(r) (n) C u. γ (n) kn/ m 3 [ ] kpa. 1 Pπ 0.34 mw ,5 14,85 11,8 23,13 12,6 4,32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(r) (n) C u. γ (n) kn/ m 3 [ ] kpa. 1 Pπ 0.34 mw ,5 14,85 11,8 23,13 12,6 4,32"

Transkrypt

1 N r Rodzaj gruntu I /I L Stan gr. K l. Ф u (n) [ ] Ф u (r) [ ] C u (n) kpa γ (n) kn/ m γ (r) kn/m γ' (n) kn/ m N C N N 1 Pπ 0.4 mw ,5 14,85 11,8,1 1,6 4, Пp 0.19 mw C ,0 18,9 1,1 10,09,4 0,44 Po 0.49 w ,0 17,1 1,8 44,15 1,7 15,7 4 Gπ 0.56 m C ,0 17,1 11,9 7,65,15 0,1 5 Ps 0.68 m ,0 5 18,05 1,8 0,5 18,45 7,66 6 Gπz 0.07 m A ,5 19,5 1,6 16,65 7,57 1,85 Temat projektu Mi h1=0.00 h7=1.05 Ti Ni 1 h=.50 h=4.00 h8=5.50 Mi Mi h9=7.5 Ni Ni ZWG h4=6.40 h5=9.10 h10= h6= Ława fundamentowa nr.1 W podłożu stwierdzono występowanie pospółki, których I (n) = 0,49. Przyjęta granica przemarzania wynosi 0,8m. Parametry geotechniczne - ciężar objętościowy γ (r) = 17,1 kn/m - kąt tarcia wewnętrznego Ф (n) u = 9,6 Obciążenia: N r1 = 16 kn/m M r1 = 1,1 knm/m ane materiałowe do wymiarowania S d e = (1-n) ( s - w ) ; e = = ; n = (dla piasku pylastego) 1+ e d 1

2 S d,65 1,90 e 0,9 e = = = 0, 9 ; n = = = 0, 8 d 1,90 1+ e 1+ 0,9 g = (1-0,8) (,65-1)=1,18 10= 11,8 (piasek pylasty) S d,66,10 e 0,6 e = = = 0, 6 ; n = = = 0, 1 d,10 1+ e 1+ 0,6 g = (1-0,1) (,66-1)=1,1 10= 1,1 (pył piaszczysty) S d,65,05 e 0,9 e = = = 0, 9 ; n = = = 0, d,05 1+ e 1+ 0,9 g = (1-0,) (,65-1)=1,8 10= 1,8 (pospółka) S d,68 1,90 e 0,41 e = = = 0, 41; n = = = 0, 9 d 1,90 1+ e 1+ 0,41 g = (1-0,9) (,68-1)=1,19 10= 11,90 (glina pylasta) S d,65,05 e 0,9 e = = = 0, 9 ; n = = = 0, d,05 1+ e 1+ 0,9 g = (1-0,) (,65-1)=1,8 10= 1,8(piasek średni) S d,71,00 e 0,5 e = = = 0, 5 ; n = = = 0, 6 d,00 1+ e 1+ 0,5 g = (1-0,6) (,71-1)=1,6 10= 1,6(Glina pylasta zwięzła) Wstępne przyjęcie wymiarów fundamentu i głębokości posadowienia Głębokość posadowienia m. Wysokość ławy 0,4m; szerokość,5m. Obliczenia ciężarów ławy i gruntu na odsadzkach. Wartości charakterystyczne obciążeń. - Ciężar ławy G 1n = 0,4,5 4,0 = 4 kn/m - Ciężar gruntu nad odsadzkami G n = 1,6 1,1 1 = 6,96 kn/m = G n Wartość obliczeniowa sumy ciężarów fundamentu, gruntu nad odsadzkami G r = G in γ ffi = 4 1,1+6,96 1,+6,96 1, = 115,1 kn/m Sprawdzenie, czy wypadkowa od obciążeń stałych znajduje się w rdzeniu podstawy N 1 = N r1 +G r = ,1= 77,1kN/m Moment wypadkowej obciążeń podłoża względem środka podstawy ławy M 1 = M r1 G r r + G r r = 1,1 6,96 1, 0,7+6,96 1, 0,7 = 1,1 knm/m Mimośród obciążenia podłoża względem środka podstawy ławy M1 1,1,5 e 1 = = = 0,04m = = 0,4m N 77,

3 Wypadkowa obciążeń znajduje się w rdzeniu podstawy. Sprawdzenie warunku stanu granicznego podłoża. Warunek obliczeniowy: N r < m Q fn Q fn pionowa składowa obliczeniowego oporu granicznego podłoża gruntowego. Obliczenie składowej pionowej oporu granicznego podłoża: -wpływ mimośrodu obciążenia podłoża e = e = 0,04m = e =,5 0,04 =, 4m Q fn = ( r L 1 0, NC cu ic 1 1,5 N g min i 1 0,5 N L L L Obciążenie podłoża obok ławy fundamentowej min g = g h obciążenie od podłoża. min 0 i ( n) ( r 1 g = γ p γ f = 1,0 0,9 = 18,9kN / m = min =,0 m i ) g ) g i g min = 18,9 0,9 + 1,1 0,4 + 1,8 0,7 = 1,1 kpa. Współczynniki nośności podłoża Ф u (r) = 4,65 N =1,7; N C =44,15; N =15,7 Wpływ odchylenia wypadkowej obciążenia podłoża od pionu H r1 0 tgδ = = = 0 N r1 16 tg Ф (r) u = tg1,5 = 0,69 tgδ/ tg Ф (r) u =0/0,69 = 0 wtedy : i = i C = i = 1 Ciężar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową (odległość od poziomu posadowienia ). ( n) g = g γ 11,9 kn / m (poziom pospółki odległość =,5m) m = Opór graniczny podłoża + + L 1 1,5 N g min i 1 0,5 N g i L L Q fn =,4[ ( 1,0) 1,7 1,1 1+ (1,0) 15,7 11,9,4 1] =46,47 kn/m

4 Sprawdzenie warunku obliczeniowego N r = N 1 = 77,1 kn/m < 0,9 0,9 46,47= 805,41 kn/m Szerokość podstawy ławy fundamentowej jest wystarczająca. Sprawdzenie stanu granicznego nośności w poziomie stropu warstwy gliny pylastej Podłoże: żwir średnio zagęszczony I L (n) = 0,56 Parametry wytrzymałościowe gliny pylastej: Ф (r) u = 8,1 N C = 7,65 N =,15 N = 0,1 Wymiary fundamentu zastępczego: h =,58- = 1,58 < =,5 m wtedy (dla gruntów spoistych gdy h < mamy b = 4 h : b=1,58/4 = 0,4 m, = +b =,5+0,4 =,9 m L = L+b = 4+0,4= 4,4 m min =,58 m Obliczeniowe obciążenie podstawy zastępczego fundamentu o wymiarach L =,9 4,4 = 1,96 N r = L N r + L hi g h i h1 (r) g h = 1,1 kn/m h (r) g h = 1,8 1,58=0, kn/m N r = 4,0 77,1+,9 4,4 (1,1+0,) = 1168,+6,8= 1796 kn Moment obciążeń względem środka podstawy ławy zastępczej M r = L (M 1 ) = 4m 1,1 knm/m = 550, knm e = ' M r 550, = = 0, 0m ' N 1796 r ' ' = ' e =,90 0,0 =, 84m Współczynniki nachylenia wypadkowej obciążenia Wpływ odchylenia wypadkowej obciążenia podłoża od pionu H r1 L 0 tgδ = = = 0 N' r 1796 tg Ф (r) u = tg8,1 = 0,14 tgδ/ tg Ф u (r) =0/0,14 = 0 wtedy : i = i C = i = 1 4

5 Obciążenie podłoża obok zastępczej ławy g = 1,1+ 0, 51, 4kPa ' ' min = Obliczeniowy ciężar objętościowy gruntu ( n) ' g = ' g γ m = 11,9 0,9 = 10,71kN / m ( glinapylasta) c (r) u = 6, Opór graniczny podłoża dla zastępczego fundamentu: ' ' L' 1+ 0, N L' C c u i C ' ,5 N L' ( r) g ' min i ' + 1 0,5 N L' ( r) g ' i Q fn =,84 4,4 ((1,0)7,65 6, 1+(1,0),15 51,4 1+(1,0) 0,1 10,71,84 1)=10,4 189,=795,5 m Q fn = 0,81 795,5= 18464,4 1796kN < 18464,4kN warunek nośności podłoża w poziomie gliny pylastej (ława zastępcza) jest spełniony. Fundament I h 8=5.50 h 9=7.5 N i Gn Mi Gn 1,60,00 G1n h 10= Ława fundamentowa nr. W podłożu stwierdzono występowanie pospółki, których I (n) = 0,4. Przyjęta granica przemarzania wynosi 0,8m. Parametry geotechniczne - ciężar objętościowy γ (r) = 17,1 kn/m - kąt tarcia wewnętrznego Ф u (r) = 4,65 5

6 Obciążenia: N r1 = 80 kn/m M r1 = 16 knm/m Wstępne przyjęcie wymiarów fundamentu i głębokości posadowienia Głębokość posadowienia m. Wysokość ławy 0,4m; szerokość,5m. Obliczenia ciężarów ławy i gruntu na odsadzkach. Wartości charakterystyczne obciążeń. - Ciężar ławy G 1n = 0,4,5 4,0 = 4,0 kn/m - Ciężar gruntu nad odsadzkami G n = 1,6 1,1 1 = 6,96 kn/m = G n Wartość obliczeniowa sumy ciężarów fundamentu, gruntu nad odsadzkami G r = G in γ ffi = 4,0 1,1+6,96 1,+6,96 1, = 115,1 kn/m Sprawdzenie, czy wypadkowa od obciążeń stałych znajduje się w rdzeniu podstawy N 1 = N r1 +G r = ,1= 195,1kN/m Moment wypadkowej obciążeń podłoża względem środka podstawy ławy M 1 = M r1 G r r + G r r =16 6,96 1, 0,7+6,96 1, 0,7 = 16 knm/m Mimośród obciążenia podłoża względem środka podstawy ławy M1 16,5 e 1 = = = 0,08m = = 0,4m N1 195,1 6 6 Wypadkowa obciążeń znajduje się w rdzeniu podstawy. Sprawdzenie warunku stanu granicznego podłoża. Warunek obliczeniowy: N r < m Q fn Obliczenie składowej pionowej oporu granicznego podłoża: -wpływ mimośrodu obciążenia podłoża e = 0,08m = e =,5 0,08 =, 4m Q fn = ( r L 1 0, NC cu ic 1 1,5 N g min i 1 0,5 N L L L Obciążenie podłoża obok ławy fundamentowej min g = g h obciążenie od podłoża. min 0 i ( n) ( r 1 g = γ p γ f = 1,0 0,9 = 18,9kN / m = min =,0 m i ) g ) g i 6

7 g min = 18,9 0,9 + 1,1 0,4 + 1,8 0,7 = 1,1 kpa. Współczynniki nośności podłoża Ф u (r) = 4,65 N =1,7; N C =44,15; N =15,7 Wpływ odchylenia wypadkowej obciążenia podłoża od pionu H r1 0 tgδ = = = 0 N r1 80 tg Ф (r) u = tg4,65 = 0,69 tgδ/ tg Ф (r) u =0/0,69 = 0 wtedy : i = i C = i = 1 Ciężar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową (odległość od poziomu posadowienia ( n) ' g = g γ 1,8kN / m (poziom pospółki odległość =1,5m) m = Opór graniczny podłoża + + L 1 1,5 N g min i 1 0,5 N g i L L Q fn =,4[ ( 1,0) 1,7 1,1 1+ (1,0) 15,7 1,8,4 1] =91,4 kn/m Sprawdzenie warunku obliczeniowego N r = N 1 = 14,78 kn/m < 0,9 0,9 91,4 kn/m = 747,0 kn/m Szerokość podstawy ławy fundamentowej jest wystarczająca. Sprawdzenie stanu granicznego nośności w poziomie stropu warstwy gliny pylastej Podłoże: żwir średnio zagęszczony I L (n) = 0,56 Ф (r) u = 8,1 N C = 7,65 N =,15 N = 0,1 Wymiary fundamentu zastępczego: h =,60- = 1,60 < =,5 m wtedy (dla gruntów spoistych gdy h > mamy b = 4 h : b=1,60/4 = 0,4 m, = +b =,5+0,4 =,9 m L = L+b = 4+0,4= 4,4 m min =,60 m Obliczeniowe obciążenie podstawy zastępczego fundamentu o wymiarach L =,0 4,5 = 86, N r = L N r + L hi g h i h1 (r) g h = 1,1 kn/m h (r) g h = 1,8 1,60=0,48 kn/m N r = 4,0 195,1+,9 4,4 (1,1+0,48) = 8194,+655,8 = kn 7

8 Moment obciążeń względem środka podstawy ławy zastępczej M r = L (M 1 ) = 4m 16 knm/m = 67 knm e = ' M r 67 = = 0, 05m ' N r ' ' = ' e =,9 0,05 =, 8m Współczynniki nachylenia wypadkowej obciążenia Wpływ odchylenia wypadkowej obciążenia podłoża od pionu H r1 L 0 tgδ = = = 0 N' r tg Ф (r) u = tg8,1 = 0,14 tgδ/ tg Ф u (r) =0/0,14 = 0 wtedy : i = i C = i = 1 Obciążenie podłoża obok zastępczej ławy g = 1,1+ 0,48 51, 69kPa ' ' min = Obliczeniowy ciężar objętościowy gruntu ( n) ' g = ' g γ m = 1,6 0,9 = 11,4kN / m ( glinapylastazwięazw) c (r) u = 6, Opór graniczny podłoża dla zastępczego fundamentu: ' ' L' 1+ 0, N L' C c u i C ' ,5 N L' ( r) g ' min i ' + 1 0,5 N L' ( r) g ' i Q fn =,9 4,4 ((1,0)7,65 6, 1+(1,0),15 51,69 1+(1,0) 0,1 11,4,9 1)=1,0 16,=0085,9 m Q fn = 0, ,9 = 1669, kN < 1669,6kN warunek nośności podłoża w poziomie gliny pylastej (ława zastępcza) jest spełniony. 8

9 Fundament II M i N i Gn Gn G1n ZWG 4 Stopa fundamentowa nr. Piaski pylaste I (n) =0,4 - ciężar objętościowy γ (r) = 14,85 kn/m - kąt tarcia wewnętrznego Ф u (n) = 9,6 (z rys.) Obciążenia: N r = 16,0 kn H r = 170 kn M r = 1,0 knm Przyjęcie wstępnych wymiarów stopy i głębokości posadowienia: Przyjęto: =,5m L =,0 m Głębokość posadowienia 1,0m. Obliczenia ciężarów stopy i gruntu. G r1 = γ (r) V γ f = 4 (,5,0 0,4+0,5 0,5 1,6) 1,1 = 4 (,4) 1,1 = 89,8 kn - ciężar gruntu: G r1 = γ (r) ( L h-v) γ f = 14,85 (,5,0 1,6 0,4) 1,1 = 14,85 (11,4) 1,1 = 186, kn Wartość obliczeniowa sumy ciężarów fundamentu, gruntu nad odsadzkami G r = G ri = 89,8+186, = 76 kn Sprawdzenie, czy wypadkowa od obciążeń stałych znajduje się w rdzeniu podstawy N = N r +G r = 16,0+76 = 1898 kn 9

10 Moment wypadkowej obciążeń podłoża względem środka podstawy fund. M = M r = 1 knm Mimośród obciążenia podłoża względem środka podstawy ławy M 1,0 L,0 e L = = = 0,016m = = 0,50m N Wypadkowa obciążeń znajduje się w rdzeniu podstawy. Sprawdzenie warunku stanu granicznego podłoża. Parametry geotech.: - piasek pylasty mw I (n) = 0,4 γ (r) = 14,85 kn/m Ф (r) u = 6,64 Współczynniki nośności podłoża N = 1,6 N = 4, g min = 14,85 1,0 = 14,85 kpa. Ciężar objętościowy gruntu pod stopą fundamentową (odległość od poziomu posad.) pyły piaszczyste. I (n) L = 0,19 ( n) g = g γ 18,9kN / m m = Zredukowana długość fundamentu: L =,0 0,016 =,96 Współczynniki wpływu nachylenia wypadkowej H r 170 tgδ = = = 0,104 N r 16,0 tg Ф (r) u = tg6,64 = 0,50 tgδ/ tg Ф u (r) =0,104/0,50 = 0,08 wtedy : i =0,84 ; i = 0,7 Opór graniczny podłoża : = + + Q fnl L 1 1,5 N g min i 1 0,5 N g L i L L,5,5 Q fnl =,5, ,5 1,6 14,85 0, ,5 4, 18,9,0 0, 7,96,96 Q fnl = 7,4 [(,5) 157,17 + ( 0,791) 178,8] = 7,4 495,06 = 66, 4kN Warunek obliczeniowy: N r < m Q fnl N r = N = 1898 kn < 0,81 66,4 = 967,4 kn Warunek nośności podłoża został spełniony. Sprawdzenie stanu granicznego nośności w poziomie stropu warstwy pospołki Podłoże: Pospółka I (n) = 0,49 g = 17,1kN / m 10

11 Ф (r) u =8,5 Współczynniki nośności podłoża N =1,7; N C =44,15; N =15,7 Wymiary fundamentu zastępczego: h h = 4,95-,0 =,95 > =,5 m wtedy (dla gr. niespoistych gdy h> mamy b = : b=1,96 m = +b =,5+1,96 = 4,46 m L = L+b =,0+1,96 = 4,96 m min = 4,95 m Obliczeniowe obciążenie podstawy zastępczego fundamentu o wymiarach L = 4,46 4,96=,1 m N r = L N r + L hi g h i h1 (r) g = 17,1 kn/m N r = ,46 4,96 (17,1,95) = ,9 = 01,9 kn Moment obciążeń względem środka podstawy ławy zastępczej M r = (M 1 ) = 1,0 knm = 1,0 knm e = ' M r 1,0 = = 0, 01m ' N 01,9 r ' ' = ' e = 4,46 0,01 = 4, 44m Współczynniki nachylenia wypadkowej obciążenia Wpływ odchylenia wypadkowej obciążenia podłoża od pionu H r L 170 tgδ = 1 = 0,17 N' 01,9 = r tg Ф (r) u = tg4,65 = 0,69 tgδ/ tg Ф u (r) =0,17/0,69 = 0,46 wtedy : i = 0,6; i C = 0,6; i = 0,55 Obciążenie podłoża obok zastępczej ławy ( w poziomie posadowienia fundamentu rzeczywistego wynosi 14,85 kpa) ( r ) g = 14,85 +,95 17,1 = 9,7 + 50,45 80, 15kPa ' ' min = Obliczeniowy ciężar objętościowy gruntu (poziom gliny pylastej) ( n) g = g γ 11,9 kn m ' ' m = / Opór graniczny podłoża dla zastępczego fundamentu: 11

12 Q fn' ' = + r ' + + ' + ' L' 1 0, NC cu ic 1 1,5 N ' g ' min i 1 0,5 N ' g i L' L' L' Q fn' 4,46 4,46 = 4,46 4, ,5 1,7 80,15 0, ,5 15,7 11,9 4,46 0, 55 4,96 4,96 [(,4) 1508,6 + ( 0,77) 458,] 8589, kn Q fn =,1 ' = m Q fn = 0, ,= 6957,8kN 01,9 kn < 6957,8 kn Stopa fundamentowa Mi=1kNm Ti=170,0 kn Ni=16,0kN G1n Gn 1 Gn ZWG 4 5 warunek nośności podłoża w poziomie stropu pospółki jest spełniony. 1

13 Stany naprężeń w podłożu pod ławą fundamentową nr.1 1.Parametry geotechniczne: γ (n) = (n) g; M (n) ( n) M 0 = β gdzie M 0 edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej β wskaźnik skonsolidowanego gruntu. Podział podłoża na warstwy (h i = 0,5 m) na podst. tabl. oraz rys. 7 PN-81/-000 Rodzaj gruntu Symbol Gruntu (n) I (n) I L (n) g kn/m (n) M 0 MPa β - M (n) MPa Po Gπ Gπz spoistego - C A 0,49 0,56 0,07 19,0 0,05 1, ,00 0,60 0,90 Obciążenie przekazywane przez ławę nr.1 wynosi q 1 = 110,85 kpa. Odprężenie podłoża wykopem obliczono ze wzoru: z = o η z rys. Z-11 η = 4 η Naprężenia pierwotne w poziomie posadowienia: ( n) o = γ H = 1,1 1,4 + 1,8 0,6 = 6, 0kPa Naprężenia wywołane obciążeniem przekazywanym przez ławę nr 1. (fundament sztywny) = q zq 1 1 η1 Naprężenia wtórne (kol.9); naprężenia dodatkowe (kol.10) zs zs zd1 = = z = zq1 zq1 zs z z zq1 zq1 Wartości odprężenia podłoża, obciążenia, naprężeń wtórnych i dodatkowych pod stopą fundamentową nr. 1

14 Wykop, o = 6, 0kPa Ława fundamentowa nr.1 Obszar L 16,8 4 = = 16,8,5,5 z z η 1 η z z η 1 zq1 zs zd1 [m] kpa - - kpa kpa kpa ,00 0,00 0,50 1,00 6,0 0,00 1,00 110,85 6,0 84,8 1,00 0,40 0,8 0,91,7 0,40 0,80 88,68,7 64,95,00 0,80 0,10 0,840 1,85 0,80 0,45 49,88 1,85 8,0,00 1,0 0,150 0,600 15,60 1,0 0,7 9,9 15,60 14, 4,00 1,60 0,110 0,440 11,44 1,60 0,17 18,84 11,44 7,4 5,00,00 0,085 0,40 8,84,00 0,11 1,19 8,84,5 6,00,40 0,055 0,0 5,7,40 0,075 8,1 5,7,60 7,00,80 0,04 0,168 4,7,80 0,05 5,54 4,7 1,17 Ława fundamentowa I - naprężenia Mi Ni ZWG [kpa]

15 z 0, z (n) z h i γ i γ i (n) h i z zd1 [kpa] [kpa] [kpa] [kpa] 0,00,0-6,0 6,0 6,0 7,80 84,8 1,00 1,0 1,8 1,8 8,8,7 11,64 64,95,00 1,0 1,8 1,8 51,6 1,85 15,48 8,0,00 1,0 1,6 1,6 64, 15,60 19,6 14, 4,00 1,0 1,6 1,6 76,8 11,44,04 7,4 5,00 1,0 1,6 1,6 89,4 8,84 6,8,5 6,00 1,0 1,6 1,6 10, 5,7 0,66,60 7,00 1,0 1,6 1,6 114,8 4,7 4,44 1,17 Obliczenie osiadania ławy fundamentowej nr.1 Osiadanie obliczono metodą odkształceń jednoosiowych podłoża (metoda analogu edometrycznego). Osiadanie całkowite s i warstwy podłoża o grubości h i zsi hi s i = s i + s i gdzie s i = λ M osiadanie w zakresie naprężeń wtórnych zdi hi s i = M oi i osiadanie w zakresie naprężeń dodatkowych (wpływ sąsiednich fundamentów) Osiadania całkowite fundamentu: s = z max k s i z= 0 z max głębokość na której spełniony jest warunek z 0, maxd = z w wyniku interpolacji sąsiednich wartości z tabeli pow. otrzymałem max z max =, m. Rodzaj gruntu z zs zd i h i [cm] zsi M i [kpa] s i [cm] zdi M oi kpa s i Po 0,00 6,0 84,8 1,0,7 64, , ,01 74, ,04 0,6,45 4,8 60, ,01 5, ,0 Gπ 1,00 18,10 19, ,7 0,08 1, , 0,7 14,6 1, , 0,05 16, ,08 s i = s i + s i =0,15+0,6=0,51 cm. suma 0,15 suma 0,6 15

16 Stany naprężeń w podłożu pod ławą fundamentową nr. 1.Parametry geotechniczne: γ (n) = (n) g; M (n) ( n) M 0 = β. Podział podłoża na warstwy (h i = 1,0 m) na podst. tabl. oraz rys. 7 PN-81/-000 Rodzaj gruntu Symbol Gruntu (n) I (n) I L (n) M 0 MPa β - M (n) MPa Po Gπ Ps spoistego - C - 0,49 0,56 0, ,0 10 1,00 0,60 0,90 155, 144,4 Obciążenie przekazywane przez ławę nr. wynosi q = 78,04 kpa. Odprężenie podłoża wykopem obliczono ze wzoru: z = o η z rys. Z-11 η = 4 η 1 Naprężenia pierwotne w poziomie posadowienia: ( n) o = γ H = 18,9 0,61+ 1,8 1,9 = 9, kpa Naprężenia wywołane obciążeniem przekazywanym przez ławę nr. (fundament sztywny) = q zq 1 1 η1 Naprężenia wtórne; naprężenia dodatkowe zs zs zd1 = = z = zq1 zq1 zs z z zq1 zq1 Wartości odprężenia podłoża, obciążenia, naprężeń wtórnych i dodatkowych pod stopą fundamentową nr. 16

17 Wykop, o = 9, kpa Ława fundamentowa nr. Obszar L 16,8 4 = = 16,8,5,5 z z η η z z η zq zs zd [m] kpa - - kpa kpa kpa ,00 0,00 0,50 1,00 9, 0,00 1,00 78,04 9, 48,7 1,00 0,40 0,8 0,91 6,7 0,40 0,80 6,4 6,7 5,7,00 0,80 0,10 0,840 4,6 0,80 0,45 5,1 4,6 10,5,00 1,0 0,150 0,600 17,59 1,0 0,7 1,07 17,59,48 4,00 1,60 0,110 0,440 1,90 1,60 0,17 1,6 1,90 0,6 5,00,00 0,085 0,40 9,96,00 0,11 8,58 8,58 0 6,00,40 0,055 0,0 6,45,40 0,075 5,85 5,85 0 7,00,80 0,04 0,168 4,9,80 0,05 5,54 4,9 0,6 Ława fundamentowa II - naprężenia Mi Ni [kpa] ZWG

18 z 0, z (n) z h i γ i γ i (n) h i z zd [kpa] [kpa] [kpa] [kpa] 0,00,0-9, 9, 9, 8,79 48,7 1,00 1,0 1,8 1,8 4,1 6,7 1,6 5,7,00 1,0 11,9 11,9 54,0 4,6 16,0 10,5,00 1,0 11,9 11,9 65,9 17,59 19,77,48 4,00 1,0 11,9 11,9 77,8 1,90,4 0,6 5,00 1,0 1,8 1,8 90,6 9,96 7,18 0 6,00 1,0 1,8 1,8 10,4 6,45 1,0 0 7,00 1,0 1,8 1,8 116, 4,9 4,86 0,6 Obliczenie osiadania ławy fundamentowej nr. Osiadanie obliczono metodą odkształceń jednoosiowych podłoża (metoda analogu edometrycznego). Osiadanie całkowite s i warstwy podłoża o grubości h i zsi hi s i = s i + s i gdzie s i = λ M osiadanie w zakresie naprężeń wtórnych zdi hi s i = M oi i osiadanie w zakresie naprężeń dodatkowych (wpływ sąsiednich fundamentów) Osiadania całkowite fundamentu: s = z max k s i z= 0 z max głębokość na której spełniony jest warunek z 0, maxd = z w wyniku interpolacji sąsiednich wartości z tabeli pow. otrzymałem max z max = 1,78 m. Rodzaj gruntu z zs zd i h i [cm] zsi M i [kpa] s i [cm] zdi M oi kpa s i Po 0,00 9, 48,7 1,0 6,7 5, , ,0 4, ,0 0,6 5,47 0, , ,01 8, ,01 Gπ 0,18 4,99 16, , 0,0 18, ,0 s i = s i + s i =0,05+0,06=0,11 cm. suma 0,05 suma 0,06 18

19 Stany naprężeń w podłożu pod stopą fundamentową nr. 1.Parametry geotechniczne: γ (n) = (n) g; M (n) ( n) M 0 = β. Podział podłoża na warstwy h i = 1,0 m. Rodzaj gruntu Symbol Gruntu (n) I L (n) I (n) M 0 β M (n) spoistego MPa - MPa Pπ Пp Po Gπ Ps - C - C - 0,4 0,19 0,49 0,56 0, ,80 0,60 1,00 0,60 0,90 6,5 46, ,7 144,4 Obciążenia jednostkowe przekazywane przez stopę nr. wynosi q = 5,06 kpa Odprężenie podłoża wykopem obliczono ze wzoru: η z = o η = 4 η 1 Naprężenia pierwotne w poziomie posadowienia: ( n) o = γ H = 1,6 14,85 + 0,4 18,9 = 1, kpa Naprężenia wywołane obciążeniem przekazywanym przez stopę nr. (fundament sztywny) = q zq η Naprężenia wtórne ; naprężenia dodatkowe zs zs zd = = z zq = zq zs z z zq zq Wartości odprężenia podłoża, obciążenia, naprężeń wtórnych i dodatkowych pod stopą fundamentową nr. 19

20 Wykop, o = 1, kpa Stopa fundamentowa nr. Obszar L,0 -,0 = 1, = 1,,5,5 z z η η z z η zq zs zd [m] kpa - - kpa kpa kpa ,00 0,00 0,50 1,00 1, 0,00 1,00 5,06 1, 1,74 1,00 0,40 0,8 0,91 8,56 0,40 0,80 0,44 8,56 17,88,00 0,80 0,10 0,840 6,0 0,80 0,45 11,87 6,0 87,57,00 1,0 0,150 0,600 18,79 1,0 0,7 68, 18,79 49,5 4,00 1,60 0,110 0,440 1,78 1,60 0,17 4,0 1,78 9,4 5,00,00 0,085 0,40 10,64,00 0,11 7,8 10,64 17,19 6,00,40 0,055 0,0 6,89,40 0,075 18,97 6,89 1,08 7,00,80 0,04 0,168 5,6,80 0,05 1,65 5,6 7,9 8,00,0 0,05 0,140 4,8,0 0,04 10,1 4,8 5,74 9,00,60 0,07 0,108,8,60 0,08 9,61,8 6, 10,00 4,00 0,05 0,100,1 4,00 0,05 6,,1,19 Stopa fundamentowa III - naprężenia Mi=1kNm Ti=170,0 kn Ni=16,0kN 1 [kpa] ZWG

21 z 0, z (r) z h i γ i γ i (n) h i z zd [kpa] [kpa] [kpa] [kpa] 0,00,0-1, 1, 1, 9,9 1,74 1,00 1,0 18,9 18,9 50, 8,56 15,06 17,88,00 1,0 18,9 18,9 69,1 6,0 0,7 87,57,00 1,0 18,9 18,9 88,0 18,79 6,40 49,5 4,00 1,0 17,1 17,1 105,1 1,78 1,5 9,4 5,00 1,0 11,9 11,9 117,0 10,64 5,10 17,19 6,00 1,0 11,9 11,9 18,9 6,89 8,67 1,08 7,00 1,0 11,9 11,9 140,8 5,6 4,4 7,9 Obliczenie osiadania stopy fundamentowej nr. Osiadanie obliczono metodą odkształceń jednoosiowych podłoża (metoda analogu edometrycznego). Osiadanie całkowite s i warstwy podłoża o grubości h i zsi hi s i = s i + s i gdzie s i = λ M osiadanie w zakresie naprężeń wtórnych zdi hi s i = M oi i osiadanie w zakresie naprężeń dodatkowych (wpływ sąsiednich fundamentów) Osiadania całkowite fundamentu: s = z max k s i z= 0 z max głębokość na której spełniony jest warunek z 0, maxd = z w wyniku interpolacji sąsiednich wartości z tabeli pow. otrzymałem max z max =,9 m. Rodzaj gruntu z zs zd i h i [cm] zsi M i [kpa] s i [cm] zdi M oi kpa s i Пp 0,00 1, 1,74 1,0 8,56 17, , ,06 197, ,7,0 6,0 87, , ,06 10, ,4,0 18,79 49,5 100, ,05 68, ,4 Po,90 14,9 1, , ,01 80, ,04 s i = s i + s i =0,18+1,8=1,56 cm. suma 0,18 suma 1,8 1

22 Obliczenia dla posadowienia głębokiego Ława fundamentowa nr. W podłożu stwierdzono występowanie pospółki, której stopień zagęszczenia wynosi I (n) = 0,49. Przyjęta granica przemarzania wynosi 0,8m. Parametry geotechniczne: - ciężar objętościowy γ (n) = 19,0 kn/m - kąt tarcia wewnętrznego Ф u (n) = 8,5 (z rys.) Obciążenia: N r = 80 kn/m M r = 16 knm/m Wymiary fundamentów i głębokość posadowienia Głębokość posadowienia,0 m. Wysokość ławy 0,4m; szerokość,5 m ługość ściany wynosi 4 m, jej grubość 0,0 m; ciężar objętościowy muru γ (n) m = 4 kn/m - do projektowania przyjęto : - beton ławy 15 (γ (n) b=4 kn/m - pale wiercone Wolfsholza; średnica pali d = 0,4m. Przyjęcie rozmieszczenia pali; zestawienie obciążeń. M r = 16 knm/m N r = 80 kn/m - Ciężar ławy G 1n = 0,4,5 4,0 = 4,0 kn/m G 1r = 0,4,5 4,0 1,1 = 6,4 kn/m - Ciężar gruntu nad odsadzkami G n = 1,1 1,6 1,0 = 6,96 kn/m = G n G r = 1,1 1,6 1,0 1, = 44,5 kn/m = G r Wartość obliczeniowa sumy ciężarów fundamentu, gruntu nad odsadzkami G r = G in γ ffi = 4,0 1,1+6,96 1,+6,96 1, = 115,1 kn/m N = N r +G r = ,1= 195,1 kn/m Zaniedbując we wstępnych obliczeniach ciężar gruntu wyznaczam moment wypadkowej obciążeń względem osi ściany. M e 1 = r 16 = = 0, 08 m N 195,1 Przyjęto przesunięcie układu palowego względem osi ściany o e s = 8 cm. Mimośród wypadkowej obciążeń względem środka ciężkości układu palowego. M r N r 0,08 Gr 0,6 + Gr 0, , ,5 0,6 44,5 0,78 e = = N + G + G + G ,4 + 44,5 + 44,5 r 1r r r

23 16 6,4 + 7,5 4,6 e = = 0, ,1 W dalszych obliczeniach przyjęto, że wszystkie pale będą jednakowo obciążone. Siła przypadająca na pal od obciążeń obliczeniowych wynosi: R r = (N r +G r ) l o = (80+115,1) 1,5= 9,65 kn l o odległość osiowa pali. Przyjęcie długości i obliczenie nośności pala 0,9 N t > R r +G rp +T r N t nośność pala na wciskanie R r siła osiowa w palu od obc. zewn. I ciężaru oczepu. G rp obl. ciężar pala T r obliczeniowe obciążenie pojedyńczego pala negatywnym tarciem gruntu.(pomijam) la pali wierconych (wyciąganych) S p = 1,0 S s = 0,8 (dla pyłów piaszczystych) S p = 1,0 S s = 0,9 (dla pospółki) S p = 1,0 S s = 0,8 (dla glin pylastych) S p = 1,0 S s = 0,8 (dla piasków średnich) Pole podstawy pala (d=0,4m) π π 0,4 A = = = 0,16m 4 4

24 Wyznaczam wartości współczynników q (jednostkowego granicznego oporu gruntu pod podstawą pala) i t i (wartość jednostkowego oporu gruntu wzdłuż pobocznicy pala). Przy wyznaczaniu współczynników t i oraz q należy określić poziomy 0,00, od których wyznaczać się będzie średnie zagłębienie poszczególnych warstw gruntu i zagłębienie pala. Warstwa I, pospółka, I (n) =0,49 la I (n) =0, t 5 = 74 kpa la I (n) =0,67 t 5 = 110 kpa Wtedy dla I (n) =0,44 0,49 0, t 5 =74+(110-74) = 90,94kPa 0,67 0, dla średniej głębokości zalegania,80m,80 t I = t,80 = 90,94 = 50,9kPa 5 Warstwa II, glina pylasta I (n) L =0,56 la I (n) L =0,50 t 5 = 5 kpa la I (n) L =0,75 t 5 = 11 kpa Wtedy dla I (n) L=0,56 0,75 0,56 t 5 =11+(5-11) = 1,64kPa 0,75 0,50 dla średniej głębokości zalegania 5,05 m t II = t 5,00 = 1,64 kpa Warstwa III, piaski średnie I (n) =0,68 la I (n) =0,67 t 5 = 74 kpa la I (n) =1,00 t 5 = 1 kpa Wtedy dla I (n) =0,60 0,68 0,67 t 5 =74+(1-74) = 75,75kPa 1,0 0,67 t III = t 5 = 75,75 kpa 4

25 Obliczenie współczynnika q Średnica pala wynosi =0,4m; głębokość krytyczna h ci = 10 m. Założono, że podstawa pala będzie znajdować się w piaskach średnich: - dla pospółki o I (n) =0, q 10 = 150 kpa -dla pospółki o I (n) =0,67 q 10 = 600 kpa wtedy dla I (n) = 0,49 0,49 0, q10 = ( ) = 8, 4kPa 0,67 0, - dla poziomu podstawy (końca) pala, oznaczając przez x zagłębienie pala w piaskach średnich poniżej poziomu 4,5 m mierzonego od poziomu -,00m. q10 8,4 q x = (4,5+x) = (4,5 + x) = 174,58 + 8, 4 x Powierzchnie boczne pala w obrębie poszczególnych warstw A si = π h i = π 0,4 h i = 1,6 h i A si = 1,6 1,6 =,01 m A sii = 1,6,90=,65 m A siii = 1,6 x Obliczeniowe wartości jednostkowych wytrzymałości q (r) i t (r) - pod podstawą q (r) = 0,9 q x = 0,9 (174,58+8,4 x) - na pobocznicy t I (r) = 0,9 50,9 = 45,8 kpa t II (r) = 0,9 1,64 = 19,47 kpa t III (r) = 0,9 75,75 = 68,17 kpa Wyznaczenie długości pala: l p = 5,76+x Ciężar obliczeniowy pala (dla części trzonu pala poniżej z.w.g należy uwzględnić hydrostatyczny wypór wody γ b (n) = 4-10 = 14 kn/m π ( m) Grp = γ f ( lnw γ b + l 4 l nw długość pala nad wodą l pw długość pala pod wodą l nw = 0,00 m l pw = (5,76+x) pw γ ' ( n) b,14 0,4 G rp = 1,1 (5,76 + x) 14) = 0,18 14 (5,76 + x) = 11,1 + 1, 9x 4 ) 5

26 Równanie, z którego otrzymuje się x (zagłębienie pala w piaskach średnich): 0,9 (S p q Ap + m1 Ssi t Asi ) Rr + Grp + T i r zakładając wstępnie, że strefy naprężeń nie nachodzą na siebie (m 1 = 1), otrzymujemy: 0,9 1,0 (174,58 + 8,4x) 0,16 + 1,0 (0,9 45,8,01+ 0,8 19,47,65 + 0,8 68,17 1, 6x = 70,+9,96 x 9,65+11,1+1,9 x po rozwiązaniu, otrzymano x = 0,6 m. [ ] Obliczona długość pala l p = 6,1 m Przyjmuję l p = 6,0 m (1,70 pod poziomem spągu warstwy nośnej). Sprawdzenie nośności pala w grupie: Osiowy rozstaw pali r = 1,9 m; R = 1,55/ = 0,78 m r 1,9 = =,46 ; wtedy wartość wsółczynnika redukcyjnego m 1 = 1 R 0,78 Strefy naprężeń na siebie nie nachodzą, nośność pala jest równa nośności pala pojedyńczego. Przyjęta długość jest wystarczająca. 6

27 Posadowienie na palach Ścianka szczelna 7

28 Jednostkowe parcia czynne i bierne : e ( z) = q K + γ z K c K a a a a ep ( z) = q K p + γ z K p + c K gdzie: z głębokość poniżej naziomu γ ciężar objętościowy gruntu c spójność gruntu φ K a = tg 45 φ K p = tg 45 + φ kąt tarcia wewnętrznego gruntu p Współczynniki do obliczania parcia i odporu gruntu Rzędna γ (n) Ф (n) c K a K p c K a K p c m kn/m [ ] kpa - - kpa 5,50-9,10 1,8 8,5 0 0, 4, ,10-19,0 9,0 7 0,79 1,7 1,9 19,18 Rzędna γ (n) Ф (n) K a Odległość od stropu warstwy Parcie gruntu q z Obciążenie = q n + 1 ( n) γ 1 i h i ( q z + ) ( n) γ i z K a c K a e a (z) m kn/m [ ] kpa m kpa kpa 5,50 1,8 8,5 0, ,10 1,8 8,5 0,,6 0 10, ,69 9,10 19,0 9,0 0, ,08 9,5 1,9 6,96 1, 19,0 9,0 0,854, 46,08 91,9 1,9 78,9 8

29 e ( z) = q K + γ z K c a a a K a e ( z) = q K + γ z K + c p p p K p Odpór gruntu od rzędnej 9,10 m Rzędna γ (n) Ф (n) K p K p γ Odległość K p γ z c K od stropu p e p (z) warstwy m kn/m [ ] kpa m kpa 9,10 19,0 9,0 1,7 6, ,18 19,18 1, 19,0 9,0 1,7 6,0,0 8,9 19,18 10,47 Nr. Paska h i paska Wypadkowa parcia i odporu e(z) = e p (z)-e a (z) e i e i+1 e i + e i+1 0,5 h i (e i +e i+1 ) Parcie 0,5 h i (e i +e i+ 1) Odpór i [m] kpa 1 0,6 1,78,56 5,4,67 0,6,56 5,4 8,9 4,45 0,6 5,4 7,1 1,46 6, 4 0,6 7,1 8,9 16,0 8,01 5 0,6 8,9 7,78 16,68 8,4 6 0,6 7,78,86 10,64 5, 7 0,5,86,0,44 1,(do4,4m) 8 0,5,0 6,91 8,9 4,46 9 0,5 6,91 11,8 18,7 9,6 10 0,5 11,8 16,7 8,54 14,7 11 0,5 16,7 1,64 8,6 19,8 1 0,5 1,64,57 45,1,60 1 0,,57 9

30 6,96 Parcie 10,69 7, RA [kpa] 19,18 Wypadkowa parcie i odporu Odpór ,9 1 1,57 10,47 0

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE Rok III, sem. VI 14 1.0. Ustalenie parametrów geotechnicznych Przelot [m] Rodzaj gruntu WARIANT II (Posadowienie na palach) OBLICZENIA STATYCZNE Metoda B ρ [g/cm 3 ] Stan gruntu Geneza (n) φ u (n) c u

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29

EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO-Wrocław ul. Szczytnicka 29 Załącznik... Fundament obliczenia kontrolne: uogólnione warunki gruntowe z badań geotechnicznych dla budynku Grunwaldzka 3/5-przyjeto jako parametr wiodący rodzaj gruntu i stopień zagęszczenia oraz plastyczności-natomiast

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów:

Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów: Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów: Wytrzymałość gruntów: równanie Coulomba, parametry wytrzymałościowe, zależność parametrów wytrzymałościowych od wiodących cech geotechnicznych gruntów

Bardziej szczegółowo

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3. Projekt muru oporowego

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3. Projekt muru oporowego Rok III, sem. VI 1 ZADANIE PROJEKTOWE NR 3 Projekt muru oporowego Wg PN83/B03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Ściany oporowe budowle utrzymujące w stanie statecznym uskok naziomu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ TOK POSTĘPOWANIA PRZY PROJEKTOWANIU STOPY FUNDAMENTOWEJ OBCIĄŻONEJ MIMOŚRODOWO WEDŁUG WYTYCZNYCH PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Przyjęte do obliczeń dane i założenia: V, H, M wartości charakterystyczne obciążeń

Bardziej szczegółowo

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą.

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. W przypadkach występowania

Bardziej szczegółowo

, u. sposób wyznaczania: x r = m. x n, Zgodnie z [1] stosuje się następujące metody ustalania parametrów geotechnicznych:

, u. sposób wyznaczania: x r = m. x n, Zgodnie z [1] stosuje się następujące metody ustalania parametrów geotechnicznych: Wybrane zagadnienia do projektu fundamentu bezpośredniego według PN-B-03020:1981 1. Wartości charakterystyczne i obliczeniowe parametrów geotechnicznych oraz obciążeń Wartości charakterystyczne średnie

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Rok III, sem. V 1 ZADANIE PROJEKTOWE NR 2 Projekt posadowienia na palach fundamentowych Fundamentowanie nauka zajmująca się projektowaniem i wykonawstwem fundamentów oraz robót fundamentowych w różnych

Bardziej szczegółowo

Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482

Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482 Nośność pali Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482 Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482 Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482 Nośność pali fundamentowych wg PN-83/B-02482 Nośność

Bardziej szczegółowo

Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża

Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża Załącznik D (EC 7) Przykład analitycznej metody obliczania oporu podłoża D.1 e używane w załączniku D (1) Następujące symbole występują w Załączniku D: A' = B' L efektywne obliczeniowe pole powierzchni

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego mechanizmu ścinania. Grunty luźne nie tracą nośności gwałtownie

Bardziej szczegółowo

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7.

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7. .11 Fundamenty.11.1 Określenie parametrów geotechnicznych podłoża Rys.93. Schemat obliczeniowy dla ławy Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

Raport obliczeń ścianki szczelnej

Raport obliczeń ścianki szczelnej Wrocław, dn.: 5.4.23 Raport obliczeń ścianki szczelnej Zadanie: "Przykład obliczeniowy z książki akademickiej "Fundamentowanie - O.Puła, Cz. Rybak, W.Sarniak". Profil geologiczny. Piasek pylasty - Piasek

Bardziej szczegółowo

Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 3.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1. [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 3.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1. [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 Projekt: Wzmocnienie skarpy w Steklnie_09_08_2006_g Strona 1 Geometria Ściana oporowa posadowienie w glinie piaszczystej z domieszką Ŝwiru Wysokość ściany H [m] 3.07 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość

Bardziej szczegółowo

Pale fundamentowe wprowadzenie

Pale fundamentowe wprowadzenie Poradnik Inżyniera Nr 12 Aktualizacja: 09/2016 Pale fundamentowe wprowadzenie Celem niniejszego przewodnika jest przedstawienie problematyki stosowania oprogramowania pakietu GEO5 do obliczania fundamentów

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

Podłoże warstwowe z przypowierzchniową warstwą słabonośną.

Podłoże warstwowe z przypowierzchniową warstwą słabonośną. Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Podłoże warstwowe z przypowierzchniową warstwą słabonośną. W przypadkach występowania bezpośrednio pod fundamentami słabych gruntów spoistych w stanie

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

POSADOWIENIE BEZPOŚREDNIE DRUGI STAN GRANICZNY

POSADOWIENIE BEZPOŚREDNIE DRUGI STAN GRANICZNY POSADOWIENIE BEZPOŚREDNIE DRUGI STAN GRANICZNY Obliczeń stanu granicznego użytkowalności można nie przeprowadzać dla: jednokondygnacyjnych hal przemysłowych z suwnicami o udźwigu do 500 kn o konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Projekt głębokości wbicia ścianki szczelnej stalowej i doboru profilu stalowego typu U dla uzyskanego maksymalnego momentu zginającego

Projekt głębokości wbicia ścianki szczelnej stalowej i doboru profilu stalowego typu U dla uzyskanego maksymalnego momentu zginającego Projekt głębokości wbicia ścianki szczelnej stalowej i doboru profilu stalowego typu U dla uzyskanego maksymalnego momentu zginającego W projektowaniu zostanie wykorzystana analityczno-graficzna metoda

Bardziej szczegółowo

Moduł. Ścianka szczelna

Moduł. Ścianka szczelna Moduł Ścianka szczelna 870-1 Spis treści 870. ŚCIANKA SZCZELNA... 3 870.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 870.2. OPIS OGÓLNY PROGRAMU... 4 870.2.1. Parcia na ścianę wywołane naziomem i obciążeniem liniowym...

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

1. ZADANIA Z CECH FIZYCZNYCH GRUNTÓW

1. ZADANIA Z CECH FIZYCZNYCH GRUNTÓW 1. ZDNI Z CECH FIZYCZNYCH GRUNTÓW Zad. 1.1. Masa próbki gruntu NNS wynosi m m = 143 g, a jej objętość V = 70 cm 3. Po wysuszeniu masa wyniosła m s = 130 g. Gęstość właściwa wynosi ρ s = 2.70 g/cm 3. Obliczyć

Bardziej szczegółowo

Projektowanie geometrii fundamentu bezpośredniego

Projektowanie geometrii fundamentu bezpośredniego Przewodnik Inżyniera Nr 9 Aktualizacja: 02/2016 Projektowanie geometrii fundamentu bezpośredniego Niniejszy rozdział przedstawia problematykę łatwego i efektywnego projektowania posadowienia bezpośredniego.

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 5. PARAMETRY OBLICZEŃ ZAKŁADKA OBLICZENIA 7 6.

1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 5. PARAMETRY OBLICZEŃ ZAKŁADKA OBLICZENIA 7 6. KALKULATOR PALI AARSLEFF wersja 3.0 Instrukcja użytkowania Jakub Roch Kowalski Strona 1 z 25 ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA: 1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt muru oporowego

Projekt muru oporowego Rok III, sem. VI 1 Projekt muru oporowego według PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. W projektowaniu ściany oporowe traktuje się wraz z fundamentem jako całość. Projekt

Bardziej szczegółowo

Projektowanie ściany kątowej

Projektowanie ściany kątowej Przewodnik Inżyniera Nr 2 Aktualizacja: 02/2016 Projektowanie ściany kątowej Program powiązany: Ściana kątowa Plik powiązany: Demo_manual_02.guz Niniejszy rozdział przedstawia problematykę projektowania

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN projektowanie budowlane & obsługa inwestycji Tatary 40, 13-100100 Nidzica; tel. +48602727347 NIP 745-107-81-95 Regon 280019347 romanprojektowanie@prokonto.pl

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Zestawienie obciążeń... 4 1.1. Obciążenia Stałe... 4 1.2. Obciążenia Zmienne - Klimatyczne... 4 2. Pawilon... 6 2.1. Płyta

Bardziej szczegółowo

KxGenerator wersja 2.5. Instrukcja użytkowania

KxGenerator wersja 2.5. Instrukcja użytkowania KxGenerator wersja.5 Instrukcja użytkowania Jakub Roch Kowalski Strona z 5 ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA:. WPROWADZENIE 3. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ul. Inflanckiej 13 we Wrocławiu 1 OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Spis treści 1.DANE OGÓLNE...2 2.ZEBRANIE OBCIĄśEŃ...2 2.1.CięŜar własny...2 2.2.ObciąŜenia stałe...2 2.3.ObciąŜenia uŝytkowe...5

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Zadanie 4: Zadanie 5:

Zadanie 2. Zadanie 4: Zadanie 5: Zadanie 2 W stanie naturalnym grunt o objętości V = 0.25 m 3 waży W = 4800 N. Po wysuszeniu jego ciężar spada do wartości W s = 4000 N. Wiedząc, że ciężar właściwy gruntu wynosi γ s = 27.1 kn/m 3 określić:

Bardziej szczegółowo

CZ. III - OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

CZ. III - OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE CZ. III - OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBIEKT: Rozbudowa kompleksu zjeżdżalni wodnych w Margoninie o zjeżdżalnie o ślizgu pontonowym ADRES: dz. nr 791/13, 792/8, obręb ew. 0001 m. Margonin, jednostka

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA

ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEREN INWESTYCJI: INWESTOR: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach ul. Piaskowa/ul.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Normy, przepisy, normatywy, oraz wykorzystane programy komputerowe. Projektuje się most o ustroju niosącym swobodnie podpartym, o dźwigarach stalowych wspólpracujących z

Bardziej szczegółowo

Parcie i odpór gruntu. oddziaływanie gruntu na konstrukcje oporowe

Parcie i odpór gruntu. oddziaływanie gruntu na konstrukcje oporowe Parcie i odpór gruntu oddziaływanie gruntu na konstrukcje oporowe Parcie i odpór gruntu oddziaływanie gruntu na konstrukcje oporowe Mur oporowy, Wybrzeże Wyspiańskiego (przy moście Grunwaldzkim), maj 2006

Bardziej szczegółowo

PalePN 4.0. Instrukcja użytkowania

PalePN 4.0. Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA: 1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 5. PARAMETRY OBLICZEŃ ZAKŁADKA OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

1/k Obliczenia statyczne.

1/k Obliczenia statyczne. /k Obliczenia statyczne. 48,0 8,7 94, 94, 94, A 0,0,4 4,9 4,9 4,9 78,7 798, B,0 0 7, 8,8 00,0 680,0 00,0 9,0 DANE: Szkic wiązaa A 0,0,4 48,0 8,7 94, 94, 94, 4,9 4,9 4,9 78,7 798, 00,0 680,0 00,0 9,0 B,0

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły muzycznej wraz z zapleczem, przebudowa i rozbiórka infrastruktury technicznej, przewidzianej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. Założenia przyjęte do wykonania projektu konstrukcji: - III kategoria terenu górniczego, drgania powierzchni mieszczą się w I stopniu intensywności, deformacje

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia

Bardziej szczegółowo

Analiza ściany oporowej

Analiza ściany oporowej Przewodnik Inżyniera Nr 3 Aktualizacja: 02/2016 Analiza ściany oporowej Program powiązany: Plik powiązany: Ściana oporowa Demo_manual_03.gtz Niniejszy rozdział przedstawia przykład obliczania istniejącej

Bardziej szczegółowo

1. Zebranie obciążeń. Strop nad parterem

1. Zebranie obciążeń. Strop nad parterem Wyciąg z obliczeń 1. Zebranie obciążeń Stropodach Obciążenie Y qk Y f qo 2x papa termozgrzewalna 0,15 kn/m2 0,15 1,2 0,18 Szlichta cementowa 5cm 21 kn/m3 21*0,05 1,05 1,3 1,365 Folia PE 0,002kN/m2 0,002

Bardziej szczegółowo

Projekt muru oporowego

Projekt muru oporowego Rok III, sem. V 1 Projekt muru oporowego według PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne wraz z poprawkami Projekt muru oporowego obejmuje: opis techniczny, obliczenia

Bardziej szczegółowo

Obliczenia ściany kątowej Dane wejściowe

Obliczenia ściany kątowej Dane wejściowe Obliczenia ściany kątowej Dane wejściowe Projekt Data : 8.0.05 Ustawienia (definiowanie dla bieżącego zadania) Materiały i nory Konstrukcje betonowe : Współczynniki EN 99-- : Konstrukcje oporowe EN 99--

Bardziej szczegółowo

Projekt ciężkiego muru oporowego

Projekt ciężkiego muru oporowego Projekt ciężkiego muru oporowego Nazwa wydziału: Górnictwa i Geoinżynierii Nazwa katedry: Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Zaprojektować ciężki pionowy mur oporowy oraz sprawdzić jego stateczność

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

Fundamenty palowe elektrowni wiatrowych, wybrane zagadnienia

Fundamenty palowe elektrowni wiatrowych, wybrane zagadnienia Fundamenty palowe elektrowni wiatrowych, wybrane zagadnienia Krzysztof Sahajda, mgr inż., Aarsleff sp. z o.o. Dariusz Iwan, mgr inż., Aarsleff sp. z o.o. WODA Wpływ na obliczenia statyczne fundamentu Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Obliczanie i dobieranie ścianek szczelnych.

Obliczanie i dobieranie ścianek szczelnych. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Obliczanie i dobieranie ścianek szczelnych. Ścianka szczelna jest obudową tymczasową lub stałą z grodzic stalowych stosowana najczęściej do obudowy wykopu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu przemieszczenia oraz wymiarowanie grupy pali

Analiza stanu przemieszczenia oraz wymiarowanie grupy pali Poradnik Inżyniera Nr 18 Aktualizacja: 09/2016 Analiza stanu przemieszczenia oraz wymiarowanie grupy pali Program: Plik powiązany: Grupa pali Demo_manual_18.gsp Celem niniejszego przewodnika jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

KOMINY MUROWANE. Przekroje trzonu wymiaruje się na stan graniczny użytkowania. Sprawdzenie należy wykonać:

KOMINY MUROWANE. Przekroje trzonu wymiaruje się na stan graniczny użytkowania. Sprawdzenie należy wykonać: KOMINY WYMIAROWANIE KOMINY MUROWANE Przekroje trzonu wymiaruje się na stan graniczny użytkowania. Sprawdzenie należy wykonać: w stadium realizacji; w stadium eksploatacji. KOMINY MUROWANE Obciążenia: Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wzoru na osiadanie płyty statycznej do określenia naprężenia pod podstawą kolumny betonowej

Wykorzystanie wzoru na osiadanie płyty statycznej do określenia naprężenia pod podstawą kolumny betonowej Wykorzystanie wzoru na osiadanie płyty statycznej do określenia naprężenia pod podstawą kolumny betonowej Pro. dr hab. inż. Zygmunt Meyer, mgr inż. Krzyszto Żarkiewicz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

Pracownia specjalistyczna z Geoinżynierii. Studia stacjonarne II stopnia semestr I

Pracownia specjalistyczna z Geoinżynierii. Studia stacjonarne II stopnia semestr I Pracownia specjalistyczna z Geoinżynierii Studia stacjonarne II stopnia semestr I UWAGA!!! AUTOR OPRACOWANIA NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAMIESZCZANIE PLIKU NA RÓŻNEGO RODZAJU STRONACH INTERNETOWYCH TYLKO I WYŁĄCZNIE

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN >PROJEKTOWANIE BUDOWLANE & OBSŁUGA INWESTYCJI< www.projektowanie-budowlane.pl romanprojektowanie@prokonto.pl JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN projektowanie

Bardziej szczegółowo

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3. Projekt muru oporowego

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3. Projekt muru oporowego Rok III, sem. VI 1 ZADANIE PROJEKTOWE NR 3 Projekt muru oporowego Według PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Ściany oporowe budowle utrzymujące w stanie statecznym uskok

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest określenie technologii wykonania nawierzchni dla drogi powiatowej nr 1496N na odcinku od km do km

Przedmiotem opracowania jest określenie technologii wykonania nawierzchni dla drogi powiatowej nr 1496N na odcinku od km do km SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot i zakres opracowania, 3. Ustalenie obciążenia ruchem, 4. Istniejące konstrukcje nawierzchni, 5. Wstępnie przyjęta technologia modernizacji, 5.1 Przyjęte

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLUS. mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Ełk ul. Jana Pawła II 9/52 tel. 601-222-524 NIP: 848-108-03-52 REGON: 790188055

PROJEKT PLUS. mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Ełk ul. Jana Pawła II 9/52 tel. 601-222-524 NIP: 848-108-03-52 REGON: 790188055 pracownia projektowa PROJEKT PLUS mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Ełk ul. Jana Pawła II 9/52 tel. 601-222-524 NIP: 848-108-03-52 REGON: 790188055 PROJEKT BUDOWY STAŁEJ SCENY PLENEROWEJ NA PLACU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branża konstrukcyjna Ekrany akustyczne, Bochnia

PROJEKT BUDOWLANY branża konstrukcyjna Ekrany akustyczne, Bochnia Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania...3 2. Podstawa opracowania...3 3. Opis ogólny...3 4. Założenia...3 4.1 Materiały...3 4.1.1 Elementy żelbetowe...3 4.1.2 Elementy stalowe...3 4.2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Grupy nośności vs obliczanie nośności podłoża.

Grupy nośności vs obliczanie nośności podłoża. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Grupy nośności vs obliczanie nośności podłoża. Nadrzędnym celem wzmacniania podłoża jest dostosowanie jego parametrów do wymogów eksploatacyjnych posadawianych

Bardziej szczegółowo

1.0 Obliczenia szybu windowego

1.0 Obliczenia szybu windowego 1.0 Obliczenia szybu windowego 1.1 ObciąŜenia 1.1.1 ObciąŜenie cięŝarem własnym ObciąŜenie cięŝarem własnym program Robot przyjmuje automartycznie. 1.1.2 ObciąŜenie śniegiem Sopot II strefa Q k =1.2 kn/m

Bardziej szczegółowo

PaleKx 4.0. Instrukcja użytkowania

PaleKx 4.0. Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA:. WPROWADZENIE 3. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 5. PARAMETRY OBLICZEŃ ZAKŁADKA OBLICZENIA 8 6.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH

WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH Betonowe mury oporowe w km 296+806-297,707 1. PODSTAWA OBLICZEŃ [1] - PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. [2] - PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ]

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ] Projekt: pomnik Wałowa Strona 1 1. obciążenia -pomnik Obciążenia Zestaw 1 nr Rodzaj obciążenia 1 obciążenie wiatrem 2 ciężar pomnika 3 ciężąr cokołu fi 80 Wartość Jednostka Mnożnik [m] obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WZMOCNIEŃ PODŁOŻA POD FUNDAMENTAMI

PROJEKT WZMOCNIEŃ PODŁOŻA POD FUNDAMENTAMI Zleceniodawca: SM Dom dla Młodych Ul. Turniejowa 65, 30-619 Kraków PROJEKT WZMOCNIEŃ PODŁOŻA POD FUNDAMENTAMI BUDYNEK PRZY ULICY KORDIANA 68 KLATKA VI Opracował mgr inż. Barbara Pasternak sp. konstrukcyjno-budowlana

Bardziej szczegółowo

Analiza obudowy wykopu z pięcioma poziomami kotwienia

Analiza obudowy wykopu z pięcioma poziomami kotwienia Przewodnik Inżyniera Nr 7 Aktualizacja: 02/2016 Analiza obudowy wykopu z pięcioma poziomami kotwienia Program powiązany: Ściana analiza Plik powiązany: Demo_manual_07.gp2 Niniejszy rozdział przedstawia

Bardziej szczegółowo

Nr dok.2554 Zakład Badań Geotechnicznych GEOTEST tel/fax ( 0-22 )

Nr dok.2554 Zakład Badań Geotechnicznych GEOTEST tel/fax ( 0-22 ) 1. Przedmiot i zakres opracowania 1.1. Podstawa formalna Podstawą formalną opracowania niniejszej dokumentacji jest umowa zawarta pomiędzy Zleceniodawcą: Zakład Transportu Miejskiego, ul. Senatorska 37,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Układ konstrukcyjny obiektu 5. Zastosowane schematy konstrukcyjne 6.

Bardziej szczegółowo

Moduł. Fundamenty bezpośrednie

Moduł. Fundamenty bezpośrednie Moduł Fundamenty bezpośrednie 255-1 Spis treści 255. FUNDAMENTY BEZPOŚREDNIE...3 255.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 255.2. OPIS OGÓLNY PROGRAMU...4 255.2.1. Sprawdzenie nośności gruntu...4 255.2.2. Naprężenia

Bardziej szczegółowo

Mnożnik [m] Jednostka. [kn/m 2 ] Jednostka [m] 1.00

Mnożnik [m] Jednostka. [kn/m 2 ] Jednostka [m] 1.00 Projekt: Trzebinia ŁUKI BRAME Element: Obciążenia Strona 65 0080607. Rama R obciążenie wiatrem Zestaw nr Rodzaj obciążenia obciążenie wiatrem Wartość.57 Jednostka [k/m ] Mnożnik [m].00 obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

Moduł. Osiadanie grupy fundamentów

Moduł. Osiadanie grupy fundamentów Moduł Osiadanie grupy fundamentów 810-1 T810.T Spis treści TOSIADANIE GRUPY FUNDAMENTÓWT...3 T810.1.T TWIADOMOŚCI OGÓLNET...3 T810.2T TOPIS OGÓLNY PROGRAMUT...4 T810.2.1.T TPłaszczyzna naprężeń pod fundamentem.t...4

Bardziej szczegółowo

III. POSADOWIENIE 1. OBLICZENIA POSADOWIENIA FILARA POŚREDNIEGO

III. POSADOWIENIE 1. OBLICZENIA POSADOWIENIA FILARA POŚREDNIEGO III. POSADOWIENIE 1. OBLICZENIA POSADOWIENIA FILARA POŚREDNIEGO 1.1. Schemat podpory 1.2. Zestawienie obciąŝeń długość przęseł : l t1 = 10.15 m l t2 = 9.44 m l t3 = 9.3 m długość całkowita : l c = 28.89

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY MECHANIKI GRUNTÓW I GEOTECHNIKI PODSTAWY FUNDAMENTOWANIA

ELEMENTY MECHANIKI GRUNTÓW I GEOTECHNIKI PODSTAWY FUNDAMENTOWANIA FUNDAMENT Część konstrukcji budowlanej (inżynierskiej), która jest wsparta bezpośrednio na gruncie i zwykle znajduje się poniżej powierzchni terenu. PODŁOŻE BUDOWLANE Bryła gruntu przejmującą naprężenia

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ( wyciąg z obliczeń stron... )

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE ( wyciąg z obliczeń stron... ) PROJEKT BUDOWLANY PIERWSZEGO ETAPU REALIZACJI ODCINKA ZACHODNIEGO II LINII METRA W WARSZAWIE TUNEL SZLAKOWY D07 TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TOM II/3 KONSTRUKCJA WENTYLATORNI V07 Z POMPOWNIĄ

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konstrukcyjne przy budowie

Zagadnienia konstrukcyjne przy budowie Ogrodzenie z klinkieru, cz. 2 Konstrukcja OGRODZENIA W części I podane zostały niezbędne wiadomości dotyczące projektowania i wykonywania ogrodzeń z klinkieru. Do omówienia pozostaje jeszcze bardzo istotna

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE ZAŁ. NR 5

OBLICZENIA STATYCZNE ZAŁ. NR 5 OBLICZENIA STATYCZNE ZAŁ. NR 5 ADRES INWESTYCJI: Chorzów, ul. Lompy 10a; działka Nr 30/39 ZADANIE INWESTYCYJNE: TEMAT: ROZBUDOWA PIŁKOCHWYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH BOISKO SPORTOWE W REJONIE RZUTNI DO RZUTU

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE MG PROJEKT ul. Śreniawitów 1/44, 03-188 Warszawa, tel./fax. (22) 100-59-89, 601-200-706, mgprojekt.geologia@wp.pl WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

Bardziej szczegółowo

0,195 kn/m 2. 0,1404 kn/m 2. 0,837 kn/m 2 1,4 1,1718 kn/m 2

0,195 kn/m 2. 0,1404 kn/m 2. 0,837 kn/m 2 1,4 1,1718 kn/m 2 1.1 Dach drewniany krokwiowy o rozpiętości osiowej 13,44 m a) Obciążenia stałe wg PN-82/B-02001: blachodachówka (wraz z konstrukcją drewnianą) 0,350 kn/m 2 0,385 kn/m 2 wełna mineralna miękka 18cm 0,6kN/m

Bardziej szczegółowo

gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie

gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie Właściwości mechaniczne gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie Ściśliwość gruntów definicja, podstawowe informacje o zjawisku, podstawowe informacje z teorii sprężystości, parametry ściśliwości, laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

Projekt: Murek oporowy Stołczyn Element: MOP1 Autor : BAYER PROJEKT. Strona MOP1. Geometria

Projekt: Murek oporowy Stołczyn Element: MOP1 Autor : BAYER PROJEKT. Strona MOP1. Geometria Strona 1 MOP1 Geometria Wysoko ciany H Szeroko ciany B Długo ciany L Grubo górna ciany B5 Grubo dolna ciany B2 2.50 2.00 1.00 0.30 0.30 Minimalna głboko posadowienia Dmin 1.20 Odsadzka lewa B1 1.50 Odsadzka

Bardziej szczegółowo

PROGEO ~... ROK ZAŁ 1993 GEOTECHNIKA. GEOLOGIA INŻYNIERSKA F'UNDAMENTOWANIE BADANIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. OPINIA GEOTECHNICZNA

PROGEO ~... ROK ZAŁ 1993 GEOTECHNIKA. GEOLOGIA INŻYNIERSKA F'UNDAMENTOWANIE BADANIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. OPINIA GEOTECHNICZNA . "+.. PROGEO... ROK ZAŁ 1993 GEOTECHNIKA. GEOLOGIA INŻYNIERSKA F'UNDAMENTOWANIE BADANIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. OPINIA GEOTECHNICZNA Wykonawca: PROGEO s.c. J. Miłosz i Z. Żywicki 03-968 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

I OPIS TECHNICZNY Opis techniczny do projektu wykonawczego konstrukcyjnego ścianki szczelnej

I OPIS TECHNICZNY Opis techniczny do projektu wykonawczego konstrukcyjnego ścianki szczelnej I OPIS TECHNICZNY Opis techniczny do projektu wykonawczego konstrukcyjnego ścianki szczelnej INWESTOR: NAZWA OBIEKTU: LOKALIZACJA: KRUS CENTRALA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 90 00-08 WARSZAWA GRÓJEC, UL. MSZCZONOWSKA

Bardziej szczegółowo

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu Obliczenia statyczne ekranu - 1 - dw nr 645 1. OBLICZENIE SŁUPA H = 4,00 m (wg PN-90/B-0300) wysokość słupa H 4 m rozstaw słupów l o 6.15 m 1.1. Obciążenia 1.1.1. Obciążenia poziome od wiatru ( wg PN-B-0011:1977.

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI 1 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI budynku garażu dla potrzeb Urzędu Celnego na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach 1. Dane ogólne Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MURU OPOROWEGO OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI

PROJEKT MURU OPOROWEGO OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ MIASTA BOCHNIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 tel./fax (+48 14) 626 38 90, 626 45 39 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014)

Bardziej szczegółowo

PaleCPT 4.0. Instrukcja użytkowania

PaleCPT 4.0. Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA: 1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 4.1 WPROWADZANIE DANYCH BEZPOŚREDNIO W PROGRAMIE

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE KSZTAŁTU PROFILU STATECZNEGO METODA MASŁOWA Fp

WYZNACZANIE KSZTAŁTU PROFILU STATECZNEGO METODA MASŁOWA Fp WYZNACZANIE KSZTAŁTU PROFILU STATECZNEGO METODA MASŁOWA Fp Metoda Masłowa Fp, zwana równieŝ metodą jednakowej stateczności słuŝy do wyznaczania kształtu profilu zboczy statecznych w gruntach spoistych.

Bardziej szczegółowo

Posadowienie fundamentów Biblioteki SGGW (III etap rozbudowy)

Posadowienie fundamentów Biblioteki SGGW (III etap rozbudowy) Posadowienie fundamentów Biblioteki SGGW (III etap rozbudowy) Dr inż. Simon Rabarijoely, SGGW, Warszawa 1. Wprowadzenie Istnieje wiele metod wzmacniania podłoża gruntowego dla potrzeb fundamentowania.

Bardziej szczegółowo

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel Autorska Pracownia Architektoniczna 31-314 Kraków, ul. Zygmuntowska 33/1, tel. 1 638 48 55 Adres inwestycji: Województwo małopolskie, Powiat wielicki, Obręb Wola Batorska [ Nr 0007 ] Działki nr: 1890/11,

Bardziej szczegółowo

ZADANIE PROJEKTOWE. Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego

ZADANIE PROJEKTOWE. Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego Rok I, sem.i 1 Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego Wydział Nauk Technicznych UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie ZADANIE PROJEKTOWE Zaprojektować wybrane elementy konstrukcyjne przejścia

Bardziej szczegółowo

Analiza konsolidacji gruntu pod nasypem

Analiza konsolidacji gruntu pod nasypem Przewodnik Inżyniera Nr 11 Aktualizacja: 02/2016 Analiza konsolidacji gruntu pod nasypem Program powiązany: Osiadanie Plik powiązany: Demo_manual_11.gpo Niniejszy rozdział przedstawia problematykę analizy

Bardziej szczegółowo

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary: 7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu Wymiary: B=1,2m L=4,42m H=0,4m Stan graniczny I Stan graniczny II Obciążenie fundamentu odporem gruntu OBCIĄŻENIA: 221,02 221,02 221,02

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna. Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION

Opinia geotechniczna. Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-224 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: MI Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

2. PB_K-02 - Budynek administracyjny KONSTRUKCJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

2. PB_K-02 - Budynek administracyjny KONSTRUKCJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Załączniki: - Oświadczenie projektantów - Uprawnienia budowlane - Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa II. Opis techniczny 1. Opis techniczny konstrukcyjny 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, 64-130 Rydzyna tel. kom. 603045882 e-mail: pdhleszno@onet.pl ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo