Projekt muru oporowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt muru oporowego"

Transkrypt

1 Rok III, sem. VI 1 Projekt muru oporowego według PN-83/B Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. W projektowaniu ściany oporowe traktuje się wraz z fundamentem jako całość. Projekt muru oporowego obejmuje: opis techniczny, obliczenia statyczne, rysunki Opis techniczny: 1. Przedmiot, podstawa i zakres opracowania, 2. Wykorzystane materiały: dokumentacja geotechniczna/geologiczna, projekt budowlany, projekt urbanistyczny, ekspertyzy, normy, literatura. 3. Założenia projektowe, 4. Lokalizacja obiektu, 5. Charakterystyka geologiczno-inżynierska, ogólna charakterystyka morfologiczno-geologiczna (położenie, rzeźba terenu,...), szczegółowe warunki geotechniczne (rodzaj gruntów, stan gruntów miąższość warstw,...) warunki wodne (zwierciadło wody gruntowej, agresywność, sąsiedztwo zbiorników wodnych,...). 6. Opis konstrukcji, - ogólna charakterystyka konstrukcji (rodzaj konstrukcji, schemat, podstawowe wymiary, główne obciążenia). - opis poszczególnych elementów konstrukcyjnych. - opis obliczeń statycznych i metod wymiarowania konstrukcji. 7. Technologia wykonywania konstrukcji, 8. Informacje dodatkowe wyposażenie, 9. Uwagi końcowe. Obliczenia statyczne: 1. Ustalenie parametrów geotechnicznych 2. Przyjęcie wymiarów geometrycznych muru oporowego 3. Zebranie obciążeń.

2 Rok III, sem. VI Zebranie obciążeń pionowych Zebranie obciążeń poziomych (parcie gruntu). 4. Sprawdzenie wymiarów konstrukcji muru oporowego. 5. Sprawdzenie warunków I stanu granicznego sprawdzenie nośności podłoża z uwzględnieniem mimośrodu i nachylenia obciążenia oraz budowy podłoża; sprawdzenie stateczności na obrót; sprawdzenie stateczności na przesunięcie w poziomie posadowienia fundamentu lub w głębszych warstwach podłoża; sprawdzenie ogólnej stateczności ściany oporowej i uskoku naziomu. 6. Sprawdzenie warunków II stanu granicznego Normy: [1] PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. [2] PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. [3] PN-88/B Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem. [4] PN-86/B Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. [5] PN-B-02481:1998 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. [6] PN-83/B Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. [7] PN-81/B Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. [8] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. [9] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. Literatuta: Biernatowski K., Dembicki E., Dzierżawski K., Wolski W.: Fundamentowanie. Projektowanie i wykonawstwo. Arkady. Warszawa Dembicki E. i inni Fundamentowanie cz. 1 i 2. Arkady. Warszawa Czarnota Bojarski R., Lewandowski J. Fundamenty budowli lądowych. Arkady Motak E. Fundamenty bezpośrednie. Arkady. Warszawa Kobiak J., Stachurski W. Konstrukcje żelbetowe, tom 3. Arkady, Warszawa Starosolski W. Konstrukcje żelbetowe, tom II. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

3 Rok III, sem. VI 3 TREŚĆ ZADANIA (przykład) Zaprojektować mur oporowy podtrzymujący naziom o wysokości h n = 4,4 m. Projekt wykonać dla dwóch wariantów występowania gruntu pod podstawą fundamentu: I - posadowienie bezpośrednie, II - posadowienie na palach. Obciążenie naziomu: q n = 5 kpa. Rodzaj pali: wiercone Rzędne warstwy [m] Rodzaj gruntu Wariant I Geneza I L /I D warstwy Rzędne [m] Wariant II Rodzaj gruntu Geneza Gp C Gp C Pd Pd Ps Torf: φ = 15 o, c = 5 kpa Poziom wody gruntowej: - [m] Pr 0.66 I L /I D

4 Rok III, sem. VI Ustalenie parametrów geotechnicznych WARIANT I OBLICZENIA STATYCZNE Zasypkę przyjmujemy wg pkt 5.7 normy PN-83/B Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie: grunt niespoisty średniozagęszczony. Przelot [m] Rodzaj gruntu Metoda B ρ [g/cm 3 ] Stan gruntu Geneza (n) φ u (n) c u [kpa] [MPa] [MPa] Gp 2.10 I L = 0,45 C Pd 1.75 I D = 0, Ps 1.90 I D = 0, Zasypka Ps 1.85 I D = 0, M 0 E 0 Wartość obliczeniową parametru geotechnicznego należy wyznaczać wg wzoru: x (r) = γ m x (n), w którym γ m współczynnik materiałowy Współczynnik γ m dla parametru wyznaczanego metodą B lub C wynosi γ m = 0,9 lub γ m = 1,1 przy czym należy przyjmować wartość bardziej niekorzystną Wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych: I warstwa (Gp): ρ (r) = ρ (n) γ m = = 1.89 [g/cm 3 ] [Mg/m 3 ] = 2.31 [g/cm 3 ] [Mg/m 3 ] φ u (r) = φ u (n) γ m = = = c u (r) = c u (n) γ m = = 9.0 kpa = 11.0 kpa II warstwa (Pd): ρ (r) = ρ (n) γ m = = [g/cm 3 ] [Mg/m 3 ] = [g/cm 3 ] [Mg/m 3 ] φ u (r) = φ u (n) γ m = = = III warstwa (Ps): ρ (r) = ρ (n) γ m = = 1.71 [g/cm 3 ] [Mg/m 3 ] = 2.09 [g/cm 3 ] [Mg/m 3 ] φ u (r) = φ u (n) γ m = = = Zasypka (Ps): ρ (r) = ρ (n) γ m = = [g/cm 3 ] [Mg/m 3 ] = [g/cm 3 ] [Mg/m 3 ] φ u (r) = φ u (n) γ m = = = 36.30

5 Rok III, sem. VI Przyjęcie wymiarów konstrukcji Zagłębienie ścian oporowych wg pkt 5.3 (minimum 0,5 m) Minimalne grubości ścian żelbetowych wg pkt 5.1 Rodzaje ścian oporowych: - wspornikowe (ścianki szczelne); - wspornikowe zakotwione; - masywne (z betonu, kamienia lub ceglane); - kątowe (żelbetowe: monolityczne lub prefabrykowane); - kątowe żebrowe (zwykle żelbetowe monolityczne); - z elementami odciążającymi (ze wspornikami lub płytami odciążającymi); - złożone. P 90 Q 1 G 1 Q 2 40 E I Q 3 A O Przyjęte wymiary muru: H n = 4,4 m H = 5,5 m B = 3,8 m h = 0,95 m D = 1,1 m a = 0,4 m szerokość odsadzek: b L = 0,9 m; b P = 0,4 m 380

6 Rok III, sem. VI Zebranie obciążeń 3.1. Obciążenia pionowe Obciążenia od konstrukcji - ciężar własny elementów ściany (Q) Wartości charakterystyczne ciężaru własnego ścian: dla betonu γ b = 24,0 kn/m3 dla żelbetu γ ż = 25,0 kn/m3 Wartości współczynnika obciążeń: γ f = 1,1 (0,9). Obciążenia od gruntu (nad odsadzkami) (G) W zebraniu obciążeń pomijamy ciężar gruntu na odsadzce po stronie niższego naziomu. Wartości charakterystyczne ciężaru objętościowego gruntu określamy na podstawie normy PN-81/B Wartości współczynników obciążeń γ f do określenia wartości obliczeniowych: grunty rodzime 1,1 (0,9), grunt zasypowy 1,2 (0,8) bez kontroli zagęszczenia lub 1,1 (0,9) z kontrolą zagęszczenia. Obciążenie naziomu (obciążenie zmienne) (P) Wartości charakterystyczne obciążenia naziomu podano w temacie. Wartości współczynników obciążeń γ f do określenia wartości obliczeniowych: dla obciążenia naziomu do 2 kn/m 2 γ f = 1,4 (0,0), dla obciążenia naziomu 2 5 kn/m 2 γ f = 1,3 (0,0), dla obciążenia naziomu powyżej 5 kn/m 2 γ f = 1,2 (0,0). Obc. Charakterystyczne wartości obciążeń V k [kn/mb] r O M O γ fmin V min M Omin γ fmax V max M Omax r A M Amin [m] [knm/mb] [-] [kn/mb] [knm/mb] [-] [kn/mb] [knm/mb] [m] [knm/mb] Q 1 4,55 x 0,40 x 25 = Q x 4,55 x 2,10 x 25 = Q 3 3,80 x 0,95 x 25 = G 1 4,55 x 0,40 x 1,85 x 9,81 = P 0,40 x 5,0 = Suma: Ciężar własny ściany oporowej: Q n 1 = (5,5 0,95) 0,40 25 = 45,5 kn/m Q n 2 = ½ (5,5 0,95) (3,8 0,9 0,4 0,4) 25 =119,44 kn/m Q n 3 = 3,80 0,95 25 = 90,25 kn/m Q (r) 1 = 50,05 (40,95) kn/m Q (r) 2 = 131,38 (107,49) kn/m Q (r) 3 = 99,28 (81,23) kn/m Ciężar gruntu na odsadzkach: G 1 n = (5,5 0,95) 0,40 1,85 9,81 = 33,03 kn/m G 1 (r) = 36,33 (29,73) kn/m Obciążenie naziomu: P n = 0,40 5,0 = 2,0 kn/m P (r) = 2,60 (0,0) kn/m Suma obciążeń pionowych - V: V k = 290,22 kn/mb V max = 319,64 kn/mb V min = 259,40 kn/mb

7 Rok III, sem. VI Obciążenia poziome Parcie i odpór gruntu jest oddziaływaniem, którego wartość zależy od przemieszczeń i odkształcalności konstrukcji oporowej. Wartości parcia zależą od przemieszczeń ściany, a przemieszczenia te z kolei są wynikiem miedzy innymi parcia gruntu. Projektowanie ścian oporowych na parcie spoczynkowe (E 0 ) jest zbyt asekuracyjne i raczej niewłaściwe. Parcie takie przyjmuje się dla konstrukcji, które nie ulegają żadnym przemieszczeniom np. ściany tuneli lub dużych kolektorów i rurociągów. Projektowanie z kolei na parcie graniczne (E a ) może być zbyt ryzykowne, gdyż jest ono najmniejsze ze wszystkich parć i występuje dopiero przy znacznych i nieskrępowanych przemieszczeniach ściany. Ściany oporowe powinno się projektować na parcie pośrednie, przyjmowane w przybliżeniu: E I = (E a + E 0 )/2 lub E I = (2E a + E 0 )/3, bądź ustalane dokładniej na podstawie obliczeń iteracyjnych. Obciążenia poziome parcie spoczynkowe Zgodnie z PN-83/B poz K 0 ustala się w zależności od rodzaju gruntu według wzorów (12) i (13): - dla gruntów zasypowych wzór (13): K 0 = [0,5 - ξ 4 + (0,1 + 2ξ 4 ) (5I s 4,15)ξ 5 ] (1 + 0,5tgε) gdzie: ε - kąt nachylenia naziomu do poziomu, ξ 4 - współczynnik zależny od rodzaju gruntu zasypowego, wg tabl. 8 ξ 4 = 0,05; ξ 5 - współczynnik uwzględniający technologię układania i zagęszczania zasypu, wg. tabl. 9 Zagęszczanie zasypki metodą wibracyjną miejscową ξ 5 = 0,95 Materiał zasypki: piasek średni, wilgotny, I D = 0,60 γ (n) = 18,15 kn/m 3 I s - wskaźnik zagęszczenia gruntu zasypowego, wg Pisarczyka: I = 0, ,165 0,60 = 0,954 s I s = 0, , 165 I K 0 = [0,5-0,05 + (0, ,05) (5 0,957 4,15) 0,95] (1 + 0,5 0) = 0,57 D

8 Rok III, sem. VI 8 Obciążenia poziome parcie graniczne czynne Współczynnik parcia granicznego: wg PN-83/B ==> K a = 2 cos β cos ( β + δ ) 2 cos ( β φ) sin ( φ + δ 2 ) sin ( φ ε ) cos( β + δ ) cos( β ε ) Przy założeniach: ściana pionowa (β = 0), naziom poziomy (ε = 0), brak tarcia między gruntem a ścianą (δ 2 = 0) otrzymujemy: K a = tg 2 (45 φ (n) /2) ; φ (n) 33 = 33 K = tg 2 a 45 = 0,295 2 Przyjęto współczynnik parcia pośredniego: KI = (K0 + Ka)/2 = ( )/2 = Jednostkowe charakterystyczne obciążenie poziome ścian: e a = γ (n) (z + h z - h c ) K I ; h z q γ n = = (n) 5,0 1,85 = 0,28 m 9,81 c = 0 h c = 0 z = 0,0 m e I = 1,85 9,81 (0,0 + 0,28 0,0) 0,43 = 2,2 kpa z = 5,5 m e I = 1,85 9,81 (5,5 + 0,28 0,0) 0,43 = 45,1 kpa Wartość charakterystyczna wypadkowej parcia: E I = 0,5 (2,2+45,1) 5,5 = 130,1 kn/m Wysokości zaczepienia wypadkowej parcia ponad poziomem posadowienia: 1 2 2,2 + 45,1 h E = 5,5 = 1,92 m 3 2,2 + 45,1 Wartość charakterystyczna momentu od wypadkowej parcia: MEO = MEA = -1.92m kn/mb = knm/mb Wartość obliczeniowa wypadkowej parcia wg pkt 3.6.6: (E r = γ f1 γ f2 E I ): γ f1 = 1.1 (0.9) dla gruntu rodzimego, γ f1 = 1.2 (0.8) dla gruntu zasypowego, γ f2 = 1.0 w obliczeniach stanów granicznych gruntu, γ f2 = 1.1(0.9) w obliczeniach stanów granicznych konstrukcji, E r = 1,2 1,0 130,1 = 156,12 kn/m

9 Rok III, sem. VI 9 Wartość obliczeniowa momentu od wypadkowej parcia: M Emax = kn/m = knm/mb 3.3. Zestawienie obciążeń Suma obciążeń poziomych - H: H k = E I = 130,1 kn/mb H max = E r = 156,12 kn/mb Suma obciążeń pionowych - V: V k = 290,22 kn/mb V max = 319,64 kn/mb V min = 259,40 kn/mb Suma momentów sił obliczeniowych względem środka fundamentu (punkt O): charakterystyczne: M O (V k,h k ) = 166,48 249,6 = - 83,12 knm/mb obliczeniowe: M O (V max,h max ) = 183,80 299,75 = - 115,95 knm/mb M O (V min,h max ) = 146,77 299,75 = - 152,98 knm/mb charakterystyczne obliczeniowe Kombinacja obciążeń V k, H k, M ok V max, H max V min, H max V max, H=0 pionowe: V [kn/mb] poziome: H [kn/mb] M O (V) [knm/mb] M O (H) [knm/mb] M O (V+H) [knm/mb] mimośród [m] e B = Suma momentów sił obliczeniowych względem krawędzi fundamentu (punkt A): obliczeniowe: M Amax = M A (V min ) M Emax = 639,62 299,75 = 339,87 knm/mb 4. Sprawdzenie wymiarów konstrukcji muru oporowego. Sprawdzenie położenia wypadkowej obciążeń w podstawie fundamentu 4.1. Obciążenia charakterystyczne - Komb. 1 : V k, H k, M O (V k,h k ) e B =M O /V k = 83,12/290,22 = 0,286 m < B/6 (B/6 = 3,8/6 = 0,63 m) 4.2. Obciążenia obliczeniowe - Komb. 2: V max, H max, M O (V max,h max ) e B = M O (V max,h max )/V max = 115,95/319,64 = - 0,363 m < B/6

10 Rok III, sem. VI 10 - Komb. 3: V min, H max, M O (V min,h max ) e B = M O (V min,h max )/V min = 152,98/259,40 = 0,590 m < B/6 jeśli warunek powyższy będzie niespełniony: wypadkowa poza rdzeniem podstawy, dla najniekorzystniejszego układu obciążeń dopuszcza się przekroczenie tego warunku jednak wypadkowa musi znajdować się w rdzeniu uogólnionym podstawy (B/4 = 0,95 m). - Komb. 4: V max, M O (V max ), parcie = 0 jest to kombinacja obciążeń dla fazy wznoszenia konstrukcji, w dokładniejszych obliczeniach należałoby pominąć także obciążenia gruntem prawej odsadzki muru i dodać ciężary pochodzące od elementów deskowań w czasie fazy betonowania konstrukcji. Można założyć z pewnym przybliżeniem, że te obciążenia wzajemnie się skompensują. e B = M O (V max )/V max = 183,80/319,64 = 0,575 m < B/6 5. Sprawdzenie warunków I stanu granicznego NOŚNOŚĆ PODŁOŻA POD PODSTAWĄ FUNDAMENTU Sprawdzenie warunku nośności: N r m Q fnb Komb. 2: V max, H max, M O (V max,h max ) N r = V max N r = 319,64 kn/mb T rb = E r = 156,12 kn/m M rb = M O (V max,h max ) = 115,95 knm/m e B = M rb /N r = m e L = 0 tgδ B = T rb = 156,12/319,64 = 0,49 N r Grunt podłoża muru oporowego: Pd: tgφ r = tg(28.8) = 0,55 ρ (r) D = Mg/m 3 ρ (r) B = 1.69 Mg/m 3 B = B 2 e B = = m;

11 Rok III, sem. VI 11 Q fnb B = + r B + + r B r B L 1 0,3 N c cu ic 1 1,5 N D γ d id Dmin + 1 0, 25 N B γ B B ib L L L Dla fundamentów pasmowych (L/B > 5) mamy: fnb r r r [ N c i + N γ i D + N B i ] Q = B 1 m γ [kn/mb] c u c D d D min B B B Sprawdzenie nośności w poziomie posadowienia: D min = 1.1 m B [m] = 3.80 e B [m] = B' [m] = 3.07 Τ rb [kn] = L [m] = e L [m] = L' [m] = Ν r [kn] = nachylenie podstawy α [deg] = 0.00 B'/L' = 0.03 M rb [knm] = c' (r) [kpa] = 0.00 N C = i C = 0.25 tgδ B = 0.49 φ (r) u = N D = i D = 0.30 tgφ = 0.55 γ (r) B [kn/m 3 ] = N B = 6.22 i B = 0.14 γ (r) D [kn/m 3 ] = m B = 1.97 D min [m] = 1.10 Q fnb [kn/mb] = Warunek nośności: N r m Q fnb = = 320,6 kn < N r = 319,64 kn warunek spełniony Komb. 3: V min, H max, M O (V min,h max ) Komb. 4: V max, H = 0, M O (V max ) dla chętnych na ocenę najlepszą! 5.2. SPRAWDZENIE STATECZNOŚCI NA OBRÓT WG PKT Moment wszystkich sił obliczeniowych powodujących obrót ściany (γ f >1): M 0r = M Emax = kn/m = knm/mb Moment wszystkich sił obliczeniowych przeciwdziałających obrotowi ściany (γ f <1): M uf =M A (V min ) = 639,62 knm/mb Warunek nośności: M 0r m 0 M uf = ,62 = 575,6 knm > M 0r = 299,75 knm warunek spełniony!

12 Rok III, sem. VI SPRAWDZENIE STATECZNOŚCI NA PRZESUNIĘCIE WG PKT m t = 0,9 - w przypadku obciążenia naziomu q n 10 kpa, m t = 0,95 - w pozostałych przypadkach, Obliczeniowa wartość składowej stycznej (poziomej) obciążenia w płaszczyźnie ścięcia (γ f >1): Q tr = E r = 156,12 kn/m Q tf - suma rzutów na płaszczyznę ścięcia wszystkich sił obliczeniowych przeciwdziałających przesunięciu ściany (γ f <1, µ = 0,55). Zakładając brak gruntu z prawej lewej strony muru oporowego (brak sił odporu) siłami przeciwdziałającymi przesunięciu gruntu będą tylko siły tarcia i kohezji w podstawie fundamentu: Q tf = N r µ + c u (r) A p N r = V min = 259,4 kn/mb Tarcie pod podstawą fundamentu przyjmuje się według pktu normy PN-83/B Zakładając, że beton fundamentu będzie układany bezpośrednio na powierzchni gruntu w stanie naturalnym można przyjąć wartość współczynnika tarcia µ = tg φ (r) = tg(28,8) = 0,55. Q tf = N r µ = 259,4 0,55 = 149,7 kn/mb Warunek nośności: Q tr m t Q tf = = 135,5 kn/mb < Q tr = 156,12 kn/mb warunek niespełniony! Uwaga: w takim przypadku należy zaproponować rozwiązanie problemu (uwzględnienie siły odporu gruntu, zastosowanie ostrogi pod fundamentem, nachylenie podstawy, podsypka zwiększająca tarcie ) 5.4. SPRAWDZENIE OGÓLNEJ STATECZNOŚCI ŚCIANY OPOROWEJ I USKOKU NAZIOMU WG PKT I ZAŁĄCZNIKA 3 Wartości działających obciążeń powinny spełniać warunek: gdzie: M o m M u Według normy: obliczenia należy przeprowadzić wariantowo, wprowadzając dla wartości parametrów gruntu w poszczególnych strefach raz współczynniki obliczeniowe zwiększające, drugi raz - zmniejszające

13 Rok III, sem. VI 13 dopuszcza się przeprowadzenie obliczeń uproszczonych, przyjmujących dla parametrów gruntu wartości charakterystyczne (normowe) w obliczeniach należy uwzględniać: najbardziej niekorzystne zestawienie sił wynikających z obciążenia naziomu, ciężaru konstrukcji i gruntu oraz ewentualnych obiektów sąsiadujących, wpływ oddziaływania wody gruntowej (wyporu, ciśnienia spływowego), a także możliwość powstania wykopów osłabiających (np. w czasie robót instalacyjnych) wartości współczynników korekcyjnych m, zależne od rodzajów ściany i sposobu przeprowadzania obliczeń, podano w tabl. 11:

14 Rok III, sem. VI 14

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3. Projekt muru oporowego

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3. Projekt muru oporowego Rok III, sem. VI 1 ZADANIE PROJEKTOWE NR 3 Projekt muru oporowego Według PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Ściany oporowe budowle utrzymujące w stanie statecznym uskok

Bardziej szczegółowo

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3. Projekt muru oporowego

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3. Projekt muru oporowego Rok III, sem. VI 1 ZADANIE PROJEKTOWE NR 3 Projekt muru oporowego Wg PN83/B03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Ściany oporowe budowle utrzymujące w stanie statecznym uskok naziomu

Bardziej szczegółowo

Projekt muru oporowego

Projekt muru oporowego Rok III, sem. V 1 Projekt muru oporowego według PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne wraz z poprawkami Projekt muru oporowego obejmuje: opis techniczny, obliczenia

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE Rok III, sem. VI 14 1.0. Ustalenie parametrów geotechnicznych Przelot [m] Rodzaj gruntu WARIANT II (Posadowienie na palach) OBLICZENIA STATYCZNE Metoda B ρ [g/cm 3 ] Stan gruntu Geneza (n) φ u (n) c u

Bardziej szczegółowo

Projekt ciężkiego muru oporowego

Projekt ciężkiego muru oporowego Projekt ciężkiego muru oporowego Nazwa wydziału: Górnictwa i Geoinżynierii Nazwa katedry: Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Zaprojektować ciężki pionowy mur oporowy oraz sprawdzić jego stateczność

Bardziej szczegółowo

Projektowanie ściany kątowej

Projektowanie ściany kątowej Przewodnik Inżyniera Nr 2 Aktualizacja: 02/2016 Projektowanie ściany kątowej Program powiązany: Ściana kątowa Plik powiązany: Demo_manual_02.guz Niniejszy rozdział przedstawia problematykę projektowania

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

(r) (n) C u. γ (n) kn/ m 3 [ ] kpa. 1 Pπ 0.34 mw ,5 14,85 11,8 23,13 12,6 4,32

(r) (n) C u. γ (n) kn/ m 3 [ ] kpa. 1 Pπ 0.34 mw ,5 14,85 11,8 23,13 12,6 4,32 N r Rodzaj gruntu I /I L Stan gr. K l. Ф u (n) [ ] Ф u (r) [ ] C u (n) kpa γ (n) kn/ m γ (r) kn/m γ' (n) kn/ m N C N N 1 Pπ 0.4 mw - 9.6 6.64-16,5 14,85 11,8,1 1,6 4, Пp 0.19 mw C 15.1 1.59 16 1,0 18,9

Bardziej szczegółowo

, u. sposób wyznaczania: x r = m. x n, Zgodnie z [1] stosuje się następujące metody ustalania parametrów geotechnicznych:

, u. sposób wyznaczania: x r = m. x n, Zgodnie z [1] stosuje się następujące metody ustalania parametrów geotechnicznych: Wybrane zagadnienia do projektu fundamentu bezpośredniego według PN-B-03020:1981 1. Wartości charakterystyczne i obliczeniowe parametrów geotechnicznych oraz obciążeń Wartości charakterystyczne średnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża

Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża D.1 e używane w załączniku D (1) Następujące symbole występują w Załączniku D: A' = B' L efektywne obliczeniowe pole powierzchni

Bardziej szczegółowo

Projekt głębokości wbicia ścianki szczelnej stalowej i doboru profilu stalowego typu U dla uzyskanego maksymalnego momentu zginającego

Projekt głębokości wbicia ścianki szczelnej stalowej i doboru profilu stalowego typu U dla uzyskanego maksymalnego momentu zginającego Projekt głębokości wbicia ścianki szczelnej stalowej i doboru profilu stalowego typu U dla uzyskanego maksymalnego momentu zginającego W projektowaniu zostanie wykorzystana analityczno-graficzna metoda

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ TOK POSTĘPOWANIA PRZY PROJEKTOWANIU STOPY FUNDAMENTOWEJ OBCIĄŻONEJ MIMOŚRODOWO WEDŁUG WYTYCZNYCH PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Przyjęte do obliczeń dane i założenia: V, H, M wartości charakterystyczne obciążeń

Bardziej szczegółowo

III. POSADOWIENIE 1. OBLICZENIA POSADOWIENIA FILARA POŚREDNIEGO

III. POSADOWIENIE 1. OBLICZENIA POSADOWIENIA FILARA POŚREDNIEGO III. POSADOWIENIE 1. OBLICZENIA POSADOWIENIA FILARA POŚREDNIEGO 1.1. Schemat podpory 1.2. Zestawienie obciąŝeń długość przęseł : l t1 = 10.15 m l t2 = 9.44 m l t3 = 9.3 m długość całkowita : l c = 28.89

Bardziej szczegółowo

Parcie i odpór gruntu. oddziaływanie gruntu na konstrukcje oporowe

Parcie i odpór gruntu. oddziaływanie gruntu na konstrukcje oporowe Parcie i odpór gruntu oddziaływanie gruntu na konstrukcje oporowe Parcie i odpór gruntu oddziaływanie gruntu na konstrukcje oporowe Mur oporowy, Wybrzeże Wyspiańskiego (przy moście Grunwaldzkim), maj 2006

Bardziej szczegółowo

Raport obliczeń ścianki szczelnej

Raport obliczeń ścianki szczelnej Wrocław, dn.: 5.4.23 Raport obliczeń ścianki szczelnej Zadanie: "Przykład obliczeniowy z książki akademickiej "Fundamentowanie - O.Puła, Cz. Rybak, W.Sarniak". Profil geologiczny. Piasek pylasty - Piasek

Bardziej szczegółowo

1. Zebranie obciążeń. Strop nad parterem

1. Zebranie obciążeń. Strop nad parterem Wyciąg z obliczeń 1. Zebranie obciążeń Stropodach Obciążenie Y qk Y f qo 2x papa termozgrzewalna 0,15 kn/m2 0,15 1,2 0,18 Szlichta cementowa 5cm 21 kn/m3 21*0,05 1,05 1,3 1,365 Folia PE 0,002kN/m2 0,002

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29

EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29 Załącznik... Fundament obliczenia kontrolne: uogólnione warunki gruntowe z badań geotechnicznych dla budynku Grunwaldzka 3/5-przyjeto jako parametr wiodący rodzaj gruntu i stopień zagęszczenia oraz plastyczności-natomiast

Bardziej szczegółowo

Analiza ściany oporowej

Analiza ściany oporowej Przewodnik Inżyniera Nr 3 Aktualizacja: 02/2016 Analiza ściany oporowej Program powiązany: Plik powiązany: Ściana oporowa Demo_manual_03.gtz Niniejszy rozdział przedstawia przykład obliczania istniejącej

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 3.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1. [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 3.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1. [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 Projekt: Wzmocnienie skarpy w Steklnie_09_08_2006_g Strona 1 Geometria Ściana oporowa posadowienie w glinie piaszczystej z domieszką Ŝwiru Wysokość ściany H [m] 3.07 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH

WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH Betonowe mury oporowe w km 296+806-297,707 1. PODSTAWA OBLICZEŃ [1] - PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. [2] - PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Zadanie 4: Zadanie 5:

Zadanie 2. Zadanie 4: Zadanie 5: Zadanie 2 W stanie naturalnym grunt o objętości V = 0.25 m 3 waży W = 4800 N. Po wysuszeniu jego ciężar spada do wartości W s = 4000 N. Wiedząc, że ciężar właściwy gruntu wynosi γ s = 27.1 kn/m 3 określić:

Bardziej szczegółowo

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą.

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. W przypadkach występowania

Bardziej szczegółowo

1. ZADANIA Z CECH FIZYCZNYCH GRUNTÓW

1. ZADANIA Z CECH FIZYCZNYCH GRUNTÓW 1. ZDNI Z CECH FIZYCZNYCH GRUNTÓW Zad. 1.1. Masa próbki gruntu NNS wynosi m m = 143 g, a jej objętość V = 70 cm 3. Po wysuszeniu masa wyniosła m s = 130 g. Gęstość właściwa wynosi ρ s = 2.70 g/cm 3. Obliczyć

Bardziej szczegółowo

Projektowanie geometrii fundamentu bezpośredniego

Projektowanie geometrii fundamentu bezpośredniego Przewodnik Inżyniera Nr 9 Aktualizacja: 02/2016 Projektowanie geometrii fundamentu bezpośredniego Niniejszy rozdział przedstawia problematykę łatwego i efektywnego projektowania posadowienia bezpośredniego.

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego mechanizmu ścinania. Grunty luźne nie tracą nośności gwałtownie

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów:

Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów: Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów: Wytrzymałość gruntów: równanie Coulomba, parametry wytrzymałościowe, zależność parametrów wytrzymałościowych od wiodących cech geotechnicznych gruntów

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

Moduł. Ścianka szczelna

Moduł. Ścianka szczelna Moduł Ścianka szczelna 870-1 Spis treści 870. ŚCIANKA SZCZELNA... 3 870.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 870.2. OPIS OGÓLNY PROGRAMU... 4 870.2.1. Parcia na ścianę wywołane naziomem i obciążeniem liniowym...

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu konstrukcji dla rozbudowy budynku użyteczności publicznej o windę osobową zewnętrzną oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY Wzmocnienia kanału ciepłowniczego

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY Wzmocnienia kanału ciepłowniczego PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY Wzmocnienia kanału ciepłowniczego lokalizacja: Rzeszów cz.dz.nr ewid.13/5, 13/2, 487 obr 208 Rzeszów, lipiec 2015 SPIS TRESCI strona tytułowa...1 spis treści...2 kopia warunków

Bardziej szczegółowo

JK PROJEKT PROJEKT. Nr egz. 1

JK PROJEKT PROJEKT. Nr egz. 1 JK PROJEKT Renata Rystał-Chudy projektowanie dróg i obiektów inżynierskich 61-608 Poznań, ul. Błażeja 6 G/1 inżynieria ruchu tel. 607 15 15 / fax.: 61 8 0 034 nadzory e-mail: renata.chudy@onet.pl ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Zestawienie obciążeń... 4 1.1. Obciążenia Stałe... 4 1.2. Obciążenia Zmienne - Klimatyczne... 4 2. Pawilon... 6 2.1. Płyta

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Rok III, sem. V 1 ZADANIE PROJEKTOWE NR 2 Projekt posadowienia na palach fundamentowych Fundamentowanie nauka zajmująca się projektowaniem i wykonawstwem fundamentów oraz robót fundamentowych w różnych

Bardziej szczegółowo

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3 Fundamentowanie. Mur oporowy

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3 Fundamentowanie. Mur oporowy Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego Olsztyn, 18 kwietnia 2012r. Wydział Nauk Technicznych UNIWERSYTET WARMISKO-MAZURSKI w Olsztynie ZADANIE PROJEKTOWE NR 3 Fundamentowanie Mur oporowy Temat Nr...,

Bardziej szczegółowo

PN-B-03004:1988. Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03004:1988. Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie KOMINY PN-B-03004:1988 Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie Normą objęto kominy spalinowe i wentylacyjne, żelbetowe oraz wykonywane z cegły, kształtek ceramicznych lub betonowych.

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

ŚCIANY OPOROWE KONSTRUKCJE Z GRUNTU ZBROJONEGO ŚCIANY OPOROWE ŻELBETOWE. INNE lekkie konstrukcje oporowe ŚCIANY OPOROWE MUROWE

ŚCIANY OPOROWE KONSTRUKCJE Z GRUNTU ZBROJONEGO ŚCIANY OPOROWE ŻELBETOWE. INNE lekkie konstrukcje oporowe ŚCIANY OPOROWE MUROWE Ściany oporowe są to budowle przeznaczone do utrzymania w stanie statycznym gruntów rodzimych lub nasypowych, albo innych materiałów rozkruszonych lub sypkich (Sieczka i in., 1982). ŚCIANY OPOROWE ŚCIANY

Bardziej szczegółowo

Obliczenia ściany kątowej Dane wejściowe

Obliczenia ściany kątowej Dane wejściowe Obliczenia ściany kątowej Dane wejściowe Projekt Data : 8.0.05 Ustawienia (definiowanie dla bieżącego zadania) Materiały i nory Konstrukcje betonowe : Współczynniki EN 99-- : Konstrukcje oporowe EN 99--

Bardziej szczegółowo

Analiza obudowy wykopu z pięcioma poziomami kotwienia

Analiza obudowy wykopu z pięcioma poziomami kotwienia Przewodnik Inżyniera Nr 7 Aktualizacja: 02/2016 Analiza obudowy wykopu z pięcioma poziomami kotwienia Program powiązany: Ściana analiza Plik powiązany: Demo_manual_07.gp2 Niniejszy rozdział przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia projektowania konstrukcji oporowych

Wybrane zagadnienia projektowania konstrukcji oporowych konstrukcje oporowe oporowe Wybrane zagadnienia projektowania konstrukcji oporowych 1. Wstęp Ściany oporowe według PN-83/B-03010 [1] to budowle utrzymujące w stanie statecznym uskok naziomu gruntów rodzimych

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ( wyciąg z obliczeń stron... )

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ( wyciąg z obliczeń stron... ) PROJEKT BUDOWLANY PIERWSZEGO ETAPU REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO II LINII METRA W WARSZAWIE TUNEL SZLAKOWY D07 TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TOM II/3 KONSTRUKCJA WENTYLATORNI V07 Z POMPOWNIĄ

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, POSADOWIENIE 4. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH 5. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Bardziej szczegółowo

Pale fundamentowe wprowadzenie

Pale fundamentowe wprowadzenie Poradnik Inżyniera Nr 12 Aktualizacja: 09/2016 Pale fundamentowe wprowadzenie Celem niniejszego przewodnika jest przedstawienie problematyki stosowania oprogramowania pakietu GEO5 do obliczania fundamentów

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia ścian murowanych. Poz.2.2.

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia ścian murowanych. Poz.2.2. - 1 - Kalkulator Konstrukcji Murowych EN 1.0 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2013 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konstrukcyjne przy budowie

Zagadnienia konstrukcyjne przy budowie Ogrodzenie z klinkieru, cz. 2 Konstrukcja OGRODZENIA W części I podane zostały niezbędne wiadomości dotyczące projektowania i wykonywania ogrodzeń z klinkieru. Do omówienia pozostaje jeszcze bardzo istotna

Bardziej szczegółowo

Analiza obudowy wykopu z jednym poziomem kotwienia

Analiza obudowy wykopu z jednym poziomem kotwienia Przewodnik Inżyniera Nr 6 Aktualizacja: 02/2016 Analiza obudowy wykopu z jednym poziomem kotwienia Program powiązany: Ściana analiza Plik powiązany: Demo_manual_06.gp2 Niniejszy rozdział przedstawia problematykę

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA. MGM PARTNER Sp. z o.o ul. Górna 19A/ Kielce. Konstrukcja mgr. inż. Dariusz Kieza upr.nr SWK/0126/POOK/09

KONSTRUKCJA. MGM PARTNER Sp. z o.o ul. Górna 19A/ Kielce. Konstrukcja mgr. inż. Dariusz Kieza upr.nr SWK/0126/POOK/09 KONSTRUKCJA I. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 1. OPIS TECHNICZNY 2. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA 3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA: K-01 RZUT FUNDAMENTÓW skala 1:100 K-02 KONSTRUKCJA PRZYZIEMIA skala 1:100 K-03 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Bardziej szczegółowo

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7.

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7. .11 Fundamenty.11.1 Określenie parametrów geotechnicznych podłoża Rys.93. Schemat obliczeniowy dla ławy Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH... 3

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH... 3 SPIS TREŚCI 1. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU..... PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.... 4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW.... 6. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE.... 7. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH.... 3 8. WYMIAROWANIE

Bardziej szczegółowo

Obliczanie i dobieranie ścianek szczelnych.

Obliczanie i dobieranie ścianek szczelnych. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Obliczanie i dobieranie ścianek szczelnych. Ścianka szczelna jest obudową tymczasową lub stałą z grodzic stalowych stosowana najczęściej do obudowy wykopu

Bardziej szczegółowo

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp III CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Obciążenia 3. Wyniki obliczeń ław fundamentowych OPIS TECHNICZNY 1. Układ konstrukcyjne Budynek

Bardziej szczegółowo

ZADANIE PROJEKTOWE. Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego

ZADANIE PROJEKTOWE. Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego Rok I, sem.i 1 Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego Wydział Nauk Technicznych UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie ZADANIE PROJEKTOWE Zaprojektować wybrane elementy konstrukcyjne przejścia

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BIELSKO-BIAŁA UL. DOLINY MIĘTUSIEJ 11/71 REMONT MURU OPOROWEGO /OBLICZENIA STATYCZNE I RYSUNKI WYKONAWCZE/

PRACOWNIA PROJEKTOWA BIELSKO-BIAŁA UL. DOLINY MIĘTUSIEJ 11/71 REMONT MURU OPOROWEGO /OBLICZENIA STATYCZNE I RYSUNKI WYKONAWCZE/ 1 PRACOWNIA PROJEKTOWA 43-316 BIELSKO-BIAŁA UL. DOLINY MIĘTUSIEJ 11/71 temat: kwiecień 010rok BIELSKO BIAŁA UL. SIKORSKIEGO 10 część: egzemplarz: 1 REMONT MURU OPOROWEGO /OBLICZENIA STATYCZNE I RYSUNKI

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Normy, przepisy, normatywy, oraz wykorzystane programy komputerowe. Projektuje się most o ustroju niosącym swobodnie podpartym, o dźwigarach stalowych wspólpracujących z

Bardziej szczegółowo

Podłoże warstwowe z przypowierzchniową warstwą słabonośną.

Podłoże warstwowe z przypowierzchniową warstwą słabonośną. Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Podłoże warstwowe z przypowierzchniową warstwą słabonośną. W przypadkach występowania bezpośrednio pod fundamentami słabych gruntów spoistych w stanie

Bardziej szczegółowo

pl. Tysiąclecia 1, Czerwin ŚCIANA OPOROWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO - ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY, TOM I

pl. Tysiąclecia 1, Czerwin ŚCIANA OPOROWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO - ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY, TOM I egz. nr1 I N W E S T O R Urząd Gminy Czerwin pl. Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin ŚCIANA OPOROWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO - ORLIK 2012 O B I E K T A D R E S B U D O W Y S T A D I U M BRANśA Projektant:

Bardziej szczegółowo

KOMINY MUROWANE. Przekroje trzonu wymiaruje się na stan graniczny użytkowania. Sprawdzenie należy wykonać:

KOMINY MUROWANE. Przekroje trzonu wymiaruje się na stan graniczny użytkowania. Sprawdzenie należy wykonać: KOMINY WYMIAROWANIE KOMINY MUROWANE Przekroje trzonu wymiaruje się na stan graniczny użytkowania. Sprawdzenie należy wykonać: w stadium realizacji; w stadium eksploatacji. KOMINY MUROWANE Obciążenia: Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ]

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ] Projekt: pomnik Wałowa Strona 1 1. obciążenia -pomnik Obciążenia Zestaw 1 nr Rodzaj obciążenia 1 obciążenie wiatrem 2 ciężar pomnika 3 ciężąr cokołu fi 80 Wartość Jednostka Mnożnik [m] obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE BETONOWE II

KONSTRUKCJE BETONOWE II ZAJĘCIA 1 KONSTRUKCJE BETONOWE II KONSTRUKCJE BETONOWE II MGR. INŻ. JULITA KRASSOWSKA Literatura z przedmiotu "KONSTRUKCJE BETONOWE [1] Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. Założenia przyjęte do wykonania projektu konstrukcji: - III kategoria terenu górniczego, drgania powierzchni mieszczą się w I stopniu intensywności, deformacje

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE ZAŁ. NR 5

OBLICZENIA STATYCZNE ZAŁ. NR 5 OBLICZENIA STATYCZNE ZAŁ. NR 5 ADRES INWESTYCJI: Chorzów, ul. Lompy 10a; działka Nr 30/39 ZADANIE INWESTYCYJNE: TEMAT: ROZBUDOWA PIŁKOCHWYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH BOISKO SPORTOWE W REJONIE RZUTNI DO RZUTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY PROJEKT GEOTECHNICZNY Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 3 1.2. Podstawy prawne... 3 1.3. Lokalizacja obiektu... 3 2. Analiza sposobu posadowienia w oparciu o dokumentację badań

Bardziej szczegółowo

CZ. III - OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

CZ. III - OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE CZ. III - OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBIEKT: Rozbudowa kompleksu zjeżdżalni wodnych w Margoninie o zjeżdżalnie o ślizgu pontonowym ADRES: dz. nr 791/13, 792/8, obręb ew. 0001 m. Margonin, jednostka

Bardziej szczegółowo

1.0 Obliczenia szybu windowego

1.0 Obliczenia szybu windowego 1.0 Obliczenia szybu windowego 1.1 ObciąŜenia 1.1.1 ObciąŜenie cięŝarem własnym ObciąŜenie cięŝarem własnym program Robot przyjmuje automartycznie. 1.1.2 ObciąŜenie śniegiem Sopot II strefa Q k =1.2 kn/m

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Ogólny opis budynku, 6.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły muzycznej wraz z zapleczem, przebudowa i rozbiórka infrastruktury technicznej, przewidzianej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe Budownictwa Komunalnego AQUA-GAZ

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe Budownictwa Komunalnego AQUA-GAZ Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe Budownictwa Komunalnego AQUA-GAZ EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU STWIERDZAJĄCA JEGO STAN BEZPIECZEŃSTWA I PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA UWZGLĘDNIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. ul.kartuska Gdańsk

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. ul.kartuska Gdańsk Adnotacje urzędowe: Zamawiający: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. ul.kartuska 201 80-122 Gdańsk Jednostka projektowa HIGHWAY Piotr Urbański 80-180 Gdańsk; ul. Jeleniogórska

Bardziej szczegółowo

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DNE: Szkic wiązara 571,8 396,1 42,0 781,7 10,0 20 51,0 14 690,0 14 51,0 820,0 Geometria ustroju: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 42,0 o Rozpiętość wiązara

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA 1 ROZPLANOWANIE UKŁADU KONSTRUKCYJNEGO STROPU MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO BUDYNKU PRZEMYSŁOWEGO PŁYTY STROPU

ZAJĘCIA 1 ROZPLANOWANIE UKŁADU KONSTRUKCYJNEGO STROPU MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO BUDYNKU PRZEMYSŁOWEGO PŁYTY STROPU ROZPLANOWANIE UKŁADU KONSTRUKCYJNEGO STROPU MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO BUDYNKU PRZEMYSŁOWEGO PŁYTY STROPU ZAJĘCIA 1 PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH MGR. INŻ. JULITA KRASSOWSKA Literatura z przedmiotu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA GEOEKO dr Andrzej Kraiński Drzonków, ul. Rotowa 18 66-004 Racula DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA pod boisko Orlik w Lubieszowie gm. Nowa Sól Opracowane przez: dr Andrzej Kraiński upr. geol. 070683 mgr Iwona

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA

ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEREN INWESTYCJI: INWESTOR: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach ul. Piaskowa/ul.

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze.

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zawartość ćwiczenia: 1. Obliczenia; 2. Rzut i przekrój z zaznaczonymi polami obciążeń;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Układ konstrukcyjny obiektu 5. Zastosowane schematy konstrukcyjne 6.

Bardziej szczegółowo

0,195 kn/m 2. 0,1404 kn/m 2. 0,837 kn/m 2 1,4 1,1718 kn/m 2

0,195 kn/m 2. 0,1404 kn/m 2. 0,837 kn/m 2 1,4 1,1718 kn/m 2 1.1 Dach drewniany krokwiowy o rozpiętości osiowej 13,44 m a) Obciążenia stałe wg PN-82/B-02001: blachodachówka (wraz z konstrukcją drewnianą) 0,350 kn/m 2 0,385 kn/m 2 wełna mineralna miękka 18cm 0,6kN/m

Bardziej szczegółowo

A. I O P I S T E C H N I C Z N Y

A. I O P I S T E C H N I C Z N Y M T P R O X I M A, S P Ó Ł K A C Y W I L N A U l. Śm i ł o w s k i e g o 3 3, 4 1-1 0 0 S i e m i a n o w i c e Śl. t e l. ( 0 3 2 ) 2 6 3 2 0 4 projekt nr: 21/PB/10 A. I O P I S T E C H N I C Z N Y Projekt

Bardziej szczegółowo

1/k Obliczenia statyczne.

1/k Obliczenia statyczne. /k Obliczenia statyczne. 48,0 8,7 94, 94, 94, A 0,0,4 4,9 4,9 4,9 78,7 798, B,0 0 7, 8,8 00,0 680,0 00,0 9,0 DANE: Szkic wiązaa A 0,0,4 48,0 8,7 94, 94, 94, 4,9 4,9 4,9 78,7 798, 00,0 680,0 00,0 9,0 B,0

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

SALA SPORTOWA W MOŃKACH PROJEKT BUDOWLANY

SALA SPORTOWA W MOŃKACH PROJEKT BUDOWLANY Projekt nr 1373 00 Obliczenia nr 1373-15 SALA SPORTOWA W MOŃKACH PROJEKT BUDOWLANY OBLICZENIA DO PROJEKTU: - DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ - DACH ZAPLECZA SOCJALNEGO Projektował: Kierownik zakładu projektowego......

Bardziej szczegółowo

STANY GRANICZNE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

STANY GRANICZNE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH STANY GRANICZNE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Podstawa formalna (prawna) MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1 Projektowanie konstrukcyjne obiektów budowlanych polega ogólnie na określeniu stanów granicznych, po przekroczeniu

Bardziej szczegółowo

1. Połączenia spawane

1. Połączenia spawane 1. Połączenia spawane Przykład 1a. Sprawdzić nośność spawanego połączenia pachwinowego zakładając osiową pracę spoiny. Rysunek 1. Przykład zakładkowego połączenia pachwinowego Dane: geometria połączenia

Bardziej szczegółowo

BIURO GEOLOGICZNE BUGEO Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax , ,

BIURO GEOLOGICZNE BUGEO Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax , , BIURO GEOLOGICZNE BUGEO 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.com.pl Zamawiający: MS PROJEKT ul. Błotna 25 03 599 Warszawa Inwestor: Urząd Gminy i

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU PROGRAM WALL1 (10.92) Autor programu: Zbigniew Marek Michniowski Program do wyznaczania głębokości posadowienia ścianek szczelnych. PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU Program służy do wyznaczanie minimalnej

Bardziej szczegółowo

4.3.1. Wiadomości ogólne... 69 4.3.2. Rozkład naprężeń pod fundamentami... 70 4.3.3. Obliczanie nośności fundamentów według Eurokodu 7... 76 4.3.4.

4.3.1. Wiadomości ogólne... 69 4.3.2. Rozkład naprężeń pod fundamentami... 70 4.3.3. Obliczanie nośności fundamentów według Eurokodu 7... 76 4.3.4. Spis treści Przedmowa................................................................... 10 1. WSTĘP................................................................... 11 2. PODŁOŻE BUDOWLANE...................................................

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN :2008/AC. Dotyczy PN-EN :2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN :2008/AC. Dotyczy PN-EN :2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY P o l s k i K o m i t e t N o r m a l i z a c y j n y ICS 91.010.30; 93.020 PN-EN 1997-1:2008/AC czerwiec 2009 Wprowadza EN 1997-1:2004/AC:2009, IDT Dotyczy PN-EN 1997-1:2008

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 1 OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Spis treści 1.DANE OGÓLNE...2 2.ZEBRANIE OBCIĄśEŃ...2 2.1.CięŜar własny...2 2.2.ObciąŜenia stałe...2 2.3.ObciąŜenia uŝytkowe...5

Bardziej szczegółowo

Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego

Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego Przedmowa 10 1. WSTĘP 11 2. PODŁOŻE BUDOWLANE 12 2.1. Defi nicje i rodzaje podłoża 12 2.2. Klasyfi kacja gruntów 13 2.2.1. Wiadomości ogólne 13 2.2.2.

Bardziej szczegółowo

PROGEO ~... ROK ZAŁ 1993 GEOTECHNIKA. GEOLOGIA INŻYNIERSKA F'UNDAMENTOWANIE BADANIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. OPINIA GEOTECHNICZNA

PROGEO ~... ROK ZAŁ 1993 GEOTECHNIKA. GEOLOGIA INŻYNIERSKA F'UNDAMENTOWANIE BADANIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. OPINIA GEOTECHNICZNA . "+.. PROGEO... ROK ZAŁ 1993 GEOTECHNIKA. GEOLOGIA INŻYNIERSKA F'UNDAMENTOWANIE BADANIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. OPINIA GEOTECHNICZNA Wykonawca: PROGEO s.c. J. Miłosz i Z. Żywicki 03-968 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu przypadków obciążenia śniegiem na nośność dachów płaskich z attykami

Analiza wpływu przypadków obciążenia śniegiem na nośność dachów płaskich z attykami Analiza wpływu przypadków obciążenia śniegiem na nośność dachów płaskich z attykami Dr inż. Jarosław Siwiński, prof. dr hab. inż. Adam Stolarski, Wojskowa Akademia Techniczna 1. Wprowadzenie W procesie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA BUDOWA PODZIEMNEJ KOMORY TECHNOLOGICZNEJ NIEZBĘDNEJ DO PRACY FONTANN W PARKU W ŚWIERKLAŃCU UL.

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA BUDOWA PODZIEMNEJ KOMORY TECHNOLOGICZNEJ NIEZBĘDNEJ DO PRACY FONTANN W PARKU W ŚWIERKLAŃCU UL. SK Konstrukcje Sylwia Kasperska Biuro Projektów ul. Królowej Jadwigi 27/39, 33-300 Nowy Sącz tel: +48 606 200 405 biuro@skkonstrukcje.pl www.skkonstrukcje.pl PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA TEMAT: BUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY PROJEKT GEOTECHNICZNY OBIEKT : SIEĆ WODOCIĄGOWA LOKALIZACJA : UL. ŁUKASIŃSKIEGO PIASTÓW POWIAT PRUSZKOWSKI INWESTOR : MIASTO PIASTÓW UL. 11 LISTOPADA 05-820 PIASTÓW OPRACOWAŁ : mgr MICHAŁ BIŃCZYK upr.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

Opinia Geotechniczna

Opinia Geotechniczna Opinia Geotechniczna Dla obiektu: Centrum Szkoleniowo-Ratownicze we wsi Kociałkowa Górka Adres obiektu: Działka o nr ew. 39/5, obręb Kociałkowa Górka, gmina Pobiedziska, woj. Wielkopolskie Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

Mnożnik [m] Jednostka. [kn/m 2 ] Jednostka [m] 1.00

Mnożnik [m] Jednostka. [kn/m 2 ] Jednostka [m] 1.00 Projekt: Trzebinia ŁUKI BRAME Element: Obciążenia Strona 65 0080607. Rama R obciążenie wiatrem Zestaw nr Rodzaj obciążenia obciążenie wiatrem Wartość.57 Jednostka [k/m ] Mnożnik [m].00 obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

PROBLEM ZASTOSOWANIA NORM W BUDOWNICTWIE WODNYM

PROBLEM ZASTOSOWANIA NORM W BUDOWNICTWIE WODNYM dr hab. inż. Leszek Opyrchał, prof. AGH mgr inż. Stanisław Lach AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo