Adapter HIF 1899 TUMPK Nr produktu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adapter HIF 1899 TUMPK Nr produktu"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Adapter HIF 1899 TUMPK Nr produktu Strona 1 z 10

2 Produkt wyprodukowano i zmontowano zgodnie z zasadami kontroli jakości ROADSTAR. Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed przystąpieniem do obsługi produktu zapoznaj się dokładnie z niniejsza instrukcją obsługi. Zachowaj ją do późniejszego wglądu. HIF-1899TUMPK Odtwarzacz CD/MP3 z adapterem, odtwarzaczem kaset, radiem stereo i kodowaniem USB Instrukcja obsługi Strona 2 z 10

3 Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zapoznaj się z nowym systemem HiFi przed pierwszym użyciem. Zachowaj instrukcję do późniejszego wglądu. Lokalizacja elementów sterowania 1) pokrywa przeciwpyłowa 2) przycisk CD PLAY/PAUSE 3) przycisk CD SKIP UP 4) przycisk CD DOWN 5) przycisk PLAY MODE 6) przycisk FUNCTION 7) pokrętło głośności VOLUME 8) czujnik zdalny 9) przycisk RECORD 10) pokrywa CD 11) przycisk otwierania i zamykania pokrywy CD DOOR OPEN / CLOSE 12) przycisk MW BAND 13) gniazdo USB 14) przycisk FM BAND 15) przycisk POWER ON/ OFF 16) dźwignia sygnału 17) wskaźnik diodowy zasilania POWER LED 18) ekran LCD 19) wskaźnik diodowy FM STEREO 20) pokrętło skali 21) pokrętło dostrajania 22) blokada ramienia 23) przejściówka talerza obrotowego 24) przełącznik prędkości obrotów 33/45/78 RPM 25) uchwyt 26) przycisk CD/USB 27) głośniki 28) antena FM 29) przewód AC Strona 3 z 10

4 30) przycisk TAPE 31) przycisk PHONO 32) przycisk CD STOP 33) przycisk TAPE FF/EJECT 34) kieszeń taśmy 35) mechanizm pokrywy górnej 36) adapter Pilot Instalacja baterii Nadajnik na podczerwień wymaga do pracy 2 baterii CR ) przycisk otwierania kieszeni OPEN / CLOSE CD 38) przycisk REC w trybie cd lub dźwięku; przyciśnij aby włączyć funkcję nagrywania 39) przycisk REPEAT 40) przycisk PLAY/PAUSE w trybie cd/usb, przyciśnij jeden raz, aby rozpocząć odtwarzanie; przyciśnij ponownie aby otworzyć tryb zatrzymania. 41) przycisk przejścia do tyłu; przyciśnij raz aby przejść do poprzedniego utworu; przyciśnij i przytrzymaj aby rozpocząć wyszukiwanie do tyłu 42) przycisk przejścia wprzód; przyciśnij raz aby przejść do kolejnego utworu; przyciśnij i przytrzymaj aby rozpocząć wyszukiwanie do przodu. Strona 4 z 10

5 43) przycisk STOP w trybie cd/usb, przyciśnij aby zatrzymać odtwarzanie lub skasować zapisany program 44) przycisk + 10 utwór 45) przycisk - 10 utwór 46) przycisk RANDOM w trybie cd/usb, przyciśnij, aby włączyć funkcję losową 47) przycisk DELETE 48) przycisk PROGRAM w trybie cd/usb, przyciśnij, aby włączyć funkcję programowania. Podłączanie zasilania Przed włączeniem upewnij się, że napięcie sieci prądowej odpowiada napięciu oznaczonemu na tabliczce znamionowej produktu. Dla własnego bezpieczeństwa zapoznaj się dokładnie z instrukcją, przed przystąpieniem do podłączania urządzenia do sieci. Praca z sieci (AC) Produkt może pracować wyłącznie z zasilaniem AC 230V 50Hz. Podłączanie do innych źródeł zasilania może uszkodzić produkt. Uwaga Aby nie dopuścić do porażenia prądem odłącz produkt od sieci przed zdjęcie pokrywy. Wewnątrz nie znajdują się żadne części wymagające serwisowania przez użytkownika. Serwis produkt przeprowadza wykwalifikowany personel. Środki bezpieczeństwa Nie narażaj produktu na kontakt z deszczem lub wilgocią. Zasilanie z sieci: tylko 230V 50Hz AC. Ten symbol oznacza, że produkt posiada podwójną izolację. Złącze uziemienia nie jest wymagane. Zasilanie Wyjmij urządzenie ostrożnie z opakowania, zachowując je do późniejszego użycia. Praca z zasilaniem prądem zmiennym Podłącz wtyczkę do gniazda zasilania 230V AC ~ 50 Hz. Tuner MW/FM Obsługa Włącz włącznik zasilania (ON) (15). Zaświeci się czerwony wskaźnik diodowy (17). Wybierz żądane pasmo częstotliwości za pomocą przełącznika wyboru pasma (14) dla fal FM lub (12) dla MW. Ustaw żądaną stację radiową obracając pokrętło dostrajania (21). Antena Odbiór fal FM możliwy jest dzięki wbudowanej antenie FM (28) znajdującej się z tyłu produktu. Obróć antenę, aby uzyskać jak najlepszy odbiór. Przy odbiorze fal MW sygnały są wychwytywane przez wbudowaną antenę ferrytową. Może zajść potrzeba zmiany ustawienia produktu w celu uzyskania lepszego odbioru. Strona 5 z 10

6 Odbiór stereo FM & FM- Odbiór stereo jest możliwy kiedy dostrojone stacje FM nadają w systemie stereo. W trybie FM Stereo, jeśli stacja nadaje w systemie stereo, zaświeci się wskaźnik diodowy STEREO (19). Obsługa adaptera Przygotowanie Otwórz pokrywę adaptera. Odkręć dwie śruby transportowe za pomocą monety. Zwolnij blokadę ramienia i zdejmij zabezpieczenie igły. Słuchanie płyt 1. Przyciśnij przycisk PHONO (31), aby wybrać funkcję TURNTABLE. 2. Umieść płytę na adapterze, na talerzu. Umieść przejściówkę EP na talerzu,. Jeśli odtwarzasz płyty 17cm EP. 3. Ustaw przełącznik prędkości (24) na 33 / 78 lub 45 obrotów zgodnie z daną płytą. 4. Zwolnij blokadę ramienia i zdejmij zabezpieczenie z igły. 5. Podnieś ramię trzymając za dźwignię ramienia. 6. Przesuń ramię nad początek płyty lub na początek danego utworu. 7. Ostrożnie obniż ramię na płytę za pomocą dźwigni, aby rozpocząć słuchanie muzyki. 8. Po zakończeniu odtwarzania płyty, ramię automatycznie zatrzyma się. Unieś ramię znad płyty i odstaw na uchwyt. 9. Aby zatrzymać płytę ręcznie, unieś ramię znad płyty i odstaw na uchwyt. Uwaga: nie zatrzymuj ani nie obracaj talerza adaptera ręcznie. Przesuwanie lub poruszanie talerzem bez zabezpieczenia blokady ramienia może uszkodzić ramię. Załóż zabezpieczenie igły, jeśli nie używasz adaptera. Odtwarzanie CD Aby rozpocząć 1. Przyciśnij przełącznik funkcji (26) aby wybrać tryb CD/USB. 2. Przyciśnij przycisk OPEN/CLOSE (11), aby otworzyć pokrywę CD (10). 3. Umieść płytę CD nadrukowaną stroną do góry w kieszeni i zamknij kieszeń płyty CD. 4. Rozpoczyna się wyszukiwanie, pierwszy utwór zostanie odtworzony. Odtwarzanie/pauza/zatrzymanie 1. Aby zatrzymać, przyciśnij jeden raz przycisk STOP (32, na ekranie LCD wyświetli się całkowita liczba utworów (18). Ponownie przyciśnij PLAY/PAUSE, aby wznowić odtwarzanie. Tryb przewijania/wyszukiwania (skip/search up / skip/search down ) 1. W trybie odtwarzania lub zatrzymania, po wciśnięciu przycisku skip up (3), przeskoczysz do kolejnego utworu i wyświetli się numer utworu a następnie urządzenie pozostanie w trybie odtwarzania lub zatrzymania. Strona 6 z 10

7 2. W trybie odtwarzania lub zatrzymania po wciśnięciu przycisku skip down (3) przeskoczysz do początku utworu i wyświetli się numer tego utworu a następnie urządzenie pozostanie w trybie odtwarzania lub zatrzymania. 3. Po wykonaniu kroku 2, przyciśnij ponownie przycisk skip down (3); przeskoczysz do poprzedniego utworu a następnie urządzenie pozostanie w trybie odtwarzania lub zatrzymania. 4. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk skip up/down (3) podczas odtwarzania cd/mp3, aby szybko przewinąć utwór do przodu lub wstecz aż do momentu zwolnienia przycisku. 5. Aby przeskoczyć o 10 utworów wprzód lub wstecz, przyciśnij na pilocie przycisk TRACK+10 lub TRACK-10. Wymagania formatu ścieżki MP3/WMA - częstotliwość bitów MP3: 32 kbps~256 kbps i częstotliwość bitów wma : 32 kbps ~ 320 kbps - jakość odtwarzanych płyt MP3 różni się w zależności od płyty CD i metody nagrywania. Ponadto czas wyszukiwania dla płyty MP3-CD jest dłuższy niż dla zwykłej płyty CD ze względu na różnice formatu. Tryb REPEAT/RANDOM Przyciśnij przycisk REPEAT na pilocie lub przycisk PLAY MODE na urządzeniu głównym, aby włączyć tę funkcję. Wszystkie utwory można odtworzyć w poniższych trybach: Dla CD (1) REPEAT 1 (2) REPEAT ALL TRACK (4) RANDOM OFF MODE I Dla płyty MP3/WMA (1) REPEAT 1 (2) REPEAT 1 FOLDER (3) REPEAT ALBUM (5) RANDOM Odtwarzanie MP3/WMA z pamięci USB System może dekodować i odtwarzać wszystkie pliki MP3 /WMA zapisane na nośniku pamięci podłączonej przez złącze USB. 1. Ustaw przełącznik funkcji (15) na tryb CD/USB a następnie przyciśnij przycisk FUNCTION (6), aby wybrać USB. 2. Podłącz wtyczkę USB i upewnij się, że została dokładnie włożona do gniazda. Nieprawidłowe podłączenie wtyczki USB może zniszczyć system dźwiękowy lub nośnik pamięci (pamięć USB). Przed podłączeniem sprawdź czy ustawienie wtyczki USB jest prawidłowe. 3. System automatycznie po podłączeniu rozpocznie odczyt nośnika pamięci a ekran LCD (18) wyświetli całkowita liczbę plików MP3/WMA. 4. Powtórz tę samą procedurę odtwarzania jak podczas odtwarzania płyty CD/MP3. Uwaga System wykrywa i odczytuje pliki wyłącznie w formacie MP3 lub WMA poprzez złącze USB. Po podłączeniu systemu do odtwarzacza MP3 poprzez gniazdo USB, ze względu na różnice formatu kodowania MP3 niektóre odtwarzacze mogą nie działać po podłączeniu do gniazda USB. Nie stanowi to wady systemu. Odtwarzanie taśmy Strona 7 z 10

8 Obsługa Odtwarzanie kasety Ustaw przycisk funkcyjny (6) w tryb TAPE. System rozpocznie odtwarzanie automatycznie po włożeniu kasety. Szybkie przewijanie do przodu Przyciśnij do połowy przycisk TAPE FORWARD / EJECT (33) w trybie odtwarzania. Taśma przewinie się do przodu. Delikatnie przyciśnij ponownie przycisk TAPE FORWARD / EJECT (33) aby wznowić odtwarzanie. Zatrzymanie i wyjęcie kasety Przyciśnij przycisk TAPE FORWARD / EJECT (33) całkiem do końca; kaseta zostanie wysunięta z pokrywy (34) Powtórzenie nagrania Funkcja ta pozwala na kolejne odsłuchanie tego samego utworu. Odtwarzanie losowe Możesz odsłuchać wszystkie utwory lub foldery w kolejności losowej. Programowanie płyty CD Możesz zaprogramować do 99 utworów na płycie MP3 (20 w CD) i odtworzyć je w dowolnej kolejności. Zanim zaczniesz programowanie, upewnij się, że system pozostaje w trybie STOP. 1. Przyciśnij przycisk tryb CD/USB i zatrzymaj odtwarzanie CD. 2. Przyciśnij przycisk PLAY MODE ; na ekranie wyświetli się P (18). Wyświetli się także numer programu i numer utworu, który ma być zaprogramowany. 3. Wybierz żądany utwór przyciskając przycisk SKIP lub przycisk (3). 4. Przyciśnij przycisk PLAY MODE, aby zapisać utwór do pamięci. 5. Powtórz kroki 3 i 4, aby dodać kolejne utwory do pamięci. 6. Po zaprogramowaniu wszystkich utworów, przyciśnij przycisk PLAY/PAUSE CD (2) aby odtworzyć płytę w przypisanej kolejności utworów. 7. Aby skasować zaprogramowany plik, przyciśnij przycisk STOP. Strona 8 z 10

9 Kodowanie CD/dźwięku do pliku MP3 System może zakodować zwykłą płytę CD, kasetę lub płytę w formacie MP3 i nagrać je na nośniku pamięci przy pomocy złącza USB. T A) Kodowanie CD I) Kodowanie utworu 1. Odtwórz utwór CD, który chcesz zakodować i nagrać w normalny sposób. 2. Przyciśnij dwukrotnie przycisk RECORD (9) podczas odtwarzania danego utworu; urządzenie wyświetli komunikat o wykonywanym kodowaniu. 4. Przyciśnij przycisk STOP aby zakończyć nagrywanie utworu. II) Kodowanie płyty 1 1. Umieść płytę CD zadrukowaną stroną do góry w kieszeni płyty CD i zamknij kieszeń. 2. Przyciśnij dwukrotnie przycisk RECORD (9) po zakończeniu wyszukiwania. Urządzenie wyświetli komunikat o wykonywanym kodowaniu. 3. Po zakończeniu kodowania, urządzenie automatycznie zatrzyma odtwarzanie. Uwaga: Prędkość nagrywania wynosi 1:1 i jest zgodna z faktycznym czasem odtwarzania utworu na CD. System utworzy folder RECORD i zapisze w nim zakodowany utwór. Format nagrywania ustawiony jest domyślnie na: częstotliwość bitów MP3: 128 kbps, częstotliwość próbkowania : 44.1khz W trybie kodowania tytuł utworu nie jest nagrywany. Aby przerwać nagrywanie, przyciśnij ponownie przycisk RECORD w trybie nagrywania. - Nagrywanie zostanie zakończone po zakodowaniu całego utworu; w przypadku wcześniejszego zatrzymania procesu kodowania żaden utwór nie zostanie nagrany ani zapisany w pamięci USB. III) Kopiowanie pliku MP3/WMA Po włożeniu płyty MP3/WMA zamiast płyty CD, system skopiuje pliki do pamięci USB lub na kartę SD, jeśli przyciśniesz przycisk RECORD (9). Procedura postępowania jest tutaj taka sama jak w przypadku kodowania płyty CD, jak opisano powyżej. System przełączy się w tryb kopiowania wyłącznie po odczytaniu pliku MP3/WMA B) Kodowanie dźwięku 1) Włóż urządzenie USB. 2) Przełącz przycisk funkcyjny na PHONO. 3) Rozpocznij odtwarzanie w pozycji PHONO dla ścieżki, którą chcesz nagrać na USB. 4) Przyciśnij przycisk RECORD dwukrotnie, aby rozpocząć kodowanie. 5) Ekran wyświetli REC. 4) Po zakończeniu nagrywania przyciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać nagrywanie. C) Kodowanie kasety 1) Włóż urządzenie USB. 2) Przełącz przycisk funkcyjny na TAPE. 3) Rozpocznij odtwarzanie w pozycji TAPE dla ścieżki, którą chcesz nagrać na USB. 4) Przyciśnij przycisk RECORD dwukrotnie, aby rozpocząć kodowanie. 5) Ekran wyświetli REC. 4) Po zakończeniu nagrywania przyciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać nagrywanie. Strona 9 z 10

10 Usuwanie USB / karty pamięci Aby odłączyć USB, najpierw wyłącz zasilanie lub ustaw tryb funkcji na CD, AUX lub TUNER. Odłącz urządzenie USB wyciągając je z gniazdka. Usuwanie ścieżek z USB 1) Włóż urządzenie USB. 2) Przełącz przycisk funkcyjny na CD/USB. 3) Przyciśnij przycisk FUNCTION, aby wybrać urządzenie USB. 4) Podczas odtwarzania lub w trybie STOP, przyciśnij przycisk DELETE na pilocie, aby usunąc aktualny utwór. Specyfikacje Zasilanie AC: 230V ~ 50Hz Bateria RC: CR-2025 Zasięg częstotliwości radiowej FM: MHz MW: kHz Budowa i specyfikacje podlegają zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Strona 10 z 10

Gramofon, odtwarzacz CD/kaset Roadstar HIF1923TUMPK, retro, pilot, konwerter USB

Gramofon, odtwarzacz CD/kaset Roadstar HIF1923TUMPK, retro, pilot, konwerter USB INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 491774 Gramofon, odtwarzacz CD/kaset Roadstar HIF1923TUMPK, retro, pilot, konwerter USB Strona 1 z 12 Strona 2 z 12 Ostrzeżenia Wykrzyknik wewnątrz trójkąta jest sygnałem

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

Gramofon USB Reflexion TTR-8642 UCE

Gramofon USB Reflexion TTR-8642 UCE Gramofon USB Reflexion TTR-8642 UCE Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Bezpieczeństwo Znak błyskawicy w trójkącie, ma za zadanie ostrzec użytkownika o ryzyku porażenia prądem ze względu na nieizolowane elementy.

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

TTR-8632UCEN Instrukcja obsługi

TTR-8632UCEN Instrukcja obsługi Odtwarzacz MP3 z gramofonem i radiem stereo. Wyjścia USB/SD, funkcja kodowania oraz pilot. TTR-8632UCEN Instrukcja obsługi Strona 1 z 11 Widok z przodu Widok z góry Pilot zdalnego sterowania Strona 2 z

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Easi-Listener. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne

Easi-Listener. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność Easi-Listener lub otwarcia ich obudowy.

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKÓW Podłączyć wtyczkę głośników do odpowiednich złączy głośników umieszczonych z tyłu urządzenia.

PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKÓW Podłączyć wtyczkę głośników do odpowiednich złączy głośników umieszczonych z tyłu urządzenia. 1. Przycisk zasilania 2. Przełącznik pasma 3. Przełącznik rodzaju funkcji (KASETY/RADIO/PŁYTY CD/ZEWNĘTRZNE) 4. Przycisk podbicia basów 5. Przycisk tryb odtwarzania płyt CD 6. Przycisk programowania odtwarzania

Bardziej szczegółowo

Wieża stereo MHX-550.LP

Wieża stereo MHX-550.LP Wieża stereo MHX-550.LP Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wielofunkcyjnej wieży stereo. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie elementów sterowania

Rozmieszczenie elementów sterowania Rozmieszczenie elementów sterowania 1. PRZEŁĄCZNIK TRYBU PRACY (CD/KASETA (WYŁ.)/RADIO) 2. PRZEŁĄCZNIK ZAKRESU FAL 3. ANTENA FM 4. POKRYWA ODTWARZACZA CD 5. POKRĘTŁO STROJENIA RADIA 6. PRZYCISK PODBICIA

Bardziej szczegółowo

P390 CD Radio Nr produktu

P390 CD Radio Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI P390 CD Radio Nr produktu 000394199 Strona 1 z 13 Widok urządzenia 1 Uchwyt do noszenia 2 Kieszonka na płyty CD 3 Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm wtyczka mini jack 4 Wyświetlacz Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

LP2GO. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI

LP2GO. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 312643 LP2GO Strona 1 z 5 PREWODNIK QUICKSTART Upewnij się, że pudełko zawiera następujące elementy: Przewodnik Quick Start Instrukcje bezpieczeństwa i książeczka gwarancyjna

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Aby zredukować ryzyko śmierci poprzez porażenie prądem: 1. Zawsze wyłącz urządzenie z gniazdka, gdy nie jest używane. 2. Nie korzystaj z urządzenia podczas kąpieli. Przechowuj urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CL141 GRAMOFON STEREO CD/MP3 BLUETOOTH

INSTRUKCJA OBSŁUGI CL141 GRAMOFON STEREO CD/MP3 BLUETOOTH INSTRUKCJA OBSŁUGI CL141 GRAMOFON STEREO CD/MP3 BLUETOOTH 1 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Podczas używania urządzeń elektrycznych, zawsze powinny zostać zachowane podstawy bezpieczeństwa, jak poniżej: PRZECZYTAJ

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający Przed rozpoczęciem pracy Zawartość opakowania Elementy znajdujące się w opakowaniu urządzenia: Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WARNING RT-4300 UWAGA W CELU UNIKNIĘCIA POŻARU LUB RYZYKA PORAŻENIA NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DESZCZ LUB W MIEJSCU WILGOTNYM SYMBOL JASNEJ BŁYSKAWICY ZAKOŃCZONEJ STRZAŁKĄ wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi

Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi Nr produktu: 326030 Strona 1 z 13 Elementy sterowania 1. Slot karty pamięci SD 2. Głośnik 3. Przycisk zasilania 4. Wyświetlacz LCD 5. Wskaźnik ładowania

Bardziej szczegółowo

Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060

Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060 INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060 Nr produktu 326181 Strona 1 z 13 Rozmieszczenie przycisków 1. Przycisk sterowania: Ustawienie, ustawienie Skanowanie tunera/ alarm

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

UWAGA RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

UWAGA RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM GRAMOFON RETRO CD/USB/SD Z FUNKCJĄ RIPOWANIA NA USB LUB KARTĘ SD RADIO FM STEREO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL CL139 UWAGA RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM UWAGA: ABY ZAPOBIEC RYZYKU PORAŻENIA PRĄDEM NIE ZDEJMUJ OBUDOWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD38 USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD38 USB INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB model CD38 USB AUDIOX ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl www.audiox.com.pl UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodtwarzacza

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Odtwarzacz audio CMP-30. Instrukcja instalacji i użytkowania

Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Odtwarzacz audio CMP-30. Instrukcja instalacji i użytkowania Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO Odtwarzacz audio CMP-30 Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIA AUDIO Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC http://www.audac.be

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Uwaga: Napięcie zasilające tego urządzenia wynosi 12 V / 24 V. Zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie zasilające mogłoby spowodować uszkodzenie lub awarię urządzenia. To urządzenie wraz z dyskiem USB lub

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

Prosimy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji, przed użyciem urządzenia.

Prosimy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji, przed użyciem urządzenia. Prosimy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji, przed użyciem urządzenia. Proszę uważnie przeczytać następujące ważne zabezpieczenia, które mają zastosowanie do sprzętu. 1. Przeczytaj instrukcje - Wszystkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD36 USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD36 USB INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB model CD36 USB AUDIOX ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl www.audiox.com.pl UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodtwarzacza

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik. Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8

Radiobudzik. Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8 Radiobudzik Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 352349 Strona 1 z 8 Język polski Symbol pioruna ze strzałką w pisany w trójkąt ostrzega użytkowników przed obecnoscią nieizolowanego niebezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu Przenośny odtwarzacz DVD 1. Widok z przodu 1. Wyświetlacz LCD 2. Przycisk LCD 3. Przycisk SETUP 4. Przycisk MODE 5. Przycisk MENU 6. Przycisk PAUSE/UP 7. Przycisk F.FWD/RIGHT 8. Przycisk PLAY/SEL. 9. Przycisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD36 USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB. model CD36 USB INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB model CD36 USB AUDIOX ul. Narcyzowa 2a, 86-005 Lipniki k/bydgoszczy www.eltra.pl www.audiox.com.pl Radioodtwarzacz posiada funkcję oszczędzania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI MCR 50

PODRĘCZNIK OBSŁUGI MCR 50 PODRĘCZNIK OBSŁUGI MCR 50 WWW.DENVER ELECTRONICS.COM Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. OSTROŻENIE W CELU ZAPOBIEŻENIA POŻAROWI LUB PORAŻENIU

Bardziej szczegółowo

RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB

RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB model CD26 USB AUDIOX ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodtwarzacza i życzymy

Bardziej szczegółowo

RADIOTELEFONU FR - 100

RADIOTELEFONU FR - 100 Instrukcja Obsługi RADIOTELEFONU FR - 100 Maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Grottgera 3 tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl DANE TECHNICZNE Częstotliwość pracy BAND A BAND

Bardziej szczegółowo

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD CSU-36 OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie równobocznym

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz stereo DAB+ Z CD, USB/SD Nr produktu

Przenośny odtwarzacz stereo DAB+ Z CD, USB/SD Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Przenośny odtwarzacz stereo DAB+ Z CD, USB/SD Nr produktu 000326077 Strona z 4 Opis produktu Strona 2 z 4 Opis Rączka 2 Kieszeń CD 3 OPEN Kieszeń CD otwarta 4 Atena teleskopowa DAB /

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem Nr produktu 884041 Strona 1 z 5 1. Widok z przodu 2. Widok z tyłu Wejście zasilacza Złącze USB 2.0 Złącze

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D8, FM, AM

Radio przenośne Sangean PR-D8, FM, AM INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D8, FM, AM Produkt nr: 326470 Strona 1 z 17 Strona 2 z 17 Elementy obudowy: 1. Wbudowany mikrofon Stereo (kanał lewy) 2. Wyświetlacz LCD 3. Wyświetlacz LCD

Bardziej szczegółowo

11128865 Wieża "Nostalgia" z funkcją Direct Encoding INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wieża Nostalgia z funkcją USB-Encoding

11128865 Wieża Nostalgia z funkcją Direct Encoding INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wieża Nostalgia z funkcją USB-Encoding 11128865 Wieża "Nostalgia" z funkcją Direct Encoding INSTRUKCJA OBSŁUGI Wieża Nostalgia z funkcją USB-Encoding Drodzy Klienci! Serdeczne gratulacje! Nabywając ten produkt staliście się posiadaczami urządzenia

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi WAKEBOX BT MT3148 Instrukcja obsługi Widok ogólny Opis przycisków PL 2 1. wciśnij dłużej aby włączyć/wyłączyć 2. MODE wciśnij krótko aby zmienić bieżący tryb pracy 3. wciśnij krótko aby przejść do poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Gramofon z wyjściem USB / SD, Soundmaster MCD 4500, radio FM, CD, konwerter vinyl => MP3

Gramofon z wyjściem USB / SD, Soundmaster MCD 4500, radio FM, CD, konwerter vinyl => MP3 INSTRUKCJA OBSŁUGI Gramofon z wyjściem USB / SD, Soundmaster MCD 4500, radio FM, CD, konwerter vinyl => MP3 Nr produktu 673422 Strona 1 z 19 OCHRONA ŚRODOWISKA Nie należy wyrzucać tego produktu wraz z

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 Strona 1 z 6 4.2 Widok z przodu Ekran 4.3 Lokalizacja elementów sterowania, funkcje i ekrany 1 Zasobnik baterii Zasobnik baterii znajduje się

Bardziej szczegółowo

Gramofon USB UPL-800 MP3 z odtwarzaczem MP3, radiem i gniazdem AUX. INSTRUKCJA OBSŁUGI

Gramofon USB UPL-800 MP3 z odtwarzaczem MP3, radiem i gniazdem AUX. INSTRUKCJA OBSŁUGI 11124872 Gramofon USB UPL-800 MP3 z odtwarzaczem MP3, radiem i gniazdem AUX. INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Spis treści Ważne wskazówki na początek... 3 Bezpieczeństwo i gwarancja/utylizacja... 3 Twój nowy gramofon

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP3/CD/RADIO Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM TUNEREM AM/FM I CZYTNIKIEM USB FLASH NAZWA MODELU : CSU77

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP3/CD/RADIO Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM TUNEREM AM/FM I CZYTNIKIEM USB FLASH NAZWA MODELU : CSU77 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie równobocznym służy ostrzeżeniu użytkownika przed obecnością wewnątrz urządzenia niebezpiecznych, nieizolowanych elementów pod napięciem, które

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ Nr produktu 326458 Strona 1 z 10 Obsługa radia DAB 1. Ostrożnie wysuń antenę teleskopową. 2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć radio. Na

Bardziej szczegółowo

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji Nr produktu 352350 Strona 1 z 8 Podstawowe funkcje - Zasilanie zasilacz AC/AC - Radio FM w technologii PLL - 12/24 godzinny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com DIGITAL MUSIC PLAYER MP3&WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM www.mpmaneurope.com Dziękujemy za wybór naszego odtwarzacza MP3! Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą

INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą S. 1 Podpisy pod rysunki: Figure 1: ENGLISH POLSKI Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Widok

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI XRM15

INSTRUKCJA OBSŁUGI XRM15 INSTRUKCJA OBSŁUGI XRM15 Radiomagnetofon Stereo z odtwarzaczem MP3/CD/CD-R/USB/SD Poznaj symbole bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE PRZED WODĄ I WILGOCIĄ Urządzenie nie może być wystawianie na ryzyko zamoczenia

Bardziej szczegółowo

Radio FM Dual NR 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 24

Radio FM Dual NR 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 24 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM Dual NR 4 Nr produktu 779085 Strona 1 z 24 Elementy systemu sterowania Strona 2 z 24 1 Pokrywa adaptera 2 Blokada 3 Głośnik 4 USB Podłączenie USB 5 POWER ON OFF Włączanie/Wyłączanie

Bardziej szczegółowo

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U 1. Informacje podstawowe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio samochodowe 4001U pozwoli cieszyć się cyfrową jakością odtwarzanej muzyki bez korzystania z uciążliwych, rysujących się

Bardziej szczegółowo

Gramofon USB Dual DTTC 100

Gramofon USB Dual DTTC 100 INSTRUKCJA OBSŁUGI Gramofon USB Dual DTTC 100 Nr produktu: 704728 Strona 1 z 25 Szanowni Państwo, Dziękujemy za zaufanie i zakup gramofonu USB Dual DTTC 100. Niniejsza instrukcja jest częścią produktu.

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNE URZĄDZENIE CD/RADIO CSD15 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZENOŚNE URZĄDZENIE CD/RADIO CSD15 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNE URZĄDZENIE CD/RADIO CSD15 INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa

Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000342395 Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa Strona 1 z 5 Elementy sterujące 1. Przełącznik pasma AM/FM 2. Brzęczyk alarmowy 3.

Bardziej szczegółowo

Magnetofon USB ION Audio Tape2PC

Magnetofon USB ION Audio Tape2PC Magnetofon USB ION Audio Tape2PC Krótka instrukcja obsługi Nr produktu: 345732 Strona 1 z 9 ZAWARTOŚĆ PRZESYŁKI Prosimy o sprawdzenie, czy wymienione elementy znajdują się w opakowaniu: Magnetofon Tape2PC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Gramofon z wyjściem USB ION

Gramofon z wyjściem USB ION INSTRUKCJA OBSŁUGI Gramofon z wyjściem USB ION Nr produktu 304494 Strona 1 z 8 Krótki przewodnik Upewnij się czy wszystkie elementy znajdują się w opakowaniu - Gramofon CD - Slipmata - Zasilacz sieciowy

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żarówki LED z kamerą. Można ją stosować zarówno w lampie stołowej jak i lampie wiszącej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera Ostatnie uaktualnienie: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC* 1 : Odbiorniki

Bardziej szczegółowo

Mini wieża stereo z funkcją Encoding Art. Nr

Mini wieża stereo z funkcją Encoding Art. Nr 5486003 INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini wieża stereo z funkcją Encoding Art. Nr 54 86 003 Bardzo dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi,

Bardziej szczegółowo

Gramofon INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: CL 136-137

Gramofon INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: CL 136-137 Gramofon INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: CL 136-137 Prosimy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji, przed użyciem urządzenia. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UWAGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Wprowadzenie. Spis treści. Akcesoria. Informacje ogólne PL-1

POLSKI. Wprowadzenie. Spis treści. Akcesoria. Informacje ogólne PL-1 Informacje ogólne PL-1 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego urządzenia, należy się uważnie zapoznać z niniejszą instrukcją, która wyjaśni wszelkie

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

GRAMOFON INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: CL140

GRAMOFON INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: CL140 GRAMOFON INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: CL140 Prosimy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji, przed użyciem urządzenia. Proszę uważnie przeczytać następujące ważne zabezpieczenia, które mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Kamera. Nr produktu

Kamera. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera Nr produktu 000401987 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Opis kamery 1. LCD 2,5 cala 2. Slot USB i HDMI 3. Przycisk wł./wył. ze wskaźnikiem stanu naładowania (czerwony) 4. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny zasilacz z wbudowaną kamerą HD

Uniwersalny zasilacz z wbudowaną kamerą HD Uniwersalny zasilacz z wbudowaną kamerą HD Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup zasilacza z wbudowaną kamerą HD. Poprzez zasilacz z odpowiednimi adapterami można ładować różne urządzenia elektroniczne.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB/SD/SDHC

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB/SD/SDHC INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB/SD/SDHC model CD98USB LILA AUDIOX ul. Narcyzowa 2a, 86-005 Lipniki k/bydgoszczy www.eltra.pl www.audiox.com.pl UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

CSD17 PRZENOŚNE URZĄDZENIE MP3/CD/RADIO

CSD17 PRZENOŚNE URZĄDZENIE MP3/CD/RADIO CSD17 PRZENOŚNE URZĄDZENIE MP3/CD/RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD MP3 model CD-24 red Euro. AUDIOX ul. Glinki 146, Bydgoszcz

INSTRUKCJA OBSŁUGI. RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD MP3 model CD-24 red Euro. AUDIOX ul. Glinki 146, Bydgoszcz INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD MP3 model CD-24 red Euro AUDIOX ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl - 1 - UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodtwarzacza

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM Karcher BOOMBOX RR 510(N), , Pamięć programów: 20, srebrny

Radioodtwarzacz CD, FM Karcher BOOMBOX RR 510(N), , Pamięć programów: 20, srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197352 Radioodtwarzacz CD, FM Karcher BOOMBOX RR 510(N), 865438, Pamięć programów: 20, srebrny Strona 1 z 14 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przeczytaj instrukcje

Bardziej szczegółowo

Kamera sportowa Conrad AT18. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Elementy obsługi. 1. Ochrona przyłączeniowa (przykręcona)

Kamera sportowa Conrad AT18. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Elementy obsługi.  1. Ochrona przyłączeniowa (przykręcona) Kamera sportowa Conrad AT18 Instrukcja obsługi Nr produktu: 861800 Elementy obsługi 1. Ochrona przyłączeniowa (przykręcona) 2. Przycisk zwalniania migawki 3. Przycisk ON/OFF w celu włączenia/ wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth Nr produktu 352407 Strona 1 z 6 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem Bryzgoszczelny głośnik

Bardziej szczegółowo

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: RS4B INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: RS4B INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO SAMOCHODOWE MODEL: RS4B INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje podstawowe Radio samochodowe RS4B pozwoli cieszyć się cyfrową jakością odtwarzanej muzyki bez korzystania z uciążliwych, rysujących się i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOMAGNETOFONU MONOFONICZNEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOMAGNETOFONU MONOFONICZNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOMAGNETOFONU MONOFONICZNEGO AGATA 2 model MC 958 AUDIOX, ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radiomagnetofonu i Ŝyczymy wielu

Bardziej szczegółowo

Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu

Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu 646746 Strona 1 z 5 Wygaszacz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Numer produktu 646746 Przeznaczenie do użycia Ten bezprzewodowy wbudowany

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010 Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD Instrukcja obsługi PY0010 PL Budowa urządzenia 1 Do góry 2 Przycisk potwierdzenia 3 Do dołu 4 Menu 5 łącznik, zmiana trybu 6 Kontrolka pracy 7 Slot HDMI 8 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Radio ścienne PEHA by Honeywell

Radio ścienne PEHA by Honeywell INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio ścienne PEHA by Honeywell Nr produktu 551354 Strona 1 z 21 1.1 Zastosowanie Radio ścienne Audio Point może być używane na przykład w pokojach domowych (łazienka, kuchnia, sypialnia)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu

Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu 000640465 Strona 1 z 5 Wygaszacz bezprzewodowy RSLRD2 Numer produktu 64 04 65 Przeznaczenie do użycia Ten bezprzewodowy wbudowany wygaszacz

Bardziej szczegółowo

11. Używaj jedynie akcesoriów/dodatków określonych przez producenta.

11. Używaj jedynie akcesoriów/dodatków określonych przez producenta. Przenośne radio Sangean PR- D4 Instrukcja obsługi Nr produktu: 340824 WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1. Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. 2. Zatrzymaj instrukcję obsługi na przyszłość. 3. Przestrzegaj

Bardziej szczegółowo

Endoskop Findoo Grip. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Strona 1 z 12

Endoskop Findoo Grip. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Strona 1 z 12 Endoskop Findoo Grip Instrukcja obsługi Nr produktu: 105638 Strona 1 z 12 Strona 2 z 12 Wkładanie baterii Baterie wkłada się do wnęki, znajdującej się w rączce. Podnieś pokrywę, przesuwając ją w kierunku,

Bardziej szczegółowo

ROCK POP EQ CLAS RDM SAMOCHODOWY SYSTEM www.facebook.com/denverelectronics ODTWARZACZ SAMOCHODOWY MP3 Z RADIEM, USB/SD/MMC, PODRĘCZNIK CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA

Bardziej szczegółowo

670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi.

670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi. 670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi. Wyposażenie i funkcje. Zmienna prędkość odtwarzania (V.P.S.) x0.5, x0.7, x1.0, x1.5, x2.0. Pojemność zapisu do 290 minut. 5 segregatorów- każdy dla maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za nabycie naszego cyfrowego odtwarzacza MP3. Przed użyciem odtwarzacza, by używać go prawidłowo, proszę przeczytać ten podręcznik.

Dziękujemy za nabycie naszego cyfrowego odtwarzacza MP3. Przed użyciem odtwarzacza, by używać go prawidłowo, proszę przeczytać ten podręcznik. Dziękujemy za nabycie naszego cyfrowego odtwarzacza MP3. Przed użyciem odtwarzacza, by używać go prawidłowo, proszę przeczytać ten podręcznik. A. Ostrzeżenie 1) Proszę wyłączać zasilanie gdy odtwarzacz

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo