XML DTD XML Schema CSS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XML DTD XML Schema CSS"

Transkrypt

1 XML XML czyli Extensible Markup Language (rozszerzalny język znaczników) można traktować jak stosunkowo prosty i elastyczny format tekstowy wywodzący się z SGML. Pierwotnie został zaprojektowany aby umożliwiać publikację dokumentów elektronicznych na wielką skalę. XML odgrywa znaczącą rolę w ramach wymiany różnego rodzaju danych w sieci WWW i nie tylko. XML to język, który został utworzony przez W3C, czyli World Wide Web Consortium, czyli podstawową organizację, która zajmuje się formułowaniem standardów sieciowych. XML jest oparty o znaczniki posiadające formę podobną jak w przypadku języka HTML. Jednak w odróżnieniu od HTML, w którym lista znaczników była narzucona, ogólna koncepcja XML zakłada możliwość tworzenia własnych znaczników i formułowania w ten sposób nowych języków. Dlatego też XML traktowany jest jako tzw. metajęzyk znaczników, ponieważ umożliwia tworzenie nowych języków znacznikowych. Kiedyś większość aplikacji posiadała swoje własne, często binarne niekompatybilne ze sobą formaty plików konfiguracyjnych, zbiorów danych wejściowych i innych. Ich obsługa i przetwarzanie wymagały wiele wysiłku ze strony programisty. XML-owa, znacznikowa koncepcja zapisu danych, zastąpiła tradycyjne rozwiązania. Można zauważyć, że w bardzo wielu programach komputerowych porzucono tradycyjne formaty na rzecz plików w formacie XML. Przykładem tego mogą być choćby pliki opisujące konfigurację projektów C++ Builder lub Delphi. Cech XML: jest językiem rozszerzalnym czyli można w ramach niego tworzyć własne nazwy znaczników i ich zbiory formułując w ten sposób nowe języki, lub choćby formaty danych; umożliwia tworzenie nowych języków, które określa się jako aplikacje XML; dane XML zapisywane są z reguły w formacie tekstowym, co niesie ze sobą wiele zalet, choćby taką, że mogą być one łatwo przenoszone pomiędzy różnymi programami czy systemami operacyjnymi; położony jest duży nacisk na oddzielenie formatu od zawartości; pliki XML powinny zawierać właściwe dane, natomiast ich wygląd i opis prezentacji często formułowany jest za pomocą innych technik np. CSS lub XSL. plik1.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> <DOKUMENT> <TYTUL> Witaj w XML </TYTUL> <KOMUNIKAT> Pierwszy dokument XML </KOMUNIKAT> </DOKUMENT> demonstruje prosty dokument XML. Wykorzystano 3 różne znaczniki zdefiniowane na jego potrzeby (DOKUMENT, TYTUL, KOMUNIKAT). Oprócz nich w dokumencie znalazła się także wartości tekstowe ( Witaj w XML, Pierwszy dokument XML ). 13 października 2015 Strona 1

2 WALIDACJA I PARSOWANIE Jedną z bardzo istotnych cech XML odróżniających go od niektórych innych języków takich jak np. HTML, jest to, że dokument musi być poprawnie sformułowany (well-formed) aby mógł być przetwarzany. Jeśli błędy wystąpią w dokumencie XML, to od razu na wstępie zostanie od odrzucony przez oprogramowanie przetwarzające. Dokument jest poprawnie sformułowany jeśli wypełnia reguły składniowe XML. Miejsce sprawdzania poprawności sformułowania w ramach etapów przetwarzania XML pokazuje rysunek. W pierwszej kolejności po wczytaniu dokumentu moduł parsera dokonuje sprawdzenia poprawności sformułowania jego zawartości. Najważniejsze kwestie w zakresie poprawnego formułowania dokumentu to: Rozpoczyna się deklaracją XML <?xml version="1.1" standalone="yes"?> Znacznik początkowy <coś> posiada zawsze znacznik końcowy </coś> Elementy puste kończą znaki /> np. <pusty /> Zawiera dokładnie jeden element główny, który zawiera wszystkie inne elementy Elementy nie mogą się przeplatać <imie> Agata </imie> Wartości atrybutów zawarte są w cudzysłowach lub <IMG SRC="poranek.jpg" alt= to jest obrazek poranek /> <element text="cudzysłów pojed. to &apos; a podw. to " "> Znaków < i & używaj tylko do otwierania znaczników i encji używaj zamienników < i & <h1> Tom & Jery </h1> dla <h1> Tom & Jery </h1> Używaj tylko encji predefiniowanych: & < > &apos; " Uwaga: każdy znak można zapisać jako &# i dziesiętny lub szesnastkowy kod znaku w Unicode np.: dla znaku Nazwy znaczników i atrybutów muszą zaczynać się od litery lub podkreślenia dalej mogą być litery, cyfry, podkreślenia, znaki i kropki. Komentarze oznaczamy: <!-- to jest komentarz --> 13 października 2015 Strona 2

3 Deklaracja XML, która służy do podania wersji standardu XML, standardu kodowania użytego do zapisania dokumentu i informacji czy dany dokument nie zawiera odwołań do źródeł zewnętrznych. <?xml version="1.0" encoding="ascii" standalone="yes"?> Jeśli w dokumencie brak jest deklaracji to przyjmuje się, że dane zostały zapisane w standarcie UTF-8, a dokument zawiera odwołania do źródeł zewnętrznych, czyli poniższa deklaracja, jest równoważna ustawieniom domyślnie przyjmowanym. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?> Wszystkie instrukcje przetwarzania zaczynają się <? i kończą?>. Ustawienie standalone="yes" określa że dokument jest samodzielny, czyli nie odwołuje się do tzw. encji zewnętrznych ani ich nie zawiera. W niektórych przypadkach można pominąć deklarację XML. Jest to zależne od wymagań programu, który będzie przetwarzał dokumenty. Dokument XML może zawierać większą liczbę instrukcji przetwarzania. Często wykorzystuje się je po to, by przekazać oprogramowaniu polecenie wykonania pewnej czynności związanej z przetwarzaniem XML np. wykorzystanie procesora XSLT do przetworzenia elementów, lub podłączenie i sformatowanie dokumentu za pomocą arkusza CSS. Ponieważ nie ma ograniczeń co do składni instrukcji przetwarzania, w dokumentach można stosować własne instrukcje, które mogą być obsługiwane za pomocą oprogramowania np. takiego które sami opracowujemy. Przykładem oryginalnej instrukcji przetwarzania mogła by być : <?wyszukaj nazwa="google" jezyk="pl"?> Poprawny dokument XML plik2.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> <DC nr_spotkania="2"> <pozdrowienie> Witajcie na kolejnych zajeciach!!! </pozdrowienie> <temat> XML & DTD </temat> <!-- komentarz w XML --> <zakres> <z> przykladowe dokumenty XML </z> > <z> arkusze stylow w XML </z> <z> przyklad najprostszego przeksztalcenia XSL dla XML <!-- komentarz w XML -- </z> <z> DTD konstrukcja </z> </zakres> <zadanie_zaliczajace/> <![CDATA[[dane ignorowane przez parser ('&','<')]]]> </DC> Sekcje CDATA pozwalają na zapisywanie w węzłach tekstowych znaków specjalnych bez stosowania referencji do znaków czy encji. Jedynym zabronionym w sekcji CDATA ciągiem znaków jest ]]>, który zawsze zamyka sekcję. Ten ciąg znaków jest także zabroniony w zawartości tekstowej 13 października 2015 Strona 3

4 dokumentu XML (dzięki temu w sekcji CDATA można zacytować dokument XML nie zawierający sekcji CDATA). Atrybuty czy elementy? Wartości atrybutów muszą być ujęte w cudzysłów: Nie ma sztywnych zasad jakie informacje umieszczać w elementach, a jakie w atrybutach. atrybuty nie mogą zawierać wielu wartości (elementy mogą) atrybuty nie mogą zawierać struktury drzewa (elementy mogą) atrybuty nie są łatwo rozszerzalne (dla przyszłych zmian) Atrybuty są trudne do odczytania i utrzymania. Najlepiej wykorzystywać elementy dla danych, a atrybuty dla informacji, które opisują dane. Rozbicie atrybutów na dane atomowe w przyszłości może ułatwić nawigację po dokumencie. Metadane (dane o danych) powinny być przechowywane jako atrybuty, a dane powinny być przechowywane w elementach. 13 października 2015 Strona 4

5 Parsowanie dokumentu XML w przeglądarce : plik3.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <pytanietestowe> <tresc> Do czego w HTML mozna uzyc konstrukcji: <div class="underline"> </tresc> <odpowiedza pkt="0">do podkreslenia tekstu</odpowiedza> <odpowiedzb pkt="1">do rozpoczecia nowego bloku tekstu z zastosowaniem klasy stylu o nazwie "underline"</odpowiedzb> <odpowiedzc pkt="-0.5">do wprowadzenia linii poziomej</odpowiedzc> </pytanietestowe> Użycie sekcji CDATA kończy problem plik3a.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <pytanietestowe> <tresc> <![CDATA[ Do czego w HTML moze byc wykorzystana konstrukcja: <div class="underline"> ]]> </tresc> <odpowiedza pkt="0">do podkreslenia tekstu</odpowiedza> <odpowiedzb pkt="1">do rozpoczecia nowego bloku tekstu z zastosowaniem klasy stylu o nazwie "underline"</odpowiedzb> <odpowiedzc pkt="-0.5">do wprowadzenia linii poziomej</odpowiedzc> </pytanietestowe> 13 października 2015 Strona 5

6 Na serwerze Pascal zostały zainstalowane narzędzia wspierające tworzenie dokumentów XML i ich przetwarzanie. osoby.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <dane> <imie>adam</imie> <nazwisko>kowalski</nazwisko> <imie>marek</imie> <nazwisko>abacki</nazwisko> <imie>andrzej</imie> <nazwisko>babacki</nazwisko> </dane> Sprawdzanie poprawności (parsowanie) dokumentu XML z wykorzystaniem programu xmllint. xmllint osoby.xml DTD DTD (ang. Document Type Definition) opisuje formalną strukturę dokumentu XML stanowi jego gramatykę. Reguły zawarte w pliku DTD m.in.: definiują elementy (np. nazwę elementu i miejsce występowania) charakteryzują typy danych elementów określają liczbę wystąpień elementu określają sposoby zagnieżdżeń tzw. hierarchiczną strukturę dokumentu Dokument XML spełniający wszystkie (!) reguły zawarte w DTD to dokument poprawny strukturalnie (ang. valid document). Na kod DTD w głównej mierze składają się definicje dopuszczalnych w dokumencie elementów. Nie jest istotna kolejność definiowania elementów. Ogólna składnia definicji elementu w DTD wygląda następująco: <!ELEMENT nazwaelementu (model_zawartości)> Dopuszczalna zawartość elementu: (#PCDATA) dowolna zawartość tekstowa EMPTY element pusty ANY dowolna zawartość (pusta lub nie) Wskaźniki liczby wystąpieńokreślają dozwoloną liczbę wystąpień danego elementu w dokumencie XML 13 października 2015 Strona 6

7 * 0 lub więcej wystąpień + 1 lub więcej wystąpień? 0 lub 1 wystąpienie, sekwencja alternatywa Atrybuty: <!ATTLIST nazwa_elementu nazwa_atrybutu typ_atrybutu kwalifikator_wartości wartość_domyślna... nazwa_atrybutu typ_atrybutu kwalifikator_wartości wartość_domyślna> typ_atrybutu ID - unikatowa (w ramach dokumentu) wartość identyfikatora, IDREF - wskaźnik do innego elementu (identyfikowanego z wykorzystaniem atrybutu typu ID), IDREFS - zbiór wskaźników (rozdzielone znakami białymi) do innych elementów (identyfikowanego z wykorzystaniem atrybutu typu ID), NMTOKEN - ciąg dozwolonych znaków, NMTOKENS - ciąg wartości NMTOKEN oddzielonych spacjami, (a b c) - jedna z podanych wartości (typ wyliczeniowy). kwalifikator_wartości #REQUIRED - wartość wymagana, musi zostać podana, #IMPLIED - wartość nie musi zostać podana, #FIXED - wartość stała. Dla dokumentu osoby.xml <!ELEMENT dane ( osoba* )> <!ELEMENT osoba ( imie, nazwisko )> <!ELEMENT imie (#PCDATA)> <!ELEMENT nazwisko (#PCDATA)> Deklaracje DTD można zawrzeć zarówno w dokumencie XML jak i w dokumencie zewnętrznym. Wewnętrzne DTD osoby_dtd.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE dane [ <!ELEMENT dane ( osoba* )> <!ELEMENT osoba ( imie, nazwisko )> <!ELEMENT imie (#PCDATA)> <!ELEMENT nazwisko (#PCDATA)> ]> <dane> <imie>adam</imie> <nazwisko>kowalski</nazwisko> korzeń dokumentu XML 13 października 2015 Strona 7

8 <imie>marek</imie> <nazwisko>abacki</nazwisko> <imie>andrzej</imie> <nazwisko>babacki</nazwisko> </dane> Zewnętrzne DTD osoby_dtd_plus.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE dane SYSTEM "osoby.dtd" > <dane> <imie>adam</imie> <nazwisko>kowalski</nazwisko> <imie>marek</imie> <nazwisko>abacki</nazwisko> <imie>andrzej</imie> <nazwisko>babacki</nazwisko> </dane> parametr SYSTEM zawiera względny lub bezwzględny adres URI do naszego pliku DTD osoby.dtd <!ELEMENT dane ( osoba* )> <!ELEMENT osoba ( imie, nazwisko )> <!ELEMENT imie (#PCDATA)> <!ELEMENT nazwisko (#PCDATA)> Kontrola poprawności walidacji dokumentu XML dokumentem DTD z wykorzystaniem programu xmllint. XML i DTD w jednym dokumencie XML xmllint valid osoby_dtd.xml XML i DTD w osobnych dokumentach xmllint valid osoby_dtd_out.xml XML i DTD w osobnych dokumentach. XML nie posiada informacji o DTD xmllint -dtdvalid osoby.dtd osoby.xml 13 października 2015 Strona 8

9 XML Schema XML Schema to standard umożliwiający dokładne opisanie drzewiastej struktury dokumentu XML oraz typów danych znajdujących się w elementach i atrybutach. Jest następcą DTD XML Schema rozszerza jego możliwości. XML Schema pozwala (w odróżnieniu od DTD) na określenie wzorców i typów zawartości zarówno elementów jak i atrybutów. Istnieje wiele typów zawartości, które można zawężać, oraz rozszerzać w zależności od potrzeb. W schematach XML Schema musi wystąpić: deklaracja XML; element główny (korzeń) schematu wraz z określeniem odpowiedniej przestrzeni nazw; definicja typów; deklaracja elementów i atrybutów. deklaracja XML osoby.xsd element główny wraz z określeniem przestrzeni nazw <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <!-- deklaracja znacznikow --> <xsd:element name="dane" type="dane-typ"/> deklaracje elementów <xsd:element name="nazwisko" type="xsd:string"/> <xsd:element name="imie" type="xsd:string"/> <!-- definicje typiow zlozonych --> <xsd:complextype name="dane-typ"> <xsd:sequence> <xsd:element name="osoba" type="osoba-typ" maxoccurs="unbounded"/> </xsd:sequence> </xsd:complextype> <xsd:complextype name="osoba-typ"> <xsd:sequence> <xsd:element ref="imie" maxoccurs="unbounded"/> <xsd:element ref="nazwisko"/> </xsd:sequence> </xsd:complextype> </xsd:schema> definicja typów Elementy proste: <nazwisko>kowalski</nazwisko> <wiek>20</wiek> <data_ur> </data_ur> Deklaracje XML Schema opisujące powyższy przykład <xsd:element name="nazwisko" type="xsd:string"/> <xsd:element name="wiek" type="xsd:integer"/> <xsd:element name="data_ur" type="xsd:date"/> Ograniczenie typu prostego zawiera parametr base, który definiuje ograniczenie na element wiek <xsd:element name="wiek"> <xsd:simpletype> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:mininclusive value="0"/> <xsd:maxinclusive value="120"/> </xsd:restriction> </xsd:simpletype> 13 października 2015 Strona 9

10 </xsd:element> Kontrola poprawności walidacji dokumentu XML dokumentem XML Schema z wykorzystaniem z programu xmllint. xmllint --schema osoby.xsd osoby.xml Encje wewnętrzne i zewnętrzne w dokumentach XML Encja ma swoją nazwę i wartość - fragment dokumentu. Aby można użyć danej encji należy ją zadeklarować w DTD (nie dotyczy to pięciu encji predefiniowanych) Encje predefiniowane: < < > > & & ' &apos; " " Procesor XML w trakcie przetwarzania dokumentu podstawia w miejsce referencji do encji odpowiednie wartości. Referencja do encji ogólnej w dokumencie ma postać &nazwa_encji; i może wystąpić poza DTD, natomiast deklaracja w DTD: <!ENTITY nazwa-encji wartość-encji> Można deklarować wiele encji o tej samej nazwie, jednak wykorzystana zostanie pierwsza. Wartość encji może być podana bezpośrednio w deklaracji ujęta w znaki " lub ', wtedy encję nazywamy wewnętrzną. Można też zadeklarować encję zewnętrzną - jest to uogólnienie pliku, czyli dodatkowy zasób dostępny dla procesora XML. Do identyfikacji encji zewnętrznej służy identyfikator systemowy lub identyfikator publiczny. Domyślnie encja po wstawieniu jest przetwarzana jako XML, powinna być fragmentem XML dającym się sparsować (jeśli jest znacznik otwierający, powinien być zamykający itp.), ponadto może zaczynać się od deklaracji analogicznej do deklaracji XML, podającej wersję XML i kodowanie. <!ENTITY wewnetrzna "zawartość encji"> <!ENTITY zewnetrzna_id_systemowy SYSTEM "http://www.serwis.com/opis.xml"> Przykład dokumentów XML z encjami (lista.xml, grupa1.xml i grupa2.xml). <?xml version="1.0" standalone="no"?> <!DOCTYPE lista [ <!ENTITY title "Lista osob" > <!ENTITY grupa1 SYSTEM "grupa1.xml"> <!ENTITY grupa2 SYSTEM "grupa2.xml"> ]> 13 października 2015 Strona 10

11 <lista> <title>&title;</title> &grupa1; &grupa2; </lista> <grupa> <imie>adam</imie> <nazwisko>kowal</nazwisko> <imie>marek</imie> <nazwisko>abacki</nazwisko> </grupa> <grupa> <imie>adam</imie> <nazwisko>cabacki</nazwisko> <imie>marek</imie> <nazwisko>dadacki</nazwisko> </grupa> Sprawdzanie poprawności dokumentu XML z wykorzystaniem programu xmllint. xmllint --noent lista.xml XML CSS Prezentacja zawartości dokumentów XML'owych w przeglądarkach jest możliwa przy wykorzystaniu technologii CSS i XSL. W pierwszej przypadku wystarczy wykorzystać kaskadowe arkusze styli (Cascading Style Sheets, CSS) do przetworzenia zawartości dokumentu XML, natomiast w drugim przypadku należy posłużyć się rozbudowaną technologią XSLT/XSL (extensible Stylesheet Language - Transformations).W pierwszej metodzie dokument XML jest sekwencyjnie przetwarzany przez przeglądarkę w oparciu o dołączony dokument CSS. Specyfikacja CSS stanowi język formatowania do elementów dokumentu pozwalający autorom i użytkownikom dołączać odpowiednie style do tych struktur. Przykład pliku CSS formatującego opisywany dokument XML osoby.css osoba { display: block; text-align:left } imie { font-style:italic } nazwisko { font-weight:bold } W celu wykorzystanie pliku CSS należy umieścić w dokumencie XML po linii deklaracji (jeżeli występują deklaracje typu, to też po nich) następujące polecenie. <?xml-stylesheet type="text/css" href="osoby.css"?> 13 października 2015 Strona 11

12 Zadanie Zaproponować i opracować strukturę pliku XML do przechowywania informacji o bibliotece, w której przechowujemy książki.poprawność wprowadzonych danych będzie kontrolowana przez odpowiedni plik DTD oraz Schema. Następnie należy przygotować odpowiedni plik CSS umożliwiający wyświetlenie danych w postaci listy posiadającej następujące pola: lp, tytuł książki, imię i nazwisko autora(autorów), wydawnictwo oraz cenę. 13 października 2015 Strona 12

LABORATORIUM 5 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH WPROWADZENIE DO XML I XSLT

LABORATORIUM 5 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH WPROWADZENIE DO XML I XSLT LABORATORIUM 5 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH WPROWADZENIE DO XML I XSLT 1. Wstęp XML (Extensible Markup Language Rozszerzalny Język Znaczników) to język formalny przeznaczony do reprezentowania danych

Bardziej szczegółowo

Rola języka XML narzędziem

Rola języka XML narzędziem Wprowadzenie do XML dr inż. Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Rola języka XML narzędziem Pierwszą rewolucją internetową było dostarczenie ludziom informacji. Znajdujemy się teraz

Bardziej szczegółowo

Kurs WWW Język XML, część I

Kurs WWW Język XML, część I Język XML, część I Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Zawartość modułu Wprowadzenie do XML Składnia Znaczniki i atrybuty DTD XML Schema Na podstawie kursu ze strony: http://www.w3schools.com/schema/default.asp

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii XML

Wprowadzenie do technologii XML Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 6 października 2005 roku 1 Informacje organizacyjne Omówienie przedmiotu 2 vs HTML Struktura 3 Struktura Informacje o przedmiocie Informacje organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Plan dzisiejszego wykładu. Narzędzia informatyczne w językoznawstwie. XML - Definicja. Zalety XML

Plan dzisiejszego wykładu. Narzędzia informatyczne w językoznawstwie. XML - Definicja. Zalety XML Plan dzisiejszego wykładu Narzędzia informatyczne w językoznawstwie Perl - Wprowadzenie do XML Marcin Junczys-Dowmunt junczys@amu.edu.pl Zakład Logiki Stosowanej http://www.logic.amu.edu.pl 16. kwietnia

Bardziej szczegółowo

XML w sosie własnym. Standard XML wraz z DTD, przestrzenie nazw, projektowanie struktury dokumentów. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW

XML w sosie własnym. Standard XML wraz z DTD, przestrzenie nazw, projektowanie struktury dokumentów. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW XML w sosie własnym Standard XML wraz z DTD, przestrzenie nazw, projektowanie struktury dokumentów. Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XSL

Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XSL Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XSL Celem ćwiczenia jest stworzenie dokumentu XML, wyposażenie dokumentu w specyfikację struktury (przy użyciu DTD), oraz transformacja dokumentu XML do postaci

Bardziej szczegółowo

Technologie zarządzania treścią

Technologie zarządzania treścią Technologie zarządzania treścią dr inż. Robert Perliński rperlinski@icis.pcz.pl Politechnika Częstochowska Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Technologie zarządzania treścią 2/43 Technologie

Bardziej szczegółowo

UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie Prawidłowo zidentyfikować składowe dokumentu XML Utworzyć dokument XML Dokonać sprawdzenia poprawności składniowej (syntaktycznej) dokumentu 2 1 WWW Consortium,

Bardziej szczegółowo

extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl

extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl Plan wykładu Wprowadzenie: historia rozwoju technik znakowania tekstu Motywacje dla prac nad XML-em Podstawowe koncepcje XML-a XML jako metajęzyk

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do arkuszy stylistycznych XSL i transformacji XSLT

Wprowadzenie do arkuszy stylistycznych XSL i transformacji XSLT Wprowadzenie do arkuszy stylistycznych XSL i transformacji XSLT Marek Wojciechowski marek@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/~marek/ Formatowanie dokumentów XML Język XML opisuje strukturę i

Bardziej szczegółowo

Semistrukturalne bazy danych Wykład dla studentów matematyki

Semistrukturalne bazy danych Wykład dla studentów matematyki Semistrukturalne bazy danych Wykład dla studentów matematyki 30 maja 2015 Dane semistrukturalne Dzięki WWW i Internetowi łatwo umieszczać informacje w sieci tak, żeby były powszechnie dostępne. Chęć wykorzystania

Bardziej szczegółowo

- wewnątrz elementów prostych występuje tylko jeden typ danych, wewnątrz złoŝonych nie moŝemy dokładnie określić liczby wystąpień elementu

- wewnątrz elementów prostych występuje tylko jeden typ danych, wewnątrz złoŝonych nie moŝemy dokładnie określić liczby wystąpień elementu XML Schema DTD a XML Schema DTD jako opis dokumentu XML: - pozwala stworzyć jedynie bardzo ogólny schemat dokumentu - w standardzie DTD dostępne mamy jedynie rozróŝnienie na elementy proste i złoŝone -

Bardziej szczegółowo

Język XML Schema. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Język XML Schema. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Język Schema Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie Stworzyć formalny opis dokumentu Deklarować elementy i atrybuty Określić strukturę elementów w dokumencie Operować dostępnymi typami danych

Bardziej szczegółowo

c TP: anything: 13 listopada 2004 roku 1

c TP: anything: 13 listopada 2004 roku 1 SGML/XML SGML: International Standard (ISO 8879). Information Processing Text and Office Systems Standardized Generalized Markup Language. Znakowanie powinno opisywać strukturę dokumentu (...) a nie określać

Bardziej szczegółowo

extensible Markup Language, cz. 4 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl

extensible Markup Language, cz. 4 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl extensible Markup Language, cz. 4 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl XML 5 XML Schema Projektowany jako rozszerzenie i uzupełnienie DTD Jest w stanie odwzorować dowolną definicję DTD (ale nie odwrotnie!) Bardzo

Bardziej szczegółowo

Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema. Elementy czy atrybuty? Wartości domyślne i ustalone. Elementy czy atrybuty?

Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema. Elementy czy atrybuty? Wartości domyślne i ustalone. Elementy czy atrybuty? Globalne i lokalne deklaracje elementów i atrybutów Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema Deklaracje lokalne:

Bardziej szczegółowo

XML Schema. Bartłomiej Świercz. Łódź, 19 listopada 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz XML Schema

XML Schema. Bartłomiej Świercz. Łódź, 19 listopada 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz XML Schema XML Schema Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 19 listopada 2005 roku Wstęp XML Schema służy do definiowania struktury dokumentu XML (pełni podobną funkcję jak DTD).

Bardziej szczegółowo

XML Schema. Motywacja, struktura schematu, typy złożone. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW

XML Schema. Motywacja, struktura schematu, typy złożone. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW XML Schema Motywacja, struktura schematu, typy złożone Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Dlaczego nie DTD? Zastosowania XML-a w elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe arkusze stylów (CSS)

Kaskadowe arkusze stylów (CSS) Kaskadowe arkusze stylów (CSS) CSS (Cascading Style Sheets) jest to język opisujący sposób, w jaki przeglądarki mają wyświetlać zawartość odpowiednich elementów HTML. Kaskadowe arkusze stylów służą do

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XML Schema, XSL

Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XML Schema, XSL Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XML Schema, XSL Celem ćwiczenia jest stworzenie dokumentu XML, wyposażenie dokumentu w specyfikację struktury (przy użyciu DTD i XML Schema), oraz transformacja

Bardziej szczegółowo

2 Podstawy tworzenia stron internetowych

2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2.1. HTML5 i struktura dokumentu Podstawą działania wszystkich stron internetowych jest język HTML (Hypertext Markup Language) hipertekstowy język znaczników. Dokument

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 4 Narzędzie do wyliczania wielkości oraz wartości parametrów stanu Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 30 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

GML w praktyce geodezyjnej

GML w praktyce geodezyjnej GML w praktyce geodezyjnej Adam Iwaniak Kon-Dor s.c. Konferencja GML w praktyce, 12 kwietnia 2013, Warszawa SWING Rok 1995, standard de jure Wymiany danych pomiędzy bazami danych systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 6

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 6 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 6 CSS kaskadowe arkusze stylów CSS (Cascading Style Sheets), czyli Kaskadowe Arkusze Stylów "stylów" "arkusze" Reguły opisujące wygląd dokumentu opisanego za pomocą

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Dr hab. Sławomir Zadrożny, prof. PR

BAZY DANYCH. Dr hab. Sławomir Zadrożny, prof. PR BAZY DANYCH Dr hab. Sławomir Zadrożny, prof. PR Co to jest baza danych? Wiele możliwych definicji Zbiór danych, który istnieje przez dłuższy okres czasu Współdzielony zestaw logicznie powiązanych danych

Bardziej szczegółowo

Podstawy (X)HTML i CSS

Podstawy (X)HTML i CSS Inżynierskie podejście do budowania stron WWW momat@man.poznan.pl 2005-04-11 1 Hyper Text Markup Language Standardy W3C Przegląd znaczników Przegląd znaczników XHTML 2 Cascading Style Sheets Łączenie z

Bardziej szczegółowo

Model semistrukturalny

Model semistrukturalny Model semistrukturalny standaryzacja danych z różnych źródeł realizacja złożonej struktury zależności, wielokrotne zagnieżdżania zobrazowane przez grafy skierowane model samoopisujący się wielkości i typy

Bardziej szczegółowo

XML Schema. Typy proste, wyprowadzanie typów, modularyzacja schematu. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW

XML Schema. Typy proste, wyprowadzanie typów, modularyzacja schematu. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW XML Schema Typy proste, wyprowadzanie typów, modularyzacja schematu Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Typy proste i złożone Typy złożone struktura

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Warszawa, 07 lutego 2013 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.2 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...

Bardziej szczegółowo

Egzamin z przedmiotu Projektowanie języków XML 18.06.2013.... imię i nazwisko. Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 Suma Punkty Max 6 5 5 6 6 6 6 40 Punkty

Egzamin z przedmiotu Projektowanie języków XML 18.06.2013.... imię i nazwisko. Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 Suma Punkty Max 6 5 5 6 6 6 6 40 Punkty Egzamin z przedmiotu Projektowanie języków XML 18.06.2013 Grupa A... imię i nazwisko. indeks Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 Suma Punkty Max 6 5 5 6 6 6 6 40 Punkty Zadanie 1. Przyjrzyj się podanym dokumentom XML.

Bardziej szczegółowo

Kazienko P.: Rodzina języków XML. Software nr 6 (90) czerwiec 2002, s. 22-27. Rodzina języków XML. Przemysław Kazienko

Kazienko P.: Rodzina języków XML. Software nr 6 (90) czerwiec 2002, s. 22-27. Rodzina języków XML. Przemysław Kazienko Rodzina języków XML Przemysław Kazienko Rok 2001 przyniósł kilka ważnych wydarzeń związanych z językiem XML. Można powiedzieć, że ukończony został drugi etap jego rozwoju (pierwszym było opublikowanie

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Krótko o XML Arkusze stylów XSLT XSL XSL Path Przegląd konstrukcji języka i przykłady Narzędzia Podsumowanie Literatura

Plan prezentacji. Krótko o XML Arkusze stylów XSLT XSL XSL Path Przegląd konstrukcji języka i przykłady Narzędzia Podsumowanie Literatura XSLT Dariusz Dudek Plan prezentacji Krótko o XML Arkusze stylów XSLT XSL XSL Path Przegląd konstrukcji języka i przykłady Narzędzia Podsumowanie Literatura Cechy XML a Rozszerzalny język znaczników Stworzony

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Warszawa, 09 grudnia 2014 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.3 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Importy z plików XML Wersja 7.2 Spis treści 1 CO TO JEST XML... 3 2 INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT STRUKTURY PLIKÓW XML... 4 3 IMPORT KONTRAHENTÓW... 5 3.1 IMPORT KONTRAHENTÓW...

Bardziej szczegółowo

rk HTML 4 a 5 różnice

rk HTML 4 a 5 różnice rk HTML 4 a 5 różnice kompatybilność Pierwszym dużym plusem języka HTML 5 jest to, że jest zdefiniowany w sposób umożliwiający kompatybilność wstecz. Składnia Przykład dokumentu podporządkowującego się

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 1

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 1 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 1 plan zajęć (X)HTML (extensible) HyperText Markup Language, czyli (Rozszerzalny) Hipertekstowy Język Znaczników; obecny standard w tworzeniu stron www; opisuje strukturę

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do XML schema

Wprowadzenie do XML schema Spis treści Tomasz Przechlewski 1. Podstawowe pojęcia. 1 2. Typy proste.. 3 3. Wzorzec regułowy 4 4. Typy złożone 5 5. Modele o prostej zawartości 5 6. Modele o złożonej zawartości. 6 7. Rozszerzanie modelu

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Załącznik Nr 3 KDPW_CCP Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Wersja 1.0 Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści Wstęp... 3 Budowa komunikatów XML... 3 Przestrzenie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa ZASADY NAZEWNICTWA DOKUMENTÓW XML Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Struktura języka HTML ZNACZNIKI. Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: A tak wygląda kod źródłowy takiej strony:

Struktura języka HTML ZNACZNIKI. Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: A tak wygląda kod źródłowy takiej strony: Struktura języka HTML ZNACZNIKI Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: Rysunek 1: Przykładowa strona wyświetlona w przeglądarce A tak wygląda kod źródłowy takiej strony: Rysunek 2: Kod

Bardziej szczegółowo

IDEA TWORZENIA DOKUMENTÓW W FORMACIE XML

IDEA TWORZENIA DOKUMENTÓW W FORMACIE XML IDEA TWORZENIA DOKUMENTÓW W FORMACIE XML mgr inż. Renata Supranowicz, mgr inż. Leszek Łozowski Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.witelona w Legnicy Streszczenie W artykule opisano ideę nowego podejścia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna pliku wymiany danych

Specyfikacja techniczna pliku wymiany danych Dotcom River Sp. z o.o. SPK Pl. Solidarności 1/3/5 53-661 Wrocław Tel. 071 / 788 95 10 Fax 071 / 788 95 20 E-Mail: it@sklepy24.pl Specyfikacja techniczna pliku wymiany danych wersja: 1.0.2, data 30-01-2009

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Jacek Staniec Język XML staniec@wit.edu.pl

mgr inż. Jacek Staniec Język XML staniec@wit.edu.pl mgr inż. Jacek Staniec Język XML staniec@wit.edu.pl Zaliczenie przedmiotu (3 punkty ECTS) Obecność na 7 pierwszych zajęciach 15 punktów Sprawozdania z 7 pierwszych zajęć 15 punktów Projekt podstawowy 50

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Warszawa, lipiec 2012 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Wersja 1.1 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw

Bardziej szczegółowo

Schematy XML. Tomasz Traczyk. ttraczyk@ia.pw.edu.pl http://www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk/

Schematy XML. Tomasz Traczyk. ttraczyk@ia.pw.edu.pl http://www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk/ Schematy XML Tomasz Traczyk ttraczyk@ia.pw.edu.pl http://www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk/ Plan prezentacji Dlaczego schematy? Przykład schematu XML Schema nieco szczegółów Rola schematów XML Problemy z DTD

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 5

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 5 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 5 Nagłówek zawiera podstawowe informacje o dokumencie, takie jak: tytuł strony (obowiązkowy) metainformacje/metadane (obowiązkowa deklaracja

Bardziej szczegółowo

Podstawy JavaScript ćwiczenia

Podstawy JavaScript ćwiczenia Podstawy JavaScript ćwiczenia Kontekst:

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language 3

XML extensible Markup Language 3 XML extensible Markup Language 3 XSL transformations (XSLT) XSLT (ang. extensible Stylesheet Language Transformations) jest opartym na XML językiem transformacji dokumentów XML XSLT umożliwia przetłumaczenie

Bardziej szczegółowo

HTML nie opisuje układu strony!!!

HTML nie opisuje układu strony!!! Temat: HTML czy XHTML co to jest HTML i do czego będziesz go używał, co możesz, a czego nie możesz robić, tworząc strony WWW, czym są i do czego służą znaczniki HTML. 1. co to jest HTML HTML to skrót od

Bardziej szczegółowo

Symbole wieloznaczne w XML Schema. Definiowanie typów dokumentów Część 4. XML Schema, RELAX NG, Schematron. Schematron

Symbole wieloznaczne w XML Schema. Definiowanie typów dokumentów Część 4. XML Schema, RELAX NG, Schematron. Schematron Symbole wieloznaczne w XML Schema Symbole wieloznaczne dla elementów (ang. element wildcards). Symbole wieloznaczne dla atrybutów (ang. attribute wildcards). Definiowanie typów dokumentów Część 4. XML

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie dokumentów XML za pomocą XSLT (30.03.2015 r.)

Przetwarzanie dokumentów XML za pomocą XSLT (30.03.2015 r.) Przetwarzanie dokumentów XML za pomocą XSLT (30.03.2015 r.) Przetwarzanie dokumentów XML oznacza zwykle, wyłuskanie z nich danych oraz przetwarzanie ich na inny format np HTML lub PDF. Jedną z metod przekształcania

Bardziej szczegółowo

XQuery. XQuery. Przykład. dokument XML. XQuery (XML Query Language) XQuery 1.0: An XML Query Language. W3C Recommendation http://www.w3.

XQuery. XQuery. Przykład. dokument XML. XQuery (XML Query Language) XQuery 1.0: An XML Query Language. W3C Recommendation http://www.w3. XQuery XQuery XQuery (XML Query Language) XQuery 1.0: An XML Query Language. W3C Recommendation http://www.w3.org/tr/xquery/ Język programowania funkcyjnego (podobnie jak Lisp) Język zapytań do danych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja i transformacja

Prezentacja i transformacja Prezentacja i transformacja Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 21 października 2005 roku 1 Prezentacja Przykładowa aplikacja CSS- Cascading Style Sheets CSS2aXML

Bardziej szczegółowo

O stronach www, html itp..

O stronach www, html itp.. O stronach www, html itp.. Prosty wstęp do podstawowych technik spotykanych w internecie 09.01.2015 M. Rad Plan wykładu Html Przykład Strona www Xhtml Css Php Js HTML HTML - (ang. HyperText Markup Language)

Bardziej szczegółowo

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała 1 STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała STRONY INTERNETOWE Rodzaje stron internetowych statyczne (statyczny HTML + CSS) dynamiczne (PHP, ASP, technologie Flash) 2 JĘZYKI STRON WWW HTML (ang. HyperText

Bardziej szczegółowo

Technologie zarządzania treścią

Technologie zarządzania treścią Technologie zarządzania treścią mgr inż. Anna Wawszczak 1 Technologie zarządzania treścią XML język, parsery, technologie powiązane z XMLem - DTD, XSLT. JSON format, parser. 2 XML XML (ang. Extensible

Bardziej szczegółowo

XML i nowoczesne metody zarządzania treścią

XML i nowoczesne metody zarządzania treścią XML i nowoczesne metody zarządzania treścią Sprawy administracyjne Maciej Ogrodniczuk MIMUW, 3 października 2011 Sprawy administracyjne Plan wykładu O znakowaniu. Trochę historii. Od SGML-a do XML-a. Składnia

Bardziej szczegółowo

AUDYT DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

AUDYT DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ Poznań, 2012-10-04 AUDYT DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ NAZWA ADRES STRONY ILOŚĆ BŁĘDÓW WCAG 33 ILOŚĆ OSTRZEŻEŃ WCAG 3 TYP DOKUMENTU UŻYTY FORMAT (X)HTML JĘZYK OWANIE STRONY Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Kurs HTML 4.01 TI 312[01]

Kurs HTML 4.01 TI 312[01] TI 312[01] Spis treści 1. Wiadomości ogólne... 3 2. Wersje języka HTML... 3 3. Minimalna struktura dokumentu... 3 4. Deklaracje DOCTYPE... 3 5. Lista znaczników, atrybutów i zdarzeń... 4 5.1 Lista atrybutów

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.)

(Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.) Dz.U.z 2006r. Nr 206 poz. 1519 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe konstrukcje Podstawowymi konstrukcjami są wzorce element oraz attribute:

Podstawowe konstrukcje Podstawowymi konstrukcjami są wzorce element oraz attribute: Standard Relax NG Schemat strukturalizacji dokumentów Relax NG (relaxing). Opracowany głównie przez Jamesa Clarka i Makoto Muratę. Standard ISO: Information technology Document Schema Definition Language

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV)

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV) Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (T103 / CSV) 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Struktura pliku PLA/T103... 3 2.1. Opis formatu pliku... 3 2.2. Struktura pliku... 4

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203)

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Technikum - kl. 3 Td, semestr 5 i 6 Ocena niedostateczna dopuszczająca Wymagania edukacyjne wobec ucznia: Uczeń nie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dokumentów XML

Prezentacja dokumentów XML Prezentacja dokumentów XML Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2011/12 Patryk Czarnik 06 Prezentacja XML 2011/12 1 / 64 1 Arkusze stylu Rozdzielenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia.

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Informacja o strukturze pliku, przekazywanego przez Bank dla Klienta za pośrednictwem systemu

Bardziej szczegółowo

Język XSLT. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Język XSLT. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Język XSLT Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie Dokonać przekształcenia zawartości dokumentu XML do formatu HTML oraz TXT Realizować przetwarzanie warunkowe dokumentu XML Formatować wartości

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa URZĘDOWE POŚWIADCZENIA ODBIORU UPP ORAZ UPD Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS

Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS Grzegorz Kawka PHU TELSAT Sesja nr 4: Interoperacyjność systemów ITS cz. I Podstawą działania systemów ITS jest wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Web Editing Moduł S6 Sylabus - wersja 2.0

ECDL/ICDL Web Editing Moduł S6 Sylabus - wersja 2.0 ECDL/ICDL Web Editing Moduł S6 Sylabus - wersja 2.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Web Editing. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

Źródła. cript/1.5/reference/ Ruby on Rails: http://www.rubyonrails.org/ AJAX: http://www.adaptivepath.com/publications/e ssays/archives/000385.

Źródła. cript/1.5/reference/ Ruby on Rails: http://www.rubyonrails.org/ AJAX: http://www.adaptivepath.com/publications/e ssays/archives/000385. Źródła CSS: http://www.csszengarden.com/ XHTML: http://www.xhtml.org/ XML: http://www.w3.org/xml/ PHP: http://www.php.net/ JavaScript: http://devedgetemp.mozilla.org/library/manuals/2000/javas cript/1.5/reference/

Bardziej szczegółowo

JĘZYK PYTHON - NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA. Marcin Lewandowski [ mlew@ippt.gov.pl ]

JĘZYK PYTHON - NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA. Marcin Lewandowski [ mlew@ippt.gov.pl ] JĘZYK PYTHON - NARZĘDZIE DLA KAŻDEGO NAUKOWCA Marcin Lewandowski [ mlew@ippt.gov.pl ] XML 2 XML XML jest formatem tekstowym Zjadliwy dla ludzi Zawiera treść (dane) oraz znaczniki (markup) Znaczniki i zależności

Bardziej szczegółowo

Sposób implementacji e-faktury w oprogramowaniu Sage. e-faktura. implementacja w oprogramowaniu

Sposób implementacji e-faktury w oprogramowaniu Sage. e-faktura. implementacja w oprogramowaniu e-faktura implementacja w oprogramowaniu Korzystaj w pełni z e-faktury Spis treści 1. Wstęp 2. Zawartość e-faktury 3. Błędy podczas eksportu e-faktury 4. Ostrzeżenia podczas eksportu e-faktury 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

XML. XML (ang. Extensible Markup Language) - Rozszerzalny język znaczników. Aktualna wersja 1.0 (1.1 czeka na akceptację) Należy do rodziny SGML.

XML. XML (ang. Extensible Markup Language) - Rozszerzalny język znaczników. Aktualna wersja 1.0 (1.1 czeka na akceptację) Należy do rodziny SGML. XML XML 1 XML XML (ang. Extensible Markup Language) - Rozszerzalny język znaczników Aktualna wersja 1.0 (1.1 czeka na akceptację) Należy do rodziny SGML. XML to uniwersalny język formalny przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Szkolenie systemu POL-on

Szkolenie systemu POL-on Szkolenie systemu POL-on dr Piotr Rodzik ekspert systemu POL-on Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer KRS: 0000127372 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

XML materiały dydaktyczne - Kurs Podstawowy XSL - wprowadzenie. XSL warstwa przekształcania (XSLT) oraz prezentacji informacji (XSL FO).

XML materiały dydaktyczne - Kurs Podstawowy XSL - wprowadzenie. XSL warstwa przekształcania (XSLT) oraz prezentacji informacji (XSL FO). XSL (XSLT) Transformacja dokumentów XML. XML warstwa przechowująca informacje XSL warstwa przekształcania (XSLT) oraz prezentacji informacji (XSL FO). Transformacja XSLT utworzenie nowego dokumentu wynikowego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie systemu POL-on

Szkolenie systemu POL-on Szkolenie systemu POL-on dr Piotr Rodzik ekspert systemu POL-on Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer KRS: 0000127372 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Proste kody html do szybkiego stosowania.

Proste kody html do szybkiego stosowania. Proste kody html do szybkiego stosowania. Często, w trakcie pracy z blogiem czy portalem zachodzi potrzeba umieszczenia grafiki, linku zaszytego w grafice czy innych podobnych. Szczególnie w widgetach

Bardziej szczegółowo

Języki formatowania dokumentów strukturalnych. XSL przekształcenia XML-a. XSL a XSLT. XSL części składowe. Zasada działania przekształcenia XSLT

Języki formatowania dokumentów strukturalnych. XSL przekształcenia XML-a. XSL a XSLT. XSL części składowe. Zasada działania przekształcenia XSLT Języki formatowania dokumentów strukturalnych XSL przekształcenia XML-a SGML: FOSI (Formatting Output Specification Instance): specyfikacja MIL-PRF-28001, zbyt małe możliwości dla ogólnych zastosowań.

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe

Technologie internetowe Technologie internetowe Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu Wprowadzenie do XML Składnia, znaczniki i atrybuty XML Schema, DTD XSL XPath XSLT XSL-FO Na podstawie kursów

Bardziej szczegółowo

I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne?

I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne? 1 Tabela zawartości: I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne? 3 II. Budowa nagłówka wiadomości. 4 III. Style kaskadowe CSS. 4 IV. Elementarna budowa szablonu. 6 V. Podsumowanie. 9 2 I. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Literatura. Głównie informacje w sieci: www.wikipedia.pl www.w3.org www.google.pl www.w3schools.com/xsl http://xmlsoft.org/

Literatura. Głównie informacje w sieci: www.wikipedia.pl www.w3.org www.google.pl www.w3schools.com/xsl http://xmlsoft.org/ XML DTD XSLT Literatura Głównie informacje w sieci: www.wikipedia.pl www.w3.org www.google.pl www.w3schools.com/xsl http://xmlsoft.org/ 2 SGML (ang. Standard Generalized Markup Language) Standardowy uogólniony

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE

INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE Studia podyplomowe dla nauczycieli INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ORAZ INFORMATYKA W LOGISTYCE Przedmiot JĘZYKI PROGRAMOWANIA DEFINICJE I PODSTAWOWE POJĘCIA Autor mgr Sławomir Ciernicki 1/7 Aby

Bardziej szczegółowo

za pomocą: definiujemy:

za pomocą: definiujemy: HTML CSS za pomocą: języka HTML arkusza CSS definiujemy: szkielet strony wygląd strony Struktura dokumentu html - znaczniki Znaczniki wyznaczają rodzaj zawartości. element strony

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Ver. 2009-09-17 1 Ogólne informacje o pliku Elixir O (Multicash PLI) Dokument opisuje format pliku Elixir O używanego do importu płatności

Bardziej szczegółowo

HTML5 Nowe znaczniki header nav article section aside footer

HTML5 Nowe znaczniki header nav article section aside footer Specyfikacja HTML5 wprowadza nowe znaczniki pozwalające w łatwy i intuicyjny sposób budować szkielet strony, który przez zmniejszenie ilości kodu jest czytelniejszy i łatwiejszy w utrzymaniu, pozwala poza

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Informacje podstawowe

Rozdział 1. Informacje podstawowe Rozdział 1. Informacje podstawowe Książka poświęcona jest podstawom języka HTML HyperText Mark-up Language. Utworzą one solidny fundament, który pozwoli Ci budować nawet skomplikowane strony WWW. Jeśli

Bardziej szczegółowo

URL: http://www.ecdl.pl

URL: http://www.ecdl.pl Syllabus WEBSTARTER wersja 1.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2007 Copyright wersji angielskiej: Copyright wersji polskiej: The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Instrukcji użytkownika minisiis, SIIS 5.x. Spis kodów błędów

Załącznik nr 1 do Instrukcji użytkownika minisiis, SIIS 5.x. Spis kodów błędów Załącznik nr 1 do Instrukcji użytkownika minisiis, SIIS 5.x Spis kodów błędów Stan na 9-02-2015 Numer GRUPA 100 Błędy ogólnego przetwarzania plików 101 Brak pliku do przetworzenia! 102 Wystąpiła awaria

Bardziej szczegółowo

Kurs walut. Specyfikacja projektu. Marek Zając 2013-12-16

Kurs walut. Specyfikacja projektu. Marek Zając 2013-12-16 Kurs walut Specyfikacja projektu Marek Zając 2013-12-16 Spis treści 1. Podsumowanie... 2 1.1 Wstęp... 2 1.2 Projekt interfejsu... 2 1.2.1 Rozmiar głównego okna... 2 2. Słownik pojęć... 2 2.1 Definicja

Bardziej szczegółowo

WITRYNY I APLIKACJE INTERNETOWE

WITRYNY I APLIKACJE INTERNETOWE WITRYNY I APLIKACJE INTERNETOWE TECHNIKUM INFORMATYCZNE wg programu 351203 KLASA II 3 godz. tygodniowo 90 godziny Liczba godzin w cyklu kształcenia 180 rok szkolny 2013/2014 Sylwia Płonka 2. W 1980 fizyk

Bardziej szczegółowo

METODY REPREZENTACJI INFORMACJI

METODY REPREZENTACJI INFORMACJI Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Magisterskie Studia Uzupełniające METODY REPREZENTACJI INFORMACJI Ćwiczenie 1: Budowa i rozbiór gramatyczny dokumentów XML Instrukcja

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language. część 4

XML extensible Markup Language. część 4 XML extensible Markup Language część 4 XML Schema (Podobnie jak DTD) XML Schema to opracowany przez W3C standard służący do definiowania struktury dokumentu XML. (W przeciwieństwie do DTD) XML Schema jest

Bardziej szczegółowo

System DiLO. Opis interfejsu dostępowego v. 2.0

System DiLO. Opis interfejsu dostępowego v. 2.0 System DiLO Opis interfejsu dostępowego v. 2.0 Warszawa 2015 1 Wprowadzone zmiany Wersja Opis 1.0 Wersja bazowa 1.1 Dodanie możliwości przejścia z wydania karty w POZ (WK-POZ) do zabiegu operacyjnego (ZAB-OPER)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych a XML

Relacyjne bazy danych a XML Relacyjne bazy danych a XML Anna Pankowska aniap@amu.edu.pl Internet, SQLiXMLwbiznesie Internet nieoceniony sposób komunikacji z klientami, pracownikami i partnerami handlowymi przyspiesza transakcje finansowe

Bardziej szczegółowo