XML DTD XML Schema CSS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XML DTD XML Schema CSS"

Transkrypt

1 XML XML czyli Extensible Markup Language (rozszerzalny język znaczników) można traktować jak stosunkowo prosty i elastyczny format tekstowy wywodzący się z SGML. Pierwotnie został zaprojektowany aby umożliwiać publikację dokumentów elektronicznych na wielką skalę. XML odgrywa znaczącą rolę w ramach wymiany różnego rodzaju danych w sieci WWW i nie tylko. XML to język, który został utworzony przez W3C, czyli World Wide Web Consortium, czyli podstawową organizację, która zajmuje się formułowaniem standardów sieciowych. XML jest oparty o znaczniki posiadające formę podobną jak w przypadku języka HTML. Jednak w odróżnieniu od HTML, w którym lista znaczników była narzucona, ogólna koncepcja XML zakłada możliwość tworzenia własnych znaczników i formułowania w ten sposób nowych języków. Dlatego też XML traktowany jest jako tzw. metajęzyk znaczników, ponieważ umożliwia tworzenie nowych języków znacznikowych. Kiedyś większość aplikacji posiadała swoje własne, często binarne niekompatybilne ze sobą formaty plików konfiguracyjnych, zbiorów danych wejściowych i innych. Ich obsługa i przetwarzanie wymagały wiele wysiłku ze strony programisty. XML-owa, znacznikowa koncepcja zapisu danych, zastąpiła tradycyjne rozwiązania. Można zauważyć, że w bardzo wielu programach komputerowych porzucono tradycyjne formaty na rzecz plików w formacie XML. Przykładem tego mogą być choćby pliki opisujące konfigurację projektów C++ Builder lub Delphi. Cech XML: jest językiem rozszerzalnym czyli można w ramach niego tworzyć własne nazwy znaczników i ich zbiory formułując w ten sposób nowe języki, lub choćby formaty danych; umożliwia tworzenie nowych języków, które określa się jako aplikacje XML; dane XML zapisywane są z reguły w formacie tekstowym, co niesie ze sobą wiele zalet, choćby taką, że mogą być one łatwo przenoszone pomiędzy różnymi programami czy systemami operacyjnymi; położony jest duży nacisk na oddzielenie formatu od zawartości; pliki XML powinny zawierać właściwe dane, natomiast ich wygląd i opis prezentacji często formułowany jest za pomocą innych technik np. CSS lub XSL. plik1.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> <DOKUMENT> <TYTUL> Witaj w XML </TYTUL> <KOMUNIKAT> Pierwszy dokument XML </KOMUNIKAT> </DOKUMENT> demonstruje prosty dokument XML. Wykorzystano 3 różne znaczniki zdefiniowane na jego potrzeby (DOKUMENT, TYTUL, KOMUNIKAT). Oprócz nich w dokumencie znalazła się także wartości tekstowe ( Witaj w XML, Pierwszy dokument XML ). 13 października 2015 Strona 1

2 WALIDACJA I PARSOWANIE Jedną z bardzo istotnych cech XML odróżniających go od niektórych innych języków takich jak np. HTML, jest to, że dokument musi być poprawnie sformułowany (well-formed) aby mógł być przetwarzany. Jeśli błędy wystąpią w dokumencie XML, to od razu na wstępie zostanie od odrzucony przez oprogramowanie przetwarzające. Dokument jest poprawnie sformułowany jeśli wypełnia reguły składniowe XML. Miejsce sprawdzania poprawności sformułowania w ramach etapów przetwarzania XML pokazuje rysunek. W pierwszej kolejności po wczytaniu dokumentu moduł parsera dokonuje sprawdzenia poprawności sformułowania jego zawartości. Najważniejsze kwestie w zakresie poprawnego formułowania dokumentu to: Rozpoczyna się deklaracją XML <?xml version="1.1" standalone="yes"?> Znacznik początkowy <coś> posiada zawsze znacznik końcowy </coś> Elementy puste kończą znaki /> np. <pusty /> Zawiera dokładnie jeden element główny, który zawiera wszystkie inne elementy Elementy nie mogą się przeplatać <imie> Agata </imie> Wartości atrybutów zawarte są w cudzysłowach lub <IMG SRC="poranek.jpg" alt= to jest obrazek poranek /> <element text="cudzysłów pojed. to &apos; a podw. to " "> Znaków < i & używaj tylko do otwierania znaczników i encji używaj zamienników < i & <h1> Tom & Jery </h1> dla <h1> Tom & Jery </h1> Używaj tylko encji predefiniowanych: & < > &apos; " Uwaga: każdy znak można zapisać jako &# i dziesiętny lub szesnastkowy kod znaku w Unicode np.: dla znaku Nazwy znaczników i atrybutów muszą zaczynać się od litery lub podkreślenia dalej mogą być litery, cyfry, podkreślenia, znaki i kropki. Komentarze oznaczamy: <!-- to jest komentarz --> 13 października 2015 Strona 2

3 Deklaracja XML, która służy do podania wersji standardu XML, standardu kodowania użytego do zapisania dokumentu i informacji czy dany dokument nie zawiera odwołań do źródeł zewnętrznych. <?xml version="1.0" encoding="ascii" standalone="yes"?> Jeśli w dokumencie brak jest deklaracji to przyjmuje się, że dane zostały zapisane w standarcie UTF-8, a dokument zawiera odwołania do źródeł zewnętrznych, czyli poniższa deklaracja, jest równoważna ustawieniom domyślnie przyjmowanym. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?> Wszystkie instrukcje przetwarzania zaczynają się <? i kończą?>. Ustawienie standalone="yes" określa że dokument jest samodzielny, czyli nie odwołuje się do tzw. encji zewnętrznych ani ich nie zawiera. W niektórych przypadkach można pominąć deklarację XML. Jest to zależne od wymagań programu, który będzie przetwarzał dokumenty. Dokument XML może zawierać większą liczbę instrukcji przetwarzania. Często wykorzystuje się je po to, by przekazać oprogramowaniu polecenie wykonania pewnej czynności związanej z przetwarzaniem XML np. wykorzystanie procesora XSLT do przetworzenia elementów, lub podłączenie i sformatowanie dokumentu za pomocą arkusza CSS. Ponieważ nie ma ograniczeń co do składni instrukcji przetwarzania, w dokumentach można stosować własne instrukcje, które mogą być obsługiwane za pomocą oprogramowania np. takiego które sami opracowujemy. Przykładem oryginalnej instrukcji przetwarzania mogła by być : <?wyszukaj nazwa="google" jezyk="pl"?> Poprawny dokument XML plik2.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> <DC nr_spotkania="2"> <pozdrowienie> Witajcie na kolejnych zajeciach!!! </pozdrowienie> <temat> XML & DTD </temat> <!-- komentarz w XML --> <zakres> <z> przykladowe dokumenty XML </z> > <z> arkusze stylow w XML </z> <z> przyklad najprostszego przeksztalcenia XSL dla XML <!-- komentarz w XML -- </z> <z> DTD konstrukcja </z> </zakres> <zadanie_zaliczajace/> <![CDATA[[dane ignorowane przez parser ('&','<')]]]> </DC> Sekcje CDATA pozwalają na zapisywanie w węzłach tekstowych znaków specjalnych bez stosowania referencji do znaków czy encji. Jedynym zabronionym w sekcji CDATA ciągiem znaków jest ]]>, który zawsze zamyka sekcję. Ten ciąg znaków jest także zabroniony w zawartości tekstowej 13 października 2015 Strona 3

4 dokumentu XML (dzięki temu w sekcji CDATA można zacytować dokument XML nie zawierający sekcji CDATA). Atrybuty czy elementy? Wartości atrybutów muszą być ujęte w cudzysłów: Nie ma sztywnych zasad jakie informacje umieszczać w elementach, a jakie w atrybutach. atrybuty nie mogą zawierać wielu wartości (elementy mogą) atrybuty nie mogą zawierać struktury drzewa (elementy mogą) atrybuty nie są łatwo rozszerzalne (dla przyszłych zmian) Atrybuty są trudne do odczytania i utrzymania. Najlepiej wykorzystywać elementy dla danych, a atrybuty dla informacji, które opisują dane. Rozbicie atrybutów na dane atomowe w przyszłości może ułatwić nawigację po dokumencie. Metadane (dane o danych) powinny być przechowywane jako atrybuty, a dane powinny być przechowywane w elementach. 13 października 2015 Strona 4

5 Parsowanie dokumentu XML w przeglądarce : plik3.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <pytanietestowe> <tresc> Do czego w HTML mozna uzyc konstrukcji: <div class="underline"> </tresc> <odpowiedza pkt="0">do podkreslenia tekstu</odpowiedza> <odpowiedzb pkt="1">do rozpoczecia nowego bloku tekstu z zastosowaniem klasy stylu o nazwie "underline"</odpowiedzb> <odpowiedzc pkt="-0.5">do wprowadzenia linii poziomej</odpowiedzc> </pytanietestowe> Użycie sekcji CDATA kończy problem plik3a.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <pytanietestowe> <tresc> <![CDATA[ Do czego w HTML moze byc wykorzystana konstrukcja: <div class="underline"> ]]> </tresc> <odpowiedza pkt="0">do podkreslenia tekstu</odpowiedza> <odpowiedzb pkt="1">do rozpoczecia nowego bloku tekstu z zastosowaniem klasy stylu o nazwie "underline"</odpowiedzb> <odpowiedzc pkt="-0.5">do wprowadzenia linii poziomej</odpowiedzc> </pytanietestowe> 13 października 2015 Strona 5

6 Na serwerze Pascal zostały zainstalowane narzędzia wspierające tworzenie dokumentów XML i ich przetwarzanie. osoby.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <dane> <imie>adam</imie> <nazwisko>kowalski</nazwisko> <imie>marek</imie> <nazwisko>abacki</nazwisko> <imie>andrzej</imie> <nazwisko>babacki</nazwisko> </dane> Sprawdzanie poprawności (parsowanie) dokumentu XML z wykorzystaniem programu xmllint. xmllint osoby.xml DTD DTD (ang. Document Type Definition) opisuje formalną strukturę dokumentu XML stanowi jego gramatykę. Reguły zawarte w pliku DTD m.in.: definiują elementy (np. nazwę elementu i miejsce występowania) charakteryzują typy danych elementów określają liczbę wystąpień elementu określają sposoby zagnieżdżeń tzw. hierarchiczną strukturę dokumentu Dokument XML spełniający wszystkie (!) reguły zawarte w DTD to dokument poprawny strukturalnie (ang. valid document). Na kod DTD w głównej mierze składają się definicje dopuszczalnych w dokumencie elementów. Nie jest istotna kolejność definiowania elementów. Ogólna składnia definicji elementu w DTD wygląda następująco: <!ELEMENT nazwaelementu (model_zawartości)> Dopuszczalna zawartość elementu: (#PCDATA) dowolna zawartość tekstowa EMPTY element pusty ANY dowolna zawartość (pusta lub nie) Wskaźniki liczby wystąpieńokreślają dozwoloną liczbę wystąpień danego elementu w dokumencie XML 13 października 2015 Strona 6

7 * 0 lub więcej wystąpień + 1 lub więcej wystąpień? 0 lub 1 wystąpienie, sekwencja alternatywa Atrybuty: <!ATTLIST nazwa_elementu nazwa_atrybutu typ_atrybutu kwalifikator_wartości wartość_domyślna... nazwa_atrybutu typ_atrybutu kwalifikator_wartości wartość_domyślna> typ_atrybutu ID - unikatowa (w ramach dokumentu) wartość identyfikatora, IDREF - wskaźnik do innego elementu (identyfikowanego z wykorzystaniem atrybutu typu ID), IDREFS - zbiór wskaźników (rozdzielone znakami białymi) do innych elementów (identyfikowanego z wykorzystaniem atrybutu typu ID), NMTOKEN - ciąg dozwolonych znaków, NMTOKENS - ciąg wartości NMTOKEN oddzielonych spacjami, (a b c) - jedna z podanych wartości (typ wyliczeniowy). kwalifikator_wartości #REQUIRED - wartość wymagana, musi zostać podana, #IMPLIED - wartość nie musi zostać podana, #FIXED - wartość stała. Dla dokumentu osoby.xml <!ELEMENT dane ( osoba* )> <!ELEMENT osoba ( imie, nazwisko )> <!ELEMENT imie (#PCDATA)> <!ELEMENT nazwisko (#PCDATA)> Deklaracje DTD można zawrzeć zarówno w dokumencie XML jak i w dokumencie zewnętrznym. Wewnętrzne DTD osoby_dtd.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE dane [ <!ELEMENT dane ( osoba* )> <!ELEMENT osoba ( imie, nazwisko )> <!ELEMENT imie (#PCDATA)> <!ELEMENT nazwisko (#PCDATA)> ]> <dane> <imie>adam</imie> <nazwisko>kowalski</nazwisko> korzeń dokumentu XML 13 października 2015 Strona 7

8 <imie>marek</imie> <nazwisko>abacki</nazwisko> <imie>andrzej</imie> <nazwisko>babacki</nazwisko> </dane> Zewnętrzne DTD osoby_dtd_plus.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE dane SYSTEM "osoby.dtd" > <dane> <imie>adam</imie> <nazwisko>kowalski</nazwisko> <imie>marek</imie> <nazwisko>abacki</nazwisko> <imie>andrzej</imie> <nazwisko>babacki</nazwisko> </dane> parametr SYSTEM zawiera względny lub bezwzględny adres URI do naszego pliku DTD osoby.dtd <!ELEMENT dane ( osoba* )> <!ELEMENT osoba ( imie, nazwisko )> <!ELEMENT imie (#PCDATA)> <!ELEMENT nazwisko (#PCDATA)> Kontrola poprawności walidacji dokumentu XML dokumentem DTD z wykorzystaniem programu xmllint. XML i DTD w jednym dokumencie XML xmllint valid osoby_dtd.xml XML i DTD w osobnych dokumentach xmllint valid osoby_dtd_out.xml XML i DTD w osobnych dokumentach. XML nie posiada informacji o DTD xmllint -dtdvalid osoby.dtd osoby.xml 13 października 2015 Strona 8

9 XML Schema XML Schema to standard umożliwiający dokładne opisanie drzewiastej struktury dokumentu XML oraz typów danych znajdujących się w elementach i atrybutach. Jest następcą DTD XML Schema rozszerza jego możliwości. XML Schema pozwala (w odróżnieniu od DTD) na określenie wzorców i typów zawartości zarówno elementów jak i atrybutów. Istnieje wiele typów zawartości, które można zawężać, oraz rozszerzać w zależności od potrzeb. W schematach XML Schema musi wystąpić: deklaracja XML; element główny (korzeń) schematu wraz z określeniem odpowiedniej przestrzeni nazw; definicja typów; deklaracja elementów i atrybutów. deklaracja XML osoby.xsd element główny wraz z określeniem przestrzeni nazw <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xsd:schema xmlns:xsd=" <!-- deklaracja znacznikow --> <xsd:element name="dane" type="dane-typ"/> deklaracje elementów <xsd:element name="nazwisko" type="xsd:string"/> <xsd:element name="imie" type="xsd:string"/> <!-- definicje typiow zlozonych --> <xsd:complextype name="dane-typ"> <xsd:sequence> <xsd:element name="osoba" type="osoba-typ" maxoccurs="unbounded"/> </xsd:sequence> </xsd:complextype> <xsd:complextype name="osoba-typ"> <xsd:sequence> <xsd:element ref="imie" maxoccurs="unbounded"/> <xsd:element ref="nazwisko"/> </xsd:sequence> </xsd:complextype> </xsd:schema> definicja typów Elementy proste: <nazwisko>kowalski</nazwisko> <wiek>20</wiek> <data_ur> </data_ur> Deklaracje XML Schema opisujące powyższy przykład <xsd:element name="nazwisko" type="xsd:string"/> <xsd:element name="wiek" type="xsd:integer"/> <xsd:element name="data_ur" type="xsd:date"/> Ograniczenie typu prostego zawiera parametr base, który definiuje ograniczenie na element wiek <xsd:element name="wiek"> <xsd:simpletype> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:mininclusive value="0"/> <xsd:maxinclusive value="120"/> </xsd:restriction> </xsd:simpletype> 13 października 2015 Strona 9

10 </xsd:element> Kontrola poprawności walidacji dokumentu XML dokumentem XML Schema z wykorzystaniem z programu xmllint. xmllint --schema osoby.xsd osoby.xml Encje wewnętrzne i zewnętrzne w dokumentach XML Encja ma swoją nazwę i wartość - fragment dokumentu. Aby można użyć danej encji należy ją zadeklarować w DTD (nie dotyczy to pięciu encji predefiniowanych) Encje predefiniowane: < < > > & & ' &apos; " " Procesor XML w trakcie przetwarzania dokumentu podstawia w miejsce referencji do encji odpowiednie wartości. Referencja do encji ogólnej w dokumencie ma postać &nazwa_encji; i może wystąpić poza DTD, natomiast deklaracja w DTD: <!ENTITY nazwa-encji wartość-encji> Można deklarować wiele encji o tej samej nazwie, jednak wykorzystana zostanie pierwsza. Wartość encji może być podana bezpośrednio w deklaracji ujęta w znaki " lub ', wtedy encję nazywamy wewnętrzną. Można też zadeklarować encję zewnętrzną - jest to uogólnienie pliku, czyli dodatkowy zasób dostępny dla procesora XML. Do identyfikacji encji zewnętrznej służy identyfikator systemowy lub identyfikator publiczny. Domyślnie encja po wstawieniu jest przetwarzana jako XML, powinna być fragmentem XML dającym się sparsować (jeśli jest znacznik otwierający, powinien być zamykający itp.), ponadto może zaczynać się od deklaracji analogicznej do deklaracji XML, podającej wersję XML i kodowanie. <!ENTITY wewnetrzna "zawartość encji"> <!ENTITY zewnetrzna_id_systemowy SYSTEM " Przykład dokumentów XML z encjami (lista.xml, grupa1.xml i grupa2.xml). <?xml version="1.0" standalone="no"?> <!DOCTYPE lista [ <!ENTITY title "Lista osob" > <!ENTITY grupa1 SYSTEM "grupa1.xml"> <!ENTITY grupa2 SYSTEM "grupa2.xml"> ]> 13 października 2015 Strona 10

11 <lista> <title>&title;</title> &grupa1; &grupa2; </lista> <grupa> <imie>adam</imie> <nazwisko>kowal</nazwisko> <imie>marek</imie> <nazwisko>abacki</nazwisko> </grupa> <grupa> <imie>adam</imie> <nazwisko>cabacki</nazwisko> <imie>marek</imie> <nazwisko>dadacki</nazwisko> </grupa> Sprawdzanie poprawności dokumentu XML z wykorzystaniem programu xmllint. xmllint --noent lista.xml XML CSS Prezentacja zawartości dokumentów XML'owych w przeglądarkach jest możliwa przy wykorzystaniu technologii CSS i XSL. W pierwszej przypadku wystarczy wykorzystać kaskadowe arkusze styli (Cascading Style Sheets, CSS) do przetworzenia zawartości dokumentu XML, natomiast w drugim przypadku należy posłużyć się rozbudowaną technologią XSLT/XSL (extensible Stylesheet Language - Transformations).W pierwszej metodzie dokument XML jest sekwencyjnie przetwarzany przez przeglądarkę w oparciu o dołączony dokument CSS. Specyfikacja CSS stanowi język formatowania do elementów dokumentu pozwalający autorom i użytkownikom dołączać odpowiednie style do tych struktur. Przykład pliku CSS formatującego opisywany dokument XML osoby.css osoba { display: block; text-align:left } imie { font-style:italic } nazwisko { font-weight:bold } W celu wykorzystanie pliku CSS należy umieścić w dokumencie XML po linii deklaracji (jeżeli występują deklaracje typu, to też po nich) następujące polecenie. <?xml-stylesheet type="text/css" href="osoby.css"?> 13 października 2015 Strona 11

12 Zadanie Zaproponować i opracować strukturę pliku XML do przechowywania informacji o bibliotece, w której przechowujemy książki.poprawność wprowadzonych danych będzie kontrolowana przez odpowiedni plik DTD oraz Schema. Następnie należy przygotować odpowiedni plik CSS umożliwiający wyświetlenie danych w postaci listy posiadającej następujące pola: lp, tytuł książki, imię i nazwisko autora(autorów), wydawnictwo oraz cenę. 13 października 2015 Strona 12

LABORATORIUM 5 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH WPROWADZENIE DO XML I XSLT

LABORATORIUM 5 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH WPROWADZENIE DO XML I XSLT LABORATORIUM 5 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH WPROWADZENIE DO XML I XSLT 1. Wstęp XML (Extensible Markup Language Rozszerzalny Język Znaczników) to język formalny przeznaczony do reprezentowania danych

Bardziej szczegółowo

29. Poprawność składniowa i strukturalna dokumentu XML

29. Poprawność składniowa i strukturalna dokumentu XML 29. i strukturalna dokumentu XML 13 października 2015 1 2 Poprawny składniowo dokument XML powinien być tworzony zgodnie z poniżej przedstawionymi zasadami. Deklaracja XML Powinien zawierać deklarację

Bardziej szczegółowo

Rola języka XML narzędziem

Rola języka XML narzędziem Wprowadzenie do XML dr inż. Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Rola języka XML narzędziem Pierwszą rewolucją internetową było dostarczenie ludziom informacji. Znajdujemy się teraz

Bardziej szczegółowo

Dokument poprawnie sformułowany jest zgodny z ogólnymi zasadami składniowymi:

Dokument poprawnie sformułowany jest zgodny z ogólnymi zasadami składniowymi: DTD Document Type Definition Dokument poprawnie sformułowany (well-formed) Dokument poprawnie sformułowany jest zgodny z ogólnymi zasadami składniowymi: 1. KaŜdy znacznik musi posiadać zamknięcie (wyjątek

Bardziej szczegółowo

Kurs WWW Język XML, część I

Kurs WWW Język XML, część I Język XML, część I Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Zawartość modułu Wprowadzenie do XML Składnia Znaczniki i atrybuty DTD XML Schema Na podstawie kursu ze strony: http://www.w3schools.com/schema/default.asp

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii XML

Wprowadzenie do technologii XML Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 6 października 2005 roku 1 Informacje organizacyjne Omówienie przedmiotu 2 vs HTML Struktura 3 Struktura Informacje o przedmiocie Informacje organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Plan dzisiejszego wykładu. Narzędzia informatyczne w językoznawstwie. XML - Definicja. Zalety XML

Plan dzisiejszego wykładu. Narzędzia informatyczne w językoznawstwie. XML - Definicja. Zalety XML Plan dzisiejszego wykładu Narzędzia informatyczne w językoznawstwie Perl - Wprowadzenie do XML Marcin Junczys-Dowmunt junczys@amu.edu.pl Zakład Logiki Stosowanej http://www.logic.amu.edu.pl 16. kwietnia

Bardziej szczegółowo

XML w sosie własnym. Standard XML wraz z DTD, przestrzenie nazw, projektowanie struktury dokumentów. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW

XML w sosie własnym. Standard XML wraz z DTD, przestrzenie nazw, projektowanie struktury dokumentów. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW XML w sosie własnym Standard XML wraz z DTD, przestrzenie nazw, projektowanie struktury dokumentów. Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Jak wygląda XML? Definiowanie typów dokumentów. Struktura logiczna dokumentu XML. Podstawy składni XML. Definiowanie języków. Poprawność dokumentów

Jak wygląda XML? Definiowanie typów dokumentów. Struktura logiczna dokumentu XML. Podstawy składni XML. Definiowanie języków. Poprawność dokumentów Jak wygląda XML? 9 października 2003 Definiowanie typów dokumentów Część 1: DTD st. asp. Jan Łapówka dołowice Górne

Bardziej szczegółowo

Technologie zarządzania treścią

Technologie zarządzania treścią Technologie zarządzania treścią dr inż. Robert Perliński rperlinski@icis.pcz.pl Politechnika Częstochowska Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Technologie zarządzania treścią 2/43 Technologie

Bardziej szczegółowo

XML w sosie własnym. Standard XML wraz z DTD, przestrzenie nazw, projektowanie struktury dokumentów. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW

XML w sosie własnym. Standard XML wraz z DTD, przestrzenie nazw, projektowanie struktury dokumentów. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW XML w sosie własnym Standard XML wraz z DTD, przestrzenie nazw, projektowanie struktury dokumentów. Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Patryk

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XSL

Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XSL Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XSL Celem ćwiczenia jest stworzenie dokumentu XML, wyposażenie dokumentu w specyfikację struktury (przy użyciu DTD), oraz transformacja dokumentu XML do postaci

Bardziej szczegółowo

Jak wygląda XML? Definiowanie typów dokumentów Część 1. DTD. Struktura logiczna dokumentu XML. Podstawy składni XML. Definiowanie języków

Jak wygląda XML? Definiowanie typów dokumentów Część 1. DTD. Struktura logiczna dokumentu XML. Podstawy składni XML. Definiowanie języków Definiowanie typów dokumentów Część 1. DTD Jak wygląda XML? st. asp. Jan Łapówka dołowice Górne wypadek dnia

Bardziej szczegółowo

extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl

extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl Plan wykładu Wprowadzenie: historia rozwoju technik znakowania tekstu Motywacje dla prac nad XML-em Podstawowe koncepcje XML-a XML jako metajęzyk

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka XML. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Podstawy języka XML. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Podstawy języka XML Cel zajęć Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie Prawidłowo zidentyfikować składowe dokumentu XML Utworzyć dokument XML Dokonać sprawdzenia poprawności składniowej (syntaktycznej)

Bardziej szczegółowo

UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie Prawidłowo zidentyfikować składowe dokumentu XML Utworzyć dokument XML Dokonać sprawdzenia poprawności składniowej (syntaktycznej) dokumentu 2 1 WWW Consortium,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do arkuszy stylistycznych XSL i transformacji XSLT

Wprowadzenie do arkuszy stylistycznych XSL i transformacji XSLT Wprowadzenie do arkuszy stylistycznych XSL i transformacji XSLT Marek Wojciechowski marek@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/~marek/ Formatowanie dokumentów XML Język XML opisuje strukturę i

Bardziej szczegółowo

Język XML Schema. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Język XML Schema. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Język Schema Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie Stworzyć formalny opis dokumentu Deklarować elementy i atrybuty Określić strukturę elementów w dokumencie Operować dostępnymi typami danych

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji DTD. Wiązanie DTD z dokumentem XML Deklaracja typu dokumentu. Co to jest DTD. Wstęp. Przedmiot: XML i jego zastosowania

Plan prezentacji DTD. Wiązanie DTD z dokumentem XML Deklaracja typu dokumentu. Co to jest DTD. Wstęp. Przedmiot: XML i jego zastosowania Plan prezentacji Przedmiot: XML i jego zastosowania Dr inż. Stanisław Polak Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Katedra Informatyki http://www.icsr.agh.edu.pl/~polak/ Wstęp Deklarowanie elementów

Bardziej szczegółowo

Semistrukturalne bazy danych Wykład dla studentów matematyki

Semistrukturalne bazy danych Wykład dla studentów matematyki Semistrukturalne bazy danych Wykład dla studentów matematyki 30 maja 2015 Dane semistrukturalne Dzięki WWW i Internetowi łatwo umieszczać informacje w sieci tak, żeby były powszechnie dostępne. Chęć wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych rk Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych pojęć, prawdopodobnie zastanawiasz się, kiedy zaczniesz

Bardziej szczegółowo

- wewnątrz elementów prostych występuje tylko jeden typ danych, wewnątrz złoŝonych nie moŝemy dokładnie określić liczby wystąpień elementu

- wewnątrz elementów prostych występuje tylko jeden typ danych, wewnątrz złoŝonych nie moŝemy dokładnie określić liczby wystąpień elementu XML Schema DTD a XML Schema DTD jako opis dokumentu XML: - pozwala stworzyć jedynie bardzo ogólny schemat dokumentu - w standardzie DTD dostępne mamy jedynie rozróŝnienie na elementy proste i złoŝone -

Bardziej szczegółowo

XML Schema. Bartłomiej Świercz. Łódź, 19 listopada 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz XML Schema

XML Schema. Bartłomiej Świercz. Łódź, 19 listopada 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz XML Schema XML Schema Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 19 listopada 2005 roku Wstęp XML Schema służy do definiowania struktury dokumentu XML (pełni podobną funkcję jak DTD).

Bardziej szczegółowo

Środowisko XML (Extensible Markup Language).

Środowisko XML (Extensible Markup Language). Środowisko XML (Extensible Markup Language). W skrócie Idea: XML standard opisu informacji Uniwersalne, proste, samoopisujące się dokumenty Źródła: Geneza SGML Specyfikacja www.w3.org Składania: XML to

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA I EKSPLORACJA DANYCH

INTEGRACJA I EKSPLORACJA DANYCH INTEGRACJA I EKSPLORACJA DANYCH mgr inż. Anna Pankowska aniap@amu.edu.pl Anna Pankowska - I&E 1 Plan wykładu Integracja danych - Dane semistrukturalne i język XML jako standard składowania i wymiany danych

Bardziej szczegółowo

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop. 2012 Spis treści Wstęp 9 1 HTML 5 i XHTML w pytaniach i odpowiedziach 13 Co to jest HTML 5? 13 Co to jest XHTML? 15 Czy strony utworzone w HTML

Bardziej szczegółowo

c TP: anything: 13 listopada 2004 roku 1

c TP: anything: 13 listopada 2004 roku 1 SGML/XML SGML: International Standard (ISO 8879). Information Processing Text and Office Systems Standardized Generalized Markup Language. Znakowanie powinno opisywać strukturę dokumentu (...) a nie określać

Bardziej szczegółowo

XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania.

XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania. XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania. Reformuje on znane zasady języka HTML 4 w taki sposób, aby były zgodne z XML (HTML przetłumaczony na XML).

Bardziej szczegółowo

Elementarz HTML i CSS

Elementarz HTML i CSS Elementarz HTML i CSS Znaczniki przydatne w pracy redaktora stron internetowych 1 Elementarz HTML i CSS Znaczniki przydatne w pracy redaktora stron internetowych Treść, korekta, skład i oprawa graficzna

Bardziej szczegółowo

extensible Markup Language, cz. 4 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl

extensible Markup Language, cz. 4 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl extensible Markup Language, cz. 4 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl XML 5 XML Schema Projektowany jako rozszerzenie i uzupełnienie DTD Jest w stanie odwzorować dowolną definicję DTD (ale nie odwrotnie!) Bardzo

Bardziej szczegółowo

Zasady Nazewnictwa. Dokumentów XML 2007-11-08. Strona 1 z 9

Zasady Nazewnictwa. Dokumentów XML 2007-11-08. Strona 1 z 9 Zasady Nazewnictwa Dokumentów 2007-11-08 Strona 1 z 9 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Znaczenie spójnych zasady nazewnictwa... 3 III. Zasady nazewnictwa wybrane zagadnienia... 3 1. Język oraz forma nazewnictwa...

Bardziej szczegółowo

Dlaczego GML? Gdańsk r. Karol Stachura

Dlaczego GML? Gdańsk r. Karol Stachura Dlaczego GML? Gdańsk 13.03.2017r. Karol Stachura Zanim o GML najpierw o XML Dlaczego stosuje się pliki XML: Tekstowe Samoopisujące się Elastyczne Łatwe do zmiany bez zaawansowanego oprogramowania Posiadające

Bardziej szczegółowo

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, 2014 Spis treści Przewodnik po podręczniku 8 Wstęp 10 1. Hipertekstowe języki znaczników 1.1. Elementy i znaczniki

Bardziej szczegółowo

Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema

Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema Globalne i lokalne deklaracje elementów i atrybutów Deklaracje lokalne:

Bardziej szczegółowo

Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema. Elementy czy atrybuty? Wartości domyślne i ustalone. Elementy czy atrybuty?

Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema. Elementy czy atrybuty? Wartości domyślne i ustalone. Elementy czy atrybuty? Globalne i lokalne deklaracje elementów i atrybutów Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema Deklaracje lokalne:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy dokument XML

Przykładowy dokument XML Język XML XML (extensible Markup Language, czyli rozszerzalny język znaczników) to specyfikacja dotycząca przechowywania informacji. Jest to również specyfikacja opisujaca strukturę tych informacji. XML

Bardziej szczegółowo

GML w praktyce geodezyjnej

GML w praktyce geodezyjnej GML w praktyce geodezyjnej Adam Iwaniak Kon-Dor s.c. Konferencja GML w praktyce, 12 kwietnia 2013, Warszawa SWING Rok 1995, standard de jure Wymiany danych pomiędzy bazami danych systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP IN-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Informatyka w zarządzaniu

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP IN-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Informatyka w zarządzaniu Nazwa modułu: Elektroniczna wymiana danych w przemyśle Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP-2-306-IN-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Narzędzia informatyczne w językoznawstwie

Narzędzia informatyczne w językoznawstwie Narzędzia informatyczne w językoznawstwie HTML i XHTML Marcin Junczys-Dowmunt junczys@amu.edu.pl Zakład Logiki Stosowanej http://www.logic.amu.edu.pl 17. października 2007 Marcin Junczys-Dowmunt Narzędzia

Bardziej szczegółowo

2 Podstawy tworzenia stron internetowych

2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2.1. HTML5 i struktura dokumentu Podstawą działania wszystkich stron internetowych jest język HTML (Hypertext Markup Language) hipertekstowy język znaczników. Dokument

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XML Schema, XSL

Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XML Schema, XSL Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XML Schema, XSL Celem ćwiczenia jest stworzenie dokumentu XML, wyposażenie dokumentu w specyfikację struktury (przy użyciu DTD i XML Schema), oraz transformacja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do XML schema

Wprowadzenie do XML schema Spis treści Tomasz Przechlewski 1. Podstawowe pojęcia. 1 2. Typy proste.. 3 3. Wzorzec regułowy 4 4. Typy złożone 5 5. Modele o prostej zawartości 5 6. Modele o złożonej zawartości. 6 7. Rozszerzanie modelu

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe arkusze stylów (CSS)

Kaskadowe arkusze stylów (CSS) Kaskadowe arkusze stylów (CSS) CSS (Cascading Style Sheets) jest to język opisujący sposób, w jaki przeglądarki mają wyświetlać zawartość odpowiednich elementów HTML. Kaskadowe arkusze stylów służą do

Bardziej szczegółowo

XML Schema. Motywacja, struktura schematu, typy złożone. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW

XML Schema. Motywacja, struktura schematu, typy złożone. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW XML Schema Motywacja, struktura schematu, typy złożone Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Dlaczego nie DTD? Zastosowania XML-a w elektronicznej

Bardziej szczegółowo

XML Schema. Typy proste, wyprowadzanie typów, modularyzacja schematu. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW

XML Schema. Typy proste, wyprowadzanie typów, modularyzacja schematu. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW XML Schema Typy proste, wyprowadzanie typów, modularyzacja schematu Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Typy proste i złożone Typy złożone struktura

Bardziej szczegółowo

rk HTML 4 a 5 różnice

rk HTML 4 a 5 różnice rk HTML 4 a 5 różnice kompatybilność Pierwszym dużym plusem języka HTML 5 jest to, że jest zdefiniowany w sposób umożliwiający kompatybilność wstecz. Składnia Przykład dokumentu podporządkowującego się

Bardziej szczegółowo

Podstawy (X)HTML i CSS

Podstawy (X)HTML i CSS Inżynierskie podejście do budowania stron WWW momat@man.poznan.pl 2005-04-11 1 Hyper Text Markup Language Standardy W3C Przegląd znaczników Przegląd znaczników XHTML 2 Cascading Style Sheets Łączenie z

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 4 Narzędzie do wyliczania wielkości oraz wartości parametrów stanu Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 30 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Format danych adnotacji do tytułów wykonawczych przekazywanych do organów egzekucyjnych przez epuap w związku ze zbiegiem egzekucji

Format danych adnotacji do tytułów wykonawczych przekazywanych do organów egzekucyjnych przez epuap w związku ze zbiegiem egzekucji Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Centrum Kompetencyjne Egzekucji Administracyjnej Format danych adnotacji do tytułów wykonawczych przekazywanych do organów egzekucyjnych przez epuap w związku

Bardziej szczegółowo

XML i nowoczesne metody zarządzania treścią

XML i nowoczesne metody zarządzania treścią XML i nowoczesne metody zarządzania treścią Wykład 2: Modelowanie dokumentów XML-owych. DTD Maciej Ogrodniczuk MIMUW, 8 października 2009 Wykład 2: Modelowanie dokumentów XML-owych. DTD XML i nowoczesne

Bardziej szczegółowo

XML Schema w przykładach

XML Schema w przykładach DTD a XML Schema Krótkie porównanie dla niecierpliwych: XML Schema w przykładach Maciej Ogrodniczuk mog@empolis.pl DTD Wywodzi się z SGML-a Specyficzna składnia 10 typów danych Brak kontroli tekstowej

Bardziej szczegółowo

Kurs HTML 4.01 TI 312[01]

Kurs HTML 4.01 TI 312[01] TI 312[01] Spis treści 1. Wiadomości ogólne... 3 2. Wersje języka HTML... 3 3. Minimalna struktura dokumentu... 3 4. Deklaracje DOCTYPE... 3 5. Lista znaczników, atrybutów i zdarzeń... 4 5.1 Lista atrybutów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii XML

Wprowadzenie do technologii XML Wprowadzenie do technologii Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 11 kwietnia 2010 Program wykładu Celem wykładu jest przedstawienie technologii i pokrewnych do niej

Bardziej szczegółowo

Model semistrukturalny

Model semistrukturalny Model semistrukturalny standaryzacja danych z różnych źródeł realizacja złożonej struktury zależności, wielokrotne zagnieżdżania zobrazowane przez grafy skierowane model samoopisujący się wielkości i typy

Bardziej szczegółowo

CSS. Kaskadowe Arkusze Stylów

CSS. Kaskadowe Arkusze Stylów CSS Kaskadowe Arkusze Stylów CSS CSS = Cascading Style Sheets Style określają sposób wyświetlania zawartości elementów HTML Arkusz stylów jest zbiorem takich reguł Pojawiły się w HTML 4.0 by rozwiązać

Bardziej szczegółowo

Egzamin z przedmiotu Projektowanie języków XML 18.06.2013.... imię i nazwisko. Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 Suma Punkty Max 6 5 5 6 6 6 6 40 Punkty

Egzamin z przedmiotu Projektowanie języków XML 18.06.2013.... imię i nazwisko. Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 Suma Punkty Max 6 5 5 6 6 6 6 40 Punkty Egzamin z przedmiotu Projektowanie języków XML 18.06.2013 Grupa A... imię i nazwisko. indeks Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 Suma Punkty Max 6 5 5 6 6 6 6 40 Punkty Zadanie 1. Przyjrzyj się podanym dokumentom XML.

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Dr hab. Sławomir Zadrożny, prof. PR

BAZY DANYCH. Dr hab. Sławomir Zadrożny, prof. PR BAZY DANYCH Dr hab. Sławomir Zadrożny, prof. PR Co to jest baza danych? Wiele możliwych definicji Zbiór danych, który istnieje przez dłuższy okres czasu Współdzielony zestaw logicznie powiązanych danych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa ZASADY NAZEWNICTWA DOKUMENTÓW XML Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Kazienko P.: Rodzina języków XML. Software nr 6 (90) czerwiec 2002, s. 22-27. Rodzina języków XML. Przemysław Kazienko

Kazienko P.: Rodzina języków XML. Software nr 6 (90) czerwiec 2002, s. 22-27. Rodzina języków XML. Przemysław Kazienko Rodzina języków XML Przemysław Kazienko Rok 2001 przyniósł kilka ważnych wydarzeń związanych z językiem XML. Można powiedzieć, że ukończony został drugi etap jego rozwoju (pierwszym było opublikowanie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i strony WWW

Bazy danych i strony WWW Bazy danych i strony WWW Obsługa baz danych poprzez strony WWW Niezbędne narzędzia: serwer baz danych np. MySQL serwer stron WWW np. Apache przeglądarka stron WWW interpretująca język HTML język skryptowy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 6

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 6 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 6 CSS kaskadowe arkusze stylów CSS (Cascading Style Sheets), czyli Kaskadowe Arkusze Stylów "stylów" "arkusze" Reguły opisujące wygląd dokumentu opisanego za pomocą

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe możliwości RDF. Seminarium magisterskie Paweł Chrząszczewski

Dodatkowe możliwości RDF. Seminarium magisterskie Paweł Chrząszczewski Dodatkowe możliwości RDF Seminarium magisterskie Paweł Chrząszczewski Inne możliwości RDF RDF posiada szereg dodatkowych funkcji, takich jak wbudowane typy i właściwości reprezentujące grupy zasobów i

Bardziej szczegółowo

METODY REPREZENTACJI INFORMACJI

METODY REPREZENTACJI INFORMACJI Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Magisterskie Studia Uzupełniające METODY REPREZENTACJI INFORMACJI Ćwiczenie 2: Budowanie schematów dokumentów XML z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią

XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią Egzamin, 7 lutego 2014 r. Imię i nazwisko: Czas: 90 minut. Maksymalna suma punktów: 50. Pytania testowe są wielokrotnego wyboru, można przyjąć że co najmniej

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Warszawa, 07 lutego 2013 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.2 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie dokumentów XML za pomocą XSLT (30.03.2015 r.)

Przetwarzanie dokumentów XML za pomocą XSLT (30.03.2015 r.) Przetwarzanie dokumentów XML za pomocą XSLT (30.03.2015 r.) Przetwarzanie dokumentów XML oznacza zwykle, wyłuskanie z nich danych oraz przetwarzanie ich na inny format np HTML lub PDF. Jedną z metod przekształcania

Bardziej szczegółowo

XPath XML Path Language. XPath. XSLT część 1. XPath data model. Wyrażenia XPath. Location paths. Osie (axes)

XPath XML Path Language. XPath. XSLT część 1. XPath data model. Wyrażenia XPath. Location paths. Osie (axes) XPath XML Path Language XPath. XSLT część 1. Problem: jednoznaczne adresowanie fragmentów struktury dokumentu XML. Rozwiązanie: drzewiasty model struktury dokumentu, normalizacja zawartości dokumentu (ten

Bardziej szczegółowo

IDEA TWORZENIA DOKUMENTÓW W FORMACIE XML

IDEA TWORZENIA DOKUMENTÓW W FORMACIE XML IDEA TWORZENIA DOKUMENTÓW W FORMACIE XML mgr inż. Renata Supranowicz, mgr inż. Leszek Łozowski Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.witelona w Legnicy Streszczenie W artykule opisano ideę nowego podejścia

Bardziej szczegółowo

Podstawy XML-a. Zaawansowane techniki programowania

Podstawy XML-a. Zaawansowane techniki programowania Podstawy XML-a Zaawansowane techniki programowania Dokumenty XML XML = ang. Extensible Markup Language rozszerzalny język znaczników

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Załącznik Nr 3 KDPW_CCP Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Wersja 1.0 Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści Wstęp... 3 Budowa komunikatów XML... 3 Przestrzenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis języka HTML5 znajdziemy w specyfikacji, która jest dostępna pod adresem

Szczegółowy opis języka HTML5 znajdziemy w specyfikacji, która jest dostępna pod adresem HTML (ang. Hyper Text Markup Language) jest to język znaczników używany do tworzenia stron internetowych. Obecnie stosowane są dwie wersje tego języka: HTML 4.01, która obowiązuje już od dawna, oraz HTML5,

Bardziej szczegółowo

AUDYT DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

AUDYT DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ Poznań, 2012-10-04 AUDYT DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ NAZWA ADRES STRONY ILOŚĆ BŁĘDÓW WCAG 33 ILOŚĆ OSTRZEŻEŃ WCAG 3 TYP DOKUMENTU UŻYTY FORMAT (X)HTML JĘZYK OWANIE STRONY Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Podstawy JavaScript ćwiczenia

Podstawy JavaScript ćwiczenia Podstawy JavaScript ćwiczenia Kontekst:

Bardziej szczegółowo

Struktura języka HTML ZNACZNIKI. Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: A tak wygląda kod źródłowy takiej strony:

Struktura języka HTML ZNACZNIKI. Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: A tak wygląda kod źródłowy takiej strony: Struktura języka HTML ZNACZNIKI Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: Rysunek 1: Przykładowa strona wyświetlona w przeglądarce A tak wygląda kod źródłowy takiej strony: Rysunek 2: Kod

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Krótko o XML Arkusze stylów XSLT XSL XSL Path Przegląd konstrukcji języka i przykłady Narzędzia Podsumowanie Literatura

Plan prezentacji. Krótko o XML Arkusze stylów XSLT XSL XSL Path Przegląd konstrukcji języka i przykłady Narzędzia Podsumowanie Literatura XSLT Dariusz Dudek Plan prezentacji Krótko o XML Arkusze stylów XSLT XSL XSL Path Przegląd konstrukcji języka i przykłady Narzędzia Podsumowanie Literatura Cechy XML a Rozszerzalny język znaczników Stworzony

Bardziej szczegółowo

Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS

Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS Grzegorz Kawka PHU TELSAT Sesja nr 4: Interoperacyjność systemów ITS cz. I Podstawą działania systemów ITS jest wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna pliku wymiany danych

Specyfikacja techniczna pliku wymiany danych Dotcom River Sp. z o.o. SPK Pl. Solidarności 1/3/5 53-661 Wrocław Tel. 071 / 788 95 10 Fax 071 / 788 95 20 E-Mail: it@sklepy24.pl Specyfikacja techniczna pliku wymiany danych wersja: 1.0.2, data 30-01-2009

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language 3

XML extensible Markup Language 3 XML extensible Markup Language 3 XSL transformations (XSLT) XSLT (ang. extensible Stylesheet Language Transformations) jest opartym na XML językiem transformacji dokumentów XML XSLT umożliwia przetłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema

Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema 1 Globalne i lokalne deklaracje elementów i atrybutów Deklaracje lokalne:

Bardziej szczegółowo

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała 1 STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała STRONY INTERNETOWE Rodzaje stron internetowych statyczne (statyczny HTML + CSS) dynamiczne (PHP, ASP, technologie Flash) 2 JĘZYKI STRON WWW HTML (ang. HyperText

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Warszawa, lipiec 2012 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Wersja 1.1 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw

Bardziej szczegółowo

I.Wojnicki, Tech.Inter.

I.Wojnicki, Tech.Inter. Igor Wojnicki, Grzegorz J. Nalepa (AGH, KA) SGML, 11 czerwca 2012 1 / 70 SGML, Igor Wojnicki, Grzegorz J. Nalepa Katedra Automatyki Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 11 czerwca 2012 Igor Wojnicki,

Bardziej szczegółowo

Definiowanie typów dokumentów Część 1. DTD, XML Schema

Definiowanie typów dokumentów Część 1. DTD, XML Schema Definiowanie typów dokumentów Część 1. DTD, XML Schema 1 Jak wygląda XML? st. asp. Jan Łapówka dołowice Górne wypadek

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 1

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 1 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 1 plan zajęć (X)HTML (extensible) HyperText Markup Language, czyli (Rozszerzalny) Hipertekstowy Język Znaczników; obecny standard w tworzeniu stron www; opisuje strukturę

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 5

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 5 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 5 Nagłówek zawiera podstawowe informacje o dokumencie, takie jak: tytuł strony (obowiązkowy) metainformacje/metadane (obowiązkowa deklaracja

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW

Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW 1 opracował: dr inż. Jerzy Januszewicz HTML (HyperText Markup

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do XML. Tomasz Przechlewski

Wprowadzenie do XML. Tomasz Przechlewski Spis treści Wprowadzenie do XML Tomasz Przechlewski 1. SGML/XML.. 1 1.1. Składniki systemu.. 1 2. Dokument XML i schemat DTD. 1 2.1. Struktura dokumentu XML 1 2.2. DTD 4 2.3. Elementy. 5 2.4. Atrybuty

Bardziej szczegółowo

Schematy XML. Tomasz Traczyk. ttraczyk@ia.pw.edu.pl http://www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk/

Schematy XML. Tomasz Traczyk. ttraczyk@ia.pw.edu.pl http://www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk/ Schematy XML Tomasz Traczyk ttraczyk@ia.pw.edu.pl http://www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk/ Plan prezentacji Dlaczego schematy? Przykład schematu XML Schema nieco szczegółów Rola schematów XML Problemy z DTD

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.)

(Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.) Dz.U.z 2006r. Nr 206 poz. 1519 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja i transformacja

Prezentacja i transformacja Prezentacja i transformacja Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 21 października 2005 roku 1 Prezentacja Przykładowa aplikacja CSS- Cascading Style Sheets CSS2aXML

Bardziej szczegółowo

HTML nie opisuje układu strony!!!

HTML nie opisuje układu strony!!! Temat: HTML czy XHTML co to jest HTML i do czego będziesz go używał, co możesz, a czego nie możesz robić, tworząc strony WWW, czym są i do czego służą znaczniki HTML. 1. co to jest HTML HTML to skrót od

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Warszawa, 09 grudnia 2014 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.3 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...

Bardziej szczegółowo

Stwórz dokument XML zawierający poniższe informacje. Wykorzystaj atrybuty.

Stwórz dokument XML zawierający poniższe informacje. Wykorzystaj atrybuty. XML zadania 2013 Zasady uzyskania zaliczenia na ostatniej stronie! Przydatne linki: http://www.validome.org/xml/ http://www.w3.org/2001/03/webdata/xsv Zadanie 1 (XML) Stwórz dwa dokumenty XML zawierającą

Bardziej szczegółowo

O stronach www, html itp..

O stronach www, html itp.. O stronach www, html itp.. Prosty wstęp do podstawowych technik spotykanych w internecie 09.01.2015 M. Rad Plan wykładu Html Przykład Strona www Xhtml Css Php Js HTML HTML - (ang. HyperText Markup Language)

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

FIDKAR po dwóch latach

FIDKAR po dwóch latach Konferencja Automatyzacja bibliotek publicznych FIDKAR po dwóch latach ks. Krzysztof Gonet Michał Marks 23 listopada 2006 FIDKAR a co to jest? FIDKAR to "multiwyszukiwarka" dla komputerowych baz bibliotecznych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Importy z plików XML Wersja 7.2 Spis treści 1 CO TO JEST XML... 3 2 INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT STRUKTURY PLIKÓW XML... 4 3 IMPORT KONTRAHENTÓW... 5 3.1 IMPORT KONTRAHENTÓW...

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Jacek Staniec Język XML staniec@wit.edu.pl

mgr inż. Jacek Staniec Język XML staniec@wit.edu.pl mgr inż. Jacek Staniec Język XML staniec@wit.edu.pl Zaliczenie przedmiotu (3 punkty ECTS) Obecność na 7 pierwszych zajęciach 15 punktów Sprawozdania z 7 pierwszych zajęć 15 punktów Projekt podstawowy 50

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203)

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Technikum - kl. 3 Td, semestr 5 i 6 Ocena niedostateczna dopuszczająca Wymagania edukacyjne wobec ucznia: Uczeń nie

Bardziej szczegółowo