System Obsługi Sklepu - spis treści pomocy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Obsługi Sklepu - spis treści pomocy"

Transkrypt

1 System Obsługi Sklepu - spis treści pomocy System Obsługi Sklepu - spis treści pomocy...1 Wprowadzenie do Systemu Obsługi Sklepu...5 Zadania Systemu Obsługi Sklepu...6 Administracja systemem...7 Jak zmienić swoje hasło?...9 Wykaz formularzy modułu Administracja systemem...10 Opis formularza Zmiana hasła...13 Opis formularza Administracja kontami użytkowników...14 Opis formularza Nowy użytkownik...15 Opis formularza Zmiana hasła użytkownika...16 Archiwizacja - opis funkcji modułu...17 Opis plików WE/WY...18 Wykaz formularzy...19 Opis formularza Kopia archiwalna...20 Opis formularza Odtworzenie stanu systemu...21 Jak utworzyć archiwalną kopię danych systemu?...22 Jakie elementy systemu powinny być archiwizowane?...23 Jaką wybrać wielkość woluminu?...24 Czy trzeba kompresować dane?...25 Jak odtworzyć stan systemu na podstawie kopii archiwalnej?...26 Kartoteka - opis funkcji modułu...27 Opis plików WE/WY...29 Kartoteka - wykaz formularzy...30 Import kartoteki - zmiany cen...30 Opis formularza Wybór producenta...33 Opis formularza Dodanie produktów...34 Opis formularza Wybór kolumn...35 Opis formularza Nowy cennik...36 Opis formularza Akceptacja nowych cen...37 Opis formularza Data obowiązywania cennika...38 Opis formularza Kopiowanie cen...39 Opis formularza Drukowanie stanów magazynowych...40 Opis formularza Raport z klasyfikacji...41 Opis formularza Import kartoteki - zmiany klasyfikacji...42 Opis formularza Import kartoteki - zmiany cen...43 Opis formularza Import kartoteki - nowe produkty...44 Opis formularza Import kartoteki - zmiany w tabelach słownikowych...45 Opis formularza Import kartoteki - zmiany statusów...46 Opis formularza Kartoteka...47 Opis formularza Nowy cennik...49 Opis formularza Producenci...51 Opis formularza Karta katalogowa...52 Opis formularza Nowy produkt...54 Opis formularza Filtry...56 Opis formularza Znajdź...57 Opis formularza Nowa lista...58 Opis formularza Listy produktów...59 Opis formularza Edycja list...60 Opis formularza Konfiguracja stref...61 Opis formularza Stawki podatkowe...62 Opis formularza Brands Opis formularza Segmenty Opis formularza Sub-brands Opis formularza Koncepty Opis formularza Typy produktów Opis formularza Opisy typów Opis formularza Marki produktów...69 Opis formularza Klasy produktów...70

2 Opis formularza Grupy produktów...71 Opis formularza Jednostki miary...72 Opis formularza Grupy kasowe produktów...73 Raport o stanie magazynu...74 Jak wczytać nową kartotekę?...75 Jak wyszukać w kartotece odpowiedni produkt?...76 Jak zmienić dane produktu?...77 Jak wyświetlić tylko niektóre z produktów?...78 Jak odnaleźć dokumenty, w których występuje wskazany produkt?...79 Jak zaktualizować stany magazynowe?...80 Jak zdefiniować strefy sklepowe?...81 Jak zdefiniować własną listę produktów?...82 Obsługa kasy - opis funkcji modułu...83 Opis plików WE/WY...84 Wykaz formularzy...86 Opis formularza Konfiguracja kasy...87 Opis formularza Eksport konfiguracji kasy...89 Opis formularza Wybór punktów sprzedaży...90 Opis formularza Wypełnienie komponentów...91 Opis formularza Import raportów sprzedaży...92 Opis formularza Raport sprzedaży...93 Opis formularza Przenoszenie produktów ze strefy przyjęcia i wydania...94 Opis formularza Równoważenie produktów w strefach sprzedaży...95 Opis formularz Przenoszenie produktów do strefy przyjęcia i wydania...96 Jak otworzyć dzień?...97 Jak skonfigurować kasę?...98 Jak zamknąć dzień?...99 Odchudzanie - opis funkcji modułu Opis procesu odchudzania Wykaz formularzy Opis formularza Odchudzanie Opis formularza Raport odchudzania Inwentaryzacja - opis funkcji modułu Wykaz formularzy Opis formularza Inwentaryzacja Opis formularza Raport inwentaryzacji Opis formularza Komentarz do raportu inwentaryzacji Opis formularza Kartoteka inwentaryzacyjna Konfigurowanie i konserwacja systemu - opis funkcji modułu Opis plików WE/WY Wykaz formularzy Opis formularza Konfiguracja Opis formularza Narzędzia Ekran Obsługa przesyłek - opis funkcji modułu Opis plików WE/WY Wykaz formularzy Opis formularza Poczta Zamówienia - opis funkcji modułu Opis funkcji modułu Opis plików WE/WY modułu Zamówienia Wykaz formularzy modułu Zamówienia Opis formularza Zamówienie Opis formularza Filtr Opis formularza Nowe zamówienie Opis formularza Akceptacja zamówienia Opis formularza Dodanie produktów Opis formularza Automatyczne zamówienie Opis formularza Aktualizacja stanów magazynowych Jak utworzyć nowe zamówienie?

3 3 Jak utworzyć automatyczne zamówienie? Jak nadać inny numer zamówieniu? Co należy zrobić, aby w formularzu edycji zamówienia obejrzeć wybrane produkty? Dokumenty zewnętrzne - opis funkcji modułu Opis funkcji modułu Zadania modułu Opis plików WE/WY modułu Dokumenty zewnętrzne Wykaz formularzy modułu Dokumenty zewnętrzne Opis formularza Nowe dokumenty Opis formularza Dokument Opis formularza Produkty Opis formularza Komponenty Opis formularza Produkty, których nie ma w kartotece Opis formularza Płatności, Wypłaty i inne komponenty Opis formularza Nowy dokument Opis formularza Dokumenty Opis formularza Filtry Opis formularza Nowy typ dokumentu Opis formularza Wysyłka dokumentów Opis formularza Nowy komponent Opis formularza Typy dokumentów Opis formularza Raport za okres z dokumentów Jak utworzyć nowy typ dokumentu? Jak utworzyć nowy komponent dokumentu? Co należy zrobić, aby obejrzeć wczytany do bufora systemu dokument? Jak poprawić nie zatwierdzony dokument? W jaki sposób można zatwierdzić dokument znajdujący się w buforze systemu? Co należy zrobić, aby poprawić dokument, który został zatwierdzony w systemie? Co należy zrobić, aby przesłać dokument do Centrali? Dokumenty wewnętrzne Opis funkcji modułu Zadania modułu Wykaz formularzy Opis formularza Dokumenty wewnętrzne Opis formularza Auto dystrybucja Opis formularza Filtry dokumenty wewnętrzne Opis formularza Wybór produktów Opis formularza z listą produktów Opis formularza Dokument wewnętrzny: <nr> Opis formularza Wybór stref Opis formularza Nowy dokument wewnętrzny Jak w systemie zarejestrować przesunięcie towarów z jednej strefy do drugiej? Czy można jednocześnie przenieść towary ze wszystkich stref sprzedaży do magazynu? Karty Stałych Klientów Opis funkcji modułu Dane wyjściowe i wejściowe Zadania modułu Opis plików WE/WY Wykaz formularzy modułu obsługi Kart Stałego Klienta Opis formularza Karty Stałych Klientów Opis formularza Karta Stałego Klienta Opis formularza Klienci - filtry Opis formularza Eksport Kart Stałego Klienta Opis formularza Klient-Karty Opis formularza Konsumpcja premii Opis formularza Zakupy Opis formularza Punkty - premie Talony Opis funkcji modułu Dane wyjściowe i wejściowe...200

4 Zadania modułu Opis plików WE/WY Opis formularza Nowy/Edytuj talon Opis formularza Talony Opis formularza Eksport talonów Opis formularza Nominały Opis formularza Talony - filtry Prognozy Opis funkcji modułu Zadania modułu Opis plików WE/WY Wykaz formularzy Opis formularza Prognoza Co należy zrobić, aby wysłać listę prognozy? Jak wyliczyć procentowy udział produktu w ramach produktów wybranej grupy? Remanent Opis funkcji modułu Zadania modułu Wykaz formularzy modułu Remanent Opis formularza Remanent - brakujące ceny produktów Opis formularza Remanent ilościowo-wartościowy Opis formularza Remanenty Kolektory (skanery Dolphin) - opis modułu Opis plików WE/WY Menu systemu System, menu Kartoteka, menu Dokumenty, menu Kasa, menu Zamówienia, menu Prognozy, menu Talony, menu Klienci, menu Użytkownicy, menu Pomoc, menu Co nowego w systemie

5 5 Wprowadzenie do Systemu Obsługi Sklepu Witamy w Systemie Obsługi Sklepu! System Obsługi Sklepu przeznaczony jest do obsługi sieci sklepów lub sklepu. Projektowany system magazynowy pracować będzie, w zależności od parametru ustawionego w konfiguracji programu, w następujących, różnych konfiguracjach sprzętowych: konfiguracji sieciowej, w której wymiana danych pomiędzy systemem magazynowym, a systemem sprzedaży EUROPOS F (zainstalowanych na dwóch różnych komputerach) odbywać się będzie przy wykorzystaniu sieci lokalnej - w takim przypadku odpowiednie pliki tekstowe, służące do wymiany informacji, zapisywane będą i odczytywane z określonych, wymuszonych przez program sprzedaży, katalogów systemu operacyjnego komputera, na którym zainstalowano program EUROPOS F konfiguracji autonomicznej, w której wymiana danych pomiędzy systemem magazynowym a systemem sprzedaży EUROPOS F (zainstalowanych na dwóch różnych komputerach) odbywać się będzie przy pomocy dyskietek - w takim przypadku odpowiednie pliki tekstowe, służące do wymiany informacji, zapisywane będą, przenoszone i odczytywane z dyskietek. Jeśli potrzebujesz pomocy podczas pracy w aplikacji, naciśnij przycisk F1 na klawiaturze albo kliknij przycisk "Pomoc". System Obsługi Sklepów umożliwia pracę -- w danej chwili -- tylko jednemu użytkownikowi. W przypadku uruchomienia aplikacji przez więcej niż jednego operatora, na ekranie wyświetlany jest komunikat i działanie programu zostaje zakończone.

6 6 Zadania Systemu Obsługi Sklepu Podstawowymi zadaniami spełnianymi przez system są: obsługa kartoteki magazynowej towarów; zapewnienie interfejsu pomiędzy systemem magazynowym, a systemami pracującymi w centrali oraz systemem kasowym Europos-F. Realizacja tych funkcji związana jest z obsługa wielu zadań. Należą do nich m.in.: obsługa kartoteki (magazynu, cennika, listy pracowników, tabel słownikowych); obsługa pracowników i ich uprawnień; tworzenie zamówień; obsługa ruchu towarów (dokumentów); generacja wymaganych raportów; tworzenie zbiorów do elektronicznej transmisji liniami telefonicznymi; inwentaryzacja.

7 7 Administracja systemem Zadania modułu Podział użytkowników ze względu na ich uprawnienia dostępu do funkcji systemu (administrator, użytkownik, gość); Rejestracja nowego użytkownika; Edycja danych użytkowników; Wymuszenie przez administratora systemu zmiany hasła przez użytkowników; Usunięcie użytkownika z systemu; Wydruk listy użytkowników w systemie; Obsługa haseł użytkowników (zmiana hasła, szyfrowanie); Logowanie użytkownika w systemie wymagające podania prawidłowego hasła; Zmiana użytkownika bez konieczności kończenia pracy systemu. Opis formularzy Administrowanie kontami użytkowników Logowanie Nowy użytkownik Zmiana hasła użytkownika Zmiana hasła Odpowiedzi na pytania Jak to zrobić...? Jak zalogować się w systemie? Jak zmienić swoje hasło?

8 8 Jak zalogować się w systemie? Aby zalogować się w systemie należy: w formularzu Logowanie należy na liście Operator wybrać własny identyfikator; w polu Hasło wpisać swoje hasło. Jeżeli system aktualnie pracuje i chcemy zastąpić aktualnego operatora, to nie musimy kończyć pracy systemu. Wystarczy wybrać polecenie Logowanie z menu Użytkownicy

9 9 Jak zmienić swoje hasło? Aby zmienić swoje hasło należy: wybrać polecenie Zmiana hasła z menu Użytkownicy w formularzu Zmiana hasła w polu Old wpisać poprzednie hasło i następnie dwukrotnie nowe hasło ( w polach Nowe i Weryfikacja).

10 10 Wykaz formularzy modułu Administracja systemem Logowanie Zmiana hasła Formularz przeznaczony do logowania się użytkownika w systemie. Użytkownik wybiera swój kod z listy i następnie podaje hasło. Podczas wprowadzania hasła, wpisywane przez użytkownika znaki nie są wyświetlane, a jedynie symbole (*) pozwalające określić liczbę wprowadzonych znaków. Hasło jest weryfikowane i jeżeli jest poprawne, to użytkownik rozpoczyna pracę w systemie. Jeżeli hasło nie jest poprawne, to istnieje możliwość ponownego wprowadzenia hasła. Jeżeli trzy kolejne próby zalogowania się w systemie zakończą się niepowodzeniem, wówczas następuje awaryjne zakończenie pracy systemu. Jeżeli superuser lub administrator systemu wymuszą zmianę hasła przez użytkownika, to podczas logowania wyświetlany jest komunikat przypominający o konieczności zmiany hasła oraz podawana jest aktualna liczba warunkowych logowań bez zmiany hasła. Wartość początkowa warunkowych logowań ustawiana jest w module konfiguracji systemu. W systemie istnienie użytkownik specjalny tzw. superuser (kod - 0). Użytkownik specjalny jest on na stałe zaszyty w systemie. Jego hasło jest wyliczane i zmienia się razem z aktualną datą i godziną systemu. Formularz przeznaczony do zmiany hasła przez użytkownika. Funkcja ta, jest dostępna dla każdego z użytkowników. Do zmiany hasła wymagana jest znajomość poprzedniego hasła. Hasła są szyfrowane. Podczas wprowadzania hasła nie są wyświetlane znaki wprowadzane przez użytkownika, a jedynie symbole pozwalające określić liczbę wprowadzonych znaków (symbol *). Proces dokonuje weryfikacji wprowadzanych danych: sprawdza czy poprzednie hasło jest poprawne; sprawdza czy nowe hasło jest zgodne z jego kopią; sprawdza czy nowe hasło jest dostatecznie długie (co najmniej 5 znaków); sprawdza czy nowe hasło nie jest identyczne z poprzednim. Jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione, to następuje zmiana hasła. Administracja kontami użytkowników Formularz umożliwiający edycję danych o użytkownikach systemu. Funkcja dostępna tylko dla superusera i administratora systemu. Edycji podlegają następujące dane: imię i nazwisko, priorytet i hasło. Priorytet określający uprawnienia użytkownika wybierany jest z listy i może mieć jedną z wartości: administrator, operator i gość. Unikalny kod użytkownika nie może być zmieniany. Istnieje możliwość dodania nowego użytkownika, usunięcie użytkownika z systemu, zmiana hasła użytkownika oraz ustawienie flagi,. Podczas edycji istnieje możliwość wydrukowania listy wszystkich użytkowników w systemie. Do zmiany hasła użytkownikom NIE jest wymagana znajomość poprzedniego hasła. Hasła są szyfrowane. Podczas wprowadzania hasła nie są wyświetlane znaki wprowadzane przez użytkownika, a jedynie symbole pozwalające określić liczbę wprowadzonych znaków (symbol *). Nowy użytkownik Formularz umożliwiający dodanie nowego użytkownika do systemu. Funkcja jest dostępna tylko dla superusera i administratora systemu. Dodanie użytkownika polega na wypełnieniu karty zawierającej następujące dane: kod użytkownika, imię i nazwisko, priorytet i hasło. Priorytet określający uprawnienia użytkownika wybierany jest z listy i może mieć jedną z wartości: administrator funkcje dostępne dla operatora oraz dodatkowo zmiana konfiguracji systemu i modułów oraz wykonywanie procedur administracyjnych; operator funkcje dostępne dla gościa oraz dodatkowo dopisywanie, modyfikowanie i usuwanie danych oraz akceptowanie; gość tylko przeglądanie danych i wydruki. W systemie istnieje użytkownik specjalny tzw. superuser. Użytkownik jest na stałe zaszyty w

11 11 systemie i nie może zostać usunięty. Po wypełnieniu karty, system sprawdza czy: kod użytkownika jest unikalny oraz czy jest dostatecznie długi (co najmniej 3 znaki); imię i nazwisko jest dostatecznie długie (co najmniej 5 znaków); hasło jest dostatecznie długie (co najmniej 5 znaków). Jeżeli w/w warunki zostaną spełnione, to użytkownik jest dodawany do systemu. Zmiana hasła użytkownika Formularz przeznaczony do zmiany hasła użytkownikowi przez administratora systemu. Funkcja ta, jest dostępna tylko dla administratorów systemu. Do zmiany hasła wymagana NIE jest znajomość poprzedniego hasła. Hasła są szyfrowane. Podczas wprowadzania hasła nie są wyświetlane znaki wprowadzane przez użytkownika, a jedynie symbole pozwalające określić liczbę wprowadzonych znaków (symbol *). Proces dokonuje weryfikacji wprowadzanych danych: sprawdza czy nowe hasło jest zgodne z jego kopią; sprawdza czy nowe hasło jest dostatecznie długie (co najmniej 5 znaków); sprawdza czy nowe hasło nie jest identyczne z poprzednim. Jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione, to następuje zmiana hasła.

12 12 Opis formularza Logowanie Formularz logowania się użytkownika w systemie. Użytkownik wybiera swój kod z listy i następnie podaje hasło. Podczas wprowadzania hasła, wpisywane przez użytkownika znaki nie są wyświetlane, a jedynie symbole (*) pozwalające określić liczbę wprowadzonych znaków. Hasło jest weryfikowane i jeżeli jest poprawne, to użytkownik rozpoczyna pracę w systemie. Jeżeli hasło nie jest poprawne, to istnieje możliwość ponownego wprowadzenia hasła. Jeżeli trzy kolejne próby zalogowania się w systemie zakończą się niepowodzeniem, wówczas następuje awaryjne zakończenie pracy systemu. Jeżeli superuser lub administrator systemu wymuszą zmianę hasła przez użytkownika, to podczas logowania wyświetlany jest komunikat przypominający o konieczności zmiany hasła oraz podawana jest aktualna liczba warunkowych logowań bez zmiany hasła. Wartość początkowa warunkowych logowań ustawiana jest w module konfiguracji systemu. W systemie istnienie użytkownik specjalny tzw. superuser (kod - 0). Użytkownik specjalny jest on na stałe zaszyty w systemie. Jego hasło jest wyliczane i zmienia się razem z aktualną datą i godziną systemu. Lista rozwijana Operator Lista zawiera aktualny wykaz wszystkich użytkowników systemu. Pole edycji Hasło Przycisk OK Umożliwia wprowadzanie hasła użytkownika. Rozpoczyna weryfikację hasła. Przycisk Anuluj Anuluje logowanie w systemie, zamyka okno i kończy działanie systemu (o ile jest to pierwsze uruchomienie programu; w przypadku zmiany użytkownika podczas pracy systemu, aplikacja kontynuuje działanie). Zmiana hasła Formularz przeznaczony do zmiany hasła przez użytkownika. Funkcja ta, jest dostępna dla każdego z użytkowników. Do zmiany hasła wymagana jest znajomość poprzedniego hasła. Hasła są szyfrowane. Podczas wprowadzania hasła nie są wyświetlane znaki wprowadzane przez użytkownika, a jedynie symbole pozwalające określić liczbę wprowadzonych znaków (symbol *). Proces dokonuje weryfikacji wprowadzanych danych: sprawdza czy poprzednie hasło jest poprawne; sprawdza czy nowe hasło jest zgodne z jego kopią; sprawdza czy nowe hasło jest dostatecznie długie (co najmniej 5 znaków); sprawdza czy nowe hasło nie jest identyczne z poprzednim. Jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione, to następuje zmiana hasła.

13 13 Opis formularza Zmiana hasła Formularz przeznaczony do zmiany hasła przez użytkownika. Funkcja ta, jest dostępna dla każdego z użytkowników. Do zmiany hasła wymagana jest znajomość poprzedniego hasła. Hasła są szyfrowane. Podczas wprowadzania hasła nie są wyświetlane znaki wprowadzane przez użytkownika, a jedynie symbole pozwalające określić liczbę wprowadzonych znaków (symbol *). Proces dokonuje weryfikacji wprowadzanych danych: sprawdza czy poprzednie hasło jest poprawne; sprawdza czy nowe hasło jest zgodne z jego kopią; sprawdza czy nowe hasło jest dostatecznie długie (co najmniej 5 znaków); sprawdza czy nowe hasło nie jest identyczne z poprzednim. Jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione, to następuje zmiana hasła. Pole edycji Stare hasło Umożliwia wprowadzanie aktualnego hasła użytkownika. Pole edycji Nowe hasło Umożliwia wprowadzanie nowego hasła użytkownika. Pole edycji Weryfikacja Przycisk OK Umożliwia ponowne wprowadzenie nowego hasła użytkownika. (Duplikat wykorzystywany jest do weryfikacji nowego hasła.) Rozpoczyna proces zmiany hasła. Przycisk Anuluj Anuluje zmianę hasła.

14 14 Opis formularza Administracja kontami użytkowników Formularz umożliwiający edycję danych o użytkownikach systemu. Funkcja dostępna tylko dla superusera i administratora systemu. Edycji podlegają następujące dane: imię i nazwisko, priorytet i hasło. Priorytet określający uprawnienia użytkownika wybierany jest z listy i może mieć jedną z wartości: administrator, operator i gość. Unikalny kod użytkownika nie może być zmieniany. Istnieje możliwość dodania nowego użytkownika, usunięcie użytkownika z systemu, zmiana hasła użytkownika oraz ustawienie flagi,. Podczas edycji istnieje możliwość wydrukowania listy wszystkich użytkowników w systemie. Do zmiany hasła użytkownikom NIE jest wymagana znajomość poprzedniego hasła. Hasła są szyfrowane. Podczas wprowadzania hasła nie są wyświetlane znaki wprowadzane przez użytkownika, a jedynie symbole pozwalające określić liczbę wprowadzonych znaków (symbol *). Przeglądarka użytkowników Przeglądarka listy użytkowników Systemu Obsługi Sklepu. Każdy z użytkowników opisany jest przez atrybut: Kod użytkownika - kod użytkownika (wartość tylko-do-odczytu), Imię i nazwisko - (imię i nazwisko użytkownika, Uprawnienia - priorytet użytkownika, P - flaga wymuszająca zmianę hasła przez użytkownika. Przycisk Nowy użytkownik Umożliwia dopisanie nowego użytkownika do listy osób uprawnionych do korzystania z Systemu Obsługi Sklepu. Przycisk Usuń użytkownika Umożliwia usunięcie wskazanego użytkownika z listy osób uprawnionych do korzystania z Systemu Obsługi Sklepu. Przycisk Zmiana hasła Umożliwia zmianę hasła użytkownika przez administratora Systemu Obsługi Sklepu. Przycisk Zmień wszystkie hasła Umożliwia wymuszenie zmiany hasła przez użytkowników Systemu Obsługi Sklepu. Powoduje zaznaczenie pól wyboru w kolumnie P w przeglądarce użytkowników Przycisk Raport Przygotowuje raport zawierającego listę użytkowników. Raport może zostać wysłany na ekran lub wydrukowany na drukarce. Przycisk Zamknij Zapisuje zmiany i zamyka okno.

15 15 Opis formularza Nowy użytkownik Formularz umożliwiający dodanie nowego użytkownika do systemu. Funkcja jest dostępna tylko dla superusera i administratora systemu. Dodanie użytkownika polega na wypełnieniu karty zawierającej następujące dane: kod użytkownika, imię i nazwisko, priorytet i hasło. Priorytet określający uprawnienia użytkownika wybierany jest z listy i może mieć jedną z wartości: administrator - funkcje dostępne dla operator a oraz dodatkowo zmiana konfiguracji systemu i modułów oraz wykonywanie procedur administracyjnych; operator - funkcje dostępne dla gość a oraz dodatkowo dopisywanie, modyfikowanie i usuwanie danych oraz akceptowanie; gość - tylko przeglądanie danych i wydruki. W systemie istnieje użytkownik specjalny tzw. superuser. Użytkownik jest na stałe zaszyty w systemie i nie może zostać usunięty. Po wypełnieniu karty, system sprawdza czy: kod użytkownika jest unikalny oraz czy jest dostatecznie długi (co najmniej 3 znaki); imię i nazwisko jest dostatecznie długie (co najmniej 5 znaków); hasło jest dostatecznie długie (co najmniej 5 znaków). Jeżeli w/w warunki zostaną spełnione, to użytkownik jest dodawany do systemu. Pole edycji Kod użytkownika Umożliwia wprowadzanie i przeglądanie kodu użytkownika. Kod użytkownika musi być unikalny oraz i dostatecznie długi (co najmniej 3 znaki). Pole edycji First and last name Umożliwia wprowadzanie i przeglądanie imienia i nazwiska użytkownika. Lista Uprawnienia Umożliwia określenie priorytetu użytkownika: administrator - funkcje dostępne dla operatora oraz dodatkowo zmiana konfiguracji systemu i modułów oraz wykonywanie procedur administracyjnych; operator - funkcje dostępne dla gościa oraz dodatkowo dopisywanie, modyfikowanie i usuwanie danych oraz akceptowanie; gość - tylko przeglądanie danych i wydruki Pole edycji Hasło Przycisk OK Umożliwia wprowadzanie hasła użytkownika. Hasło musi składać się z co najmniej 5 znaków. Rozpoczyna weryfikację danych i dopisuje użytkownika do listy osób uprawnionych do korzystania z Systemu Obsługi Sklepu. Przycisk Anuluj Anuluje dodanie nowego użytkownika.

16 16 Opis formularza Zmiana hasła użytkownika Formularz przeznaczony do zmiany hasła użytkownikowi przez administratora systemu. Funkcja ta, jest dostępna tylko dla administratorów systemu. Do zmiany hasła wymagana NIE jest znajomość poprzedniego hasła. Hasła są szyfrowane. Podczas wprowadzania hasła nie są wyświetlane znaki wprowadzane przez użytkownika, a jedynie symbole pozwalające określić liczbę wprowadzonych znaków (symbol *). Proces dokonuje weryfikacji wprowadzanych danych: sprawdza czy nowe hasło jest zgodne z jego kopią; sprawdza czy nowe hasło jest dostatecznie długie (co najmniej 5 znaków); sprawdza czy nowe hasło nie jest identyczne z poprzednim. Jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione, to następuje zmiana hasła. Pole edycji Nowe hasło Umożliwia wprowadzanie nowego hasła użytkownika. Pole edycji Weryfikacja Przycisk OK Umożliwia ponowne wprowadzenie nowego hasła użytkownika. (Duplikat wykorzystywany jest do weryfikacji nowego hasła.) Rozpoczyna proces zmiany hasła. Przycisk Anuluj Anuluje zmianę hasła.

17 17 Archiwizacja - opis funkcji modułu Zadania modułu Archiwizacja baz danych i tabel systemu; Archiwizacja pliku.ini; Archiwizacja plików wejściowych i wyjściowych systemu; Kompresja archiwizowanych plików; Przygotowanie plików na dysku twardym; Możliwość podziału archiwizowanych danych na woluminy o dowolnych rozmiarach; Odtworzenie stanu systemu na podstawie zarchiwizowanych wcześniej danych. Opis plików WE/WY Opis formularzy Kopia archiwalna Odtworzenie stanu systemu Odpowiedzi na pytania Jak to zrobić...? Czy trzeba kompresować dane? Jak odtworzyć stan systemu na podstawie kopii archiwalnej? Jak utworzyć archiwalną kopię danych systemu? Jaką wybrać wielkość woluminu? Jakie elementy systemu powinny być archiwizowane?

18 18 Opis plików WE/WY Plik BKyymmdd.DBF Tabela listę zarchiwizowanych plików. Oznaczenie yymmdd (rok, miesiąc, dzień) zawiera datę archiwizacji. Plik BKyymmdd.xx Tabela zawierająca zarchiwizowane dane. Oznaczenie yymmdd (rok, miesiąc, dzień) zawiera datę archiwizacji. Oznaczenie xx odnosi się do numeru kolejnego woluminu. Plik BKyymmdd.xxc Tabela zawierająca zarchiwizowane dane, które zostały dodatkowo skompresowane. Oznaczenie yymmdd (rok, miesiąc, dzień) zawiera datę archiwizacji. Oznaczenie xx odnosi się do numeru kolejnego woluminu.

19 19 Wykaz formularzy Kopia archiwalna Formularz umożliwiający archiwizację systemu. W formularzu można określić ścieżkę dostępu do katalogu, w którym zostaną umieszczone zarchiwizowane pliki. Zarchiwizowane dane mogą zostać podzielone na woluminy o dowolnych rozmiarach. Przed rozpoczęciem procesu, można określić jakie elementy Systemu Obsługi Sklepu będą archiwizowane: bazy systemu, pliki konfiguracyjne i pliki znajdujące się w katalogach wejściowych i wyjściowych systemu (np. poczta przychodząca i wychodząca). Archiwizowane dane mogą być dodatkowo kompresowane. Odtworzenie stanu systemu Formularz umożliwiający odtworzenie stanu systemu na podstawie zarchiwizowanych wcześniej danych. W formularzu można określić ścieżkę dostępu do katalogu, w którym umieszczone są zarchiwizowane pliki. Przed rozpoczęciem procesu, można wybrać plik danych wg daty archiwizacji.

20 20 Opis formularza Kopia archiwalna Formularz umożliwiający archiwizację systemu. W formularzu można określić ścieżkę dostępu do katalogu, w którym zostaną umieszczone zarchiwizowane pliki. Zarchiwizowane dane mogą zostać podzielone na woluminy o dowolnych rozmiarach. Przed rozpoczęciem procesu, można określić jakie elementy Systemu Obsługi Sklepu będą archiwizowane: bazy systemu, pliki konfiguracyjne i pliki znajdujące się w katalogach wejściowych i wyjściowych systemu (np. poczta przychodząca i wychodząca). Archiwizowane dane mogą być dodatkowo kompresowane. Pole edycji Kopia archiwalna Umożliwia wprowadzanie lub przeglądanie ścieżki do katalogu, do którego będą kopiowane woluminy zawierające zarchiwizowane dane. Przycisk Zmień folder Wyświetla okno dialogowe Zmień folder, za pomocą którego można wybrać katalog lub folder. Grupa przełączników Rozmiar dysku Umożliwia określenie maksymalnego rozmiaru woluminu. Pola wyboru Kopia archiwalna Umożliwia określenie jakie elementy Systemu Obsługi Sklepu zostaną zarchiwizowane. Pole wyboru Kompresja Zaznaczenie pola wyboru Kompresja powoduje, że archiwizowane dane zostaną dodatkowo skompresowane. Kompresowanie danych wydłuża czas archiwizacji i powinno być stosowane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Przycisk OK Rozpoczyna proces archiwizacji. Przycisk Anuluj Anuluje archiwizację.

21 21 Opis formularza Odtworzenie stanu systemu Formularz umożliwiający odtworzenie stanu systemu na podstawie zarchiwizowanych wcześniej danych. W formularzu można określić ścieżkę dostępu do katalogu, w którym umieszczone są zarchiwizowane pliki. Przed rozpoczęciem procesu, można wybrać plik danych wg daty archiwizacji. Pole edycji Folder kopii archiwalnych Umożliwia wprowadzanie lub przeglądanie ścieżki do katalogu, w którym umieszczone są woluminy zawierające zarchiwizowane dane. Przycisk Zmień folder Wyświetla okno dialogowe Zmień folder, za pomocą którego można wybrać katalog lub folder. Lista Kopie archiwalne Przycisk OK Lista zawierająca pliki zawierające zarchiwizowane dane systemu. W nazwie pliku umieszczono datę archiwizacji. Rozpoczyna odtwarzanie stanu systemu na podstawie zarchiwizowanych wcześniej danych. Przycisk Anuluj Anuluje odtwarzanie stanu systemu.

22 22 Jak utworzyć archiwalną kopię danych systemu? Aby utworzyć archiwalną kopię systemu należy: zamknąć wszystkie formularze; zamknąć dzień sprzedaży; wybrać polecenie Kopia archiwalna z menu System; w oknie formularza Kopia archiwalna, określić wielkość woluminu (np. 1.44MB), wybrać jakie dane zamierzamy archiwizować oraz opcjonalnie włączyć kompresję danych ; kliknąć przycisk OK.

23 23 Jakie elementy systemu powinny być archiwizowane? Elementy systemu podlegające archiwizacji: 1. Bazy danych - wszystkie bazy danych oraz tabele systemu. Ta opcja musi być włączona. 2. Konfiguracja - plik LSP.INI. Plik LSP.INI (w wyjątkowej sytuacji) może zostać odtworzony poprzez ponowne zainstalowanie systemu i ręczne ustawienie wszystkich jego parametrów. 3. Poczta - wszystkie przesyłki przychodzące i wychodzące z systemu. Opcja powinna być włączona.

24 24 Jaką wybrać wielkość woluminu? Wielkość woluminu powinna być dostosowana do pojemności nośnika, na który zamierzamy skopiować zarchiwizowane dane systemu: 1. W przypadku typowej dyskietki należy wybrać 1.44MB. 2. Jeżeli planujemy dokonać zrzutu danych na dysk serwera, to można ustawić rozmiar - Nieograniczony. 3. Jeżeli dysponujemy urządzeniem ZIP Drive firmy IOmega, należy ustawić przełącznik Rozmiar dysku w pozycji Inny i wpisać KB.

25 25 Czy trzeba kompresować dane? Nie. Dane nie muszą być kompresowane. Jeżeli wielkość danych przekracza pojemność nośnika, to system automatycznie utworzy kolejne woluminy. Kompresowanie danych ma decydujący wpływ na szybkość i powinno być stosowane jedynie w uzasadnionych przypadkach.

26 26 Jak odtworzyć stan systemu na podstawie kopii archiwalnej? Aby odtworzyć stan systemu na podstawie kopii archiwalnej?: 1. zamknąć wszystkie formularze; 2. zamknąć dzień sprzedaży; 3. wybrać polecenie Odtworzenie stanu systemu z menu System; 4. w oknie formularza Odtworzenie stanu systemu na liście Kopie archiwalne wybrać odpowiedni dzień archiwizacji; 5. kliknąć przycisk OK. Jeżeli archiwum systemu znajduje się w innym katalogu niż ten, który jest wyświetlany w polu Folder kopii archiwalnych, to można: 1. w polu Folder kopii archiwalnych wpisać prawidłową ścieżkę dostępu, albo 2. kliknąć przycisk Zmień folder i wybrać odpowiedni katalog z listy.

27 27 Kartoteka - opis funkcji modułu Zadania modułu Import danych do kartoteki (nowych produktów, nowych cen, grup towarowych, jednostek miar, klas, oraz brandów, innych danych opisujących produkt); umożliwienie odrzucenia niektórych zmian wprowadzanych podczas importu z centrali; utworzenie raportu przewidywanych zmian dokonanych w momencie importu pliku z centrali; Przeglądanie informacji o wybranych produktach; Edycja wybranych parametrów produktów (klas, grup, brandów, grup kasowych, min, Maks., preferencji, flag: produkt na kasę i produkt do usunięcia); Przechowywanie informacji o ilości produktów w sklepie oraz o ich rozmieszczeniu w sklepie (pojęcie stref); Obsługa specjalnych list produktów definiowanych przez użytkownika; Definiowanie stref sklepowych; Aktualizacja stanów magazynowych na podstawie zbioru ITEM.DBF; Eksport kartoteki. Opis plików WE/WY Opis formularzy Akceptacja nowych cen Brands 2000 Data obowiązywania cennika Dodanie produktów Drukowanie stanów magazynowych Edycja list Filtry Grupy kasowe produktów Grupy produktów Import kartoteki - nowe produkty Import kartoteki - zmiany cen Import kartoteki - zmiany klasyfikacji Import kartoteki - zmiany statusów Import kartoteki - zmiany w tabelach słownikowych Jednostki miary Karta katalogowa Kartoteka Klasy produktów Koncepty 2000 Konfiguracja stref Kopiowanie cen Listy produktów Marki produktów Nowa lista Nowy cennik Nowy cennik Nowy produkt Opisy typów 2000

28 28 Producenci Raport o stanie magazynu Raport z klasyfikacji Segmenty 2000 Stawki podatkowe produktów Sub-brands 2000 Typy produktów 2000 Wybór kolumn Wybór producenta Znajdź Odpowiedzi na pytania Jak to zrobić...? Jak odnaleźć dokumenty, w których występuje wskazany produkt? Jak wczytać nową kartotekę? Jak wyszukać w kartotece odpowiedni produkt? Jak wyświetlić tylko niektóre z produktów? Jak zaktualizować stany magazynowe? Jak zdefiniować strefy sklepowe? Jak zdefiniować własną listę produktów? Jak zmienić dane produktu?

29 29 Opis plików WE/WY Plik.PRD (WE) Plik zawierający kartotekę tzn. listy: produktów; cen; brandów; klas; grup towarowych; jednostek miar towaru; podatków. Plik ITEM.DBF Plik zawierający listę produktów wysłanych na kasę wraz z ich aktualnymi stanami. Plik ten może być automatycznie modyfikowany przez kasę w trakcie sprzedaży. Dane z tego pliku służą do aktualizacji stanów magazynowych w oknach przeglądu kartoteki i zamówień oraz podczas weryfikacji w trakcie zamknięcia dnia.

30 30 Kartoteka - wykaz formularzy Import kartoteki - zmiany klasyfikacji Okno wskazuje dla jakich produktów uległy zmianie klasyfikacje tzn. brandy, klasy, grupy, jednostki i podatki. Dla każdego z produktów wyświetlana jest poprzednia i nowa wartość klasyfikacji. Operator może wskazać, dla których produktów wyraża zgodę na wprowadzenie zmian. Istnieje możliwość wydrukowania listy zmian. Import kartoteki - nowe produkty Okno wyświetla listę nowych produktów. Operator może wskazać, które produkty chce dodać do kartoteki, a które odrzucić. Istnieje możliwość wydrukowania listy zmian. Import kartoteki - zmiany cen Okno wskazuje dla jakich produktów uległy zmianie ceny. Dla każdego z produktów wyświetlana jest poprzednie i nowe ceny (od Ceny 1 do Ceny 4). Obok każdej zmiany wyświetlana jest data wprowadzenia zmiany (Data obowiązywania). Operator może wskazać, dla których produktów wyraża zgodę na wprowadzenie zmian. Istnieje możliwość wydrukowania listy zmian. Import kartoteki - zmiany statusów Okno wskazuje dla jakich produktów uległy zmianie minimalne i maksymalne stany magazynowe oraz statusy: produkt do wysłania na kasę i produkt do usunięcia. Dla każdego z produktów wyświetlana jest poprzednia i nowa wartość stanów magazynowych oraz statusów. Operator może wskazać, dla których produktów wyraża zgodę na wprowadzenie zmian. Istnieje możliwość wydrukowania listy zmian. Import kartoteki - zmiany w tabelach słownikowych Okno pokazuje zmiany w tabelach słownikowych klasyfikacji: brandów, klas, grup, jednostek i podatków. Istnieje możliwość wydrukowania proponowanych tabel słownikowych. Marki produktów Okno edycji marek produktów. Klasy produktów Okno edycji klas produktów. Grupy produktów Grupy kasowe Okno edycji grup produktów. Okno edycji opisów grup kasowych. Stawki podatkowe Okno edycji opisów podatków. Jednostki miary Brands 2000 Okno edycji opisów jednostek miar. Okno edycji Brandów Segmenty 2000 Okno edycji Segmentów Sub-brands 2000 Okno edycji Sub-brandów 2000.

31 31 Koncepty 2000 Okno edycji Konceptów Typy produktów 2000 Okno edycji Typów produktów Opisy typów 2000 Kartoteka Filtry Okno edycji Opisów typów produktów Główne okno kartoteki. Lista produktów wyświetlana jest na dwóch kartach: Ogółem i Strefy. Okno umożliwia szybkie wyszukiwanie produktów, filtrowanie danych (wyświetlanie tylko wybranych produktów), edycję karty katalogowej produktu, aktualizacje stanów magazynowych, wyświetlenie dokumentów związanych ze wskazanym produktem, wydruk aktualnie wyświetlanej listy produktów. Dodatkowo istnieje możliwość wyświetlenia rysunku produktu. Karta Ogółem Karta Strefy Karta zawiera sumę stanów magazynowych, minimalne i maksymalne wartości stanów magazynowych, ceny 1..4, cena średnia, wartość preferencji oraz statusy produkt do wysłania na kasę i produkt do usunięcia. Lista może zawierać wszystkie produkty i rozmiary wg Producent, Styl, Rozmiar, Długość (opcja domyślna) albo tylko wg Producent, Styl. Karta zawiera sumę stanów magazynowych, minimalne i maksymalne wartości stanów magazynowych, oraz stany magazynowe we wszystkich strefach. Lista może zawierać wszystkie produkty i rozmiary wg Producent, Styl, Rozmiar, Długość (opcja domyślna) albo tylko wg Producent, Styl. Okno filtrów kartoteki. Za pomocą formantów tego formularza można przeglądać produkty wybrane wg klas, grup, brandów i grup kasowych. Stanów DC, preferencji, cen 1..4 oraz list produktów. Karta katalogowa Nowy produkt Nowy cennik Producenci Znajdź Okno edycji karty katalogowej. Możliwość zmiany: opisu na bilecie, klasyfikacji (brandu, klasy i grupy), grupy kasowej, podatków, minimalnego i maksymalnego stanu magazynowego, preferencji oraz flag produkt do usunięcia i produkt do wysłania na kasę. Dane tylko do odczytu: Producent, Styl, Rozmiar, Długość, Kod paskowy, stany magazynowe z podziałem na lokalizacje, historia cen. Okno edycji nowego produktu. Możliwość podania producenta, stylu, rozmiaru i długości, kodu paskowego, zmiany: opisu na bilecie, klasyfikacji (brandu, klasy i grupy), grupy kasowej, podatków, minimalnego i maksymalnego stanu magazynowego, preferencji oraz flag produkt do usunięcia i produkt do wysłania na kasę. Okno tworzenia nowych cenników. Możliwość obserwacji historii cen, procentowej zmiany cen, kopiowania cen, filtrowania listy produktów, etapowego tworzenia cenników. Okno przeglądania i definiowania nowych producentów. Okno używane podczas wyszukiwania produktów w kartotece wg Producent, Styl, Rozmiar i Długość szukanego produktu. Listy produktów Okno przeglądu list produktów zdefiniowanych w systemie. Każda z list opisana jest przez atrybuty: nazwa listy, data ostatniej modyfikacji i kod właściciela listy. Na życzenie operator może wyświetlić

32 32 Edycja list Nowa lista tylko listy, których jest właścicielem. Okno pozwala na uruchomienie edycji listy oraz dodanie nowej lub usunięcie wcześniej zdefiniowanej listy. Okno edycji list wybranych produktów. Lista produktów umożliwia wyświetlanie w oknie kartoteki tylko tych produktów, które należą do wskazanej listy. Definiowanie listy polega na dodawaniu i usuwaniu produktów. Podczas definiowania nowej listy, można wykorzystać pełną listę produktów w kartotece lub listy wcześniej zdefiniowane. Okno definiowania nazwy nowotworzonej listy produktów. Raport z klasyfikacji Okno umożliwiające wybór klasyfikacji produktów jakie zostaną umieszczone w raporcie. Drukowanie stanów magazynowych Okno umożliwiające wybór stref, dla których zostaną wydrukowane stany magazynowe. Kopiowanie cen Okno umożliwiające kopiowanie cen produktów z innych cenników. Data obowiązywania cennika Okno umożliwiające zmianę daty obowiązywania tworzonego cennika. Akceptacja nowych cen Nowy cennik Okno umożliwiające jakie ceny zostaną ostatecznie umieszczone w cenniku. Pojawia się w sytuacji, gdy na dany dzień jest więcej niż jeden cennik dla tych samych produktów. Wybór kolumn Okno informujące, że w buforze nowych cenników znajdują się już produkty. Okno umożliwiające wybór kolumn jakie będą wyświetlane w oknie tworzenia cennika. Dodanie produktów Okno umożliwiające dodanie produktów, których nie ma w kartotece. Pojawia się w przypadku dodawania produktów do kartoteki w widoku bez rozmiarów. Wybór producenta Okno umożliwiające wybór producenta produktów. Konfiguracja stref Okno definiowania stref. W Systemie Obsługi Sklepu istnieje dziesięć stref. Strefa o numerze 0 jest strefą buforową (przyjmowania i wydawania towarów). Strefa o numerze 9 jest wystawą. Pozostałe strefy mogą zostać podzielone na strefy magazynowe i sklepowe. Każda ze stref posiada nazwę pełną oraz nazwę skróconą (maksymalnie 3 znaki). Definiowanie stref polega na podzieleniu na strefy magazynowe i sklepowe oraz nadanie im odpowiednich nazw. Raport o stanie magazynu Okno raportu o stanach magazynu wg podanej daty i godziny. Stan magazynu jest wyliczany na podstawie bieżącego stanu oraz dokumentów zewnętrznych (przyjęcia i wydania towarów ze sklepu). Raport uwzględnia dokumenty zbiorcze tzn. dokument główny wraz z korektami, gdzie za datę wszystkich dokumentów związanych przyjmuję się datę dokumentu głównego.

33 33 Opis formularza Wybór producenta Formularz umożliwia wybór producenta. Producent wybierany jest np. podczas importu kartoteki-cennika, tworzeniu nowego zamówienia itp. Lista Producenci Przycisk OK Zawiera wszystkich producentów zdefiniowanych w systemie. Wybiera producenta. Przycisk Anuluj Anuluje wybór producenta. Przycisk Pomoc Otwiera okno ekranowej pomocy kontekstowej.

34 34 Opis formularza Dodanie produktów Formularz umożliwia dodawanie nowych produktów do kartoteki. Jeżeli produkty dodawane są w widoku bez rozmiarów, to za wzór skali rozmiarów przyjmowany jest ten produkt, który był podświetlony w chwili rozpoczęcia dodawania nowego produktu. W formularzy tym pojawią się wszystkie pary Rozmiar-Długość występujące w produkcie wzorcowym. Operator może zdecydować, które rozmiary chce dodać poprzez wstawienie (dodać rozmiar) lub usunięcie (nie dodawać rozmiaru) ptaszka w pierwszej kolumnie. Domyślnie dodawane są wszystkie rozmiary występujące w produkcie wzorcowym. Przeglądarka Skala rozmiarowa Zawiera wszystkie pary Rozmiar/Długość dla produktu wzorcowego (na podtawie, którego tworzony jest nowy produkt). Pola edycji Produkt Przycisk OK Kod producenta i Styl nowego produktu. Pole tylko do odczytu. Tworzy produkty na podstawie Kodu producenta, Stylu i par Rozmiar/Długość. Przycisk Anuluj Anuluje dodanie produktów. Przycisk Pomoc Otwiera okno ekranowej pomocy kontekstowej.

35 35 Opis formularza Wybór kolumn Formularz umożliwia wybór kolumn, które będą wyświetlane w oknie edycji nowego cennika. W każdym cenniku mogą występować cztery poziomy cen. Dodatkowo wyświetlana jest historia cen. Domyślnie jest to tylko ostatnia cena. W konfiguracji systemu można określić, ile ostatnich cenników będzie wyświetlanych w oknie edycji nowego cennika (domyślnie jedna, maksymalnie osiem). Zwiększanie ilości cen historycznych powoduje, że czas przygotowania nowego cennika wydłuża się. Dlatego, o ile historia cen nie jest istotna, należy pozostawić ustawienia domyślne. W tym formularzy można określić, które poziomy cen i na jakim horyzoncie czasowym będą prezentowane w oknie edycji nowego cennika. Pola wyboru Ceny Pola określają, które poziomy cen będą wyświetlane. Np. zaznaczenie pól Cena 1 i Cena 2 spowoduje wyświetlanie tylko cen pierwszej i drugiej, a ceny trzecia i czwarta będą ukryte. Pokrętło Histora cen Przycisk OK Umożliwia zmianę ilości historycznych cenników prezentowanych w formularzu. Pokrętło może przyjmować wartość od jedności do liczby określonej w konfiguracji systemu. W konfiguracji systemu można określić, ile ostatnich cenników będzie wyświetlanych w oknie edycji nowego cennika (domyślnie jedna, maksymalnie osiem). Zwiększanie ilości cen historycznych powoduje, że czas przygotowania nowego cennika wydłuża się. Dlatego, o ile historia cen nie jest istotna, należy pozostawić ustawienia domyślne. Wyświetla i ukrywa odpowiednie kolumny. Przycisk Anuluj Anuluje wybór kolumn. Przycisk Pomoc Otwiera okno ekranowej pomocy kontekstowej.

36 36 Opis formularza Nowy cennik W systemie można tworzyć cenniki dla produktów i dla SKU. Dla każdego ze sposobów tworzenia cenników istnieją dwa niezależne bufory: wg produktów (z pominięciem rozmiarów) i wg SKU (razem z rozmiarami). Aby utworzyć nowy cennik wg produktów należy najpierw przejść w oknie kartoteki do widoku wg produktów, a następnie uruchomić proces tworzenia cennika. Podobnie, aby utworzyć nowy cennik wg SKU, należy najpierw przejść w oknie kartoteki do widoku wg SKU, a następnie uruchomić proces tworzenia cennika. Ponieważ po utworzeniu propozycji cennika, nie musi być on zaakceptowany, zatem w buforze mogą znajdować się już jakieś produkty i ich ceny. Jeżeli w oknie kartoteki zostały wybrane produkty i operator rozpoczął tworzenie nowego cennika, to system musi ustalić czy operator chce: edytować ceny tylko tych produktów, które znajdują się już w buforze (Edytuj); do listy produktów w buforze dopisać te, które wybrał w oknie kartoteki (Dodaj); zastąpić produkty w buforze, produktami wybranymi w oknie kartoteki (Zastąp). Przycisk Edytuj Edytuje ceny produktów znajdujących się w buforze nowego cennika. Przycisk Dodaj Do listy produktów znajdujących się w buforze nowego cennika, dopisuje produkty wybrane w oknie kartoteki. Przycisk Zastąp Listy produktów znajdujących się w buforze nowego cennika, zastępowana jest przez produkty wybrane w oknie kartoteki. Przycisk Anuluj Anuluje edycję nowego cennika. Przycisk Pomoc Otwiera okno ekranowej pomocy kontekstowej.

37 37 Opis formularza Akceptacja nowych cen Okno umożliwia akceptację ceny w nowym cenniku. Pojawia się w przypadku, gdy nowy cennik utworzony ręcznie ma datę obowiązywania (effective date) identyczną z istniejącym już cennikiem i dodatkowo w obu cennikach występuje co najmniej jeden taki sam produkt mający inną cenę w obu cennikach. Innymi słowy w systemie na wybraną datę obowiązywania może już istnieć cennik. W tym istniejącym cenniku są już takie same produkty co w nowym cenniku. Co gorsza ceny w obu cennikach (istniejącym i tworzonym) są różne. Ponieważ na dany dzień, ten sam produkt nie może mieć dwóch różnych cen, zatem operator musi podjąć decyzję, czy pozostawić cenę z istniejącego już cennika, czy też zastąpić ją nową wartością. Przycisk Zmień Zmienia ceny jedynie dla aktualnie wyświetlanego w oknie produktu. Okno pojawi się ponownie jeżeli w cenniku wystąpi kolejny produkt, który ma inną cenę niż cena w cenniku już istniejącym. Przycisk Wszystkie Zmienia ceny w cenniku dla wszystkich produktów. Okno nie pojawi się ponownie. Przycisk Pomiń Pomija zmianę ceny jedynie dla aktualnie wyświetlanego w oknie produktu. Okno pojawi się ponownie jeżeli w cenniku wystąpi kolejny produkt, który ma inną cenę niż cena w cenniku już istniejącym. Przycisk Porzuć Pomija zmianę ceny dla wszystkich produktów. Okno nie pojawi się ponownie. Przycisk Anuluj Anuluje wprowadzenie nowego cennika. Przycisk Pomoc Otwiera okno ekranowej pomocy kontekstowej.

38 38 Opis formularza Data obowiązywania cennika Okno umożliwia zmianę obowiązywania cennika (effective date). Domyślną datą obowiązywania cennika jest aktualna data systemowa. Pole edycja Nowa data obowiązywania cennika Przycisk OK W pole należy wpisać datę obowiązywania tworzonego cennika. Zmienia datę obowiązywania tworzonego cennika. Przycisk Anuluj Anuluje zmianę daty obowiązywania cennika. Przycisk Pomoc Otwiera okno ekranowej pomocy kontekstowej.

39 39 Opis formularza Kopiowanie cen Okno umożliwia kopiowanie cen z innych cenników. Pola wyboru Ceny Lista Cenniki Pola określają, który poziom cen będzie kopiowany. Np. zaznaczenie pól Cena 1 i Cena 2 spowoduje skopiowanie tylko cen pierwszej i drugiej z pominięciem cen trzeciej i czwartej. Lista zawiera daty obowiązywania cenników. Na liście należy wskazać cennik, z którego chcemy kopiować ceny. Pokrętło Zmiana ceny Przycisk OK Umożliwia procentową zmianę ceny podczas kopiowania. Aby zwiększyć cenę np. o 10% należy ustawić wartość 110%. Rozpoczyna kopiowanie cen. Przycisk Anuluj Anuluje kopiowanie cen. Przycisk Pomoc Otwiera okno ekranowej pomocy kontekstowej.

40 40 Opis formularza Drukowanie stanów magazynowych Okno umożliwia określenie stref jakie zostaną uwzględnione w raporcie o stanie magazynu. Lista Strefy Przycisk OK Zaznaczenie strefy powoduje umieszczenie strefy w raporcie. Lista umożliwia wybór tylko jednego elementu. Jeżeli chcemy wydrukować stany z kilku stref należy wykorzystać tzw. strefy wirtualne np. <Wszystkie strefy sprzedaży>. Rozpoczyna drukowanie raportu. Przycisk Anuluj Anuluje drukowanie raportu. Przycisk Pomoc Otwiera okno ekranowej pomocy kontekstowej.

41 41 Opis formularza Raport z klasyfikacji Okno umożliwiające wybór klasyfikacji produktów jakie zostaną umieszczone w raporcie. Pola wyboru Co umieścić w raporcie Zaznaczenie powoduje dołączenie do raportu: klas, grup, marek, grup kasowych, stawek podatku VAT i jednostek miar. Przełącznik Gdzie skierować raport Przycisk OK Umożliwia skierowanie raportu na ekran lub na drukarkę. Rozpoczyna drukowanie raportu. Przycisk Anuluj Anuluje drukowanie raportu. Przycisk Pomoc Otwiera okno ekranowej pomocy kontekstowej.

42 42 Opis formularza Import kartoteki - zmiany klasyfikacji Okno wskazuje dla jakich produktów uległy zmianie klasyfikacje tzn. brandy, klasy, grupy, jednostki i podatki. Dla każdego z produktów wyświetlana jest poprzednia i nowa wartość klasyfikacji. Operator może wskazać, dla których produktów wyraża zgodę na wprowadzenie zmian. Istnieje możliwość wydrukowania listy zmian. Przeglądarka zmian w klasyfikacjach produktów W przeglądarce produktów na karcie Ogółem widoczne są: PSRD - Producent, Styl, Rozmiar, Długość; Klasa - zmiana klasy produktu; Grupa - zmiana grupy produktu; Brand - zmiana brandu produktu; CRG - zmiana grupy kasowej (Kasa Grupa) produktu; Jednostka miary - zmiana jednostki miary produktu; Stawka podatkowa - zmiana stawki podatku produktu. Pola edycji Stara wartość Pola umożliwiające przeglądanie poprzednich wartości: klasy, grupy, brandu, grupy kasowej, jednostki miary i stawki podatku dla wybranego produktu. Pola edycji Nowa wartość Pola umożliwiające przeglądanie nowych wartości: klasy, grupy, brandu, grupy kasowej, jednostki miary i stawki podatku dla wybranego produktu. Przycisk Poprzedni << Otwiera poprzednie okno z raportem proponowanych zmian w kartotece. Jeżeli poprzednie okno nie jest dostępne, to przycisk jest niewidoczny. Przycisk Następny >> Otwiera następne okno z raportem proponowanych zmian w kartotece. Jeżeli następne okno nie jest dostępne, to przycisk jest niewidoczny. Przycisk Raport Przygotowuje raport zawierającego aktualnie wyświetlane zmiany. Raport może zostać wysłany na ekran lub wydrukowany na drukarce. Przycisk Anuluj Przerywa przeglądanie proponowanych zmian w kartotece. Zmiany nie będą wprowadzone.