Working Well. 6. Międzynarodowe Badanie dotyczące promocji zdrowia i jakości środowiska pracy. 1. Raport polski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Working Well. 6. Międzynarodowe Badanie dotyczące promocji zdrowia i jakości środowiska pracy. 1. Raport polski"

Transkrypt

1 Working Well. Międzynarodowe Badanie dotyczące promocji zdrowia i jakości środowiska pracy. Raport polski

2 Spis treści O raporcie Working Well... Program promocji zdrowia i wellness... Strategia i cele... Odpowiedzialność za program promocji zdrowia i wellness... Składniki programu... Cechy programu... Nagrody... Udział i poziom zadowolenia...0 Pomiar rezultatów... Komunikacja... Profile respondentów... Lista...0 Sponsorzy... O nas...

3 O badaniu Terminologia. Promocja zdrowia, poprawa stanu zdrowia, zdrowie i dobre samopoczucie oraz profilaktyka chorób są terminami 0 respondentów kraj stosowanymi przez pracodawców w odniesieniu do inicjatyw wellness w miejscu pracy. Raport ten wykorzystuje terminy wellness i promocja zdrowia zamiennie. Wellness oraz dobre samopoczucie są coraz częściej stosowane w celu scharakteryzowania zagadnień obejmujących poza zdrowiem fizycznych i psychicznym, także bezpieczeństwo finansowe, zaangażowanie społeczne oraz sukces zawodowy. O badaniu. Buck Consultants' Working Well: Przed Państwem VI edycja Międzynarodowego Badania dotyczącego promocji zdrowia i jakości środowiska pracy. W ankiecie zostały zbadane nowe trendy w sponsorowanych przez pracodawców programach promocji zdrowia i wellness. Dane zostały zebrane w 0 roku, a raport globalny ukazał się w lipcu 0 roku. Polska. Z 0 międzynarodowych respondentów 0 pochodziło z Polski. Lista firm uczestniczących w badaniu znajduje się na końcu raportu. Uzyskane wyniki i przykłady zostały wykorzystane jako uzupełnienie pełnego raportu. Wellnessowe środowisko pracy. Słowo wellness nie posiada jednej uniwersalnej międzynarodowej definicji. W niniejszym raporcie ma charakteryzować programy, których celem jest poprawa zdrowia i samopoczucia pracowników (i ich rodzin), redukcja kosztów wynikających z absencji chorobowych oraz wzrost wydajności. Programy wellness obejmują swoim działaniem konkretne nawyki i czynniki ryzyka zdrowia takie jak złe odżywianie, brak aktywności fizycznej, stres, otyłość i palenie tytoniu. Czynniki te często prowadzą do poważnych i związanych z wysokim kosztem problemów zdrowotnych i mają negatywny wpływ na wydajność pracowników. Badanie międzynarodowe. W globalnym badaniu wzięło udział łącznie 0 firm z krajów. % respondentów zatrudnia pracowników w wielu krajach. Wielkość firm waha się od tych małych do dużych międzynarodowych, reprezentują one wszystkie główne gałęzie przemysłu. Selekcja subiektywna. Ankiety zostały wypełnione przez pracodawców, którzy zdecydowali się na wzięcie udziału w badaniu, więc nie obejmują w naukowym ujęciu grupy losowej. Odpowiedzi mają charakter subiektywny i wyrażają wartości firm zainteresowanych tematem wellness. Dlatego wyniki nie powinny być interpretowane jako obiektywne, odpowiadające wszystkim pracodawcom, ale jako względne obejmujące firmy, w których strategia i metody prowadzenia firmy są bliskie tematyce badania. Kwestionariusz badania. Kwestionariusz był dostępny w Internecie w języku angielskim (brytyjskim i amerykańskim), chińskim, francuskim, niemieckim, japońskim, koreańskim, polskim, portugalskim i hiszpańskim (Kastylijski i Ameryki Łacińskiej). Kwestionariusz został tak zaprojektowany, aby jego wypełnienie nie zajmowało więcej niż 0 min. Respondenci mogli ukończyć go w 0 minut lub szybciej. Adresatami byli menagerowie wyższego i średniego szczebla, którzy odpowiadają za prowadzenie strategi corporate wellness, jej realizację oraz pomiar efektów. Zakres globalny. Aby badanie zawierało bardziej szczegółowe i precyzyjne informacje połączyliśmy niektóre regiony geograficzne do szerszych obszarów. Jednak wyniki USA i Kanady przedstawione zostały oddzielnie (nie zostały połączone w Amerykę Północną), ponieważ udało się pozyskać odpowiednią liczbę respondentów, aby wykazać różnice w podejściu obu krajów do pojęcia wellness. Indywidualne raporty dla poszczególnych krajów są dostępne w przypadku, gdy liczba respondentów przekroczyła wyznaczone minimum. Jak się z nami kontaktować. Prosimy kierować wszelkie pytania i prośby dot. analiz do zespołu wsparcia badań pisząc na adres: lub dzwoniąc pod numer telefonu:

4 Strategia i cele (Polska) Stopień wdrożenia programu promocji zdrowia i wellness Polska Strategia jest w pełni wdrożona Wszystkie kraje % % Strategia jest częściowo wdrożona Mamy strategię ale nie została jeszcze wdrożona % % % Obecnie nie mamy strategii, ale zamierzamy opracować ją w ciągu kolejnych dwóch lat % % Obecnie nie mamy strategii, ale pojawiają się liczne inicjatywy związane z tym tematem w organizacji % % Brak planów wdrożenia strategii polskich respondentów posiada w pełni wdrożony program promocji zdrowia i wellness % Jak długo funkcjonuje program promocji zdrowia i wellness w organizacji Polska Wszystkie kraje % 0- rok % % - lat % -0 lat % % Ponad 0 lat % Niewiem % % polskich respondentów posiada program promocji zdrowia i wellness krócej niż lat.

5 Strategia i cele Czy program promocji zdrowia dotyczy większości krajów, w których obecnie jest Twoja firma? Nie Tak % Przyczyny braku globalnego programu promocji zdrowia i wellness? (Polscy respondenci nie udzieli odpowiedzi na to pytanie)* Polska Wszystkie kraje Różne kultury, przepisy prawa i praktyki w poszczególnych regionach % Brak globalnego nadzoru nad strategią % Brak dostawców usług, którzy mogliby zaspokoić nasze cele na poziomie % globalnym Nie jest ona priorytetem w naszej organizacji Ograniczona dostępność narzędzi rozwiązań przystosowanych kulturowo i językowo % *Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

6 Strategia i cele Względne znaczenie celów programu promocji zdrowia i wellness Wszystkie regiony* Afryka / Bliski Wschód Azja Australia / NZ Kanada Europa Ameryka Łacińska USA Polska Poprawa morale / zaangażowanie pracowników Redukcja absencji pracowników z powodu choroby lub niedyspozycji Poprawa bezpieczeństwa w miejscu pracy Poprawa wydajności pracowników / organiczenie bezproduktywnej obecności w pracy Utrzymanie zdolności do pracy Wspieranie wartości firmy oraz misji organizacji Zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej oraz ubezpieczenia Promowanie wizerunku lub marki firmy Wypełnianie społecznej odpowiedzialności Pozyskiwanie i utrzymanie pracowników 0 = najważniejsze, 0 = najmniej ważne Ranked st Ranked nd Ranked nd * Wszystkie regiony oznacza średnią wartość odpowiedzi wśród wszystkich regionów.

7 Strategia i cele Znaczenie celów programu promocji zdrowia i wellness polscy pracodawcy Niezwykle ważne Bardzo ważne Mało ważne Nieważne Ważne Zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej lub ubezpieczenia % Redukcja absencji pracowników z powodu choroby lub niedyspozycji Poprawa morale /zaangażowania pracowników % Poprawa bezpieczeństwa w miejscu pracy % Wspieranie wartości firmy oraz misji organizacji % Poprawa wydajności pracowników/ograniczenie bezproduktywnej obecności w pracy % Pozyskanie i utrzymanie pracowników % Utrzymanie zdolności do pracy % Promowanie wizerunku lub marki firmy Wypełnianie społecznej odpowiedzialności Znaczenie celów programu promocji zdrowia i wellness amerykańscy pracodawcy* Niezwykle ważne Bardzo ważne Mało ważne Nieważne Ważne Zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej lub ubezpieczenia % Poprawa wydajności pracowników/ograniczenie bezproduktywnej obecności w pracy % Redukcja absencji pracowników z powodu choroby lub niedyspozycji % Poprawa morale /zaangażowania pracowników % Poprawa bezpieczeństwa w miejscu pracy % Wspieranie wartości firmy oraz misji organizacji % Utrzymanie zdolności do pracy % Pozyskanie i utrzymanie pracowników % Promowanie wizerunku lub marki firmy % Wypełnianie odpowiedzialności biznesu % *Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

8 Strategia i cele Zagrożenia pro-zdrowotne mające wpływ na program promocji zdrowia i wellness. Poniższe czynniki zagrożenia zdrowia, na które mamy wpływ zostały poukładane według ich stopnia wpływu. Wszystkie regiony* Afryka / Bliski Wschód Stres Aktywność fizyczna Zdrowe odżywianie Bezpieczeństwo w miejscu pracy Równowaga praca/życie Depresja/lęk 0 Wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie) Choroby przewlekłe (np. choroby serca, cukrzyca) 0 0 Bezpieczeństwo pracowników Psychospołeczne środowisko pracy 0 0 Sen/zmęczenie 0 Wysoki poziom cholesterolu (hiperlipidemia) 0 0 Otyłość Palenie papierosów Choroby zakaźne/aids/hiv Nadużywanie środków odurzających 0 Macierzyństwo/zdrowie noworodka Azja Australia / NZ Kanada = najważniejsze, = najmniej ważne Europa Ameryka Łacińska USA Polska Ranked st Ranked nd Ranked nd * Wszystkie regiony oznacza średnią wartość odpowiedzi wśród wszystkich regionów.

9 Odpowiedzialność za program promocji zdrowia i wellness Miedzynarodowi pracodawcy. Międzynarodowi pracodawcy Globalna koordynacja. Międzynarodowi pracodawcy zmierzają pragnący wprowadzić globalnie spójną strategię i infrastrukturę do modelu scentralizowanej koordynacji programu promocji maja największe wyzwanie. Mogą mieć do czynienia z różnymi zdrowia i wellness z zachowaniem lokalnych (narodowych) regionalnymi metodami prowadzenia biznesu, kulturą oraz różnic w podejściu do zagadnienia. Z drugiej strony krajowe postawami wobec roli pracodawcy w zakresie wspierania oddziały międzynarodowych firm coraz chętniej przyjmują glo- i promowania programu promocji zdrowia i wellness, jak balne wytyczne i przejmują kontrolę nad programem promocji również z różnicami w regulacjach prawnych. zdrowia i wellnessu. Odpowiedzialność za program międzynarodowe firmy Polska Wszystkie kraje % Scentralizowana odpowiedzialność % % Scentralizowana koordynacja z lokalną autonomią % Brak centralnej koordynacji. Inicjatywy programu promocji zdrowia i wellness powstają indywidualnie w całej organizacji. % % Inne % Odpowiedzialność za program firmy posiadające swoje przedstawicielstwo w jednym kraju Polska Wszystkie kraje % Scentralizowana odpowiedzialność Scentralizowana koordynacja z lokalną autonomią % % % Brak centralnej koordynacji. Inicjatywy programu promocji zdrowia i wellness powstają indywidualnie w całej organizacji. % % Inne %

10 Odpowiedzialność za program promocji zdrowia i wellness Odpowiedzialnosc za realizacje programów promocji zdrowia i wellness wedlug regionów* Wszystkie regiony** Afryka / Bliski Wschód Azja Australia / NZ Kanada Europa Ameryka Łacińska USA Polska HR % % % % % % % % Wewnętrzny koordynator % % % % % % % % % Pracownik BHP % % % % % % % Dedykowany pracownik programu % % % % % % % % % Zewnętrzny koordynator dostawcy programu promocji zdrowia i wellness % % % % % % % Rozproszona odpowiedzialność % % % % % Specjalnie zatrudniony koordynator programu promocji zdrowia i wellness % % % % % % % Konsultant zewnętrzny % % % % % % % % % Inny % % % % % % Ranked st Ranked nd Ranked nd *Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. ** Wszystkie regiony oznacza średnią wartość odpowiedzi wśród wszystkich regionów.

11 Odpowiedzialność za program promocji zdrowia i wellness Rodzaje szkoleń, kursów lub inne formy przygotowania pracowników odpowiedzialnych za program promocji zdrowia i wellness. Wszystkie regiony** Afryka / Bliski Wschód Azja Australia / NZ Kanada Europa Ameryka Łacińska USA Polska Świadczenia pracownicze % % % % % % % % % Bezpieczeństwo % % % % % % % % % Aktywność fizyczna % % % % % % % Promocja profilaktyki zdrowia % % % % % % % % Pielęgniarstwo % % % % % % % % Odżywianie % % % % % % % % Coaching zdrowego stylu życia % % % % % % Medycyna % % % % % % % Przygotowanie pedagogiczne % % % % % % % Zdrowie psychiczne % % % % % % % Zarządzanie opieką zdrowotną % % % % % % % Skuteczna równowaga życie-praca % % % % % % % Farmacja % % % % % % % % Inne % % % % % % % % Ranked st Ranked nd Ranked nd *Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. ** Wszystkie regiony oznacza średnią wartość odpowiedzi wśród wszystkich regionów. 0

12 Składniki programu Overview Projekt programu. Pracodawcy wykorzystują szeroki wachlarz inicjatyw na rzecz tworzenia programów promocji zdrowia i wellness. Popularność niektórych elementów jest bardzo zróżnicowana geograficznie, co wskazuje, że odrębność kulturowa i geograficzna może wpływać na przyjmowanie różnych form, aby osiągać podobne cele programu. Elementy programu promocji zdrowia i wellness (najważniejsze 0 we wszystkich regionach)* Afryka / Bliski Wschód Wszystkie regiony** Azja Ameryka Łacińska Europa Australia / NZ Kanada USA Polska Polityka HR (elastyczne harmonogramy pracy, przerwy w pracy, płatne urlopy) Program wsparcia pracowników 0 Regularna komunikacja dotycząca promocji zdrowia Szczepienia w miejscu pracy (np. przeciw grypie) Profilaktyczne badania przesiewowe (np. badanie ciśnienia krwi, poziomu cholesterolu, glukozy, tkanki tłuszczowej, analiza składu ciała) Ergonomiczne środowisko pracy Ocena ryzyka zdrowia (kwestionariusz dotyczący zdrowego stylu życia) 0 W miejscu pracy szkolenia dotyczące zdrowego stylu życia oraz coaching (np. odżywianie, odchudzanie, redukcja stresu, zaprzestanie palenia)*** 0 Zawody pro-zdrowotne w miejscu pracy (np. krokomierz, utrata masy ciała) W miejscu pracy programy pro-zdrowotne (np. mailingi, intranet, plakaty informacyjne, gazety itp.) = najbardziej popularny, = najmniej popularny Ranked st Ranked nd Ranked nd *Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. ** Wszystkie regiony oznacza średnią wartość odpowiedzi wśród wszystkich regionów. ***Np. zakaz palenia w miejscu pracy, automaty ze zdrową żywnością, restauracja pracownicza, w której promowana jest zdrowa żywność, wyznaczone miejsca do spacerowania.

13 Składniki programu Polska Elementy programu promocji zdrowia i wellness* Jest oferowane Planujemy zaoferować w przyszłym roku Planujemy zaoferować w najbliższych - Obecnie nie oferujemy i nie planujemy oferować Regularna komunikacja dotycząca promocji zdrowia (np. mailingi, internet, plakaty informacyjne, gazety itp.) % W miejscu pracy szczepienia (np. przeciw grypie) % Ergonomiczne środowisko pracy % W miejscu pracy programy pro-zdrowotne % Polityka HR (elastyczne harmonogramy pracy, przerwy w pracy, płatne urlopy) % W miejscu pracy szkolenia dotyczące zdrowego stylu życia i coaching (odżywianie, odchudzanie, redukcja stresu, zaprzestanie palenia) % Na terenie firmy placówka medyczna % Profilaktyczne badania przesiewowe (np. badanie ciśnienia krwi, poziomu cholesterolu, glukozy, tkanki tłuszczowej, analiza składu ciała) % Ocena ryzyka zdrowia (kwestionariusz dot. zdrowego stylu życia) % Program wsparcia pracowników % Telefoniczne pogotowie i konsultacje pro-zdrowotne % Wsparcie środowiskowe (np. zakaz palenia w miejscu pracy, automaty ze zdrową żywnością, restauracja pracownicza, w której promowana jest zdrowa żywność, wyznaczone miejsca do spacerowania) Inne usługi na miejscu W miejscu pracy dni profilaktyki zdrowia pracownika lub targi zdrowia % Zawody pro-zdrowotne w miejscu pracy (np. krokomierz, utrata masy ciała) % Wsparcie telefoniczne w przypadku chorób przewlekłych lub coaching % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %% % Karta zdrowia pracownika (elektroniczne podsumowanie informacji dot. zdrowia) W miejscu pracy siłownia % % % % % % Wsparcie w utrzymaniu równowagi między pracą a życiem osobistym (np. usługi prawne/finansowe, wsparcie dotyczące opieki nad dzieckiem lub rodzicem) % Inne narzędzia internetowe % Program motywujący pracowników do dojazdu do pracy rowerem % Telefoniczny coaching zdrowego stylu życia % % % % W miejscu pracy opieka nad dzieckiem Telefoniczne wsparcie lekarskie (usługi telemedycyny) % % % % % % % % *Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. % % % % 0

14 Składniki programu Stany Zjednoczone Elementy programu promocji zdrowia i wellness* Jest oferowane Planujemy zaoferować w przyszłym roku Planujemy zaoferować w najbliższych - Obecnie nie oferujemy i nie planujemy oferować Program wsparcia pracowników % W miejscu pracy szczepienia (np. przeciw grypie) % %% Polityka HR (elastyczne harmonogramy pracy, przerwy w pracy, płatne urlopy) % %%% Regularna komunikacja dotycząca promocji zdrowia (np. mailingi, intranet, plakaty informacyjne, gazety itp.) % Ocena ryzyka zdrowia (kwestionariusz dot. zdrowego stylu życia) % Telefoniczne pogotowie i konsultacje pro-zdrowotne % % % % Profilaktyczne badania przesiewowe (np. badanie ciśnienia krwi, poziomu cholesterolu, glukozy, tkanki tłuszczowej, analiza składu ciała) % % % % Ergonomiczne środowisko pracy % % % % Wsparcie w utrzymaniu równowagi między pracą a życiem osobistym (np. usługi prawne/finansowe, wsparcie dotyczące opieki nad dzieckiem lub rodzicem) % % % % Wsparcie telefoniczne w przypadku chorób przewlekłych lub coaching % %% % Zawody pro-zdrowotne w miejscu pracy (np. krokomierz, utrata masy ciała) % % % % Wsparcie środowiskowe (np. zakaz palenia w miejscu pracy, automaty ze zdrową żywnością, restauracja pracownicza, w której promowana jest zdrowa żywność, wyznaczone miejsca do spacerowania) %% % % % % % %% % % Inne narzędzia internetowe % % Telefoniczny coaching zdrowego stylu życia % % % W miejscu pracy dni profilaktyki zdrowia pracownika lub targi zdrowia % W miejscu pracy szkolenia dotyczące zdrowego stylu życia i coaching (odżywianie, odchudzanie, redukcja stresu, zaprzestanie palenia) % W miejscu pracy siłownia % Karta zdrowia pracownika (elektroniczne podsumowanie informacji dot. zdrowia) Inne usługi na miejscu % W miejscu pracy programy pro-zdrowotne % Telefoniczne wsparcie lekarskie (usługi telemedycyny) % Na terenie firmy placówka medyczna % % % % Program motywujący pracowników do dojazdu do pracy rowerem % % % % W miejscu pracy opieka nad dzieckiem % % % % % % % % % % % % % % % % %% % % % % % % 0 *Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

15 Cechy programu Wellness odnosi się do rodziny. Coraz więcej firm dostrzega zalety obejmowania w programie promocji zdrowia i wellness także małżonków, stałych partnerów oraz dzieci. Badania pokazyją, ze zdrowie rodziny danej osoby, jego przyjaciół, ma duży wpływ na zdrowie jednostki(w tym przypadku pracownika). Kwalifikacja do udziału w programach promocji zdrowia i wellness* Wszyscy Pracownicy 0 Małżonkowie % Partnerzy % Dzieci % Tylko Ci, którzy mają wykupione ubezpieczenie % Inni % % % % % % Nie dotyczy % % 0 *Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

16 Cechy programu Elementy programu wdrożone w celu podniesienia wydajności pracowników Polska Wszystkie kraje % Polityka planowania odpoczynku % % Elastyczne harmonogramy pracy % Zakaz palenia % % Ergonomiczne stanowisko pracy % % % Praca z domu (telepraca) % % Standardy wydajności (cele, strategie) % % Siłownia lub centrum fitness dostępne w miejscu pracy % Indywidualne wsparcie finansowe lub prawne % % W miejscu pracy dostępna służba zdrowia % Udogodnienia dla matek karmiących Dostęp do usług concierge (pralnia, zakupy, % odbiór-dowóz dzieci, sprawy urzędowe) % % W miejscu pracy dostępna opieka nad dzieckiem %

17 Nagrody Odsetek firm, które oferują różnego rodzaju nagrody, kary w celu zachęcenia do udziału w programach promocji zdrowia i wellness Afryka/Bliski Wschód % Azja Australia/NZ % % Kanada Europa % Ameryka Lacinska % USA Wielka Brytania %

18 Nagrody Rodzaje oferowanych nagród motywacyjnych Jest oferowane Planujemy zaoferować w przyszłym roku Planujemy zaoferować w najbliższych - Obecnie nie oferujemy i nie planujemy oferować Bezpłatne lub wspófinansowane profilaktyczne usługi zdrowotne Wspólfinansowanie karnetów na siłownię i fitness % Loterie/losowanie nagród % Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne (finansowana lub współfinansowane) % % Nagrody pieniężne % Prezenty materialne % Dopłata do indywidualnych kont oszczędnościowych % % % 0 czednosciowe Zwrot dodatków na edukację związaną z profilaktyką zdrowia i wellness (wykłady ze zdrowego odżywiania, kursy rzucania palenia) Dodatkowe dni wolne % Zniżki na lekarstwa % % 0 Rodzaje narzędzi prewencyjnych i kar przewidzianych w programie promocji zdrowia i wellness Jest oferowane Planujemy zaoferować w przyszłym roku Planujemy zaoferować w najbliższych - Obecnie nie oferujemy i nie planujemy oferować Wzrost składki na ubezpieczenie zdrowotne (dopłata) 0 Obowiązkowy udział w badaniu, aby otrzymać dodatkowe darmowe dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne 0 % % Polityka zatrudnienia w firmie (np. nie staramy się zatrudniać palaczy) 0 Kara finansowa Zmniejszenie świadczeń dodatkowych (benefitów) % % Zwiększony udział w ubezpieczeniu zdrowotnym 0 0

19 Nagrody Działania, za które oferowane są nagrody motywacyjne lub udzielane kary Udział w badaniu oceny ryzyka zdrowotnego dot. zdrowia i stylu zdrowia Udział w zawodach związanych ze zdrowiem organizowanych w miejscu pracy (np. krokomierz, utrata masy ciała) Udział w profilaktycznych badaniach przesiewowych (np. badanie ciśnienia krwi, poziomu cholesterolu, glukozy, tkanki tłuszczowej, analiza składu ciała) Zdrowy styl życia, regularne uprawianie aktywności fizycznej (basen, siłownia, fitness, jogging) Jest oferowane Planujemy zaoferować w przyszłym roku Planujemy zaoferować w najbliższych - Obecnie nie oferujemy i nie planujemy oferować % % Praca z trenerem zdrowia lub doradcą prozdrowotnym Powstrzymanie się od palenia tytoniu Ukończenie kursów edukacyjnych (osobiście lub w trybie online) Poddawanie się regularnym badaniom prewencyjnym Przynależność do programu profilaktyki zdrowia Osiągnięcie i utrzymanie wymiernego efektu zdrowotnego (np. analiza składu ciała, ogólny wskaźnik zdrowia, wskaźnik BMI, poziom cholesterolu) % % % Inne Przestrzeganie zaleceń lekarskich (np. przyjmowanie leków) 0 % 0

20 Udział i poziom zadowolenia Poziom zadowolenia Elementy programu promocji zdrowia/kondycji* W pełni zadowolony Raczej zadowolony Obojetnie Raczej niezadowolony Całkowicie niezadowolony Nie mierzono W miejscu pracy dostępna opieka nad dzieckiem Na terenie firmy placówka medyczna % Profilaktyczne badania przesiewowe (np. badanie ciśnienia krwi, poziomu cholesterolu, glukozy, tkanki tłuszczowej, analiza składu ciała) % Ocena ryzyka zdrowia (kwestionariusz dot. zdrowego stylu życia) Karta zdrowia pracownika (podsumowanie informacji dot. zdrowia) 0 W miejscu pracy dni profilaktyki zdrowia pracownika lub targi zdrowia W miejscu pracy centrum fitness % Inne usługi na miejscu % W miejscu pracy programy pro-zdrowotne % Wsparcie w utrzymaniu równowagi między pracą a życiem (np. usługi prawne/finasowe, wsparcie dotyczące opieki nad dzieckiem lub rodzicem % Program motywujący pracowników do dojazdu do pracy rowerem W miejscu pracy szczepienia (np. przeciwko grypie) % Wsparcie telefoniczne w przypadku chorób przewlekłych lub coaching Polityka HR (np. elastyczne harmonogramy pracy, przerwy w pracy, płatne urlopy) Wsparcie środowiskowe (np. zakaz palenia w pracy, automaty ze zdrową żywnością, restauracja pracownicza, w której promowana jest zdrowa żywność, wyznaczone miejsca do spacerowania) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Telefoniczny coaching zdrowego stylu życia % % Program wsparcia pracowników (PPP) % % Telefoniczne pogotowie i konsultacje pro-zdrowotne % W miejscu pracy szkolenia dotyczące zdrowego stylu życia i coaching (odżywianie, odchudzanie, redukcja stresu, zaprzestanie palenia tytoniu) % % Ergonomiczne środowisko pracy % Regularna komunikacja (np. akcje mailingowe, intranet, plakaty informacyjne, gazy i magazyny informacyjne) % % % % % Zawody pro-zdrowotne w miejscu pracy (np. krokomierz, utrata masy ciała) % Telefoniczne wsparcie lekarskie (usługi medycyny) % % Inne narzędzia internetowe zapewniające informacje o jakości dostawców usług i kosztach 0 *Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

21 Udział i poziom zadowolenia Udział Elementy programu promocji zdrowia i wellness* % 0 % % % W miejscu pracy dostępna opieka nad dzieckiem Na terenie firmy placówka medyczna Inne usługi na miejscu Regularna komunikacja (np. akcje mailingowe, intranet, plakaty informacyjne, gazy i magazyny informacyjne) Wsparcie środowiskowe (np. zakaz palenia w pracy, automaty ze zdrową żywnością, restauracja pracownicza, w której promowana jest zdrowa żywność, wyznaczone miejsca do spacerowania) Ergonomiczne środowisko pracy % Karta zdrowia pracownika (podsumowanie informacji dot. zdrowia) Ocena ryzyka zdrowia (kwestionariusz dot. zdrowego stylu życia) % % % % % % % % % % % % % W miejscu pracy dni profilaktyki zdrowia pracownika lub targi zdrowia % Profilaktyczne badania przesiewowe (np. badanie ciśnienia krwi, poziomu cholesterolu, glukozy, tkanki tłuszczowej, analiza składu ciała) Wsparcie telefoniczne w przypadku chorób przewlekłych lub coaching % % % % Telefoniczne pogotowie i konsultacje pro-zdrowotne Program motywujący pracowników do dojazdu do pracy rowerem Program wsparcia pracowników (PPP) % W miejscu pracy szkolenia dotyczące zdrowego stylu życia i coaching (odżywianie, odchudzanie, redukcja stresu, zaprzestanie palenia tytoniu) % % Telefoniczny coaching zdrowego stylu życia % % % % % % % % % % W miejscu pracy centrum fitness % % % % % % Inne narzędzia internetowe zapewniające informacje o jakości dostawców usług i kosztach Telefoniczne wsparcie lekarskie (usługi medycyny) *Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. % % Zawody pro-zdrowotne w miejscu pracy (np. krokomierz, utrata masy ciała) W miejscu pracy programy pro-zdrowotne % % W miejscu pracy szczepienia (np. przeciwko grypie) % Polityka HR (np. elastyczne harmonogramy pracy, przerwy w pracy, płatne urlopy) Wsparcie w utrzymaniu równowagi między pracą a życiem (np. usługi prawne/finasowe, wsparcie dotyczące opieki nad dzieckiem lub rodzicem 0 0

22 Pomiar rezultatów Pomiar rezultatów. Większość organizacji, które wdrożyły strategię promocji zdrowia i wellness w celu osiągnięcia określonych celów liczy na zwrot z poniesionych inwestycji. W 0 roku odnotowano znaczny wzrost odsetka organizacji, które zmierzyły rezultaty wdrożenia programu wellness. Jednak ponad polowa globalnych respondentów wciąż nie mierzy konkretnych efektów. Organizacje, w których zmierzono konkretne Odsetek, który zmierzył konkretne wyniki z wdrożenia wyniki programów promocji zdrowia i wellness programu promocji zdrowia i wellness wg liczby pracowników Polska Wszystkie branże Ponad 0 000* % 0 00 do 0 000* % 00 do do do 000* 00 i mniej % % polskich respondentów zmierzyło konkretne wyniki z wprowadzenia programów promocji zdrowia i wellness

23 Pomiar rezultatów Podmioty odpowiedzialne za zmierzenie wyników programów promocji zdrowia i wellness* Polska Wszystkie kraje % Wewnętrzny koordynator programu % Dostawca usług związanych z promocją zdrowia i wellness % Administrator programu zdrowotnego lub ubezpieczyciel % Inne osoby trzecie (np. uczelnia, konsultanci zewnętrzni) % Główne przyczyny nie mierzenia wyników Polska Wszystkie kraje % Niewystarczające zapewnienie zasobów ludzkich wspierających pomiar % Brak priorytetu ze strony kierownictwa % % Brak wiedzy jak mierzyć % Brak wiary, że zwrot z nakładów na program jest mierzalny % % Brak uzasadnienia do ponoszenia kosztów pomiaru. *Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. % %

24 Pomiar rezultatów Świadomość wpływu programu promocji zdrowia i wellness na następujące kwestie w organizacji Świadomi wpływu Nieświadomi wpływu Uznanie zewnętrzne (np. nagrody, listy Najlepszych miejsc pracy ) % Poprawa wizerunku firmy 0 Poprawa morale / zaangażowania pracowników 0 Poprawa ogólnego stanu zdrowia pracowników % Wzrost ilości badań profilaktycznych % Zmniejszenie ryzyka zachorowań % Zredukowanie kosztów opieki zdrowotnej i ubezpieczenia % Zwiększenie atrakcyjności pracodawcy i utrzymania pracowników % % Obnizenie stopnia nieobecności pracowników z powodu choroby lub niedyspozycji % % Zwiekszenie bezpieczeństwa w miejscu pracy % Poprawa produktywności pracowników / zmniejszenie obecności bezproduktywnej w pracy % % % % % % % % 0

25 Pomiar rezultatów Które z poniższych są prawdziwe w odniesieniu do Twojej organizacji* Interpretujemy wellness jako całościowe dobre samopoczucie, uwzględniając kwestie psychofizyczne i materialne Uważamy nasz program za ważny element wartości dla pracowników Nasze kierownistwo wykazuje silne poparcie dla idei wellness Regularnie zbieramy opinie pracowników na temat naszego programy promocji zdrowia i wellness(np. ankiety, grupy fokusowe) Żadne z wyżej wymienionych Najważniejsze bariery pracowników do zaangażowania się w program promocji zdrowia i wellness** Niewystarczająca ilość czasu na uczestnictwo w programach promocji zdrowia i wellness oraz zmiany na zdrowe nawyki Trudność w znalezieniu osobistej motywacji do zmiany dotychczasowych nawyków. Obawy przed utratą prywatności danych na temat stanu zdrowia Brak programów, które odpowiadałyby indywidualnym potrzebom pracownika Sceptyczne nastawienie do możliwości poprawy zdrowia dzięki uczestnictwu w programie promocji zdrowia i wellness Nieufność pracowników do intencji pracodawcy we wprowadzeniu programu promocji zdrowia i wellness Trudny dostęp do zasobów, stron internetowych i narzędzi wellness Inne *Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. **Respondenci mogli wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.

26 Komunikacja Narzędzia i kanały wykorzystywane do przekazywania informacji o programie promocji zdrowia i wellness* Polska Wszystkie kraje % Portal internetowy/intranet % % Plakaty / Ulotki % % Dedykowane maile % % Biuletyny / Artykuły % Dedykowane maile % % Spotkania pracownicze % Targi zdrowia % % % Wysyłka pocztowa do domu % % Zawody w miejscu pracy % Notatki ze spotkań zarządu % % Media społecznościowe % (np. facebook, Twitter, Yammer) % Technologie mobilne (aplikacje do smartfonów) *Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. %

27 Komunikacja % % firm wykorzystuje spersonalizowane firm stworzylo odrębny motyw lub dedykowane wiadomości do przewodni lub markę w celu informowania o programach promowania programu wellness promocji zdrowia i wellness Co komunikujemy wykorzystując spersonalizowane wiadomości?* Udział pracownika w konkretnym programie promocji zdrowia i wellness % Wyniki badania oceny ryzyka zdrowia % Historię otrzymanych świadczeń oraz badań stanu zdrowia Informacje zgodne z preferencjami i zainteresowaniami Inne % % % Brak spersonalizowanych przekazów % n= System identyfikacji dla programu promocji zdrowia i wellness* Specjalnie zaprojektowany element, motyw, znak, marka, tożsamość % Element związany z marką organizacji Element związany z komunikacją świadczeń pracowniczych % Element przejęty od dostawcy usług programu promocji zdrowia i wellness % Element przejęty od dostawcy ubezpieczeń zdrowotnych Inne Nie został stworzony system identyfikacji programu % n= *Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

28 Komunikacja i kultura Kultura zdrowia. W koncepcjach promujących zdrowie oraz wellness pojawia się hasło kultury zdrowia, definiowanej jako środowisko organizacji, w którym propagowany jest zdrowy styl życia. Elementami składowymi dla idealnego obrazu kultury zdrowia jest przede wszystkim przeświadczenie wyższej kadry zarządzającej, ze program promocji zdrowia i wellness jest jednym z kluczowych aspektów strategii organizacji. Powinno być to wspierane przez regularną komunikację z pracownikami (w tym zbieranie informacji zwrotnej) respondentów ma silną kulturę zdrowia dziś i co najmniej % zamierza ją realizować w kolejnych latach. Wsparcie na wszystkich poziomach organizacyjnych, w tym kierownictwa średniego szczebla oraz pracowników liniowych (często przyjmowane są inicjatywy oddolne), elementy programu, które w sposób holistyczny obejmują dobrostan umysłu i ciała człowieka, środowisko pracy i polityka organizacji, które wspierają zdrowy styl życia. Jak ważną rolę aktualnie pełni w Twojej firmie kultura zdrowia? n= % % % % Niezwykle ważną Bardzo ważną Ważną Male znaczenie Bez znaczenia Jak ważną rolę w kolejnych latach będzie pełnić w Twojej firmie kultura zdrowia? n= % % % Niezwykle ważną Bardzo ważną Ważną Male znaczenie Bez znaczenia

29 Profile respondentów Respondenci. Przedstawione na tej stronie profile 0 organizacji wzięły udział w badaniu. Nazwy oraz charakterystyka profili organizacji Przemysł Liczba pracowników Usługi hotelarskie i gastronomiczne Lotnictwo i obrona cywilna Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i łowiectwo Stowarzyszenia i organizacje członkowskie Budownictwo Usługi doradcze i inne Uslugi edukacyjne Energetyka Usługi finansowe Rząd i administracja publiczna Służba zdrowia High Technology Nauki biologiczne Produkcja i wytwarzanie dóbr Media i informacje Nieruchomosci Wynajem i leasing Sprzedaz detaliczna/hurtowa Telekomunikacja Transport i magazynowanie Respondenci według typu organizacji Procent całości % % % % % % % % % % % % % % % Procent całości % % % % Ponad do do do do i mniej n= 0. Przychody roczne (USD) 0 mld USD rocznie i wiecej mld do, mld USD mld do, mld USD 00 mln do, mln USD Mniej niz 00 mln USD Procent całości % % % Firma zatrudnia pracowników w kilku krajach n= Rządowa jednostka publiczna % Non-profit % Akcyjna lub giełdowa Spólki zalezne % Nie % Prywatne % Tak % %

30 Paticipant List Albatros Sp. Z O.O. Sp.K. Alcatel-Lucent Polska Bank Millennium Biuro Styl Sp. Z O.O. Bońkowscy Business Software Centrum Pisop Cermag Poznań Sp. Z O.O. Citti Gv Partner Polska Sp. Z O.O. Claudi Cnh Industrial Polska Sp. Z O.O. Diversey Dpm Sp. Z O O.. Ece Projekt management Polska Sp. Z O.O. Eco Club Sp.Zo.O. Ekoanalityka J.Sternal Empik Energomix Sp.Z.O.O. EY Grupa Raben Hauraton Hotel Wellness provita INEA Iso-Lab Sp. Z O.O. Sp. K. Jointex Incoming Services Jysk Sp. Z.O.O. Kanlux S.A. Katarzyna Kirchhoff Polska Sp. Z O.O. Les Higiena Sp. Z O.O. Market planet Mars (Poland) Mec Kołobrzeg Microsoft (Poland) Mikroserwis Mps International Ltd Sp. Z O.O. Netia S.A. Oknoplast Sp. Z O.O. Pelion Sa Pko Bank Polski POT Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Rasel Rabobank Radio Pin Rödl&Partner Royal Greenland Seafood Sp. Z O.O. Sas Institute Sp. Z O.O. Scs Polska Sp. Z O. O. SFF Shell Suominen Polska Sp. Z O.O. Synecpol Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. Troton Sp. Z O.O. Tvn S.A. Urzad Gminy Kołobrzeg Uzdrowisko Kołobrzeg Sa Wodociągi Zachodniopomorskie WSiP Zm Unimięs Sp. Z O.O.

31 About the Survey Sponsors Special thanks to the Cigna and Global Healthy Workplace, the key sponsors of this survey as well as Wolf Kirsten, a partner in the survey. For more information contact and visit or visit Additional promotion was provided by many organizations worldwide, including: AOK Institute Associação Brasileira de Qualidade de Vida Deutsche Demographie Netzwerk European Network for Workplace Health Promotion GRUPO LM&S Health Promotion Board of Singapore HERO Hidalgo & Asociados Hotel Provita Institute for HealthCare Consumerism International Association for Workplace Health Promotion Institute of Sports Medicine Austria International Organisation of Employers The Jacques Malan Group of Companies LorantMS/CAMSA Midwest Business Group on Health Nat. Institute of Occupational Health and Poison Control China National Wellness Institute of Australia Sanpo Society Japan SCIATH Insurance Brokers Vishwas 0

32 About Us Since the invention of Xerography more than years ago, the people of Xerox have helped businesses simplify the way work gets done. Today, we are the global leader in business process and document management, helping organizations of any size be more efficient so they can focus on their real business. Headquartered in Norwalk, Conn., more than 0,000 Xerox employees serve clients in 0 countries, providing business services, printing equipment and software for commercial and government organizations. Learn more at Organizations succeed when their people succeed. At Buck, we love to find answers to tough challenges that impact your people. We work in the areas of employee benefits strategy, human resource operations, programs, performance, and talent strategy. Buck Consultants is now a part of the HR Solutions division of Xerox. Learn more and talk with us at Buck Analytics, Surveys and Co-sourcing We conduct a range of HR and compensation surveys that provide quality data that you can rely on to make decisions critical to your success. 00 Galleria Parkway, Suite 00, Atlanta, GA 0 Sacramento Street, Suite 00, SanFrancisco, CA Carretera Miguel Alemán # 000, Parque Industrial Monterrey, Apodaca, Nuevo León, C.P. 00, México

33

1. Opis przedsiębiorstwa. Autor: Anna Szcześniak

1. Opis przedsiębiorstwa. Autor: Anna Szcześniak Autor: Anna Szcześniak Innowacyjny program zdrowotny dla wsparcia aktywności pracowników firmy budowlanej. Doświadczenia Cianbro Corporation w zarządzaniu wiekiem, Stany Zjednoczone 1 1. Opis przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Priorytety wynagradzania i motywowania pracowników Raport z badania Top Five Global Employer Rewards Priorities Survey 2013

Priorytety wynagradzania i motywowania pracowników Raport z badania Top Five Global Employer Rewards Priorities Survey 2013 Priorytety wynagradzania i motywowania pracowników Raport z badania Top Five Global Employer Rewards Priorities Survey 2013 Spis treści Wprowadzenie Walka o talenty pozostaje największym globalnym wyzwaniem

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE UE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

WYTYCZNE UE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Bruksela, 10 października 2008 r. WYTYCZNE UE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Zalecane działania polityczne wspierające aktywność fizyczną wpływającą pozytywnie na zdrowie Czwarty projekt skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Stres w pracy? Nie, dziękuję!

Stres w pracy? Nie, dziękuję! Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Stres w pracy? Nie, dziękuję! www.healthy-workplaces.eu Konkurs Dobrych Praktyk

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SEKTOR ŻYWNOŚCI:

EUROPEJSKI SEKTOR ŻYWNOŚCI: EUROPEJSKI SEKTOR ŻYWNOŚCI: Stan obecny i przyszły Europejskie rozwiązania dla przedsiębiorstw spożywczych dzięki trans-narodowym badaniom i opiniom, w oparciu o przykłady kluczowych zagadnień dotyczących

Bardziej szczegółowo

Poradnik został opracowany w ramach projektu PRIMA-EF, który jest projektem badawczo-rozwojowym finansowanym w ramach 6 Programu Ramowego EU.

Poradnik został opracowany w ramach projektu PRIMA-EF, który jest projektem badawczo-rozwojowym finansowanym w ramach 6 Programu Ramowego EU. Poradnik został opracowany w ramach projektu PRIMA-EF, który jest projektem badawczo-rozwojowym finansowanym w ramach 6 Programu Ramowego EU. Projekt okładki: Tuula Solasaari-Pekki, Fiński Instytut Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Niepełnosprawność zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr I/2013(6)

Słowo wstępne. Niepełnosprawność zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr I/2013(6) Słowo wstępne Niepełnosprawność nie musi stanowić przeszkody na drodze do sukcesu. Praktycznie przez całe dorosłe życie cierpiałem na stwardnienie zanikowe boczne. Jednakże choroba ta nie przeszkodziła

Bardziej szczegółowo

RÓŻNORODNOŚĆ W FIRMACH DOBRE PRAKTYKI W MIEJSCU PRACY

RÓŻNORODNOŚĆ W FIRMACH DOBRE PRAKTYKI W MIEJSCU PRACY RÓŻNORODNOŚĆ W FIRMACH DOBRE PRAKTYKI W MIEJSCU PRACY Zatrudnienie i sprawy społeczne Podstawowe prawa i przeciwdziałanie dyskryminacji Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Spis treści List prezesa Zarządu 3 Krótko o raporcie 4 Wartości, którymi się kierujemy 5 Wczoraj i jutro strategia 6 Struktura i władze Banku 7 Wyniki naszych

Bardziej szczegółowo

Od niepamiętnych czasów odróżniano problemy

Od niepamiętnych czasów odróżniano problemy O zdrowiu publicznym Od niepamiętnych czasów odróżniano problemy dotyczące zachowania zdrowia poszczególnych osób od problemów dotyczących zachowania zdrowia całych społeczności. Akwedukty, termy, łaźnie

Bardziej szczegółowo

STOSUNEK PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE DO PROBLEMU PALENIA TYTONIU W KONTEKŚCIE POLITYKI PAŃSTWA

STOSUNEK PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE DO PROBLEMU PALENIA TYTONIU W KONTEKŚCIE POLITYKI PAŃSTWA Medycyna Pracy 2009;60(6):439 450 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Krzysztof Puchalski 1,2 Elżbieta Korzeniowska 1,3 PRACA ORYGINALNA STOSUNEK PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki CSR w aspekcie pracowniczym (Wybór)

Dobre praktyki CSR w aspekcie pracowniczym (Wybór) Dobre praktyki CSR w aspekcie pracowniczym (Wybór) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Region Warmińsko-Mazurski NSZZ Solidarność 10-448 Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Transformacja funkcji kadrowej

Transformacja funkcji kadrowej Human Capital Advisory Services Transformacja funkcji kadrowej Deloitte to jedna z najszybciej rozwijających się globalnych firm doradczych na świecie, świadcząca usługi w obszarach konsultingu, audytu,

Bardziej szczegółowo

Engineering Design Center

Engineering Design Center Engineering Design Center Przyjazny pracodawca i rzetelny partner biznesowy Raport CSR za 2012 rok Działania CSR w Engineering Design Center w 2012 roku Spis treści 1. Społeczna odpowiedzialność biznesu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie problemem konsumpcji tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w firmie. Poradnik dla Pracodawców i menedżerów

Zarządzanie problemem konsumpcji tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w firmie. Poradnik dla Pracodawców i menedżerów Zarządzanie problemem konsumpcji tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w firmie Poradnik dla Pracodawców i menedżerów Copyright by Elżbieta Korzeniowska, Krzysztof Puchalski, Eliza Goszczyńska

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń

Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń Wybór inicjatyw realizowanych w Europie Wspólny projekt partnerów społecznych w europejskim sektorze ubezpieczeń Insurance Europe to europejska

Bardziej szczegółowo

Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań 04/S/0010/08

Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań 04/S/0010/08 Badania statutowe 2008-2009 Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań Kierownik badania: Prof. SGH dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

Bardziej szczegółowo

Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zdrowia

Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zdrowia Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zdrowia Marek Bugdol, Justyna Bugaj, Izabela Stańczyk ISBN 978-83-62182-33-6 Państwowa Medyczna Wyższa

Bardziej szczegółowo

Pracownicy 45+ w naszej firmie

Pracownicy 45+ w naszej firmie Pracownicy 45+ w naszej firmie Pracownicy 45+ w naszej firmie Wydawca: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa www.undp.org.pl Publikacja została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy inicjatyw badawczych i wskaźników zarządzania różnorodnością na świecie

Raport z analizy inicjatyw badawczych i wskaźników zarządzania różnorodnością na świecie Raport z analizy inicjatyw badawczych i wskaźników zarządzania różnorodnością na świecie Listopad 2011 r. 1 Raport z analizy inicjatyw badawczych i wskaźników zarządzania różnorodnością na świecie opracowany

Bardziej szczegółowo

DLA DYREKTORÓW ORAZ CZŁONKÓW ZARZĄDU

DLA DYREKTORÓW ORAZ CZŁONKÓW ZARZĄDU Instytut Dyrektorów oraz Inspektorat ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Przywództwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy DZIAŁANIA PRZYWÓDCZE DLA DYREKTORÓW ORAZ CZŁONKÓW ZARZĄDU 1 2 3 4 planowanie

Bardziej szczegółowo

zeszyt 4 Firma = pracownicy

zeszyt 4 Firma = pracownicy zeszyt 4 Firma = pracownicy odpowiedzialność rozwój zaangażowanie Spis treści Wprowadzenie 3 Strategia a Pracownicy 4 Odpowiedzialność 8 1. Rekrutacja 9 2. Warunki formalne zatrudnienia 16 3. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

MICHAEL PAGE GLOBALNY BAROMETR HR 2013

MICHAEL PAGE GLOBALNY BAROMETR HR 2013 MICHAEL PAGE Plan działania w obszarze HR wspólny cel strategiczny, różne priorytety regionalne ŚWIEŻE SPOJRZENIE NA ZMIANY ZACHODZĄCE W OBSZARZE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA 2012-2013 Informacja o raporcie Niniejszy dokument jest pierwszym raportem firmy Farm Frites Poland SA (FFP), dotyczącym zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Natura dobrej organizacji Trendy HRM w Polsce

Natura dobrej organizacji Trendy HRM w Polsce Natura dobrej organizacji Trendy HRM w Polsce Trendy HRM w Polsce. 2 Spis treści 8 Najważniejsze wnioski z badania - streszczenie menedżerskie 11 Metoda badawcza 13 Opis próby - wszystkie badane organizacje

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET. Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet

PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET. Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet Łódź, Kwiecień 2011 Wstęp Problemy społeczne i ich skuteczne rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Biznes Społeczeństwo Środowisko

Biznes Społeczeństwo Środowisko Biznes Społeczeństwo Środowisko Branżowe studia przypadku CSR w farmaceutyce str. 03 CSR w branży pożyczkowej str. 13 CSR w handlu detalicznym str. 23 CSR w FMCG Program 5. Targów CSR Wystawcy 5. Targów

Bardziej szczegółowo