for the year 2012 JANUARY 2012 S 1 6 40 15 9j57'30 7a 7 19i50 13k49 20f 7 0b26 28g17 0a51 28k53 7j19 13 D58 12i59 1b42 1l54 M 2 6 44 12 10 58'39 19 1 21 11 15 3 20 21 0 27 28 21 0 52 28 55 7 22 13i59 12 56 1 49 1 57 T 3

Bardziej szczegółowo

Jak wygląda XML? Definiowanie typów dokumentów Część 1. DTD, XML Schema. Struktura logiczna dokumentu XML. Składnia XML. Encje predefiniowane.

Jak wygląda XML? Definiowanie typów dokumentów Część 1. DTD, XML Schema. Struktura logiczna dokumentu XML. Składnia XML. Encje predefiniowane. Definiowanie typów dokumentów Część 1. DTD, XML Schema Jak wygląda XML? st. asp. Jan Łapówka dołowice Górne wypadek

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Dr hab. Sławomir Zadrożny, prof. PR

BAZY DANYCH. Dr hab. Sławomir Zadrożny, prof. PR BAZY DANYCH Dr hab. Sławomir Zadrożny, prof. PR Co to jest baza danych? Wiele możliwych definicji Zbiór danych, który istnieje przez dłuższy okres czasu Współdzielony zestaw logicznie powiązanych danych

Bardziej szczegółowo

Extensible Markup Language (XML) Wrocław, Java - technologie zaawansowane

Extensible Markup Language (XML) Wrocław, Java - technologie zaawansowane Extensible Markup Language (XML) Wrocław, 15.03.2019 - Java - technologie zaawansowane Wprowadzenie XML jest językiem znaczników (ang. markup language) używanym do definiowania zbioru zasad rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

- wewnątrz elementów prostych występuje tylko jeden typ danych, wewnątrz złoŝonych nie moŝemy dokładnie określić liczby wystąpień elementu

- wewnątrz elementów prostych występuje tylko jeden typ danych, wewnątrz złoŝonych nie moŝemy dokładnie określić liczby wystąpień elementu XML Schema DTD a XML Schema DTD jako opis dokumentu XML: - pozwala stworzyć jedynie bardzo ogólny schemat dokumentu - w standardzie DTD dostępne mamy jedynie rozróŝnienie na elementy proste i złoŝone -

Bardziej szczegółowo

Podstawowe konstrukcje Podstawowymi konstrukcjami są wzorce element oraz attribute:

Podstawowe konstrukcje Podstawowymi konstrukcjami są wzorce element oraz attribute: Standard Relax NG Schemat strukturalizacji dokumentów Relax NG (relaxing). Opracowany głównie przez Jamesa Clarka i Makoto Muratę. Standard ISO: Information technology Document Schema Definition Language

Bardziej szczegółowo

Programowanie internetowe

Programowanie internetowe Programowanie internetowe Wykład 1 HTML mgr inż. Michał Wojtera email: mwojtera@dmcs.pl Plan wykładu Organizacja zajęć Zakres przedmiotu Literatura Zawartość wykładu Wprowadzenie AMP / LAMP Podstawy HTML

Bardziej szczegółowo

Język XML Schema. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Język XML Schema. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Język Schema Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie Stworzyć formalny opis dokumentu Deklarować elementy i atrybuty Określić strukturę elementów w dokumencie Operować dostępnymi typami danych

Bardziej szczegółowo

Podstawy XML-a. Zaawansowane techniki programowania

Podstawy XML-a. Zaawansowane techniki programowania Podstawy XML-a Zaawansowane techniki programowania Dokumenty XML XML = ang. Extensible Markup Language rozszerzalny język znaczników

Bardziej szczegółowo

Elementarz HTML i CSS

Elementarz HTML i CSS Elementarz HTML i CSS Znaczniki przydatne w pracy redaktora stron internetowych 1 Elementarz HTML i CSS Znaczniki przydatne w pracy redaktora stron internetowych Treść, korekta, skład i oprawa graficzna

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do XML. Tomasz Przechlewski

Wprowadzenie do XML. Tomasz Przechlewski Spis treści Wprowadzenie do XML Tomasz Przechlewski 1. SGML/XML.. 1 1.1. Składniki systemu.. 1 2. Dokument XML i schemat DTD. 1 2.1. Struktura dokumentu XML 1 2.2. DTD 4 2.3. Elementy. 5 2.4. Atrybuty

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 8 Podstawy języka XML.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 8 Podstawy języka XML. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 8 Podstawy języka XML. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia dokumentów w oparciu o język XML oraz metod modyfikacji ich

Bardziej szczegółowo

Źródła. cript/1.5/reference/ Ruby on Rails: http://www.rubyonrails.org/ AJAX: http://www.adaptivepath.com/publications/e ssays/archives/000385.

Źródła. cript/1.5/reference/ Ruby on Rails: http://www.rubyonrails.org/ AJAX: http://www.adaptivepath.com/publications/e ssays/archives/000385. Źródła CSS: http://www.csszengarden.com/ XHTML: http://www.xhtml.org/ XML: http://www.w3.org/xml/ PHP: http://www.php.net/ JavaScript: http://devedgetemp.mozilla.org/library/manuals/2000/javas cript/1.5/reference/

Bardziej szczegółowo

extensible Markup Language, cz. 4 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl

extensible Markup Language, cz. 4 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl extensible Markup Language, cz. 4 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl XML 5 XML Schema Projektowany jako rozszerzenie i uzupełnienie DTD Jest w stanie odwzorować dowolną definicję DTD (ale nie odwrotnie!) Bardzo

Bardziej szczegółowo

XML i nowoczesne metody zarządzania treścią

XML i nowoczesne metody zarządzania treścią XML i nowoczesne metody zarządzania treścią Wykład 2: Modelowanie dokumentów XML-owych. DTD Maciej Ogrodniczuk MIMUW, 8 października 2009 Wykład 2: Modelowanie dokumentów XML-owych. DTD XML i nowoczesne

Bardziej szczegółowo

XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania.

XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania. XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania. Reformuje on znane zasady języka HTML 4 w taki sposób, aby były zgodne z XML (HTML przetłumaczony na XML).

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XML Schema, XSL

Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XML Schema, XSL Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XML Schema, XSL Celem ćwiczenia jest stworzenie dokumentu XML, wyposażenie dokumentu w specyfikację struktury (przy użyciu DTD i XML Schema), oraz transformacja

Bardziej szczegółowo

XML Schema. Motywacja, struktura schematu, typy złożone. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW

XML Schema. Motywacja, struktura schematu, typy złożone. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW XML Schema Motywacja, struktura schematu, typy złożone Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Dlaczego nie DTD? Zastosowania XML-a w elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema

Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema Globalne i lokalne deklaracje elementów i atrybutów Deklaracje lokalne:

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW Wykład 02

Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW Wykład 02 Plan Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW Wykład 02 T. Romańczukiewicz Jagiellonian University 2009/2010 Plan Plan 1 Przypomnienie 2 DTD 3 Schematy XML 4 Podsumowanie Plan Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

Środowisko XML (Extensible Markup Language).

Środowisko XML (Extensible Markup Language). Środowisko XML (Extensible Markup Language). W skrócie Idea: XML standard opisu informacji Uniwersalne, proste, samoopisujące się dokumenty Źródła: Geneza SGML Specyfikacja www.w3.org Składania: XML to

Bardziej szczegółowo

Wykład 1: HTML (XHTML) Michał Drabik

Wykład 1: HTML (XHTML) Michał Drabik Wykład 1: HTML (XHTML) Michał Drabik 1 Czyli to wszystko co trzeba wiedzieć aby zacząć tworzyć strony internetowe. 2 HTML 4 HTML = HyperText Markup Language Hipertekstowy język znaczników umożliwiający

Bardziej szczegółowo

XML Schema w przykładach

XML Schema w przykładach DTD a XML Schema Krótkie porównanie dla niecierpliwych: XML Schema w przykładach Maciej Ogrodniczuk mog@empolis.pl DTD Wywodzi się z SGML-a Specyficzna składnia 10 typów danych Brak kontroli tekstowej

Bardziej szczegółowo

Narzędzia informatyczne w językoznawstwie

Narzędzia informatyczne w językoznawstwie Narzędzia informatyczne w językoznawstwie HTML i XHTML Marcin Junczys-Dowmunt junczys@amu.edu.pl Zakład Logiki Stosowanej http://www.logic.amu.edu.pl 17. października 2007 Marcin Junczys-Dowmunt Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Semistrukturalne bazy danych Wykład dla studentów matematyki

Semistrukturalne bazy danych Wykład dla studentów matematyki Semistrukturalne bazy danych Wykład dla studentów matematyki 30 maja 2015 Dane semistrukturalne Dzięki WWW i Internetowi łatwo umieszczać informacje w sieci tak, żeby były powszechnie dostępne. Chęć wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Stwórz dokument XML zawierający poniższe informacje. Wykorzystaj atrybuty.

Stwórz dokument XML zawierający poniższe informacje. Wykorzystaj atrybuty. XML zadania 2013 Zasady uzyskania zaliczenia na ostatniej stronie! Przydatne linki: http://www.validome.org/xml/ http://www.w3.org/2001/03/webdata/xsv Zadanie 1 (XML) Stwórz dwa dokumenty XML zawierającą

Bardziej szczegółowo

FIDKAR po dwóch latach

FIDKAR po dwóch latach Konferencja Automatyzacja bibliotek publicznych FIDKAR po dwóch latach ks. Krzysztof Gonet Michał Marks 23 listopada 2006 FIDKAR a co to jest? FIDKAR to "multiwyszukiwarka" dla komputerowych baz bibliotecznych

Bardziej szczegółowo

XQuery. XQuery. Przykład. dokument XML. XQuery (XML Query Language) XQuery 1.0: An XML Query Language. W3C Recommendation http://www.w3.

XQuery. XQuery. Przykład. dokument XML. XQuery (XML Query Language) XQuery 1.0: An XML Query Language. W3C Recommendation http://www.w3. XQuery XQuery XQuery (XML Query Language) XQuery 1.0: An XML Query Language. W3C Recommendation http://www.w3.org/tr/xquery/ Język programowania funkcyjnego (podobnie jak Lisp) Język zapytań do danych

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language. część 2

XML extensible Markup Language. część 2 XML extensible Markup Language część 2 Definicja Typu Dokumentu - DTD Jeżeli dokument XML jest zgodny z określonym dla niego DTD mówimy wówczas że jest poprawny strukturalnie (w skrócie poprawny valid).

Bardziej szczegółowo

Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema. Elementy czy atrybuty? Wartości domyślne i ustalone. Elementy czy atrybuty?

Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema. Elementy czy atrybuty? Wartości domyślne i ustalone. Elementy czy atrybuty? Globalne i lokalne deklaracje elementów i atrybutów Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema Deklaracje lokalne:

Bardziej szczegółowo

XML Schema. Typy proste, wyprowadzanie typów, modularyzacja schematu. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW

XML Schema. Typy proste, wyprowadzanie typów, modularyzacja schematu. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW XML Schema Typy proste, wyprowadzanie typów, modularyzacja schematu Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Typy proste i złożone Typy złożone struktura

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA I EKSPLORACJA DANYCH

INTEGRACJA I EKSPLORACJA DANYCH INTEGRACJA I EKSPLORACJA DANYCH mgr inż. Anna Pankowska aniap@amu.edu.pl Anna Pankowska - I&E 1 Plan wykładu Integracja danych - Dane semistrukturalne i język XML jako standard składowania i wymiany danych

Bardziej szczegółowo

XML Schema. Bartłomiej Świercz. Łódź, 19 listopada 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz XML Schema

XML Schema. Bartłomiej Świercz. Łódź, 19 listopada 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz XML Schema XML Schema Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 19 listopada 2005 roku Wstęp XML Schema służy do definiowania struktury dokumentu XML (pełni podobną funkcję jak DTD).

Bardziej szczegółowo

METODY REPREZENTACJI INFORMACJI

METODY REPREZENTACJI INFORMACJI Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Magisterskie Studia Uzupełniające METODY REPREZENTACJI INFORMACJI Ćwiczenie 2: Budowanie schematów dokumentów XML z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Złożone komponenty JSF wg

Złożone komponenty JSF wg Złożone komponenty JSF wg https://docs.oracle.com/javaee/7/jeett.pdf http://www.coreservlets.com Technologie internetowe 8 Technologie internetowe 8, Zofia 1 Opis znaczników obsługiwanych przez Facelets

Bardziej szczegółowo

HTML DOM, XHTML cel, charakterystyka

HTML DOM, XHTML cel, charakterystyka HTML DOM, XHTML cel, charakterystyka Mariusz Kacała Łukasz Przywarty Grzegorz Trawiński HTML DOM XHTML Ramowy plan prezentacji Wstęp HTML DOM - Założenia - Model i struktura - Właściwości - Metody i zastosowania

Bardziej szczegółowo

I.Wojnicki, Tech.Inter.

I.Wojnicki, Tech.Inter. Igor Wojnicki, Grzegorz J. Nalepa (AGH, KA) SGML, 11 czerwca 2012 1 / 70 SGML, Igor Wojnicki, Grzegorz J. Nalepa Katedra Automatyki Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 11 czerwca 2012 Igor Wojnicki,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do XML schema

Wprowadzenie do XML schema Spis treści Tomasz Przechlewski 1. Podstawowe pojęcia. 1 2. Typy proste.. 3 3. Wzorzec regułowy 4 4. Typy złożone 5 5. Modele o prostej zawartości 5 6. Modele o złożonej zawartości. 6 7. Rozszerzanie modelu

Bardziej szczegółowo

Format danych adnotacji do tytułów wykonawczych przekazywanych do organów egzekucyjnych przez epuap w związku ze zbiegiem egzekucji

Format danych adnotacji do tytułów wykonawczych przekazywanych do organów egzekucyjnych przez epuap w związku ze zbiegiem egzekucji Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Centrum Kompetencyjne Egzekucji Administracyjnej Format danych adnotacji do tytułów wykonawczych przekazywanych do organów egzekucyjnych przez epuap w związku

Bardziej szczegółowo

Format plików do importu INF-U 18 do e-pfron2

Format plików do importu INF-U 18 do e-pfron2 Format plików do importu INF-U 18 do e-pfron2 System e-pfron2 posiada możliwość importowania dokumentów w postaci plików tekstowych utworzonych przez systemy zewnętrzne. Dane w plikach zapisywane są w

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Departament Informatyzacji Specyfikacja Wejścia-Wyjścia Wersja 1.0 Warszawa, 16.02.2017 r. Copyright (c) 2017 Ministerstwo Finansów MINISTERSTWO FINANSÓW, DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

Bardziej szczegółowo

Technologie zarządzania treścią

Technologie zarządzania treścią Technologie zarządzania treścią mgr inż. Anna Wawszczak 1 Technologie zarządzania treścią XML język, parsery, technologie powiązane z XMLem - DTD, XSLT. JSON format, parser. 2 XML XML (ang. Extensible

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka XML. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Podstawy języka XML. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Podstawy języka XML Cel zajęć Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie Prawidłowo zidentyfikować składowe dokumentu XML Utworzyć dokument XML Dokonać sprawdzenia poprawności składniowej (syntaktycznej)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii XML

Wprowadzenie do technologii XML Wprowadzenie do technologii Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 11 kwietnia 2010 Program wykładu Celem wykładu jest przedstawienie technologii i pokrewnych do niej

Bardziej szczegółowo

Usługi WWW. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl

Usługi WWW. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Budowa aplikacji sieciowych. Usługi WWW dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Usługi WWW W3C Working Group, Web Services Architecture,

Bardziej szczegółowo

XML - wprowadzenie. <message> <text> Dobrze </text> </message> <message> <text> Źle </message> </text> <message> <message> <text> Źle.

XML - wprowadzenie. <message> <text> Dobrze </text> </message> <message> <text> Źle </message> </text> <message> <message> <text> Źle. XML i SOAP 1. XML (extensive Markup Language). wprowadzenie, zastosowania, przykłady, specyfikacje DTD (Document Type Definition). 2. SOAP (Simple Object Access Protocol) struktura wiadomości, zdalne wywołanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy (X)HTML i CSS

Podstawy (X)HTML i CSS Inżynierskie podejście do budowania stron WWW momat@man.poznan.pl 2005-04-11 1 Hyper Text Markup Language Standardy W3C Przegląd znaczników Przegląd znaczników XHTML 2 Cascading Style Sheets Łączenie z

Bardziej szczegółowo

XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią

XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią Egzamin, 7 lutego 2014 r. Imię i nazwisko: Czas: 90 minut. Maksymalna suma punktów: 50. Pytania testowe są wielokrotnego wyboru, można przyjąć że co najmniej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa ZASADY NAZEWNICTWA DOKUMENTÓW XML Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Zasady Nazewnictwa. Dokumentów XML 2007-11-08. Strona 1 z 9

Zasady Nazewnictwa. Dokumentów XML 2007-11-08. Strona 1 z 9 Zasady Nazewnictwa Dokumentów 2007-11-08 Strona 1 z 9 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Znaczenie spójnych zasady nazewnictwa... 3 III. Zasady nazewnictwa wybrane zagadnienia... 3 1. Język oraz forma nazewnictwa...

Bardziej szczegółowo

Technologie zarządzania treścią

Technologie zarządzania treścią Technologie zarządzania treścią dr inż. Robert Perliński rperlinski@icis.pcz.pl Politechnika Częstochowska Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Technologie zarządzania treścią 2/43 Technologie

Bardziej szczegółowo

UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie Prawidłowo zidentyfikować składowe dokumentu XML Utworzyć dokument XML Dokonać sprawdzenia poprawności składniowej (syntaktycznej) dokumentu 2 1 WWW Consortium,

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe Dostęp do danych w aplikacji bazy danych i XML Data Access Objects (DAO) Główna idea: uniezależnić aplikację od źródła danych Interfejs DAO zapewnia wszystkie operacje na danych (tzw.

Bardziej szczegółowo

Złożone komponenty JSF wg

Złożone komponenty JSF wg Złożone komponenty JSF wg https://docs.oracle.com/javaee/7/jeett.pdf http://www.coreservlets.com Technologie internetowe 9 1 Opis znaczników obsługiwanych przez Facelets (tutorial EE 7) 2 Przegląd znaczników

Bardziej szczegółowo

Symbole wieloznaczne w XML Schema. Definiowanie typów dokumentów Część 4. XML Schema, RELAX NG, Schematron. Schematron

Symbole wieloznaczne w XML Schema. Definiowanie typów dokumentów Część 4. XML Schema, RELAX NG, Schematron. Schematron Symbole wieloznaczne w XML Schema Symbole wieloznaczne dla elementów (ang. element wildcards). Symbole wieloznaczne dla atrybutów (ang. attribute wildcards). Definiowanie typów dokumentów Część 4. XML

Bardziej szczegółowo

Format danych adnotacji do tytułów wykonawczych przekazywanych do organów egzekucyjnych przez epuap w związku ze zbiegiem egzekucji

Format danych adnotacji do tytułów wykonawczych przekazywanych do organów egzekucyjnych przez epuap w związku ze zbiegiem egzekucji Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Referat Systemów Centralnych, Lokalnych i Bazy Wiedzy Format danych adnotacji do tytułów wykonawczych przekazywanych do organów egzekucyjnych przez epuap w związku

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe XML RPC AJAX Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2011 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS w. IX Jesień 2011 1 / 38 Semistrukturalny model danych Nie zawsze jest potrzeba albo

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie dokumentów XML za pomocą XSLT (30.03.2015 r.)

Przetwarzanie dokumentów XML za pomocą XSLT (30.03.2015 r.) Przetwarzanie dokumentów XML za pomocą XSLT (30.03.2015 r.) Przetwarzanie dokumentów XML oznacza zwykle, wyłuskanie z nich danych oraz przetwarzanie ich na inny format np HTML lub PDF. Jedną z metod przekształcania

Bardziej szczegółowo

Egzamin z przedmiotu Projektowanie języków XML 18.06.2013.... imię i nazwisko. Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 Suma Punkty Max 6 5 5 6 6 6 6 40 Punkty

Egzamin z przedmiotu Projektowanie języków XML 18.06.2013.... imię i nazwisko. Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 Suma Punkty Max 6 5 5 6 6 6 6 40 Punkty Egzamin z przedmiotu Projektowanie języków XML 18.06.2013 Grupa A... imię i nazwisko. indeks Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 Suma Punkty Max 6 5 5 6 6 6 6 40 Punkty Zadanie 1. Przyjrzyj się podanym dokumentom XML.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE. WNPiD UAM, Programowanie, inż. Piotr Jabłoński

PROGRAMOWANIE. WNPiD UAM, Programowanie, inż. Piotr Jabłoński PROGRAMOWANIE HTML W składni języka HTML wykorzystuje się charakterystyczne znaczniki. Każdy z nich zaczyna się i kończy ostrokątnym nawiasem a pomiędzy nimi znajduje się wyrażenie html. Rozróżniamy znaczniki

Bardziej szczegółowo

używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów

używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów opracowanie I. K. używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów ISO-8859-2 - norma międzynarodowa określająca sposób kodowania

Bardziej szczegółowo

GML w praktyce geodezyjnej

GML w praktyce geodezyjnej GML w praktyce geodezyjnej Adam Iwaniak Kon-Dor s.c. Konferencja GML w praktyce, 12 kwietnia 2013, Warszawa SWING Rok 1995, standard de jure Wymiany danych pomiędzy bazami danych systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego GML? Gdańsk r. Karol Stachura

Dlaczego GML? Gdańsk r. Karol Stachura Dlaczego GML? Gdańsk 13.03.2017r. Karol Stachura Zanim o GML najpierw o XML Dlaczego stosuje się pliki XML: Tekstowe Samoopisujące się Elastyczne Łatwe do zmiany bez zaawansowanego oprogramowania Posiadające

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

XHTML Budowa strony WWW

XHTML Budowa strony WWW XHTML Budowa strony WWW Wydział Fizyki Politechnika Warszawska 2019 dr inż. Marzena Sala-Tefelska Założenie strony www na serwerze student 1. Tworzymy główny plik o nazwie index.html (plik tekstowy). UWAGA!:

Bardziej szczegółowo

Definiowanie typów dokumentów Część 3. XML Schema

Definiowanie typów dokumentów Część 3. XML Schema Definiowanie typów dokumentów Część 3. XML Schema 1 Wbudowane typy proste Źródło: XML Enhancements to Java (XJ). User Manual for Release Version 1.0 http://www.research.ibm. com/xj/doc/xjmanual/ XJmanual.html

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language 6

XML extensible Markup Language 6 XML extensible Markup Language 6 XML DOM XML DOM zawiera metody (funkcje) pozwalające przeglądać drzewo XML: pobierać, wstawiać oraz usuwać jego węzły. Aby móc manipulować dokumentem XML musi on być załadowany

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe możliwości RDF. Seminarium magisterskie Paweł Chrząszczewski

Dodatkowe możliwości RDF. Seminarium magisterskie Paweł Chrząszczewski Dodatkowe możliwości RDF Seminarium magisterskie Paweł Chrząszczewski Inne możliwości RDF RDF posiada szereg dodatkowych funkcji, takich jak wbudowane typy i właściwości reprezentujące grupy zasobów i

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z podstaw systemu Linux

Ćwiczenia z podstaw systemu Linux Ćwiczenia z podstaw systemu Linux Ćwiczenie 1. Uruchomić system Knoppix i rozpocząć pracę z powłoką. knoppix desktop=icewm lang=pl Ćwiczenie 2. Poleceniem su przełączyć się na użytkownika o prawach root.

Bardziej szczegółowo

Schematy XML. Tomasz Traczyk. ttraczyk@ia.pw.edu.pl http://www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk/

Schematy XML. Tomasz Traczyk. ttraczyk@ia.pw.edu.pl http://www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk/ Schematy XML Tomasz Traczyk ttraczyk@ia.pw.edu.pl http://www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk/ Plan prezentacji Dlaczego schematy? Przykład schematu XML Schema nieco szczegółów Rola schematów XML Problemy z DTD

Bardziej szczegółowo

WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY ZAPYTANIA

WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY ZAPYTANIA WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY ZAPYTANIA

Bardziej szczegółowo

Model semistrukturalny

Model semistrukturalny Model semistrukturalny standaryzacja danych z różnych źródeł realizacja złożonej struktury zależności, wielokrotne zagnieżdżania zobrazowane przez grafy skierowane model samoopisujący się wielkości i typy

Bardziej szczegółowo