PRAWO PRACY ZBIÓR PRZEPISÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWO PRACY ZBIÓR PRZEPISÓW"

Transkrypt

1

2 z paragra em eria PRAWO PRACY ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS PRACY WYNAGRODZENIA, URLOPY I CZAS PRACY PROMOCJA ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJE RYNKU PRACY OCHRONA ZATRUDNIENIA I ŚWIADECTWA PRACY ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, ZWIĄZKI ZAWODOWE I SPORY ZBIOROWE PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, WYPADKI PRZY PRACY, CHOROBY ZAWODOWE KOSZTY SĄDOWE I SĄDOWNICTWO PRACY Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015

3 Stan prawny na 28 sierpnia 2015 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący Kinga Zając Łamanie Faktoria Wyrazu Sp. z o.o. Copyright by Wolters Kluwer SA, 2015 ISBN: wydanie Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel księgarnia internetowa

4 UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: KODEKS PRACY: 14 sierpnia 2015 r. ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1066) 11 września 2015 r. ustawa z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240) 1 stycznia 2016 r. ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1224) 2 stycznia 2016 r. ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (oczekuje na publikację) 22 lutego 2016 r. ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220) 1 marca 2016 r. ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (oczekuje na publikację) 1 września 2018 r. ustawa z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458) USTAWA O MINIMALNYM WYNAGRODZENIU ZA PRACĘ: 11 września 2015 r. ustawa z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240) USTAWA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA: 14 sierpnia 2015 r.; 1 listopada 2015 r.; 1 stycznia 2016 r. ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1066) 1 stycznia 2016 r. ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217) 2 stycznia 2016 r. ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (oczekuje na publikację) 22 lutego 2016 r. ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220) USTAWA O KSZTAŁTOWANIU WYNAGRODZEŃ W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW: 11 września 2015 r. ustawa z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240) USTAWA O DODATKOWYM WYNAGRODZENIU ROCZNYM DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK SFERY BUDŻETOWEJ: 2 stycznia 2016 r. ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (oczekuje na publikację) USTAWA O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY: 11 września 2015 r. ustawa z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240) 1 stycznia 2016 r. ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1066) 1 stycznia 2016 r. ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217) 2 stycznia 2016 r. ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (oczekuje na publikację) USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH: 22 lutego 2016 r. ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220) USTAWA O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH ROZWIĄZYWANIA Z PRACOWNIKAMI STOSUNKÓW PRACY Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW: 2 stycznia 2016 r. ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (oczekuje na publikację) 22 lutego 2016 r. ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220) USTAWA O OCHRONIE ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH W RAZIE NIEWYPŁACALNOŚCI PRACODAWCY: 1 stycznia 2016 r. ustawa z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978) 2 stycznia 2016 r. ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (oczekuje na publikację) USTAWA O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 1 czerwca 2015 r. ustawa z 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 493) 11 września 2015 r. ustawa z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240) 1 października 2015 r. ustawa z 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 493) 18 listopada 2015 r. ustawa z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 218) 1 stycznia 2016 r. ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (oczekuje na publikację)

5 4 stycznia 2016 r. ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (oczekuje na publikację) 1 października 2016 r. ustawa z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198) USTAWA O ORGANIZACJACH PRACODAWCÓW: 11 września 2015 r. ustawa z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240) USTAWA O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH: 1 czerwca 2015 r. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r., K 1/13 (Dz. U. poz. 791) 11 września 2015 r. ustawa z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240) USTAWA O ROZWIĄZYWANIU SPORÓW ZBIOROWYCH: 11 września 2015 r. ustawa z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240) USTAWA O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY: nowy tekst jednolity 11 września 2015 r. ustawa z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240) USTAWA O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH: 1 listopada 2015 r. ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1066) USTAWA O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH: 1 lipca 2015 r. ustawa z 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. poz. 238) 23 lipca 2015 r. ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. poz. 957) 17 sierpnia 2015 r. ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1137) 18 października 2015 r. ustawa z 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 539) 1 stycznia 2016 r. ustawa z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978) 1 stycznia 2016 r. ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045) 1 stycznia 2016 r. ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (oczekuje na publikację) 1 kwietnia 2016 r. ustawa z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4) ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ADWOKACKIE ORAZ PONOSZENIA PRZEZ SKARB PAŃSTWA KOSZTÓW NIEOPŁACONEJ POMOCY PRAWNEJ UDZIELONEJ Z URZĘDU: 1 lipca 2015 r. rozporządzenie z 20 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. poz. 616) 1 sierpnia 2015 r. rozporządzenie z 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. poz. 1079) ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OPŁAT ZA CZYNNOŚCI RADCÓW PRAWNYCH ORAZ PONOSZENIA PRZEZ SKARB PAŃSTWA KOSZTÓW POMOCY PRAWNEJ UDZIELONEJ PRZEZ RADCĘ PRAWNEGO USTANOWIONEGO Z URZĘDU: 1 lipca 2015 r. rozporządzenie z 20 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. poz. 617) 1 sierpnia 2015 r. rozporządzenie z 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. poz. 1078) UWZGLĘDNIA TAKŻE: USTAWA O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY: ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (oczekuje na podpis Prezydenta RP) USTAWA O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (oczekuje na publikację) USTAWA O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH: ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (oczekuje na podpis Prezydenta RP) ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (oczekuje na publikację)

6 Spis treści Kodeks pracy Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy...23 Preambuła. (uchylona)...25 Dział pierwszy. Przepisy ogólne...25 Rozdział I. Przepisy wstępne...25 Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy...27 Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu...29 Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy...32 Rozdział III. (skreś lony)...32 Dział drugi. Stosunek pracy...33 Rozdział I. Przepisy ogólne...33 Rozdział II. Umowa o pracę...35 Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę...35 Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę...39 Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem...40 Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego. lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia. umowy o pracę przez pracodawcę...44 Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia...46 Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem. rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia...48 Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego. rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia...50 Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę...51 Rozdział IIa. Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych. do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa. będącego członkiem Unii Europejskiej...52 Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy...53 Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru,. mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę...57 Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania

7 Spis treści Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru...59 Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania...60 Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę...60 Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia...60 Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń. związanych z pracą...60 Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę...62 Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę...64 Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej. niezdolności do pracy...67 Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna...68 Rozdział IV. Odprawa pośmiertna...68 Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika...69 Rozdział I. Obowiązki pracodawcy...69 Rozdział II. Obowiązki pracownika...72 Rozdział IIa. Zakaz konkurencji...73 Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników...74 Rozdział IV. Regulamin pracy...76 Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia...77 Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników...77 Dział piąty. Odpowiedzialność materialna pracowników...79 Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną. pracodawcy...79 Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi...81 Dział szósty. Czas pracy...82 Rozdział I. Przepisy ogólne...82 Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy...82 Rozdział III. Okresy odpoczynku...84 Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy...84 Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych...90 Rozdział VI. Praca w porze nocnej...92 Rozdział VII. Praca w niedziele i święta...93 Dział siódmy. Urlopy pracownicze...96 Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe...96 Rozdział II. Urlopy bezpłatne Dział ósmy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem Dział dziewiąty. Zatrudnianie młodocianych Rozdział I. Przepisy ogólne Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego Rozdział III. Dokształcanie

8 Spis treści Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu. niż przygotowanie zawodowe Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne. zagrożenie dla zdrowia lub życia Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Rozdział VIII. Szkolenie Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież. i obuwie robocze Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór. nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi. państwowymi albo samorządowymi Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące. wykonywania prac w różnych gałęziach pracy Dział jedenasty. Układy zbiorowe pracy Rozdział I. Przepisy ogólne Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy Dział dwunasty. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy Rozdział I. Przepisy ogólne Rozdział II. Postępowanie pojednawcze Rozdział III. Sądy pracy Dział trzynasty. Odpowiedzialność za wykroczenia. przeciwko prawom pracownika (oznaczenie oraz tytuł rozdziału I uchylone) Rozdział II. (uchylony) Dział czternasty. Przedawnienie roszczeń Dział czternasty a. (uchylony) Dział piętnasty. Przepisy końcowe

9 Spis treści Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących Rozdział 3. Przepisy przejściowe i końcowe Skorowidz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 2. Zasiłek chorobowy Rozdział 3. Świadczenie rehabilitacyjne Rozdział 4. Zasiłek wyrównawczy Rozdział 5. (uchylony) Rozdział 6. Zasiłek macierzyński...245

10 Spis treści Rozdział 7. Zasiłek opiekuńczy Rozdział 8. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków. przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami Rozdział 9. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków. przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami Rozdział 10. Dokumentowanie prawa do zasiłków i kontrola. orzekania o czasowej niezdolności do pracy Rozdział 11. Postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków. i zasady ich wypłaty Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących Rozdział 13. Przepisy przejściowe i końcowe Skorowidz Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 2. Podróż krajowa Rozdział 3. Podróż zagraniczna Rozdział 4. Przepisy końcowe ZAŁĄCZNIK. Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej oraz limitu. na nocleg w poszczególnych państwach Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy

11 Spis treści Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy Rozdział 1. Usprawiedliwianie nieobecności w pracy Rozdział 2. Zwolnienia od pracy Rozdział 3. Przepisy końcowe PROMOCJA ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJE RYNKU PRACY Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 2. Polityka rynku pracy Rozdział 3. Instytucje rynku pracy Rozdział 4. Publiczne służby zatrudnienia Rozdział 5. Ochotnicze Hufce Pracy Rozdział 6. Agencje zatrudnienia Rozdział 7. Instytucje szkoleniowe Rozdział 8. Dialog społeczny i partnerstwo na rynku pracy Rozdział 9. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy. oraz formy udzielanego wsparcia Rozdział 10. Usługi rynku pracy Rozdział 11. Instrumenty rynku pracy Rozdział 11a. (uchylony) Rozdział 11b. Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki. na podjęcie działalności gospodarczej Rozdział 12. Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy Rozdział 12a. Program Aktywizacja i Integracja Rozdział 13. (uchylony) Rozdział 13a. Programy specjalne

12 Spis treści Rozdział 13b. Programy regionalne Rozdział 13c. Zlecanie działań aktywizacyjnych Rozdział 13d. Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia Rozdział 14. Instrumenty dotyczące rozwoju zasobów ludzkich Rozdział 15. Świadczenia dla bezrobotnych Rozdział 16. Podejmowanie pracy za granicą u pracodawców. zagranicznych oraz wykonywanie pracy przez cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej Rozdział 17. Pracownicy publicznych służb zatrudnienia Rozdział 18. Fundusz Pracy Rozdział 19. Nadzór i kontrola Rozdział 20. Odpowiedzialność za wykroczenia. przeciwko przepisom ustawy Rozdział 21. Zmiany w przepisach obowiązujących Rozdział 22. Przepisy przejściowe Rozdział 23. Przepisy końcowe Skorowidz Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I. Przepisy ogólne Rozdział II. Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych. i kierowania tych pracowników do wykonywania pracy tymczasowej Rozdział III. Kierowanie do pracy tymczasowej osób niebędących. pracownikami agencji pracy tymczasowej Rozdział IV. Przepisy karne Rozdział V. Przepisy dostosowujące i końcowe OCHRONA ZATRUDNIENIA I ŚWIADECTWA PRACY Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 2. Niewypłacalność pracodawcy

13 Spis treści Rozdział 3. Pracodawca, pracownik Rozdział 4. Zakres oraz tryb zaspokajania roszczeń pracowniczych. z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Rozdział 5. Zakres oraz tryb zwrotu środków do Funduszu. Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Rozdział 6. Finansowanie Funduszu Gwarantowanych. Świadczeń Pracowniczych Rozdział 7. Zadania władzy publicznej Rozdział 7a. Kontrola Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących,. przepisy przejściowe i końcowe Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 2. Orzekanie o niepełnosprawności Rozdział 3. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych Rozdział 4. Uprawnienia osób niepełnosprawnych Rozdział 5. Szczególne obowiązki i uprawnienia pracodawców. w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych Rozdział 6. Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej Rozdział 7. Zadania i organizacja służb działających na rzecz. osób niepełnosprawnych Rozdział 8. Szkolenie osób niepełnosprawnych Rozdział 9. Krajowa Rada Konsultacyjna. do Spraw Osób Niepełnosprawnych Rozdział 10. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Rozdział 10a. Odpowiedzialność za wykroczenia. przeciwko przepisom ustawy Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących,. przepisy przejściowe i końcowe Skorowidz Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 2. Tworzenie Funduszu Rozdział 3. Zmiany w przepisach obowiązujących. oraz przepisy przejściowe i końcowe

14 Spis treści Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania ZAŁĄCZNIK Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika Rozdział 1. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika Rozdział 2. Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji. w sprawach związanych ze stosunkiem pracy Rozdział 3. Przepisy przejściowe i końcowe ZAŁĄCZNIKI Załącznik Nr 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się. o zatrudnienie Załącznik Nr 1a. Kwestionariusz osobowy dla pracownika Załącznik Nr 2. (Umowa o pracę) Załącznik Nr 3. (Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem) Załącznik Nr 4. (Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem. skróconego okresu wypowiedzenia) Załącznik Nr 5. (Wypowiedzenie warunków umowy o pracę) Załącznik Nr 6. (Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia) ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, ZWIĄZKI ZAWODOWE I SPORY ZBIOROWE Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 2. Tworzenie związków pracodawców Rozdział 3. Uprawnienia organizacji pracodawców Rozdział 4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Rozdział 5. Przepisy przejściowe i końcowe Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 2. Tworzenie związków zawodowych

15 Spis treści Rozdział 3. Uprawnienia związków zawodowych Rozdział 4. Zakładowa organizacja związkowa Rozdział 5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Rozdział 6. Przepisy szczególne Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących. oraz przepisy przejściowe i końcowe Skorowidz Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 2. Rokowania Rozdział 3. Mediacja i arbitraż Rozdział 4. Strajk Rozdział 5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy Rozdział 1. Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Rozdział 2. Zadania Państwowej Inspekcji Pracy Rozdział 3. Zakres działania organów Państwowej Inspekcji Pracy Rozdział 4. Postępowanie kontrolne Rozdział 5. Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy Rozdział 6. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących Rozdział 8. Przepisy przejściowe i końcowe BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, WYPADKI PRZY PRACY, CHOROBY ZAWODOWE Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dział I. Przepisy wstępne Dział II. Obiekty budowlane i teren zakładu pracy Dział III. Pomieszczenia pracy Rozdział 1. Przepisy ogólne

16 Spis treści Rozdział 2. Oświetlenie Rozdział 3. Ogrzewanie i wentylacja Dział IV. Procesy pracy Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 2. Organizacja stanowisk pracy Rozdział 3. Obsługa i stosowanie maszyn, narzędzi i innych. urządzeń technicznych Rozdział 4. Transport wewnętrzny i magazynowanie Rozdział 5. Ochrona przed hałasem Rozdział 6. Prace szczególnie niebezpieczne A. Przepisy ogólne B. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe. prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części C. Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych. i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych D. Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych E. Prace na wysokości Dział V. Pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne. oraz zaopatrzenie pracowników w napoje i środki higieny osobistej Dział VI. Przepisy przejściowe i końcowe ZAŁĄCZNIKI Załącznik Nr 1. Szczegółowe zasady stosowania znaków. i sygnałów bezpieczeństwa Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 2. Wymagania dotyczące stosowania znaków bezpieczeństwa Rozdział 3. Wymagania dotyczące oznaczania przeszkód,. niebezpiecznych miejsc i dróg Rozdział 4. Wymagania dotyczące sygnałów świetlnych Rozdział 5. Wymagania dotyczące sygnałów dźwiękowych Rozdział 6. Wymagania dotyczące stosowania komunikatów słownych Rozdział 7. Wymagania dotyczące stosowania sygnałów ręcznych Załącznik Nr 2. Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony. indywidualnej Załącznik Nr 3. Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń. higienicznosanitarnych Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 2. Szatnie Przepisy ogólne Szatnie odzieży własnej pracowników Szatnie odzieży roboczej i ochronnej Szatnie podstawowe Szatnie przepustowe

17 Spis treści Rozdział 3. Umywalnie i pomieszczenia z natryskami Rozdział 4. Ustępy Rozdział 5. Jadalnie Rozdział 6. Pomieszczenia do wypoczynku Rozdział 7. (uchylony) Rozdział 8. Pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania. odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej Rozdział 9. Pomieszczenia do ogrzewania się pracowników Skorowidz Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 2. Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy. i chorób zawodowych, warunki nabywania prawa do świadczeń,. zasady i tryb ich przyznawania, ustalania ich wysokości. oraz zasady ich wypłaty Rozdział 3. Zbieg prawa do świadczeń Rozdział 4. Zasady różnicowania stopy procentowej składki. na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy. i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych. i ich skutków Rozdział 5. Zasady finansowania prewencji wypadkowej Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących. oraz przepisy przejściowe i końcowe Skorowidz KOSZTY SĄDOWE I SĄDOWNICTWO PRACY Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (wyciąg) Tytuł I. Przepisy ogólne Tytuł II. Opłaty Dział 1. przepisy ogólne Dział 2. Wysokość opłat we wszystkich rodzajach spraw

18 Spis treści Dział 3. Wysokość opłat w procesie Rozdział 3. Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Dział 4. Wysokość opłat w postępowaniu nieprocesowym Rozdział 1. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego Rozdział 2. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego Rozdział 3. Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych Dział 5. Wysokość opłat w postępowaniu zabezpieczającym Dział 8. Opłaty kancelaryjne Dział 9. Zwrot opłaty Tytuł III. Wydatki Dział 1. Przepisy ogólne Dział 2. Należności świadków, biegłych, tłumaczy i stron. w postępowaniu cywilnym Tytuł IV. Zwolnienie od kosztów sądowych Tytuł V. Wykonanie orzeczeń w zakresie należności sądowych Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących Tytuł VII. Przepisy przejściowe i końcowe Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Rozdział 1. Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy. i ubezpieczeń społecznych Rozdział 2. (pominięty) Rozdział 3. Przepisy przejściowe i końcowe Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 2. Okresy przechowywania akt spraw karnych Rozdział 3. Okresy przechowywania akt spraw o wykroczenia Rozdział 4. Okresy przechowywania akt spraw cywilnych i gospodarczych Rozdział 5. Okresy przechowywania akt spraw rozpoznawanych. w sądach rodzinnych Rozdział 6. Okresy przechowywania akt spraw z zakresu. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Rozdział 7. Okresy przechowywania ksiąg i urządzeń ewidencyjnych. w sprawach sądowych Rozdział 8. Warunki i tryb przechowywania, niszczenia. oraz przekazywania archiwom państwowym akt spraw sądowych Rozdział 9. Przepisy przejściowe i końcowe

19 Spis treści Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 2. Opłaty za czynności adwokackie przed organami. wymiaru sprawiedliwości Rozdział 3. Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku. pracy i ubezpieczeń społecznych Rozdział 4. Stawki minimalne w sprawach karnych i w sprawach. o wykroczenia Rozdział 5. Stawki minimalne w innych sprawach Rozdział 6. Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej. przez adwokata ustanowionego z urzędu, ponoszone. przez Skarb Państwa Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 2. Opłaty za czynności radców prawnych przed organami. wymiaru sprawiedliwości Rozdział 3. Stawki minimalne w sprawach cywilnych,. ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych Rozdział 3a. Stawki minimalne w sprawach karnych. i w sprawach o wykroczenia Rozdział 4. Stawki minimalne w innych sprawach Rozdział 5. Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu,. ponoszone przez Skarb Państwa Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe

20 Kodeks pracy Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe Państwowa Inspekcja Pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, choroby zawodowe Koszty sądowe i sądownictwo pracy

21

22 K P Kodeks pracy Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy Skorowidz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu

23

24 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 1 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1662;. z 2015 r. poz. 1066, poz. 1220, poz. 1224, poz. 1240) 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 83/477/EWG z dnia 19 września 1983 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 8 dyrektywy 80/1107/EWG) (Dz. Urz. WE L 263 z , z późn. zm.), 2) dyrektywy 86/188/EWG z dnia 12 maja 1986 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie hałasu w miejscu pracy (Dz. Urz. WE L 137 z ), 3) dyrektywy 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz. Urz. WE L 183 z ), 4) dyrektywy 89/654/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy (pierwsza dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 393 z ), 5) dyrektywy 89/655/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 393 z , z późn. zm.), 6) dyrektywy 89/656/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników korzystających z wyposażenia ochrony osobistej (trzecia dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 393 z ), 7) dyrektywy 90/269/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa podczas ręcznego przemieszczania ciężarów w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia, zwłaszcza urazów kręgosłupa pracowników (czwarta szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 156 z ), 8) dyrektywy 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 156 z ), 9) dyrektywy 90/394/EWG z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych podczas pracy (szósta 23

25 Kodeks pracy dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 196 z , z późn. zm.), 10) dyrektywy 91/322/EWG z dnia 29 maja 1991 r. w sprawie ustalenia indykatywnych wartości granicznych w wykonaniu dyrektywy 80/1107/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych w miejscu pracy (Dz. Urz. WE L 177 z ), 11) dyrektywy 91/383/EWG z dnia 25 czerwca 1991 r. uzupełniającej środki mające wspierać poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w pracy pracowników pozostających w stosunku pracy na czas określony lub w czasowym stosunku pracy (Dz. Urz. WE L 206 z ), 12) dyrektywy 91/533/EWG z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącym informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (Dz. Urz. WE L 288 z ), 13) dyrektywy 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wprowadzenia w życie minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscach tymczasowych lub ruchomych budów (ósma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z ), 14) dyrektywy 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy (dziewiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z ), 15) dyrektywy 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 348 z ), 16) dyrektywy 93/104/WE z dnia 23 listopada 1993 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz. Urz. WE L 307 z ), 17) dyrektywy 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych (Dz. Urz. WE L 216 z ), 18) dyrektywy 96/34/WE z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie Porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców /UNICE/, Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych /CEEP/ oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych /ETUC/ (Dz. Urz. WE L 145 z ), 19) dyrektywy 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. Urz. WE L 18 z ), 20) dyrektywy 97/80/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotyczącej ciężaru dowodu w sprawach dyskryminacji ze względu na płeć (Dz. Urz. WE L 14 z ), 21) dyrektywy 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 131 z ), 22) dyrektywy 99/70//WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącej Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas okreś.lony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) (Dz. Urz. WE L 175 z ), 23) dyrektywy 1999/92/WE z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (piętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 23 z ), 24) dyrektywy 2000/34/WE z dnia 22 czerwca 2000 r. zmieniającej dyrektywę 93/104/WE dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy w celu objęcia sektorów i działalności wyłączonej z tej dyrektywy (Dz. Urz. WE L 195 z ), 24

26 Kodeks pracy Art. 1 2 Preambuła (uchylona) Dział pierwszy Przepisy ogólne Rozdział I Przepisy wstępne Przedmiot regulacji Art. 1. Kodeks pracy okreś.la prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Pracownik definicja Art. 2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. 25) dyrektywy 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiającej pierwszą listę indykatywnych wartości granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (Dz. Urz. WE L 142 z ), 26) dyrektywy 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz. Urz. WE L 180 z ), 27) dyrektywy 2000/54/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy (siódma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 262 z ), 28) dyrektywy 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. Urz. WE L 303 z ), 29) dyrektywy 2002/44/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (wibracji) (szesnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 177 z ), 30) dyrektywy 2003/10/WE z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (hałasem) (siedemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 42 z ), 31) dyrektywy 2010/18/UE z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylającej dyrektywę 96/34/WE (Dz. Urz. UE L 68 z , str. 13). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne. 25

27 Art , 5, 8 9 Kodeks pracy Pracodawca definicja Art. 3. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Podmioty wykonujące za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy Art Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. 2. Przepis 1 stosuje się odpowiednio do pracodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli nie dokonuje on osobiście czynności, o których mowa w tym przepisie. Art. 4. (uchylony) Lex specialis odesłanie do przepisów szczegółowych Art. 5. Jeżeli stosunek pracy okreś.lonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami. Art (uchylone) Zakaz nadużywania prawa Art. 8. Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Źródła prawa pracy Art Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, okreś.lające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów okreś.lających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. 2. Postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. 3. Postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych. 4. Postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów oraz statutów okreś.lających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, nie obowiązują. 26

28 Kodeks pracy Art Porozumienie o zawieszeniu stosowania przepisów prawa pracy Art Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może być zawarte porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, okreś.lających prawa i obowiązki stron stosunku pracy; nie dotyczy to przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych. 2. Porozumienie, o którym mowa w 1, zawiera pracodawca i reprezentująca pracowników organizacja związkowa, a jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem takiej organizacji, porozumienie zawiera pracodawca i przedstawicielstwo pracowników wyłonione w trybie przyjętym u tego pracodawcy. 3. Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy nie może trwać dłużej niż przez okres 3 lat. Przepis art stosuje się odpowiednio. 4. Pracodawca przekazuje porozumienie właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. 5. Przepisy 1 4 nie naruszają przepisów art Rozdział II Podstawowe zasady prawa pracy Prawo do pracy Art Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wyjątkiem przypadków okreś.lonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania zawodu. 2. Państwo okreś.la minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę. 3. Państwo prowadzi politykę zmierzającą do pełnego produktywnego zatrudnienia. Porozumienie stron stosunku pracy Art. 11. Nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego stosunku, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. Obowiązki pracodawcy Art Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Zasada równości w zatrudnieniu Art Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu. 27

29

Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 1)

Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/153 Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, 1662. 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 1)

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy 2015. z komentarzem KODEKS KADR I PŁAC. Stan prawny na 20 stycznia 2015 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń

Kodeks pracy 2015. z komentarzem KODEKS KADR I PŁAC. Stan prawny na 20 stycznia 2015 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń KODEKS KADR I PŁAC dwutygodnik pracy i ubezpieczeń MONITOR prawa KODEKS KADR I PŁAC KODEKS PRACY 2015 Kodeks pracy 2015 z komentarzem Komentarz: Aleksander P. Kuźniar Stan prawny na 20 stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy 2014 z komentarzem

Kodeks pracy 2014 z komentarzem tom 1 rekomenduje KODEKS KADR I PŁAC Kodeks pracy 2014 z komentarzem Kodeks pracy 2014 z komentarzem Komentarz Aleksander P. Kuźniar Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. ISBN 978-83-7440-327-6 9 788374 403276

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy. Komentarz. Małgorzata Gersdorf Krzysztof Rączka Michał Raczkowski. Wielkie Komentarze. Wydanie 2

Kodeks pracy. Komentarz. Małgorzata Gersdorf Krzysztof Rączka Michał Raczkowski. Wielkie Komentarze. Wydanie 2 Kodeks pracy Komentarz Małgorzata Gersdorf Michał Raczkowski Wydanie 2 Stan prawny na 20 października 2011 roku Wielkie Komentarze Poszczególne części Komentarza opracowali: Małgorzata Gersdorf dział II

Bardziej szczegółowo

z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (tekst pierwotny: Dz. U. 1974 r. Nr 24 poz. 141) (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.

z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (tekst pierwotny: Dz. U. 1974 r. Nr 24 poz. 141) (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm. Stan prawny 2012-06-29 USTAWA Preambuła z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (tekst pierwotny: Dz. U. 1974 r. Nr 24 poz. 141) (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) DZIAŁ PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1442 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 października 2013 r.

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1442 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1442 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI 1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW Zgodne z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRACY. Preambuła (skreślona) DZIAŁ PIERWSZY - PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział I - Przepisy wstępne

KODEKS PRACY. Preambuła (skreślona) DZIAŁ PIERWSZY - PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział I - Przepisy wstępne KODEKS PRACY Preambuła (skreślona) DZIAŁ PIERWSZY - PRZEPISY OGÓLNE Rozdział I - Przepisy wstępne Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. Pracownikiem jest osoba

Bardziej szczegółowo

TERMINY W PRAWIE PRACY

TERMINY W PRAWIE PRACY TERMINY W PRAWIE PRACY Niezwłocznie 1. Niezwłocznie w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. 2. Niezwłocznie

Bardziej szczegółowo

Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI

Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI Gdynia 2009 Recenzent: prof. dr hab. Urszula Jackowiak Opracowanie techniczne: Ewelina Bemke Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza

Bardziej szczegółowo

PRAWO ADMINISTRACYJNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO ADMINISTRACYJNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO ADMINISTRACYJNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ORDYNACJA PODATKOWA SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI PRAWO O USTROJU

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/128 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe)

SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe) SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

rekomenduje Encyklopedia 400 pojęć kadr i płac kadrowo-płacowych definicje z 6 dziedzin prawa

rekomenduje Encyklopedia 400 pojęć kadr i płac kadrowo-płacowych definicje z 6 dziedzin prawa rekomenduje Encyklopedia kadr i płac 400 pojęć kadrowo-płacowych definicje z 6 dziedzin prawa DYREKTOR PIONU WYDAWNICZEGO Marzena Nikiel Z-CA DYREKTORA PIONU WYDAWNICZEGO Agata Eichler OPRACOWAŁ ZESPÓŁ:

Bardziej szczegółowo

Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer

Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer Samokształcenie kierowane w zakresie szkolenia okresowego BHP Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer ROK 2014 Kurs zorganizowany przez Walor Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/2015

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/2015 rekomenduje dwytygodnik Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2014/2015 143 istotne zmiany komentarze ekspertów przejrzyste tabele 9 771731 996542 0 2 SPIS TREŚCI 2 I. PRAWO PRACY 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN PRACY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU . REGULAMIN PRACY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU Nowy Sącz, grudzień 2008 1 Spis treści Rozdział I. Postanowienia wstępne... 2 Rozdział II. Obowiązki pracownika... 3 Rozdział III. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: Redaktor naczelny: Redaktorzy merytoryczni: Sekretarz redakcji: Fotoskład: Korekta: Biuro Reklamy: Biuro Obsługi Klienta:

Adres redakcji: Redaktor naczelny: Redaktorzy merytoryczni: Sekretarz redakcji: Fotoskład: Korekta: Biuro Reklamy: Biuro Obsługi Klienta: Spis treści Prawa i obowiązki związane z nawiązaniem stosunku pracy... 3 Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne... 3 Przed zawarciem umowy o pracę... 5 Postępowanie kwalifikacyjne... 7 Wstępne badania lekarskie...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r. Poz. 950

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r. Poz. 950 Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r. Poz. 950 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ANDRZEJ OGŁOZA SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Materiały do użytku wewnętrznego A. Ogłoza 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Ochrona pracy kobiet w europejskim prawie pracy

Ochrona pracy kobiet w europejskim prawie pracy Małgorzata Paszkowska * Ochrona pracy kobiet w europejskim prawie pracy 1. Wprowadzenie Pojęcie europejskie prawo pracy, podobnie jak pojęcie prawo europejskie używane jest w znaczeniu szerszym lub węższym.

Bardziej szczegółowo

PRAWO NIERUCHOMOŚCI ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO NIERUCHOMOŚCI ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO NIERUCHOMOŚCI ZBIÓR PRZEPISÓW UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, SŁUŻEBNOŚCI, EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE KSIĘGI WIECZYSTE

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu. Regulamin Pracy SZCZECIN

Samodzielny Publiczny ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu. Regulamin Pracy SZCZECIN Samodzielny Publiczny ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu Regulamin Pracy SZCZECIN R E G U L A M I N P R A C Y 1 Regulamin pracy sporządzono w oparciu o Kodeks pracy i przepisy wykonawcze wydane

Bardziej szczegółowo