Working Well. 6. Międzynarodowe Badanie dotyczące promocji zdrowia i jakości środowiska pracy. 1. Raport polski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Working Well. 6. Międzynarodowe Badanie dotyczące promocji zdrowia i jakości środowiska pracy. 1. Raport polski"

Transkrypt

1 Working Well. Międzynarodowe Badanie dotyczące promocji zdrowia i jakości środowiska pracy. Raport polski

2 Spis treści O raporcie Working Well... Program promocji zdrowia i wellness... Strategia i cele... Odpowiedzialność za program promocji zdrowia i wellness... Składniki programu... Cechy programu... Nagrody... Udział i poziom zadowolenia...0 Pomiar rezultatów... Komunikacja... Profile respondentów... Lista...0 Sponsorzy... O nas...

3 O badaniu Terminologia. Promocja zdrowia, poprawa stanu zdrowia, zdrowie i dobre samopoczucie oraz profilaktyka chorób są terminami 0 respondentów kraj stosowanymi przez pracodawców w odniesieniu do inicjatyw wellness w miejscu pracy. Raport ten wykorzystuje terminy wellness i promocja zdrowia zamiennie. Wellness oraz dobre samopoczucie są coraz częściej stosowane w celu scharakteryzowania zagadnień obejmujących poza zdrowiem fizycznych i psychicznym, także bezpieczeństwo finansowe, zaangażowanie społeczne oraz sukces zawodowy. O badaniu. Buck Consultants' Working Well: Przed Państwem VI edycja Międzynarodowego Badania dotyczącego promocji zdrowia i jakości środowiska pracy. W ankiecie zostały zbadane nowe trendy w sponsorowanych przez pracodawców programach promocji zdrowia i wellness. Dane zostały zebrane w 0 roku, a raport globalny ukazał się w lipcu 0 roku. Polska. Z 0 międzynarodowych respondentów 0 pochodziło z Polski. Lista firm uczestniczących w badaniu znajduje się na końcu raportu. Uzyskane wyniki i przykłady zostały wykorzystane jako uzupełnienie pełnego raportu. Wellnessowe środowisko pracy. Słowo wellness nie posiada jednej uniwersalnej międzynarodowej definicji. W niniejszym raporcie ma charakteryzować programy, których celem jest poprawa zdrowia i samopoczucia pracowników (i ich rodzin), redukcja kosztów wynikających z absencji chorobowych oraz wzrost wydajności. Programy wellness obejmują swoim działaniem konkretne nawyki i czynniki ryzyka zdrowia takie jak złe odżywianie, brak aktywności fizycznej, stres, otyłość i palenie tytoniu. Czynniki te często prowadzą do poważnych i związanych z wysokim kosztem problemów zdrowotnych i mają negatywny wpływ na wydajność pracowników. Badanie międzynarodowe. W globalnym badaniu wzięło udział łącznie 0 firm z krajów. % respondentów zatrudnia pracowników w wielu krajach. Wielkość firm waha się od tych małych do dużych międzynarodowych, reprezentują one wszystkie główne gałęzie przemysłu. Selekcja subiektywna. Ankiety zostały wypełnione przez pracodawców, którzy zdecydowali się na wzięcie udziału w badaniu, więc nie obejmują w naukowym ujęciu grupy losowej. Odpowiedzi mają charakter subiektywny i wyrażają wartości firm zainteresowanych tematem wellness. Dlatego wyniki nie powinny być interpretowane jako obiektywne, odpowiadające wszystkim pracodawcom, ale jako względne obejmujące firmy, w których strategia i metody prowadzenia firmy są bliskie tematyce badania. Kwestionariusz badania. Kwestionariusz był dostępny w Internecie w języku angielskim (brytyjskim i amerykańskim), chińskim, francuskim, niemieckim, japońskim, koreańskim, polskim, portugalskim i hiszpańskim (Kastylijski i Ameryki Łacińskiej). Kwestionariusz został tak zaprojektowany, aby jego wypełnienie nie zajmowało więcej niż 0 min. Respondenci mogli ukończyć go w 0 minut lub szybciej. Adresatami byli menagerowie wyższego i średniego szczebla, którzy odpowiadają za prowadzenie strategi corporate wellness, jej realizację oraz pomiar efektów. Zakres globalny. Aby badanie zawierało bardziej szczegółowe i precyzyjne informacje połączyliśmy niektóre regiony geograficzne do szerszych obszarów. Jednak wyniki USA i Kanady przedstawione zostały oddzielnie (nie zostały połączone w Amerykę Północną), ponieważ udało się pozyskać odpowiednią liczbę respondentów, aby wykazać różnice w podejściu obu krajów do pojęcia wellness. Indywidualne raporty dla poszczególnych krajów są dostępne w przypadku, gdy liczba respondentów przekroczyła wyznaczone minimum. Jak się z nami kontaktować. Prosimy kierować wszelkie pytania i prośby dot. analiz do zespołu wsparcia badań pisząc na adres: lub dzwoniąc pod numer telefonu:

4 Strategia i cele (Polska) Stopień wdrożenia programu promocji zdrowia i wellness Polska Strategia jest w pełni wdrożona Wszystkie kraje % % Strategia jest częściowo wdrożona Mamy strategię ale nie została jeszcze wdrożona % % % Obecnie nie mamy strategii, ale zamierzamy opracować ją w ciągu kolejnych dwóch lat % % Obecnie nie mamy strategii, ale pojawiają się liczne inicjatywy związane z tym tematem w organizacji % % Brak planów wdrożenia strategii polskich respondentów posiada w pełni wdrożony program promocji zdrowia i wellness % Jak długo funkcjonuje program promocji zdrowia i wellness w organizacji Polska Wszystkie kraje % 0- rok % % - lat % -0 lat % % Ponad 0 lat % Niewiem % % polskich respondentów posiada program promocji zdrowia i wellness krócej niż lat.

5 Strategia i cele Czy program promocji zdrowia dotyczy większości krajów, w których obecnie jest Twoja firma? Nie Tak % Przyczyny braku globalnego programu promocji zdrowia i wellness? (Polscy respondenci nie udzieli odpowiedzi na to pytanie)* Polska Wszystkie kraje Różne kultury, przepisy prawa i praktyki w poszczególnych regionach % Brak globalnego nadzoru nad strategią % Brak dostawców usług, którzy mogliby zaspokoić nasze cele na poziomie % globalnym Nie jest ona priorytetem w naszej organizacji Ograniczona dostępność narzędzi rozwiązań przystosowanych kulturowo i językowo % *Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

6 Strategia i cele Względne znaczenie celów programu promocji zdrowia i wellness Wszystkie regiony* Afryka / Bliski Wschód Azja Australia / NZ Kanada Europa Ameryka Łacińska USA Polska Poprawa morale / zaangażowanie pracowników Redukcja absencji pracowników z powodu choroby lub niedyspozycji Poprawa bezpieczeństwa w miejscu pracy Poprawa wydajności pracowników / organiczenie bezproduktywnej obecności w pracy Utrzymanie zdolności do pracy Wspieranie wartości firmy oraz misji organizacji Zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej oraz ubezpieczenia Promowanie wizerunku lub marki firmy Wypełnianie społecznej odpowiedzialności Pozyskiwanie i utrzymanie pracowników 0 = najważniejsze, 0 = najmniej ważne Ranked st Ranked nd Ranked nd * Wszystkie regiony oznacza średnią wartość odpowiedzi wśród wszystkich regionów.

7 Strategia i cele Znaczenie celów programu promocji zdrowia i wellness polscy pracodawcy Niezwykle ważne Bardzo ważne Mało ważne Nieważne Ważne Zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej lub ubezpieczenia % Redukcja absencji pracowników z powodu choroby lub niedyspozycji Poprawa morale /zaangażowania pracowników % Poprawa bezpieczeństwa w miejscu pracy % Wspieranie wartości firmy oraz misji organizacji % Poprawa wydajności pracowników/ograniczenie bezproduktywnej obecności w pracy % Pozyskanie i utrzymanie pracowników % Utrzymanie zdolności do pracy % Promowanie wizerunku lub marki firmy Wypełnianie społecznej odpowiedzialności Znaczenie celów programu promocji zdrowia i wellness amerykańscy pracodawcy* Niezwykle ważne Bardzo ważne Mało ważne Nieważne Ważne Zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej lub ubezpieczenia % Poprawa wydajności pracowników/ograniczenie bezproduktywnej obecności w pracy % Redukcja absencji pracowników z powodu choroby lub niedyspozycji % Poprawa morale /zaangażowania pracowników % Poprawa bezpieczeństwa w miejscu pracy % Wspieranie wartości firmy oraz misji organizacji % Utrzymanie zdolności do pracy % Pozyskanie i utrzymanie pracowników % Promowanie wizerunku lub marki firmy % Wypełnianie odpowiedzialności biznesu % *Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

8 Strategia i cele Zagrożenia pro-zdrowotne mające wpływ na program promocji zdrowia i wellness. Poniższe czynniki zagrożenia zdrowia, na które mamy wpływ zostały poukładane według ich stopnia wpływu. Wszystkie regiony* Afryka / Bliski Wschód Stres Aktywność fizyczna Zdrowe odżywianie Bezpieczeństwo w miejscu pracy Równowaga praca/życie Depresja/lęk 0 Wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie) Choroby przewlekłe (np. choroby serca, cukrzyca) 0 0 Bezpieczeństwo pracowników Psychospołeczne środowisko pracy 0 0 Sen/zmęczenie 0 Wysoki poziom cholesterolu (hiperlipidemia) 0 0 Otyłość Palenie papierosów Choroby zakaźne/aids/hiv Nadużywanie środków odurzających 0 Macierzyństwo/zdrowie noworodka Azja Australia / NZ Kanada = najważniejsze, = najmniej ważne Europa Ameryka Łacińska USA Polska Ranked st Ranked nd Ranked nd * Wszystkie regiony oznacza średnią wartość odpowiedzi wśród wszystkich regionów.

9 Odpowiedzialność za program promocji zdrowia i wellness Miedzynarodowi pracodawcy. Międzynarodowi pracodawcy Globalna koordynacja. Międzynarodowi pracodawcy zmierzają pragnący wprowadzić globalnie spójną strategię i infrastrukturę do modelu scentralizowanej koordynacji programu promocji maja największe wyzwanie. Mogą mieć do czynienia z różnymi zdrowia i wellness z zachowaniem lokalnych (narodowych) regionalnymi metodami prowadzenia biznesu, kulturą oraz różnic w podejściu do zagadnienia. Z drugiej strony krajowe postawami wobec roli pracodawcy w zakresie wspierania oddziały międzynarodowych firm coraz chętniej przyjmują glo- i promowania programu promocji zdrowia i wellness, jak balne wytyczne i przejmują kontrolę nad programem promocji również z różnicami w regulacjach prawnych. zdrowia i wellnessu. Odpowiedzialność za program międzynarodowe firmy Polska Wszystkie kraje % Scentralizowana odpowiedzialność % % Scentralizowana koordynacja z lokalną autonomią % Brak centralnej koordynacji. Inicjatywy programu promocji zdrowia i wellness powstają indywidualnie w całej organizacji. % % Inne % Odpowiedzialność za program firmy posiadające swoje przedstawicielstwo w jednym kraju Polska Wszystkie kraje % Scentralizowana odpowiedzialność Scentralizowana koordynacja z lokalną autonomią % % % Brak centralnej koordynacji. Inicjatywy programu promocji zdrowia i wellness powstają indywidualnie w całej organizacji. % % Inne %

10 Odpowiedzialność za program promocji zdrowia i wellness Odpowiedzialnosc za realizacje programów promocji zdrowia i wellness wedlug regionów* Wszystkie regiony** Afryka / Bliski Wschód Azja Australia / NZ Kanada Europa Ameryka Łacińska USA Polska HR % % % % % % % % Wewnętrzny koordynator % % % % % % % % % Pracownik BHP % % % % % % % Dedykowany pracownik programu % % % % % % % % % Zewnętrzny koordynator dostawcy programu promocji zdrowia i wellness % % % % % % % Rozproszona odpowiedzialność % % % % % Specjalnie zatrudniony koordynator programu promocji zdrowia i wellness % % % % % % % Konsultant zewnętrzny % % % % % % % % % Inny % % % % % % Ranked st Ranked nd Ranked nd *Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. ** Wszystkie regiony oznacza średnią wartość odpowiedzi wśród wszystkich regionów.

11 Odpowiedzialność za program promocji zdrowia i wellness Rodzaje szkoleń, kursów lub inne formy przygotowania pracowników odpowiedzialnych za program promocji zdrowia i wellness. Wszystkie regiony** Afryka / Bliski Wschód Azja Australia / NZ Kanada Europa Ameryka Łacińska USA Polska Świadczenia pracownicze % % % % % % % % % Bezpieczeństwo % % % % % % % % % Aktywność fizyczna % % % % % % % Promocja profilaktyki zdrowia % % % % % % % % Pielęgniarstwo % % % % % % % % Odżywianie % % % % % % % % Coaching zdrowego stylu życia % % % % % % Medycyna % % % % % % % Przygotowanie pedagogiczne % % % % % % % Zdrowie psychiczne % % % % % % % Zarządzanie opieką zdrowotną % % % % % % % Skuteczna równowaga życie-praca % % % % % % % Farmacja % % % % % % % % Inne % % % % % % % % Ranked st Ranked nd Ranked nd *Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. ** Wszystkie regiony oznacza średnią wartość odpowiedzi wśród wszystkich regionów. 0

12 Składniki programu Overview Projekt programu. Pracodawcy wykorzystują szeroki wachlarz inicjatyw na rzecz tworzenia programów promocji zdrowia i wellness. Popularność niektórych elementów jest bardzo zróżnicowana geograficznie, co wskazuje, że odrębność kulturowa i geograficzna może wpływać na przyjmowanie różnych form, aby osiągać podobne cele programu. Elementy programu promocji zdrowia i wellness (najważniejsze 0 we wszystkich regionach)* Afryka / Bliski Wschód Wszystkie regiony** Azja Ameryka Łacińska Europa Australia / NZ Kanada USA Polska Polityka HR (elastyczne harmonogramy pracy, przerwy w pracy, płatne urlopy) Program wsparcia pracowników 0 Regularna komunikacja dotycząca promocji zdrowia Szczepienia w miejscu pracy (np. przeciw grypie) Profilaktyczne badania przesiewowe (np. badanie ciśnienia krwi, poziomu cholesterolu, glukozy, tkanki tłuszczowej, analiza składu ciała) Ergonomiczne środowisko pracy Ocena ryzyka zdrowia (kwestionariusz dotyczący zdrowego stylu życia) 0 W miejscu pracy szkolenia dotyczące zdrowego stylu życia oraz coaching (np. odżywianie, odchudzanie, redukcja stresu, zaprzestanie palenia)*** 0 Zawody pro-zdrowotne w miejscu pracy (np. krokomierz, utrata masy ciała) W miejscu pracy programy pro-zdrowotne (np. mailingi, intranet, plakaty informacyjne, gazety itp.) = najbardziej popularny, = najmniej popularny Ranked st Ranked nd Ranked nd *Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. ** Wszystkie regiony oznacza średnią wartość odpowiedzi wśród wszystkich regionów. ***Np. zakaz palenia w miejscu pracy, automaty ze zdrową żywnością, restauracja pracownicza, w której promowana jest zdrowa żywność, wyznaczone miejsca do spacerowania.

13 Składniki programu Polska Elementy programu promocji zdrowia i wellness* Jest oferowane Planujemy zaoferować w przyszłym roku Planujemy zaoferować w najbliższych - Obecnie nie oferujemy i nie planujemy oferować Regularna komunikacja dotycząca promocji zdrowia (np. mailingi, internet, plakaty informacyjne, gazety itp.) % W miejscu pracy szczepienia (np. przeciw grypie) % Ergonomiczne środowisko pracy % W miejscu pracy programy pro-zdrowotne % Polityka HR (elastyczne harmonogramy pracy, przerwy w pracy, płatne urlopy) % W miejscu pracy szkolenia dotyczące zdrowego stylu życia i coaching (odżywianie, odchudzanie, redukcja stresu, zaprzestanie palenia) % Na terenie firmy placówka medyczna % Profilaktyczne badania przesiewowe (np. badanie ciśnienia krwi, poziomu cholesterolu, glukozy, tkanki tłuszczowej, analiza składu ciała) % Ocena ryzyka zdrowia (kwestionariusz dot. zdrowego stylu życia) % Program wsparcia pracowników % Telefoniczne pogotowie i konsultacje pro-zdrowotne % Wsparcie środowiskowe (np. zakaz palenia w miejscu pracy, automaty ze zdrową żywnością, restauracja pracownicza, w której promowana jest zdrowa żywność, wyznaczone miejsca do spacerowania) Inne usługi na miejscu W miejscu pracy dni profilaktyki zdrowia pracownika lub targi zdrowia % Zawody pro-zdrowotne w miejscu pracy (np. krokomierz, utrata masy ciała) % Wsparcie telefoniczne w przypadku chorób przewlekłych lub coaching % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %% % Karta zdrowia pracownika (elektroniczne podsumowanie informacji dot. zdrowia) W miejscu pracy siłownia % % % % % % Wsparcie w utrzymaniu równowagi między pracą a życiem osobistym (np. usługi prawne/finansowe, wsparcie dotyczące opieki nad dzieckiem lub rodzicem) % Inne narzędzia internetowe % Program motywujący pracowników do dojazdu do pracy rowerem % Telefoniczny coaching zdrowego stylu życia % % % % W miejscu pracy opieka nad dzieckiem Telefoniczne wsparcie lekarskie (usługi telemedycyny) % % % % % % % % *Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. % % % % 0

14 Składniki programu Stany Zjednoczone Elementy programu promocji zdrowia i wellness* Jest oferowane Planujemy zaoferować w przyszłym roku Planujemy zaoferować w najbliższych - Obecnie nie oferujemy i nie planujemy oferować Program wsparcia pracowników % W miejscu pracy szczepienia (np. przeciw grypie) % %% Polityka HR (elastyczne harmonogramy pracy, przerwy w pracy, płatne urlopy) % %%% Regularna komunikacja dotycząca promocji zdrowia (np. mailingi, intranet, plakaty informacyjne, gazety itp.) % Ocena ryzyka zdrowia (kwestionariusz dot. zdrowego stylu życia) % Telefoniczne pogotowie i konsultacje pro-zdrowotne % % % % Profilaktyczne badania przesiewowe (np. badanie ciśnienia krwi, poziomu cholesterolu, glukozy, tkanki tłuszczowej, analiza składu ciała) % % % % Ergonomiczne środowisko pracy % % % % Wsparcie w utrzymaniu równowagi między pracą a życiem osobistym (np. usługi prawne/finansowe, wsparcie dotyczące opieki nad dzieckiem lub rodzicem) % % % % Wsparcie telefoniczne w przypadku chorób przewlekłych lub coaching % %% % Zawody pro-zdrowotne w miejscu pracy (np. krokomierz, utrata masy ciała) % % % % Wsparcie środowiskowe (np. zakaz palenia w miejscu pracy, automaty ze zdrową żywnością, restauracja pracownicza, w której promowana jest zdrowa żywność, wyznaczone miejsca do spacerowania) %% % % % % % %% % % Inne narzędzia internetowe % % Telefoniczny coaching zdrowego stylu życia % % % W miejscu pracy dni profilaktyki zdrowia pracownika lub targi zdrowia % W miejscu pracy szkolenia dotyczące zdrowego stylu życia i coaching (odżywianie, odchudzanie, redukcja stresu, zaprzestanie palenia) % W miejscu pracy siłownia % Karta zdrowia pracownika (elektroniczne podsumowanie informacji dot. zdrowia) Inne usługi na miejscu % W miejscu pracy programy pro-zdrowotne % Telefoniczne wsparcie lekarskie (usługi telemedycyny) % Na terenie firmy placówka medyczna % % % % Program motywujący pracowników do dojazdu do pracy rowerem % % % % W miejscu pracy opieka nad dzieckiem % % % % % % % % % % % % % % % % %% % % % % % % 0 *Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

15 Cechy programu Wellness odnosi się do rodziny. Coraz więcej firm dostrzega zalety obejmowania w programie promocji zdrowia i wellness także małżonków, stałych partnerów oraz dzieci. Badania pokazyją, ze zdrowie rodziny danej osoby, jego przyjaciół, ma duży wpływ na zdrowie jednostki(w tym przypadku pracownika). Kwalifikacja do udziału w programach promocji zdrowia i wellness* Wszyscy Pracownicy 0 Małżonkowie % Partnerzy % Dzieci % Tylko Ci, którzy mają wykupione ubezpieczenie % Inni % % % % % % Nie dotyczy % % 0 *Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

16 Cechy programu Elementy programu wdrożone w celu podniesienia wydajności pracowników Polska Wszystkie kraje % Polityka planowania odpoczynku % % Elastyczne harmonogramy pracy % Zakaz palenia % % Ergonomiczne stanowisko pracy % % % Praca z domu (telepraca) % % Standardy wydajności (cele, strategie) % % Siłownia lub centrum fitness dostępne w miejscu pracy % Indywidualne wsparcie finansowe lub prawne % % W miejscu pracy dostępna służba zdrowia % Udogodnienia dla matek karmiących Dostęp do usług concierge (pralnia, zakupy, % odbiór-dowóz dzieci, sprawy urzędowe) % % W miejscu pracy dostępna opieka nad dzieckiem %

17 Nagrody Odsetek firm, które oferują różnego rodzaju nagrody, kary w celu zachęcenia do udziału w programach promocji zdrowia i wellness Afryka/Bliski Wschód % Azja Australia/NZ % % Kanada Europa % Ameryka Lacinska % USA Wielka Brytania %

18 Nagrody Rodzaje oferowanych nagród motywacyjnych Jest oferowane Planujemy zaoferować w przyszłym roku Planujemy zaoferować w najbliższych - Obecnie nie oferujemy i nie planujemy oferować Bezpłatne lub wspófinansowane profilaktyczne usługi zdrowotne Wspólfinansowanie karnetów na siłownię i fitness % Loterie/losowanie nagród % Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne (finansowana lub współfinansowane) % % Nagrody pieniężne % Prezenty materialne % Dopłata do indywidualnych kont oszczędnościowych % % % 0 czednosciowe Zwrot dodatków na edukację związaną z profilaktyką zdrowia i wellness (wykłady ze zdrowego odżywiania, kursy rzucania palenia) Dodatkowe dni wolne % Zniżki na lekarstwa % % 0 Rodzaje narzędzi prewencyjnych i kar przewidzianych w programie promocji zdrowia i wellness Jest oferowane Planujemy zaoferować w przyszłym roku Planujemy zaoferować w najbliższych - Obecnie nie oferujemy i nie planujemy oferować Wzrost składki na ubezpieczenie zdrowotne (dopłata) 0 Obowiązkowy udział w badaniu, aby otrzymać dodatkowe darmowe dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne 0 % % Polityka zatrudnienia w firmie (np. nie staramy się zatrudniać palaczy) 0 Kara finansowa Zmniejszenie świadczeń dodatkowych (benefitów) % % Zwiększony udział w ubezpieczeniu zdrowotnym 0 0

19 Nagrody Działania, za które oferowane są nagrody motywacyjne lub udzielane kary Udział w badaniu oceny ryzyka zdrowotnego dot. zdrowia i stylu zdrowia Udział w zawodach związanych ze zdrowiem organizowanych w miejscu pracy (np. krokomierz, utrata masy ciała) Udział w profilaktycznych badaniach przesiewowych (np. badanie ciśnienia krwi, poziomu cholesterolu, glukozy, tkanki tłuszczowej, analiza składu ciała) Zdrowy styl życia, regularne uprawianie aktywności fizycznej (basen, siłownia, fitness, jogging) Jest oferowane Planujemy zaoferować w przyszłym roku Planujemy zaoferować w najbliższych - Obecnie nie oferujemy i nie planujemy oferować % % Praca z trenerem zdrowia lub doradcą prozdrowotnym Powstrzymanie się od palenia tytoniu Ukończenie kursów edukacyjnych (osobiście lub w trybie online) Poddawanie się regularnym badaniom prewencyjnym Przynależność do programu profilaktyki zdrowia Osiągnięcie i utrzymanie wymiernego efektu zdrowotnego (np. analiza składu ciała, ogólny wskaźnik zdrowia, wskaźnik BMI, poziom cholesterolu) % % % Inne Przestrzeganie zaleceń lekarskich (np. przyjmowanie leków) 0 % 0

20 Udział i poziom zadowolenia Poziom zadowolenia Elementy programu promocji zdrowia/kondycji* W pełni zadowolony Raczej zadowolony Obojetnie Raczej niezadowolony Całkowicie niezadowolony Nie mierzono W miejscu pracy dostępna opieka nad dzieckiem Na terenie firmy placówka medyczna % Profilaktyczne badania przesiewowe (np. badanie ciśnienia krwi, poziomu cholesterolu, glukozy, tkanki tłuszczowej, analiza składu ciała) % Ocena ryzyka zdrowia (kwestionariusz dot. zdrowego stylu życia) Karta zdrowia pracownika (podsumowanie informacji dot. zdrowia) 0 W miejscu pracy dni profilaktyki zdrowia pracownika lub targi zdrowia W miejscu pracy centrum fitness % Inne usługi na miejscu % W miejscu pracy programy pro-zdrowotne % Wsparcie w utrzymaniu równowagi między pracą a życiem (np. usługi prawne/finasowe, wsparcie dotyczące opieki nad dzieckiem lub rodzicem % Program motywujący pracowników do dojazdu do pracy rowerem W miejscu pracy szczepienia (np. przeciwko grypie) % Wsparcie telefoniczne w przypadku chorób przewlekłych lub coaching Polityka HR (np. elastyczne harmonogramy pracy, przerwy w pracy, płatne urlopy) Wsparcie środowiskowe (np. zakaz palenia w pracy, automaty ze zdrową żywnością, restauracja pracownicza, w której promowana jest zdrowa żywność, wyznaczone miejsca do spacerowania) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Telefoniczny coaching zdrowego stylu życia % % Program wsparcia pracowników (PPP) % % Telefoniczne pogotowie i konsultacje pro-zdrowotne % W miejscu pracy szkolenia dotyczące zdrowego stylu życia i coaching (odżywianie, odchudzanie, redukcja stresu, zaprzestanie palenia tytoniu) % % Ergonomiczne środowisko pracy % Regularna komunikacja (np. akcje mailingowe, intranet, plakaty informacyjne, gazy i magazyny informacyjne) % % % % % Zawody pro-zdrowotne w miejscu pracy (np. krokomierz, utrata masy ciała) % Telefoniczne wsparcie lekarskie (usługi medycyny) % % Inne narzędzia internetowe zapewniające informacje o jakości dostawców usług i kosztach 0 *Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

21 Udział i poziom zadowolenia Udział Elementy programu promocji zdrowia i wellness* % 0 % % % W miejscu pracy dostępna opieka nad dzieckiem Na terenie firmy placówka medyczna Inne usługi na miejscu Regularna komunikacja (np. akcje mailingowe, intranet, plakaty informacyjne, gazy i magazyny informacyjne) Wsparcie środowiskowe (np. zakaz palenia w pracy, automaty ze zdrową żywnością, restauracja pracownicza, w której promowana jest zdrowa żywność, wyznaczone miejsca do spacerowania) Ergonomiczne środowisko pracy % Karta zdrowia pracownika (podsumowanie informacji dot. zdrowia) Ocena ryzyka zdrowia (kwestionariusz dot. zdrowego stylu życia) % % % % % % % % % % % % % W miejscu pracy dni profilaktyki zdrowia pracownika lub targi zdrowia % Profilaktyczne badania przesiewowe (np. badanie ciśnienia krwi, poziomu cholesterolu, glukozy, tkanki tłuszczowej, analiza składu ciała) Wsparcie telefoniczne w przypadku chorób przewlekłych lub coaching % % % % Telefoniczne pogotowie i konsultacje pro-zdrowotne Program motywujący pracowników do dojazdu do pracy rowerem Program wsparcia pracowników (PPP) % W miejscu pracy szkolenia dotyczące zdrowego stylu życia i coaching (odżywianie, odchudzanie, redukcja stresu, zaprzestanie palenia tytoniu) % % Telefoniczny coaching zdrowego stylu życia % % % % % % % % % % W miejscu pracy centrum fitness % % % % % % Inne narzędzia internetowe zapewniające informacje o jakości dostawców usług i kosztach Telefoniczne wsparcie lekarskie (usługi medycyny) *Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. % % Zawody pro-zdrowotne w miejscu pracy (np. krokomierz, utrata masy ciała) W miejscu pracy programy pro-zdrowotne % % W miejscu pracy szczepienia (np. przeciwko grypie) % Polityka HR (np. elastyczne harmonogramy pracy, przerwy w pracy, płatne urlopy) Wsparcie w utrzymaniu równowagi między pracą a życiem (np. usługi prawne/finasowe, wsparcie dotyczące opieki nad dzieckiem lub rodzicem 0 0

22 Pomiar rezultatów Pomiar rezultatów. Większość organizacji, które wdrożyły strategię promocji zdrowia i wellness w celu osiągnięcia określonych celów liczy na zwrot z poniesionych inwestycji. W 0 roku odnotowano znaczny wzrost odsetka organizacji, które zmierzyły rezultaty wdrożenia programu wellness. Jednak ponad polowa globalnych respondentów wciąż nie mierzy konkretnych efektów. Organizacje, w których zmierzono konkretne Odsetek, który zmierzył konkretne wyniki z wdrożenia wyniki programów promocji zdrowia i wellness programu promocji zdrowia i wellness wg liczby pracowników Polska Wszystkie branże Ponad 0 000* % 0 00 do 0 000* % 00 do do do 000* 00 i mniej % % polskich respondentów zmierzyło konkretne wyniki z wprowadzenia programów promocji zdrowia i wellness

23 Pomiar rezultatów Podmioty odpowiedzialne za zmierzenie wyników programów promocji zdrowia i wellness* Polska Wszystkie kraje % Wewnętrzny koordynator programu % Dostawca usług związanych z promocją zdrowia i wellness % Administrator programu zdrowotnego lub ubezpieczyciel % Inne osoby trzecie (np. uczelnia, konsultanci zewnętrzni) % Główne przyczyny nie mierzenia wyników Polska Wszystkie kraje % Niewystarczające zapewnienie zasobów ludzkich wspierających pomiar % Brak priorytetu ze strony kierownictwa % % Brak wiedzy jak mierzyć % Brak wiary, że zwrot z nakładów na program jest mierzalny % % Brak uzasadnienia do ponoszenia kosztów pomiaru. *Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. % %

24 Pomiar rezultatów Świadomość wpływu programu promocji zdrowia i wellness na następujące kwestie w organizacji Świadomi wpływu Nieświadomi wpływu Uznanie zewnętrzne (np. nagrody, listy Najlepszych miejsc pracy ) % Poprawa wizerunku firmy 0 Poprawa morale / zaangażowania pracowników 0 Poprawa ogólnego stanu zdrowia pracowników % Wzrost ilości badań profilaktycznych % Zmniejszenie ryzyka zachorowań % Zredukowanie kosztów opieki zdrowotnej i ubezpieczenia % Zwiększenie atrakcyjności pracodawcy i utrzymania pracowników % % Obnizenie stopnia nieobecności pracowników z powodu choroby lub niedyspozycji % % Zwiekszenie bezpieczeństwa w miejscu pracy % Poprawa produktywności pracowników / zmniejszenie obecności bezproduktywnej w pracy % % % % % % % % 0

25 Pomiar rezultatów Które z poniższych są prawdziwe w odniesieniu do Twojej organizacji* Interpretujemy wellness jako całościowe dobre samopoczucie, uwzględniając kwestie psychofizyczne i materialne Uważamy nasz program za ważny element wartości dla pracowników Nasze kierownistwo wykazuje silne poparcie dla idei wellness Regularnie zbieramy opinie pracowników na temat naszego programy promocji zdrowia i wellness(np. ankiety, grupy fokusowe) Żadne z wyżej wymienionych Najważniejsze bariery pracowników do zaangażowania się w program promocji zdrowia i wellness** Niewystarczająca ilość czasu na uczestnictwo w programach promocji zdrowia i wellness oraz zmiany na zdrowe nawyki Trudność w znalezieniu osobistej motywacji do zmiany dotychczasowych nawyków. Obawy przed utratą prywatności danych na temat stanu zdrowia Brak programów, które odpowiadałyby indywidualnym potrzebom pracownika Sceptyczne nastawienie do możliwości poprawy zdrowia dzięki uczestnictwu w programie promocji zdrowia i wellness Nieufność pracowników do intencji pracodawcy we wprowadzeniu programu promocji zdrowia i wellness Trudny dostęp do zasobów, stron internetowych i narzędzi wellness Inne *Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. **Respondenci mogli wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.

26 Komunikacja Narzędzia i kanały wykorzystywane do przekazywania informacji o programie promocji zdrowia i wellness* Polska Wszystkie kraje % Portal internetowy/intranet % % Plakaty / Ulotki % % Dedykowane maile % % Biuletyny / Artykuły % Dedykowane maile % % Spotkania pracownicze % Targi zdrowia % % % Wysyłka pocztowa do domu % % Zawody w miejscu pracy % Notatki ze spotkań zarządu % % Media społecznościowe % (np. facebook, Twitter, Yammer) % Technologie mobilne (aplikacje do smartfonów) *Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. %

27 Komunikacja % % firm wykorzystuje spersonalizowane firm stworzylo odrębny motyw lub dedykowane wiadomości do przewodni lub markę w celu informowania o programach promowania programu wellness promocji zdrowia i wellness Co komunikujemy wykorzystując spersonalizowane wiadomości?* Udział pracownika w konkretnym programie promocji zdrowia i wellness % Wyniki badania oceny ryzyka zdrowia % Historię otrzymanych świadczeń oraz badań stanu zdrowia Informacje zgodne z preferencjami i zainteresowaniami Inne % % % Brak spersonalizowanych przekazów % n= System identyfikacji dla programu promocji zdrowia i wellness* Specjalnie zaprojektowany element, motyw, znak, marka, tożsamość % Element związany z marką organizacji Element związany z komunikacją świadczeń pracowniczych % Element przejęty od dostawcy usług programu promocji zdrowia i wellness % Element przejęty od dostawcy ubezpieczeń zdrowotnych Inne Nie został stworzony system identyfikacji programu % n= *Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

28 Komunikacja i kultura Kultura zdrowia. W koncepcjach promujących zdrowie oraz wellness pojawia się hasło kultury zdrowia, definiowanej jako środowisko organizacji, w którym propagowany jest zdrowy styl życia. Elementami składowymi dla idealnego obrazu kultury zdrowia jest przede wszystkim przeświadczenie wyższej kadry zarządzającej, ze program promocji zdrowia i wellness jest jednym z kluczowych aspektów strategii organizacji. Powinno być to wspierane przez regularną komunikację z pracownikami (w tym zbieranie informacji zwrotnej) respondentów ma silną kulturę zdrowia dziś i co najmniej % zamierza ją realizować w kolejnych latach. Wsparcie na wszystkich poziomach organizacyjnych, w tym kierownictwa średniego szczebla oraz pracowników liniowych (często przyjmowane są inicjatywy oddolne), elementy programu, które w sposób holistyczny obejmują dobrostan umysłu i ciała człowieka, środowisko pracy i polityka organizacji, które wspierają zdrowy styl życia. Jak ważną rolę aktualnie pełni w Twojej firmie kultura zdrowia? n= % % % % Niezwykle ważną Bardzo ważną Ważną Male znaczenie Bez znaczenia Jak ważną rolę w kolejnych latach będzie pełnić w Twojej firmie kultura zdrowia? n= % % % Niezwykle ważną Bardzo ważną Ważną Male znaczenie Bez znaczenia

29 Profile respondentów Respondenci. Przedstawione na tej stronie profile 0 organizacji wzięły udział w badaniu. Nazwy oraz charakterystyka profili organizacji Przemysł Liczba pracowników Usługi hotelarskie i gastronomiczne Lotnictwo i obrona cywilna Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i łowiectwo Stowarzyszenia i organizacje członkowskie Budownictwo Usługi doradcze i inne Uslugi edukacyjne Energetyka Usługi finansowe Rząd i administracja publiczna Służba zdrowia High Technology Nauki biologiczne Produkcja i wytwarzanie dóbr Media i informacje Nieruchomosci Wynajem i leasing Sprzedaz detaliczna/hurtowa Telekomunikacja Transport i magazynowanie Respondenci według typu organizacji Procent całości % % % % % % % % % % % % % % % Procent całości % % % % Ponad do do do do i mniej n= 0. Przychody roczne (USD) 0 mld USD rocznie i wiecej mld do, mld USD mld do, mld USD 00 mln do, mln USD Mniej niz 00 mln USD Procent całości % % % Firma zatrudnia pracowników w kilku krajach n= Rządowa jednostka publiczna % Non-profit % Akcyjna lub giełdowa Spólki zalezne % Nie % Prywatne % Tak % %

30 Paticipant List Albatros Sp. Z O.O. Sp.K. Alcatel-Lucent Polska Bank Millennium Biuro Styl Sp. Z O.O. Bońkowscy Business Software Centrum Pisop Cermag Poznań Sp. Z O.O. Citti Gv Partner Polska Sp. Z O.O. Claudi Cnh Industrial Polska Sp. Z O.O. Diversey Dpm Sp. Z O O.. Ece Projekt management Polska Sp. Z O.O. Eco Club Sp.Zo.O. Ekoanalityka J.Sternal Empik Energomix Sp.Z.O.O. EY Grupa Raben Hauraton Hotel Wellness provita INEA Iso-Lab Sp. Z O.O. Sp. K. Jointex Incoming Services Jysk Sp. Z.O.O. Kanlux S.A. Katarzyna Kirchhoff Polska Sp. Z O.O. Les Higiena Sp. Z O.O. Market planet Mars (Poland) Mec Kołobrzeg Microsoft (Poland) Mikroserwis Mps International Ltd Sp. Z O.O. Netia S.A. Oknoplast Sp. Z O.O. Pelion Sa Pko Bank Polski POT Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Rasel Rabobank Radio Pin Rödl&Partner Royal Greenland Seafood Sp. Z O.O. Sas Institute Sp. Z O.O. Scs Polska Sp. Z O. O. SFF Shell Suominen Polska Sp. Z O.O. Synecpol Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. Troton Sp. Z O.O. Tvn S.A. Urzad Gminy Kołobrzeg Uzdrowisko Kołobrzeg Sa Wodociągi Zachodniopomorskie WSiP Zm Unimięs Sp. Z O.O.

31 About the Survey Sponsors Special thanks to the Cigna and Global Healthy Workplace, the key sponsors of this survey as well as Wolf Kirsten, a partner in the survey. For more information contact and visit or visit Additional promotion was provided by many organizations worldwide, including: AOK Institute Associação Brasileira de Qualidade de Vida Deutsche Demographie Netzwerk European Network for Workplace Health Promotion GRUPO LM&S Health Promotion Board of Singapore HERO Hidalgo & Asociados Hotel Provita Institute for HealthCare Consumerism International Association for Workplace Health Promotion Institute of Sports Medicine Austria International Organisation of Employers The Jacques Malan Group of Companies LorantMS/CAMSA Midwest Business Group on Health Nat. Institute of Occupational Health and Poison Control China National Wellness Institute of Australia Sanpo Society Japan SCIATH Insurance Brokers Vishwas 0

32 About Us Since the invention of Xerography more than years ago, the people of Xerox have helped businesses simplify the way work gets done. Today, we are the global leader in business process and document management, helping organizations of any size be more efficient so they can focus on their real business. Headquartered in Norwalk, Conn., more than 0,000 Xerox employees serve clients in 0 countries, providing business services, printing equipment and software for commercial and government organizations. Learn more at Organizations succeed when their people succeed. At Buck, we love to find answers to tough challenges that impact your people. We work in the areas of employee benefits strategy, human resource operations, programs, performance, and talent strategy. Buck Consultants is now a part of the HR Solutions division of Xerox. Learn more and talk with us at Buck Analytics, Surveys and Co-sourcing We conduct a range of HR and compensation surveys that provide quality data that you can rely on to make decisions critical to your success. 00 Galleria Parkway, Suite 00, Atlanta, GA 0 Sacramento Street, Suite 00, SanFrancisco, CA Carretera Miguel Alemán # 000, Parque Industrial Monterrey, Apodaca, Nuevo León, C.P. 00, México

33

Working Well. 6. Międzynarodowe Badanie dotyczące promocji zdrowia i jakości środowiska pracy. 1. Raport polski

Working Well. 6. Międzynarodowe Badanie dotyczące promocji zdrowia i jakości środowiska pracy. 1. Raport polski Working Well. Międzynarodowe Badanie dotyczące promocji zdrowia i jakości środowiska pracy. Raport polski Wstęp Czy zdrowie pracowników to temat firmowy? Ergonomiczne miejsce pracy, jakość oświetlenia,

Bardziej szczegółowo

Working Well. Miêdzynarodowe Badanie dotycz¹ce promocji zdrowia i jakoœci œrodowiska pracy

Working Well. Miêdzynarodowe Badanie dotycz¹ce promocji zdrowia i jakoœci œrodowiska pracy Working Well Miêdzynarodowe Badanie dotycz¹ce promocji zdrowia i jakoœci œrodowiska pracy Raport polski VI edycja - sierpieñ 2014 Wstęp Czy zdrowie pracowników to temat firmowy? Ergonomiczne miejsce pracy,

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawcy i koordynowanej opieki medycznej metodą na długofalowe utrzymanie aktywności zawodowej

Współpraca pracodawcy i koordynowanej opieki medycznej metodą na długofalowe utrzymanie aktywności zawodowej Współpraca pracodawcy i koordynowanej opieki medycznej metodą na długofalowe utrzymanie aktywności zawodowej dr n. med. Grzegorz Juszczyk Dyrektor Działu Profilaktyki Korporacyjnej Zdrowotne przecieki

Bardziej szczegółowo

Jak promować zdrowie w pracy

Jak promować zdrowie w pracy Jak promować zdrowie w pracy Cztery kroki do zdrowej organizacji Stałe zaangażowanie zainteresowanych Zaangażowanie kierownictwa Włączenie pracowników Łączenie potrzeb pracowników i firmy Nie ma uniwersalnego

Bardziej szczegółowo

Polska Liga Walki z Rakiem. Międzynarodowe inspiracje

Polska Liga Walki z Rakiem. Międzynarodowe inspiracje Polska Liga Walki z Rakiem Międzynarodowe inspiracje Stowarzyszenie Europejskich Lig Walki z Rakiem (ECL) www.europeancancerleagues.org Bruksela, Belgia info@europeancancerleagues.org ECL WIZJA: Europa

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Obszary działania CEMEX w Polsce

Obszary działania CEMEX w Polsce Anna Pęczek Obszary działania CEMEX w Polsce CEMENT BETON KRUSZYWA 2,3 mln ton cementu 1,8 mln m 3 betonu 4,2 mln t kruszyw 2 1 Zdrowie i bezpieczeństwo naszym pierwszym priorytetem 3 System Zarządzania

Bardziej szczegółowo

WEŹ SERCE W SWOJE RĘCE

WEŹ SERCE W SWOJE RĘCE WEŹ SERCE W SWOJE RĘCE www.profilaktyka-przasnysz.pl Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych

Bardziej szczegółowo

Sieć Szpitali Promujących Zdrowie

Sieć Szpitali Promujących Zdrowie Sieć Szpitali Promujących Zdrowie Struktura HPH Zgromadzenie Ogólne General Assembly of International HPH Network Zarząd -Governace Board (obserwator WHO Maria Haralanova, Koordynatorzy wybrani na okres

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne Dr inż. Zofia Pawłowska 1 Odpowiedzialnośd społeczna powinna przenikad każdą decyzję, bez względu na to, czy dotyczy ona pracowników, wyrobów,

Bardziej szczegółowo

Świat benefitów. Kazimierz Sedlak Warszawa,

Świat benefitów. Kazimierz Sedlak Warszawa, Świat benefitów Kazimierz Sedlak Warszawa, 09.02.17 Krótka historia benefitów 1636 rok pierwszy opisany system benefitów to wojskowy program emerytalny przeznaczony dla mieszkańców osady Plymouth Colony.

Bardziej szczegółowo

HALLIBURTON EXIT SURVEY

HALLIBURTON EXIT SURVEY HALLIBURTON EXIT SURVEY 1. Dzisiejsza data 2. Nazwisko Numer pracownika Stanowisko pracy Lokalizacja 3. W którym Regionie Pan(i) pracował(a), lub czy pracował(a) Pan(i) w dziale Produkcji? (proszę Ameryka

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie SZKOLNY PROGRAM

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie SZKOLNY PROGRAM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie SZKOLNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA na lata 2014-2018 1 KOSZALIN, WRZESIEŃ 2014 1. Tworzymy szkołę promującą zdrowie Zdrowie stan pełnego fizycznego,

Bardziej szczegółowo

Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY

Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY Szkoła Zdrowia Publicznego Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 90-950 Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY Program

Bardziej szczegółowo

SOCIAL MEDIA ACADEMY

SOCIAL MEDIA ACADEMY SOCIAL MEDIA ACADEMY Oferta Szkoleń 2015 www.smacademy.pl Powered by: Wstęp Poniższy dokument ma na celu przybliżenie Państwu najważniejszych kwestii związanych ze szkoleniami w ramach Social Media Academy

Bardziej szczegółowo

Harvard na temat Corporate Wellness

Harvard na temat Corporate Wellness Harvard na temat Corporate Wellness Beata Dyraga Bo w biznesie ważny jest CZŁOWIEK CZAS CORPORATE WELLNESS W POLSCE Ludzie stają się coraz bardziej świadomi a branża wellness rozwija się bardzo dynamicznie;

Bardziej szczegółowo

Śniadanie HBRP. Profilaktyka zdrowia i idea work - life balance nieodzownym elementem nowoczesnej strategii CSR

Śniadanie HBRP. Profilaktyka zdrowia i idea work - life balance nieodzownym elementem nowoczesnej strategii CSR Śniadanie HBRP Profilaktyka zdrowia i idea work - life balance nieodzownym elementem nowoczesnej strategii CSR Paradoks naszych czasów Dalajlama zapytany o to, co najbardziej zadziwia go w ludzkości, odpowiedział

Bardziej szczegółowo

PALENIE A PROKREACJA I POLITYKA LUDNOŚCIOWA

PALENIE A PROKREACJA I POLITYKA LUDNOŚCIOWA XIV konferencja Tytoń albo Zdrowie im. prof. F. Venuleta Warszawa 8 9 grudnia 2011 roku VI sesja plenarna Społeczne wymiary działalności antytytoniowej w latach 1991-2011: polityka ludnościowa, edukacja.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie redukcji poziomu stresu w zakładzie pracy dla poprawy warunków pracy i wydajności. Marta Bem

Znaczenie redukcji poziomu stresu w zakładzie pracy dla poprawy warunków pracy i wydajności. Marta Bem Znaczenie redukcji poziomu stresu w zakładzie pracy dla poprawy warunków pracy i wydajności Marta Bem Dobrostan w pracy to dynamiczny stan umysłu charakteryzujący się względną równowagą między zdolnościami,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015 Praktyki zarządzania talentami w Polsce Badanie House of Skills, 2015 Co badaliśmy? Jakie zmiany dokonały się w ramach zarządzania talentami na polskim rynku w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie praktyki i

Bardziej szczegółowo

As zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport; B zdolny do zajęć WF z ograniczeniami; Bk zdolny do zajęć WF z ograniczeniami,

As zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport; B zdolny do zajęć WF z ograniczeniami; Bk zdolny do zajęć WF z ograniczeniami, Pielęgniarka szkolna Pielęgniarka szkolna od 1992 roku jest jedynym profesjonalnym pracownikiem ochrony zdrowia na terenie placówki szkolno-wychowawczej. Pełni ona główną rolę w profilaktycznej opiece

Bardziej szczegółowo

Zdrowy obywatel, zdrowa Polska DODATKOWA REFUNDACJA LEKÓW W PROGRAMACH ZDROWOTNYCH PRACODAWCÓW

Zdrowy obywatel, zdrowa Polska DODATKOWA REFUNDACJA LEKÓW W PROGRAMACH ZDROWOTNYCH PRACODAWCÓW Zdrowy obywatel, zdrowa Polska DODATKOWA REFUNDACJA LEKÓW W PROGRAMACH ZDROWOTNYCH PRACODAWCÓW Za sukcesem firmy stoją pracownicy, zdrowi, efektywni i zmotywowani. W interesie każdego pracodawcy jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Wprowadzenie w problematykę zdrowia publicznego... 1

Spis treści. Rozdział 1. Wprowadzenie w problematykę zdrowia publicznego... 1 Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie w problematykę zdrowia publicznego... 1 1.1. Definicja zdrowia i trudności w jej sformułowaniu... 3 1.2. Wieloczynnikowe uwarunkowania zdrowia... 5 1.3. Zdrowie w systemie

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES

PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDNICY WYDZIAŁ ZDROWIA 2007 r. Opracowała Barbara Świętek PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES UMOŻLIWIAJĄCY JEDNOSTKOM, GRUPOM, SPOŁECZNOŚCIĄ ZWIĘKSZENIE KONTROLI NAD WŁASNYM ZROWIEM I JEGO

Bardziej szczegółowo

Zdrowie publiczne z perspektywy społecznej. Wyniki konsultacji. Ewa Borek, Fundacja My Pacjenci

Zdrowie publiczne z perspektywy społecznej. Wyniki konsultacji. Ewa Borek, Fundacja My Pacjenci Zdrowie publiczne z perspektywy społecznej. Wyniki konsultacji Ewa Borek, Fundacja My Pacjenci Konsultacje Kwestionariusz online - opracowany przez ekspertów z zakresu zdrowia publicznego i systemu ochrony

Bardziej szczegółowo

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR Realizowanie naszej Strategii Personalnej Osiąganie naszych ambicji HR Wspieranie naszej firmy Utrwalanie naszych wartości Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników 2

Bardziej szczegółowo

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012 Polityka językowa Unii Europejskiej Łódź 14 maja 2012 Wielojęzyczna Europa od 1958 r. Pierwsze rozporządzenie Rady nr 1/58 stanowi, że oficjalnymi i roboczymi językami są języki państw członkowskich Traktat

Bardziej szczegółowo

Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne

Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! w latach 2012 2015 Założenia ogólne 1. Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! jest edukacja w zakresie trwałego

Bardziej szczegółowo

GODZENIE PRACY ZAWODOWEJ Z ŻYCIEM RODZINNYM SEMINARIUM ELASTYCZNA OPRGANIZACJA PRACY I CZASU PRACY. DLACZEGO TAK? DLACZEGO NIE? Dorota Głogosz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Biuro Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska

Wykład 2. Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska Wykład 2 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska proces, w którym ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i zdrowie społeczeństwa, w którym żyją jest nieodłącznym i komplementarnym elementem promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

Jak wziąć udział w kampanii i uzyskać status partnera kampanii Stres w pracy? Nie, dziękuję! na poziomie krajowym

Jak wziąć udział w kampanii i uzyskać status partnera kampanii Stres w pracy? Nie, dziękuję! na poziomie krajowym Jak wziąć udział w kampanii i uzyskać status partnera kampanii Stres w pracy? Nie, dziękuję! na poziomie krajowym Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy

Bardziej szczegółowo

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Zofia Pawłowska kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

Ankieta na charakter anonimowy. ***

Ankieta na charakter anonimowy. *** *** Niniejszy kwestionariusz został przygotowany w ramach projektu partnerskiego pt. Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia doświadczenia europejskie przez przedstawicieli parterów z Niemiec,

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Praca w Europejskim Trybunale Obrachunkowym

Praca w Europejskim Trybunale Obrachunkowym Praca w Europejskim Trybunale Obrachunkowym Praca, która naprawdę ma znaczenie Atrakcyjny pakiet pracowniczy Kształcenie i rozwój zawodowy Jak pracujemy Opinie pracowników Trybunału Wynagrodzenie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

*** Proszę zakreślić właściwą odpowiedź w odniesieniu do prowadzonej działalności gospodarczej. H.) Transport i gospodarka magazynowa

*** Proszę zakreślić właściwą odpowiedź w odniesieniu do prowadzonej działalności gospodarczej. H.) Transport i gospodarka magazynowa *** Niniejszy kwestionariusz został przygotowany w ramach projektu partnerskiego pt. Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia doświadczenia europejskie przez przedstawicieli parterów z Niemiec,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W KLUCZBORKU NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W KLUCZBORKU NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W KLUCZBORKU NA ROK SZKOLNY 2013/2014 CZĘŚĆ WSTĘPNA 1. Problem priorytetowy: Grupa uczniów w szkole nadal odżywia się nieprawidłowo. Opis

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE PRACOWNIKÓW ZYSKIEM FIRMY

ZDROWIE PRACOWNIKÓW ZYSKIEM FIRMY Kampania społeczna na rzecz promocji zdrowia pracujących ZDROWIE PRACOWNIKÓW ZYSKIEM FIRMY Agnieszka Szczygielska Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy PROMOCJA ZDROWIA Jeden z

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Efektywność wybranych świadczeń pracowniczych.

Efektywność wybranych świadczeń pracowniczych. Efektywność wybranych świadczeń pracowniczych. Próba zdefiniowania sposobów oceny efektywności świadczeń pracowniczych przykłady praktyczne. Mercer Polska Krzysztof Nowak, Kraków, 18 i 19 maja 2015 Agenda

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Andrychowie. Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Szkoła z Klasą Szkoła Odkrywców Talentów

Gimnazjum nr 2 w Andrychowie. Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Szkoła z Klasą Szkoła Odkrywców Talentów Gimnazjum nr 2 w Andrychowie Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Szkoła z Klasą Szkoła Odkrywców Talentów GIMNAZJUM NR 2 W ANDRYCHOWIE Od 2005 r. prowadzi klasy integracyjne Od 2005 r. realizuje Projekt Zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Szkolenia jako strategiczny element inwestycji w kapitał ludzki Narzędzia rozwoju kompetencji interpersonalnych personelu medycznego

Szkolenia jako strategiczny element inwestycji w kapitał ludzki Narzędzia rozwoju kompetencji interpersonalnych personelu medycznego Szkolenia jako strategiczny element inwestycji w kapitał ludzki Narzędzia rozwoju kompetencji interpersonalnych personelu medycznego Anna Daria Nowicka socjolog NES Healthcare Szkolenia nie są kosztem

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP

Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP IV. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ PROGRAMU ŻW DOTYCZĄCEGO OGRANICZANIA KONSUMPCJI TYTONIU W SIŁACH ZBROJNYCH RP. Cel główny: ograniczanie konsumpcji tytoniu w SZ RP Szczegółowy obszar działania Cel Szczegóły

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GIB8! OCENA SYTUACJI W POLSCE Zespół Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu

PROJEKT GIB8! OCENA SYTUACJI W POLSCE Zespół Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu PROJEKT GIB8! OCENA SYTUACJI W POLSCE Zespół Szkół Zawodowych nr we Wrocławiu Wyniki ankiet PRZEPROWADZONE ANKIETY LICZBA ANKIETOWANYCH: 76 osób ANKIETY DLA NAUCZYCIELI/INSTRUKTORÓW Liczba ankietowanych:

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA KORPORACYJNYCH STRON KARIERY RADOSŁAW KNAP

EWOLUCJA KORPORACYJNYCH STRON KARIERY RADOSŁAW KNAP EWOLUCJA KORPORACYJNYCH STRON KARIERY RADOSŁAW KNAP HRCamp, WARSZAWA, 18.02.2010 QUIZ 10 PYTAŃ Czy Twoja firma posiada (widoczną) stronę kariery? 1. Czy zamieszczane są aktualne oferty pracy? 2. Czy informacje

Bardziej szczegółowo

Promocja zdrowego środowiska. z chorobami przewlekłymi Zdrowie publiczne i praca (PH Work)

Promocja zdrowego środowiska. z chorobami przewlekłymi Zdrowie publiczne i praca (PH Work) Promocja zdrowego środowiska pracy dla pracowników z chorobami przewlekłymi Zdrowie publiczne i praca (PH Work) Dane techniczne o projekcie Realizacja w latach 2011-2013 Finansowanie z Programu Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w sprawie usług szkoleniowych z obszaru Category Management w ramach projektu Recepta na sukces WND-POKL.02.01.

Zapytanie ofertowe w sprawie usług szkoleniowych z obszaru Category Management w ramach projektu Recepta na sukces WND-POKL.02.01. Zapytanie ofertowe w sprawie usług szkoleniowych z obszaru w ramach projektu Recepta na sukces WND-POKL.02.01.01-00-966/09 Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup usług szkoleniowych z związanych z realizacją

Bardziej szczegółowo

Edukacja w cukrzycymiejsce i rola. pielęgniarek w Finlandii

Edukacja w cukrzycymiejsce i rola. pielęgniarek w Finlandii Edukacja w cukrzycymiejsce i rola pielęgniarek w Finlandii Outi Himanen, pielęgniarka, pielęgniarka specjalistka, edukator, menadżer edukacji. Centrum Edukacji/Fińskie Stowarzyszenie Diabetologiczne Zawartość

Bardziej szczegółowo

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl to powszechnie stosowane narzędzie pozwalające na ocenę poziomu zadowolenia oraz poznanie opinii pracowników w zakresie wybranych obszarów działalności firmy. Za pomocą skal pomiarowych badanie daje możliwość

Bardziej szczegółowo

MODUŁ TRENER ZDROWIA

MODUŁ TRENER ZDROWIA MODUŁ TRENER ZDROWIA kierunek: Wychowanie Fizyczne studia: 2-go stopnia tryb: stacjonarny i niestacjonarny Nowym zjawiskiem i współczesnym trendem jest indywidualne zarządzanie swoim zdrowiem, szczęściem,

Bardziej szczegółowo

OCENA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Z WYKORZYSTANIEM WSKAŹNIKÓW WYNIKOWYCH I WIODĄCYCH

OCENA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Z WYKORZYSTANIEM WSKAŹNIKÓW WYNIKOWYCH I WIODĄCYCH OCENA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Z WYKORZYSTANIEM WSKAŹNIKÓW WYNIKOWYCH I WIODĄCYCH MATERIAŁY INFORMACYJNE 1 WRZESIEŃ 2013 R. SPIS TREŚCI Na czym polega pomiar

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka otyłości w działaniach Ministra Zdrowia. Dagmara Korbasińska Wanda Szelachowska-Kluza Departament Matki i Dziecka

Profilaktyka otyłości w działaniach Ministra Zdrowia. Dagmara Korbasińska Wanda Szelachowska-Kluza Departament Matki i Dziecka Profilaktyka otyłości w działaniach Ministra Zdrowia Dagmara Korbasińska Wanda Szelachowska-Kluza Departament Matki i Dziecka KIERUNKI DZIAŁAŃ tworzenie prawa realizacja programów polityki zdrowotnej współpraca

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Z nami wszyscy zdrowi

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Z nami wszyscy zdrowi Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Z nami wszyscy zdrowi 1 Wydajność, wynagradzanie oraz lojalność pracowników stanowią największe wyzwania polityki personalnej (źródło: The Boston Consulting Group

Bardziej szczegółowo

Publiczne Fora Partnerskie: Zaangażowanie lokalnej społeczności w rozwój usług zdrowotnych.

Publiczne Fora Partnerskie: Zaangażowanie lokalnej społeczności w rozwój usług zdrowotnych. Polish version: Public Partnership Forums: Involving local people in developing local health services Publiczne Fora Partnerskie: Zaangażowanie lokalnej społeczności w rozwój usług zdrowotnych. O czym

Bardziej szczegółowo

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne.

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne. Michał Nowakowski Zakład Socjologii Medycyny i Rodziny Instytut Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Luiza Nowakowska Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Katedra Nauk Humanistycznych Wydziału

Bardziej szczegółowo

PRO GRAMY PRACA-ŻYCIE z teorii i praktyki

PRO GRAMY PRACA-ŻYCIE z teorii i praktyki PRO GRAMY PRACA-ŻYCIE z teorii i praktyki redakcja naukowa STANISŁAWA BORKOWSKA Warszawa 2011 SŁOWO WSTĘPNE 13 Rozdział I ILE PRACY, ILE ŻYCIA POZA NIĄ? 16 1. Miejsce pracy w życiu człowieka; dynamika

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY Poradnik dla pacjenta i jego rodziny Konsultacja: prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong CO TO JEST ZESPÓŁ METABOLICZNY Nadciśnienie tętnicze (inaczej podwyższone ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych

Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych Załącznik nr 4 do Uchwały nr 29/2013 Senatu UPJPII z dnia 17 czerwca 2013 r. Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych Dla Uniwersytetu Papieskiego

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie Promowanie zrównoważonego życia zawodowego #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści. 10/9/2014 Synchronizing Healthcare

Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści. 10/9/2014 Synchronizing Healthcare Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści 1 10/9/2014 Synchronizing Healthcare Badania medyczne zrobiły tak niebywały postęp, że dziś praktycznie nie ma już ani jednego zdrowego

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook.

PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook. PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook.com KONCEPCJA SZPITALA DOMOWEGO Analiza chorób przewlekłych w Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Akademia Waste Management- zrównoważone zarządzanie odpadami

Akademia Waste Management- zrównoważone zarządzanie odpadami Akademia Waste Management- zrównoważone zarządzanie odpadami Komplet warsztatów z zarządzania odpadami ma na celu rozwój profesjonalnych zarządczych kompetencji dla właścicieli i kadry zarządzającej micro,

Bardziej szczegółowo

BIURO PROMOCJI KRONIKARZ Łódź, Plac Hallera 1 tel./faks: (0 prefix 42)

BIURO PROMOCJI KRONIKARZ Łódź, Plac Hallera 1 tel./faks: (0 prefix 42) PLENEROWA IMPREZA BIURA PROMOCJI BIURO PROMOCJI 90-647 Łódź, Plac Hallera 1 tel./faks: (0 prefix 42) 639-32-57 e-mail: biuroip@achilles.wam.lodz.pl DNI ZDROWIA NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Znaleźć Najlepszych Program rekrutacji w administracji publicznej oparty na kompetencjach 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Metodyka szkolenia

Bardziej szczegółowo

BOCCIA podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia. Erasmus + Sport Project

BOCCIA podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia. Erasmus + Sport Project BOCCIA podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia Erasmus + Sport Project Lider : Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START w

Bardziej szczegółowo

Dlaczego promocja zdrowia i profilaktyka jest opłacalną inwestycją?

Dlaczego promocja zdrowia i profilaktyka jest opłacalną inwestycją? Dlaczego promocja zdrowia i profilaktyka jest opłacalną inwestycją? Prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego Komitet Zdrowia Publicznego PAN Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Dr Marta Czerwiec. Tunbridge Wells, 2015

Dr Marta Czerwiec. Tunbridge Wells, 2015 Dr Marta Czerwiec Tunbridge Wells, 2015 PRISM Brain Mapping Nowoczesne narzędzie oparte o najnowsze osiągnięcia neurologii Zweryfikowane przy pomocy badań empirycznych oraz testów Nie jest oparte na żadnym

Bardziej szczegółowo

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej O NAS jest częścią grupy Reed Global, wiodącej brytyjskiej firmy świadczącej profesjonalne usługi w zakresie pracy stałej oraz czasowej, rozwiązań outsourcingu personalnego oraz consultingu HR. Zajmujemy

Bardziej szczegółowo

"INNOWACJE 50+ program testowania i wdrażania innowacyjnych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia -prezentacja

INNOWACJE 50+ program testowania i wdrażania innowacyjnych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia -prezentacja "INNOWACJE 50+ program testowania i wdrażania innowacyjnych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia -prezentacja produktówfinalnychprojektu w obszarze szkoleń pracowników 50+

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania rekrutacyjne dla firm. Copyright 2015 EFFECTIVENESS Sp.zo.o. All rights reserved.

Rozwiązania rekrutacyjne dla firm. Copyright 2015 EFFECTIVENESS Sp.zo.o. All rights reserved. Rozwiązania rekrutacyjne dla firm Dotychczasowe wyzwania w rekrutacji? znalezienie osoby, która będzie realizować cele i nie straci motywacji do pracy współpraca z osobą, która będzie się chciała rozwijać

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Specjaliści i menedżerowie poszukiwanie i zmiana pracy

Specjaliści i menedżerowie poszukiwanie i zmiana pracy listopad 2011 Specjaliści i menedżerowie poszukiwanie i zmiana pracy Badanie Antal International Wstęp Badanie jest badaniem mającym na celu sprawdzenie jaki procent specjalistów i menedżerów wśród osób

Bardziej szczegółowo

PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie?

PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie? PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie? Gmina art.7 Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 (Dz.U.01.142.1591 z późn.zm.) ochrona zdrowia Powiat art.4 Ustawa o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować nowoczesny system świadczeń pozapłacowych? Małgorzata Zachorowska Zachorowska & Partners

Jak zbudować nowoczesny system świadczeń pozapłacowych? Małgorzata Zachorowska Zachorowska & Partners Jak zbudować nowoczesny system świadczeń pozapłacowych? Małgorzata Zachorowska Zachorowska & Partners Dlaczego firmy, mimo obecnych przepisów o podatku dochodowym i ZUS, oferują pracownikom system świadczeń

Bardziej szczegółowo

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Partnerstwo dla prewencji www.healthy-workplaces.eu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ

TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA

Bardziej szczegółowo

Migracje szansą województwa pomorskiego

Migracje szansą województwa pomorskiego Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki VIII Priorytet Regionalne Kadry Gospodarki Programu, Działanie 8.3 współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. 1 Jak utrzymać

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA PERSPEKTYWA EUROPEJSKA

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA PERSPEKTYWA EUROPEJSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA PERSPEKTYWA EUROPEJSKA Pomoc Osobom Niesamodzielnym Prezentacja Projektu Ustawy Senat RP, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, 14 maja 2013 Zofia Czepulis-Rutkowska Instytut Pracy

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Ben Yoskovitz & Susan Burns dla czytelników HRstandard.pl:

Ben Yoskovitz & Susan Burns dla czytelników HRstandard.pl: Ben Yoskovitz & Susan Burns dla czytelników HRstandard.pl: nethr 2009 HR w internecie, czyli o wynikach BadaniaHR Charakterystyka próby Kiedy zbierano dane? wrzesień-listopad 2009 Kto był badany? specjaliści

Bardziej szczegółowo

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 2018 STRATEGIA CSR GRUPY POLPHARMA W swojej działalności kierujemy się wartościami etycznymi i ustanowionymi standardami etycznego postępowania.

Bardziej szczegółowo

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. Interesariusze. Banku

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. Interesariusze. Banku O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S Wpływ Grupy Millennium na Interesariuszy.. Identyfikacja Interesariuszy wysoki średni niski G-a Grupy Interesariuszy

Bardziej szczegółowo

OfertaprojektuAgeingWell. of ICT for Ageing Well. Anna Siemek-Filuś, Stowarzyszenie Miasta w Internecie

OfertaprojektuAgeingWell. of ICT for Ageing Well. Anna Siemek-Filuś, Stowarzyszenie Miasta w Internecie OfertaprojektuAgeingWell Network for the Market uptake of ICT for Ageing Well Anna Siemek-Filuś, Stowarzyszenie Miasta w Internecie Podstawowe informacje dot. projektu AgeingWell Nazwa: AgeingWell-NetworkfortheMarketuptakeofICTforAgeingWell

Bardziej szczegółowo

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Karolina Farin Spotkanie uczestników KSP KPC EU-OSHA Kraków, 22 czerwca 2015 r. Kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Wyzwania:

Bardziej szczegółowo

Prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w szkoleniach jednak nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem wybranego szkolenia.

Prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w szkoleniach jednak nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem wybranego szkolenia. Informujemy Członków Forum Związków Zawodowych, że w ramach Projektu Centrum Szkoleń i Konsultacji - FZZ uruchomiło nabór na kolejne cykle szkoleniowe, celem kształcenia umiejętności naszych członków w

Bardziej szczegółowo