Radio FM Muse M-680 BTC, CD, CD-R, CD-RW, MP3, Pamięć programów: 30, Czarny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radio FM Muse M-680 BTC, CD, CD-R, CD-RW, MP3, Pamięć programów: 30, Czarny"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu Radio FM Muse M-680 BTC, CD, CD-R, CD-RW, MP3, Pamięć programów: 30, Czarny Strona 1 z 14

2 Umieszczenie elementów sterujących Strona 2 z 14

3 Pilot zdalnego sterowania Strona 3 z 14

4 1. Wyświetlacz LED 2. Znacznik NFC 3. Wskaźnik Bluetooth 4. Czujnik zdalnego sterowania 5. Główne głośniki 6. Komora płyty CD 7. Przycisk : do włączenia/wyłączenia urządzenia; do wyboru funkcji trybu: Bluetooth, CD, FM, USB, AUX-1, AUX-2 8. Przycisk : Play/Pause (odtwarzanie/pauza) 9. Przycisk : zapamiętanie / zatrzymanie odtwarzania 10. Przycisk : pominięcie / wyszukiwanie / strojenie 11. Przycisk P+: Następne ustawienie predefiniowane 12. Przycisk : do ustawienia głośności 13. Przycisk : Aby otworzyć / zamknąć podajnik płyty 14. Port USB do ładowania 15. Złącze AUX IN (3,5 mm) 16. Port USB do odtwarzania MP3 17. Antena przewodowa FM 18. Gniazda AUDIO IN L/R RCA 19. Gniazdo DC 20. Wskaźnik losowy 21. Wskaźnik powtarzania 22. Wskaźnik programu 23. Wskaźnik alarmu 24. Wskaźnik uśpienia Pilot zdalnego sterowania R1: Przycisk : do włączenia / wyłączenia urządzenia R2: Przycisk Aby otworzyć / zamknąć podajnik płyty R3: Przycisk : do ustawienia głośności R4: Przycisk do ściszenia lub włączenia dźwięku R5: Przycisk BT: do wyboru trybu Bluetooth R6: Przycisk FM: do wyboru trybu FM R7: Przycisk CD: do wyboru trybu CD R8: Przycisk USB: do wyboru trybu USB R9: Przycisk DIMMER (ściemniacza): do ustawienia jasności ekranu R10: Przycisk AUX: do wyboru trybu AUX-1 lub AUX-2 R11: Przycisk LD: do włączenia / wyłączenia funkcji głośności R12: Przycisk AUDIO: do regulacji tonów niskich / wysokich R13: Przycisk EQ: do wyboru żądanych efektów dźwiękowych: FLAT/CLASSIC/ROCK/JAZZ/POP R14: Przycisk REPEAT (powtarzania):do powtarzania odtwarzania Strona 4 z 14

5 R15: Przycisk : skanowanie audio oraz predefiniowanych stacji radiowych; zatrzymanie odtwarzania R16: Przycisk : ustawienie predefiniowane w górę/ w dół ; folder w górę/ w dół R17: Przycisk : pominięcie / wyszukiwanie / strojenie R18: Przycisk : odtwarzanie / pauza R19: Przycisk : Do zaprogramowania sekwencji odtwarzania; do zachowania stacji radiowej jako ustawienie predefiniowane, do ustawienia czasu zegara R20: Przycisk RANDOM: do włączenia / wyłączenia funkcji odtwarzania losowego R21: Przyciski 0-9, + 10 R22: Przycisk ALARM/ SLEEP: do ustawienia czasu alarmu; do wyboru czasu uśpienia Wkładanie baterii Przed użyciem włóż dwie baterie AAA/UM4 do pilota. Upewnij się, aby zachować prawidłową polaryzację (+/-) według oznaczeń na komorze baterii. Przed wyrzuceniem baterii do śmieci, należy skonsultować się z lokalnym dystrybutorem który może zabrać je z powrotem w celu dokonania recyklingu. Uwagi: - nie wolno nigdy ładować ponownie baterii, wkładać do ognia lub rozmontowywać - jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych korozją wycieku elektrolitu. - podczas utylizacji baterii należy wziąć pod uwagę aspekty ochrony środowiska - nie wolno wyrzucać baterii do ognia! - baterie nie powinny być narażone na działanie wysokich temperatur, takich jak światło słoneczne, ogień itp. Ostrzeżenie: Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Wymieniaj tylko baterie tego samego typu lub odpowiedniki. Zasilanie Używanie zasilacza AC Zasilacz AC działa na AC V 50/60 Hz. - Dołączony zasilacz nadaje się do użytku na napięciu sieciowym V 50/60 Hz i powinien być dołączony do zasilania sieciowego tylko zgodnie ze specyfikacją. - Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego dołączonego do zestawu. Użycie innego zasilacza może uszkodzić urządzenie. Strona 5 z 14

6 UWAGI: - Dołączony zasilacz sieciowy jest przeznaczony do użytku tylko z tym urządzeniem. Nie należy używać go z innymi urządzeniami. - Gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć zasilacz od gniazdka elektrycznego. - Należy używać go w pobliżu gniazdka elektrycznego. Jeśli wystąpi usterka, należy od razu wyjąć wtyczkę z gniazdka. - Gdy zasilacz AC jest podłączony, urządzenie nie jest całkowicie odłączone od źródła zasilania, nawet jeśli zostanie wyłączone. - Zasilacz AC jest używany jako urządzenie rozłączające. Powinien być zawsze łatwo dostępny i nie powinien być zasłonięty podczas użycia zgodnego z przeznaczeniem. Aby odłączyć urządzenie od sieci zasilającej, całkowicie odłącz zasilacz AC od urządzenia oraz z gniazda sieciowego. W trosce o oszczędność energii, gdy odtwarzanie jest ustawione na bardzo niskim poziomie głośności a urządzenie nie jest obsługiwane przez 2 godziny, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb gotowości. Ustawienie czasu 1. W trybie gotowości naciśnij raz przycisk aby wejść do ustawień czasu, cyfry godzin zaczną migać. 2. Naciśnij przycisk na urządzeniu lub na pilocie zdalnego sterowania aby ustawić wartości godzin. Naciśnij przycisk aby potwierdzić, cyfry minut zaczną migać. 3. Naciśnij przycisk, na urządzeniu lub na pilocie zdalnego sterowania aby ustawić wartości minut oraz naciśnij przycisk aby potwierdzić. Ustawienia Audio Głośność Naciśnij przycisk LD na pilocie zdalnego sterowania aby włączyć / wyłączyć głośność Głośność włączona: wyświetlacz pokaże Głośniość wyłączona: wyświetlacz pokaże Funkcja basów / wysokich tonów Naciśnij przycisk AUDIO na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać funkcję basów, wysokich tonów, odpowiedni symbol pojawi się na wyświetlaczu następnie naciśnij przycisk lub aby wybrać poziom basów lub wysokich tonów. Zwolnij przycisk aby potwierdzić ustawienia. Funkcja EQ Naciśnij przycisk EQ na pilocie zdalnego sterowania aby przełączyć pomiędzy różnymi efektami dźwięku (FLAT/CLASSIC/ROCK/JAZZ/POP). Wybór pojawi się przez kilka sekund na wyświetlaczu. Strona 6 z 14

7 Włączenie i wyłączenie urządzenia 1. Naciśnij przycisk aby włączyć urządzenie 2. Długie naciśnięcie przycisku na urządzeniu lub naciśnięcie przycisku na pilocie zdalnego sterowania wyłączy urządzenie. Funkcja przełączania Za pomocą kilkukrotnego naciśnięcia przycisku SOURCE (źródło) można przełączyć tryb (BLUETOOTH, CD/ FM/ AUX1/ AUX2) lub za pomocą przycisków BT, CD, FM, USB lub AUX na pilocie zdalnego sterowania. Funkcja Bluetooth Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a użycie tych znaków przez nowy S.A.S jest przedmiotem odpowiedniej licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli. Parowanie urządzenia Bluetooth 1. Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk SOURCE na urządzeniu lub kilkakrotnie naciśnij przycisk BT na pilocie, aby wybrać tryb Bluetooth. Na wyświetlaczu pojawi się symbol " " przez kilka sekund i zmieni się na czas zegara. Wskaźnik Bluetooth zacznie szybko migać. Po upływie 10 sekund pojawi się sygnał dźwiękowy aby wskazać że urządzenie jest w trybie parowania. 2. Na urządzeniu Bluetooth, włącz funkcję Bluetooth oraz wybierz M-680 BTC z listy na urządzeniu. (w celu szczegółowych działań, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia które ma być podłączone). Jeśli urządzenie Bluetooth poprosi Cię o podanie kodu użyj kodu Niektóre urządzenia Bluetooth poproszą o zaakceptowanie połączenia. Jeśli urządzenie jest prawidłowo podłączone, głośnik wyemituje dwa sygnały akustyczne. W przypadku niepowodzenia wskaźnik zacznie powoli migać. Wskazówka: Jeśli chcesz podłączyć głośnik Bluetooth do innego urządzenia Audio Bluetooth, należy najpierw odłączyć urządzenie bieżące i wykonać powyższych kroków aby utworzyć nowe połączenie. Jeśli parowanie nie powiedzie się, należy wykonać następujące czynności: Naciśnij i przytrzymaj przycisk aż wskaźnik Bluetooth zacznie szybko migać aby wejść w tryb parowania. Na urządzeniu Bluetooth włącz funkcję Bluetooth i wybierz M-680 BTC z listy urządzeń (patrz krok 2 powyżej). - W przypadku niektórych urządzeń, takich jak komputery, po sparowaniu należy wybrać urządzenie z menu Bluetooth i wybrać "Użyj jako urządzenie audio (stereo)" lub podobne. - Parowanie pozostanie nienaruszone gdy urządzenie / lub Twoje urządzenie Bluetooth jest wycofane z zakresu komunikacji. Aktywne połączenie zostanie przywrócone, gry Twoje urządzenie Bluetooth powróci do zasięgu. - Gdy urządzenie zostanie ponownie włączone, zostanie automatycznie wykonana próba ponownego połączenia z ostatnio powiązanym urządzeniem Bluetooth. Strona 7 z 14

8 Używanie urządzenia Bluetooth 1. W urządzeniu sparowanym (zobacz poprzednią sekcję), możesz obsługiwać urządzenie Bluetooth oraz jego dźwięk który będzie słyszalny za pomocą głośników radia M-680 BTC. 2. Naciśnij przycisk aby zatrzymać odtwarzanie. Naciśnij przycisk ponownie aby wznowić odtwarzanie. 3. Wybierz żądanych utwórz za pomocą przycisków. 4. Ustaw poziom dźwięku za pomocą przycisków głośności. Możesz również ustawić pozom dźwięku na urządzeniu które jest sparowane. Informacja: Wskaźnik Bluetooth zacznie powoli migać podczas odtwarzania. Używanie urządzeń NFC NFC (Near Field Communication) to technologia, która umożliwia bezprzewodową komunikację krótkiego zasięgu pomiędzy urządzeniami NFC, takimi jak telefony komórkowe. 1. Gdy urządzenie jest włączone naciśnij przycisk SOURCE kilkakrotnie lub przycisk BT na pilocie zdalnego sterowania aby wybrać tryb Bluetooth. Na wyświetlaczu pojawi się symbol przez kilka sekund i wróci do wyświetlania czasu zegara. Wskaźnik Bluetooth zacznie szybko migać. Po 10 sekundach urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy aby wskazać że jest w trybie parowania. 2. Włącz funkcję NFC oraz Bluetooth na Twoim urządzeniu Bluetooth (zobacz instrukcję obsługi urządzenia dla uzyskania szczegółów), dotknij tag NFC na urządzeniu NFC aż usłyszysz sygnał dźwiękowy z tego urządzenia. Urządzenie NFC jest połączone do tego urządzenia za pomocą Bluetooth. 3. Wybierz i odtwórz pliki audio lub muzykę na Twoim urządzeniu HFC. 4. Aby zerwać połączenie, dotknij urządzenia NFC za pomocą taga NFC ponownie. Uwaga: Zakres operacyjny między jednostką główną a urządzeniem NFC wynosi około 10 metrów. Niniejszym, NEW ONE S.A.S oświadcza, że ten MUSE M-680 BTC / M-680 BTCW jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5 / WE. Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem 680BTC.pdf Słuchanie płyt CD 1. Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk SOURCE na urządzeniu kilkakrotnie lub naciśnij przycisk CD na pilocie zdalnego sterowania aby wybrać tryb CD. Na wyświetlaczu pokaże się symbol przez kilka sekund. Naciśnij przycisk skierowaną do góry. Naciśnij ponownie przycisk aby otworzyć podajnik na płyty. Włóż płytę z etykietą aby zamknąć podajnik na płyty. (uwaga jeśli żadna płyta nie zostanie włożona na wyświetlaczu pokaże się symbol ) Strona 8 z 14

9 2. Po kilku sekundach łączna liczba ścieżek dźwiękowych pojawi się na wyświetlaczu przez kilka sekund a następnie automatyczni rozpocznie się odtwarzanie. Radio Słuchanie radia Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk SOURCE na urządzeniu lub przycisk FM na pilocie zdalnego sterowania aby wybrać tryb FM. Na wyświetlaczu pokaże się symbol przez kilka sekund oraz zmiana aktualnej częstotliwości, następnie powróci do wyświetlania czasu. Ręczne wyszukiwanie 1. Wybierz stację radiową za pomocą przycisków lub. 2. Ustaw poziom dźwięku do żądanego poziomu za pomocą przycisków lub Automatyczne wyszukiwanie Naciśnij i przytrzymaj przycisk lub przez kilka sekund. Automatycznie wyszukiwanie znajdzie najsilniejsze stacje. Stacje ze słabym sygnałem muszą być ustawione ręcznie za pomocą kilkukrotnego naciśnięcia przycisków lub. Uwaga: Dla uzyskania lepszego odbioru pasma FM, rozwiń antenę. Stacje predefiniowane Urządzenie może zachować do 30 stacji FM. Ręczne zapisywanie stacji: 1. Wybierz ręcznie stację radiową lub za pomocą automatycznego wyszukiwania 2. Naciśnij przycisk na wyświetlaczu pokaże się 3. Naciśnij przycisk P+ na urządzeniu lub przyciski na pilocie zdalnego sterowania aby wybrać kanał jako ustawienie predefiniowane 4. Naciśnij przyciski aby zachować ustawienia 5. Powtórz kroki 1-4 aby zapisać pozostałe stacje. Automatyczne zapisywanie stacji predefiniowanych Naciśnij przycisk ATS na pilocie zdalnego sterowania, a urządzenie automatycznie zapisze pierwsze 30 stacji FM. Gdy zapiszesz stację która była już ustawieniem predefiniowanym, poprzednia stacja zostanie automatycznie usunięta i zastąpiona przez nową stację. Słuchanie stacji z ustawień predefiniowanych 1. Naciśnij przycisk P+ na urządzeniu lub przyciski na pilocie zdalnego sterowania aby wybrać Twoją stację z ustawień predefiniowanych. 2. Ustaw poziom głośności do żądanego poziomu za pomocą przycisków lub Strona 9 z 14

10 Odtwarzanie za pomocą USB 1. Podłącz urządzenie USB do gniazda USB MP3 urządzenia 2. Naciśnij kilkukrotnie przycisk SOURCE na urządzeniu lub naciśnij przycisk USB na pilocie zdalnego sterowania. Na wyświetlaczu pokaże się rozpocznie się odtwarzanie. przez kilka sekund a następnie automatycznie 3. Wybierz żądany utwór za pomocą przycisków Uwagi: - Łączna liczba plików MP3 na urządzeniu USB nie powinna przekraczać Urządzenie nie może zawierać więcej niż 99 katalogów. - Czas odczytu trwa około kilku sekund lub więcej w zależności od ilości plików MP3 i folderów na urządzeniu USB. - Nie należy wkładać niczego innego niż urządzenie USB do portu w tym urządzeniu. Inne przedmioty mogą uszkodzić mechanizm USB. - Gniazdo USB nie może być podłączone bezpośrednio do komputera, może to uszkodzić urządzenie. - Istnieje wiele urządzeń USB na rynku. Nie możemy zagwarantować, wsparcia wszystkich dostępnych modeli. Spróbuj innego urządzenia USB, jeśli urządzenie nie jest obsługiwane. Tryby odtwarzania (CD/MP3) Powtarzanie odtwarzania Naciśnij przycisk REP kilkakrotnie na pilocie zdalnego sterowania aby wybrać tryb odtwarzania. Wskaźnik powtarzania zapali się: - Powtórz jeden utwór: wyświetlacz pokaże - Potwórz folder: wyświetlacz pokaże (tylko MP3) - Powtórz wszystko: wyświetlacz pokaże Aby anulować powtarzanie odtwarzania, naciśnij kilkukrotnie przycisk REP aż wyświetlacz pokaże a wskaźnik powtarzania zniknie. Odtwarzanie losowe Naciśnij przycisk RAND na pilocie zdalnego sterowania. Wskaźnik odtwarzania losowego zapali się. Odtwarzanie losowe będzie odtwarzać wszystkie utwory w kolejności losowej. Naciśnij jeszcze raz przycisk RAND ab anulować tą funkcję. Wskaźnik odtwarzania losowego zniknie. Zaprogramowane odtwarzanie 1. W trybie zatrzymania, naciśnij na pilocie zdalnego sterowania przycisk PROG. Na wyświetlaczu pojawi się przez kilka sekund i zmieni się na. Wskaźnik zaprogramowanego odtwarzania zapali się. 2. Wybierz żądany utwór za pomocą przycisków, a następnie naciśnij przycisk PROG aby zatwierdzić. 3. Powtórz opisane kroki aby zaprogramować do 32 utworów dla CD oraz do 99 utworów dla MP3. 4. Naciśnij przycisk aby rozpocząć zaprogramowane odtwarzanie. Strona 10 z 14

11 5. Naciśnij przycisk jeden raz na pilocie zdalnego sterowania aby zatrzymać zaprogramowane odtwarzanie. Naciśnij dwa razy przycisk aby anulować tą funkcję. Wybór folderu (tylko mp3) - Naciśnij przycisk na pilocie zdalnego sterowania aby wybrać pierwszy utwór następnego folderu, przy aktualnym dysku CD lub USB. - Naciśnij przycisk na pilocie zdalnego sterowania aby wybrać pierwszy utwór poprzedniego folderu przy aktualnym dysku CD lub USB. Odtwarzanie za pomocą numerów stacji +10, 0-9 Użyj przycisków numerycznych, aby wprowadzić numer utworu a odtwarzanie rozpocznie się automatycznie od wybranego utworu. Jeśli chcesz wprowadzić numer utworu większy niż 9, użyj przycisków +10, 0-9 Przykład 1: aby wybrać utwór 10, na początku naciśnij 1 a następnie 0 Przykład 2: aby wybrać utwór 14, na początku naciśnij 4 a następnie +10 (4+10=14) Przykład 3: aby wybrać utwór 25, na początku naciśnij 5 następnie dwa razy +10 ( =25) Podłączenie do dodatkowego źródła sygnału Podłączenie do gniazda AUDIO IN RCA 1. Podłącz Twoje dodatkowe źródło (np. odtwarzacz DVD) do gniazda AUDIO IN L/R w tylnej części urządzenia za pomocą kabla audio RCA ( kabel nie jest dołączony) 2. Naciśnij kilkukrotnie przycisk SOURCE na urządzeniu lub naciśnij przycisk AUX dwa razy na pilocie zdalnego sterowania aby wybrać trybu AUX 1. Wyświetlacz pokaże przez kilka sekund a następnie przełączy się do wyświetlania czasu. 3. Rozpocznij odtwarzanie z pomocniczego źródła. 4. Ustaw głośność na żądanym poziomie. 5. Aby zatrzymać odtwarzanie, odłącz Twoje źródło pomocnicze od gniazda AUDIO IN L/R. Podłączenie do gniazda AUIX IN 3,5 mm 1. Podłącz Twoje dodatkowe źródło (np. odtwarzacz MP3) do gniazda AUX IN umieszczonego w górnej części urządzenia (kabel dołączony). 2. Naciśnij kilkukrotnie przycisk SOURCE na urządzeniu lub naciśnij przycisk AUX dwa razy na pilocie zdalnego sterowania aby wybrać trybu AUX 2. Wyświetlacz pokaże przez kilka sekund a następnie przełączy się do wyświetlania czasu. 3. Rozpocznij odtwarzanie z pomocniczego źródła. 4. Ustaw głośność na żądanym poziomie. 5. Aby zatrzymać odtwarzanie, odłącz Twoje źródło pomocnicze od gniazda AUX IN. Ustawienie alarmu włączenie alarmu W trybie gotowości naciśnij jeden raz przycisk ALM aby wejść do ustawień alarmu. Wyświetlacz pokaże:. Strona 11 z 14

12 1. Naciśnij przycisk na urządzeniu lub przycisk na pilocie zdalnego sterowania aby wejść do trybu ustawień alarmu. Na wyświetlaczu pojawi się: migać.. Naciśnij przycisk ALM aby potwierdzić, cyfry godzin zaczną 2. Naciśnij przycisk na urządzeniu lub przycisk na pilocie zdalnego sterowania aby ustawić wartości godzin. Naciśnij przycisk ALM aby potwierdzić, cyfry minut zaczną migać. 3. Naciśnij przycisk n na urządzeniu lub przycisk na pilocie zdalnego sterowania aby ustawić wartości minut a następnie naciśnij przycisk ALM aby potwierdzić. Wskaźnik alarmu pozostanie włączony. Uwaga: Wskaźnik alarmu zacznie migać, gdy czas alarmu zostanie osiągnięty. Uwagi: - Alarm przywróci poprzedni tryb (Bluetooth, CD, FM, USB, AUX1 lub AUX2) gdy nadejdzie czas alarmu. Wybierz żądany tryb burzenia przed wyłączeniem urządzenia. - Gdy nadejdzie czas alarmu, jeśli nie ma sygnału audio z wybranego źródła budzenia, radio przełączy się automatycznie na tryb FM na okres około jednej minuty. - Jeśli źródłem trybu budzenia jest tryb FM, wybierz żądaną stację radiową, przed wyłączeniem urządzenia. Zatrzymanie alarmu - zatrzymanie alarmu Naciśnij przycisk. Alarm zabrzmi ponownie następnego dnia w tym samym czasie. Wskaźnik alarmu pozostanie włączony. - anulowanie alarmu 1. W trybie gotowości, naciśnij przycisk ALM aby wejść do trybu ustawień alarmu. 2. Naciśnij przycisk na urządzeniu lub przycisk na pilocie zdalnego sterowania aby wybrać następnie naciśnij ponownie przycisk ALM aby całkowicie anulować alarm. Wskaźnik alarmu zniknie. Funkcja uśpienia W trybie uśpienia, urządzenie wyłączy się automatycznie po określonym czasie. Można wybrać czas w minutach, zanim urządzenie wyłączy się automatycznie. 1. Naciśnij przycisk SLEEP kilkakrotnie na pilocie zdalnego sterowania aby wybrać lub 5 minut słuchania. Wskaźnik uśpienia zapali się. 2. Aby anulować funkcję uśpienia, kilkakrotnie naciśnij przycisk SLEEP, aż zostanie wyświetlony symbol 00. Wskaźnik uśpienia zgaśnie. Uwagi: 1. Czas uśpienia może być ustawiony tyko wtedy gdy urządzenie jest włączone. 2. Naciśnij przycisk SLEEP aby sprawdzić pozostały czas uśpienia. Strona 12 z 14

13 Ściemniacz Naciśnij przycisk DIM na pilocie zdalnego sterowania aby wybrać jasność podświetlenia wyświetlacza: wysoka, niska lub wyłączona. Ładowanie za pomocą portu USB To urządzenie jest wyposażone w wbudowany port USB ładowania (wyjście: 5V 1A) do ładowania urządzeń przenośnych takich jak smartfony, tablety itp. Wystarczy połączyć kabel ładowania USB (nie dołączony) do portu ładowania USB i podłączyć go do Twojego urządzenia mobilnego. Specyfikacja techniczna Podstawowa Zasilanie DC 12V Pobór mocy. 35 W 2A Bluetooth Wersja Bluetooth V 3.0 z EDR Odległość pracy. Do 10 metrów mierzonych w otwartej przestrzeni (ściany i inne przeszkody mogą ograniczyć zasięg urządzenia) Radio FM 87,5-108 MHz Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Porady odnośnie rozwiązywania problemów Gdy wystąpi problem z urządzeniem, należy sprawdzić następujące przypadki przez wezwaniem serwisu: Brak zasilania - Upewnij się że urządzenie jest podłączone do zasilania sieciowego Brak dźwięku - Głośność urządzenia zewnętrznego jest ustawiona do minimum; zwiększ poziom głośności - Głośność radia M-680 BTC jest ustawiona do minimum; zwiększ poziom głośności Urządzenie Bluetooth nie może sparować lub połączyć się z radiem - Nie masz włączonej funkcji Bluetooth w Twoim urządzeniu. Odnieś się do instrukcji obsługi urządzenia zewnętrznego aby włączyć funkcję Bluetooth. - Urządzenie nie jest w trybie parowania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk aż wskaźnik Bluetooth zacznie szybko migać. - Urządzenie jest aktualnie już połączone z innym urządzeniem Bluetooth; rozłącz urządzenie i spróbuj ponownie. Strona 13 z 14

14 Więcej informacji Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy otwierać urządzenia. Wszelkie naprawy należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Błyskawica z symbolem strzałki w trójkącie jest znakiem ostrzegawczym alarmującym użytkownika o "niebezpiecznym napięciu" wewnątrz urządzenia. Wykrzyknik w trójkącie jest znakiem ostrzegawczym informującym użytkownika o ważnych instrukcjach dołączonych do produktu. Znaki ostrzegawcze znajdują się w tylnej części urządzenia. WAŻNE - Używaj urządzenia w umiarkowanym klimacie - Tabliczka znamionowa znajduje się w tylnej części urządzenia - Upewnij się aby zachować odstęp przynajmniej 5 cm wokół urządzenia aby zapewnić wystarczającą wentylację - Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zasłonięte takimi przedmiotami jak gazety, obrusy, zasłony itp. - Nie należy stawiać na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak np. zapalone świece - Nie należy narażać urządzenia na kapanie wody lub wodę rozbryzgową - Nie należy umieszczać na urządzeniu żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak np. szklane wazony - Nie wyrzucaj baterii do ognia! Szanuj środowisko przy utylizacji zużytych baterii - Baterie nie powinny być narażone na działanie wysokich temperatur, takich jak światło słoneczne, pożar lub innego podobnego źródła ciepła. - Wtyczka zasilania służy do odłączania urządzenia i musi być łatwo dostępna. Aby być całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania, wtyczkę urządzenia należy odłączyć całkowicie. Gniazdo nie może być zasłonięte i powinno być łatwo dostępne podczas pracy. - Pod wpływem zjawiska elektrostatycznego, urządzenie może nie działać prawidłowo, a użytkownik musi wykonać reset zasilania urządzenia. Strona 14 z 14

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Denver DAB-33,

Radio przenośne Denver DAB-33, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001379815 Radio przenośne Denver DAB-33, 12216410 Strona 1 z 7 DENVER DAB-33 Instrukcje bezpieczeństwa Aby osiągnąć największa przyjemność i wydajność oraz w celu zapoznania

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik New One CR120

Radiobudzik New One CR120 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik New One CR120 Nr produktu 393463 Strona 1 z 6 Rozmieszczenie i opis przycisków 1. Wyświetlacz LED 2. Tryb standby/stop Włączenie/wyłączenie radia 3. Alarm 2 / zmniejsz głośność

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1404023 Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 1. Czujnik podczerwieni 2. Projektor 3. Przycisk włączenia/wyłączenia projekcji 4. Czas projekcji

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD FM, Muse Muse M 21 RS M 21 RS, Pamięć programów: 30, Czarny, Srebrny

Radioodtwarzacz CD FM, Muse Muse M 21 RS M 21 RS, Pamięć programów: 30, Czarny, Srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000641568 Radioodtwarzacz CD FM, Muse Muse M 21 RS M 21 RS, Pamięć programów: 30, Czarny, Srebrny Strona 1 z 7 Podstawowe elementy sterowania 1. Uchwyt do przenoszenia 2.

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Lenco DR-02S, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Lenco DR-02S, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000352227 Radio DAB/DAB+ Lenco DR-02S, FM, czarne Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Przeczytaj i wykonaj następujące czynności opisane w instrukcji obsługi przed rozpoczęciem korzystania

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth Nr produktu 352407 Strona 1 z 6 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem Bryzgoszczelny głośnik

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster UR8400, czarny

Radiobudzik FM SoundMaster UR8400, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1196686 Radiobudzik FM SoundMaster UR8400, czarny Strona 1 z 8 Utylizacja a) Produkt Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami

Bardziej szczegółowo

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright 1. PROJEKTOR 2. WYŚWIETLACZ 3. USTAWIENIE WYSOKIEJ INTENSYWNOŚĆ ŚWIATŁA 4. USTAWIANIE NISKIEJ INTENSYWNOŚCI ŚWIATŁA 5. ŚWIATŁO ON / OFF 6. ALARM 1 ON / SET 7. ALARM 2 ON / SET 8. CLOCK SET/MEMORY/SET WIRELESS

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi WAKEBOX BT MT3148 Instrukcja obsługi Widok ogólny Opis przycisków PL 2 1. wciśnij dłużej aby włączyć/wyłączyć 2. MODE wciśnij krótko aby zmienić bieżący tryb pracy 3. wciśnij krótko aby przejść do poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1427889 Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, 27372.S1, czarny Strona 1 z 6 1. Instrukcje bezpieczeństwa: 1. Wyczyść radio za pomocą suchej ściereczki

Bardziej szczegółowo

Głośnik Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI BTL-60

Głośnik Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI BTL-60 Wskazówki użytkowania Głośnik Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI BTL-60 Po włączeniu głośnika, rozpocznie się standardowe uruchomienie trybu Bluetooth. Można wówczas łatwo sparować posiadany smartfon lub PC

Bardziej szczegółowo

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji Nr produktu 352350 Strona 1 z 8 Podstawowe funkcje - Zasilanie zasilacz AC/AC - Radio FM w technologii PLL - 12/24 godzinny

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Doładowywanie akumulatora

Doładowywanie akumulatora INSTRUKCJA OBSŁUGI Doładowywanie akumulatora Urządzenie ma wbudowaną litowo-jonową baterię wielokrotnego ładowania DC 3,7V, 330mAh. Należy ją ładować w następujący sposób: Włożyć małą wtyczkę dostarczonego

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Radio FM przenośne Muse M-050 R

Radio FM przenośne Muse M-050 R INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM przenośne Muse M-050 R Produkt nr: 393841 Strona 1 z 7 LOKALIZACJA I OPIS KONTROLERÓW Strona 2 z 7 1. Wskaźnik 2. Regulator pasma 3. Wyboru pasma FM / MW 4. Gniazdo AUX IN 5.

Bardziej szczegółowo

Budzik SBB500SS-IG, cyfrowy, Kwarcowy

Budzik SBB500SS-IG, cyfrowy, Kwarcowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 679557 Budzik SBB500SS-IG, cyfrowy, Kwarcowy Strona 1 z 8 Ważne Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją w celu późniejszego wykorzystania.

Bardziej szczegółowo

KOLUMNA AKTYWNA MODEL: MIK Instrukcja obsługi

KOLUMNA AKTYWNA MODEL: MIK Instrukcja obsługi KOLUMNA AKTYWNA MODEL: MIK1010-1012 Instrukcja obsługi I. KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA: Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi, oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania.

Bardziej szczegółowo

Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth. Skrócona instrukcja

Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth. Skrócona instrukcja Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth Skrócona instrukcja Skrócona instrukcja 1. Upewnij się, że wszystkie wymienione w tabelce obok pozycje znajdują się w zestawie. 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM

Bardziej szczegółowo

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672765 Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, 0 - +50 C -Budzik Kwarcowy TFA 60.2011, Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm Strona 1 z 7 Rys 1. Rys 2. Strona 2 z 7

Bardziej szczegółowo

Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy

Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1424674 Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy Strona 1 z 5 Elementy sterowania 1. Przycisk ustawienia czasu 2. Przycisk 3. Przycisk 4. Przycisk Drzemki 5. Przycisk 1 6. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne Bluetooth

Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne Bluetooth BTS-50 Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne Bluetooth PRZED URUCHOMIENIEM TEGO URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ. www.facebook.com/denverelectronics INSTRUKCJA OBSŁUGI Ostrzeżenia Ten produkt został zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright 1 1. WYŚWIETLACZ 2. WSKAŹNIK PM 3. WSKAŹNIK STANDBY 4. WSKAŹNIK ALARM 1 5. SNOOZE/SLEEP/DIMMER 6. MEMORY- 7. /TUNE+/ROK/MIESIĄC/DZIEŃ 9. RADIO ON-OFF /ALARM OFF 10.WSKAŹNIK ANTENY RCC 11.WSKAŹNIK

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

PRZYGOTOWANIE PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA WIDOK URZĄDZENIA 1. Przycisk UP / ASP 2. Przycisk EQ 3. Przycisk MODE / PROG 4. Przycisk SKIP / SEARCH DN 5. Przycisk STOP 6. Przycisk PLAY / PAUSE 7. Przycisk SKIP / SEARCH UP 8. Wyświetlacz LCD 9. Komora

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik. Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8

Radiobudzik. Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8 Radiobudzik Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 352349 Strona 1 z 8 Język polski Symbol pioruna ze strzałką w pisany w trójkąt ostrzega użytkowników przed obecnoscią nieizolowanego niebezpiecznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: zestaw głośnomówiący kabel ładowania micro USB zasilacz USB klips instrukcja obsługi. Specyfikacja Właściwości

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 Nr produktu 672503 Strona 1 z 7 Instalacja 1. Włóż okrągłą podstawę do słupka w tylnej części Twojej stacji pogodowej (jak pokazano

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Wersja: 1.0 Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Przegląd produktu 1. Tryb gotowo ś Naciśnij, by przełączać między trybami FM i DAB w trybie pracy. Naciśnij i ci/tryb przytrzymaj, by przejść do trybu gotowości.

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy z projektorem Techno Line WT 480, z radiem

Zegar cyfrowy z projektorem Techno Line WT 480, z radiem INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672451 Zegar cyfrowy z projektorem Techno Line WT 480, z radiem Strona 1 z 8 Instalacja Dla uzyskania najlepszego najlepszego odbioru czasu sterowanego radiowo trzymaj

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY DENVER CR-918BLACK POLSKI 14 15 FUNKCJE I REGULATORY 1. / DOSTROJENIE - 2. USTAWIENIE CZASU PAMIĘĆ/PAMIĘĆ+ 3. DRZEMKA/ZASYPIANIE 4. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE 5. / DOSTROJENIE + 6. CISZEJ -/ WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Głośnik Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI BTL-60

Głośnik Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI BTL-60 Wskazówki użytkowania Głośnik Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI BTL-60 Po włączeniu głośnika, rozpocznie się standardowe uruchomienie trybu Bluetooth. Można wówczas łatwo sparować posiadany smartfon lub PC

Bardziej szczegółowo

Głośnik Sonar z diodami LED i funkcją Bluetooth

Głośnik Sonar z diodami LED i funkcją Bluetooth Głośnik Sonar z diodami LED i funkcją Bluetooth Instrukcja użytkowania 33041 Ważne instrukcje bezpieczeństwa Głośnik należy przechowywać z dala od wody i innych płynów. Głośnik należy przechowywać z dala

Bardziej szczegółowo

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW STEROWANIA

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW STEROWANIA Dziękujemy Państwu za dokonanie zakupu tego markowego produktu. Prosimy o staranne zapoznanie się z jego instrukcją obsługi, aby zapewnić jego właściwe używanie. WAŻNE Przeczytaj te zalecenia. Zwróć uwagę

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa

Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000342395 Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa Strona 1 z 5 Elementy sterujące 1. Przełącznik pasma AM/FM 2. Brzęczyk alarmowy 3.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

Głośnik Spectro II z diodami LED i funkcją Bluetooth

Głośnik Spectro II z diodami LED i funkcją Bluetooth Głośnik Spectro II z diodami LED i funkcją Bluetooth Instrukcja obsługi 33048 Ważne instrukcje bezpieczeństwa Obudowa głośnika zapewnia ochronę przed wodą rozpryskiwaną pod różnymi kątami. Zanurzenie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Trójwymiarowy zegar Lunartec

Trójwymiarowy zegar Lunartec Trójwymiarowy zegar Lunartec Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup trójwymiarowego zegara Lunartec (NX5704). Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi Witaj Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłączanie PL 2 3 Instalowanie Podstawy obsługi Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel telefoniczny 2 akumulatory AAA (R03) Tylna

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM Nr produktu 769722 Strona 1 z 6 Gratulujemy zakupu zestawu głośnomówiącego B-Speech BT-FSE PRIM. To urządzenie pozwala komunikować się bezprzewodowo

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

"SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM

SOUNDBAR BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM "SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM Przewodnik szybkiej instalacji DA-10295 Witamy Dziękujemy za zakup Bluetooth Soundbar z głośnikiem basowym firmy Digitus Niezależnie od sposobu użycia produktu,

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL Z ODTWARZACZEM MP3 / USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL Z ODTWARZACZEM MP3 / USB INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL Z ODTWARZACZEM MP3 / USB DOMINIKA 2 model 600U UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodbiornika i życzymy wielu przyjemności podczas korzystania z

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

11. Używaj jedynie akcesoriów/dodatków określonych przez producenta.

11. Używaj jedynie akcesoriów/dodatków określonych przez producenta. Przenośne radio Sangean PR- D4 Instrukcja obsługi Nr produktu: 340824 WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1. Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. 2. Zatrzymaj instrukcję obsługi na przyszłość. 3. Przestrzegaj

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKÓW Podłączyć wtyczkę głośników do odpowiednich złączy głośników umieszczonych z tyłu urządzenia.

PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKÓW Podłączyć wtyczkę głośników do odpowiednich złączy głośników umieszczonych z tyłu urządzenia. 1. Przycisk zasilania 2. Przełącznik pasma 3. Przełącznik rodzaju funkcji (KASETY/RADIO/PŁYTY CD/ZEWNĘTRZNE) 4. Przycisk podbicia basów 5. Przycisk tryb odtwarzania płyt CD 6. Przycisk programowania odtwarzania

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH Przewodnik szybkiej instalacji DA-30501 Spis treści Przed użyciem... 2 1. O DA-30501... 2 2. Wymagania systemowe... 2 3. Przegląd... 2 Pierwsze kroki... 3 1. Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060

Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060 INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060 Nr produktu 326181 Strona 1 z 13 Rozmieszczenie przycisków 1. Przycisk sterowania: Ustawienie, ustawienie Skanowanie tunera/ alarm

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

Głośnik Sonar II z diodami LED i funkcją Bluetooth

Głośnik Sonar II z diodami LED i funkcją Bluetooth Głośnik Sonar II z diodami LED i funkcją Bluetooth Instrukcja użytkowania 33047 Ważne instrukcje bezpieczeństwa Głośnik należy przechowywać z dala od wody i innych płynów. Głośnik należy przechowywać z

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu 000442238 Strona 1 z 9 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego radia DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20. Jeżeli korzystają Państwo

Bardziej szczegółowo

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne Numer produktu 325913 LOKALIZACJA KONTROLEK 1. Alarm 2 / Głos 2. Alarm 1 / Głos + 3. Góra / Następny 4. Dół / Poprzedni 5. Włącz /Wyłącz

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672525 Budzik cyfrowy Braun, radio, biały Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Wersja UK/DE/JP (Angielska/Niemiecka/Japońska) Wersja US (Amerykańska) Strona 3 z 7 Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

DENVER BPB-100C. Instrukcja obsługi

DENVER BPB-100C. Instrukcja obsługi DENVER BPB-100C Instrukcja obsługi PODRĘCZNIK OBSŁUGI 1. Środki bezpieczeństwa 1) Proszę nie używać ani nie przechowywać urządzenia w wysokiej temperaturze lub zagrażającym środowisku. 2) Proszę nie narażać

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA Radio z zegarem, Bluetooth TYP: DENVER CRB-818 Znak błyskawicy w trójkącie oznacza niebezpiecznie wysokie napięcie wewnątrz produktu. OSTRZEŻENIE: Dla minimalizacji ryzyka porażenia

Bardziej szczegółowo

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu System głośnomówiący Bluetooth do samochodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth

Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth Instrukcja obsługi 33042 Ważne instrukcje bezpieczeństwa Obudowa głośnika zapewnia ochronę przed wodą rozpryskiwaną pod różnymi kątami. Zanurzenie urządzenia

Bardziej szczegółowo

BoomP!ll. Głośnik z funkcją Bluetooth. Instrukcja obsługi 33033

BoomP!ll. Głośnik z funkcją Bluetooth. Instrukcja obsługi 33033 BoomP!ll Głośnik z funkcją Bluetooth Instrukcja obsługi 33033 Dziękujemy za zakupienie głośnika 33033 BoomP!II z funkcją Bluetooth firmy Ednet. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcjami

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z odtwarzacza ipod

Korzystanie z odtwarzacza ipod Korzystanie z odtwarzacza ipod Korzystanie z odtwarzacza ipod Po podłączeniu ipoda można odtwarzać zapisane w nim pliki muzyczne i wideo. Przy użyciu tego urządzenia można wykonywać różne operacje, takie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. BT400 G5 Bluetooth Headset - instrukcja 1

Instrukcja. BT400 G5 Bluetooth Headset - instrukcja 1 5 Instrukcja BT400 G5 Bluetooth Headset - instrukcja 1 Wprowadzenie: Słuchawka BT400 G5 składa się z następujących części: 1. Przycisk Rozmowa/Transfer: Przycisk posiada 2 funkcje: Rozmowa odbieranie i

Bardziej szczegółowo

"SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM

SOUNDBAR BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM "SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM Przewodnik szybkiej instalacji DA-10294 Dziękujemy za zakup DA-10294 DIGITUS. System ten, specjalnie zaprojektowany do odtwarzania muzyki poprzez Bluetooth z telefonu

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ODTWARZACZ CD Z RADIEM FM I CZYTNIKIEM USB MODEL: TCU-206 INSTRUKCJA OBSŁUGI ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

PRZENOŚNY ODTWARZACZ CD Z RADIEM FM I CZYTNIKIEM USB MODEL: TCU-206 INSTRUKCJA OBSŁUGI ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S PRZENOŚNY ODTWARZACZ CD Z RADIEM FM I CZYTNIKIEM USB MODEL: TCU-206 INSTRUKCJA OBSŁUGI ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BTE-100.

Instrukcja obsługi BTE-100. Instrukcja obsługi BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Obsługa przycisków: Włączanie / wyłączanie Przejście do trybu parowania Pauza / Odtwarzanie Odbieranie połączenia Kończenie połączenia Odrzucanie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00113984 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C Strona 1 z 9 Dziękujemy za zakup stacji pogodowej. Produkt został wykonany z najwyższa starannością.

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sangean DPR-45, czarne, FM, funkcja drzemki

Radio DAB/DAB+ Sangean DPR-45, czarne, FM, funkcja drzemki INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sangean DPR-45, czarne, FM, funkcja drzemki Nr produktu 351841 Strona 1 z 22 Elementy sterujące 1. Antena teleskopowa 2. Zasilanie włączone / wyłączone 3 Przycisk pamięci

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA BTL-300

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA BTL-300 WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA BTL-300 WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ OPIS PANELU 1.Wyświetlacz LED 2.WŁĄCZNIK/WEJŚCIE: Przycisk przełączania między

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały

Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały Nr produktu 1196684 Ochrona środowiska Nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego gdy jego przydatność

Bardziej szczegółowo

Głośnik Bluetooth BTS-31 Krótki przewodnik

Głośnik Bluetooth BTS-31 Krótki przewodnik 1. Działanie A. Stan włączenia: Długie naciśnięcie przycisku 'Φ/ lampki. B. Wyłączenie zasilania: Długie naciśnięcie przycisku 'Φ/ Głośnik Bluetooth BTS-31 Krótki przewodnik ' powoduje usłyszenie pisku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Odtwarzacz audio CMP-30. Instrukcja instalacji i użytkowania

Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Odtwarzacz audio CMP-30. Instrukcja instalacji i użytkowania Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO Odtwarzacz audio CMP-30 Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIA AUDIO Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC http://www.audac.be

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą

INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą S. 1 Podpisy pod rysunki: Figure 1: ENGLISH POLSKI Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Widok

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio Philips GoGear PL SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX08K Skrócona instrukcja obsługi Czynności wstępne Opis głównego

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający Przed rozpoczęciem pracy Zawartość opakowania Elementy znajdujące się w opakowaniu urządzenia: Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja Jak powtórnie sparować Oticon Opn z akcesoriami po uaktualnieniu firmware

Krótka instrukcja Jak powtórnie sparować Oticon Opn z akcesoriami po uaktualnieniu firmware Krótka instrukcja Jak powtórnie sparować Oticon Opn z akcesoriami po uaktualnieniu firmware Pilot zdalnego sterowania 3.0 Wstęp Spis treści Po uaktualnieniu firmware aparatów słuchowych Oticon Opn należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Uwaga: Napięcie zasilające tego urządzenia wynosi 12 V / 24 V. Zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie zasilające mogłoby spowodować uszkodzenie lub awarię urządzenia. To urządzenie wraz z dyskiem USB lub

Bardziej szczegółowo

11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO 11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO Produkt po zużyciu nie może zostać wyrzucony wraz z innymi odpadami domowymi, lecz musi zostać oddany do punktu zbiórki zużytych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D)

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wodoodpornego głośnika Bluetooth. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera Ostatnie uaktualnienie: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC* 1 : Odbiorniki

Bardziej szczegółowo