ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 009"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 009 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 16 czerwca 2016 r. AB 009 Kod identyfikacji dziedziny/przedmiotu badań C/10/P C/4; C/10 N/10/P N/4; N/5; N/10 Nazwa i adres INSTYTUT NAFTY I GAZU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Lubicz 25 A Kraków ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH PIONU TECHNOLOGII NAFTY Dziedzina/przedmiot badań: ul. Łukasiewicza Kraków Badania chemiczne i pobieranie próbek ropy naftowej, paliw ciekłych, paliw gazowych, innych przetworów naftowych Badania chemiczne wyrobów chemicznych, materiałów smarnych Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek ropy naftowej, paliw ciekłych, paliw gazowych, innych przetworów naftowych Badania właściwości fizycznych wyrobów chemicznych, materiałów budowlanych, materiałów smarnych ZASTĘPCA DYREKTORA TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 009 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Wydanie nr 17, 16 czerwca 2016 r. str. 1/22

2 smary do łożysk parafiny, gacz parafinowy, cerezyny Laboratorium Olejów, Środków Smarowych i Asfaltów ul. Łukasiewicza 1, Kraków Odporność na utlenianie PN-56/C (0,01-0,4) MPa Metoda ciśnieniowa Stabilność mechaniczna PN-62/C (0 50) % Metoda penetracji stożkiem Penetracja PN-82/C (0-100) mm/10 Metoda penetracji igłą Elastyczny zakres akredytacji 1 Wyroby budowlane: asfalty przemysłowe, asfalty drogowe oleje silnikowe, oleje bazowe smary do łożysk parafiny, gacz parafinowy, cerezyny Penetracja (10 500) x 0,1 mm Metoda penetracji igłą Temperatura mięknienia (28 150) 0 C Metoda Pierścień i Kula Temperatura łamliwości ((-30) 0) 0 C Metoda Fraassa Temperatura zapłonu i palenia ( ) 0 C Metoda otwartego tygla Clevelanda Temperatura zapłonu i palenia ( ) 0 C Metoda otwartego tygla Clevelanda Penetracja (20 475) x 0,1 mm Metoda penetracji stożkiem Temperatura kroplenia ( ) o C Odporność na wymywanie wodą (0 60) %(m/m) Metoda dynamiczna Skłonność do wydzielania oleju ze smaru w warunkach statycznych (0-25) %(m/m) Temperatura krzepnięcia (20-80) o C PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN ISO PN-EN ISO PN-ISO (z wyłączeniem pkt 7.4) PN-ISO PN-ISO PN-V ASTM D W ramach elastycznego zakresu akredytacji dopuszcza się: 1 stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych. Aktualna Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Wydanie nr 17, 16 czerwca 2016 r. str. 2/22

3 Paliwa ciekłe olej opałowy lekki, biowęglowodory ciekłe do samoczynnym benzyna lotnicza, lotniczych lotniczych oleje silnikowe oleje silnikowe olej opałowy ciężki pozostałości atmosferyczne, pozostałości próżniowe Laboratorium Rop i Analiz Standardowych ul. Łukasiewicza 1, Kraków Liczba bromowa PN-85/C-04520/03 (0,1-200) g Br/100g Metoda miareczkowania biamperometrycznego Działanie wody ocena powierzchni międzyfazowej, ocena stopnia rozdziału faz Wysokość niekopcącego płomienia (10-40) mm Liczba zasadowa całkowita (8-13) mg KOH/g Metoda miareczkowania potencjometrycznego Liczba kwasowa i liczba zasadowa (0,03-20) mg KOH/g Metoda miareczkowa Liczba kwasowa i liczba zasadowa (0,05-250) mg KOH/g Metoda miareczkowania potencjometrycznego Zawartość wody (0,03-40) %(m/m) Metoda destylacyjna PN-76/C PN-83/C PN-76/C PN-85/C PN-88/C PN-83/C Materiały smarne przemysłowe oleje smarowe, oleje silnikowe lotniczych benzyny lotnicze, olej opałowy lekki i ciężki, biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów Wyroby chemiczne: gliceryna Temperatura krystalizacji (0 (-80)) C Obecność merkaptanów (tioli) test Doctora Zawartość siarki merkaptanowej i siarkowodorowej (0,0002-0,0030) %(m/m) Metoda miareczkowania potencjometrycznego Ciepło spalania ( ) kj/kg Metoda kalorymetryczna Wartość opałowa (z obliczeń) PN-84/C PN-93/C PN-79/C PN-86/C Wydanie nr 17, 16 czerwca 2016 r. str. 3/22

4 Elastyczny zakres akredytacji 1 Paliwa ciekłe olej opałowy lekki, silników z zapłonem samoczynnym benzyna lotnicza, lotniczych benzyna lotnicza silników z zapłonem iskrowym benzyna lotnicza, lotniczych, silników z zapłonem iskrowym lotniczych lotniczych biopaliwa ciekłe: bioetanol Liczba bromowa (0,1-200) g Br/100g Metoda miareczkowania biamperometrycznego Działanie wody ocena powierzchni międzyfazowej, ocena stopnia rozdziału faz Odporność na utlenianie (1-15) mg/100ml Odporność na utlenienie metodą okresu indukcyjnego (30 480) min. Metoda okresu indukcyjnego Zawartość żywic (0,4-30) mg/100ml Przewodność elektryczna (0-2000) ps/m Metoda konduktometryczna Odporność na utlenienie w wysokich temperaturach spadek ciśnienia na filtrze - (1-250) mm Hg ocena wizualna rury podgrzewacza - (0-4) Metoda JFTOT Temperatura krystalizacji (0 (-80)) C Wydzielanie wody z przenośnym separometrem (50-100) jednostek Metoda turbidymetryczna Temperatura zapłonu (40 70) C Metoda zamkniętego tygla TAG Kwasowość (0,001 0,015) mg KOH/g Metoda miareczkowa Wysokość niekopcącego płomienia (10-40) mm Zawartość chlorków nieorganicznych (4-30) mg/l Metoda potencjometryczna Części nielotne, zawartość (10-25) mg/100ml Kwasowość (0,001-0,007) %(m/m) Metoda miareczkowa ISO ASTM D ASTM D873 1 PN-EN ISO PN-EN ISO ASTM D PN-EN ISO ASTM D ASTM D ASTM D ASTM D ASTM D56 1 ASTM D ASTM D PN-EN PN-EN PN-EN Wydanie nr 17, 16 czerwca 2016 r. str. 4/22

5 biopaliwa ciekłe: bioetanol, paliwo etanolowe E85 benzyna lotnicza, iskrowym, biopaliwa ciekłe: paliwo etanolowe E 85 Paliwa gazowe: LPG olej opałowy lekki i ciężki, biopaliwa ciekłe: bioetanol pozostałości atmosferyczne, pozostałości próżniowe lotniczych, olej opałowy lekki, samoczynnym, z FAME, Zawartość siarki (0,6-30) mg/kg Metoda fluorescencji w nadfiolecie Zawartość wody (0,039-0,500) %(m/m) Metoda miareczkowania kulometrycznego phe (5-9) jednostek Metoda potencjometryczna Prężność par nasyconych powietrzem mini REID (10-100) kpa Metoda mini REID Zawartość siarki (1-100) mg/kg Metoda fluorescencji w nadfiolecie Korodujące działanie na miedź stopień korozji (1 4) Zawartość azotu całkowitego (0, ) mg/kg Metoda chemiluminescencyjna Lepkość kinematyczna (3-100) mm 2 /s Metoda kapilarna PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN ASTM D ASTM D PN-EN ISO ASTM D PN-EN ISO ASTM D Materiały smarne oleje bazowe olej opałowy ciężki Inne przetwory naftowe pozostałości atmosferyczne, pozostałości próżniowe Gęstość ( ) kg/m 3 Metoda piknometryczna PN-EN ISO Wydanie nr 17, 16 czerwca 2016 r. str. 5/22

6 olej opałowy lekki, iskrowym, samoczynnym, z FAME, bioetanol Gęstość ( ) kg/m 3 Metoda oscylacyjna PN-EN ISO ASTM D oleje silnikowe, oleje bazowe Wyroby chemiczne: dodatki do paliw i olejów smarowych benzyna lotnicza, samoczynnym, olej opałowy lekki, biopaliwa ciekłe: paliwo etanolowe E 85, olej napędowy z FAME, biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów, oleje roślinne biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów Biowęglowodory ciekłe do samoczynnym biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów samoczynnym oleje silnikowe, oleje bazowe Korodujące działanie na miedź stopień korozji (1 4) Liczba jodowa (50-150) g/100g Metoda miareczkowa Liczba kwasowa (0,10-1,00) mg KOH/g Metoda miareczkowa Temperatura zapłonu (30 260) o C Metoda równowagowa w tyglu zamkniętym Indeks cetanowy (40-60) jednostek (z obliczeń) Odparowalność (4,5-24) %(m/m) Metoda Noack a PN-EN ISO ASTM D130 1 PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN ISO PN-C Wydanie nr 17, 16 czerwca 2016 r. str. 6/22

7 samoczynnym, olej opałowy lekki iskrowym, samoczynnym, olej opałowy lekki i ciężki, z FAME frakcje i produkty naftowe o zakresie temperatur wrzenia (25 400) C samoczynnym, olej opałowy lekki, z FAME, pozostałości atmosferyczne, pozostałości próżniowe oleje silnikowe samoczynnym, olej opałowy lekki i ciężki, z FAME pozostałości atmosferyczne, pozostałości próżniowe biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów oleje silnikowe Temperatura mętnienia (-41 49) C Metoda optyczna Skład frakcyjny (25-400) C Metoda destylacyjna Pozostałość po koksowaniu (0,1-30) %(m/m) Pozostałość po spopieleniu (0, ) %(m/m) Popiół siarczanowy (0,005-30) %(m/m) PN-ISO PN-EN ISO ASTM D 86 1 PN-EN ISO PN EN ISO PN ISO Wydanie nr 17, 16 czerwca 2016 r. str. 7/22

8 iskrowym, samoczynnym, z FAME, olej opałowy lekki i ciężki Ropa naftowa pozostałości atmosferyczne, pozostałości próżniowe Zawartość siarki (3-500) mg/kg Metoda fluorescencji w nadfiolecie Temperatura płynięcia (-41 49) C Metoda optyczna PN-EN ISO PN ISO oleje silnikowe samoczynnym, z FAME, samoczynnym, olej opałowy lekki i ciężki, z FAME samoczynnym, olej opałowy lekki, z FAME, Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP) (-41 15) C Metoda optyczna Temperatura zapłonu (40-250) C Metoda zamkniętego tygla Penskye go- Martensa Zawartość wody (0,003-0,100) %(m/m) Metoda miareczkowania kulometrycznego PN-EN PN-EN ISO PN-EN ISO Wydanie nr 17, 16 czerwca 2016 r. str. 8/22

9 iskrowym, samoczynnym z zapłonem samoczynnym oleje silnikowe Zawartość chlorowców (1,0 50,0) mg/kg Metoda mikrokulometrii oksydacyjnej Zawartość chlorowców Zakres (1,0 100,0) mg/kg Metoda mikrokulometrii oksydacyjnej Liczba kwasowa (0,1 0,3) mg KOH/g Metoda miareczkowa PN-EN PN ISO W ramach elastycznego zakresu akredytacji dopuszcza się: 1 stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych. Aktualna Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Wydanie nr 17, 16 czerwca 2016 r. str. 9/22

10 Paliwa gazowe: LPG Elastyczny zakres akredytacji 1 iskrowym benzyna lotnicza iskrowym, biopaliwa ciekłe: benzyna silnikowa z bioetanolem olej napędowy z FAME biopaliwa ciekłe: bioetanol Laboratorium Analiz Instrumentalnych ul. Łukasiewicza 1, Kraków Zawartość węglowodorów C 1 - C 5 PN-ISO 7941:1993+Ap1:2002 i dienów (0,1-100) %(m/m) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zawartość benzenu (0,1 5,0) %(V/V) Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni Zawartość manganu (2,0 8,0) mg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zawartość ołowiu (2,5-10) mg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zawartość ołowiu (0,026-1,3) g/l Metoda miareczkowa Zawartość związków tlenowych i organicznie związanego tlenu - związki tlenowe (0,17-15,0) %(m/m) - tlen organicznie związany do 3,7 %(m/m) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną GC-(O-FID) Zawartość estrów metylowych kwasów (0,05 20,0) %(V/V) Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni Zawartość etanolu i wyższych nasyconych alkoholi, wyższych nasyconych monoalkoholi (C 3 C 5) - wyższe alkohole (0,001-2,5) %(m/m) - metanol (0,001-3) %(m/m) - inne lotne zanieczyszczenia (0,001-2) %(m/m) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną GC-FID PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN ISO PN-EN PN-EN PN-EN Zawartość fosforu, siarki i miedzi fosfor (0,13 1,90) mg/kg siarka (2,0 15,0) mg/kg miedź (0,050 0,300) mg/kg Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP - OES) PN-EN Wydanie nr 17, 16 czerwca 2016 r. str. 10/22

11 biopaliwa ciekłe: bioetanol biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów Zawartość siarki (7-20) mg/kg Metoda fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją fali Wygląd Zawartość fosforu (4,0 20) mg/kg Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP - OES) Zawartość glicerolu wolnego i ogólnego oraz mono-, di- i tri- acylogliceroli wolny glicerol 0,002 0,05 %(m/m) monoacyloglicerole 0,25 1,25 %(m/m) diacyloglicerole 0,10 0,5 %(m/m) triacyloglicerole 0,10 0,4 %(m/m) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zawartość estrów metylowych i estru metylowego kwasu linolenowego estry metylowe (90 99,4) %(m/m), ester metylowy kwasu linolenowego (1 15) %(m/m) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zawartość metanolu, (0,01-0,5) %(m/m) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zawartość polinienasyconych estrów metylowych kwasów tłuszczowych (PUFA) z czterema lub więcej wiązaniami podwójnymi (0,6-1,5) %(m/m) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN PN-EN Wydanie nr 17, 16 czerwca 2016 r. str. 11/22

12 biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów silników z zapłonem iskrowym, lotniczych frakcje naftowe o temperaturze końca wrzenia nie wyższej niż 315 o C z FAME oleje silnikowe Wyroby chemiczne: dodatki do paliw i olejów smarowych Zawartość sodu, potasu, wapnia i magnezu (1-10) mg/kg Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP - OES) Zawartość grup węglowodorów - węglowodory aromatyczne: (13-40) %(V/V) - olefiny: (4-33) %(V/V) - węglowodory nasycone: (45-68) %(V/V) Metoda chromatografii żelowej (FIA) Zawartość pierwiastków glin (6 40) mg/kg bar (0,5 4) mg/kg bor (4 30) mg/kg wapń ( ) mg/kg chrom (1 40) mg/kg miedź (2 160) mg/kg żelazo (2 140) mg/kg ołów (10 160) mg/kg magnez (5 1700) mg/kg mangan (5 700) mg/kg molibden (5 200) mg/kg nikiel (5 40) mg/kg fosfor ( ) mg/kg potas ( ) mg/kg krzem (8 50) mg/kg srebro (0,5 50) mg/kg sód (7 70) mg/kg cyna (10 40) mg/kg tytan (5 40) mg/kg wanad (1 50) mg/kg cynk ( ) mg/kg Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP - OES) PN-EN PN-EN ASTM D ASTM D Wydanie nr 17, 16 czerwca 2016 r. str. 12/22

13 Paliwa gazowe: LPG frakcje naftowe o zakresie temperatur wrzenia ( ) o C benzyna lotnicza, lotniczych, olej opałowy Ropa naftowa frakcje naftowe o zakresie temperatur wrzenia (40 560) o C, pozostałości atmosferyczne, pozostałości próżniowe oleje silnikowe Wartość opałowa (z obliczeń) Pozostałość po odparowaniu (20-100) mg/kg Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Prężność par (0,013-13,68) MPa (z obliczeń) Obecność siarkowodoru obecny, brak Obecność wody obecna, brak Zapach Metoda organoleptyczna Gęstość (0,350-0,631) mg/m 3 (z obliczeń) Liczba oktanowa (75,8-97,2) (z obliczeń) Rozkład prawdziwych temperatur wrzenia (PTW) ( ) o C Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Zawartość siarki (0,03-5,0) %(m/m) Metoda fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją energii PN-C pkt PN-EN PN-C pkt PN-ISO PN-EN zał. C PN-EN ISO PN-EN PN-EN zał. A PN-C pkt PN-EN ISO PN-EN zał. B ASTM D PN-EN ISO Wydanie nr 17, 16 czerwca 2016 r. str. 13/22

14 oleje żeglugowe, silników z zapłonem iskrowym, silników z zapłonem samoczynnym, z FAME, benzyna silnikowa z bioetanolem, lotniczych frakcje naftowe i produkty naftowe o temperaturze początku wrzenia 260 C silników z zapłonem samoczynnym, z FAME średnie destylaty, frakcje naftowe i produkty naftowe o zakresie temperatur wrzenia ( ) C frakcje naftowe o temperaturze wrzenia 300 o C przemysłowe oleje smarowe Zawartość siarki (5-500) mg/kg Metoda fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją fali Zawartość węglowodorów naftalenowych (0,05 5) %m/m Metoda spektrofotometryczna Zawartość węglowodorów parafinowych, aromatycznych, związków polarnych i asfaltenów (0,1 100) %m/m Metoda chromatografii żelowej Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych - węglowodory jednopierścieniowe (MAH) (6-30) %(m/m) - dwupierścieniowe (DAH) (1-10) %(m/m) - trój- i wielopierścieniowe (T+AH) (0-2) %(m/m) - wielopierścieniowe (POLY-AH) (1-12) %(m/m) - całkowita zawartość węglowodorów aromatycznych (7-42) %(m/m) Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją refraktometryczną (HPLC-RID) Zawartość wielopierścieniowych związków aromatycznych (WZA) (1-15) %(m/m) PN-EN ISO ASTM D ASTM D PN-EN IP Wydanie nr 17, 16 czerwca 2016 r. str. 14/22

15 Materiały smarne przemysłowe oleje smarowe olej napędowy przemysłowe oleje smarowe silników z zapłonem iskrowym silników z zapłonem samoczynnym średnie destylaty silników z zapłonem samoczynnym średnie destylaty olej napędowy Zawartość inhibitora utleniania (0,05 1,0) %(m/m) Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni Stopień oksydacji, nitratacji sulfonowania Stopień oksydacji (1-10) A/cm Stopień nitracji (1-10) A/cm Stopień sulfonowania (1-7) A/cm Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni Rejestracja widma ( ) cm -1 Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni Zawartość fosforu ( 0,2-20) mg/l Metoda spektrofotometryczna Zawartość krzemu Zakres (0,17 2,00) mg/kg Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP - OES) Zawartość pierwiastków sód (1,20 2,50) mg/kg potas (0,90 2,50) mg/kg cynk (0,20 2,50) mg/kg miedź (0,20 2,50) mg/kg fosfor (0,90 2,50) mg/kg wapń (0,30 2,50) mg/kg Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP - OES) Zawartość manganu i żelaza (0,5 7,0) mg/l Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP - OES) DIN Procedura INiG DIN ASTM E DIN ASTM E ASTM D ASTM D PN-EN PN-EN W ramach elastycznego zakresu akredytacji dopuszcza się: 1 stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych, 2 stosowanie zaktualizowanych metod własnych. Aktualna Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Wydanie nr 17, 16 czerwca 2016 r. str. 15/22

16 Elastyczny zakres akredytacji 1 silników z zapłonem iskrowym, silników z zapłonem samoczynnym, z FAME, benzyna silnikowa z bioetanolem,, paliwo żeglugowe, lekki olej opałowy, ciężki olej opałowy kondensat naftowy, produkty naftowe - ciekłe w temperaturze (0-200) o C Ropa naftowa paliwo żeglugowe, z FAME, benzyna silnikowa z bioetanolem, biopaliwa ciekłe: bioetanol z FAME,, oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce Paliwa gazowe: skroplone gazy węglowodorowe C3-C5 Biuro Kontroli ul. Łukasiewicza 1, Kraków Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych z dystrybutorów Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych ze zbiorników Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych ze zbiorników Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych ze zbiorników Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych z dystrybutorów PN-EN ISO za wyjątkiem punktów normy: ; ; ; ; ; , do , do plus errata PN-EN PN-A PN-EN ISO PN-EN ISO PN-EN ISO ZN/MG/CN-18 1 W ramach elastycznego zakresu akredytacji dopuszcza się: 1 stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych. Aktualna Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Wydanie nr 17, 16 czerwca 2016 r. str. 16/22

17 Laboratorium Badań Właściwości Użytkowych ul. Łukasiewicza 1, Kraków oleje przepracowane Lepkość w niskich temperaturach olejów przekładniowych ( ) mpa s Metoda Brookfielda PN-83/C oleje silnikowe, oleje przepracowane Elastyczny zakres akredytacji 1 z zapłonem iskrowym, z zapłonem samoczynnym, biopaliwa ciekłe: benzyna silnikowa z bioetanolem, olej napędowy z FAME, bioetanol, estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) z zapłonem samoczynnym, z FAME, z zapłonem samoczynnym, z FAME biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów z zapłonem iskrowym, z zapłonem samoczynnym, biopaliw ciekłe: benzyna silnikowa z bioetanolem, olej napędowy z FAME, bioetanol, estry metylowe kwasów, lotniczych Zawartość zanieczyszczeń i wody (0,05-3,0) %(V/V) Działanie wody na paliwa wygląd powierzchni międzyfazowej: ocena cyfrowa 1-4 wygląd stopnia rozdziału faz: ocena cyfrowa 1 3 Pienienie objętość piany: (0 150) ml czas zaniku piany: (0-70) s Stabilność oksydacyjna (0,1-50) h Metoda konduktometryczna Stabilność oksydacyjna (0,1-50) h Metoda ciśnieniowa Odporność na utlenianie (1 50) g/m 3 Stabilność w wysokich temperaturach wskaźnik odbicia (0-100) % Metoda refraktometryczna Stabilność oksydacyjna (0,1-20) h Metoda konduktometryczna Korodujące działanie na miedź stopień korozji 1 4 Przeciwkorozyjne właściwości w roztworze soli nieorganicznych stopień korozji brak silna Temperatura płynięcia (10 - (-45)) C Metoda optyczna Zawartość zanieczyszczeń (1-60) mg/kg PN-89/C ISO ASTM D NF M PN-EN ASTM D PN-EN ASTM D PN-EN ISO ASTM D PN-EN PN-EN ISO ASTM D ASTM D PN-ISO PN-ISO ASTM D 97 1 PN-EN oleje silnikowe, przemysłowe oleje smarowe, oleje przepracowane Wydanie nr 17, 16 czerwca 2016 r. str. 17/22

18 biopaliwa ciekłe: estry metylowe kwasów biopaliw ciekłe: olej napędowy z FAME, oleje silnikowe, przemysłowe oleje smarowe, oleje przepracowane z zapłonem iskrowym, lotniczych biopaliwa ciekłe: benzyna silnikowa z bioetanolem, olej napędowy z FAME, bioetanol, estry metylowe kwasów oleje przepracowane oleje przepracowane oleje silnikowe, przemysłowe oleje smarowe oleje silnikowe przemysłowe oleje smarowe Zawartość zanieczyszczeń (1-42) mg/kg Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 o C i 100 o C i lepkość dynamiczna (2-1300) mm 2 /s Metoda kapilarna Zawartość zanieczyszczeń - lotniczych (0,1 0,6) mg/l - biowęglowodory (0,1 15) mg/l Zawartość zanieczyszczeń ( ) cząstek/ml Metoda mikroskopowa Zawartość zanieczyszczeń ( ) cząstek/ml Metoda optyczna Wskaźnik lepkości (z obliczeń) Odporność na ścinanie spadek lepkości (0-25) % Metoda bezpośredniego ścinania Pienienie - objętość piany: (0-220) ml Składniki nierozpuszczalne w pentanie i toluenie (0-2) %(m/m) Lepkość dynamiczna HTHS (1,8-5,7) mpa s Metoda Ravenfielda Lepkość strukturalna w niskich temperaturach (-5 (-35)) o C Metoda CCS Lepkość w niskich temperaturach olejów przekładniowych ( ) mpa s Metoda Brookfielda Wydzielanie wody (2-60) min PN-EN PN-EN ISO ASTM D ISO (z wyłączeniem pkt 9.5) wraz z PN-ISO (z wyłączeniem pkt 3.4) ISO wraz z PN-ISO (z wyłączeniem pkt 3.5) PN-ISO PN-EN ISO PN-ISO ASTM D ASTM D PN-C ASTM D PN-C ASTM D PN-ISO ASTM D Wydanie nr 17, 16 czerwca 2016 r. str. 18/22

19 przemysłowe oleje smarowe oleje przepracowane oleje przepracowane Wyroby chemiczne: dodatki do paliw i olejów smarowych Odporność na utlenianie olejów do turbin parowych ( ) min Metoda ciśnieniowa Zdolność do wydzielania powietrza (1 15) min Filtrowalność olejów smarowych Procedura dla olejów w obecności wody Filtrowalność olejów smarowych Procedura dla olejów pozbawionych wody Wydzielanie wody (2-60) min Lepkość w niskich temperaturach olejów przekładniowych ( ) mpa s Metoda Brookfielda Składniki nierozpuszczalne w pentanie i toluenie (0-5) %(m/m) Zawartość nierozpuszczalnych zanieczyszczeń (0 100) indeks MPC Metoda kolorymetryczna Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 o C i 100 o C i lepkość dynamiczna (2-1300) mm 2 /s Metoda kapilarna Temperatura płynięcia (10 - (- 45)) C Metoda optyczna ASTM D PN-ISO ASTM D PN-ISO PN-ISO PN-ISO ASTM D ASTM D ASTM D ASTM D PN-EN ISO PN-ISO ASTM D 97 1 W ramach elastycznego zakresu akredytacji dopuszcza się: 1 stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych. Aktualna Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Wydanie nr 17, 16 czerwca 2016 r. str. 19/22

20 Laboratorium Badań Silnikowych i Trybologicznych ul. Łukasiewicza 1, Kraków biopaliwa ciekłe: z zapłonem samoczynnym, olej napędowy z FAME, Smarne właściwości średnica skazy ( ) µm Metoda HFRR CEC F oleje przepracowane, smary Elastyczny zakres akredytacji 1 z zapłonem iskrowym, biopaliwa ciekłe: benzyna silnikowa z bioetanolem Smarne właściwości obciążenie (10-800) kg Metoda na aparacie czterokulowym Liczba oktanowa badawcza (LOB) LOB (40 120) Metoda silnikowa Liczba oktanowa motorowa (LOM) LOM (40 120) Metoda silnikowa PN-76/C pkt 2.1. ASTM D PN EN ISO ASTM D PN EN ISO benzyna bezołowiowa biopaliwa ciekłe: z zapłonem samoczynnym, olej napędowy z FAME, z zapłonem samoczynnym, z FAME olej napędowy Skłonność benzyn silnikowych do zanieczyszczania zaworów dolotowych w silniku z wtryskiem paliwa - badanie w silniku Mercedes Benz M 102 E masa osadów/ zawór dolotowy - (0-1000) mg - pkt/ zawór: 4,5 10 Metoda silnikowa Skłonność do tworzenia osadów na zaworach dolotowych i w komorach spalania - badanie w silniku Mercedes Benz M111 masa osadów/ zawór dolotowy - (0-700) mg masa osadów w komorach spalania - ( ) mg Metoda silnikowa Smarne właściwości średnica skazy ( ) µm Metoda HFRR Liczba cetanowa (LC) LC (30 65) Metoda silnikowa Skłonność do zanieczyszczania rozpylaczy paliwa - badanie w silniku Peugeot XUD 9/A/L spadek natężenia przepływu powietrza przez rozpylacz przy wzniosie iglicy 0,1 mm (0-100) % Metoda silnikowa CEC F CEC F PN-EN ISO PN ISO ISO ASTM D PN-EN ISO CEC F Wydanie nr 17, 16 czerwca 2016 r. str. 20/22

21 oleje przepracowane, smary z zapłonem samoczynnym Smarne właściwości obciążenie (10-800) kg Metoda na aparacie czterokulowym Skłonność do zanieczyszczania rozpylaczy - badanie w silniku PSA DW10 - utrata mocy (0-20) % Metoda silnikowa PN-EN ISO CEC F W ramach elastycznego zakresu akredytacji dopuszcza się: 1 stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych. Aktualna Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Wydanie nr 17, 16 czerwca 2016 r. str. 21/22

22 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 009 Status zmian: wersja pierwotna A Zatwierdzam status zmian ZASTĘPCA DYREKTORA HOLOGRAM HOLOGRAM HOLOGRAM HOLOGRAM TADEUSZ MATRAS dnia: r. Wydanie nr 17, 16 czerwca 2016 r. str. 22/22

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 3 lipca 2013 r. AB 170 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 142

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 142 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 142 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 3 lipca 2013 r. AB 142 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 19 Data wydania: 29 stycznia 2016 r. Nazwa i adres OBR SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 20 Data wydania: 13 stycznia 2017 r. Nazwa i adres OBR SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 10 października 2013 r. Nazwa i adres OBR SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 24 Data wydania: 21 sierpnia 2018 r. AB 297 Nazwa i adres WARTER

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 19 marca 2012 r. Nazwa i adres OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1275 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1275 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1275 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 11 czerwca 2018 r. Nazwa i adres IREAST SP.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 387

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 387 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 387 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 22 Data wydania: 2 lutego 2018 r. Nazwa i adres PERN S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 387

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 387 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 387 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 20 Data wydania: 27 lutego 2017 r. Nazwa i adres OPERATOR LOGISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wdrożenie nowych wymagań polityki PCA dotyczącej uczestnictwa w badaniach biegłości, na przykładzie badań przetworów naftowych

Praktyczne wdrożenie nowych wymagań polityki PCA dotyczącej uczestnictwa w badaniach biegłości, na przykładzie badań przetworów naftowych POLLAB-PETROL 23-24.04.2012, Warszawa. Praktyczne wdrożenie nowych wymagań polityki PCA dotyczącej uczestnictwa w badaniach biegłości, na przykładzie badań przetworów naftowych Jolanta Kowalczyk, Marzena

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych 2) Dz.U.2009.18.98 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (Dz. U. z dnia 4 lutego 2009 r.) Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 387

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 387 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 387 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 5 kwietnia 2011 r. Nazwa i adres AB 387 OPERATOR

Bardziej szczegółowo

WZÓR RAPORTU DLA RADY MINISTRÓW

WZÓR RAPORTU DLA RADY MINISTRÓW 1. Informacje dotyczące instytucji sporządzającej raport. Data sporządzenia raportu Instytucja odpowiedzialna za sporządzenie raportu Adres instytucji Nr telefonu: Adres email: 2. Opis krajowego Systemu

Bardziej szczegółowo

WZÓR RAPORTU DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ. 1. Informacje dotyczące instytucji sporządzającej raport.

WZÓR RAPORTU DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ. 1. Informacje dotyczące instytucji sporządzającej raport. WZÓR RAPORTU DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ 1. Informacje dotyczące instytucji sporządzającej raport. Data sporządzenia raportu Instytucja odpowiedzialna za sporządzenie raportu Adres instytucji Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. (tekst jednolity) Dz.U.2013.1058 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity) Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 13 stycznia 2016 r. Nazwa i adres AB 883 ENEA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 439

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 439 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 439 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 20 lipca 2016 r. Nazwa i adres AB 439 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 20 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 20 grudnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Poz. 2459 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu monitorowania

Bardziej szczegółowo

Ocena parametryczna biopaliw płynnych

Ocena parametryczna biopaliw płynnych CZAS TECHNOLOGIA Ocena parametryczna biopaliw płynnych dr inż. Wojciech Golimowski w.golimowski@itep.edu.pl ITP Oddział Poznań PALIWA Paliwa kopalne BIOMASA Biopaliwa Węgiel Paliwa stałe Celuloza Ropa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 27 maja 2019 r. Nazwa i adres AB 1050 AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES: AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1214

ZAKRES: AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1214 ZAKRES: AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1214 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 11 maja 2018 r. Nazwa i adres AB 1214 MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 484

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 484 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 484 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 31 Data wydania: 3 kwietnia 2018 r. Nazwa i adres: ORLEN LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 933

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 933 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 933 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 9 lipca 2018 r. Nazwa i adres: ZAKŁADY CHEMICZNE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 006 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 27 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres POLSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 30 września 2016 r. AB 118 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

grupa branżowa AB-W (wersja ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX

grupa branżowa AB-W (wersja ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX grupa branżowa AB-W (wersja 2-11.05.2013 zmiany zaznaczono na czerwono) ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 484

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 484 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 484 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 6 listopada 2013 r. Nazwa i adres: ORLEN LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 14 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 1050 AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 933

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 933 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 933 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 16 stycznia 2019 r. Nazwa i adres: ZAKŁADY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 463

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 463 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 463 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 11 września 2017 r. Nazwa i adres: AB 463 HPC

Bardziej szczegółowo

Nazwa PN-C-04375-2:2013-07P Badanie paliw stałych i ciekłych - Oznaczanie ciepła spalania w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartości opałowej - Część 2: Metoda z zastosowaniem kalorymetru izoperibolicznego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 marca 2017 r. Nazwa i adres EKO-KOMPLEKS

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 1680 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 9 października 2015 r., w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 161

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 161 PCA Zakres akredytacji Nr AB 161 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 161 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18 Data wydania: 27 marca 2018

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 25 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 25 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 1267 MO-BRUK

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 19 czerwca 2013 r. Nazwa i adres AB 1267 MO-BRUK

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 817

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 817 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 817 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 26 września 2016 r. Nazwa i adres OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 stycznia 2016 r. Nazwa i adres: AB 1010

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1168

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1168 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1168 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 grudnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1168 SYNTHOS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1113

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1113 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1113 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 7 listopada 2017 r. AB 1113 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 30 lipca 2018 r. Nazwa i adres: AB 832 GRUPOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1120

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1120 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1120 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 25 listopada 2016 r. AB 1120 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 817

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 817 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 817 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 6 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

Określanie poddyscyplin, wymagających uczestnictwa w badaniach międzylaboratoryjnych, w laboratorium branży naftowej

Określanie poddyscyplin, wymagających uczestnictwa w badaniach międzylaboratoryjnych, w laboratorium branży naftowej NAFTA-GAZ grudzień 2012 ROK LXVIII Beata Altkorn Instytut Nafty i Gazu, Kraków Określanie poddyscyplin, wymagających uczestnictwa w badaniach międzylaboratoryjnych, w laboratorium branży naftowej Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 6 lipca 2018 r. Nazwa i adres EKO-KOMPLEKS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 09 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 277 OKRĘGOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 769 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 28 sierpnia 2018 r. AB 769 Nazwa i adres INNEKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 6 lipca 2016 r. Nazwa i adres: AB 432 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 9 grudnia 2015 roku Nazwa i adres: AB 1436

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 25 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 921

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 921 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 921 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 03 czerwca 2016 r. Nazwa i adres: AB 921 OKRĘGOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 775

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 775 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 775 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 22 sierpnia 2016 r. AB 775 Nazwa i adres GŁÓWNY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 11 września 2017 r. Nazwa i adres: AB 1293

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1651

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1651 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1651 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 30 lipca 2018 r. Nazwa i adres LABSTAR MATEUSZ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 11 września 2015 r. AB 1372 Nazwa i adres ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 1063 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 432 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 15 maja 2015 r. Nazwa i adres: AB 432 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 29 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1049

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1049 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1049 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 2 lipca 2018 r. Nazwa i adres: ENERGA ELEKTROWNIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 29 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 27 maja 2015 r. Nazwa i adres: AB 646 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 277 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 16 lutego 2018 r. Nazwa i adres AB 277 OKRĘGOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 26 lipca 2017 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1704

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1704 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1704 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 18 stycznia 2019 r. AB 1704 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 415

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 415 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 415 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 2 lutego 2018 r. Nazwa i adres: AB 415 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 ``` ``` ``` `` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` ``

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 9 sierpnia 2017 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 kwietnia 2015 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 25 czerwca 2018 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 26 sierpnia 2016 r. AB 965 Nazwa i adres SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1186 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 20 stycznia 2016 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 ``` ``` ``` `` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` `` ``` `` ``` ``` `` ``` ``

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1191

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1191 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1191 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 16 lutego 2017 r. AB 1191 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego nr AB 550

Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego nr AB 550 Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego nr AB 550 ZESPÓŁ LABORATORIÓW ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Wydanie nr 2 Imię i nazwisko Podpis Data Weryfikował Damian Adrjan 27.04.2016 Zatwierdził Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 27 stycznia 2017 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 października 2014 r. Poz. 326 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 października 2014 r.

Warszawa, dnia 7 października 2014 r. Poz. 326 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 października 2014 r. Warszawa, dnia 7 października 2014 r. Poz. 326 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, którym udzielono

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 31 maja 2017 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1408

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1408 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1408 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 14 marca 2017 r. Nazwa i adres AB 1408 NESTLÉ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 10 grudnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 3 grudnia 2013 r. Nazwa i adres AB 1144 EKOLOGIS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 13 marca 2014 roku Nazwa i adres: AB 1436

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 czerwca 2015 r. Poz. 780 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 14 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 11 czerwca 2015 r. Poz. 780 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 14 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 czerwca 2015 r. Poz. 780 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 14 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 29 lipca 2015 r. AB 118 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 31 marca 2017 r. Nazwa i adres: AB 1433 KATOWICKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 797

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 797 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 797 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 19 października 2018 r. Nazwa i adres AB 797

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1469

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1469 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1469 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 11 sierpnia 2017 r. Nazwa i adres: EKOS POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 1679 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 9 października 2015 r.

Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 1679 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 9 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 1679 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 9 października 2015 r. 2), 3) zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 20 kwietnia 2018 r. Nazwa i adres AQUA Spółka

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 787

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 787 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 787 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 13 listopada 2018 r. AB 787 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1655

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1655 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1655 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 13 lipca 2018 r. Nazwa i adres: AB 1655 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 5 maja 2016 r. Nazwa i adres: AB 646 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo