Procedura obsługi reklamacji telefonów komórkowych, modemów, tabletów, laptopów, routerów i akcesoriów w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedura obsługi reklamacji telefonów komórkowych, modemów, tabletów, laptopów, routerów i akcesoriów w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży"

Transkrypt

1 Typ dokumentu Tytuł Procedura Procedura obsługi reklamacji telefonów komórkowych, modemów, tabletów, laptopów, routerów i akcesoriów w Wersja 1.10 Sporządził Możliwość wprowadzania zmian Dział Sprzedaży Dział Sprzedaży Data wejścia w życie r. KARTA ZMIAN Wersja Autor Opis modyfikacji Data 1.0 Krzysztof Piłat r 1.1 Krzysztof Piłat Aktualizacja r 1.2 Krzysztof Piłat Aktualizacja r 1.3 Krzysztof Piłat Aktualizacja r 1.4 Zofia Jackiewicz Gańko Aktualizacja r 1.5 Zofia Jackiewicz Gańko Aktualizacja pkt 3; pkt r 1.6 Zofia Jackiewicz Gańko Aktualizacja pkt r. 1.7 Zofia Jackiewicz Gańko Aktualizacja pkt , pkt r. 1.8 Zofia Jackiewicz Gańko Aktualizacja pkt r. 1.9 Zofia Jackiewicz Gańko Aktualizacja, dodano pkt 6, pkt r Zofia Jackiewicz Gańko Aktualizacja, dodano pkt 3.2.5, pkt 3.2.6, pkt r. strona 1/10

2 1) CEL Procedura obsługi reklamacji telefonów Niniejsza Procedura ma na celu ustalenie jednolitych zasad obsługi reklamacji sprzętowych składanych przez Klientów Cyfrowego Polsatu. Obsługa reklamacji sprzętowych u Podwykonawców CP będzie realizowana wyłącznie zgodnie z niniejszą procedurą. 2) DOKUMENTY POWIĄZANE Wykaz definicji. 3) OPIS PRZEBIEGU PROCESU Uwagi wstępne: 1. Wszystkie reklamacje sprzętowe należy zarejestrować w programie serwisowym (SOS) w dniu zgłoszenia usterki przez Klienta. 2. Reklamacja z tytułu niezgodności z umową, rękojmi może zostać przyjęta tylko w APS, który sprzęt sprzedał po okazaniu przez Klienta dowodu zakupu. 3. Reklamacja z tytułu gwarancji może zostać przyjęta w dowolnym APS po okazaniu przez Klienta karty gwarancyjnej oraz zgodnie z warunkami gwarancji dla danego sprzętu, dowodu zakupu. 4. Odpowiedzialność materialną za zgubioną przesyłkę lub uszkodzenia sprzętu powstałe w transporcie do serwisu producenta ponosi Autoryzowane Centrum Serwisowe producenta z wyjątkiem uszkodzeń powstałych w czasie transportu z winy PH, np. niewłaściwe zabezpieczenie sprzętu na czas transportu w drodze do ACS. 5. Reklamacje dotyczące routerów własnościowych firmy Edimax powinny być zgłaszane przez Klientów bezpośrednio w dziale technicznym firmy Edimax pod numerem telefonu lub wysyłając na adres Klient rejestrując zakup routera na stronie zyskuje wydłużony okres bezpłatnej gwarancji. Po rejestracji zgłoszenia klienta Dział techniczny Edimax kontaktuje się z klientem, proponując rozwiązanie usterki. W przypadku konieczności wymiany sprzętu, Edimax umówi Klienta z kurierem, w celu odebrania przesyłki. Kurier będzie mógł odebrać uszkodzony router z dowolnego miejsca np. zamieszkania lub pracy Klienta. Dział techniczny Edimax wykona diagnozę routera, w uzasadnionych przypadkach wymieni sprzęt i odeśle do Klienta. 6. Reklamacje dotyczące laptopów firmy Action S.A. powinny być zgłaszane przez Klientów bezpośrednio w ACER Call Center pod numerem telefonu ; lub za pomocą Portalu obsługi klienta Acer pod adresem: https://customercare.acer-euro.com/customercare/ Możliwe jest również serwisowanie za pośrednictwem APS. Szczegółowe instrukcje serwisowania opisane są w pkt Warunki postępowania ze sprzętem udostępnionym opisuje pkt 3.9 niniejszej procedury. 8. Sprzęt do naprawy przyjmowany jest bez karty SIM. Opis postępowania: strona 2/10

3 3.1 Przyjęcie sprzętu własnościowego do naprawy Przyjmując do naprawy sprzęt Klienta PH: a) ustala szczegółowo z Klientem, na czym polega usterka, jaki ma charakter i czego dotyczy. Jeżeli uszkodzenie dotyczy karty SIM wymienia ją. (Jeżeli karta nosi ślady uszkodzeń mechanicznych wymiana jest płatna, według cennika ustalonego przez CP) b) weryfikuje przedstawione dokumenty: karta gwarancyjna musi być wypełniona (tzn., musi posiadać wpisaną datę sprzedaży, nr seryjny sprzętu lub nr IMEI, pieczęć sprzedawcy oraz powinna być parafowana przez klienta jeżeli wymaga tego producent), dowód zakupu (faktura lub paragon z datą sprzedaży), c) sprawdza na podstawie daty sprzedaży czy sprzęt objęty jest gwarancją, rękojmią albo niezgodnością z umową, Jeśli Klient będzie posiadał uszkodzony modem własnościowy po gwarancji producenta, należy zaproponować zakup nowego modemu w cenie detalicznej. d) jeżeli Klient chce skorzystać z uprawnień gwarancyjnych PH informuje Klienta o możliwości złożenie reklamacji bezpośrednio w ACS lub lokalnym oddziale serwisu - lista autoryzowanych serwisów producentów dostępna jest na stronie Producenta Sprzętu. Jeżeli klient nie jest zainteresowany złożeniem reklamacji bezpośrednio w serwisie to PH proponuje Klientowi przyjęcie reklamacji w APS w imieniu Klienta i przesłanie jej do ACS producenta, e) jeżeli Klient chce skorzystać z uprawnień: z tytułu rękojmi, PH przyjmuje reklamacje w APS i postępuje zgodnie z kolejnymi punktami niniejszej procedury, z tytułu niezgodności z umową PH przyjmuje reklamację w APS i dowiaduje się kiedy uszkodzenie powstało oraz postępuje zgodnie z kolejnymi punktami niniejszej procedury Po ustaleniu uprawnień z jakich Klient chce skorzystać, PH: a) rejestruje reklamację w SOS moduł Serwis, oraz informuje Klienta o ewentualnych usługach płatnych, zgodnie z cennikiem napraw serwisów. np. koszty transportu, koszty wystawienia ekspertyzy technicznej, zachowania danych (kontakty, zdjęcia). W przypadku reklamacji z tytułu niezgodności z umową, pracownik APS wpisuje żądanie Klienta i datę powstania uszkodzenia, b) uzyskuje od Klienta podpis na dokumencie zgłoszeniowym. Klient poświadcza zgodność podanych informacji ze stanem faktycznym. Składając podpis Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie rozpatrzenia reklamacji (naprawy). c) potwierdza własnym podpisem na dokumencie zgłoszeniowym fakt przyjęcia sprzętu, po czym jedną cześć dokumentu zgłoszeniowego PH wydaje Klientowi. Dokument ten jest podstawą wydania sprzętu po naprawie, d) proponuje klientowi sprzęt zastępczy na czas naprawy. 3.2 Wysłanie sprzętu własnościowego do naprawy. strona 3/10

4 Sprzęt obsługiwany przez Serwis Cyfrowego Polsatu: Po zarejestrowaniu zgłoszenia przez PH w SOS Serwis, pracownik Serwisu CP: a) zamawia kuriera w ciągu jednego dnia roboczego. b) wpisuje nr listu przewozowego do programu SOS Serwis, który świadczy o zamówieniu kuriera do APS Przedstawiciel Handlowy: a) pakuje sprzęt wraz z niezbędnymi dokumentami do paczki w taki sposób, aby sprzęt był zabezpieczony przed uszkodzeniem mogącym powstać w czasie transportu (folia bąbelkowa, karton), do przesyłki dołącza: dokument zgłoszeniowy sprzętu (cześć dla serwisu), kartą gwarancyjną i (zgodnie z warunkami gwarancji) dowód zakupu - dotyczy napraw przyjętych z tytułu gwarancji, dowód zakupu dotyczy napraw przyjętych z tytułu rękojmi, niezgodności z umową. b) przekazuje paczkę kurierowi i zaznacza fakt wysłania urządzenia w SOS (moduł Serwis) poprzez zatwierdzenie klawiszem zatwierdź Jeżeli kurier nie zgłosi się po przesyłkę w ciągu 3 dni od zarejestrowania zgłoszenia PH podejmuje interwencję w serwisie Cyfrowego Polsatu wysyłając a na adres Sprzęt obsługiwany przez serwis producenta z wyjątkiem Acer, Edimax: Po zarejestrowaniu zgłoszenia w SOS, PH samodzielnie zamawia kuriera w ciągu jednego dnia roboczego, zgodnie z dokumentem patrz p. 4.f.. następnie: a) pakuje sprzęt do paczki w taki sposób, aby był zabezpieczony przed uszkodzeniem mogącym powstać w czasie transportu (folia bąbelkowa, karton) oraz dołącza do sprzętu: dokument zgłoszeniowy (cześć dla serwisu), kartę gwarancyjną i (zgodnie z warunkami gwarancji) dowód zakupu - dotyczy napraw przyjętych z tytułu gwarancji, dowód zakupu - dotyczy napraw przyjętych z tytułu rękojmi, niezgodności z umową. b) wypełnia list przewozowy wpisując: ubezpieczenie (sumę wartości zawartości przesyłki), zawartość przesyłki (liczbę telefonów+ liczbę akcesoriów + nr IMEI lub SN sprzętu w przypadku braku technicznej możliwości wpisania całego nr IMEI lub SN należy wpisać 5 ostatnich cyfr), odbiorcę jako płatnika przesyłki, czytelny podpis i datę nadania przesyłki, nr RMA- jeżeli numer został wygenerowany przez serwis przy zgłoszeniu patrz p c) przekazuje paczkę kurierowi i zaznacza fakt wysłania w SOS (moduł Serwis) poprzez zatwierdzenie klawiszem zatwierdź Sprzęt obsługiwany przez serwis Edimax: strona 4/10

5 Jeżeli klient zdecyduje się pozostawić sprzęt do naprawy w APS nie korzystając z przywileju opisanego w punkcie 3 podpunkt 5 uwag wstępnych, to: pracownik punktu sprzedaży zobowiązany jest do zarejestrowania reklamacji w SOS Serwis zadzwonić pod numer gdzie wspólnie z pracownikiem działu technicznego Edimax przeprowadzi diagnozę sprzętu, Dział techniczny Edimax prześle do APS em raport z przeprowadzonego testu, W przypadku stwierdzenia prawidłowości działania sprzętu, kopię raportu należy wydać klientowi przy zwrocie routera; Jeżeli router będzie wymagał interwencji serwisowej, serwis Edimax nada zgłoszeniu specjalny numer RMA wezwie kuriera po sprzęt do APS. Obowiązkiem PH jest : przygotowanie paczki do wysłania tzn. zabezpieczenie sprzętu przed uszkodzeniami mechanicznymi mogącymi powstać w czasie transportu (folia bąbelkowa, karton), do przesyłki PH obowiązkowo dołącza: zasilacz sieciowy, dowód zakupu i zgłoszenia reklamacyjnego z opisem usterki, zatwierdzenie faktu wysłania sprzętu poprzez wpisanie nr listu przewozowego do SOS Serwis Sprzęt obsługiwany przez serwis Acer: Przedstawiciel Handlowy przyjmuje reklamacje sprzętową od klienta zgodnie wytycznymi punktu 3.1. następnie zamawia kuriera po odbiór sprzętu wysyłając a na adres z następującymi danymi: Numer seryjny Data sprzedaży Rodzaj gwarancji (tak, nie, rękojmia, niezgodność z umową) Nazwisko klienta / nazwa firmy NIP, REGON Adres: Miasto Kod pocztowy Kontakt: Telefon, Opis usterki Numer naprawy Adres Punktu Sprzedaży przyjmującego reklamacje sprzętową wraz z nr tel. kontaktowego i adresem . Na podany w zgłoszeniu owym adres elektroniczny APS u serwis Acer odsyła numer zlecenia (Case ID), wraz z instrukcją wysyłki sprzętu, Przedstawiciel Handlowy, samodzielnie zamawia kuriera podając numer Case ID oraz pakuje sprzęt do paczki w taki sposób, aby był zabezpieczony przed uszkodzeniem mogącym powstać w czasie transportu (folia bąbelkowa, karton), następnie postępuje zgodnie z punktem a), b), c) strona 5/10

6 Sprzęt obsługiwany przez serwis, Ferguson Przedstawiciel Handlowy przyjmuje reklamacje sprzętową od klienta zgodnie wytycznymi punktu 3.1. następnie zamawia kuriera po odbiór sprzętu wysyłając a na adres z tematem TABLET-POLSAT oraz następującymi danymi: Adres odbioru paczki, Model sprzętu, nr seryjny, opis uszkodzenia. Numer naprawy z SOS Serwis Przedstawiciel Handlowy, samodzielnie zamawia kuriera zgodnie z otrzymaną instrukcją serwisową (serwis odsyła na adres APS instrukcje w odpowiedzi na a z punktu ) następnie PH pakuje sprzęt do paczki w taki sposób, aby był zabezpieczony przed uszkodzeniem mogącym powstać w czasie transportu (folia bąbelkowa, karton), następnie postępuje zgodnie z punktem a), b), c) Sprzęt obsługiwany przez serwis Manta: Przedstawiciel Handlowy przyjmuje reklamacje sprzętową od klienta zgodnie wytycznymi punktu 3.1. następnie zamawia kuriera poprzez zakładkę Zakładka, Pomoc Techniczna/ Serwis RMA/. Przy pierwszym wezwaniu należy zarejestrować APS w systemie RMA Manty Serwis Manta generuje nr RMA i samodzielnie zamawia kuriera. 3.3 Monitorowanie naprawy sprzętu własnościowego PH codziennie sprawdza przyjęte reklamacje sprzętowe pod względem terminów rozpatrzenia reklamacji (naprawy) i jeżeli są zagrożone podejmuje interwencję telefoniczną lub ową w ACS. Uzyskane informacje zapisuje na dokumencie zgłoszeniowym Jeżeli termin rozpatrzenia reklamacji z tytułu niezgodności z umową /rękojmi/ gwarancji jest zagrożony, kontaktuje się z ACS i ustala nowy termin, następnie informuje Klienta o nowym terminie. 3.4 Odmowa naprawy sprzętu własnościowego W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, które nie podlega naprawie z tytułu gwarancji /niezgodności z umową/ rękojmi PH kontaktuje się z Klientem w dniu otrzymania ekspertyzy od ACS i przedstawia mu decyzje odmowy oraz (jeżeli jest możliwa) proponuje naprawę płatną, zgodnie z kosztorysem naprawy. W przypadku braku możliwości powiadomienia Klienta, wysyła na własny koszt list poleconym zawierający odmowę i kosztorys naprawy w ciągu 10 dni od daty przyjęcia sprzętu do naprawy w APS. strona 6/10

7 3.4.2 Po zaakceptowaniu naprawy płatnej pracownik APS wysyła zaakceptowany i podpisany przez Klienta kosztorys do ACS Jeżeli Klient nie zgadza się na naprawę płatną, pracownik zwraca się z prośbą do ACS o zwrot nienaprawionego sprzętu lub utylizację sprzętu zgodnie z decyzją Klienta wyrażonej w formie pisemnej. 3.5 Przyjęcie sprzętu (paczki) po naprawie Odbierając paczkę od kuriera PH: a) sprawdza zgodność numeru koperty z numerem wpisanym na liście przewozowym, b) sprawdza zawartość paczki z opisem umieszczonym na liście przewozowym lub załączonym zestawieniem. W przypadku niezgodności PH sporządza protokół rozbieżności, na którym podpisuje się kurier i pracownik przyjmujący przesyłkę, c) informuje Klienta o możliwości odbioru sprzętu z naprawy W przypadku stwierdzenia braków w paczce lub uszkodzenia telefonu podczas transportu PH w ciągu jednego dnia roboczego składa reklamację do ACS, który przysłał paczkę. Podstawą złożenia reklamacji jest przedstawienie protokołu rozbieżności W przypadku zaginięcia przesyłki w drodze do ACS producenta, PH: a) składa pisemnie lub owe zgłoszenie zaginięcia paczki do adresata paczki, podając: nr listu przewozowego, zawartość paczki, kopię dokumentu zgłoszeniowego. b) wpisuje na zgłoszeniu zaginięcia oświadczenie, że nadawca (nazwa i adres punktu) zrzeka się swoich roszczeń wobec przewoźnika. Wszelkie roszczenia związane z zaginięciem przesyłki nadawca będzie rościł wobec ACS (nazwa i adres serwisu), c) tworzy kopię listu przewozowego a oryginał wysyła do ACS producenta, d) monitoruje czas rozpatrzenia reklamacji Po zaakceptowaniu reklamacji przez ACS producenta zostaje rozpoczęty proces odkupienia sprzętu przez ACS W przypadku zaginięcia przesyłki w drodze do APS, PH: a) składa pisemnie lub owe zgłoszenie zaginięcia paczki do nadawcy, b) monitoruje proces odkupienia sprzętu przez ACS producenta 3.6 Wydanie sprzętu własnościowego Klienta PH wydając sprzęt Klientowi: a) sprawdza, kompletność wyposażenia wydawanego sprzętu zgodnie z dokumentem zgłoszeniowym, strona 7/10

8 b) umożliwia sprawdzenie poprawności działania odbieranego sprzętu, c) jeżeli sprzęt był naprawiany odpłatnie wystawia Klientowi fakturę, patrz punkt 3.7. d) uzyskuje od Klienta podpis na dokumencie zgłoszeniowym - odcinek dla punktu przyjęć. Podpis ten potwierdza wykonanie naprawy i kompletność odebranego sprzętu, e) wydaje sprzęt Klientowi wraz z raportem naprawy Jeżeli Klient nie zgadza się z decyzją ACS co do odmowy naprawy lub jakości przeprowadzonej naprawy APS zgłasza reklamację w aplikacji SOS oraz przyjmuje pisemną reklamację od Klienta i niezwłocznie przesyła ją do kancelarii Cyfrowego Polsatu z dopiskiem do Działu Obsługi Klienta Jeżeli Klient nie zgłosił się po odbiór sprzętu w ciągu 2 tygodni o daty przyjęcia sprzętu z naprawy to PH ponownie kontaktuje się z Klientem i przypomina o możliwości odbioru sprzętu z naprawy i ustala nowy termin odbioru. 3.7 Naprawy płatne sprzętu własnościowego W przypadku naprawy płatnej PH otrzymuje z ACS producenta kosztorys naprawy, który pisemnie akceptuje Klient Po uzyskaniu potwierdzenia zaakceptowany kosztorys należy przesłać do ACS w celu dalszego kontynuowania naprawy Po naprawie płatnej ACS wysyła sprzęt (paczkę) za pobraniem, płatną przy odbiorze, Podwykonawca koszty naprawy rozlicza z Klientem na zasadach własnych. 3.8 Serwisowa wymiana sprzętu własnościowego z tytułu niezgodności z umową lub rękojmi Podstawą wymiany sprzętu własnościowego w punkcie sprzedaży jest ekspertyza z ACS potwierdzająca, że usterka powstała nie z winy klienta Przedstawiciel Handlowy sprawdza czy na stanie magazynowym APS dostępny jest model który należy wymienić, jeżeli nie, dowiaduje się, czy sprzęt dostępny jest w sieci CP. W przypadku dostępności sprzętu niezwłocznie zamawia go dla Klienta, jeżeli w sieci CP nie ma właściwego sprzętu proponuje klientowi sprzęt o nie gorszych parametrach technicznych Realizując wymianę sprzętu Przedstawiciel Handlowy rejestruje wymianę sprzętu w SOS-Serwis, następnie pobiera od klienta: a) uszkodzony komplet sprzedażny, b) kopię dowodu zakupu, c) protokół wymiany, potwierdzenie zamiany nr seryjnych sprzętu, d) kopię zgłoszenia serwisowego, e) oryginał ekspertyzy technicznej sprzętu z serwisu Producenta, ekspertyza ważna jest 1 miesiąc, jest to czas w jakim APS powinien zwrócić sprzęt do DL, strona 8/10

9 f) w przypadku zgody Plus na wydłużenie terminu zwrotu (ekspertyzy technicznej) sprzętu należy dołączenia maila z potwierdzeniem wydłużenia terminu Po wykonaniu wymiany nowy sprzęt należy wydać klientowi a uszkodzony zwrócić do magazynu DL ze statusem uszkodzony wraz z dokumentami wyszczególnionymi z punkcie Obsługa sprzętu będącego własnością Cyfrowego Polsatu sprzęt udostępniony Klientowi Pełnomocnik Handlowy ustala szczegółowo z Klientem, na czym polega usterka, jaki ma charakter i czego dotyczy, następnie przeprowadza diagnozę sprzętu poprzez aplikacje testujące lub wykonując połączenia kontrolne, w przypadku routerów Edimax kontaktuje się z serwisem celem potwierdzenia usterki Po stwierdzeniu uszkodzenia, sprzętu PH rejestruje zgłoszenie reklamacyjne w SOS Serwis, następnie: a) drukuje zgłoszenie reklamacyjne i dołącza je do uszkodzonego sprzętu (klient nie otrzymuje dokumentu reklamacyjnego), b) wymienia sprzęt poprzez zakładkę wymiana w SOS serwis. Wymianie podlegają tylko części uszkodzone zestawu sprzedażnego. c) drukuje dokument protokół wymiany który podpisuje klient. Klient otrzymuje dokument Po zakończeniu wymiany PH przekazuje sprzęt ze statusem uszkodzony w kompletach sprzedażnych do Dystrybutora W przypadku uszkodzenia mechanicznego, zagubienia sprzętu udostępnionego, PH zobowiązany jest zaproponować Klientowi zakup nowego sprzętu w cenie detalicznej. Kupiony sprzęt stanie się własnością Klienta czego potwierdzeniem jest wydanie faktury VAT lub paragonu Klient, który decyduje się na zakup w cenie detalicznej, nie ponosił odpowiedzialności za utratę, bądź zniszczenie sprzętu udostępnionego. Dodatkowo Klientowi, nie będą naliczane opłaty z tytułu udostępnienia sprzętu. Klient kupując modem na własność w cenie detalicznej nie podpisuje aneksu do umowy PH po zarejestrowaniu sprzedaży w Systemie Obsługi Sprzedaży (SOS) i wydrukowaniu FV lub paragonu, zobowiązany jest do rejestracji w SOS zgłoszenia reklamacyjnego poprzez REKLAMACJE DOK, wybierając Grupę: sprzedaż modemu, Typ: utrata, w treści zgłoszenia obowiązkowo należy zapisać informację o tym, że Klient potwierdza fakt utraty modemu (wydrukowane zgłoszenie z SOS obowiązkowo musi zawierać podpis Klienta) Podpisane zgłoszenie reklamacyjne wraz z FV lub paragonem, PH przesyła faksem pod numer (22) do Działu Obsługi Klienta Cyfrowego Polsatu. strona 9/10

10 3.9.8 Jeżeli Klient nie zdecyduje się na zakup modemu w cenie detalicznej, należy poinformować Klienta, że powinien skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta pod numerem: (z telefonu stacjonarnego, opłata zgodnie z taryfą operatora); , (z telefonu komórkowego, opłata zgodnie z taryfą operatora); (bezpłatnie z telefonu Cyfrowego Polsatu) Obsługa sprzętu będącego własnością Cyfrowego Polsatu (sprzęt demo, użyczeniowy, przedsprzedażny) W przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzętu, PH: a) wypełnia zgłoszenie reklamacji w programie serwisowym w SOS (moduł serwis) wpisując w polu Uwagi : jakiego sprzęty dotyczy zgłoszenie (przedsprzedaż,demo, użyczenie); b) przygotowuje sprzęt do wysłania do Dystrybutora wraz z dokumentem zgłoszeniowym sprzętu, Sprzęt należy zapakować w taki sposób, aby był zabezpieczony przed uszkodzeniem mogącym powstać w czasie transportu (folia bąbelkowa, karton); c) W ciągu jednego dnia roboczego od dnia zgłoszenie naprawy PH wysyła sprzęt do Dystrybutora oraz przekazuje w SOS ze statusem uszkodzony. d) PH zaznacza fakt wysłania urządzenia do Dystrybutora w SOS (moduł Serwis). e) Dystrybutor zwraca sprzęt do Magazynu Cyfrowego Polsatu jako zwrot. f) Po przyjęciu sprzętu przez Magazyn Cyfrowego Polsatu, zgłoszenie serwisowe zostaje zamknięte Archiwizacja dokumentów Dokumenty zgłoszeniowe oraz list przewozowy wyjściowy przechowywane są w punkcie sprzedaży przez okres 3 miesięcy od dnia wydania sprzętu Klientowi a następnie niszczone ostatniego dnia miesiąca Wypełnione druki zawierające dane osobowe Klienta zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, podlegają ewidencji Zasady obiegu dokumentów zaprezentowane są w dokumencie patrz p. 4.d niniejszej procedury. 4 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PROCEDURY a) Formularz: Zgłoszenie reklamacji sprzętu b) Dokument związany: Schemat obiegu dokumentów serwisowych c) Dokument związany: Najczęściej zadawane pytania d) Dokument związany: Odmowa wymiany sprzętu z tytułu niezgodności z umową e) Cennik asortymentu DTH i telekomunikacyjnego f) Adresy Autoryzowanych Centrów Serwisowych telefonów komórkowych, modemów, routerów i akcesoriów. strona 10/10

1. CO OPISUJE TEN DOKUMENT? 2. PODSTAWA WYDANIA TEGO DOKUMENTU 3. S Ł OWNICZEK

1. CO OPISUJE TEN DOKUMENT? 2. PODSTAWA WYDANIA TEGO DOKUMENTU 3. S Ł OWNICZEK INSTRUKCJA SPRZEDAŻ Y USŁ UG ORANGE DOTYCZĄ CYCH SZEROKOPASMOWEGO, STACJONARNEGO DOSTĘ PU DO INTERNETU Ś WIADCZONYCH W MODELU BSA W SIECI SPRZEDAŻ Y ORANGE/TP 1. CO OPISUJE TEN DOKUMENT? 1.1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Just4Smart

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Just4Smart REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Just4Smart 1 Postanowienia ogólne 1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.just4smart.pl (zwany dalej Just4Smart lub sklepem ) stanowi własność Jana Bertranda, prowadzącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014)

Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014) Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014) Data publikacji: 27.02.2015 www.redcoon.pl I. Definicje Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają: Konsument osoba

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A.

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.komputronik.pl prowadzony jest przez Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I PODMIOT DZIAŁALNOŚCI. DOSTĘPNE FORMY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

PRZEDMIOT I PODMIOT DZIAŁALNOŚCI. DOSTĘPNE FORMY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ Sprzedaż na niniejszym koncie, zarejestrowanym na platformie Allegro odbywa się przez sklep internetowy AVANDELUX i prowadzony jest przez Avandelux Grzegorz Czaczkowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cetus Michał

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem sklepu internetowego eshop lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Tradus sp z o.o.

Regulamin Sklepu Internetowego Tradus sp z o.o. Regulamin Sklepu Internetowego Tradus sp z o.o. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.salurion.pl prowadzony jest przez Tradus sp z o.o. z siedzibą w Plewiskach przy ulicy Zakładowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wstępne

Rozdział I Postanowienia wstępne Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy (e-sklep) ksiegarnialudzisukcesu.pl (dalej Sklep ) prowadzi sprzedaż detaliczną za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AKUNA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AKUNA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AKUNA POLSKA SP. Z O.O. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.akuna.net, prowadzony jest przez Akuna Polska Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dni kalendarzowe - wszystkie kolejne dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli;

Dni kalendarzowe - wszystkie kolejne dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli; Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy Czytay.pl, działający pod adresem www.czytay.pl prowadzony jest przez: Przedsiębiorstwo Hurtowo-Detaliczne Książnica Polska Spółka z o.o., z

Bardziej szczegółowo

01. Strony transakcji

01. Strony transakcji Regulamin Sklepu Mistral-rtv.pl Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Mistral-rtv.pl oznacza akceptację postanowień ninejszego regulaminu. Właścicielem sklepu www.mistral-rtv.pl jest firma: Mistral

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu Medseven

Regulamin sklepu Medseven Regulamin sklepu Medseven 1. Informacje wstępne Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.medseven.eu, prowadzony jest przez Medseven sp. z o.o., ul. Kurpińskiego 12/12a, 85-092 Bydgoszcz, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem http://www.sklep.asaj.pl/ prowadzony jest przez ASAJ Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI I. STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN 1. Właścicielem sklepu internetowego MYCOVERSTORY.PL jest Emilia Wilczyńska Prowadząca działalność gospodarczą MY COVER STORY] Adres: Ul. Wileńska 6a/15a, 03-414 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sklepu Internetowego CERTUM PCC Wersja 3.0 Data: 25 lutego 2009

Sklepu Internetowego CERTUM PCC Wersja 3.0 Data: 25 lutego 2009 Regulamin Sklepu Internetowego CERTUM PCC, wersja 1.0 1 Regulamin Sklepu Internetowego CERTUM PCC Wersja 3.0 Data: 25 lutego 2009 Unizeto Technologies S.A. CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji ul.

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.roooolki.pl jest przez PRO-FIT s.c, prowadzącego

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.roooolki.pl jest przez PRO-FIT s.c, prowadzącego REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.roooolki.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: PRO-FIT s.c, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRO-FIT s.c. z siedzibą w Legnicy, ul.

Bardziej szczegółowo

5. Jeżeli Użytkownik składa zamówienie jest równoznaczne z tym, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje postanowienia w nim zawarte.

5. Jeżeli Użytkownik składa zamówienie jest równoznaczne z tym, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje postanowienia w nim zawarte. Regulamin 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy Beta Style działający pod adresem www.betastyle.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży odzieży sportowej, obuwia sportowego oraz akcesoriów

Bardziej szczegółowo

2. Konsument osoba fizyczna zawierająca umowę

2. Konsument osoba fizyczna zawierająca umowę Regulamin zawierania umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa obowiązuje od 17 grudnia 2014 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedury stosowane przez P4 sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Akcesoriamuzyczne.pl w zakresie sprzedaży konsumenckiej. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Akcesoriamuzyczne.pl w zakresie sprzedaży konsumenckiej. Postanowienia Ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Akcesoriamuzyczne.pl w zakresie sprzedaży konsumenckiej 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie wyłącznie do składania Zamówień i nabycia Towarów przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin. http://www.mjwnarzedzia.pl/content/3- regulamin. Spis treści

Regulamin. http://www.mjwnarzedzia.pl/content/3- regulamin. Spis treści Regulamin http://www.mjwnarzedzia.pl/content/3- regulamin Spis treści 1. DEFINICJE 2 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE OSOBY SPRZEDAJĄCEGO ORAZ DANE KONTAKTOWE 3 4. OFERTA SKLEPU 3 5.

Bardziej szczegółowo

regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku

regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne Regulaminem 25 grudnia 2014 r. Sprzedającym Sklepem

1. Informacje ogólne Regulaminem 25 grudnia 2014 r. Sprzedającym Sklepem Sklep internetowy FOCUS GARDEN prowadzony jest w domenie www.focusgarden.pl przez Sławomir Czajkowski P.H.U. Focus Sławomir Czajkowski, ul. Kraszewskiego 10, 64-920 Piła, NIP: 7641707441, REGON: 570371203,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego Sklep internetowy loyaltysystem.pl, działający pod adresem loyaltysystem.pl, prowadzony jest przez: Sartweb.pl sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Gen. Maczka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl

Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin oznacza zasady świadczenia usług w ramach serwisu Tania- Paczka.net przez firmę El-ART. 2. Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania ze sklepu internetowego HZW Agropref

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania ze sklepu internetowego HZW Agropref Regulamin świadczenia usług oraz korzystania ze sklepu internetowego HZW Agropref 1. Warunki ogólne 1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia i korzystania ze sklepu

Bardziej szczegółowo