Część pierwsza podręcznika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część pierwsza podręcznika"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie I zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej "W drodze do Wieczernika" nr: AZ-1-01/10 i podręcznikiem "W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" nr: AZ-11-01/10-WA-1/12 Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa. TYTUŁ ROZDZIAŁU I. Witam "Bądź pozdrowiony, Panie" TEMAT LEKCJI 1 W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego 2. Witam Cię, Panie Jezu! OCENA CELUJĄCA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOSTATECZNA Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: potrafi powiedzieć, w jaki sposób Pan Bóg jest obecny na lekcji religii, w szkole wie, że pozdrowienie chrześcijańskie to forma przyznania się do Chrystusa Część pierwsza podręcznika zna różne rodzaje powitań potrafi je poprawnie zastosować względem różnych osób; potrafi wykonać znak krzyża szanuje krzyż święty zna powitania chrześcijańskie; potrafi wyjaśnić kiedy należy się przeżegnać zna słowa chrześcijańskich pozdrowień: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Szczęść Boże ; stara się stosować na co dzień poznane pozdrowienia rozróżnia pozdrowienia świecki od religijnych potrafi powiedzieć, w jaki sposób ludzie mogą się witać ze spotkaną osobą zna różne rodzaje powitań potrafi je poprawnie zastosować względem różnych osób; potrafi wykonać znak krzyża szanuje krzyż święty zna powitania chrześcijańskie; zna słowa chrześcijańskich pozdrowień: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Szczęść Boże ; stara się stosować na co dzień poznane pozdrowienia rozróżnia pozdrowienia świecki od religijnych zna różne rodzaje powitań potrafi wykonać znak krzyża szanuje krzyż święty zna powitania chrześcijańskie; zna słowa chrześcijańskich pozdrowień: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Szczęść Boże ; rozróżnia pozdrowienia świecki od religijnych OCENA DOPUSZCZAJĄCA potrafi wykonać znak krzyża szanuje krzyż święty zna powitania chrześcijańskie; zna słowa chrześcijańskich pozdrowień: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Szczęść Boże ;

2 3. Należę do rodziny Pana 4. Krzyż naszym znakiem 5. Kościół dom Boży 6. Kościół wspólnotą przyjaciół wymienia rożne osoby należące do Kościoła (według stanu, powołania) i ich zadania w Kościele wie, że Bóg z miłości do człowieka nie oszczędził własnego Syna stara się odnajdywać swoje zadanie i miejsce w Kościele wspólnocie wierzących opowiada o potrzebie i znaczeniu przyjaźni; wymienia rożne osoby należące do Kościoła i ich zadania; wie, co to jest Kościół, kto do niego należy, wie w jaki sposób jesteśmy włączani do wspólnoty Kościoła w prostej modlitwie potrafi podziękować Bogu za przyjęcie do Jego rodziny rozumie, że Kościół to wspólnota ludzi potrafi poprawnie wykonać znak krzyża; wie, czego symbolem jest krzyż miejsca, w których znajduje się krzyż; szanuje krzyż wie, że kościół jest domem Pana Boga; potrafi odróżnić kościół od innych budynków wie, jak należy zachować się w kościele potrafi wskazać najważniejsze miejsca w kościele, przedmioty kultu wie, że w kościele można się spotkać z Panem Bogiem na modlitwie i w sakramentach świętych; wie, co to jest Kościół, kto do niego należy, wie w jaki sposób jesteśmy włączani do Kościoła; wie, co to jest Kościół, kto do niego należy, wie w jaki sposób jesteśmy włączani do wspólnoty Kościoła rozumie, że Kościół to wspólnota ludzi potrafi poprawnie wykonać znak krzyża; miejsca, w których znajduje się krzyż; szanuje krzyż wie, że kościół jest domem Pana Boga; potrafi odróżnić kościół od innych budynków wie, jak należy zachować się w kościele potrafi wskazać najważniejsze miejsca w kościele, przedmioty kultu wie, co to jest Kościół, kto do niego należy, wie w jaki sposób jesteśmy włączani do Kościoła; wie, co to jest Kościół, kto do niego należy, wie w jaki sposób jesteśmy włączani do wspólnoty Kościoła potrafi poprawnie wykonać znak krzyża; szanuje krzyż wie, że kościół jest domem Pana Boga; potrafi odróżnić kościół od innych budynków wie, jak należy zachować się w kościele wie, co to jest Kościół, kto do niego należy, wie w jaki sposób jesteśmy włączani do Kościoła; pamięta, że jest wie, co to jest Kościół, kto do niego należy, potrafi poprawnie wykonać znak krzyża; wie, że kościół jest domem Pana Boga; potrafi odróżnić kościół od innych budynków wie, co to jest Kościół, kto do niego należy, wie w jaki sposób jesteśmy włączani do Kościoła;

3 II. Dziękuję i chwalę "Chwała na wysokości Bogu" 7. Pismo Święte list Pana Boga do człowieka 8. Mama jest bardzo ważna - Maryja nasza Matka 9. Dziękuję Bogu za piękny świat potrafi powiedzieć, w jaki sposób Bóg porozumiewa się z człowiekiem przez słowa Pisma Świętego; rozumie, co znaczy, że Maryja jest naszą Matką; rozumie treść modlitwy Zdrowaś Mario odróżnia Boże stworzenia od tego, co wykonał człowiek; pamięta, że jest ochrzczony docenia i rozumie, że Kościół to przede wszystkim wspólnota potrafi opowiedzieć o zadaniach we wspólnocie Kościoła: księdza, siostry zakonnej, świeckich odróżnia Pismo Święte od innych książek; szanuje księgę Pisma Świętego wie, że ludzie porozumiewają się za pomocą listów, książek, przez SŁOWA pisane słucha słowa Bożego z uwagą i w godnej postawie wie, jak Maryja troszczyła się o swego Syna ; poznaje modlitwę Zdrowaś Mario, uczy się jej na pamięć docenia troskę swojej mamy wie, w jaki sposób można okazać miłość swojej mamie wie, że Bóg stworzył świat i człowieka z miłości; rzeczy stworzone przez Pana Boga wie, że Bóg pragnie, abyśmy opiekowali się światem i dbali o jego piękno, szanuje pamięta, że jest ochrzczony potrafi opowiedzieć o zadaniach we wspólnocie Kościoła: księdza, siostry zakonnej, świeckich odróżnia Pismo Święte od innych książek; szanuje księgę Pisma Świętego słucha słowa Bożego z uwagą i w godnej postawie wie, jak Maryja troszczyła się o swego Syna ; poznaje modlitwę Zdrowaś Mario, uczy się jej na pamięć docenia troskę swojej mamy wie, że Bóg stworzył świat i człowieka z miłości; rzeczy stworzone przez Pana Boga wie, że Bóg pragnie, abyśmy opiekowali się światem i dbali o jego piękno, szanuje ochrzczony odróżnia Pismo Święte od innych książek; szanuje księgę Pisma Świętego wie, jak Maryja troszczyła się o swego Syna ; poznaje modlitwę Zdrowaś Mario, uczy się jej na pamięć wie, że Bóg stworzył świat i człowieka z miłości; rzeczy stworzone przez Pana Boga formułuje proste modlitwy dziękczynne odróżnia Pismo Święte od innych książek; poznaje modlitwę Zdrowaś Mario, uczy się jej na pamięć wie, że Bóg stworzył świat i człowieka z miłości; rzeczy stworzone przez Pana Boga

4 10. Dziękuję Panu Bogu za ludzi, za życie potrafi wyjaśnić, dlaczego istotne są relacje międzyludzkie stara się kształtować w sobie umiejętność życia z innymi we wspólnocie (rodzina, szkoła, Kościół) przyrodę wie, co jest potrzebne do poznawania świata formułuje proste modlitwy dziękczynne wie, że Bóg jest Dawcą i Panem naszego życia; bliskie osoby i dziękować za nie Ojcu wie, że życie jest darem i wielkim dobrem od Pana Boga; potrafi dziękować w modlitwie Bogu za ludzi, za życie przyrodę formułuje proste modlitwy dziękczynne wie, że Bóg jest Dawcą i Panem naszego życia; bliskie osoby i dziękować za nie Ojcu wie, że życie jest darem i wielkim dobrem od Pana Boga; wie, że Bóg jest Dawcą i Panem naszego życia; bliskie osoby i dziękować za nie Ojcu wie, że Bóg jest Dawcą i Panem naszego życia; 11. Dziękujemy Panu Bogu za Anioła Stróża 12. Niedziela - dzień święty wie, że anioł to duch, ma rozum, wolną wolę, ale nie ma ciała; wie, że świętowanie niedzieli to uczenie się kochania Boga i ludzi wie, że Bóg stworzył aniołów, którzy Jemu służą i opiekują się ludźmi; wie, że każdy z nas ma Anioła Stróża, który go strzeże i mu pomaga wyraża wdzięczność za opiekę Anioła Stróża poprzez modlitwę do niego zna modlitwę do Anioła Stróża wie, że w niedzielę jego obowiązkiem jest udział we Mszy Świętej; wie, że w niedzielę nie wykonujemy zbędnych prac umie wskazać, którego dnia Jezus wie, że Bóg stworzył aniołów, którzy Jemu służą i opiekują się ludźmi; wie, że każdy z nas ma Anioła Stróża, który go strzeże i mu pomaga zna modlitwę do Anioła Stróża wie, że w niedzielę jego obowiązkiem jest udział we Mszy Świętej; wie, że w niedzielę nie wykonujemy zbędnych prac umie wskazać, którego dnia Jezus wie, że Bóg stworzył aniołów, którzy Jemu służą i opiekują się ludźmi; zna modlitwę do Anioła Stróża wie, że w niedzielę jego obowiązkiem jest udział we Mszy Świętej; umie wskazać, którego dnia Jezus zmartwychwstał; zna modlitwę do Anioła Stróża wie, że w niedzielę jego obowiązkiem jest udział we Mszy Świętej;

5 13. Nieposłuszeństwo pierwszych rodziców 14 Dziękujemy Panu Bogu za wodę 15 Przez chrzest jestem dzieckiem Pana Boga wie, że dobro pochodzi od Boga, a zło od szatana (wie, kto jest sprawcą grzechu) omawia sposoby wykorzystania wody święconej wie, dlaczego zapala się świecę i nakłada białą szatę kształtuje w sobie postawy wyboru dobra i odrzucenia zła zmartwychwstał; zna sposoby chrześcijańskiego świętowania niedzieli wie, co to jest grzech pierworodny i na czym on polega; potrafi wskazać, przez jaki sakrament grzech pierworodny zostaje zgładzony; sytuacje, w których człowiek czyni dobro, ale i zna te, w których czyni zło kształtuje w sobie postawę posłuszeństwa Bogu zna znaczenie wody w ludzkim życiu, w naturze; umie wymieniać sposoby używania wody; wie, do czego służy woda, przejawia wdzięczność za różne dobra, których doświadczamy codziennie, za wodę, pokarm potrafi powiedzieć, od kiedy jest dzieckiem Bożym; zna imiona swoich rodziców chrzestnych potrafi powtórzyć słowa kapłana wypowiadane w czasie udzielania sakramentu chrztu zmartwychwstał; wie, co to jest grzech pierworodny i na czym on polega; potrafi wskazać, przez jaki sakrament grzech pierworodny zostaje zgładzony; sytuacje, w których człowiek czyni dobro, ale i zna te, w których czyni zło zna znaczenie wody w ludzkim życiu, w naturze; umie wymieniać sposoby używania wody; wie, do czego służy woda, potrafi powiedzieć, od kiedy jest dzieckiem Bożym; zna imiona swoich rodziców chrzestnych potrafi powtórzyć słowa kapłana wypowiadane w czasie udzielania sakramentu chrztu wie, co to jest grzech pierworodny i na czym on polega; potrafi wskazać, przez jaki sakrament grzech pierworodny zostaje zgładzony; zna znaczenie wody w ludzkim życiu, w naturze; umie wymieniać sposoby używania wody; potrafi powiedzieć, od kiedy jest dzieckiem Bożym; zna imiona swoich rodziców chrzestnych potrafi powtórzyć słowa kapłana wypowiadane w czasie udzielania sakramentu chrztu świętego wie, co to jest grzech pierworodny i na czym on polega; zna znaczenie wody w ludzkim życiu, w naturze; potrafi powiedzieć, od kiedy jest dzieckiem Bożym; zna imiona swoich rodziców chrzestnych

6 16. Uwielbiamy Pana Boga 17. Patron dzieci i młodzieży 18. Uroczystość Wszystkich Świętych własnymi słowami wyjaśnia, co to jest Najświętszy Sakrament, wielbi Boga Śpiewem i modlitwą, umie uzasadnić, dlaczego św. Stanisław Kostka jest patronem dzieci i młodzieży wymienia wybranych świętych świętego umie nazwać miejsce, przy którym udzielany jest chrzest święty zna nazwę rodziny, do której należy od chrztu świętego; własnymi słowami wyjaśnia, co znaczy chwalić, uwielbiać Boga; sposoby wielbienia Boga, wyjaśnia, dlaczego Maryja może być nauczycielką postawy uwielbienia Boga, potrafi docenić dobra, jakie otrzymuje od Pana Boga, dziękuje za nie w modlitwie wie, kim był św. Stanisław Kostka; wymienia cechy św. Stanisława Kostki potrafi wyjaśnić, kim jest święty, umie powiedzieć, co to znaczy być posłusznym Bogu wie, że święci to ludzie, którzy kochają Pana Boga i bliźnich; wyjaśnia pojęcie święty; umie na pamięć Akt nadziei; wie, jak można naśladować świętych; świętego umie nazwać miejsce, przy którym udzielany jest chrzest święty sposoby wielbienia Boga, wyjaśnia, dlaczego Maryja może być nauczycielką postawy uwielbienia Boga, potrafi docenić dobra, jakie otrzymuje od Pana Boga, dziękuje za nie w modlitwie, wie, kim był św. Stanisław Kostka; wymienia cechy św. Stanisława Kostki potrafi wyjaśnić, kim jest święty, wie, że święci to ludzie, którzy kochają Pana Boga i bliźnich; wyjaśnia pojęcie święty; umie na pamięć Akt nadziei; wyjaśnia, dlaczego Maryja może być nauczycielką postawy uwielbienia Boga, potrafi docenić dobra, jakie otrzymuje od Pana Boga, dziękuje za nie w modlitwie, wie, kim był św. Stanisław Kostka; wymienia cechy św. Stanisława Kostki wie, że święci to ludzie, którzy kochają Pana Boga i bliźnich; umie na pamięć Akt nadziei; potrafi docenić dobra, jakie otrzymuje od Pana Boga, dziękuje za nie w modlitwie, wie, kim był św. Stanisław Kostka; umie na pamięć Akt nadziei;

7 III. Proszę "Proście, a otrzymacie" 19. Modlimy się za zmarłych 20. Odpowiadam Panu Bogu na modlitwie 21. Proście, a otrzymacie wie, że żyjemy po to, aby nauczyć się kochać to najważniejsze ludzkie zadanie rozumie, że modlitwa jest spotkaniem z Panem Bogiem, podczas której możemy przepraszać, prosić, dziękować, że Bóg chce, pragnie z nami rozmawiać rozumie, że modlitwa jest spotkaniem z Bogiem, podczas którego możemy przepraszać, dziękować lub prosić; wzbudza w sobie pragnienie codziennej modlitwy wie, czym jest modlitwa wspólnotowa i modlitwa rozumie potrzebę modlitwy za zmarłych; umie powtórzyć modlitwę za zmarłych i modli się nią za swych bliskich; wymienia, jakie uczynki, postawy, prowadzą do szczęścia wiecznego, a jakie od niego oddalają potrafi wyjaśnić, dlaczego odwiedzamy cmentarz i jakie znaczenie mają krzyż i rzeczy stawiane na grobie; umie określić, czym jest modlitwa; potrafi wymienić to, co pomaga w dobrej modlitwie, a co przeszkadza w niej; wie, że modlitwa to rozmowa z Bogiem wie, jak należy zachować się podczas modlitwy, jaką przyjąć postawę umie określić, czym jest modlitwa; wie, jak należy zachować się podczas modlitwy;, co pomaga i co przeszkadza w dobrej modlitwie; wie, do kogo może zwrócić się o pomoc potrafi nazwać swoje rozumie potrzebę modlitwy za zmarłych; umie powtórzyć modlitwę za zmarłych i modli się nią za swych bliskich; potrafi wyjaśnić, dlaczego odwiedzamy cmentarz i jakie znaczenie mają krzyż i rzeczy stawiane na grobie; umie określić, czym jest modlitwa; wie, że modlitwa to rozmowa z Bogiem wie, jak należy zachować się podczas modlitwy, jaką przyjąć postawę umie określić, czym jest modlitwa; wie, jak należy zachować się podczas modlitwy; wie, do kogo może zwrócić się o pomoc potrafi nazwać swoje potrzeby (odróżnia potrzeby od zachcianek) rozumie potrzebę modlitwy za zmarłych; umie powtórzyć modlitwę za zmarłych potrafi wyjaśnić, dlaczego odwiedzamy cmentarz umie określić, czym jest modlitwa; wie, że modlitwa to rozmowa z Bogiem umie określić, czym jest modlitwa; wie, jak należy zachować się podczas modlitwy; wie, do kogo może zwrócić się o pomoc rozumie potrzebę modlitwy za zmarłych; wie, że modlitwa to rozmowa z Bogiem umie określić, czym jest modlitwa; wie, jak należy zachować się podczas modlitwy;

8 indywidualna potrzeby (odróżnia potrzeby od zachcianek) 22. Pan Jezus ukazuje nam Boga Ojca 23. Jezus zaprasza nas do swojego Królestwa 24. Adwent czekam na Ciebie, Panie Jezu umie wyjaśnić, w jaki sposób Jezus ukazał nam Boga Ojca; rozumie, że także rodzice i opiekunowie wskazują i prowadzą do Ojca w niebie prośby zawarte w modlitwie Ojcze nasz i powiązać je z codziennym życiem; wie, kiedy modlimy się sami, a kiedy z innymi zna słowa adwentowej prośby: Przyjdź, Panie Jezu ; umie wymienić postacie adwentowe wie, że można nazywać Boga Ojcem; wyjaśnia, jak Bóg opiekuje się swoimi dziećmi wie, że Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi wie, kim jest dla niego Bóg potrafi powiedzieć, dlaczego Bóg kocha wszystkich ludzi podaje, iż Jezus nauczył nas modlitwy Ojcze nasz; zna modlitwę Ojcze nasz prośby zawarte w modlitwie Ojcze nasz wie, dlaczego Pana Boga możemy nazywać swoim Ojcem potrafi wyjaśnić, na kogo oczekujemy w Adwencie; wie, jak nazywa się Msza św. odprawiana ku czci Maryi w Adwencie wyjaśnia pojęcia: roratka, wieniec adwentowy, świeca z lampionem wie, jak długo trwa wie, że można nazywać Boga Ojcem; wyjaśnia, jak Bóg opiekuje się swoimi dziećmi wie, że Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi wie, kim jest dla niego Bóg podaje, iż Jezus nauczył nas modlitwy Ojcze nasz; zna modlitwę Ojcze nasz wie, dlaczego Pana Boga możemy nazywać swoim Ojcem potrafi wyjaśnić, na kogo oczekujemy w Adwencie; wie, jak nazywa się Msza św. odprawiana ku czci Maryi w Adwencie wie, jak długo trwa Adwent wie, że można nazywać Boga Ojcem; wyjaśnia, jak Bóg opiekuje się swoimi dziećmi wie, że Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi podaje, iż Jezus nauczył nas modlitwy Ojcze nasz; zna modlitwę Ojcze nasz potrafi wyjaśnić, na kogo oczekujemy w Adwencie; wie, jak nazywa się Msza św. odprawiana ku czci Maryi w Adwencie wie, że można nazywać Boga Ojcem; wyjaśnia, jak Bóg opiekuje się swoimi dziećmi zna modlitwę Ojcze nasz potrafi wyjaśnić, na kogo oczekujemy w Adwencie;

9 25. Święty Mikołaj uczy nas dobroci 26. Maryja Panna Niepokalana 27. Pan Jezus puka do naszych serc - Wigilia kształtuje w sobie postawę bezinteresownej dobroci, myśli o innych umie wyjaśnić, dlaczego możemy się zwracać z prośbą do Maryi w rożnych sprawach; kształtuje w sobie postawę wdzięczności i radości za dar Bożego Syna Adwent wie, że św. Mikołaj był postacią rzeczywistą; rozumie, czym jest bezinteresowność, dobroć i miłość; stara się pomagać innym zna życie Świętego Mikołaja wie, co znaczy, że Maryja jest Niepokalanie Poczęta stara się wyjaśnić, dlaczego nosimy medaliki, odwiedzamy sanktuaria nabożeństwa ku czci Maryi (różaniec, nabożeństwa majowe) zna wybrane wydarzenia z życia Maryi zna datę Wigilii; zwyczaje związane z Wigilią (opłatek, sianko, pasterka, jasełka) wie, co oznacza Wigilia; potrafi wyjaśnić, na pamiątkę jakiego wydarzenia obchodzimy Wigilię; wie, że św. Mikołaj był postacią rzeczywistą; stara się pomagać innym zna życie Świętego Mikołaja wie, co znaczy, że Maryja jest Niepokalanie Poczęta stara się wyjaśnić, dlaczego nosimy medaliki, odwiedzamy sanktuaria zna wybrane wydarzenia z życia Maryi zna datę Wigilii; zwyczaje związane z Wigilią (opłatek, sianko, pasterka, jasełka) potrafi wyjaśnić, na pamiątkę jakiego wydarzenia obchodzimy Wigilię; stara się pomagać innym zna życie Świętego Mikołaja wie, co znaczy, że Maryja jest Niepokalanie Poczęta stara się wyjaśnić, dlaczego nosimy medaliki, odwiedzamy sanktuaria zwyczaje związane z Wigilią (opłatek, sianko, pasterka, jasełka) potrafi wyjaśnić, na pamiątkę jakiego wydarzenia obchodzimy Wigilię; zna życie Świętego Mikołaja wie, co znaczy, że Maryja jest Niepokalanie Poczęta potrafi wyjaśnić, na pamiątkę jakiego wydarzenia obchodzimy Wigilię;

10 28. Narodzenie Pana 29. Mędrcy ze Wschodu rozpoznają Boga w Panu Jezusie 30. Warto być posłusznym umie wyjaśnić, w jakim celu Jezus przyszedł na świat umie wyjaśnić, jak można innych prowadzić do i pomagać im, by dostrzegli w Jezusie Boga i Zbawiciela wymienia, w czym dziecko może być podobne do ; Część druga podręcznika zna miejsce (miejscowość), gdzie narodził się Pan Jezus; potrafi opowiedzieć o okolicznościach narodzin Pana zna datę Bożego Narodzenia wie, jakie jest znaczenie narodzenia w ubogiej stajence; zna imiona trzech mędrców; wie, jakie dary zostały złożone Panu Jezusowi potrafi wyjaśnić, co oznacza napis: K + M + B; zna datę Uroczystości Trzech Króli umie opowiedzieć o życiu w Nazarecie pod okiem Maryi i Jozefa; potrafi podać przykłady posłuszeństwa dziecka wobec rodziców uczy się posłuszeństwa w życiu codziennym i wie, że w ten sposób wyraża miłość do rodziców i Boga umie przeprosić za okazywane nieposłuszeństwo zna miejsce (miejscowość), gdzie narodził się Pan Jezus; potrafi opowiedzieć o okolicznościach narodzin Pana zna datę Bożego Narodzenia zna imiona trzech mędrców; wie, jakie dary zostały złożone Panu Jezusowi potrafi wyjaśnić, co oznacza napis: K + M + B; umie opowiedzieć o życiu w Nazarecie pod okiem Maryi i Jozefa; potrafi podać przykłady posłuszeństwa dziecka wobec rodziców umie przeprosić za okazywane nieposłuszeństwo zna miejsce (miejscowość), gdzie narodził się Pan Jezus; zna datę Bożego Narodzenia zna imiona trzech mędrców; wie, jakie dary zostały złożone Panu Jezusowi potrafi podać przykłady posłuszeństwa dziecka wobec rodziców umie przeprosić za okazywane nieposłuszeństwo zna datę Bożego Narodzenia zna imiona trzech mędrców; potrafi podać przykłady posłuszeństwa dziecka wobec rodziców

11 IV. Przepraszam "Panie, zmiłuj się" 31. Jan Chrzciciel wskazuje na Pana umie wyjaśnić, jaką rolę w życiu miał do spełniania Jan Chrzciciel wie, kim jest prorok i jakie ma zadania do spełnienia umie powiedzieć kim był Jan Chrzciciel wie, że Pan Bóg przez proroków zapowiadał przyjście ; umie powiedzieć, co to znaczy słuchać Boga wie, kim jest prorok i jakie ma zadania do spełnienia umie powiedzieć kim był Jan Chrzciciel umie powiedzieć, co to znaczy słuchać Boga umie powiedzieć kim był Jan Chrzciciel umie powiedzieć, co to znaczy słuchać Boga umie powiedzieć kim był Jan Chrzciciel 32. Chrzest Pana 33. Uzdrowienie paralityka 34. Dziękuję Panu Bogu, że dał mi sumienie wyjaśnia, dlaczego Jezus przyjął chrzest w Jordanie; wie, w jaki sposób powinien dbać o czystość duszy; rozumie, jak Jezus dba o ciało i duszę człowieka kieruje się głosem sumienia w swoim postępowaniu opowiada fragment biblijny o chrzcie ; wymienia Osoby Trójcy Świętej wie, jakie znaczenie ma chrzest dla chrześcijanina umie wymienić znaki podczas udzielania chrztu świętego opowiada o uzdrowieniu paralityka; potrafi powiedzieć, co jest potrzebne, aby stał się cud umie wyjaśnić, co to jest cud zna wybrane cud wie, czym jest sumienie; potrafi opowiedzieć o znaczeniu sumienia wie, w jaki sposób należy formować sumienie; wie, że sumienie pomaga człowiekowi odróżnić dobro od zła opowiada fragment biblijny o chrzcie ; wymienia Osoby Trójcy Świętej umie wymienić znaki podczas udzielania chrztu świętego opowiada o uzdrowieniu paralityka; umie wyjaśnić, co to jest cud zna wybrane cud wie, czym jest sumienie; potrafi opowiedzieć o znaczeniu sumienia wie, że sumienie pomaga człowiekowi odróżnić dobro od zła opowiada fragment biblijny o chrzcie ; wymienia Osoby Trójcy Świętej opowiada o uzdrowieniu paralityka; zna wybrane cud wie, czym jest sumienie; wie, że sumienie pomaga człowiekowi odróżnić dobro od zła opowiada fragment biblijny o chrzcie ; opowiada o uzdrowieniu paralityka; wie, czym jest sumienie;

12 V. Czekam "Przyjdź, Panie Jezu" 35. Jezus przebacza i uczy przepraszać 36. Pan Jezus Nauczyciel i Wychowawca 37. Po co jest cisza? 38. Kogo rozpoznaję w Panu Jezusie? wyjaśnia, czym jest sakrament pokuty przytacza wybrane nauki :, rozumie, że cisza jest potrzebna do nawiązania relacji z Panem Bogiem; publicznie wyznaje wiarę w Króla wie, że Pan Bóg przebacza tym, którzy żałują i chcą się poprawić; zna Akt żalu wie, że Pan Bóg jest miłosierny; umie wyjaśnić, ile razy trzeba przebaczać i dlaczego potrafi powiedzieć, o czym nauczał Jezus, umie wyjaśnić dlaczego Jezus nauczał i do kogo kierował swoje słowa wyjaśnia, kto dziś przekazuje naukę wie, że trzeba szanować wysiłki rodziców, nauczycieli, wychowawców wie, że Pan Jezus często przebywał w ciszy, na osobności wie, jaką wartość ma cisza, kiedy jest konieczna umie wymienić miejsca, w których należy zachowywać się cicho umie powiedzieć, jak się zachować, gdy z kimś rozmawiamy wie, że Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień; rozumie, co oznacza uroczysty wjazd do Jerozolimy zna Akt żalu wie, że Pan Bóg jest miłosierny; umie wyjaśnić, ile razy trzeba przebaczać i dlaczego potrafi powiedzieć, o czym nauczał Jezus, wyjaśnia, kto dziś przekazuje naukę wie, że trzeba szanować wysiłki rodziców, nauczycieli, wychowawców wie, że Pan Jezus często przebywał w ciszy, na osobności umie wymienić miejsca, w których należy zachowywać się cicho umie powiedzieć, jak się zachować, gdy z kimś rozmawiamy wie, że Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień; rozumie, co oznacza uroczysty wjazd zna Akt żalu wie, że Pan Bóg jest miłosierny; potrafi powiedzieć, o czym nauczał Jezus, wie, że trzeba szanować wysiłki rodziców, nauczycieli, wychowawców umie wymienić miejsca, w których należy zachowywać się cicho umie powiedzieć, jak się zachować, gdy z kimś rozmawiamy wie, że Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień; rozumie, co oznacza uroczysty wjazd do Jerozolimy zna Akt żalu potrafi powiedzieć, o czym nauczał Jezus, umie wymienić miejsca, w których należy zachowywać się cicho rozumie, co oznacza uroczysty wjazd do Jerozolimy

13 39. Pan Jezus ofiarował siebie w czasie Ostatniej Wieczerzy 40. Czy potrafię czuwać? 41. Droga Krzyżowa Pana jest świadomy znaczenia daru i ofiarowania; umie wskazać, jak można twórczo trwać w oczekiwaniu jest wdzięczny Jezusowi za Jego poświęcenie się dla ludzi potrafi ukazać związek miedzy Niedzielą Palmową a męką Pana ; umie wyjaśnić, dlaczego nie wszyscy rozpoznają w Jezusie Boga wie, że podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa; rozumie, że Jezus ofiarował się za nas i pozostał z nami w Eucharystii umie wyjaśnić słowo: ofiara wie, że Eucharystia to dziękczynienie wie, jak Jezus przygotowywał się do ważnych wydarzeń rozumie, że czekanie jest potrzebnym procesem; umie wymienić święta chrześcijańskie, rodzinne na które czekamy wyjaśnia, co to jest cierpliwość wie z ilu stacji składa się nabożeństwo drogi krzyżowej; potrafi nazwać wybrane stacje drogi krzyżowej rozumie znaczenie ofiary na krzyżu; do Jerozolimy umie wyjaśnić, dlaczego nie wszyscy rozpoznają w Jezusie Boga wie, że podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa; umie wyjaśnić słowo: ofiara wie, że Eucharystia to dziękczynienie wie, jak Jezus przygotowywał się do ważnych wydarzeń umie wymienić święta chrześcijańskie, rodzinne na które czekamy wyjaśnia, co to jest cierpliwość wie z ilu stacji składa się nabożeństwo drogi krzyżowej; potrafi nazwać wybrane stacje drogi krzyżowej nazwy nabożeństw wie, że podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa; wie, że Eucharystia to dziękczynienie umie wymienić święta chrześcijańskie, rodzinne na które czekamy wyjaśnia, co to jest cierpliwość wie z ilu stacji składa się nabożeństwo drogi krzyżowej; potrafi nazwać wybrane stacje drogi krzyżowej wie, że podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa; umie wymienić święta chrześcijańskie, rodzinne na które czekamy potrafi nazwać wybrane stacje drogi krzyżowej

14 42. Pan Jezus zmartwychwstał! 43. Pan Jezus wstępuje do Nieba 44. Pan Jezus posyła Ducha Świętego rozumie znaczenie pozdrowienia: Alleluja wymienia znaki obecności i sposoby spotkań z Nim w domu, szkole i kościele rozumie, że Duch Święty jest darem od nazwy nabożeństw pasyjnych (Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale) poznaje prawdę wiary, że zmartwychwstanie jest największym wydarzeniem zbawczym; poznaje symbol baranka wielkanocnego wie, że Wielkanoc jest najważniejszym świętem w roku; umie powiedzieć w jaki dzień tygodnia świętujemy Wielkanoc potrafi powiedzieć, w jakim czasie po swoim zmartwychwstaniu Jezus wstąpił do nieba; zna obietnicę obecności wśród ludzi potrafi opowiedzieć fragment biblijny o sądzie ostatecznym zna sposoby oczekiwania i przygotowywania na spotkanie z Jezusem wie, że Duch Święty zstąpił na apostołów w Wieczerniku, pięćdziesiąt dni po Wielkanocy; wie, że Duch Święty jest Bogiem pasyjnych (Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale) poznaje symbol baranka wielkanocnego wie, że Wielkanoc jest najważniejszym świętem w roku; umie powiedzieć w jaki dzień tygodnia świętujemy Wielkanoc potrafi powiedzieć, w jakim czasie po swoim zmartwychwstaniu Jezus wstąpił do nieba; potrafi opowiedzieć fragment biblijny o sądzie ostatecznym zna sposoby oczekiwania i przygotowywania na spotkanie z Jezusem wie, że Duch Święty zstąpił na apostołów w Wieczerniku, pięćdziesiąt dni po Wielkanocy; wie, że Duch Święty jest Bogiem poznaje symbol baranka wielkanocnego wie, że Wielkanoc jest najważniejszym świętem w roku; potrafi powiedzieć, w jakim czasie po swoim zmartwychwstaniu Jezus wstąpił do nieba; potrafi opowiedzieć fragment biblijny o sądzie ostatecznym wie, że Duch Święty zstąpił na apostołów w Wieczerniku, pięćdziesiąt dni po Wielkanocy; wie, że Duch Święty jest Bogiem wie, że Wielkanoc jest najważniejszym świętem w roku; potrafi powiedzieć, w jakim czasie po swoim zmartwychwstaniu Jezus wstąpił do nieba; wie, że Duch Święty jest Bogiem

15 VI. Czuwam z Maryją i innymi świętymi "Zróbcie, co wam powie" 45. Uczestniczymy w Eucharystii 46. Pan Jezus posyła nas wie, że Eucharystia jest sakramentem jedności i miłości zbawczej wie, że Eucharystia jest ofiarą Chrystusa i Kościoła, że udział w niej powinien mieć konsekwencje w życiu, potrafi wyjaśnić, co znaczy, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego umie podać przykłady działania Ducha Świętego potrafi wskazać, jak należy przygotować się do uczestnictwa we Mszy św.; wie, że Eucharystia jest ofiarą Chrystusa i Kościoła; umie wyjaśnić, co oznacza Eucharystia wie kto i kiedy ustanowił Eucharystię umie wyjaśnić, jakie znaczenie dla człowieka ma Eucharystia chce spotykać się z Jezusem przy stole Słowa i stole Chleba, odróżnia te dwie części Mszy Świętej. umie wyjaśnić, co oznacza Eucharystia, potrafi wskazać, jak należy przygotować się do uczestnictwa we Mszy Świętej, wie, że Eucharystia jest sakramentem jedności i miłości zbawczej, wyjaśnia, kim są misjonarze, co znaczy być posłanym, wie, jak może być misjonarzem w swoim otoczeniu. potrafi wyjaśnić, co znaczy, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego potrafi wskazać, jak należy przygotować się do uczestnictwa we Mszy św.; umie wyjaśnić, co oznacza Eucharystia wie kto i kiedy ustanowił Eucharystię umie wyjaśnić, jakie znaczenie dla człowieka ma Eucharystia umie wyjaśnić, co oznacza Eucharystia, potrafi wskazać, jak należy przygotować się do uczestnictwa we Mszy Świętej, wyjaśnia, kim są misjonarze, co znaczy być posłanym, wie, jak może być misjonarzem w swoim otoczeniu. umie wyjaśnić, co oznacza Eucharystia wie kto i kiedy ustanowił Eucharystię umie wyjaśnić, jakie znaczenie dla człowieka ma Eucharystia potrafi wskazać, jak należy przygotować się do uczestnictwa we Mszy Świętej, wyjaśnia, kim są misjonarze, co znaczy być posłanym, wie, jak może być misjonarzem w swoim otoczeniu. wie kto i kiedy ustanowił Eucharystię potrafi wskazać, jak należy przygotować się do uczestnictwa we Mszy Świętej, wyjaśnia, kim są misjonarze, co znaczy być posłanym,

16 47. Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie omawia sposoby przygotowania się do przyjęcia I Komunii świętej i znaczenie Eucharystii w życiu każdego rozumie, iż I Komunia święta jest wielkim świętem i szczególnym spotkaniem z Jezusem pod postacią Chleba; wie, że uroczystość Bożego Ciała łączy się ze czcią do Najświętszego Sakramentu umie powiedzieć, co to jest Najświętszy Sakrament umie powiedzieć, jak wygląda procesja Bożego Ciała wie, że uroczystość Bożego Ciała łączy się ze czcią do Najświętszego Sakramentu umie powiedzieć, co to jest Najświętszy Sakrament umie powiedzieć, jak wygląda procesja Bożego Ciała umie powiedzieć, co to jest Najświętszy Sakrament umie powiedzieć, jak wygląda procesja Bożego Ciała umie powiedzieć, co to jest Najświętszy Sakrament 48. Maryja nasza Matka i Królowa 49. Kochamy swoich rodziców i opiekunów wie, w jaki sposób może uczcić Maryję; rozumie, że miłość najbliższych jest darem i przykazaniem Bożym zna najważniejsze wydarzenia z życia Maryi; rozumie, że Maryja jest naszą Matką i Królową Polski umie Apel Jasnogórski umie wymienić daty wybranych świąt ku czci Maryi np.: Matki Bożej Królowej Polski (03 maja), Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia) poznaje Świętą Rodzinę z Nazaretu; potrafi opowiedzieć wybrane wydarzenie z życia Świętej Rodziny wie, jaką rolę odgrywa miłość w rodzinie potrafi wyjaśnić, w zna najważniejsze wydarzenia z życia Maryi; rozumie, że Maryja jest naszą Matką i Królową Polski umie Apel Jasnogórski poznaje Świętą Rodzinę z Nazaretu; wie, jaką rolę odgrywa miłość w rodzinie potrafi wyjaśnić, w jaki sposób może okazywać miłość rodzicom lub opiekunom; rozumie, że Maryja jest naszą Matką i Królową Polski umie Apel Jasnogórski poznaje Świętą Rodzinę z Nazaretu; potrafi wyjaśnić, w jaki sposób może okazywać miłość rodzicom lub opiekunom; umie Apel Jasnogórski potrafi wyjaśnić, w jaki sposób może okazywać miłość rodzicom lub opiekunom;

17 50. Modlimy się ze świętą Faustyną 51. Dzieci z Fatimy wypełniają prośbę Maryi 52. Święty Jan Paweł II umie wyjaśnić słowa : Jezu, ufam Tobie rozumie, czego oczekuje od nas Maryja umie powiedzieć, co to jest modlitwa wstawiennicza jaki sposób może okazywać miłość rodzicom lub opiekunom; zna postać św. Faustyny apostołki Bożego Miłosierdzia; rozpoznaje obraz Miłosiernego; wyjaśnia, czym jest Boże Miłosierdzie; zna przesłanie obrazu Miłosiernego; wyjaśni Pojęcia: miłosierdzie, przebaczenia potrafi wskazać, w jaki sposób Pan Bóg kontaktuje się z człowiekiem; wie, jakie było przesłanie Matki Bożej w Fatimie poznaje modlitwę różańcową i jej znaczenie zna imiona dzieci z Fatimy wie, kim jest papież; poznaje najważniejsze fakty z życia św. Jana Pawła II zna prawdziwe imię, nazwisko Jana Pawła II potrafi wskazać, w jaki sposób realizował nauczanie Chrystusa św. Jan Paweł II zna postać św. Faustyny apostołki Bożego Miłosierdzia; rozpoznaje obraz Miłosiernego; wyjaśnia, czym jest Boże Miłosierdzie; wyjaśni Pojęcia: miłosierdzie, przebaczenia wie, jakie było przesłanie Matki Bożej w Fatimie poznaje modlitwę różańcową i jej znaczenie zna imiona dzieci z Fatimy wie, kim jest papież; poznaje najważniejsze fakty z życia św. Jana Pawła II zna prawdziwe imię, nazwisko Jana Pawła II zna postać św. Faustyny apostołki Bożego Miłosierdzia; rozpoznaje obraz Miłosiernego; wyjaśnia, czym jest Boże Miłosierdzie; wie, jakie było przesłanie Matki Bożej w Fatimie zna imiona dzieci z Fatimy poznaje najważniejsze fakty z życia św. Jana Pawła II zna prawdziwe imię, nazwisko Jana Pawła II rozpoznaje obraz Miłosiernego; wyjaśnia, czym jest Boże Miłosierdzie; zna imiona dzieci z Fatimy zna prawdziwe imię, nazwisko Jana Pawła II

18 53. Małżeństwo i rodzina drogą do Boga 54. Wakacje z Panem Bogiem rozumie, jak wielką pomoc stanowi rodzina w drodze do nieba rozumie, co znaczy być świadkiem, stara się realizować powołanie do bycia świadkiem, prosi o pomoc Ducha Świętego w dawaniu świadectwa wiary, wie, że małżeństwo jest sakramentem; potrafi wyjaśnić, dlaczego mężczyzna i kobieta zawierają małżeństwo; rozumie, jak wielką pomoc stanowi rodzina w drodze do nieba cechy rodziny potrafi docenić czas nauki, umie wskazać, przez co objawiła się Boża miłość do ludzi, co przyroda mówi o Bogu, rozumie, że naszym zadaniem jest starać się kochać bardziej każdego dnia, wie, od czego nie ma wakacji, dziękuje za czas nauki i prosi Boga o dobre spędzenie wakacji. wie, że małżeństwo jest sakramentem; rozumie, jak wielką pomoc stanowi rodzina w drodze do nieba cechy rodziny potrafi docenić czas nauki, rozumie, że naszym zadaniem jest starać się kochać bardziej każdego dnia, wie, od czego nie ma wakacji, dziękuje za czas nauki i prosi Boga o dobre spędzenie wakacji. wie, że małżeństwo jest sakramentem; cechy rodziny potrafi docenić czas nauki, wie, od czego nie ma wakacji, dziękuje za czas nauki i prosi Boga o dobre spędzenie wakacji. cechy rodziny wie, od czego nie ma wakacji, dziękuje za czas nauki i prosi Boga o dobre spędzenie wakacji. OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie I zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Bardziej szczegółowo

OCENA BARDZO DOBRA. Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: potrafi powiedzieć, w jaki sposób Pan Bóg jest obecny na lekcji religii, w szkole

OCENA BARDZO DOBRA. Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: potrafi powiedzieć, w jaki sposób Pan Bóg jest obecny na lekcji religii, w szkole Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie I zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń

Bardziej szczegółowo

RELIGIA KLASA PIERWSZA

RELIGIA KLASA PIERWSZA RELIGIA KLASA PIERWSZA Zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ--/0 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. WYMAGANIA OGÓLNE I i II Półrocze OCENA CELUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas I Ocena celująca: uczeń: spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; czynnie uczestniczy w życiu swojej parafii;

Bardziej szczegółowo

Wymaganie edukacyjne z religii dla klas II. Rozumie, że modlitwa jest formą rozmowy z Bogiem.

Wymaganie edukacyjne z religii dla klas II. Rozumie, że modlitwa jest formą rozmowy z Bogiem. Wymaganie edukacyjne z religii dla klas II Uczeń: Potrafi wyjaśnić, w jaki sposób Bóg jest z nami w domu, szkole, Kościele, w świecie. Jakie są znaki Jego obecności? Wyjaśnia, dlaczego Pismo Święte jest

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY lo Bóg mówi do nas 1. Posiada wiedzę 1. Wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

o Panu Bogu i wie, gdzie je można spotkać - uczeń umie nazwać przedmioty znajdujące się we wnętrzu kościoła,

o Panu Bogu i wie, gdzie je można spotkać - uczeń umie nazwać przedmioty znajdujące się we wnętrzu kościoła, Kryteria oceniania z religii do klasy I Szkoły Podstawowej opracowane według programu: W drodze do Wieczernika Numer programu: A Z - 1-0 1 / 10 Podręcznik: Jesteśmy Rodziną Pana Jezusa Tytuł działu Bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. I w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. I w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. I w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASA I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASA I I. Cele nauczania: Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób

Bardziej szczegółowo

uczeń wie, że Jezus kocha każdego człowieka i jest jego przyjacielem,

uczeń wie, że Jezus kocha każdego człowieka i jest jego przyjacielem, Wymagania edukacyjne z religii Jesteśmy rodziną Pana, red. ks. Piotr Goliszek Podręcznik nr AZ-11-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej przeznaczony dla klasy I szkoły podstawowej, zgodny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 2016/17.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 2016/17. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 2016/17. ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 Celujący: ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża św. samodzielnie odtworzy z pamięci modlitwę Aniele Boży, Zdrowaś

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/18.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/18. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/18. ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich poza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

Ponadpodstawowe uczeń powinien: znać słowa powitania wypowiedziane przez Pana Jezusa;

Ponadpodstawowe uczeń powinien: znać słowa powitania wypowiedziane przez Pana Jezusa; Wymagania edukacyjne z religii dla klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 Podstawowe uczeń powinien: znać imię i nazwisko katechety oraz imiona dzieci uczestniczących w lekcji religii (przynajmniej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie II zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. A oto Ja jestem z wami.. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii na etapie edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceniania z religii na etapie edukacji wczesnoszkolnej Kryteria oceniania z religii na etapie edukacji wczesnoszkolnej Ocenę w nauczaniu wczesnoszkolnym traktujemy jako środek wspierania ucznia, wzmacniania pozytywnej postawy wobec ludzi i Boga. Nie jest to

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 1

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 1 Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 1 Program AZ-1-01/10 Podręcznik AZ-11-01/10-PO-1/11 I. Znajomość modlitw: I. MODLITWY: -,,Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.. -,,Niechaj będzie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów z religii dla klasy 1 SP s. Bogusława

Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów z religii dla klasy 1 SP s. Bogusława Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów z religii dla klasy 1 SP s. Bogusława I. PODSTAWOWE: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV

WYMAGANIA Z RELIGII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV WYMAGANIA Z RELIGII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Rozdział I Żyję w przyjaźni z Jezusem - charakteryzuje postawę przyjaciela Jezusa - wymienia warunki przyjaźni z Jezusem praktykowanie pierwszych piątków

Bardziej szczegółowo

Religia klasa III. I Modlimy się

Religia klasa III. I Modlimy się Religia klasa III I Modlimy się 1. Nowy rok szkolny czasem pogłębienia przyjaźni z Jezusem wie, że każda katecheza jest spotkaniem z Jezusem wyjaśnia i uzasadnia, co pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem 2.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII. Klasa I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII Klasa I Ocena celujący Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie swojego kościoła, - zna historię objawień Maryi w Lourdes i Fatimie. - posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa II Ocena Wymagania programowe Uczeń: celujący - zna dobrze historię zbawienia od stworzenia

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 1. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 1. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 1 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie II SP,

Kryteria oceniania w klasie II SP, Kryteria oceniania w klasie II SP, podręcznik Kochamy Pana Jezusa, program: W drodze do Wieczernika, numer programu: A Z - 1-0 1 / 10 Tytuł działu Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający I. Słuchamy

Bardziej szczegółowo

RELIGIA KLASA DRUGA WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

RELIGIA KLASA DRUGA WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA RELIGIA KLASA DRUGA Zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-1/10 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIE Z RELIGII DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY

WYMAGANIE Z RELIGII DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY WYMAGANIE Z RELIGII DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2018-2019 NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE I ROZDZIAŁ OCENA: BARDZO DOBRY OCENA: DOBRY OCENA: DOSTATECZNY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich wymagania na

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach i

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich wymagania na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla I klasy

Wymagania edukacyjne z religii dla I klasy Wymagania edukacyjne z religii dla I klasy ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich wymagania na bardzo dobrą. 1. Wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich II. Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich wymagania na ocenę bardzo dobrą. 1. Wyjaśnia, dlaczego stajemy się lepsi, gdy się modlimy. 2. Wie, że należy do

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich II. Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich II. Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: pierwsza szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki:32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA KATECHEZY DLA KLAS I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA KATECHEZY DLA KLAS I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA KATECHEZY DLA KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65 W BYDGOSZCZY 1. Sformułowanie wymagań edukacyjnych dla klas I-III Uczeń zdobywa wiadomości z zakresu: - istnienia i działania

Bardziej szczegółowo

OCENA DOSTATECZNA DOBRA I. SŁUCHAMY MÓW, PANIE

OCENA DOSTATECZNA DOBRA I. SŁUCHAMY MÓW, PANIE KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W ZAKRESIE KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO PROGRAMU NR AZ-1-01/10 I PODRĘCZNIKA NR RA-12-01/10-RA-2/13 KOCHAMY PANA JEZUSA POD REDAKCJĄ KS. STANISŁAWA ŁABENDOWICZA NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA Z SERII W DRODZE DO WIECZERNIKA Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich wymagania na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich wymagania bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE I E OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ im. Feliksa Parnella ROK SZKOLNY 2015/ 2016

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE I E OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ im. Feliksa Parnella ROK SZKOLNY 2015/ 2016 WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE I E OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ im. Feliksa Parnella ROK SZKOLNY 2015/ 2016 Wymagania programowe są zgodne z Nową Podstawą Programową i Programem Nauczania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia KLASA I ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: odróżnia modlitwę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA 1. Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą i jego wiedza wykracza poza program 2. Rozwija swoje zdolności i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasy I - III

Wymagania edukacyjne klasy I - III Wymagania edukacyjne klasy I - III Wymagania edukacyjne opracowane zostały na podstawie: 1.Podstawy Programowej Katechezy Kościoła Katolickiego 2.Programu Nauczania Religii 3.Dyrektorium Katechetycznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w zakresie 3 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania w zakresie 3 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie 3 klasy szkoły podstawowej opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Jezus przychodzi do nas podczas Mszy Świętej z serii Dar Jezusa podręcznik nr OW-2.2/61/10 do

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. II w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. II w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. II w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie.

Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 3. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 3. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 3 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I-III w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I-III w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I-III w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

Bardziej szczegółowo

Grupa pięciolatków JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI

Grupa pięciolatków JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI Grupa pięciolatków JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Radom 2012 Przewodniczący redakcji: ks. Stanisław Łabendowicz Zespół redakcji: Katarzyna Kosmala, Ewa Świtka, Aneta Wawer,

Bardziej szczegółowo

pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY W ZAKRESIE I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO PROGRAMU NR AZ-1-01/10 I POD- RĘCZNIKA NR AZ-11-01/10-RA-1/11 JESTEŚMY W RODZINIE JEZUSA pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Witam Bądź pozdrowiony, Panie!

Rozdział I. Witam Bądź pozdrowiony, Panie! Plan wynikowy Rozdział I. Witam Bądź pozdrowiony, Panie! Temat jednostki lekcyjnej 1. Nasze powitania Przewidywane osiągnięcia ucznia: 1.Wiedza co uczeń wie? 2.Umiejętności co uczeń potrafi? 3.Interioryzacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania Ponadpodstawowe. Temat w podręczniku. Podstawowe

Wymagania Ponadpodstawowe. Temat w podręczniku. Podstawowe Temat w podręczniku 1. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Podstawowe uczeń powinien: znać imię i nazwisko katechety oraz imiona dzieci uczestniczących w lekcji religii (przynajmniej kilka); chętnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: II. WIADOMOŚCI Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie Anielskie;

Bardziej szczegółowo

Uczeń wie, co to jest wspólnota;

Uczeń wie, co to jest wspólnota; Wymagania edukacyjne z religii Kochamy Pana Jezusa, red. ks. Piotr Goliszek Podręcznik nr AZ-11-01/10-LU-3/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej przeznaczony dla klasy II szkoły podstawowej, zgodny

Bardziej szczegółowo

Wstęp...5. Okres Adwentu i Bożego Narodzenia

Wstęp...5. Okres Adwentu i Bożego Narodzenia Spis treści Wstęp...5 Okres Adwentu i Bożego Narodzenia 1. Niedziela Adwentu PRZYGOTUJMY SIĘ NA PRZYJŚCIE PANA...9 2. Niedziela Adwentu ADWENT CZASEM NAWRÓCENIA...12 3. Niedziela Adwentu BÓG DAJE NAM KOLEJNĄ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE I ROZDZIAŁ OCENA: BARDZO DOBRY OCENA: DOBRY OCENA: DOSTATECZNY OCENA: DOPUSZCZAJĄCY UCZEŃ I. Pozdrawiamy

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy drugiej szkoły podstawowej

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy drugiej szkoły podstawowej WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy drugiej szkoły podstawowej Ks. Tadeusz Szamara SDB - katecheta I. PODSTAWOWE: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasy 2. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasy 2. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasy 2 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

KLASA 0-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa Pańska;

KLASA 0-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa Pańska; KLASA 0-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa Pańska; Pozdrowienie Anielskie; Chwała Ojcu. Wyjaśni, kto stworzył

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Nazywa lekcję, w której uczestniczy; Opowiada na chrześcijańskie pozdrowienie. Wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

7 minut. na ambonie. Homile na rok C

7 minut. na ambonie. Homile na rok C 7 minut na ambonie Homile na rok C SPIS TREŚCI Wstęp... 5 OKRES ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA 1. niedziela Adwentu PRZYGOTUJMY SIĘ NA PRZYJŚCIE PANA...9 2. niedziela Adwentu ADWENT CZASEM NAWRÓCENIA...12

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii klasa II gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA RELIGIA KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA RELIGIA KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA RELIGIA KLASA VI DZIAŁ I TAJEMNICA KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO bardzo celująca - wie, komu objawił się Duch Święty; - podaje przykłady, dotyczące budowania wspólnoty - wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA I. MODLIMY SIĘ

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA I. MODLIMY SIĘ KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy III szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-13-01/10-RA-1/14 Przyjmujemy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA I. MODLIMY SIĘ

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA I. MODLIMY SIĘ WYMAGANIA EDUKACYJNE z katechezy w zakresie klasy III szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-13-01/10-RA-1/14 Przyjmujemy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie.

KRYTERIA OCENIANIA. Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie. Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy III szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-13-01/10-RA-1/14

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie.

KRYTERIA OCENIANIA. Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie. Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy III szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-13-01/10-RA-1/14

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa

Bardziej szczegółowo

KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń.

KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń. KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń. Prace domowe. Aktywność ucznia na lekcji. Śpiew poznanych pieśni,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. I-III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. I-III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. I-III Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) zostały opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

RELIGIA KLASY I-III KLASA I OCENA CELUJĄCA

RELIGIA KLASY I-III KLASA I OCENA CELUJĄCA RELIGIA KLASY I-III KLASA I OCENA CELUJĄCA Uczeń posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobry oraz spełnia co najmniej 3 z poniższych wymagań dodatkowych: w rozwiązywaniu problemów teoretycznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. I-III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. I-III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. I-III Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) zostały opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego

Bardziej szczegółowo