ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 484

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 484"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 484 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 6 listopada 2013 r. Nazwa i adres: ORLEN LABORATORIUM Spółka z o.o. ul. Chemików Płock AB 484 Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań C/4; C/9; C/10 G/9 N/4; N/9; N/10 P/9; P/10 Q/9; Q10 Dziedzina/obiekt badań: Badania chemiczne próbek środowiskowych, wody, ścieków, osadów, paliw, gleb, bioetanolu, produktów naftowych, gazów, powietrza w środowisku pracy, próbek gazów odlotowych, kwasu tereftalowego Badania dotyczące inżynierii środowiska - powietrze, oświetlenie, mikroklimat, hałas w środowisku pracy, próbniki z gazów odlotowych Badania właściwości fizycznych wody, ścieków, osadów, gleb, paliw, produktów naftowych, gazów, produktów asfaltowych, kwasu tereftalowego Pobieranie próbek wody, ścieków, produktów naftowych, paliw, ropy naftowej, biopaliw, LPG, gazów, powietrza w środowisku pracy Badania sensoryczne produktów naftowych KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 484 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 17, 6 listopada 2013 r. str. 1/50

2 Woda Ścieki Laboratorium Wód Energetycznych LP-1 ul. Chemików 7, Płock Stężenie: węgla ogólnego (TC) ogólnego węgla nieorganicznego (TIC) ogólnego węgla organicznego (TOC) (0, ) mg/l Metoda spektrometrii z detekcją w podczerwieni Przewodność elektryczna właściwa 10,00 µs/cm 100 ms/cm Metoda konduktometryczna PN-EN 1484:1999 PN-EN 27888:1999 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 17, 6 listopada 2013 r. str. 2/50

3 Woda Ścieki Laboratorium Wodno-Ściekowe LP-2 ul. Chemików 7, Płock Stężenie fosforu (0,01 50) mg/l Stężenie chlorków ( ) mg/l Metoda miareczkowa (metoda Mohra) Stężenie metali Cr, Cd, Co, Ag, Ba (0,01 100) mg/l Zn, Fe, K, Mg, Ca, Al (0, ) mg/l Cu, Ni, Mn (0,01 500) mg/l Pb (0,09 300) mg/l V, B (0,01 300) mg/l Na (0, ) mg/l Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Stężenie metali As, Sb, Se, Sn (0,01 100) mg/l Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej z generowaniem wodorków (HG-ICP-OES) Indeks fenolowy (0, ) mg/l Stężenie azotu azotanowego (0,01 20) mg/l N NO3 (0,05 88,6) mg/l NO 3 Stężenie azotu amonowego (0,04 5,0) mg/l N NH4+ (0,05 6,4) mg/l NH 4 Zawiesiny (1 2000) mg/l Stężenie siarczanów (VI) ( ) mg/l Stężenie siarczków (0, ) mg/l Metoda miareczkowania potencjometrycznego ph 1 13 Metoda potencjometryczna Stężenie azotu Kjeldahla (1 1000) mg/l Metoda miareczkowa Indeks chemicznego zapotrzebowania tlenu (SP-ChZT) ( ) mg/l PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010 +Ap2:2010 PN-ISO 9297:1994 PN-EN ISO 11885:2009 PN-ISO 6439:1994 metoda B PN-82/C-04576/08 PN-ISO :2002 PN-EN 872:2007+Ap1:2007 PN-ISO 9280:2002 ASTM D PN-90/C-04540/01 Metoda 112/2011 wydanie 1 z dnia r. PN-EN 25663:2001 PN-ISO 15705:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 17, 6 listopada 2013 r. str. 3/50

4 Woda Ścieki Ścieki Woda Stężenie azotu ogólnego (suma azotu Kjeldahla, azotu azotanowego i azotynów) Stężenie chromu ogólnego Stężenie chromu +6 Stężenie chromu +3 (0,01 10,00) mg/l Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT 5 (2 6000) mg/l O 2 Metoda miareczkowa Stężenie węglowodorów C 6 -C 12 i C 12 -C 35 oraz sumy węglowodorów C 6 -C 35 C 6 -C 12 (0, ) mg/l C 12 -C 35 (0, ) mg/l C 6 -C 35 Stężenie azotynów (0, ,0) mg/l N NO2 (0, ,00) mg/l NO 2 Stężenie substancji organicznych ekstrahujących się eterem naftowym (1 330) mg/l Sucha pozostałość, pozostałość po prażeniu oraz substancje rozpuszczone ( ) mg/l Straty przy prażeniu Oznaczanie azotu azotanowego (0,01 20) mg/l Stężenie azotu amonowego (0,97 20) mg/l N NH4+ (1,25 25,8) mg/l NH 4 + Metoda miareczkowa Indeks oleju mineralnego (0,1 100) mg/l Indeks nadmanganianowy (0,67 150) mg/l Metoda miareczkowa Zasadowość ogólna i zasadowość wobec fenoloftaleiny (0,50 25) mmol/l Metoda miareczkowa Metoda 047/2007 wydanie 1 z dnia r. PN-77/C-04604/02 PN-77/C-04604/08 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-EN 25813:1997 Metoda nr 109/2012 wydanie 2 z dnia r. PN-EN 26777:1999 Metoda nr 115/2011 wydanie 2 z dnia r. Metoda nr 124 wydanie 1 z dnia r. Metoda nr 125 wydanie 1 z dnia r. PN-ISO 5664:2002 PN-EN ISO :2003 PN-EN ISO 8467:2001 PN-EN ISO :2001 +Ap1:2004 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 17, 6 listopada 2013 r. str. 4/50

5 Woda Osady Gleby Osady ściekowe Produkty naftowe olej opałowy Estry metylowe kwasów Sumaryczne stężenie wapnia i magnezu (twardość ogólna) (0,15 8) mmol/l Metoda miareczkowa Twardość niewęglanowa i węglanowa oraz stężenie wodorowęglanów Stężenie wapnia (twardość wapniowa) (0,12 6) mmol/l Metoda miareczkowa Mętność (0,15 400) NTU Metoda nefelometryczna Barwa (1 70) mg/l Pt Suma węglowodorów C 6 C 35 Suma węglowodorów C 6 C 12 (benzyna) z uwzględnieniem monoaromatów BTEX (21,0 1500,0) mg/kg Suma węglowodorów C 12 C 35 (olej mineralny) z uwzględnieniem WWA (34,0 5000,0) mg/kg Pozostałość po prażeniu suchej masy osadu ściekowego (33,1 90) % s.m. Sucha pozostałość (1,2 25) % Zawartość wody (1,5 95) % Zawartość substancji ekstrahujących się dichlorometanem (0,1 20,0) % m/m Zawartość glinu i krzemu (1 10) mg/kg Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Zawartość metali grupy I Na (1 10) mg/kg K (1 10) mg/kg Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Na + K PN-ISO 6059:1999 Metoda 059/2007 wydanie 1 z dnia r. PN-ISO 6058:1999 PN-EN ISO 7027:2003 PN-EN ISO 7887:2012 Metoda 025/2009 wydanie 2 z dnia r. PN-EN 12879:2004 PN-EN 12880:2004 Metoda 106/2010 Wydanie 1 z dnia r. ISO 10478:1994 PN-EN 14538:2008 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 17, 6 listopada 2013 r. str. 5/50

6 Estry metylowe kwasów Zawartość metali grupy II Ca (1 10) mg/kg Mg (1,2 10) mg/kg Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Ca + Mg Zawartość fosforu (4 20) mg/kg Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) PN-EN 14538:2008 PN-EN 14107:2004 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 17, 6 listopada 2013 r. str. 6/50

7 Destylaty naftowe Benzyny bezołowiowe Produkty naftowe benzyny bezołowiowe Destylaty naftowe Olej napędowy Laboratorium Paliw i Aromatów LP-3 ul. Chemików 7, Płock Prężność par nasyconych powietrzem (9,0 150,0) kpa Metoda mini Reid Skład frakcyjny (0 400) 0 C Metoda destylacyjna Zawartość ołowiu (0,025 1,3200) g/l metoda A (0,0026 0,1300 g/l) metoda C Metoda fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją fali Zawartość ołowiu (2,5 10,0) mg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zawartość tlenowych związków organicznych i całkowitej ilości organicznie związanego tlenu (0,17 15,00) % (m/m) Zawartość benzenu (0,1 20,0) % (v/v) Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni Odporność benzyn na utlenianie Metoda okresu indukcyjnego ( ) kg/m 3 Metoda areometryczna (600,0 1100,0) kg/m 3 Indeks lotności Zawartość żywic (1 40) mg/100ml Liczba oktanowa LOB Metoda silnikowa Liczba oktanowa LOM Metoda silnikowa Liczba cetanowa Metoda silnikowa PN-EN :2009 PN-EN ISO 3405:2012 ASTM D 5059:07 metoda A, C PN-EN 237:2007 PN-EN 13132:2005 PN-EN 238:2000+A1:2008 PN-EN ISO 7536:2011 PN-EN ISO 3675:2004 ASTM D b PN-EN ISO 12185:2002 ASTM D PN-EN 228: p PN-EN ISO 6246:2001 PN-EN ISO 5164:2007 ASTM D 2699:01a PN-EN ISO 5163:2007+AC:2009 ASTM D 2700:01a PN-EN ISO 5165:2003 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 17, 6 listopada 2013 r. str. 7/50

8 Badane obiekty / Grupa obiekt Destylaty naftowe Olej napędowy Produkty naftowe - olej napędowy - olej opałowy lekki Produkty naftowe Zawartość węglowodorów aromatycznych jednopierścieniowe (MAH) (4 40) % (m/m) dwupierścieniowe (DAH) (0 20) % (m/m) trój- i wielopierścieniowe (T+ AH) (0 6) % (m/m) wielopierścieniowe (POLY-AH) (0 26) % (m/m) Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją refraktometryczną (HPLC-RID) Sumaryczna zawartość węglowodorów aromatycznych Zawartość estrów metylowych kwasów (0,05 20,00) % (v/v) Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni (600,0 1100,0) kg/m 3 Działanie korodujące na miedź 1a 4c (skala) Metoda wizualna Zawartość siarki ( ) mg/kg (5 500) mg/kg Metoda fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją fali Zawartość grup węglowodorów węglowodory aromatyczne (5,0 99,0) % (v/v) węglowodory olefinowe (0,3 55,0) % (v/v) Metoda chromatografii żelowej Temperatura zapłonu (4 110) C Metoda zamkniętego tygla Pensk ego- Martensa Skład frakcyjny (10 410) C Metoda destylacyjna (600,0 1100,0) kg/m 3 Metoda areometryczna Zawartość siarki całkowitej (0,0150 5,00) % (m/m) Metoda fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją energii Zawartość siarki całkowitej (3 500) mg/kg (1,0 1000) mg/kg Metoda fluorescencji w nadfiolecie PN-EN 12916:2008 PN-EN 14078:2011 PN-EN ISO 12185:2002 ASTM D PN-EN ISO 2160:2004 ASTM D PN-EN ISO 14596:2009 PN-EN ISO 20884:2012 ASTM D PN-EN 15553:2009 PN-EN ISO 2719:2007 ASTM D ASTM D b PN-EN ISO 3675:2004 ASTM D PN-EN ISO 20846:2012 ASTM D Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 17, 6 listopada 2013 r. str. 8/50

9 Produkty naftowe o zakresie temperatur wrzenia 15 0 C C Produkty naftowe o zakresie temperatur wrzenia 15 0 C C Destylaty naftowe Paliwo do turbinowych silników lotniczych Paliwo do turbinowych silników lotniczych Produkty naftowe o zakresie temperatur wrzenia 15 0 C C Benzyna lotnicza Paliwo do turbinowych silników lotniczych Produkty naftowe o zakresie temperatur wrzenia 15 0 C C Paliwo do turbinowych silników lotniczych Liczba bromowa (0 200) g/100 g próbki Metoda miareczkowania potencjometrycznego Przewodność właściwa (1 2000) ps/m Metoda konduktometryczna Lepkość kinematyczna w temp. (-20) C (0,2 40,0) mm 2 /s Metoda kapilarna Kwasowość (0,000 0,1) mg/g KOH Metoda miareczkowa Wartość opałowa Wysokość niekopcącego płomienia (14,7 42,8) mm Metoda ręczna Stabilność termooksydacyjna Metoda JFTOT Właściwości separacyjne wody Smarność (0,40 1,00) mm Metoda BOCLE Zawartość cząstek stałych przy użyciu przenośnego automatycznego licznika cząstek dla cząstek o średnicy: 4 μm ( ) liczba cząstek 6 μm ( ) liczba cząstek 14 μm (9 4105) liczba cząstek 21 μm (2 1444) liczba cząstek 25 μm (1 776) liczba cząstek 30 μm (1 365) liczba cząstek Metoda optyczna Zawartość siarki merkaptanowej (0,0003 0,01) % (m/m) Metoda miareczkowania potencjometrycznego Reakcja paliwa z wodą i ocena powierzchni międzyfazowej Metoda wizualna Temperatura krystalizacji [(-80) (+20)] ºC Zawartość żywic (1 40) mg/100ml Barwa (-16) (+30) Metoda Saybolta Zawartość cząstek stałych (0 10) mg/l Zawartość żywic obecnych (1 40) mg/100ml ASTM D (2012) ASTM D ASTM D ASTM D ASTM D 3338/D 3338M-09 ASTM D (2011) ASTM D e1 ASTM D ASTM D ASTM D IP ASTM D a (2010) ASTM D ASTM D (2010) ASTM D (2012) ASTM D ASTM D ASTM D PN-V-04031:2000 IP 540/08 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 17, 6 listopada 2013 r. str. 9/50

10 Produkty naftowe o zakresie temperatur wrzenia 15 0 C C Paliwo do turbinowych silników lotniczych Produkty naftowe o zakresie temperatur wrzenia 30 0 C C Węglowodory aromatyczne Węglowodory aromatyczne Zawartość węglowodorów naftalenowych (0,03 4,2) % (v/v) Procedura A (0,08 4,2) % (v/v) Procedura B Skład frakcyjny wraz z suchym punktem (30 250) C Metoda destylacyjna Barwa (0,05 5,0) g/l Metoda wizualna Barwa wyciągu kwaśnego 0 14 Metoda wizualna Indeks bromowy (1 500) mg/100g próbki Metoda miareczkowania kulometrycznego Zawartość siarki (0,1 200) mg/kg Metoda miareczkowa Odczyn wyciągu wodnego Barwa Metoda wizualna Kwasowość (0 120) mg NaOH/100ml Metoda miareczkowa Zawartość tiofenu (0,14 2,61) mg/kg detekcją płomieniowo-fotometryczną (GC-FPD) Czystość o-ksylenu Zanieczyszczenia (0,001 2,000) %(m/m) Czystość o-ksylenu Czystość p-ksylenu Zanieczyszczenia (0,001 1,000) %(m/m) Czystość p-ksylenu Temperatura krzepnięcia benzenu (4 6) C ASTM D ASTM D PN-86/C-45300/04 ASTM D ASTM D PN-85/C PN-85/C ASTM D (2011) ASTM D ASTM D ASTM D ASTM D ASTM D Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 17, 6 listopada 2013 r. str. 10/50

11 Węglowodory aromatyczne Węglowodory aromatyczne, frakcje węglowodorów aromatycznych, lekkie komponenty benzynowe Biopaliwo: olej napędowy z FAME Czystość benzenu zawartość zanieczyszczeń niearomatycznych (związki niearomatyczne zawierające 9 atomów C lub mniej) (0,001 0,200) % (m/m) zawartość zanieczyszczeń aromatycznych (toluen, aromaty C8) (0,001 0,010) % (m/m) Czystość benzenu Czystość toluenu zawartość zanieczyszczeń związkami alifatycznymi poniżej n-dekanu, benzenem i związkami aromatycznymi C8 powyżej 0,01 % (m/m) Czystość toluenu zawartość zanieczyszczeń: węglowodory niearomatyczne, alifatyczne (zawierające od 1 do10 atomów węgla) (0,001 2,500) % (m/m) węglowodory jednopierścieniowe (zawierające od 6 do 9 atomów węgla) (0,001 1,000) %(m/m) Czystość toluenu Zawartość azotu (0,03 1,00) mg/kg Metoda chemiluminescencyjna Zawartość siarki (0,1 200,0) mg/kg Metoda miareczkowa Liczba cetanowa Metoda silnikowa Zawartość grup węglowodorów aromatycznych MAH (4 40) % (m/m) DAH (0 20) % (m/m) T+ AH (0 6) % (m/m) POLY AH (0 26) % (m/m) Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją refraktometryczną (HPLC-RID) Suma węglowodorów aromatycznych ASTM D PN-89/C-45300/08 ASTM D ASTM D Metoda nr 120 wydanie 1 z dnia r. PN-EN ISO 5165:2003 PN-EN ISO 12916:2008 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 17, 6 listopada 2013 r. str. 11/50

12 Biopaliwo: olej napędowy z FAME Gazy opałowe Gazy wodorowe Gazy pooksydacyjne Gazy węglowodorowe Gazy pooksydacyjne Gazy węglowodorowe Estry metylowe kwasów Skroplony gaz węglowodorowy LPG Frakcje węglowodorowe wrzące w zakresie temperatur 15 0 C C Zawartość estrów metylowych kwasów PN-EN 14078:2011 (0,05 20,00) % (v/v) Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni Skład szczegółowy UOP Węglowodory od C 1 do C 6 (0,1 99,9) % (mol/mol) Tlen (0,1 22,0) % (mol/mol) Azot (0,1 90,0) % (mol/mol) CO 2 (0,1 60,0) % (mol/mol) CO (0,1 20,0) % (mol/mol) i termokonduktometryczną (GC-FID/TCD) Zawartość węgla pierwiastkowego Metoda 103/2009 od 0,01 % (m/m) wydanie nr 1 z dnia r. Wartość opałowa PN-EN ISO 6976:2008 (0 50,00) MJ/kg w temp. 0 ºC (273 ºK) pod ciśnieniem 101,325 kpa PN-EN ISO 6976:2008 (0,8000 1,8000) kg/m 3 w temp. 0 ºC (273 ºK) pod ciśnieniem 101,325 kpa Zawartość alkoholu metylowego PN-EN 14110:2004 (0,01 0,5) % (m/m) analizą warstwy nadpowierzchniowej i detekcją płomieniowo-jonizacyjną (HS-GC-FID) Liczba cetanowa PN-EN ISO 5165: Metoda silnikowa Pozostałość olejowa PN-EN ISO 13757:1999 (8 120) mg/kg Działanie korodujące na miedź PN-EN ISO 6251:2001 1a 4c (skala) Metoda wizualna Obecność siarkowodoru PN-EN ISO 8819:2000 Metoda wizualna Zawartość wody PN-EN 589+A1:2012 Metoda jakościowa Obecność wody PN-EN 15469:2009 Metoda wizualna Zapach PN-EN 589+A1:2012 p. 6.3 Metoda organoleptyczna Załącznik A Suma niearomatów, indywiduów ASTM D aromatycznych i aromatów C9+ (0,01 90,00) % (m/m) Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 17, 6 listopada 2013 r. str. 12/50

13 Produkty naftowe o zakresie temperatur wrzenia 15 0 C C Paliwo do turbinowych silników lotniczych Biopaliwo: Olej napędowy z FAME Frakcje i produkty naftowe o zakresie temperatur wrzenia 10 0 C C Węglowodory aromatyczne Benzyna bezołowiowa Komponenty benzynowe Frakcje naftowe (o zakresie temperatur wrzenia 10 0 C C Komponenty benzynowe Benzyna bezołowiowa Produkty naftowe Ropa naftowa Olej popirolityczny Bioetanol Biopaliwo: benzyna silnikowa z bioetanolem Temperatura zapłonu (4 110) C Metoda zamkniętego tygla TAG Zawartość azotu (0,2 2,0) mg/kg Metoda chemiluminescencyjna Zawartość chlorków (1 25) mg/kg Metoda mikrokulometryczna Zawartość grup węglowodorów i związków tlenowych całkowita zawartość węglowodorów aromatycznych: (10,0 50,0) % (v/v) całkowita zawartość olefin: (1,5 30,0) % (v/v) zawartość benzenu: (0,2 2,0) % (v/v) zawartość związków tlenowych (0,8 15,0) % (v/v) Całkowita zawartość tlenu Skład szczegółowy od 0,01 % (m/m) Zawartość chlorków (0,3 1000) mg/kg Metoda mikrokulometryczna Zawartość składników aromatycznych i niearomatycznych składniki aromatyczne: (60,0 100,0) % m/m składniki niearomatyczne: (1,0 40,0) % m/m Zawartość grup charakterystycznych: związki nasycone, związki polarne, związki aromatyczne związki nasycone i polarne: (1,0 50,0) % m/m związki aromatyczne: (50,0 100,0) % m/m Metoda chromatografii żelowej Zawartość siarki (5 20) mg/kg Metoda fluorescencji w nadfiolecie ASTM D (2010) ASTM D (2006) ASTM D a PN-EN ISO 22854:2012 ASTM D (2008) UOP Metoda 105/2010 wydanie 2 z dnia r. ASTM D PN-EN 15486:2009 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 17, 6 listopada 2013 r. str. 13/50

14 Bioetanol Bioetanol Metanol Jednopierścieniowe węglowodory aromatyczne Woda Ścieki Zawartość miedzi (0,07 0,20) mg/kg Metoda atomowej absorpcyjnej spektrometrii z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Moc (50 100) % (v/v) Wygląd Metoda wizualna (0,600 1,000) g/cm 3 Zawartość śladowych zanieczyszczeń w jednopierścieniowych węglowodorach aromatycznych Całkowita zawartość zanieczyszczeń alifatycznych (C1 - C10) i poszczególnych jednopierścieniowych aromatycznych (C6 - C10) (0,0001 2,5) % (m/m) (FC-FID) Stężenie rtęci (0,1 10) µg/l Metoda spektrometrii atomowej z generacją wodorków (HGAAS) PN-EN 15488:2009 PN-A :2007 p. 5.2 PN-EN 15769:2010 PN-EN ISO 12185:2002 ASTM D PN-EN 1483:2007 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 17, 6 listopada 2013 r. str. 14/50

15 Oleje bazowe Przemysłowe oleje smarowe Oleje silnikowe Przemysłowe oleje smarowe Olej opałowy Olej opałowy ciężki Woski naftowe Woda Ścieki Laboratorium Krakingów, Alkilacji i Olejów Smarowych LP-4 ul. Chemików 7, Płock Wskaźnik lepkości na podstawie PN-ISO 2909:2009+Ap1:2010 lepkości kinematycznej w 40 C i w 100 C dla olejów smarowych bazowych: WL dla olejów smarowych uszlachetnionych: WL Barwa ASTM D ,5 8,0 Metoda wizualna Temperatura zapłonu PN-EN ISO 2592:2008 (79 300) C Metoda otwartego tygla Cleveland a Lepkość kinematyczna w 40 o C i 100 o C PN-EN ISO 3104:2004 (2, ,0) mm 2 /s Metoda kapilarna Temperatura płynięcia PN-ISO 3016:2005 [(+6) (-38)] C Liczba kwasowa PN-ISO 6618:2011 (0,01 10,00) mg KOH/g Metoda miareczkowa Pozostałość po spopieleniu PN-EN ISO 6245:2008 (0,001 0,180) % (m/m) Zawartość wody ASTM D E1 (2010) (0,05 5,00) % (v/m) Metoda destylacyjna Zawartość całkowitego osadu PN-ISO :2010 (0,01 0,50) % (m/m) ASTM D Zawartość oleju ASTM D (2011) (0,20 15,00) % (m/m) Temperatura krzepnięcia PN-ISO 2207:2011 (45 65) C Stężenie fluorków PN-78/C (0,1 1000) mg/l Metoda potencjometryczna Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 17, 6 listopada 2013 r. str. 15/50

16 Olej napędowy Olej opałowy Ropa naftowa Produkty naftowe Olej napędowy Olej opałowy Olej napędowy Biopaliwo: olej napędowy z FAME Asfalty Laboratorium Przerobu Ropy LP-5 ul. Chemików 7, Płock Skład frakcyjny (50 400) C Metoda destylacyjna Indeks cetanowy ( ) kg/m 3 ( ) kg/m 3 Metoda areometryczna Temperatura zapłonu (40 220) C Metoda zamkniętego tygla Pensky ego- Martensa Zawartość siarki (0,03 5,00) % (m/m) Metoda fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją energii Zawartość siarki (1 8000) mg/kg Metoda fluorescencji w nadfiolecie Zawartość znacznika Solvent Yellow 124 p. 2.1 metoda polowa Metoda jakościowa p. 2.2 (wariant A): (1,0 10,0) mg/l p. 2.2 (wariant B): (0,1 1,0) mg/l Zawartość barwnika Solvent Red 164 (1,0 15,0) mg/l Zawartość znacznika Solvent Yellow 124 (0,5 10,0) mg/l Zawartość barwnika Solvent Red 19 (0,5 8,0) mg/l Odporność na utlenianie (1 100) g/m 3 Smarność ( ) μm Metoda HFRR Penetracja igłą Temperatura mięknienia (30 150) C Metoda Pierścień i Kula Temperatura łamliwości w ujemnych temperaturach [0 (-30)] C Metoda Fraassa PN-EN ISO 3405:2012 ASTM D PN-EN ISO 4264:2010 PN-EN ISO 12185:2002 PN-EN ISO 3675:2004 PN-EN ISO 2719:2007 PN-EN ISO 8754:2007 ASTM D ZN-02/MG/CN-11 pkt. 2.1, 2.2 ZN-02/MG/CN-11 pkt. 2.3 ZN-02/MG/CN-11 pkt. 2.4 ZN-02/MG/CN-11 pkt. 2.4 PN- EN ISO 12205:2011 PN-EN ISO :2008 PN-EN 1426:2009 PN-EN 1427:2009 PN-EN 12593:2009 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 17, 6 listopada 2013 r. str. 16/50

17 Asfalty Ropa naftowa Zawartość parafiny (1,0 10,0) % (m/m) Metoda destylacyjna Rozpuszczalność do 100,00 % (m/m) Odporność na starzenie pod wpływem ciepła i powietrza procentowa zmiana masy [(-1,5) (+2,0)] % (m/m) procent pozostałej penetracji do 100 % wzrost temp. mięknienia do 50 C Metoda RTFOT Odporność na starzenie pod wpływem ciepła i powietrza procentowa zmiana masy [(-1,5) (+2,0)] % (m/m) Metoda TFOT Zawartość wody (0 5,0) % (v/v) (0 25,0) % (v/v) Metoda destylacyjna Lepkość dynamiczna w temp. 60 C ( ) Pa. s Metoda próżniowej kapilary Temperatura mięknienia (30 150) C Metoda Pierścień i Kula Penetracja igłą (20 500) Stabilność podczas magazynowania Ubytek masy po ogrzaniu (0,02 0,5) % Nawrót sprężysty (15 98) % Metoda duktylometryczna i gęstość względna ( ) kg/m 3 Metoda piknometryczna Lepkość kinematyczna ( ) mm 2 /s Metoda kapilarna Siła rozciągania (1,0 10,0) J/cm 2 Metoda duktolymetryczna Energia odkształcenia Zawartość wody (0 1,0) % (v/v) Metoda destylacyjna (750,0 950,0) kg/m 3 PN-EN :2009 PN-EN 12592:2009+Ap1:2009 PN-EN :2009 PN-EN :2010 ASTM D E1 (2010) PN-EN 12596:2009 PN-EN 1427:2009 PN-EN 1426:2009 PN-EN 13399:2012 PN-EN 13303:2011 PN-EN 13398:2012 PN-EN A1:2010 PN-EN 12595:2009 PN-EN 13589:2011 PN-EN 13703:2009 PN-EN ISO 9029:2005 ASTM D (2012) ASTM D (2010) Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 17, 6 listopada 2013 r. str. 17/50

18 Ropa naftowa Ropa naftowa Produkty naftowe Produkty naftowe Zawartość wody (0,02 2,00) % (m/m) Metoda miareczkowania potencjometrycznego i gęstość względna ( ) kg/m 3 Metoda piknometryczna Lepkość kinematyczna (1, ,0) mm 2 /s Metoda kapilarna Temperatura płynięcia [10 (-50)] C Pozostałość po koksowaniu (0,01 30) % (m/m) Zawartość siarki całkowitej (0,015 2,000) % (m/m) Metoda fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją energii Zawartość zanieczyszczeń (0,01 0,40) % (m/m) Metoda ekstrakcyjna Temperatura zapłonu i palenia (79 400) ºC Metoda otwartego tygla Clevelanda Temperatura zapłonu (40 220) ºC Metoda zamkniętego tygla Pensky ego- Martensa Zawartość siarki (3,0 500) mg/kg Metoda fluorescencji w nadfiolecie Odczyn wyciągu wodnego zasadowy-kwaśny Pozostałość po koksowaniu (0,01 30,00) % (m/m) Pozostałość po spopieleniu (0,001 0,180) % (m/m) Zawartość wody ( ) mg/kg Metoda miareczkowania kulometrycznego Temperatura mętnienia [10 (- 41)] ºC Zawartość zanieczyszczeń (6 30) mg/kg Działanie korodujące na miedź 1a 4c (skala) Metoda wizualna Temperatura zablokowania zimnego filtru [5 (- 45)] ºC ASTM D (2011) PN-EN ISO 3838:2008 PN-EN ISO 3104:2004 ASTM D PN-ISO 3016:2005 ASTM D PN-ISO 6615:2012 ASTM D PN-EN ISO 3735:2001 ASTM D (2012) PN-EN ISO 2592:2008 ASTM D 92-12b ASTM D PN-EN ISO 20846:2012 PN-84/C Metoda A PN-EN ISO 10370:1999 PN-EN ISO 6245:2008 PN-EN ISO 12937:2005 PN-ISO 3015:1997 PN-EN 12662:2009+Ap1:2010 PN-EN ISO 2160:2004 PN-EN 116:2001 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 17, 6 listopada 2013 r. str. 18/50

19 Produkty naftowe Biopaliwo: olej napędowy z FAME Estry metylowe kwasów Biopaliwo: olej napędowy z FAME Ciepło spalania ( ) kj/kg Metoda kalorymetryczna Wartość opałowa ( ) kg/m 3 Zawartość węgla (75 90) % (m/m) Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni Korozja na trzpieniu stalowym Metoda wizualna Zawartość wody (0 25) %(v/v) Metoda destylacyjna Lepkość kinematyczna w temp. 40 ºC (1, ,0) mm²/s Metoda kapilarna Zawartość siarki (3,0 500) mg/kg Metoda fluorescencji w nadfiolecie Pozostałość po koksowaniu (0,01 20,00) % (m/m) Zawartość zanieczyszczeń (6 30) mg/kg Działanie korodujące na miedzi 1a 4c (skala) Metoda wizualna Temperatura zablokowania zimnego filtra [5 (- 45)] ºC w temp. 15 ºC ( ) kg/m 3 Metoda areometryczna ( ) kg/m 3 Stabilność oksydacyjna (0,1 25,0) h Zawartość wody ( ) mg/kg Metoda miareczkowania kulometrycznego Indeks cetanowy Pozostałość po spopieleniu (0,001 0,180) % (m/m) Skład frakcyjny (50 400) C Metoda destylacyjna PN-86/C ASTM D ASTM D ASTM D PN-ISO 7120:2011 PN-ISO 3733:2008 PN-EN ISO 3104:2004 PN-EN ISO 20846:2012 PN-EN ISO 10370:1999 PN-EN 12662:2009+Ap1:2010 PN-EN ISO 2160:2004 PN-EN 116:2001 PN-EN ISO 3675:2004 PN-EN ISO 12185:2002 PN-EN 15751:2010+Ap1:2010 PN-EN ISO 12937:2005 PN-EN ISO 4264:2010 PN-EN ISO 6245:2008 PN-EN ISO 3405:2012 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 17, 6 listopada 2013 r. str. 19/50

20 Biopaliwo: olej napędowy z FAME Estry metylowe kwasów Produkty naftowe Estry metylowe kwasów Oleje napędowe, Frakcja próżniowa, Wsad krakingowy, Olej popirolityczny Olej napędowy Temperatura zapłonu (40 220) ºC Metoda zamkniętego tygla Pensky ego- Martensa Temperatura zapłonu (20 300) ºC Metoda równowagowa w tyglu zamkniętym Zawartość popiołu siarczanowego (0,005 0,25) % (m/m) Stabilność oksydacyjna (0,1 14,0) h Skłonność do blokowania filtra po wychładzaniu (30 720) s Zawartość wody (0,003 0,100) % (m/m) Metoda miareczkowania potencjometrycznego Stabilność oksydacyjna (5,0 50,0) h PN-EN ISO 2719:2007 PN-EN ISO 3679:2007 PN-ISO 3987:2005 PN-EN 14112:2004 ASTM D a PN-ISO 6296:2011 PN-EN 15751:2010+Ap1:2010 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 17, 6 listopada 2013 r. str. 20/50

21 Środowisko pracy powietrze Środowisko ogólne Środowisko pracy powietrze Środowisko pracy powietrze Laboratorium Badań Środowiskowych LP-6 ul. Chemików 7, Płock Pobieranie próbek w celu oceny narażenia zawodowego na: - pyły przemysłowe - substancje organiczne - substancje nieorganiczne - metale Metoda dozymetrii indywidualnej Metoda stacjonarna Stężenie 1,2-dwuchloroetanu (0,02 0,07) mg/m 3 detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) Stężenie substancji organicznych Aceton (0,62 5,92) mg/m 3 Metyloetyloketon (0,28 5,69) mg/m 3 n-butan (0,14 7,16) mg/m 3 Etylobenzen (0,06 6,24) mg/m 3 Benzen (0,03 6,20) mg/m 3 n-heksan (0,05 4,72) mg/m 3 Cykloheksan (0,05 5,37) mg/m 3 Metylocykloheksan (0,06 5,35) mg/m 3 n-heptan (0,05 4,97) mg/m 3 Ksylen (0,06 5,78) mg/m 3 Kumen (0,06 5,94) mg/m 3 n-oktan (0,06 5,06) mg/m 3 Toluen (0,06 5,88) mg/m 3 Alkohol etylowy (0,69 5,56) mg/m 3 Izopentan (0,28 4,58) mg/m 3 n-pentan (0,24 4,67) mg/m 3 Eter metylotertbutylowy (0,26 5,11) mg/m 3 Stężenie glikolu etylenowego (0,94 42,06) mg/m 3 Stężenie butadienu (0,28 13,81) mg/m 3 Stężenie NN-dwumetyloformamidu (0,69 8,33) mg/m 3 PN-Z :2002+Az1:2004 PN-EN 689:2002 PN-Z-04237:1994 Metoda 031/2007 wydanie 1 z dnia r. PN-88/Z PN-84/Z PN-89/Z Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 17, 6 listopada 2013 r. str. 21/50

22 Środowisko pracy powietrze Stężenie tlenku etylenu (0,03 1,67) mg/m 3 Stężenie benzyny ekstrakcyjnej (0,69 70) mg/m 3 Stężenie substancji organicznych n-butan ( ) mg/m 3 propan ( ) mg/m 3 izobutan ( ) mg/m 3 Stężenie chloru (0,25 1,25) mg/m 3 Stężenie chlorowodoru (1,25 8,75) mg/m 3 Stężenie fenolu (1,0 10,0) mg/m 3 Stężenie amoniaku (4,5 54) mg/m 3 Stężenie fluorowodoru (0,15 2,25) mg/m 3 Stężenie formaldehydu (0,125 2,5) mg/m 3 Stężenie furfurolu (3,0 60,0) mg/m 3 Stężenie ozonu (0,025 0,175) mg/m 3 Stężenie tlenku azotu (0,7 23,1) mg/m 3 Stężenie ditlenku azotu (0,2 3,6) mg/m 3 Stężenie dwutlenku siarki (0,32 6,4) mg/m 3 Stężenie dwusiarczku węgla (1,0 14,0) mg/m 3 Stężenie siarkowodoru (2,0 10,0) mg/m 3 (0,2 1,0) mg/m 3 PN-Z-04300:2002 PN-81/Z Metoda nr 045/2009 wydanie 1 z dnia PN-75/Z-04037/03 PN-93/Z PN-70/Z PN-71/Z PN-82/Z PN-76/Z PN-71/Z PN-Z :1994 PN-Z :2008 PN-Z :2008 PN-Z :1996+Ap1:2001 PN-85/Z PN-Z :1996 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 17, 6 listopada 2013 r. str. 22/50

23 Środowisko pracy powietrze Stężenie ołowiu (0,0125 0,2) mg/m 3 Stężenie manganu (0,1 0,8) mg/m 3 Stężenie tlenków żelaza (1,0 14,0) mg/m 3 Stężenie niklu (0,04 0,20) mg/m 3 Stężenie chromu (VI) 0,02 0,20 mg/m 3 Stężenie pyłu całkowitego (0,04 40,00) mg/m 3 Metoda filtracyjno-wagowa Stężenie pyłu respirabilnego (0,03 20,0) mg/m 3 Metoda filtracyjno-wagowa Zawartość wolnej krystalicznej krzemionki w pyle (0,5 100) % Stężenie niklu Zakres (0,004 0,3) mg/m 3 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie ołowiu (0,005 0,11) mg/m 3 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie manganu (0,03 0,45) mg/m 3 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie chromu (0,018 0,28) mg/m 3 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie żelaza (0,5 5,0) mg/m 3 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie wodorotlenku potasu (0,02 0,66) mg/m 3 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie wodorotlenku sodu (0,012 0,6) mg/m 3 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie kobaltu (0,002 0,035) mg/m 3 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) PN-84/Z PN-75/Z PN-78/Z PN-85/Z-04124/03 PN-87/Z-04126/02 PN-91/Z PN-91/Z PN-91/Z PN-Z :2006 PN-89/Z-04139/04 PN-79/Z-04125/02 PN-Z-04434:2011 PN-79/Z-04066/02 PN-Z-04436:2011 PN-Z-04435:2011 PN-Z-04291:2003 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 17, 6 listopada 2013 r. str. 23/50

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 10 października 2013 r. Nazwa i adres OBR SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 19 Data wydania: 29 stycznia 2016 r. Nazwa i adres OBR SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 3 grudnia 2013 r. Nazwa i adres AB 1144 EKOLOGIS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 19 marca 2012 r. Nazwa i adres AB 1183 LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1168

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1168 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1168 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 grudnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1168 SYNTHOS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 27 marca 2014 r. Nazwa i adres: AB 888 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 stycznia 2016 r. Nazwa i adres: AB 1010

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wdrożenie nowych wymagań polityki PCA dotyczącej uczestnictwa w badaniach biegłości, na przykładzie badań przetworów naftowych

Praktyczne wdrożenie nowych wymagań polityki PCA dotyczącej uczestnictwa w badaniach biegłości, na przykładzie badań przetworów naftowych POLLAB-PETROL 23-24.04.2012, Warszawa. Praktyczne wdrożenie nowych wymagań polityki PCA dotyczącej uczestnictwa w badaniach biegłości, na przykładzie badań przetworów naftowych Jolanta Kowalczyk, Marzena

Bardziej szczegółowo

grupa branżowa AB-W (wersja ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX

grupa branżowa AB-W (wersja ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX grupa branżowa AB-W (wersja 2-11.05.2013 zmiany zaznaczono na czerwono) ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 10 marca 2016 r. Nazwa i adres: AB 888 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 15 października 2013 r. Nazwa i adres: AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 PCA akredytacji Nr AB 964 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 10 lipca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 387

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 387 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 387 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 5 kwietnia 2011 r. Nazwa i adres AB 387 OPERATOR

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 5 września 2011 r. Nazwa i adres: AB 646 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 27 lutego 2014 r. Nazwa i adres AB 1245 ZAKŁADY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 19 lipca 2016 r. AB 1357 Nazwa i adres GALESS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 22 sierpnia 2016 r. AB 769 Nazwa i adres INNEKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 799 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 12 lipca 2012 r. Nazwa i adres AB 799 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 15 maja 2015 r. Nazwa i adres: AB 432 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 986

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 986 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 986 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 25 listopada 2016 r. Nazwa i adres: HSW -

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 13 marca 2014 roku Nazwa i adres: AB 1436

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 6 czerwca 2012 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 1293 UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 25 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1401

ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1401 ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1401 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 1 lutego 2013 r. Nazwa i adres AB 1401 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1302

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1302 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1302 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 30 września 2015 r. Nazwa i adres CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 3 lipca 2013 r. AB 170 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 13 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 1169

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 13 stycznia 2016 r. Nazwa i adres AB 883 ENEA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 9 grudnia 2015 roku Nazwa i adres: AB 1436

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 21 września 2012 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 11 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1024 SOWIX"

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 5 maja 2011 r. Nazwa i adres INSTYTUT PODSTAW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2, Data wydania: 11 lipca 2011 r. AB 1188 Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych 2) Dz.U.2009.18.98 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (Dz. U. z dnia 4 lutego 2009 r.) Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 009

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 009 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 009 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 16 czerwca 2016 r. AB 009 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 127 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Ocena parametryczna biopaliw płynnych

Ocena parametryczna biopaliw płynnych CZAS TECHNOLOGIA Ocena parametryczna biopaliw płynnych dr inż. Wojciech Golimowski w.golimowski@itep.edu.pl ITP Oddział Poznań PALIWA Paliwa kopalne BIOMASA Biopaliwa Węgiel Paliwa stałe Celuloza Ropa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 17 listopada 2014 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 PCA Zakres akredytacji Nr AB 908 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 26 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 9 czerwca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 3 września 2015 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 458

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 458 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 458 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 8 stycznia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 29 lutego 2012 r. Nazwa i adres AB 602 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 11 września 2015 r. AB 1372 Nazwa i adres ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 30 czerwca 2011 r. AB 610 Nazwa i adres AQUA

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH Pomiary czynników szkodliwych i uciąŝliwych na stanowiskach pracy powietrze - czynniki chemiczne pyły hałas Analizy nawozów Analizy wody i ścieków Analizy produktów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 24 września 2015 r. Nazwa i adres AB 543 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 895

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 895 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 895 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 14 marca 2016 r. Nazwa i adres LUBELSKI WĘGIEL

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 10 czerwca 2014 r. Nazwa i adres AB 608 H.

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie:

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Badane obiekty/ grupy obiektów Środki Ŝywienia zwierząt Badane cechy i metody badawcze Zawartość białka

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 484

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 484 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 484 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 31 lipca 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 26 sierpnia 2016 r. AB 965 Nazwa i adres SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 20 stycznia 2016 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH I DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI WYKAZ CZYNNOŚCI Cena netto (PLN) Analiza kwasu siarkowego Przygotowanie próby, rejestracja, uśrednianie, wyrównanie temperatury 9,00 Oznaczenie zawartości

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 1063 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 25 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 1267 MO-BRUK

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 27 listopada 2008 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 5 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1134 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 października 2015 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 14 listopada 2016 r. Nazwa i adres AB 1126

Bardziej szczegółowo

ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1401

ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1401 ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1401 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 8 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 1 sierpnia 2011 r. Nazwa i adres : AB xxx

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 23 grudnia 2014 r. Nazwa i adres: AB 811

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 7 maja 2014 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH 1/11 I DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI WYKAZ CZYNNOŚCI Cena netto (PLN) Analiza kwasu siarkowego Przygotowanie próby, rejestracja, uśrednianie, wyrównanie temperatury 9,00 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 994

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 994 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 994 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 13 stycznia 2016 r. Nazwa i adres: PROFTECH

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 10 grudnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 listopada 2014 r. Nazwa i adres: ORLEN EKO

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 14 marca 2016 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 14 marca 2016 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1033 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 14 marca 2016 r. Nazwa i adres WOJSKOWY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 18 kwietnia 2011 r. Nazwa i adres: PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB-E

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB-E ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB-E wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: dzień miesiąca 2012 r. AB XXX Nazwa i adres FIRMA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 Zakres akredytacji Nr AB 542 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 08 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 13 lutego 2012 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 1680 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 9 października 2015 r., w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (woda, ścieki) 1 Woda, ścieki ph potencjometryczna PN-EN ISO 10523:2012 RF1, RF2 A (JK-2,JS-2) PN-EN ISO 11885:2009

WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (woda, ścieki) 1 Woda, ścieki ph potencjometryczna PN-EN ISO 10523:2012 RF1, RF2 A (JK-2,JS-2) PN-EN ISO 11885:2009 WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (woda, ) Badany obiekt Oznaczany składnik lub parametr badawcza Sposób wykonania (nr instrukcji operacyjnej, nr normy itp.) Wymaganie prawne (informacja o metodzie referencyjnej)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 03 lipca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 2 kwietnia 2015 r. AB 877 Nazwa i adres EKONORM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 czerwca 2016 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 21 stycznia 2015 r. AB 877 Nazwa i adres EKONORM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 8 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 622 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 1 czerwca 2015 r. Nazwa i adres: AB 811 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 24 lipca 2014 r. AB 1228 Nazwa i adres OPERATOR

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 439

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 439 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 439 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 20 lipca 2016 r. Nazwa i adres AB 439 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1401

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1401 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1401 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 15 grudnia 2015 r. Nazwa i adres AB 1401

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. Nazwa i adres OPA-ROW

Bardziej szczegółowo