Przełącznik Cisco Catalyst Blade Switch 3030 Instrukcja uruchamiania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przełącznik Cisco Catalyst Blade Switch 3030 Instrukcja uruchamiania"

Transkrypt

1 Przełącznik Cisco Catalyst Blade Switch 3030 Instrukcja uruchamiania Niniejsza instrukcja obsługi dostarcza informacji o tym, w jaki sposób należy instalować przełącznik Cisco Catalyst Blade Switch 3030 odtąd zwany modułem przełącznika w obudowie serwera modułowego firmy Dell (Dell Modular Server Chassis) oraz informacje o ustawieniach i konfiguracji modułu przełącznika. Obudowa serwera modułowego Dell (Dell Modular Server Chassis) odtąd zwana obudową serwera jest systemem obsługującym aż do dziesięciu modułów serwera i aż do czterech modułów przełączników dla sieci Ethernet. Moduł przełącznika jest zainstalowany w jednej z wnęk na moduły wejścia/wyjścia (I/O) znajdujących się na panelu tylnym obudowy serwera. W niniejszej instrukcji obsługi opisane zostały również opcje zarządzania przełącznikiem i zawarty w niej został rozdział poświęcony rozwiązywaniu problemów związanych z modułem przełącznika. Aby uzyskać szczegółowe informacje o liczbie, typach i lokalizacji wnęk na moduły, jak również dla uzyskania dodatkowych informacji o całym systemie serwera modułowego proszę zapoznać się z instrukcją obsługi systemów Dell PowerEdge 1855 oraz instrukcją instalacji systemów Dell PowerEdge 1855 oraz rodziałem poświęconym rozwiązywaniu problemów na stronie Aby uzyskać dodatkowe informacje o instalacji i konfiguracji modułu przełącznika, proszę zapoznać się z dokumentacją przełącznika Cisco Catalyst Blade Switch 3030 na stronie internetowej Cisco.com. Aby uzyskać informacje o wymogach systemowych, ważnych uwagach, ograniczeniach, aktualnych lub rozwiązanych restrykcjach i ostrzeżeniach oraz najnowszych aktualizacjach dokumentacji modułu przełącznika, proszę zapoznać się z uwagami dotyczącymi wersji produktu również te informacje zamieszczone zostały na stronie Cisco.com. 11-1

2 Spis treści Korzystając publikacji dostępnych w sieci, proszę odnieść się do dokumentów odpowiadających wersji oprogramowania Cisco IOS zainstalowanych na przełączniku. Możliwe jest również zamówienie drukowanych egzemplarzy instrukcji obsługi na stronach internetowych Cisco.com oraz pod numerami telefonu zamieszczonymi w rozdziale sekcja Uzyskiwanie dokumentacji na stronie Aby zapoznać się z tłumaczeniami ostrzeżeń zawartych w tej publikacji, proszę przeczytać Informacje dotyczące uwarunkowań prawnych i bezpieczeństwa w instrukcji uruchamiania przełącznika Cisco Catalyst Blade Switch 3030 dołączonej do niniejszej instrukcji obsługi. Uwaga Przed podjęciem dalszych czynności należy zapoznać się z uwagami do wersji tej obudowy serwera. Uwagi do wersji produktu są dostępne na stronie internetowej pomocy technicznej firmy Dell Spis treści Sprawdzanie kompletności zestawu, strona 11-3 Architektura obudowy serwera modułowego Dell, strona 11-6 Instalowanie modułu przełącznika w obudowie serwera, strona 11-7 Konfiguracja modułu przełącznika, strona Zarządzanie przełącznikiem, strona Instalacja komuniktów ostrzegawczych, strona W przypadku pojawienia się trudności, strona Uzyskiwanie dokumentacji, strona Ocena dokumentacji, strona Informacje ogólne dotyczące bezpiecznego użytkowania produktów Cisco, strona Uzyskiwanie pomocy technicznej, strona Uzyskiwanie dodatkowych publikacji i informacji, strona Warunki gwarancji na sprzęt, strona

3 Sprawdzanie kompletności zestawu Sprawdzanie kompletności zestawu Z modułem przełącznika dostarczone zostały następujące elementy: Kabel konsoli Instrukcja uruchamiania przełącznika Cisco Catalyst Blade Switch 3030 (ta książka) Informacje dotyczące uwarunkowań prawnych i bezpieczeństwa odnoszące się do przełącznika Cisco Catalyst Blade Switch 3030 Karta rejestracyjna Proszę wykonać następujące czynności: 1. Proszę rozpakować i wyjąć z opakowania moduł przełącznika oraz zestaw akcesoriów. 2. Proszę z powrotem umieścić materiały użyte do zapakowania produktu w opakowaniu i zachować opakowanie i materiały na przyszłość. Uwaga Jeżeli moduły przełącznika zostały zamówione z obudową serwera, są one już zainstalowane i nie jest wymagane ich rozpakowanie. Czynności związane z rozpakowaniem mają zastosowanie tylko wtedy, gdy moduł przełącznika zamawiany jest osobno. 11-3

4 Sprawdzanie kompletności zestawu Opis modułu przełącznika dla sieci Ethernet - Cisco Gigabit Ethernet Switch Module Rysunek 1 przedstawia moduł przełącznika o następujących cechach i funkcjach: 10 wewnętrznych portów Gigabit Ethernet 1000BASE-X 1 port konsoli 2 zewnętrzne porty 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet wykonane z miedzi 4 zewnętrzne małe moduły portów łącza nadrzędnego (SFP) podłączane podczas pracy urządzenia, które obsługują moduły oparte na światłowodach 1000BASE-SX oraz przewodach miedzianych 10/100/1000BASE (obsługiwane są tylko moduły Cisco SFP). Każdy port posiada diodę LED. Dodatkowo wbudowana jest dioda LED statusu systemu/id sterowana poprzez płytę zarządzania kontrolera zdalnego dostępu Dell/obudowę modułową (Dell Remote Access Controller/Modular Chassis DRAC/MC). 11-4

5 Sprawdzanie kompletności zestawu Rysunek 1 Przełącznik modułowy dla sieci Ethernet - Cisco Gigabit Ethernet Switch Module Console 11x 12x CON 13x 14x 15x 16x 11x 12x 13x 14x 15x 16x Przełącznik modułowy 6 Diody LED portu Gigabit Ethernet 2 Port konsoli 7 Porty modułów SFP 3 Dioda portu konsoli 8 Diody LED portu modułu SFP 4 Dioda LED statusu 9 Zatrzask zwalniający systemu/id 5 Porty Gigabit Ethernet Do skonfigurowania modułu przełącznika niezbędne są następujące urządzenia: PC Kabel bezpośredni do sieci Ethernet (kategoria 5) (pokazany na ilustracji) lub kabel konsoli 11-5

6 Architektura obudowy serwera modułowego Dell Architektura obudowy serwera modułowego Dell Cztery wnęki dla modułów I/O (wejście/wyjście) umieszczone są na panelu tylnym obudowy (zob. Rysunek 2). Moduły przełącznika można umieścić we wnękach dla modułów I/O (wejście/wyjście) nr 1 i 2. Wnęk nr 3 i 4 należy użyć tylko wtedy, gdy na modułach serwera zainstalowana jest potomna karta sieciowa Gigabit Ethernet. Rysunek 2 Obudowaserwera modułowego Dell Console 11x 12x 13x 14x 15x 16x 11x 12x 13x 14x 15x 16x Wnęka 1 (przeznaczona na moduł 5 Panel tylny obudowy serwera przełącznika) 2 Wnęka 2 6 Karta zarządzania modułami DRAC/MC 3 Wnęka 3 7 Port sieci Ethernet 4 Wnęka 4 8 Port RS

7 Instalowanie modułu przełącznika w obudowie serwera Przed przystąpieniem do instalacji modułu przełącznika, proszę wziąć pod uwagę następujące warunki wstępne: Wnęka 1 i 2 stanowią parę. Wnęka 1 musi zostać wypełniona modułami przed wnęką 2. Jeżeli używana jest wnęka 2, moduł I/O (Wejście/wyjście) we wnęce 2 musi być tego samego typu, jak we wnęce 1. Wnęka 3 i 4 stanowią parę. Wnęka 3 musi zostać wypełniona modułami przed wnęką 4. Jeżeli używana jest wnęka 4, moduł I/O (Wejście/wyjście) we wnęce 4 musi być tego samego typu, jak we wnęce 3. Aby uzyskać więcej informacji o komponentach panelu informacji, proszę zapoznać się z instrukcją użytkownika systemów Dell PowerEdge 1855 oraz instrukcją instalacji systemów Dell PowerEdge 1855 i rozwiązywania problemów. Instalowanie modułu przełącznika w obudowie serwera Przed zainstalowaniem modułu przełącznika w obudowie serwera proszę wziąć pod uwagę następujące punkty: Proszę przejrzeć i zaznajomić się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa i obsługi zawartymi w Przewodniku po informacjach o produkcie. Proszę przejrzeć i zaznajomić się z informacjami dotyczącymi uwarunkowań prawnych i bezpieczeństwa odnoszącymi się do przełącznika Cisco Catalyst Blade Switch 3030, które dołączono do tej instrukcji. Aby zapewnić właściwe chłodzenie i niezawodne funkcjonowanie systemu, proszę pamiętać o następujących punktach: W każdą obudowę wnęki na moduł I/O musi zostać wbudowany modem lub musi ona zostać zamknięta zaślepką. Gdy zostaje wyjęty moduł wymieniany podczas pracy urządzenia, musi on być zastąpiony identycznym modułem lub zaślepką w ciągu 1 minuty po wyjęciu. Przestroga Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wyładowania elektrostatyczne (ESD) podczas instalowania modułów przełącznika, proszę postępować zgodnie ze standardowymi instrukcjami obsługi płyty i komponentów. 11-7

8 Instalowanie modułu przełącznika w obudowie serwera Uwaga Podczas instalacji modułu przełącznika nie jest wymagane odłączenie zasilania od modułów serwera lub przełącznika. Uwaga Konfiguracja początkowa opiera się na założeniu, że moduł przełącznika nigdy wcześniej nie był konfigurowany i że znajduje się w takim samym stanie, jak w momencie, w którym został dostarczony oraz że nie został on skonfigurowany z domyślną nazwą użytkownika i hasłem. Aby zainstalować moduł przełącznika w obudowie serwera, proszę wykonać następujące czynności: Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5 Przed rozpoczęciem instalacji modułu przełącznika od administratora sieci proszę uzyskać i zanotować następujące informacje: Adres IP przełącznika Maska podsieci (maska sieci IP) Bramka domyślna (ruter) Włączenie tajnego hasła (zakodowanego) Włączenie hasła (niekodowanego) Hasło usługi Telnet Ciągi lokalne SNMP (opcjonalnie) W obudowie proszę wybrać wnękę na moduł I/O (wejście/wyjście), w której ma zostać zainstalowany moduł przełącznika. Proszę przestrzegać warunków wstępnych wymienionych w rozdziale sekcja Architektura obudowy serwera modułowego Dell na stronie Proszę wyjąć zaślepkę z wybranej wnęki. Proszę zachować zaślepkę, aby móc jej ponownie użyć w przyszłości. Jeżeli tego Państwo nie zrobili, proszę przytknąć pakiet zawierający moduł przełącznika, posiadający ochroną antystatyczną, do niepomalowanej metalowej części obudowy serwera na przynajmniej 2 sekundy. Proszę wyjąć moduł przełącznika z pakietu z ochroną antystatyczną. 11-8

9 Instalowanie modułu przełącznika w obudowie serwera Etap 6 Proszę się upewnić, że zatrzask zwalniający na module przełącznika znajduje się w pozycji otwartej (prostopadle do modułu). Console 11x 12x CON 13x 14x 15x 16x 11x 12x 13x 14x 15x 16x Etap 7 Etap 8 Proszę wsunąć moduł do końca w odpowiednią wnękę. Proszę przesunąć zatrzask zwalniający umieszczony z przodu modułu na pozycję zamkniętą. Rysunek 3 przedstawia umieszczanie modułu przełącznika w obudowie serwera. Rysunek 3 Instalowanie modułu przełącznika w obudowie serwera 2 1 Console 11x 12x 13x 14x 15x 16x 11x 12x 13x 14x 15x 16x Przełącznik modułowy 3 Zatrzask zwalniający 2 Obudowa serwera 11-9

10 Konfiguracja modułu przełącznika Konfiguracja modułu przełącznika Uwaga Aby uruchomić okno dialogowe konfiguracji systemu, najpierw należy podłączyć przełącznik do komputera, aby uruchomić emulator terminalu. Są dwa sposoby podłączania komputera do przełącznika: przez port konsoli przełącznika lub przez port konsoli DRAC/MC. Instrukcje dotyczące tych dwóch sposobów zawarte są w tym rozdziale. Jeżeli podłączają Państwo przełącznik przez port DRAC/MC, port konsoli przełącznika jest ustawiony jako nieaktywny. Po zakończeniu konfiguracji należy użyć polecenia odłączenia, aby zamknąć aktywny port konsoli i ponownie ustawić port konsoli przełącznika jako aktywny. Proszę wpisać logout, aby wylogować się zprzełącznika, a następnie proszę wpisać ~., aby rozłączyć port DRAC/MC od przełącznika. Proszę przeprowadzić tę procedurę w jeden z następujących sposobów: Aby uruchomić emulator terminala poprzez port konsoli przełącznika, proszę przejść do rozdziału sekcja Podłączanie poprzez port konsoli modułu przełącznika na stronie Aby uruchomić emulator terminala poprzez port DRAC/MC, proszę przejść do rozdziału sekcja Podłączanie poprzez port DRAC/MC na stronie

11 CON Konfiguracja modułu przełącznika Podłączanie poprzez port konsoli modułu przełącznika Podczas podłączania poprzez port konsoli modułu przełącznika proszę wykonać następujące czynności: Etap 1 Proszę podłączyć jedną końcówkę kabla konsoli do portu konsoli modułu przełącznika. Proszę podłączyć drugą końcówkę kabla do portu szeregowego na komputerze, na którym uruchomiona została aplikacja emulatora terminala. (Zob. Rysunek 4.) Rysunek 4 Podłączanie poprzez port konsoli modułu przełącznika Console 11x 12x 13x 14x 15x 16x 11x 12x 13x 14x 15x 16x Etap 2 Etap 3 Proszę uruchomić sesję emulatora terminala, aby móc zobaczyć wynik testu POST. Oprogramowanie emulatora terminala - aplikacja komputerowa taka jak Hyperterminal lub ProcommPlus umożliwia komunikację pomiędzy przełącnikiem a komputerem lub terminalem. Proszę skonfigurować prędkość transmisji i format znaków na komputerze lub terminalu w taki sposób, aby odpowiadały ustawieniom domyślnym portu konsoli: 9600 baud 8 bitów danych 1 stopu Bez parzystości Brak (sterowanie przepływem) Proszę przejść do rozdziału sekcja Oczekiwanie na zakończenie testu POST na stronie 11-14, aby zakończyć konfigurowanie modułu przełącznika

12 Konfiguracja modułu przełącznika Podłączanie poprzez port DRAC/MC Podczas podłączania poprzez port DRAC/MC proszę wykonać następujące czynności: Etap 1 Proszę podłączyć jedną końcówkę modemu zerowego DB9 lub kabla krzyżowego do portu szeregowego konsoli RS-232 w porcie DRAC/MC. Proszę podłączyć drugą końcówkę kabla do portu szeregowego konsoli RS-232 na komputerze. (Zob. Rysunek 5.) Rysunek 5 Podłączanie poprzez port DRAC/MC Console 11x 12x CON 13x 14x 15x 16x 11x 12x 13x 14x 15x 16x Etap 2 Na emulatorze terminala uruchomionym na komputerze: a. Ustaw format danych na 8 bitów danych, 1 bit przerwy bez parzystości. b. Proszę ustawić prędkość emulatora terminala na baud. c. Ustawić Flow Control (Kontrolę przepływu) na nieaktywną ( none ). d. W oknie Properties (Właściwości) wybrać opcję VT100 jako tryb emulacji. e. Proszę wybrać klawisze funkcyjne, strzałki i klawisz Ctrl. Proszę się upewnić, że wybrana jest opcja Klawisze terminalu (nie Klawisze systemu Windows)

13 Konfiguracja modułu przełącznika Etap 3 Etap 4 Etap 5 Etap 6 Jeśli używany jest program HyperTerminal w systemie Microsoft Windows 2000, należy upewnić się, że zainstalowany jest dodatek Windows2000 Service Pack 2 lub nowszy. Przy zainstalowanym oprogramowaniu Service Pack 2 dla systemu Windows 2000, w emulatorze terminala VT100 HyperTerminal klawisze strzałek działają prawidłowo. Informacje na temat dodatków Service Pack do systemu Windows 2000 można znaleźć w witrynie Na monitorze konsoli aplikacja DRAC/MC wyświetli ekran logowania. Proszę się zalogować używając następujących ustawień domyślnych: Username (nazwa użytkownika) root password (hasło) calvin Pojawi się znak zachęty interfejsu linii poleceń (CLI) DRAC/MC :. Jeżeli obudowa serwera jest wyłączona w celu jej włączenia proszę użyć następującego polecenia: racadm chassisaction -m chassis powerup Moduł przełącznika zainstalowany w obudowie we wnęce I/O (wejście/wyjście) włącza się automatycznie, gdy włączona zostaje obudowa serwera. Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu obudowy serwera za pomocą interfejsu CLI, proszę zapoznać się z instrukcjąobsługi kontrolera zdalnej obsługi/obudowy modułowej systemów Dell. Proszę włączyć cykl zasilania modułu przełącznika przy użyciu następującego polecenia: racadm chassisaction -m switch-n powercycle dla którego N oznacza numer wnęki na moduł I/O w obudowie, w której został zainstalowany moduł przełącznika. Proszę przekierunkować konsolę DRAC/MC na interfejs wewnętrznej konsoli szeregowej modułu przełącznika. Po znaku zachęty DRAC/MC proszę wpisać następujące polecenie: connect switch-n dla którego N oznacza numer wnęki na moduł I/O w obudowie, w której został zainstalowany moduł przełącznika. Aby powrócić do znaku zachęty polecenia, proszę wcisnąć następującą kombinację klawiszy: Enter ~

14 Konfiguracja modułu przełącznika Etap 7 proszę najpierw wcisnąć przycisk Enter, następnie tyldę ~ (proszę pamiętać owciśnięciu przycisku <Shift>, jeżeli znak tyldy jest ulokowany w górnej części klawiatury), a następnie proszę wcisnąć kropkę - (.). Proszę przejść do rozdziału sekcja Oczekiwanie na zakończenie testu POST na stronie 11-14, aby zakończyć konfigurowanie modułu przełącznika. Oczekiwanie na zakończenie testu POST Proszę wykonać następujące czynności: Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5 Proszę zaczekać, aż zostanie zakończony test POST. Przeprowadzenie testu POST dla przełącznika może zająć kilka minut. Proszę sprawdzić, czy test POST został przeprowadzony - jeżeli tak jest, dioda LED statusu systemu/id jest wyłączona, natomiast dioda LED konsoli świeci na zielono lub pomarańczowo. Jeżeli test POST dla przełącznika nie powiedzie się z powodu nieprawidłowej konfiguracji lub błędu, dioda LED statusu systemu/id miga na zielono, natomiast dioda LED konsoli jest wyłączona. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat błędu/awarii, proszę zalogować się do konsoli DRAC/MC. Błędy testu POST są na ogół krytyczne. Jeżeli test POST dla przełącznika nie powiedzie się, proszę natychmiast zadzwonić na serwis obsługi klienta firmy Cisco. Proszę obejrzeć punkt nr 4 Rysunek 1 na stronie 11-5, aby zapoznać się z lokalizacją diody LED statusu systemu/id oraz diody LED konsoli. Proszę zaczekać, aż przełącznik zakończy inicjalizację modułu flash. Gdy pojawi się znak zachęty Wciśnij przycisk, aby uruchomić!, proszę wcisnąć przycisk Return (wróć) lub Enter. Proszę się upewnić, że dioda LED statusu systemu/id na module przełącznika jest wyłączona, a dioda LED konsoli świeci na zielono lub pomarańczowo. Oznacza to, że moduł przełącznika działa prawidłowo. Proszę zajrzeć do rozdziału sekcja Zakończenie konfiguracji początkowej na stronie 11-15, aby zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi ustawień i konfiguracji początkowej modułu przełącznika

15 Konfiguracja modułu przełącznika Zakończenie konfiguracji początkowej Aby zakończyć program konfiguracyjny i przeprowadzić konfigurację początkową przełącznika, proszę wykonać następujące czynności. Uwaga Aby uzyskać informacje o automatycznej konfiguracji przełącznika, proszę zapoznać się z rozdziałem Przypisanie numeru IP przełącznika i bramka domyślna w instrukcji konfiguracji przełącznika. Etap 1 Po wciśnięciu przycisku Enter lub Return (wróć) po pojawieniu się znaku zachęty dla uruchomienia programu ustawień konfiguracji początkowej, proszę wybrać yes następujące odpowiedzi: Would you like to terminate autoinstall? [yes]: yes --- System Configuration Dialog --- Continue with configuration dialog? [yes/no]: yes At any point you may enter a question mark '?' for help. Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt. Default settings are in square brackets '[]'. Basic management setup configures only enough connectivity for management of the system, extended setup will ask you to configure each interface on the system Would you like to enter basic management setup? [yes/no]: yes Configuring global parameters: Etap 2 Etap 3 Etap 4 Po znaku zachęty proszę wpisać nazwę hosta dla przełącznika i wcisnąć przycisk Return (wróć). Nazwa hosta jest ograniczona do 20 znaków. Proszę nie używać -n tam, gdzie n jest numerem jako ostatniego znaku nazwy hosta dla jakiegokolwiek przełącznika. Proszę wpisać tajne hasło i wcisnąć przycisk Return (wróć). Hasło może się składać z od 1 do 25 znaków alfanumerycznych, może rozpoczynać się liczbą, rozróżniane są małe i wielkie litery - dozwolone są spacje, jednak ignorowane są spacje początkowe. Hasło tajne jest kodowane, natomiast hasło aktywne pojawia się jako zwykły tekst. Proszę wpisać hasło i wcisnąć przycisk Return (wróć)

16 Konfiguracja modułu przełącznika Etap 5 Etap 6 Proszę wpisać hasło terminala wirtualnego (Telnet) i wcisnąć przycisk Return (wróć). Hasło może się składać z od 1 do 25 znaków alfanumerycznych, rozróżniane są małe i wielkie litery - dozwolone są spacje, jednak ignorowane są spacje początkowe. (opcjonalnie) Proszę skonfigurować prosty protokół zarządzania siecią (SNMP) zatwierdzając znaki zachęty. 1. Aby skonfigurować protokół SNMP później, proszę wcisnąć przycisk Return (wróć) (odnosi się to do ustawienia odpowiedzi domyślnej jako nie ). W przypadku zaakceptowania ustawienia domyślnego, możliwe jest późniejsze skonfigurowanie protokołu SNMP poprzez interfejs CLI. Configure SNMP Network Management? [no]: 2. Aby skonfigurować protokół SNMP od razu, proszę wpisać yes. Configure SNMP Network Management? [no]: yes Community string [public]: public Etap 7 Etap 8 Etap 9 Proszę wpisać nazwę interfejsu (interfejs fizyczny lub nazwa sieci VLAN) dla interfejsu, który podłączony jest do sieci zarządzania i proszę wcisnąć przycisk Return (wróć). Proszę wpisać vlan1 jako nazwę interfejsu po pojawieniu się tego znaku zachęty. Aby skonfigurować interfejs, proszę wpisać Tak po znaku zachęty, a następnie proszę wpisać adres IP przełącznika oraz maskę podsieci. Proszę wcisnąć przycisk Return (wróć). Przedstawiony adres IP oraz maska podsieci podane są jako przykład: Configuring interface Vlan1: Configure IP on this interface? [yes]: IP address for this interface [ ]: Subnet mask for this interface [ ] : Class A network is , 21 subnet bits; mask is /21 Proszę wpisać no, gdy pojawi się pytanie o ustawienie przełącznika jako przełącznika polecenia klastra. Ten przełącznik będzie skonfigurowany jako przełącznik niezależny. Would you like to enable as a cluster command switch? [yes/no]: no Uwaga Funkcja łączenia w klastry nie jest obsługiwana na przełączniku Cisco Catalyst Blade Switch

17 Konfiguracja modułu przełącznika Teraz konfiguracja początkowa przełącznika została zakończona i przełącznik wyświetla jej ustawienia. Przykład wyświetlanych ustawień przedstawiony jest poniżej: The following configuration command script was created: hostname switch1 enable secret 5 $1$cagJ$e4LP91PNazfdADoNAZm6y0 enable password enable_password line vty 0 15 password terminal-password snmp-server community public!! interface Vlan1 no shutdown ip address ! interface GigabitEthernet0/1! interface GigabitEthernet0/2... (output truncated) interface GigabitEthernet0/16! end Etap 10 Pojawiają się następujące opcje wyboru: [0] Go to the IOS command prompt without saving this config. [1] Return back to the setup without saving this config. [2] Save this configuration to nvram and exit. If you want to save the configuration and use it the next time the switch reboots, save it in NVRAM by selecting option 2. Enter your selection [2]:2 Proszę dokonać wyboru i wcisnąć przycisk Return (wróć)

18 Zarządzanie przełącznikiem Etap 11 Proszę rozłączyć port szeregowy obudowy serwera lub port konsoli przełącznika od komputera. Proszę zapoznać się z rozdziałem sekcja Zarządzanie przełącznikiem na stronie 11-18, aby uzyskać informacje o konfigurowaniu izarządzaniu przełącznikiem. Jeżeli chcą Państwo ponownie uruchomić pole dialogowe konfiguracji początkowej, proszę zajrzeć do rozdziału sekcja Resetowanie konfiguracji przełącznika na stronie Zarządzanie przełącznikiem Po zakończeniu ustawień początkowych i konfiguracji, proszę użyć interfejsu CLI, managera sprzętu lub innych opcji zarządzania opisanych w tym rozdziale, aby przeprowadzić dalszą konfigurację. Użycie interfejsu CLI Po skonfigurowaniu i zainstalowaniu przełącznika w sieci można wprowadzać polecenia i parametry IOS Cisco poprzez interfejs CLI- Dostęp do interfejsu CLI można uzyskać bądź podłączając komputer bezpośrednio do portu konsoli przełącznika, bądź poprzez sesję Telnet z innego komputera lub stacji roboczej. Dostęp do interfejsu CLI można również uzyskać poprzez port szeregowy konsoli obudowy serwera (zob. rozdział sekcja Konfiguracja modułu przełącznika na stronie 11-10)

19 Zarządzanie przełącznikiem Użycie managera sprzętu Najprostszym sposobem zarządzania przełącznikiem jest używanie managera sprzętu znajdującego się w pamięci przełącznika. Jest to łatwy w obsłudze interfejs oferujący szybką konfigurację i monitorowanie. Dostęp do managera sprzętu uzyskać można z dowolnego punktu w sieci poprzez przeglądarkę internetową. Tablica managera sprzętu przedstawiona jest na ilustracji Rysunek 6. Rysunek 6 Tablica managera sprzętu 11-19

20 Instalacja komuniktów ostrzegawczych Aby uzyskać dostęp do managera sprzętu, proszę wykonać następujące czynności: 1. Proszę uruchomić przeglądarkę internetową na komputerze lub stacji roboczej. 2. Proszę wpisać w przeglądarce adres IP przełącznika i wcisnąć przycisk Enter. Pojawi się strona managera sprzętu. 3. Proszę użyć managera sprzętu, aby przeprowadzić podstawową konfigurację przełącznika i umożliwić jego monitorowanie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, proszę się zapoznać z pomocą dotyczącą managera sprzętu dostępną w trybie on-line. Inne opcje zarządania Można również użyć aplikacji zarządzania SNMP takich jak CiscoWorks. Zarządzanie jest także możliwe ze stacji roboczej kompatybilnej z protokołem SNMP, na której uruchomione są platformy takie jak SunNet Manager. Proszę zapozbać się z rozdziałem sekcja Uzyskiwanie dostępu do pomocy w trybie Online na stronie 11-26, aby uzyskać listę odnośnej dokumentacji pomocniczej. Instalacja komuniktów ostrzegawczych Ten rozdział zawiera komunikaty ostrzegawcze występujące w podstawowej instalacji. Tłumaczenia tych komunikatów ostrzegawczych zamieszczone zostały w Informacjach dotyczących uwarunkowań prawnych i bezpieczeństwa dla modułu przełącznika Cisco Gigabit Ethernet Switch dla obudowy serwera Dell, który to dokument został dostarczony wraz z przełącznikiem. Ostrzeżenie W celu zabezpieczenia przełącznika przed przegrzanie nie należy używać go w pomieszczeniu o temperaturze przekraczającej maksymalną zalecaną temperaturę otoczenia 45 C. Aby zapobiec ograniczeniu przepływu powietrza, należy zachować co najmniej 7,6 cm wolnej przestrzeni wokół otworów wentylacyjnych. Informacja 17B 11-20

21 Instalacja komuniktów ostrzegawczych Ostrzeżenie Produkt laserowy klasy 1. Informacja 1008 Ostrzeżenie Sprzęt ten musi być uziemiony. Nigdy nie należy usuwać przewodu uziemiającego lub używać sprzętu bez prawidłowo zainstalowanego przewodu uziemiającego. W przypadku braku pewności czy zapewnione jest prawidłowe uziemienie, należy skontaktować się z odpowiednim urzędem inspekcji elektrycznych lub elektrykiem. Informacja 1024 Ostrzeżenie Do instalacji, wymiany i serwisowania tych urządzeń mogą być dopuszczane wyłącznie osoby wykwalifikowane i przeszkolone. Informacja 1030 Ostrzeżenie Ostateczna likwidacja tego urządzenia po jego wycofaniu z eksploatacji powinna odbywać się zgodnie z przepisami krajowymi. Informacja 1040 Ostrzeżenie Dla połączeń poza budynkiem, gdzie zainstalowany jest sprzęt, poniższe porty muszą być podłączone przez zatwierdzony sieciowy element końcówkowy z integralnym zabezpieczeniem obwodu. 10/100/1000 Ethernet. Informacja 1044 Ostrzeżenie Instalacja sprzętu musi być zgodna z lokalnymi i krajowymi normami elektrycznymi. Informacja

22 Instalacja komuniktów ostrzegawczych Podłączenie do portów przełącznika Ten rozdział opisuje, w jaki sposób podłączyć stałe porty przełącznika oraz porty modułu SFP. Podłączenie do portów 10/100/1000 Proszę wykonać następujące czynności: Etap 1 Automatyczny interfejs krzyżowy zależny od nośnika (auto-mdix) jest domyślnie ustawiony na przełączniku jako aktywny. Gdy funkcja auto-mdix jest ustawiona jako aktywna, przełącznik wykrywa wymagany typ kabla dla podłączeń do sieci Ethernet poprzez przewody miedziane i odpowiednio do tego konfiguruje interfejsy. (Zob. Rysunek 7.) Rysunek 7 Podłączenie do portów 10/100/1000 Console 11x 12x CON 13x 14x 15x 16x 11x 12x 13x 14x 15x 16x Etap 2 Proszę użyć kabla krzyżowego lub kabla bezpośredniego do podłączeń opartych na przewodach miedzianych do portu modułu 10/100/1000 lub 1000BASE-T SFP na przełączniku, niezależnie od typu urządzenia podłączonego z drugiej strony. Proszę umieścić drugą końcówkę kabla w złączu RJ-45 na drugim urządzeniu

23 Instalacja komuniktów ostrzegawczych Proszę zainstalować moduły SFP i podłączyć je do portów. Proszę wykonać następujące czynności: Etap 1 Proszę chwycić moduł SFP trzymając jego boki i umieścić go w slocie przełącznika tak, aby złącze zaskoczyło (zob. Rysunek 8) Rysunek 8 Instalacja modułu SFP Console 11x 12x I 13x 14x 15x 16x 11x 12x 13x 14x 15x 16x Etap 2 Proszę umieścić odpowiedni kabel w porcie modułu SFP. Proszę umieścić drugą końcówkę kabla w drugim urządzeniu (zob. Rysunek 9). Rysunek 9 Umieszczanie kabla w porcie modułu SFP Console 11x 12x CON 13x 14x 15x 16x 11x 12x 13x 14x 15x 16x Aby zapoznać się z listą obsługiwanych modułów, proszę zajrzeć do informacji handlowych o wersji produktu na stronie Cisco.com. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące instalowania, usuwania lub podłączania modułów SFP proszę zapoznać się z dokumentacją dostarczoną wraz z modułem SFP. Przestroga Usuwanie i instalowanie modułu SFP może skrócić okres jego użytkowania. Proszę nie usuwać i nie instalować modułów SFP częściej, niż jest to absolutnie niezbędne

24 W przypadku pojawienia się trudności Sprawdzanie podłączenia portu Po podłączeniu do portu przełącznika dioda LED portu świeci na pomarańczowo, gdy przełącznik ustanawia połączenie. Proces ten zajmuje około 30 sekund, następnie dioda LED zaczyna świecić na zielono, gdy pomiędzy przełącznikiem a urządzeniem docelowym ustanowione zostało połączenie. Jeżeli dioda LED jest wyłączona, urządzenie docelowe może nie być włączone, możliwy jest problem z kablem lub problem ze złączem zainstalowanym na urządzeniu docelowym. Proszę zapoznać się z rozdziałem sekcja W przypadku pojawienia się trudności na stronie 11-24, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej w trybie on-line. W przypadku pojawienia się trudności Jeżeli doświadczają Państwo trudności, w tym rozdziale oraz na stronie Cisco.com dostępna jest pomoc. Ten rozdział zawiera informacje dotyczące rozwiązywania problemów zaistniałych podczas konfiguracji początkowej, sposobu resetowania przełącznika, sposobu uzyskiwania pomocy w trybie on-line oraz miejscach, wktórych można uzyskać dalsze omówienia tych zagadnień

25 W przypadku pojawienia się trudności Rozwiązywanie problemów Ustawienia konfiguracji początkowej Jeżeli podczas uruchamiania pola dialogowego konfiguracji początkowej pojawiły się problemy: Czy przed uruchomieniem pola dialogowego konfiguracji początkowej test POST został pomyślnie zakończony? Czy przed wpisaniem adresu IP w przeglądarce odczekałeś 30 sekund po podłączeniu przełącznika i komputera? Błędy testu POST są na ogół krytyczne. Jeżeli test POST dla przełącznika nie powiedzie się, proszę natychmiast zadzwonić na serwis obsługi klienta firmy Cisco. Jeżeli nie, proszę odczekać 30 sekund, wpisać ponownie w wyszukiwarce i wcisnąć przycisk Enter. Czy wylogowałeś się i zapomniałeś hasła? W przypadku zapomnienia hasła, proszę zapoznać się z rozdziałem Odzyskiwanie utraconego lub zapomnianego hasła w dodatku poświęconym rozwiązywaniu problemów w instrukcji obsługi oprogramowania do konfiguracji. Resetowanie konfiguracji przełącznika Ten rozdział opisuje, w jaki sposób można zresetować konfigurację przełącznika poprzez ponowne uruchomienie pola dialogowego konfiguracji początkowej (pola dialogowego konfiguracji systemu). Istnieje kilka powodów, dla których mogą Państwo zechcieć zresetować przełącznik. W sieci zainstalowano przełącznik, ale połączenie z nim jest niemożliwe, ponieważ został mu przypisany nieprawidłowy adres IP. Mogą Państwo chcieć wyczyścić tę konfigurację i przypisać przełącznikowi nowy adres IP. Przestroga Zresetowanie przełącznika usuwa konfiguracje i ponownie uruchamia przełącznik

26 W przypadku pojawienia się trudności Aby zresetować przełącznik: Gdy pojawi się znak zachęty przełącznika, proszę wpisać enable (ustaw jako aktywny) i wcisnąć przycisk Return lub Enter. Gdy pojawi się znak zachęty uprzywilejowanego trybu EXEC, switch#, proszę wpisać setup i wcisnąć przycisk Return lub Enter. Przełącznik wyświetla znak zachęty, aby uruchomić pole dialogowe konfiguracji początkowej. Proszę zapoznać się z rozdziałem sekcja Konfiguracja modułu przełącznika na stronie 11-10, aby ponownie wpisać informacje niezbędne do konfiguracji i skonfigurować przełącznik. Uzyskiwanie dostępu do pomocy w trybie Online Aby znaleźć rozwiązanie problemu, najpierw proszę zerknąć do rozdziałów poświęconych rozwiązywaniu problemów w instrukcji instalowania sprzętu lub instrukcji konfiguracji oprogramowania dostępnych na stronie Cisco.com. Mogą Państwo również zajrzeć na stronę firmy Cisco poświęconą pomocy technicznej, aby uzyskać listę najczęściej występujących problemów sprzętowych oraz obszerną dokumentację techniczną wraz z informacjami dotyczącymi takich zagadnień jak: Domyślne ustawienia fabryczne i odzyskanie hasła Odzyskanie danych z uszkodzonego lub brakującego oprogramowania Problemy z portem przełącznika Karty interfejsu sieciowego (NIC) Narzędzia pomocne przy rozwiązywaniu problemów Uwagi i porady dotyczące bezpieczeństwa użytkowania Proszę wykonać następujące czynności: 1. Proszę otworzyć przeglądarkę i wpisać adres strony 2. Proszę kliknąć w zakładkę Pomoc techniczna i Dokumentacja. 3. Proszę kliknąć w zakładkę Pomoc techniczna dla urządzenia > Przełączniki > LAN I przełączniki ATM > Moduł przełącznika Cisco Gigabit Ethernet Switch Module > Rozwiązywanie problemów. 4. Proszę kliknąć w zakładkę odnoszącą się do interesującego Państwa problemu

27 W przypadku pojawienia się trudności Aby uzyskać więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przełącznika, na stronie Cisco.com proszę zapoznać się z następującymi dokumentami: Cisco Catalyst Blade Switch 3030 Hardware Installation Guide (Instrukcja instalacji sprzętu przełącznik Cisco Catalyst Blade Switch 3030) (tej instrukcji nie można zamówić, ale jest ona dostępna na stronie Cisco.com). Ta instrukcja zawiera kompletny opis sprzętu i szczegółowe informacje na temat instalacji. Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Catalyst Blade Switch 3030 (Informacje dotyczące uwarunkowań prawnych i bezpieczeństwa odnoszące się do przełącznika Cisco Catalyst Blade Switch 3030) (numer zamówienia DOC =). Ta instrukcja zawiera informacje o zatwierdzeniach przez agencje, informacje o zgodności z normami oraz przetłumaczone komunikaty ostrzegawcze. Release Notes for the Cisco Catalyst Blade Switch 3030, Cisco IOS Release 12.2(25)SEE (Informacje handlowe o wersji przełącznika Cisco Catalyst Blade Switch 3030, Cisco IOS wersja 12.2(25)SEE) (tej instrukcji nie można zamówić, ale jest ona dostępna na stronie Cisco.com) Cisco Catalyst Blade Switch 3030 Software Configuration Guide (Instrukcja oprogramowania do konfiguracji przełącznika Cisco Catalyst Blade Switch 3030) (numer zamówienia DOC =). Ta instrukcja zawiera informacje ogólne o produkcie oraz szczegółowe opisy i procedury związane zobsługą funkcji oprogramowania do obsługi przełącznika. Cisco Catalyst Blade Switch 3030 Command Reference (Podręcznik poleceń do obsługi przełącznika Cisco Catalyst Blade Switch 3030) (numer zamówienia DOC =). Ten podręcznik zawiera szczegółowe opisy poleceń IOS dla urządzeń Cisco, ze szczególnym uwzględnieniem przełączników. Cisco Catalyst Blade Switch 3030 System Message Guide (Podręcznik komunikatów systemu dla przełącznika Cisco Catalyst Blade Switch 3030) (numer zamówienia DOC =). Ten podręcznik zawiera opisy komunikatów systemu utworzone lub zmodyfikowane dla przełącznika

28 Uzyskiwanie dokumentacji Uzyskiwanie dokumentacji Dokumentacja i dodatkowa literature techniczna dotycząca produktów Cisco dostępna jest na stronie Cisco.com. Firma Cisco oferuje również klika sposobów uzyskania pomocy technicznej i dostępu do innych zasobów technicznych. Te rozdziały wyjaśniają, w jaki sposób uzyskać informacje techniczne z systemów Cisco. Cisco.com Dostęp do najaktualniejszej dokumentacji Cisco można uzyskać na tej stronie internetowej pod następującym adresem URL: Dostęp do strony internetowej Cisco można uzyskać wpisując ten adres URL: Dostęp do międzynarodowych stron internetowych Cisco można uzyskać wpisując ten adres URL: Płyta DVD z dokumentacją produktu Dokumentacja i dodatkowa literature techniczna dotycząca produktów Cisco dostępna jest na płycie DVD z dokumentacją produktu, która została dostarczona wraz z urządzeniem. Płyta DVD zawierająca dokumentację produktu jest regularnie aktualizowana i może zawierać bardziej aktualne informacje w porównaniu z drukowaną dokumentacją. Płyta DVD zawierająca dokumentację produktu jest obszerną biblioteką dokumentacji technicznej produktu na nośniku cyfrowym. Płyta DVD umożliwia dostęp do wielu wersji sprzętu i oprogramowania instalacyjnego, konfiguracji i podręczników poleceń dla produktów Cisco oraz pozwala na przeglądanie dokumentacji technicznej w formacie HTML. Płyta DVD umożliwia dostęp do tej samej dokumentacji, którą znaleźć można na stronie Cisco, bez konieczności podłączenia do Internetu. Dla pewnych produktów dostępna jest także dokumentacja w formacie pdf

29 Uzyskiwanie dokumentacji Ta płyta DVD z dokumentacją produktu dostępna jest pojedynczo lub w formie subskrypcji. Zarejestrowani użytkownicy produktów Cisco (bezpośredni klienci firmy Cisco) mogą zamówić płytę DVD z dokumentacją produktu (numer zamówienia DOC-DOCDVD=) w sklepie internetowym firmy Cisco na stronie pod adresem URL: Zamawianie dokumentacji Począwszy od dnia 30 czerwca 2005 zarejestrowani użytkownicy produktów Cisco mogą zamówić płytę DVD z dokumentacją produktu w sklepie internetowym firmy Cisco na stronie pod adresem URL: Niezarejestrowani użytkownicy produktów Cisco mogą zamawiać dokumentację techniczną od godziny 8:00 rano do godziny 5:00 po południu (0800 do 1700) czasu pacyficznego letniego (PDT) dzwoniąc pod numer w U.S.A i w Kanadzie lub dzwoniąc pod numer w przypadku innych krajów. Dokumentację można również zamówić pod adresem lub faksem pod numerem w U.S.A i w Kanadzie lub pod numerem w innych krajach

30 Ocena dokumentacji Ocena dokumentacji Możecie Państwo ocenić i skomentować dokumentację techniczną Cisco wypełniając w trybie on-line formularz, który pojawia się przy dokumentach technicznych na stronie Cisco.com. Komentarze dotyczące dokumentacji Cisco można także przesyłać pocztą elektroniczną na adres Komentarze można przedstawić przy użyciu karty na odpowiedzi (jeżeli takowe są dostępne) umieszczonej za przednią okładką dokumentu lub pisząc na następujący adres: Cisco Systems Attn: Customer Document Ordering 170 West Tasman Drive San Jose, CA Doceniamy Państwa komentarze. Informacje ogólne dotyczące bezpiecznego użytkowania produktów Cisco Cisco oferuje bezpłatny serwis na portalu poświęconym polityce eliminacji słabych punktów w zakresie bezpieczeństwa użytkowania pod adresem URL: Z tej strony można wykonać następujące zadania: Poinformować o wykrytych słabych punktach w zabezpieczeniach produktów Cisco. Uzyskać pomoc techniczą w kwestiach związanych z bezpieczeństwem użytkowania produktów firmy Cisco. Zarejestrować się, aby uzyskiwać informacje dotyczące bezpieczeństwa produktów z serwisu Cisco. Aktualna lista zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i uwag o produktach Cisco dostępna jest pod tym adresem URL:

31 Informacje ogólne dotyczące bezpiecznego użytkowania produktów Cisco Jeżeli wolą Państwo zapoznać się z zaleceniami i uwagami uaktualnianymi w czasie rzeczywistym, mogą Państwo uzyskań dostęp do serwisu PSIRT RSS (zespół odpowiadający na pytania dotyczące bezpieczeństwa produktów w czasie rzeczywistym) pod następującym adresem URL: Powiadamianie o problemach związanych z bezpieczeństwem użytkowania w produktach Cisco Firma Cisco dokłada wszelkich starań, aby dostarczać bezpiecznych produktów. Nasze produkty są poddawane wewnętrznym testom, zanim zostaną wypuszczone na rynek i dokładany wszelkich starań, aby wyeliminować szybko wszelkie słabe punkty. Jeżeli uważają Państwo, że wykryli Państwo słaby punkt w produkcie Cisco, proszę skontaktować się z zespołem PSIRT (zespół odpowiadający na pytania dotyczące bezpieczeństwa produktów): Nagłe wypadki Nagły wypadek oznacza sytuację, w której syszem znajduje się pod aktywnym atakiem lub sytuację, w której powinno się powiadomić o poważnym i pilnym przypadku odkrycia słabego punktu w systemie bezpieczeństwa. Wszelkie inne sytuacje uważane są za sytuacje nie będące nagłymi wypadkami. Sytuacje nie będące nagłymi wypadkami W naglym wypadku można również skontaktować się z zespołem PSIRT telefonicznie pod numerem: Wskazówka Zachęcamy Państwa do używania zabezpieczenia Pretty Good Privacy (PGP) lub kompatybilnego produktu dla szyfrowania jakichkolwiek ważnych informacji wysyłanych do Cisco. Zespół PSIRT potrafi pracować z zaszyfrowanymi informacjami kompatybilnymi z wersjami PGP 2.x do 8.x

32 Uzyskiwanie pomocy technicznej Proszę nigdy nie używać unieważnionego lub nieaktualnego klucza szyfrowania danych. Prawidłowym publicznym kluczem szyfrowania, którego mogą Państwo używać w korespondencji z zespołem PSIRT jest klucz w rodziale traktującym o danych kontaktowych na stronie poświęconej słabym punktom w bezpieczeństwie użytkowania pod adresem URL: Odnośnik na tej stronie używa aktualnego identyfikatora klucza szyfrowania PGP. Uzyskiwanie pomocy technicznej Serwis pomocy technicznej firmy Cisco zapewnia niezawodną pomoc techniczną dostępną 24-godziny na dobę. Strona poświęcona pomocy technicznej & dokumentacji na portalu Cisco.com zawiera obszerne zasoby związane z pomocą techniczną, dostępne w trybie on-line. Dodatkowo, jeżeli posiadają Państwo aktualną umowę serwisową z firmą Cisco, inżynierowie z centrum pomocy technicznej firmy Cisco (TAC) zapewnią Państwu pomoc przez telefon Jeżeli nie posiadają Państwo aktualnej umowy serwisowej z firmą Cisco, proszę się skontaktować ze sprzedawcą. Strona internetowa Cisco poświęcona pomocy technicznej & dokumentacji Strona internetowa Cisco poświęcona pomocy technicznej & dokumentacji oferuje dokumenty dostępne w trybie on-line oraz narzędzia przydatne do rozwiązywania problemów i kwestii technicznych związanych z produktami i technologiami oferowanymi przez firmę Cisco. Strona ta jest dostępna 24 godziny na dobę pod adresem URL: Dostęp do wszystkich narzędzi dostępnych na stronie internetowej Cisco poświęconej pomocy technicznej & dokumentacji wymaga identyfikatora użytkownika strony Cisco.com oraz hasła. Jeżeli posiadają Państwo aktualną umowę serwisową z firmą Cisco, ale nie posiadają Państwo identyfikatora użytkownika i hasła, mogą się Państwo zarejestrować pod adresem URL:

33 Uzyskiwanie pomocy technicznej Uwaga Przed wysłaniem żądania usługi ze strony internetowej lub przez telefon, proszę użyć narzędzia identyfikacji produktu Cisco (CPI), aby odnaleźć numer seryjny produktu. Dostęp do narzędzia CPI można uzyskać ze strony internetowej Cisco poświęconej pomocy technicznej & dokumentacji klikając w odnośnik Narzędzia & Zasoby pod zakładką Dokumentacja & Narzędzia. Proszę wybrać narzędzia identyfikacji produktu Cisco (CPI), z rozwijaneego spisu w porządku alfabetycznym lub kliknąć w odnośnik narzędzie identyfikacji produktu Cisco (CPI) pod zakładką Alerty & RMA. Narzędzie CPI oferuje trzy opcje wyszukiwania: z wynikami przedstawianymi wg. identyfikatora produktu lub nazwy modelu, wg drzewka lub dla niektórych produktów poprzez polecenienie kopiowania i wklejenia. Funkcja wyszukiwania wyników umożliwia przedstawienie ilustracji produktu podświetloną etykietą zawierającą numer seryjny. Proszę odszukać etykietę z numerem seryjnym na produkcie i zapisać te informacje, zanim zadzwonią Państwo na serwis. Wysyłanie żądania usługi Przy pomocy narzędzia żądania usługi TAC możliwe jest najszybsze otwarcie żądania usługi S3 i S4. (Żądania usługi S3 i S4 są to żądania dotyczące sytuacji, w których działanie sieci jest tylko minimalnie zagrożone lub w których żądają Państwo informacji o produkcie). Po opisaniu sytuacji, narędzie żądania usługi TAC przedstawia zalecane rozwiązania: Jeżeli Państwa problemu nie można rozwiązać przy pomocy zalecanych zasobów, Państwa żądanie usługi jest przydzielane jednemu z inżynierów firmy Cisco. Narzędzie żądania usługi TAC jest dostępne pod tym adresem URL: W przypadku żądania usługi S1 lub S2 lub w sytuacji, gdy nie mają Państwo dostępu do Internetu, proszę skontaktować się telefonicznie zserwisem TAC firmy Cisco. (żądanie usługi S1 lub S2 dotyczą sytuacji, w których sieć nie działa lub jej działanie jest poważnie zakłócone). W przypadku żądania usługi S1 i S2 inżynierowie Cisco są przydzielani natychmiast, aby operacje w Państwa firmie mogły przebiegać bez zakłóceń

34 Uzyskiwanie pomocy technicznej Aby zażądać usługi przez telefon, proszę użyć jednego z następujących numerów: Azja Pacyfik: (Australia: ) Europa, Środkowy Wschód & Afryka: USA: Aby uzyskać kompletną listę danych kontaktowych serwisów TAC firmy Cisco, proszę odwiedzić stronę internetową: Definicje poziomu zagrożenia w przypadku żądania usługi Aby zapewnić standardowy format powiadomień o wszystkich żądaniach usługi, firma Cisco ustaliła definicje poziomu zagrożenia. Poziom zagrożenia 1 (S1) Sieć nie działa lub doszło do innej awarii krytycznej uniemożliwiającej funkcjonowanie firmy. Państwo i firma Cisco zaangażujecie wszystkie istniejące niezbędne zasoby, aby rozwiązać problem. Poziom zagrożenia 2 (S2) Działanie sieci jest poważnie zakłócone lub znaczące aspekty działalności firmy są dotknięte negatywnymi konsekwencjami nieprawidłowego działania produktów Cisco. Państwo i firma Cisco zaangażujecie pełnoczasowe zasoby podczas normalnych godzin pracy, aby rozwiązać problem. Poziom zagrożenia 3 (S3) Funkcjonowanie sieci jest zakłócone, ale większość operacji w ramach działalności firmy pozostaje funkcjonalnych. Państwo i firma Cisco zaangażujecie zasoby podczas normalnych godzin pracy, aby przywrócić zadowalający poziom usługi. Poziom zagrożenia 4 (S4) żądają Państwo informacji lub pomocy technicznej dotyczącej możliwości produktów Cisco, ich instalacji lub konfiguracji. Ma to niewielki wpływ lub nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie Państwa firmy

35 Uzyskiwanie dodatkowych publikacji i informacji Uzyskiwanie dodatkowych publikacji i informacji Informacje o produktach, technologiach i rozwiązaniach dla sieci oferowanych przez firmę Cisco dostępne są z wielu źródeł w trybie on-line bądź drukowanych. Sklep internetowy firmy Cisco oferuje różnorodne książki, podręczniki, instrukcje, dokumentacje i inne produkty firmy Cisco. Proszę odwiedzić sklep internetowy firmy Cisco pod tym adresem URL: Cisco Press publikuje szeroką gamę tytułów związanych z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi sieci, szkoleń i certyfikatów. Zarówno nowi, jak i doświadczeni użytkownicy będą mogli odnieść korzyści z tych publikacji. Aby uzyskać aktualne informacje na temat tytułów publikowanych przez firmę Cisco oraz inne informacje, proszę odwiedzić serwis prasowy Cisco Press pod tym adresem URL: Magazyn Packet jest magazynem dla zaawansowanych technicznie użytkowników systemów Cisco, pomagającym zmaksymalizować inwestycje internetowe i sieciowe. Co kwartał mazazyn Packet dostarcza informacji o najnowszych trendach w przemyśle związanym z siecił, o przełomach w technologii oraz produktach i rozwiązaniach oferowanych przez firmę Cisco, jak również wskazówki dotyczące funkcjonowania sieci i rozwiązywania problemów, przykłady konfiguracji, analizy przypadków klientów, informacje o certyfikatach i szkoleniach oraz odnośniki do ogromnej ilości zasobów dostępnych w trybie on-line. Dostęp do magazynu Packet można uzyskać wpisując ten adres URL: Magazyn iq jest kwartalnikiem firmy Cisco Systems, który ma pomagać rozwijającym się firmom nauczyć się stosowania technologii dla zwiększenia dochodów, ukierunkować ich działalność i poszerzyć zakres usług. Publikacja ta dokonuje identyfikacji wyzwań, które podejmują te firmy oraz technologii pomagających rozwiązać te problemy przy użyciu analiz przypadków z całego świata oraz strategii biznesowych pomagających czytelnikom dokonać rozsądnych inwestycji w technologie. Dostęp do magazynu iq można uzyskać wpisując ten adres URL:

36 Uzyskiwanie dodatkowych publikacji i informacji lub można zapoznać się z jego wersją cyfrową pod tym adresem URL: Magazyn Internet Protocol Journal jest kwartalnikiem firmy Cisco Systems przewidzianym dla inżynierów i osób zajmujących się profesjonalnie projektowaniem, rozwojem i obsługą publicznych i prywatnych sieci internetowych i intranetowych. Dostęp do strony magazynu Internet Protocol Journal można uzyskać wpisując ten adres URL: Produkty sieciowe oferowane przez firmę Cisco Systems, jak również serwis obsługi klienta dostępny jest pod tym adresem URL: Networking Professionals Connection jest interaktywną stroną internetową przeznaczoną dla osób profesjonalnie zajmujących się zagadnieniami związanymi z siecią, umożliwiającą wymianę pytań, sugestii i informacji o produktach sieciowych i technologiach z ekspertami firmy Cisco i innymi profesjonalnymi użytkownikami. Proszę dołączyć do dyskusji pod tym adresem URL: Firma Cisco oferuje światowej klasy szkolenia w zakresie tematyki związanej z sieciami. Aktualne oferty można uzyskać wspisując ten adres URL:

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Topologia sieci. Cele nauczania.

Topologia sieci. Cele nauczania. Laboratorium 2 Podstawowa konfiguracja urządzeń Cisco. WSTKT 2010 Topologia sieci. Cele nauczania. Podstawowa konfiguracja ustawień globalnych routerów Cisco. Konfiguracja haseł dostępu na routerach Cisco.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS

Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS 5. Konfigurowanie routerów z poziomu IOS W tym rozdziale zajmiemy się konfiguracją routerów CISCO z poziomu systemu IOS. Będzie to typowym odpowiednikiem

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego Podstawowa konfiguracja routerów Interfejsy sieciowe routerów Sprawdzanie komunikacji w sieci Podstawy routingu statycznego Podstawy routingu dynamicznego 2 Plan prezentacji Tryby pracy routera Polecenia

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Interfejsy: Ethernet do połączenia z siecią LAN Serial do połączenia z siecią WAN. pełną konfigurację urządzenia. Zadanie.01-2 -

Interfejsy: Ethernet do połączenia z siecią LAN Serial do połączenia z siecią WAN. pełną konfigurację urządzenia. Zadanie.01-2 - Wybrane urządzenia Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego Przełącznik sieciowy. Dostępny sprzęt: Cisco modele 1900, 2900, 2950, 2960. Interfejsy: technologia Ethernet, szybkość 10/100/1000 Mb/s. Medium: kabel

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Przełącznik Cisco Catalyst Blade Switch 3130 / Cisco Catalyst Blade Switch 3032 dla urządzeń firmy Dell Instrukcja uruchomienia OL-14956-01

Przełącznik Cisco Catalyst Blade Switch 3130 / Cisco Catalyst Blade Switch 3032 dla urządzeń firmy Dell Instrukcja uruchomienia OL-14956-01 Przełącznik Cisco Catalyst Blade Switch 3130 dla urządzeń firmy Dell oraz przełącznik Cisco Catalyst Blade Switch 3032 dla urządzeń firmy Dell Instrukcja uruchomienia Ta instrukcja zawiera informacje na

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl www.fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Szybki Start. Zawartość zestawu

Instrukcja Szybki Start. Zawartość zestawu Zawartość zestawu Modem ADSL Zasiilacz sieciowy Instrukcja użytkownika na CD-Rom Przewód telefoniczny (RJ-11) Przewód Ethernet (RJ-45) Modem ADSL Instrukcja Szybki Start Model: AM200 Modem ADSL można skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300 1. Sprawdzanie zawartości opakowania Opakowanie powinno zawierać następujące elementy: ZyWALL USG 300 Kabel zasilający Zestaw do montażu w szafie RACK Kabel ethernetowy RJ-45 Krótką drukowaną instrukcję

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem MeternetPRO]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem MeternetPRO] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Instrukcja u ytkowania DA-70254 Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Przegląd produktu... 3 1.2 Zarządzanie sieciowe... 3 1.3 Części składowe i właściwości...

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obsługi systemu IOS na przykładzie Routera Tryby poleceń Użytkownika (user mode) Router> Przejście do trybu: Dostępny bezpośrednio po podłączeniu konsoli. Opuszczenie trybu: Polecenia:

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

ZADANIE.01 Cisco.&.Juniper Wprowadzenie do ZiMSK (budowa sieci, połączenie konsolowe, usuwanie konfiguracji urządzeń) 1h

ZADANIE.01 Cisco.&.Juniper Wprowadzenie do ZiMSK (budowa sieci, połączenie konsolowe, usuwanie konfiguracji urządzeń) 1h Imię Nazwisko ZADANIE.01 Cisco.&.Juniper Wprowadzenie do ZiMSK (budowa sieci, połączenie konsolowe, usuwanie konfiguracji urządzeń) 1h 1. Zbudować sieć laboratoryjną 2. Rozpocząć konfigurację urządzeń

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy EL-ETH. Instrukcja obsługi

Moduł Ethernetowy EL-ETH. Instrukcja obsługi Moduł Ethernetowy EL-ETH Instrukcja obsługi Spis treści 1. Dane techniczne... 3 2. Opis złącz... 3 3. Elementy interfejsu... 3 4. Przykładowy schemat podłączenia modułu do sterownika PLC... 3 5. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Numer katalogowy dokumentu: 177922-244 Maj 2002 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji kontrolera interfejsu

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. Powerline Model PL1200

Szybkie uruchamianie. Powerline Model PL1200 Szybkie uruchamianie Powerline 1200 Model PL1200 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Adaptery Powerline zapewniają alternatywną

Bardziej szczegółowo

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding)

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) P-793H v2 Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) Domyślne dane logowania: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa użytkownika: user Hasło administratora: 1234 Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obsługi systemu IOS na przykładzie Routera

Wprowadzenie do obsługi systemu IOS na przykładzie Routera Wprowadzenie do obsługi systemu IOS na przykładzie Routera Tryby poleceń Użytkownika (user mode) Router> Przejście do trybu: Dostępny bezpośrednio po podłączeniu konsoli. Opuszczenie trybu: Polecenia:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do skonfigurowania produktu może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air DWL-700AP

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ETHERNETOWY DS202

MODUŁ ETHERNETOWY DS202 Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-530 Wrocław, ul. Jarnołtowska 15 tel. 071 3492568, 071 7224051, fax. 071 7224053 e-mail: frisko@frisko.pl www.frisko.pl MODUŁ ETHERNETOWY DS202 PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Packet Tracer - Konfiguracja ustawień początkowych przełącznika

Packet Tracer - Konfiguracja ustawień początkowych przełącznika Topologia Cele Część 1: Sprawdzenie domyślnej konfiguracji przełącznika. Część 2: Konfiguracja podstawowych ustawień przełącznika. Część 3: Konfiguracja wiadomości MOTD. Część 4: Zapisanie plików konfiguracyjnych

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Inteligentny router Wifi R6250 Podręcznik instalacji

Zawartość opakowania. Inteligentny router Wifi R6250 Podręcznik instalacji Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja trybu pracy Real COM dla serwerów NPort:

Konfiguracja trybu pracy Real COM dla serwerów NPort: Konfiguracja trybu pracy Real COM dla serwerów NPort: Poniższa instrukcja dotyczy następujących modeli z rodziny serwerów portów szeregowych: -NPort DE-211 -NPort DE-311 - NPort DE-311M - NPort 5100 cała

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Wsparcie Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj numer seryjny na etykiecie

Bardziej szczegółowo

P-791R v2 Router G.SHDSL.bis

P-791R v2 Router G.SHDSL.bis P-791R v2 Router G.SHDSL.bis Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Kwiecień 2007 Wydanie 1 DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP http://192.168.1.1 Hasło administratora 1234 Hasło użytkownika user Copyright 2007.

Bardziej szczegółowo

Tak wygląda taki kabel

Tak wygląda taki kabel 1. Połączenie komputera z routerem/switchem Domyślnie wszystkie porty sieciowe są wyłączone. Aby się połączyć z urządzeniem należy wybrać kabel konsolowy i podłączyć do wejścia oznaczonego console na switchu

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Podręcznik instalacji Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Model WN2500RP Spis treści Wprowadzenie......................................... 3 Wzmacniacz sygnału charakterystyka..................... 4 Przedni

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N Instrukcja obsługi DN-70182 Otwarty kod źródłowy Urządzenie wykorzystuje kody oprogramowania opracowane przez osoby trzecie. Kody te podlegają Powszechnej Licencji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem Ten produkt może być skonfigurowany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Internet Explorer 6.x lub nowszej DCS-2100G SECURICAM Network 802.11g Bezprzewodowa kamera internetowa Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Router WiFi AC1750 Smart

Router WiFi AC1750 Smart Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T 1. Opis produktu: Liczba / typ portów LAN, 1 x RJ-45, Liczba portów FXS, 2 x RJ-11, Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Internet wymagania dotyczące konfiguracji

Internet wymagania dotyczące konfiguracji Internet wymagania dotyczące konfiguracji Aby połączyć punkt dostępu z programem AP Manager, w ustawieniach TCP/IP komputera należy skonfigurować następujące parametry: Statyczny adres IP: 192.168.1.x

Bardziej szczegółowo