Usługi dodatkowe: sposób na większy dochód

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługi dodatkowe: sposób na większy dochód"

Transkrypt

1 Raport opracowany przez Forrester Consulting na zlecenie firmy Amadeus Kierunki działań na rzecz zwiększenia obrotów firm z branży turystycznej oraz zapewnienia lepszej obsługi klientów poprzez wykorzystanie usług dodatkowych, świadczonych przez niezależnych dostawców Styczeń 2011

2 Spis treści Usługi dodatkowe świadczone przez niezależnych dostawców: kontekst 2 Podstawa przyszłego sukcesu handlowego branży turystycznej: przegląd 3 Możliwości: większa sprzedaż, wzmocnienie świadomości marki, zadowolenie klientów 5 Kolejne pięć lat: zostać prawdziwym sprzedawcą 11 Myślenie przyszłościowe: następna dekada pod znakiem technologii mobilnych i usług niestandardowych 16 Kluczowa rola właściwego czasu i miejsca dla sprzedaży usług niezależnych 19 Wnioski 24 Zalecenia 25 Dodatek A: Metodologia 27 Dodatek B: Uwagi końcowe , Forrester Research, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione. Informacje oparto na najlepszych dostępnych źródłach. Opinie zawarte w raporcie odzwierciedlają ocenę sytuacji w momencie publikacji i mogą ulec zmianie. Forrester, Technographics, Forrester Wave, RoleView, TechRadar i Total Economic Impact są znakami towarowymi firmy Forrester Research, Inc. Wszelkie inne znaki towarowe należą odpowiednio do ich właścicieli. Więcej informacji można znaleźć pod adresem [1-HCT1DC] Informacje o Forrester Consulting Forrester Consulting świadczy niezależne, obiektywne, oparte na badaniach usługi konsultingowe, pomagając kadrze kierowniczej przedsiębiorstw uzyskiwać lepsze wyniki. Usługi Forrester Consulting, od krótkich sesji strategicznych po projekty indywidualne, oferują klientom bezpośredni dostęp do wiedzy doświadczonych ekspertów, którzy analizują konkretne problemy biznesowe. Więcej informacji można znaleźć pod adresem Strona 1

3 Usługi dodatkowe świadczone przez niezależnych dostawców: kontekst Dwa słowa wywołują błysk w oku handlowców, zastanawiających się nad tym, jak przyciągnąć klientów. Dwa słowa przyspieszają puls dyrektorów finansowych firm turystycznych, którzy już wyobrażają sobie wyższe przychody i marże. Dwa słowa sprawiają, że analitycy uśmiechają się szerzej, myśląc o zasileniu baz danych dodatkowymi informacjami o klientach. Dwa słowa wywołują u szefów informatyki dreszcze na myśl o implikacjach swoich systemów i infrastruktury technicznej. Jakie to słowa? Usługi dodatkowe. Choć według prognoz dotyczących światowej gospodarki i branży turystycznej zapowiadających, że wychodzenie z kryzysu może rozpocząć się już w tym roku, najbliższa przyszłość jest wciąż trudna do przewidzenia. Chcąc zrównoważyć niestabilny popyt, zwiększyć obroty oraz marże w czasach, gdy trudno jest podnosić ceny, wielu dostawców usług turystycznych, takich jak linie lotnicze, hotele, tour-operatorzy czy linie kolejowe, coraz chętniej interesuje się grupą produktów opcjonalnych, niezwiązanych z ich podstawową działalnością. Ten segment to usługi dodatkowe. Usługi dodatkowe są dziś jednym z kluczowych zagadnień branży turystycznej, dążącej do trwałej poprawy swojej kondycji finansowej. Stanowią one także istotne czynniki pomagające dostawcom usług turystycznych lepiej zaspokajać potrzeby klientów, zainteresowanych nowymi usługami i udogodnieniami. W ciągu minionych dwóch lat o usługach dodatkowych napisano wiele, jednak informacje te dotyczyły w większości niezależnych świadczeń, oferowanych przez linie lotnicze (tzw. a la carte), realizowanych bezpośrednio przez operatora turystycznego. Przykładami usług dodatkowych a la carte jest np. odprawa bagażu czy hotelowa restauracja. Niniejszy raport koncentruje się na niewykorzystanym potencjale usług dodatkowych realizowanych przez firmy całkowicie niezależne lub działające w ramach umowy z dostawcami usług turystycznych, takich jak linie lotnicze, hotele, tour-operatorzy, wypożyczalnie samochodów oraz koleje dalekobieżne i operatorzy promowi. Definicja usług dodatkowych realizowanych przez firmy niezależne brzmi następująco: Usługi dodatkowe realizowane przez firmy niezależne to takie, w których zarobek dostawcy usług turystycznych pochodzi z prowizji płaconej przez niezależną firmę, realizującą usługę. Przykładami powyższych świadczeń mogą być ubezpieczenia podróżne, noclegi w hotelu udostępnione poprzez witrynę linii lotniczej czy wycieczki realizowane przez miejscowego operatora na rzecz operatora rejsu wycieczkowego. Wielu dostawców usług turystycznych opiera swą działalność na usługach dodatkowych realizowanych przez firmy niezależne. Uzyskane tą drogą dodatkowe dochody są znaczne wysokość prowizji może wynosić od 5% do 10% w przypadku rezerwacji promowych, 10%-15% w przypadku wypożyczalni samochodów czy rezerwacji hotelowych, 10%-16% w przypadku rezerwacji rejsów wycieczkowych i 30%-50% dla ubezpieczeń 1 podróżnych. Strona 2

4 Podstawa przyszłego sukcesu handlowego branży turystycznej: przegląd Niniejszy dokument analizuje potencjał realizowanych przez firmy niezależne usług dodatkowych z punktu widzenia wzrostu obrotów i rentowności w branży w krótkim i średnim Dostawcy usług turystycznych spodziewają się okresie, a także wskazuje portfolio niestandardowych usług, które w ciągu najbliższych pięciu lat wzrostu przychodów mogą kształtować przyszłość podróżowania w ciągu najbliższej na poziomie 30% z usług dodatkowych, dekady. Przez usługi niestandardowe rozumiemy usługi realizowanych przez firmy niezależne. Ta estymacja oznacza, że ich udział w ogólnej wartości usług świadczone przez firmy niezależne, innowacyjne i zdolne dodatkowych wzrośnie z 10% w roku 2010 do 13% spowodować radykalną zmianę doświadczeń osób podróżujących, w roku Jest to znacząca różnica, zważywszy a których dostawcy usług turystycznych nie będą w stanie na porównanie ze średnim wzrostem w branży, wynoszącym 3% rocznie. realizować samodzielnie. Raport analizuje możliwości wykorzystania usług dodatkowych firm niezależnych przez dostawców usług turystycznych w celu poprawy wyników sprzedaży, zwiększenia świadomości swojej marki oraz zapewnienia podróżującym wszelkiego rodzaju usług, których wymagają obecnie i będą oczekiwali w przyszłości. Autorzy dokumentu przyglądają się także roli, jaką odgrywają usługi dodatkowe firm niezależnych w oferowaniu klientom pełniejszej i łatwiejszej do wykorzystania oferty, która poprawi jakość podróżowania. Według firmy Forrester, wyniki badań wykazują, iż usługi dodatkowe firm niezależnych stwarzają dostawcom usług turystycznych niewykorzystane dotąd możliwości zwiększenia sprzedaży. Większość, bo aż 62% respondentów twierdzi, iż będą one ważne w 2015 roku, zaś 42% uważa, że były one istotne już w roku % przebadanych dostawców usług turystycznych, spodziewających się w roku 2010 obrotów w wysokości 1 mld USD lub większych, oczekuje, iż usługi dodatkowe firm niezależnych osiągną do roku 2015 wartość 25 mln USD. Dla globalnej branży lotniczej, przy dzisiejszych obrotach na poziomie 560 mld USD, przekłada się to na 16,2 mld 2 USD przychodów ze sprzedaży usług dodatkowych firm niezależnych do roku Tak wysokie oczekiwania opierają się na tym, że obecnie całkowite przychody z usług dodatkowych stanowią 13% dochodów dostawców usług turystycznych. Spodziewają się oni, że do roku 2015 z firm niezależnych pochodzić będzie 19% przychodów z usług dodatkowych, czyli około 2,5% przychodów całkowitych. Bezsporną korzyścią dla dostawców usług turystycznych jest fakt, że ów wzrost może zostać osiągnięty przy stosunkowo niewielkich inwestycjach a przy sporych marżach na usługi dodatkowe firm niezależnych ich rentowność jest bardzo atrakcyjna. Według coraz powszechniejszej opinii warunkiem, by usługi dodatkowe stały się istotnym źródłem przychodów, jest właściwie skomponowana oferta i dostęp do udogodnień podczas całej podróży, za pośrednictwem wszystkich kanałów. Nieograniczony dostęp do dodatkowych świadczeń wymaga odpowiedniej infrastruktury technicznej, zaś dostawcy usług turystycznych muszą opracować właściwe metody komunikacji i zarządzania ofertą. Oczekuje się, że w ciągu kilku najbliższych lat usługi dodatkowe niezależnych firm staną się integralną częścią oferty dostawców usług turystycznych pod wpływem działania kilku czynników. Należą do nich: Ogólne wrażenia z podróży. Podróżujący zwracają coraz większą uwagę na wygodę podróżowania. Tu istotną rolę będą pełnić rozwiązania mobilne, umożliwiające dostawcom usług turystycznych komunikację z podróżującymi w dowolnym miejscu i czasie. Strona 3

5 Personalizacja. Podróżni będą oczekiwać większej personalizacji i będą skłonni płacić za dodatkowe usługi, wykraczające poza produkt podstawowy, co pozwoli im lepiej dopasować podróż do indywidualnych potrzeb. Konieczność rentowności. Wobec coraz większej presji związanej z cenami podstawowymi, dostawcy usług turystycznych muszą znaleźć nowe źródła przychodów i rentowności. Punktem wyjścia w tych poszukiwaniach może być konsekwentna eliminacja słabych punktów i wykorzystanie otwartości klientów na ciekawsze wrażenia z podróży. Aby lepiej zrozumieć i ocenić wpływ usług dodatkowych świadczonych przez niezależne firmy na światową branżę turystyczną, firma Amadeus zamówiła w należącej do Forrester Research firmie Forrester Consulting przeprowadzenie wśród dostawców usług turystycznych badań na temat obecnego i spodziewanego w przyszłości wykorzystania usług dodatkowych firm niezależnych oraz opinii na ich temat. Metodologia W celu zebrania informacji, firma Forrester przeprowadziła wśród przedstawicieli dostawców usług turystycznych 20-minutowe ankiety internetowe. Badanie było całkowicie anonimowe, a respondenci nie otrzymali żadnej gratyfikacji. W badaniu wzięli udział przedstawiciele 36 dostawców usług turystycznych. Oprócz tego, odpowiedzi telefonicznych udzieliło firmie Forrester 9 specjalistów z dziedziny ebusinessu, marketingu oraz technologii, zatrudnionych w firmach uczestniczących w badaniach również z zachowaniem pełnej anonimowości. 36 respondentów badania stanowi reprezentatywny i wiarygodny przekrój branży. Reprezentują oni (patrz rys. 1): Duże przedsiębiorstwa. Większość 67% respondentów badania szacuje obroty swoich firm w 2010 roku na 1 mld USD lub więcej. W związku z tym badanie odzwierciedla poglądy największych i najbardziej wpływowych dostawców usług turystycznych. Przede wszystkim linie lotnicze i hotele najważniejsi użytkownicy usług dodatkowych. Do udziału w badaniach zgłosiło się 12 linii lotniczych i 19 hoteli, a także 2 operatorów dalekobieżnych linii kolejowych, 2 operatorów rejsów wycieczkowych i wypożyczalnia samochodów. Firmy te są zaangażowane w sprzedaż produktów dodatkowych, a wykorzystanie przez nie wielu bezpośrednich i pośrednich kanałów dystrybucyjnych online i offline zapewnia szerokie możliwości sprzedaży oferowanych usług dodatkowych. Cały świat. 42% respondentów to firmy z USA lub Kanady, 36% to firmy europejskie, 8% reprezentuje Amerykę Łacińską, kolejne 8% Bliski Wschód i Afrykę, zaś 6% region Azji i Pacyfiku. Zarówno Ameryka Północna, jak i Europa są wiodącymi w branży użytkownikami usług dodatkowych. Strona 4

6 rys. 1 Większość respondentów badania to przedstawiciele hoteli i linii lotniczych Do jakiej kategorii zakwalifikujesz swoją firmę pod względem głównej działalności? Wypożyczalnie samochodów Koleje 3% dalekobieżne 5% Operatorzy rejsów wycieczkowych 6% 67% respondentów pracuje w firmach o rocznych przychodach brutto w wysokości 1 mld USD lub większych Linie lotnicze 33% Hotele i ośrodki wypoczynkowe 53% Baza: 36 osób z branży turystycznej zajmujących się profesjonalnie marketingiem, ebusinessem i technologią Możliwości: większa sprzedaż, wzmocnienie świadomości marki, zadowolenie klientów Nie ulega wątpliwości, że dostawcy usług turystycznych wyraźnie już widzą różnice między usługami dodatkowymi a la carte i tymi realizowanymi przez firmy niezależne. Dla obu z nich realizują różne strategie i w różny sposób je rozliczają. Sprzedaż usług dodatkowych jest w branży powszechna. Każdy z biorących udział w badaniu dostawców usług turystycznych sprzedaje obecnie jakiś rodzaj usług dodatkowych, a 75% w tym wszystkie linie lotnicze i 13 z 19 ankietowanych hoteli rozróżnia przychody z usług dodatkowych a la carte i świadczonych przez firmy niezależne. Usługi dodatkowe firm niezależnych są powszechnie wykorzystywane. 11 z 12 linii lotniczych i 13 z 19 hoteli uczestniczących w badaniu oferuje swoim klientom rozmaite produkty poza podstawowym profilem działalności, dostarczane na zasadach prowizyjnych przez firmy niezależne (patrz rys. 2). Usługi dodatkowe nie stanowiły dotąd priorytetu, ale staną się nim w 2011 roku. Uważamy je za atrakcyjny sposób zwiększenia przychodów przy słabych parametrach ADR [Average Daily Rate] i revpar [Revenue Per Available Room]. (komentarz dyrektora marketingu jednej z globalnych firm hotelarskich) Strona 5

7 rys. 2 Cztery na pięć przebadanych firm z branży turystycznej sprzedawało w 2010 r. usługi dodatkowe firm niezależnych Czy twoja firma sprzedaje obecnie usługi dodatkowe firm niezależnych? 11 z 12 linii lotniczych i 13 z 19 hoteli sprzedaje usługi dodatkowe firm niezależnych Nie 19% Tak 81% Baza: 36 osób z branży turystycznej zajmujących się profesjonalnie marketingiem, ebusinessem i technologią Dostawcy usług turystycznych formułują względem usług dodatkowych konkretne oczekiwania finansowe i biznesowe, a mianowicie: Spodziewają się wzrostu całkowitych przychodów z usług dodatkowych o 50% w ciągu 5 lat. Dostawcy usług turystycznych spodziewają się, że przychody z usług dodatkowych stanowić będą 12% przychodów za rok Do końca roku 2015 sprzedaż tych usług ma generować już 18% przychodów dostawców usług turystycznych czyli o połowę więcej (patrz rys. 3). Usługi dodatkowe stanowią obecnie dwukrotnie większą część dochodów hoteli, niż linii lotniczych, co nie dziwi, gdy weźmie się pod uwagę, iż model biznesowy hoteli jest w istocie w całości a la carte (patrz rys. 4). Linie lotnicze spodziewają się, że przychody z usług dodatkowych stanowić będą w roku 2015 dwukrotnie większą część całkowitych przychodów, niż w roku Hotele prognozują wzrost usług dodatkowych o 41% w ciągu najbliższych 5 lat. Niestabilna światowa gospodarka nie powinna w istotnym stopniu wpłynąć na sprzedaż usług dodatkowych. Jednak dostawców usług turystycznych, którzy obawiają się negatywnego wpływu czynników makroekonomicznych jest więcej niż tych, którzy wierzą w pozytywny wpływ silniejszej gospodarki na usługi dodatkowe (patrz rys. 5). Obecnie nie zarabiamy wiele na usługach dodatkowych, jednak powoli stają się one ważnym strumieniem dochodów. (komentarz dyrektora marketingu jednej z europejskich firm hotelarskich) Uważają usługi dodatkowe firm niezależnych za coraz ważniejsze dla biznesu swoich firm. Przychody z usług dodatkowych firm niezależnych mają rosnąć, a ich znaczenie jako produktów ma być coraz większe (patrz rys. 6). Aby zwiększać przychody, dostawcy usług turystycznych muszą wchodzić na nowe rynki, odbierać sobie wzajemnie klientów oraz tworzyć dla nich nowe produkty i tu właśnie zaczyna się rola usług dodatkowych świadczonych przez niezależnych dostawców. Podróżujący mocno pilnują swoich portfeli. Podwyższanie cen będzie trudne, dopóki globalna gospodarka się nie umocni. Stąd bierze się przekonanie dostawców usług turystycznych, że ich powodzenie finansowe będzie coraz bardziej zależało od usług dodatkowych realizowanych przez firmy niezależne. W 2010 roku 42% dostawców usług turystycznych uważało usługi dodatkowe firm niezależnych za dość lub bardzo ważne, przy czym w takich opiniach przodowały linie lotnicze i hotele. 61% dostawców usług turystycznych spodziewa się, że do roku 2015 usługi dodatkowe firm niezależnych staną się dla nich ważne świadczy to dobitnie o potencjale tej kategorii. Strona 6

8 Przewidują, że przychody z usług dodatkowych firm niezależnych będą rosnąć dziesięciokrotnie szybciej, niż ze sprzedaży ogółem. Respondenci badania są dość optymistyczni w swojej ocenie potencjału wzrostu przychodów z usług dodatkowych firm niezależnych. Ogólnie dostawcy usług turystycznych przewidują wzrost usług dodatkowych firm niezależnych od 2010 do 2015 roku o 30% (patrz rys. 7). W porównaniu ze standardowymi poziomami wzrostu w branży rzędu 3% rocznie, jest to imponujący wynik. Możemy zaoferować wiele, np. dynamiczne pakiety, transport z lotniska itd. Są to usługi, z których korzystają podróżni. (komentarz dyrektora marketingu w jednej z europejskich firm hotelarskich) rys. 3 Dostawcy usług turystycznych spodziewają się wzrostu przychodów z usług dodatkowych o 50% od 2010 do 2015 r. Spodziewany procent przychodów pochodzących z usług dodatkowych 18% 12% Baza: 36 osób z branży turystycznej zajmujących się profesjonalnie marketingiem, ebusinessem i technologią rys. 4 Linie lotnicze spodziewają się podwojenia przychodów z usług dodatkowych w ciągu najbliższych 5 lat, zaś hotele oczekują ich wzrostu o 41% Spodziewany procent przychodów pochodzących z usług dodatkowych Linie lotnicze Hotele i ośrodki wypoczynkowe 23% 16% 15% 7% Baza: 31 osób zajmujących się profesjonalnie marketingiem, ebusinessem i technologią w liniach lotniczych oraz hotelach i ośrodkach wypoczynkowych Strona 7

9 rys. 5 Dostawcy usług turystycznych uważają, że gospodarka może wpływać na możliwość osiągnięcia założonych przychodów z usług dodatkowych Jaki wpływ będzie miał stan gospodarki oraz różne działania oszczędnościowe i wydatki konsumentów na możliwość osiągnięcia przez twoją firmę założonych całkowitych przychodów z usług dodatkowych? Zdecydowanie pozytywny 6% Zdecydowanie negatywny 6% Raczej pozytywny 19% Raczej negatywny 22% Żaden 47% Baza: 36 osób z branży turystycznej zajmujących się profesjonalnie marketingiem, ebusinessem i technologią rys. 6 Dostawcy usług turystycznych spodziewają się wzrostu znaczenia usług dodatkowych świadczonych przez firmy niezależne w latach Oceń, jak ważne dla twojej firmy w roku 2010 i 2015 będą przychody z usług dodatkowych firm niezależnych (przychody ze sprzedaży produktów lub usług dostarczanych przez firmy niezależne, sprzedawanych jako dodatek do produktu podstawowego miejsca, pokoju lub kabiny). Zupełnie nieważne Nieważne Neutralne Ważne Bardzo ważne % 25% 11% 47% 14% % 19% 31% 36% 6% Baza: 36 osób z branży turystycznej zajmujących się profesjonalnie marketingiem, ebusinessem i technologią Strona 8

10 rys. 7 Dostawcy usług turystycznych spodziewają się wzrostu przychodów z usług dodatkowych o 30% w okresie od 2010 do 2015 roku Jaka część spodziewanych całkowitych przychodów z usług dodatkowych pochodzić będzie ze sprzedaży usług dodatkowych firm niezależnych? 10% 13% Baza: 36 osób z branży turystycznej zajmujących się profesjonalnie marketingiem, ebusinessem i technologią. Usługi dodatkowe świadczone przez firmy niezależne przynoszą korzyści zarówno podróżnym, jak i dostawcom usług turystycznych Ceny usług dodatkowych a la carte mogą zakłócać podróżującym postrzeganie rzeczywistych kosztów podróży i utrudniać proces jej planowania i zakupu. Dzieje się tak dlatego, że usługi a la carte postrzegane są jako usługi płatne, które wcześniej wliczone były w cenę podstawową. Inaczej jest w przypadku usług dodatkowych firm niezależnych. W efekcie dostawcy usług turystycznych postrzegają usługi dodatkowe jako narzędzia dające różnorodne korzyści zarówno dla podróżujących, jak i dla wyników biznesowych (patrz rys. 8). Cel zasadniczy: podniesienie jakości podróżowania. Najważniejszą przyczyną, dla której dostawcy usług turystycznych oferują usługi dodatkowe wymienianą przez 83% respondentów badania jest zapewnienie klientom większego zadowolenia z podróży. Choć linie lotnicze i hotele mają różne punkty widzenia odnośnie sposobów wdrożenia usług dodatkowych, większość linii lotniczych 8 na 12 zgadza się z tym, podobnie jak wszystkie hotele. Korzyścią z usług dodatkowych firm niezależnych jest zapewnienie klientom możliwości lepszej personalizacji, czyli dostosowania podróży do indywidualnych potrzeb i preferencji. Jeśli dostawcy usług turystycznych będą w stanie zapewnić lepsze usługi, podróżujący będą skłonni zapłacić za nie wyższą cenę. Usługi dodatkowe, które obecnie wprowadzamy, to głównie nowe produkty lub usługi, do których większość pasażerów klasy ekonomicznej nie miała do tej pory dostępu. (komentarz dyrektora marketingu jednej z amerykańskich sieciowych linii lotniczych) Cel drugi: stworzenie stabilnego, dodatkowego strumienia przychodów. Dla 78% dostawców usług turystycznych usługi dodatkowe stanowią analogię drugiej pracy są bowiem źródłem dodatkowych dochodów. W sytuacji, gdy dostawcy usług turystycznych oczekują, że wszystkie usługi dodatkowe przynosić będą w 2015 roku aż 18% całkowitych przychodów, jest to duży dodatek. Wiąże się to z zasadą dochodowości: dostawcy usług turystycznych będą szukać możliwości uzyskania extra przychodów przy stosunkowo małych inwestycjach a tym właśnie odznaczają się usługi dodatkowe. Kolejny raz z tym stwierdzeniem zgadza się więcej hoteli niż linii lotniczych, zapewne z powodu większego zróżnicowania wśród linii lotniczych, sprzedających usługi dodatkowe a la carte i usługi dodatkowe firm niezależnych. Postrzegamy usługi dodatkowe jako podstawowy czynnik zapewniający nam dochodowość. (komentarz dyrektora marketingu jednej z globalnych linii lotniczych) Strona 9

11 Cel trzeci: zwiększenie cen sprzedaży. Dostawcy usług turystycznych uważają usługi dodatkowe firm niezależnych za jedną z metod rekompensacji niemożności podniesienia cen podstawowych. 31% dostawców usług turystycznych twierdzi, że usługi dodatkowe zapewniają finansowe zabezpieczenie przed efektami funkcjonowania w środowisku niskich cen środowisku, które najwyraźniej ma charakter trwały ze względu na przyzwyczajenie podróżujących do poszukiwania najniższych cen zakupu. Aby zapewnić sobie osiągnięcie planowanych przychodów, dostawcy usług turystycznych będą musieli zadbać, aby wykorzystywane przez nich systemy technologiczne były w stanie obsłużyć zarówno bezpośrednie, jak i niestandardowe usługi dodatkowe i oferować je klientom poprzez wszelkie istotne kanały we wszystkich możliwych sytuacjach. Nasze placówki działają w warunkach ostrej konkurencji. Na rynku jest więcej łóżek, niż gości. Mając lepszą ofertę dodatkową, możemy nieco podnieść uzyskiwane przychody. (komentarz dyrektora działu e-commerce w jednej z globalnych firm hotelarskich) rys. 8 Dostawcy usług turystycznych uważają usługi dodatkowe za ważną metodę podniesienia jakości podróżowania. Jakie są główne cele usług dodatkowych? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) Zwiększenie zadowolenia klientów z podróży 83% Stworzenie stabilnego źródła dodatkowych przychodów i eksploracja nowych możliwości rozwoju Rekompensata niskich cen sprzedaży produktów podstawowych 31% 78% Obniżenie kosztów operacyjnych Subsydiowanie niskich cen sprzedaży produktów podstawowych 11% 28% Inne 6% Baza: 36 osób z branży turystycznej zajmujących się profesjonalnie marketingiem, ebusinessem i technologią (możliwość wyboru kilku odpowiedzi) Strona 10

12 Kolejne pięć lat: zostać prawdziwym sprzedawcą Branża turystyczna była zawsze biznesem merkantylnym. Bez względu na położenie geograficzne, sektor czy nawet jakość produktów, dostawcy usług turystycznych przyciągają i utrzymują klientów za pomocą cen. Jednak poleganie tylko na cenach może być niebezpieczne dla sytuacji finansowej sprzedawcy. Dane z przeprowadzonego przez Forrestera badania US Consumer Technographics wykazują, że choć cena istotnie się liczy, przy planowaniu podró- 3 ży klienci zwracają również dużą uwagę na czynniki takie jak marka, niezawodność i ogólna jakość (patrz rys. 9). Jednak mimo związku branży handlowej z turystyczną, dostawcy usług turystycznych niezbyt chętnie akceptowali handlowe nastawienie, które jest dziś konieczne dla skutecznej promocji i sprzedaży usług dodatkowych a la carte i świadczonych przez firmy niezależne. W porównaniu do detalistów takich jak Tesco, Wal-Mart czy Amazon, dostawcy usług turystycznych wciąż mają przed sobą długą i trudną drogę, jeśli chcą wykorzystać gotowość podróżnych do płacenia za usługi spełniające ich potrzeby i działające na ich wyobraźnię. Koncentracja dostawców usług turystycznych na usługach dodatkowych w połączeniu z możliwością wykorzystania danych klientów do personalizacji ofert oraz rosnącą liczbą kanałów sprzedaży jeszcze bardziej popycha dostawców usług turystycznych ku pozycji prawdziwych sprzedawców. Intrygującą sprawą jest fakt, że zarówno linie lotnicze, jak i hotele są gotowe oferować do 2015 roku znacznie więcej usług dodatkowych świadczonych przez firmy niezależne usług, które pozwolą im lepiej konkurować z pośrednikami. Usługi dodatkowe są środkiem, który pozwoli nam odzyskiwać udziały rynkowe od pośredników. (komentarz dyrektora marketingu w jednej z globalnych firm hotelarskich) rys. 9 Cena, jakość i niezawodność są jednakowo ważne dla osób podróżujących rekreacyjnie, które kupują usługi turystyczne przez Internet Jak ważny jest każdy z poniższych aspektów przy zakupie produktów i usług turystycznych? (4 lub 5 na skali od 1 [zupełnie nieważne] do 5 [wyjątkowo ważne]) Cena Stosunek jakości do ceny Niezawodność Pozytywne doświadczenia z przeszłości Osobista rekomendacja znajomego/rodziny Wizerunek/reputacja marki Recenzja w Internecie Profesjonalna ocena, artykuł itd. Baza: Amerykanie podróżujący w celach rekreacyjnych Źródło: North American Technographics Travel And Automotive Online Survey, Q (US) 35% 44% 50% 65% 86% 86% 86% 85% Strona 11

13 Dysponując sprawnymi usługami związanymi z podróżą i usługami w punktach docelowych, linie lotnicze upatrują nowych źródeł przychodów w mediach Usługi związane z podróżą, jak rezerwacje hotelowe czy wypożyczanie samochodów, usługi w punktach docelowych, takie jak wycieczki krajoznawcze, oraz działania medialne, np. sprzedaż ogłoszeń firmom niezależnym, pragnącym trafić do pasażerów w punktach docelowych, uważane są za obszary rozwoju linii lotniczych (patrz rys. 10). Usługi związane z podróżą stanowią obecnie najpopularniejszą grupę rozwoju. Obejmują one transport, zakwaterowanie oraz usługi związane z przejazdami, takie jak przejazdy koleją lokalną, parkingi na lotniskach czy dowóz na i z lotniska. 11 z 12 linii lotniczych biorących udział w badaniu ma obecnie w swej ofercie (dostępnej na witrynach internetowych) tzw. potrójną koronę usług związanych z podróżą usługi ubezpieczeń podróżnych, hoteli i wypożyczalni samochodów. Uwagę zwraca również fakt, jak wiele linii lotniczych zamierza sprzedawać szerszy wybór usług związanych z podróżą, takich jak rejsy wycieczkowe, przejazdy koleją lokalną czy usługi parkingowe na lotniskach zarówno usługi tyleż prozaiczne, co pożądane jak i bardziej wysublimowane produkty. Oferując tego rodzaju usługi, linie lotnicze i inni dostawcy usług turystycznych mogą wypełnić szereg obszarów, w których do tej pory nie byli obecni, a zarazem zaoferować klientom bardziej kompleksową obsługę. Dzięki wzrostowi sprzedaży produktów o charakterze rozrywkowym, linie lotnicze odnotują wzrost sprzedaży produktów powiązanych z punktami docelowymi. Usługi w punktach docelowych, wśród których dominują wycieczki krajoznawcze, są już dostępne na witrynach internetowych linii lotniczych. W ciągu 5 lat udział linii lotniczych w tej kategorii wzrośnie o 37%. Mając świadomość, że ludzie podróżują nie tylko po to, aby dotrzeć do celu, ale również aby coś tam robić, coraz więcej linii lotniczych planuje sprzedawać bilety na różne imprezy, w tym koncerty i przedstawienia teatralne. Ponieważ taka oferta może stanowić istotne udogodnienie wystarczy udać się do kasy z rachunkiem, by odebrać swój bilet nic dziwnego, że oczekuje się, iż w ciągu 5 lat znajdzie się ona wśród najważniejszych usług dodatkowych. Daje to liniom lotniczym i innym dostawcom usług turystycznych możliwość inspirowania klientów nowymi produktami i usługami. Działając w ten sposób, linie lotnicze łączą w jednym punkcie główne składniki całościowego wrażenia z podróży. Linie lotnicze stają się cyfrowymi firmami marketingowymi i mediowymi. Usługi dodatkowe związane z mediami budzą coraz większe zainteresowanie przewoźników. Przykładowo, połowa przebadanych linii lotniczych jest zainteresowana emisją reklam produktów i usług innej firmy na mapie terminalu lotniskowego dostępną na witrynie linii. To rozsądne i kreatywne podejście kryje przy tym dodatkowy potencjał. Dostępna liniom lotniczym wiedza o tym, gdzie może znajdować się pasażer znana jest przecież droga, którą musi pokonać na lotnisku może być przydatna różnorodnym firmom. Udostępnianie takich informacji wiąże się jednak z wielką odpowiedzialnością. Linie lotnicze oferujące produkty mediowe reklamodawcom muszą chronić dane osobowe pasażerów i szanować ich prywatność, w przeciwnym razie grozi im utrata dobrego wizerunku. Mój program frequent-flyer ma więcej uczestników, niż największa amerykańska telewizja kablowa abonentów. Można na tym zarobić. (komentarz dyrektora działu e-commerce w jednej z amerykańskich sieciowych linii lotniczych) Strona 12

14 rys. 10 Do 2015 roku linie lotnicze planują rozszerzyć ofertę usług dodatkowych firm niezależnych o liczne usługi świadczone w punktach docelowych podróży oraz media Które z poniższych usług dodatkowych firm niezależnych obecnie oferuje twoja firma, a które zamierza oferować w 2015 roku, jeśli będzie to technicznie możliwe? Wynajem domów/apartamentów Wypożyczanie telefonów komórkowych/smartfonów Zakupy/posiłki na lotniskach Oferowane w 2010 roku Planowane w ofercie w 2015 roku Sprzedaż biletów transportu publicznego Sprzedaż biletów kolei dalekobieżnej Usługi concierge a na lotniskach Sprzedaż biletów kolei lokalnej Rejsy wycieczkowe Usługi związane z podróżowaniem Transport na lotnisko/z lotniska Wypożyczanie samochodów Zakwaterowanie w hotelach Parking na lotnisku Ubezpieczenia podróżne Sprzedaż reklam firmom niezależnym, aby mogły z nimi dotrzeć do gości w punkcie docelowym Plany miast docelowych na witrynie twojej firmy, zawierające reklamy/informacje sponsorów Plany lotnisk zawierające reklamy/informacje sponsorów Sponsorowane wirtualne wycieczki po większych lotniskach (odloty lub przyloty) Sprzedaż biletów na koncerty/spektakle Karty podarunkowe restauracji w punktach docelowych Zajęcia w punktach docelowych, np. wycieczki krajoznawcze Media Usługi w punktach docelowych Baza: 12 osób zajmujących się profesjonalnie marketingiem, ebusinessem i technologią w liniach lotniczych Strona 13

15 Hotele będą koncentrować wzrost usług dodatkowych na ofercie realizowanej w punktach docelowych Hotele to nie linie lotnicze. Z badań wyraźnie wynika, że zamierzają obrać zupełnie inne podejście względem usług dodatkowych (patrz rys. 11). 8 na 10 witryn internetowych hoteli oferować będzie jakiś rodzaj usług w punktach docelowych. 12 z 19 hoteli proponuje obecnie usługi, takie jak wycieczki krajoznawcze, które wszystkie hotele zamierzają oferować do 2015 roku. Hotele wykazują znaczne zainteresowanie sprzedażą biletów na imprezy sportowe, koncerty i tym podobne imprezy rozrywkowe. Do 2015 roku liczba hoteli sprzedających tego rodzaju produkty wzrośnie ponad trzykrotnie w stosunku do roku Oczekuje się, że hotele będą intensywnie wykorzystywać usługi związane z mediami. Obecnie niewiele hoteli oferuje na swoich witrynach jakiekolwiek usługi dodatkowe związane z mediami. Jednak w roku 2015 hotele, które się na to nie zdecydują, będą stanowić wyjątek. Należy się spodziewać, że hotele sięgną po sprzedaż reklam na cyfrowych mapach placówek i będą pełnić rolę brokerów w stosunku do firm pragnących zareklamować się ich gościom. Hotele kładą większy nacisk na usługi świadczone przez firmy niezależne na miejscu, niż na usługi związane z podróżowaniem. Chcąc wzmocnić skuteczność, właściciele hoteli czasem powierzają prowadzenie restauracji firmom niezależnym. Aby taki układ funkcjonował z powodzeniem, hotele pobierają od restauratorów prowizję 12 z 19 hoteli oferuje obecnie na swych witrynach internetowych możliwość rezerwacji miejsc w restauracjach, zaś do roku 2015 praktyka ta stanie się powszechniejsza. Można się też spodziewać, że w roku 2015 wszystkie hotele oferujące usługi spa będą również sprzedawać je na swych witrynach internetowych. Inną usługą świadczoną przez firmy niezależne w placówce, którą hotele coraz chętniej oferują na swych witrynach, jest bezprzewodowy dostęp do Internetu w pokojach hotelowych. Zainteresowanie hoteli sprzedażą owych usług realizowanych w imieniu hotelu przez firmy niezależne jest większe, niż w przypadku związanych z podróżowaniem usług firm niezależnych. Na przykład więcej hoteli zamierza oferować w roku 2015 rozrywki na polu golfowym, niż przykładowo ubezpieczenia podróżne. Łatwiej nam sprzedawać posiłki i napoje, niż bilety lotnicze. (komentarz dyrektora marketingu w jednej z europejskich firm hotelarskich) Strona 14

16 rys. 11 Do 2015 roku hotele spodziewają się wprowadzić w swoich placówkach więcej usług firm niezależnych i usług wykorzystujących media Które z poniższych usług dodatkowych firm niezależnych obecnie oferuje twoja firma, a które zamierza oferować w 2015 roku, jeśli będzie to technicznie możliwe? Sprzedaż biletów kolei lokalnej Parking na lotnisku Sprzedaż biletów kolei dalekobieżnej Oferowane w 2010 roku Planowane w ofercie w 2015 roku Wypożyczanie telefonów komórkowych/smartfonów Sprzedaż biletów transportu publicznego Sprzedaż biletów lotniczych Usługi związane z podróżowaniem Ubezpieczenia podróżne Wypożyczanie samochodów Transport na lotnisko/z lotniska Zajęcia sportowe Hotelowy pakiet parkingowy, zakupiony przed zameldowaniem Golf Hotelowy pakiet dostępu do Internetu, zakupiony przed zameldowaniem Posiłki na miejscu Usługi spa Plany miast docelowych na witrynie twojej firmy, zawierające reklamy/informacje sponsorów Sprzedaż reklam firmom niezależnym, aby mogły z nimi dotrzeć do gości w punkcie docelowym Plany hotelu zawierające reklamy/informacje sponsorów Sprzedaż biletów na koncerty/spektakle Karty podarunkowe restauracji w punktach docelowych Zajęcia w punktach docelowych, np. wycieczki krajoznawcze Baza: 19 osób zajmujących się profesjonalnie marketingiem, ebusinessem i technologią w hotelach Placówka Media Usługi w punktach docelowych Strona 15

17 Myślenie przyszłościowe: następna dekada pod znakiem technologii mobilnych i usług niestandardowych Usługi dodatkowe, realizowane przez firmy niezależne, stwarzają dostawcom usług turystycznych szerokie możliwości uatrakcyjnienia oferty i zwiększenia dochodów. Kategoria ta będzie się rozwijać wraz z wprowadzaniem nowych produktów. Aby przynosiły one zyski, dostawcy usług turystycznych muszą przygotować się do ich sprzedawania za pośrednictwem wszystkich możliwych do tego kanałów. W ciągu najbliższych 10 lat, do 2020 roku, szereg czynników technologicznych, rynkowych i biznesowych przyczyni się do wprowadzenia nowych usług dodatkowych (patrz rys. 12). W związku ze spodziewanym upowszechnieniem się smartfonów, tabletów i płatności wykorzystujących urządzenia mobilne, dostawcy usług turystycznych spodziewają się, że rozwiązania mobilne będą miały decydujący wpływ na rozwój przyszłych usług dodatkowych realizowanych przez niezależne firmy. Istotne znaczenie będzie miał również rozwój podróży między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się. Rozwiązania mobilne z pewnością wpłyną na sposób, w jaki sprzedajemy wszystkie nasze usługi dodatkowe, w tym a la carte i usługi świadczone przez firmy niezależne. (komentarz dyrektora marketingu w jednej z europejskich firm hotelarskich) Rzeczą, co do której dostawcy usług turystycznych mogą się mylić, jest ich stosunkowo niewielka wiara w rolę starzejącej się populacji w kształtowaniu oferty usług dodatkowych firm niezależnych. Rok 2011 będzie czasem, w którym ludzie z pokolenia Baby Boom w USA i rozwiniętych krajach Europy przekroczą wiek 65 lat, poważnie zasilając rzeszę starszych, zorientowanych na wypoczynek klientów branży turystycznej. Znaczenie tej grupy przez całe lata będzie nie do przecenienia. W Europie segment podróżnych w wieku 65 lat i powyżej charakteryzuje się wysoką lojalnością, większą niż w przypadku młodszych klientów. Tym samym stanowi atrakcyjny obiekt zainteresowania dla dostawców usług turystycznych, którzy będą w stanie zaoferować usługi dodatkowe 4 niezależnych marek, mających rzeczywistą wartość dla owej grupy. Choć obecna oferta usług dodatkowych będzie wciąż przynosić dochody, dostawcy usług mają wielkie plany na przyszłość. Do 2020 roku dostawcy usług turystycznych zamierzają wprowadzić do sprzedaży szeroką gamę nowych, innowacyjnych usług dodatkowych (patrz rys 13). Będą wśród nich usługi cyfrowego concierge a (80%), związane z produkcją ekologicznej żywności (69%) oraz rozwiązania z dziedziny rzeczywistości wirtualnej, pozwalające podróżnym odwiedzać lotniska, hotele i statki wycieczkowe jeszcze przed wybraniem się w podróż (54%). Motywacją do działania jest dla dostawców usług turystycznych przekonanie, że klienci będą coraz bardziej zainteresowani zabawą i rozrywką. Kolejny raz linie lotnicze i hotele mają rozbieżne poglądy na temat niestandardowych usług dodatkowych, na których zamierzają się skoncentrować. Linie lotnicze wykazują zainteresowanie rozwiązaniami służącymi rozrywce i pracy podróżujących. Będą poszukiwać dodatkowych zysków, dopasowując rozwiązania technologiczne do potrzeb pasażerów (patrz rys. 14). Większość linii lotniczych zamierza do 2020 roku wprowadzić możliwość wypożyczania urządzeń zapewniających konsumentom rozrywkę w czasie podróży, a podróżującym służbowo pozwalających pracować podczas lotu. Przewoźnicy wiedzą jednak, że technologia to nie wszystko. Wiele linii lotniczych 7 na 12 uważa, że w ciągu 10 lat uruchomi dla swych pasażerów usługi spa oferowane podczas lotu. Choć nie jest to absolutna nowość jako pierwsze usługę taką udostępniły pasażerom klasy biznes linie Virgin Atlantic zainteresowanie przewoźników świadczy o przekonaniu, iż można zarabiać na usługach pozwalających pasażerom rozluźnić się i zadbać o zdrowie nawet podczas lotu. Strona 16

18 Hotele pragną przyciągnąć gości, kontrolując jednocześnie koszty zatrudnienia. Niestandardowe usługi dodatkowe są nie tylko sposobem uzyskania większych dochodów przez dostawców usług turystycznych mogą stanowić również metodę kontroli kosztów. W jaki sposób? Oferowanie usług wirtualnego concierge a w postaci aplikacji na telefon komórkowy czym interesuje się 18 z 19 hoteli może ułatwić hotelom kontrolę nad wzrostem zatrudnienia (patrz rys. 15). Rozwiązania rzeczywistości wirtualnej, którymi interesuje się 11 z 19 hoteli, umożliwiające gościom zapoznanie się z hotelem i jego ofertą restauracjami, spa, polem golfowym itp., pozwolą zwiększyć sprzedaż bez konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników. rys. 12 Do roku 2010 pod wpływem rozmaitych czynników wprowadzone zostaną nowe usługi dodatkowe Jak ważne będą według ciebie poszczególne trendy dla kształtowania się nowych rodzajów usług dodatkowych do 2020 roku? Zupełnie nieważne Nieważne Neutralne Ważne Bardzo ważne Upowszechnienie urządzeń mobilnych i powiązanych z nimi rozwiązań, w tym płatności mobilnych Wzrost ruchu turystycznego do i z krajów rozwijających się Kwestie dotyczące ochrony środowiska Większe zainteresowanie rozrywką 3% 17% 81% 3% 39% 31% 28% 3% 6% 44% 25% 22% 3% 6% 31% 44% 17% Starzejąca się populacja 11% 42% 36% 11% Baza: 36 osób z branży turystycznej zajmujących się profesjonalnie marketingiem, ebusinessem i technologią (suma udziałów może być różna od 100 ze względu na zaokrąglenia) Strona 17

19 rys. 13 Należy oczekiwać, że do 2020 roku dostawcy usług turystycznych wprowadzą liczne niestandardowe usługi dodatkowe Czy spodziewasz się, że do roku 2020 twoja firma uzyska dostęp do poniższych usług dodatkowych? Dostępne za pośrednictwem telefonu komórkowego usługi cyfrowego concierge a, pozwalające uniknąć wizyt w recepcji 80% Wypożyczanie przenośnego sprzętu 71% rozrywkowego podczas podróży lub wycieczek Ekologiczna żywność pochodząca z naturalnych źródeł Wypożyczanie przenośnego sprzętu wspomagającego pracę podczas podróży lub wycieczek 69% 66% Zaawansowane rozwiązania rzeczywistości wirtualnej, umożliwiające odwiedzanie lotniska/hotelu/miejsca docelowego przed podróżą 54% Zabiegi spa podczas podróży samolotem, koleją, promem 37% Przenośne urządzenia do monitorowania stanu zdrowia 29% Baza: 36 osób z branży turystycznej zajmujących się profesjonalnie marketingiem, ebusinessem i technologią rys. 14 Spośród niestandardowych usług dodatkowych firm niezależnych, linie lotnicze najbardziej zainteresowane są urządzeniami zapewniającymi rozrywkę i wspomagającymi pracę Czy spodziewasz się, że do roku 2020 twoja firma uzyska dostęp do poniższych usług dodatkowych Wypożyczanie przenośnego sprzętu wspomagającego pracę podczas podróży lub wycieczek Wypożyczanie przenośnego sprzętu rozrywkowego podczas podróży lub wycieczek 9 9 Ekologiczna żywność pochodząca z naturalnych źródeł 8 Zabiegi spa podczas podróży samolotem, koleją, promem 7 Dostępne za pośrednictwem telefonu komórkowego usługi cyfrowego concierge a, pozwalające uniknąć wizyt w recepcji Zaawansowane rozwiązania rzeczywistości wirtualnej, umożliwiające odwiedzanie lotniska/hotelu/miejsca docelowego przed podróżą 5 6 Przenośne urządzenia do monitorowania stanu zdrowia 4 Baza: 12 osób zajmujących się profesjonalnie marketingiem, ebusinessem i technologią w liniach lotniczych Strona 18

20 rys. 15 Niestandardowe usługi dodatkowe firm niezależnych, takie jak cyfrowy concierge czy rzeczywistość wirtualna pomagają ograniczyć liczbę personelu hotelowego Czy spodziewasz się, że do roku 2020 twoja firma uzyska dostęp do poniższych usług dodatkowych Dostępne za pośrednictwem telefonu komórkowego usługi cyfrowego concierge a, pozwalające uniknąć wizyt w recepcji Ekologiczna żywność pochodząca z naturalnych źródeł Wypożyczanie przenośnego sprzętu rozrywkowego podczas podróży lub wycieczek Zaawansowane rozwiązania rzeczywistości wirtualnej umożliwiające odwiedzanie lotniska/hotelu/miejsca docelowego przed podróżą Wypożyczanie przenośnego sprzętu wspomagającego pracę podczas podróży lub wycieczek Przenośne urządzenia do monitorowania stanu zdrowia Zabiegi spa podczas podróży samolotem, koleją, promem 4 Baza: 19 osób zajmujących się profesjonalnie marketingiem, ebusinessem i technologią w hotelach Kluczowa rola właściwego czasu i miejsca dla sprzedaży usług niezależnych Upowszechnienie usług dodatkowych a la carte i świadczonych przez firmy niezależne oraz pojawianie się nowych, niestandardowych usług dodatkowych, zmusi dostawców usług turystycznych do powtórnego przeanalizowania swojej ukierunkowanej na klienta strategii i taktyki sprzedaży. Dlaczego? Skuteczność sprzedaży nie jest efektem przedstawiania klientowi przypadkowych ofert. Skuteczna sprzedaż wymaga starannie przemyślanej strategii produktowej, wspieranej przez efektywne systemy technologiczne i aplikacje. Dostawcy usług turystycznych potrzebować będą oprogramowania i aplikacji zgodnych ze wszystkimi standardami branżowymi, jakie mogą powstać dla usług dodatkowych świadczonych przez firmy niezależne. Najlepiej, aby systemy te powstały w oparciu o najwyższej klasy rozwiązania open source i języki programowania, zapewniające niezawodność, elastyczność i skalowalność. Problemem jest brak standardów dla usług dodatkowych firm niezależnych. Integracja z istniejącymi systemami może być trudna. (komentarz dyrektora marketingu w jednej z europejskich firm hotelarskich) Osiągnięcie tego celu wymaga jednak więcej bitów, bajtów i serwerów. Po pierwsze, osoby odpowiedzialne w firmie turystycznej za kwestie biznesowe i technologiczne muszą pamiętać, że każda podróż zarówno służbowa, jak i rekreacyjna obejmuje cztery powiązane ze sobą fazy, tworzące cykl (patrz rys. 16). Z punktu widzenia usług dodatkowych zwłaszcza tych realizowanych przez firmy niezależne najważniejsze będą fazy planowania, rezerwacji i wsparcia. Następnie, w celu efektywnego sprzedawania wszystkich usług dodatkowych, dostawcy usług turystycznych potrzebują efektywnego schematu sprzedaży. Forrester używa w stosunku do niego zapożyczonego z branży telewizyjnej określenia story arc czyli oś fabuły (patrz rys. 17). W serialu telewizyjnym oś fabuły jest fundamentem szczegółowego scenariusza. W usługach dodatkowych pomoże określić, jakie produkty dodatkowe należy oferować na określonym etapie podróży, a także jakich kanałów należy używać celem rozszerzenia oferty. Dla pomyślnej realizacji osi fabuły usług dodatkowych, konieczne jest uzgodnienie przez działy marketingu, Strona 19

21 e-commerce i inne wspólnych celów, a także współpraca w zakresie m. in. kanałów komunikacji z klientami. Niezbędne jest także monitorowanie i rejestrowanie istotnych danych związanych ze sprzedażą usług dodatkowych. Oczywiście wymaga to również możliwości współpracy wewnętrznych systemów dostawcy usług turystycznych i systemów dostawców usług dodatkowych. Integracja z wewnętrznymi systemami może być trudna, między innymi ze względu na to, że mamy do czynienia z różnorodnymi systemami, które nie były projektowane pod kątem współpracy. (komentarz dyrektora marketingu w jednej z globalnych firm hotelarskich) W 2010 roku 53% dostawców usług turystycznych uważało, że najlepszym okresem do sprzedaży usług dodatkowych firm niezależnych jest moment wstępnej rezerwacji biletu na lot lub rejs, pokoju hotelowego czy miejsca w pociągu (patrz rys 18) Niemal dwie trzecie ankietowanych uważa, że do roku 2015 będzie to najbardziej efektywna możliwość sprzedaży. Jednak drugim, najbardziej wydajnym sposobem sprzedaży usług dodatkowych oferowanych przez niezależne firmy, będzie wykorzystanie okresu od dokonania wstępnej rezerwacji do wyjazdu w podróż (lub zameldowania się w hotelu). W tym przypadku ogromną rolę odgrywa rozwój komunikacji mobilnej. W miarę, jak dostawcy usług turystycznych będą doskonalić swoje umiejętności w zakresie sprzedaży i marketingu, a także sięgać po najnowsze technologie, w tym wykorzystywane w interakcji pracowników z klientami, można się spodziewać zmiany niektórych z tych rankingów. rys. 16 Cykl podróży składa się z czterech powiązanych ze sobą faz Zarządzanie/ wsparcie Zdobywanie wiedzy Rezerwacja Podróżny Planowanie Źródło: Forrester Research, Inc. Strona 20

22 rys. 17 Oś fabuły zapewnia dostawcom usług turystycznych spójny schemat sprzedaży usług dodatkowych Oś fabuły Planowanie Zakup Wyjazd Podróż Powrót Następna podróż Źródło: Forrester Research, Inc. rys. 18 Dostawcy usług turystycznych spodziewają się wzrostu znaczenia etapu wstępnej rezerwacji dla sprzedaży usług dodatkowych Na którym etapie procesu zakupu i realizacji podróży klienci najchętniej kupują usługi dodatkowe firm niezależnych? Uszereguj następujące etapy procesu podróży zgodnie z prawdopodobieństwem zakupu usług dodatkowych firm niezależnych. Podczas wstępnej rezerwacji produktu podstawowego (np. przy zakupie biletu lotniczego, rezerwacji pokoju hotelowego itp.) Po rezerwacji produktu podstawowego, ale przed podróżą/zameldowaniem 11% 19% 17% % 39% 25% 14% 53% 14% 17% 6% 3% 19% 25% 53% 64% Prawdopodobne Dość prawdopodobne Mało prawdopodobne Nieprawdopodobne Podczas meldowania się w hotelu 8% 17% 36% 39% 0% 19% 33% 47% Podczas podróży/pobytu (np. podczas lotu, w hotelu itp.) 17% 14% 17% 53% 17% 14% 11% Baza: 36 osób z branży turystycznej zajmujących się profesjonalnie marketingiem, ebusinessem i technologią 58% Dostawcy twierdzą, że kanały bezpośrednie są ich głównym, ale nie jedynym obiektem zainteresowania Dostawcy usług turystycznych mogą sprzedawać usługi dodatkowe firm niezależnych poprzez szereg różnorodnych kanałów, w tym kanały bezpośrednie, takie jak własna witryna internetowa (np. marka.com ) i infolinie, a także niezależnych pośredników, takich jak tradycyjne biura podróży, firmy zarządzające podróżami czy internetowe biura podróży. Jaki mają plan? Strona 21

23 Dostawcy usług turystycznych uważają, że w chwili obecnej ich bezpośrednie kanały sprzedaży, na czele z witrynami internetowymi, dysponują technologią pozwalającą efektywnie sprzedawać usługi dodatkowe firm niezależnych (patrz rys. 19). Jest to jednak oczywiste, że widzą możliwość usprawnień. Przykładowo, 14% dostawców twierdzi, że ich witryny nie wykorzystują technologii w sposób właściwy do sprzedaży usług dodatkowych, a niemal jedna piąta uważa, że jeśli chodzi o sprzedaż usług dodatkowych firm niezależnych, wykorzystywanie technologii jest nieefektywne. Dostawcy usług turystycznych nie są dziś przekonani, że sprzedają usługi dodatkowe firm niezależnych poprzez różne kanały tak efektywnie, jak to tylko możliwe. Za tą dość chłodną oceną stoi szereg czynników. Przede wszystkim oferowane usługi dodatkowe firm niezależnych są prezentowane bez głębszego przemyślenia. Oferty ukierunkowane są rzadkością, a nie wszystkie systemy dobrze obsługują usługi dodatkowe firm niezależnych. Aby poprawić tę sytuację dostawcy usług turystycznych muszą dokonać weryfikacji infrastruktury obsługującej kanały sprzedaży swojej i partnerów handlowych pod kątem maksymalnej efektywności sprzedaży usług dodatkowych firm niezależnych. Pewne produkty sprzedajemy poprzez niezależnych dystrybutorów, a część z nich wyłącznie poprzez własne kanały. Nasze podejście ewoluuje. To jeden z najistotniejszych elementów naszej strategii na kilka następnych lat. (dyrektor działu e-commerce w jednej z amerykańskich sieciowych linii lotniczych) Oceniając potencjał swoich kanałów sprzedaży, dostawcy usług turystycznych przewidują ich udoskonalenie oraz znaczne zwiększenie ich możliwości do roku 2015 (patrz rys. 20): W chwili obecnej największe znaczenie mają witryny internetowe. Większość dostawców usług turystycznych ocenia swoje firmowe witryny notą 3,7 na 5 możliwych punktów, za efektywność jako kanału sprzedaży usług dodatkowych firm niezależnych. To dość dobra ocena, choć mogłaby być wyższa. Dostawcy usług turystycznych uważają, że ten kanał pozostanie liderem sprzedaży usług dodatkowych firm niezależnych również w roku 2015, dzięki usprawnieniom technicznym, personalizacji i targetowaniu ofert. Chcemy na naszej stronie prezentować oferty, jakich goście nie znajdą na innych witrynach. (dyrektor marketingu w jednej z europejskich firm hotelarskich) Największe oczekiwania budzą rozwiązania mobilne. Dostawcy usług turystycznych mają obecnie nie najlepszą opinię co do ich skuteczności jako narzędzi do sprzedaży usług dodatkowych, zaliczając ten kanał do najsłabszych, po mediach społecznościowych i kanałach face-to-face, takich jak kasy lotnicze i recepcje hoteli, a tuż przed terminalami samoobsługowymi. Jednak oczekuje się, że w ciągu 5 lat rozwiązania mobilne staną się bardzo atrakcyjnym i efektywnym narzędziem sprzedaży usług dodatkowych. Dostawcy usług turystycznych spodziewają się, że do roku 2015 rozwiązania mobilne staną się drugim pod względem efektywności kanałem sprzedaży usług dodatkowych firm niezależnych, dzięki upowszechnieniu smartfonów i tabletów oraz opracowaniu lepszych mechanizmów sprzedaży, wykorzystujących nowe możliwości. Uwaga na puste miejsce. Dostawcy usług turystycznych spodziewają się, że fala innowacji technologicznych wraz z ich własnymi możliwościami handlowymi podniesie efektywność wszystkich kanałów sprzedaży usług dodatkowych firm niezależnych. Zaskakujące jest, jak wielu z nich przewiduje, że w ciągu 5 lat pojawi się zupełnie nowa technologia, będąca w pełni wiarygodnym narzędziem sprzedaży. Strona 22

Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD

Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD Press release Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD Warszawa, Polska, 23 października 2012 r.: W 2011 roku 29 proc. usług turystycznych zostało

Bardziej szczegółowo

Jacuzzi Original Wellness Hotel

Jacuzzi Original Wellness Hotel Jacuzzi Original Wellness Hotel Światowy Program dla HOTELI HERBEĆ - dystrybucja Jacuzzi w Polsce od 1995 roku 602-33-22-33 Jacuzzi Original Wellness Hotel Oferta zapewnienie wartości dodanej wzbogacenie

Bardziej szczegółowo

Podróżnicy. i ścieżki zakupu. Wpływ marketingu efektywnościowego na inspiracje i wybór w branży turystycznej. tradedoubler.com

Podróżnicy. i ścieżki zakupu. Wpływ marketingu efektywnościowego na inspiracje i wybór w branży turystycznej. tradedoubler.com Podróżnicy i ścieżki zakupu Wpływ marketingu efektywnościowego na inspiracje i wybór w branży turystycznej tradedoubler.com Europejczycy chcą wybierać hotele, loty i oferty wakacyjne na swoich własnych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce 2014. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2014-2019

Handel internetowy w Polsce 2014. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2014-2019 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q4 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka będzie wartość sprzedaży internetowej w Polsce w 2019 roku? Jakie marki uruchomiły lub planują uruchomić

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jakie zmiany czekają rynek e-commerce w Polsce w 2020 roku? Jakie decyzje zakupowe podejmują Polacy?

Bardziej szczegółowo

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat 2012-2017 Prognoza Cisco wskazuje, że do 2017 roku technologia 4G będzie obsługiwać prawie 10 % wszystkich połączeń

Bardziej szczegółowo

Usługi. biznesowego. dla segmentu. w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. 2edycja! telekomunikacyjne. Data publikacji: IV kwartał 2012

Usługi. biznesowego. dla segmentu. w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. 2edycja! telekomunikacyjne. Data publikacji: IV kwartał 2012 2edycja! Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016 Data publikacji: IV kwartał 2012 Język: polski, angielski Słowo od autora Usługi telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Dlaczego filmy online mają tak duże znaczenie dla marketingu mobilnego

Dlaczego filmy online mają tak duże znaczenie dla marketingu mobilnego Dlaczego filmy online mają tak duże znaczenie dla marketingu mobilnego Żyjemy w czasach, w których konsument odruchowo sięga po telefon, kiedy czegoś chce albo potrzebuje. opublikowany kwiecień 2015 Chce

Bardziej szczegółowo

Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Z jaką dynamiką będzie się rozwijał rynek artykułów

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

dodanych Rynek usług w Polsce 2011 2edycja! i multimedialnych Prognozy rozwoju na lata 2011-2015 Data publikacji: kwiecień 2011

dodanych Rynek usług w Polsce 2011 2edycja! i multimedialnych Prognozy rozwoju na lata 2011-2015 Data publikacji: kwiecień 2011 2edycja! Rynek usług dodanych i multimedialnych w Polsce 2011 Prognozy rozwoju na lata 2011-2015 Data publikacji: kwiecień 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Zdecydowana większość przychodów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2013 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jakie

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

KONSUMENT POLSKI A ZAKUPY W INTERNECIE. Wrzesień 2012

KONSUMENT POLSKI A ZAKUPY W INTERNECIE. Wrzesień 2012 KONSUMENT POLSKI A ZAKUPY W INTERNECIE Wrzesień 2012 POLACY CORAZ CHĘTNIEJ KUPUJĄ ONLINE Wyrastające jak grzyby po deszczu sklepy internetowe trafiły na dobry moment Polacy coraz chętniej kupują online,

Bardziej szczegółowo

Marki własne detalistów w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Marki własne detalistów w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: październik 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jak duży jest rynek marek własnych w Polsce? Jakie trendy mają wpływ na ten rynek? Kto jest liderem

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: czerwiec 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość detalicznego rynku odzieży i obuwia w Polsce? Które kanały dystrybucji dominują

Bardziej szczegółowo

Rynek artykułów sportowych w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Rynek artykułów sportowych w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Z jaką dynamiką będzie się rozwijał rynek artykułów sportowych w Polsce? Jacy są najwięksi gracze na rynku? Jak

Bardziej szczegółowo

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Xevin Consulting agencja strategiczna doradzająca klientom pragnącym wykorzystać Nowe Media i innowacyjne rozwiązania w marketingu i sprzedaży. Spółkę

Bardziej szczegółowo

Rynek dermokosmetyków w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek dermokosmetyków w Polsce Prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: październik 2015 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość i struktura rynku dermokosmetyków w Polsce? Które produkty generują największą

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zwycięskie strategie przedsiębiorstw Prof. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 9 kwietnia 2015 r. Podstawowe czynności w formułowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 2200 Sprawdź w raporcie Ile wart jest biznesowy

Bardziej szczegółowo

Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji!

Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji! Zmień taktykę- przejdź do ofensywy. Staw czoła cyfrowej transformacji. Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji! Prezentacja wyników badania IDC w Polsce na tle badań globalnych

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Rynek HoReCa w Polsce 2013. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015

Rynek HoReCa w Polsce 2013. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 2500 Sprawdź w raporcie Które rodzaje placówek gastronomicznych mają największe perspektywy

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 2400 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Opis raportu. Główne zagadnienia: Kliknij, aby kupić.

Opis raportu. Główne zagadnienia: Kliknij, aby kupić. 3. edycja! Rynek dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce 2012 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2012-2014 Data wydania: I kwartał 2012 Języki raportu: polski, angielski Opis raportu Raport

Bardziej szczegółowo

Nie pozostawaj w tyle

Nie pozostawaj w tyle maj 2015 Streszczenie Akceptacja chmury rośnie, ale stosunkowo niewiele firm ma nowoczesne strategie korzystania z chmury Osiągnięcie wyższych poziomów akceptacji chmury umożliwia firmom znacznie lepszą

Bardziej szczegółowo

Budowanie marki salonu beauty

Budowanie marki salonu beauty Budowanie marki salonu beauty Czym jest marka? Klient dokonując zakupu danej usługi czy produktu, kupuje przede wszystkim zadowolenie wynikające ze swojego zakupu. Zatem marka jest wartością, która przekłada

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce 2013 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut Warszawa, 8 grudnia 2011 Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski FREE ARTICLE Świadomość marki a lojalność konsumentów Autor: Maciej Koniewski Luty 2012 Świadomość marki to najniższy poziom znajomości marki. Jest to początek kontinuum znajomości marki, które rozciąga

Bardziej szczegółowo

Marki własne detalistów w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Marki własne detalistów w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jak jest wartość sprzedaży marek własnych detalistów spożywczych

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

RYNEK SMARTFONÓW ŚWIATOWE TENDENCJE ORAZ SYTUACJA W POLSCE GABINETY KOSMETYCZNE W POLSCE PRÓBA OSZACOWANIA LICZBY

RYNEK SMARTFONÓW ŚWIATOWE TENDENCJE ORAZ SYTUACJA W POLSCE GABINETY KOSMETYCZNE W POLSCE PRÓBA OSZACOWANIA LICZBY RYNEK SMARTFONÓW ŚWIATOWE TENDENCJE ORAZ SYTUACJA W POLSCE GABINETY KOSMETYCZNE W POLSCE PRÓBA OSZACOWANIA LICZBY BADANIE PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE MEDIA4U SP. Z O.O. Plan Prezentacji 1. Światowe tendencje

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ MODUŁ SZKOLENIOWY

WYBIERZ MODUŁ SZKOLENIOWY WYBIERZ MODUŁ SZKOLENIOWY Moduł 1 Historia rozwoju biznesu hotelarskiego Klasyfikacja hoteli (międzynarodowe i polskie standardy) Sieci hotelowe, ich struktura i rodzaje Struktura zarządzania centrali

Bardziej szczegółowo

Rynek. w Polsce edycja! wyposażenia wnętrz. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Data wydania: IV kwartał 2011

Rynek. w Polsce edycja! wyposażenia wnętrz. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Data wydania: IV kwartał 2011 3. edycja! Rynek wyposażenia wnętrz w Polsce 2011 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2011-2013 Data wydania: IV kwartał 2011 Języki raportu: polski, angielski Word from the author Kryzys finansowy

Bardziej szczegółowo

Organizator w kilka minut tworzy profesjonalną stronę internetową wydarzenia i rozpoczyna sprzedaż biletów

Organizator w kilka minut tworzy profesjonalną stronę internetową wydarzenia i rozpoczyna sprzedaż biletów Czym jest Evenea? Evenea to elastyczne narzędzie dla organizatorów wszelkiego rodzaju wydarzeń (takich jak konferencje, szkolenia, targi, imprezy rozrywkowe, kulturalne, imprezy korporacyjne i prywatne)

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Rynek OTC. w Polsce Prognozy rozwoju na lata Data wydania: II kwartał Języki raportu: polski, angielski

Rynek OTC. w Polsce Prognozy rozwoju na lata Data wydania: II kwartał Języki raportu: polski, angielski Rynek OTC w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2014 Data wydania: II kwartał 2012 Języki raportu: polski, angielski Opis raportu Piąte wydanie raportu PMR stanowi kompleksową analizę segmentu OTC,

Bardziej szczegółowo

Rynek. w Polsce dermokosmetyków. Prognozy rozwoju na lata Data publikacji: IV kwartał Język: polski, angielski

Rynek. w Polsce dermokosmetyków. Prognozy rozwoju na lata Data publikacji: IV kwartał Język: polski, angielski Rynek dermokosmetyków w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2014 Data publikacji: IV kwartał 2012 Język: polski, angielski Opis raportu Raport stanowi kompleksową ocenę polskiego rynku dermokosmetyków

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Detaliczny rynek części zamiennych, eksploatacyjnych i akcesoriów do samochodów osobowych w Polsce 2014 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Detaliczny rynek części zamiennych, eksploatacyjnych i akcesoriów do samochodów osobowych w Polsce 2014 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Detaliczny rynek części zamiennych, eksploatacyjnych i akcesoriów do samochodów osobowych w Polsce 2014 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2014-2019 2 Język: polski, angielski Data publikacji: styczeń

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q1 2016

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q1 2016 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q1 2016 Wskaźnik zadowolenia polskich konsumentów wyższy od europejskiej średniej, pierwszy raz od Q4 11 Po dwupunktowym spadku w Q4 15 wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Rynek szpitali publicznych w Polsce 2015. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw

Rynek szpitali publicznych w Polsce 2015. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Które podmioty uruchomią szpitale publiczne w Polsce? Jakie są przewidywania odnośnie kolejnych przekształceń

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce Prognozy rozwoju na lata Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce 2016 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Które hurtownie dominują na rynku szpitalnym w Polsce?

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y D O K U M E N T Ó W E L E K T R O N I C Z N Y C H Faktura elektroniczna dla MŚP: przydatna

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UDZIAŁY RYNKOWE ANALIZA I INTERPRETACJA dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Udziały bezwzględne/absolutne

Bardziej szczegółowo

Polski rynek mobile vs biznes

Polski rynek mobile vs biznes Konrad Telakowiec Wiceprezes Zarządu coigdzie.pl Polski rynek mobile vs biznes? Jak rozwija się biznes na Polskim rynku mobile?? Jak wypadamy względem światowych trendów?? Jak mobile pozwala nam dotrzeć

Bardziej szczegółowo

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej bez inwestycji» Nasi klienci odnoszą więcej sukcesów. Michał Rok CEE Business Unit Director, Update CRM

Bardziej szczegółowo

BADANIE KLIENTÓW SATYSFAKCJI JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace

BADANIE KLIENTÓW SATYSFAKCJI JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace LiveSpace CRM, styczeń 2015 Badanie satysfakcji klientów Badanie satysfakcji klientów zostało przeprowadzone w styczniu

Bardziej szczegółowo

Rynek wyposażenia wnętrz w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Rynek wyposażenia wnętrz w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: listopad 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jak duży jest rynek wyposażenia wnętrz w Polsce? Jakie trendy mają wpływ na ten rynek? Kim są liderzy

Bardziej szczegółowo

Rynek wyposażenia wnętrz w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Rynek wyposażenia wnętrz w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q4 Format: pdf Cena od: 1600 Sprawdź w raporcie Jak duży jest rynek wyposażenia wnętrz w Polsce? Jakie trendy mają wpływ na ten rynek? Kim są liderzy na tym

Bardziej szczegółowo

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK)

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK) (SOK) Zyskaj trwałą przewagę na konkurencyjnym rynku dzięki doskonałej obsłudze Klienta Oferta procesu wdrożenia SOK Kłopoty, koszty, utrata Klientów Brak standardów obsługi powoduje kłopoty, a potem dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie. Co to takiego?

Pozycjonowanie. Co to takiego? Pozycjonowanie Co to takiego? WSTĘP SEO to akronim angielskiej nazwy Search Engine Optimization, czyli optymalizacja witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek. Pozycjonowanie w uproszczeniu skupia się

Bardziej szczegółowo

Rynek HoReCa w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek HoReCa w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: kwiecień 2015 Format: pdf Cena od: 2500 Sprawdź w raporcie Jaka jest przewidywana dynamika rozwoju rynku HoReCa w Polsce? Jakie trendy zdominują rynek gastronomii

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Otwieramy okna Gdańsk, 24 października 2008

Otwieramy okna Gdańsk, 24 października 2008 Otwieramy okna Gdańsk, 24 października 2008 Fly.pl Internetowe biuro podróży Fly.pl to: technologia prawdziwe online, weryfikacja dostępności oferty online, ceny całkowite bez dopłat; wiedza, doświadczenie

Bardziej szczegółowo

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości Szybka i trafna ocena potrzeb nabywców nieruchomości Pełen obraz procesu sprzedaży oraz umiejętność kontroli całego procesu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska Witamy w DBMS Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych do budowy wiedzy o kliencie.

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny artykułami RTV, AGD i sprzętem elektronicznym w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny artykułami RTV, AGD i sprzętem elektronicznym w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Handel detaliczny artykułami RTV, AGD i sprzętem elektronicznym w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: czerwiec 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jakie są prognozy rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaką wartość będzie miał rynek produktów dla dzieci w 2020 roku? Jakie są prognozy rozwoju dla każdego

Bardziej szczegółowo

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP na świecie (2013) Światowy rynek systemów ERP szacowany jest obecnie na ok. 25,4 miliarda dolarów (dane za rok 2013) wobec

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce Prognozy rozwoju na lata Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q4 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jakie są największe hurtownie na rynku szpitalnym w Polsce?

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

W JAKIM NASTROJU POLACY ROZPOCZĘLI NOWY ROK? WSKAŹNIK ZADOWOLENIA CORAZ NIŻSZY Q1 2013

W JAKIM NASTROJU POLACY ROZPOCZĘLI NOWY ROK? WSKAŹNIK ZADOWOLENIA CORAZ NIŻSZY Q1 2013 W JAKIM NASTROJU POLACY ROZPOCZĘLI NOWY ROK? WSKAŹNIK ZADOWOLENIA CORAZ NIŻSZY Q1 2013 NAJNIŻSZY WYNIK W HISTORII BADANIA CCI W POLSCE W pierwszym kwartale 2013 roku wskaźnik optymizmu Polaków spadł do

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Ranking "Faktor 2005"

Ranking Faktor 2005 Ranking "Faktor 00" Która firma faktoringowa jest najlepszym partnerem dla Twojej firmy? Redaktorzy Portalu Finansowego IPO.pl przeanalizowali atrakcyjność faktorów działających na rynku polskim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce do roku 2020? Jaka jest

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2011 Prognozy rozwoju na lata 2012-2015 Data publikacji: I kwartał 2012 Język: polski, angielski Zdaniem eksperta Rynek usług

Bardziej szczegółowo

PMR. Wzrost produkcji budowlanej w Polsce w 2010 r. sięgnie 8% FREE ARTICLE.

PMR. Wzrost produkcji budowlanej w Polsce w 2010 r. sięgnie 8% FREE ARTICLE. FREE ARTICLE Wzrost produkcji budowlanej w Polsce w 2010 r. sięgnie 8% Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce, II połowa 2009. Analiza porównawcza województw i prognozy rozwoju na lata 2009-2012 Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Rynek produktów OTC w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek produktów OTC w Polsce Prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jakie są największe i najbardziej aktywne firmy na rynku? Co biorą pod uwagę konsumenci podczas zakupu

Bardziej szczegółowo

Rynek produktów dla dzieci w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Rynek produktów dla dzieci w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaką wartość będzie miał rynek produktów dla dzieci w 2019 roku? Jakie są prognozy rozwoju dla każdego z segmentów

Bardziej szczegółowo

Handel. internetowy. w Polsce 2012 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce 2012-2014. Data wydania: III kwartał 2012

Handel. internetowy. w Polsce 2012 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce 2012-2014. Data wydania: III kwartał 2012 Handel internetowy w Polsce 2012 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce 2012-2014 Data wydania: III kwartał 2012 Języki raportu: polski, angielski Słowo od autora Handel internetowy w Polsce ma coraz

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Zakupy online. i konwersja. Performance Marketing od pierwszego do ostatniego kliknięcia. tradedoubler.com

Zakupy online. i konwersja. Performance Marketing od pierwszego do ostatniego kliknięcia. tradedoubler.com Zakupy online i konwersja Performance Marketing od pierwszego do ostatniego kliknięcia Europejscy klienci sięgają po kanały marketingu efektywnościowego (Performance Marketing) po raz pierwszy, gdy poszukują

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku w Lublinie

Bardziej szczegółowo

trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną)

trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną) trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną) Powszechnie wiadomo, że technologia informatyczna ewoluuje. Ludzie wykorzystują technologię w większym stopniu niż dotychczas. A ponieważ nasi użytkownicy

Bardziej szczegółowo