Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku"

Transkrypt

1 Grajewo dnia r. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku I. Identyfikacja zagrożeń. Określenie przyczyn negatywnych zjawisk. 1. Stan zagrożenia przestępczością. W 2006 roku na terenie powiatu grajewskiego i terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Grajewie stwierdzono ogółem 1254 przestępstw ( spadek o 77 przestępstw- tj. o 5,7 % w stosunku do 2005 roku ), co pozwoliło na osiągniecie wskaźnika wykrywalności w wysokości 82,9 % i jest on wyższy od wskaźnika wykrywalności z 2005 roku o 0.2 %. W rozbiciu na poszczególne kategorie przestępstw dane te przedstawiają się następująco: - przestępstw o charakterze kryminalnym (spadek o 33 tj. o 4.8% w stosunku do 2005 roku) - przestępstw o charakterze gospodarczym- 121 (wzrost o 17- tj. o 16,3% w stosunku do 2005 roku ) - przestępstwa drogowe- 438 (spadek o 61- tj. o 12,2% ), w tym wypadki drogowe- 53 ( wzrost o 1 - tj. 1.9% ) i przestępstwa z art. 178a par. 1 i ( spadek o 52 - tj. 10.9%) W kategorii przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzono: - kradzież cudzej rzeczy- 152 ( spadek o 51- tj % w stosunku 2005 roku ) - kradzież z włamaniem- 110 ( wzrost o 5- tj. 4.7% w stosunku 2005 roku ) - naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii- 92 ( wzrost o 20 - tj % w stosunku 2005 roku ) - uszkodzenie rzeczy- 69 ( wzrost o 13- tj. 23,2 % w stosunku 2005 roku ) - uszkodzenie ciała- 16 ( spadek o 6- tj. 27,2% w stosunku 2005 roku ) - bójka lub pobicie- 25 ( spadek o 5- tj. 25 % w stosunku 2005 roku ) - oszustwa kryminalne- 17 ( spadek o 3- tj. 15 % w stosunku 2005 roku ) - rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze- 10 ( spadek o 5- tj. 33,3% w stosunku do 2005 roku) - zgwałcenie- 8 ( spadek o 2- tj. 20% w stosunku 2005 roku ) - kradzież samochodu, kradzież z włamaniem do samochodu - 4 ( spadek o 1 - tj. 20%w stosunku 2005 roku ) - krótkotrwałe użycie pojazdu- 5 ( wzrost o 1- tj. 20%w stosunku 2005 roku ) - zabójstw- nie odnotowano Najliczniejszą kategorią przestępstw w 2005 roku ( podobnie jak w 2005 r ) były przestępstwa z art. 178 a 1 i 2 kodeksu karnego ( kierowanie pojazdami mechanicznymi i innymi pojazdami w stanie nietrzeźwym ) - stwierdzono ich 422 (spadek o 52- tj % w stosunku o 2005 roku). Najwięcej tych przestępstw odnotowano na terenie miasta Grajewo, dopiero w dalszej kolejności na terenie gminy Grajewo, gminy Rajgród, gminy Szczuczyn i miejscowości Radziłów i Wąsosz. Po zsumowaniu przestępstw z art. 178 a 1 i 2 kk oraz wykroczeń z art i 2 kw ogólnie ujawniono 473 kierujących pod wpływem alkoholu (spadek o 41 tj. 7.9% w stosunku do 2005 roku). Spadek zatrzymań nietrzeźwych kierujących podyktowany jest :

2 - wzrostem świadomości osób kierujących pojazdami co do szkodliwości czynów, - zdecydowanie zwiększoną ilością informacji w lokalnych mediach piętnujących naganne zachowania takich osób, - zwiększoną aktywnością służb patrolowych i policjantów Sekcji Ruchu Drogowego polegającą na wzroście kontroli kierujących pojazdami mechanicznymi i rowerami. W minionym roku nastąpił nieznaczny wzrost wypadków drogowych z 51 w roku 2005 na 52 wypadki w roku 2006, przy jednoczesnym wzroście liczby zabitych ( z 5 w 2005 r. na 12 w 2006 roku ). Większość wypadków z ofiarami śmiertelnymi miała miejsce na drogach głównych naszego powiatu tj. 61 i 65, ale również doszło do nich na drogach powiatowych jak droga Szczuczyn- Wąsosz. Najczęstszymi przyczynami zaistniałych wypadków drogowych było: - nieprawidłowe wykonywanie manewrów omijania, wyprzedzania, wymijania, skrętów - niedostosowanie prędkości do warunków ruchu i atmosferycznych panujących na drodze - nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu - ze strony pieszych wejście na jezdnię przed najeżdżającym pojazdem W zakresie przestępczości o charakterze gospodarczym stwierdzono istotny wzrost tej kategorii przestępstw przy utrzymanej bardzo wysokiej wykrywalności. Stwierdzono 121 przestępstw (wzrost o 17 tj. 16.3% w stosunku do 2005 roku przy wykrywalności 100%). Najwięcej takich przestępstw stwierdzono na terenie miasta i gminy Grajewo - 115, na terenie miasta i gminy Rajgród 4, terenie miasta i gminy Szczuczyn - 2, gminy Radziłów 0. Spośród wszystkich popełnionych na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku przestępstw: popełniono na terenie miasta Grajewo, 82 - na terenie gminy Grajewo, 120- na terenie miasta i gminy Szczuczyn oraz 35 na terenie gminy Wąsosz, 75 - na terenie miasta i gminy Rajgród, 45 - na terenie gminy Radziłów i Analizując przestępstwa o charakterze kryminalnym ( bez przestępstw drogowych ) należy zauważyć, iż największą ich ilość stwierdzono w 2005 roku w kategorii: - kradzież cudzej rzeczy kradzież z włamaniem z ustawy o zapobieganiu narkomani i uszkodzenie rzeczy bójka lub pobicie uszczerbek na zdrowiu rozbój, wymuszenie rozbójnicze, kradzież rozbójnicza 10 - zgwałcenia 8 - krótkotrwałe użycie pojazdu 5 - kradzież samochodu, kradzież z włamaniem do samochodu - 4 Kradzież cudzej rzeczy- 152 przestępstw- najliczniejsza grupa zaistniałych zdarzeń przestępnych, w której odnotowano zdecydowany spadek ( o 25,1 % w stosunku do 2005 roku ). Spośród ogólnej liczby kradzieży 103 popełniono na terenie miasta Grajewo, 11 na terenie gm. Grajewo, 15 na terenie miasta i gm. Rajgród, 18 na terenie miasta i gm. Szczuczyn, 2 na terenie gm. Wąsosz i 3 na terenie gm. Radziłów. Analizowana kategoria przestępstw dotyczy głównie drobnych kradzieży mienia o wartości w przedziale złotych, pozostawionego przez właściciela, posiadacza bez nadzoru i zabezpieczenia w bardzo różnych okolicznościach i miejscach: zarówno budynkach mieszkalnych i gospodarczych, pojazdach jak i na terenie otwartym. W tej kategorii znajdziemy kradzieże linii energetycznych, bydła i sprzętu rolniczego z pastwisk, kradzieże rowerów, telefonów komórkowych, kradzieże przedmiotów pozostawionych w niezabezpieczonych samochodach, pomieszczeniach biurowych, na placach budowy, terenach ogrodów działkowych. Przyczynami tego negatywnego i jednego z najbardziej uciążliwych dla mieszkańców powiatu zjawiska ( jeden z najniższych wskaźnik wykrywalności 41,% a który uległ zmniejszeniu w porównaniu do 2005 roku o 2,7 %) są:

3 - brak zainteresowania, nadzoru i zabezpieczenia technicznego bądź fizycznego właściciela lub użytkownika mienia, - atrakcyjność towarów stanowiących przedmiot kradzieży, wynikająca z ich wartości, braku cech identyfikacyjnych, jak również łatwość ich zdobycia Spośród kradzieży cudzej rzeczy na uwagę zasługują kradzieże linii energetycznych, choć nie stanowią najliczniejszej grupy przedmiotów, to jednak o dużej wartości materialnej, w 2006 roku odnotowano 2 kradzieże w miejscowości Ruda Podlasek ( spadek o 1 tj. 33 % w stosunku do 2005 roku ) na szkodę Zakładu Energetycznego Białystok i PKP w Białymstoku. Przyczynami tych kradzieży są: - brak właściwego nadzoru zagrożonych odcinków linii przez służby energetyczne i kolejowe - atrakcyjna cena metali kolorowych w punktach skupu i możliwość łatwego zbytu aluminium lub miedzi pochodzących z okradanych linii energetycznych. Nie odnotowano kradzieży napowietrznych linii energetycznych w pozostałych gminach naszego powiatu. Wśród kategorii kradzieży stwierdzono 52 kradzieży telefonów komórkowych, a (wliczając kradzieży telefonów komórkowych o niższej wartości, zakwalifikowanych jako wykroczenie, których odnotowano 18 w roku 2005 było 16), łącznie odnotowano 70 kradzieży telefonów komórkowych (wzrost o 4 tj.- 6.6% w stosunku do 2005 roku). Spośród ogólnej liczby kradzieży najwięcej bo aż 40 dokonano na terenie miasta Grajewo, 11- na terenie miasta i gm. Szczuczyn, 5 - gm.grajewo, 5 - gm.wąsosz, 6 - gminy Rajgród oraz 3 - na terenie gminy Radziłów. Głównymi miejscami, gdzie dochodziło do takich kradzieży były tereny szkół, lokale rozrywkowe, a w dalszej kolejności lokale gastronomiczno - rozrywkowe, ulice, biura i urzędy. Wykrywalność w tej kategorii przestępstw wyniosła 41% i była niższa o 2.7% w stosunku do 2005 roku. Przyczyną tych przestępstw było: - pozostawienie mienia bez nadzoru - łatwość dokonania kradzieży oraz późniejszego zbycia mienia pochodzącego z przestępstwa - wielokrotna nieznajomość numeru i innych cech identyfikacyjnych. Także należy zwrócić uwagę na kradzieże, gdzie przedmiotem zainteresowania były rowery. W 2005 roku dokonano 10 ( spadek o 8 tj. 44,4 % w stosunku do 2005 ) przestępstw gdzie przedmiotem zainteresowania sprawcy był rower ( rower górski ). W większości doszło do nich na terenie miasta Grajewo i Szczuczyn, w rejonach placówek handlowych i usługowych, bloków mieszkalnych oraz na klatkach schodowych tych bloków. Przyczyną tych przestępstw było: - pozostawienie mienia bez jakiegokolwiek zabezpieczenia - łatwość dokonania kradzieży oraz późniejszego zbycia mienia pochodzącego z przestępstwa wielokrotna nieznajomość marki, numeru i innych cech identyfikacyjnych skradzionych rowerów przez ich właściciela. Następną z grupy przestępstw, których w minionym 2006 roku odnotowano największą ilość są kradzieże z włamaniem do obiektów ogółem 110rzestępstw (wzrost o 5 tj.4.7%w stosunku do roku 2005), w tym: - kradzieży z włamaniem do piwnic- 11 ( wzrost o 7 w stosunku do 2005 roku ), z tego 7 - na terenie Grajewa, 2 na terenie miasta i gminy Szczuczyn, 1- gmina Rajgród, 1- gmina Radziłów - kradzieże z włamaniem do mieszkań 10 ( spadek o 8- w stosunku do 2005 roku ), z tego 6- na terenie Grajewa, 2- na terenie miasta i gminy Szczuczyn, 2- gmina Rajgród - kradzieży z włamaniem do domków letniskowych, budynków na terenie ośrodków wczasowych - 3 ( wzrost o 2- w stosunku do 2005 roku), wszystkie na terenie gminy

4 Rajgród, - włamania do altanek 8 (wzrost o 5 w stosunku do 2005 roku.) na terenie grajewskich ogrodów działkowych - włamania do sklepów i magazynów 49 (wzrost o 4 w stosunku do 2005 roku), z tego 29- na terenie Grajewa, 6- na terenie gminy Rajgród, 5- na terenie miasta i gminy Szczuczyn, 4- na terenie gminy Grajewo, 3 gminy Radziłów, 2-gmina Wąsosz, Włamania do samochodów 10 ( spadek o 2 w stosunku do 2005 roku), z czego 8- na terenie Grajewa, 2- na terenie miasta i gminy Szczuczyn. Wykrywalność w tej kategorii przestępstw wyniosła 48.2% i była wyższa o 0.1% w stosunku do 2005 roku. Przyczyn negatywnego zjawiska jakim są włamania do opisanych wyżej obiektów należy doszukiwać się w: - niewłaściwego zabezpieczenia obiektów przez ich właścicieli, nie stosowanie bardziej skutecznych zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych, - niekorzystna lokalizacja obiektów- parkingi w miejscach nieoświetlonych, altanki i domki letniskowe ( okradane głównie poza sezonem ) w miejscach odludnych, - wielokrotny brak cech identyfikacyjnych przedmiotów zaboru lub ich nieznajomość przez właściciela Naruszanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii to kolejna z najliczniejszych kategorii przestępstw. Ogółem stwierdzono w 2006 roku 92 przestępstwa ( wzrost o 20 - tj % w stosunku do 2005 ). Tak duży wzrost ujawnionych przestępstw podyktowany był dobrą pracą operacyjną policjantów w zakresie wykrywania przestępczości tej kategorii. Wykrywalność w tej kategorii przestępstw wyniosła 100% i była taka sama jak w roku 2005 W wyniku działań zabezpieczono: 371, 04 g amfetaminy 14,568 g marihuany Przyczynami zjawiska związanego z posiadaniem, zażywaniem i nielegalnym obrotem narkotykami są: - wzrost zjawisk patologicznych i demoralizacji nieletnich wynikający głównie z zanikiem zdolności funkcji wychowawczych rodziców nieletnich jak o placówek oświatowych, - brak alternatywnych, wolnych od narkotyków, alkoholu form spędzania czasu wolnego przez młodzież - chęć łatwego osiągnięcia korzyści majątkowych poprzez handel narkotykami - poczucie bezkarności sprawców Uciążliwą społecznie i dość liczną kategorią zdarzeń przestępnych jest umyślne uszkodzenie mienia. W 2006 roku stwierdzono 69 takie przestępstwa ( wzrost o 13 tj. o 23,2% w stosunku do 2005 roku ). Przestępstwa te zaistniały w zdecydowanej większości na terenie miasta Grajewo - 46, pozostałe: 12 - gm. Szczuczyn, 4 gm. Radziłów, 5 - gm. Rajgród, 2- gm. Grajewo. Wykrywalność w tej kategorii przestępstw wyniosła % i była niższa o 1.5% w stosunku do 2005 roku Przestępstwa te związane były ( przyczyny tego zjawiska ) z : - powrotem osób nietrzeźwych z libacji alkoholowych, lokali gastronomicznych i rozrywkowych - wandalizmem, bezmyślnością, zanikiem hamulców moralnych i związanym z tym poczuciem bezkarności u sprawców Kolejne miejsce wśród kategorii przestępstw o dużym ciężarze gatunkowym były rozboje,

5 wymuszenia rozbójnicze i kradzieże rozbójnicze. W minionym 2006 roku odnotowano ich 10 ( spadek o 5- tj. 33,3 % w stosunku do 2005 roku ), 8 - na terenie Grajewa, 1 na terenie gminy Grajewo, 1- na terenie miasta i gminy Szczuczyn. Wykrywalność wyniosła 90% i była niższa o 3.3% w stosunku do 2005 roku. Przyczynami tego typu zdarzeń było: - brak zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie placówek oświatowych, przez dyrektorów szkół, wychowawców i nauczycieli - pobyt osób pokrzywdzonych w porze dnia i miejscach o małym ruchu osób postronnych, - łatwość dokonania przestępstwa oraz związane z tym poczucie bezkarności sprawców oraz zazwyczaj stan nietrzeźwości pokrzywdzonych Istotną ze względu na znaczną, społeczną szkodliwość oraz ze względu na stwierdzoną ilość kategorią są: bójki i pobicia- stwierdzono ich w 2006 roku 25 ( wzrost o 5 tj. 25 % w stosunku do 2005 roku ) i uszkodzenia ciała- stwierdzono ich 16 (spadek o 6 tj % w stosunku do 2005 roku ). Doszło do nich w zdecydowanej większości na terenie miasta Grajewo (20 na ogólną liczbę 41), na ulicach, w mieszkaniach prywatnych oraz w placówkach oświatowych, 1- na terenie gminy Grajewo, 10 miasta i gminy Szczuczyn głównie w rejonach placówek oświatowych i placówek rozrywkowych, 4- na terenie gminy Radziłów ( głównie na ulicach i miejscach publicznych ), 4- na terenie gminy Rajgród oraz 2 na terenie gminy Wąsosz. Przestępstwa te w zdecydowanej większości związane były z wprowadzeniem się w stan nietrzeźwości zarówno sprawcy jak i pokrzywdzonego oraz wzajemna awantura. Wykrywalność wyniosła 96% w bójkach i 93.8% w uszkodzeniu ciała i była wyższa analogicznie o 6% i niższa o 6.2% w stosunku do 2005 roku. Jeszcze innymi koniecznymi do przeanalizowania kategoriami z grupy przestępstw o charakterze kryminalnym są kradzieże pojazdów, kradzież samochodu po uprzednim włamaniu oraz zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia. W 2006 roku stwierdzono 4 kradzieży samochodów ( spadek o 1 tj. 20% w stosunku do 2005 roku). Natomiast z 4 na 5 wzrosła liczba przestępstw krótkotrwałego użycia samochodu. Spośród odnotowanych kradzieży samochodów i ich krótkotrwałego użycia 6 - przestępstw popełniono na terenie miasta Grajewo, 2 - na ternie gminy Grajewo, 1 na terenie miasta i gminy Szczuczyn. Głównymi przyczynami występowania tego rodzaju zdarzeń są: - parkowanie pojazdów w miejscach nieoświetlonych i tym samym ułatwienie przestępczego działania sprawcy - również brak zabezpieczenia pojazdów przed dostępem osób postronnych bądź stosowane, nieadekwatne do wartości pojazdu zabezpieczenia mechaniczne lub elektroniczne ( niejednokrotnie nie korzystanie zamontowanych w samochodach z takich zabezpieczeń ), - kradzieży dokonywali w większości przestępcze grupy przyjezdne z innych województw co uniemożliwiało ich skuteczne rozpracowanie. Analizując przestępstwa należy także zwrócić uwagę na nieznaczny spadek przestępczości wśród nieletnich. W 2006 roku ogółem ujawniono 80 nieletnich, którzy popełnili 84 przestępstw, co stanowi 6,7% ogólnej liczby czynów przestępczych. Jest to wzrost o 0.1% w stosunku do 2005 roku. Niepokojący jest wysoki bo 40% wskaźnik udziału nieletnich w przestępstwach stwierdzonych w kategorii rozbój i wymuszenia rozbójnicze. Na terenie powiatu grajewskiego ogółem ujawniono 60 nietrzeźwych nieletnich (wzrost o 2 w stosunku do 2005 roku), w tym 8 nieletnich kierujących pojazdami w tym jeden samochodem. Pozostała grupa to nieletni ujawnieni w trakcie interwencji policyjnych Przyczynami zjawiska demoralizacji i przestępczości nieletnich są: - brak właściwej opieki ze strony rodziców, ich niewydolność wychowawcza,

6 - praca zarobkowa i wyjazdy w tym celu za granicę, pozostawienie dzieci pod opieką innych osób nienależycie wywiązujących się z przyjętych obowiązków - destrukcyjny wpływ środowiska rówieśniczego - niepowodzenia w szkole, wagary jako początek wykolejenia się a w konsekwencji popełnianie czynów karalnych, - chęć łatwego osiągnięcia korzyści majątkowych, - przeświadczenie o bezkarności nieletnich - brak atrakcyjnych form zagospodarowania nieletnim czasu wolnego Nadmienić należy przy analizowaniu stanu zagrożenia przestępczością w 2006roku, że do zaistnienia wszystkich wspomnianych przestępstw, kategorii, szczególnie o charakterze kryminalnym, przeciwko mieniu przyczyniły się ponadto: - brak reakcji mieszkańców, sąsiadów pokrzywdzonych, świadków zdarzeń, osób postronnych na wszelkie negatywne zjawiska, które ułatwiły sprawcy popełnienie przestępstwa, utwierdziły go w poczuciu bezkarności, - słaba aktywność ze strony mieszkańców, jak również grup społecznych oraz zawodowych w działaniach w zakresie przedsięwzięć dotyczących zapobiegania przestępczości - niemożność wystawienia optymalnej liczby patroli, do służby w zagrożonych miejscach i rejonach, realizacja coraz większej liczby zadań zleconych przez jednostkę nadrzędną i wymiar sprawiedliwości, nie związanych z bezpośrednio ze służbą patrolową i obchodową. 2. Stan zagrożenia wykroczeniami. Podejmowane interwencje policyjne. W 2006 oku na terenie powiatu grajewskiego policjanci Komendy Powiatowej Policji w Grajewie ujawnili ogółem wykroczenia (spadek o 205 w porównaniu do 2005 roku ) za które ukarali mandatem karnym, skierowali wniosek o ukaranie do sądu bądź pouczyli sprawcę wykroczenia, z tego: ( spadek o 1052 do w stosunku do roku 2005 ) stanowiły wykroczenia przeciwko przepisom ruchu drogowego ( wzrost o 338 w stosunku do roku 2005 ) stanowiły wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, obyczajności - 372( wzrost o 51 w stosunku do roku 2005) stanowiły wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu osób i mieniu oraz mieniu Najwięcej wykroczeń przeciwko przepisom ruchu drogowego popełniono na trasie 61, gdzie odbywa się duży ruch pojazdów, i tam właśnie występuje największe zagrożenie wypadkami oraz kolizjami w ruchu pojazdów. Z uwagi jednak na brak ruchu samochodów ciężarowych od stycznia do lipca 2006 nastąpił widoczny spadek wykroczeń drogowych o Natomiast widocznie wzrosły wykroczenia w kategoriach mających wpływ na stan bezpieczeństwa osób i porządku publicznego. Wykroczenia te powodowane są w większości przez młodzież w godzinach wieczorowo-nocnych. W analizowanym 2006 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Grajewie jej policjanci podjęli ogółem 3492 interwencje ( wzrost o 363 w stosunku do 2005 roku ) z tego: - interwencji domowych- 626 ( wzrost o 18 w stosunku do 2005 roku ) - interwencji w miejscach publicznych- 940 ( wzrost o 386 w stosunku do 2005 roku ) - innych interwencji ( wzrost o 98 w stosunku do 2005 roku ). Widoczny jest wzrost ilości podejmowanych interwencji policyjnych we wszystkich kategoriach. W rozbiciu na poszczególne miasta i gminy przedstawiało się to następująco: Miasto Grajewo ogółem 2378 interwencji (wzrost o 90 w stosunku do 2005 roku) Gmina Grajewo ogółem 351 interwencji (wzrost o 70 w stosunku do 2005 roku) Miasto i gmina Szczuczyn ogółem 220 interwencji (wzrost o 30 w stosunku do 2005 roku)

7 Gmina Wąsosz ogółem 68 interwencji (wzrost o 4 w stosunku do 2005 roku) Gmina Radziłów ogółem 58 interwencje ( wzrost o 10 w stosunku do 2005 roku) Miasto i gmina Rajgród ogółem 417 interwencji (wzrost o 161 w stosunku do 2005 roku) Przyczyną podejmowanych interwencji było nieporozumienia rodzinne, przemoc w rodzinie, niezgodne z zasadami współżycia społecznego, zachowania się w miejscu publicznym osób w większości przypadków znajdujących się pod wpływem alkoholu. II. Ocena efektów pracy. Analizując wyniki pracy Komendy Powiatowej Policji w Grajewie w okresie 2006 roku i w porównaniu do roku 2005 należy stwierdzić: 1. Policjanci miejscowej jednostki Policji uzyskali następujące wyniki w zakresie: - zatrzymań lub ustalono miejsc pobytu 181 osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości (spadek o 29 w stosunku do 2005 roku) - zatrzymań sprawców przestępstw- 523 ( spadek o 16 w stosunku do 2005 roku) zatrzymań osób z przedmiotami pochodzącymi z przestępstwa lub niewiadomego pochodzenia- 109 ( wzrost o 32 w stosunku do roku 2005 ) 2. W zakresie represjonowania sprawców wykroczeń. W 2006 roku nałożono 4943 mandatów karnych, (spadek o 500 w stosunku do 2005 roku), z czego : za wykroczenia drogowe 4396, wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 159, wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 94. Skierowano 390 wniosków o ukaranie do sądu ( wzrost o 131 w stosunku do 2005 roku) Jednocześnie policjanci zastosowali pouczeń w stosunku do sprawców lżejszych wykroczeń (wzrost o 770 w stosunku do 2005 roku.). a) rozpoznania rejonu służbowego: Dzielnicowi podczas obchodu odwiedzili 8270 osoby (spadek o 1640 w stosunku do 2005 roku), ujawnili 438 osób, które winny znaleźć się w zainteresowaniu Policji (wzrost o 44 osoby w stosunku do 2005 roku). Zorganizowali z własnej inicjatywy 267 spotkań (wzrost o 32 w stosunku do 2005 roku). Przeprowadzili 1355 działania na rzecz zabezpieczenia osób, miejsc i obiektów (spadek o 421 w stosunku do 2005roku). Uczestniczyli w 99 spotkaniach na których poruszano problematykę przeciwdziałania przestępczości i zjawisk kryminogennych, omawiano sposoby zabezpieczenia mienia przed kradzieżą (spadek o 99 w stosunku do 2005 roku). Udzielili pomocy 479 ofiarom przestępstw. W ramach procedury Niebieska Karta dotarli do 420 osób, gdzie występowało zagrożenie przemocy w rodzinie (spadek o 243 w stosunku do 2005roku). Jednocześnie dzielnicowi na bieżąco podczas codziennych kontaktów z mieszkańcami miasta i wsi informowali o specyfice lokalnych zagrożeń, wspólnie z mieszkańcami rozwiązywali drażliwe społeczne problemy. Podczas obchodu swoich rejonów prowadzili kolportaż ulotek o treści prewencyjnej, mówiących o zagrożeniach występujących w danym rejonie. Przekazywali dla mieszkańców wizytówki z aktualnymi numerami telefonów, aby być w stałym kontakcie z mieszkańcami. b) w zakresie zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich: Ujawniono 45 nieletnich, którzy powinni znaleźć się w zainteresowaniu Policji (wzrost o 17 w stosunku do 2005 roku), przeprowadzając 105 przedsięwzięć wobec nieletnich, którzy pozostają w takim zainteresowaniu. Skierowano 35 wystąpień do rodziców,(spadek o 5 w stosunku do 2005 roku) przeprowadzono 61 rozmów profilaktyczno ostrzegawczych z nieletnimi i 44 z rodzicami lub opiekunami nieletnich. Odbyto 155 spotkań z dziećmi i młodzieżą szkolną (spadek o 14 w stosunku do 2005 roku). Na bieżąco utrzymywana była stała współpraca ze szkołami, pedagogami, Sądem Rodzinnym i Nieletnich.

8 W roku 2006 rozpoczęto działania pod nazwą Patrol Szkolny - ukierunkowane na zwalczanie zagrożeń w środowisku szkolnym. Przeprowadzono 7 wspólnych służb ze strażnikami miejskimi w trakcie, których wylegitymowano 50 osób. Sporządzono 20 wystąpień do rodziców oraz 20 do Dyrektorów Szkół. Przeprowadzono 5 spotkań z młodzieżą klasy I o profilu sportowo-obronnym w trakcie których przybliżono historię Policji, a także omówiono wybrane zagadnienia z Ustawy o Policji, Kodeksu Karnego i Kodeksu Wykroczeń oraz Ustawy o Nieletnich. 3. Policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego podjęli przedsięwzięcia w zakresie: - ilości wykonanych konwoi - 95 ( wzrost o 6 w stosunku do 2005 roku ) - doprowadzeń osób na polecenie prokuratury, sadu i innych uprawnionych organów ( wzrost o 21 w stosunku do 2005 roku ) - doprowadzeń do wytrzeźwienia osób- 281 ( wzrost o 110 w stosunku do 2005 roku ) - doprowadzeń do miejsc zamieszkania 416 (wzrost o 106 w stosunku do 2005 roku) III. Wnioski oraz propozycje rozwiązań udoskonalających. Analiza danych na temat zagrożenia przestępczością na terenie powiatu grajewskiego wskazuje, że spadła ogólna liczba przestępstw o charakterze kryminalnym o 33, znacznie o 61 liczba przestępstw drogowych, przy jednoczesnej poprawie ogólnego wskaźnika wykrywalności. W dalszym ciągu niezbędna jest jednak intensyfikacja działań z zakresu prewencji kryminalnej, skierowana na ograniczenie przestępstw w kategoriach: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, uszkodzenie rzeczy, przestępstwa narkotykowe, bójki i pobicia Wymaga poprawy ilość osób odwiedzonych w trakcie obchodu przez dzielnicowego, a zarazem rozpowszechnienie wizytówek z nazwiskiem, telefonami kontaktowymi. W dalszym ciągu poprzez dzielnicowych należy rozwijać i doskonalić formy oddziaływania profilaktycznego w ramach prowadzonych programów prewencyjnych ukierunkowanych na niwelowanie zagrożeń charakterystycznych i najbardziej dokuczliwych dla mieszkańców powiatu. Podjecie działań w celu zacieśnienia integracji dzielnicowego z mieszkańcami powiatu w celu pobudzenia aktywności i wspólnej realizacji programów i działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w ich miejscu zamieszkania. Realizacja rządowego programu prewencyjnego Razem Bezpieczniej Należy kontynuować współpracę ze Starostwem Powiatowym, samorządami lokalnymi, Miejskimi i Gminnymi Komisjami d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Strażą Miejską, Opieką Społeczną oraz innymi podmiotami. Zwiększyć ilość podejmowanych przez policjantów pionu prewencji czynności związanych z bezpośrednim patrolowaniem (obchodem) rejonu służbowego i miejsc szczególnie zagrożonych.. Dążyć do utrzymania tendencji wzrostowej w zakresie ścigania sprawców przestępstw z ustawy o zapobieganiu narkomanii, zatrzymania sprawców przestępstw i osób poszukiwanych. Poprzez współpracę z lokalnym samorządem wyszukiwać sojuszników mogących wdrożyć w życie inicjatywy na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Wyk. w 2 egz. A. Ł 1. egz. nr 1 Starostwo Powiatowe w Grajewie 2. egz. nr 2 a/a

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku 1 Grajewo dnia 05.03.2006 r. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku I. Identyfikacja zagrożeń. Określenie przyczyn negatywnych zjawisk. 1. Stan zagrożenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.12. 2010 r. Komisariat Policji w Brzeszczach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji Pszczyna 02 luty 2016 r.

Komenda Powiatowa Policji Pszczyna 02 luty 2016 r. Komenda Powiatowa Policji Pszczyna luty 16 r. w Pszczynie L. dz. Zw-16/16 I N F O R M A C J A Egz. nr.. O stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działaniach Policji na terenie podległym Komendzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, styczeń 2015 1. Zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU:

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Biała, dnia 23.10.2012r. PP 990/12 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Posterunek Policji w Białej, w którego skład wchodzi

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością na terenie placówek oświatowych i wychowawczych (szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M Hajnówka, dn. 2015-02-09 Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce TPP.036.1.2015 Z A T W I E R D Z A M KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W HAJNÓWCE /podpis nieczytelny/ kom. mgr Dariusz Kułak SPRAWOZDANIE z działalności

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W OPATOWIE ZA ROK 2015 MISJA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ POLICJI: Systematycznie poprawiając skuteczność, służymy społeczeństwu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, luty 2014 1. Zagrożenie przestępczością

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60%

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60% ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w w okresie 01.01. - 31.12. 2011 r. 25 maj 2012 1 Powiat oświęcimski Analiza

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2015 Nisko styczeń 2016 1 WPROWADZENIE Komenda Powiatowa Policji w Nisku jest jednostką

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WYSZKÓW W 215 ROKU Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 21 ROKU Stalowa Wola dnia 211-1-29 Wykres

Bardziej szczegółowo

Puławy, r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku

Puławy, r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku Puławy, 10.02.2013 r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku I. CHARAKTERYSTYKA POWIATU PUŁAWSKIEGOO Powiat puławski jest jednym z większych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok Czyny karalne nieletnich.

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok Czyny karalne nieletnich. Oryginał zatwierdził: Olsztyn, 2010.02.26 I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI W OLSZTYNIE insp. Wojciech Sobczak Pr- 355/2010 SPRAWOZDANIE STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI CH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO

Bardziej szczegółowo

Pokaz strona internetowa

Pokaz strona internetowa Pokaz strona internetowa * Postępowanie RSD-349/9 KP Trzebinia - 669 czynów * * 1 wykrywalność przestępstw w powiecie w latach 21-211 8 6 4 2 przestępstwa ogółem przestępstwa kryminalne ogółem 21 22 23

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r.

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r. NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU Racibórz, styczeń 2015r. Stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu 221 etatów policyjnych Stan zatrudnienia na dzień: 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.07. 2008 r. 8 wrzesień, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim Insp. Dariusz Borowiec Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Golubiu- Dobrzyniu Komenda Powiatowa Policji ( 83 funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 Komenda Miejska Policji w Łomży Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 LICZBA ZDARZEŃ ZA ROK 2009 r W PORÓWNANIU DO ROKU 2008r KATEGORIA ZDARZEŃ LICZBA ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017 ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017 1 Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 1 235 000,00 zł - Budowa Komisariatu

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 820 000,00 zł - Budowa Komisariatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015 Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 215 1. STAN ETATOWY KOMISARIATÓW PODLEGŁYCH KMP W RYBNIKU W ROKU 215

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA STANU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA LUBONIA ORAZ PRACY KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU W ROKU 2012 I. przestępczości

Bardziej szczegółowo

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 1 STAN ETATOWY KMP W RYBNIKU W LATACH 2015-2016 Stan na dzień Stan etatowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok 2010

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok 2010 Oryginał zatwierdził: Olsztyn, 2011.01.27 p.o. I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI W OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski Pr- 178/2011 SPRAWOZDANIE STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2010

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2010 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2010 Nisko luty 2011 Wprowadzenie Na terenie powiatu niżańskiego, podobnie jak w

Bardziej szczegółowo

Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r. Sprawozdanie

Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r. Sprawozdanie Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r.... Sprawozdanie z wyników pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie i o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim za okres roku 2011 I.

Bardziej szczegółowo

Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000

Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000 Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad 540 000 mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000 000 osób. Miasto jest również jednym z największych

Bardziej szczegółowo

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2012 Postępowania wszczęte w roku 2013 Dynamika % Wykrywalność 2012 Wykrywalność 2013 Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2101 2122 101,0 60,2 59,1-1,1 Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r. 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 30.11. 2008 r. 11 grudnia, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r. 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 30.09. 2008 r. 03 października 2008 r. 1

Bardziej szczegółowo

o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów

o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów URZĄD Trzeblechów -v. poctpłs Komisariat Policji w Sulechowie V o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów za rok 24 Sulechów, dnia 2 lutego 25

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SŁUBICACH W I PÓŁROCZU 27 ROKU. I. ZAGROśENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ. I.1. Informacje ogólne. Komenda

Bardziej szczegółowo

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r.

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r. Raport z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku Warszawa, marzec 2009 r. Szanowni Państwo, Opracowany w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji Raport

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie

Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W CZARNKOWIE W 2014 ROKU Czarnków 2015r. W 2014 roku służbę pełniło 4 strażników Straży Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 213 roku WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPCZOŚCI PION KRYMINALNY KMP Ruda Śląska WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE OGÓŁEM W ROZBICIU NA KOMISARIATY 6 588 5 4654

Bardziej szczegółowo

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Warszawa, 2012 r. 2 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH... 5 1.1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK. Dobczyce dnia 21 stycznia 2016 r. L.dz. GDK 076/16 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 07.02.2012 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI W SULECHOWIE POLICJA INFORMACJA O STANIE

KOMISARIAT POLICJI W SULECHOWIE POLICJA INFORMACJA O STANIE KOMISARIAT POLICJI W SULECHOWIE POLICJA INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY TRZEBIECHÓW ZA ROK 2016 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Dobczyce dnia 20 stycznia 2014 r. L.dz. GDK 076/14 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE, dnia 5lutego 26 roku PRZESTĘPCZOŚĆ OGÓLNA I KRYMINALNA Opracowanie przygotowano w oparciu o informacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Aleksandrowie Kujawskim Egz. 1 L.dz. /2015 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Aleksandrów Kujawski,

Bardziej szczegółowo

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ.

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ. Kręci mnie bezpieczeństwo. Debata Skoczów 23 sierpień 2017r. Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Skoczowie 1 Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam Olsztyn, 2012.04.19. I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI w OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski. Pr-4043 /2012 SPRAWOZDANIE

Zatwierdzam Olsztyn, 2012.04.19. I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI w OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski. Pr-4043 /2012 SPRAWOZDANIE Zatwierdzam Olsztyn, 2012.04.19 I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI w OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski Pr-4043 /2012 SPRAWOZDANIE ze stanu demoralizacji i przestępczości nieletnich w województwie

Bardziej szczegółowo

o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie

o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Wąbrzeźno, dnia 5 lutego 7 r. Raport roczny 6 o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie ul. Wolności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 01.03.2016 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju

Podsumowanie Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju Urząd Miejski w Rabce-Zdroju http://www.gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/podsumowanie-komisariatu-policji-w-rabce-zd roju/idn:1589/printpdf 24 lut 2017 kategoria: Aktualności Aktualności Podsumowanie Komisariatu

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2014 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2014 ROK. Dobczyce dnia 18 stycznia 2015 r. L.dz. GDK 076/15 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2014 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI R A P O R T

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI R A P O R T KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO R A P O R T o działaniach Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz zjawiskom patologii społecznej w 2007 roku Warszawa 2008 PRZEDMOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Lp. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Rodzaj Zagrożenia 1. Kradzieże samochodów 2. Kradzieże

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w MIKOŁOWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w MIKOŁOWIE ZA ROK 2011 L.dz. 883/12 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w MIKOŁOWIE ZA ROK 2011 Spis zawartości: I. Dane statystyczne przestępczości dla całego powiatu II. Przestępczość nieletnich na terenie

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 DYNAMIKA POSTĘPOWAŃ WSZCZĘTYCH KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

,9 50,30% 61,7 + 11, ,2 40,70% 53,04 +12, ,0 26,60% 42,2 +15, ,7 21,60% 39,4 +17,8

,9 50,30% 61,7 + 11, ,2 40,70% 53,04 +12, ,0 26,60% 42,2 +15, ,7 21,60% 39,4 +17,8 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2015 Postępowania wszczęte w roku Dynamika % Wykrywalność 2015 Wykrywalność Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2004 1796 86,9 50,30% 61,7 + 11,2 Przestępstwa kryminalne

Bardziej szczegółowo

Grajewo, dnia 4 marca 2016 roku

Grajewo, dnia 4 marca 2016 roku Grajewo, dnia 4 marca 2016 roku Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu grajewskiego

Bardziej szczegółowo

Komisariat Policji w Świebodzicach w 2017 roku OCENA PRACY

Komisariat Policji w Świebodzicach w 2017 roku OCENA PRACY Komisariat Policji w Świebodzicach w roku OCENA PRACY DANE OGÓLNE 3887 7927 256 511 375 467 976 - INTERWENCJE - LEGITYMOWANYCH - ZATRZYMAŃ NA GORĄCYM UCZYNKU SPRAWCÓW PRZESTĘSPTW - DOCHODZEŃ W SPRAWACH

Bardziej szczegółowo

Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych.

Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych. EDUKACJA PRAWNA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Razem o Bezpieczeństwie Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu - Dobrzyniu oraz informacji

Bardziej szczegółowo

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Współpraca Policji z placówkami oświatowymi asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Trochę statystyki Uwzględniono następujące obiekty przestępstwa: internat lub bursa szkolna,

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żninie WYNIKI PRACY PIONU

Bardziej szczegółowo

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką.

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką. Data publikacji : 31.01.2013 Analiza stanu bezpieczeństwa - rok 2012 Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Przestępczość:

INFORMACJA. Przestępczość: POLICJI W SLLECHCWIE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY TZEBIECHÓW Z A ROK 2015 URZĄD W INFORMACJA dnia żal. O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU. Komendant Powiatowy Policji w Słubicach jest organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 11.02.2015 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

Suwałki r. ROCZNE SPRAWOZDANIE

Suwałki r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Suwałki 10.02.2016 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2015 rok Spis treści 1. Analiza stanu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 13.02.2014 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Gminy w Górznie z dnia 27.10.2206 r. WÓJT GMINY W GÓRZNIE KIEROWNIK KOMISARIATU POLICJI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, SPORTU, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (...) Art.1 2. Do podstawowych zadań Policji należą: 1)ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 2010

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 2010 Kamienna Góra, 14.1.211r. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 21 Dokonując oceny pracy naszej jednostki za rok 21 należy stwierdzić, iż był to rok obfitujący

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 2015

S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 2015 S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 215 roku styczeń 216 Spis treści Wstęp 3 I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE Wodzisław, dnia 22.02.2016 roku Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Polsce odnotowywany jest systematyczny

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok 1 OCENA STANU REALIZACJI PRIORYTETÓW I MIERNIKÓW W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../ RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia r.

UCHWAŁA NR.../ RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia r. UCHWAŁA NR..../... 12016 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXIVIl321l2 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 26 czerwca 2012 roku

UCHWALA NR XXIVIl321l2 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 26 czerwca 2012 roku UCHWALA NR XXIVIl321l2 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie 1.1-31.8 13 roku W okresie od 1.1.13 r. do 31.8.13 r. na terenie powiatu wyszkowskiego zaistniało 67 wypadków drogowych, w tym 11 wypadków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oławskiego w 2016 roku

SPRAWOZDANIE. dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oławskiego w 2016 roku l.dz. E-0151-37-6302/2017 SPRAWOZDANIE dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oławskiego w 2016 roku Oława 14 lutego 2017 roku Realizując przyjęte zadania priorytetowe

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży

Komenda Miejska Policji w Łomży Komenda Miejska Policji w Łomży Ilość zdarzeń w wybranych kategoriach Kradzież z włamaniem Kradzież mienia Uszkodzenie mienia Przestępstwa rozbójnicze Bójka i pobicie 600 541 500 464 489 400 394 300 200

Bardziej szczegółowo

Ocena. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku

Ocena. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku PODZIAŁ ZASIĘGU ODPOWIEDZIAŁNOŚCI SŁUŻBOWEJ Komisariat Policji w Andrychowie Posterunek Policji w Spytkowicach Posterunek

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE. z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku

ROCZNE SPRAWOZDANIE. z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku Suwałki 11.03.2015 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku Strona 1 Spis treści: 1. Analiza stanu zagrożenia przestępczością

Bardziej szczegółowo

Program bezpieczeństwa w mieście Tarcza (sprawozdanie z działań za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r.)

Program bezpieczeństwa w mieście Tarcza (sprawozdanie z działań za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r.) Program bezpieczeństwa w mieście Tarcza (sprawozdanie z działań za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r.) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności lipiec 2016 r. Od połowy kwietnia 2005 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2008 ROKU

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2008 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXIV/213/2009 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 26 marca 2009 roku Hrubieszów, dnia 12 marca 2009r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki, marzec 2016r. Stan Bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej (styczeń grudzień 2015)

Grodzisk Mazowiecki, marzec 2016r. Stan Bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej (styczeń grudzień 2015) Grodzisk Mazowiecki, marzec 2016r. Stan Bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej (styczeń grudzień 2015) Milanówek Powierzchnia 13,44 km 2 Ludność 16 353 osób BARANÓW GRODZISK MAZOWIECKI MILANÓWEK PODKOWA LEŚNA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI W 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI W 2013 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI L.DZ. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI W 2013 ROKU Stalowa Wola dn. 2014

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2014 R. Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO UCHWAŁA NR XXXIX/276/14 RADY POWIATU OPOLSKIEGO z dnia 4 września 2014 r. Projekt w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2014 r.

INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2014 r. INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2014 r. W okresie od 1 stycznia 2014r do dnia 31 grudnia 2014r w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu:

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 214 ROKU Biała Podlaska, marzec 215 1 Wstęp Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej nie prowadzi odrębnych statystyk

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 01.03.2017 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1619 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

ZARZĄDZENIE NR 1619 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 64 ZARZĄDZENIE NR 1619 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 213 ROKU DYNAMIKA PRZESTĘPCZOŚCI KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA ROK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21115 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 3 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/21115 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 3 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IV/21115 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku

Bardziej szczegółowo