Jaki był sprawdzian szóstoklasisty w 2015 roku? Analiza arkusza zadań z języka polskiego i matematyki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jaki był sprawdzian szóstoklasisty w 2015 roku? Analiza arkusza zadań z języka polskiego i matematyki"

Transkrypt

1 Helena Pietras Jaki był sprawdzian szóstoklasisty w 2015 roku? Analiza arkusza zadań z języka polskiego i matematyki Pierwszego kwietnia 2015 roku szóstoklasiści przystąpili do sprawdzianu opracowanego zgodnie z zapowiedzią CKE według nowej formuły. Sprawdzian miał, tak jak dotychczas, formę pisemną. Składał się z dwóch części. Część 1. obejmowała zadania z języka polskiego i matematyki na ich rozwiązanie przeznaczono 80 minut (w wypadku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych czas wydłużono do 120 minut). Część 2. dotyczyła języka obcego i trwała 45 minut (mogła być maksymalnie wydłużona do 70 minut). Zadania zamieszczone w arkuszach sprawdzały opanowanie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Zmianie uległa konstrukcja arkusza. Tak jak zapowiadała w swoim informatorze Centralna Komisja Egzaminacyjna, wprowadzono nowe typy zadań, co spowodowało zmiany w wyglądzie karty odpowiedzi. Rozwiązanie to wywoływało obawy, czy nowa formuła sprawdzianu nie okaże się ze względu na konieczność opanowania przez uczniów różnych strategii rozwiązywania zadań zbyt skomplikowana. Jaki w rzeczywistości okazał się arkusz tegorocznego sprawdzianu? Co po egzaminie mówili szóstoklasiści i ich nauczyciele? Poniżej przedstawiamy analizę zadań z języka polskiego i matematyki. Podane odpowiedzi do zadań zamkniętych, zarówno z części polonistycznej, jak i z matematycznej, dotyczą tylko zaprezentowanej wersji arkusza. Struktura arkusza z języka polskiego W części dotyczącej języka polskiego zamieszczono 13 zadań wśród nich zadania zamknięte i dwa otwarte. W arkuszu znalazły się dobrze uczniom znane zadania wyboru wielokrotnego (WW) oraz będące nowością na sprawdzianie zadania na dobieranie (D) i zadania typu prawda fałsz. Zadania 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10. oraz 12. posłużyły do sprawdzenia umiejętności związanych z odbiorem wypowiedzi i wykorzystaniem zawartych w nich informacji. Zadania 8. i 12. badały umiejętności analizowania i interpretowania tekstów kultury, a zadanie 13. polegało na przygotowaniu pisemnej wypowiedzi w określonej formie.

2 Analiza zadań z języka polskiego Zadania od 1. do 6. odnosiły się do tekstu popularnonaukowego Słoń i inne mądrale, osadzonego w kontekście przyrodniczym. Tekst do zadań SŁOŃ I INNE MĄDRALE Najnowsze badania naukowe pokazują, że słonie wraz z szympansami i delfinami należą do pierwszej ligi najinteligentniejszych stworzeń. W ogrodzie zoologicznym w Waszyngtonie badacze obserwowali słonia o imieniu Kandula. Pod sufitem słoniarni zawiesili pyszny owoc na tyle wysoko, by zwierzę nie mogło strącić go trąbą. Początkowo słoń próbował podskoczyć do smakołyku wciąż jednak nie był w stanie go dosięgnąć. Wtedy przyciągnął z kąta pojemnik, przekręcił go do góry dnem i stanął na nim jak na stołku, dzięki czemu z łatwością sięgnął trąbą po owoc. Eksperyment powtarzano w różnych wariantach. Słoń zawsze radził sobie celująco raz stanął na starej oponie, innym razem ustawił wieżę z drewnianych skrzynek i wdrapał się na nie. Amerykańskich badaczy zaskoczyło to, że Kandula nie uczył się metodą prób i błędów, ale od razu znajdował właściwe rozwiązanie. Słonie potrafią ze sobą współpracować, bo odgadują myśli i pragnienia innych słoni mówi dr Andrzej Kruszewicz, dyrektor ogrodu zoologicznego w Warszawie. Zawiązują przyjaźnie na całe życie. Rozpoznają też swoje odbicie w lustrze. To dzięki świadomości własnego ja potrafią dostroić się do uczuć i zachowań innych członków stada. Mają doskonałą pamięć. Latami pamiętają wszystkie doznane krzywdy i mogą się zemścić, gdy nadarzy się ku temu okazja. Na przykład już z daleka rozpoznają weterynarza, który kiedyś strzelał do nich środkami nasennymi. Na jego widok trąbią ze zdenerwowania. No i potrafią liczyć. Z 90-procentową skutecznością wybierają wiadro z większą liczbą jabłek. Według uczonych zdolność liczenia pomaga zwierzętom poruszać się w stadzie i nikogo po drodze nie zgubić. Słonie opracowały również skomplikowany sposób porozumiewania się oparty na infradźwiękach 1. Mają też szósty zmysł, który naukowcy nazywają słuchem sejsmicznym 2. Po rodzaju wibracji, które odbierają podeszwami potężnych nóg, rozpoznają, czy nadchodzi przyjaciel czy wróg, np. lew lub hiena zagrażające młodym. [296 słów] Na podstawie: Magdalena Frender-Majewska, Słoń i inne mądrale, Newsweek, nr 38/ Infradźwięki dźwięki niesłyszalne dla człowieka. 2 Sejsmiczny dotyczący drgań i ruchów skorupy ziemskiej.

3 Zadanie 1. (0 1) Dokończ zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. W tekście SŁOŃ I INNE MĄDRALE jest najwięcej informacji o A. zachowaniach i cechach słoni ujawniających ich inteligencję. B. reakcjach słoni na zagrożenie ze strony drapieżników. C. warunkach życia słoni w ogrodach zoologicznych. D. sposobach porozumiewania się słoni z ludźmi. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji. Uczeń rozwija sprawność [...] czytania [...], rozwija umiejętność poszukiwania interesujących go wiadomości, a także ich porządkowania Uczeń określa temat i główną myśl tekstu. Poprawna odpowiedź: A Aby wskazać poprawną odpowiedź, uczeń musiał przeanalizować informacje zawarte w tekście i ustalić, czego one dotyczą. Analizę warto było zacząć od tytułu artykułu, który ukierunkowuje uwagę na jego temat. Po lekturze można było sformułować następujące wnioski: słonie to jedne z najinteligentniejszych stworzeń, o czym świadczy m.in. eksperyment przeprowadzony w zoo; doskonale radzą sobie z trudnościami, potrafią liczyć i mają świetną pamięć; współpracują z innymi członkami stada, a nawet odgadują ich myśli i pragnienia; mają też zdolność dostosowywania się do uczuć i zachowań innych słoni, a dzięki doskonałemu słuchowi sejsmicznemu wiedzą, czy są bezpieczne. Takie konkluzje wyraźnie wskazują, że tekst traktuje głównie o inteligencji zwierząt. Pozwala to wykluczyć odpowiedzi B, C i D. Zadanie 2. (0 1) Dokończ zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Eksperyment w waszyngtońskim zoo udowodnił, że słoń Kandula potrafił A. komunikować się ze swoimi opiekunami. B. rozpoznawać innych przedstawicieli stada. C. znajdować sposób pokonywania trudności. D. porównywać liczbę i wielkość różnych obiektów.

4 I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji. Uczeń rozwija [...] umiejętność poszukiwania interesujących go wiadomości, a także ich porządkowania Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost. Poprawna odpowiedź: C Polecenie dotyczyło konkretnego wydarzenia opisanego w tekście eksperymentu w zoo. Wszystkie informacje niezbędne do wskazania właściwej odpowiedzi zamieszczono w pierwszym akapicie, który opowiada o tym, jak słoń w ramach eksperymentu pokonywał trudności. Wybór poprawnej odpowiedzi ułatwiło także podsumowanie przeprowadzonego doświadczenia zawarte w zdaniu: Słoń zawsze radził sobie celująco raz stanął na starej oponie, innym razem ustawił wieżę z drewnianych skrzynek i wdrapał się na nie. Uczeń musiał także zwrócić uwagę na to, że pozostałe informacje w tekście nie dotyczą waszyngtońskiego eksperymentu i słonia pozwalało to wykluczyć odpowiedzi A, B i D. Zadanie 3. (0 1) Dokończ zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Słonie tym różnią się od ludzi, że potrafią A. rozpoznać zagrożenie po drganiach ziemi. C. pomścić doznane krzywdy. B. współdziałać z innymi członkami grupy. D. wyrażać swoje emocje. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji. Uczeń rozwija [...] umiejętność poszukiwania interesujących go wiadomości, a także ich porządkowania Uczeń odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od informacji drugorzędnych. Poprawna odpowiedź: A Tekst zawiera różnorodne wiadomości dotyczące zachowania słoni oraz ich cech i umiejętności. Uczeń musiał ustalić, która z tych informacji dotyczy tylko zwierząt. Decydującą wskazówkę zawiera fragment: Słonie opracowały również skomplikowany sposób porozumiewania się oparty na infradźwiękach. Mają też szósty zmysł, który naukowcy nazywają słuchem sejsmicznym. Po rodzaju wibracji, które odbierają podeszwami potężnych

5 nóg, rozpoznają, czy nadchodzi przyjaciel czy wróg. Inne wymienione w artykule cechy charakteryzują również ludzi, dlatego żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest właściwa. Zadanie 4. (0 1) Dokończ zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wypowiedź dyrektora warszawskiego ogrodu zoologicznego została przytoczona w celu A. zachęcenia czytelników do odwiedzenia zoo. B. podważenia wyniku amerykańskiego eksperymentu. C. uzupełnienia informacji dotyczących zachowań słoni. D. przedstawienia czytelnikom groźnych zachowań słoni. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji. Uczeń rozwija [...] umiejętność rozumienia znaczeń dosłownych i prostych znaczeń przenośnych Uczeń wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście. Poprawna odpowiedź: C W tym zadaniu uczeń musiał przeanalizować fragment drugiego akapitu oraz wyciągnąć wnioski na podstawie wypowiedzi dyrektora zoo. Dotyczy ona dodatkowych umiejętności słoni: współpracy w stadzie, rozpoznawania własnego odbicia, zapamiętywania doznanych krzywd, rozpoznawania osób. Wprawdzie dyrektor zwraca uwagę na skłonność słoni do zemsty, ale nie podaje przykładu groźnego zachowania tych zwierząt. Nie odnosi się także do wyników waszyngtońskiego eksperymentu. Jego wypowiedź nie zawiera również zachęty do odwiedzenia zoo. Odpowiedzi A, B i D należało więc odrzucić. Zadanie 5. (0 1) Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1 albo 2. Tytuł artykułu można objaśnić na podstawie A. pierwszego zdania tekstu, B. ostatniego akapitu tekstu, ponieważ w tym fragmencie jest mowa o 1. sposobach radzenia sobie przez zwierzęta w sytuacji zagrożenia. 2. wyjątkowej inteligencji niektórych zwierząt.

6 I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji. Uczeń zdobywa świadomość języka jako wartościowego i wielofunkcyjnego narzędzia komunikacji Uczeń dostrzega relacje między częściami składowymi wypowiedzi (tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, akapity). Poprawna odpowiedź: A2 Zadanie 5. to zadanie na dobieranie, w którym uczeń aby uzyskać punkt musiał wykonać dwie czynności. Ten typ zadania w arkuszu egzaminacyjnym pojawił się po raz pierwszy. Aby zaznaczyć właściwą odpowiedź, zdający musiał ustalić, który fragment tekstu pierwsze zdanie czy ostatni akapit ma związek z tytułem, czyli dotyczy cechy wskazanej w nagłówku. Tytuł: Słoń i inne mądrale w pełni koresponduje ze zdaniem rozpoczynającym artykuł. Zadanie 6. (0 1) Dokończ zdania. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 6.1. i 6.2. Funkcję podmiotu w zdaniu Słoń sięgnął trąbą po owoc pełni wyraz Rzeczownik owoc występuje w tym zdaniu w A. owoc A. mianowniku B. trąbą B. bierniku C. słoń C. narzędniku I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji. Uczeń zdobywa świadomość języka jako wartościowego i wielofunkcyjnego narzędzia komunikacji Uczeń rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedziach (podmiot) Uczeń rozpoznaje w tekście formy przypadków rozumie ich funkcje w wypowiedzi. Rozwiązanie: 6.1. C, 6.2. B

7 Zadanie 6. reprezentuje typ zadań, który w arkuszu sprawdzianu pojawił się po raz pierwszy. Sprawdza ono świadomość językową. Aby zdobyć punkt, uczeń musiał wykonać dwie czynności. Należało najpierw rozpoznać funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedzeniu, a potem wskazać słowo, które pełni funkcję podmiotu. Kolejnym etapem rozwiązania było rozpoznanie, w jakim przypadku został użyty wyraz wskazany w cytowanym fragmencie tekstu. Zadania od 7. do 10. odnosiły się do komiksu. Tego rodzaju tekst źródłowy był nowością w arkuszu sprawdzianu. Szóstoklasiści mieli za zadanie obejrzeć i przeczytać historyjkę: poznać bohaterów, przedmiot ich dyskusji oraz ostateczne rozstrzygnięcie sporu. Oto bohaterowie komiksu

8 Na podstawie: Michael Fox, Fascynująca sztuka, Warszawa Zadanie 7. (0 1) Który tytuł najlepiej oddaje treść historyjki? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. Lekcja historii B. Pojedynek artystów C. Wykład z historii sztuki D. Zajęcia z malarstwa I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji. Uczeń rozwija [...] umiejętność rozumienia znaczeń dosłownych i prostych znaczeń przenośnych [...] uczy się rozpoznawać różne teksty kultury Uczeń określa temat i główną myśl tekstu. Poprawna odpowiedź: B Zadanie 7. sprawdza tę samą umiejętność, co zadanie 1. Komiks ukazuje rywalizację dwóch artystów o tytuł najlepszego malarza starożytnej Grecji. To zadanie raczej nie powinno było sprawić uczniom trudności, ponieważ trzy z proponowanych odpowiedzi w niewielkim stopniu nawiązują do treści komiksu.

9 Zadanie 8. (0 1) Dokończ zdanie. Wybierz literę A, B albo C. Czynnością podobną do dziobania obrazu z winogronami przez ptaka było A. drapanie kotary namalowanej na ścianie. B. ukrycie obrazu za zasłoną. C. namalowanie owoców na ścianie. Wymagania ogólne II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń kształtuje świadomość istnienia w tekście znaczeń ukrytych. Wymagania szczegółowe 2.9. Uczeń omawia akcję, wyodrębnia wątki i wydarzenia. Poprawna odpowiedź: A Aby wskazać właściwą odpowiedź, zdający musiał wyodrębnić wydarzenia przedstawione w komiksie. Zeuksis realistycznie namalował kiść winogron, a Parrajzos kotarę. Ponieważ oba dzieła były doskonałe, ich odbiorcy ulegli złudzeniu, że ukazane obiekty są prawdziwe. W rezultacie ptak dziobał obraz, a Zeukis skrobał ścianę, próbując odsunąć namalowaną kotarę. Zadanie 9. (0 1) Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe. Zeuksis docenił talent Parrazjosa, a Parrazjos docenił zdolności Zeuksisa. P F Z treści komiksu wynika, że w starożytnej Grecji ceniono dzieła wiernie odtwarzające rzeczywistość. P F I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte). Poprawna odpowiedź: PP

10 Zadanie 9. jest jednym z wariantów zadań typu prawda fałsz. W tym konkretnym wypadku uczeń musiał wykonać dwie czynności. Aby rozstrzygnąć o prawdziwości pierwszego stwierdzenia, należało się odwołać do zapisów w dymkach widocznych na rysunkach 4. i 9. Aby ocenić prawdziwość drugiego stwierdzenia, zdający musiał skorzystać z informacji ukrytych, wyrażonych pośrednio: skoro obaj artyści namalowali obrazy realistyczne, oznacza to, że w starożytnej Grecji ceniono tego rodzaju malarstwo. Zadanie 10. (0 1) Który fragment tekstu jest wypowiedzią narratora? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. Jestem najwspanialszym malarzem starożytnej Grecji. (rysunek 1.) B. Zeuksis wykorzystał swe zdolności i namalował piękne winogrona. (rysunek 4.) C. To nie kotara, tylko ściana, na której Parrazjos namalował zasłonę! (rysunek 8.) D. Muszę przyznać, że jesteś najlepszym artystą starożytnej Grecji! (rysunek 9.) I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji. Uczeń [...] uczy się rozpoznawać różne teksty kultury Uczeń identyfikuje nadawcę wypowiedzi (narratora). Poprawna odpowiedź: B Aby zidentyfikować narratora, uczeń musiał ponownie odwołać się do rysunków wskazanych w kolejnych wariantach odpowiedzi i ustalić, kto wypowiada podane słowa. Zadanie 11. (0 1) Dokończ zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. W wypowiedzi Phi! Nie masz wielkiego zaufania do swojej pracy, skoro ukryłeś ją za starą kotarą Zeuksis wyraził A. oburzenie. B. zakłopotanie. C. lekceważenie. D. zniecierpliwienie.

11 II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń poznaje teksty kultury odpowiednie dla rozwoju emocjonalnego i intelektualnego [...], uczy się je odbierać świadomie i refleksyjnie Uczeń charakteryzuje i ocenia bohaterów. Poprawna odpowiedź: C W zadaniu 11. uczeń musiał ocenić stosunek bohatera do dzieła rywala na podstawie sposobu wypowiedzenia kwestii i doboru słów (np. okrzyk Phi!), oraz jej kontekstu. Ostatnie dwa zadania w części polonistycznej to zadania otwarte. Zadanie 12. jest zadaniem krótkiej odpowiedzi (KO), a zadanie 13. zadaniem rozszerzonej odpowiedzi (RO). Zadanie 12. (0 2) Wyjaśnij, dlaczego Zeuksis uznał Parrazjosa za lepszego malarza od siebie. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji. Uczeń rozwija [...] umiejętność rozumienia znaczeń dosłownych i prostych znaczeń przenośnych [...], rozwija umiejętność poszukiwania interesujących go wiadomości, a także ich porządkowania. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń poznaje teksty kultury odpowiednie dla rozwoju emocjonalnego i intelektualnego [...], uczy się je odbierać świadomie i refleksyjnie [...], kształtuje świadomość istnienia w tekście znaczeń ukrytych Uczeń wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście Uczeń omawia akcję, wyodrębnia wątki i wydarzenia. Zadanie 12. wymagało od ucznia sformułowania krótkiej wypowiedzi świadczącej o umiejętności wyciągania wniosków na podstawie przedstawionej historii. Skoro Zeuksis malarz, który przedstawił winogrona tak realistycznie, że nawet ptak próbował je dziobać uległ złudzeniu, że kotara namalowana przez Parrazjosa jest prawdziwa, nie pozostało mu nic innego, jak uznać swojego konkurenta za artystę lepszego od siebie.

12 Zadanie 13. (0 7) Napisz opowiadanie zatytułowane Tajemnicze pudełko. III. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń rozwija umiejętność wypowiadania się [...] w piśmie [...], dba o poprawność wypowiedzi własnych, a ich formę kształtuje odpowiednio do celu wypowiedzi Uczeń tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury Uczeń świadomie posługuje się różnymi formami językowymi Uczeń tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie z dialogiem (twórcze) Uczeń stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity) Uczeń pisze poprawnie pod względem ortograficznym Uczeń poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania, cudzysłowu, dwukropka, nawiasu, znaku wykrzyknika. Temat opowiadania, który pojawił się w arkuszu tegorocznego sprawdzianu, dawał wiele możliwości rozwinięcia fabuły. Z rozmów z uczniami wynika, że nie brakowało im pomysłów na poprowadzenie historii. W ich opowiadaniach pojawiły się pudełka, pudła, skrzynie zrzucane z samolotu i szkatułki z klejnotami lub szlachetnymi kamieniami. Teksty odzwierciedliły zainteresowania zdających, wynikające z ich fascynacji grami (powstawały opowiadania o pudełkach zawierających ulubione gry komputerowe) czy baśniowością (pojawiły się magiczne pudełka, które spełniały życzenia, potrafiły wyczarowywać wymarzone rzeczy, przenosić w czasie lub do innej krainy). Uczniowie opowiadali też o pudłach, w których odnajdywali zwierzęta (koty, psy) w ten sposób dzielili się marzeniem o posiadaniu czworonoga. Bardzo często zawartość pudeł stanowiły rodzinne pamiątki: zdjęcia, listy, pamiętniki, albumy. Z pewnością warstwa fabularna wielu prac była interesująca, jednak na uzyskaną liczbę punktów miały wpływ także inne kryteria oceny opisane w informatorze CKE. Po zapoznaniu się z tegorocznym arkuszem sprawdzianu można stwierdzić, że jego zawartość okazała się dla zdających przyjazna. Teksty źródłowe były ciekawe, a tematyka pierwszego z nich wydaje się bliska uczniom. Zadania nie wykraczały poza podstawę

13 programową kształcenia ogólnego. Jeśli chodzi o różnorodność zadań, w części polonistycznej pojawiły się tylko trzy zadania nowego typu: 5., 6. i 9. Struktura arkusza z matematyki W części arkusza dotyczącej matematyki zamieszczono 14 zadań: 11 zamkniętych i 3 otwarte. Tak jak zapowiadano w informatorze CKE, wśród zadań zamkniętych pojawiły się zadania różnego typu: wyboru wielokrotnego, na dobieranie oraz prawda fałsz. Poniżej przedstawiamy analizę poszczególnych zadań. Rozwiązania, które wskazujemy jako poprawne, dotyczą tylko prezentowanej wersji arkusza. Analiza zadań z matematyki Zadanie 14. (0 1) Czterej bracia znaleźli na strychu kompletne wydanie 25-tomowej encyklopedii, której tomy były ponumerowane liczbami zapisanymi znakami rzymskimi. W tabeli przedstawiono informacje o tomach znalezionych przez chłopców. Imię chłopca Adam Bartek Czarek Damian Znalezione tomy encyklopedii I, II, X, XVI, XVII, XIX, XXIII od XI do XIV tomu włącznie od III do IX tomu włącznie oraz XXIV i XXV wszystkie pozostałe tomy Który z chłopców znalazł najwięcej tomów? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. Adam B. Bartek C. Czarek D. Damian II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, liczbowe [...].

14 1.5. Uczeń liczby w zakresie do 30 zapisane w systemie rzymskim przedstawia w systemie dziesiątkowym Uczeń dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe Uczeń porównuje liczby naturalne. Poprawna odpowiedź: C Na podstawie informacji o numerach tomów encyklopedii znalezionych przez chłopców zdający musiał obliczyć, ile woluminów odnalazł każdy z nich. Adam 7 tomów Bartek 4 tomy Czarek 9 tomów Damian 5 tomów (25 ( = 5)) Zadanie 15. (0 1) Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe. Wartość wyrażenia 4,3 75 jest równa wartości wyrażenia 43 7,5. P F Wartość wyrażenia 31,5 : 0,15 jest równa wartości wyrażenia 315 : 1,5. P F I. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na [...] ułamkach, zna i stosuje algorytmy działań pisemnych oraz potrafi wykorzystać te umiejętności w sytuacjach praktycznych Uczeń wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych, używając własnych, poprawnych strategii [...]. Poprawna odpowiedź: PP To zadanie uczeń mógł rozwiązać na dwa sposoby: wykonać działania lub skorzystać z własności mnożenia i dzielenia przez 10, 100,

15 Zadanie 16. (0 1) Podaj poprawne wartości poniższych wyrażeń arytmetycznych. Wybierz liczbę spośród oznaczonych literami A i B oraz liczbę spośród oznaczonych literami C i D = A / B A. 24 B = C / D C. 8 D. 11 I. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych [...] Uczeń oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych Uczeń stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań. Poprawna odpowiedź: BD Wybór błędnej odpowiedzi może wynikać z nieopanowania przez uczniów potęgowania. Jeśli uczeń interpretuje potęgę 2 3 jako 2 3 (3 2 jako 3 2), w wyniku mnożenia przez 4 otrzyma 24 (podobnie otrzyma błędną informację, że wartość wyrażenia wynosi 8). Zadanie 17. (0 1) Dokończ zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wartość wyrażenia ( 7) ( 21) jest równa A. 28 B. 14 C. 14 D. 28 I. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach [...] całkowitych [...] Uczeń wykonuje proste rachunki pamięciowe na liczbach całkowitych. Poprawna odpowiedź: C

16 Zadanie 18. (0 1) Z kartki w kratkę Ola wycięła figurę i zacieniowała jej część tak, jak przedstawiono na rysunku. Jaką część figury zacieniowała Ola? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. B. C. D. II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i przetwarza informacje [...] graficzne [...] i interpretuje odpowiednie pojęcia matematyczne [...] Uczeń opisuje część danej całości za pomocą ułamka Uczeń skraca [...] ułamki zwykłe. Poprawna odpowiedź: B Zadanie 19. (0 1) Do upieczenia porcji ciasta bezowego potrzebne są następujące składniki: 6 białek 30 dag cukru 1 łyżka soku z cytryny szczypta soli. Magda z 4 białek chce przygotować mniejszą porcję takiego ciasta. Ile cukru powinna użyć, aby zachować proporcje podane w przepisie? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. 10 dag B. 15 dag C. 20 dag D. 25 dag

17 IV. Rozumowanie i tworzenie strategii. Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu [...] Uczeń dostrzega zależności między podanymi informacjami Uczeń do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki [...] oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody. Poprawna odpowiedź: C Przykładowe rozwiązania Sposób 1. 4 białka to, czyli z 6 białek. Aby zachować proporcje, należy użyć ilości cukru podanej w przepisie, czyli z 30 dkg: 30 = 20 (dag). Sposób 2. 6 białek 30 dag cukru 1 białko 5 dag cukru 4 białka 20 dag cukru Zadanie 20. (0 1) Janek uczęszczał na kurs tańca. Kurs obejmował 36 spotkań. Każde spotkanie trwało godziny. Uzupełnij zdania. Wybierz liczbę spośród oznaczonych literami A i B oraz liczbę spośród oznaczonych literami C i D. Kurs trwał łącznie A / B godzin. A. 27 B. 36 Janek był nieobecny na dwóch spotkaniach, czyli opuścił C / D minut kursu. C. 90 D. 150

18 III. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje poznane [...] zależności, przetwarza tekst zadania na działania arytmetyczne Uczeń oblicza ułamek danej liczby naturalnej Uczeń do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki [...] oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody. Poprawna odpowiedź: AC Przykładowe rozwiązania Sposób spotkań trwających godziny to 36 = 27 (godzin). 2 spotkania to (minut). Sposób 2. Jedno spotkanie trwało godziny, czyli 45 minut. 36 spotkań to = 1620 (minut) = 27 (godzin). 2 spotkania to (minut) = 90 (minut). Zadanie 21. (0 1) W 2013 roku na ogrzewanie mieszkania pan Michał wydał 2500 zł, a w 2014 roku wydał kwotę o 20% mniejszą. O ile złotych mniej pan Michał wydał na ogrzewanie mieszkania w 2014 roku niż w roku 2013? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. 25 zł B. 50 zł C. 250 zł D. 500 zł

19 III. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje poznane [...] zależności, przetwarza tekst zadania na działania arytmetyczne Uczeń w przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym oblicza procent danej wielkości w stopniu trudności typu 50%, 10%, 20% Uczeń do rozwiązania zadań w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody. Poprawna odpowiedź: D Aby poprawnie rozwiązać to zadanie, uczeń musi zinterpretować 20% całości jako tej całości. Zadanie 22. (0 1) Kwadrat ABCD o polu 64 cm 2 podzielono na dwa kwadraty K 1 i K 2 oraz na dwa prostokąty P 1 i P 2 takie, jak na rysunku obok. Pole kwadratu K 1 jest równe 36 cm 2. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe. Pole kwadratu K 2 jest 9 razy mniejsze od pola kwadratu K 1. P F Pole prostokąta P 1 jest równe polu prostokąta P 2. P F III. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje poznane [...] zależności, przetwarza tekst zadania na działania arytmetyczne Uczeń dostrzega zależności między podanymi informacjami Uczeń oblicza pola: kwadratu, prostokąta [...] Uczeń porównuje [...] ilorazowo liczby naturalne. Poprawna odpowiedź: PP

20 Przykładowe rozwiązania Sposób 1. Długość boku kwadratu ABCD: 8 cm (ponieważ pole tego kwadratu wynosi 64 cm 2 ) Długość boku kwadratu K 1 : 6 cm (ponieważ pole tego kwadratu wynosi 36 cm 2 ) Długość boku kwadratu K 2 : 8 6 = 2 (cm) Pole kwadratu K 2 : (cm 2 ) Pole kwadratu K 2 jest 9 razy mniejsze od pola kwadratu K 1 (ponieważ 36 : 4 = 9). Prostokąt P 1 ma dłuższy bok o długości równej długości boku kwadratu K 1 (6 cm), a krótszy długości boku kwadratu K 2 (2 cm). P 1 = 6 2 = 12 (cm 2 ) Prostokąt P 2 także ma dłuższy bok o długości równej długości boku kwadratu K 1 (6 cm), a krótszy długości boku kwadratu K 2 (2 cm). P 2 = 6 2 = 12 (cm 2 ) P 1 = P 2 Obliczanie pól prostokątów P 1 i P 2 nie było konieczne. Wystarczyło stwierdzić, że mają takie same wymiary. Sposób 2. Długość boku kwadratu ABCD: 8 cm (ponieważ pole tego kwadratu wynosi 64 cm 2 ) Długość boku kwadratu K 1 : 6 cm (ponieważ pole tego kwadratu wynosi 36 cm 2 ) Długość boku kwadratu K 2 : 8 6 = 2 (cm) Bok kwadratu K 2 jest 3 razy krótszy od boku kwadratu K 2, zatem jego pole jest 9 razy mniejsze. Podczas analizowania tego zadania warto zwrócić uwagę uczniów na to, że stosunek pól jest równy kwadratowi stosunku długości boków. Jest to wiedza wykraczająca poza podstawę programową, pogłębia jednak rozumienie pojęcia pola. Prostokąty P 1 i P 2 mają takie same wymiary: dłuższy bok każdego z nich ma długość równą długości boku kwadratu K 1, a krótszy długości boku kwadratu K 2. Zatem prostokąty P 1 i P 2 mają równe pola. Wnioski te uczniowie mogli wyciągnąć bez wykonywania obliczeń. Wystarczyło, że zwrócili uwagę na położenie względem siebie kwadratów K 1 i K 2 oraz prostokątów P 1 i P 2.

21 Z rozmów z uczniami wiadomo, że niektórzy z nich nie wykonywali obliczeń, ale mierzyli boki prostokątów. Uzyskali w ten sposób informację, że boki prostokątów P 1 i P 2 są równej długości, więc ich pola także są równe. Uczniowie mierzyli również boki kwadratu K 2 i rysowali identyczne kwadraty wewnątrz kwadratu K 1. Stwierdzali w ten sposób, że w większym kwadracie mieści się 9 mniejszych kwadratów. W procesie uczenia matematyki należy dzieci uczulać, aby takiego podejścia unikały. W omawianej sytuacji pozwoliło im ono na wskazanie właściwej odpowiedzi, jednak w wielu innych zadaniach rysunki mogą być wykonane poglądowo, bez zachowania proporcji, zatem uzyskanie poprawnej odpowiedzi w opisany sposób nie byłoby możliwe. Zadanie 23. (0 1) Na którym rysunku odcinek MN jest wysokością trójkąta KLM? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i przetwarza informacje graficzne, rozumie i interpretuje odpowiednie pojęcia matematyczne [...] Uczeń wie, że aby znaleźć odległość punktu od prostej, należy znaleźć długość odpowiedniego odcinka prostopadłego Uczeń rozpoznaje odcinki i proste prostopadłe [...]. Poprawna odpowiedź: C

Który z chłopców znalazł najwięcej tomów? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Który z chłopców znalazł najwięcej tomów? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Zadanie 4. (0 ) Czterej bracia znaleźli na strychu kompletne wydanie 25-tomowej encyklopedii, której tomy były ponumerowane liczbami zapisanymi znakami rzymskimi. W tabeli przedstawiono informacje o tomach

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI. Zadanie 1. Dokończ zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

ODPOWIEDZI. Zadanie 1. Dokończ zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. ODPOWIEDZI Słoń i inne mądrale - tekst źródłowy Najnowsze badania naukowe pokazują, że słonie wraz z szympansami i delfinami należą do pierwszej ligi najinteligentniejszych stworzeń. W ogrodzie zoologicznym

Bardziej szczegółowo

Zadania w których wskaźnik łatwości był niż 0.5. Zadanie 15. (0 1) wskaźnik łatwości 0.37 dla szkoły

Zadania w których wskaźnik łatwości był niż 0.5. Zadanie 15. (0 1) wskaźnik łatwości 0.37 dla szkoły Pierwszego kwietnia 2015 roku szóstoklasiści przystąpili do sprawdzianu opracowanego zgodnie z zapowiedzią CKE według nowej formuły. Sprawdzian miał, tak jak dotychczas, formę pisemną. Składał się z dwóch

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 1. JĘZYK

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 1. JĘZYK

Bardziej szczegółowo

PESEL. 4. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.

PESEL. 4. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami. KOD UCZNIA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA miejsce na

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KWIETNIA 2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: do 120 minut

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KWIETNIA 2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: do 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY Uprawnienia ucznia do: dostosowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 1. JĘZYK

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA ZASADY OENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ SP-7 KWIEIEŃ 2015 Zadanie 1. (0 1) JĘZYK POLSKI A Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

Wyniki procentowe poszczególnych uczniów

Wyniki procentowe poszczególnych uczniów K la s a 6 c Próbny sprawdzian w szóstej klasie Klasa 6c Wyniki procentowe poszczególnych uczniów 70% 60% 50% Polska (52%) 40% 30% 20% 10% 0% nr ucznia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 wynik w % 51

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: SP-1X, SP-2, SP-4 KWIECIEŃ 2015 Zadanie 1. (0 1) JĘZYK POLSKI

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE - KWIECIEŃ 2015

PODSUMOWANIE - KWIECIEŃ 2015 PODSUMOWANIE - KWIECIEŃ 2015 J.POLSKI + MATEMATYKA ŚREDNIA J.POLSKI MATEMATYKA J.ANGIELSKI SZKOŁA 64,2% 72,3% 55,8% 77,42% POWIAT 68,2% 74,0% 62,0% 81,59% WOJEWÓDZTWO 65,8% 72,4% 58,8% 78,28% Wynik szkoły

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KO UZNI UZUPEŁNI UZEŃ PESEL miejsce na naklejkę SPRWZIN W KLSIE SZÓSTEJ SZKOŁY POSTWOWEJ ZĘŚĆ. JĘZYK POLSKI I MTEMTYK Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Arkusz sprawdzianu w wersji standardowej z języka polskiego składał się z 13 zadań. Zawierał 11 zadań zamkniętych - wielokrotnego wyboru, w których

Arkusz sprawdzianu w wersji standardowej z języka polskiego składał się z 13 zadań. Zawierał 11 zadań zamkniętych - wielokrotnego wyboru, w których Arkusz sprawdzianu w wersji standardowej z języka polskiego składał się z 13 zadań. Zawierał 11 zadań zamkniętych - wielokrotnego wyboru, w których uczeń wskazywał jedną odpowiedź spośród czterech zaproponowanych.

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ SP-8 KWIECIEŃ 2015 Zadanie 1. (0 1) JĘZYK POLSKI A Zadanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 1. Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Arkusz egzaminacyjny w wersji standardowej części pierwszej zawierał 27 zadań,

Bardziej szczegółowo

Analiza i interpretacja próbnego sprawdzianu w klasie szóstej

Analiza i interpretacja próbnego sprawdzianu w klasie szóstej Analiza i interpretacja próbnego sprawdzianu w klasie szóstej stycznia r. Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia kwietnia roku w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu próbnego w kl.6a / r.szk. 2015/2016

Analiza wyników sprawdzianu próbnego w kl.6a / r.szk. 2015/2016 Analiza wyników sprawdzianu próbnego w kl.6a / r.szk. 2015/2016 Sprawdzian próbny napisało 19 uczniów klasy 6a, 1 uczeń nie przystąpił do sprawdzianu próbnego (nie był obecny w szkole). Jedna uczennica

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI. LICZBY I DZIAŁANIA 4 h. Rachunki pamięciowe

Bardziej szczegółowo

S Z K O Ł A P O D S T A W O W A W C Z E R N I K O W I E

S Z K O Ł A P O D S T A W O W A W C Z E R N I K O W I E S Z K O Ł A P O D S T A W O W A W C Z E R N I K O W I E A N A L I Z A W Y N I K Ó W S P R A W D Z I A N U w r o k u 2 0 1 5 W R Z E S I E Ń 2 0 1 5 2 INFORMACJE OGÓLNE Sprawdzian w klasie szóstej szkoły

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA

BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA DNIE DIGNOSTYZNE W KLSIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MTEMTYK ROZWIĄZNI ZDŃ I SHEMTY PUNKTOWNI RKUSZ S8 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2015

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2015 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań tel.: 61 854 01 60, fax: 61 852 14 41 www.oke.poznan.pl OKEP 4513/16/2015 Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2015 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Matematyka Fragmenty programu nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4

Matematyka Fragmenty programu nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4 Matematyka Fragmenty programu nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4 Anna Konstantynowicz, Adam Konstantynowicz, Bożena Kiljańska, Małgorzata Pająk, Grażyna Ukleja [ ] 2. Szczegółowe cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne. Matematyka

Wymagania na poszczególne oceny szkolne. Matematyka Wymagania na poszczególne oceny szkolne Matematyka Klasa IV Wymagania Wymagania ponad Dział 1. Liczby naturalne Zbieranie i prezentowanie danych gromadzi dane (13.1); odczytuje dane przedstawione w tekstach,

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA IV. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

MATEMATYKA KLASA IV. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 MATEMATYKA KLASA IV Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych,

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2015 RAPORT

SPRAWDZIAN 2015 RAPORT SPRAWDZIAN 2015 RAPORT Szkoła Podstawowa im. ks. Teodora Korcza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Topoli Małej 1 Sprawdzian szóstoklasisty został przeprowadzony 1 kwietnia 2015r, składał się z dwóch części.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie

Bardziej szczegółowo

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 23

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 23 TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI 1. LICZBY I DZIAŁANIA 3 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. O ile więcej, o ile mniej 3. Rachunki pamięciowe,

Bardziej szczegółowo

KARTA ODPOWIEDZI UZUPEŁNIA UCZEŃ

KARTA ODPOWIEDZI UZUPEŁNIA UCZEŃ KARTA ODPOWIEDZI UZUPEŁNIA UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL Nr zad. MATEMATYKA Odpowiedzi 1 AC. AD. BC. BD. 2 AC. AD. BC. BD. 3 A. B. C. D. 4 AC. AD. BC. BD. 5 A. B. C. D. 6 PP. PF. FP. FF. 7 A. B. C. D. 8 PP. PF.

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM (S8) GRUDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

podstawowe (ocena dostateczna) 3 Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń:

podstawowe (ocena dostateczna) 3 Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń: Klasa V Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. O ile więcej, o ile mniej WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. TEMAT Z PODRĘCZNIKA 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie 2. O ile więcej,

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 3 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. O ile więcej, o ile mniej WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU

RAPORT Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU RAPORT Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU 01. 04. 2015r. Opracowanie: Anna Goss Małgorzata Połomska Agnieszka Gmaj 1 ANALIZA WYNIKÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO PO SPRAWDZENIE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa 4

Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa 4 Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa 4 Rozdział Wymagania podstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) Podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) Wymagania ponadpodstawowe dopełniające

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Analiza i interpretacja próbnego sprawdzianu w klasie szóstej

Analiza i interpretacja próbnego sprawdzianu w klasie szóstej Analiza i interpretacja próbnego sprawdzianu w klasie szóstej 17 grudnia 2014 r. 1 Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA VI. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

MATEMATYKA KLASA VI. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 MATEMATYKA KLASA VI Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA I. Sprawność rachunkowa. Cele kształcenia wymagania ogólne Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych,

Bardziej szczegółowo

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe Kolejność działań Sprytne rachunki. 1 1.

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe Kolejność działań Sprytne rachunki. 1 1. TEMAT.LICZBY I DZIAŁANIA LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 008 R.. Zapisywanie i porównywanie liczb.. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 4. Sprytne rachunki..

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ SP-5 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1) I. Odbiór wypowiedzi i

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa 6b Rozkład łatwości zadań Średni wynik klasy 22.38 pkt 53% Średni wynik szkoły 23.12 pkt 55% Średni wynik ogólnopolski 21.65 pkt 52% 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne w klasie V

Wymagania na poszczególne oceny szkolne w klasie V Wymagania na poszczególne oceny szkolne w klasie V Wymagania Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń: Zastosowania matematyki praktycznych liczbę

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa Klasa VIa Rozkład łatwości zadań Średni wynik klasy.75 pkt 40% Średni wynik szkoły 17.08 pkt 41% Średni wynik ogólnopolski.64 pkt 52% 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWE KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA KL 4 Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca)

SZCZEGÓŁÓWE KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA KL 4 Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) SZCZEGÓŁÓWE KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA KL 4 Temat Wymagania Wymagania ponad Dział 1. Liczby. Uczeń: 1. Zbieranie i prezentowanie danych gromadzi dane; odczytuje dane przedstawione w tekstach, tabelach,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa V Rozdział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) 2 podstawowe (ocena dostateczna) 3 rozszerzające (ocena dobra) 4

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 2008 R. TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 2008 R. TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA TEMAT.LICZBY I DZIAŁANIA LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. Zapisywanie i porównywanie liczb.. Rachunki pamięciowe. 3. Sprytne rachunki. 4. Szacowanie wyników działań. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5 Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5 Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Rozdział konieczne (ocena dopuszczająca) 2 podstawowe (ocena dostateczna) 3 rozszerzające (ocena dobra) 4 dopełniające

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z analizy sprawdzianu zewnętrznego w roku szkolnym 2015/2016

Sprawozdanie z analizy sprawdzianu zewnętrznego w roku szkolnym 2015/2016 Sprawozdanie z analizy sprawdzianu zewnętrznego w roku 2015/2016 W dniu 5 kwietnia 2016r. po raz ostatni odbył się ogólnopolski sprawdzian dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych. Do sprawdzianu w

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ KTÓRY NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW DLA OCENY DOPUSZCZAJĄCEJ, NIE KORZYSTA Z PROPONOWANEJ POMOCY W POSTACI ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH, PRACUJE

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej. Matematyka wokół nas

Rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej. Matematyka wokół nas 22 Rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej. Matematyka wokół nas KLASA 5 Nr lekcji Temat lekcji 1 2 Wakacje, wakacje... i po wakacjach 3 Systemy zapisywania liczb

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne 1 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa IV Rozdział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) dopełniające

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian diagnostyczny składał się z dwóch części:

Sprawdzian diagnostyczny składał się z dwóch części: W dniu 17 grudnia 2014 r. uczniowie przystąpili do próbnego sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej. Sprawdzian obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ SP-7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1) JĘZYK POLSKI B2 Zadanie

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe dodawanie i odejmowanie I. Liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne KLASA VI

Wymagania na poszczególne oceny szkolne KLASA VI Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa Szkoła podstawowa Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po typach zadań

Przewodnik po typach zadań 8 Przewodnik po typach zadań Jedna ze zmian wprowadzonych do sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej dotyczy typów zadań, które mogą się znaleźć w arkuszu egzaminacyjnym. Do tej pory na sprawdzianie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Klasa 5

Rozkład materiału nauczania. Klasa 5 1 Rozkład materiału nauczania. Klasa 5 Temat 1 2 Wakacje, wakacje... i po wakacjach 3 Systemy zapisywania liczb 4 5 Rachunek pamięciowy Dodawanie i mnożenie LICZBY NATURALNE (20 h) 1 2. 3 ) wykonuje proste

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO SPRAWDZIANIE KLAS PIĄTYCH. Opracowały: Beata Jabłońska Agnieszka Rosochacka Wójtowicz

RAPORT PO SPRAWDZIANIE KLAS PIĄTYCH. Opracowały: Beata Jabłońska Agnieszka Rosochacka Wójtowicz RAPORT PO SPRAWDZIANIE KLAS PIĄTYCH Opracowały: Beata Jabłońska Agnieszka Rosochacka Wójtowicz CZERWIEC 2015 Sprawdzian z języka polskiego oraz matematyki przeprowadzony został w klasach V w dniu 15 czerwca

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014 PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014 1 1 Wstęp W kwietniu 2015 roku uczniowie klas szóstych będą pisać swój sprawdzian w nowej formule: część 1. - język polski i matematyka

Bardziej szczegółowo

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 1.LICZBY I DZIAŁANIA

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 1.LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia klasy 5 poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym2016/2017. TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA 1. Zapisywanie i porównywanie

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiadomości i umiejętności matematycznych w klasie szóstej za I semestr

Sprawdzian wiadomości i umiejętności matematycznych w klasie szóstej za I semestr Sprawdzian wiadomości i umiejętności matematycznych w klasie szóstej za I semestr Opracowały: Grala Ewa Sylwia Filipkowska Jadwiga Potaś Janina Rydzewska Agnieszka Sienkiewicz Bożena Sprawdzian wiadomości

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019 MATEMATYKA rozwiązań zadań z przykładowego arkusza egzaminacyjnego (EO_8) GRUDZIEŃ 2017 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa Zadanie 1. (0 2) II. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. TEMAT Z PODRĘCZNIKA 1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ KTÓRY NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW DLA OCENY DOPUSZCZAJĄCEJ, NIE KORZYSTA Z PROPONOWANEJ POMOCY W POSTACI ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH, PRACUJE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE V OCENA ŚRÓDROCZNA: DOPUSZCZAJĄCY uczeń potrafi: zapisywać i odczytywać liczby w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ LICZBA GODZIN TEMAT LEKCYJNYCH LICZBY NATURALNE I UŁAMKI (11 H) 1. Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych. ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

układzie pozycyjnym. Uczeń: 1) odczytuje i zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe układzie pozycyjnym. Uczeń: 1) odczytuje i zapisuje liczby

układzie pozycyjnym. Uczeń: 1) odczytuje i zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe układzie pozycyjnym. Uczeń: 1) odczytuje i zapisuje liczby Numer lekcji Temat lekcji Zagadnienia wg podstawy programowej DZIAŁANIA NA LICZBACH 3 NATURALNYCH, SYSTEM DZIESIĄTKOWY Wędrówka po liczbach. Własności liczb w zakresie 00.. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA ARKUSZ S7 dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ TEMAT 1. Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych. LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki w kl. IV:

WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki w kl. IV: WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki w kl. IV: Na każdym poziomie obowiązują także wszystkie wymagania z poziomów niższych.

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA (S7)

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA (S7) SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA (S7) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. zawartych w nich informacji. Uczeń [ ] zdobywa świadomość

Bardziej szczegółowo

Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach, zna i stosuje algorytmy działań pisemnych oraz potrafi

Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach, zna i stosuje algorytmy działań pisemnych oraz potrafi Rozkład materiału nauczania. Matematyka wokół nas Klasa 4 DZIAŁANIA NA LICZBACH NATURALNYCH (22 h) 1 Liczby naturalne. Oś liczbowa 1. 1 ) odczytuje i zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe 1. 2 ) interpretuje

Bardziej szczegółowo

PLAN KIERUNKOWY. Liczba godzin: 180

PLAN KIERUNKOWY. Liczba godzin: 180 Klasa V Matematyka Liczba godzin: 180 PLAN KIERUNKOWY Wstępne Wykonuje działania pamięciowo i pisemnie w zbiorze liczb naturalnych Zna i stosuje reguły kolejności wykonywania działań Posługuje się ułamkami

Bardziej szczegółowo

Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej Język polski. Zasady oceniania zadań

Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej Język polski. Zasady oceniania zadań Pierwszy próbny sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej Język polski Zasady oceniania zadań Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 205 Pierwszy próbny sprawdzian w

Bardziej szczegółowo

16. CO TU PASUJE CZYLI O DOSTRZEGANIU ZWIĄZKÓW, PODOBIEŃSTW I RÓŻNIC, CZ. II

16. CO TU PASUJE CZYLI O DOSTRZEGANIU ZWIĄZKÓW, PODOBIEŃSTW I RÓŻNIC, CZ. II 80 Mirosław Dąbrowski 16. CO TU PASUJE CZYLI O DOSTRZEGANIU ZWIĄZKÓW, PODOBIEŃSTW I RÓŻNIC, CZ. II Cele ogólne w szkole podstawowej: zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości

Bardziej szczegółowo

odczytuje z diagramów dane, zapisane za pomocą ułamków zwykłych, ułamków dziesiętnych lub liczb całkowitych odczytuje dane z procentowych diagramów:

odczytuje z diagramów dane, zapisane za pomocą ułamków zwykłych, ułamków dziesiętnych lub liczb całkowitych odczytuje dane z procentowych diagramów: Matematyka Klasa V Wymagania programowe podstawowe Uczeń : zapisuje słownie i czyta duże liczby zapisane w systemie dziesiątkowym porównuje liczby naturalne i porządkuje je rosnąco lub malejąco, używa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności.

Wymagania edukacyjne z matematyki oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności. Wymagania edukacyjne z matematyki oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności. Liczby naturalne. Działania na liczbach naturalnych. Proste i odcinki. Kąty. Koła i okręgi. Działania pisemne na liczbach

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasy 4 6. Wymagania podstawowe Uczeń: DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasy 4 6. Wymagania podstawowe Uczeń: DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM Opis założonych osiągnięć ucznia Wymagania programowe, które stanowią oczekiwane osiągnięcia uczniów zostały podzielone na wymagania podstawowe (bazowe dla przedmiotu) i wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU PRZEPROWADZONEGO W 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU PRZEPROWADZONEGO W 2015 ROKU Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (12) 68 32 101, 102, fax: (12) 68 32 100, e-mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow.pl SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU PRZEPROWADZONEGO

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, listopad 2013. Matematyka w nowej formule egzaminacyjnej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, listopad 2013. Matematyka w nowej formule egzaminacyjnej , Matematyka w nowej formule egzaminacyjnej Podstawa programowa z komentarzami Edukacja matematyczna i techniczna Podstawa programowa zawiera zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych na sprawdzianie.

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA DLA KLASY V W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

MATEMATYKA DLA KLASY V W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATEMATYKA DLA KLASY V W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA 1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Sprawdzian został przeprowadzony 1 kwietnia 2015 r. Składał się z dwóch części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi: Dodawać i odejmować w pamięci liczby dwucyfrowe. Obliczyć wartości wyrażeń arytmetycznych z zachowaniem kolejności wykonywania

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2016 RAPORT

SPRAWDZIAN 2016 RAPORT SPRAWDZIAN 216 RAPORT Szkoła Podstawowa im. ks. Teodora Korcza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Topoli Małej 1 Sprawdzian szóstoklasisty został przeprowadzony 5 kwietnia 216r, składał się z dwóch części.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM. (32 GODZ.)

DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM. (32 GODZ.) DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM. (32 GODZ.) 1 PSO i kontrakt z uczniami. 1 Matematyka w otaczającym nas świecie 1 Karta pracy 1 Po I etapie edukacyjnym 1 Ślimak gra edukacyjna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-6 SP ROK SZKOLNY 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-6 SP ROK SZKOLNY 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-6 SP ROK SZKOLNY 2015/2016 Szczegółowe kryteria ocen dla klasy czwartej. 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna zależności wartości cyfry od jej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KL. 4

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KL. 4 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KL. 4 Na ocenę niedostateczną (1) uczeń nie spełnia wymagań koniecznych. Na ocenę dopuszczającą (2) uczeń spełnia wymagania konieczne, tzn.: 1. posiada i

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI. LICZBY I DZIAŁANIA 4 h. Rachunki pamięciowe

Bardziej szczegółowo

9. ILE TO KOSZTUJE CZYLI OD ZAGADKI DO ZADANIA TEKSTOWEGO, CZ. III

9. ILE TO KOSZTUJE CZYLI OD ZAGADKI DO ZADANIA TEKSTOWEGO, CZ. III 46 Mirosław Dąbrowski 9. ILE TO KOSZTUJE CZYLI OD ZAGADKI DO ZADANIA TEKSTOWEGO, CZ. III Cele ogólne w szkole podstawowej: zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas

Bardziej szczegółowo

25. NIE TYLKO WORECZKI CZYLI O ROZUMIENIU SYSTEMU DZIESIĘTNEGO, CZ. I

25. NIE TYLKO WORECZKI CZYLI O ROZUMIENIU SYSTEMU DZIESIĘTNEGO, CZ. I 124 25. NIE TYLKO WORECZKI CZYLI O ROZUMIENIU SYSTEMU DZIESIĘTNEGO, CZ. I Mirosław Dąbrowski 25. NIE TYLKO WORECZKI CZYLI O ROZUMIENIU SYSTEMU DZIESIĘTNEGO, CZ. I Cele ogólne w szkole podstawowej: zdobycie

Bardziej szczegółowo