COMARCH MOBILE CLAIMS ADJUSTER. ubezpieczenia.comarch.pl.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "COMARCH MOBILE CLAIMS ADJUSTER. ubezpieczenia.comarch.pl. www.comarch.com"

Transkrypt

1 COMARCH ubezpieczenia.comarch.pl

2 COMARCH COMARCH Comarch Mobile Claims Adjuster to rozwiązanie dla towarzystw ubezpieczeń majątkowych, posiadających własną sieć mobilnych pracowników, zajmujących się likwidacją szkód w terenie. System pozwala na zarządzanie pracą mobilnych likwidatorów, przydzielanie zadań oględzin zgodnie z kwalifikacjami i dostępnością pracowników, opracowywanie optymalnej trasy dojazdu do celu, a także umożliwia raportowanie realizacji zadań z wykorzystaniem wskaźników efektywności. Rozwiązanie to obejmuje aplikację mobilną dla rzeczoznawców, która ma za zadanie ułatwić i przyspieszyć pracę likwidatorów mobilnych. Aplikacja dostępna na smartfonie lub tablecie pokieruje pracownika na umówione miejsce, wyświetli niezbędne informacje o sprawie szkodowej, a podczas samego procesu oględzin pozwoli sprawnie zarejestrować wymagane informacje i natychmiast prześle je do centralnego systemu szkodowego. OPTYMALNE ZARZĄDZANIE Comarch Mobile Claims Adjuster ma za zadanie przede wszystkim wspomóc koordynatora w efektywnym przydzielaniu prac likwidatorom oraz układaniu harmonogramów pracy i tras dojazdów w taki sposób, aby zminimalizować przestoje i skrócić czas, który mobilni likwidatorzy spędzają w samochodzie. Na podstawie zdefiniowanych kryteriów doboru likwidatora do typu i miejsca oględzin system podpowiada optymalne rozwiązanie. Sugeruje nie tylko najkrótszy czas dojazdu do celu, ale również dobór pracownika mobilnego o kompetencjach właściwych do zlecenia. Dzięki wbudowanej bazie likwidatorów opisującej ich kwalifikacje i umiejętności system może zaproponować np. wysłanie likwidatora opisanego cechą wykrywanie wyłudzeń do sprawy szkodowej, która wcześniej została oznaczona w systemie szkodowym jako sprawa o dużym ryzyku wyłudzenia. PULPIT KOORDYNATORA System wyposażony jest w pulpit koordynatora, na którym umieszczone są najważniejsze informacje i dane pozwalające organizować pracę likwidatorów mobilnych. Na ekranie mogą być wyświetlone wykresy pokazujące aktualną sytuację podległego zespołu jak np. liczba nieprzypisanych zleceń, czy obciążenie pracowników mobilnych. Dzięki gotowym wykresom umieszczonym na pulpicie koordynator szybko zapoznaje się z sytuacją zespołu i może od razu przystąpić do działania. Elementy wchodzące w skład pulpitu są konfigurowalne i mogą być samodzielnie rozmieszczane na ekranie przez użytkownika metodą przeciągnij i upuść (drag & drop). DOKŁADNA LOKALIZACJA Nawigacja i lokalizacja za pomocą GPS lub na podstawie danych z sieci telekomunikacyjnej to standard w oferowanych obecnie urządzeniach mobilnych. Smartfon lub tablet, który posiada mobilny pracownik, wysyła informacje o jego aktualnej lokalizacji. Pozwala to koordynatorowi zaplanować kolejne zadania dla zespołu mobilnych likwidatorów, których położenie wyświetlane jest na mapie z wykorzystaniem systemu GIS (ang. Geographic Information System). Dla przykładu, w sytuacjach kryzysowych lub nagłych wypadkach koordynator może zmienić przydział zadań i zlecić oględziny likwidatorowi znajdującemu się w danej chwili najbliżej punktu zlecenia. SYSTEM COMARCH POZWALA NA OPTYMALNE 2 ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI MOBILNYMI, DZIĘKI CZEMU MALEJĄ KOSZTY LIKWIDACJI SZKÓD W TERENIE.

3 COMARCH KLUCZOWE FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU Zlecenia Moduł Zlecenia odpowiada za rejestrację zleceń wyjazdu na oględziny szkody, aktualizację informacji i zamykanie zlecenia. Zlecenia posiadają własne statusy, dzięki czemu koordynator może na bieżąco śledzić stan zaawansowania przebiegu oględzin. Ponadto zadania opisane są dodatkowymi parametrami (np. eskalacja), można też dołączać do nich załączniki oraz ważne informacje w formie notatek. Zlecenie powiązane jest ze sprawą szkodową, dzięki czemu likwidator, który otrzymuje dane zlecenia może podejrzeć szczegóły szkody i klienta. Zasoby to baza danych o likwidatorach mobilnych, współpracujących z towarzystwem ubezpieczeń wraz z ich kwalifikacjami, uprawnieniami oraz przypisanymi rejonami pracy. Dla każdego likwidatora definiuje się adres startowy, spod którego wyjeżdża on w trasę i pod którym kończy dzień oględzin. Pracownicy mogą być łączeni w grupy (np. wg kwalifikacji, rejonów itp.), co ułatwia zarządzanie zespołem. Automatyczny Przydział to kluczowy moduł systemu Comarch Mobile Claims Adjuster. Odpowiada za przypisywanie zleceń mobilnym likwidatorom. Na podstawie dostępności, kwalifikacji i rejonizacji pracowników system proponuje rozwiązanie optymalne pod względem czasu i kosztów dojazdu do miejsca oględzin. Za optymalizację rozwiązania odpowiadają dopracowane algorytmy selekcjonujące oraz kalkulujące czas i koszt tras dojazdu. Kalendarz Kalendarz to graficzne narzędzie służące do zarządzania przydziałami prac likwidatorom. Kierownik zespołu ustala grafik pracy likwidatorów (dostępność pracownika) i może na jednym przejrzystym ekranie obserwować harmonogramy pracy podległych mu pracowników. Z poziomu kalendarza koordynator może także ręcznie przydzielać nowe zadania oględzin lub modyfikować zadania przypisane automatycznie przez system. Te czynności wspomagane są przez wyliczane systemowo Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI Key Performance Indicators), które pozwalają koordynatorowi obiektywnie ocenić jakość stworzonego harmonogramu. Mapy to moduł odpowiedzialny za przechowywanie i przetwarzanie informacji związanych z lokalizacją na mapie. Umożliwiają one wizualizację zasobów (likwidatorów, samochodów, zadań zleceń) w czasie rzeczywistym oraz tras dojazdu do zlecenia, a także zapisywanie tras rzeczywistych. Dzięki wykorzystaniu GIS koordynator może na bieżąco reagować na krytyczne sytuacje i zmieniać przydział zleceń. Mobilna aplikacja to wsparcie likwidatorów podczas pracy w terenie. Aplikacja może być udostępniona zarówno na tablecie, jak i smartfonie. Aplikacja mobilna wyposażona jest w mapy z podglądem trasy, zapewnia też nawigację do celu oraz umożliwia komunikację z koordynatorem i systemem głównym. Na urządzeniu mobilnym likwidator może przeglądać szczegóły zlecenia, informacje o sprawie szkodowej czy też dane kontaktowe klienta. Szereg dodatkowych funkcjonalności, jak np. wysyłanie danych i zdjęć z miejsca oględzin badanej sprawy szkodowej, ułatwia pracę i przyspiesza cały proces likwidacji szkody. Raporty i analizy to moduł systemu udostępniany koordynatorom i kadrze kierowniczej dla nadzorowania pracowników oraz analizowania produktywności i kosztów związanych z likwidacją szkód w terenie. Narzędzie umożliwia tworzenie i podpinanie własnych szablonów raportów, wykonywanie raportów na żądanie oraz ich harmonogramowanie wraz z automatyczną wysyłką pocztą elektroniczną do zdefiniowanych grup odbiorców. W systemie można skonfigurować Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI - Key Performance Indicators) w celu pomiaru stopnia realizacji celów biznesowych, takich jak np. wzrost produktywności czy redukcja kosztów realizacji zlecenia. 3

4 COMARCH LOKALIZACJA AUT CRM SYSTEM SZKODOWY AKTUALNA POZYCJA ZADANIA DANE KONTAKTOWE SZKODY COMARCH Zlecenia Zasoby Automatyczny przydział Kalendarz Mapy Aplikacja Mobilna Raporty i Analizy KOORDYNATOR MOBILNY LIKWIDATOR KIEROWNIK Architektura logiczna rozwiązania Comarch Mobile Claims Adjuster 4

5 COMARCH KORZYŚCI BIZNESOWE I OPERACYJNE Wzrost produktywności likwidatora zwiększenie liczby realizowanych oględzin w ciągu dnia przez jednego likwidatora dzięki optymalnemu harmonogramowaniu. Wzrost produktywności koordynatora zwiększenie liczby likwidatorów, którymi może zarządzać koordynator dzięki automatyzacji skomplikowanych czynności (harmonogramowanie, raportowanie). Redukcja kosztów i czasu realizacji zlecenia dzięki optymalnemu dopasowaniu kolejnych miejsc oględzin likwidator ma do przejechania krótsze odcinki trasy i zminimalizowane przestoje, tym samym może skupić się na zadaniach merytorycznych. Przyspieszenie procesu likwidacji szkód możliwość umówienia oględzin już przy pierwszym kontakcie z poszkodowanym, tj. np. w momencie zgłoszenia szkody przez call-center oraz możliwość reagowania na niespodziewane zdarzenia dzięki monitorowaniu bieżącej sytuacji. Profesjonalna obsługa reputacja towarzystwa uzależniona jest także od sprawnego procesu likwidacji szkód; dobrze przygotowany likwidator, posiadający aktualne informacje o sprawie szkodowej, który na bieżąco wprowadza dane o szkodzie poprzez urządzenie mobilne i przesyła zdjęcia bezpośrednio do systemu szkodowego, pozytywnie wpływa na wizerunek towarzystwa jako innowacyjnego i profesjonalnego. Wzrost satysfakcji pracowników terenowych komfort pracy z narzędziem, które wspomaga i ułatwia wykonywanie czynności oraz przyspiesza realizację celów powoduje, że pracownik nie jest skazany na wykonywanie żmudnych lub niepotrzebnych czynności, rozproszonych po wielu systemach udostępnianych przez towarzystwo. 5

6 O COMARCH Comarch jest wiodącym środkowoeuropejskim dostawcą innowacyjnych rozwiązań IT, które wspomagają firmy i instytucje w osiągnięciu wyższej rentowności, optymalizując działalność operacyjną i procesy biznesowe. Firma zatrudnia ponad 4200 najwyższej klasy specjalistów na całym świecie. Głównym atutem Comarch jest głęboka wiedza branżowa, którą od 1993 roku przekazuje klientom w postaci zintegrowanych systemów informatycznych dla sektorów telekomunikacji, usług finansowych, rynków kapitałowych, bankowości i ubezpieczeń, administracji publicznej, handlu i usług oraz dużych, średnich i małych przedsiębiorstw. Comarch może poszczycić się wieloma liniami produktowymi, bogatym zbiorem kompetencji, a przede wszystkim liczną grupą zadowolonych klientów w kraju i za granicą, w tym m.in. Aviva, Allianz, AXA, Aegon, ING, UniCredit, UNIQA, ERGO, Generali, AIB i Raiffeisen. Więcej informacji o Comarch i ofercie dla sektora finansowego znajdziecie Państwo na portalu Polska Comarch SA Al. Jana Pawła II 39a Kraków Tel.: Faks: Austria Comarch Austria Mariahilfer Straße 123 A-1060 Wiedeń Tel.: Faks: Belgia Comarch AG Avenue Louise 65 B-1050 Bruksela Tel.: Faks: Luksemburg Comarch Luxembourg Sarl Route d Arlon 23 L-8008 Strassen Tel.: Niemcy Comarch AG Lyoner Str Frankfurt nad Menem Tel.: Szwajcaria Comarch Swiss AG Mühlemattstrasse Lucerna Tel.: Spółka Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8,051, PLN. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. NIP: Wielka Brytania Comarch UK Ltd 19 Eastbourne Terrace Paddington Londyn W2 6LG Tel.: Faks: Copyright Comarch Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów, a także tłumaczona na jakikolwiek język bez pisemnej zgody Comarch S.A. (Wydawca). Wydawca dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym dokumencie były zgodne z prawdą oraz wolne od błędów i braków. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumencie bez informowania o tym. Fragmenty dokumentu mogą nie być zgodne z ostatnimi wersjami oprogramowania. Znaki handlowe Comarch są wyłączną własnością Comarch SA i nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Wydawcy. Pozostałe znaki handlowe są własnością poszczególnych firm. PL

System do obsługi transakcji faktoringowych

System do obsługi transakcji faktoringowych System do obsługi transakcji faktoringowych Odkryj Comarch Factoring Bądź na czasie System wykorzystuje najnowsze technologie webowe, umożliwiające klientom dostęp do platformy w dowolnym czasie z dowolnego

Bardziej szczegółowo

Comarch Factoring BANKING. System do obsługi transakcji faktoringowych. Financial Services

Comarch Factoring BANKING. System do obsługi transakcji faktoringowych. Financial Services Comarch Factoring System do obsługi transakcji faktoringowych BANKING Financial Services Odkryj Comarch Factoring Bądź na czasie System wykorzystuje najnowsze technologie webowe, umożliwiające klientom

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania IT dla Domów Maklerskich

Rozwiązania IT dla Domów Maklerskich Rozwiązania IT dla Domów Maklerskich Od ponad 15 lat Comarch dostarcza systemy dla różnorodnych instytucji finansowych, w szczególności banków, domów maklerskich, ubezpieczycieli, firm zarządzających aktywami

Bardziej szczegółowo

banking, insurance & capital markets Obsługa towarzystw ubezpieczeń osobowych i majątkowych Comarch NonLife Insurance

banking, insurance & capital markets Obsługa towarzystw ubezpieczeń osobowych i majątkowych Comarch NonLife Insurance banking, insurance & capital markets Obsługa towarzystw ubezpieczeń osobowych i majątkowych Comarch NonLife Insurance Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia 22 Wprowadzenie Rynek ubezpieczeń majątkowych i

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Rozwiązania mobilne

Comarch ERP Rozwiązania mobilne Comarch Rozwiązania mobilne COMARCH ROZWIĄZANIA MOBILNE Rozwiązania mobilne Comarch to nowoczesne narzędzia dostępne na smartfony, kolektory danych czy też tablety z systemem operacyjnym Android. Aplikacje

Bardziej szczegółowo

Administracja publiczna i samorządy. Comarch Workflow Ciepło. Energetyka Cieplna

Administracja publiczna i samorządy. Comarch Workflow Ciepło. Energetyka Cieplna Administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow Ciepło Energetyka Cieplna Comarch Workflow Ciepło jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów oraz zadań dostosowanym

Bardziej szczegółowo

banking, insurance & capital markets Wielokanałowe zarządzanie komunikacją z klientami Comarch CRM Campaign Management

banking, insurance & capital markets Wielokanałowe zarządzanie komunikacją z klientami Comarch CRM Campaign Management banking, insurance & capital markets Wielokanałowe zarządzanie komunikacją z klientami Comarch CRM Campaign Management Banking, Insurance and Capital Markets 2 Wprowadzenie Comarch w toku wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

Comarch Egeria Edukacja - FrontOffice. Rozwiązanie informatyczne dla szkół wyższych

Comarch Egeria Edukacja - FrontOffice. Rozwiązanie informatyczne dla szkół wyższych Administracja Publiczna i Utilities Comarch Egeria Edukacja - FrontOffice Rozwiązanie informatyczne dla szkół wyższych Comarch Egeria Edukacja Comarch EGERIA EDUKACJA jest zintegrowanym systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

banking, insurance & capital markets System obsługi faktoringu Comarch Factoring 2.0

banking, insurance & capital markets System obsługi faktoringu Comarch Factoring 2.0 banking, insurance & capital markets System obsługi faktoringu Comarch Factoring 2.0 Banking, Insurance and Capital Markets 2 Najwyższa jakość obsługi faktoringu Na najwyższą na rynku najwyższą jakość

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow Urzędy administracji publicznej Wprowadzenie Comarch Workflow jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów w urzędach administracji

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Egeria

administracja publiczna i samorządy Comarch Egeria administracja publiczna i samorządy Comarch Egeria Utilities Wodociągi i Kanalizacja Wprowadzenie Comarch Egeria to rozwiązanie obejmujące swymi funkcjonalnościami kluczowe procesy przedsiębiorstw branży

Bardziej szczegółowo

Comarch Egeria Edukacja - BackOffice. Rozwiązanie informatyczne dla szkół wyższych

Comarch Egeria Edukacja - BackOffice. Rozwiązanie informatyczne dla szkół wyższych Administracja Publiczna i Utilities Comarch Egeria Edukacja - BackOffice Rozwiązanie informatyczne dla szkół wyższych Comarch Egeria Edukacja Comarch EGERIA EDUKACJA jest zintegrowanym systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

infrastructure Umiejętna obsługa klienta drogą do sukcesu Comarch Contact Center

infrastructure Umiejętna obsługa klienta drogą do sukcesu Comarch Contact Center infrastructure Umiejętna obsługa klienta drogą do sukcesu Comarch Contact Center Infrastructure 2 Wprowadzenie Comarch Contact Center jest strategicznym punktem kontaktu umożliwiającym zintegrowanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

banking, insurance & capital markets

banking, insurance & capital markets banking, insurance & capital markets Obsługa towarzystw ubezpieczeniowych Rozwiązania Comarch dla ubezpieczeń Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia 2 Wstęp Globalne zmiany, nieustanny rozwój technologii oraz

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA COMARCH ECOD COMARCH ECOD DYSTRYBUCJA

PLATFORMA COMARCH ECOD COMARCH ECOD DYSTRYBUCJA PLATFORMA COMARCH ECOD COMARCH ECOD DYSTRYBUCJA Comarch jest dynamicznie rozwijającym się, globalnym dostawcą rozwiązań IT. Przez rynek ceniony jest głównie za nowoczesne technologie oraz elastyczność

Bardziej szczegółowo

trade&services Relacje z klientami podstawą ich lojalności Comarch Loyalty Management

trade&services Relacje z klientami podstawą ich lojalności Comarch Loyalty Management trade&services Relacje z klientami podstawą ich lojalności Comarch Loyalty Management Trade & Services 2 Wprowadzenie Comarch na bieżąco śledząc zmiany zachodzące na rynku podąża za wciąż zmieniającym

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA IT DLA BANKOWOŚCI

ROZWIĄZANIA IT DLA BANKOWOŚCI comarch ROZWIĄZANIA IT DLA BANKOWOŚCI BANKING Banking, Insurance & Capital markets Wstęp Od ponad 15 lat Comarch dostarcza systemy dla różnorodnych instytucji finansowych, w szczególności dla banków, domów

Bardziej szczegółowo

Uwolnij możliwości swojej firmy z Comarch ERP 2.0

Uwolnij możliwości swojej firmy z Comarch ERP 2.0 Uwolnij możliwości swojej firmy z Comarch ERP 2.0 Comarch beacon Co to jest beacon? Beacon to miniaturowy bezprzewodowy nadajnik, którego nazwę i sposób działania zainspirowała latarnia morska. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

cdn opt ma Program do zarządzania i księgowości dla małej, średniej firmy oraz biura rachunkowego

cdn opt ma Program do zarządzania i księgowości dla małej, średniej firmy oraz biura rachunkowego cdn opt ma Program do zarządzania i księgowości dla małej, średniej firmy oraz biura rachunkowego CDN 2 System CDN OPT!MA to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania mikro, małą i średnią firmą. Pozwala

Bardziej szczegółowo

infrastructure Outsourcing WAN to efektywność i optymalizacja Comarch Network Managed Services

infrastructure Outsourcing WAN to efektywność i optymalizacja Comarch Network Managed Services infrastructure Outsourcing WAN to efektywność i optymalizacja Comarch Network Managed Services Infrastructure 2 Wprowadzenie Comarch świadczy kompleksowe usługi w zakresie budowy rozległych sieci transmisji

Bardziej szczegółowo

ecod EDI Elektroniczna wymiana danych w Twojej firmie Comarch ECOD Operator

ecod EDI Elektroniczna wymiana danych w Twojej firmie Comarch ECOD Operator ecod EDI Elektroniczna wymiana danych w Twojej firmie Comarch ECOD Operator Przedsiębiorstwa 2 Comarch ECOD Operator Comarch ECOD Operator to kompleksowe rozwiązanie oparte na technologii EDI (Electronic

Bardziej szczegółowo

infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT

infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT Infrastructure 2 Wprowadzenie Głównym zadaniem przedsiębiorstw jest zwiększanie konkurencyjności własnych produktów i usług,

Bardziej szczegółowo

Comarch Data Center Bezpieczeństwo przechowywania danych

Comarch Data Center Bezpieczeństwo przechowywania danych Comarch Data Center Bezpieczeństwo przechowywania danych www.comarch.pl Wprowadzenie W dzisiejszej rzeczywistości biznesowej istnienie przedsiębiorstwa uzależnione jest od posiadania technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

Comarch IT Integration Kompleksowe rozwiązania informatyczne w zakresie integracji i administracji IT

Comarch IT Integration Kompleksowe rozwiązania informatyczne w zakresie integracji i administracji IT Comarch IT Integration Kompleksowe rozwiązania informatyczne w zakresie integracji i administracji IT www.comarch.pl Wprowadzenie Obecnie wszystkie liczące się na rynku przedsiębiorstwa bazują w swej działalności

Bardziej szczegółowo

infrastructure Różnorodne rozwiązania w jednej, spójnej strukturze Integracja infrastruktury IT

infrastructure Różnorodne rozwiązania w jednej, spójnej strukturze Integracja infrastruktury IT infrastructure Różnorodne rozwiązania w jednej, spójnej strukturze Integracja infrastruktury IT Infrastructure 2 Wprowadzenie Stworzenie jednego spójnego systemu łączącego odpowiedni sprzęt, narzędzia

Bardziej szczegółowo

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN XL Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem ZINTEGROWANY SYSTEM DO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ERP BUSINESS INTELLIGENCE AUTOMATYZACJA INTEGRACJA DANYCH Wstęp Pewność jutra CDN XL

Bardziej szczegółowo

cdn Systemy do zarządzania przedsiębiorstwem

cdn Systemy do zarządzania przedsiębiorstwem cdn Systemy do zarządzania przedsiębiorstwem CDN 2 Oferta CDN Comarch to polski dostawca światowej klasy oprogramowania do zarządzania firmą. Aktualna oferta Comarch dla małych przedsiębiorstw to CDN OPT!MA,

Bardziej szczegółowo