Mapy ryzyka systemu zaopatrzenia w wodę miasta Płocka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mapy ryzyka systemu zaopatrzenia w wodę miasta Płocka"

Transkrypt

1 Mapy ryzyka systemu zaopatrzenia w wodę miasta Płocka 27 Stanisław Biedugnis, Mariusz Smolarkiewicz, Paweł Podwójci, Andrzej Czapczuk Politechnika Warszawska. Wstęp W artykule zawartym w niniejszej zbiorczej publikacji pt. Mapy ryzyka funkcjonowania rozległych systemów technicznych przedstawiono idę stosowania i rozpowszechniania technicznych map ryzyka. W niniejszym opracowaniu przedstawiony został przykład zastosowania niniejszych map dla systemu zaopatrzenia w wodę miasta Płocka. 2. Sieć wodociągowa Miasta Płocka Materiały badawcze dostarczone przez przedsiębiorstwo Wodociągi Płockie Sp. z o.o. zostały wykorzystane do przygotowania praktycznej mapy ryzyka. Dla celów lepszego przedstawienia wyników pracy w procesie tworzenia cząstkowych praktycznych map ryzyka wykorzystano trzy fragmenty sieci wodociągowej miasta Płocka o nazwach: F-, F-2 i F Forma prezentacji wyników Na wstępie pkt. 3 artykułu należy zauważyć, że zaprezentowane w pracy wyniki tabelaryczne zostały przedstawione tylko w formie fragmentarycznej. Takie podejście podyktowane było chęcią zachowania przejrzystości opracowania. Natomiast mapy ryzyka zostały przedstawione w dwojaki sposób: w postaci wykresów, w postaci wizualnych map.

2 59 58 L=6,32m L=45,57m L=3,42m L=49,20m L=26,98m 56 6 L=8,58m 55 L=9,99m L=9,47m 62 L=5,88m L=6,66m L=0,23m 53 L=0,03m L=39,50m 67 L=68,96m 52 3 L=39,89m L=44,08m L=35,70m L=78,38m 5 64 L=9,20m 68 L=20,44m L=39,76m 32 L=4,49m 33 L=4,82m L=29,04m 29 L=24,96m 34 L=2,42m 35 L=2,98m L=0,45m L=,50m 27 L=27,43m 48 L=0,65m 24 L=35,84m L=0,95m L=2,68m 26 L=7,78m L=25,07m L=7,84m 46 L=2,55m 42 L=32,m 4 L=3,88m L=36,90m L=2,88m L=,38m L=30,25m L=52,09m 44 L=35,77m L=5,26m L=7,02m L=3,44m 2 L=26,9m 23 L=36,06m 6 L=35,5m L=55,25m L=0,0m L=0,99m L=2,7m 8 4 L=52,58m L=29,83m 9 20 L=3,4m L=5,56m 22 L=20,02m L=43,55m 3 L=97,68m 2 L=0,45m L=0,55m 2 5 L=4,48m L=23,25m L=48,74m L=4,32m 0 L=2,84m L=5,80m L=,33m 8 L=2,65m 7 Rys.. Położenie analizowanych trzech fragmentów sieci wodociągowej: F-,F-2,F-3; źródło: Wojtaś, 2002 Fig.. Location of three analyzed parts of water network: F-,F-2,F Rys. 2. Fragment sieci wodociągowej Płocka: F-; źródło: Wojtaś, 2002 Fig. 2. Part F- of Płock water network

3 ` L=48,5m L=8,59m L=3,33m L=55,48m L=95,72m L=78,2m L=9,53m L=9,50m L=26,62m L=43,0m L=4,05m L=7,9m L=47,57m L=58,34m L=89,02m L=39,99m L=6,42m L=38,93m L=30,84m L=5,5m L=8,2m L=50,7m L=6,58m L=5,62m L=56,67m L=28,20m L=5,45m L=66,6m L=22,97m L=60,26m L=99,27m L=2,33m L=49,37m L=64,80m L=4,49m L=50,70m L=37,3m L=5,68m L=53,23m L=23,45m L=2,42m L=57,03m Rys. 3. Fragment sieci wodociągowej Płocka: F-2; źródło: Wojtaś, 2002 Fig. 3. Part F-2 of Płock water network L=49,86m L=3,3m L=43,92m L=85,75m L=89,59m L=9,95m L=0,64m L=39,3m L=5,84m L=6,36m L=5,36m L=23,9m L=3,34m L=90,87m L=23,57m L=44,5m L=26,43m L=32,86m L=8,76m L=30,72m L=3,34m L=25,37m L=22,2m L=8,49m L=2,60m L=2,75m 80 L=3,77m L=4,05m L=33,34m L=32,25m L=3,79m L=20,03m L=2,09m L=5,29m L=76,25m L=56,59m L=34,36m L=34,49m L=56,63m L=9,28m L=4,9m L=34,20m L=35,07m L=3,80m L=8,98m L=35,5m L=3,40m L=32,7m L=8,88m L=30,7m L=6,60m L=,6m L=5,24m L=5,95m L=9,69m L=38,95m L=,4m L=9,6m L=5,45m L=5,70m L=8,37m L=8,5m L=23,57m L=2,52m L=20,2m L=4,95m L=42,88m L=9,2m L=23,34m L=9,06m L=4,74m L=8,3m L=27,38m L=3,45m L=5,27m L=4,87m L=25,48m L=4,40m L=6,26m L=9,35m L=5,82m L=8,89m Rys. 4. Fragment sieci wodociągowej Płocka: F-3; źródło: Wojtaś, 2002 Fig. 4. Part F-3 of Płock water network

4 skutek [PLN] Dwoistość form map ryzyka podyktowana była podejściem innych autorów do omawianego zagadnienia. Część autorów - szczególnie tych, którzy odnoszą się do map ryzyka w ujęciu eksperckim, w swoich rozważaniach stosuje mapy ryzyka w postaci wykresów i matrycy sygnalizacji świetlnej. Natomiast autorzy, którzy w swoich rozważaniach stosują mapy ryzyka do zarządzania bezpieczeństwem, używają formy wizualnych map. W artykule wyniki przedstawiono w postaci trzech wariantów obliczeniowych: fragment F-, fragment F-2, fragment F-3. Każdy z wariantów przedstawiony został w postaci wyników: tabelarycznych (fragment tabeli wyników obliczeniowych), wykresów mapy ryzyka i wizualnej mapy ryzyka. 4. Wyniki obliczeń map ryzyka fragmentu F Pęknięcie bądź złamanie Uszkodzenie na łączach Uszkodzenie korozyjne Uszkodzenie na zbrojeniu Uszkodzenie hydrantu przeciwpożarowego Inne nie sklasyfikowane uszkodzenia prawdopodobieństwo [%] Rys. 5. Wykres mapy ryzyka. Fragment F-; źródło: materiały własne Fig. 5. Chart of risk map. Part F-

5 Typ opisywanego elementu Wysokość n.p.m., m Ciśnienie piezomet., m Ciśnienie, m To, h, h - Tabela. Wyniki tabelaryczne. Fragment F-; źródło: materiały własne Table. Tabulated results. Part F- Lp. Nr ID K g Tpb, d Ton, h 5 Węzeł 7,23 203,36 86,3 0,9976 0, , Węzeł 7,23 203,36 86,3 0,9976 0, , Węzeł 7,23 203,36 86,3 0,9976 0, , Węzeł 7,23 203,36 86,3 0,9976 0, , Węzeł 7,23 203,36 86,3 0,9976 0, , Węzeł 7,23 203,36 86,3 0,9976 0, , Węzeł 7,23 203,36 86,3 0,9976 0, , Węzeł 7,23 203,36 86,3 0,9967 0, , Węzeł 7,23 203,36 86,3 0,9976 0, , Węzeł 7,03 203,36 86,33 0,9976 0, , Węzeł 7,03 203,36 86,33 0,9976 0, , Węzeł 7,03 203,36 86,33 0,9976 0, , Węzeł 7,03 203,36 86,33 0,9976 0, , Węzeł 7,03 203,36 86,33 0,9948 0, , Węzeł 07,73 203,36 95,63 0,9976 0, , Węzeł 02,47 66,86 64,39 0,9976 0, , Węzeł 02,26 66,86 64,6 0,9976 0, , Węzeł 03,39 66,87 63,48 0,9976 0, , Węzeł 02,47 66,86 64,39 0,9976 0, , Węzeł 03,39 66,87 63,48 0,9976 0, , Węzeł 02,47 66,86 64,39 0,9976 0, , Węzeł 02,47 66,86 64,39 0,9976 0, , Węzeł 07,73 203,36 95,63 0,9965 0, , Węzeł 02,26 66,86 64,6 0,9976 0, , Węzeł 02,26 66,86 64,6 0,9976 0, , Węzeł 02,47 66,86 64,39 0,9976 0, , Węzeł 03,39 66,87 63,48 0,9976 0, , Węzeł 02,26 66,86 64,6 0,9976 0, , Węzeł 02,47 66,86 64,39 0,9976 0, , Węzeł 02,47 66,86 64,39 0,9976 0, , Węzeł 02,47 66,86 64,39 0,9973 0, , Węzeł 02,26 66,86 64,6 0,9976 0, , Węzeł 7,23 203,36 86,3 0,9976 0, ,0208

6 Skutek [PLN] L=6,32m L=45,57m L=3,42m L=49,20m L=26,98m 56 6 L=8,58m 55 L=9,99m L=9,47m 62 L=5,88m L=6,66m L=0,23m 53 L=0,03m L=39,50m 67 L=68,96m 52 3 L=39,89m L=44,08m L=35,70m L=78,38m 5 L=9,20m L=20,44m L=39,76m 32 L=4,49m 33 L=4,82m L=29,04m 29 L=24,96m 34 L=2,42m 35 L=2,98m L=0,45m L=,50m 27 L=27,43m 48 L=0,65m 24 L=35,84m L=0,95m L=2,68m 26 L=7,78m L=25,07m L=7,84m 46 L=2,55m 42 L=32,m 4 L=3,88m L=36,90m L=2,88m L=,38m L=30,25m L=52,09m 44 L=35,77m L=5,26m L=7,02m L=3,44m 2 L=26,9m 23 L=36,06m 6 L=35,5m L=55,25m L=0,0m L=0,99m L=2,7m 8 4 L=52,58m L=29,83m 9 20 L=3,4m L=5,56m 22 L=20,02m L=43,55m 3 L=97,68m 2 L=0,45m L=0,55m 2 5 L=4,48m L=23,25m L=48,74m L=4,32m 0 L=2,84m L=5,80m L=,33m 8 L=2,65m 7 Prawdopodobieństwo [%] Rys. 6. Matryca sygnalizacji świetlnej fragment F-; źródło: materiały własne Fig. 6. Light signalling matrix part F Rys. 7. Wizualna mapa ryzyka fragment F-; źródło: materiały własne Fig. 7. Visual risk map part F-

7 Typ opisywanego elementu Wysokość n.p.m., m Ciśnienie piezomet., m Ciśnienie, m To, h, h - 5. Wyniki obliczeń map ryzyka fragmentu F-2 Tabela 2. Wyniki tabelaryczne fragment F-2; źródło: materiały własne Table 2. Tabulated results. Part F-2 Lp. Nr ID K g Tpb, d Ton, h 2 Węzeł 6,63 97,56 80,93 0,9976 0, , Węzeł 02,07 6,06 58,99 0,9976 0, , Węzeł 0,86 6,06 59,2 0,9967 0, , Węzeł 02,07 6,06 58,99 0,9976 0, , Węzeł 02,99 6,07 58,08 0,9976 0, , Węzeł 02,07 6,06 58,99 0,9976 0, , Węzeł 02,07 6,06 58,99 0,9976 0, , Węzeł 0,86 6,06 59,2 0,9967 0, , Węzeł 7,83 98,56 80,73 0,9976 0, , Węzeł 6,63 97,56 80,93 0,9976 0, , Węzeł 6,63 97,56 80,93 0,9976 0, , Węzeł 6,63 97,56 80,93 0,9976 0, , Węzeł 6,63 97,56 80,93 0,9976 0, , Węzeł 6,63 97,56 80,93 0,9948 0, , Węzeł 07,33 97,56 90,23 0,9976 0, , Węzeł 02,07 6,06 58,99 0,9976 0, , Węzeł 0,86 6,06 59,2 0,9967 0, , Węzeł 02,99 6,07 58,08 0,9976 0, , Węzeł 02,07 6,06 58,99 0,9976 0, , Węzeł 02,99 6,07 58,08 0,9948 0, , Węzeł 02,07 6,06 58,99 0,9976 0, , Węzeł 02,07 6,06 58,99 0,9976 0, , Węzeł 07,33 97,56 90,23 0,9965 0, , Węzeł 0,86 6,06 59,2 0,9976 0, , Węzeł 0,86 6,06 59,2 0,9976 0, , Węzeł 02,07 6,06 58,99 0,9976 0, , Węzeł 02,99 6,07 58,08 0,9967 0, , Węzeł 0,86 6,06 59,2 0,9967 0, , Węzeł 02,07 6,06 58,99 0,9976 0, , Węzeł 02,07 6,06 58,99 0,9976 0, , Węzeł 02,07 6,06 58,99 0,9948 0, , Węzeł 0,86 6,06 59,2 0,9976 0, , Węzeł 6,63 97,56 80,93 0,9976 0, ,0208

8 Skutek [PLN] skutek [PLN] Pęknięcie bądź złamanie Uszkodzenie na łączach Uszkodzenie korozyjne Uszkodzenie na zbrojeniu Uszkodzenie hydrantu przeciwpożarowego Inne nie sklasyfikowane uszkodzenia prawdopodobieństwo [%] Rys. 8. Wykres mapy ryzyka fragment F-2; źródło: materiały własne Fig. 8. Chart of risk map. Part F-2 Prawdopodobieństwo [%] Rys. 9. Matryca sygnalizacji świetlnej fragment F-2; źródło: materiały własne Fig. 9. Light signalling matrix part F-2

9 skutek [PLN] 6 L=95,72m 5 L=78,2m L=55,48m 7 4 L=9,53m L=3,33m 9 L=9,50m 3 L=48,5m L=8,59m 2 L=26,62m L=43,0m L=89,02m L=99,27m L=4,05m 2 L=7,9m L=60,26m 4 L=47,57m L=58,34m 6 L=39,99m L=30,84m L=22,97m L=6,42m L=38,93m L=5,5m 4 L=2,33m 40 L=66,6m 30 L=49,37m L=8,2m L=6,58m L=5,45m L=64,80m L=50,7m L=5,68m L=37,3m L=2,42m 32 L=23,45m L=53,23m L=50,70m L=4,49m L=57,03m L=5,62m L=28,20m 26 ` L=56,67m Rys. 0. Wizualna mapa ryzyka fragment F-2; źródło: materiały własne Fig. 0. Visual risk map part F-2 4. Wyniki obliczeń map ryzyka fragmentu F Pęknięcie bądź złamanie Uszkodzenie na łączach Uszkodzenie korozyjne Uszkodzenie na zbrojeniu Uszkodzenie hydrantu przeciwpożarowego Inne nie sklasyfikowane uszkodzenia prawdopodobieństwo [%] Rys.. Wykres mapy ryzyka fragment F-3; źródło: materiały własne Fig.. Chart of risk map. Part F-3

10 Typ opisywanego elementu Wysokość n.p.m., m Ciśnienie piezomet., m Ciśnienie, m To, h, h - Tabela 3. Wyniki tabelaryczne fragment F-3; źródło: materiały własne Table 3. Tabulated results. Part F-3 Lp. Nr ID K g Tpb, d Ton, h 7 Węzeł 4,05 93,26 79,2 0,9976 0, , Węzeł 99,49 56,76 57,27 0,9948 0, , Węzeł 99,28 56,76 57,48 0,9976 0, , Węzeł 99,49 56,76 57,27 0,9976 0, , Węzeł 00,4 56,77 56,36 0,9965 0, , Węzeł 99,49 56,76 57,27 0,9976 0, , Węzeł 99,49 56,76 57,27 0,9976 0, , Węzeł 99,28 56,76 57,48 0,9967 0, , Węzeł 5,25 94,26 79,0 0,9976 0, , Węzeł 4,05 93,26 79,2 0,9976 0, , Węzeł 4,05 93,26 79,2 0,9976 0, , Węzeł 4,05 93,26 79,2 0,9976 0, , Węzeł 4,05 93,26 79,2 0,9976 0, , Węzeł 4,05 93,26 79,2 0,9948 0, , Węzeł 04,75 93,26 88,5 0,9976 0, , Węzeł 99,49 56,76 57,27 0,9976 0, , Węzeł 99,28 56,76 57,48 0,9976 0, , Węzeł 00,4 56,77 56,36 0,9976 0, , Węzeł 99,49 56,76 57,27 0,9976 0, , Węzeł 00,4 56,77 56,36 0,9948 0, , Węzeł 99,49 56,76 57,27 0,9976 0, , Węzeł 99,49 56,76 57,27 0,9976 0, , Węzeł 04,75 93,26 88,5 0,9965 0, , Węzeł 99,28 56,76 57,48 0,9976 0, , Węzeł 99,28 56,76 57,48 0,9976 0, , Węzeł 99,49 56,76 57,27 0,9976 0, , Węzeł 00,4 56,77 56,36 0,9967 0, , Węzeł 99,28 56,76 57,48 0,9976 0, , Węzeł 99,49 56,76 57,27 0,9976 0, , Węzeł 99,49 56,76 57,27 0,9976 0, , Węzeł 99,49 56,76 57,27 0,9948 0, , Węzeł 99,28 56,76 57,48 0,9976 0, , Węzeł 4,05 93,26 79,2 0,9976 0, ,0208

11 Skutek [PLN] L=26,43m 7 8 L=32,86m 9 L=44,5m L=30,72m 20 L=8,76m L=3,34m 23 L=25,37m L=23,57m 24 L=22,2m 5 77 L=2,60m L=8,49m 79 L=3,77m L=2,75m L=4,05m 80 L=76,25m L=90,87m 26 L=5,29m 27 4 L=2,09m 28 L=3,34m 76 L=20,03m L=3,40m L=20,2m L=35,5m 32 L=3,79m L=23,9m 75 L=35,07m L=8,98m L=32,7m 30 2 L=5,36m L=4,95m L=3,80m L=6,36m L=0,64m L=39,3m L=32,25m 37 L=30,7m L=6,60m L=,6m 0 36 L=9,95m L=5,84m L=34,20m L=4,9m L=8,88m L=34,36m L=56,59m 6 L=42,88m L=9,28m L=56,63m L=33,34m 42 L=34,49m L=9,2m L=9,6m L=,4m L=89,59m L=5,70m L=5,45m 57 L=23,34m L=6,26m L=9,35m L=5,82m L=8,89m L=4,87m L=25,48m L=4,40m L=38,95m L=9,06m L=27,38m L=3,45m L=5,27m 5 69 L=23,57m L=2,52m L=8,5m L=4,74m L=8,3m L=8,37m L=9,69m L=85,75m 47 4 L=43,92m 3 L=5,95m 48 L=5,24m L=3,3m 49 2 L=49,86m Prawdopodobieństwo [%] Rys. 2. Matrycy sygnalizacji świetlnej fragment F-3; źródło: materiały własne Fig. 2. Light signalling matrix part F-3 Rys. 3. Wizualna mapa ryzyka fragment F-3; źródło: materiały własne Fig. 3. Visual risk map part F-3

12 5. Podsumowanie Na wstępie należy zauważyć, że wykonane w artykule mapy ryzyka są mapami cząstkowymi, obejmującymi w swojej strukturze nie wszystkie kluczowe elementy systemu zaopatrzenia w wodę i oparte na wybranych sześciu wskaźnikach eksperckich oceny. W artykule oparto się na sześciu wskaźnikach oceny eksperckiej, którym przyporządkowano prawdopodobieństwa ich występowania oraz koszty skutków wywoływanych przez te wskaźniki (ryzyka techniczne). Wskaźniki te to: możliwość pęknięcia bądź złamanie, możliwość uszkodzenie na łączach, możliwość uszkodzenia korozyjnego przewodów wodociągowych, możliwość uszkodzenie na zbrojeniu, możliwość uszkodzenia hydrantu przeciwpożarowego, inne możliwości uszkodzeń nie sklasyfikowane w powyższych wskaźnikach. W pracy oparto się także na podstawowych wskaźnikach niezawodnościowych systemu zaopatrzenia w wodę, które przedstawiono w postaci tabelarycznej. Wskaźniki te to: wskaźniki gotowości K g, parametr strumienia uszkodzeń. W przypadku zwyczajnego strumienia wskaźnik ten pokrywa się ze wskaźnikiem intensywności strumienia uszkodzeń =, średni czas bezawaryjnej pracy T pb [d], średni czas odnowy T o [h], średni czas oczekiwania na naprawę T on [h], intensywność odnowy [h - ]. Analiza podstawowych wskaźników niezawodnościowych systemu zaopatrzenia w wodę wykazała, że istnieją w zbiorze wszystkich przewodów wodociągowych takie przewody, których poziom niezawodności w sposób diametralny odbiega od pozostałych tabele 4 6.

13 Typ opisywanego elementu Wysokość n.p.m., m Ciśnienie piezomet., m Ciśnienie, m To, h, h - Typ opisywanego elementu Wysokość n.p.m., m Ciśnienie piezomet., m Ciśnienie, m To, h, h - Tabela 4. Wyniki tabelaryczne. Fragment F-; źródło: materiały własne Table 4. Tabulated results. Part F- Lp. Nr ID K g Tpb, d Ton, h 8 20 Węzeł 7,23 203,36 86,3 0,9967 0, , Węzeł 7,03 203,36 86,33 0,9948 0, , Węzeł 07,73 203,36 95,63 0,9965 0, , Węzeł 02,47 66,86 64,39 0,9973 0, ,0208 Tabela 5. Wyniki tabelaryczne. Fragment F-2; źródło: materiały własne Table 5. Tabulated results. Part F-2 Lp. Nr ID K g Tpb, d Ton, h 3 8 Węzeł 0,86 6,06 59,2 0,9967 0, , Węzeł 0,86 6,06 59,2 0,9967 0, , Węzeł 6,63 97,56 80,93 0,9948 0, , Węzeł 0,86 6,06 59,2 0,9967 0, , Węzeł 02,99 6,07 58,08 0,9948 0, , Węzeł 07,33 97,56 90,23 0,9965 0, , Węzeł 02,99 6,07 58,08 0,9967 0, , Węzeł 0,86 6,06 59,2 0,9967 0, , Węzeł 02,07 6,06 58,99 0,9948 0, ,0208

14 Typ opisywanego elementu Wysokość n.p.m., m Ciśnienie piezomet., m Ciśnienie, m To, h, h - Tabela 6. Wyniki tabelaryczne. Fragment F-3; źródło: materiały własne Table 6. Tabulated results. Part F-3 Lp. Nr ID K g Tpb, d Ton, h 2 6 Węzeł 99,49 56,76 57,27 0,9948 0, , Węzeł 00,4 56,77 56,36 0,9965 0, , Węzeł 99,28 56,76 57,48 0,9967 0, , Węzeł 4,05 93,26 79,2 0,9948 0, , Węzeł 00,4 56,77 56,36 0,9948 0, , Węzeł 04,75 93,26 88,5 0,9965 0, , Węzeł 00,4 56,77 56,36 0,9967 0, , Węzeł 99,49 56,76 57,27 0,9948 0, ,0208 Zebrane dodatkowe informacje o opisanych powyżej przewodach wodociągowych pozwalają sądzić że: są to przewody wykonane z innych materiałów niż okoliczne przewody sieci wodociągowej, co oznacza, że jako odmienny element systemu są bardziej awaryjne, są to przewody wodociągowe, które w czasie dotychczasowej eksploatacji podlegały cyklicznym i częstym naprawom, co oznacza, że znajdują się w niekorzystnym położeniu technicznym (poprzez niekorzystne położenie techniczne rozumiemy takie położenie przewodów wodociągowych, gdzie następuje intensywne oddziaływanie czynników niekorzystnych, np.: agresywne wody gruntowe, czy prądy błądzące). Analizy wykonanych w pracy map ryzyka wykazały, że przyjęte w pracy wskaźniki eksperckie (ryzyka techniczne) w pełni nie opisały zagrożeń technicznych działających na system zaopatrzenia w wodę. Pozwalają jednak sądzić że: ryzyka techniczne bezpośrednio związane z siecią wodociągową wywołują zagrożenia o dość dużej częstotliwości i umiarkowanych skutkach finansowych, poziom ryzyka zaistnienia awarii, uszkodzenia systemu zaopatrzenia w wodę, maleje wraz z oddalaniem się do kluczowych, integralnych elementów systemu takich jak: pompownie, pompownie strefowe, zbiorniki wyrównawcze,

15 w pierścieniach sieci wodociągowej o zwartym kształcie istnieje zwiększenie poziomu ryzyka technicznego zaistnienia awarii. Wynika to ze zwiększenia gęstości występowania armatury technicznej na omawianym obszarze, przewody wodociągowe o większych średnicach wywołują wzrost poziomu ryzyka technicznego zaistnienia awarii. Spowodowane jest to zwiększonym kosztem usuwania skutków awarii tego typu przewodów wodociągowych, sieci pierścieniowe w stosunku do sieci rozgałęzionych charakteryzują się niższym poziomem ryzyka technicznego zaistnienia awarii, przyczyną czego jest konstrukcja tych systemów, czułość mapy ryzyka bezpośrednio wpływa na możliwość merytorycznej oceny otrzymanych wyników. Literatura. Aven T.: Reliability and Risk Analysis. London and New York, Elsevier Denczew S.: Organizacyjne, techniczno-technologiczne oraz ekonomiczne możliwości usprawnienia zjawiska uszkodzenie usunięcie w procesie eksploatacji układów wodociągowych. Gaz, woda i technika sanitarna, nr 9/ Denczew S.: Wstępna analiza niezawodności zaopatrzenia w wodę m. st. Warszawy. Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 7/99, Warszawa. 4. Denczew S.: Organizacja i zarządzanie infrastrukturą komunalną w ujęciu systemowym. Wydawnictwo SGSP, Warszawa Jaźwiński J., Ważyńska-Fiok K.: Bezpieczeństwo systemów. Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Opychał L.: Metoda analizy i oceny ryzyka awarii opracowana dla polskich budowli hydrotechnicznych. Instytut MiGW, Warszawa Szopa T.: Podstawy modelowania bezpieczeństwa. W materiałach z VI Symp. Bezpieczeństwa Systemów, Kiekrz Wieczysty A., Lubowiecka T., Iwanejko R.: Niezawodność człowieka w biotechnicznym systemie zaopatrzenia w wodę. Materiały III Międzynarodowej (XV Krajowej) Konferencji Naukowo-Technicznej Zaopatrzenie w wodę miast i wsi, Poznań 998, s. 9 2.

Andrzej Studziński WPROWADZENIE

Andrzej Studziński WPROWADZENIE Andrzej Studziński RYZYKO AWARII MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ ISKRZYNIA W KROSNIE Streszczenie. W pracy przedstawiono analizę ryzyka braku dostawy wody dla miasta Krosna w przypadku awarii magistrali doprowadzającej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA OPTYMALIZACJI PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

WYBRANE ZAGADNIENIA OPTYMALIZACJI PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Problemy Kolejnictwa Zeszyt 149 89 Dr inż. Adam Rosiński Politechnika Warszawska WYBRANE ZAGADNIENIA OPTYMALIZACJI PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH SPIS TREŚCI 1. Wstęp. Optymalizacja procesu

Bardziej szczegółowo

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009 Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Rzeszów, 16.10.2013 WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009 1. Tchórzewska-Cieślak B., Boryczko K.: Analiza eksploatacji sieci wodociągowej miasta Mielca

Bardziej szczegółowo

Modelowanie ciśnienia i przepływów w sieci. wodociągowej przy zmniejszającym się. zapotrzebowaniu na wodę

Modelowanie ciśnienia i przepływów w sieci. wodociągowej przy zmniejszającym się. zapotrzebowaniu na wodę POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Wojciech Kruszyński Modelowanie ciśnienia i przepływów w sieci wodociągowej przy zmniejszającym się zapotrzebowaniu na wodę

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY SPOSÓB WYKORZYSTANIA MODELI GIS DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ

INNOWACYJNY SPOSÓB WYKORZYSTANIA MODELI GIS DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ Dr inż. Marcin DĄBROWSKI Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji INNOWACYJNY SPOSÓB WYKORZYSTANIA MODELI GIS DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ SYSTEMU ZAOPATRZENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego Gminy Chrostkowo Na podstawie art. 18 ust.1

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANIE RODZAJU USZKODZEŃ PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH ZA POMOCĄ KLASYFIKUJĄCYCH SIECI NEURONOWYCH

PRZEWIDYWANIE RODZAJU USZKODZEŃ PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH ZA POMOCĄ KLASYFIKUJĄCYCH SIECI NEURONOWYCH Przewody wodociągowe, sieci neuronowe, uszkodzenia Małgorzata KUTYŁOWSKA* PRZEWIDYWANIE RODZAJU USZKODZEŃ PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH ZA POMOCĄ KLASYFIKUJĄCYCH SIECI NEURONOWYCH Celem pracy jest analiza i

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie i cementowanie jako efektywna metoda poprawy niezawodności łódzkich magistral wodociągowych

Czyszczenie i cementowanie jako efektywna metoda poprawy niezawodności łódzkich magistral wodociągowych XVI Sympozjum Naukowo Techniczne WOD-KAN-EKO 2013 Czyszczenie i cementowanie jako efektywna metoda poprawy niezawodności łódzkich magistral wodociągowych dr inż. Joanna Siedlecka Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

WZROST GWARANCJI DOSTAWY WODY JAKO EFEKT RACJONALNEJ MODERNIZACJI I EKSPLOATACJI PODSYSTEMU DYSTRYBUCJI

WZROST GWARANCJI DOSTAWY WODY JAKO EFEKT RACJONALNEJ MODERNIZACJI I EKSPLOATACJI PODSYSTEMU DYSTRYBUCJI WZROST GWARANCJI DOSTAWY WODY JAKO EFEKT RACJONALNEJ MODERNIZACJI I EKSPLOATACJI PODSYSTEMU DYSTRYBUCJI INCREASE OF WATER DELIVERY GUARANTEE AS EFFICIENCY OF WATER DISTRIBUTION MODERNIZATION AND EXPLOITATION

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości. Stan na listopad 2008 r.

WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości. Stan na listopad 2008 r. WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości Stan na listopad 2008 r. I. PRZEPISY W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich

Bardziej szczegółowo

Niezawodność i Diagnostyka

Niezawodność i Diagnostyka Katedra Metrologii i Optoelektroniki Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska Niezawodność i Diagnostyka Ćwiczenie laboratoryjne nr 3 Struktury niezawodnościowe 1. Struktury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2015-2017,

Bardziej szczegółowo

Czy wdrożenie systemu monitoringu jest uzasadnioną inwestycją czy też kosztem?

Czy wdrożenie systemu monitoringu jest uzasadnioną inwestycją czy też kosztem? Czy wdrożenie systemu monitoringu jest uzasadnioną inwestycją czy też kosztem? System ciągłego monitoringu oraz sterowania zbudowany dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu został

Bardziej szczegółowo

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r.

Izabela Zimoch Zenon Szlęk Biuro Badań i Rozwoju Technologicznego. Katowice, dnia 13.08.2013 r. System informatyczny wspomagający optymalizację i administrowanie produkcją i dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego Izabela Zimoch

Bardziej szczegółowo

A B. 2 5 8 18 2 x x x 5 x x 8 x 18

A B. 2 5 8 18 2 x x x 5 x x 8 x 18 Narzędzia modelowania niezawodności 1 Arkusz kalkulacyjny - jest to program zbudowany na schemacie relacyjnych baz danych. Relacje pomiędzy dwiema (lub więcej) cechami można zapisać na kilka sposobów.

Bardziej szczegółowo

Szacowanie ryzyka na potrzeby systemu ochrony ludności w Polsce. Stan obecny oraz kierunki przyszłych rozwiązań.

Szacowanie ryzyka na potrzeby systemu ochrony ludności w Polsce. Stan obecny oraz kierunki przyszłych rozwiązań. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Szacowanie ryzyka na potrzeby systemu ochrony ludności w Polsce. Stan obecny oraz kierunki przyszłych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Automatyki

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Automatyki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Automatyki Kazimierz Kosmowski k.kosmowski@ely.pg.gda.pl Opracowanie metod analizy i narzędzi do komputerowo wspomaganego zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD OCENY RYZYKA SYSTEMU PRZEŁADUNKU KONTENERÓW

PRZYKŁAD OCENY RYZYKA SYSTEMU PRZEŁADUNKU KONTENERÓW 1-2010 PROBLEMY EKSPLOATACJI 41 Mateusz ZAJĄC Politechnika Wrocławska David VALIS Wyższa Szkoła Obrony, Brno PRZYKŁAD OCENY RYZYKA SYSTEMU PRZEŁADUNKU KONTENERÓW Słowa kluczowe Analiza ryzyka, terminal

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i koszty wdrażania Informatycznych Systemów Zarządzania Hubert Szczepaniuk Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Bezpieczeństwo i koszty wdrażania Informatycznych Systemów Zarządzania Hubert Szczepaniuk Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Bezpieczeństwo i koszty wdrażania Informatycznych Systemów Zarządzania Hubert Szczepaniuk Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Problem wdrażania IT w organizacji Wskaźnik powodzeń dużych

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

STAN INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ W WYBRANYCH MIASTACH DOLINY SANU WATER INFRASTRUCTURE IN THE CHOSEN CITIES IN THE SAN VALLEY

STAN INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ W WYBRANYCH MIASTACH DOLINY SANU WATER INFRASTRUCTURE IN THE CHOSEN CITIES IN THE SAN VALLEY Katarzyna Pietrucha-Urbanik Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza STAN INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ W WYBRANYCH MIASTACH DOLINY SANU Abstrakt W pracy dokonano charakterystyki wyposaŝenia wybranych

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT POGLĄDOWY NR 1.1

SCHEMAT POGLĄDOWY NR 1.1 SCHEMAT POGLĄDOWY NR 1.1 OPERAT PODGLĄDOWO OPISOWY Projekty związane z odbudową pochylni Całuny - PB ODBUDOWA POCH. CAŁUNY - CZ. HYDROTECHNICZNA - PB REMONT URZ. TECHOLOGICNZYCH POCH. CAŁUNY - PB PROJEKT

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB.

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Ćwiczenie 3 Zgłaszanie zdarzeń niezamierzonych. Scenariusze zdarzeń niezamierzonych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./. Umowa na zaopatrzenie w wodę

UMOWA NR./. Umowa na zaopatrzenie w wodę UMOWA NR./. Umowa na zaopatrzenie w wodę Zawarta w dniu. w Sochaczewie pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew ul. Rozlazłowska 7, NIP 837-16-66-938, Regon 015625292,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie eksploatacją w elektroenergetyce

Zarządzanie eksploatacją w elektroenergetyce Zarządzanie eksploatacją w elektroenergetyce dr inŝ. Szczepan Moskwa Energetyka jądrowa we współczesnej elektroenergetyce Studium podyplomowe, Jaworzno 2009/2010 Bezpieczeństwo energetyczne Definiuje je

Bardziej szczegółowo

STRATY WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM W NOWEJ SOLI

STRATY WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM W NOWEJ SOLI UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 144 Nr 24 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2011 EWA OGIOŁDA *, BARTOSZ DĘBICKI ** STRATY WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM W NOWEJ SOLI S t r e s z c z e n i e W niniejszym

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer GB.271.16.2011.MC.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer GB.271.16.2011.MC. SP.271.33.2011.MC. GB.271.16.2011.MC. Dywity, dnia 2012-01-19 Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer GB.271.16.2011.MC. Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:,,budowa

Bardziej szczegółowo

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W GRYFINIE NA LATA 2010 2014 Załącznik do uchwały nr LIII/571/10 WIELOLETNI

Bardziej szczegółowo

W krakowskiej przestrzeni informacji

W krakowskiej przestrzeni informacji Fot.: photogenica.pl W krakowskiej przestrzeni informacji Paweł Myszczyszyn, Anna Windak Dział Dokumentacji Cyfrowej MPWiK S.A. w Krakowie Zarządzanie eksploatacją sieci wymaga posiadania systemu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

ZGKiM.271.9.2012 Chełmiec 15.03.2012 r.

ZGKiM.271.9.2012 Chełmiec 15.03.2012 r. ZGKiM.271.9.2012 Chełmiec 15.03.2012 r. WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu: Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec:

Bardziej szczegółowo

Badania właściwości dynamicznych sieci gazowej z wykorzystaniem pakietu SimNet TSGas 3

Badania właściwości dynamicznych sieci gazowej z wykorzystaniem pakietu SimNet TSGas 3 Andrzej J. Osiadacz Maciej Chaczykowski Łukasz Kotyński Badania właściwości dynamicznych sieci gazowej z wykorzystaniem pakietu SimNet TSGas 3 Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Łukasz Kotyński,

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014:

Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014: Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014: Rozbudowa oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim Od listopada 2013 roku trwa

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem

Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem SUNNY CENTRAL Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem 1 Wstęp Niektórzy producenci modułów w przypadku zastosowania cienkowarstwowych lub tylnostykowych modułów PV

Bardziej szczegółowo

S. Z. G. Sp. z o.o. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY USZCZELNIENIA KANAŁU SANITARNEGO I DESZCZOWEGO na terenie Muzeum Lubelskiego

S. Z. G. Sp. z o.o. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY USZCZELNIENIA KANAŁU SANITARNEGO I DESZCZOWEGO na terenie Muzeum Lubelskiego PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - BADAWCZE REALIZACJI I NADZORU INWESTYCJI W LUBLINIE S. Z. G. Sp. z o.o. 20-016 Lublin ul.narutowicza 45/3, tel/fax. (081) 53-298-19 OBIEKT: Muzeum Lubelskie w Lublinie MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego nr 7/XI/2013.

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego nr 7/XI/2013. ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych; symbol 723103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla wskaźnika: dostępność obszarów pod zabudowę

Analiza wykonalności dla wskaźnika: dostępność obszarów pod zabudowę Analiza wykonalności dla wskaźnika: dostępność obszarów pod zabudowę Analizę wykonalności dla wskaźnika dostępności obszarów pod zabudowę wykonamy zgodnie z przedstawionym schematem postępowania rozpoczynając

Bardziej szczegółowo

Raport Optymalnego Poziomu Wycieku II POŁOWA 2014r.

Raport Optymalnego Poziomu Wycieku II POŁOWA 2014r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu ul.1 Maja 8 47-400 Racibórz Raport Optymalnego Poziomu Wycieku II POŁOWA 2014r. Opracował: Radosław Rajda Aleksander Pośpiech Stanisław Janik Racibórz

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy.

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach ul. Czecha 1 zgodnie z Art.24 ust.7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.2015, poz.139) ogłasza

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG DZIAŁU OBSŁUGI SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ 2015

CENNIK USŁUG DZIAŁU OBSŁUGI SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ 2015 CENNIK USŁUG DZIAŁU OBSŁUGI SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ 2015 I. Usługi poza taryfą dla NASZYCH odbiorców - osób i podmiotów będących Klientami Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp. z o.o. 1. Czyszczenie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y S K Ą P E

I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y S K Ą P E I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y S K Ą P E na dzień 31 grudnia 2011 r. Skąpe, 26 marca 2012 r. Spis treści: 1. Wstęp 4 2. Dane o majątku komunalnym Gminy Skąpe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZAOPATRZENIA W WODĘ MIASTA NOWA SÓL

SYSTEM ZAOPATRZENIA W WODĘ MIASTA NOWA SÓL UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 143 Nr 23 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2011 EWA OGIOŁDA 1, MARTA GAJDA ** SYSTEM ZAOPATRZENIA W WODĘ MIASTA NOWA SÓL S t r e s z c z e n i e W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 22 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 22 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2017

Bardziej szczegółowo

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203461 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354438 (51) Int.Cl. G01F 1/32 (2006.01) G01P 5/01 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

Obliczanie ryzyka zagrożeń środowiska czynnikami górniczymi

Obliczanie ryzyka zagrożeń środowiska czynnikami górniczymi Mat. Symp. str. 445 449 Elżbieta PILECKA Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków Obliczanie ryzyka zagrożeń środowiska czynnikami górniczymi Streszczenie Obliczanie i monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH ZAŁĄCZNIK 1 (POMIAR ILOŚCI PALIWA) DO RAPORTU KOŃCOWEGO zdarzenie nr: 1460/12 Warszawa 2015 1. Cel próby Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 1.1.

Bardziej szczegółowo

NFOSiGW Departament Przedsięwzięć Spójności Wydział Przygotowania Przedsięwzięć

NFOSiGW Departament Przedsięwzięć Spójności Wydział Przygotowania Przedsięwzięć Wytyczne do sporządzania map na potrzeby analizy opcji do Wstępnego Studium Wykonalności (WSW) lub na potrzeby weryfikacji SIWZ do Studium Wykonalności (SW) Mapa przygotowana wg niniejszych wytycznych

Bardziej szczegółowo

Systemy liniowe LED 22-05-2013

Systemy liniowe LED 22-05-2013 Systemy liniowe LED 22-05-2013 W moim poprzednim artykule Świetlówka VS LED, do którego lektury szczerze zachęcam, przyjrzałem się najbardziej powszechnym i najtańszym rozwiązaniom będącym najprostszym

Bardziej szczegółowo

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Załącznik nr 1e WYKAZ CEN Na Kontrakt nr 1 - Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Symulacja pożaru. Wstęp

Symulacja pożaru. Wstęp Symulacja pożaru samochodu w PyroSim/FDS Wstęp Pożary w garażach stanowią obecnie jedne z najczęściej wykonywanych symulacji CFD. Równocześnie bywają także jednymi z trudniejszych pod względem ich definicji

Bardziej szczegółowo

NMT / ORTOFOTOMAPA / BDOT10k

NMT / ORTOFOTOMAPA / BDOT10k NMT / ORTOFOTOMAPA / BDOT10k Wykorzystanie danych przestrzennych do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego Piotr Woźniak - GUGiK AGENDA Harmonogram realizacji zadań GUGiK w ISOK

Bardziej szczegółowo

Ilościowa ocena wpływu wybranych czynników na parametry i koszty eksploatacyjne sieci wodociągowych

Ilościowa ocena wpływu wybranych czynników na parametry i koszty eksploatacyjne sieci wodociągowych Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Nr 84 Politechniki Wrocławskiej Nr 84 Monografie Nr 49 2007 Sieć wodociągowa, uszkodzenie przewodu, koszt naprawy, straty wody, niezawodność Halina

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie

Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie Warszawa, 2013 r. Spis treści: 1. Objaśnienia pojęć i skrótów użytych w taryfie

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r.

Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r. MODERNIZACJA ZAOPATRZENIA W CIEPŁO SM PRZYLESIE W SOPOCIE Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r. STAN OBECNY Lokalne kotłownie olejowe (c.o. + c.w.u.) zostały wybudowane w 1992 r. i przebudowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 6 Załącznik nr 8 do SIWZ nr 13/2015/N/Kobierniki INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Michał Karolak Urząd Dozoru Technicznego

Kompleksowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Michał Karolak Urząd Dozoru Technicznego Kompleksowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych Michał Karolak Urząd Dozoru Technicznego Rodzaj badania Pierwsze badanie okresowe Opis badania Badanie mające na celu sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGI TECHNICZNE W PROCESIE ODNOWY I UTRZYMANIA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH

OBSŁUGI TECHNICZNE W PROCESIE ODNOWY I UTRZYMANIA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Inżynieria Rolnicza 6(115)/2009 OBSŁUGI TECHNICZNE W PROCESIE ODNOWY I UTRZYMANIA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Wiesław Tomczyk Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

KOKSOWNICTWO. Zakłady Koksownicze Zdzieszowice. System nadzoru i sterowania baterii koksowniczych nr 7 i 8

KOKSOWNICTWO. Zakłady Koksownicze Zdzieszowice. System nadzoru i sterowania baterii koksowniczych nr 7 i 8 KOKSOWNICTWO Zakłady Koksownicze Zdzieszowice System nadzoru i sterowania baterii koksowniczych nr 7 i 8 Dok. Nr PLPN012 Wersja: 22-06-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK) Prezentacja projektu. Warszawa, 24 czerwca 2014 r.

Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK) Prezentacja projektu. Warszawa, 24 czerwca 2014 r. Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK) Prezentacja projektu Warszawa, 24 czerwca 2014 r. 1. Cele Podprojektu ISOK 2. Zespół realizujący ISOK 3. Użytkownicy ISOK 4. Funkcjonalności ISOK 5. Architektura

Bardziej szczegółowo

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce Tomasz Walczykiewicz, Roman Konieczny, Paweł Madej, Małgorzata Siudak, Renata Bogdańska-Warmuz,

Bardziej szczegółowo

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcoworocznej:

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcoworocznej: Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z geografii w gimnazjum opracowany w oparciu o : 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy konstrukcji maszyn Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu : technik pojazdów samochodowych ; symbol:

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Krupski Młyn

Rada Gminy Krupski Młyn Rada Gminy w Krupskim Młynie Załącznik do uchwały Nr VIII/48/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 26 kwietnia 2011 roku Rada Gminy Krupski Młyn TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia PPNT S1 i S1-3 w Jasionce, S2 w Rogoźnicy oraz magistrala wodociągowo-sanitarna Rzeszów S1-3 Jasionka.

Opis przedmiotu zamówienia PPNT S1 i S1-3 w Jasionce, S2 w Rogoźnicy oraz magistrala wodociągowo-sanitarna Rzeszów S1-3 Jasionka. 1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 20/2014/CZP Opis przedmiotu zamówienia PPNT S1 i S1-3 w Jasionce, S2 w Rogoźnicy oraz magistrala wodociągowo-sanitarna Rzeszów S1-3 Jasionka. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STATYSTYCZNA CIĄGŁOŚCI DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ ODBIORCOM Z TERENÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ANALIZA STATYSTYCZNA CIĄGŁOŚCI DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ ODBIORCOM Z TERENÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Katedra Energetyki Rolniczej Akademia Rolnicza w Krakowie Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2007 ANALIZA STATYSTYCZNA CIĄGŁOŚCI DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ ODBIORCOM Z TERENÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Samoczynne instalacje gaśnicze w PyroSim modelowanie i wpływ na parametry pożaru.

Samoczynne instalacje gaśnicze w PyroSim modelowanie i wpływ na parametry pożaru. Samoczynne instalacje gaśnicze w PyroSim modelowanie i wpływ na parametry pożaru. 1. Wstęp: Wysokie wymagania ochrony przeciwpożarowej coraz częściej stawiają inwestorów przed koniecznością wyposażenia

Bardziej szczegółowo

- 2 - ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- 2 - ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - 1 - - 2 - ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa............................................. str. 1 Spis zawartości opracowania................................... str. 2 i 3 Oświadczenie projektanta.....................................

Bardziej szczegółowo

kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko.

kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko. UMOWA NR W dniu.2013 r. w Obrzycku, pomiędzy: Gminą Obrzycko reprezentowaną przez: Irenę Rakowską - Wójta Gminy Obrzycko, zwanym dalej Zamawiającym a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Zawarta

Bardziej szczegółowo

Projekt CCI 2007/PL/161/PR/007,,Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich

Projekt CCI 2007/PL/161/PR/007,,Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekt CCI 2007/PL/161/PR/007,,Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich Janusz Adamek,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 6 Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 328/29/11/2013/N/Biała Podlaska INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa podmiotu: Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. Adres siedziby: 21-500

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYKONANIA MAP ZAGROZ ENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 6

RAPORT Z WYKONANIA MAP ZAGROZ ENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 6 Nr Projektu: POIG.07.01.00 00 025/09 RAPORT Z WYKONANIA MAP ZAGROZ ENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 6 OPIS WIZUALIZACJI KARTOGRAFICZNEJ MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA

Bardziej szczegółowo

Rozmyty model ryzyka awarii sieci wodociągowej

Rozmyty model ryzyka awarii sieci wodociągowej OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 33 2011 Nr 1 Barbara Tchórzewska-Cieślak Rozmyty model ryzyka awarii sieci wodociągowej Ryzyko jest nieodłącznym elementem eksploatacji sieci wodociągowej. Związane jest ono z możliwością

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYBRANYCH SCHEMATÓW RÓŻNICO- WYCH NA PRZYKŁADZIE RÓWNANIA SELECTED DIFFERENTIAL SCHEMES COMPARISON BY MEANS OF THE EQUATION

PORÓWNANIE WYBRANYCH SCHEMATÓW RÓŻNICO- WYCH NA PRZYKŁADZIE RÓWNANIA SELECTED DIFFERENTIAL SCHEMES COMPARISON BY MEANS OF THE EQUATION Mirosław GUZIK Grzegorz KOSZŁKA PORÓWNANIE WYBRANYCH SCHEMATÓW RÓŻNICO- WYCH NA PRZYKŁADZIE RÓWNANIA SELECTED DIFFERENTIAL SCHEMES COMPARISON BY MEANS OF THE EQUATION W artykule przedstawiono niektóre

Bardziej szczegółowo

1. Informacja o Systemie Bezpieczeństwa

1. Informacja o Systemie Bezpieczeństwa 1. Informacja o Systemie Bezpieczeństwa Poniższą informację o zagrożeniach, skutkach tych zagrożeń, środkach zapobiegawczych i działaniach w przypadku wystąpienia awarii Zarząd Synthos Dwory 7 spółka z

Bardziej szczegółowo

Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych

Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych Biuro Techniczno-Handlowe PRO-MAC 91-492 Łódź, ul. Bema 55 Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych Konferencja Naukowo-Techniczna Badania eksploatacyjne i diagnostyka w elektroenergetyce

Bardziej szczegółowo

Początki działalności

Początki działalności PREZENTACJA FIRMY Początki działalności 1881 r. William. H. Lindley podpisuje z warszawskim magistratem umowę na wykonanie planów kanalizacji i wodociągów oraz na kierowanie ich budową w Warszawie. 1886

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

Typ projektu: Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych/ planistycznych

Typ projektu: Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych/ planistycznych Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości.... 2 2. Spis rysunków.... 3 3. Opis techniczny.... 4 3.1. Dane ogólne... 4 3.1.1. Podstawa opracowania... 4 3.1.2. Przedmiot i zakres opracowania...

Bardziej szczegółowo

Zdzisław Cygan. Metody i modele zarządzania w warunkach społeczeństwa wiedzy

Zdzisław Cygan. Metody i modele zarządzania w warunkach społeczeństwa wiedzy Zdzisław Cygan Metody i modele zarządzania w warunkach społeczeństwa wiedzy OFICYNA WYDAWNICZA WARSZAWSKIEJ SZKO Y ZARZ DZANIA SZKO Y WY SZEJ Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp...9 Rozdział 1. System i jego

Bardziej szczegółowo

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH POLITECHNIKA POZNAŃSKA Projekt METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Prowadzący: Dr hab. T. Stręk, prof. nadzw. Wykonali: Mateusz Głowacki Rafał Marek Mechanika i Budowa Maszyn Profil dypl. : TPM 2 Analiza obciążenia

Bardziej szczegółowo

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1 B I U R O P R O J E K T Ó W i U S Ł U G W I K O N S I E C I I I N S T A L A C J E S A N I T A R N E 45-284 OPOLE ul. Szarych Szeregów 31/5, Siedziba 45-061 OPOLE ul. Katowicka 39E/9 tel./fax 77 45-25-492,

Bardziej szczegółowo

KPFAS0811/LP1/Z2WOUPOF

KPFAS0811/LP1/Z2WOUPOF KPFAS0811/LP1/Z2WOUPOF. (imię i nazwisko) (adres zamieszkania) Nr dowodu osobistego/pesel (aktualny telefon kontaktowy (podać bezwzględnie) Załącznik nr 2 do umowy o dochodzenie roszczeń od przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie raportów okresowych. Program INNOLOT. Armen Jaworski, DZP

Sporządzanie raportów okresowych. Program INNOLOT. Armen Jaworski, DZP Sporządzanie raportów okresowych Program INNOLOT Armen Jaworski, DZP Program INNOLOT - sprawozdawczość Lista raportów zgodnie z 8 pkt 1 umowy: L.p. Rodzaj raportu Okres Termin złożenia 1. Półroczny raport

Bardziej szczegółowo

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska Jan Maciej Kościelny, Michał Syfert DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych Instytut Automatyki i Robotyki Plan wystąpienia 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

System kominowy Schiedel Multi

System kominowy Schiedel Multi System kominowy Schiedel Multi Opis wyrobu Schiedel Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania (tzw. kotłów

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Artur Binczewski, Bartosz Gajda, Wiktor Procyk, Robert Szuman Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Adam Grzech, Jan Kwiatkowski, Krzysztof Chudzik Politechnika

Bardziej szczegółowo

BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH. Wstęp

BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXLIII (2002) ZENON GRZEŚ BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH Z Instytutu Inżynierii Rolniczej Akademii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych. śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii.

WYMAGANIA EDUKACYJNE. niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych. śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii. WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii Klasa 1 Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który: 1. opanował wiadomości

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium ogniw paliwowych i produkcji wodoru

Laboratorium ogniw paliwowych i produkcji wodoru Instrukcja System ogniw paliwowych typu PEM, opr. M. Michalski, J. Długosz; Wrocław 2014-12-03, str. 1 Laboratorium ogniw paliwowych i produkcji wodoru System ogniw paliwowych typu PEM Instrukcja System

Bardziej szczegółowo

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu środowiska 10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ Poważna awaria, wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Sandomierz, lipiec 2010r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE egz.5 OBIEKT: INWESTOR: STADIUM: PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OŻAROWIE 27-530 Ożarów, Os.

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS WATER UTILITY INTELIGENTNY SYSTEM DYSTRYBUCJI

GRUNDFOS WATER UTILITY INTELIGENTNY SYSTEM DYSTRYBUCJI INTELIGENTNY SYSTEM DYSTRYBUCJI Rozwiązania Grundfos ograniczające straty wody i zużycie energii w sieciach wodociągowych. Andrzej Kiełbasa Gdzie jest duży potencjał do uzyskania oszczędności? Straty Oszczędności

Bardziej szczegółowo

Janusz R. Rak, Barbara Tchórzewska-Cieślak, Katarzyna Pietrucha

Janusz R. Rak, Barbara Tchórzewska-Cieślak, Katarzyna Pietrucha Janusz R. Rak, Barbara Tchórzewska-Cieślak, Katarzyna Pietrucha ZAGROŻENIA I RYZYKO W SYSTEMIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Streszczenie. W pracy przedstawiono współczesne zagrożenia związane z funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo