Working Well. Miêdzynarodowe Badanie dotycz¹ce promocji zdrowia i jakoœci œrodowiska pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Working Well. Miêdzynarodowe Badanie dotycz¹ce promocji zdrowia i jakoœci œrodowiska pracy"

Transkrypt

1 Working Well Miêdzynarodowe Badanie dotycz¹ce promocji zdrowia i jakoœci œrodowiska pracy Raport polski VI edycja - sierpieñ 2014

2 Wstęp Czy zdrowie pracowników to temat firmowy? Ergonomiczne miejsce pracy, jakość oświetlenia, ilość metrów kwadratowych na jedną osobę, bezpieczeństwo i higiena pracy w takim zakresie kiedyś postrzegano istotę odpowiedzialności pracodawcy względem zdrowia pracownika. Czy na przestrzeni lat coś się zmieniło? Czy BHP jest w dalszym ciągu jedyną formą dbania o zdrowie w firmie? Wyniki szóstego globalnego badania Working Well Zdrowie i dobre samopoczucie pracowników staje się znaczącym tematem dla pracodawców na świecie. Świadczy o tym, przeprowadzone już po raz szósty, międzynarodowe badanie dotyczące jakości środowiska pracy, promocji zdrowego stylu życia i dobrego samopoczucia wśród pracowników firm na świecie. Ankietowanie prowadzi amerykańska firma Buck Consultans z siedzibą w San Francisco, specjalizująca się w doradztwie i konsultingu w obszarze HR. Jej główne obszary działania to: badania związane ze strategiami HR, ocena systemów motywacyjnych i mierzenie ich efektywności oraz zarządzanie talentami. Spółka ta jest częścią firmy Xerox, zatrudniającej osób w 180 krajach świata. Metodologia badania W globalnym badaniu przeprowadzonym w 2014 roku wzięło udział łącznie 1041 firm z 37 krajów. Ponad połowa (52%) badanych przedsiębiorstw zatrudnia do 1000 osób. Reprezentują one wszystkie główne gałęzie przemysłu. Około 46 % respondentów zatrudnia pracowników w wielu krajach. Ankiety zostały wypełnione przez pracodawców, którzy zdecydowali się na wzięcie udziału w badaniu, więc nie obejmują w naukowym ujęciu grupy losowej. Odpowiedzi mają charakter subiektywny i wyrażają wartości firm zainteresowanych tematem wellness. Adresatami kwestionariuszy byli managerowie wyższego i średniego szczebla (głównie HR), którzy odpowiadają za prowadzenie strategii corporate wellness, jej realizację oraz pomiar efektów. Programy promocji zdrowia i wellness Słowo wellness nie posiada jednej uniwersalnej międzynarodowej definicji. W niniejszym raporcie ma charakteryzować programy, których celem jest poprawa zdrowia i samopoczucia pracowników (i ich rodzin), redukcja kosztów wynikających z absencji chorobowych oraz wzrost wydajności.

3 Programy wellness obejmują swoim działaniem konkretne czynniki ryzyka oraz nawyki źle wpływające na stan zdrowia, takie jak: złe odżywianie, brak aktywności fizycznej, stres, otyłość czy palenie tytoniu. Główne tezy światowego raportu Firmy wyrażają swoje przekonanie, że promocja zdrowia staje się częścią ich strategii biznesowych. Zwiększa się też ilość inicjatyw w tym zakresie, których oczekiwanym rezultatem jest wzrost zaangażowania pracowników oraz jednocześnie wzrost wyników firmy. W praktyce istnieje jednak znaczący rozdźwięk pomiędzy deklarowaną wolą tworzenia kultury zdrowia, a stanem rzeczywistym. 78% pracodawców chciałoby mieć w swoich firmach kulturę zdrowia, jednak zaledwie mówi, że prowadzi działania w tym obszarze. Coraz więcej pracodawców zauważa istotę bardziej holistycznego przywództwa/ przywództwa w ujęciu holistycznym, na który składa się wspieranie zdrowego stylu życia u pracowników. Na świecie głównym powodem wdrażania strategii zdrowia jest redukcja absencji chorobowych oraz poprawa zaangażowania pracowników. Jako najważniejsze zagrożenia zdrowotne zdefiniowano: stres, niską aktywność fizyczną, złe odżywianie, problemy z równowagą między życiem osobistym i zawodowym, depresję oraz nadciśnienie. Globalnie już 29% respondentów deklaruje w pełni wdrożoną strategię zdrowia. Ta liczba nieustannie rośnie od początku prowadzonych badań. Jednakże 62% firm przyznaje, że taka strategia jest w ich firmie obecna stosunkowo niedługo (od 2 do 5 lat). Odpowiedzialność za wdrożenie strategii zdrowia najczęściej ulokowane jest w działach HR (76%). Coraz więcej firm skutecznie mierzy/raportuje efekty wdrożenia tych programów do swoich organizacji (52%). Główne powody wdrażania strategii promocji zdrowia: Zmniejszenie absencji chorobowych Poprawa morale/zaangażowania pracowników Poprawa bezpieczeństwa w miejscu pracy Wzrost atrakcyjności pracodawcy i utrzymania pracowników Poprawa wizerunku firmy Poprawa ogólnego zdrowia pracowników Wzrost ilości badań profilaktycznych pracowników Zewnętrzne uznanie (nagrody)

4 Najczęstsze powody braku strategii zdrowia w firmie to *: Brak środków finansowych Brak wystarczającej wiedzy jak to zorganizować lub rozpocząć 21% Brak powiązania celów biznesowych z wdrożeniem strategii 26% Przekonanie, że zdrowie pracowników nie jest firmową kwestią 20% Z badań wynika, że im dłużej programy promocji zdrowia stosowane są w firmie, tym bardziej umacnia się przekonanie o pozytywnym wpływie strategii na wymienione powyżej zagadnienia. Strategia promocji zdrowia w polskich firmach? Jak na tle badań światowych wypadają polskie firmy? Czy rozumieją rolę zdrowia pracowników w kontekście zadań służbowych? Czy warto inwestować czas na wdrożenie strategii promocji zdrowego stylu życia? Jak się do tego zabrać i czy jest to tylko korporacyjny trend? Czy to się opłaca i jaki jest wpływ tych rozwiązań na koszty działalności przedsiębiorstwa? Dzięki współpracy głównego organizatora, firmy Buck Consultants (San Francisco) i Hotelu Wellness provita (Kołobrzeg) pierwszy raz szczegółowo przeanalizowane zostały wyniki ankiet polskich przedsiębiorców. Polski raport powstał w oparciu o informacje z 60 firm zatrudniających w większości (82%) poniżej 500 osób oraz o bardzo zróżnicowanym profilu działalności produkcja, handel, usługi. Badanie przeprowadzone było w okresie luty kwiecień 2014 roku.

5 Obecność strategii promocji zdrowia w polskich firmach W pełni wdrożona strategia promocji zdrowia i wellness dotyczy tylko 3% polskich firm (29% na świecie), ale aż 43% deklaruje pojedyncze, nieskoordynowane inicjatywy związane z corporate wellness. Na drugim biegunie jest aż 34% ankietowanych firm, które nie mają planów na wdrożenie promocji zdrowia w ogóle (na świecie tylko 9%). Odnośnie czasu istnienia strategii 89% respondentów ma ją od 2 do 5 lat. Powody wdrażania strategii promocji zdrowia do polskich firm Głównym powodem wdrażania strategii promocji zdrowia i wellness do polskich firm jest poprawa zaangażowania pracowników w działanie przedsiębiorstwa (podobnie jak w badaniu ogólnoświatowym). Na drugim miejscu jest wzrost produktywności, na trzecim zaś promocja wizerunku firmy. Względne znaczenie celów programu promocji zdrowia i wellness USA Europa Polska Poprawa morale/zaangażowania pracowników Redukcja absencji pracowników z powodu choroby lub niedyspozycji Poprawa bezpieczeństwa w miejscu pracy Poprawa wydajności pracowników / ograniczenie bezproduktywnej obecności w pracy Utrzymanie zdolności do pracy Wspieranie wartości firmy oraz misji organizacji Zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej oraz ubezpieczenia Promowanie wizerunku lub marki firmy Wypełnianie społecznej odpowiedzialności Pozyskiwanie i utrzymanie pracowników = najważniejszy, 17 = najmniej ważny Ukierunkowanie strategii promocji zdrowia w polskich firmach Główne zagrożenia zdrowotne wskazywane w Polsce to: brak aktywności fizycznej, stres, złe nawyki żywieniowe, otyłość i nadwaga, brak równowagi między życiem osobistym a zawodowym oraz depresja.

6 Odpowiedzialność w polskich firmach za strategię promocji zdrowia W Polsce, podobnie jak na świecie, odpowiedzialność za temat wdrażania programów profilaktyki zdrowia i wellness przypisana jest działowi HR, aczkolwiek na tle innych regionów wyróżnia się dość wysoki procent (23%) zewnętrznych dostawców tych rozwiązań. Elementy polskich programów promocji zdrowia Komponenty programu wellness (co zawierają polskie programy profilaktyki zdrowia i wellness)*: Elastyczny czas pracy 63% Dodatkowe płatne dni wolne od pracy 63% Ergonomia miejsca pracy 79% Akcje uświadamiające zdrowy styl życia (maile, plakaty) 46% Badanie profilaktyczne (pomiar ciśnienia krwi, cholesterolu, analiza składu ciała) 65% Szczepienia przeciwko grypie 67% Wsparcie środowiskowe (zakazy palenia, automaty vendingowe ze zdrową żywnością, zdrowe menu w stołówce pracowniczej) 48% Organizacja dni zdrowia w firmie 36% Szkolenia z zakresu zdrowego stylu życia 43% Program dojazdu rowerami do pracy 21% Siłownia w miejscu pracy 20% Opieka nad dziećmi 10% Nagrody związane z uczestnictwem w polskich programach promocji zdrowia Aktywności, za które przyznawane są nagrody to: udział w firmowych zawodach prozdrowotnych, wykonanie kompletu badań profilaktycznych, udokumentowana/regularna aktywność fizyczna, powstrzymanie się od palenia tytoniu lub osiągnięcie konkretnych, mierzalnych celów zdrowotnych (jak np. wskaźnik BMI). Najczęstszymi nagrodami za branie udziału w programach promocji zdrowia są *: dopłata do karnetów 86% drobne upominki 83% dodatki finansowe 29% opieka medyczna Świadomość znaczenia programów promocji zdrowia oraz bariery ich wdrażania w polskich firmach Na tle badania światowego dużo większa ilość respondentów z Polski wykazuje świadomość pozytywnego wpływu strategii promocji zdrowia i wellness na organizację/firmę. Jednocześnie

7 jako największe bariery przy wdrażaniu programów promocji zdrowia i wellness respondenci wskazują *: brak wystarczającej ilości czasu do udziału i zmian nawyków prozdrowotnych (74%), trudność w znalezieniu osobistej motywacji do długoterminowej zmiany nawyków lifestylowych (54%), brak indywidualnego podejścia do poszczególnych pracowników przy tworzeniu programów (51%), ogólny sceptycyzm odnośnie wpływu programów na poprawę zdrowia (41%), obawa o dostęp pracodawcy do osobistych wyników zdrowia (15%). Źródła informujące polskich pracowników o programie promocji zdrowia Główne narzędzia i kanały dystrybucji informacji na temat programów wellness to firmowe strony internetowe i intranet, plakaty, ulotki, newslettery i maile, a także spotkania z pracownikami. Dużo słabiej, w stosunku do wyników światowych, wykorzystywane są kanały takie jak dni zdrowia w firmie, mailing do domu, zawody prozdrowotne w miejscu pracy i technologie mobilne. Kultura zdrowia w polskich firmach Ostatecznie w badaniu polskich firm mówi, że ma dzisiaj silną kulturę zdrowia, a więcej niż połowa (54%) deklaruje, że chciałoby ją mieć. Podsumowanie. Czy warto wdrożyć strategię promocji zdrowia i wellness w swojej firmie? Znajdujemy się w momencie transformacji. Choć od wielu lat jedną z podstawowych dodatkowych gratyfikacji wręczanych pracownikom korporacji są bezpłatne lub zniżkowe karnety na basen, siłownię czy fitness. Działanie to ma teoretycznie zachęcić współpracowników do dbania o swoje zdrowie. Pracownikom oferuje się także abonamenty na prywatną opiekę medyczną. Otrzymanie takiego świadczenia jest sygnałem, że pracownik jest dla firmy ważny. Chcemy, aby miał dostęp do najlepszych lekarzy, nie czekał w kolejce i szybciej wracał do zdrowia. Od kilku lat mówi się o zdrowym odżywianiu w miejscu pracy. Do firmowych kafejek wprowadzane jest menu dietetyczne, automaty vendingowe ze zdrową żywnością czy możliwość zamówienia cateringu dietetycznego z pięcioma posiłkami dostarczanymi na biurko pracownika. W firmach można spotkać również inne praktyki. Pracodawcy w miarę swoich możliwości: tworzą siłownie, zapewniają czasową opiekę nad dziećmi, organizują dni zdrowia, szkolą i edukują w zakresie zdrowego stylu życia. Czasem oferują dostęp do masażu w miejscu pracy, strefy chill-out z wygodnymi leżankami, stół do gry w piłkarzyki czy gry online. Obecnie firmy zainteresowane są też specjalnymi programami dla kluczowej kadry managerskiej. W ich trakcie managerowie przechodzą proces odkwaszania organizmu (detox), kompleksowy przegląd medyczny, uczą się zdrowego stylu życia lub odchudzają (nadwaga jest sporym problemem zdrowotnym w tej grupie).

8 Dużą zmianę obserwujemy w obszarze szkoleń, które są odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość. Coraz częściej dotyczą one zarządzania stresem i energią życiową. Bardzo ważna stała się umiejętności regeneracji i odpoczynku, dlatego warsztaty obejmują również naukę odnalezienia równowagi lub łączenia życia osobistego z zawodowym. Forma szkoleń nie kończy się na wykładowym przekazaniu podstaw zdrowego odżywiania czy istoty profilaktyki zdrowia w procesie starzenia. Teraz przekazywanie wiedzy odbywa się podczas zdrowych warsztatów kulinarnych, przygotowań do półmaratonu i na wspólnych wycieczkach rowerowych, zamiast na paintballu. Osoby odpowiedzialne za rozwój swoich firm, prezesów czy dyrektorów HR mogą dziwić przedstawione realia. Jednak wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku ma szereg czynników tj.: zmiany pokoleniowe (X, Y, Z), mentalność pracowników, dbałość o ich zdrowie, chęć realizowania rozwoju osobistego poprzez własne pasje, a także starzejące się społeczeństwo i wydłużony wiek emerytalny. To one stawiają przed nami nowe wyzwanie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Wszystko wskazuje na to, że zmiany są nieodzowne. Zrównoważona kultura organizacyjna zastąpi przepracowaną organizację? Wykorzystane urlopy podległych pracowników wpłyną na ocenę jakości pracy managera? Umiejętność zaplanowania wolnego czasu nagradzana będzie dodatkowymi dniami wolnymi od pracy? Istotny stanie się udział w firmowych badaniach profilaktycznych oraz zawodach prozdrowotnych? A mierzenie poziomu kosztów absencji chorobowych stanie się jednym z czynników motywacyjnych działów HR? Warto zadać sobie pytania, czy Państwa firma jest na to gotowa? Czy w prowadzonej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) zdrowie pracowników jest jej kluczowym filarem? Jak wygląda program promocji profilaktyki zdrowia i wellness w Państwa firmie? Adam Hok Dyrektor Hotelu Wellness provita

9 Spis treœci O raporcie Working Well...2 Program promocji zdrowia i wellness...3 Strategia i cele...4 Odpowiedzialnoœæ za program promocji zdrowia i wellness...9 Sk³adniki programu...12 Cechy programu...15 Nagrody...17 Udzia³ i poziom zadowolenia...20 Pomiar rezultatów...22 Komunikacja...26 Profile respondentów...29 Lista...30 Sponsorzy...31 O nas

10 O badaniu 60 respondentów 1 kraj Terminologia. Promocja zdrowia, poprawa stanu zdrowia, zdrowie i dobre samopoczucie oraz profilaktyka chorób s¹ terminami stosowanymi przez pracodawców w odniesieniu do inicjatyw wellness w miejscu pracy. Raport ten wykorzystuje terminy wellness i promocja zdrowia zamiennie. Wellness oraz dobre samopoczucie s¹ coraz czêœciej stosowane w celu scharakteryzowania zagadnieñ obejmuj¹cych poza zdrowiem fizycznym i psychicznym, tak e bezpieczeñstwo finansowe, zaanga owanie spo³eczne oraz sukces zawodowy. O badaniu. Buck Consultants' Working Well: Przed Pañstwem VI edycja Miêdzynarodowego Badania dotycz¹cego promocji zdrowia i jakoœci œrodowiska pracy. W ankiecie zosta³y zbadane nowe trendy w sponsorowanych przez pracodawców programach promocji zdrowia i wellness. Dane zosta³y zebrane w 2014 roku, a raport globalny ukaza³ siê w lipcu 2014 roku. Polska. Z 1041 miêdzynarodowych respondentów 60 pochodzi³o z Polski. Lista firm uczestnicz¹cych w badaniu znajduje siê na koñcu raportu. Uzyskane wyniki i przyk³ady zosta³y wykorzystane jako uzupe³nienie pe³nego raportu. Wellnessowe œrodowisko pracy. S³owo wellness nie posiada jednej uniwersalnej miêdzynarodowej definicji. W niniejszym raporcie ma charakteryzowaæ programy, których celem jest poprawa zdrowia i samopoczucia pracowników (i ich rodzin), redukcja kosztów wynikaj¹cych z absencji chorobowych oraz wzrost wydajnoœci. Programy wellness obejmuj¹ swoim dzia³aniem konkretne nawyki i czynniki ryzyka zdrowia takie jak z³e od ywianie, brak aktywnoœci fizycznej, stres, oty³oœæ i palenie tytoniu. Czynniki te czêsto prowadz¹ do powa nych i zwi¹zanych z wysokim kosztem problemów zdrowotnych i maj¹ negatywny wp³yw na wydajnoœæ pracowników. Badanie miêdzynarodowe. W globalnym badaniu wziê³o udzia³ ³¹cznie 1041 firm z 37 krajów. 46 % respondentów zatrudnia pracowników w wielu krajach. Wielkoœæ firm waha siê od tych ma³ych do du ych miêdzynarodowych, reprezentuj¹ one wszystkie g³ówne ga³êzie przemys³u. Selekcja subiektywna. Ankiety zosta³y wype³nione przez pracodawców, którzy zdecydowali siê na wziêcie udzia³u w badaniu, wiêc nie obejmuj¹ w naukowym ujêciu grupy losowej. Odpowiedzi maj¹ charakter subiektywny i wyra aj¹ wartoœci firm zainteresowanych tematem wellness. Dlatego wyniki nie powinny byæ interpretowane jako obiektywne, odpowiadaj¹ce wszystkim pracodawcom, ale jako wzglêdne obejmuj¹ce firmy, w których strategia i metody prowadzenia firmy s¹ bliskie tematyce badania. Kwestionariusz badania. Kwestionariusz by³ dostêpny w Internecie w jêzyku angielskim (brytyjskim i amerykañskim), chiñskim, francuskim, niemieckim, japoñskim, koreañskim, polskim, portugalskim i hiszpañskim (Kastylijski i Ameryki aciñskiej). Kwestionariusz zosta³ tak zaprojektowany, aby jego wype³nienie nie zajmowa³o wiêcej ni 30 min. Respondenci mogli ukoñczyæ go w 30 minut lub szybciej. Adresatami byli menagerowie wy szego i œredniego szczebla, którzy odpowiadaj¹ za prowadzenie strategii corporate wellness, jej realizacjê oraz pomiar efektów. Zakres globalny. Aby badanie zawiera³o bardziej szczegó³owe i precyzyjne informacje po³¹czyliœmy niektóre regiony geograficzne do szerszych obszarów. Jednak wyniki USA i Kanady przedstawione zosta³y oddzielnie (nie zosta³y po³¹czone w Amerykê Pó³nocn¹), poniewa uda³o siê pozyskaæ odpowiedni¹ liczbê respondentów, aby wykazaæ ró nice w podejœciu obu krajów do pojêcia wellness. Indywidualne raporty dla poszczególnych krajów s¹ dostêpne w przypadku, gdy liczba respondentów przekroczy³a wyznaczone minimum. Jak siê z nami kontaktowaæ. Prosimy kierowaæ wszelkie pytania i proœby dot. analiz do zespo³u wsparcia badañ pisz¹c na adres: lub dzwoni¹c pod numer telefonu:

11 Wystêpowanie globalne Wœród uczestników badania, zarówno firm miêdzynarodowych jak i posiadaj¹cych pracowników w jednym kraju, programy promocji zdrowia i wellness s¹ najczêœciej spotykane w Europie i Ameryce Pó³nocnej. Programy te posiadaj¹ pewne ró nice w za³o eniach i celach w zale noœci od regionu. Odsetek organizacji oferuj¹cych program promocji zdrowia i wellness wed³ug regionów Ameryka Pólnocna Europa Azja Ameryka Lacinska Afryka/Bliski Wschód Australia/NZ Lokalizacja pracowników* Polska Wszystkie bran e Afryka/Bliski Wschód 7% 22% Azja 10% 41% Australia/NZ 5% 23% Europa 42% 93% Ameryka Pólnocna 7% 28% Ameryka Pólnocna 7% 68% *Respondenci mogli wybraæ wiêcej ni jedn¹ odpowiedÿ. 3

12 Strategia i cele Stopieñ wdro enia programu promocji zdrowia i wellness Strategia jest w pe³ni wdro ona Strategia jest czêœciowo wdro ona Mamy strategiê ale nie zosta³a jeszcze wdro ona Obecnie nie mamy strategii, ale zamierzamy opracowaæ j¹ w ci¹gu kolejnych dwóch lat Obecnie nie mamy strategii, ale pojawiaj¹ siê liczne inicjatywy zwi¹zane z tym tematem w organizacji Brak planów wdro enia strategii 3% polskich respondentów posiada w pe³ni wdro ony program promocji zdrowia i wellness Jak d³ugo funkcjonuje program promocji zdrowia i wellness w organizacji Polska Wszystkie bran e 0-1 rok 2-5 lat 6-10 lat Ponad 10 lat Nie wiem 89% polskich respondentów posiada program promocji zdrowia i wellness krócej ni 5 lat 4

13 Strategia i cele Czy program promocji zdrowia dotyczy wiêkszoœci krajów, w których obecnie jest Twoja firma? Nie Tak 83% Przyczyny braku globalnego programu promocji zdrowia i wellness? (Polscy respondenci nie udzieli odpowiedzi na to pytanie)* Polska Wszystkie kraje Ró ne kultury, przepisy prawa i praktyki w poszczególnych regionach 47% Brak globalnego nadzoru nad strategi¹ 46% Brak dostawców us³ug, którzy mogliby zaspokoiæ nasze cele na poziomie globalnym Nie jest ona priorytetem w naszej organizacji 21% Ograniczona dostêpnoœæ narzêdzi rozwi¹zañ przystosowanych kulturowo i jêzykowo 9% *Respondenci mogli wybraæ wiêcej ni jedn¹ odpowiedÿ. 5

14 Strategia i cele Wzglêdne znaczenie celów programu promocji zdrowia i wellness Wszystkie regiony* Afryka / Bliski Wschód Azja Australia / NZ Kanada Europa Ameryka aciñska USA Polska Poprawa morale / zaanga owania pracowników Redukcja absencji pracowników z powodu choroby lub niedyspozycji Poprawa bezpieczeñstwa w miejscu pracy Poprawa wydajnoœci pracowników / organiczenie bezproduktywnej obecnoœci w pracy Utrzymanie zdolnoœci do pracy Wspieranie wartoœci firmy oraz misji organizacji Zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej oraz ubezpieczenia Promowanie wizerunku lub marki firmy Wype³nianie spo³ecznej odpowiedzialnoœci Pozyskiwanie i utrzymanie pracowników = najwa niejsze, 10 = najmniej wa ne Ranked 1 st Ranked 2 nd Ranked 3 nd * Wszystkie regiony oznacza œredni¹ wartoœæ odpowiedzi spoœród wszystkich regionów. 6

15 Strategia i cele Znaczenie celów programu promocji zdrowia i wellness polscy pracodawcy Niezwykle wa ne Bardzo wa ne Wa ne Ma³o wa ne Niewa ne Zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej lub ubezpieczenia Redukcja absencji pracowników z powodu choroby lub niedyspozycji Poprawa morale/zaanga owania pracowników Poprawa bezpieczeñstwa w miejscu pracy Wspieranie wartoœci firmy oraz misji organizacji Poprawa wydajnoœci pracowników/ograniczenie bezproduktywnej obecnoœci w pracy Pozyskanie i utrzymanie pracowników Utrzymanie zdolnoœci do pracy 2% 3% 5% 3% 3% 3% 5% Promowanie wizerunku lub marki firmy Wype³nianie spo³ecznej odpowiedzialnoœci Znaczenie celów programu promocji zdrowia i wellness amerykañscy pracodawcy* Niezwykle wa ne Bardzo wa ne Wa ne Ma³o wa ne Niewa ne Zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej lub ubezpieczenia Poprawa wydajnoœci pracowników/ograniczenie bezproduktywnej obecnoœci w pracy Redukcja absencji pracowników z powodu choroby lub niedyspozycji Poprawa morale/zaanga owania pracowników Poprawa bezpieczeñstwa w miejscu pracy Wspieranie wartoœci firmy oraz misji organizacji Utrzymanie zdolnoœci do pracy Pozyskanie i utrzymanie pracowników Promowanie wizerunku lub marki firmy Wype³nianie odpowiedzialnoœci biznesu 1% 1% 1% 1% 4% 1% 2% 3% 3% 5% *Respondenci mogli wybraæ wiêcej ni jedn¹ odpowiedÿ. 7

16 Strategia i cele Zagro enia prozdrowotne maj¹ce wp³yw na program promocji zdrowia i wellness Poni sze czynniki zagro enia zdrowia, na które mamy wp³yw zosta³y uszeregowane wed³ug ich stopnia wp³ywu. Wszystkie regiony* Afryka / Bliski Wschód Azja Australia / NZ Kanada Europa Ameryka aciñska USA Polska Stres Aktywnoœæ fizyczna Zdrowe od ywianie Bezpieczeñstwo w miejscu pracy Równowaga praca- ycie Depresja/lêk Wysokie ciœnienie krwi (nadciœnienie) Choroby przewlek³e (np. choroby serca, cukrzyca) Bezpieczeñstwo pracowników Psychospo³eczne œrodowisko pracy Sen/zmêczenie Wysoki poziom cholesterolu (hiperlipidemia) Oty³oœæ Palenie papierosów Choroby zakaÿne/aids/hiv Nadu ywanie œrodków odurzaj¹cych Macierzyñstwo/zdrowie noworodka = najwa niejsze, 17 = najmniej wa ne Ranked 1 st Ranked 2 nd Ranked 3 nd * Wszystkie regiony oznacza œredni¹ wartoœæ odpowiedzi spoœród wszystkich regionów. 8

17 Odpowiedzialnoœæ za program promocji zdrowia i wellness Miedzynarodowi pracodawcy. Miêdzynarodowi pracodawcy pragn¹cy wprowadziæ globalnie spójn¹ strategiê i infrastrukturê maj¹ najwiêksze wyzwanie. Mog¹ mieæ do czynienia z ró nymi regionalnymi metodami prowadzenia biznesu, kultur¹ oraz postawami wobec roli pracodawcy w zakresie wspierania i promowania programu promocji zdrowia i wellness, jak równie z ró nicami w regulacjach prawnych. Globalna koordynacja. Miêdzynarodowi pracodawcy zmierzaj¹ do modelu scentralizowanej koordynacji programu promocji zdrowia i wellness z zachowaniem lokalnych (narodowych) ró nic w podejœciu do zagadnienia. Z drugiej strony krajowe oddzia³y miêdzynarodowych firm coraz chêtniej przyjmuj¹ globalne wytyczne i przejmuj¹ kontrolê nad programem promocji zdrowia i wellnessu. Odpowiedzialnoœæ za program miêdzynarodowe firmy Scentralizowana odpowiedzialnoœæ Scentralizowana koordynacja z lokaln¹ autonomi¹ Polska 25% 25% Wszystkie kraje 42% 40% Brak centralnej koordynacji. Inicjatywy programu promocji zdrowia i wellness powstaj¹ indywidualnie w ca³ej organizacji. Inne 4% 15% 35% Odpowiedzialnoœæ za program firmy posiadaj¹ce swoje przedstawicielstwo w jednym kraju Polska Wszystkie kraje Scentralizowana odpowiedzialnoœæ 55% 55% Scentralizowana koordynacja z lokaln¹ autonomi¹ 5% 23% Brak centralnej koordynacji. Inicjatywy programu promocji zdrowia i wellness powstaj¹ indywidualnie w ca³ej organizacji. 15% Inne 5% 25% 9

18 Odpowiedzialnoœæ za program promocji zdrowia i wellness Odpowiedzialnoœæ za realizacjê programów promocji zdrowia i wellness wed³ug regionów* Wszystkie regiony** Afryka / Bliski Wschód Azja Australia / NZ Kanada Europa Ameryka aciñska USA Polska HR 76% 67% 60% 31% 84% 72% 79% 82% 73% Wewnêtrzny koordynator 21% 11% 12% 38% 18% 6% 29% 15% Pracownik BHP Dedykowany pracownik programu Zewnêtrzny koordynator dostawcy programu promocji zdrowia i wellness Rozproszona odpowiedzialnoœæ Specjalnie zatrudniony koordynator programu promocji zdrowia i wellness 20% 22% 47% 36% 31% 25% 21% 9% 0% 13% 11% 26% 23% 15% 13% 9% 13% 11% 11% 7% 3% 20% 5% 3% 23% 10% 11% 10% 15% 4% 18% 10% 9% 0% 7% 11% 4% 13% 6% 5% 2% 10% 20% Konsultant zewnêtrzny 7% 11% 4% 8% 8% 9% 7% 6% 8% Inny 10% 0% 6% 8% 6% 9% 15% 10% 5% Ranked 1 st Ranked 2 nd Ranked 3 nd *Respondenci mogli wybraæ wiêcej ni jedn¹ odpowiedÿ. ** Wszystkie regiony oznacza œredni¹ wartoœæ odpowiedzi spoœród wszystkich regionów. 10

19 Odpowiedzialnoœæ za program promocji zdrowia i wellness Rodzaje szkoleñ, kursów lub inne formy przygotowania pracowników odpowiedzialnych za program promocji zdrowia i wellness Wszystkie regiony** Afryka / Bliski Wschód Azja Australia / NZ Kanada Europa Ameryka aciñska USA Polska Œwiadczenia pracownicze 69% 67% 52% 23% 86% 69% 61% 79% 83% Bezpieczeñstwo 31% 56% 62% 43% 24% 31% 41% 19% 28% Aktywnoœæ fizyczna 30% 22% 27% 37% 19% 26% 20% 36% Promocja profilaktyki zdrowia 29% 56% 31% 31% 23% 27% 31% 7% Pielêgniarstwo 27% 44% 20% 49% 24% 26% 31% 25% 7% Od ywianie 26% 22% 18% 31% 12% 25% 28% 28% Coaching zdrowego stylu ycia 23% 22% 20% 10% 21% 26% 24% Medycyna 21% 44% 11% 7% 29% 29% 16% Przygotowanie pedagogiczne 15% 11% 16% 10% 15% 15% 21% Zdrowie psychiczne 22% 24% 5% 23% 10% Zarz¹dzanie opiek¹ zdrowotn¹ 13% 56% 10% 2% 11% 16% 13% 3% Skuteczna równowaga ycie-praca Farmacja 13% 11% 24% 6% 5% 20% 9% 5% 9% 3% 2% 4% 9% 4% 3% Inne 7% 0% 4% 2% 8% 12% 7% 3% Ranked 1 st Ranked 2 nd Ranked 3 nd *Respondenci mogli wybraæ wiêcej ni jedn¹ odpowiedÿ. ** Wszystkie regiony oznacza œredni¹ wartoœæ odpowiedzi spoœród wszystkich regionów. 11

20 Sk³adniki programu Overview Projekt programu. Pracodawcy wykorzystuj¹ szeroki wachlarz inicjatyw na rzecz tworzenia programów promocji zdrowia i wellness. Popularnoœæ niektórych elementów jest bardzo zró nicowana geograficznie, co wskazuje, e odrêbnoœæ kulturowa i geograficzna mo e wp³ywaæ na przyjmowanie ró nych form, aby osi¹gaæ podobne cele programu. Elementy programu promocji zdrowia i wellness (najwa niejsze 10 we wszystkich regionach)* Polityka kadrowa Program wsparcia pracowników Regularna komunikacja dotycz¹ca promocji zdrowia (np. mailingi, intranet, plakaty informacyjne, gazety itp.) Szczepienia w miejscu pracy (np. przeciw grypie) Profilaktyczne badania przesiewowe (np. badanie ciœnienia krwi, poziomu cholesterolu, glukozy, tkanki t³uszczowej, analiza sk³adu cia³a) Ergonomiczne œrodowisko pracy Ocena ryzyka zdrowia (kwestionariusz dotycz¹cy zdrowego stylu ycia) W miejscu pracy szkolenia dotycz¹ce zdrowego stylu ycia oraz coaching (np. od ywianie, odchudzanie, redukcja stresu, zaprzestanie palenia)*** Zawody prozdrowotne w miejscu pracy (np. krokomierz, utrata masy cia³a) W miejscu pracy programy pro-zdrowotne = najbardziej popularny, 25 = najmniej popularny Ranked 1 st Ranked 2 nd Ranked 3 nd *Respondenci mogli wybraæ wiêcej ni jedn¹ odpowiedÿ. ** Wszystkie regiony oznacza œredni¹ wartoœæ odpowiedzi spoœród wszystkich regionów. ***Np. zakaz palenia w miejscu pracy, automaty ze zdrow¹ ywnoœci¹, restauracja pracownicza, w której promowana jest zdrowa ywnoœæ, wyznaczone miejsca do spacerowania. 12

21 Sk³adniki programu Polska Elementy programu promocji zdrowia i wellness* Jest oferowane Planujemy zaoferowaæ w ci¹gu najbli szych 2-3 lat Planujemy zaoferowaæ w przysz³ym roku Obecnie nie oferujemy i nie planujemy oferowaæ Regularna komunikacja dotycz¹ca promocji zdrowia (np. mailingi, intranet, plakaty informacyjne, gazety itp.) 46% 8% 23% 23% Szczepienia w miejscu pracy (np. przeciw grypie) 67% 3% 8% 23% Ergonomiczne œrodowisko pracy 79% 8% 8% 5% Programy prozdrowotne w miejscu pracy 44% 18% 13% 26% Polityka HR (elastyczne harmonogramy pracy, przerwy w pracy, p³atne urlopy) 63% 10% 13% 15% W miejscu pracy szkolenia dotycz¹ce zdrowego stylu ycia i coaching (od ywianie, odchudzanie, redukcja stresu, zaprzestanie palenia) 43% 10% 25% 23% Placówka medyczna na terenie firmy 28% 10% 62% Profilaktyczne badania przesiewowe (np. badanie ciœnienia krwi, poziomu cholesterolu, glukozy, tkanki t³uszczowej, analiza sk³adu cia³a) 65% 5% 5% 25% Ocena ryzyka zdrowia (kwestionariusz dot. zdrowego stylu ycia) 23% 13% 25% 40% Program wsparcia pracowników 38% 10% 18% Telefoniczne pogotowie i konsultacje prozdrowotne 26% 3% 20% 62% Wsparcie œrodowiskowe (np. zakaz palenia w miejscu pracy, automaty ze zdrow¹ ywnoœci¹, restauracja pracownicza, w której promowana jest zdrowa ywnoœæ, wyznaczone miejsca do spacerowania) Inne us³ugi na miejscu 48% 11% 8% 20% 25% 56% Karta zdrowia pracownika (elektroniczne podsumowanie informacji dot. zdrowia) 18% 5% 15% 62% Dni profilaktyki zdrowia pracownika lub targi zdrowia w miejscu pracy 36% 8% 15% 41% Rywalizacja w zawodach prozdrowotnych w miejscu pracy (np. pomiar iloœci kroków) 28% 15% 58% Si³ownia w miejscu pracy 20% 8% 8% 65% Wsparcie telefoniczne w przypadku chorób przewlek³ych lub coaching 13% 5% 21% 62% Wsparcie w utrzymaniu równowagi miêdzy prac¹ a yciem osobistym (np. us³ugi prawne/finansowe, wsparcie dotycz¹ce opieki nad dzieckiem lub rodzicem) 28% 3% 18% 53% Inne narzêdzia internetowe 18% 3% 10% 69% Program motywuj¹cy pracowników do dojazdu do pracy rowerem 21% 13% 26% 41% Telefoniczny coaching zdrowego stylu ycia 10% 5% 8% 77% Opieka nad dzieckiem w miejscu pracy 10% 13% 77% Telefoniczne wsparcie lekarskie (us³ugi telemedycyny) 3% 8% 56% 0% 20% 40% 60% 80% 100% *Respondenci mogli wybraæ wiêcej ni jedn¹ odpowiedÿ. 13

22 Sk³adniki programu Stany Zjednoczone Elementy programu promocji zdrowia i wellness* Jest oferowane Planujemy zaoferowaæ w ci¹gu najbli szych 2-3lat Planujemy zaoferowaæ w przysz³ym roku Obecnie nie oferujemy i nie planujemy oferowaæ Program wsparcia pracowników 95% 1% 1% 3% Szczepienia w miejscu pracy (np.. przeciw grypie) 87% 2% 2% 10% Polityka HR (elastyczne harmonogramy pracy, przerwy w pracy, p³atne urlopy) Regularna komunikacja dotycz¹ca promocji zdrowia (np. mailingi, intranet, plakaty informacyjne, gazety itp.) Ocena ryzyka zdrowia (kwestionariusz dot. zdrowego stylu ycia) 85% 84% 83% 5% 4% 7% 9% 3% 4% 8% 4% 5% Telefoniczne pogotowie i konsultacje prozdrowotne 81% 3% 3% Profilaktyczne badania przesiewowe (np. badanie ciœnienia krwi, poziomu cholesterolu, glukozy, tkanki t³uszczowej, analiza sk³adu cia³a) 78% 9% 8% 5% Ergonomiczne œrodowisko pracy 76% 7% 7% 11% Wsparcie w utrzymaniu równowagi miêdzy prac¹ a yciem osobistym (np. us³ugi prawne/finansowe, wsparcie dotycz¹ce opieki nad dzieckiem lub rodzicem) 76% 7% 5% 13% Wsparcie telefoniczne w przypadku chorób przewlek³ych lub coaching 75% 4% 4% 16% Rywalizacja w zawodach prozdrowotnych w miejscu pracy (np. pomiar iloœci kroków) 73% 5% 8% Wsparcie œrodowiskowe (np. zakaz palenia w miejscu pracy, automaty ze zdrow¹ ywnoœci¹, restauracja pracownicza, w której promowana jest zdrowa ywnoœæ, wyznaczone miejsca do spacerowania) 70% 13% 6% 11% Inne narzêdzia internetowe 69% 7% 9% 15% Telefoniczny coaching zdrowego stylu ycia 68% 5% 7% 21% W miejscu pracy dni profilaktyki zdrowia pracownika lub targi zdrowia 64% 8% 8% 20% W miejscu pracy szkolenia dotycz¹ce zdrowego stylu ycia i coaching (od ywianie, odchudzanie, redukcja stresu, zaprzestanie palenia) 57% 12% 10% 21% Si³ownia w miejscu pracy 55% 1% 4% 40% Karta zdrowia pracownika (elektroniczne podsumowanie informacji dot. zdrowia) 50% 6% 11% Inne us³ugi na miejscu 48% 4% 6% 41% Programy prozdrowotne w miejscu pracy 37% 4% 8% 51% Telefoniczne wsparcie lekarskie (us³ugi telemedycyny) 31% 10% 18% 41% Placówka medyczna na terenie firmy 24% 2% 6% 69% Program motywuj¹cy pracowników do dojazdu do pracy rowerem 19% 6% 7% 68% Opieka nad dzieckiem w miejscu pracy 13% 1% 2% 85% 0% 20% 40% 60% 80% 100% *Respondenci mogli wybraæ wiêcej ni jedn¹ odpowiedÿ. 14

23 Cechy programu Wellness odnosi siê do rodziny. Coraz wiêcej firm dostrzega zalety obejmowania w programie promocji zdrowia i wellness tak e ma³ onków, sta³ych partnerów oraz dzieci. Badania pokazuj¹, e zdrowie rodziny danej osoby, jego przyjació³, ma du y wp³yw na zdrowie jednostki (w tym przypadku pracownika). Kwalifikacja do udzia³u w programach promocji zdrowia i wellness* Wszyscy Osoby z wykupionym ubezpieczeniem Inni Nie dotyczy Pracownicy 100% Ma³ onkowie 43% 29% Partnerzy 29% 43% Dzieci 29% 43% 0% 20% 40% 60% 80% 100% *Respondenci mogli wybraæ wiêcej ni jedn¹ odpowiedÿ. 15

24 Cechy programu Elementy programu wdro one w celu podniesienia wydajnoœci pracowników Polska Wszystkie bran e Polityka planowania odpoczynku 41% 69% Elastyczne harmonogramy pracy Zakaz palenia 62% 66% 69% 59% Ergonomiczne stanowisko pracy 55% 72% Praca z domu (telepraca) 46% 51% Standardy wydajnoœci (cele, strategie) 46% 62% Si³ownia lub centrum fitness dostêpne w miejscu pracy 21% 40% Indywidualne wsparcie finansowe lub prawne 23% 38% S³u ba zdrowia dostêpna w miejscu pracy 26% Udogodnienia dla matek karmi¹cych 21% Dostêp do us³ug concierge (pralnia, zakupy, odbiór-dowóz dzieci, sprawy urzêdowe) 8% 18% Opieka nad dzieckiem dostêpna w miejscu pracy 8% 8% 16

25 Nagrody Firmy, które oferuj¹ ró nego rodzaju nagrody, kary w celu zachêcenia do udzia³u w programach promocji zdrowia i wellness* Afryka/Bliski Wschód 60% Azja 69% Australia/NZ 29% Kanada 55% Europa 43% Ameryka Lacinska 51% USA 90% Wielka Brytania 34% *Pytanie zadano inaczej w 2010 i 2012 roku. 17

26 Nagrody Rodzaje oferowanych nagród motywacyjnych Jest oferowane Planujemy zaoferowaæ w przysz³ym roku Planujemy zaoferowaæ w ci¹gu najbli szych 2-3 lat Obecnie nie oferujemy i nie planujemy oferowaæ Bezp³atne lub wspófinansowane profilaktyczne us³ugi zdrowotne 50% Wspólfinansowanie karnetów na si³owniê i fitness 86% Loterie/losowanie nagród 57% Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne (finansowana lub wspó³finansowane) Nagrody pieniê ne 29% 50% 57% Prezenty materialne 83% Dop³ata do indywidualnych kont oszczêdnoœciowych czednosciowe 100% Zwrot dodatków na edukacjê zwi¹zan¹ z profilaktyk¹ zdrowia i wellness (wyk³ady ze zdrowego od ywiania, kursy rzucania palenia) 67% Dodatkowe dni wolne 50% Zni ki na lekarstwa 83% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rodzaje narzêdzi prewencyjnych i kar przewidzianych w programie promocji zdrowia i wellness Jest oferowane Planujemy zaoferowaæ w ci¹gu najbli szych 2-3lat Planujemy zaoferowaæ w przysz³ym roku Obecnie nie oferujemy i nie planujemy oferowaæ Wzrost sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne (dop³ata) 100% Obowi¹zkowy udzia³ w badaniu, aby otrzymaæ dodatkowe darmowe ubezpieczenie zdrowotne Polityka zatrudnienia w firmie (np. nie staramy siê zatrudniaæ palaczy) Kara finansowa 100% 86% 100% Zmniejszenie œwiadczeñ dodatkowych (benefitów) Zwiêkszony udzia³ w ubezpieczeniu zdrowotnym 86% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 18

27 Nagrody Dzia³ania, za które oferowane s¹ nagrody motywacyjne lub udzielane kary Jest oferowane Planujemy zaoferowaæ w ci¹gu najbli szych 2-3 lat Planujemy zaoferowaæ w przysz³ym roku Obecnie nie oferujemy i nie planujemy oferowaæ Udzia³ w badaniu oceny ryzyka zdrowotnego dot. zdrowia i stylu ycia? 50% Udzia³ w zawodach zwi¹zanych ze zdrowiem organizowanych w miejscu pracy (np. krokomierz, utrata masy cia³a) Udzia³ w profilaktycznych badaniach przesiewowych (np. badanie ciœnienia krwi, poziomu cholesterolu, glukozy, tkanki t³uszczowej, analiza sk³adu cia³a) 67% 20% 67% Zdrowy styl ycia, regularne uprawianie aktywnoœci fizycznej (basen, si³ownia, fitness, jogging) 67% Praca z trenerem zdrowia lub doradc¹ prozdrowotnym 50% Powstrzymanie siê od palenia tytoniu 50% Ukoñczenie kursów edukacyjnych (osobiœcie lub w trybie online) 67% Poddawanie siê regularnym badaniom prewencyjnym 67% Przynale noœæ do programu profilaktyki zdrowia 50% Osi¹gniêcie i utrzymanie wymiernego efektu zdrowotnego (np. analiza sk³adu cia³a, ogólny wskaÿnik zdrowia, wskaÿnik BMI, poziom cholesterolu) 100% Przestrzeganie zaleceñ lekarskich (np. przyjmowanie leków) 67% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 19

28 Udzia³ i poziom zadowolenia Poziom zadowolenia Elementy programu promocji zdrowia/kondycji* W pe³ni zadowolony Raczej zadowolony Obojetnie Raczej niezadowolony Ca³kowicie niezadowolony Nie mierzono Opieka nad dzieckiem dostêpna w miejscu pracy Placówka medyczna na terenie firmy 44% 22% Profilaktyczne badania przesiewowe (np. badanie ciœnienia krwi, poziomu cholesterolu, glukozy, tkanki t³uszczowej, analiza sk³adu cia³a) 25% 40% 5% 30% Ocena ryzyka zdrowia (kwestionariusz dot. zdrowego stylu ycia) 60% 20% 20% Karta zdrowia pracownika (podsumowanie informacji dot. zdrowia) 100% Dni profilaktyki zdrowia pracownika lub targi zdrowia w miejscu pracy 50% 10% 10% 30% Centrum fitness w miejscu pracy 67% Inne us³ugi na miejscu 15% 8% 77% Programy prozdrowotne w miejscu pracy 41% 16% 3% 3% 38% Wsparcie w utrzymaniu równowagi miêdzy prac¹ a yciem prywatnym (np.. us³ugi prawne/finasowe, wsparcie dotycz¹ce opieki nad dzieckiem lub rodzicem 40% 20% 10% 30% Program motywuj¹cy pracowników do dojazdu do pracy rowerem 44% 11% 44% Szczepienia w miejscu pracy (np.. przeciwko grypie) 49% 11% 3% 6% 31% Wsparcie telefoniczne w przypadku chorób przewlek³ych lub coaching Polityka HR (np. elastyczne harmonogramy pracy, przerwy w pracy, p³atne urlopy) 27% 30% 36% 4% 9% 4% 9% 18% 30% Wsparcie œrodowiskowe (np. zakaz palenia w pracy, automaty ze zdrow¹ ywnoœci¹, restauracja pracownicza, w której promowana jest zdrowa ywnoœæ, wyznaczone miejsca do spacerowania) 29% 18% 53% Szkolenia dotycz¹ce zdrowego stylu ycia i coaching w miejscu pracy (od ywianie, odchudzanie, redukcja stresu, zaprzestanie palenia tytoniu) 41% 22% 4% Telefoniczne pogotowie i konsultacje prozdrowotne 48% 10% 10% Program wsparcia pracowników (PPP) 55% 5% 41% Telefoniczny coaching zdrowego stylu ycia 29% 43% Ergonomiczne œrodowisko pracy 28% 22% 6% 3% 41% Regularna komunikacja (np. akcje mailingowe, intranet, plakaty informacyjne, gazety i magazyny informacyjne) 35% 16% 3% 46% Zawody prozdrowotne w miejscu pracy (np. krokomierz, utrata masy cia³a) 53% 20% 27% Telefoniczne wsparcie lekarskie (us³ugi medycyny) Inne narzêdzia internetowe zapewniaj¹ce informacje o jakoœci dostawców us³ug i kosztach 13% 13% 75% 0% 20% 40% 60% 80% 100% *Respondenci mogli wybraæ wiêcej ni jedn¹ odpowiedÿ. 20

29 Udzia³ i poziom zadowolenia Udzia³ Elementy programu promocji zdrowia i wellness* 81% 100% 61% 80% 41% 60% 21% 40% 0% 20% Opieka nad dzieckiem dostêpna w miejscu pracy Placówka medyczna na terenie firmy 61% 4% 21% 7% 7% Inne us³ugi na miejscu 25% 25% Regularna komunikacja (np. akcje mailingowe, intranet, plakaty informacyjne, gazety i magazyny informacyjne) 76% 5% 5% Wsparcie œrodowiskowe (np. zakaz palenia w pracy, automaty ze zdrow¹ ywnoœci¹, restauracja pracownicza, w której promowana jest zdrowa ywnoœæ, wyznaczone miejsca do spacerowania) Polityka HR (np. elastyczne harmonogramy pracy, przerwy w pracy, p³atne urlopy) Ergonomiczne œrodowisko pracy 42% 66% 53% 21% 21% 16% 7% 3% 6% 21% 18% Karta zdrowia pracownika (podsumowanie informacji dot. zdrowia) 50% 15% 20% 15% Ocena ryzyka zdrowia (kwestionariusz dot. zdrowego stylu ycia) 43% 32% 7% 4% Wsparcie w utrzymaniu równowagi miêdzy prac¹ a yciem prywatnym (np. us³ugi prawne/finasowe, wsparcie dotycz¹ce opieki nad dzieckiem lub rodzicem Zawody prozdrowotne w miejscu pracy (np. krokomierz, utrata masy cia³a) 21% 21% 16% 5% 21% 11% 43% 47% Centrum fitness w miejscu pracy 28% 28% 11% Dni profilaktyki zdrowia pracownika lub targi zdrowia w miejscu pracy 43% 10% 10% 10% 29% Profilaktyczne badania przesiewowe (np. badanie ciœnienia krwi, poziomu cholesterolu, glukozy, tkanki t³uszczowej, analiza sk³adu cia³a) 50% 27% 10% 3% 10% Wsparcie telefoniczne w przypadku chorób przewlek³ych lub coaching 8% 8% 25% 58% Szczepienia w miejscu pracy (np. przeciwko grypie) 49% 15% 22% 7% 7% Telefoniczne pogotowie i konsultacje prozdrowotne 27% 18% 9% 9% 36% Program motywuj¹cy pracowników do dojazdu do pracy rowerem 11% 22% 11% 56% Program wsparcia pracowników (PPP) 28% 12% 16% 12% 32% Programy prozdrowotne w miejscu pracy 61% 12% 12% 9% 6% Szkolenia dotycz¹ce zdrowego stylu ycia i coaching w miejscu pracy (od ywianie, odchudzanie, redukcja stresu, zaprzestanie palenia tytoniu) 23% 7% 13% 23% Telefoniczny coaching zdrowego stylu ycia 29% Inne narzêdzia internetowe zapewniaj¹ce informacje o jakoœci dostawców us³ug i kosztach 43% 29% Telefoniczne wsparcie lekarskie (us³ugi medycyny) 0% 20% 40% 60% 80% 100% *Respondenci mogli wybraæ wiêcej ni jedn¹ odpowiedÿ. 21

30 Pomiar rezultatów Pomiar rezultatów. Wiêkszoœæ organizacji, które wdro y³y strategiê promocji zdrowia i wellness w celu osi¹gniêcia okreœlonych celów liczy na zwrot z poniesionych inwestycji. W 2014 roku odnotowano znaczny wzrost odsetka organizacji, które zmierzy³y rezultaty wdro enia programu wellness. Jednak ponad po³owa globalnych respondentów wci¹ nie mierzy konkretnych efektów. Organizacje, w których zmierzono konkretne wyniki programów promocji zdrowia i wellness wg liczby pracowników Odsetek, który zmierzy³ konkretne wyniki z wdro enia programu promocji zdrowia i wellness Ponad * do * 5001 do do do 1000* 500 i mniej 24% Polska 23% Wszystkie bran e 52% Zmierzone konkretne wyniki programów promocji zdrowia Polska Zmierzone konkretne wyniki programów promocji zdrowia Wszystkie kraje 23% Tak 48% Nie 52% Tak 77% Nie 23% polskich respondentów zmierzy³o konkretne wyniki z wprowadzenia programów promocji zdrowia i wellness 22

31 Pomiar rezultatów Podmioty odpowiedzialne za zmierzenie wyników programów promocji zdrowia i wellness* Polska Wszystkie kraje Wewnêtrzny koordynator programu 57% 67% Dostawca us³ug zwi¹zanych z promocj¹ zdrowia i wellness 56% Administrator programu zdrowotnego lub ubezpieczyciel 37% 50% Inne osoby trzecie (np. uczelnia, konsultanci zewnêtrzni) 24% G³ówne przyczyny nie mierzenia wyników Polska Wszystkie kraje Niewystarczaj¹ce zapewnienie zasobów ludzkich wspieraj¹cych pomiar 39% 70% Brak priorytetu ze strony kierownictwa Brak wiedzy jak mierzyæ 25% 32% 32% 32% Brak wiary, e zwrot z nak³adów na program jest mierzalny Brak uzasadnienia do ponoszenia kosztów pomiaru 18% 16% 36% *Respondenci mogli wybraæ wiêcej ni jedn¹ odpowiedÿ. 23

32 Pomiar rezultatów Œwiadomoœæ wp³ywu programu promocji zdrowia i wellness na nastêpuj¹ce kwestie w organizacji Œwiadomi wp³ywu Nieœwiadomi wp³ywu Uznanie zewnêtrzne (np. nagrody, listy Najlepszych miejsc pracy ) 91% 9% Poprawa wizerunku firmy 100% Poprawa morale/zaanga owania pracowników 100% Poprawa ogólnego stanu zdrowia pracowników 97% 3% Wzrost iloœci badañ profilaktycznych 94% 6% Zmniejszenie ryzyka zachorowañ 88% 12% Zredukowanie kosztów opieki zdrowotnej i ubezpieczenia 91% 9% Zwiêkszenie atrakcyjnoœci pracodawcy i utrzymania pracowników Obni enie stopnia nieobecnoœci pracowników z powodu choroby lub niedyspozycji Zwiêkszenie bezpieczeñstwa w miejscu pracy Poprawa produktywnoœci pracowników/zmniejszenie obecnoœci bezproduktywnej w pracy 94% 94% 97% 91% 6% 6% 3% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 24

33 Pomiar rezultatów Które z poni szych stwierdzeñ s¹ prawdziwe w odniesieniu do Twojej organizacji* Interpretujemy wellness jako ca³oœciowe dobre samopoczucie, uwzglêdniaj¹c kwestie psychofizyczne i materialne Uwa amy nasz program za wa ny element wartoœci dla pracowników Nasze kierownictwo wykazuje silne poparcie dla idei wellness Regularnie zbieramy opinie pracowników na temat naszego programy promocji zdrowia i wellness (np.. ankiety, grupy fokusowe) adne z wy ej wymienionych Najwa niejsze bariery pracowników do zaanga owania siê w program promocji zdrowia i wellness** Niewystarczaj¹ca iloœæ czasu na uczestnictwo w programach promocji zdrowia i wellness oraz zmianê nawyków zdrowotnych Trudnoœæ w znalezieniu osobistej motywacji do zmiany dotychczasowych nawyków Obawy przed utrat¹ prywatnoœci danych na temat stanu zdrowia Brak programów, które odpowiada³yby indywidualnym potrzebom pracownika Sceptyczne nastawienie do mo liwoœci poprawy zdrowia dziêki uczestnictwu w programie promocji zdrowia i wellness Nieufnoœæ pracowników do intencji pracodawcy we wprowadzeniu programu promocji zdrowia i wellness Trudny dostêp do zasobów, stron internetowych i narzêdzi wellness Inne *Respondenci mogli wybraæ wiêcej ni jedn¹ odpowiedÿ. **Respondenci mogli wybraæ maksymalnie trzy odpowiedzi. 25

34 Komunikacja Narzêdzia i kana³y wykorzystywane do przekazywania informacji o programie promocji zdrowia i wellness* Polska Wszystkie kraje Portal internetowy/intranet 62% 76% Plakaty/Ulotki 62% 76% Dedykowane maile 62% 71% Biuletyny/Artyku³y 54% 65% Dedykowane maile 0% 61% Spotkania pracownicze 57% 59% Targi zdrowia 8% 49% Wysy³ka pocztowa do domu 8% 42% Zawody w miejscu pracy 19% 54% Notatki ze spotkañ zarz¹du 11% 34% Media spo³ecznoœciowe (np.. Facebook, Twitter, Yammer) 16% Technologie mobilne (aplikacje telefoniczne) 8% 19% *Respondenci mogli wybraæ wiêcej ni jedn¹ odpowiedÿ. 26

35 Komunikacja 47% firm wykorzystuje spersonalizowane lub dedykowane wiadomoœci do informowania o programach promocji zdrowia i wellness 31% firm stworzy³o odrêbny motyw przewodni lub markê w celu promowania programu wellness Co komunikujemy wykorzystuj¹c spersonalizowane wiadomoœci?* Udzia³ pracownika w konkretnym programie promocji zdrowia i wellness 29% Wyniki badania oceny ryzyka zdrowia Historiê otrzymanych œwiadczeñ oraz badañ stanu zdrowia Informacje zgodne z preferencjami i zainteresowaniami Inne 5% 16% 24% 24% Brak spersonalizowanych przekazów 53% n = System identyfikacji dla programu promocji zdrowia i wellness* Specjalnie zaprojektowany element, motyw, znak, marka, to samoœæ 15% Element zwi¹zany z mark¹ organizacji Element zwi¹zany z komunikacj¹ œwiadczeñ pracowniczych 10% 13% Element przejêty od dostawcy us³ug programu promocji zdrowia i wellness 8% Element przejêty od dostawcy ubezpieczeñ zdrowotnych Inne 0% 0% Nie zosta³ stworzony system identyfikacji programu 69% n = *Respondenci mogli wybraæ wiêcej ni jedn¹ odpowiedÿ. 27

36 Komunikacja i kultura Kultura zdrowia. W koncepcjach promuj¹cych zdrowie oraz wellness pojawia siê has³o kultury zdrowia, definiowanej jako œrodowisko organizacji, w którym propagowany jest zdrowy styl ycia. Elementami sk³adowymi dla idealnego obrazu kultury zdrowia jest przede wszystkim przeœwiadczenie wy szej kadry zarz¹dzaj¹cej, e program promocji zdrowia i wellness jest jednym z kluczowych aspektów strategii organizacji. Powinno byæ to wspierane przez regularn¹ komunikacjê z pracownikami (w tym zbieranie informacji zwrotnej). Wsparcie na wszystkich poziomach organizacyjnych, w tym kierownictwa œredniego szczebla oraz pracowników liniowych (czêsto przyjmowane s¹ inicjatywy oddolne), elementy programu, które w sposób holistyczny obejmuj¹ dobrostan umys³u i cia³a cz³owieka, œrodowisko pracy i polityka organizacji, które wspieraj¹ zdrowy styl ycia. respondentów ma siln¹ kulturê zdrowia dziœ i co najmniej 54% zamierza j¹ realizowaæ w kolejnych latach Jak wa n¹ rolê aktualnie pe³ni w Twojej firmie kultura zdrowia? 46% n = 28% 21% 5% 0% Niezwykle wa n¹ Bardzo wa n¹ Wa n¹ Ma³e znaczenie Bez znaczenia Jak wa n¹ rolê w kolejnych latach bêdzie pe³niæ w Twojej firmie kultura zdrowia? 36% 46% n = 18% 0% 0% Niezwykle wa n¹ Bardzo wa n¹ Wa n¹ Ma³e znaczenie Bez znaczenia 28

37 Profile respondentów Respondenci. Przedstawione na tej stronie profile 60 organizacji wziê³y udzia³ w badaniu. Nazwy oraz charakterystyka profili organizacji. Przemys³ Liczba pracowników Procent ca³oœci Procent ca³oœci Us³ugi hotelarskie i gastronomiczne 3% Ponad % Lotnictwo i obrona cywilna 0% do % Rolnictwo, leœnictwo, rybo³ówstwo i ³owiectwo 0% 5001 do % Stowarzyszenia i organizacje cz³onkowskie 2% 1001 do % Budownictwo 2% 501 do % Us³ugi doradcze i inne 7% 500 i mniej 82% Us³ugi edukacyjne 0% n = Energetyka 7% 101.0% Us³ugi finansowe 5% Rz¹d i administracja publiczna 3% S³u ba zdrowia 2% High Technology 8% Przychody roczne (USD) Nauki biologiczne 0% Produkcja i wytwarzanie dóbr 16% Media i informacje 5% Procent ca³oœci Nieruchomoœci 2% 10 mld USD rocznie i wiêcej 5% Wynajem i leasing 0% 3 mld do 9,99 mld USD 2% Sprzeda detaliczna/hurtowa 18% 1 mld do 2,9 mld USD 21% Telekomunikacja 5% 100 mln do 999,9 mln USD Transport i magazynowanie 2% Mniej ni 100 mln USD 40% Respondenci wed³ug typu organizacji Rz¹dowa jednostka publiczna 5% Non-profit 2% Akcyjna lub gie³dowa 23% Spó³ki zale ne 11% Prywatne 59% Pracownicy s¹ w wielu krajach Nie 34% Tak 66% n = 29

38 Lista uczestników badania Albatros Sp. Z O.O. Sp.K. Mps International Ltd Sp. Z O.O. Alcatel-Lucent Polska Netia S.A. Bank Millennium Oknoplast Sp. Z O.O. Biuro Styl Sp. Z O.O. Pelion Sa Boñkowscy Pko Bank Polski Business Software POT Centrum Pisop Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Us³ugowo Handlowe Rasel Cermag Poznañ Sp. Z O.O. Rabobank Citti Gv Partner Polska Sp. Z O.O. Radio Pin Claudi Rödl&Partner Cnh Industrial Polska Sp. Z O.O. Royal Greenland Seafood Sp. Z O.O. Diversey Sas Institute Sp. Z O.O. Dpm Sp. Z O.O. Scs Polska Sp. Z O. O. Ece Projekt management Polska Sp. Z O.O. SFF Eco Club Sp.Zo.O. Shell Ekoanalityka J.Sternal Suominen Polska Sp. Z O.O. Empik Synecpol Energomix Sp.Z.O.O. Szczeciñskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. EY Troton Sp. Z O.O. Grupa Raben Tvn S.A. Hauraton Urzad Gminy Ko³obrzeg Hotel Wellness provita Uzdrowisko Ko³obrzeg Sa INEA Wodoci¹gi Zachodniopomorskie Iso-Lab Sp. Z O.O. Sp. K. WSiP Jointex Incoming Services Zm Unimiês Sp. Z O.O. Jysk Sp. Z.O.O. Kanlux S.A. Katarzyna Kirchhoff Polska Sp. Z O.O. Les Higiena Sp. Z O.O. Market planet Mars (Poland) Mec Ko³obrzeg Microsoft (Poland) Mikroserwis 30

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POWIATU MONIECKIEGO Zarz¹dzanie kadrami w firmie z wykorzystaniem systemu Platforma e-dialog czêœæ teoretyczna Mariusz Cyzio Katarzyna Ramirez Zarz¹dzanie kadrami w firmie z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Dynamika sektora MSP na Pomorzu. Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II

Dynamika sektora MSP na Pomorzu. Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II Dynamika sektora MSP na Pomorzu Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II Gdañsk 2008 Autorzy Piotr Dominiak, Julita Wasilczuk, Nelly Daszkiewicz,

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12 NR 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI. NAJLEPSZE PRAKTYKI... NIEBIESKIE KSIÊGI 2004 Rekomendacje Nr 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI STANIS

Bardziej szczegółowo

Stanis³awa Borkowska* CSR wyzwaniem dla zarz¹dzania zasobami ludzkimi; podejœcie unijne

Stanis³awa Borkowska* CSR wyzwaniem dla zarz¹dzania zasobami ludzkimi; podejœcie unijne Dwumiesięcznik Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 6/2005. Powielanie, przedrukowywanie oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody Redakcji ZZL jest zabronione ARTYKU Y Stanis³awa Borkowska* CSR wyzwaniem dla

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki CSR w aspekcie pracowniczym (Wybór)

Dobre praktyki CSR w aspekcie pracowniczym (Wybór) Dobre praktyki CSR w aspekcie pracowniczym (Wybór) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Region Warmińsko-Mazurski NSZZ Solidarność 10-448 Olsztyn

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej

Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej Roman Szewczyk (redaktor naczelny), Jan Piwiński, Rafał Kłoda, Tadeusz Missala Janusz Kacprzyk, Jan Tomasik, Adam Woźniak, Jacek Salach Olga Iwasińska-Kowalska, Wojciech Winiarski, Eulalia Szmidt Magdalena

Bardziej szczegółowo

Stres w pracy? Nie, dziękuję!

Stres w pracy? Nie, dziękuję! Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Stres w pracy? Nie, dziękuję! www.healthy-workplaces.eu Konkurs Dobrych Praktyk

Bardziej szczegółowo

Priorytety wynagradzania i motywowania pracowników Raport z badania Top Five Global Employer Rewards Priorities Survey 2013

Priorytety wynagradzania i motywowania pracowników Raport z badania Top Five Global Employer Rewards Priorities Survey 2013 Priorytety wynagradzania i motywowania pracowników Raport z badania Top Five Global Employer Rewards Priorities Survey 2013 Spis treści Wprowadzenie Walka o talenty pozostaje największym globalnym wyzwaniem

Bardziej szczegółowo

szkolenia w Polsce 2010

szkolenia w Polsce 2010 szkolenia w Polsce 2010 pa dziernik 2010 cena 70 z na rynku szkoleniowym trendy bud ety szkoleniowe rm w badaniach FOZ doskonalenie pracowników z niskimi kwali kacjami optymalizacja dzia a rozwojowych

Bardziej szczegółowo

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo,

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo, INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1 Tomasz Berdyga, Pelnomocnik Dyrektora ds. Centrum Telekonsultacji Szanowni Pañstwo, dzisiejszy egzemplarz BIBLIOTEKI INFOTELA bêdzie trochê inny od poprzednich. Nie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8 2 CONTACT CENTER nowoczesna obs³uga Klienta SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-14-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Raport URTiP za rok 2004 4 7. Jest konkurencja, czy jej nie ma? Konwergencja kontrola treœci dla operatorów. IMS wydajne sieci wielous³ugowe

Raport URTiP za rok 2004 4 7. Jest konkurencja, czy jej nie ma? Konwergencja kontrola treœci dla operatorów. IMS wydajne sieci wielous³ugowe 2 Telefonia komórkowa w Polsce SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 83-921962-6-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Raport URTiP za rok 2004 4 7 Antywirus dla komórek 8 9 Robert B³aszczyk: Jest

Bardziej szczegółowo

1. Opis przedsiębiorstwa. Autor: Anna Szcześniak

1. Opis przedsiębiorstwa. Autor: Anna Szcześniak Autor: Anna Szcześniak Innowacyjny program zdrowotny dla wsparcia aktywności pracowników firmy budowlanej. Doświadczenia Cianbro Corporation w zarządzaniu wiekiem, Stany Zjednoczone 1 1. Opis przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach Beata PRZYBYLSKA-MASZNER, Cezary TROSIAK Poznañ Uwarunkowania awansu zawodowego kobiet na polskich uczelniach Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach to temat, który

Bardziej szczegółowo

LIDERÓW ORUM. Bogus³awa Urbaniak, Piotr Bohdziewicz Polska kreowanie nowoczesnoœci w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi

LIDERÓW ORUM. Bogus³awa Urbaniak, Piotr Bohdziewicz Polska kreowanie nowoczesnoœci w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi ORUM LIDERÓW Bogus³awa Urbaniak, Piotr Bohdziewicz Polska kreowanie nowoczesnoœci w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi orum W paÿdzierniku liderów 2001 r. zakoñczona zosta³a II edycja ogólnopolskiego konkursu

Bardziej szczegółowo

Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań

Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE ZA LATA 2010-2014 FICOMIRRORS POLSKA

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE ZA LATA 2010-2014 FICOMIRRORS POLSKA RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE ZA LATA 2010-2014 FICOMIRRORS POLSKA z dnia 10 lutego 2015 WSTĘP Przedstawiony raport podsumowuje działania firmy Ficomirrors Polska (FMP) podejmowane w obszarze

Bardziej szczegółowo

5. ZAANGA OWANIE W ROZWÓJ ORGANIZACJI

5. ZAANGA OWANIE W ROZWÓJ ORGANIZACJI 5. ZAANGA OWANIE W ROZWÓJ ORGANIZACJI Oczekiwanie interesariuszy: Zaprezentowanie podstawowych danych dotycz¹cych pracowników Grupy raportowanie struktury zatrudnionych wed³ug rodzaju umowy, wieku i sta

Bardziej szczegółowo

raport rekrutacja w internecie

raport rekrutacja w internecie raport rekrutacja w internecie Sponsorzy Partnerzy maj 2010 spis treœci 4 Jeœli ³owiæ pracownika, to w sieci Pierwsze skojarzenie do has³a rekrutacja w sieci to serwisy rekrutacyjne. Trudno siê jednak

Bardziej szczegółowo

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001 GOVERNANCE INSTITUTE COBIT Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania Kwiecieñ 2001 Released by the COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute TM The COBIT Mission: To research, develop, publicise

Bardziej szczegółowo

W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5.

W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5. C M Y K Wroc³aw luty 2001 Nr 2 (100) ISSN 1427-0633 BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŒL SKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ W numerze: Oni nam, my sobie Fair Play Zysk plus wra liwoœæ Dom Polski przyczó³ek dla biznesu s.5

Bardziej szczegółowo

Rynek e-commerce poprawia wyniki w logistyce kryzysu nie widaæ!

Rynek e-commerce poprawia wyniki w logistyce kryzysu nie widaæ! 1 PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE OGŁOSZENIA piątek 7 grudnia 2012 Nr 19 (37) Rynek e-commerce poprawia wyniki w logistyce kryzysu nie widaæ! Spowolnienie gospodarcze nie os³abi- ³o rozwoju

Bardziej szczegółowo

zeszyt 4 Firma = pracownicy

zeszyt 4 Firma = pracownicy zeszyt 4 Firma = pracownicy odpowiedzialność rozwój zaangażowanie Spis treści Wprowadzenie 3 Strategia a Pracownicy 4 Odpowiedzialność 8 1. Rekrutacja 9 2. Warunki formalne zatrudnienia 16 3. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjnoœæ europejskiej gospodarki w coraz wiêkszym stopniu

Konkurencyjnoœæ europejskiej gospodarki w coraz wiêkszym stopniu DOI 10.14746/ssp.2015.1.10 Magdalena GREFICZ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Outplacement jako narzêdzie polityki spo³ecznej odpowiedzialnoœci przedsiêbiorstw w Unii Europejskiej Streszczenie:

Bardziej szczegółowo