Procedura obsługi reklamacji telefonów komórkowych, modemów, tabletów, laptopów, routerów i akcesoriów w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedura obsługi reklamacji telefonów komórkowych, modemów, tabletów, laptopów, routerów i akcesoriów w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży"

Transkrypt

1 Typ dokumentu Tytuł Procedura Procedura obsługi reklamacji telefonów komórkowych, modemów, tabletów, laptopów, routerów i akcesoriów w Wersja 1.10 Sporządził Możliwość wprowadzania zmian Dział Sprzedaży Dział Sprzedaży Data wejścia w życie r. KARTA ZMIAN Wersja Autor Opis modyfikacji Data 1.0 Krzysztof Piłat r 1.1 Krzysztof Piłat Aktualizacja r 1.2 Krzysztof Piłat Aktualizacja r 1.3 Krzysztof Piłat Aktualizacja r 1.4 Zofia Jackiewicz Gańko Aktualizacja r 1.5 Zofia Jackiewicz Gańko Aktualizacja pkt 3; pkt r 1.6 Zofia Jackiewicz Gańko Aktualizacja pkt r. 1.7 Zofia Jackiewicz Gańko Aktualizacja pkt , pkt r. 1.8 Zofia Jackiewicz Gańko Aktualizacja pkt r. 1.9 Zofia Jackiewicz Gańko Aktualizacja, dodano pkt 6, pkt r Zofia Jackiewicz Gańko Aktualizacja, dodano pkt 3.2.5, pkt 3.2.6, pkt r. strona 1/10

2 1) CEL Procedura obsługi reklamacji telefonów Niniejsza Procedura ma na celu ustalenie jednolitych zasad obsługi reklamacji sprzętowych składanych przez Klientów Cyfrowego Polsatu. Obsługa reklamacji sprzętowych u Podwykonawców CP będzie realizowana wyłącznie zgodnie z niniejszą procedurą. 2) DOKUMENTY POWIĄZANE Wykaz definicji. 3) OPIS PRZEBIEGU PROCESU Uwagi wstępne: 1. Wszystkie reklamacje sprzętowe należy zarejestrować w programie serwisowym (SOS) w dniu zgłoszenia usterki przez Klienta. 2. Reklamacja z tytułu niezgodności z umową, rękojmi może zostać przyjęta tylko w APS, który sprzęt sprzedał po okazaniu przez Klienta dowodu zakupu. 3. Reklamacja z tytułu gwarancji może zostać przyjęta w dowolnym APS po okazaniu przez Klienta karty gwarancyjnej oraz zgodnie z warunkami gwarancji dla danego sprzętu, dowodu zakupu. 4. Odpowiedzialność materialną za zgubioną przesyłkę lub uszkodzenia sprzętu powstałe w transporcie do serwisu producenta ponosi Autoryzowane Centrum Serwisowe producenta z wyjątkiem uszkodzeń powstałych w czasie transportu z winy PH, np. niewłaściwe zabezpieczenie sprzętu na czas transportu w drodze do ACS. 5. Reklamacje dotyczące routerów własnościowych firmy Edimax powinny być zgłaszane przez Klientów bezpośrednio w dziale technicznym firmy Edimax pod numerem telefonu lub wysyłając na adres Klient rejestrując zakup routera na stronie zyskuje wydłużony okres bezpłatnej gwarancji. Po rejestracji zgłoszenia klienta Dział techniczny Edimax kontaktuje się z klientem, proponując rozwiązanie usterki. W przypadku konieczności wymiany sprzętu, Edimax umówi Klienta z kurierem, w celu odebrania przesyłki. Kurier będzie mógł odebrać uszkodzony router z dowolnego miejsca np. zamieszkania lub pracy Klienta. Dział techniczny Edimax wykona diagnozę routera, w uzasadnionych przypadkach wymieni sprzęt i odeśle do Klienta. 6. Reklamacje dotyczące laptopów firmy Action S.A. powinny być zgłaszane przez Klientów bezpośrednio w ACER Call Center pod numerem telefonu ; lub za pomocą Portalu obsługi klienta Acer pod adresem: https://customercare.acer-euro.com/customercare/ Możliwe jest również serwisowanie za pośrednictwem APS. Szczegółowe instrukcje serwisowania opisane są w pkt Warunki postępowania ze sprzętem udostępnionym opisuje pkt 3.9 niniejszej procedury. 8. Sprzęt do naprawy przyjmowany jest bez karty SIM. Opis postępowania: strona 2/10

3 3.1 Przyjęcie sprzętu własnościowego do naprawy Przyjmując do naprawy sprzęt Klienta PH: a) ustala szczegółowo z Klientem, na czym polega usterka, jaki ma charakter i czego dotyczy. Jeżeli uszkodzenie dotyczy karty SIM wymienia ją. (Jeżeli karta nosi ślady uszkodzeń mechanicznych wymiana jest płatna, według cennika ustalonego przez CP) b) weryfikuje przedstawione dokumenty: karta gwarancyjna musi być wypełniona (tzn., musi posiadać wpisaną datę sprzedaży, nr seryjny sprzętu lub nr IMEI, pieczęć sprzedawcy oraz powinna być parafowana przez klienta jeżeli wymaga tego producent), dowód zakupu (faktura lub paragon z datą sprzedaży), c) sprawdza na podstawie daty sprzedaży czy sprzęt objęty jest gwarancją, rękojmią albo niezgodnością z umową, Jeśli Klient będzie posiadał uszkodzony modem własnościowy po gwarancji producenta, należy zaproponować zakup nowego modemu w cenie detalicznej. d) jeżeli Klient chce skorzystać z uprawnień gwarancyjnych PH informuje Klienta o możliwości złożenie reklamacji bezpośrednio w ACS lub lokalnym oddziale serwisu - lista autoryzowanych serwisów producentów dostępna jest na stronie Producenta Sprzętu. Jeżeli klient nie jest zainteresowany złożeniem reklamacji bezpośrednio w serwisie to PH proponuje Klientowi przyjęcie reklamacji w APS w imieniu Klienta i przesłanie jej do ACS producenta, e) jeżeli Klient chce skorzystać z uprawnień: z tytułu rękojmi, PH przyjmuje reklamacje w APS i postępuje zgodnie z kolejnymi punktami niniejszej procedury, z tytułu niezgodności z umową PH przyjmuje reklamację w APS i dowiaduje się kiedy uszkodzenie powstało oraz postępuje zgodnie z kolejnymi punktami niniejszej procedury Po ustaleniu uprawnień z jakich Klient chce skorzystać, PH: a) rejestruje reklamację w SOS moduł Serwis, oraz informuje Klienta o ewentualnych usługach płatnych, zgodnie z cennikiem napraw serwisów. np. koszty transportu, koszty wystawienia ekspertyzy technicznej, zachowania danych (kontakty, zdjęcia). W przypadku reklamacji z tytułu niezgodności z umową, pracownik APS wpisuje żądanie Klienta i datę powstania uszkodzenia, b) uzyskuje od Klienta podpis na dokumencie zgłoszeniowym. Klient poświadcza zgodność podanych informacji ze stanem faktycznym. Składając podpis Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie rozpatrzenia reklamacji (naprawy). c) potwierdza własnym podpisem na dokumencie zgłoszeniowym fakt przyjęcia sprzętu, po czym jedną cześć dokumentu zgłoszeniowego PH wydaje Klientowi. Dokument ten jest podstawą wydania sprzętu po naprawie, d) proponuje klientowi sprzęt zastępczy na czas naprawy. 3.2 Wysłanie sprzętu własnościowego do naprawy. strona 3/10

4 Sprzęt obsługiwany przez Serwis Cyfrowego Polsatu: Po zarejestrowaniu zgłoszenia przez PH w SOS Serwis, pracownik Serwisu CP: a) zamawia kuriera w ciągu jednego dnia roboczego. b) wpisuje nr listu przewozowego do programu SOS Serwis, który świadczy o zamówieniu kuriera do APS Przedstawiciel Handlowy: a) pakuje sprzęt wraz z niezbędnymi dokumentami do paczki w taki sposób, aby sprzęt był zabezpieczony przed uszkodzeniem mogącym powstać w czasie transportu (folia bąbelkowa, karton), do przesyłki dołącza: dokument zgłoszeniowy sprzętu (cześć dla serwisu), kartą gwarancyjną i (zgodnie z warunkami gwarancji) dowód zakupu - dotyczy napraw przyjętych z tytułu gwarancji, dowód zakupu dotyczy napraw przyjętych z tytułu rękojmi, niezgodności z umową. b) przekazuje paczkę kurierowi i zaznacza fakt wysłania urządzenia w SOS (moduł Serwis) poprzez zatwierdzenie klawiszem zatwierdź Jeżeli kurier nie zgłosi się po przesyłkę w ciągu 3 dni od zarejestrowania zgłoszenia PH podejmuje interwencję w serwisie Cyfrowego Polsatu wysyłając a na adres Sprzęt obsługiwany przez serwis producenta z wyjątkiem Acer, Edimax: Po zarejestrowaniu zgłoszenia w SOS, PH samodzielnie zamawia kuriera w ciągu jednego dnia roboczego, zgodnie z dokumentem patrz p. 4.f.. następnie: a) pakuje sprzęt do paczki w taki sposób, aby był zabezpieczony przed uszkodzeniem mogącym powstać w czasie transportu (folia bąbelkowa, karton) oraz dołącza do sprzętu: dokument zgłoszeniowy (cześć dla serwisu), kartę gwarancyjną i (zgodnie z warunkami gwarancji) dowód zakupu - dotyczy napraw przyjętych z tytułu gwarancji, dowód zakupu - dotyczy napraw przyjętych z tytułu rękojmi, niezgodności z umową. b) wypełnia list przewozowy wpisując: ubezpieczenie (sumę wartości zawartości przesyłki), zawartość przesyłki (liczbę telefonów+ liczbę akcesoriów + nr IMEI lub SN sprzętu w przypadku braku technicznej możliwości wpisania całego nr IMEI lub SN należy wpisać 5 ostatnich cyfr), odbiorcę jako płatnika przesyłki, czytelny podpis i datę nadania przesyłki, nr RMA- jeżeli numer został wygenerowany przez serwis przy zgłoszeniu patrz p c) przekazuje paczkę kurierowi i zaznacza fakt wysłania w SOS (moduł Serwis) poprzez zatwierdzenie klawiszem zatwierdź Sprzęt obsługiwany przez serwis Edimax: strona 4/10

5 Jeżeli klient zdecyduje się pozostawić sprzęt do naprawy w APS nie korzystając z przywileju opisanego w punkcie 3 podpunkt 5 uwag wstępnych, to: pracownik punktu sprzedaży zobowiązany jest do zarejestrowania reklamacji w SOS Serwis zadzwonić pod numer gdzie wspólnie z pracownikiem działu technicznego Edimax przeprowadzi diagnozę sprzętu, Dział techniczny Edimax prześle do APS em raport z przeprowadzonego testu, W przypadku stwierdzenia prawidłowości działania sprzętu, kopię raportu należy wydać klientowi przy zwrocie routera; Jeżeli router będzie wymagał interwencji serwisowej, serwis Edimax nada zgłoszeniu specjalny numer RMA wezwie kuriera po sprzęt do APS. Obowiązkiem PH jest : przygotowanie paczki do wysłania tzn. zabezpieczenie sprzętu przed uszkodzeniami mechanicznymi mogącymi powstać w czasie transportu (folia bąbelkowa, karton), do przesyłki PH obowiązkowo dołącza: zasilacz sieciowy, dowód zakupu i zgłoszenia reklamacyjnego z opisem usterki, zatwierdzenie faktu wysłania sprzętu poprzez wpisanie nr listu przewozowego do SOS Serwis Sprzęt obsługiwany przez serwis Acer: Przedstawiciel Handlowy przyjmuje reklamacje sprzętową od klienta zgodnie wytycznymi punktu 3.1. następnie zamawia kuriera po odbiór sprzętu wysyłając a na adres z następującymi danymi: Numer seryjny Data sprzedaży Rodzaj gwarancji (tak, nie, rękojmia, niezgodność z umową) Nazwisko klienta / nazwa firmy NIP, REGON Adres: Miasto Kod pocztowy Kontakt: Telefon, Opis usterki Numer naprawy Adres Punktu Sprzedaży przyjmującego reklamacje sprzętową wraz z nr tel. kontaktowego i adresem . Na podany w zgłoszeniu owym adres elektroniczny APS u serwis Acer odsyła numer zlecenia (Case ID), wraz z instrukcją wysyłki sprzętu, Przedstawiciel Handlowy, samodzielnie zamawia kuriera podając numer Case ID oraz pakuje sprzęt do paczki w taki sposób, aby był zabezpieczony przed uszkodzeniem mogącym powstać w czasie transportu (folia bąbelkowa, karton), następnie postępuje zgodnie z punktem a), b), c) strona 5/10

6 Sprzęt obsługiwany przez serwis, Ferguson Przedstawiciel Handlowy przyjmuje reklamacje sprzętową od klienta zgodnie wytycznymi punktu 3.1. następnie zamawia kuriera po odbiór sprzętu wysyłając a na adres z tematem TABLET-POLSAT oraz następującymi danymi: Adres odbioru paczki, Model sprzętu, nr seryjny, opis uszkodzenia. Numer naprawy z SOS Serwis Przedstawiciel Handlowy, samodzielnie zamawia kuriera zgodnie z otrzymaną instrukcją serwisową (serwis odsyła na adres APS instrukcje w odpowiedzi na a z punktu ) następnie PH pakuje sprzęt do paczki w taki sposób, aby był zabezpieczony przed uszkodzeniem mogącym powstać w czasie transportu (folia bąbelkowa, karton), następnie postępuje zgodnie z punktem a), b), c) Sprzęt obsługiwany przez serwis Manta: Przedstawiciel Handlowy przyjmuje reklamacje sprzętową od klienta zgodnie wytycznymi punktu 3.1. następnie zamawia kuriera poprzez zakładkę Zakładka, Pomoc Techniczna/ Serwis RMA/. Przy pierwszym wezwaniu należy zarejestrować APS w systemie RMA Manty Serwis Manta generuje nr RMA i samodzielnie zamawia kuriera. 3.3 Monitorowanie naprawy sprzętu własnościowego PH codziennie sprawdza przyjęte reklamacje sprzętowe pod względem terminów rozpatrzenia reklamacji (naprawy) i jeżeli są zagrożone podejmuje interwencję telefoniczną lub ową w ACS. Uzyskane informacje zapisuje na dokumencie zgłoszeniowym Jeżeli termin rozpatrzenia reklamacji z tytułu niezgodności z umową /rękojmi/ gwarancji jest zagrożony, kontaktuje się z ACS i ustala nowy termin, następnie informuje Klienta o nowym terminie. 3.4 Odmowa naprawy sprzętu własnościowego W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, które nie podlega naprawie z tytułu gwarancji /niezgodności z umową/ rękojmi PH kontaktuje się z Klientem w dniu otrzymania ekspertyzy od ACS i przedstawia mu decyzje odmowy oraz (jeżeli jest możliwa) proponuje naprawę płatną, zgodnie z kosztorysem naprawy. W przypadku braku możliwości powiadomienia Klienta, wysyła na własny koszt list poleconym zawierający odmowę i kosztorys naprawy w ciągu 10 dni od daty przyjęcia sprzętu do naprawy w APS. strona 6/10

7 3.4.2 Po zaakceptowaniu naprawy płatnej pracownik APS wysyła zaakceptowany i podpisany przez Klienta kosztorys do ACS Jeżeli Klient nie zgadza się na naprawę płatną, pracownik zwraca się z prośbą do ACS o zwrot nienaprawionego sprzętu lub utylizację sprzętu zgodnie z decyzją Klienta wyrażonej w formie pisemnej. 3.5 Przyjęcie sprzętu (paczki) po naprawie Odbierając paczkę od kuriera PH: a) sprawdza zgodność numeru koperty z numerem wpisanym na liście przewozowym, b) sprawdza zawartość paczki z opisem umieszczonym na liście przewozowym lub załączonym zestawieniem. W przypadku niezgodności PH sporządza protokół rozbieżności, na którym podpisuje się kurier i pracownik przyjmujący przesyłkę, c) informuje Klienta o możliwości odbioru sprzętu z naprawy W przypadku stwierdzenia braków w paczce lub uszkodzenia telefonu podczas transportu PH w ciągu jednego dnia roboczego składa reklamację do ACS, który przysłał paczkę. Podstawą złożenia reklamacji jest przedstawienie protokołu rozbieżności W przypadku zaginięcia przesyłki w drodze do ACS producenta, PH: a) składa pisemnie lub owe zgłoszenie zaginięcia paczki do adresata paczki, podając: nr listu przewozowego, zawartość paczki, kopię dokumentu zgłoszeniowego. b) wpisuje na zgłoszeniu zaginięcia oświadczenie, że nadawca (nazwa i adres punktu) zrzeka się swoich roszczeń wobec przewoźnika. Wszelkie roszczenia związane z zaginięciem przesyłki nadawca będzie rościł wobec ACS (nazwa i adres serwisu), c) tworzy kopię listu przewozowego a oryginał wysyła do ACS producenta, d) monitoruje czas rozpatrzenia reklamacji Po zaakceptowaniu reklamacji przez ACS producenta zostaje rozpoczęty proces odkupienia sprzętu przez ACS W przypadku zaginięcia przesyłki w drodze do APS, PH: a) składa pisemnie lub owe zgłoszenie zaginięcia paczki do nadawcy, b) monitoruje proces odkupienia sprzętu przez ACS producenta 3.6 Wydanie sprzętu własnościowego Klienta PH wydając sprzęt Klientowi: a) sprawdza, kompletność wyposażenia wydawanego sprzętu zgodnie z dokumentem zgłoszeniowym, strona 7/10

8 b) umożliwia sprawdzenie poprawności działania odbieranego sprzętu, c) jeżeli sprzęt był naprawiany odpłatnie wystawia Klientowi fakturę, patrz punkt 3.7. d) uzyskuje od Klienta podpis na dokumencie zgłoszeniowym - odcinek dla punktu przyjęć. Podpis ten potwierdza wykonanie naprawy i kompletność odebranego sprzętu, e) wydaje sprzęt Klientowi wraz z raportem naprawy Jeżeli Klient nie zgadza się z decyzją ACS co do odmowy naprawy lub jakości przeprowadzonej naprawy APS zgłasza reklamację w aplikacji SOS oraz przyjmuje pisemną reklamację od Klienta i niezwłocznie przesyła ją do kancelarii Cyfrowego Polsatu z dopiskiem do Działu Obsługi Klienta Jeżeli Klient nie zgłosił się po odbiór sprzętu w ciągu 2 tygodni o daty przyjęcia sprzętu z naprawy to PH ponownie kontaktuje się z Klientem i przypomina o możliwości odbioru sprzętu z naprawy i ustala nowy termin odbioru. 3.7 Naprawy płatne sprzętu własnościowego W przypadku naprawy płatnej PH otrzymuje z ACS producenta kosztorys naprawy, który pisemnie akceptuje Klient Po uzyskaniu potwierdzenia zaakceptowany kosztorys należy przesłać do ACS w celu dalszego kontynuowania naprawy Po naprawie płatnej ACS wysyła sprzęt (paczkę) za pobraniem, płatną przy odbiorze, Podwykonawca koszty naprawy rozlicza z Klientem na zasadach własnych. 3.8 Serwisowa wymiana sprzętu własnościowego z tytułu niezgodności z umową lub rękojmi Podstawą wymiany sprzętu własnościowego w punkcie sprzedaży jest ekspertyza z ACS potwierdzająca, że usterka powstała nie z winy klienta Przedstawiciel Handlowy sprawdza czy na stanie magazynowym APS dostępny jest model który należy wymienić, jeżeli nie, dowiaduje się, czy sprzęt dostępny jest w sieci CP. W przypadku dostępności sprzętu niezwłocznie zamawia go dla Klienta, jeżeli w sieci CP nie ma właściwego sprzętu proponuje klientowi sprzęt o nie gorszych parametrach technicznych Realizując wymianę sprzętu Przedstawiciel Handlowy rejestruje wymianę sprzętu w SOS-Serwis, następnie pobiera od klienta: a) uszkodzony komplet sprzedażny, b) kopię dowodu zakupu, c) protokół wymiany, potwierdzenie zamiany nr seryjnych sprzętu, d) kopię zgłoszenia serwisowego, e) oryginał ekspertyzy technicznej sprzętu z serwisu Producenta, ekspertyza ważna jest 1 miesiąc, jest to czas w jakim APS powinien zwrócić sprzęt do DL, strona 8/10

9 f) w przypadku zgody Plus na wydłużenie terminu zwrotu (ekspertyzy technicznej) sprzętu należy dołączenia maila z potwierdzeniem wydłużenia terminu Po wykonaniu wymiany nowy sprzęt należy wydać klientowi a uszkodzony zwrócić do magazynu DL ze statusem uszkodzony wraz z dokumentami wyszczególnionymi z punkcie Obsługa sprzętu będącego własnością Cyfrowego Polsatu sprzęt udostępniony Klientowi Pełnomocnik Handlowy ustala szczegółowo z Klientem, na czym polega usterka, jaki ma charakter i czego dotyczy, następnie przeprowadza diagnozę sprzętu poprzez aplikacje testujące lub wykonując połączenia kontrolne, w przypadku routerów Edimax kontaktuje się z serwisem celem potwierdzenia usterki Po stwierdzeniu uszkodzenia, sprzętu PH rejestruje zgłoszenie reklamacyjne w SOS Serwis, następnie: a) drukuje zgłoszenie reklamacyjne i dołącza je do uszkodzonego sprzętu (klient nie otrzymuje dokumentu reklamacyjnego), b) wymienia sprzęt poprzez zakładkę wymiana w SOS serwis. Wymianie podlegają tylko części uszkodzone zestawu sprzedażnego. c) drukuje dokument protokół wymiany który podpisuje klient. Klient otrzymuje dokument Po zakończeniu wymiany PH przekazuje sprzęt ze statusem uszkodzony w kompletach sprzedażnych do Dystrybutora W przypadku uszkodzenia mechanicznego, zagubienia sprzętu udostępnionego, PH zobowiązany jest zaproponować Klientowi zakup nowego sprzętu w cenie detalicznej. Kupiony sprzęt stanie się własnością Klienta czego potwierdzeniem jest wydanie faktury VAT lub paragonu Klient, który decyduje się na zakup w cenie detalicznej, nie ponosił odpowiedzialności za utratę, bądź zniszczenie sprzętu udostępnionego. Dodatkowo Klientowi, nie będą naliczane opłaty z tytułu udostępnienia sprzętu. Klient kupując modem na własność w cenie detalicznej nie podpisuje aneksu do umowy PH po zarejestrowaniu sprzedaży w Systemie Obsługi Sprzedaży (SOS) i wydrukowaniu FV lub paragonu, zobowiązany jest do rejestracji w SOS zgłoszenia reklamacyjnego poprzez REKLAMACJE DOK, wybierając Grupę: sprzedaż modemu, Typ: utrata, w treści zgłoszenia obowiązkowo należy zapisać informację o tym, że Klient potwierdza fakt utraty modemu (wydrukowane zgłoszenie z SOS obowiązkowo musi zawierać podpis Klienta) Podpisane zgłoszenie reklamacyjne wraz z FV lub paragonem, PH przesyła faksem pod numer (22) do Działu Obsługi Klienta Cyfrowego Polsatu. strona 9/10

10 3.9.8 Jeżeli Klient nie zdecyduje się na zakup modemu w cenie detalicznej, należy poinformować Klienta, że powinien skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta pod numerem: (z telefonu stacjonarnego, opłata zgodnie z taryfą operatora); , (z telefonu komórkowego, opłata zgodnie z taryfą operatora); (bezpłatnie z telefonu Cyfrowego Polsatu) Obsługa sprzętu będącego własnością Cyfrowego Polsatu (sprzęt demo, użyczeniowy, przedsprzedażny) W przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzętu, PH: a) wypełnia zgłoszenie reklamacji w programie serwisowym w SOS (moduł serwis) wpisując w polu Uwagi : jakiego sprzęty dotyczy zgłoszenie (przedsprzedaż,demo, użyczenie); b) przygotowuje sprzęt do wysłania do Dystrybutora wraz z dokumentem zgłoszeniowym sprzętu, Sprzęt należy zapakować w taki sposób, aby był zabezpieczony przed uszkodzeniem mogącym powstać w czasie transportu (folia bąbelkowa, karton); c) W ciągu jednego dnia roboczego od dnia zgłoszenie naprawy PH wysyła sprzęt do Dystrybutora oraz przekazuje w SOS ze statusem uszkodzony. d) PH zaznacza fakt wysłania urządzenia do Dystrybutora w SOS (moduł Serwis). e) Dystrybutor zwraca sprzęt do Magazynu Cyfrowego Polsatu jako zwrot. f) Po przyjęciu sprzętu przez Magazyn Cyfrowego Polsatu, zgłoszenie serwisowe zostaje zamknięte Archiwizacja dokumentów Dokumenty zgłoszeniowe oraz list przewozowy wyjściowy przechowywane są w punkcie sprzedaży przez okres 3 miesięcy od dnia wydania sprzętu Klientowi a następnie niszczone ostatniego dnia miesiąca Wypełnione druki zawierające dane osobowe Klienta zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, podlegają ewidencji Zasady obiegu dokumentów zaprezentowane są w dokumencie patrz p. 4.d niniejszej procedury. 4 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PROCEDURY a) Formularz: Zgłoszenie reklamacji sprzętu b) Dokument związany: Schemat obiegu dokumentów serwisowych c) Dokument związany: Najczęściej zadawane pytania d) Dokument związany: Odmowa wymiany sprzętu z tytułu niezgodności z umową e) Cennik asortymentu DTH i telekomunikacyjnego f) Adresy Autoryzowanych Centrów Serwisowych telefonów komórkowych, modemów, routerów i akcesoriów. strona 10/10

Procedura serwisowa urządzeń fiskalnych.

Procedura serwisowa urządzeń fiskalnych. ul. Ruchliwa 17 lok.15, 02-182 Warszawa, tel./fax. +48 22 868-10-51, 868-10-52 www.datecs-polska.pl e-mail:datecs@datecs-polska.pl Procedura serwisowa urządzeń fiskalnych. Zasady wykonywania serwisu gwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Poniższy regulamin obowiązuje sklep internetowy oraz jego klientów, w wersji aktualnej, opublikowanej na stronach sklepu w momencie zawarcia umowy kupna. Sklep internetowy znajdujący się

Bardziej szczegółowo

oraz użytkowania niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji. KARTA GWARANCYJNA 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA SiDLY Sp. z o.o.

PROCEDURA REKLAMACYJNA SiDLY Sp. z o.o. PROCEDURA REKLAMACYJNA SiDLY Sp. z o.o. 1. Cel procedury 1.1. Celem procedury reklamacyjnej jest zapewnienie, że postępowanie reklamacyjne będzie prowadzone w sposób, który pozwoli na prawidłowe rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

MAKE VISIONS REAL <<

MAKE VISIONS REAL << KORBANK MEDIA CYFROWE SP. Z O.O. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław T.: +71 723 43 23 F: 71 723 43 29 NIP: 897-17-21-120 REGON: 020373926 KORBANK S.A. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Regulamin. sklepu internetowego estetiq.pl, działającego pod adresem prowadzonego przez firmę ESTETIQ POLSKA Sp. z o.o.

Regulamin. sklepu internetowego estetiq.pl, działającego pod adresem  prowadzonego przez firmę ESTETIQ POLSKA Sp. z o.o. Regulamin sklepu internetowego estetiq.pl, działającego pod adresem www.sklep.estetiq.pl prowadzonego przez firmę ESTETIQ POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, nr NIP 631-22-05-436, nr Regon 276179410.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI Regulamin Rozpatrywania Reklamacji dotyczy usunięcia wad materiałowych, konstrukcyjnych lub wykonawczych w drodze bezpłatnej naprawy lub wymiany w Serwisie myphone, lub

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT I. ZAMÓWIENIA 1. Sposób składania zamówień Zamówienia można składać bezpośrednio w sklepie internetowym Granit lub w Dziale Obsługi Klienta (tel. nr 61 896 74 80, faks nr 61 896

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ REKLAMACYJNY Obowiązuje dla umów sprzedaży zawartych do 24.12.2014 r Regulamin w formacie pdf (pobierz) Regulamin sklepu internetowego http://kamrec.pl/ 1. Właścicielem sklepu internetowego http://kamrec.pl/ jest firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH (tekst jednolity) Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2014 roku Warszawa grudzień 2014 Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI I. SŁOWNIK: Przez użyte poniżej określenia należy rozumieć: 1) FM GROUP Polska Firmę FM GROUP Polska Artur Trawiński, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży 1 Wstęp 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska,

Bardziej szczegółowo

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. REGULAMIN Postanowienia Ogólne 1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy kuxido.com reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem". 2. Właścicielem sklepu kuxido.com

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

postanowień REGULAMINU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ

postanowień REGULAMINU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ SIEDZIBA FIRMY: NAZWA FIRMY: WAGI-KASY JAN WASILEWICZ ORGAN REJESTRUJĄCY FIRMĘ: PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA WPIS DO EWIDENCJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK C. Regulamin promocji Haier GWARANCJA SATYSFAKCJI

ZAŁĄCZNIK C. Regulamin promocji Haier GWARANCJA SATYSFAKCJI ZAŁĄCZNIK C Regulamin promocji Haier GWARANCJA SATYSFAKCJI 1 1. Organizatorem Promocji Gwarancja Satysfakcji jest spółka Agdom-Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 106c

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE REGULAMIN SKLEPU I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1. Sklep internetowy drabiny-nowak.poznan.pl jest własnością P.H.U. NOWAK sp. z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOWAK sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT.

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT. Regulamin 1 Informacje ogólne 1. Sklep działający pod adresem mi-tu.pl, zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

Obsługa zgłoszeń serwisowych Krok po kroku

Obsługa zgłoszeń serwisowych Krok po kroku Obsługa zgłoszeń serwisowych Krok po kroku 1. Uzyskanie dostępu do portalu serwisowego 2. Wypełnienie formularza reklamacyjnego 3. Weryfikacja zgłoszonych towarów 4. Zgłoszenie grupy towarów specyfikowanych

Bardziej szczegółowo

Składanie reklamacji w systemie RMA firmy WERCO POLSKA dla klientów indywidualnych

Składanie reklamacji w systemie RMA firmy WERCO POLSKA dla klientów indywidualnych Składanie reklamacji w systemie RMA firmy WERCO POLSKA dla klientów indywidualnych Aby złożyć reklamację użytkownik musi wejść na stronę www.wercopolska.pl i nacisnąć na zakładkę Dział obsługi reklamacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja realizacji zgłoszenia zwrotu handlowego

Instrukcja realizacji zgłoszenia zwrotu handlowego Instrukcja realizacji zgłoszenia zwrotu handlowego 1. Warunki realizacji zwrotu handlowego 2. Wypełnienie formularza 3. Weryfikacja zgłoszenia 4. Sprawdzenie statusu zgłoszenia 5. Przygotowanie paczki

Bardziej szczegółowo

Pozwoli to usprawnić i skrócić czas obsługi reklamacji. W razie pytań lub niejasności prosimy o kontakt z pracownikami działu sprzedaży.

Pozwoli to usprawnić i skrócić czas obsługi reklamacji. W razie pytań lub niejasności prosimy o kontakt z pracownikami działu sprzedaży. Firma Nowodworski Sp.j. w trosce o profesjonalną obsługę oraz satysfakcję Klientów, przyjęła procedurę postępowania reklamacyjnego. Celem niniejszej procedury jest analiza przyczyn reklamacji, a także

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem serwisu LeciPaka.pl jest firma Justyna Nowodworska-Uriadko, NIP: 1180546993, Regon:

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Uzasadnione reklamacje OMNIGENY są naprawiane i dostarczane bezpłatnie. Jednocześnie informujemy że dokumenty które uprawniają do naprawy bezpłatnej

Uzasadnione reklamacje OMNIGENY są naprawiane i dostarczane bezpłatnie. Jednocześnie informujemy że dokumenty które uprawniają do naprawy bezpłatnej Uzasadnione reklamacje OMNIGENY są naprawiane i dostarczane bezpłatnie. Jednocześnie informujemy że dokumenty które uprawniają do naprawy bezpłatnej to: - oryginały wypełnionej karty gwarancyjnej. Na karcie

Bardziej szczegółowo

ZGLOSZENIE SPRZĘTU MARKI CREATIVE LABS W APN SERWIS JEST RÓWNOWAŻNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

ZGLOSZENIE SPRZĘTU MARKI CREATIVE LABS W APN SERWIS JEST RÓWNOWAŻNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU. REGULAMIN CREATIVE LABS ZGLOSZENIE SPRZĘTU MARKI CREATIVE LABS W APN SERWIS JEST RÓWNOWAŻNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU. 1. SŁOWNIK 1. Serwis APN Serwis sp. z o.o. Autoryzowany Serwis Creative

Bardziej szczegółowo

4auto.com.pl Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 r

4auto.com.pl Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 r 4auto.com.pl Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 r I. Informacje ogólne 1 Wszystkie ceny widoczne na stronie www.4auto.com.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 2 Opony sprzedawane

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową.

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Regulamin, cennik przesyłek 1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Dane rejestrowe firmy: Lampadina, Marta Babik, ul. Gawota 11a/1, 02-830 Warszawa, NIP: 951-187-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI COLLECT & TRY ODBIERZ I PRZYMIERZ W POSNANII

REGULAMIN USŁUGI COLLECT & TRY ODBIERZ I PRZYMIERZ W POSNANII REGULAMIN USŁUGI COLLECT & TRY ODBIERZ I PRZYMIERZ W POSNANII Przed skorzystaniem z usługi Collect & Try Odbierz i Przymierz należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Skorzystanie z usługi Collect

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK)

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) Warszawa, styczeń 2011 roku I. DEFINICJE 1. BIK Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 2. BOK

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług MyMobileService

Regulamin Świadczenia Usług MyMobileService Regulamin Świadczenia Usług MyMobileService MyMobileService indeks 03/2015 Regulamin Świadczenia Usług MyMobileService (dalej "Regulamin") określa warunki wykonywania usług serwisowych przez właściciela

Bardziej szczegółowo

Protokół reklamacyjny dla klientów składających reklamację bezpośrednio u producenta

Protokół reklamacyjny dla klientów składających reklamację bezpośrednio u producenta Protokół reklamacyjny dla klientów składających reklamację bezpośrednio u producenta Imię i Nazwisko klienta / użytkownika:..... Miejsce zamieszkania: Ulica, numer domu:. Kod pocztowy:. Numer Telefonu:.

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna KARTA GWARANCYJNA

Karta gwarancyjna KARTA GWARANCYJNA Karta gwarancyjna KARTA GWARANCYJNA IMEI / NUMER SERYJNY PRODUKTU MODEL NUMER DOKUMENTU SPRZEDAŻY DATA SPRZEDAŻY (rok/miesiąc/dzień) PIECZĄTKA I PODPIS SPRZEDAWCY ZAPOZNAŁEM SIĘ Z WARUNKAMI GWARANCJI:

Bardziej szczegółowo

Regulamin skupu metali szlachetnych

Regulamin skupu metali szlachetnych Regulamin skupu metali szlachetnych 1. Definicje 1. RALF-MET z siedzibą w Warszawie, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skupu metali szlachetnych pod adresem Marcina z Wrocimowic 12E/15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi na dzień 7.04.2015 r. 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem i operatorem Sklepu Internetowego belumi jest belumi Krzysztof Sosnowski z siedzibą: ul. Ostródzka 44, 03-289

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY FIRMY Z.P.U.H STOLLDREW

REGULAMIN SPRZEDAŻY FIRMY Z.P.U.H STOLLDREW REGULAMIN SPRZEDAŻY FIRMY Z.P.U.H STOLLDREW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu produktów firmy oraz wykonywania związanych z nimi usług Producenta mebli, galanterii i

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. Sejfy.PL Sp. z o. o. Orla 8 00-143 Warszawa Nip:5223017052 Regon:147329217 Infolinia 22 620 02 07 Mobile +48533888866 +48604655554

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

Witamy na stronie BUSTWEAR :: MAGDAORIENT! KONTAKT. BUSTWEAR Magdalena Gaworska ul. Bartosza Głowackiego 25A 85-614 Bydgoszcz NIP 953 188 22 62

Witamy na stronie BUSTWEAR :: MAGDAORIENT! KONTAKT. BUSTWEAR Magdalena Gaworska ul. Bartosza Głowackiego 25A 85-614 Bydgoszcz NIP 953 188 22 62 Witamy na stronie BUSTWEAR :: MAGDAORIENT! Zajmujemy się dystrybucją odzieży takich marek jak Fruit of the loom, Gildan, Bag Base, Nike, Dickies, Bella, Hanes i wiele innych. Oferujemy produkty od najtańszych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Obsługi Klienta Unizeto Technologies S.A.

Regulamin Biura Obsługi Klienta Unizeto Technologies S.A. Regulamin Sklepu Internetowego CERTUM PCC, wersja 1.0 1 Regulamin Biura Obsługi Klienta Unizeto Technologies S.A. Wersja 3.0 Data: 01 marca 2010 Unizeto Technologies S.A. CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska. Informacje ogólne

Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska. Informacje ogólne Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska 12 Informacje ogólne 1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI GWARANCJI - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

ZASADY REALIZACJI GWARANCJI - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE ZASADY REALIZACJI GWARANCJI - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE Dostępne w ofercie MAGG Sp. z o.o. materiały eksploatacyjne objęte są gwarancją, a długość jej trwania zależy od producenta. Poniżej uzyskają Państwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu ZAQUAD

Regulamin sklepu ZAQUAD Regulamin sklepu ZAQUAD 1 Informacje o sklepie Sklep Internetowy działający pod adresem www.zaquad.com, prowadzony jest przez firmę ZPHU DANA Danuta Banaczek z siedzibą w Skarżysku Kościelnym, ul. Kolonia

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat gwarancji na sprzęt do zabudowy marki Zelmer. wersja 2. uwzględniająca dodanie dwóch nowych Urządzeń AGD do zabudowy - obowiązująca od 08.12.2015 r. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

2) Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami);

2) Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami); Regulamin sklepu Regulamin sklepu internetowego eelsner24.eu Sklep internetowy eelsner24.eu, działający pod adresem eelsner24.eu, jest własnością: Elsner Ewelina Elsner, z siedzibą w Doruchowie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Tytuł Reklamacje. Strona 1/5. HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA PORFARM ul. Lubelska 89/ RADOM PQ-03. Data obowiązywania

Tytuł Reklamacje. Strona 1/5. HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA PORFARM ul. Lubelska 89/ RADOM PQ-03. Data obowiązywania Numer / edycji Podpisy osób odpowiedzialnych (nazwisko, imię, stanowisko, podpis) Opracował Sprawdził Zatwierdził Rafał Majewski Kierownik Hurtowni Jacek Porczyński Prezes zarządu Strona 1/5 Numer / edycji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WSPÓŁPRACY r.

WARUNKI WSPÓŁPRACY r. Wrocław, 01.02.2016 Soda Pluss Sp. z o.o. ul. Lazurowa 12 54-044 Wrocław Tel. (071) 356-91-33 WARUNKI WSPÓŁPRACY - 2016 r. Niniejsze pismo określa warunki współpracy w 2016 r. pomiędzy firmą Soda Pluss

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług serwisowych S.B.E. Polska sp. z o.o.

Regulamin świadczenia Usług serwisowych S.B.E. Polska sp. z o.o. Regulamin świadczenia Usług serwisowych S.B.E. Polska sp. z o.o. Definicje: Regulamin - Regulamin świadczenia Usług serwisowych S.B.E. Polska sp. z o.o. Serwis - firma S.B.E. Polska sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ABASERWIS 1. SŁOWNIK

REGULAMIN ABASERWIS 1. SŁOWNIK REGULAMIN ABASERWIS 1. SŁOWNIK 1. Serwis ABASERWIS jako marka należąca do firmy Aero Bay Art Dominik Baj, Jelna 52, 37-310 Nowa Sarzyna, NIP 8161689637 2. Klient - osoba lub firma, zgłaszająca sprzęt do

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego PPHU Agropunkt

Regulamin sklepu internetowego PPHU Agropunkt 1. Informacje ogólne. 1.1. Internetowy sklep AGROPUNKTprzyjmuje zamówienia 24h na dobę na stronie agropunkt@poczta.onet.pl 1.2. Właścicielem sklepu internetowego jest PPHU AGROPUNT TŁUŚCIEC JÓZEF WĘGRZYNIAK

Bardziej szczegółowo

2. Kontakt z naszą firmą jest możliwy za pośrednictwem telefonicznym pod nr telefonu

2. Kontakt z naszą firmą jest możliwy za pośrednictwem telefonicznym pod nr telefonu SPRZEDAWCA 1. Właścicielem sklepu internetowego o nazwie e-maxmajster.pl jest firma Max Majster Paweł Osiński z siedzibą w Łodzi przy ul. M. Ćwiklińskiej 18/117 lok.7 wpisany do Ewidencji Działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedawcą jest Bartosz Siuszko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Bartosz Siuszko w Nakle nad Notecią 89-100 przy ulicy Jana Kilińskiego 2, NIP:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN: 1- SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. 1. Zamówienia można składać:

REGULAMIN: 1- SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. 1. Zamówienia można składać: REGULAMIN: 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.niro-bio.pl prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno _ Usługowo Handlowe NIRO Sp. z o.o. z siedzibą w Bronowie 42-283 ; przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Samsung Premium Serwis

Regulamin promocji dla konsumentów Samsung Premium Serwis Regulamin promocji dla konsumentów Samsung Premium Serwis 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów AGD premium oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

I. Rodzaj świadczonych usług II. Przyjmowanie i realizacja zamówień

I. Rodzaj świadczonych usług II. Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Podmiotem świadczącym usługi pod adresem http://sklep-sportowy.eu jest: Sklep rowerowy Leszek Tomica, ul. Daszyńskiego 10, 43-450 Ustroń, Polska NIP: 548-135-12-69 Spis treści: I. Rodzaj świadczonych

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu. Zapraszamy ponownie! Regulamin Sklepu

Dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu. Zapraszamy ponownie! Regulamin Sklepu Regulamin sklepu Regulamin Sklepu Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez internetowy sklep Dentashop.pl należący do firmy DENTASHOP Agata Mysiak, z siedzibą przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI OGÓLNE ZASADY GWARANCJI Firma Intemo S. A.. z siedzibą w ul. Włocławska, 88-0 Piotrków Kujawski, NIP: 9505496, REGON: 098580 zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji, że produkt wolny jest od wad materiału

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług serwisowych

Regulamin świadczenia usług serwisowych Regulamin świadczenia usług serwisowych I. Postanowienia ogólne. 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują pomiędzy Klientem a inaprawy Michał Januchta w Kielcach, ul.olszewskiego 6/-1.04, NIP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Postanowienia Ogólne Regulamin definiuje warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego przez Polskie Sieci Cyfrowe sp. z o.o. (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU SKLEPU

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU SKLEPU Zamówienie ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU SKLEPU Składanie zamówień jest możliwe poprzez: - sklep internetowy pod adresem http://vitalkosmetyki.pl/ 7 dni w tygodniu 24h -

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA SPRZĘTU LOGITECH I LABTEC DLA UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH

PROCEDURA REKLAMACYJNA SPRZĘTU LOGITECH I LABTEC DLA UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH PROCEDURA REKLAMACYJNA SPRZĘTU LOGITECH I LABTEC DLA UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH Firma Logitech, dbając o zadowolenie swoich Klientów, stworzyła możliwość składania zapytań technicznych oraz reklamowania produktów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

WARUNKI ROZPATRYWANIA REKLAMACJI WARUNKI ROZPATRYWANIA REKLAMACJI INFORMACJE OGÓLNE 1. Poniższe terminy użyte w niniejszych Warunkach rozpatrywania reklamacji należy rozumieć następująco: a) Velo Velo sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO Regulamin sklepu internetowego Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem określa zakres i warunki sprzedaży produktów przez Muzeum z siedzibą w Zakopanem, adres:

Bardziej szczegółowo

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl.

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BELMEB I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem http://www.belmeb.pl ma siedzibę pod adresem: 34-144 Izdebnik 542 i prowadzony jest przez BELMEB

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA DLA PRODUKTÓW PRESTIGIO Z WYBRANYCH KATEGORII

PROCEDURA REKLAMACYJNA DLA PRODUKTÓW PRESTIGIO Z WYBRANYCH KATEGORII PROCEDURA REKLAMACYJNA DLA PRODUKTÓW PRESTIGIO Z WYBRANYCH KATEGORII Firma, dbając o zadowolenie swoich Klientów, stworzyła możliwość reklamowania produktów w firmie Fixit w zakresie ograniczonym do następujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie!

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! Definicje: Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów z rabatem modeli sprzętu marki Mastercook wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu

Bardziej szczegółowo

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów.

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów. I. Definicje PRODUCENT NTT System S. A. 04-351 Warszawa ul. Osowska 84 SERWIS GWARANCYJNY On-Site usuwanie usterek i przywracanie sprawności uszkodzonym urządzeniom w zakresie awarii sprzętowych, realizowane

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA

PROCEDURA REKLAMACYJNA PROCEDURA REKLAMACYJNA 1 Reklamację składa się z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług świadczonych przez UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej UPS ). Niniejsza procedura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wypróbuj mnie, pokochaj i zatrzymaj na zawsze!

Regulamin promocji Wypróbuj mnie, pokochaj i zatrzymaj na zawsze! Regulamin promocji Wypróbuj mnie, pokochaj i zatrzymaj na zawsze! I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem promocji Wypróbuj mnie, pokochaj i zatrzymaj na zawsze!, zwanej dalej Promocją, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) Najczęściej zadawane pytania (FAQ) ( Zawarte zapisy mają wyłącznie charakter informacyjny, właściwą wykładnię stanowi Regulamin Kolagen NCN Polska sp. z o.o. oraz przepisy obowiązującego prawa polskiego)

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Warszawa 26.01.2015 1 Postanowienia ogólne Regulamin zawiera zasady funkcjonowania sklepu, którego właścicielem jest Labimed Electronics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w tym zasady dokonywania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Pracowniczego dla konsumenckich opraw oświetleniowych. I. Postanowienia ogólne. 1 Definicje. 2. Warunki Uczestnictwa

Regulamin Sklepu Pracowniczego dla konsumenckich opraw oświetleniowych. I. Postanowienia ogólne. 1 Definicje. 2. Warunki Uczestnictwa Regulamin Sklepu Pracowniczego dla konsumenckich opraw oświetleniowych I. Postanowienia ogólne 1 Definicje 1. "Sklep Pracowniczy oznacza Sklep Pracowniczy prowadzony przez Partnera Zewnętrznego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA. w celu uzyskania pełnej informacji o procedurze serwisowej oraz sprawdzenia stanu naprawy.

KARTA GWARANCYJNA.  w celu uzyskania pełnej informacji o procedurze serwisowej oraz sprawdzenia stanu naprawy. KARTA GWARANCYJNA Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie urządzeń zakupionych w Polsce. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej i obejmuje produkty, do których wydano Kartę Gwarancyjną. Warunkiem

Bardziej szczegółowo

Właścicielem marki LOVELEC+ jest spółka KOEXIMPO sp. z.o.o. z siedzibą pod adresem ul.

Właścicielem marki LOVELEC+ jest spółka KOEXIMPO sp. z.o.o. z siedzibą pod adresem ul. Regulamin Właścicielem marki LOVELEC+ jest spółka KOEXIMPO sp. z.o.o. z siedzibą pod adresem ul. Lipowa 1986, Czeski Cieszyn 737 01, Republika Czeska. Sklep www.lovelec.pl zwany dalej Sklepem jest własnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Poniższy regulamin zawiera najważniejsze zasady współpracy między klientem, a firmą CID LINES Sp. z o.o. Pragniemy jednak zaznaczyć, że wszelkie wątpliwe kwestie postaramy

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. - Klient - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu;

1 Informacje ogólne. - Klient - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu; 1 Informacje ogólne 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: - Klient - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu; - Konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej

Bardziej szczegółowo

Klient nabywca towarów oferowanych w sklepie internetowym za pośrednictwem sklepu internetowego bądź telefonicznie;

Klient nabywca towarów oferowanych w sklepie internetowym za pośrednictwem sklepu internetowego bądź telefonicznie; I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.partnerakuna.pl, prowadzony jest przez Akuna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. 11 listopada 11, 40-387 Katowice,

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA KONSUMENTÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne Chroniąc zbiorowe oraz indywidualne interesy konsumentów oraz mając powyższe na uwadze, Operator i

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż internetowa suplementów diety na stronie www.danmed.pl jest prowadzona przez:

Sprzedaż internetowa suplementów diety na stronie www.danmed.pl jest prowadzona przez: REGULAMIN SPRZEDAŻY Sprzedaż internetowa suplementów diety na stronie www.danmed.pl jest prowadzona przez: Pomorskie Centrum Promocji Zdrowia DANMED ul. Jaśkowa Dolina 8/1 80-252 Gdaosk tel. 58 344-96-71

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM SPÓŁKI MIDOR M. SKUZA P. WÓJCIK SP. J.

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM SPÓŁKI MIDOR M. SKUZA P. WÓJCIK SP. J. REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM SPÓŁKI MIDOR M. SKUZA P. WÓJCIK SP. J. Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.midor.com.pl prowadzony jest przez spółkę MIDOR MARCIN SKUZA PAWEŁ WÓJCIK

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.artmaniafashion.pl

Regulamin sklepu internetowego www.artmaniafashion.pl Regulamin sklepu internetowego www.artmaniafashion.pl STRONY TRANSAKCJI 1. Klientem Sklepu Internetowego WWW.artmaniafashion.pl (zwanego dalej Sklepem ) może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE. DGM POLSKA sp. z o.o.

WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE. DGM POLSKA sp. z o.o. WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE 1 Linia serwisowa (Polska): (+48) 834 110 000 Linia serwisowa (Hong Kong): (+852) 81 002 922 2 A. Ogólne warunki gwarancji Zasady gwarancji Wszystkie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA PRALKA W6402SPL

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA PRALKA W6402SPL REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA PRALKA W6402SPL 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazw GWARANCJA NA LATA PRALKA W6402SPL (zwanej dalej: Akcją ) jest Gorenje -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. I. Informacje o sprzedającym 1. Organizatorem sprzedaży prowadzonej na odległość przez telefon jest Castorama Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

1) WARUNKI GWARANCJI "1rok"

1) WARUNKI GWARANCJI 1rok Produkty MASTER są objęte jednym z trzech typów gwarancji (w zależności od produktu): 1 rok (żółta karta gwarancyjna) 2 lata (niebieska karta gwarancyjna) 1 rok + 1 rok (biała karta gwarancyjna) 1) WARUNKI

Bardziej szczegółowo

1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.krainadziecka.com.pl

1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.krainadziecka.com.pl Regulamin I. Warunki ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.krainadziecka.com.pl jest : Woźniak Radosław FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "IGA" z siedzibą w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Cennik Transportu Lotniczego - 1 -

Cennik Transportu Lotniczego - 1 - - 1 - Cennik Transportu Lotniczego Obowiązuje od stycznia 2011 Valid from January 2011 REGULAMIN 1. Regulamin określa zasady wykonywania usług przez RAFFO /podstawa działalności ustawa z dnia 15

Bardziej szczegółowo