SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ"

Transkrypt

1 rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KO UZNI UZUPEŁNI UZEŃ PESEL miejsce na naklejkę SPRWZIN W KLSIE SZÓSTEJ SZKOŁY POSTWOWEJ ZĘŚĆ. JĘZYK POLSKI I MTEMTYK Instrukcja dla ucznia. Sprawdź, czy na kolejno ponumerowanych 5 stronach jest wydrukowanych 27 zadań. 2. Sprawdź, czy do arkusza jest dołączona karta odpowiedzi. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 3. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod, numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem. UZUPEŁNI ZESPÓŁ NZORUJĄY Uprawnienia ucznia do: dostosowania kryteriów oceniania nieprzenoszenia zaznaczeń na kartę rkusz zawiera teksty liczące więcej niż 25 słów. 4. zytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami. 5. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. Nie używaj korektora. 6. W arkuszu znajdują się różne typy zadań. W zadaniach od. do. z języka polskiego oraz od 4. do 24. z matematyki wybierz odpowiedź i zamaluj odpowiadającą jej kratkę na karcie odpowiedzi. Na przykład gdy wybierasz odpowiedź PP (tj. Prawda, Prawda): KWIETNI Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np. Godzina rozpoczęcia: 9: 8. Rozwiązania zadań 2. i 3. z języka polskiego oraz 25., 26. i 27. z matematyki zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj. 9. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane. zas pracy: 8 minut Powodzenia! SP--52 Układ graficzny KE 25

2 Tekst do zadań. 6. SŁOŃ I INNE MĄRLE Najnowsze badania naukowe pokazują, że słonie wraz z szympansami i delfinami należą do pierwszej ligi najinteligentniejszych stworzeń. W ogrodzie zoologicznym w Waszyngtonie badacze obserwowali słonia o imieniu Kandula. Pod sufitem słoniarni zawiesili pyszny owoc na tyle wysoko, by zwierzę nie mogło strącić go trąbą. Początkowo słoń próbował podskoczyć do smakołyku wciąż jednak nie był w stanie go dosięgnąć. Wtedy przyciągnął z kąta pojemnik, przekręcił go do góry dnem i stanął na nim jak na stołku, dzięki czemu z łatwością sięgnął trąbą po owoc. Eksperyment powtarzano w różnych wariantach. Słoń zawsze radził sobie celująco raz stanął na starej oponie, innym razem ustawił wieżę z drewnianych skrzynek i wdrapał się na nie. merykańskich badaczy zaskoczyło to, że Kandula nie uczył się metodą prób i błędów, ale od razu znajdował właściwe rozwiązanie. Słonie potrafią ze sobą współpracować, bo odgadują myśli i pragnienia innych słoni mówi dr ndrzej Kruszewicz, dyrektor ogrodu zoologicznego w Warszawie. Zawiązują przyjaźnie na całe życie. Rozpoznają też swoje odbicie w lustrze. To dzięki świadomości własnego ja potrafią dostroić się do uczuć i zachowań innych członków stada. Mają doskonałą pamięć. Latami pamiętają wszystkie doznane krzywdy i mogą się zemścić, gdy nadarzy się ku temu okazja. Na przykład już z daleka rozpoznają weterynarza, który kiedyś strzelał do nich środkami nasennymi. Na jego widok trąbią ze zdenerwowania. No i potrafią liczyć. Z 9-procentową skutecznością wybierają wiadro z większą liczbą jabłek. Według uczonych zdolność liczenia pomaga zwierzętom poruszać się w stadzie i nikogo po drodze nie zgubić. Słonie opracowały również skomplikowany sposób porozumiewania się oparty na infradźwiękach. Mają też szósty zmysł, który naukowcy nazywają słuchem sejsmicznym 2. Po rodzaju wibracji, które odbierają podeszwami potężnych nóg, rozpoznają, czy nadchodzi przyjaciel czy wróg, np. lew lub hiena zagrażające młodym. Na podstawie: Magdalena Frender-Majewska, Słoń i inne mądrale, Newsweek, nr 38/2. Infradźwięki dźwięki niesłyszalne dla człowieka. 2 Sejsmiczny dotyczący drgań i ruchów skorupy ziemskiej. [296 słów] Zadanie. ( ) okończ zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. W tekście SŁOŃ I INNE MĄRLE jest najwięcej informacji o. zachowaniach i cechach słoni ujawniających ich inteligencję.. reakcjach słoni na zagrożenie ze strony drapieżników.. warunkach życia słoni w ogrodach zoologicznych.. sposobach porozumiewania się słoni z ludźmi. PRZENIEŚ ROZWIĄZNI N KRTĘ OPOWIEZI! Strona 2 z 5 SP-

3 Zadanie 2. ( ) okończ zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Eksperyment w waszyngtońskim zoo udowodnił, że słoń Kandula potrafił. komunikować się ze swoimi opiekunami.. rozpoznawać innych przedstawicieli stada.. znajdować sposób pokonywania trudności.. porównywać liczbę i wielkość różnych obiektów. Zadanie 3. ( ) okończ zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Słonie tym różnią się od ludzi, że potrafią. rozpoznać zagrożenie po drganiach ziemi.. współdziałać z innymi członkami grupy.. pomścić doznane krzywdy.. wyrażać swoje emocje. Zadanie 4. ( ) okończ zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wypowiedź dyrektora warszawskiego ogrodu zoologicznego została przytoczona w celu. zachęcenia czytelników do odwiedzenia zoo.. podważenia wyniku amerykańskiego eksperymentu.. uzupełnienia informacji dotyczących zachowań słoni.. przedstawienia czytelnikom groźnych zachowań słoni. Zadanie 5. ( ) okończ zdanie. Wybierz odpowiedź albo i jej uzasadnienie albo 2. Tytuł artykułu można objaśnić na podstawie.. pierwszego zdania tekstu, ostatniego akapitu tekstu, ponieważ w tym fragmencie jest mowa o. 2. sposobach radzenia sobie przez zwierzęta w sytuacji zagrożenia. wyjątkowej inteligencji niektórych zwierząt. PRZENIEŚ ROZWIĄZNI N KRTĘ OPOWIEZI! SP- Strona 3 z 5

4 Zadanie 6. ( 2) okończ zdania. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 6.. i 6.2. Funkcję podmiotu w zdaniu Słoń sięgnął trąbą po owoc pełni wyraz 6... Rzeczownik owoc występuje w tym zdaniu w owoc. trąbą. słoń. mianowniku. bierniku. narzędniku Tekst do zadań Oto bohaterowie komiksu: PRZENIEŚ ROZWIĄZNI N KRTĘ OPOWIEZI! Strona 4 z 5 SP-

5 Na podstawie: Michael ox, Fascynująca sztuka, Warszawa 24. Zadanie 7. ( ) Który tytuł najlepiej oddaje treść historyjki? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Lekcja historii. Pojedynek artystów. Wykład z historii sztuki. Zajęcia z malarstwa Zadanie 8. ( ) okończ zdanie. Wybierz literę, albo.. drapanie kotary namalowanej na ścianie. zynnością podobną do dziobania obrazu z winogronami przez ptaka było. ukrycie obrazu za zasłoną.. namalowanie owoców na ścianie. Zadanie 9. ( ) Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe. Zeuksis docenił talent Parrazjosa, a Parrazjos docenił zdolności Zeuksisa. P F Z treści komiksu wynika, że w starożytnej Grecji ceniono dzieła wiernie odtwarzające rzeczywistość. P F PRZENIEŚ ROZWIĄZNI N KRTĘ OPOWIEZI! SP- Strona 5 z 5

6 Zadanie. ( ) Który fragment tekstu jest wypowiedzią narratora? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Jestem najwspanialszym malarzem starożytnej Grecji. (rysunek.). Zeuksis wykorzystał swe zdolności i namalował piękne winogrona. (rysunek 4.). To nie kotara, tylko ściana, na której Parrazjos namalował zasłonę! (rysunek 8.). Muszę przyznać, że jesteś najlepszym artystą starożytnej Grecji! (rysunek 9.) Zadanie. ( ) okończ zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. W wypowiedzi Phi! Nie masz wielkiego zaufania do swojej pracy, skoro ukryłeś ją za starą kotarą Zeuksis wyraził. oburzenie.. zakłopotanie.. lekceważenie.. zniecierpliwienie. Zadanie 2. ( 2) Wyjaśnij, dlaczego Zeuksis uznał Parrazjosa za lepszego malarza od siebie PRZENIEŚ ROZWIĄZNI N KRTĘ OPOWIEZI! Strona 6 z 5 SP-

7 Zadanie 3. ( 7) Napisz opowiadanie zatytułowane Tajemnicze pudełko. Twoja praca powinna zająć co najmniej połowę wyznaczonego miejsca... SP- Strona 7 z 5

8 Zadanie 4. ( ) zterej bracia znaleźli na strychu kompletne wydanie 25-tomowej encyklopedii, której tomy były ponumerowane liczbami zapisanymi znakami rzymskimi. W tabeli przedstawiono informacje o tomach znalezionych przez chłopców. Imię chłopca dam artek zarek amian Znalezione tomy encyklopedii I, II, X, XVI, XVII, XIX, XXIII od XI do XIV tomu włącznie od III do IX tomu włącznie oraz XXIV i XXV wszystkie pozostałe tomy Który z chłopców znalazł najwięcej tomów? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. dam. artek. zarek. amian Zadanie 5. ( ) Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe. Wartość wyrażenia 4,3 75 jest równa wartości wyrażenia 43 7,5. P F Wartość wyrażenia 3,5 :,5 jest równa wartości wyrażenia 35 :,5. P F Zadanie 6. ( ) Podaj poprawne wartości poniższych wyrażeń arytmetycznych. Wybierz liczbę spośród oznaczonych literami i oraz liczbę spośród oznaczonych literami i = / = /. 8. PRZENIEŚ ROZWIĄZNI N KRTĘ OPOWIEZI! Strona 8 z 5 SP-

9 Zadanie 7. ( ) okończ zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wartość wyrażenia ( 7) ( 2) jest równa Zadanie 8. ( ) Z kartki w kratkę Ola wycięła figurę i zacieniowała jej część tak, jak przedstawiono na rysunku. Jaką część figury zacieniowała Ola? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych Zadanie 9. ( ) o upieczenia porcji ciasta bezowego potrzebne są następujące składniki: 6 białek 3 dag cukru łyżka soku z cytryny szczypta soli. Magda z 4 białek chce przygotować mniejszą porcję takiego ciasta. Ile cukru powinna użyć, aby zachować proporcje podane w przepisie? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. dag. 5 dag. 2 dag. 25 dag PRZENIEŚ ROZWIĄZNI N KRTĘ OPOWIEZI! SP- Strona 9 z 5

10 Zadanie 2. ( ) Janek uczęszczał na kurs tańca. Kurs obejmował 36 spotkań. Każde spotkanie trwało 3 godziny. 4 Uzupełnij zdania. Wybierz liczbę spośród oznaczonych literami i oraz liczbę spośród oznaczonych literami i. Kurs trwał łącznie / godzin Janek był nieobecny na dwóch spotkaniach, czyli opuścił / minut kursu Zadanie 2. ( ) W 23 roku na ogrzewanie mieszkania pan Michał wydał 25 zł, a w 24 roku wydał kwotę o 2% mniejszą. O ile złotych mniej pan Michał wydał na ogrzewanie mieszkania w 24 roku niż w roku 23? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. 25 zł. 5 zł. 25 zł. 5 zł Zadanie 22. ( ) Kwadrat o polu 64 cm 2 podzielono na dwa kwadraty K i K 2 oraz na dwa prostokąty P i P 2 takie, jak na rysunku obok. Pole kwadratu K jest równe 36 cm 2. P K 2 K P 2 Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe. Pole kwadratu K 2 jest 9 razy mniejsze od pola kwadratu K. P F Pole prostokąta P jest równe polu prostokąta P 2. P F PRZENIEŚ ROZWIĄZNI N KRTĘ OPOWIEZI! Strona z 5 SP-

11 Zadanie 23. ( ) Na którym rysunku odcinek MN jest wysokością trójkąta KLM? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych... M L N K. N L M K. M. M K L N. K N L Zadanie 24. ( ) nia z jednakowych sześciennych kostek o krawędzi długości cm zbudowała dwie bryły: sześcian i prostopadłościan. o każdej budowli użyła tej samej liczby kostek i otrzymała bryły takie, jak na rysunkach. Sześcian Prostopadłościan Korzystając z powyższej informacji, oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe. Objętość sześcianu jest równa 64 cm 3. P F Objętość prostopadłościanu jest większa od objętości sześcianu. P F PRZENIEŚ ROZWIĄZNI N KRTĘ OPOWIEZI! SP- Strona z 5

12 Liczba wysłanych SMS-ów Zadanie 25. ( 2) iagram przedstawia informacje o liczbie SMS-ów wysłanych przez Wojtka z jego telefonu w kolejnych dniach jednego tygodnia W soboty i w niedziele Wojtek wysyła SMS-y za darmo, a każdy SMS wysłany przez niego w pozostałe dni tygodnia kosztuje 6 groszy. Ile złotych kosztowały SMS-y wysłane przez Wojtka w danym tygodniu? Zapisz wszystkie obliczenia. Odpowiedź: Strona 2 z 5 SP-

13 Zadanie 26. ( 3) Szkolne Koło Turystyczne organizuje pieszy rajd. Na rysunku przedstawiono schemat planowanej trasy rajdu narysowany w skali : 5. P 2,2 cm K 4 cm 2,8 cm P początek trasy K koniec trasy, miejsca postojów Oblicz, jaką długość w rzeczywistości ma planowana trasa rajdu. Wynik podaj w kilometrach. Zapisz wszystkie obliczenia. Odpowiedź: SP- Strona 3 z 5

14 Zadanie 27. ( 4) Skrzynka balkonowa na rośliny ozdobne ma kształt prostopadłościanu o wymiarach przedstawionych na rysunku. 2 dm dm,5 dm litr = dm 3 Pani Wanda kupiła 4 takie skrzynki oraz ziemię, która była sprzedawana tylko w 2-litrowych workach. Ile najmniej worków z ziemią musiała kupić pani Wanda, aby napełnić wszystkie skrzynki? Zapisz wszystkie obliczenia. Pomiń grubość ścianek skrzynki. Odpowiedź:.. Strona 4 z 5 SP-

15 rudnopis SP- Strona 5 z 5

16 SP--52 UZUPEŁNI UZEŃ PESEL JĘZYK POLSKI MTEMTYK PP PF FP FF PP PF FP FF 9 PP PF FP FF PP PF FP FF WYPEŁNI EGZMINTOR Nr Nr zad. kryt. 2 3 Liczba punktów I 2 I 2 II III IV V 3 Nr zad. Liczba punktów SUM PUNKTÓW J nieprzenoszenia zaznaczeń na kartę dostosowania kryteriów oceniania Odpowiedzi Uprawnienia ucznia do: Nr zad. Odpowiedzi WYPEŁNI ZESPÓŁ NZORUJĄY KO UZNI Nr zad. Miejsce na naklejkę

17 JĘZYK POLSKI KO EGZMINTOR zytelny podpis egzaminatora MTEMTYK KO EGZMINTOR zytelny podpis egzaminatora

Jaki był sprawdzian szóstoklasisty w 2015 roku? Analiza arkusza zadań z języka polskiego i matematyki

Jaki był sprawdzian szóstoklasisty w 2015 roku? Analiza arkusza zadań z języka polskiego i matematyki Helena Pietras Jaki był sprawdzian szóstoklasisty w 2015 roku? Analiza arkusza zadań z języka polskiego i matematyki Pierwszego kwietnia 2015 roku szóstoklasiści przystąpili do sprawdzianu opracowanego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 03 WPISUJE ZJĄY KO PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI POZIOM POSTWOWY MJ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY entralna Komisja Egzaminacyjna rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 00 KO WPISUJE ZJĄY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Pies

PRÓBNY SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Pies WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNI ZESPÓŁ NDZORUJĄCY KOD UCZNI DT URODZENI UCZNI dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem PRÓBNY SPRWDZIN W SZÓSTEJ KLSIE SZKOŁY PODSTWOWEJ Pies dysleksja Instrukcja dla ucznia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MMA 2015 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Pies STYCZEŃ 2005. OKE we Wrocławiu. Instrukcja dla ucznia. Czas pracy: 60 minut

PRÓBNY SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Pies STYCZEŃ 2005. OKE we Wrocławiu. Instrukcja dla ucznia. Czas pracy: 60 minut WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem PRÓBNY SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Pies dysleksja OKE we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Matematyczny 24.02.2011 - etap wojewódzki

Małopolski Konkurs Matematyczny 24.02.2011 - etap wojewódzki Kod ucznia Miejsce na metryczkę ucznia Drogi Uczniu! Zanim przystąpisz do rozwiązywania testu, wpisz swoje imię i nazwisko, datę oraz miejsce urodzenia, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN Z MATEMATYKI NA ZAKOŃCZENIE NAUKI W PIERWSZEJ KLASIE GIMNAZJUM NIEROZŁĄCZNI PRZYJACIELE WYPEŁNIA UCZEŃ. Kod ucznia

SPRAWDZIAN Z MATEMATYKI NA ZAKOŃCZENIE NAUKI W PIERWSZEJ KLASIE GIMNAZJUM NIEROZŁĄCZNI PRZYJACIELE WYPEŁNIA UCZEŃ. Kod ucznia WYPEŁNIA UCZEŃ Kod ucznia SPRAWDZIAN Z MATEMATYKI NA ZAKOŃCZENIE NAUKI W PIERWSZEJ KLASIE GIMNAZJUM Informacje dla ucznia NIEROZŁĄCZNI PRZYJACIELE 1. Sprawdź, czy sprawdzian ma 10 stron. Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 03 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA. Gimnazjum

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA. Gimnazjum Informator o egzaminie eksternistycznym od 007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA Gimnazjum Warszawa 007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie SPIS

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian w szkole podstawowej od 2015 roku PRZYKŁADOWE TESTY EGZAMINACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO

Sprawdzian w szkole podstawowej od 2015 roku PRZYKŁADOWE TESTY EGZAMINACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO Sprawdzian w szkole podstawowej od 2015 roku PRZYKŁADOWE TESTY EGZAMINACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO 1 Wstęp Niniejsza publikacja jest efektem pracy nauczycieli uczestniczących w warsztatach Konstruowanie narzędzi

Bardziej szczegółowo

DATA URODZENIA UCZNIA

DATA URODZENIA UCZNIA WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok dysleksja PRÓBNY EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Przykładowy test z zakresu matematyki PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU MATEMATYKI

Przykładowy test z zakresu matematyki PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU MATEMATYKI Strona 1 Przykładowy test z zakresu matematyki WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU MATEMATYKI Instrukcja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MMA 2015 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY CZERWIEC 2013. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY CZERWIEC 2013. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 00 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MIN-R2A1P-062 POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

DATA URODZENIA UCZNIA

DATA URODZENIA UCZNIA KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok EGZAMIN PRÓBNY W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY miejsce na naklejkę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla ucznia

Instrukcja dla ucznia KOD UZNIA WPISUJE UZEŃ DATA URODZENIA UZNIA dzień miesiąc rok UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄY EGZAMIN PO GIMNAZJUM Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN PO GIMNAZJUM ZĘŚĆ MATEMATYZNO PRZYRODNIZA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia sprawdzianu! WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA KOD PESEL PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI We współpracy z POZIOM PODSTAWOWY 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

MOJA MATEMATYKA PRZYKŁADOWE SCHEMATY PRZEBIEGU ZAJĘĆ MATEMATYKI. mgr Maria Gaik

MOJA MATEMATYKA PRZYKŁADOWE SCHEMATY PRZEBIEGU ZAJĘĆ MATEMATYKI. mgr Maria Gaik MOJA MATEMATYKA PRZYKŁADOWE SCHEMATY PRZEBIEGU ZAJĘĆ MATEMATYKI mgr Maria Gaik SPIS TREŚCI Liczby i działania. Działania na potęgach i pierwiastkach... 3 Wyrażenia algebraiczne, równania i układy równań...

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 200 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ PESEL UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY dysleksja PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Matematyka Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po typach zadań

Przewodnik po typach zadań 8 Przewodnik po typach zadań Jedna ze zmian wprowadzonych do sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej dotyczy typów zadań, które mogą się znaleźć w arkuszu egzaminacyjnym. Do tej pory na sprawdzianie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. (0 1) Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe.

Zadanie 2. (0 1) Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe. Strona 1 z 12 liczba osób Informacje do zadań 1. i 2. W dwóch dziesięcioosobowych grupach uczniów przeprowadzono test sprawności notując czas (w sekundach) wykonywania ćwiczenia. Wyniki przedstawia poniższy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY dysleksja miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA UCZEŃ. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA UCZEŃ. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA UCZEŃ. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA UCZEŃ. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN

Bardziej szczegółowo