Ćw.121 PS 3 Analiza wielkości i struktury kapitałów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "04-03-13 Ćw.121 PS 3 Analiza wielkości i struktury kapitałów"

Transkrypt

1 Wykład II Zmiany Ćw.121 PS 3 Analiza wielkości i struktury kapitałów Ćw.120 EMPS przedsiębiorstwa. Ocena równowagi W EMPS finansowej i kapitału pracującego. 4 Analiza poziomu i struktury wyniku finansowego na podstawie porównawczego i kalkulacyjnego rachunku zysków i strat. Analiza czynnikowa zysku ze sprzedaży. 5 Ocena ryzyka operacyjnego (z wykorzystaniem progu rentowności, wskaźnika wrażliwości i dźwigni operacyjnej) oraz ryzyka finansowego (w oparciu o poziom dźwigni finansowej) Ćw.121 PS 4 Analiza poziomu i struktury wyniku Ćw.120 PSEM W PSEM finansowego na podstawie porównawczego i kalkulacyjnego rachunku zysków i strat. Analiza czynnikowa zysku ze sprzedaży.5 Ocena ryzyka operacyjnego (z wykorzystaniem progu rentowności, wskaźnika wrażliwości i dźwigni operacyjnej) oraz ryzyka finansowego (w oparciu o poziom dźwigni finansowej). 6 Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych do oceny gospodarki pieniężnej przedsiębiorstwa. Kwestie organizacyjny Dostęp do niezbędnika Kwestie do poprzedniego wykładu WII.I Analiza wielkości i struktury kapitałów przedsiębiorstwa. Ocena równowagi finansowej i kapitału pracującego. Prezentacja pozycji kapitałowej na przykładzie sf żywiec Różnica między skonsolidowanymi a nieskonsolidowanymi kapitałami:

2 Poz. Kapitał niekontrolujący (mniejszościowy) kapitał z przeliczenia udziałów w jednostkach podporządkowanych i zależnych (przy przecenie) Pojęcia Kapitał Gdzie definiowany? Rachunkowość KSH Dlaczego Intuicja Wartość rezydualna po spłaceniu długów Wielkość Czym się różni od wartości Liczba akcji Kapitał zadeklarowany a objęty Docelowy Aport (kwestia wyceny) Nie-wykazany np. kapitał intelektualny Typy akcji udziałów i praw pochodnych związanych z kapitałem Świadectwa, kwity uprawnienia osobiste Struktura Wewnątrz kapitałów własnych Dedykowana część sprawozdań finansowych

3 Poza obrębem kapitałów własnych Zobowiązania razem / kapitał włany Stosunek mówi, w jaki sposób finansujemy przedsiębiorstwo Im więcej kapitału własnego tym bezpieczniejsze Ale tym droższe?ldlaczego Koszt kapitału Dywidenda RoE P/Z Kontrola sprzedaż akcji na giełdzie Koszt zobowiązań Odsetki od kredytów i pożyczek Obrotowość zobowiązań (kredyt kupiecki) Koszt złych należności Koszty zabezpieczeń (płynność) Praktyka Stopa kredytowa RoE Przedsiębiorstwo Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą, partia polityczna, wspólnota mieszkaniowa, spółka cywilna lub spółka jawna, lekarz, tłumacz, architekt, rewident etc. Czy są przedsiębiorstwem w tym znaczeniu???

4 Kapitał pracujący obrotowego Kapitał obrotowy brutto = łączna wartość składników majątku Kapitał obrotowy netto = brutto bieżące zobowiązania Ujęcie finansowe Kapitał własny aktywa trwałe Do kapitału własnego można doliczyć kapitał obcy (zobowiązania) długoterminowe Uwaga Pojęcie zobowiązań podporządkowanych Co z rezerwami na zobowiązania Uwaga: Co to są rozliczenia międzyokresowe?? Praktyka Raczej stosować definicje księgowe Szersza dyskusja z przykładami Analiza finansowa w teorii i praktyce Gołębiowski, Tłaczała Równowaga finansowa Interpretacja ujemnego kapitału pracującego netto Interpretacja dużej zmienności kapitału pracującego netto Interpretacja kapitału pracującego brutto

5 Interpretacja dla podmiotów finansowych i ubezpieczeniowych WII. II 5 Ocena ryzyka operacyjnego (z wykorzystaniem progu rentowności, wskaźnika wrażliwości i dźwigni operacyjnej) oraz ryzyka finansowego (w oparciu o poziom dźwigni finansowej). Ryzyko operacyjne: definicja (formalna) W rozumieniu przepisów niniejszego załącznika ryzykiem operacyjnym jest możliwość powstania straty na skutek niedostosowania lub zawodności wewnętrznych procesów, błędów ludzkich lub systemów, lub na skutek zdarzeń zewnętrznych, przy czym ryzyko prawne uznaje się za jeden z rodzajów ryzyka operacyjnego. Źródło: rozporządzenie z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłuż, Załącznik 11, rozdz. 1. Odwołanie do umów bazylejskich Potoczne rozumienie ryzyka operacyjnego Problemy w działalności bieżącej bez uwzględnienia wydatków kapitałowych (tj. inwestycji długoterminowych i majątku trwałego) Narzędzia Analiza progu rentowności Kiedy przychody przewyższają koszty Kiedy przychody operacyjne pokryją koszty operacyjne Uwaga kategoria: koszty stałe i koszty zmienne a rachunkowość i finanse

6 Krótki okres Długi okres Zmiana zasad wyceny Wrażliwość a elastyczność = zmiana o 1 jednostkę powoduje ile jednostek zmiany w czynniku opisywanym (mat. Pochodna, granica ilorazu przyrostu wartości do argumentów) = elastyczność zmian o 1% argumentu ile % zmiany czynnika opisywanego Dźwignia Z fizyki maszyna prosta służąca do niwelowania siły przyciągania ziemskiego (np. żuraw). Formuły: Cechy dźwigni W analizie Dźwignia operacyjna Dźwignia finansowa Dynamiczne Dźwignia operacyjna = % zmiana zysku operacyjnego/ % zmiany przychodów ze sprzedaży Dźwignia finansowa = % ROE/ % zysku operacyjnego Statyczne

7 Dźwignia operacyjna = sprzedaż - koszty zmienne/ sprzedaż koszty całkowite Dźwignia finansowa = sprzedaż - koszty operacyjne/ sprzedaż - koszty operacyjne-odsetki Uwaga: poziom dźwigni finansowej wpływa na ROE Warunek konieczny dla zaistnienia pozytywnego efektu dźwigni Uwaga: w tej analizie z reguły zakłada się statyczny koszt finansowania zewnętrznego w praktyce to prawie nie występuje. Problemy z dźwigniami: Cykl koniunktury Cross-default kredytów vrs płynność

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA ROK 2013 EFIX DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT ROCZNY ZA ROK 2013 EFIX DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY ZA ROK 2013 EFIX DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA str. 1 Nazwa (firma): EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Poznań Adres: Numer KRS: 0000348420 Oznaczenie Sądu: Sad Rejonowy

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A I. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie Sporządzania i czytania bilansu, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa. Wykład 2

Analiza finansowa. Wykład 2 Analiza finansowa Wykład 2 ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ K. Mazur, prof. UZ 2 Analiza majątku (aktywów) Aktywa są to "kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R.

GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI

SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: Przedsiębiorstwo na rynku finansowym (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY) Łódź Spis treści Moduł 1 PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO

Bardziej szczegółowo

RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2004 ROK RELPOL S.A. POZNAŃ, 11 MAJA 2005 ROKU

RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2004 ROK RELPOL S.A. POZNAŃ, 11 MAJA 2005 ROKU RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2004 ROK RELPOL S.A. POZNAŃ, 11 MAJA 2005 ROKU SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA... 5 DANE IDENTYFIKUJĄCE GRUPĘ

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji

Ujawnienie informacji BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU Spółdzielcza Grupa Bankowa www.bswiecbork.pl Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W DOMU MAKLERSKIM IFM GLOBAL ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W DOMU MAKLERSKIM IFM GLOBAL ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O. POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ W DOMU MAKLERSKIM IFM GLOBAL ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O. 1. Wstęp Niniejszy dokument określa zasady i zakres przedmiotowy upowszechniania informacji

Bardziej szczegółowo

Żary, wrzesień 2008r

Żary, wrzesień 2008r Żary, wrzesień 2008r Spis treści I. INFORMACJE PODSTAWOWE O SPÓŁCE... 3 1. Informacje ogólne... 3 2. Wybrane dane finansowe... 5 II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 6 1. Rachunek Zysków i Strat... 6 2. Bilans...

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową IPOPEMA Securities S.A. stan na 31 grudnia 2011 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową IPOPEMA Securities S.A. stan na 31 grudnia 2011 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową IPOPEMA Securities S.A. stan na 31 grudnia 2011 r. IPOPEMA Securities S.A. upowszechnia informacje na temat adekwatności kapitałowej na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego Komisji Nadzoru Finansowego Nr 4 63 Poz. 22 22 KOMUNIKAT Nr 92 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

zbadanego sprawozdania rocznego

zbadanego sprawozdania rocznego Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie I. Wstęp zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37. KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 9 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37. KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 9 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37 KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA OKRES od 01.10.2012 do 30.09.2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA OKRES od 01.10.2012 do 30.09.2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA OKRES od 01.10.2012 do 30.09.2013 roku Spis treści I. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Emitenta i roku obrotowym... 4 Podstawowe dane o emitencie...

Bardziej szczegółowo

Dz. Urz. Min. Fin. z 2010 r. nr 6, poz. 25

Dz. Urz. Min. Fin. z 2010 r. nr 6, poz. 25 Komunikat nr 9 Ministra Finansów z dnia 18.05.2010 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia znowelizowanego krajowego standardu rachunkowości nr 1 "Rachunek

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 R A P O R T z badania sprawozdania finansowego GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 za rok obrotowy obejmujący okres od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r. 1 A. I N F O R M A C J E O G Ó L N E 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku Niniejszy aneks został przygotowany w związku z: - sporządzeniem i opublikowaniem

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo