Sieci wodociągowe. Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieci wodociągowe. Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:"

Transkrypt

1 Sieci komunalne I rok (sem I i II) Sieci wodociągowe Rozpoznać materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych oraz określać ich właściwości; Zinterpretować oznaczenia stosowane w materiałach do budowy sieci wodociągowych; Rozpoznać urządzenia energetyczne stanowiące wyposażenie obiektów sieci wodociągowych; Wyjaśnić budowę i zasadę działania urządzeń energetycznych stanowiących wyposażenie obiektów sieci wodociągowych; rzewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem sieci wodociągowych; Rozpoznać i wymienić cechy charakterystyczne wód powierzchniowych płynących; Rozpoznać i wymienić cechy charakterystyczne wód powierzchniowych stojących; Rozpoznać i wymienić cechy charakterystyczne wód podziemnych strefy aeracji; Rozpoznać i wymienić cechy charakterystyczne wód podziemnych strefy saturacji; Rozpoznać i wymienić cechy charakterystyczne ujęć wód powierzchniowych płynących; Rozpoznać i wymienić cechy charakterystyczne ujęć wód powierzchniowych stojących; Rozpoznać i wymienić cechy charakterystyczne ujęć wód podziemnych; Ustalić zasięg strefy ochrony sanitarnej ujęć i źródeł wody; Rozpoznać układy sieci wodociągowych; Rozpoznać rodzaje przewodów sieci wodociągowej; Rozróżnić rodzaje przyłączy wodociągowych; Wymienić zasady wykonywania przyłącza wodociągowego z zastosowaniem trójnika; Wymienić zasady wykonywania przyłącza wodociągowego z zastosowaniem opaski; Rozpoznać obiekty sieci wodociągowych na podstawie oznaczeń graficznych, schematów technologicznych, budowy oraz przeznaczenia; Wyjaśnić funkcje zbiorników do magazynowania wody w zależności od ich przeznaczenia i usytuowania; Rozpoznać pompy i pompownie wodociągowe; Wyjaśnić funkcje wyposażenia pompowni wodociągowej; Zinterpretować informacje zawarte w dokumentacji projektowej sieci wodociągowych Zinterpretować informacje dotyczące przebiegu sieci wodociągowych na planach sytuacyjnych; Zaplanować kolejność robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowych; Ustalić kolejność robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowych; Ustalić zakres robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowych; Zaplanować metody organizacji robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowych; Ustalić kolejność robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i remontów sieci wod.; Ustalić miejsca magazynowania materiałów instalacyjnych na placu budowy i remontów sieci wod.; Ustalić rozmieszczenie obiektów biurowo socjalnych na placu budowy i remontów sieci wod.; Ustalić dawkę i rodzaj środka stosowanego do dezynfekcji sieci wodociągowych; Wyjaśnić sposób postępowania podczas dezynfekcji sieci wodociągowych; Wyjaśnić sposób przeprowadzenia płukania sieci wodociągowych; Zinterpretować warunki przeprowadzenia płukania sieci wodociągowych; Zinterpretować warunki przeprowadzenia i dokumentowania próby szczelności odcinka sieci wod.; Zinterpretować zapisy zawarte w procedurach przeprowadzenia i dokumentowania próby szczelności całego wodociągu; Zinterpretować zasady konserwacji, napraw i modernizacji sieci wodociągowych; oziom wymagań 1

2 Zinterpretować zasady użytkowania, konserwacji, napraw i modernizacji zbiorników wodociągowych, pompowni wodociągowych; 2

3 Sieci komunalne II rok sem I Sieci kanalizacyjne Rozpoznać materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych oraz określa ich właściwości; Zinterpretować oznaczenia stosowane w materiałach do budowy sieci kanalizacyjnych; Rozpoznać urządzenia energetyczne stanowiące wyposażenie obiektów sieci kanalizacyjnych; Wyjaśnić budowę i zasadę działania urządzeń energetycznych stanowiących wyposażenie obiektów sieci kanalizacyjnych; rzewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem sieci kanalizacyjnych; Rozpoznać układy sieci kanalizacyjnych; Rozpoznać rodzaje przewodów sieci kanalizacyjnej; Rozpoznać i wymienić cechy charakterystyczne sieci kanalizacyjnej konwencjonalnej i niekonwencjonalnej; Rozpoznać rodzaje przyłączy kanalizacyjnych; Zinterpretować zapisy zawarte w wytycznych techniczno-budowlanych w zakresie włączenia przykanalika do sieci kanalizacyjnej poprzez studnię rewizyjną; Zinterpretować zapisy zawarte w wytycznych techniczno-budowlanych w zakresie włączenia przykanalika do sieci kanalizacyjnej poprzez trójnik; Rozpoznać obiekty sieci kanalizacyjnych wodociągowych na podstawie oznaczeń graficznych, schematów technologicznych, budowy oraz przeznaczenia; Rozpoznać pompy do ścieków i pompownie kanalizacyjne; Wyjaśnić funkcje wyposażenia pompowni kanalizacyjnych; Zinterpretować informacje zawarte w dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnych; Zinterpretować informacje dotyczące przebiegu sieci kanalizacyjnych na planach sytuacyjnych; Zaplanować kolejność robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych; Ustalić kolejność robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych; Ustalić zakres robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych; Zaplanować metody organizacji robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych; Ustalić kolejność robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i remontu sieci kan.; Ustalić miejsca magazynowania materiałów instalacyjnych na placu budowy i remontu sieci kan.; Ustalić rozmieszczenie obiektów biurowo socjalnych na placu budowy i remontu sieci kanalizacyjnej; Wyjaśnić sposób przeprowadzenia płukania sieci kanalizacyjnej; Zinterpretować warunki przeprowadzenia płukania sieci kanalizacyjnej; Zinterpretować warunki przeprowadzenia i dokumentowania próby szczelności odcinka sieci kanalizacyjnej; Zinterpretować zapisy zawarte w procedurach przeprowadzenia i dokumentowania próby szczelności sieci kanalizacyjnej; Wyjaśnić zasady konserwacji, napraw i modernizacji sieci kanalizacyjnych; Ustalić zakres czynności przeprowadzania konserwacji, napraw i modernizacji sieci kanalizacyjnych konwencjonalnych i niekonwencjonalnych oraz pompowni ściekowych; oziom wymagań 3

4 Sieci komunalne II rok sem I i II Sieci gazowe Rozpoznać materiały stosowane do budowy gazociągów i przyłączy gazowych oraz ich oznaczenia; Zidentyfikować właściwości materiałów stosowanych do budowy gazociągów i przyłączy gazowych; Rozpoznać urządzenia energetyczne stanowiące wyposażenie obiektów sieci gazowych; Wyjaśnić cel i warunki instalowania urządzeń energetycznych stanowiących wyposażenie obiektów sieci gazowych; Rozpoznać układy sieci gazowych oraz ich wzajemne powiązania; Wyjaśnić funkcję obiektów sieci gazowych; Rozpoznać obiekty sieci gazowych na podstawie ich budowy, przeznaczenia, schematów technologicznych oraz oznaczeń graficznych; Sklasyfikować gazociągi i przyłącza gazowe według określonych kryteriów; Wyjaśnić funkcje gazociągów i przyłączy gazowych w układzie sieci gazowych; Rozpoznać rodzaje i układy gazociągów w dokumentacji projektowej sieci gazowych; Rozpoznać elementy uzbrojenia gazociągów i przyłączy gazowych; Zidentyfikować cel instalowania elementów uzbrojenia gazociągów i przyłączy gazowych; Ustalić miejsca instalowania elementów uzbrojenia gazociągów i przyłączy gazowych; Wyjaśnić zasady bezpiecznego sytuowania i wykonywania gazociągów oraz przyłączy gazowych; Zinterpretować zapisy zawarte w wytycznych techniczno - budowlanych dotyczących instalowania kurka głównego; Zinterpretować informacje dotyczące przebiegu gazociągów i przyłączy gazowych zawarte w dokumentacji projektowej sieci gazowych; Zinterpretować informacje dotyczące przebiegu gazociągów i przyłączy gazowych zawarte na planach sytuacyjnych; Zaplanować kolejność czynności technologicznych wymaganych dla montażu gazociągów, przyłączy gazowych oraz ich elementów uzbrojenia; Ustalić kolejność robót przygotowawczych i montażowych związanych z budową gazociągów i przyłączy gazowych; Wyjaśnić zasady wykonywania robót związanych z budową i remontem gazociągów i przyłączy; Zaplanować metody organizacji robót związanych z budową gazociągów i przyłączy gazowych; Wyjaśnić zasady przeprowadzania remontów oraz modernizacji gazociągów i przyłączy gazowych; Zaplanować kolejność i zakres robót związanych z remontem i modernizacją gazociągów i przyłączy; Rozpoznać metody zabezpieczania antykorozyjnego gazociągów i przyłączy gazowych; Wyjaśnić zasady obowiązujące przy wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych gazociągów, przyłączy gazowych oraz w obiektach sieci gazowych; Zinterpretować zasady i procedury obowiązujące podczas odpowietrzania gazociągów i przyłączy; Zaplanować kolejność czynności podczas odpowietrzenia gazociągów i przyłączy gazowych; Wyjaśnić zasady znakowania gazociągów i przyłączy gazowych Zinterpretować warunki przeprowadzania i dokumentowania prób ciśnieniowych i szczelności gazociągów i przyłączy gazowych Zinterpretować zapisy zawarte w procedurach przeprowadzania prób ciśnieniowych oraz szczelności gazociągów; Zinterpretować zapisy zawarte w procedurach przeprowadzania prób ciśnieniowych oraz szczelności przyłączy gazowych; Zinterpretować zasady obowiązujące podczas przeprowadzania czynności związanych z przeprowadzaniem konserwacji, naprawy i modernizacji gazociągów i przyłączy gazowych; Zinterpretować zapisy zawarte w procedurach obowiązujących podczas przeprowadzania napraw i modernizacji gazociągów i przyłączy gazowych; Zinterpretować zapisy zawarte w procedurach prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych oziom wymagań 4

5 Sieci komunalne II rok sem I i II Sieci i węzły ciepłownicze Rozpoznać materiały stosowane do budowy sieci i węzłów ciepłowniczych; Rozpoznać właściwości materiałów stosowanych do budowy sieci i węzłów ciepłowniczych; Rozpoznać urządzenia energetyczne stanowiące wyposażenie sieci i węzłów ciepłowniczych; Wyjaśnić cel i warunki instalowania urządzeń energetycznych stanowiących wyposażenie sieci i węzłów ciepłowniczych; Rozpoznać rodzaje, układy i systemy sieci ciepłowniczych; Wyjaśnić funkcje sieci ciepłowniczych; Wyjaśnić funkcję obiektów sieci ciepłowniczych; Dokonać klasyfikacji węzłów ciepłowniczych; Rozpoznać węzły ciepłownicze na podstawie ich budowy, wyposażenia, funkcji, schematów technologicznych oraz oznaczeń; Rozpoznać elementy uzbrojenia sieci ciepłowniczych; Zidentyfikować cel instalowania elementów uzbrojenia sieci ciepłowniczych; Ustalić miejsca instalowania elementów uzbrojenia sieci ciepłowniczych; Rozpoznać elementy wyposażenia węzłów ciepłowniczych; Zidentyfikować funkcje spełniane przez elementy wyposażenia węzłów ciepłowniczych; Ustalić miejsce instalowania elementów wyposażenia węzłów ciepłowniczych; Zinterpretować informacje dotyczące sieci ciepłowniczych zawarte w dokumentacji projektowej; Zinterpretować informacje dotyczące przebiegu sieci ciepłowniczych zawarte na planach sytuacyjnych; Zinterpretować zasady bezpiecznego i prawidłowego sytuowania sieci ciepłowniczych z zachowaniem obowiązujących przepisów; Ustalić czynności wymagane do montażu sieci ciepłowniczych w określonej technologii; Wyjaśnić zasady obowiązujące podczas budowy sieci ciepłowniczych; Ustalić kolejność robót przygotowawczych i montażowych związanych z budową sieci ciepłowniczych; Zaplanować metody organizacji robót związanych z wykonaniem sieci i węzłów ciepłowniczych; Wyjaśnić cel odwadniania i odpowietrzania sieci oraz węzłów ciepłowniczych; Wyjaśnić zasady obowiązujące podczas odwadniania i odpowietrzania sieci i węzłów ciepłowniczych; Zinterpretować warunki przeprowadzania prób szczelności sieci i węzłów ciepłowniczych; Zinterpretować wymagania dotyczące przeprowadzaniem prób szczelności sieci i węzłów ciepłowniczych; Wyjaśnić zasady obowiązujące podczas remontów oraz modernizacji sieci ciepłowniczych; Zaplanować kolejność i zakres robót związanych z remontem oraz modernizacją sieci ciepłowniczych; Wyjaśnić zasady obowiązujące podczas remontów oraz modernizacji węzłów ciepłowniczych; Zaplanować kolejność i zakres robót związanych z remontem oraz modernizacją węzłów ciepłowniczych; oziom wymagań 5

6 Instalacje sanitarne II rok semestr I Instalacje wodociągowe Rozpoznać materiały stosowane do budowy instalacji wodociągowych oraz określać ich właściwości; Wyjaśnić budowę i zasadę działania urządzeń energetycznych wspomagających użytkowanie instalacji wodociągowych; Zinterpretować oznaczenia stosowane w materiałach do budowy instalacji wodociągowych; Wyjaśnić budowę i zasadę działania urządzeń energetycznych wspomagających użytkowanie instalacji wodociągowych; rzewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem instalacji wodociągowych; Rozpoznać rodzaje instalacji wodociągowych wody zimnej i wody ciepłej; Rozróżnić sposoby połączeń rur w instalacjach wodociągowych; Zidentyfikować technologie wykonania instalacji wodociągowych; Rozpoznać elementy instalacji wodociągowej wody zimnej i wody ciepłej; Wyjaśnić zadania elementów instalacji wodociągowej wody zimnej i wody ciepłej; Rozpoznać elementy uzbrojenia instalacji wodociągowej wody zimnej i wody ciepłej; Wyjaśnić zadania elementów uzbrojenia instalacji wodociągowej wody zimnej i wody ciepłej; Wskazać miejsca montażu uzbrojenia czerpalnego instalacji wodociągowej wody zimnej i wody ciepłej; Wskazać miejsca montażu uzbrojenia regulującego przepływ wody w instalacji wodociągowej wody zimnej i wody ciepłej; Wskazać miejsca montażu uzbrojenia zabezpieczającego instalacji wodociągowej wody zimnej i wody ciepłej; Zaplanować usytuowanie wodomierza na przewodach wodociągowych w budynku i poza nim, Zinterpretować informacje zawarte w dokumentacji projektowej instalacji wodociągowej; Zinterpretować informacje dotyczące przebiegu instalacji wodociągowej; Zinterpretować na podstawie dokumentacji projektowej instalacji wodociągowej zasady prowadzenie przewodów w pomieszczeniach, przez przeszkody budowlane oraz w sąsiedztwie innych przewodów; Zinterpretować informacje zawarte w dokumentacji projektowej instalacji wodnej przeciwpożarowej; Ustalić warunki wykonania instalacji przeciwpożarowych: hydrantowej, tryskaczowej i zraszaczowej; Wyjaśnić zasady związane z napełnianiem instalacji wodociągowych; Wyjaśnić zasady związane z odpowietrzaniem instalacji wodociągowych; Wyjaśnić zasady wykonywania połączenia instalacji wodociągowej z przewodem rozdzielczym sieci wodociągowej; Wyjaśnić zasady wykonywania połączenia instalacji wodociągowej z przewodem doprowadzającym wodę z studni kopanej lub studni wierconej; Ustalić zakres czynności koniecznych do wykonania połączenia instalacji wodociągowej z przewodem rozdzielczym sieci wodociągowej w określonej technologii; Ustalić zakres czynności koniecznych do wykonania połączenia instalacji wodociągowej z przewodem doprowadzającym wodę z studni kopanej lub studni wierconej; Wyjaśnić zasady wykonywania połączenia instalacji kanalizacyjnej z przewodem sieci kanalizacyjnej; Zinterpretować warunki przeprowadzenia próby szczelności połączenia wodociągowego; Zinterpretować warunki przeprowadzenia próby szczelności odcinka instalacji wodociągowej obejmującej jedną kondygnację; Zinterpretować warunki przeprowadzenia próby szczelności instalacji wodociągowej; Wyjaśnić zasady dokumentowania próby szczelności fragmentu lub całości instalacji wodociągowej; Ustalić zakres przeglądu technicznego instalacji wodociągowych; rzestrzegać zasad przeprowadzania przeglądu technicznego instalacji wodociągowych; oziom wymagań 6

7 rzestrzegać zasad dokumentowania przeprowadzonego przeglądu technicznego instalacji wodociągowych; rzestrzegać zasad konserwacji i napraw instalacji wodociągowych; Ustalić zakres czynności przeprowadzania konserwacji i napraw instalacji wodociągowych; Instalacje sanitarne II rok semestr I i II Instalacje kanalizacyjne Rozpoznać materiały stosowane do budowy instalacji kanalizacyjnych oraz określić ich właściwości; Zinterpretować oznaczenia stosowane w materiałach do budowy instalacji kanalizacyjnych; Rozpoznać urządzenia energetyczne wspomagające pracę instalacji kanalizacyjnych; Wyjaśnić budowę i zasadę działania urządzeń energetycznych wspomagających użytkowanie instalacji kanalizacyjnych; rzewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem instalacji kanalizacyjnych; Rozpoznać rodzaje instalacji kanalizacyjnych; Rozróżnić sposoby połączeń rur w instalacjach kanalizacyjnych; Zidentyfikować technologie wykonania instalacji kanalizacyjnych; Rozpoznać elementy instalacji kanalizacyjnej; Wyjaśnić zadania elementów instalacji kanalizacyjnej; Rozpoznać przybory sanitarne; Zidentyfikować przybory sanitarne; Rozpoznać wyposażenie instalacji kanalizacyjnej; Zidentyfikować wyposażenie instalacji kanalizacyjnej; Wskazać miejsca montażu urządzeń kanalizacyjnych w budynku i poza nim; Wskazać miejsca montażu przyborów sanitarnych; Zaplanować usytuowanie przyborów sanitarnych oraz urządzeń kanalizacyjnych; Zinterpretować warunki techniczne wymagane dla pomieszczeń, w których instalowane są przybory sanitarne; Zinterpretować informacje zawarte w dokumentacji projektowej instalacji kanalizacyjnej; Wyjaśnić na podstawie dokumentacji projektowej instalacji kanalizacyjnej zasady prowadzenia przewodów w pomieszczeniach, przez przeszkody budowlane oraz w sąsiedztwie innych przewodów; Rozróżnić na podstawie dokumentacji projektowej rodzaj instalacji do odprowadzania wód opadowych; Wyjaśnić warunki wykonania instalacji do odprowadzania wód opadowych; Wyjaśnić zasady wykonywania połączenia instalacji kanalizacyjnej z przewodem sieci kanalizacyjnej; Wyjaśnić zasady wykonywania połączenia instalacji kanalizacyjnej ze zbiornikiem gromadzącym ścieki bytowe lub opadowe; Wyjaśnić zasady wykonywania połączenia instalacji kanalizacyjnej z przydomową oczyszczalnią ścieków; Ustalić zakres czynności koniecznych do wykonania połączenia instalacji kanalizacyjnej z przewodem sieci kanalizacyjnej; Ustalić zakres czynności koniecznych do wykonania połączenia instalacji kanalizacyjnej z zbiornikiem gromadzącym ścieki bytowe lub opadowe albo z przydomową oczyszczalnią ścieków; Zinterpretować warunki przeprowadzenia próby szczelności przyłącza kanalizacyjnego; Zinterpretować warunki przeprowadzenia próby szczelności instalacji kanalizacyjnej obejmującej jedną kondygnację; Zinterpretować warunki przeprowadzenia próby szczelności instalacji kanalizacyjnej; Wyjaśnić zasady dokumentowania próby szczelności fragmentu lub całości instalacji kanalizacyjnej; Ustalić zakres przeglądu technicznego instalacji kanalizacyjnej i sposób jego dokumentowania; oziom wymagań 7

8 rzestrzegać zasad przeprowadzania przeglądu technicznego instalacji kanalizacyjnych; rzestrzegać zasad dokumentowania przeprowadzonego przeglądu technicznego instalacji kanalizacyjnych; rzestrzegać zasad konserwacji i napraw instalacji kanalizacyjnych; Ustalić zakres czynności przeprowadzania konserwacji i napraw instalacji kanalizacyjnych; Instalacje sanitarne II rok semestr II Rozpoznać rodzaje instalacji gazowych; Instalacje gazowe Rozpoznać elementy uzbrojenia instalacji gazowych; Dokonać analizy zagrożeń związanych z występowaniem środowiska gazów palnych i toksycznych; Dokonać klasyfikacji urządzeń gazowych; Wyjaśnić funkcje gazomierzy i urządzeń gazowych; Dokonać klasyfikacji palników gazowych; Zinterpretować warunki techniczne wymagane dla pomieszczeń, w których instalowane są urządzenia gazowe; Zinterpretować warunki techniczne obowiązujące przy sytuowaniu przewodów, uzbrojenia i urządzeń gazowych oraz przekraczania przegród budowlanych; rzestrzegać zasad odprowadzania spalin z urządzeń gazowych; rzestrzegać zasad wentylacji pomieszczeń, w których instalowane są urządzenia gazowe; Zinterpretować informacje zawarte w dokumentacji projektowej instalacji gazowych; Ustalić przebieg przewodów instalacji gazowej oraz miejsca usytuowania urządzeń gazowych w celu realizacji zadań zawodowych związanych z wykonaniem instalacji gazowych; Zinterpretować warunki przeprowadzania prób szczelności instalacji gazowych; Wyjaśnić zasady dokumentowania prób szczelności instalacji gazowych; Wyjaśnić zasady obowiązujące podczas przekazywania instalacji gazowych do eksploatacji; rzestrzegać zasad dokumentowania robót związanych z przekazywaniem instalacji gazowych do eksploatacji; Ustalić skład i kwalifikacje zespołu roboczego przeprowadzającego przeglądy techniczne instalacji gazowych; rzestrzegać zasad przeprowadzania przeglądów technicznych instalacji gazowych; rzestrzegać zasad dokumentowania przeglądów technicznych instalacji gazowych; Ustalić skład i kwalifikacje zespołu roboczego przeprowadzającego przeglądy techniczne instalacji gazowych; rzestrzegać zasad obowiązujących podczas przeprowadzania konserwacji i napraw instalacji gazowych; Zinterpretować procedury obowiązujące podczas wykonywania prac na czynnych instalacjach gazowych; oziom wymagań Instalacje sanitarne III rok semestr I Instalacje grzewcze 8

9 Rozpoznać materiały stosowane do budowy instalacji grzewczych; Rozpoznać właściwości materiałów stosowanych do montażu instalacji grzewczych; Rozpoznać źródła energii konwencjonalne i alternatywne; Wyjaśnić wady i zalety źródeł energii; Wyjaśnić kryteria użyteczności konwencjonalnych źródeł energii; Wyjaśnić możliwości wykorzystania konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii oraz ich wpływ na środowisko; Rozpoznać rodzaje instalacji grzewczych; Rozpoznać rodzaje i systemy instalacji grzewczych oraz ich przeznaczenie; Zidentyfikować technologie montażu instalacji grzewczych; Rozpoznać elementy uzbrojenia instalacji grzewczych; Wyjaśnić przeznaczenie elementów uzbrojenia instalacji grzewczych; Dokonać klasyfikacji urządzeń grzewczych; Wyjaśnić budowę urządzeń grzewczych; Wyjaśnić przeznaczenie urządzeń grzewczych; Zinterpretować warunki techniczne obowiązujące przy sytuowaniu przewodów, uzbrojenia i urządzeń grzewczych; Ustalić przebieg przewodów instalacji grzewczych oraz miejsca usytuowania urządzeń grzewczych; Zinterpretować warunki techniczne wymagane dla pomieszczeń, w których instalowane są urządzenia grzewcze; rzestrzegać zasad odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych; rzestrzegać zasad wentylacji pomieszczeń, w których instalowane są urządzenia grzewcze; Zinterpretować warunki przeprowadzania prób szczelności instalacji grzewczych; Wyjaśnić zasady dokumentowania prób szczelności instalacji grzewczych; Wyjaśnić zasady wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, termoizolacyjnych i przeciwwilgociowych; Wyjaśnić cel wykonywania zabezpieczeń instalacji grzewczych; Wyjaśnić zasady odpowietrzania, uruchamiania i regulacji instalacji grzewczych; Wyjaśnić zasady obowiązujące podczas przekazywania instalacji grzewczych do eksploatacji; rzestrzegać zasad dokumentowania robót związanych z przekazywaniem instalacji grzewczych do eksploatacji; rzestrzegać zasad przeprowadzania przeglądów technicznych instalacji grzewczych; rzestrzegać zasad dokumentowania przeglądów technicznych instalacji grzewczych; Wyjaśnić zasady przeprowadzania konserwacji i napraw instalacji grzewczych; rzejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego; oziom wymagań 9

10 Instalacje sanitarne III rok semestr II Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne Rozpoznać materiały stosowane do budowy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Rozpoznać właściwości materiałów stosowanych do montażu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Rozpoznać parametry powietrza w pomieszczeniach wpływające na odczuwanie warunków komfortu; Wyjaśnić możliwości dokonywania zmian parametrów powietrza w pomieszczeniach; Zinterpretować wytyczne dotyczące wymaganych parametrów powietrza w pomieszczeniach budynków mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej oraz na stanowiskach roboczych; Wyjaśnić cel wentylacji pomieszczeń, obiektów i stanowisk roboczych; Dokonać klasyfikacji wentylacji naturalnej, mechanicznej i hybrydowej; Rozpoznać elementy wyposażenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Wyjaśnić przeznaczenie elementów wyposażenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Wyjaśnić budowę i zasady działania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Rozpoznać technologie wykonania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Zinterpretować warunki techniczne obowiązujące przy sytuowaniu przewodów, uzbrojenia i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Ustalić przebieg przewodów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Ustalić miejsca usytuowania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Zinterpretować warunki przeprowadzania prób szczelności instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Wyjaśnić zasady dokumentowania prób szczelności instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Wyjaśnić zasady wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, termoizolacyjnych, przeciwwilgociowych oraz akustycznych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Wyjaśnić cel wykonywania zabezpieczeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Wyjaśnić zasady uruchamiania i regulacji instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Wyjaśnić zasady obowiązujące podczas przekazywania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do eksploatacji; rzestrzegać zasad dokumentowania robót związanych z przekazywaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do eksploatacji; rzestrzegać zasad przeprowadzania przeglądów technicznych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; rzestrzegać zasad dokumentowania przeglądów technicznych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Wyjaśnić zasady przeprowadzania konserwacji i napraw instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; oziom wymagań 10

Podstawy budownictwa

Podstawy budownictwa Rozkład materiału nauczania: Podstawy budownictwa PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MONTER SIECI, INSTALACJI i URZĄDZEŃ SANITARNYCH, 712616 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Podstawy budownictwa TYP SZKOŁY: ZASADNICZA

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych B.8 i B.9

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych B.8 i B.9 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (712616) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych B.8 i B.9 B.8 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; symbol:

Bardziej szczegółowo

MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH 712616

MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH 712616 CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik urządzeń sanitarnych; symbol: 311209 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych nr indeksu 712616 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent

Bardziej szczegółowo

Seite 1 von 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 712616 Celem kształcenia zawodowego jest

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 712616 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata,

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K1 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

Kwalifikacja K1 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych Kwalifikacja K1 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.8. Wykonywanie robót związanych

Bardziej szczegółowo

Otwieramy nowy kierunek - MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

Otwieramy nowy kierunek - MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Otwieramy nowy kierunek - MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Osoba pracująca w tym zawodzie montuje instalacje i urządzenia sanitarne, tj. montuje instalacje wodociągowe, wody ciepłej, kanalizacyjne,

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.9. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ B.9. Wykonywanie robót związanych instalacji sanitarnych z montażem i remontem 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik gazownictwa; symbol: 311913 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Wiadomości wstępne... 7. 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów...

SPIS TREŚCI. 1. Wiadomości wstępne... 7. 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów... Zbigniew Heidrich SPIS TREŚCI 1. Wiadomości wstępne... 7 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów... 9 2. Zapotrzebowanie na wodę... 12 2.1.

Bardziej szczegółowo

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne / Jan Guzik. Krosno, 2014 Spis treści. Wstęp Woda w przyrodzie i sieciach wodociągowych 12

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne / Jan Guzik. Krosno, 2014 Spis treści. Wstęp Woda w przyrodzie i sieciach wodociągowych 12 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne / Jan Guzik. Krosno, 2014 Spis treści Wstęp 11 1. Woda w przyrodzie i sieciach wodociągowych 12 1.1. Źródła wody, jej obieg i znaczenie w przyrodzie 12 1.2. Jakość

Bardziej szczegółowo

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 712618 Monter sieci i instalacji sanitarnych 311218 Technik inżynierii sanitarnej PKZ(BD.e) MONTER

Bardziej szczegółowo

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Akademia im. Jana Długosza posiada następujące obiekty : - przy ul. Waszyngtona 4/8 - Obiekt Dydaktyczno - Biurowy Kubatura obiektu :

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: instalacje budowlane PROGRAM:2103/T-4/MEN/1997.06.09 KLASA:3tba,3tbb technikum 4 letniego WYMAGANIA EDUKACYJNE DZIAŁ WODOCIĄGOWE POZIOM WYMAGAŃ NA OCENĘ: B WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI (UCZEŃ POWINIEN:)

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010 r 45 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232,

Bardziej szczegółowo

Lp Jedn. organ. WBiA Temat pracy dyplomowej Prowadzący pracę Poziom kształcenia

Lp Jedn. organ. WBiA Temat pracy dyplomowej Prowadzący pracę Poziom kształcenia Załącznik nr 1.2 (do uchwały RW WBiA nr 34/2012/13 z dn. 03.07.2013 r.) Ewidencja zgłaszanych tematów prac dyplomowych w roku akadem. 2014/2015 Kierunek: BUDOWNICTWO / INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Lp Jedn. organ.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 1. Przepisy prawne i normy 1.1. BRANŻA BUDOWLANA

CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 1. Przepisy prawne i normy 1.1. BRANŻA BUDOWLANA CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1. Przepisy prawne i normy 1.1. RANŻA UDOWLANA Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z następującymi przepisami: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze ... Imię i nazwisko... Adres... Adres... Telefon..., dnia... Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE Inwestor:...... na podstawie art. 54 ustawy z

Bardziej szczegółowo

2. Przepisy prawne i normy 2.1. BRANŻA BUDOWLANA

2. Przepisy prawne i normy 2.1. BRANŻA BUDOWLANA ROZUDOWA 2. Przepisy prawne i normy 2.1. RANŻA UDOWLANA Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z następującymi przepisami: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

RozpMSWiA_warunkow_technicznych_uzytkowania_budynkow_mieszkalnych.doc 1 / 5

RozpMSWiA_warunkow_technicznych_uzytkowania_budynkow_mieszkalnych.doc 1 / 5 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) (wybrane fragmenty) 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD KAN I CO

INSTALACJA WOD KAN I CO Spis treści: INSTALACJA WOD KAN I CO I OPIS TECHNICZNY... 2 1 ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA... 2 3.1 ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3.2 INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter sieci, instalacji 712616

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter sieci, instalacji 712616 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Monter sieci, instalacji 712616 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu instalacji wod-kan.

Opis techniczny do projektu instalacji wod-kan. Świetlica wiejska w Trzęsowicach, gm. Zawonia. Projekt instalacji wod. kan. 1 I. Część ogólna. Opis techniczny do projektu instalacji wod-kan. 1. UŜytkownik. UŜytkownikiem obiektu po jego wykonaniu będzie

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T O Ś Ć

S P I S Z A W A R T O Ś Ć S P I S Z A W A R T O Ś Ć T E C Z K I nr str. 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości teczki 2 3. Kserokopia uprawnień budowlanych 3-5 4. Ksero przynależności do WIIB 6-7 5. Oświadczenie projektanta i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Temat: Branża: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis stanu istniejącego

OPIS TECHNICZNY. 1. Zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis stanu istniejącego OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Instalacja wody 4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 5. Próba szczelności,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA ST. O1.O2

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA ST. O1.O2 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA ST. O1.O2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja wodno-kanalizacyjna. S 02.02.00 ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA 12,0x34,0 BUDOWLANEGO: ADRES OBIEKTU DZIAŁKA NR 821/41 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE

PROJEKT BUDOWLANY. HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA 12,0x34,0 BUDOWLANEGO: ADRES OBIEKTU DZIAŁKA NR 821/41 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA 12,0x34,0 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: RADŁÓW, UL. GLOWSKA DZIAŁKA NR 821/41 INWESTOR: GMINA RADŁÓW BRANŻA: SANITARNA: PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna przyłącze wody wraz z przebudową istniejącego przyłącza wody dla potrzeb budowy przedszkola przy zespole Szkolno- Przedszkolnym w Okuniewie dz. Nr 1686 Zamawiający: Gmina Halinów

Bardziej szczegółowo

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe.

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe. Kurs energetyczny G2 (6 godzin zajęć) Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe. Zakres uprawnień: a. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kw; b. przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania techniczne i technologiczne -wpływ wyposażenia obiektu na jego kszatłt i funkcjonowanie w architekturze specjalistycznej W514

Uwarunkowania techniczne i technologiczne -wpływ wyposażenia obiektu na jego kszatłt i funkcjonowanie w architekturze specjalistycznej W514 Uwarunkowania techniczne i technologiczne -wpływ wyposażenia obiektu na jego kszatłt i funkcjonowanie w architekturze specjalistycznej Robert Barełkowski, dr hab. inż. arch., prof. ZUT 2017 Instalacje

Bardziej szczegółowo

713[02] I Postanowienia ogólne ZAWÓD: MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

713[02] I Postanowienia ogólne ZAWÓD: MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH ZAWÓD: MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH 73[02] Poniższe opracowanie dotyczy programu praktyk dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w ramach projektu STAWIAMY NA PRAKTYKĘ pilotażowy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

- uczeń zna podstawowe

- uczeń zna podstawowe Wymagania edukacyjne Przedmiot: Technologia systemów Klasa: I, II, III TUiSEO Numer programu nauczania: 311930 Nauczyciel :.. Dział programu Bezpieczeństwo podczas Organizacja robót instalacyjnych Poziom

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010 r 45 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232,

Bardziej szczegółowo

woj. kujawsko-pomorskie

woj. kujawsko-pomorskie woj. kujawsko-pomorskie Oddział w Bydgoszczy, Oddział w Toruniu, Oddział we Włocławku (WFOŚiGW województwa kujawsko-pomorskiego) I. inwestycje energooszczędne, dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Dane ogólne 1.1. Temat opracowania 1.2. Podstawy opracowania 1.3. Stan istniejący

Spis treści Dane ogólne 1.1. Temat opracowania 1.2. Podstawy opracowania 1.3. Stan istniejący Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Temat opracowania... 2 1.2. Podstawy opracowania... 2 1.3. Stan istniejący... 2 2. Dane charakterystyczne projektowanej inwestycji... 2 2.1. Charakterystyka terenu...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA 2 Contents 1. Wstęp... 4 1.1 Przedmiot ST... 4 1.2. Zakres stosowania ST... 4 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instalacje wod.-kan. KOD CPV 45332200-5, 45332200-6, 45332200-7, 45343000-3 NAZWA PROJEKT PRZEBUDOWY W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA II

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik urządzeń sanitarnych

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik urządzeń sanitarnych Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik urządzeń sanitarnych 311209 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na montaż instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na montaż instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła Dotyczy: Ogłoszenie z 08.06.2016r. o przetargu na montaż instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła Ogólne warunki 1 Termin realizacji 31.10.2016 r. 2 Warunki gwarancyjne: przez 10 lat od oddania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w wykazie Polskich Norm

Zmiany w wykazie Polskich Norm Zmiany w wykazie Polskich Norm Z dniem 21 marca wchodzi w życie rozporządzenie z nowym wykazem Polskich Norm. W dniu 10 grudnia 2010 r. Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

ROZDZIAŁ II INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE ROZDZIAŁ II INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE... 99 2. BILANS ZAPOTRZEBOWANIA WODY... 99 3. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE... 100 3.1. OCZYSZCZALNIA MECHANICZNA...

Bardziej szczegółowo

Budowa centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szamotulskiej 59B, 61B, 63B, 65B.

Budowa centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szamotulskiej 59B, 61B, 63B, 65B. Ekoprodet Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Temat opracowania Budowa centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: Rys.1 - RZUT NISKIEGO PARTERU 1:100. Rys.2 - RZUT WYSOKIEGO PARTERU 1:100 Rys.3 - RZUT I PIĘTRA 1:100 Rys.4 - RZUT II PIĘTRA 1:100

Spis rysunków: Rys.1 - RZUT NISKIEGO PARTERU 1:100. Rys.2 - RZUT WYSOKIEGO PARTERU 1:100 Rys.3 - RZUT I PIĘTRA 1:100 Rys.4 - RZUT II PIĘTRA 1:100 Zawartość OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis poszczególnych instalacji... 3 3.1. Opis projektowanej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji...

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości.... 2 2. Spis rysunków.... 3 3. Opis techniczny.... 4 3.1. Dane ogólne... 4 3.1.1. Podstawa opracowania... 4 3.1.2. Zakres opracowania... 4 3.1.3.

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny Targów INSTALACJE 2012

Zakres tematyczny Targów INSTALACJE 2012 Zakres tematyczny Targów INSTALACJE 2012 Szczegółowa lista grup towarowych Targów Instalacje. OGRZEWANIE 1. SALON TECHNIKI GRZEWCZEJ I CIEPŁOWNICZEJ Wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie i odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. Spis treści PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ROZDZIAŁ 1... BŁĄD! NIE RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZASADY FUNKCJONOWANIA.... BŁĄD! NIE 1.1. RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZMIANY STRUKTURALNE

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 SPIS TREŚCI: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3 Uprawnienia budowlane projektanta 4 Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 6 Zaświadczenie o opłaceniu

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA SPIS TREŚCI: I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 1. Zakres robót i kolejność wykonywania inwestycji.... 3 2. Wykaz istniejących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. stadium dokumentacji projektowej. INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska Piaseczno

INFORMACJA BIOZ. stadium dokumentacji projektowej. INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska Piaseczno INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno Tytuł opracowania: Adaptacja budynku internatu na cele mieszkaniowe adres: Ul. Ks. Sajny 2B Góra Kalwaria INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna RODZAJ OPRACOWANIA Instalacje sanitarne wewnętrzne INWESTOR: Gmina Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (CPV , , )

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (CPV , , ) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ URZĘDU POCZTOWEGO UL.SZAMOCKA WARSZAWIE Instalacja wewnętrzna wodno-kanalizacyjna, instalacja hydrantowa (CPV 45 332 400-7, 45 332

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Opis techniczny II. CZĘŚĆ GRAFICZNA Rys S1. Rzut parteru A wewn. instal. wod - kan - skala 1:50 Rys S2. Rzut parteru B wewn. instal. wod - kan - skala 1:50 Rys

Bardziej szczegółowo

OBEJMUJĄCEGO. I. Roboty budowlane. Podatek p. Nazwa elementu

OBEJMUJĄCEGO. I. Roboty budowlane. Podatek p. Nazwa elementu Załącznik nr 6 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH. ROBOTA BUDOWLANA: WYKONANIE - W RAMACH ROZBUDOWY SZPITALA BUDYNKU NR 6, OBEJMUJĄCEGO BLOK OPERACYJNY, CENTRALNĄ STERYLIZATORNIĘ I DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów w Przedszkolu nr 343, przy ul. Warszawskiej 53 w Warszawie działka nr 12 z obrębu 2-09-06, jed. ewid. 146512_8 BRANŻA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 26 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-11/15 Harmonogram Zamawiającego do SIWZ dla wykonania zadania:

Załącznik nr 26 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-11/15 Harmonogram Zamawiającego do SIWZ dla wykonania zadania: Załącznik nr 26 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-11/15 Harmonogram Zamawiającego do SIWZ dla wykonania zadania: PRZEBUDOWA WYTWARZANIA, ZARZĄDZANIA I DYSTRYBUCJI MEDIÓW ENERGETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Beata Rycerz Data: II 2009 r 36 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232, 45332

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) SYSTEMY SANITARNE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) SYSTEMY SANITARNE ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W KRASNOBRODZIE ETAP II PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) SYSTEMY SANITARNE ZAMAWIAJĄCY (Inwestor): WYKONAWCA: BRANŻA: Gmina Krasnobród ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 2P-12-Ł.

Przedmiar robót 2P-12-Ł. Przedmiar robót 2P-12-Ł. Instalacja wod-kan., c.o., wentylacja mechaniczna Obiekt Kod CPV 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45231300-8 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁACZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO ORAZ PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁACZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO ORAZ PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁACZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO ORAZ PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ OBIEKT Boisko Sportowe Orlik 2012 w Górze Kalwarii w Szkole Podstawowej nr 2 w Górze Kalwarii ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

1.1Przepisy i zarządzenia Dane geologiczne...14

1.1Przepisy i zarządzenia Dane geologiczne...14 Spis treści 1 Pozyskiwanie wody...13 1.1Przepisy i zarządzenia...13 1.2 Dane geologiczne...14 1.3 Źródła...15 1.3.1Typy źródeł...15 1.3.2.Ujęcia źródeł...18 1.3.3 Studnie zbiorcze...20 1.3.4 Nadzór i konserwacja...24

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

szkolnictwa zawodowego (***

szkolnictwa zawodowego (*** MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH 712604 -CZELADNIK STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH - CZELADNIK w zawodzie: MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH Na bazie podstawy programowej kształcenia w

Bardziej szczegółowo

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich przy ul. Michała Drzymały 4. Dokumentacja obejmuje instalację klimatyzacji dla

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY Tomaszów Maz. Luty 2014r. PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA SANITARNE TEMAT: Budowa budynku administracyjno-biurowego z instalacjami i urządzeniami ADRES: Jednostka ewid. Gmina Budziszewice ul. J.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I KOSZT ROBÓT ZWI

ZAKRES I KOSZT ROBÓT ZWI RAP/1/09 Załącznik 1 a do s.i.w.z. ZAKRES I KOSZT ROBÓT ZWIĄZANYCH Z "MODERNIZACJĄ ZESPOŁU PAŁACOWO-FOLWARCZNEGO na potrzeby PONADREGIONALNEGO ROLNICZEGO CENTRUM KONGRESOWEGO w PAWŁOWICACH" TABELA WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSC. JEŻÓW ETAP II. - Część 1-

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSC. JEŻÓW ETAP II. - Część 1- PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSC. JEŻÓW ETAP II - Część 1- Zlewnia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wytyczne do wykonania rachunku techniczno ekonomicznego dla wyboru nośnika energii w celu zaopatrzenia obiektu w ciepło

Podstawowe wytyczne do wykonania rachunku techniczno ekonomicznego dla wyboru nośnika energii w celu zaopatrzenia obiektu w ciepło Informacje dla Inwestorów Podstawowe wytyczne do wykonania rachunku techniczno ekonomicznego dla wyboru nośnika energii w celu zaopatrzenia obiektu w ciepło 1. Źródło ciepła w nowym obiekcie (lub wcześniej

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIUM POLITYKA INFRASTRUKTURALNA

NOWE STUDIUM POLITYKA INFRASTRUKTURALNA NOWE STUDIUM POLITYKA INFRASTRUKTURALNA ZAŁOŻENIA NOWEJ POLITYKI PRZESTRZENNEJ m zamieszkiwanie g gospodarka i usługi z zieleń bez granic w rzeki woda p przestrzenie publiczne k kompozycja d dziedzictwo

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Robota budowlana: wykonanie w ramach rozbudowy Szpitala - Budynek nr 7 i 7A

CZĘŚĆ A - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Robota budowlana: wykonanie w ramach rozbudowy Szpitala - Budynek nr 7 i 7A Załącznik nr 6 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-42/14 CZĘŚĆ A - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Robota budowlana: wykonanie w ramach rozbudowy Szpitala - Budynek nr 7 i 7A L.p. Nazwa elementu Wartość robót

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy.

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach ul. Czecha 1 zgodnie z Art.24 ust.7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.2015, poz.139) ogłasza

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 712616 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według podstawy programowej z 2017 r.) Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618 Warszawa 2017 Informator opracowała Centralna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORAZ PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORAZ PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ODPROWADZENIA WÓD DESZCZOWYCH

Bardziej szczegółowo

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO GRZEGORZ PABJAN 38-200 JASŁO, ul. 17-Stycznia 68a tel./fax (13) 446 26 63, 791 926 382 www.ekopro-projekty.pl, e-mail: ekopro1@wp.pl P R O J E K T B U D O W L A N Y

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ GAZOWY. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ GAZOWY. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ GAZOWY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ będący Załącznikiem nr 2 do wzoru umowy nr DZP-362-61/2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania na wykonanie 6-ciu okresowych rocznych kontroli stanu technicznego budynku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I II III ZAŁĄCZNIKI OPIS TECHNICZNY RYSUNKI nr 1 Rzut piwnic segment B. nr 2 Rzut parteru segment B, grupa 3 nr 3 Rzut I piętra segment B. grupa 4 nr 4 Aksonometria instalacji wody

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA B.I.O.Z. Instalacja solarna

INFORMACJA B.I.O.Z. Instalacja solarna . INFORMACJA B.I.O.Z. TEMAT: Instalacja solarna OBIEKT: Publiczne Gimnazjum ADRES: Osjaków, ul. Wieluńska 14 INWESTOR: Urząd Gminy w Osjakowie PROJEKTANT: mgr inż. Jerzy Prokopczyk 2 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GAZOWNICTWA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GAZOWNICTWA Załącznik nr 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GAZOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[55] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) klasyfikować paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kształcenie według podstawy programowej z 2017 r.) Technik inżynierii sanitarnej 311218 Warszawa 2017 Informator opracowała Centralna Komisja

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH im. S. W. Bryły w Białymstoku

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH im. S. W. Bryły w Białymstoku ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH im. S. W. Bryły w Białymstoku Technikum Budowlano-Geodezyjne Technik budownictwa Technik drogownictwa Technik geodeta Technik urządzeń sanitarnych Szkoła Policealna

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji EWA Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych; Ochrona wód gruntowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie gazowym 1. Podstawa prawna ustalenia szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (wyciąg) 11 DZIAŁ X Bezpieczeństwo i higiena pracy 11 Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy 11 Rozdział II Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica Wodna kanałowa NW-1

Nagrzewnica Wodna kanałowa NW-1 Nagrzewnica Wodna kanałowa NW-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA GWARANCJA DOSPEL Sp. z o.o. ul. Główna 188 42-200 Częstochowa tel. (+ 48 034) 370-30-00 fax (+ 48 034) 360-92-49 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

Poprawa bilansu energetycznego budynku głównego ZOZ Sucha Beskidzka poprzez modernizację źródła ciepła wraz z wymianą instalacji sanitarnych

Poprawa bilansu energetycznego budynku głównego ZOZ Sucha Beskidzka poprzez modernizację źródła ciepła wraz z wymianą instalacji sanitarnych PROJEKT WYKONWACZY Poprawa bilansu energetycznego budynku głównego ZOZ Sucha Beskidzka poprzez modernizację źródła ciepła wraz z wymianą instalacji sanitarnych TEMAT OBIEKT: INWESTOR: NR DZIAŁKI: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ NAZWA INWESTYCJI : REMONT (MODERNIZACJA) UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY

INFORMACJA BIOZ NAZWA INWESTYCJI : REMONT (MODERNIZACJA) UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY PR O J EK T O W A N IE KRZYSZTOF OZGA ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. 7 tel.95 7204548, 0 795 584 861 email biuro@akwamel.pl www.akwamel.pl INFORMACJA BIOZ OBIEKT : WODOCIĄG KOMUNALNY ZWIERZYN

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych Stadium: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA Adres inwestycji: Kraczkowa dz. nr 1560/5 Nazwa i adres inwestora: Gmina Łańcut z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

EKO projekt. Zewnętrzna instalacja cieplna preizolowana ST 01

EKO projekt. Zewnętrzna instalacja cieplna preizolowana ST 01 EKO projekt Przedsiębiorstwo Usług Projektowo-Montażowych Spółka z o.o. 21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 7 tel/fax (0-83) 343 64 74 NIP 537-10-08-398 email:ekoprojekt.bp@wp.pl Zewnętrzna instalacja cieplna

Bardziej szczegółowo